30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ / Ι.3. / / Ε.Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο."

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους Γενικούς Όρους Ζωής και τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Καλύψεων που είναι αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 1. ΠΑΡΟΧΗ 1.1. Η Εταιρία θα παρέχει στον Ασφαλισµένο τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Άρθρο 3. Τόπος παροχής συµφωνείται η ελληνική επικράτεια. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν κάλυψη αξίωσης καταβολής αποζηµίωσης, αν ο Ασφαλισµένος δαπανήσει χρήµατα επειδή χρησιµοποίησε όµοιες ή παρόµοιες υπηρεσίες Η παροχή υπηρεσιών προς τον Ασφαλισµένο διενεργείται από Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών µε την επωνυµία «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 132, µε τον οποίο η Εταιρία έχει συνάψει Σύµβαση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής του Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών εάν και όταν η ίδια το κρίνει απαραίτητο Η οποιαδήποτε χρήση από τον Ασφαλισµένο των υπηρεσιών που παρέχονται από την παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη δεν συνεπάγεται αυτόµατα και τη δέσµευση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσµατος, που αφορά στη βασική ασφάλιση ζωής ή σε άλλες Συµπληρωµατικές Καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της παρούσας Συµπληρωµατικής Κάλυψης είναι η προηγούµενη επικοινωνία του Ασφαλισµένου µε το «Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέµατα υγείας». Άρθρο 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. ιαγνωστικές εξετάσεις: Είναι οι αιµατολογικές, βιοχηµικές, µικροβιολογικές, κυτταρολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στα ιαγνωστικά Κέντρα ή στις Κλινικές του Οµίλου «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», µε βάση το αντίστοιχο παραπεµπτικό σηµείωµα από εξειδικευµένο ιατρό που συνεργάζεται µε τη «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι τα ιδιόκτητα ιαγνωστικά Κέντρα που διαθέτει η «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτή ιαγνωστικά Κέντρα Κλινικές Οµίλου: Είναι οι ιδιόκτητες Κλινικές του Οµίλου «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τη «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση Κλινική εξέταση: Είναι η λήψη του κληρονοµικού και ατοµικού αναµνηστικού, η ψηλάφηση, η ακρόαση, η επισκόπηση και η εκτίµηση της λειτουργικής ικανότητας και της ανατοµικής ακεραιότητας των διαφόρων οργάνων και συστηµάτων του οργανισµού του Ασφαλισµένου Επείγον περιστατικό: Είναι η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισµένου, λόγω ατυχήµατος ή ασθενείας, που µπορεί να επιφέρει τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, αν δεν του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια Συµµετοχή Ασφαλισµένου Είναι το ποσό µε το οποίο συµµετέχει ο ασφαλισµένος στο κόστος των παροχών που περιγράφονται στο παρόν Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέµατα υγείας: Είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωµένο µε οµάδα ειδικών σε ιατρικά και ασφαλιστικά θέµατα για την υποστήριξη και παρακολούθηση της σωστής εφαρµογής της παρούσας Συµπληρωµατικής Κάλυψης. Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί το κατ εξοχήν αρµόδιο όργανο για την ενεργοποίηση και τον συντονισµό των επί µέρους παροχών της παρούσας κάλυψης. Άρθρο 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 3.1. ιαγνωστικές εξετάσεις Αν συνεπεία Ατυχήµατος ή Ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, και µε βάση παραπεµπτικό σηµείωµα του Ιατρού, ο Ασφαλισµένος είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε εξωνοσοκοµειακές διαγνωστικές εξετάσεις, η Εταιρία υποχρεούται να καλύψει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα και το κόστος των απαραίτητων εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο στα ιαγνωστικά Κέντρα ή στις Κλινικές του Οµίλου «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» και µέχρι του παρακάτω καθοριζόµενου ανωτάτου ορίου ανά ασφαλιστική περίοδο, τηρουµένης της διαδικασίας του Άρθρου 4. του παρόντος.

2 Το ανώτατο όριο των ιαγνωστικών Εξετάσεων για κάθε ένα Ασφαλισµένο, ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ( 1.500) Ευρώ για κάθε ασφαλιστική περίοδο, ως εξής: Αν ο Ασφαλισµένος προσκοµίζει παραπεµπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, στα Ιδιόκτητα ιαγνωστικά Κέντρα ή στις Κλινικές του Οµίλου, η συµµετοχή του στην αξία των διαγνωστικών εξετάσεων που σήµερα καθορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θα καλύπτεται από την Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό αυτό παραµένει αµετάβλητο. Το ποσό που αφαιρείται από το ανώτατο όριο των διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται επί του τιµοκαταλόγου του ηµοσίου (Φ.Ε.Κ). ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παροχή ισχύει υπό τις επιπλέον προϋποθέσεις: α) ότι οι µεταξύ του Οµίλου «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµβάσεις δεν τροποποιηθούν ή λυθούν µετά την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας συµπληρωµατικής κάλυψης, β) ότι κατά τη στιγµή της προσέλευσης του Ασφαλισµένου στα Ιδιόκτητα ιαγνωστικά Κέντρα ή στις Κλινικές του Οµίλου δεν έχει εξαντληθεί το τυχόν εγκεκριµένο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όριο των διαγνωστικών εξετάσεων που επιτρέπεται να διενεργεί κάθε ένα εκ των Ιδιόκτητων ιαγνωστικών Κέντρων ή Κλινικών Αν ο Ασφαλισµένος προσκοµίζει παραπεµπτικό Συµβεβληµένου Ιατρού τότε το ποσό που αφαιρείται από το ανώτατο όριο των ιαγνωστικών Εξετάσεων θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ», µε έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) Σε περίπτωση που το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί το ανώτατο όριο της παρούσας κάλυψης, ο Ασφαλισµένος θα βαρύνεται µε το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου της «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» µε έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η προσκόµιση στο ιαγνωστικό Κέντρο ή την Κλινική του Οµίλου από τον Ασφαλισµένο του σχετικού παραπεµπτικού σηµειώµατος του Συµβεβληµένου Ιατρού της «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται: Το ονοµατεπώνυµο του προς εξέταση ασφαλισµένου προσώπου. Τα στοιχεία του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου δηµοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του ασφαλισµένου προσώπου. Οι ζητούµενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά. (οι διαγνωστικές εξετάσεις, που συστήνονται πρέπει να είναι µε βάση ιατρικά κριτήρια, οι ενδεδειγµένες για την παρουσιαζόµενη συµπτωµατολογία). Ο λόγος για τον οποίο συστήνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις (συµπτωµατολογία, ασθένεια κ.λ.π.). Η ηµεροµηνία έκδοσης του παραπεµπτικού σηµειώµατος. Οι διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτονται µόνον εφόσον πραγµατοποιηθούν εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραπεµπτικού, εκτός αν η µεταγενέστερη πραγµατοποίησή τους επιβάλλεται από ιατρικούς λόγους. Επίσης το παραπεµπτικό σηµείωµα πρέπει απαραίτητα να φέρει τη σφραγίδα του θεράποντος Ιατρού. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση προσκόµισης παραπεµπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαιτείται και η προσκόµιση του Βιβλιαρίου του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα του Ασφαλισµένου (όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο αριθµός µητρώου και ο Α.Φ.Μ. του ασφαλισµένου) Ιατρικές επισκέψεις Παρέχονται απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις κάθε ασφαλιστική περίοδο αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου ως εξής: α) Χωρίς τη συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος αυτών, όσον αφορά στις τρεις (3) βασικές ιατρικές ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου και Γενικού Χειρουργού. β) Με συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος αυτών µε το ποσό των δέκα πέντε (15) Ευρώ, όσον αφορά στις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες (πλην των αναφεροµένων στο άρθρο α) Παρέχονται απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις κάθε ασφαλιστική περίοδο σε πανελλαδικό δίκτυο συµβεβληµένων ιατρών µε ειδικές τιµές. Ειδικότερα: Για ιατρικές επισκέψεις στο ιατρείο, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης µε το ποσό των δέκα πέντε (15) Ευρώ, το οποίο καταβάλλει απευθείας στον ιατρό έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης. Για ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης µε το ποσό των πενήντα (50) Ευρώ, το οποίο καταβάλλει απευθείας στον ιατρό έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης. Για ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι, εκτός ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου και κατά τις αργίες, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης µε το ποσό των εβδοµήντα (70) Ευρώ, το οποίο καταβάλλει απευθείας στον ιατρό έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης.

3 ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των ιατρικών επισκέψεων στο σπίτι, παρέχεται µόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν συνεννόησης µε το «Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέµατα υγείας» Για ιατρικές επισκέψεις στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών των Κλινικών του Οµίλου, για όλες τις ιατρικές ειδικότητες, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στο κόστος αυτών, µε το ποσό των τριάντα (30) Ευρώ, το οποίο καταβάλλει απευθείας στον ιατρό ή στην Κλινική έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης. ιευκρινίζεται ότι οι ιατρικές επισκέψεις που αναφέρονται ανωτέρω στα άρθρα 3.2.1, και δεν περιλαµβάνουν τις ιατρικές πράξεις αλλά αφορούν στην κλινική εξέταση του Ασφαλισµένου Προληπτικός έλεγχος υγείας(check-up): ωρεάν προληπτικός ιατρικός έλεγχος ενηλίκων: Παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλισµένο να υποβληθεί δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο της υγείας (check- up), µία φορά κάθε ασφαλιστική περίοδο. Στον δωρεάν προληπτικό ιατρικό έλεγχο ενηλίκων, που πραγµατοποιείται αποκλειστικά στα Ιδιόκτητα ιαγνωστικά Κέντρα και στις Κλινικές της «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», περιλαµβάνονται περιοριστικά οι παρακάτω αναφερόµενες διαγνωστικές εξετάσεις: γενική αίµατος, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, αιµοπετάλια, γενική ούρων, χοληστερόλη ολική, χοληστερόλη HDL, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, SGOT και SGPT Επιπλέον παρέχονται ειδικά προγράµµατα προληπτικού ιατρικού ελέγχου, διενεργούµενα αποκλειστικά στα ιαγνωστικά Κέντρα και τις Κλινικές της «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» σε προνοµιακές τιµές µε χρηµατική επιβάρυνση του Ασφαλισµένου, χωρίς την προσκόµιση ιατρικού παραπεµπτικού και τα οποία είναι: Προληπτικός ιατρικός έλεγχος για παιδιά: Ο ανήλικος Ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει προληπτικό ιατρικό έλεγχο στην ειδική τιµή των εκατό Ευρώ ( 100), ο οποίος περιλαµβάνει περιοριστικά τις εξής διαγνωστικές εξετάσεις: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη, χοληστερόλη ολική, χοληστερόλη HDL, χοληστερόλη LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt, ALP, σίδηρος, φερριτίνη, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση. Προληπτικός ιατρικός έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη: Ο Ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει προληπτικό ιατρικό έλεγχο για τον σακχαρώδη διαβήτη στην ειδική τιµή των εκατόν είκοσι (120) Ευρώ, ο οποίος περιλαµβάνει περιοριστικά τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, χοληστερόλη ολική, χοληστερόλη HDL, χοληστερόλη LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt, ALP, σίδηρος, φερριτίνη, οφθαλµολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση Η Εταιρία µέσω του Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, παρέχει στον Ασφαλισµένο πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες µε ειδικές τιµές ή εκπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: Νοσηλεία Παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας στις Κλινικές του Οµίλου µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου της Κλινικής του Οµίλου και µε την επιπλέον παροχή δωρεάν ασθενοφόρου προς αυτήν, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισµένου. ιευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω αναφερόµενη έκπτωση δεν συµπεριλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά, φάρµακα και αµοιβές ιατρών Αιµοληψία στο σπίτι µόνο εντός του Νοµού Αττικής: Ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στο κόστος κάθε αιµοληψίας µε το ποσό των δέκα (10) Ευρώ έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης. ιευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό αφορά το κόστος για την αιµοληψία και όχι το κόστος των εξετάσεων Νοσηλεία στο σπίτι: Παρέχεται αποκλειστικά στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη από εξειδικευµένου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό µε έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. Η νοσηλεία στο σπίτι περιλαµβάνει τις παρακάτω αναφερόµενες νοσηλευτικές υπηρεσίες: Χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς (π.χ. ενδοφλέβια χορήγηση φαρµάκου για ασθένειες όπως Πάρκινσον, ρευµατοειδή αρθρίτιδα, ορθοπεδικά προβλήµατα κ.α.) ενέσεις (ενδοµυϊκές, υποδόριες), τοποθέτηση και εµπλουτισµός ορού, πλήρης παρεντερική θρέψη, καθετηριασµός ουροδόχου κύστης-φλέβας, αλλαγή τραύµατος, φροντίδα κατακλίσεων-κολοστοµίαςεγκαυµάτων-τραχειοστοµίας-λειτουργιών, παροχέτευση βρογχικών εκκρίσεων, τοποθέτηση καθετήρα LEVAIN, λήψη βιολογικών υγρών (αίµα-ούρα), θεραπευτικό λουτρό, προθανάτια φροντίδα και υποστήριξη, φροντίδα πολυτραυµατία καθώς και κάθε φροντίδα που δύναται να παρασχεθεί στο σπίτι µε τους όρους και στα πλαίσια των καθηκόντων των νοσηλευτών όπως ορίζονται από το Νόµο και τους κώδικες δεοντολογίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στο σπίτι µε εξαίρεση τις αιµοληψίες, οι οποίες, εφόσον είναι αναγκαίες, θα µπορούν να παρέχονται και στο χώρο εργασίας του Ασφαλισµένου. Οι παρεχόµενες νοσηλευτικές υπηρεσίες δεν περιλαµβάνουν την ατοµική υγιεινή καθώς και τον διαγνωστικό έλεγχο για προληπτικούς λόγους υγείας, παρά µόνο το διαγνωστικό έλεγχο που σχετίζεται µε ένα διαγνωσµένο πρόβληµα υγείας.

4 Φυσιοθεραπείες, οι οποίες πραγµατοποιούνται στα συνεργαζόµενα µε την «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» φυσιοθεραπευτήρια ή στο σπίτι από συνεργαζόµενους µε τον Όµιλο φυσιοθεραπευτές. Ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στο κόστος κάθε συνεδρίας µε το ποσό των είκοσι πέντε (25) Ευρώ, αν η συνεδρία πραγµατοποιηθεί στο φυσιοθεραπευτήριο ή µε το ποσό των τριάντα πέντε (35) Ευρώ, αν η συνεδρία πραγµατοποιηθεί στο σπίτι, έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης Οδοντιατρικές πράξεις, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο δίκτυο ιδιόκτητων ή συνεργαζοµένων µε τον Όµιλο Παροχής Υπηρεσιών οδοντιατρείων µε έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου Ιατρικές εξετάσεις Κυτταρογενετικής και Μοριακής διάγνωσης Για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων κυταρρογενετικής και µοριακής διάγνωσης στα Ιδιόκτητα ιαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές του Οµίλου «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου του Ιδιόκτητου ιαγνωστικού Κέντρου ή της Κλινικής. Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο Ασφαλισµένος, ο οποίος θα κάνει χρήση των παροχών της παρούσας Συµπληρωµατικής Κάλυψης, θα πρέπει προηγουµένως να επικοινωνήσει µε το Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέµατα υγείας, για ενηµέρωσή του για τα ιαγνωστικά Κέντρα, τις Κλινικές και τους Συµβεβληµένους Ιατρούς όπου θα πρέπει να απευθύνεται για τον καθορισµό της ηµέρας και ώρας εξέτασης, αλλά και τη χρήση των υπολοίπων υπηρεσιών που αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3. Ο Ασφαλισµένος κατά την προσέλευσή του στο ιαγνωστικό Κέντρο, στην Κλινική ή στον Συµβεβληµένο Ιατρό θα πρέπει να επιδεικνύει έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά του (π.χ. ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ιαβατήριο, Βιβλιάριο Ασθενείας, αν πρόκειται για παιδί) και να γνωρίζει τα στοιχεία της ασφάλισής του (Αριθµός Ασφαλιστηρίου). Για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων ο Ασφαλισµένος πρέπει να προσκοµίζει στο ιαγνωστικό Κέντρο ή στην Κλινική το παραπεµπτικό σηµείωµα του ιατρού, ο οποίος συστήνει τις εξετάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο της παρούσας Συµπληρωµατικής Κάλυψης. Άρθρο 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Α. Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 3. των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συµπληρωµατικών Καλύψεων, από την παρούσα ασφάλιση, δεν καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις που δεν πραγµατοποιούνται στα ιαγνωστικά Κέντρα ή Κλινικές, ακόµη και αν τα ιαγνωστικά Κέντρα ή οι Κλινικές του Οµίλου δεν έχουν τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων. Β. εν καλύπτονται από το ανώτατο όριο των ιαγνωστικών Εξετάσεων: 1. Οι εξετάσεις που πραγµατοποιούνται προληπτικά, εκτός του προληπτικού ελέγχου που αναφέρονται στο Άρθρο 3.3. του παρόντος. 2. Το κόστος των φαρµάκων που τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια διαφόρων διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και οι αµοιβές των αναισθησιολόγων, όπου απαιτείται η παρουσία τους καθώς και οι αµοιβές ιατρών που αφορούν στις ιατρικές πράξεις (δεν περιλαµβάνεται η κλινική εξέταση). 3. Η άσκηση οποιασδήποτε µορφής εναλλακτικής ιατρικής. 4. Οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές επισκέψεις που αφορούν διαθλαστικές παθήσεις των οφθαλµών. 5. ιαγνωστικές Εξετάσεις που διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο σε επίπεδο ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 6. Ιατρικές εξετάσεις Κυτταρογενετικής και Μοριακής διάγνωσης. 7. ιαγνωστικές εξετάσεις που δεν συστήνονται από Συµβεβληµένο Ιατρό (δεν περιλαµβάνονται τα παραπεµπτικά ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 8. Ιατρικές εξετάσεις που αφορούν σε προεγχειρητικό έλεγχο. 9. Ιατρικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις που απαιτούνται για την χορήγηση πιστοποιητικού υγείας για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 6. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία ουδεµία ευθύνη φέρει για την ποιότητα και την ορθότητα, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης, των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τον Ασφαλισµένο µε την παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη από τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών και το πάσης φύσης προσωπικό του καθώς και για τις πράξεις ή τις τυχόν παραλείψεις του. Άρθρο 7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. Η παρούσα κάλυψη παρέχεται έναντι πληρωµής ασφαλίστρων, το ύψος των οποίων αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η Συµπληρωµατική Κάλυψη, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η Βασική Ασφάλιση Ζωής καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε οφειλοµένων ασφαλίστρων. Άρθρο 8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη ισχύει για ένα (1) έτος. Η ισχύς της λήγει την ηµεροµηνία λήξης ισχύος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Ζωής. Η ισχύς της παρούσας Συµπληρωµατικής Κάλυψης τερµατίζεται µε τον τερµατισµό ισχύος της Βασικής Ασφάλειας Ζωής για οποιοδήποτε λόγο.

5 Άρθρο 9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Πριν την εκάστοτε λήξη του Ασφαλιστηρίου Ζωής η Εταιρία θα αποστέλλει στον Αντισυµβαλλόµενο ειδοποίηση που θα περιέχει τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόµενη ασφαλιστική περίοδο για την εν λόγω κάλυψη, καθώς και την ηµεροµηνία πληρωµής αυτών. Η πληρωµή των ασφαλίστρων µέχρι την ορισθείσα στην παραπάνω ειδοποίηση ηµεροµηνία πληρωµής, συνεπάγεται την ανανέωση της κάλυψης του Ασφαλισµένου µε την συγκεκριµένη Συµπληρωµατική Κάλυψη για µία ακόµα ασφαλιστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανανεωθεί και η Βασική Ασφάλιση Ζωής σύµφωνα µε τους όρους της. Η µη πληρωµή των ασφαλίστρων µέχρι και την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, έχει ως συνέπεια την µη ανανέωση της παρούσας Συµπληρωµατικής Κάλυψης. Τυχόν πληρωµή των ασφαλίστρων µετά την κατά τα ως άνω ορισθείσα ηµεροµηνία συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιµότητας του Ασφαλισµένου και δεν δηµιουργεί υποχρέωση της Εταιρίας να ανανεώσει την παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των Ασφαλισµένων µε την παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη. ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να καταργήσει την παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη για το σύνολο των Ασφαλισµένων σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα διαθέτει παρεµφερές πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Κάλυψης και θα γνωστοποιήσει στον Αντισυµβαλλόµενο τους Όρους, τις Παροχές και τα ασφάλιστρα του Προγράµµατος προκειµένου ο τελευταίος να αποφασίσει, αν επιθυµεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης µε το προτεινόµενο Πρόγραµµα. (το οποίο θα αποτελεί Συµπληρωµατική Κάλυψη της Βασικής Ασφάλισης Ζωής).

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΠΙΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης: 700 700 27 97

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης: 700 700 27 97 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης: 700 700 27 97 1 Περιεχόμενα: Σελ. Θέμα 1-2 Περιεχόμενα 3 Επιστολή καλωσορίσματος 4 Συχνές Ερωτήσεις & Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης 5 Προγράμματα και κόστη 6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα