Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου Μελισσίων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου Μελισσίων."

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΨ Σ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΪΜΕΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ Σ.Ε. Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου Μελισσίων. Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πειραιάς, Ιούλιος 2010

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΨ Σ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΪΜΕΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ Σ.Ε. Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου Μελισσίων. Μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κα Υαφαλιού Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς Πειραιάς, Ιούλιος 2010 ii

3 GG GRADUATE DEGREE MSc in HEALTH MANAGEMENT ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΨ Σ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ EVAGGELIA MEIMETI NURSE T.E. (TECHNOLOGICAL EDUCATION) Pilot feasibility study application of a home care programme for cardiac patients of the Municipality of Melissia. Supervisor Professor: Dr Fafaliou Irene Graduate Thesis Submitted for the Degree Master of Science in Health Management Piraeus, July 2010 iii

4 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή του συγκεκριμένου πονήματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βρέθηκαν στα παρασκήνια για να μπορέσω εγώ να σταθώ στη σκηνή! Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Υαφαλιού Ειρήνη- Επίκουρη καθηγήτρια στο Σμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την πρόθυμη καθοδήγησή της αλλά και για την ουσιαστική συμμετοχή της στη διόρθωση των χειρογράφων και στη βελτίωση του κειμένου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Γραφάκο Μανώλη- Δήμαρχο Μελισσίων και στην κ. Κατοίκου Ευσταθία- Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕΚΑ), που μας επέτρεψε να διεξάγουμε τη συγκεκριμένη μελέτη στο Δήμο Μελισσίων. Σην κ. Καριπίδου Μαρία, την κ. Φούντα Μαρία επισκέπτριες υγείας στο πρόγραμμα κατ οίκον νοσηλείας του Δ. Μελισσίων. Σην κ. Παπασπανοπούλου Μαρία- επισκέπτρια υγείας και την κ. Φατζηγιάννη Μαργαρίτα γραμματέα του Πολυιατρείου Δ. Μελισσίων. Σην κ. Κατσώνη Αθανασία Πνευμονολόγο για την ουσιαστική βοήθειά της στην οργάνωση του ερευνητικού υλικού. Σον κ. Σσαρούχα Κωνσταντίνο- Καρδιολόγο για τη γνωμάτευση των καρδιογραφημάτων αλλά και για την πρόθυμη και πολύτιμη βοήθειά του. Σον κ. Καφαντάρη Ιωάννη- Ειδ. Καρδιολόγο για τη γνωμάτευση των καρδιογραφημάτων και των υπερήχων καρδιάς. Σην κ. Κακαϊτσα Υωτεινή, για την τεχνική επιμέλεια των στατιστικών πινάκων. iv

5 Αφιερώνεται σ εκείνους που ονειρεύονται και ελπίζουν ακόμη σ αυτή τη ΖΩΗ v

6 «Ατίμητη πληρωμή μας η βαθύτατη ικανοποίησή μας από την προσφορά μας στον άνθρωπο που πονά και μας έχει απόλυτη ανάγκη» (Στ. Παπαμικρούλη) vi

7 Περίληψη κοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα οφέλη του προγράμματος «κατ οίκον νοσηλείας» στους καρδιολογικούς ασθενείς, να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του ως πρόγραμμα και να αποτιμήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο Δήμο Μελισσίων με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή φροντίδας στους καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου με τη στενή συνεργασία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης διπλωματικής έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται εφαρμοσμένη έρευνα (έρευνα πεδίου) για τη μελέτη παροχής κατ οίκον νοσηλείας σε μια ιδιαίτερη ομάδα ασθενών (καρδιολογικοί ασθενείς). Αξίζει να σημειωθεί ότι για το εν λόγω θέμα της κατ οίκον νοσηλείας δεν διατίθενται σχετικές αναφορές στη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και έτσι το διαδίκτυο αποτέλεσε τη μοναδική πηγή πληροφόρησής μας σε θεωρητικό επίπεδο. Πρόκειται για μια πιλοτική επιδημιολογική μελέτη το δείγμα της οποίας αποτελούν 22 καρδιολογικοί ασθενείς, 11 άνδρες και 11 γυναίκες, ηλικίας ετών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της «κατ οίκον νοσηλείας» του Δήμου Μελισσίων. Η μελέτη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 και τελείωσε τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Για την επίτευξη της έρευνας, οι καρδιολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30 για την ποιότητα της ζωής τους και το «Minnesota living with heart failure questionnaire» σχετικά με τα συμπτώματα και τους περιορισμούς που τους προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια. Σα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στην αρχή και στο τέλος της έρευνας. Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της έρευνας πραγματοποιήθηκαν αναίμακτες και εργαστηριακές εξετάσεις και στους 22 καρδιολογικούς ασθενείς. Κατά τη δεύτερη φάση vii

8 έγινε μηνιαία παρακολούθηση των ασθενών με τακτική τηλεφωνική επικοινωνία και δημιουργία του εξατομικευμένου πλάνου της νοσηλευτικής τους φροντίδας. την Σρίτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε επανάληψη των εργαστηριακών εξετάσεων ενώ στους ασθενείς με παθολογικά ευρήματα επαναλάβαμε συγκεκριμένες αναίμακτες εξετάσεις. Παράλληλα, σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε ένας υπέρηχος καρδιάς (U/S) και ένα καρδιογράφημα. υμπερασματικά, παρότι αντιμετωπίσαμε σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια λήψης του ιστορικού των ασθενών αλλά και λόγω έλλειψης ιατρικών ιστορικών - ενημερωτικών αρχείων από πρόσφατες νοσηλείες των υπό εξέταση καρδιολογικών ασθενών, παρατηρήσαμε ότι η συνεργασία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπήρξε ουσιαστικής σημασίας για την προαγωγή της υγείας τους. Επίσης, παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών τους στο νοσοκομείο και κατ επέκταση μείωση του κόστους νοσηλείας τους λόγω των μηνιαίων επισκέψεων που κάναμε κατ οίκον και το πλαίσιο φροντίδας υγείας που ακολουθήσαμε. Λέξεις- κλειδιά: κατ οίκον νοσηλεία, παροχή φροντίδας, καρδιολογικοί ασθενείς, νοσηλευτική διεργασία. viii

9 Abstract The objectives of this study are to investigate the benefits of a home care programme for cardiac patients, evaluate the effectiveness of that programme, and make an assessment of the health services rendered in the Municipality of Melissia, laying emphasis on healthcare provided to the cardiac patients of the Municipality in close collaboration with the medical and nursing staff. The originality of this diploma thesis lies in the fact that this is the first time an applied research project (field study) is carried out in Greece, in order to study home care provided to a special group of patients (cardiac patients). It is worth noting that there is lack of references to this particular subject both in the national and international literature; thus, the Internet has been our unique source of information at theoretical level. This is a pilot epidemiological study whose sample are 22 cardiac patients, 11 men and 11 women, years of age, who have been enrolled in the home care programme of the Municipality of Melissia. The study was commenced in January 2010 and was completed in July For the study to be completed, the cardiac patients were asked to fill in the EORTC QLQ C-30 questionnaire with regard to their quality of life and Minnesota living with heart failure questionnaire concerning the symptoms and restraints caused by heart failure. The questionnaires were answered both in the beginning and at the end of the study. The study is divided into three phases. During the first phase of the study, a number of noninvasive and laboratory tests were performed on all 22 cardiac patients. The second phase included monthly monitoring of the patients by means of regular telephone communication and drawing up of their individualized nursing care plans. In the third phase of the study, the laboratory tests were repeated, while, for patients with pathological findings, ix

10 certain noninvasive tests were also repeated. Meanwhile, an echocardiogram (U/S) and a cardiogram were performed on all patients. Conclusively, although we were faced with serious difficulties in our effort to take the medical histories of the patients and difficulties due to the lack of medical histories informative files obtained from recent hospital admissions of the cardiac patients under consideration, we noted that the collaboration of the medical and nursing staff has been of great importance in promoting their health. In addition, there has been a reduction in the number of hospital admissions and, by extension, reduction in the cost of hospital treatment thanks to the monthly visits we paid them at home and the framework of healthcare we followed. Process. Key Words: Home Care, Healthcare, Cardiac Patients, Nursing x

11 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΙΑΓΨΓΗ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΣ ΟΙΚΟΝ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΑΛΛΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ<...6 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ<<<<<<<<<<<<<<<<13 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ 3.1.ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΘΕΝΨΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ<<<<<<<<<<<<<<<< Γενικά<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< τάδια Νοσηλευτικής Διεργασίας<<<<<<<<<<<<<<.17 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ<<<<<<<<<<<< Καρδιολογικά Περιστατικά<<<<<<<<<<<<<<<<< Καρδιολογικά Περιστατικά Ηλεκτροκαρδιογράφημα<<<< Καρδιολογικά Περιστατικά Τπέρηχος καρδιάς<<<<<<...28 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΑΘΕΝΨΝ ΣΗΝ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..30 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ερωτηματολόγιο QLQ C-30 Αρχή της μελέτης<<<<<<< Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire) Αρχή της μελέτης<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ερωτηματολόγιο QLQ C-30 Σέλος της μελέτης<<<<<<< Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire) Σέλος της μελέτης<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..92 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Προτάσεις<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<110 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ & ΠΗΓΕ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ<<<<<<<<<<<< ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ xi

12 ΣΙΣΛΟ ΠΙΝΑΚΨΝ ελ. Πίνακας 1: Η κατ οίκον νοσηλεία σε άλλα συστήματα υγείας 6 Πίνακας 2: Κατανομή ασθενών κατά νόσο 11 Πίνακας 3: ύνολο Ασθενών στην «κατ οίκον νοσηλεία» 11 Πίνακας 4: Δημογραφικά στοιχεία καρδιολογικών ασθενών 14 Πίνακας 5: Οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών ασθενών 15 Πίνακας 6: Παράγοντες κινδύνου καρδιολογικών ασθενών 15 Πίνακας 7: Αλκοόλ και κάπνισμα 16 Πίνακας 8: Αναίμακτος εργαστηριακός έλεγχος 23 Πίνακας 9: Ηλεκτροκαρδιογράφημα καρδιολογικών ασθενών 25 Πίνακας 10: Παθολογικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα 26 Πίνακας 11: Τπέρηχος καρδιάς καρδιολογικών ασθενών 28 Πίνακας 12: Παθολογικός υπέρηχος καρδιάς 28 Ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30, Αρχή της μελέτης Πίνακας 13: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (αρχή της μελέτης) 33 Πίνακας 14: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (αρχή της μελέτης) 34 Πίνακας 15: Δυσκολία για μικρό περίπατο (αρχή μελέτης) 34 Πίνακας 16: Ανάγκη παραμονής στο κρεβάτι ή την καρέκλα (αρχή 35 μελέτης) Πίνακας 17: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (αρχή μελέτης) 36 Πίνακας 18: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (αρχή 37 μελέτης) Πίνακας 19: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες 38 (αρχή μελέτης) Πίνακας 20: Δυσκολία στην αναπνοή (αρχή μελέτης) 38 Πίνακας 21: Πόνος (αρχή μελέτης) 39 Πίνακας 22: Ανάγκη για ξεκούραση (αρχή μελέτης) 40 Πίνακας 23: Δυσκολία στον ύπνο (αρχή μελέτης) 40 Πίνακας 24: Αδυναμία (αρχή μελέτης) 41 Πίνακας 25: Έλλειψη όρεξης (αρχή μελέτης) 42 xii

13 Πίνακας 26: Ναυτία (αρχή μελέτης) 42 Πίνακας 27: Εμετός (αρχή μελέτης) 43 Πίνακας 28: Δυσκοιλιότητα (αρχή μελέτης) 44 Πίνακας 29: Διάρροια (αρχή μελέτης) 44 Πίνακας 30: Κούραση (αρχή μελέτης) 45 Πίνακας 31: Καθημερινοί πόνοι (αρχή μελέτης) 46 Πίνακας 32: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) 46 Πίνακας 33: Ένταση (αρχή μελέτης) 47 Πίνακας 34: Ανησυχία (αρχή μελέτης) 48 Πίνακας 35: Αψιθυμία (αρχή μελέτης) 48 Πίνακας 36: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) 49 Πίνακας 37: Δυσκολία στη μνήμη (αρχή μελέτης) 50 Πίνακας 38: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (αρχή μελέτης) 50 Πίνακας 39: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (αρχή μελέτης) 51 Πίνακας 40: Οικονομικά προβλήματα (αρχή μελέτης) 52 Πίνακας 41: υνολική υγεία (αρχή μελέτης) 52 Πίνακας 42: υνολική ποιότητα ζωής (αρχή μελέτης) 53 Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire», Αρχή της μελέτης Πίνακας 43: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (αρχή μελέτης) 55 Πίνακας 44: Αναγκαστική ξεκούραση (αρχή μελέτης) 56 Πίνακας 45: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (αρχή μελέτης) 57 Πίνακας 46: Δυσκολία σε εργασίες (αρχή μελέτης) 57 Πίνακας 47: Δυσκολία στη μετακίνηση (αρχή μελέτης) 58 Πίνακας 48: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (αρχή μελέτης) 59 Πίνακας 49: Δυσκολία στην ενασχόληση (αρχή μελέτης) 59 Πίνακας 50: Δυσκολία στην εργασία (αρχή μελέτης) 60 Πίνακας 51: Δυσκολία στην αναψυχή (αρχή μελέτης) 61 Πίνακας 52: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (αρχή μελέτης) 62 Πίνακας 53: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (αρχή μελέτης) 62 Πίνακας 54: Λαχάνιασμα (αρχή μελέτης) 63 xiii

14 Πίνακας 55: Κούραση- εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (αρχή μελέτης) 64 Πίνακας 56: Εισαγωγή σε νοσοκομείο ( αρχή μελέτης) 65 Πίνακας 57: Κόστος φαρμάκων (αρχή μελέτης) 65 Πίνακας 58: Παρενέργειες (αρχή μελέτης) 66 Πίνακας 59: Αίσθηση βάρους (αρχή μελέτης) 67 Πίνακας 60: Έλλειψη αυτοελέγχου (αρχή μελέτης) 68 Πίνακας 61: Ανησυχία (αρχή μελέτης) 68 Πίνακας 62: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) 69 Πίνακας 63: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) 70 Ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30: Τέλος της μελέτης Πίνακας 64: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (τέλος μελέτης) 71 Πίνακας 65: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (τέλος μελέτης) 72 Πίνακας 66: Δυσκολία για μικρό περίπατο (τέλος μελέτης) 72 Πίνακας 67: Ανάγκη για παραμονή στο κρεβάτι ή την καρέκλα (τέλος 73 μελέτης) Πίνακας 68: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (τέλος μελέτης) 74 Πίνακας 70: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (τέλος 75 μελέτης) Πίνακας 71: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες 75 (τέλος μελέτης) Πίνακας 72: Δυσκολία στην αναπνοή (τέλος μελέτης) 76 Πίνακας 73: Πόνος (τέλος μελέτης) 77 Πίνακας 74: Ανάγκη για ξεκούραση (τέλος μελέτης) 77 Πίνακας 75: Δυσκολία στον ύπνο (τέλος μελέτης) 78 Πίνακας 76: Αδυναμία (τέλος μελέτης) 79 Πίνακας 77: Έλλειψη όρεξης (τέλος μελέτης) 79 Πίνακας 78: Ναυτία (τέλος μελέτης) 80 Πίνακας 79: Εμετός (τέλος μελέτης) 81 Πίνακας 80: Δυσκοιλιότητα (τέλος μελέτης) 81 Πίνακας 81: Διάρροια (τέλος μελέτης) 82 Πίνακας 82: Κούραση (τέλος μελέτης) 83 xiv

15 Πίνακας 83: Καθημερινοί πόνοι (τέλος μελέτης) 83 Πίνακας 84: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) 84 Πίνακας 85: Ένταση (τέλος μελέτης) 85 Πίνακας 86: Ανησυχία (τέλος μελέτης) 85 Πίνακας 87: Αψιθυμία (τέλος μελέτης) 86 Πίνακας 88: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) 87 Πίνακας 89: Δυσκολία στη μνήμη (τέλος μελέτης) 87 Πίνακας 90: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (τέλος μελέτης) 88 Πίνακας 91: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (τέλος μελέτης) 89 Πίνακας 92: Οικονομικά προβλήματα (τέλος μελέτης) 89 Πίνακας 93: υνολική υγεία (τέλος μελέτης) 90 Πίνακας 94: υνολική ποιότητα ζωής (τέλος μελέτης) 91 Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire»: Τέλος της μελέτης 92 Πίνακας 95: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (τέλος μελέτης) Πίνακας 96: Αναγκαστική ξεκούραση (τέλος μελέτης) 93 Πίνακας 97: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (τέλος μελέτης) 94 Πίνακας 98: Δυσκολίες σε εργασίες (τέλος μελέτης) 94 Πίνακας 99: Δυσκολία στη μετακίνηση (τέλος μελέτης) 95 Πίνακας 100: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (τέλος μελέτης) 96 Πίνακας 101: Δυσκολία στην ενασχόληση (τέλος μελέτης) 97 Πίνακας 102: Δυσκολία στην εργασία (τέλος μελέτης) 97 Πίνακας 103: Δυσκολία στην αναψυχή (τέλος μελέτης) 98 Πίνακας 104: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (τέλος μελέτης) 99 Πίνακας 105: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (τέλος μελέτης) 99 Πίνακας 106: Λαχάνιασμα (τέλος μελέτης) 100 Πίνακας 107: Κούραση εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (τέλος μελέτης) 101 Πίνακας 108: Εισαγωγή σε νοσοκομείο (τέλος μελέτης) 102 Πίνακας 109: Κόστος φαρμάκων (τέλος μελέτης) 102 xv

16 Πίνακας 110: Παρενέργειες (τέλος μελέτης) 103 Πίνακας 111: Αίσθηση βάρους (τέλος μελέτης) 104 Πίνακας 112: Έλλειψη αυτοελέγχου (τέλος μελέτης) 105 Πίνακας 113: Ανησυχία (τέλος μελέτης) 105 Πίνακας 114: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) 106 Πίνακας 115: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) 107 Πίνακας 116: Εισαγωγές ασθενών στο νοσοκομείο 108 ΣΙΣΛΟ ΦΗΜΑΣΨΝ ελ. χήμα 1: Δημογραφικά στοιχεία καρδιολογικών ασθενών 14 χήμα 2: Οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών ασθενών 15 χήμα 3: Παράγοντες κινδύνου καρδιολογικών ασθενών 16 χήμα 4: Αλκοόλ και κάπνισμα 16 χήμα 5: Αναίμακτος εργαστηριακός έλεγχος 23 χήμα 6: Ηλεκτροκαρδιογράφημα καρδιολογικών ασθενών 25 χήμα 7: Παθολογικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα 26 χήμα 8: Τπέρηχος καρδιάς καρδιολογικών ασθενών 28 χήμα 9: Παθολογικός υπέρηχος καρδιάς 29 Ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30, Αρχή της μελέτης χήμα 10: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (αρχή της μελέτης) 33 χήμα 11: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (αρχή της μελέτης) 34 χήμα 12: Δυσκολία για μικρό περίπατο (αρχή μελέτης) 35 χήμα 13: Ανάγκη παραμονής στο κρεβάτι ή την καρέκλα (αρχή 35 μελέτης) χήμα 14: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (αρχή 36 μελέτης) χήμα 15: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (αρχή 37 μελέτης) xvi

17 χήμα 16: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες 38 (αρχή μελέτης) χήμα 17: Δυσκολία στην αναπνοή (αρχή μελέτης) 39 χήμα 18: Πόνος (αρχή μελέτης) 39 χήμα 19: Ανάγκη για ξεκούραση (αρχή μελέτης) 40 χήμα 20: Δυσκολία στον ύπνο (αρχή μελέτης) 41 χήμα 21 Αδυναμία (αρχή μελέτης) 41 χήμα 22: Έλλειψη όρεξης (αρχή μελέτης) 42 χήμα 23: Ναυτία (αρχή μελέτης) 43 χήμα 24: Εμετός (αρχή μελέτης) 43 χήμα 25: Δυσκοιλιότητα (αρχή μελέτης) 44 χήμα 26: Διάρροια (αρχή μελέτης) 45 χήμα 27: Κούραση (αρχή μελέτης) 45 χήμα 28: Καθημερινοί πόνοι (αρχή μελέτης) 46 χήμα 29: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) 47 χήμα 30: Ένταση (αρχή μελέτης) 47 χήμα 31: Ανησυχία (αρχή μελέτης) 48 χήμα 32: Αψιθυμία (αρχή μελέτης) 49 χήμα 33: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) 49 χήμα 34: Δυσκολία στη μνήμη (αρχή μελέτης) 50 χήμα 35: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (αρχή μελέτης) 51 χήμα 36: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (αρχή μελέτης) 51 χήμα 37: Οικονομικά προβλήματα (αρχή μελέτης) 52 χήμα 38: υνολική υγεία (αρχή μελέτης) 53 χήμα 39: υνολική ποιότητα ζωής (αρχή μελέτης) 53 Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire», Αρχή της μελέτης χήμα 40: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (αρχή 55 μελέτης) χήμα 41: Αναγκαστική ξεκούραση (αρχή μελέτης) 56 χήμα 42: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (αρχή μελέτης) 57 xvii

18 χήμα 43: Δυσκολία σε εργασίες (αρχή μελέτης) 58 χήμα 44: Δυσκολία στη μετακίνηση (αρχή μελέτης) 58 χήμα 45: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (αρχή μελέτης) 59 χήμα 46: Δυσκολία στην ενασχόληση (αρχή μελέτης) 60 χήμα 47: Δυσκολία στην εργασία (αρχή μελέτης) 60 χήμα 48: Δυσκολία στην αναψυχή (αρχή μελέτης) 61 χήμα 49: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (αρχή μελέτης) 62 χήμα 50: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (αρχή μελέτης) 63 χήμα 51: Λαχάνιασμα (αρχή μελέτης) 63 χήμα 52: Κούραση- εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (αρχή μελέτης) 64 χήμα 53: Εισαγωγή σε νοσοκομείο ( αρχή μελέτης) 65 χήμα 54: Κόστος φαρμάκων (αρχή μελέτης) 66 χήμα 55: Παρενέργειες (αρχή μελέτης) 66 χήμα 56: Αίσθηση βάρους (αρχή μελέτης) 67 χήμα 57: Έλλειψη αυτοελέγχου (αρχή μελέτης) 68 χήμα 58: Ανησυχία (αρχή μελέτης) 69 χήμα 59: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) 69 χήμα 60: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) 70 Ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30: Τέλος της μελέτης χήμα 61: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (τέλος μελέτης) 71 χήμα 62: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (τέλος μελέτης) 72 χήμα 63: Δυσκολία για μικρό περίπατο (τέλος μελέτης) 73 χήμα 64: Ανάγκη για παραμονή στο κρεβάτι ή την καρέκλα (τέλος 73 μελέτης) χήμα 65: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (τέλος 74 μελέτης) χήμα 66: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες 75 (τέλος μελέτης) χήμα 67: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες 76 (τέλος μελέτης) χήμα 68: Δυσκολία στην αναπνοή (τέλος μελέτης) 76 xviii

19 χήμα 69: Πόνος (τέλος μελέτης) 77 χήμα 70: Ανάγκη για ξεκούραση (τέλος μελέτης) 78 χήμα 71: Δυσκολία στον ύπνο (τέλος μελέτης) 78 χήμα 72: Αδυναμία (τέλος μελέτης) 79 χήμα 73: Έλλειψη όρεξης (τέλος μελέτης) 80 χήμα 74: Ναυτία (τέλος μελέτης) 80 χήμα 75: Εμετός (τέλος μελέτης) 81 χήμα 76: Δυσκοιλιότητα (τέλος μελέτης) 82 χήμα 77: Διάρροια (τέλος μελέτης) 82 χήμα 78: Κούραση (τέλος μελέτης) 83 χήμα 79: Καθημερινοί πόνοι (τέλος μελέτης) 84 χήμα 80: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) 84 χήμα 81: Ένταση (τέλος μελέτης) 85 χήμα 82: Ανησυχία (τέλος μελέτης) 86 χήμα 83: Αψιθυμία (τέλος μελέτης) 86 χήμα 84: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) 87 χήμα 85: Δυσκολία στη μνήμη (τέλος μελέτης) 88 χήμα 86: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (τέλος μελέτης) 88 χήμα 87: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (τέλος μελέτης) 89 χήμα 88: Οικονομικά προβλήματα (τέλος μελέτης) 90 χήμα 89: υνολική υγεία (τέλος μελέτης) 90 χήμα 90: υνολική ποιότητα ζωής (τέλος μελέτης) 91 Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire»: Τέλος της μελέτης 92 χήμα 91: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (τέλος μελέτης) χήμα 92: Αναγκαστική ξεκούραση (τέλος μελέτης) 93 χήμα 93: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (τέλος μελέτης) 94 χήμα 94: Δυσκολίες σε εργασίες (τέλος μελέτης) 95 χήμα 95: Δυσκολία στη μετακίνηση (τέλος μελέτης) 95 xix

20 χήμα 96: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (τέλος μελέτης) 96 χήμα 97: Δυσκολία στην ενασχόληση (τέλος μελέτης) 97 χήμα 98: Δυσκολία στην εργασία (τέλος μελέτης) 98 χήμα 99: Δυσκολία στην αναψυχή (τέλος μελέτης) 98 χήμα 100: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (τέλος 99 μελέτης) χήμα 101: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (τέλος μελέτης) 100 χήμα 102: Λαχάνιασμα (τέλος μελέτης) 100 χήμα 103: Κούραση εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (τέλος μελέτης) 101 χήμα 104: Εισαγωγή σε νοσοκομείο (τέλος μελέτης) 102 χήμα 105: Κόστος φαρμάκων (τέλος μελέτης) 103 χήμα 106: Παρενέργειες (τέλος μελέτης) 103 χήμα 107: Αίσθηση βάρους (τέλος μελέτης) 104 χήμα 108: Έλλειψη αυτοελέγχου (τέλος μελέτης) 105 χήμα 109: Ανησυχία (τέλος μελέτης) 106 χήμα 110: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) 106 χήμα 111: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) 107 χήμα 112: Εισαγωγές ασθενών στο νοσοκομείο 108 xx

21 Εισαγωγή Η κατ οίκον νοσηλεία, η οποία ανήκει στις κοινωνικές πολιτικές υγείας, είναι το σύνολο των υπηρεσιών και φροντίδας υγείας που παρέχονται σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, στον τόπο διαμονής τους. Η συγκεκριμένη μορφή περίθαλψης, όταν παρέχεται σωστά, εξασφαλίζει τη μείωση του οικονομικού κόστος με θετικά αποτελέσματα στον άρρωστο, το νοσοκομείο αλλά και ολόκληρο το ύστημα Τγείας (Νιάκας, 1991). Η νοσηλεία στο σπίτι έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Η νοσηλευτική φροντίδα ήταν παντού παρούσα, όπου υπήρχε ανθρώπινη ζωή, όχι όμως ως επάγγελμα, δηλαδή όχι ως συστηματική και οργανωμένη άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας. Σο σπίτι ήταν σχεδόν ο αποκλειστικός χώρος φροντίδας των αρρώστων μέχρι την εποχή του Βυζαντίου που παρουσιάζονται για πρώτη φορά οργανωμένα μοναστήρια και ιδρύονται νοσοκομεία με τη σύγχρονη μορφή τους (Οικονομοπούλου, 1993). Η πρώτη γνωστή οργανωμένη επίσκεψη στο σπίτι ξεκίνησε με την ίδρυση από τη Φριστιανική Εκκλησία, του τάγματος των Διακονισσών, οι οποίες είχαν συγκεκριμένες ευθύνες για τη φροντίδα του φτωχού ατόμου με ανάγκες. Η φροντίδα τους, που διήρκησε μέχρι τον πέμπτο και τον έκτο αιώνα, είχε ως κύριο σκοπό να ανακουφίσει τον πόνο προσφέροντας υποστήριξη χωρίς να θεραπεύει ή να προλαμβάνει την ασθένεια (Φριστοπούλου, 1993). την Ευρώπη, πριν την εποχή της FIorence Nightingale ( ), ήταν γνωστό ότι λαϊκές και θρησκευτικές ομάδες παρείχαν νοσηλεία στο σπίτι. υνήθως αυτές οι ομάδες ανήκαν στις κατώτερες τάξεις, δεν διέθεταν ανάλογη εκπαίδευση και εργάζονταν αφιλοκερδώς, εμπνευσμένες από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η Florence Nightingale είναι η πρώτη νοσηλεύτρια που έθεσε τις βάσεις της

22 επιστημονικής νοσηλευτικής και κατέστησε το νοσηλευτικό έργο κοινωνικό λειτούργημα. Ήταν πρωτοπόρος στην περιποίηση των ασθενών και μεταρρυθμίστρια των μεθόδων υγιεινής των νοσοκομείων εκείνης της εποχής. Ανέβασε το επίπεδο της νοσηλευτικής και δημιούργησε σχολές που παρείχαν νοσηλευτές εκπαιδευμένους έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των έκτακτων επειγόντων περιστατικών, αλλά και των χρόνιων πασχόντων στην κοινότητα (Μαστρογιάννης, 2006). Ο William Rathbone ( ), το 1859, στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, ίδρυσε το πρώτο πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι (πηγή: τις Η.Π.Α., το πρώτο πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι λειτούργησε το 1796 στη Βοστόνη, ενώ το πρώτο πρόγραμμα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι εγκαινιάστηκε το 1877 από την ιεραποστολή της Νέας Τόρκης όταν προσέλαβε τις πρώτες νοσηλεύτριες γι αυτή την εργασία (Αδαμακίδου, Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 2007). την Ελλάδα, πρωτοπόρο στη νοσηλεία στο σπίτι είναι το νοσοκομείο Μεταξά που άρχισε πειραματικά να λειτουργεί το 1979 με βασικό κίνητρο την αναβάθμιση της ποιότητας των καρκινοπαθών. Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί καρκινοπαθείς ενώ το παράδειγμα του Νοσοκομείου «Μεταξά» άρχισαν σταδιακά να μιμούνται αρκετοί Δήμοι σε όλοι την Ελλάδα (πηγή: Γνωστά είναι ανάλογα προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού, του Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», και του ογκολογικού νοσοκομείου του ΙΚΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», το οποίο διαθέτει και αυτοδύναμη μονάδα κατ οίκον νοσηλείας. Βασικός, όμως, στόχος της Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας (ΠΥΤ) σε αυτό τον τομέα, είναι ότι τέτοιου είδους προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν αυτόνομα στην κοινότητα όπου η 2

23 εκτίμηση των αναγκών θα γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή στο χώρο όπου ζει ή εργάζεται το άτομο και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται (Κωνσταντινίδης & Σζαγκαράκης, 1998). Σο πρόγραμμα της «κατ οίκον νοσηλείας» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Υροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. τα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος Μελισσίων ξεκίνησε το 1998 το πρόγραμμα «κατ οίκον νοσηλεία». Σο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Υροντίδας και Οικογενειακής βοήθειας. Φρηματοδοτείται από το Τπουργείο Τγείας και Πρόνοιας και το Τπουργείο Εσωτερικών. Τλοποιείται από τα ΚΑΠΗ των Δήμων και εποπτεύεται από Επιτροπή παρακολούθησης της ΚΕΔΚΕ. Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε: Μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες Άτομα με αναπηρίες Ηλικιωμένα άτομα με ή χωρίς δυσκολίες κοπός του προγράμματος είναι: Η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης. Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο περιβάλλον και η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης. Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Περιορισμός και μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Αποσυμφόρηση νοσοκομειακών κλινών. Ελαχιστοποίηση του οικονομικού κόστους. 3

24 Σο πρόγραμμα στελεχώνεται από: Μια Κοινωνική λειτουργό η οποία ερευνά τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου και την οικογενειακή- κοινωνική του κατάσταση. Μια νοσηλεύτρια για την κατ οίκον παροχή Νοσηλευτικών υπηρεσιών. Μια οικογενειακή βοηθό για την φροντίδα της καθαριότητας του ατόμου και την προμήθεια φαρμάκων και τροφίμων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πρόγραμμα δεν υπάρχει ιατρός ενώ τα καθήκοντα της νοσηλεύτριας στο πρόγραμμα είναι περιορισμένα. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κατ' οίκον Νοσηλείας Ο θεσμός έχει ψηφισθεί δύο φορές (Ν. 2071/ΥΕΚ 123/1992- Ν. 2519/ΥΕΚ 21/1997) (βλ. Παράρτημα). τη πράξη όμως έχουμε: Οικονομικές απαγορεύσεις και απογοητεύσεις (π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία δε δέχονται να κάνουν σύμβαση για τη κάλυψη της νοσηλείας στο σπίτι). Κόπωση, η οποία οφείλεται στη δυσχέρεια επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της υγειονομικής μονάδας (αν υπάρχουν άλλα μέλη, γιατί η έλλειψη προσωπικού αγγίζει σε κάποιο βαθμό και τους νοσηλευτές). Έλλειψη χρόνου. Ασάφεια στη νομική κάλυψη των νοσηλευτικών πράξεων. 4

25 Έλλειψη επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στον κλάδο, σε αντίθεση με πολλές χώρες της Ευρώπης (Βαρθούλης, 1996; Λιόνης & Κούτης, 1995). Παρακάτω, παρέχεται πίνακας όπου παρουσιάζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες προγραμμάτων «κατ οίκον νοσηλείας» σε άλλα συστήματα υγείας (Πίνακας 1). 5

26 Πίνακας 1: Η ΚΑΣ ΟΙΚΟΝ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΑΛΛΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ (Πηγή: Υουντούρη & Θεοφανίδης, 2000) ΦΨΡΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΥΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΓΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΑ 94% ΤΝΔΡΟΜΕ ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΙΑΥΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΟΙΚΙΛΟΤΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΨΝ ΕΠΑΡΦΕΙΨΝ ΚΟΙΝΨΥΕΛΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΕ Ψ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ (10%) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΈ (3ΈΣΗ ΥΟΙΣΗΗ) & ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΤΣΗ 2 ους ΥΟΙΣΗΗ ΒΟΗΘΟΙ 1 ΈΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ 2 ους ΥΟΙΣΗΗ & 1ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2 ους ΥΟΙΣΗΗ ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ ΓΡΑΠΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΥΟΡΜΕ ΓΡΑΠΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΥΟΡΜΕ

27 ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΕΦΟΝΣΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΛΑΣΨΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΨΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΠΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ: 20% ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 70% ΑΠΟ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 10% ΑΠΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 1/3 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 2/3 ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ & ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΡΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΨΝ ΔΗΜΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΨΝ ΑΛΛΑΓΕ ΣΡΑΤΜΑΣΨΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΘΕΣΗΡΨΝ 3 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΒΟΗΘΟΙ 1 ΈΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ 3 ΕΣΟΤ & 4 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΒΟΗΘΟΙ 1 ΈΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ 4 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΠΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΥΟΡΜΕ ΓΡΑΠΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ Η ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΓΙΑΣΡΟ ΔΕΝ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ. Ο ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΙΜΗΗ ΔΙΑΥΕΡΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΣΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 7

28 ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΟΗΛΕΤΣΕ Π.Ε., Σ.Ε., Δ.Ε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΥΟΡΜΕ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΕΠΑΡΦΙΨΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ 3 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ 4 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΕΚΣΙΜΑ ΣΟΝ ΑΡΡΨΣΟ Ο ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΒΟΗΘΟΙ 1 ΈΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΙΠΑΝΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΨΝ Π.Υ.Τ. ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΦΟΛΟΤΝ ΟΜΑΔΑ Π.Υ.Τ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 3 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΝΟΗΛΕΤΣΕ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 1 ΕΣΕ Ή 2ΕΣΕ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Η ΟΜΑΔΑ Π.Υ.Τ. ΕΚΣΙΜΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ. ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΎΝΣΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΥΟΡΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΚΡΑΣΟ ΚΡΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΘΕΝΕΙ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΑΠΛΗ & ΤΝΘΕΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ 3 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΓΙΑΣΡΟ. ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΜΗ Η ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ 8

29 ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ & ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΑΠΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 2 ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΙΚΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ 3 ΕΣΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΠΟ ΓΙΑΣΡΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΨΝ- ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΤΝ ΜΙΚΡΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 4 ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ & ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ 12 ΣΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 43 ΚΡΑΣΙΚΟΙ 53 ΤΝΘΕΣΟΙ (ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) ΛΙΓΟΙ ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΨΜΑΣΟΤΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 4 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΒΟΗΘΟΙ 2 ΈΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ Ο ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΣΑΙ ΑΠΟ ΓΙΑΣΡΟ Η ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΗ Ή ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΓΕΙΑ 9

30 ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 355 ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ 1876 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ Σ Κ.Τ. ΜΕΡΙΚΟΙ ΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΡΨΣΨΝ & ΤΓΓΕΝΨΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 3ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΝΟΗΛΕΤΣΕ 3 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΕ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Η ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΑΣΡΟ Ή ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΣΟ Κ.Τ. ΟΠΟΤ ΑΠΟΥΑΙΖΕΣΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΟΗΛΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΤΗΔΙΑ ΥΙΛΑΝΔΙΑ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΥΟΡΟΙ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΥΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΛΙΣΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΑ & ΕΠΑΡΦΙΑΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΤΓΕΙΑ Ε ΜΕΡΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ Ο ΔΗΜΟ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΙ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΠΡΟΨΠΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 3 ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΒΟΗΘΟΙ 3ΕΣΟΤ ΥΟΙΣΗΗ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΤΓΕΙΑ ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΗ ΟΠΟΤ ΚΡΙΝΕΣΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΑΣΡΟ Ή ΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΗ Η ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ ΓΙΑΣΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΨΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΥΘΕΙ Ο ΝΟΗΛΕΤΣΗ. Η ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΓΙΑΣΡΟ Ή ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΥΟΡΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 10

31 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πιλοτική επιδημιολογική μελέτη, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 σε καρδιολογικούς ασθενείς και τελείωσε τον Ιούλιου του Οι ασθενείς αυτοί έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της «κατ οίκον νοσηλείας» του Δήμου Μελισσίων και εντοπίστηκαν από το αρχείο του Δήμου Μελισσίων. Πίνακας 2: Κατανομή ασθενών κατά νόσο ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΝΟΟ Παραπληγικοί Καηάθλιυη Άνοια Καρκίνο Υειροσργικό νόζημα Παθολογικό νόζημα Καρδιολογικό νόζημα Νεσρολογικό νόζημα Πνεσμονολογικό νόζημα Φστιαηρικό νόζημα 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 2, ο συνολικός αριθμός των ασθενών με προβλήματα υγείας είναι περίπου 94 άτομα, αλλά μόνον οι 22 εξ αυτών έχουν καρδιολογικό πρόβλημα. Πίνακας 3: ύνολο Ασθενών στην «κατ οίκον νοσηλεία» ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΝΟΟ Ν % Φστιαηρικό νόζημα 4 4,26 Πνεσμονολογικό νόζημα 10 10,64 Νεσρολογικό νόζημα 3 3,19 Καρδιολογικό νόζημα 22 23,40 Παθολογικό νόζημα 29 30,85 Υειροσργικό νόζημα 2 2,13 Καρκίνο 8 8,51 Άνοια 8 8,51 Καηάθλιυη 5 5,32 Παραπληγικοί 3 3,19

32 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι: Σο 4,26% είναι ασθενείς με ψυχιατρικά νοσήματα, το 10,64% ασθενείς με πνευμονολογικά νοσήματα, το 3,19% ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα, το 23,40% ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα (η τελευταία ομάδα ασθενών αποτέλεσε το αντικείμενο της μελέτης μας). Σο 30,85% είναι ασθενείς με παθολογικά νοσήματα, το 2,13% ασθενείς με χειρουργικά προβλήματα, το 8,51% αφορά ασθενείς με καρκίνο και ένα ίδιο ποσοστό 8,51% κατέχουν ασθενείς με άνοια. Σέλος, το 5,32% αφορά ασθενείς με κατάθλιψη, ενώ το 3,19% παραπληγικούς ασθενείς. Η έρευνά χωρίζεται σε τρεις φάσεις: ΠΡΨΣΗ ΥΑΗ ΕΡΕΤΝΑ την πρώτη επίσκεψη (Ιανουάριος 2010) πραγματοποιήθηκαν αναίμακτες εξετάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν Echo καρδιακών κοιλοτήτων, ΗΚΓ, κλινική εξέταση αλλά και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αφορούσαν το λιπιδαιμικό σακχαρεμικό προφίλ των ασθενών, μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνη σε 9 ασθενείς οι οποίοι ανήκαν στην ομάδα των διαβητικών, καρδιακά ένζυμα, ηλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, ασβέστιο) Για την πραγματοποίηση των στόχων της έρευνας, οι καρδιολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30 για την ποιότητα ζωής και το «Minnesota living with heart failure questionnaire» σχετικά με τα συμπτώματα και τους περιορισμούς που τους προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια. 12

33 ΔΕΤΣΕΡΗ ΥΑΗ ΕΡΕΤΝΑ Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες εξετάσεις ζωτικών σημείων των ασθενών (αρτηριακή πίεση) και παρακολούθηση του επιπέδου του σακχάρου. Επίσης γινόταν και κάποια βασική εκτίμηση της ποιότητας της ζωής τους. Παράλληλα, υπήρχε τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς και αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Γινόταν τακτική ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντός τους (όπου ήταν εφικτό) για την πορεία της υγείας τους. Σέλος, για κάθε ομάδα ασθενών δημιουργήθηκε ένα πλάνο νοσηλευτικής διεργασίας που περιελάμβανε: 1) αξιολόγηση προβλημάτων, 2) αναγνώριση αναγκών, 3) σχεδιασμό νοσηλευτικής φροντίδας, 4) εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, 5) εκτίμηση των αποτελεσμάτων. ΣΡΙΣΗ ΥΑΗ ΕΡΕΤΝΑ το τέλος της μελέτης (Ιούλιος 2010) επαναλάβαμε τις εργαστηριακές εξετάσεις της πρώτης επίσκεψης, ενώ στους ασθενείς με παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα επαναλάβαμε το τεστ Echo των καρδιακών κοιλοτήτων. Από τα παραπάνω διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς μας βελτίωσαν το μεταβολικό τους προφίλ, εμφάνισαν σαφή βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καθημερινότητάς τους όπως άλλωστε επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι απαντώντας στο ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire» μετά το τέλος της μελέτης. 13

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ το παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των στοιχείων που συλλέξαμε από τις επισκέψεις στους καρδιολογικούς ασθενείς. το κεφ. 3.1 αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια τα δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία των καρδιολογικών ασθενών ενώ στο κεφ. 3.2 και στις υποενότητες αυτού περιγράφεται το πλάνου νοσηλευτικής φροντίδας που ακολουθήθηκε σε κάθε ασθενή. 3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΘΕΝΩΝ Πίνακας 4: Δημογραφικά στοιχεία καρδιολογικών ασθενών Φύλο υμβολισμός N % 0 Άρρεν 11 50,0 1 Θήλσ 11 50,0 χήμα 1: Δημογραφικά στοιχεία καρδιολογικών ασθενών ΦΤΛΟ 50% 50% Άρρεν Θήλσ Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, το 50% είναι γυναίκες και το 50% άνδρες. 14

35 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ Πίνακας 5: Οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών ασθενών ΟΙΚ. ΙΣΟΡΙΚΟ N % ΝΑΗ 9 40,9 OXI 13 59,1 χήμα 2: Οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών ασθενών ΟΙΚ. ΙΣΟΡΙΚΟ 41% 59% Κατά τη συμπλήρωση του νοσηλευτικού ιστορικού, στην ερώτηση αν οι συγκεκριμένοι ασθενείς έχουν οικογενειακό καρδιολογικό ιστορικό διαπιστώσαμε ότι το 40,9% έχει οικογενειακό ιστορικό ενώ το 59,1% δεν έχει. ΝΑΗ OXI Πίνακας 6: Παράγοντες κινδύνου καρδιολογικών ασθενών ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ N % ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ 19 86,4 ΘΤΡΔΟΔΗΓΟΠΑΘΔΗΑ 8 36,4 ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ 16 72,7 ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ 9 40,9 ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 1 4,5 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι το 86,4% των καρδιολογικών ασθενών έχουν αρτηριακή υπέρταση, το 36,4% έχουν 15

36 θυρεοειδοπάθεια, το 72,7% δυσλιπιδαιμία, το 40,9% σακχαρώδη διαβήτη και το 4,5% νεφρική ανεπάρκεια. χήμα 3: Παράγοντες κινδύνου καρδιολογικών ασθενών ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 2% 17% 36% 30% 15% ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ Πίνακας 7: Αλκοόλ και κάπνισμα ΘΤΡΔΟΔΗΓΟΠΑΘΔΗΑ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ N % ΚΑΠΝΗΜΑ 5 22,7 ΑΛΚΟΟΛ 6 27,3 χήμα 4: Αλκοόλ και κάπνισμα ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 55% 45% ΚΑΠΝΗΜΑ ΑΛΚΟΟΛ την ερώτησή μας αν πίνουν αλκοόλ ή καπνίζουν διαπιστώσαμε ότι το 22,7% καπνίζει ενώ το 27,3% πίνει αλκοόλ. 16

37 3.2 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ Γενικά Ο όρος νοσηλευτική διεργασία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Hall το Σο 1960, οι θεωρητικοί της νοσηλευτικής περιγράφουν τη νοσηλευτική ως ξεχωριστή οντότητα και περιέγραψαν ειδικά στάδια σε μια διαδικασία προσέγγισης της νοσηλευτικής πρακτικής. Σο 1967, οι Yura & Walsh εξέδωσαν το πρώτο ολοκληρωμένο βιβλίο για τη νοσηλευτική διεργασία, στο οποίο περιέγραφαν τέσσερα στάδια: αξιολόγηση, σχεδιασμός, παρέμβαση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων, θεωρώντας το στοιχείο της νοσηλευτικής διάγνωσης ως τη λογική κατάληξη του σταδίου της αξιολόγησης. Σο 1974, οι Gebbie & Lavin συμπεριέλαβαν τη νοσηλευτική διάγνωση ως ξεχωριστό στάδιο της διεργασίας. ήμερα, η νοσηλευτική διεργασία αποτελείται από πέντε στάδια: Αξιολόγηση Διάγνωση χεδιασμός Εφαρμογή Εκτίμηση αποτελεσμάτων τάδια Νοσηλευτικής Διεργασίας Σα στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας νομιμοποιήθηκαν το 1973, όταν το υνέδριο του υνδέσμου των Αμερικανών Νοσηλευτών για τη Νοσηλευτική Πρακτική ανέπτυξε Πρότυπα Πρακτικής (Standards of Practice) για την καθοδήγηση της νοσηλευτικής. Σα πρότυπα αυτά αναθεωρήθηκαν το 1991 και έγιναν νομοθετικές πράξεις σε πολλές πολιτείες (Taylor, Lillis, LeMone, 2002). 17

38 τη παρούσα μελέτη λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας οργανώσαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για κάθε ασθενή ως εξής: Αξιολόγηση: πραγματοποιήθηκε συστηματική συλλογή των δεδομένων με βάση το ιστορικό του κάθε ασθενούς. Σο ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30 για την ποιότητα ζωής και το «Minnesota living with heart failure questionnaire» σχετικά με τα συμπτώματα και τους περιορισμούς που τους προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια. Σις εργαστηριακές και αναίμακτες εξετάσεις (ΗΚΓ, echo καρδιακών κοιλοτήτων). Πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση και οργάνωση των συλλεχθέντων δεδομένων. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξουμε το προφίλ του κάθε ασθενούς και κατ επέκταση τη συνολική κατάσταση της υγείας του ατόμου. Διάγνωση: ε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων ώστε να αναγνωριστούν οι ανάγκες και τα προβλήματα του ατόμου ενώ παράλληλα διεξήχθησαν συμπεράσματα τα οποία ήταν χρήσιμα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κατάλληλης φροντίδας του ασθενούς. χεδιασμός: ε αυτό το σημείο καθορίστηκαν οι προτεραιότητες, οι στόχοι και έγινε προσδιορισμός των ειδικών νοσηλευτικών παρεμβάσεων. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι. Δηλαδή μείωση της αρτηριακής υπέρτασης, διατήρηση σε φυσιολογικά επίπεδα του σακχαρώδη διαβήτη και της χοληστερίνης στους ασθενείς με τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Εφαρμογή: στο σημείο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο φροντίδας του κάθε ασθενούς και οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις. Η 18

39 παρακολούθηση των ασθενών γινόταν κάθε εβδομάδα από το νοσηλευτή. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή δημιουργήθηκε συγκριμένο σχέδιο φροντίδας. Σο οποίο ήταν το εξής: (Doenges, Moorhouse, Murr, 2009). ΦΕΔΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ (PATIENT S PLAN) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΨΗ: Νεφρική Ανεπάρκεια ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ: α) Καλή ενυδάτωση β) Ρύθμιση ηλεκτρολυτών γ) Μέτρηση αποβαλλόμενων υγρών ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ: 1. Δίαιτα με μειωμένο λεύκωμα (ανώτερης βιολογικής αξίας), πλούσια σε υδατάνθρακες (τουλάχιστον 100g) και λίπος, για ελάττωση του ενδογενούς καταβολισμού των πρωτεϊνών και πρόληψη κέτωσης. 2. Δίαιτα φτωχή σε κάλιο και νάτριο. 3. Τγρά 400 ml συν την ποσότητα όλων των αποβαλλόμενων υγρών το προηγούμενο 24ωρο. Η κατανομή τους να αφεθεί στον άρρωστο. 4. ερβίρισμα του φαγητού στη σωστή θερμοκρασία. Όταν είναι δυνατό, να γίνεται από τον άρρωστο η επιλογή του είδους του φαγητού. 5. χολαστική και ακριβής μέτρηση των προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών. 6. Καθημερινή ζύγιση στον ίδιο ζυγό, με τα ίδια ρούχα, την ίδια ώρα της μέρας, προτιμότερο πριν από το γεύμα. (το βάρος δεν πρέπει να αυξάνεται ή να ελαττώνεται περισσότερο από 0,45 kg τη μέρα). 7.Διδασκαλία αρρώστου να διατηρεί κανόνες υγιεινής και να αποφεύγει επαφή με άτομα που έχουν λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού. 19

40 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΨΗ: Αρτηριακή Τπέρταση ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ: α) Διατήρηση σταθερών επιπέδων αρτηριακής πίεσης β) Μείωση των παραγόντων που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ: 1. Περιορισμός αλατιού, οινοπνεύματος, 2. Διακοπή καπνίσματος ή τουλάχιστον μείωση. 3. Λήψη καλιούχων τροφών σε περίπτωση χορήγησης διουρητικού φαρμάκου για πρόληψη υποκαλιαιμίας. 4. Διδασκαλία για τη σωστή λήψη αρτηριακής πίεσης. Αποφυγή λήψης σε καθιστή ή ύπτια θέση, μετά από κόπωση και παρατεταμένη ορθοστασία. 5. Μέτρηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης για την καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης. 6. Προσοχή στις κλιματολογικές συνθήκες. 7. Μείωση της παχυσαρκίας σε υπέρβαρα άτομα. 8. Ενθάρρυνση για σωματική άσκηση ( κολύμπι, βάδισμα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΨΗ: Δυσλιπιδαιμία ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ: α) Διατήρηση φυσιολογικών τιμών χοληστερίνης β) Μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ: 1. Διακοπή καπνίσματος ή τουλάχιστον μείωση. 2. Μείωση της παχυσαρκίας σε υπέρβαρα άτομα. 3. Ενθάρρυνση για σωματική άσκηση ( κολύμπι, βάδισμα). 20

41 4. Κατάλληλο διαιτολόγιο (μεσογειακή διατροφή), αποφυγή τηγανητά, λίπη, γλυκά, πουλερικά, γαλακτοκομικά (4% λιπαρά). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΨΗ: ακχαρώδης Διαβήτης ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ: α) Διατήρηση φυσιολογικών τιμών σακχάρου στο αίμα β) Πρόληψη υπογλυκαιμίας ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ: 1. Διδασκαλία αρρώστου- οικογένειας σχετικά με τις τεχνικές που θα εφαρμόσουν στο σπίτι: Εξέταση ούρων για σάκχαρο, χρησιμοποίηση ειδικών ταινιών, οι οποίες αλλάζουν χρώμα αν υπάρχει γλυκόζη στα ούρα. Εξέταση αίματος για σάκχαρο, μετά το τσίμπημα του δακτύλου τοποθέτηση των σταγόνων αίματος πάνω στις ειδικές ταινίες. Εξέταση κετονικών σωμάτων στα ούρα, με χρήση ειδικών ταινιών που αλλάζουν χρώμα όταν υπάρχει οξόνη στα ούρα. 2. Εκμάθηση της εκτέλεσης των ενέσεων ινσουλίνης που απαιτεί προσοχή και σωστή τεχνική. 3. Αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας: πρέπει να έχουν μαζί τους π.χ. 3 κύβους ζάχαρη, καραμέλες και την ταυτότητα διαβητικού σε κώμα πρέπει να χορηγείται γλυκαγόνη επαρκείς υδατάνθρακες 21

42 συμπληρωματικές ποσότητες υδατανθράκων πριν από έντονη σωματική άσκηση 4.Κατάλληλη περιποίηση του δέρματος. 5. Μείωση της παχυσαρκίας σε υπέρβαρα άτομα. 6. Ενθάρρυνση για σωματική άσκηση ( κολύμπι, βάδισμα). Εκτίμηση αποτελεσμάτων: Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της νοσηλευτικής διεργασίας. το σημείο αυτό παρατηρούμε την πρόοδο του ασθενούς και τη συμμόρφωση του με τις οδηγίες που δόθηκαν ενώ αυτό επιβεβαιώνεται από τη σύγκριση των εργαστηριακών εξετάσεων πριν και μετά τη μελέτη αλλά και από τη σύγκριση του ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30 και του ερωτηματολογίου «Minnesota living with heart failure questionnaire» μετά το τέλος της μελέτης. 22

43 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1 Καρδιολογικά Περιστατικά Πίνακας 8: Αναίμακτος εργαστηριακός έλεγχος ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΤΝΟΛΟ ΠΟ Ο ΣΟ Κ.Φ. ΖΚΓ + Κ.Φ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ 6 27,3 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΖΚΓ + ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ 9 40,9 Κ.Φ. ΖΚΓ + ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ 2 9,1 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΖΚΓ + Κ.Φ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ 5 22,7 χήμα 5: Αναίμακτος εργαστηριακός έλεγχος ε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκε αναίμακτος εργαστηριακός έλεγχος (ΗΚΓ & echo καρδιακών κοιλοτήτων). Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι: το 27,3% των καρδιολογικών ασθενών έχουν φυσιολογικό ΗΚΓ & φυσιολογικό υπέρηχο καρδιάς (echo καρδιακών κοιλοτήτων). Σο 40,9% έχει παθολογικό ΗΚΓ & παθολογικό υπέρηχο 23

44 καρδιάς (echo καρδιακών κοιλοτήτων). Σο 9,1% έχει φυσιολογικό ΗΚΓ & παθολογικό υπέρηχο καρδιάς (echo καρδιακών κοιλοτήτων). Σέλος, το 22,7% έχει παθολογικό ΗΚΓ & φυσιολογικό υπέρηχο καρδιάς (echo καρδιακών κοιλοτήτων). 24

45 4.2 Καρδιολογικά Περιζηαηικά Ηλεκηροκαρδιογράθημα Πίνακας 9: Ηλεκτροκαρδιογράφημα καρδιολογικών ασθενών ΖΚΓ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΟ Κ.Φ. ΖΚΓ 8 36,4 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΖΚΓ 14 63,6 χήμα 6: Ηλεκτροκαρδιογράφημα καρδιολογικών ασθενών Σο 36,4% των καρδιολογικών ασθενών έχουν φυσιολογικό ΗΚΓ ενώ το 63,6% έχει παθολογικό ΖΚΓ. 25

46 Πίνακας 10: Παθολογικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΖΚΓ ΤΝΟΛ Ο ΠΟΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ (ΑΡ) ΚΔΛΟΤ His 3 21,4 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ (ΓΔ) ΚΔΛΟΤ His 4 28,6 ΚΟΛΠΗΚΖ ΜΑΡΜΑΡΤΓΖ ΜΔ ΚΑΛΖ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 3 21,4 ΚΟΛΠΗΚΟ ΠΣΔΡΤΓΗΜΟ ΜΔ ΚΑΛΖ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 1 7,1 ΠΣΧΥΖ ΠΡΟΟΓΟ ΣΧΝ R, ΕΧΝΖ ΜΔΣΑΠΣΧΖ ΣΖ V6 1 7,1 Q ΣΖ III & AVF 1 7,1 ΚΑΚΖ ΠΡΟΟΓΟ ΣΧΝ R ΣΗ ΠΡΟΚΑΡΓΗΔ ΑΠΑΓΧΓΔ 1 7,1 χήμα 7: Παθολογικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα Κάνοντας ανάλυση των παθολογικών ΗΚΓ παρατηρούμε ότι: Σο 21,4% των καρδιολογικών ασθενών έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ (ΑΡ) ΚΕΛΟΤ His. Σο 28,6% έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ (ΔΕ) ΚΕΛΟΤ His. Σο 21,4% ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΤΓΗ ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ. 26

47 Σο 7,1% ΚΟΛΠΙΚΟ ΠΣΕΡΤΓΙΜΟ ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ενώ το ίδιο ποσοστό 7,1% αφορά ασθενείς με ΠΣΨΦΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΨΝ R, ΖΨΝΗ ΜΕΣΑΠΣΨΗ ΣΗ V6, Q ΣΗ III & AVF, ΚΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΨΝ R ΣΙ ΠΡΟΚΑΡΔΙΕ ΑΠΑΓΨΓΕ. 27

48 4.3 Καρδιολογικά Περιζηαηικά Τπέρηχος καρδιάς Πίνακας 11: Τπέρηχος καρδιάς καρδιολογικών ασθενών ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΟ Κ.Φ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ 11 50,0 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ 11 50,0 χήμα 8: Τπέρηχος καρδιάς καρδιολογικών ασθενών Σο 50% των καρδιολογικών ασθενών έχουν φυσιολογικό υπέρηχο καρδιάς (echo καρδιακών κοιλοτήτων) ενώ το ίδιο ποσοστό 50% έχει παθολογικό υπέρηχο καρδιάς (echo καρδιακών κοιλοτήτων). Πίνακας 12: Παθολογικός υπέρηχος καρδιάς ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΟ ΓΗΑΣΑΖ (ΑΡ) ΚΟΛΠΟΤ 2 18,2 ΓΗΑΣΑΖ (ΑΡ) ΚΟΛΠΟΤ & ΓΗΑΣΑΖ (ΑΡ) ΚΟΗΛΗΑ 1 9,1 ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ 1 9,1 ΜΗΚΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΜΗΣΡΟΔΗΓΟΤ & ΣΡΗΓΛΧΥΗΝΑ ΒΑΛΒΗΓΑ 4 36,4 ΜΗΚΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΜΗΣΡΟΔΗΓΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ 1 9,1 ΜΔΣΡΗΑ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΟΡΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ 1 9,1 ΜΗΚΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΟΡΣΖ & ΜΗΣΡΟΔΗΓΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ 1 9,1 28

49 χήμα 9: Παθολογικός υπέρηχος καρδιάς Κάνοντας ανάλυση των παθολογικών υπερήχων καρδιάς παρατηρούμε ότι: Σο 18,2% έχει ΔΙΑΣΑΗ (ΑΡ) ΚΟΛΠΟΤ. Σο 9,1% ΔΙΑΣΑΗ (ΑΡ) ΚΟΛΠΟΤ & ΔΙΑΣΑΗ (ΑΡ) ΚΟΙΛΙΑ. Σο ίδιο ποσοστό 9,1% έχει ΑΝΕΤΡΤΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΟΡΣΗ. Σο 36,4% έχει ΜΙΚΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΡΟΕΙΔΟΤ & ΣΡΙΓΛΨΦΙΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ. Σο 9,1% ΜΙΚΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΡΟΕΙΔΟΤ ΒΑΛΒΙΔΑ. Σο 9,1% ΜΕΣΡΙΑ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ και το ίδιο ποσοστό 9,1% έχει ΜΙΚΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΣΗ & ΜΙΣΡΟΕΙΔΟΤ ΒΑΛΒΙΔΑ. 29

50 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 17.0 και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας με Paired- Samples T-Test. T-Test Όσον αφορά τον Αιματοκρίτη, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών της. (t= 1,123 Sig.= 0,274) Mean(ht)πριν= 41,56 Mean(ht)μετά= 41,28 Όσον αφορά την Αιμοσφαιρίνη, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών της. (t= 1,355 Sig.= 0,190) Mean(hgb)πριν= 13,85 Mean(hgb)μετά= 13,73 Όσον αφορά τα Λευκά, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους. (t= 1,328 Sig.= 0,198) Mean(neut)πριν= 7,31 Mean(neut)μετά= 6,89 Όσον αφορά το Κάλιο, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους. (t= - 0,932 Sig.= 0,362) Mean(κ)πριν= 41,56 Mean(κ)μετά= 41,28 Όσον αφορά το νάτριο, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους. (t= 1,744 Sig.= 0,096) Mean(na)πριν= 141,18 Mean(na)μετά= 41,28 30

51 Όσον αφορά την ουρία, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους. (t= 1,888 Sig.= 0,073) Mean(urea)πριν= 47,19 Mean(urea)μετά= 42,72 Όσον αφορά τo σάκχαρο, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών του. (t= 1,558 Sig.= 0,134) Mean(glu)πριν= 114,40 Mean(glu)μετά= 107,36 Όσον αφορά την κρεατινίνη, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους. (t= 0,306 Sig.= 0,763) Mean(cr)πριν= 0,95 Mean(cr)μετά= 0,94 Όσον αφορά το ουρικό οξύ, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους. (t= 1,867 Sig.= 0,076) Mean(uric)πριν= 5,71 Mean(uric)μετά= 5,47 Η παρατηρηθείσα μείωση της χολερυθρίνης προσεγγίζει τη στατιστική σημαντικότητα. (t= 2,054 Sig.= 0,053) Mean(bil)πριν= 0,65 Mean(bil)μετά= 0,62 Όσον αφορά την SGOT, υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση των τιμών της. (t= - 2,247 Sig.= 0,036) Mean(sgot)πριν= 17,68 Mean(sgot)μετά= 18,50 Όσον αφορά την SGPT, υπήρξε στατιστική σημαντική μείωση των τιμών της. (t= -2,560 Sig.= 0,018) Mean(sgpt)πριν= 20,00 Mean(sgpt)μετά= 41,28 31

52 Όσον αφορά τη CPK, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών της. (t= 1,630 Sig.= 0,118) Mean(cpk)πριν= 94,95 Mean(cpk)μετά= 89,77 Όσον αφορά την LDH, υπήρξε στατιστική σημαντική μείωση των τιμών της. (t= 2,241 Sig.= 0,036) Mean(ldh)πριν= 331,04 Mean(ldh)μετά= 310,81 Όσον αφορά τη χοληστερίνη, υπήρξε στατιστική σημαντική μείωση των τιμών της (t= 2,085 Sig.= 0,049) Mean(chol)πριν= 198,59 Mean(chol)μετά= 192,72 Όσον αφορά τα τριγλυκερίδια, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών τους (t= 1,948 Sig.= 0,065) Mean(trig)πριν= 153,40 Mean(trig)μετά= 128,59 Όσον αφορά τη HDL, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών της. (t= 0,880 Sig.= 0,389) Mean(hdl)πριν= 48,54 Mean(hdl)μετά= 47,00 Όσον αφορά την LDL, δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα των τιμών της. (t= 1,708 Sig.= 0,102) Mean(ldl)πριν= 110,00 Mean(ldl)μετά= 106,18 32

53 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 6.1 Ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30, Αρχή της μελέτης την αρχή της μελέτης, οι καρδιολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30 για την ποιότητα ζωής. Σα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν, αναλύονται παρακάτω: ΕΡΩΣ. 1: Αντιμετωπίζετε δυσκολία κάνοντας κοπιώδεις δραστηριότητες, όπως το να κουβαλάτε βαριές τσάντες με ψώνια ή αποσκευές; Πίνακας 13: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (αρχή της μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ Ν % ΟΥΗ 1 4,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 12 54,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 χήμα 10: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (αρχή της μελέτης) την ερώτηση 1, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 54,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. 33

54 ΕΡΩΣ. 2: Δυσκολεύεστε να κάνετε έναν μεγάλο περίπατο; Πίνακας 14: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (αρχή της μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 6 27,3 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 10 45,5 χήμα 11: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (αρχή της μελέτης) την ερώτηση 2, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 45,5%. ΕΡΩΣ. 3: Δυσκολεύεστε να κάνετε έναν μικρό περίπατο έξω από το σπίτι; Πίνακας 15: Δυσκολία για μικρό περίπατο (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 36,4 34

55 χήμα 12: Δυσκολία για μικρό περίπατο (αρχή μελέτης) την ερώτηση 3, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%. ΕΡΩΣ. 4: Έχετε ανάγκη να μείνετε στο κρεβάτι ή σε καρέκλα κατά τη διάρκεια της μέρας; Πίνακας 16: Ανάγκη παραμονής στο κρεβάτι ή την καρέκλα (αρχή μελέτης) ΑΝΑΓΚΖ ΝΑ ΜΔΗΝΔΣΔ ΣΟ ΚΡΔΒΑΣΗ Ή Δ ΚΑΡΔΚΛΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΜΔΡΑ Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 22,7 χήμα 13: Ανάγκη παραμονής στο κρεβάτι ή την καρέκλα (αρχή μελέτης) 35

56 την ερώτηση 4, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 45,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%. ΕΡΩΣ. 5: Φρειάζεστε βοήθεια για να φάτε, να ντυθείτε, να πλυθείτε ή να πάτε στην τουαλέτα; Πίνακας 17: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (αρχή μελέτης) ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ, ΝΣΤΗΜΟ, ΠΛΤΗΜΟ, ΣΟΤΑΛΔΣΑ Ν % ΟΥΗ 11 50,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 14: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (αρχή μελέτης) την ερώτηση 5, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 50%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 36

57 Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας: ΕΡΩΣ. 6: Περιοριστήκατε ενώ κάνατε τη δουλειά σας ή άλλες καθημερινές ασχολίες; Πίνακας 18: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (αρχή μελέτης) ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΓΟΤΛΔΗΔ, ΑΥΟΛΗΔ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 11 50,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 15: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (αρχή μελέτης) την ερώτηση 6, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 50% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 7: Περιοριστήκατε ενώ κάνατε τα χόμπι ή τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου σας; 37

58 Πίνακας 19: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες (αρχή μελέτης) ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΑ ΥΟΜΠΗ Ή ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 22,7 χήμα 16: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες (αρχή μελέτης) την ερώτηση 7, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%. ΕΡΩΣ. 8: Δυσκολευόσασταν στην αναπνοή; Πίνακας 20: Δυσκολία στην αναπνοή (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΝΟΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 38

59 χήμα 17: Δυσκολία στην αναπνοή (αρχή μελέτης) την ερώτηση 8, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 40,9% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. ΕΡΩΣ. 9: Είχατε πόνους; Πίνακας 21: Πόνος (αρχή μελέτης) ΠΟΝΟ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 11 50,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 18: Πόνος (αρχή μελέτης) την ερώτηση 9, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 50% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. 39

60 ΕΡΩΣ. 10: Φρειαζόσασταν ξεκούραση; Πίνακας 22: Ανάγκη για ξεκούραση (αρχή μελέτης) ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΞΔΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 1 4,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 8 36,4 ΛΗΓΟ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 19: Ανάγκη για ξεκούραση (αρχή μελέτης) την ερώτηση 10, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 40,9% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 11: Είχατε δυσκολίες στον ύπνο; Πίνακας 23: Δυσκολία στον ύπνο (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 36,4 40

61 χήμα 20: Δυσκολία στον ύπνο (αρχή μελέτης) την ερώτηση 11, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%. ΕΡΩΣ. 12: Αισθανόσασταν αδύναμοι; Πίνακας 24: Αδυναμία (αρχή μελέτης) ΑΓΤΝΑΜΗΑ Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 22,7 χήμα 21 Αδυναμία (αρχή μελέτης) την ερώτηση 12, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%. 41

62 ΕΡΩΣ. 13: Είχατε έλλειψη όρεξης; Πίνακας 25: Έλλειψη όρεξης (αρχή μελέτης) ΔΛΛΔΗΦΖ ΟΡΔΞΖ Ν % ΟΥΗ 18 81,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 22: Έλλειψη όρεξης (αρχή μελέτης) την ερώτηση 13, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 81,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 14: Είχατε ναυτία; Πίνακας 26: Ναυτία (αρχή μελέτης) ΝΑΤΣΗΑ Ν % ΟΥΗ 19 86,4 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 42

63 χήμα 23: Ναυτία (αρχή μελέτης) την ερώτηση 14, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 86,4%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 15: Κάνατε εμετό; Πίνακας 27: Εμετός (αρχή μελέτης) ΔΜΔΣΟ Ν % ΟΥΗ 21 95,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 24: Εμετός (αρχή μελέτης) την ερώτηση 15, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 95,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. 43

64 ΕΡΩΣ. 16: Είχατε δυσκοιλιότητα; Πίνακας 28: Δυσκοιλιότητα (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΗΛΗΟΣΖΣΑ Ν % ΟΥΗ 13 59,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 25: Δυσκοιλιότητα (αρχή μελέτης) την ερώτηση 16, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 59,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. ΕΡΩΣ. 17: Είχατε διάρροια; Πίνακας 29: Διάρροια (αρχή μελέτης) ΓΗΑΡΡΟΗΔ Ν % ΟΥΗ 21 95,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 1 4,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 44

65 χήμα 26: Διάρροια (αρχή μελέτης) την ερώτηση 17, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 95,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 18: Ήσασταν κουρασμένοι; Πίνακας 30: Κούραση (αρχή μελέτης) ΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 12 54,5 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 27: Κούραση (αρχή μελέτης) την ερώτηση 18, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 54,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. 45

66 ΕΡΩΣ. 19: Είχατε πόνους κατά τη διάρκεια των καθημερινών σας δραστηριοτήτων; Πίνακας 31: Καθημερινοί πόνοι (αρχή μελέτης) ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΗ ΠΟΝΟΗ Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 28: Καθημερινοί πόνοι (αρχή μελέτης) την ερώτηση 19, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 45,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 20: Αντιμετωπίζατε δυσκολία συγκέντρωσης, διαβάζοντας μία εφημερίδα ή παρακολουθώντας τηλεόραση; Πίνακας 32: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ Ν % ΟΥΗ 7 31,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 46

67 χήμα 29: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) την ερώτηση 20, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 21: Αισθανόσασταν ένταση; Πίνακας 33: Ένταση (αρχή μελέτης) ΔΝΣΑΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 χήμα 30: Ένταση (αρχή μελέτης) 47

68 την ερώτηση 21, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. ΕΡΩΣ. 22: Ανησυχούσατε; Πίνακας 34: Ανησυχία (αρχή μελέτης) ΑΝΖΤΥΗΑ Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 31: Ανησυχία (αρχή μελέτης) την ερώτηση 22, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 23: Αισθανόσασταν ευέξαπτοι; Πίνακας 35: Αψιθυμία (αρχή μελέτης) ΑΦΗΘΤΜΗΑ Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 8 36,4 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 48

69 χήμα 32: Αψιθυμία (αρχή μελέτης) την ερώτηση 23, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 24: Αισθανόσασταν καταθλιπτικοί; Πίνακας 36: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ Ν % ΟΥΗ 9 40,9 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 2 9,1 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 36,4 χήμα 33: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) την ερώτηση 24, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 40,9%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%. 49

70 ΕΡΩΣ. 25: Είχατε δυσκολία στο να θυμάστε πράγματα; Πίνακας 37: Δυσκολία στη μνήμη (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΜΝΖΜΖ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 34: Δυσκολία στη μνήμη (αρχή μελέτης) την ερώτηση 25, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 45,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 26: Έχουν επηρεάσει την οικογενειακή σας ζωή η κατάσταση της υγείας σας ή η φαρμακευτική σας αγωγή; Πίνακας 38: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (αρχή μελέτης) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ Ν % ΟΥΗ 1 4,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 14 63,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 50

71 χήμα 35: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (αρχή μελέτης) την ερώτηση 26, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 63,6% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 27: Έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές σας δραστηριότητες η κατάσταση της υγείας σας ή η φαρμακευτική σας αγωγή; Πίνακας 39: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (αρχή μελέτης) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΕΧΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 13 59,1 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 36: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (αρχή μελέτης) 51

72 την ερώτηση 27, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 59,1% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 28: Η κατάσταση της υγείας σας ή η φαρμακευτική σας αγωγή, σας έχουν προκαλέσει οικονομικές δυσκολίες; Πίνακας 40: Οικονομικά προβλήματα (αρχή μελέτης) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ν % ΟΥΗ 0 0,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 15 68,2 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 37: Οικονομικά προβλήματα (αρχή μελέτης) την ερώτηση 28, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 68,2% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 29: Πώς θα αξιολογούσατε την συνολική υγεία σας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας; Πίνακας 41: υνολική υγεία (αρχή μελέτης) ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ Ν % ΦΣΧΥΖ 0 0,0 2 9,1 1 4,5 5 22,7 8 36,4 4 18,2 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 6 27,3 52

73 χήμα 38: υνολική υγεία (αρχή μελέτης) την ερώτηση 29, οι ασθενείς σχετικά με το πώς αξιολογούν την συνολική υγεία τους κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, παρατηρούμε ότι μόνο το 27,3% θεωρεί την συνολική του υγεία εξαιρετική. ΕΡΩΣ. 30: Πώς θα βαθμολογούσατε την συνολική ποιότητα της ζωής σας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας; Πίνακας 42: υνολική ποιότητα ζωής (αρχή μελέτης) ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Ν % ΦΣΧΥΖ 1 4,5 1 4,5 4 18,2 2 9,1 8 36,4 6 27,3 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 0 0,0 χήμα 39: υνολική ποιότητα ζωής (αρχή μελέτης) 53

74 την ερώτηση 30, οι ασθενείς σχετικά με το πώς αξιολογούν την συνολική ποιότητα της ζωής τους κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, παρατηρούμε ότι ποσοστό είναι 0%. Ενώ το 27,3% θεωρεί την συνολική του υγεία πολύ καλή. 54

75 6.2 Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire», Αρχή της μελέτης την αρχή της μελέτης, οι καρδιολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο«minnesota living with heart failure questionnaire» σχετικά με τα συμπτώματα και τους περιορισμούς που τους προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια. Σα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν, αναλύονται παρακάτω: Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα (4 εβδομάδες), σας εμπόδισε η καρδιακή σας ανεπάρκεια από το να ζήσετε όπως επιθυμείτε: ΕΡΩΣ. 1: προκαλώντας πρήξιμο στα πόδια ή στους αστραγάλους; Πίνακας 43: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (αρχή μελέτης) ΠΡΖΞΗΜΟ ΣΑ ΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΣΡΑΓΑΛΟΤ Ν % ΟΥΗ 9 40,9 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 40: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (αρχή μελέτης) 55

76 την ερώτηση 1, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 40,9%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 2: αναγκάζοντας σας να κάθεστε ή να ξεκουράζεστε κατά τη διάρκεια της μέρας; Πίνακας 44: Αναγκαστική ξεκούραση (αρχή μελέτης) ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΞΔΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 41: Αναγκαστική ξεκούραση (αρχή μελέτης) την ερώτηση 2, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. 56

77 ΕΡΩΣ. 3: καθιστώντας το περπάτημα ή το ανέβασμα στις σκάλες δύσκολο; Πίνακας 45: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ/ΚΑΛΔ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 42: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (αρχή μελέτης) την ερώτηση 3, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 4: καθιστώντας δύσκολη την εργασία σας στο σπίτι ή στην αυλή; Πίνακας 46: Δυσκολία σε εργασίες (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ Δ ΔΡΓΑΗΔ (ΠΗΣΗ-ΑΤΛΖ) Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 57

78 χήμα 43: Δυσκολία σε εργασίες (αρχή μελέτης) την ερώτηση 1, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 40,9%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 5: καθιστώντας δύσκολη τη μετακίνησή σας σε μέρη μακριά από το σπίτι; Πίνακας 47: Δυσκολία στη μετακίνηση (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 44: Δυσκολία στη μετακίνηση (αρχή μελέτης) 58

79 την ερώτηση 5, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 6: καθιστώντας δύσκολη την επαρκή ξεκούραση τη νύχτα; Πίνακας 48: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΚΖ ΞΔΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 1 4,5 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 45: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (αρχή μελέτης) την ερώτηση 6, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. ΕΡΩΣ. 7: δυσκολεύοντας σας να ασχοληθείτε ή να κάνετε πράγματα με φίλους ή με την οικογένειά σας; Πίνακας 49: Δυσκολία στην ενασχόληση (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΔΝΑΥΟΛΖΖ (ΦΗΛΟΗ- Ν % ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ) ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 6 27,3 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 59

80 χήμα 46: Δυσκολία στην ενασχόληση (αρχή μελέτης) την ερώτηση 7, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 8: δυσκολεύοντας σας να εργαστείτε για τα προς το ζην; Πίνακας 50: Δυσκολία στην εργασία (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ (ΠΡΟ ΣΟ ΕΖΝ) Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 6 27,3 ΠΟΛΤ 6 27,3 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 47: Δυσκολία στην εργασία (αρχή μελέτης) 60

81 την ερώτηση 8, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 9: καθιστώντας δύσκολη την αναψυχή, τα σπορ ή τα χόμπι; Πίνακας 51: Δυσκολία στην αναψυχή (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΦΤΥΖ (ΠΟΡ, ΥΟΜΠΗ) Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 2 9,1 ΔΛΑΥΗΣΑ 4 18,2 ΠΟΛΤ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 48: Δυσκολία στην αναψυχή (αρχή μελέτης) την ερώτηση 9, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 40,9%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 61

82 ΕΡΩΣ. 10: εμποδίζοντας τη σεξουαλική δραστηριότητα; Πίνακας 52: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛ. ΓΡΑΣΖΡ. Ν % ΟΥΗ 12 54,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΔΛΑΥΗΣΑ 0 0,0 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 49: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (αρχή μελέτης) την ερώτηση 10, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 54,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 11: αναγκάζοντάς σας να τρώτε λιγότερο από τις τροφές που σας αρέσουν; Πίνακας 53: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (αρχή μελέτης) ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΗΓΟΣΔΡΖ ΣΡΟΦΖ Ν % ΟΥΗ 9 40,9 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 1 4,5 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 62

83 χήμα 50: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (αρχή μελέτης) την ερώτηση 11, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 40,9%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. ΕΡΩΣ. 12: λαχανιάζοντας; Πίνακας 54: Λαχάνιασμα (αρχή μελέτης) ΛΑΥΑΝΗΑΜΑ Ν % ΟΥΗ 0 0,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 7 31,8 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 χήμα 51: Λαχάνιασμα (αρχή μελέτης) 63

84 την ερώτηση 12, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. ΕΡΩΣ. 13: νιώθοντας κουρασμένος, εξαντλημένος ή με χαμηλή ενέργεια; Πίνακας 55: Κούραση- εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (αρχή μελέτης) ΚΟΤΡΑΖ-ΔΞΑΝΣΛΖΖ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 52: Κούραση- εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (αρχή μελέτης) την ερώτηση 13, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 64

85 ΕΡΩΣ. 14: λόγω εισαγωγής σας στο νοσοκομείο; Πίνακας 56: Εισαγωγή σε νοσοκομείο ( αρχή μελέτης) ΔΗΑΓΧΓΖ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ν % ΟΥΗ 10 45,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 53: Εισαγωγή σε νοσοκομείο ( αρχή μελέτης) την ερώτηση 14, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 45,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 15: κοστίζοντας χρήματα για φάρμακα; Πίνακας 57: Κόστος φαρμάκων (αρχή μελέτης) ΚΟΣΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 1 4,5 ΔΛΑΥΗΣΑ 7 31,8 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 65

86 χήμα 54: Κόστος φαρμάκων (αρχή μελέτης) την ερώτηση 15, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 16: υποφέροντας από παρενέργειες από τις θεραπείες; Πίνακας 58: Παρενέργειες (αρχή μελέτης) ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ Ν % ΟΥΗ 11 50,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 4 18,2 ΠΟΛΤ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 55: Παρενέργειες (αρχή μελέτης) 66

87 την ερώτηση 16, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 50%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 17: νιώθοντας ότι είστε βάρος στους φίλους ή την οικογένειά σας; Πίνακας 59: Αίσθηση βάρους (αρχή μελέτης) ΑΗΘΖΖ ΒΑΡΟΤ (ΦΗΛΟΗ-ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ) Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 6 27,3 ΔΛΑΥΗΣΑ 6 27,3 ΠΟΛΤ 1 4,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 56: Αίσθηση βάρους (αρχή μελέτης) την ερώτηση 17, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 67

88 ΕΡΩΣ. 18: νιώθοντας ότι έχετε χάσει τον αυτοέλεγχο στη ζωή σας; Πίνακας 60: Έλλειψη αυτοελέγχου (αρχή μελέτης) ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 6 27,3 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 57: Έλλειψη αυτοελέγχου (αρχή μελέτης) την ερώτηση 18, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 19: προκαλώντας σας ανησυχία; Πίνακας 61: Ανησυχία (αρχή μελέτης) ΑΝΖΤΥΗΑ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 68

89 χήμα 58: Ανησυχία (αρχή μελέτης) την ερώτηση 19, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 45,5%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 20: καθιστώντας δύσκολη τη συγκέντρωση ή το να θυμάστε πράγματα; Πίνακας 62: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ-ΜΝΖΜΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 12 54,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 59: Δυσκολία στη συγκέντρωση (αρχή μελέτης) 69

90 την ερώτηση 20, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 54,5%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 21: κάνοντας σας να νιώθετε κατάθλιψη; Πίνακας 63: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΔΛΑΥΗΣΑ 0 0,0 ΠΟΛΤ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 36,4 χήμα 60: Κατάθλιψη (αρχή μελέτης) την ερώτηση 21, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 40,9%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%. 70

91 6.3 Ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30: Σέλος της μελέτης το τέλος της μελέτης, οι καρδιολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν ξανά το ερωτηματολόγιο EORTC QLQ C-30 για την ποιότητα ζωής. Σα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν, αναλύονται παρακάτω: ΕΡΩΣ. 1: Αντιμετωπίζετε δυσκολία κάνοντας κοπιώδεις δραστηριότητες, όπως το να κουβαλάτε βαριές τσάντες με ψώνια ή αποσκευές; Πίνακας 64: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ Ν % ΟΥΗ 1 4,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 12 54,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 χήμα 61: Δυσκολία στη μεταφορά πραγμάτων (τέλος μελέτης) την ερώτηση 1, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 54,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. 71

92 ΕΡΩΣ. 2: Δυσκολεύεστε να κάνετε έναν μεγάλο περίπατο; Πίνακας 65: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 6 27,3 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 10 45,5 χήμα 62: Δυσκολία για μεγάλο περίπατο (τέλος μελέτης) την ερώτηση 2, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 45,5%. ΕΡΩΣ. 3: Δυσκολεύεστε να κάνετε έναν μικρό περίπατο έξω από το σπίτι; Πίνακας 66: Δυσκολία για μικρό περίπατο (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ Ν % ΟΥΗ 10 45,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 72

93 χήμα 63: Δυσκολία για μικρό περίπατο (τέλος μελέτης) την ερώτηση 3, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 45,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 4: Έχετε ανάγκη να μείνετε στο κρεβάτι ή σε καρέκλα κατά τη διάρκεια της μέρας; Πίνακας 67: Ανάγκη για παραμονή στο κρεβάτι ή την καρέκλα (τέλος μελέτης) ΑΝΑΓΚΖ ΝΑ ΜΔΗΝΔΣΔ ΣΟ ΚΡΔΒΑΣΗ Ή Δ ΚΑΡΔΚΛΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΜΔΡΑ Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 22,7 χήμα 64: Ανάγκη για παραμονή στο κρεβάτι ή την καρέκλα (τέλος μελέτης) 73

94 την ερώτηση 4, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 45,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%. ΕΡΩΣ. 5: Φρειάζεστε βοήθεια για να φάτε, να ντυθείτε, να πλυθείτε ή να πάτε στην τουαλέτα; Πίνακας 68: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (τέλος μελέτης) ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ, ΝΣΤΗΜΟ, ΠΛΤΗΜΟ, ΣΟΤΑΛΔΣΑ Ν % ΟΥΗ 11 50,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 65: Βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (τέλος μελέτης) την ερώτηση 5, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 50%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 74

95 Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας: ΕΡΩΣ. 6: Περιοριστήκατε ενώ κάνατε τη δουλειά σας ή άλλες καθημερινές ασχολίες; Πίνακας 70: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (τέλος μελέτης) ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΓΟΤΛΔΗΔ, ΑΥΟΛΗΔ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 11 50,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 66: Περιορισμός στις καθημερινές δουλειές & ασχολίες (τέλος μελέτης) την ερώτηση 6, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 50% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 7: Περιοριστήκατε ενώ κάνατε τα χόμπι ή τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου σας; Πίνακας 71: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες (τέλος μελέτης) ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΑ ΥΟΜΠΗ Ή ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 22,7 75

96 χήμα 67: Περιορισμός στα χόμπι ή σε ελεύθερες δραστηριότητες (τέλος μελέτης) την ερώτηση 7, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%. ΕΡΩΣ. 8: Δυσκολευόσασταν στην αναπνοή; Πίνακας 72: Δυσκολία στην αναπνοή (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΝΟΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 χήμα 68: Δυσκολία στην αναπνοή (τέλος μελέτης) 76

97 την ερώτηση 8, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 40,9% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. ΕΡΩΣ. 9: Είχατε πόνους; Πίνακας 73: Πόνος (τέλος μελέτης) ΠΟΝΟ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 4 18,2 ΛΗΓΟ 11 50,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 69: Πόνος (τέλος μελέτης) την ερώτηση 9, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 50% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 10: Φρειαζόσασταν ξεκούραση; Πίνακας 74: Ανάγκη για ξεκούραση (τέλος μελέτης) ΥΡΔΗΑΕΟΑΣΑΝ ΞΔΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 1 4,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 8 36,4 ΛΗΓΟ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 77

98 χήμα 70: Ανάγκη για ξεκούραση (τέλος μελέτης) την ερώτηση 10, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 40,9% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 11: Είχατε δυσκολίες στον ύπνο; Πίνακας 75: Δυσκολία στον ύπνο (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ Ν % ΟΥΗ 12 54,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 71: Δυσκολία στον ύπνο (τέλος μελέτης) 78

99 την ερώτηση 11, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 54,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 12: Αισθανόσασταν αδύναμοι; Πίνακας 76: Αδυναμία (τέλος μελέτης) ΑΓΤΝΑΜΗΑ Ν % ΟXI 10 45,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 72: Αδυναμία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 12, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 45,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 13: Είχατε έλλειψη όρεξης; Πίνακας 77: Έλλειψη όρεξης (τέλος μελέτης) ΔΛΛΔΗΦΖ ΟΡΔΞΖ Ν % ΟΥΗ 18 81,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 79

100 χήμα 73: Έλλειψη όρεξης (τέλος μελέτης) την ερώτηση 13, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 81,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 14: Είχατε ναυτία; Πίνακας 78: Ναυτία (τέλος μελέτης) ΝΑΤΣΗΑ Ν % ΟΥΗ 19 86,4 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 74: Ναυτία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 14, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 86,4%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. 80

101 ΕΡΩΣ. 15: Κάνατε εμετό; Πίνακας 79: Εμετός (τέλος μελέτης) ΔΜΔΣΟ Ν % ΟΥΗ 21 95,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 75: Εμετός (τέλος μελέτης) την ερώτηση 15, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 95,5%,ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 16: Είχατε δυσκοιλιότητα; Πίνακας 80: Δυσκοιλιότητα (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΗΛΗΟΣΖΣΑ Ν % ΟΥΗ 13 59,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 81

102 χήμα 76: Δυσκοιλιότητα (τέλος μελέτης) την ερώτηση 20, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 17: Είχατε διάρροια; Πίνακας 81: Διάρροια (τέλος μελέτης) ΓΗΑΡΡΟΗΔ Ν % ΟΥΗ 21 95,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 1 4,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 77: Διάρροια (τέλος μελέτης) την ερώτηση 17, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 95,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. 82

103 ΕΡΩΣ. 18: Ήσασταν κουρασμένοι; Πίνακας 82: Κούραση (τέλος μελέτης) ΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 12 54,5 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 78: Κούραση (τέλος μελέτης) την ερώτηση 18, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 54,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 19: Είχατε πόνους κατά τη διάρκεια των καθημερινών σας δραστηριοτήτων; Πίνακας 83: Καθημερινοί πόνοι (τέλος μελέτης) ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΗ ΠΟΝΟΗ Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 83

104 χήμα 79: Καθημερινοί πόνοι (τέλος μελέτης) την ερώτηση 19, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 45,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 20: Αντιμετωπίζατε δυσκολία συγκέντρωσης, διαβάζοντας μία εφημερίδα ή παρακολουθώντας τηλεόραση; Πίνακας 84: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ Ν % ΟΥΗ 7 31,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 80: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) 84

105 την ερώτηση 20, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 21: Αισθανόσασταν ένταση; Πίνακας 85: Ένταση (τέλος μελέτης) ΔΝΣΑΖ Ν % ΟΥΗ 7 31,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 8 36,4 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 81: Ένταση (τέλος μελέτης) την ερώτηση 20, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 22: Ανησυχούσατε; Πίνακας 86: Ανησυχία (τέλος μελέτης) ΑΝΖΤΥΗΑ Ν % ΟΥΗ 7 31,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 85

106 χήμα 82: Ανησυχία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 22, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 23: Αισθανόσασταν ευέξαπτοι; Πίνακας 87: Αψιθυμία (τέλος μελέτης) ΑΦΗΘΤΜΗΑ Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 8 36,4 ΛΗΓΟ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 83: Αψιθυμία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 23, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. 86

107 ΕΡΩΣ. 24: Αισθανόσασταν καταθλιπτικοί; Πίνακας 88: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ Ν % ΟΥΗ 15 68,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 2 9,1 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 84: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) την ερώτηση 24, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 68,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 25: Είχατε δυσκολία στο να θυμάστε πράγματα; Πίνακας 89: Δυσκολία στη μνήμη (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΜΝΖΜΖ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 7 31,8 ΛΗΓΟ 10 45,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 87

108 χήμα 85: Δυσκολία στη μνήμη (τέλος μελέτης) την ερώτηση 25, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 31,8%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 45,5% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 26: Έχουν επηρεάσει την οικογενειακή σας ζωή η κατάσταση της υγείας σας ή η φαρμακευτική σας αγωγή; Πίνακας 90: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (τέλος μελέτης) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ Ν % ΟΥΗ 1 4,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 14 63,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 86: Προβλήματα στην οικογενειακή ζωή (τέλος μελέτης) την ερώτηση 26, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 63,6% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. 88

109 ΕΡΩΣ. 27: Έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές σας δραστηριότητες η κατάσταση της υγείας σας ή η φαρμακευτική σας αγωγή; Πίνακας 91: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (τέλος μελέτης) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΕΧΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 13 59,1 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 87: Προβλήματα στην κοινωνική ζωή (τέλος μελέτης) την ερώτηση 27, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 59,1% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 28: Η κατάσταση της υγείας σας ή η φαρμακευτική σας αγωγή, σας έχουν προκαλέσει οικονομικές δυσκολίες; Πίνακας 92: Οικονομικά προβλήματα (τέλος μελέτης) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ν % ΟΥΗ 0 0,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 15 68,2 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 89

110 χήμα 88: Οικονομικά προβλήματα (τέλος μελέτης) την ερώτηση 28, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 68,2% και ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 29: Πώς θα αξιολογούσατε την συνολική υγεία σας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας; Πίνακας 93: υνολική υγεία (τέλος μελέτης) ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ Ν % ΦΣΧΥΖ 0 0,0 2 9,1 1 4,5 5 22,7 8 36,4 4 18,2 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 6 27,3 χήμα 89: υνολική υγεία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 29, οι ασθενείς σχετικά με το πώς αξιολογούν την συνολική υγεία τους κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, παρατηρούμε ότι μόνο το 27,3% θεωρεί την συνολική του υγεία εξαιρετική. 90

111 ΕΡΩΣ. 30: Πώς θα βαθμολογούσατε την συνολική ποιότητα της ζωής σας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας; Πίνακας 94: υνολική ποιότητα ζωής (τέλος μελέτης) ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Ν % ΦΣΧΥΖ 1 4,5 1 4,5 4 18,2 2 9,1 6 27,3 4 18,2 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 4 18,2 χήμα 90: υνολική ποιότητα ζωής (τέλος μελέτης) την ερώτηση 30, οι ασθενείς σχετικά με το πώς αξιολογούν την συνολική ποιότητα της ζωής τους κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, παρατηρούμε ότι ποσοστό είναι 18,2%. 91

112 6.4 Ερωτηματολόγιο «Minnesota living with heart failure questionnaire»: Σέλος της μελέτης το τέλος της μελέτης, οι καρδιολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν ξανά το ερωτηματολόγιο«minnesota living with heart failure questionnaire» σχετικά με τα συμπτώματα και τους περιορισμούς που τους προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια. Σα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν, αναλύονται παρακάτω: Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα (4 εβδομάδες), σας εμπόδισε η καρδιακή σας ανεπάρκεια από το να ζήσετε όπως επιθυμείτε: ΕΡΩΣ. 1: προκαλώντας πρήξιμο στα πόδια ή στους αστραγάλους; Πίνακας 95: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (τέλος μελέτης) ΠΡΖΞΗΜΟ ΣΑ ΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΣΡΑΓΑΛΟΤ Ν % ΟΥΗ 9 40,9 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 91: Πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους (τέλος μελέτης) 92

113 την ερώτηση 1, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 40,9%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 2: αναγκάζοντας σας να κάθεστε ή να ξεκουράζεστε κατά τη διάρκεια της μέρας; Πίνακας 96: Αναγκαστική ξεκούραση (τέλος μελέτης) ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΞΔΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 92: Αναγκαστική ξεκούραση (τέλος μελέτης) την ερώτηση 2, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. 93

114 ΕΡΩΣ. 3: καθιστώντας το περπάτημα ή το ανέβασμα στις σκάλες δύσκολο; Πίνακας 97: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ/ΚΑΛΔ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 18,2 χήμα 93: Δυσκολία στο περπάτημα/σκάλες (τέλος μελέτης) την ερώτηση 3, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 18,2%. ΕΡΩΣ. 4: καθιστώντας δύσκολη την εργασία σας στο σπίτι ή στην αυλή; Πίνακας 98: Δυσκολίες σε εργασίες (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ Δ ΔΡΓΑΗΔ (ΠΗΣΗ-ΑΤΛΖ) Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 94

115 χήμα 94: Δυσκολίες σε εργασίες (τέλος μελέτης) την ερώτηση 4, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 40,9%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 5: καθιστώντας δύσκολη τη μετακίνησή σας σε μέρη μακριά από το σπίτι; Πίνακας 99: Δυσκολία στη μετακίνηση (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Ν % ΟΥΗ 8 36,4 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 8 36,4 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 95: Δυσκολία στη μετακίνηση (τέλος μελέτης) 95

116 την ερώτηση 5, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 36,4%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 36,4%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 6: καθιστώντας δύσκολη την επαρκή ξεκούραση τη νύχτα; Πίνακας 100: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΚΖ ΞΔΚΟΤΡΑΖ Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 1 4,5 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 96: Δυσκολία στην επαρκή ξεκούραση (τέλος μελέτης) την ερώτηση 6, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 4,5%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 96

117 ΕΡΩΣ. 7: δυσκολεύοντας σας να ασχοληθείτε ή να κάνετε πράγματα με φίλους ή με την οικογένειά σας; Πίνακας 101: Δυσκολία στην ενασχόληση (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΔΝΑΥΟΛΖΖ (ΦΗΛΟΗ- ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ) Ν % ΟΥΗ 5 22,7 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 6 27,3 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 χήμα 97: Δυσκολία στην ενασχόληση (τέλος μελέτης) την ερώτηση 7, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 22,7%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 8: δυσκολεύοντας σας να εργαστείτε για τα προς το ζην; Πίνακας 102: Δυσκολία στην εργασία (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ (ΠΡΟ ΣΟ ΕΖΝ) Ν % ΟΥΗ 3 13,6 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 6 27,3 ΠΟΛΤ 6 27,3 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 97

118 χήμα 98: Δυσκολία στην εργασία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 8, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 9: καθιστώντας δύσκολη την αναψυχή, τα σπορ ή τα χόμπι; Πίνακας 103: Δυσκολία στην αναψυχή (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΦΤΥΖ (ΠΟΡ, ΥΟΜΠΗ) Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 2 9,1 ΔΛΑΥΗΣΑ 4 18,2 ΠΟΛΤ 9 40,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 99: Δυσκολία στην αναψυχή (τέλος μελέτης) 98

119 την ερώτηση 9, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 40,9%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. ΕΡΩΣ. 10: εμποδίζοντας τη σεξουαλική δραστηριότητα; Πίνακας 104: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛ. ΓΡΑΣΖΡ. Ν % ΟΥΗ 12 54,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΔΛΑΥΗΣΑ 0 0,0 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 100: Δυσκολία στη σεξουαλική δραστηριότητα (τέλος μελέτης) την ερώτηση 10, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 54,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 11: αναγκάζοντάς σας να τρώτε λιγότερο από τις τροφές που σας αρέσουν; Πίνακας 105: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (τέλος μελέτης) ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΗΓΟΣΔΡΖ ΣΡΟΦΖ Ν % ΟΥΗ 9 40,9 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 1 4,5 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 99

120 χήμα 101: Κατανάλωση λιγότερης τροφής (τέλος μελέτης) την ερώτηση 11, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 40,9%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. ΕΡΩΣ. 12: λαχανιάζοντας; Πίνακας 106: Λαχάνιασμα (τέλος μελέτης) ΛΑΥΑΝΗΑΜΑ Ν % ΟΥΗ 0 0,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 7 31,8 ΠΟΛΤ 5 22,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 27,3 χήμα 102: Λαχάνιασμα (τέλος μελέτης) 100

121 την ερώτηση 12, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 22,7%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 27,3%. ΕΡΩΣ. 13: νιώθοντας κουρασμένος, εξαντλημένος ή με χαμηλή ενέργεια; Πίνακας 107: Κούραση εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (τέλος μελέτης) ΚΟΤΡΑΖ-ΔΞΑΝΣΛΖΖ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ν % ΟΥΗ 10 45,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 5 22,7 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 8 36,4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 103: Κούραση εξάντληση, χαμηλή ενέργεια (τέλος μελέτης) την ερώτηση 13, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 45,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 36,4%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. 101

122 ΕΡΩΣ. 14: λόγω εισαγωγής σας στο νοσοκομείο; Πίνακας 108: Εισαγωγή σε νοσοκομείο (τέλος μελέτης) ΔΗΑΓΧΓΖ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ν % ΟΥΗ 10 45,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 104: Εισαγωγή σε νοσοκομείο (τέλος μελέτης) την ερώτηση 14, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 45,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 15: κοστίζοντας χρήματα για φάρμακα; Πίνακας 109: Κόστος φαρμάκων (τέλος μελέτης) ΚΟΣΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ Ν % ΟΥΗ 4 18,2 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 2 9,1 ΛΗΓΟ 1 4,5 ΔΛΑΥΗΣΑ 7 31,8 ΠΟΛΤ 7 31,8 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4,5 102

123 χήμα 105: Κόστος φαρμάκων (τέλος μελέτης) την ερώτηση 15, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 9,1%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 31,8%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%. ΕΡΩΣ. 16: υποφέροντας από παρενέργειες από τις θεραπείες; Πίνακας 110: Παρενέργειες (τέλος μελέτης) ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ Ν % ΟΥΗ 11 50,0 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 4 18,2 ΔΛΑΥΗΣΑ 4 18,2 ΠΟΛΤ 3 13,6 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 106: Παρενέργειες (τέλος μελέτης) 103

124 την ερώτηση 16, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 50%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 18,2%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 18,2%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 17: νιώθοντας ότι είστε βάρος στους φίλους ή την οικογένειά σας; Πίνακας 111: Αίσθηση βάρους (τέλος μελέτης) ΑΗΘΖΖ ΒΑΡΟΤ (ΦΗΛΟΗ-ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ) Ν % ΟΥΗ 6 27,3 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 0 0,0 ΛΗΓΟ 6 27,3 ΔΛΑΥΗΣΑ 6 27,3 ΠΟΛΤ 1 4,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 13,6 χήμα 107: Αίσθηση βάρους (τέλος μελέτης) την ερώτηση 17, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 27,3%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 4,5%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 13,6%. 104

125 ΕΡΩΣ. 18: νιώθοντας ότι έχετε χάσει τον αυτοέλεγχο στη ζωή σας; Πίνακας 112: Έλλειψη αυτοελέγχου (τέλος μελέτης) ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ Ν % ΟΥΗ 7 31,8 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 6 27,3 ΛΗΓΟ 6 27,3 ΔΛΑΥΗΣΑ 3 13,6 ΠΟΛΤ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 108: Έλλειψη αυτοελέγχου (τέλος μελέτης) την ερώτηση 18, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 31,8%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 27,3%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 13,6%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 19: προκαλώντας σας ανησυχία; Πίνακας 113: Ανησυχία (τέλος μελέτης) ΑΝΖΤΥΗΑ Ν % ΟΥΗ 12 54,5 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 3 13,6 ΛΗΓΟ 5 22,7 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 105

126 χήμα 109: Ανησυχία (τέλος μελέτης) την ερώτηση 19, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 54,5%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 22,7%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. ΕΡΩΣ. 20: καθιστώντας δύσκολη τη συγκέντρωση ή το να θυμάστε πράγματα; Πίνακας 114: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ-ΜΝΖΜΖ Ν % ΟΥΗ 2 9,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 1 4,5 ΛΗΓΟ 3 13,6 ΔΛΑΥΗΣΑ 2 9,1 ΠΟΛΤ 12 54,5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9,1 χήμα 110: Δυσκολία στη συγκέντρωση (τέλος μελέτης) 106

127 την ερώτηση 20, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 4,5%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 13,6%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 9,1%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 54,5%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 9,1%. ΕΡΩΣ. 21: κάνοντας σας να νιώθετε κατάθλιψη; Πίνακας 115: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ Ν % ΟΥΗ 13 59,1 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ 9 40,9 ΛΗΓΟ 0 0,0 ΔΛΑΥΗΣΑ 0 0,0 ΠΟΛΤ 0 0,0 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 0,0 χήμα 111: Κατάθλιψη (τέλος μελέτης) την ερώτηση 21, οι ασθενείς απαντούν ΟΦΙ σε ποσοστό 59,1%, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ σε ποσοστό 40,9%, ΛΙΓΟ σε ποσοστό 0%, ΕΛΑΦΙΣΑ σε ποσοστό 0%, ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ σε ποσοστό 0%. 107

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάγκες της οικογένειας κατά τη νοσηλεία του ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κυπρούλα X Αλεξάντρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 1 Περιεχόμενα Κοινωνική Απομόνωση 2 Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα