Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1"

Transcript

1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1

2 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων ενός επιπέδου Πρωτεύοντα Ευρετήρια Ευρετήρια Συστάδες ευτερεύοντα Ευρετήρια Ευρετήρια Πολλών Επιπέδων υναµικά Ευρετήρια Πολλών Επιπέδων µε χρήση B- ένδρων και B+- ένδρων Ευρετήρια σε Πολλαπλά Κλειδιά ιαφάνεια 14-3 Ευρετήρια σαν Μέθοδοι Προσπέλασης Ένα ευρετήριο ενός επιπέδου είναι ένα βοηθητικό αρχείο που κάνει πιο αποτελεσµατική την αναζήτηση µιας εγγραφής σε ένα αρχείο δεδοµένων. Το ευρετήριο συνήθως ορίζεται σε ένα πεδίο του αρχείου (ανκαιµπορείναορισθείσεπολλάπεδία) Μια µορφή ευρετηρίου είναι ένα αρχείο µε καταχωρήσεις <τιµή πεδίου, δείκτης στην εγγραφή>, που είναι ταξινοµηµένο µε τιµή πεδίου Το ευρετήριο λέγεται δρόµος προσπέλασης στο πεδίο. ιαφάνεια

3 Ευρετήρια σαν Μέθοδοι Προσπέλασης(συν.) Το αρχείο του ευρετηρίου συνήθως καταλαµβάνει σηµαντικά µικρότερο πλήθος µπλοκ από ότι το αρχείο δεδοµένων επειδή οι καταχωρήσεις του είναι κατά πολύ µικρότερες Μια δυαδική αναζήτηση στο ευρετήριο παράγει ένα δείκτη στην εγγραφή του αρχείου Τα ευρετήρια µπορούν επίσης να χαρακτηρισθούν σαν πυκνά ή αραιά Ένα πυκνό ευρετήριο έχει µια καταχώρηση ευρετηρίου για κάθε αναζήτηση τιµής κλειδιού (και εποµένως κάθε εγγραφή) στοαρχείοδεδοµένων. Ένα αραιό (ή µη πυκνό) ευρετήριο, από την άλλη, έχει καταχωρήσεις ευρετηρίου µόνο για κάποιες από τις τιµές αναζήτησης. ιαφάνεια 14-5 Ευρετήρια σαν Μέθοδοι Προσπέλασης(συν.) Παράδειγµα: ΈστωτοαρχείοδεδοµένωνΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ(ΟΝΟΜΑ, ΑΡ_ΤΑΥΤ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΙΣΘΟΣ,... ) Υποθέστε ότι: µέγεθος εγγραφής R=150 bytes µέγεθος µπλοκ B=512 bytes r=30000 εγγραφές Τότε, έχουµε: παράγονταςοµαδοποίησης Bfr= B div R= 512 div 150= 3 εγγραφές/µπλοκ πλήθοςµπλοκαρχείου b= (r/bfr)= (30000/3)= µπλοκ ΓιαέναευρετήριοστοπεδίοΑΡ_ΤΑΥΤ, υποθέστεµέγεθοςπεδίου V ΑρΤΑΥΤ =9 bytes, υποθέστεµέγεθοςδείκτηεγγραφής P R =7 bytes. Τότε: µέγεθοςκαταχώρησηςευρετηρίου R I =(V SSN + P R )=(9+7)=16 bytes παράγονταςοµαδοποίησηςευρετηρίου Bfr I = B div R I = 512 div 16= 32 κατχ/µπλοκ πλήθοςµπλοκευρετηρίου b= (r/ Bfr I )= (30000/32)= 938 µπλοκ ηδυαδικήαναζήτησηαπαιτεί log 2 bi= log 2 938= 10 µπλοκπροσπελάσεις Σε σχέση µε το κόστος της µέσης γραµµικής αναζήτησης που είναι: (b/2)= 30000/2= µπλοκπροσπελάσεις Αν οι εγγραφές του αρχείου είναι ταξινοµηµένες, η δυαδική αναζήτηση θα ήταν: log 2 b= log = 15 µπλοκπροσπελάσεις ιαφάνεια

4 Τύποι Ευρετηρίων ενός Επιπέδου Πρωτεύον Ευρετήριο Ορίζεται σε ένα ταξινοµηµένο αρχείο δεδοµένων Το αρχείο δεδοµένων είναι ταξινοµηµένο σε ένα πεδίο κλειδί Περιλαµβάνει µια καταχώρηση ευρετηρίου για κάθε µπλοκ στο αρχείο δεδοµένων η καταχώρηση ευρετηρίου έχει την τιµή του πεδίου κλειδιού για την πρώτη εγγραφή στο µπλοκ, που ονοµάζεται άγκυρα του µπλοκ Ένα παρόµοιο σχήµα µπορεί να χρησιµοποιεί την τελευταία εγγραφή σε ένα µπλοκ. Έναπρωτεύονευρετήριοείναιέναµηπυκνό (αραιό) ευρετήριο, αφού έχει µ ια καταχώρηση για κάθε µπλοκ του αρχείου δεδοµένων στο δίσκο και στα κλειδιά των εγγραφών άγκυρα παρά για κάθε τιµή αναζήτησης. ιαφάνεια 14-7 Πρωτεύον ευρετήριο στο πεδίο κλειδί ταξινόµησης ιαφάνεια

5 Τύποι Ευρετηρίων ενός Επιπέδου Ευρετήριο Συστάδα Ορίζεται σε ένα ταξινοµηµένο αρχείο Το αρχείο δεδοµένων είναι ταξινοµηµένο σε ένα πεδίο που δεν είναι κλειδί, σε αντίθεση από το πρωτεύον ευρετήριο, που απαιτεί ότι το πεδίο ταξινόµησης στο αρχείο δεδοµένων έχει µια διακριτή τιµή για κάθε εγγραφή. Περιλαµβάνει µια καταχώρηση ευρετηρίου για κάθε διακριτή τιµή του πεδίου η καταχώρηση ευρετηρίου δείχνει στο πρώτο µπλοκ δεδοµένων που περιέχει εγγραφές µε αυτή την τιµή πεδίου. Είναι ένα ακόµη παράδειγµα µη πυκνού ευρετηρίου όπου η εισαγωγή και η διαγραφή είναι σχετικά εύκολη µε ένα ευρετήριο συστάδα. ιαφάνεια 14-9 Ένα παράδειγµα ευρετηρίου συστάδας Ένα ευρετήριο συστάδα στο πεδίο ταξινόµησης ΚΩ _ΤΜΗΜ που δεν είναι κλειδί στο αρχείο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ. ιαφάνεια

6 Ένα ακόµη παράδειγµα ευρετηρίου συστάδας ιαφάνεια Τύποι Ευρετηρίων ενός Επιπέδου ευτερεύον Ευρετήριο Ένα δευτερεύον ευρετήριο υποστηρίζει ένα δευτερεύοντα τρόπο προσπέλασης ενός αρχείου για το οποίο υπάρχει ήδη πρωτεύουσα οργάνωση. Το δευτερεύον ευρετήριο µπορεί να είναι σε ένα πεδίο που είναι υποψήφιο κλειδί και έχει µοναδική τιµή σε κάθε εγγραφή, ή ένα πεδίο που δεν είναι κλειδί µε διπλές τιµές. Το ευρετήριο είναι ένα ταξινοµηµένο αρχείο µε δύο πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι ίδιου τύπου δεδοµένων µε κάποιο πεδίο που δεν είναι κλειδί του αρχείου δεδοµένων και είναι το πεδίο ευρετηρίου. Τοδεύτεροπεδίοείναιήδείκτηςµπλοκήδείκτηςεγγραφής. Μπορείναυπάρχουνπολλάδευτερεύονταευρετήρια (καιεποµένως, πεδία ευρετηρίασης) για το ίδιο αρχείο. Περιλαµβάνει µια καταχώρηση για κάθε εγγραφή στο αρχείο δεδοµένων εποµένως, είναι ένα πυκνό ευρετήριο. ιαφάνεια

7 Παράδειγµα ενός Πυκνού ευτερεύοντος Ευρετηρίου ιαφάνεια Ένα Παράδειγµα ευτερεύοντος Ευρετηρίου ιαφάνεια

8 Properties of Index Types Τύπος Ευρετηρίου Πλήθος Καταχωρήσεων του Ευρετηρίου (Πρώτου Επιπέδου) Πυκνό η Μη Πυκνό Άγκυρες µπλοκ στο Αρχείο εδοµένων Πρωτεύον Ευρετήριο Πλήθος µπλοκ του αρχείου δεδοµένων Μη πυκνό Ναι Ευρετήριο Συστάδων πλήθος διαφορετικών τιµών του πεδίου ευρετηρίασης Μη Πυκνό Ναι/όχι α ευτερεύον Ευρετήριο πάνω σε πεδίο-κλειδί Πλήθος εγγραφών αρχείου δεδοµένων Πυκνό όχι ευτερεύον Ευρετήριο πάνω σε πεδίο-µη κλειδί Πλήθοςεγγραφών β η πλήθος διαφορετικών τιµών του πεδίου ευρετηριοποίησης γ Πυκνόήµη πυκνό όχι ιαφάνεια Ευρετήρια Πολλών Επιπέδων Επειδήέναευρετήριοενόςεπιπέδουείναιέναταξινοµηµένοαρχείο, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα πρωτεύον ευρετήριο στο ίδιο το ευρετήριο Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό αρχείο ευρετηρίου ονοµάζεται πρώτο επίπεδο ευρετηρίου και το ευρετήριο του ευρετηρίου ονοµάζεται δεύτερο επίπεδο ευρετηρίου. Μπορούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία αυτή, δηµιουργώντας ένα τρίτο, τέταρτο... επίπεδο, µέχρι που όλες οι καταχωρήσεις στο ψηλότεροεπίπεδοναχωράνεσεέναµπλοκµνήµης. Ένα ευρετήριο πολλών επιπέδων µπορεί να δηµιουργηθεί οποιοδήποτετύποευρετηρίουπρώτουεπιπέδου (πρωτεύον, δευτερεύον, συστάδα) όσο το πρώτο επίπεδο ευρετηρίου αποτελείται από περισσότερα από ένα µπλοκ δίσκου ιαφάνεια

9 Πρωτεύον Ευρετήριο δύο επιπέδων ιαφάνεια Ευρετήρια Πολλών Επιπέδων Ένα τέτοιο ευρετήριο πολλών επιπέδων είναι µια µορφή δένδρου αναζήτησης Ωστόσο, η εισαγωγή και η διαγραφή καταχωρήσεων στο ευρετήριο αποτελεί σοβαρό πρόβληµα επειδή κάθε επίπεδο του ευρετηρίου είναι ένα ταξινοµηµένο αρχείο. ιαφάνεια

10 Ένας κόµβος σε ένα δένδρο αναζήτησης µε δείκτες στα υποδένδρα του ιαφάνεια Ένα δένδρο αναζήτησης τάξεως p = 3. ιαφάνεια

11 υναµικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια µε Χρήση B- ένδρων και B+- ένδρων Τα περισσότερα ευρετήρια πολλών επιπέδων χρησιµοποιούν δοµές δεδοµένων B-δένδρων ή B+δένδρων λόγω του προβλήµατος εισαγωγής και διαγραφής Αυτόαφήνεισεκάθεκόµβοτουδένδρου (µπλοκστοδίσκο) ελεύθερο χώρο για νέες καταχωρήσεις Αυτές οι δοµές δεδοµένων αποτελούν παραλλαγές των δένδρων αναζήτησης που υποστηρίζουν αποτελεσµατική εισαγωγή και διαγραφή νέων τιµών αναζήτησης. Στις δοµές δεδοµένων B-δένδρων και B+-δένδρων, κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε ένα µπλοκ του δίσκου Κάθεκόµβοςείναιαπόγεµάτοςήµέχριτηµέση ιαφάνεια υναµικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια µε Χρήση B- ένδρων και B+- ένδρων(συν.) Ηεισαγωγήσεένακόµβοπουδενείναιγεµάτοςείναι πολύ αποδοτική Αν ένας κόµβος είναι γεµάτος η εισαγωγή προκαλεί διάσπαση σε δύο κόµβους Η διάσπαση µπορεί να διαδοθεί σε άλλα επίπεδα του δένδρου Μια διαγραφή είναι πολύ αποδοτική αν ένας κόµβος δεν πέφτεικάτωαπότοµισό Αν µια διαγραφή οδηγήσει σε κόµβο µε λιγότερες από µισές καταχωρήσεις, πρέπει να συνενωθεί µε γειτονικούς κόµβους ιαφάνεια

12 ιαφορά µεταξύ B-δένδρου και B+δένδρου Σε ένα Β-δένδρου, υπάρχουν δείκτες προς εγγραφές δεδοµένων σε όλα τα επίπεδα του δένδρου Σε ένα B+-δένδρο, όλοι οι δείκτες προς τις εγγραφές δεδοµένων υπάρχουν στους κόµβους φύλα Ένα B+-δένδρο µπορεί να έχει λιγότερα επίπεδα (ήµεγαλύτερηχωρητικότητατιµώναναζήτησης) από το αντίστοιχο B-δένδρο ιαφάνεια οµές B-δένδρου ιαφάνεια

13 Οι κόµβοι ενός B+-δένδρου FIGURE The nodes of a B+-tree (a) Internal node of a B+-tree with q 1 search values. (b) Leaf node of a B+-tree with q 1 search values and q 1 data pointers. ιαφάνεια Ένα παράδειγµα εισαγωγής σε B+-δένδρο ιαφάνεια

14 Ένα παράδειγµα διαγραφής σε ένα B+δένδρο ιαφάνεια Σύνοψη Τύποι διατεταγµένων ευρετηρίων ενός επιπέδου Πρωτεύοντα ευρετήρια Ευρετήρια Συστάδες ευτερεύοντα Ευρετήρια Ευρετήρια πολλών επιπέδων υναµικά ευρετήρια πολλών επιπέδων µε χρήση B-δένδρων και B+-δένδρων Ευρετήρια σε πολλά κλειδιά ιαφάνεια

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αριστοµένη Μακρή ΟΒΙ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας) µετά από διεθνή διερεύνηση του European Patent Office (2005).

ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αριστοµένη Μακρή ΟΒΙ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας) µετά από διεθνή διερεύνηση του European Patent Office (2005). 1 2 Μεθοδολογία δόµησης, δηµιουργίας και αξιοποίησης εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού για την καλύτερη κατανόηση της λογικής και της χρήσης µηχανογραφικών εφαρµογών, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επιστήµονες του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...5-1 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD...5-4 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5-6 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD...5-8 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά. Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση

Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά. Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση Ένας " ηµογραφικός Απολογισµός" για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας [1951-1991]. Χαρτογραφική απεικόνιση και δυναµική παρουσίαση της πληθυσµιακής συµπεριφοράς και των διαστάσεών της. Μύρων Μυρίδης, Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding

DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN Fjinìpwro 2006 Didˆskwn: I. M lhc ParousÐash 8: Huffman Encoding Euˆggeloc DoÔroc 8.1 SumpÐesh Keimènou (Text Compression) Στον τομέα των υπολογιστών, παρά τη συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα