ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων, ο γραπτός µέσος όρος των 5 κοινών µαθηµάτων των κατευθύνσεων γενικής παιδείας και οι βαθµοί στα 18 εξεταζόµενα µαθήµατα. Οι συγκρίσεις γίνονται ανάµεσα στους ετήσιους πληθυσµούς, στα φύλα, στις κατευθύνσεις, στα Λύκεια, στις οµάδες Λυκείων και στις κατευθύνσεις των Λυκείων και των οµάδων Λυκείων. 3.1 Μέση γραπτή επίδοση ετήσιων πληθυσµών Στον πίνακα καταγράφονται οι υποψήφιοι των ετών και που είναι 970 είναι 1083 αντίστοιχα, η µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου υπολογίζεται για 960 περιπτώσεις το έτος και για 1070 περιπτώσεις το έτος, αυτό συµβαίνει επειδή 10 υποψήφιοι το έτος και 13 υποψήφιοι το έτος δεν εξετάσθηκαν σε όλα τα µαθήµατα κατά συνέπεια δεν υπολογίστηκε γραπτός µέσος όρος γι αυτούς οπότε καταγράφονται ως αφαιρούµενες περιπτώσεις κατά τον υπολογισµό της µέσης τιµής. Συνεπώς καταγράφεται ποσοστό 1 % για το έτος και ποσοστό 1,2 % για το έτος σχολικής αποτυχίας κατά την διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων που είναι ταυτόχρονα απολυτήριες εξετάσεις από το Λύκειο και εισαγωγικές για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 25

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ιαδικασία υπολογισµού περιπτώσεων Περιπτώσεις Περιεχόµενες Αφαιρούµενες % Ποσοστό % Ποσοστό % Ποσοστό ,0% 10 1,0% ,0% ,8% 13 1,2% ,0% ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση ,4243 4, ,6542 4,0736 Όπως αναγράφεται στον πίνακα η µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου είναι µονάδες το έτος και µονάδες το έτος,υπάρχει µείωση περίπου 0.8 µονάδων στην µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου ανάµεσα στους πληθυσµούς των υποψηφίων των ετών και. Η τυπική απόκλιση είναι 4 µονάδες το έτος και 4.07 µονάδες το έτος µε αποτέλεσµα οι συντελεστές µεταβλητότητας να είναι 35 % και 38.2 % αντίστοιχα, δηλαδή αυξάνει η ανοµοιογένεια στις επιδόσεις των υποψηφίων το έτος σε σύγκριση µε το έτος. 3.2 Μέση γραπτή επίδοση ανά φύλο Η µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου για τις µαθήτριες είναι µονάδες και για τους µαθητές είναι µονάδες το έτος, το έτος οι µέσες τιµές είναι µειωµένες µονάδες και µονάδες αντίστοιχα. Η µέση γραπτή επίδοση των δύο φύλων είναι σχεδόν ίση το έτος αλλά το έτος οι µαθήτριες έχουν 0.35 µονάδες µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση από τους µαθητές. Σε κάθε φύλο υπήρξε µείωση της µέσης γραπτής επίδοσης, στις µαθήτριες ο γραπτός µέσος όρος υποχώρησε κατά 0.6 µονάδες ενώ στους µαθητές υποχώρησε κατά 1 ολόκληρη µονάδα. 26

3 Η τυπική απόκλιση του γραπτού µέσου όρου στις µαθήτριες είναι µικρότερη από την τυπική απόκλιση του γραπτού µέσου όρου στους µαθητές και τα δύο έτη, δείχνοντας ότι οι γραπτοί µέσοι όροι είναι πιο συγκεντρωµένοι γύρω από την µέση τιµή στις µαθήτριες, ενώ στους µαθητές οι γραπτοί µέσοι όροι είναι περισσότερο απλωµένοι γύρω από την µέση τιµή. Το έτος αυξήθηκε η τυπική απόκλιση του γραπτού µέσου όρου και στα δύο φύλα σε σύγκριση µε την τυπική απόκλιση του γραπτού µέσου όρου κάθε φύλου του έτους. Οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι 34.2 % και 36.6 % για τις µαθήτριες τα δύο διαδοχικά έτη και 36.6 % και 40.3 % για τους µαθητές αντίστοιχα. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΤΗΣ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση ,4031 3, ,4516 4, ,4243 4, ,8084 3, ,4625 4, ,6542 4, Μέση γραπτή επίδοση ανά κατεύθυνση Το έτος η µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης είναι µονάδες, των υποψηφίων της Θετικής κατεύθυνσης είναι µονάδες και των υποψηφίων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι 9.93 µονάδες, το έτος οι µέσες τιµές του γραπτού µέσου όρου είναι µονάδες, µονάδες και 9.69 µονάδες στις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Από το έτος στο έτος, η µέση γραπτή επίδοση των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης µειώθηκε 0.6 µονάδες, των υποψηφίων της Θετικής κατεύθυνσης µειώθηκε 0.35 µονάδες και των υποψηφίων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης µειώθηκε 0.2 µονάδες. 27

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση ,8610 3, ,8930 4, ,9323 3, ,4243 4, ,2595 3, ,5392 3, ,6906 3, ,6542 4,0736 ιάγραµµα Μέσες τιµές κατευθύνσεων Μέσος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σε κάθε κατεύθυνση το έτος υπήρξε µείωση τη µέσης γραπτής επίδοσης σε σχέση µε το έτος όπως συνέβη και στους ετήσιους πληθυσµούς αλλά και στα φύλα (ΠΙΝΑΚΕΣ & 3.2), την µικρότερη µείωση στην µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου έχει η Τεχνολογική κατεύθυνση που έχει την µικρότερη µέση τιµή από όλες τις κατευθύνσεις και τα δύο έτη. Οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι 33.8 % για την Θεωρητική κατεύθυνση, 29.1 % για την Θετική κατεύθυνση και 33.2 % για την Τεχνολογική κατεύθυνση το έτος, το επόµενο έτος οι συντελεστές 28

5 µεταβλητότητας είναι 37.9 %, 28 % και % αντίστοιχα, µεγαλύτερη οµοιογένεια στις επιδόσεις παρουσιάζει η Θετική ανάµεσα σε όλες τις κατευθύνσεις. Στο διάγραµµα 3.3 που απεικονίζονται οι µέσες τιµές του γραπτού µέσου όρου ανά κατεύθυνση για κάθε έτος, παρατηρούµε ότι οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή επίδοση 3 µονάδες µεγαλύτερη από τους υποψήφιους της Θεωρητικής κατεύθυνσης, ενώ οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή επίδοση λιγότερο από 1 µονάδα µεγαλύτερη από τους υποψήφιους της Τεχνολογικής. Σύµφωνα µε µία διαφορετική λογική η σύγκριση της µέσης γραπτής επίδοσης των υποψηφίων που προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις πρέπει να γίνεται µόνο στα 5 κοινά µαθήµατα γενικής παιδείας και όχι στο σύνολο των εξεταζοµένων µαθηµάτων γιατί ενδέχεται τα υπόλοιπα 4 µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης ξεχωριστά, να έχουν διαφορετικό βαθµό δυσκολίας. Ο υπολογισµός της µέσης τιµής του γραπτού µέσου όρου στα κοινά µαθήµατα γίνεται για 962 υποψήφιους το έτος και για 1076 υποψήφιους το έτος επειδή υπήρχαν 8 και 7 υποψήφιοι τα αντίστοιχα έτη που δεν εξετάστηκαν και στα πέντε κοινά µαθήµατα µε αποτέλεσµα να µην υπολογίζεται γραπτός µέσος όρος γι αυτούς. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.2) ΠΙΝΑΚΑΣ ιαδικασία υπολογισµού περιπτώσεων Περιπτώσεις Περιεχόµενες Αφαιρούµενες ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ * ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ * ΚΑΤΕΥΘΥΝ % Ποσοστό % Ποσοστό % Ποσοστό ,2% 8,8% ,0% ,4% 7,6% ,0% 29

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση ,5291 3, ,0696 3, ,2174 3, ,4516 3, ,7238 3, ,2654 3, ,2863 3, ,8396 4,1268 Συγκρίνοντας τις µέσες τιµές του πίνακα µε τις µέσες τιµές του πίνακα διαπιστώνεται ότι η µέση γραπτή επίδοση των υποψήφιων της Θετικής κατεύθυνσης συνεχίζει να είναι µεγαλύτερη από την µέση γραπτή επίδοση των υποψήφιων των άλλων δύο κατευθύνσεων και τα δύο έτη. Πιο αναλυτικά, το έτος η µέση τιµή των υποψήφιων της Θεωρητικής κατεύθυνσης µειώνεται από (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1) µονάδες σε µονάδες, η µέση τιµή των υποψήφιων της Θετικής κατεύθυνσης αυξάνει από µονάδες σε µονάδες ενώ η µέση τιµή των υποψήφιων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης αυξάνει από 9.93 µονάδες σε µονάδες. Το έτος οι αποκλίσεις των µέσων τιµών είναι εντονότερες αφού οι υποψήφιοι Θεωρητικής κατεύθυνσης µειώνουν την µέση γραπτή επίδοση τους από σε 9.72 µονάδες, οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης αυξάνουν την µέση γραπτή επίδοση τους από (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1) σε µονάδες και οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής κατεύθυνσης βελτιώνουν την µέση γραπτή επίδοση τους από 9.69 µονάδες (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1) σε µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης αποδίδουν καλύτερα στα µαθήµατα κατεύθυνσης από ότι στα µαθήµατα γενικής παιδείας αντίθετα οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης αποδίδουν καλύτερα στα µαθήµατα γενικής παιδείας από ότι στα µαθήµατα κατεύθυνσης. Η σειρά κατάταξης των κατευθύνσεων µε βάση την µέση γραπτή επίδοση σε όλα τα µαθήµατα όπως προέκυπτε από τον πίνακα ήταν : 30

7 Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική και τα δύο έτη, όµως µε τον υπολογισµό της µέσης γραπτής επίδοσης µόνο στα 5 κοινά µαθήµατα γενικής παιδείας διατηρείται η ίδια σειρά κατάταξης των κατευθύνσεων το έτος και αλλάζει το έτος µε την σειρά να διαµορφώνεται ως εξής : Θετική, Τεχνολογική, Θεωρητική. 3.4 Μέση γραπτή επίδοση ανά Λύκειο Στον πίνακα 3.4 καταγράφονται οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των γραπτών µέσων όρων των υποψηφίων από όλα τα Λύκεια κατά τα έτη και. Το έτος το Ιδιωτικό έχει την µεγαλύτερη µέση τιµή µονάδες και ακολουθεί σε απόσταση 3.4 µονάδων το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κορίνθου έχοντας µέση τιµή µονάδες που είναι η µεγαλύτερη µέση τιµή από όλα τα ηµόσια Λύκεια. Τρία Λύκεια που ανήκουν στην κατηγορία µικρού µεγέθους έχουν µέση τιµή κάτω από 10 µονάδες, είναι τα Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων, Γκούρας και Χιλιοµοδίου. Το έτος το Ιδιωτικό, αν και υποχώρησε αισθητά κατά 1.6 µονάδες σε σχέση µε το έτος, έχει την µεγαλύτερη µέση τιµή µονάδες και ακολουθεί σε απόσταση 2.4 µονάδων το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κορίνθου έχοντας µέση τιµή µονάδες που είναι η µεγαλύτερη µέση τιµή από όλα τα ηµόσια Λύκεια. Τέσσερα Λύκεια που ανήκουν στις κατηγορίες µεσαίου και µικρού µεγέθους έχουν µέση τιµή κάτω από 10 µονάδες, είναι τα Ε.Λ. Λουτρακίου, Λ.Τ. Ζευγολατιού, 2ο Κιάτου και Γκούρας. Ο συντελεστής µεταβλητότητας για το Ιδιωτικό είναι 11.9 % το έτος και 14 % το έτος καταδεικνύοντας τον µεγάλο βαθµό οµοιογένειας στις επιδόσεις των υποψηφίων όταν οι συντελεστές µεταβλητότητας για τα ηµόσια Λύκεια κυµαίνονται από 21.7 % έως 40.3 % το έτος και από 34.3 % έως 43.8 % το έτος καταδεικνύοντας την ανοµοιογένεια στις επιδόσεις των υποψηφίων. Η µείωση των µέσων τιµών του γραπτού µέσου όρου από το έτος στο έτος που καταγράφηκε στους ετήσιους πληθυσµούς, στα φύλα και 31

8 στις κατευθύνσεις είναι πλέον εµφανής και στα Λύκεια αφού σε 14 από τα 16 Λύκεια υπάρχει µείωση της µέσης τιµής και µόνο σε δύο, Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων και Χιλιοµοδίου υπάρχει αύξηση της µέσης τιµής του γραπτού µέσου όρου το έτος σε σχέση µε το έτος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ Μέση τιµή Τυπική απόκλιση ΛΥΚΕΙΟ Ε.Λ.ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ Ε.Λ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Λ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ε.Λ.ΝΕΜΕΑΣ Ε.Λ.ΧΙΛΙΟΜΟ ΙΟΥ Λ.Τ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Ε.Λ.ΒΕΛΟΥ Ε.Λ.ΓΚΟΥΡΑΣ Ε.Λ. ΕΡΒΕΝΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ Ε.Λ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,6790 1,9339 2, , ,3845 4,0129 4, , ,0908 4,1381 3, , ,2587 4,2993 4, , ,3837 3,8042 3, , ,1162 3,6783 3, ,8064 9,6611 3,8680 3, , ,7735 3,9818 3, , ,0963 3,0871 3, ,7120 9,5719 4,4292 4, , ,7083 4,1694 3, ,0059 6,1804 1,9873 2, , ,8816 2,4795 3, , ,8713 3,3932 4, ,3162 9,1434 3,4763 3, , ,1653 4,3568 4, , ,6542 4,0018 4,0736 Στο διάγραµµα 3.4 απεικονίζονται οι µέσες τιµές των Λυκείων και είναι εµφανές ότι η κόκκινη γραµµή που αφορά το έτος είναι ψηλότερα από την πράσινη γραµµή που αφορά το έτος. Ειδικά για το Ε.Λ. Γκούρας να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για µια σχολική µονάδα που βρίσκεται σε µία δυσπρόσιτη ορεινή περιοχή, 90 χλµ µακριά από την πρωτεύουσα του νοµού, που δεν στελεχώνεται έγκαιρα µε καθηγητές και δεν υπάρχει εξωσχολική φροντιστηριακή υποστήριξη. Κάθε χρόνο αρκετές ώρες διδασκαλίας χάνονται λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, χιονόπτωση και αποκλεισµός του οδικού δικτύου, στην συνέχεια αυτές καλύπτονται συνοπτικά ώστε να περατωθεί η εξεταστέα ύλη. 32

9 ιάγραµµα 3.4 Μέσος Μέσες τιµές Λυκείων 1ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ Ε.Λ. ΕΡΒΕΝΙΟΥ Ε.Λ.ΓΚΟΥΡΑΣ Ε.Λ.ΒΕΛΟΥ Λ.Τ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Ε.Λ.ΧΙΛΙΟΜΟ ΙΟΥ Ε.Λ.ΝΕΜΕΑΣ Ε.Λ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Λ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ Ε.Λ.ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ Ε.Λ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟ 3.5 Μέση γραπτή επίδοση ανά οµάδα Λυκείων ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση 21 16,2937 1, ,1034 4, ,0165 3, ,8313 3, ,4243 4, ,6790 2, ,1814 4, ,2635 3, ,0551 3, ,6542 4,0736 Όταν τα Λύκεια οµαδοποιηθούν στις κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου 2 και τα δύο έτη οι µέσες τιµές του γραπτού µέσου όρου είναι πάνω από 10 µονάδες σε όλες τις κατηγορίες Λυκείων, η σειρά κατάταξης είναι να προηγείται το Ιδιωτικό και να ακολουθούν τα µεγάλα ηµόσια Λύκεια σε απόσταση 4.2 µονάδων το έτος που ελαττώθηκε στις 3.5 µονάδες το έτος. 33

10 Μεταξύ τους τα ηµόσια Λύκεια έχουν σειρά κατάταξης όπως είναι και η σειρά µεγέθους, δηλαδή προηγούνται τα µεγάλα, ακολουθούν τα µεσαία και στην συνέχεια τα µικρά Λύκεια. Η διαφορά των µέσων τιµών µεγάλων - µεσαίων Λυκείων είναι 1 µονάδα ενώ η διαφορά µέσων τιµών µεσαίων µικρών Λυκείων είναι 0.2 µονάδες και διατηρείται σχεδόν σταθερή και τα δύο έτη όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µέσων 3.5. Σε ότι αφορά την σχετική µεταβλητότητα, δηλαδή την µεταβλητότητα των δεδοµένων απαλλαγµένη από την επίδραση της µέσης τιµής, ο συντελεστής είναι 11.8 % για το Ιδιωτικό, 33.5 % για τα µεγάλα ηµόσια Λύκεια, 35.2 % για τα µεσαία Λύκεια και 36 % για τα µικρά Λύκεια το έτος, το επόµενο έτος οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι 14 % για το Ιδιωτικό, 37.7 % για τα µεγάλα Λύκεια, 38.4 % για τα µεσαία και 39.7 % για τα µικρά Λύκεια. ιάγραµµα Μέσες τιµές οµάδων Λυκείων Μέσος ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ 3.6 Μέση γραπτή επίδοση µαθηµάτων ανά κατεύθυνση Το έτος οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση έχουν στα Λατινικά µε µονάδες και την µικρότερη στα Μαθηµατικά µε 8.84 µονάδες. 34

11 Το έτος την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση έχουν στην Λογοτεχνία µε 11.6 µονάδες και την µικρότερη πάλι στα Μαθηµατικά µε 7.32 µονάδες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 361 Μέσος , , , , , , , , , , , , , , , , , ,218 Ανάµεσα στα έτη και η µέση γραπτή επίδοση των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης αυξήθηκε σε δύο µαθήµατα, Ιστορία και Λογοτεχνία και µειώθηκε στα υπόλοιπα επτά. Το έτος οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή βαθµολογία κάτω από 10 µονάδες στην Ιστορία και στα Μαθηµατικά, το έτος οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή βαθµολογία κάτω από 10 µονάδες στην Φυσική, Βιολογία και στα Μαθηµατικά. Ανάµεσα στα έτη και η µέση γραπτή επίδοση των υποψηφίων της Θετικής κατεύθυνσης αυξήθηκε σε τέσσερα µαθήµατα, Ιστορία, Μαθηµατικά, Φυσική και Φυσική κατεύθυνσης και µειώθηκε στα υπόλοιπα πέντε µαθήµατα Το έτος οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης έχουν σε όλα τα µαθήµατα µέση γραπτή επίδοση πάνω από 11 µονάδες, µε καλύτερη µέση γραπτή επίδοση στην Φυσική µε µονάδες. 35

12 Το έτος οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 µονάδες στην Βιολογία κατεύθυνσης, ενώ την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση εµφανίζουν πάλι στην Φυσική µε µονάδες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ.& ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ.ΚΑΤ. ΧΗΜΕΙΑ 362 Μέσος , , , , , , , , , , , , , , , , , ,010 Το έτος οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση έχουν στην Φυσική µε µονάδες και την µικρότερη στην Ιστορία και στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης µε 7.16 µονάδες. Το έτος την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση έχουν στην Ηλεκτρολογία µε µονάδες και την µικρότερη στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης µε 5.25 µονάδες. Ανάµεσα στα έτη και η µέση γραπτή επίδοση των υποψηφίων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης αυξήθηκε σε πέντε µαθήµατα, Ιστορία, Φυσική κατεύθυνσης, Ηλεκτρολογία, Χηµεία Βιοχηµεία και Αρχές Οργάνωσης & ιοίκησης και µειώθηκε στα υπόλοιπα έξη. 36

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ.& ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ.ΚΑΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧ. ΟΡΓ. & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΝ.ΕΦΑΡΜ.ΠΡΟΓΡ. 363 Μέσος , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,088 Το έτος οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 σε τέσσερα µαθήµατα Ιστορία, Βιολογία, Μαθηµατικά κατεύθυνσης και Φυσική κατεύθυνσης. Το έτος οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 σε έξη µαθήµατα Έκθεση, Ιστορία, Βιολογία, Μαθηµατικά κατεύθυνσης, Φυσική κατεύθυνσης και Ανάπτυξη Εφαρµογών Προγραµµατισµού. 3.7 Μέση γραπτή επίδοση κοινών µαθηµάτων ανά κατεύθυνση Έχει ήδη καταγραφεί ότι οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης έχουν µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου στα 5 κοινά µαθήµατα γενικής παιδείας µεγαλύτερη από τους υποψήφιους των άλλων δύο κατευθύνσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.3). 37

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 ΜΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μέση τιµή 12,444 9,605 8,836 11,071 10,542 ΘΕΤΙΚΗ Μέση τιµή 12,744 11,341 15,226 16,369 14,386 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μέση τιµή 10,315 7,157 11,300 12,774 9, Μέση τιµή 11,819 9,287 11,516 13,178 11,247 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Μέση τιµή 11,064 11,342 7,316 9,883 8,921 ΘΕΤΙΚΗ Μέση τιµή 12,428 13,255 15,302 17,072 13,269 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μέση τιµή 9,954 9,356 10,167 12,759 9, Μέση τιµή 10,855 10,867 10,065 12,486 9,820 Αναλυτικότερα η µέση γραπτή επίδοση σε κάθε ένα από τα µαθήµατα αυτά ανά κατεύθυνση παρουσιάζεται στον πίνακα 3.7 όπου παρατηρείται οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης να έχουν µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση στην Έκθεση και στην Ιστορία από τους υποψήφιους της Θεωρητικής κατεύθυνσης και τα δύο έτη. Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση στην Έκθεση και στην Ιστορία από τους υποψήφιους της Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τα δύο έτη. Στα Μαθηµατικά και στην Φυσική οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης έχουν µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση από τους υποψήφιους της Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τα δύο έτη. 38

15 Στα Μαθηµατικά και στην Φυσική οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση από τους υποψήφιους της Θεωρητικής κατεύθυνσης και τα δύο έτη. Στην Βιολογία προηγούνται οι υποψήφιοι της Θετικής κατεύθυνσης και τα δύο έτη ενώ οι υποψήφιοι της Θεωρητικής και της Τεχνολογικής εναλλάσσονται στην δεύτερη και τρίτη θέση κατά τα δύο έτη. ιάγραµµα έτος Μέσες τιµές κοινών µαθηµάτων ανά κατεύθυνση ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μέσος 8 6 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Στο διάγραµµα µέσων για το έτος παρατηρούµε την µέση τιµή και στα πέντε κοινά µαθήµατα να είναι µεγαλύτερη στην Θετική κατεύθυνση, στην Έκθεση έχουν αµβλυνθεί οι διαφορές των µέσων τιµών ανάµεσα στις κατευθύνσεις ενώ στα Μαθηµατικά, στην Φυσική και την Βιολογία έχουν οξυνθεί. Ξεχωρίζει η χαµηλή µέση τιµή στην Ιστορία για την Τεχνολογική κατεύθυνση και στα Μαθηµατικά για την Θεωρητική κατεύθυνση. Στο διάγραµµα µέσων για το έτος παρατηρούµε την µέση τιµή και στα πέντε κοινά µαθήµατα να είναι µεγαλύτερη στην Θετική κατεύθυνση, στην Έκθεση και στην Ιστορία έχουν αµβλυνθεί οι διαφορές των µέσων τιµών ανάµεσα στις κατευθύνσεις ενώ στα Μαθηµατικά και στην Φυσική έχουν οξυνθεί. Ξεχωρίζει η χαµηλή µέση τιµή στα Μαθηµατικά για 39

16 την Θεωρητική κατεύθυνση, οι µέσες τιµές στην Ιστορία και την Βιολογία της Θετικής κατεύθυνσης είναι ίσες. ιάγραµµα έτος Μέσες τιµές κοινών µαθηµάτων ανά κατεύθυνση ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μέσος 8 6 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3.8 Σύγκριση κατευθύνσεων ανά Λύκειο Το έτος σε 7 Ενιαία Λύκεια η Θεωρητική κατεύθυνση είχε µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 µονάδες, µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση είχε το Ιδιωτικό µε µονάδες ακολουθούµενο από το 1ο Ε.Λ. Κορίνθου µε µονάδες και µικρότερη το Ε.Λ. Χιλιοµοδίου µε 8.22 µονάδες. Το έτος σε 8 Ενιαία Λύκεια η Θεωρητική κατεύθυνση είχε µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 µονάδες, µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση είχε και πάλι το Ιδιωτικό µε µονάδες ακολουθούµενο από το 1ο Ε.Λ. Κορίνθου µε µονάδες και µικρότερη το Ε.Λ. Γκούρας µε 6.08 µονάδες. Το έτος η σχετική µεταβλητότητα της Θεωρητικής κατεύθυνσης στο Ιδιωτικό είναι 13.7 % ενώ στα ηµόσια Λύκεια κυµαίνεται από 21.6 % έως 54.6 %. Το έτος η σχετική µεταβλητότητα της Θεωρητικής κατεύθυνσης στο Ιδιωτικό είναι 12.5 % ενώ στα ηµόσια Λύκεια κυµαίνεται από 29.8 % έως 41.6 %. 40

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ Μέση τιµή Τυπική απόκλιση ΛΥΚΕΙΟ Ε.Λ.ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ Ε.Λ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Λ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ε.Λ.ΝΕΜΕΑΣ Ε.Λ.ΧΙΛΙΟΜΟ ΙΟΥ Λ.Τ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Ε.Λ.ΒΕΛΟΥ Ε.Λ.ΓΚΟΥΡΑΣ Ε.Λ. ΕΡΒΕΝΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ Ε.Λ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,6801 2,0742 1, ,8795 9,5838 3,5430 3, ,9310 9,6842 3,9948 3, , ,7903 4,1170 4, , ,4574 3,3577 3, , ,5651 3,6327 4, ,2403 8,6779 3,5669 3, , ,2671 3,9068 3, ,2237 8,7991 2,2799 3, , ,0810 5,0629 3, ,1276 9,9407 3,5399 3, ,0059 6,0788 1,9873 2, ,8494 9,4925 2,3423 3, , ,9624 3,4392 4, ,4478 8,2453 3,1410 2, , ,4111 3,2808 3, , ,2595 3,6680 3,8887 Το έτος την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση στην Θετική κατεύθυνση είχε το Ιδιωτικό µε µονάδες ακολουθούµενο από τις Λ.Τ. Ζευγολατιού µε µονάδες και από τα Ε.Λ. Βραχατίου και Ξυλοκάστρου µε και µονάδες αντίστοιχα, την µικρότερη µέση γραπτή επίδοση είχε το Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων µε µονάδες. Το έτος σε 2 Ενιαία Λύκεια η Θετική κατεύθυνση είχε µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 µονάδες, µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση είχαν οι Λ.Τ. Ζευγολατιού µε µονάδες, ακολουθούµενες από τα Ε.Λ. Βέλου και 1ο Κορίνθου µε και µονάδες αντίστοιχα. Το Ιδιωτικό βρίσκεται στην τέταρτη θέση µε µονάδες, την µικρότερη µέση γραπτή επίδοση έχει το Ε.Λ. Γκούρας µε 6.41 µονάδες. Το έτος η σχετική µεταβλητότητα της Θετικής κατεύθυνσης στο Ιδιωτικό είναι 8.6 % ενώ στα ηµόσια Λύκεια κυµαίνεται από 19.4 % έως 35.6 %. Το έτος η σχετική µεταβλητότητα στο Ε.Λ. Βραχατίου είναι µόλις 3.8 %, στο Ε.Λ. Βέλου είναι 9.2 %, στις Λ.Τ. Ζευγολατιού είναι

18 %, στο Ιδιωτικό είναι 15.3 %, στο 2 ο Ε.Λ. Κιάτου 16.1 % και στο Ε.Λ. Λουτρακίου 18.8 %. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ Μέση τιµή Τυπική απόκλιση ΛΥΚΕΙΟ Ε.Λ.ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ Ε.Λ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Λ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ε.Λ.ΝΕΜΕΑΣ Ε.Λ.ΧΙΛΙΟΜΟ ΙΟΥ Λ.Τ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Ε.Λ.ΒΕΛΟΥ Ε.Λ.ΓΚΟΥΡΑΣ 1ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ Ε.Λ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,6781 1,4700 2, ,7580 9,2000 4,1893, , ,5389 5,1019, , ,7876 3,8797 3, , ,6850 4,4502 4, , ,5449 3,2615 4, , ,9135 3,6918 2, , ,9706 4,3074 4, , ,3715 3,9621 3, , ,7796 3,0301 1, , ,3647 4,2705 1, ,4092 2, , ,3496 2,8889 4, , ,9442 3,1271 2, , ,1923 4,8906 4, , ,5392 4,0416 3,7928 Στα υπόλοιπα ηµόσια Λύκεια ο συντελεστής µεταβλητότητας κυµαίνεται από 21.6 % µέχρι 42.6 %. Είναι εµφανές ότι η Θετική κατεύθυνση µετά την αποχώρηση ικανού αριθµού υποψηφίων µε προορισµό την Τεχνολογική κατεύθυνση το έτος τείνει σε µεγαλύτερο βαθµό οµογενοποίησης. Σηµειώνεται ότι σε 6 Λύκεια η Θετική κατεύθυνση είχε µονοψήφιο αριθµό υποψηφίων το έτος ενώ το έτος µόνο σε 3 Λύκεια είχε λιγότερους από 10 υποψήφιους. Το έτος σε 8 Ενιαία Λύκεια η Τεχνολογική κατεύθυνση είχε µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 µονάδες ενώ σε 6 Ενιαία Λύκεια είχε µέση γραπτή επίδοση πάνω από 10 µονάδες, µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση είχε το Ε.Λ. ερβενίου µε µονάδες ακολουθούµενο από τις Λ.Τ. 42

19 Ζευγολατιού µε µονάδες, στον αντίποδα βρίσκονται τα Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων και Χιλιοµοδίου µε 7.93 και 7.3 µονάδες αντίστοιχα. Το έτος σε 9 Ενιαία Λύκεια η Τεχνολογική κατεύθυνση είχε µέση γραπτή επίδοση κάτω από 10 µονάδες ενώ σε 5 Ενιαία Λύκεια είχε µέση γραπτή επίδοση πάνω από 10 µονάδες, µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση είχε και πάλι το Ε.Λ. ερβενίου µε µονάδες και µικρότερη οι Λ.Τ. Ζευγολατιού µε 7.72 µονάδες. Το έτος η σχετική µεταβλητότητα της Τεχνολογικής κατεύθυνσης κυµαίνεται από 21.4 % έως 58.1 % ενώ το έτος η σχετική µεταβλητότητα κυµαίνεται από 23.3 % έως 48 %. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ Μέση τιµή Τυπική απόκλιση ΛΥΚΕΙΟ Ε.Λ.ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ Ε.Λ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3ο Ε.Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Λ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ε.Λ.ΝΕΜΕΑΣ Ε.Λ.ΧΙΛΙΟΜΟ ΙΟΥ Λ.Τ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Ε.Λ.ΒΕΛΟΥ Ε.Λ. ΕΡΒΕΝΙΟΥ 1ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ 2ο Ε.Λ.ΚΙΑΤΟΥ Ε.Λ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,8604 4,6061 4, ,3514 9,8330 2,7259 4, , ,1924 3,8671 3, ,8890 9,1773 2,9651 3, ,2045 9,7308 2,9606 3, ,5145 8,8369 3,6910 3, , ,6917 3,3044 4, ,3003 9,1118 1,5626 2, ,5559 7,7230 2,8681 3, , ,3987 3,8712 3, , ,5484 2,6045 3, ,8703 9,8780 3,4119 4, ,4194 8,1293 2,8702 2, ,7906 9,8667 3,6758 4, ,9323 9,6906 3,2955 3,7580 Σηµειώνεται ότι στο Ιδιωτικό και στο Ε.Λ. Γκούρας δεν λειτούργησε Τεχνολογική κατεύθυνση τα έτη και, στο Ε.Λ. ερβενίου κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν λειτούργησε Θετική κατεύθυνση. 3.9 Σύγκριση κατευθύνσεων ανά οµάδα Λυκείων Η Θεωρητική κατεύθυνση του Ιδιωτικού έχει µέση τιµή µονάδες το έτος και τα ηµόσια Λύκεια ακολουθούν σε απόσταση 3.1 µονάδων 43

20 µε σειρά κατάταξης όπως είναι η σειρά µεγέθους µεγάλο, µεσαίο και µικρό. Η Θεωρητική κατεύθυνση των µικρών Λυκείων έχει µέση τιµή κάτω από 10 µονάδες. Το έτος η Θεωρητική κατεύθυνση του Ιδιωτικού έχει µέση τιµή µονάδες και τα ηµόσια Λύκεια ακολουθούν σε απόσταση 4.7 µονάδων µε την ίδια σειρά που είχαν και πέρυσι. Η Θεωρητική κατεύθυνση των µεσαίων και των µικρών Λυκείων έχει µέση τιµή κάτω από 10 µονάδες. Σε όλους τους τύπους σχολικών µονάδων υπήρξε µείωση της µέσης γραπτής επίδοσης από το έτος στο έτος. Το έτος οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι 13.7 % στο Ιδιωτικό, 30.1 % στα µεγάλα Λύκεια, 34.2 % στα µεσαία και 35 % στα µικρά Λύκεια, το έτος ο συντελεστής µεταβλητότητας στο Ιδιωτικό µειώνεται σε 12.5 % ενώ αυξάνεται σε όλες τις οµάδες ηµοσίων Λυκείων, 36.3 % στα µεγάλα Λύκεια, 38.5 % στα µεσαία και 37.4 % στα µικρά Λύκεια. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση 8 15,0892 2, ,9993 3, ,4445 3, ,9708 3, ,8610 3, ,6801 1, ,9957 3, ,9707 3, ,1502 3, ,2595 3,8887 Η Θετική κατεύθυνση του Ιδιωτικού έχει µέση τιµή µονάδες το έτος και τα ηµόσια Λύκεια ακολουθούν σε απόσταση 3.2 µονάδων µε τα µεσαία Λύκεια να προηγούνται των µεγάλων έστω και ελάχιστα και να ακολουθούν πολύ κοντά τα µικρά Λύκεια. Το έτος η Θετική κατεύθυνση του Ιδιωτικού έχει µέση τιµή µονάδες και τα ηµόσια Λύκεια ακολουθούν σε απόσταση 0.9 µονάδων µε τα µεγάλα Λύκεια να έχουν πάρει την πρώτη θέση µεταξύ των ηµοσίων από τα µεσαία Λύκεια και ακολουθούν τα µικρά Λύκεια. 44

21 Μεγάλη µείωση έχει υποστεί η µέση τιµή του γραπτού µέσου όρου στο Ιδιωτικό κατά 2.3 µονάδες µεταξύ των ετών και και µικρότερες 1.2 µονάδες η κατηγορία των µικρών Λυκείων και µόλις 0.5 µονάδες η κατηγορία των µεσαίων Λυκείων, τέλος η κατηγορία των µεγάλων Λυκείων πέτυχε αύξηση έστω και οριακή. Το έτος οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι 8.6 % στο Ιδιωτικό, 30.8 % στα µεγάλα Λύκεια, 28.3 % στα µεσαία και 30.3 % στα µικρά Λύκεια, το έτος ο συντελεστής µεταβλητότητας στο Ιδιωτικό στα µικρά Λύκεια αυξάνεται σε 15.3 % και 36.6 % αντίστοιχα ενώ µειώνεται στα µεγάλα και στα µεσαία Λύκεια σε 29.2 % και 26.3 % αντίστοιχα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση 13 17,0350 1, ,7695 4, ,8004 3, ,5117 4, ,8930 4, ,6781 2, ,8080 4, ,3149 3, ,2913 4, ,5392 3,7928 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ Τυπική Μέση τιµή απόκλιση 82 9,9939 3, ,8581 3, ,0672 3, ,9323 3, ,5521 3, ,6116 3, ,1606 4, ,6906 3,

22 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το Ιδιωτικό δεν έχει Τεχνολογική κατεύθυνση, στα ηµόσια Λύκεια και τα δύο έτη προηγείται µε µέση τιµή πάνω από 10 µονάδες η οµάδα των µικρών Λυκείων επειδή σ αυτά συµµετέχει το Ε.Λ. ερβενίου στο οποίο δεν λειτουργεί Θετική κατεύθυνση µε αποτέλεσµα να εµπλουτίζεται η Τεχνολογική κατεύθυνση µε υποψήφιους που θα ακολουθούσαν την Θετική κατεύθυνση αν αυτή λειτουργούσε. Έχει ήδη καταγραφεί (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8.3) ότι την µεγαλύτερη µέση γραπτή επίδοση στην Τεχνολογική κατεύθυνση έχει το Ε.Λ. ερβενίου και τα δύο έτη. Στα µεγάλα και στα µεσαία Λύκεια και τα δύο έτη η µέση τιµή είναι κάτω από 10 µονάδες. Το έτος οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι 32.6 % στα µεγάλα Λύκεια, 33.3 % στα µεσαία και 34 % στα µικρά Λύκεια, το έτος ο συντελεστής µεταβλητότητας αυξάνεται σε όλες τις οµάδες ηµοσίων Λυκείων, 37.8 % στα µεγάλα Λύκεια, 38.9 % στα µεσαία και 39.9 % στα µικρά Λύκεια. ιάγραµµα έτος Μέσες τιµές κατευθύνσεων οµάδων Λυκείων 18 Μέσος ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΑ Α ΛΥΚΕΙΩΝ Στο διάγραµµα παρατηρούµε την Θετική κατεύθυνση (πράσινη γραµµή) να έχει µεγαλύτερες µέσες τιµές σε όλες τις οµάδες Λυκείων από την Θεωρητική (κόκκινη γραµµή) και την Τεχνολογική κατεύθυνση (µπλε γραµµή ). 46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση καθώς και ο αλγόριθµος µε τον οποίο διαµορφώνεται ο συνολικός αριθµός µορίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ & ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ. 4.1 Κατανοµή γραπτού µέσου όρου ετήσιων πληθυσµών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ & ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ. 4.1 Κατανοµή γραπτού µέσου όρου ετήσιων πληθυσµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ & ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 4 υπολογίζονται τα κυριότερα στατιστικά µέτρα θέσης και µεταβλητότητας, κατασκευάζονται ιστογράµµατα συχνοτήτων και θηκογράµµατα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται δύο δείκτες αξιολόγησης που βασίζονται στα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων, ο πρώτος δείκτης 1 λαµβάνει υπ όψη του µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται και συγκρίνονται οι δύο ετήσιοι πληθυσµοί ανά φύλο, ανά κατεύθυνση, ανά Λύκειο, ανά οµάδα Λυκείων. Αναλύονται και συγκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Εισαγωγή Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 υπάρχουν 154 υποψήφιοι που έχουν συµµετάσχει στις εξετάσεις των ετών 01 και 02. Για αυτούς γίνεται στο Κεφάλαιο 6 ξεχωριστή συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 3.1 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων Ο αριθμός των κοριτσιών ήταν μεγαλύτερος. Στο σύνολο, το 56,4% ήταν κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ Σε όλους τους πίνακες που ακολουθούν θα αναφέρονται τέσσερα ποσοστά: 1. Ποσοστό ς 2. Ποσοστό µη ς 3. Ποσοστό ς 4. Ποσοστό µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), Κοινωνιολογία

Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), Κοινωνιολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Γ' τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά 16 ώρες εβδομαδιαίως. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 9 8,18% ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 48 10,86% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ( 16,1-18 ) 14 12,73% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 5 7,69% ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 22 8,46% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ( 16,1-18 ) 6 9,23% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 18,00-18,99 1891 5,83 1168 9,00 79 8,14 820 2,37 3958 4,89 17,00-17,99 2661 8,20 1600 12,34 121 12,47 1538 4,44 5920 7,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 18,00-18,99 1891 5,83 1168 9,00 79 8,14 820 2,37 3958 4,89 17,00-17,99 2661 8,20 1600 12,34 121 12,47 1538 4,44 5920 7,31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία.

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία. Tα μαθήματα της Γ τάξης κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες: α) Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο:«νεοελληνική Γλώσσα» σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,3%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,3% ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 80958 78284-3,3% 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. Με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Γενικές παρατηρήσεις Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών κατά 7,37% κατά το σχολικό έτος 2001-02 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2000-01. Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 13/09/ :38 μμ

1 of 8 13/09/ :38 μμ Εκτύπωση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΑ Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα: Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Φ.253/142542/Α5 (ΦΕΚ 2995 B / ) Υπουργική Απόφαση.

2. Φ.253/142542/Α5 (ΦΕΚ 2995 B / ) Υπουργική Απόφαση. Υπουργείο Παιδείας Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γ Λυκείου Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Πρόγραμμα Γ Λυκείου Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Πρόγραμμα Γ Λυκείου 2015-2016 Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Σύμφωνα με τον νόμο 4327 / ΦΕΚ 50/ τ. Α/14-5-2015 Αθηνά Τσαγκαλίδου Φυσικός 7 Ο ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1 Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. 1 Η Γ τάξη περιλαμβάνει 3 Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά Πεδία και σχολές

Πρόσβαση στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά Πεδία και σχολές Πρόσβαση στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά Πεδία και σχολές Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 24, 25 και 26 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.

Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία. Το ΥΠΟΠΑΙΘ θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με τις Πανελλήνιες το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους: 1) Με το σύστημα του Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή του Γενικού Λυκείου

Η Δομή του Γενικού Λυκείου Η Δομή του Γενικού Λυκείου Μία σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του και του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η Α Τάξη του Λυκείου είναι τάξη Προσανατολισμού, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποιο το χαρακτηριστικό της τάξης ; ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 3 / 12 / 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 3 / 12 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 3 / 12 / 2008 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά: α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2011-2012. Το σχολικό έτος 2011-2012 αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ομοειδές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ δ. λεβέντης

ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ δ. λεβέντης ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ δ. λεβέντης για το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2 ΩΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εξεταστικό σύστημα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Εξεταστικό σύστημα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Γρηγοριάδη, Εύοσμος Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας - εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στις Πανελλαδικές εξετάσεις 015 έλαβαν μέρος 114 μαθητές. Η κατανομή των μαθητών ανά κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΥΘΥΝΣΗ: 31 ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΥΘΥΝΣΗ: 7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ http://1lyk-chaid.att.sch.gr Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου [Απόσπασμα του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α / 17-09-2013) Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών σπουδών: Αρχαία ελληνική γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών.

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών σπουδών: Αρχαία ελληνική γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΕΥΧΟΣ Α, Νο 193, 17/9/2013), ο νόμος για το νέο Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν τόσο τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 21-22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Το τμήμα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 15 έλαβαν μέρος 71 μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού. Η κατανομή των μαθητών ανά Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 ΦΕΚ 2015-Α50 14 Μαΐου 2015 «Η Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ

Διαβάστε περισσότερα

Μέξα Θεοδώρα (ΠΕ ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Μέξα Θεοδώρα (ΠΕ ο ΓΕΛ Ζωγράφου) Μαθήματα κατά κλάδους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) Project 2 ώρες Μαθήματα επιλογής 2 ώρες (προκαθορισμένα από το ΦΕΚ) Μαθήματα κατά κλάδους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) Project 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2016-17 Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα Αρχαία (5), Νέα (2), Λογοτεχνία (2) Φυσικές Επιστήμες Φυσική (2), Χημεία (2), Βιολογία (2) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι βασικές αλλαγές Επιλογή θεμάτων εξετάσεων και για τις 3 τάξεις του Λυκείου Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης Πανελλαδικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Με το νέο εξεταστικό συστηµα θα γίνει η εισαγωγή των υποψηφίων της Γ Λυκείου σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., από το 2006. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Υπουργού Παδείας, κ. Μαριέτας Γιαννάκου, το σύστηµα αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2 Νέο Λύκειο Νομοθεσία Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α ) Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α ) Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α ) Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β ) Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017 Φροντιστήριο Μ.Ε. Κανιστράς - Τζιόλας > Προσφορές > Πρόσφατα νέα > Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2. ΑΡΧΑΙΑ 3. ΙΣΤΟΡΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2 Νέο Λύκειο Νομοθεσία Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α ) Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α ) Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α ) Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β ) Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015

Διαβάστε περισσότερα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα 11 σεπτεµβρίου 2015 A Μαθηματικά 4 ώρες Φυσική 2 ώρες A λυκείου Χημεία 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. τώρα Τσιμισκή 41 και Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Εισαγωγή στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» Στη Γ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 2013

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 2013 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 13 ΜΑΘΗΜΑ 18- -17,9 12-14,8 1-11,9-9,9 - Έκθεση 7,31% 1,39%

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2. ΑΡΧΑΙΑ 3. ΙΣΤΟΡΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Καλή σχολική χρονιά ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Πρόγραμμα Σπουδών Α Λυκείου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία 5 Νέα Ελλ. Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας Α) Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΕΚ 391 Β ) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σχολείο Νέο Λύκειο. Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις

Νέο Σχολείο Νέο Λύκειο. Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις Νέο Σχολείο Νέο Λύκειο Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις Α Λυκείου - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (33 ώρες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία(5) Έκθεση(2) Λογοτεχνία(2)) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα(3)

Διαβάστε περισσότερα