Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1"

Transcript

1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

2 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών (hash ή randomizing function), η οποία εφαρμοζόμενη στην τιμή του πεδίου κατακερματισμού μιας εγγραφής επιστρέφει τη διεύθυνση του μπλοκ του δίσκου στο οποίο βρίσκεται η εγγραφή αποθηκευμένη. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 2

3 Με χρήση μιας συνάρτησης που ονομάζεται συνάρτηση απεικόνισης ή συνάρτηση κατακερματισμού (hash function) απεικονίζεται η τιμή ενός πεδίου στο χώρο των διευθύνσεων: h(k) A 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 3

4 Δεν είναι εύκολο πάντα να βρεθούν καλές συναρτήσεις. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι το πλήθος των πιθανών τιμών ενός πεδίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τον χώρο των διευθύνσεων. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 4

5 Εσωτερικός Κατακερματισμός 0 1 Μ-1 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 5

6 temp 1 ; for i 1 to 20 do temp temp * code(k[i]) mod M ; hash_address temp mod M ; i hash_address(k); a i ; if (η θέση i είναι κατειλημμένη) then begin i (i+1) mod M ; while (i a) and (η θέση i είναι κατειλημμένη) do i (i+1) mod M ; if (i = a) then όλες οι θέσεις είναι γεμάτες else new_hash_address i end ; 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 6

7 Σύγκρουση Mια σύγκρουση (collision) συμβαίνει όταν η τιμή του πεδίου κατακερματισμού μιας νέας εγγραφής που εισάγεται κατακερματίζεται σε μια διεύθυνση που ήδη περιέχει μια διαφορετική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εισάγουμε τη νέα εγγραφή σε μια άλλη θέση, αφού η διεύθυνση κατακερματισμού της είναι κατειλημμένη. Ο κατακερματισμός γενικά δεν διατηρεί την διάταξη. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 7

8 Επίλυση Συγκρούσεων Ανοικτή διευθυντιοδότηση (Open Addressing) Αλυσιδωτή Σύνδεση (Chaining) Πολλαπλός Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 8

9 M-2 M-1 Μ Μ+1 Μ Μ -1 Μ Μ+1-1 Μ Χώρος Διευθύνσεων Χώρος Υπερχείλισης 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 9

10 O στόχος μιας καλής συνάρτησης κατακερματισμού είναι να κατανέμει τις εγγραφές ομοιόμορφα στο χώρο διευθύνσεων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις χωρίς να μένουν πολλές αχρησιμοποίητες θέσεις. H προσομοίωση αλλά και οι αναλυτικές μέθοδοι έχουν δείξει ότι συνήθως είναι καλύτερα να διατηρείται ένας πίνακας κατακερματισμού γεμάτος σε ποσοστό 70% ως 90%, έτσι ώστε το πλήθος των συγκρούσεων να παραμένει μικρό και να μην σπαταλάμε πάρα πολύ χώρος. Eπομένως, αν περιμένουμε ότι θα πρέπει να αποθηκεύσουμε r εγγραφές στον πίνακα, πρέπει να επιλέξουμε M θέσεις για τον χώρο διευθύνσεων έτσι ώστε το (r/m) να βρίσκεται μεταξύ 0.7 και 0.9. Mπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να επιλεγεί ως M ένας πρώτος αριθμός, καθώς έχει δειχθεί ότι αυτό κατανέμει καλύτερα τις διευθύνσεις κατακερματισμού στο χώρο των διευθύνσεων όταν χρησιμοποιείται ως συνάρτηση κατακερματισμού η mod. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 10

11 Συναρτήσεις Κατακερματισμού Μέσου Τετραγώνου Διαίρεση Αναδίπλωση 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 11

12 Εξωτερικός Κατακερματισμός Διεύθυνση Μπλοκ στο δίσκο 0 1 Μ-2 Μ-1 Κάδος 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 12

13 Στατικός Εξωτερικός Κατακερματισμός κλειδί h 0 1 M-1 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 13

14 κάδος 0 Κύριοι κάδοι Κάδοι υπερχείλισης null κάδος 1 δείκτης null δείκτης κάδος Μ-1 null δείκτης 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 14

15 Το σχήμα αυτό ονομάζεται στατικός κατακερματισμός επειδή διατίθεται ένας σταθερός αριθμός από κάδους M. Αυτό μπορεί να είναι σοβαρό μειονέκτημα για δυναμικά αρχεία. Αν διαθέτουμε M κάδους για το χώρο διευθύνσεων και ότι m είναι το μέγιστο πλήθος εγγραφών που χωρούν σε έναν κάδο τότε, το πολύ (m*m) εγγραφές θα χωρούν στο χώρο που διατέθηκε. Aν τελικά το πλήθος των εγγραφών είναι σημαντικά μικρότερο από (m*m), τότε έχουμε πολύ αχρησιμοποίητο χώρο. Aπό την άλλη πλευρά, αν το πλήθος των εγγραφών μεγαλώσει πολύ περισσότερο από (m*m), θα προκληθούν πολλές συγκρούσεις και η ανάκτηση θα επιβραδυνθεί λόγω της εμφάνισης μεγάλων λιστών από εγγραφές υπερχείλισης. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 15

16 Τι γίνεται με Αναζήτηση εγγραφής όταν δεν δίδεται η τιμή κατακερματισμού. Διαγραφές Τροποποίηση τιμής Πεδίου. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 16

17 Δυναμικά Σχήματα Κατακερματισμού Τα σχήματα αυτά επιτρέπουν την δυναμική επέκταση και συρρίκνωση των αρχείων κατακερματισμού. Ο μετασχηματισμός στηρίζεται στην δυαδική αναπαράσταση την τιμής κατακερματισμού. Τα πιο γνωστά σχήματα είναι: Ο επεκτατός κατακερματισμός και Ο γραμμικά Επεκτατός Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 17

18 Οι αρχές προέρχονται από τον εκθετικά επεκτατό κατακερματισμό. Μέσω της συνάρτησης κατακερματισμού το κλειδί απεικονίζεται σε μια ακέραια τιμή με δυαδική αναπαράσταση Κάδοι Δεδομένων Βάθος 2 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 18

19 /3/2009 Μ.Χατζόπουλος 19

20 Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε άχρηστη εκθετική αύξηση του χώρου. Προσπαθούμε να βρούμε τεχνικές για να περιορίσουμε την επέκταση του χώρου. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 20

21 Η επέκταση γίνεται εκθετικά μόνο στο ευρετήριο Αυτός είναι ο κάδος που προστέθηκε 111 Βάθος 3 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 21

22 Ολικό βάθος 3 d = d =2 d =2 d =2 d = /3/2009 Μ.Χατζόπουλος 22

23 Τοπικό βάθος σε όλα 2 Ολικό βάθος Κάδος Α Για παράδειγμα το h(k)= Κάδος Β Κάδος C Κάδος D 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 23

24 Τοπικό βάθος σε όλα 2 Ολικό βάθος Κάδος Α Κάδος Β Κάδος C Κάδος D Εισαγωγή του h(r)=13 Στη συνέχεια η εισαγωγή του 20 δημιουργεί πρόβλημα 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 24

25 Τοπικό βάθος σε όλα 2 Ολικό βάθος Κάδος Α Κάδος Β Κάδος C Κάδος D Ο κάδος αυτός προκύπτει από Διάσπαση του Α 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 25

26 000 Ολικό βάθος Κάδος Α Τοπικό βάθος Κάδος Β Τοπικό βάθος Κάδος C Τοπικό βάθος Κάδος D Τοπικό βάθος Κάδος Α2 Τοπικό βάθος 3 Προσθήκη του 9 δημιουργεί πρόβλημα στο Β 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 26

27 000 Ολικό βάθος Κάδος Α Τοπικό βάθος Κάδος Β Τοπικό βάθος Κάδος C Τοπικό βάθος Κάδος D Τοπικό βάθος Κάδος Α2 Τοπικό βάθος 3 Κάδος Β Τοπικό βάθος 3 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 27

28 Ερώτηση Αν το ολικό βάθος του ευρετηρίου είναι d bits και το τοπικό βάθος ενός κάδου είναι l bits πόσες καταχωρήσεις ευρετηρίου δείχνουν στον κάδο αυτό; 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 28

29 Για διαγραφές εντοπίζεται ο κάδος που περιέχει το δεδομένο και ακολουθεί διαγραφή. Αν η διαγραφή οδηγεί σε κενό κάδο τότε μπορεί να συγχωνευθεί με τον κάδο από τον οποίο προήλθε από την διάσπαση. Η συγχώνευση των κάδων μειώνει το τοπικό βάθος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση του ευρετηρίου στο μισό. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 29

30 Αν το ευρετήριο χωράει στη μνήμη μια αναζήτηση ισότητας μπορεί να απαντηθεί με μια προσπέλαση στο δίσκο. Αρχείο 100ΜΒ με 100 bytes καταχώρηση και μέγεθος σελίδας 4ΚΒ περιέχει καταχωρήσεις και μόνο περίπου καταχωρήσεις ευρετηρίου. Επομένως σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωράει το ευρετήριο στη μνήμη. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 30

31 Γραμμικός Κατακερματισμός Ο γραμμικός κατακερματισμός είναι μια τεχνική που προσαρμόζεται με επιτυχία σε εισαγωγές και διαγραφές. H ιδέα στην οποία βασίζεται ο γραμμικός κατακερματισμός είναι να επιτρέπουμε σε ένα αρχείο κατακερματισμού να επεκτείνει ή να συρρικνώνει τους κάδους του δυναμικά χωρίς να χρειάζεται κάποιον κατάλογο. Με την μέθοδο αυτή υπάρχει μια ακολουθία συναρτήσεων κατακερματισμού h 0, h 1, h 2,.. με την ιδιότητα το πεδίο τιμών καθεμιάς να είναι διπλάσιο από αυτό της προηγουμένης της. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 31

32 h i (τιμή)=h(τιμή) mod (2 i N) Συνήθως το Ν είναι δύναμη του 2 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 32

33 Μπορούμε να θεωρήσουμε γύρους κατακερματισμού. Κατά τον γύρο i χρησιμοποιούνται μόνο οι συναρτήσεις h i και h i+1. Όπως γεμίζουν οι κάδοι διαχωρίζονται ένας ένας από τον πρώτο στον τελευταίο. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 33

34 Έστω ότι η χωρητικότητα του κάδου είναι 4 Εισαγωγή 43 Σελίδα Υπερχείλισης h1 h _ _ h1 h _ _ Τα κόκκινα πληροφοριακά μόνο 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 34

35 Διάσπαση συμβαίνει όταν γίνει επέκταση στην υπερχείλιση Εισαγωγή 37 h1 h _ /3/2009 Μ.Χατζόπουλος 35

36 Εισαγωγή 29 h1 h _ /3/2009 Μ.Χατζόπουλος 36

37 Εισαγωγή των και 34 h1 h _ _ _ 43 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 37

38 Εισαγωγή 50 h1 h _ _ _ _ /3/2009 Μ.Χατζόπουλος 38

39 Aλγόριθμος H διαδικασία αναζήτησης για γραμμικό κατακερματισμό. if (n = 0) then m h j (K) (* το m είναι η τιμή κατακερματισμού της εγγραφής με κλειδί κατακερματισμού K *) else begin m h j (K) ; if (m < n) then m h j+1 (K) end; αναζήτησε τον κάδο που η τιμή κατακερματισμού του είναι m (και την υπερχείλισή του, αν έχει) ; 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 39

40 Μια άλλη πολιτική διάσπασης θα ήταν ο παράγοντας φόρτωσης. Όταν ξεπεράσει μια τιμή να γίνεται διάσπαση. Παράγοντας φόρτωσης l=r/(bfr*n) r: το πλήθος των εγγραφών του αρχείου bfr: το μέγιστο πλήθος εγγραφών στον κάδο N: το τρέχον πλήθος των κάδων 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 40

41 Αν υποθέσουμε ότι κάθε κάδος έχει 3 θέσεις και παράγοντα φόρτωσης του αρχείου 67% = = = = = = = = = = = = Στην επόμενη εισαγωγή θα πρέπει να γίνει διάσπαση 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 41

42 Για την επόμενη εισαγωγή Θα χρειασθεί διάσπαση /3/2009 Μ.Χατζόπουλος 42

43 Γενικά μπορούμε να εφαρμόσουμε και την αντίστροφη διαδικασία συρρίκνωσης του αρχείου όταν διαπιστώσουμε μεγάλο αχρησιμοποίητο χώρο. Για παράδειγμα αν ο παράγοντας φόρτωσης πέσει κάτω από μια τιμή. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 43

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI Δομές Ευρετηρίων και Κατακερματισμός Αρχείων II Β. Μεγαλοοικονόμου Δ. Χριστοδουλάκης (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα... Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς...3 Πρόλογος... 11 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... 23 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25 1.1 Ένα πρώτο πρόβλημα: Ευσταθές Ταίριασμα...25 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MATLAB ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο Ψηφιακές Υπογραφές Πίνακας Περιεχομένων 11.1 Εισαγωγή..............................................1 11.2 Ένα πλαίσιο για μηχανισμούς ψηφιακών υπογραφών........... 2 11.3 RSA και σχετικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακας συμβόλων σελίδα 10 Πρόλογος 13

Περιεχόμενα. Πίνακας συμβόλων σελίδα 10 Πρόλογος 13 Περιεχόμενα Πίνακας συμβόλων σελίδα 10 Πρόλογος 13 1 Ανάκτηση Boole 21 1.1 Παράδειγμα προβλήματος ανάκτησης πληροφοριών 23 1.2 Μια πρώτη ματιά στη δημιουργία αντεστραμμένων ευρετηρίων 27 1.3 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα