ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται δύο δείκτες αξιολόγησης που βασίζονται στα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων, ο πρώτος δείκτης 1 λαµβάνει υπ όψη του µόνο τον αριθµό των εισαγοµένων υποψηφίων από κάθε Λύκειο ανά κατηγορία εισαγωγής, ο δεύτερος δείκτης 2 συνδυάζει την µέση τιµή της γραπτής επίδοσης κάθε κατηγορίας εισαγωγής µε τον αριθµό των εισαγοµένων υποψηφίων σ αυτήν. 7.1 Ο δείκτης 1 Ο δείκτης 1 βαθµολογεί τις κατηγορίες εισαγωγής ως ακολούθως την µη εισαγωγή µε 0 την εισαγωγή σε ΑΕΙ ή Αξιωµατικούς µε 1 την εισαγωγή σε ΤΕΙ ή Υπαξιωµατικούς ή Εµπορικό Ναυτικό µε 0.5 Ο αλγόριθµος του δείκτη 1 πολλαπλασιάζει τον αριθµό των εισαγοµένων σε κάθε κατηγορία µε τον αντίστοιχο συντελεστή, προσθέτει τα γινόµενα, διαιρεί µε τον συνολικό αριθµό υποψηφίων κάθε Λυκείου και πολλαπλασιάζεται επί 100, ο µαθηµατικός τύπος του δείκτη 1 είναι 1 = [ (ΑΕΙ + ΑΞ) Χ 1 + (ΤΕΙ + ΥΠΑΞ + ΕΜΠ. ΝΑΥΤ.)Χ 0.5 ] / Ν Χ 100 Οι ακραίες τιµές για τον δείκτη αυτό είναι η µέγιστη 100 στην ιδανική περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι εισάγονται σε ΑΕΙ ή Αξιωµατικοί και η ελάχιστη 0 στην θεωρητική περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι είναι µη εισαγόµενοι. Στον πίνακα παρατηρούµε τις τιµές του δείκτη 1 για κάθε Λύκειο το έτος 01, το Ιδιωτικό έχει τιµή µονάδες και τα ηµόσια Λύκεια ακολουθούν σε απόσταση περίπου 30 µονάδων, πρώτο από αυτά είναι 127

2 το Ε.Λ. Βέλου µε µονάδες, δεύτερο το Ε.Λ. ερβενίου µε 65. µονάδες και τρίτο το 1 ο Ε.Λ. Κορίνθου µε.17 µονάδες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΚΤΗ 1 ΕΤΟΣ 01 ΛΥΚΕΙΟ N Μέσος Άθροισµα είκτης ,976,5 97, ,0 11, ,529 36,5 52, ,2 71, , ,5 57, 82 0,53 43,5 53, ,536 44,5 53, 47 0,521 24,5 52, , , ,58 14,5 58, , ,30 9 0,278 2,5 27, 19 0,658 12,5 65, 70 0,5 35, ,8 32,5, 92 0,582 53,5 58, ΛΥΚΕΙΟ 0 ιάγραµµα Ρareto έτος ΕΙΚΤΗΣ 1 Αξιοσηµείωτο είναι ότι τιµές µικρότερες από µονάδες έχουν µόνο δύο σχολικές µονάδες που ανήκουν στα µικρά Λύκεια, είναι τα Ε.Λ. Χιλιοµοδίου µε 37.9 µονάδες και Γκούρας µε 27.8 µονάδες. 128

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΚΤΗ 1 ΕΤΟΣ 02 ΛΥΚΕΙΟ Ν Μέσος Άθροισµα είκτης ,931 33,5 93, ,439 14,5 43, , , , , , , ,470 46,5 46, ,3 39,5, ,511 22,5 51, ,477,5 47, ,0 11, ,517 30,5 51, , , ,477 10,5 47, , , , , , ,55 Στον πίνακα παρατηρούµε τις τιµές του δείκτη 1 για κάθε Λύκειο το έτος 02, το Ιδιωτικό έχει τιµή µονάδες και τα ηµόσια Λύκεια ακολουθούν σε απόσταση περίπου 30 µονάδων, πρώτο από αυτά είναι το 1 ο Ε.Λ. Κορίνθου µε µονάδες, δεύτερο το Ε.Λ. Ξυλοκάστρου µε µονάδες και τρίτο το 1 ο Ε.Λ. Κιάτου µε µονάδες. Επισηµαίνεται ότι τιµές µικρότερες από µονάδες έχουν περισσότερα από τα µισά ηµόσια Λύκεια, 8 επί συνόλου 15, που ανήκουν στις οµάδες των µεσαίων και µικρών Λυκείων. Τέσσερα Λύκεια αύξησαν την τιµή του δείκτη 1 ανάµεσα στα έτη 01 και 02 είναι τα Ε.Λ. 1 ο Κορίνθου, Χιλιοµοδίου, 1 ο Κιάτου και Ξυλοκάστρου, στα υπόλοιπα 12 Λύκεια συµπεριλαµβανοµένου του Ιδιωτικού µειώθηκε η τιµή του δείκτη 1. Η αύξηση του ποσοστού των µη εισαγοµένων από 22.5 % το έτος 01 σε 30.2 % το έτος 02 και η µείωση του ποσοστού των εισαγοµένων στα ΤΕΙ από.7 % σε 33.2 % αντίστοιχα (ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2) έχει ως συνέπεια την µείωση των τιµών του δείκτη 1 το έτος 02 στις περισσότερες σχολικές µονάδες. 129

4 ΛΥΚΕΙΟ 0 ιάγραµµα Pareto έτος ΕΙΚΤΗΣ ιάγραµµα ΕΙΚΤΗΣ έτος 01 έτος 02 ΛΥΚΕΙΟ Στο διάγραµµα αποτυπώνονται οι αποδόσεις των Λυκείων κατά τα έτη 01 και 02 από τις τιµές του δείκτη 1, γενικά η πράσινη γραµµή που συµβολίζει την απόδοση το έτος 02 είναι χαµηλότερα από τη κόκκινη γραµµή που συµβολίζει την απόδοση του έτους 01 µε εξαιρέσεις τα τέσσερα Ενιαία Λύκεια 1 ο Κορίνθου, Χιλιοµοδίου, 1 ο Κιάτου και Ξυλοκάστρου που αύξησαν τα ποσοστά εισαγωγής στα ΑΕΙ και µείωσαν τα 130

5 ποσοστά στους µη εισαγόµενους ανάµεσα στα έτη 01 και το 02 (ΠΙΝΑΚΕΣ & 5.5.2) 7.3 Ο δείκτης 2 Ο αλγόριθµος του δείκτη 2 πολλαπλασιάζει τον αριθµό εισαγοµένων σε κάθε κατηγορία εισαγωγής µε την µέση τιµή της γραπτής επίδοσης της κατηγορίας αυτής (ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7), αθροίζει τα γινόµενα, διαιρεί µε το συνολικό αριθµό υποψηφίων κάθε Λυκείου και πολλαπλασιάζεται επί 5. Οι ακραίες τιµές για τον δείκτη 2 είναι η µέγιστη 100 στην ιδανική περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι έχουν µέση γραπτή επίδοση και η ελάχιστη 0 στην θεωρητική περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι έχουν µέση γραπτή επίδοση µηδέν. ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 ΤΙΜΕΣ ΕΙΚΤΗ 2 ΛΥΚΕΙΟ ΕΤΟΣ 01 ΕΤΟΣ 02 76,62 71,25 54,00,22 55,05 52,29 59,79 59,09 57,42 52,11 55,01,58 55,72 47,93 54,59 53, 48,17 49,98 59,67 51,65 61,82 52,61 43,19 36,53 59,79,47 53,64 53,91 53,70 46,53 58,54 56,46 Στον πίνακα 7.2 αναγράφονται οι τιµές του δείκτη 2 κατά τα έτη 01 και 02, όπως υπολογίστηκαν µε τον τρόπο που περιγράφηκε, στους πίνακες και καταγράφονται οι υποψήφιοι κάθε Λυκείου ανά κατηγορία εισαγωγής. Το έτος 01 προηγείται το Ιδιωτικό µε µονάδες και ακολουθούν τα ηµόσια Λύκεια σε απόσταση περίπου 15 µονάδων µε πρώτο από αυτά το Ε.Λ. Βέλου µε µονάδες στην δεύτερη θέση ισοβαθµούν το 1 ο Ε.Λ. 131

6 Κορίνθου και ερβενίου µε µονάδες, στην τρίτη θέση είναι οι Λ.Τ. Ζευγολατιού µε µονάδες. Όπως συνέβη και το έτος 01 ο δείκτης 2 έχει τιµή µικρότερη από σε δύο σχολικές µονάδες είναι τα Ε.Λ. Χιλιοµοδίου µε και Γκούρας µε µονάδες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΥΚΕΙΟ ΕΤΟΥΣ 01 ΟΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΞ ΥΠΑΞ Σύνολο 721 Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Το έτος 02 συνεχίζει να προηγείται το Ιδιωτικό µε µονάδες και ακολουθούν τα ηµόσια Λύκεια σε απόσταση περίπου 12 µονάδων µε πρώτο από αυτά το 1 ο Ε.Λ. Κορίνθου µε µονάδες, δεύτερο το Ε.Λ. Ξυλοκάστρου µε µονάδες και τρίτο το 1 ο Ε.Λ. Κιάτου µε µονάδες. Ο δείκτης 2 έχει τιµή µικρότερη από σε τέσσερις σχολικές µονάδες που ανήκουν στις οµάδες των µεσαίων και µικρών Λυκείων, είναι τα Ε.Λ. Χιλιοµοδίου µε µονάδες, Λουτρακίου µε µονάδες, 2 ο Κιάτου µε µονάδες και Γκούρας µε µονάδες. 132

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘ ΛΥΚΕΙΟ ΕΤΟΥΣ 02 ΟΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΞ ΥΠΑΞ ΕΜΠ ΝΑΥΤ Σύνολο 722 Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα ΛΥΚΕΙΟ ιάγραµµα Pareto έτος ΕΙΚΤΗΣ 2 133

8 ΛΥΚΕΙΟ ιάγραµµα Pareto έτος ΕΙΚΤΗΣ 2 ιάγραµµα ΕΙΚΤΗΣ 2 30 έτος 01 έτος 02 ΛΥΚΕΙΟ Στο διάγραµµα αποτυπώνονται οι αποδόσεις των Λυκείων κατά τα έτη 01 και 02 από τις τιµές του δείκτη 2, γενικά η πράσινη γραµµή που συµβολίζει την απόδοση το έτος 02 είναι αισθητά χαµηλότερα από τη κόκκινη γραµµή που συµβολίζει την απόδοση του έτους 01 µε δύο εξαιρέσεις, είναι τα Ενιαία Λύκεια Χιλιοµοδίου και 1 ο Κιάτου που 134

9 διατήρησαν οριακή θετική διαφορά στις τιµές του δείκτη 2 επειδή είχαν µεγάλες θετικές διαφορές στις τιµές του δείκτη Σύγκριση των δεικτών 1 και 2 Ο πίνακας 7.3 συγκεντρώνει τις τιµές των δεικτών 1 και 2 και για τα δύο έτη, όπως αυτές αναγράφηκαν ήδη στους πίνακες 7.1.1, και 7.2 προκειµένου να γίνει ευκολότερη η σύγκριση µεταξύ των δεικτών. Από το έτος 01 στο έτος 02 τέσσερα Λύκεια αυξάνουν την απόδοση τους µε τον δείκτη 1 ενώ µε τον δείκτη 2 αυξάνουν µόνο δύο από τα τέσσερα Λύκεια, αυτά που είχαν την µεγαλύτερη αύξηση. Συγκρίνοντας τα διαγράµµατα Pareto και (έτος 01) παρατηρούµε ότι τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία Λύκεια διατηρούν την σειρά τους ενώ τα ενδιάµεσα Λύκεια έχουν µικρές αλλαγές στην κατάταξη, οµοίως συγκρίνοντας τα διαγράµµατα Pareto και (έτος 02) παρατηρούµε ότι τα τέσσερα πρώτα και τα τρία τελευταία Λύκεια διατηρούν την σειρά τους ενώ τα ενδιάµεσα Λύκεια έχουν µικρές αλλαγές στη κατάταξη. Το έτος 01 µε την αλλαγή του δείκτη από 1 σε 2 µειώνεται αισθητά η τιµή στο Ιδιωτικό, στο Ε.Λ. Βέλου, ερβενίου και οριακά στα 1 ο και 2 ο Κορίνθου, δηλαδή στα Λύκεια που έχουν τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη ( ιάγραµµα Pareto 7.1.1), ενώ αυξάνεται η τιµή σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές µονάδες, µεγαλύτερη αύξηση έχουν τα δύο τελευταία στην κατάταξη Ενιαία Λύκεια Γκούρας και Χιλιοµοδίου. Το έτος 02 µε την αλλαγή του δείκτη από 1 σε 2 µειώνεται αισθητά η τιµή στο Ιδιωτικό, στο 1 ο Κορίνθου και Ξυλοκάστρου και οριακά στο 1 ο Κιάτου, δηλαδή στα Λύκεια που έχουν τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη ( ιάγραµµα Pareto 7.1.2), ενώ αυξάνεται η τιµή σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές µονάδες, µεγαλύτερη αύξηση έχουν τα τρία τελευταία στην κατάταξη Ενιαία Λύκεια Γκούρας, 2 ο Κιάτου και Λουτρακίου. 135

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ ιαφορά ιαφορά 97,62 76,62-21,00 93,06 71,25-21,81,00 54,00 4,00 43,94,22 6,28 52,90 55,05 2,15 49,15 52,29 3,14,17 59,79-0,38 64,03 59,09-4,94 57, 57,42-0,38 51,06 52,11 1,05 53,00 55,01 2,01 46,97,58 3,61 53, 55,72 2,12,31 47,93 7,62 52,10 54,59 2,49 51,14 53, 2,06 37,90 48,17 10,27 47,67 49,98 2,31 58,00 59,67 1,67,00 51,65 1,65 68,30 61,82-6,48 51,69 52,61 0,92 27, 43,19 15,39 15,38 36,53 21,15 65, 59,79-6,01 47,73,47 2,74,00 53,64 3,64 54,55 53,91-0,64, 53,70 2,90 38,71 46,53 7,82 58, 58,54 0,34 59,55 56,46-3,09 ιάγραµµα έτος 01 Τιµή Σύγκριση δεικτών ΕΙΚΤΗΣ 1 ΕΙΚΤΗΣ 2 ΛΥΚΕΙΟ Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 7.3.1, που αφορά τις επιδόσεις του έτους 01 ο δείκτης 2 εξοµαλύνει τις διαφορές µεταξύ των Λυκείων επειδή µειώνει τις µεγάλες τιµές και αυξάνει τις µικρές τιµές του δείκτη 1 µε αποτέλεσµα να αδικούνται 5 Λύκεια που έχουν τις υψηλότερες τιµές µε τον 136

11 δείκτη 1 και να ευνοούνται τα υπόλοιπα 11 Λύκεια που έχουν τις χαµηλότερες τιµές. Όταν η πράσινη γραµµή είναι υψηλότερα από την κόκκινη οι σχολικές µονάδες ευνοούνται από τον δείκτη 2, όταν η πράσινη γραµµή είναι χαµηλότερα από την κόκκινη αδικούνται, όπως βλέπουµε να συµβαίνει στο διάγραµµα για τα Ε.Λ. Ιδιωτικό, Βέλου και ερβενίου. Η πράσινη γραµµή, που απεικονίζει τις τιµές του δείκτη 2 έχει λιγότερο έντονες διακυµάνσεις από την κόκκινη γραµµή που απεικονίζει τις τιµές µε τον δείκτη 1 Παρόµοια αποτελέσµατα εµφανίζονται και το έτος 02, απεικονίζονται στο διάγραµµα 7.3.2, όπου µειώνονται οι τιµές σε 4 Λύκεια που έχουν τις µεγαλύτερες τιµές µε τον δείκτη 1 και αυξάνονται οι τιµές στα υπόλοιπα 12 Λύκεια που έχουν τις µικρότερες τιµές. Παρατηρούµε την πράσινη γραµµή (δείκτης 2) να είναι χαµηλότερα από την κόκκινη γραµµή (δείκτης 1) στα Ε.Λ. Ιδιωτικό, 1 ο Κορίνθου και Ξυλοκάστρου. Όταν τέµνονται οι δύο γραµµές η διαφορά των δεικτών είναι κοντά στο µηδέν. ιάγραµµα έτος 02 Σύγκριση δεικτών Τιµή ΕΙΚΤΗΣ 1 ΕΙΚΤΗΣ 2 ΛΥΚΕΙΟ 137

12 Οι δείκτες αξιολόγησης απόδοσης Λυκείων µπορούν να αξιοποιηθούν και για την αξιολόγηση στο εσωτερικό της σχολικής µονάδας για σύγκριση µεταξύ φύλων, κατευθύνσεων και τµηµάτων. Οµοίως µπορούν να εφαρµοστούν και σε ευρύτερα σύνολα όπως είναι οι οµάδες σχολικών µονάδων µε βάση το µέγεθος τους, σχολικές µονάδες σε επίπεδο ιεύθυνσης, Περιφέρειας και για ολόκληρη την Επικράτεια. 138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Επεξεργασία, Σύνταξη και Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ντούκα Μαίρη Φραγκίσκου Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.1 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική έρευνα στη χώρα µας κινείται σε επίπεδα διαρκούς αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Νίκος Ε. Ντερµανάκης Αθήνα, εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας-1 Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Πίνακας-1 Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε αναφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είναι, «η ανάπτυξη μεθόδων για τη συνοπτική και την αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων» Για το σκοπό αυτό, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα

Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Επιστήµη Κατεύθυνση: Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πάνος Πασιαρδής Γιώργος Ιουλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές

Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών προς όφελος των καταναλωτών η έκδοση Ιούνιος 24 Υγεία και Καταναλωτές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα