Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο"

Transcript

1 Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία, Μαρτίου 1999 Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου διαπολιτιστικού προγράμματος για τη μελέτη της προσωπικότητας στην παιδική ηλικία. Το θεωρητικό πλαίσιο βασίζεται στο Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (ΜΠΠ). Συγκεντρώθηκαν 687 γονεϊκές αξιολογήσεις της προσωπικότητας παιδιών ηλικίας ετών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο «Διαστάσεις Προσωπικότητας Παιδιών και Εφήβων» (Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ), το οποίο αποτελεί προϊόν προηγούμενης ερευνητικής φάσης. Τα ευρήματα αναφέρονται στην παραγοντική δομή της παιδικής προσωπικότητας και στη διαφοροποίηση των γονεϊκών αντιλήψεων υπό την επίδραση ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεκριμένα: (α) Οι γονεϊκές αξιολογήσεις της παιδικής προσωπικότητας συνοψίζονται σε πέντε διαστάσεις (Συναισθηματική Αντιδραστικότητα, Ευσυνειδησία/ Κίνητρα για Επίδοση, Νόηση/Πνευματική Καλλιέργεια, Προσήνεια/Διαπροσωπική Ευαισθησία και Εξωστρέφεια- Εσωστρέφεια), ανάλογες με αυτές του ΜΠΠ. (β) Η παραγοντική δομή του ελληνικού και του κυπριακού δείγματος παρουσιάζει σημαντική αντιστοιχία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η μετακίνηση, για το κυπριακό δείγμα, των προτάσεων σχετικών με τη συμμόρφωση από την Προσήνεια στη Συναισθηματική Αντιδραστικότητα. (γ) Η χώρα, το φύλο του παιδιού, η σχολική επίδοση, η σειρά γέννησης και το μορφωτικό επίπεδο του γονέα διαφοροποίησαν τους μέσους όρους των παραγόντων της παιδικής προσωπικότητας. Αντίθετα, η επίδραση του φύλου του γονέα προέκυψε στατιστικώς ασήμαντη.

2 Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία, Μαρτίου 1999 Εισαγωγή Η μελέτη της προσωπικότητας αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά πεδία της διαπολιτιστικής ψυχολογίας. Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια από επτά χώρες, με στόχο την περιγραφή της παιδικής προσωπικότητας σε επίπεδο γνωρισμάτων και τη δημιουργία ψυχομετρικών μέσων για την αξιολόγησή της. Ως πηγή άντλησης των δεδομένων χρησιμοποιούνται οι γονείς, οι οποίοι κατά τεκμήριο αποτελούν σημαντικό παράγοντα κοινωνικοποίησης του παιδιού. Βέβαια, η εγκυρότητα των γονεϊκών αξιολογήσεων συχνά αμφισβητείται, εξαιτίας της έντονης συναισθηματικής εμπλοκής τους με το παιδί. Ωστόσο, οι αντιλήψεις των γονέων έχουν ενδιαφέρον επειδή αποκαλύπτουν τις προσδοκίες τους για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της παιδικής προσωπικότητας, αλλά και επειδή ενδέχεται να επηρεάζουν την ίδια την πορεία της ανάπτυξης με μηχανισμούς όπως είναι η επιλεκτική (θετική ή αρνητική) ενίσχυση συμπεριφορών, η προβολή προτύπων ή ακόμα και η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Διαφάνεια 1 Καρπός της ελληνικής συμμετοχής στο διεθνές αυτό πρόγραμμα είναι το Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ12 ( αριθμός αφορά την ηλικιακή ομάδα των παιδιών-«στόχων», αφού υπάρχουν και εκδόσεις για 3, 6 και 9 έτη). Το ερωτηματολόγιο αυτό βασίστηκε σε ελεύθερες περιγραφές της προσωπικότητας των παιδιών από τους γονείς και αποτελείται από 99 προτάσεις οι οποίες εντάσσονται σε πέντε παράγοντες (Συναισθηματική, Πνευματική καλλιέργεια, Προσήνεια, Ευσυνειδησία, και Εξωστρέφεια-εσωστρέφεια). Οι παράγοντες αυτοί αντιστοιχούν εμφανώς στο Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (ΜΠΠ) της ενήλικης προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί και το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητικού προγράμματος. Στη διαφάνεια υπάρχουν επίσης οι επιμέρους πλευρές των γενικών παραγόντων, οι οποίες όμως δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής φάσης. Με τη χορήγηση του ερωτηματολογίου σε Κυπριακό δείγμα μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουμε περαιτέρω την αξιοπιστία της παραγοντικής δομής του. Επιπλέον, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την πιθανότητα ανεύρεσης του ΜΠΠ σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο, όχι βέβαια εντελώς διαφορετικό από τον ελληνικό, αλλά οπωσδήποτε με αρκετές ιδιαιτερότητες. Διαφάνεια 2 Στη διαφάνεια περιγράφονται τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο δειγμάτων. Το κυπριακό δείγμα αποτελείται από 174 γονείς, 121 μητέρες και 53 πατέρες, οι οποίοι περιέγραψαν 110 κορίτσια και 64 αγόρια. Το ελληνικό δείγμα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των ευρημάτων του κυπριακού δείγματος. Διαφάνεια 3 Η σύγκριση της παραγοντικής ανάλυσης του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ12 σε Ελλάδα και Κύπρο αναδεικνύει σημαντικές ομοιότητες όσον αφορά τον αριθμό των παραγόντων. Όπως βλέπετε στο Σχήμα, η κατανομή των ιδιοτιμών τείνει να γίνει ευθεία μετά τον πέμπτο παράγοντα. Μάλιστα, το συνολικό ποσοστό εξηγούμενης διασποράς είναι ελαφρά

3 αυξημένο στο κυπριακό δείγμα (47% έναντι 43%). Ελάσσονες διαφορές εντοπίζονται στη σειρά των παραγόντων. Ουσιαστικά πορόκειται για τη μετακίνηση της Ευσυνειδησίας από την τέταρτη στη δεύτερη θέση, η οποία όμως δεν μεταφράζεται πρακτικά σε σπουδαία διαφοροποίηση. Το περιεχόμενο των παραγόντων επιτρέπει τη χρήση κοινής ονοματολογίας, όπως θα φανεί στην επόμενη διαφάνεια. Διαφάνεια 4 Όπως δείχνουν οι σχετικοί δείκτες, η συμφωνία περιεχομένου των παραγόντων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας είναι αρκετά υψηλή. Η συνάφεια κυμαίνεται από 0,84 έως 0,95 και ο δείκτης συμφωνίας του Cattell μεταξύ 0,82 και 0,95. Σημειώνεται ότι οι δείκτες αυτοί έχουν υπολογιστεί κάθε φορά για το σύνολο των προτάσεων και όχι μόνο για τις κοινές προτάσεις κάθε παράγοντα, οπότε θα ήταν ακόμα υψηλότεροι. Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων (91) φορτώνει στον ίδιο παράγοντα, με 8 μόνο αποκλίσεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, καταγράφηκαν υψηλά δευτερεύοντα φορτία των προτάσεων αυτών για το κυπριακό δείγμα στον «αναμενόμενο» (με βάση την ελληνική ανάλυση) παράγοντα. Η πιο συστηματική μετακίνηση αφορά τρεις προτάσεις (ποιες;) από την Προσήνεια στη Συναισθηματική Αντιδραστικότητα για το κυπριακό δείγμα. Συνολικά, πάντως, οι σημαντικές ομοιότητες της παραγοντικής δομής επιτρέπουν τη σύγκριση των δύο δειγμάτων σε επίπεδο μέσων όρων. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης ως προς τη χώρα και το φύλο του παιδιού, που έχει βρεθεί από το ελληνικό δείγμα ότι αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβλητή διαφοροποίησης των μέσων όρων. Διαφάνεια 5 Μέσοι όροι του παράγοντα «Συναισθηματική». Επίδραση χώρας: ΣΑ Επίδραση φύλου παιδιού: ΣΑ Αλληλεπίδραση: p < 0,05 (Τα αγόρια στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο μέσο όρο από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες, δηλαδή αξιολογούνται ως περισσότερο επίμονα, νευρικά, «δύσκολα» παιδιά, σε σχέση με τα κορίτσια της Ελλάδας και τα αγόρια και κορίτσια της Κύπρου) Διαφάνεια 6 Μέσοι όροι του παράγοντα «Πνευματική καλλιέργεια». Επίδραση χώρας: p < 0,05 (Η Ελλάδα υπερέχει της Κύπρου) Επίδραση φύλου παιδιού: p < 0,05 (Τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών) Αλληλεπίδραση: ΣΑ Διαφάνεια 7 Μέσοι όροι του παράγοντα «Προσήνεια». Εδώ το σχήμα είναι κάπως παραπλανητικό, αφού η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών δεν προκύπτει στατιστικώς σημαντική, αν και προσεγγίζει αρκετά τις κρίσιμες τιμές. Επίδραση χώρας: ΣΑ Επίδραση φύλου παιδιού: ΣΑ (τάση υπεροχής των κοριτσιών, ιδιαίτερα στην Κύπρο, εφόσον p < 0,10) Αλληλεπίδραση: ΣΑ Διαφάνεια 8 Μέσοι όροι του παράγοντα «Ευσυνειδησία». Επίδραση χώρας: ΣΑ Επίδραση φύλου παιδιού: p < 0,001 (Τα κορίτσια υπερέχουν των αγοριών, όπως αναμενόταν, δηλαδή χαρακτηρίζονται ως πιο τακτικά, οργανωμένα, με υψηλότερη απίδοση και κίνητρα.)

4 Αλληλεπίδραση: ΣΑ Διαφάνεια 9 Μέσοι όροι του παράγοντα «Εξωστρέφεια-εσωστρέφεια». Εδώ οι υψηλοί Μ.Ο. δηλώνουν υψηλότερη Εξωστρέφεια. Επίδραση χώρας: p = 0,01 (Η Ελλάδα υπερέχει της Κύπρου, όμως εδώ ισχύει μάλλον η αλληλεπίδραση) Επίδραση φύλου παιδιού: ΣΑ Αλληλεπίδραση: p < 0,05 (Τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο δεν υπάρχει διαφορά) Οι αναλύσεις που αφορούν την επίδραση του φύλου του γονέα στους μέσους όρους των παραγόντων της παιδικής προσωπικότητας δεν ανέδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Συμπεράσματα Συμπερασματικά, φαίνεται ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε σαφείς προάγγελους των «μεγάλων» πέντε παραγόντων των ενηλίκων στην παιδική ηλικία. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα την αναπτυξιακή πορεία οργάνωσης της προσωπικότητας, τουλάχιστον σε επίπεδο (εξωτερικών) γνωρισμάτων. Η ομοιότητα της παραγοντικής δομής σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί ισχυρή ένδειξη αξιοπιστίας του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ. Επιπλέον, το μικρό μέγεθος του δείγματος από την Κύπρο, το οποίο θεωρητικά επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία της παραγοντικής ανάλυσης, δεν οδήγησε σε δυαφοροποίηση των συμπερασμάτων, σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Η ύπαρξη κοινών παραγόντων επιτρέπει τη διαπολιτιστική σύγκριση σε επίπεδο μέσων όρων για την ανάδειξη ποσοτικών διαφορών. Ωστόσο, η ερμηνεία των διαφορών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συνεργασία μεταξύ των ερευνητών. Το Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ αποδεικνύεται ευαίσθητο στην ανάδειξη «πραγματικών» διαφορών, όπως φαίνεται από την επίδραση του φύλου του παιδιού. Οι σχετικές διαφορές είναι συμβατές με προηγούμενα ευρήματα της βιβλιογραφίας, καθώς και με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο του φύλου, αφού τα αγόρια περιγράφονται π.χ. ως πιο δυναμικά, δεκτικά σε εμπειρίες, με γρήγορη αντίληψη, αλλά και αντιδραστικά, ενώ τα κορίτσια αξιολούνται ως πιο ευσυνείδητα, ώριμα και συναισθηματικά ευαίσθητα. Το γεγονός ότι στην Κύπρο αναδύθηκαν διαφορές σε λιγότερους παράγοντες, σε σχέση με την Ελλάδα, οφείλεται ενδεχομένως στο σχετικά μικρό δείγμα της Κύπρου. Οι μέσοι όροι των παραγόντων του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ δεν διαφοροποιούνται από το φύλο του γονέα. Η σύμπνοια αυτή των γονεϊκών αντιλήψεων μπορεί να αναζητηθεί στις κοινές εμπειρίες τους με το παιδί ή στο φαινόμενο που η Goodnow ονομάζει ως «δευτερογενή επίδραση της πηγής» (δηλαδή ο γονέας με την λιγότερη εμπλοκή σε θέματα ανατροφής του παιδιού επηρεάζεται συνήθως από τις απόψεις του συντρόφου του, τον οποίο εκτιμά και σέβεται). Ίσως όμως να σημαίνει ότι οι παράγοντες του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ αντιπροσωπεύουν κεντρικά γνωρίσματα της παιδικής προσωπικότητας, η χαρτογράφηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας των μελετητών γύρω από το θέμα αυτό.

5 Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας για Παιδιά και Εφήβους: Έκδοση για παιδιά ετών (Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ 12) Παράγοντες (Eπιμέρους πλευρές) Ν ερωτήσεων Cronbach alpha Συναισθηματική 23 0,93 Ατομισμός/Εγωισμός 14 0,89 Συναισθηματική αστάθεια 9 0,85 Πνευματική καλλιέργεια 18 0,90 Ευφυΐα 10 0,86 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 8 0,83 Προσήνεια 22 0,91 Αλτρουισμός 10 0,88 Συναισθηματική ευαισθησία 4 0,70 Συμμόρφωση 8 0,83 Ευσυνειδησία 19 0,94 Οργάνωση-κίνητρα 12 0,89 Επίδοση 7 0,90 Εξωστρέφεια-εσωστρέφεια 17 0,86 Κοινωνικότητα 6 0,79 Εξωστρέφεια 7 0,72 Εσωστρέφεια 4 0,73

6 Χαρακτηριστικά των δειγμάτων από την Ελλάδα και την Κύπρο Φύλο γονέα Ελλάδα Κύπρος Πατέρας Μητέρα Σύνολο Φύλο παιδιού Ελλάδα Κύπρος Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Μορφωτικό επίπεδο των γονέων Ελλάδα Κύπρος Πατέρας Μητέρα Πατέρας Μητέρα Δημοτικό Γυμν./Λύκειο Τεχνική εκπ Πανεπιστήμιο Σύνολο Ελλιπή στοιχεία

7 ιδιοτιμές (eigenvalues) Διάγραμμα κατανομής ιδιοτιμών (factor scree plot) από την ανάλυση παραγόντων του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ12 σε Ελλάδα και Κύπρο Ελλάδα Κύπρος Κατανομή ιδιοτιμών και ποσοστό εξηγούμενης διασποράς των παραγόντων του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ12 σε Ελλάδα και Κύπρο, μετά από ορθογώνια (varimax) περιστροφή Ε λ λ ά δ α Κ ύ π ρ ο ς Παράγοντες Ιδιοτιμή % διασπ. Παράγοντες Ιδιοτιμή % διασπ. 1 Συναισθηματική 2 Πνευματική καλλιέργεια 9,6 9,70 1 Συναισθηματική 10,8 10,92 9,3 9,42 2 Ευσυνειδησία 10,1 10,16 3 Προσήνεια 8,7 8,82 3 Πνευματική καλλιέργεια 9,6 9,75 4 Ευσυνειδησία 8,6 8,63 4 Προσήνεια 8,4 8,52 5 Εξωστρέφειαεσωστρέφεια 6,4 6,48 5 Εξωστρέφειαεσωστρέφεια 7,4 7,50 Σύνολο 43,06 46,85

8 Σύγκριση περιεχομένου των παραγόντων του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ12 σε Ελλάδα και Κύπρο Παράγοντας Συναισθηματική Πνευματική καλλιέργεια Συνδυασμός προτάσεων Μη Ουδέτερες Κοινές κοινές (< 0,35) Δείκτες συμφωνίας Cattell Pearson salient coef. r ,83 0, ,95 0,89 Προσήνεια ,82 0,84 Ευσυνειδησία ,93 0,95 Εξωστρέφειαεσωστρέφεια ,88 0,87 Σύνολο ,88 0,88 Μετακινήσεις των μη κοινών προτάσεων Πρόταση Ελλάδα Κύπρος Συναισθηματική Πνευματική Ζωηρό παιδί καλλιέργεια Φιλικό παιδί Προσήνεια Εξωστρέφεια Συζητήσιμο παιδί Προσήνεια Συναισθηματική Δέχεται συμβουλές Προσήνεια Συναισθηματική Δείχνει κατανόηση Προσήνεια Συναισθηματική Ώριμο παιδί Ευσυνειδησία Πνευματική καλλιέργεια Έχει άγχος Ευσυνειδησία Προσήνεια Αυθόρμητο παιδί Εξωστρέφεια Προσήνεια

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής 1. Εφαρμογή του Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα