ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο και οποιασδήποτε άλλης μορφής ιατρική ή μη εταιρία που συνεργάζεται µε την Εταιρία και παρέχει υπηρεσίες υγείας στους συνδρομητές της. 1.2 Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο: Τηλεφωνικό ιατρικό και συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 η µέρες το χρόνο, µε σκοπό να παρέχονται στους συνδρομητές πληροφορίες για τις παρεχόμενες µε το παρόν Συνδρομητικό πρόγραμμα ιατρικές υπηρεσίες, για τη δοµή και τη γεωγραφική κατανοµή των Μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, καθώς επίσης και για να συντονίζεται µέσω αυτού η πρόσβαση των συνδρομητών στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. 1.3 Ιατρική Επίσκεψη: Θεωρείται η λήψη ιστορικού, η διάγνωση, η σύσταση θεραπευτικής αγωγής και η εκτίµηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν συσταθεί. 1.4 Διαγνωστικές Εξετάσεις: NΕίναι οι αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, κυτταρολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε Μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου με βάση αντίστοιχο παραπεμπτικό σημείωμα, που έχει εκδοθεί από ιατρό ανάλογης ειδικότητας. 1.5 Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (check up): Ορίζονται περιοριστικά οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται άπαξ ετησίως, αποκλειστικά από τα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. 1.6 Συμμετοχή/Ειδική συμμετοχή Συνδρομητή: Θεωρείται το ποσό ή το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο συνδρομητής στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. 1.7 Κάρτα Υγείας: Θεωρείται η ειδική κάρτα με την οποία εφοδιάζει η εταιρία τους συνδρομητές της, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός συμβολαίου, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συνδρομητικού προγράμματος και το ονοματεπώνυμο του συνδρομητή. Η κατοχή και η επίδειξη της κάρτας υγείας, με απόδειξη της ταυτοπροσωπίας (επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου), νομιμοποιεί τη χρήση των παροχών της παρούσας Συνδρομητικής σύμβασης. Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΕΣ New ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ealth ystem 2.1 Κάλυψη Ιατρικών επισκέψεων Δωρεάν και Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για συνδρομητές του προγράμματος άνω των 14 ετών, συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος σε συγκεκριμένες εφημερεύουσες και μη ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών του συμβεβλημένου δικτύου (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις για συνδρομητές του προγράμματος άνω των 14 ετών συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος στις διαθέσιμες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών του συμβεβλημένου δικτύου (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), µε συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Δωρεάν και Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για συνδρομητές του προγράμματος κάτω των 14 ετών, συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος στις εφημερεύουσες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών του συμβεβλημένου δικτύου (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για συνδρομητές του προγράμματος κάτω των 14 ετών, συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος στις διαθέσιμες παιδιατρικές ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών του συμβεβλημένου δικτύου (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), µε συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων και Πολυιατρείων που περιλαμβάνει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων µε συµµετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Απεριόριστες κατ οίκον ιατρικές επισκέψεις, σε περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και αντικειμενικής αδυνα µίας μετακίνησης του συνδρομητή, στις ειδικότητες παθολόγου και παιδίατρου, µε συµµετοχή του συνδρομητή το ποσόν των 40 (σαράντα) Ευρώ ανά επίσκεψη για επισκέψεις που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από ωρα και το ποσόν των 50 (πενήντα) Ευρώ για επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά από ώρα καθώς και Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την Θεσσαλονίκη, μετά από συνεννόηση με το Τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο. 6

2 2.2 Κάλυψη Διαγνωστικών εξετάσεων (μη επεμβατικών) Δωρεάν Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου που διατηρούν τις αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με τις εκάστοτε εν ισχύ προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΠΥΥ, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύπτει τη συμμετοχή του συνδρομητή έως του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί της τιμής της ιατρικής εξέτασης όπως αυτή καθορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που το ποσοστό της εκ του νόμου συμμετοχής αυξηθεί άνω του 15%, το υπερβάλλον ποσό θα καλύπτεται από τον συνδρομητή και σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, χωρίς την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απλό παραπεμπτικό) και με συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης και εφαρμόζεται επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου κάθε μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων, Nμελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, χωρίς την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απλό παραπεμπτικό) και με συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Για Διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας, η συμμετοχή του συνδρομητή διαφοροποιείται (ειδική συμμετοχή), σε σχέση με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2.1, και Ενδεικτικά αναφέρονται Εξετάσεις Μοριακής διάγνωσης (DNA), Αλλεργικά tests, Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Βροχοσκόπηση), εξειδικευμένες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και Β επιπέδου) Η ειδική συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο (2.2.4) διαφοροποιείται σε σχέση με τον τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ/απλό παραπεμπτικό ) και το συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις πραγματοποιεί (εξειδικευμένα ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτικά ιδρύματα) 2.3 Κάλυψη ετήσιου προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) Δωρεάν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up) που παρέχεται μία φορά ετησίως ως παρακάτω: Αιματολογικός έλεγχος ( Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη και Τριγλυκερίδια) καθώς και ηπατικός έλεγχος (GOT, GPT, γ-gt ) για συνδρομητές άνω των 14 ετών που πραγματιποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου Οφθαλμολογικός έλεγχος (Μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία), για συνδρομητές άνω των 14 ετών που πραγματιποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου Οδοντιατρικός έλεγχος (έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμός οδόντων) καθώς και φθορίωση για συνδρομητές κάτω των 14 ετών που πραγματιποιείται στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. 2.4 Οδοντιατρική κάλυψη Απεριόριστες Οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. 2.5 Οφθαλμολογική κάλυψη Καλύπτονται Οφθαλμολογικές επεμβάσεις για διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη, σε Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και φακών επαφής (με έγκυρο παραπεμπτικό/ιατρική γνωματευση από τον ΕΟΠΥΥ) αξίας έως του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης, στα καταστήματα οπτικών, μελών του συμβεβλημένου δικτύου Παροχή επιδότησης ή συμμετοχή του συνδρομητή στο ποσόν αγοράς, που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης, για αγορές γυαλιών οράσεως και φακών επαφής άνω των 100 Ευρώ, στα καταστήματα οπτικών, μελών του συμβεβλημένου δικτύου. 2.6 Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 7

3 Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις διενεργούμενες σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του συνδρομητή, (εξαρτάται από την χρήση ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του συνδρομητή καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν), που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. 2.7 Κάλυψη Εναλλακτικής / Ολιστικής ιατρικής Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συµµετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συµµετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. 2.8 Κάλυψη Ψυχολογικής υποστήριξης Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συµµετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συµµετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. N 2.9 Διαιτολογική / Διατροφολογική κάλυψη 2.10 Κάλυψη θεραπείας Λόγου Ομιλίας Μάθησης Δωρεάν η αρχική επίσκεψη αξιολόγησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών, στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου Κάλυψη Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου Χρήση του Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο για ενημέρωση, παροχή χρήσιµων ιατρικών πληροφοριών και συντονισµό των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται µε την παρούσα συνδρομητική σύμβαση. Άρθρο 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των ασφαλισμένων για την λειτουργία των παροχών, των συμμετοχών, των ειδικών τιμολογήσεων καθώς και για τους ιατρικούς παρόχους μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, παρέχεται (μέσω κωδικών πρόσβασης) στον Διαδικτυακό τόπο (site): Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των παροχών του προγράμματος ο συνδρομητής θα πρέπει : α) Να επικοινωνεί µε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο µέσω του οποίου θα λαµβάνει οδηγίες σχετικά µε την παροχή που επιθυµεί να λάβει. β) Στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκοµίσει παραπεμπτικό σηµείωµα, το οποίο θα έχει εκδοθεί από ιατρό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφονται: ι. το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση ασφαλισμένου ιι. οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναλυτικά και ιιι. ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συμπτωματολογία, πιθανολογούμενη αιτία της ασθένειας ή της σωµατικής βλάβης) γ) Να προσκομίζει την Κάρτα Υγείας του συνδρομητικού προγράμματος καθώς και αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Βιβλιάριο Ασθενείας, κάρτα ΑΜΚΑ, Διαβατήριο σε ισχύ κ.α. και να διευκολύνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του, όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών του προγράμματος, από µέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου. δ) Να καταβάλει τη συµµετοχή/ειδική συμμετοχή του στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τον πίνακα παροχών και τους ειδικούς όρους της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. Άρθρο 5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρία ουδεµία ευθύνη φέρει για την ποιότητα και την ορθότητα, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και επιστήµης, των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τον συνδρομητή, µε βάση την παρούσα συνδρομητική σύμβαση από τα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό τους, όπως επίσης για τις πράξεις ή τις τυχόν παραλείψεις τους. 8

4 Προσάρτημα Α Πίνακας Ιατρικών Επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων μελών του συμβεβλημένου δικτύου N... Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: (Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού) Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις παιδιατρικές ειδικότητες: (Δερματολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπαιδικού, Χειρουργού, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Ογκολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Αλλεργιολόγου, Αγγειολόγου, Λοιμωξιολόγου Καρδιοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού και Γναθοχειρουργού) Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμίατρου, Ρευματολόγου, Νευρολόγου) N Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δωρεάν στις παιδιατρικές ειδικότητες: (Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού) Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: (Δερματολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δωρεάν στις ιατρικές New ειδικότητες: (Παθολόγου, ealth Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, ystem Χειρουργού, ΩΡΛ) Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου) ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Δερματολόγου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου, Ρευματολόγου) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (ΩΡΛ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου) ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου) ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, ΩΡΛ, Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού) Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου) 3

5 Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: (Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού) Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις παιδιατρικές ειδικότητες: (Δερματολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος ) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ σε όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες ειδικότητες Νοσηλευτικό ίδρυμα MEDITERRANEO Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ιατρικές ειδικότητες: (Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Ηπατολόγου, Ογκολόγου, Νευρολόγου, Αιμτολόγου, Αλλεργιολόγου, Αγγειολόγου, Λοιμοξιολόγου, Καρδιοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού, Γναθοχειρουργού) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ N Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού) Νοσηλευτικό ίδρυμα DOCTOR OPITAL Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου) Πολυιατρεία ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ Πολυιατρείο ΑΘΗΝΑΣ Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου, Χειρουργού) Πολυιατείο Δυτικής ΑΘΗΝΑΣ Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου, Χειρουργού) Πολυιατρείο Ιατρική Μέριμνα Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου, Χειρουργού) Πολυιατρεία Θεσσαλονίκης Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου, Χειρουργού) Σε συμβεβλημένα πολυιατρεία και σε νοσηλευτικά ιδρύματα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των αναφερομένων στο Παράρτημα Α ιατρικών ειδικοτήτων με βάση την πολιτική οργάνωσης των παρεχομένων ιατρικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου. 4

6 Αρ. Συμβολαίου : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 1. Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α) i) Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων κλινικών Δωρεάν ή Σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες 10 Ευρώ / επίσκεψη ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων παιδιατρικών κλινικών Στις ιατρικές ειδικότητες (Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός 24 ώρες το 24ωρο) Δωρεάν Σε όλες τις διαθέσιμες παιδιατρικές ειδικότητες (προγραμματισμένο ραντεβού) 30 Ευρώ / επίσκεψη iii) Σε δίκτυο Πολυιατρείων 10 Ευρώ / επίσκεψη iv) Σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων Αττική και Θεσσαλονίκη 20 Ευρώ / επίσκεψη Πανελλαδικά (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) 15 Ευρώ / επίσκεψη 2. Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις i) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών και Πολυιατρείων / Διαγνωστικών κέντρων Με χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Δωρεάν ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) 15% iii) Στο συμβεβλημένο δίκτυο Πολυιατρείων / Διαγνωστικών κέντρων Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) 20% 3. Έξοδα προσωπικού ατυχήματος Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών έως του ποσού των 200 Ευρώ κατά περίπτωση 30% 4. Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (check-up) Δωρεάν i) Αιματολογικός έλεγχος ii) Οφθαλμολογικός έλεγχος iii) Οδοντιατρικός έλεγχος καθαρισμός - φθορίωση 5. Οδοντιατρική κάλυψη Οδοντιατρικές πράξεις επεμβάσεις με κάλυψη έως 50% 6. Οφθαλμολογική κάλυψη i) Οφθαλμολογικές επεμβάσεις με κάλυψη έως 50% ii) Κάλυψη αγοράς γυαλιών οράσεως αξίας έως 250 Ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Δωρεάν Για αγορές γυαλιών οράσεως άνω των 100 Ευρώ παρέχεται επιδότηση 80 Ευρώ ή συμμετοχή 40% 7. Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15 Ευρώ / συνεδρία 8. Ψυχολογική υποστήριξη (ιατρείο) 25 Ευρώ / συνεδρία 9. Διατροφολόγοι / Διαιτολόγοι 20 Ευρώ / επίσκεψη 10. Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική i) Ομοιοπαθητικοί (ιατροί) 30 Ευρώ / επίσκεψη ii) Βελονιστές (ιατροί) 25 Ευρώ / συνεδρία 11. Κάλυψη θεραπειών Λόγου Ομιλίας Μάθησης i) Πρώτη αξιολόγηση Ομιλίας και Μάθησης Δωρεάν Αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών Δωρεάν ii) Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 20 Ευρώ / συνεδρία Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω παροχών παρέχεται στους επισυναπτόμενους ΕΙΔΙΚΟΥΣ OΡΟΥΣ και στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α (ιατρικές επισκέψεις) του παρόντος συμβολαίου 1

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Μελη του συμβεβλημένου δικτύου) Α) Νοσηλευτικά Ιδρύματα / Κλινικές Αττική ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ MEDITERRANEO OPITAL DOCTOR OPITAL ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Θεσσαλονίκη ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β) Πολυιατρεία Αττική ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Κρήτη NΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΣΕΠΕΤΗ) (όμιλος ΥΓΕΙΑ) (όμιλος ΥΓΕΙΑ) (Ιατρική Μέριμνα) Γ) Διαγνωστικά κέντρα Αττική ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ BIOCARE (ΓΛΥΦΑΔΑ) BIOCARE (ΑΛΙΜΟΣ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ Θεσσαλονίκη ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ Κρήτη ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Δ) Υπόλοιπη Ελλάδα ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΚ ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΔΚ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Μελη του συμβεβλημένου δικτύου) Δ) Υπόλοιπη Ελλάδα MEDICENTER ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΔΚ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Β ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΣΒΟΥ N ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΔΚ ΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗ ΓΑΛΗΝΟΣ Δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων Πανελλαδικό δίκτυο όλων των ειδικοτήτων, πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας. κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις Δίκτυο Οδοντιατρικών New κέντρων ealth / Οδοντιατρείων ystem Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Οδοντιατρικών κέντρων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας. Δίκτυο Φυσικοθεραπευτικών κέντρων Πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονων Φυσικοθεραπευτικών κέντρων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας. Δίκτυο Οφθαλμολογικών κέντρων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη Δίκτυο Λογοθεραπευτικών κέντρων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα Δίκτυο Εναλλακτικής / Ολιστικής ιατρικής Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα Δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων οπτικών Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των αναφερομένων στο παρόν συνεργαζομένων ιατρικών παρόχων, μελών του συμβεβλημένου δικτύου. Αναλυτικά στοιχεία των συμβεβλημένων ιατρικών παρόχων καθώς και επιπλέον συνεργασίες για το παραπάνω συμβεβλημένο δίκτυο της N παρέχονται μέσω του Συντονιστικού ιατρικού κέντρου :

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για το δίκτυο των Πολυιατρείων, τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες ανά Πολυιατρείο και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου, παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται:

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται: Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται: Με χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: 100% κάλυψη Χωρίς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Δωρεάν επισκέψεις σε καρδιολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Δωρεάν επισκέψεις σε παθολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/7) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Οδηγός Mediσυν Care Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Τι είναι το πρόγραμμα Mediσυν Care;... 3 2. Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος Mediσυν Care;... 3 3. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια υγείας. Παροχές και προνόμια. Στα Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά

Προνόμια υγείας. Παροχές και προνόμια. Στα Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά Σε όλους τους κατόχους Προγραμμάτων Υγείας Premium παρέχουμε σε συνεργασία με τον Όμιλο Euromedica, εξειδικευμένα προνόμια που ενισχύουν τη Νοσοκομειακή σας Περίθαλψη. Παροχές και προνόμια Στα Διαγνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

" ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ"

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ " ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ" Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας. Παροχές και προνόµια. Στα ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά

Προνόµια υγείας. Παροχές και προνόµια. Στα ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά Προνόµια υγείας Σε όλους τους κατόχους Προγραµµάτων Υγείας Premium παρέχουµε σε συνεργασία µε τον Όµιλο Euromedica, εξειδικευµένα προνόµια που ενισχύουν τη Νοσοκοµειακή σας Περίθαλψη. Παροχές και προνόµια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Σημείωμα. Θέμα: Προασφαλιστικός Έλεγχος και Νέα συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εσωτερικό Σημείωμα. Θέμα: Προασφαλιστικός Έλεγχος και Νέα συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Αγαπητοί Συνεργάτες, Εσωτερικό Σημείωμα Από : Διεύθυνση Ασφαλίσεων Ζωής Τμήμα Underwriting Σελίδες : 2 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8701 Fax : Email: Αριθμός επιστολής : Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΛΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΛΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σημερινές συνθήκες, λόγω κακής οικονομικής κατάστασης των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων για ενήλικες Ονοματεπώνυμο συνδρομητή Ημερομηνία έναρξης προγράμματος Ημερομηνία λήξης προγράμματος Υπογραφή συνδρομητή Σφραγίδα παρόχου για παιδιά Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

- Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ)

- Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ) Πρωτοβάθμια Περίθαλψη: - Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ) - Χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: Ειδικός προνομιακός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ A. Ο Όμιλος της CNP Assurances B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ Ο Όμιλος της CNP Assurances A Βασικά Στοιχεία No. 1 στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία 27.7δις κύκλος εργασιών το 2013 160 έτη εμπειρία στη παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 04-07 - 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 Ταχ. Κώδικας: 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποιήστε τη δύναµη της ασφάλισης υγείας σας προς όφελός σας. Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα.

Ενεργοποιήστε τη δύναµη της ασφάλισης υγείας σας προς όφελός σας. Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα. Ενεργοποιήστε τη δύναµη της ασφάλισης υγείας σας προς όφελός σας. Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα. Σας προτρέπουµε να ενηµερωθείτε τώρα κι όλας για όλα τα προνόµια και τις παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑ.ΣΥ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑ.ΣΥ Δ/ΝΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.45 ΕΩΣ 15.30 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.prosypro.gr ΤΗΛ: 2104817737 - ΤΗΛ&ΦΑΞ: 2104812773 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3/2/2017 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές:

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές: Tα εν λόγω προγράµµατα check up και οι επιπλέον παροχές, πραγµατοποιούνται σε όλες τις µονάδες του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλονίκη (Παράρτηµα ΙΙ), προσκοµίζοντας την Κάρτα Μέλους Wedding Mall.

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας Από Προς ΑΧΑ Ααφαλιστική Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 12 13 14 15 17 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.)

Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.) Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.) Επ. Καθηγητής Ουρογεννητικής Ογκολογίας και Ρομποτικής Πανεπιστημίου Karolinska Σουηδίας Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής Ιατρικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα