Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1

2 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό το διάστημα που διάνυσε το κινητό. Είναι γνωστή η μέση ταχύτητα του κινητού.

3 Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν: To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή. H επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή. To κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα. To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.

4 H έκφραση 1 m/s 2 δηλώνει ότι: H απόσταση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε ένα δευτερόλεπτο. To διάστημα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε ένα δευτερόλεπτο. H ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1 m/s σε κάθε ένα δευτερόλεπτο. Τίποτα από τα παραπάνω.

5 Στην εικόνα φαίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο, σε μια ευθύγραμμη κίνηση. H κίνηση που κάνει το σώμα είναι: Ευθύγραμμη ομαλή. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Τίποτα από τα παραπάνω.

6 To διάστημα που διανύει ένα σώμα, αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο του χρόνου. Η κίνηση που κάνει το σώμα είναι: Ευθύγραμμη ομαλή. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Τίποτα από τα παραπάνω.

7 H ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραμμη κίνηση ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Μετά το κινητό συνεχίζει την κίνησή του σε αντίθετη κατεύθυνση. To διάστημα που διανύει το κινητό συνέχεια αυξάνεται.

8 H ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραμμη κίνηση ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Μετά το κινητό συνεχίζει την κίνησή του σε αντίθετη κατεύθυνση. To διάστημα που διανύει το κινητό αυξάνεται και όταν γυρίσει προς τα πίσω αρχίζει να μειώνεται.

9 H ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραμμη κίνηση ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Μετά το κινητό συνεχίζει την κίνησή του σε αντίθετη κατεύθυνση. H μετατόπιση του κινητού συνέχεια αυξάνεται.

10 Στο διάγραμμα της εικόνας φαίνεται η γραφική παράσταση διαστήματος - χρόνου για δύο κινητά A και B. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; To κινητό A έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το B. To κινητό B έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το Α. Τα κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα. Τα κινητά δεν έχουν ταχύτητα.

11 Ποιο από τα διαγράμματα της εικόνας ανταποκρίνεται σε ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση;

12 Στην εικόνα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, ενός αυτοκινήτου. To εμβαδό του τραπεζίου αντιπροσωπεύει. Την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Την επιτάχυνση του αυτοκινήτου. To διανυόμενο διάστημα. Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά.

13 Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε; Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια επιτάχυνση. Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Οι δύο δρομείς κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλο. Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις.

14 Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα διαστήματος - χρόνου για τρία σώματα Α, B και Γ που κινούνται ευθύγραμμα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; To σώμα A κινείται με σταθερή επιτάχυνση, το σώμα B κινείται με σταθερή ταχύτητα και το Γ είναι σταματημένο. To σώμα A κινείται με σταθερή ταχύτητα, το σώμα B με σταθερή επιτάχυνση και το σώμα Γ είναι σταματημένο. To σώμα A κινείται με σταθερή επτάχυνση το σώμα B είναι σταματημένο και το σώμα Γ με σταθερή ταχύτητα.

15 To ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει: Την τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας. Την τιμή της μέσης ταχύτητας. Την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε τιμή και κατεύθυνση. Τίποτα από τα παραπάνω.

16 O χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει km. H ένδειξη αυτή αντιπροσωπεύει. Τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου. To συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Κατά μέσο όρο τη μετατόπιση του αυτοκινήτου. Τίποτα από τα παραπάνω.

17 O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου: H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν αντίθετη φορά.

18 O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου: H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.

19 O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου: H επιτάχυνση έχει ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας

20 O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου: H επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.

21 Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η ταχύτητά του είναι μηδέν.

22 Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.

23 H ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραμμη κίνηση.

24 H ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντοτε την ίδια φορά στην ευθύγραμμη κίνηση.

25 Κεφάλαιο 1.2 Δυναμική σε μια διάσταση 25

26 Ένα σώμα πέφτει ελεύθερα από ύψος H πάνω από το έδαφος. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. (Αντιστάσεις από τον αέρα παραλείπονται). To σώμα κάνει ομαλή κίνηση. To σώμα στην αρχή έχει επιτάχυνση μηδέν και ταχύτητα μηδέν. To σώμα κάνει κίνηση ευθύγραμμη με σταθερή επιτάχυνση ίση με g. To σώμα κάθε στιγμή βρίσκεται σε ύψος h = 1/2 g t 2 πάνω από το έδαφος.

27 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; H αδράνεια είναι ιδιότητα χαρακτηριστική των στερεών σωμάτων. Ένα σώμα θα κινηθεί ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, αν η συνισταμένη των δυνάμεων που θα επενεργήσουν σ αυτό είναι μηδέν. Av η συνισταμένη δύναμη που επενεργεί σ' ένα σώμα είναι σταθερή, τότε το σώμα θα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

28 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και επιταχύνεται για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά αρχίζει να επιβραδύνεται. Ποια από τις προτάσεις είναι λάθος To σώμα αποκτά τη μέγιστη ταχύτητά του τη στιγμή που αρχίζει να επιβραδύνεται. To σώμα δέχεται συνισταμένη δύναμη που είναι αρχικά ομόρροπη της κίνησης και μετά είναι αντίρροπη της κίνησης. H συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα είναι μηδέν όταν αποκτά τη μέγιστη ταχύτητά του. H συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα είναι σταθερή.

29 To βάρος ενός σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος.

30 To βάρος ενός σώματος μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επιφάνεια της Γης.

31 To βάρος ενός σώματος στον ίδιο τόπο μεταβάλλεται με το ύψος που βρίσκεται αυτό από την επιφάνεια της Γης.

32 To βάρος ενός σώματος έχει μέτρο mg.

33 Ένα βαρύτερο σώμα έλκεται από τη Γη με δύναμη μεγαλύτερη από ένα ελαφρύτερο. Όταν τα αφήνουμε από το ίδιο ύψος φτάνουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια της Γης (οι κινήσεις θεωρούμε ότι γίνονται μόνο υπό την επίδραση του βάρους των σωμάτων). Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λάθος; Τα δύο σώματα έχουν κάθε στιγμή την ίδια επιτάχυνση (επιτάχυνση βαρύτητας). Τα δύο σώματα δέχονται διαφορετικές δυνάμεις, όμως έχουν κάθε στιγμή την ίδια ταχύτητα. Τα δύο σώματα έχουν κάθε στιγμή την ίδια επιτάχυνση και ίσες ορμές και βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

34 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Ποια από τις πιο κάτω σχέσεις είναι σωστή; F ολ = m α F ολ = 0 α = σταθερό υ = 0

35 H επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα υπό την επίδραση μίας δύναμης F, είναι: Ανάλογη του τετραγώνου της δύναμης F. Ανάλογη της δύναμης F. Δεν εξαρτάται από τη δύναμη F. Αντίστροφα ανάλογη της δύναμης F.

36 H μονάδα 1 N ισούται με: 1 Kg(m/s) 1 Kg(m/s 2 ) 1 Kg m 1 Kg(s 2/ m)

37 H ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική δύναμη που ενεργεί σ' αυτό: Είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση. Είναι μηδενική. Μεγαλώνει γραμμικά με το χρόνο. Μικραίνει γραμμικά με το χρόνο. Είναι ανάλογη του διαστήματος που διανύει το σώμα.

38 Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η δύναμη που το επιταχύνει είναι: Μηδενική. Σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση. Ανάλογη του διαστήματος που διανύει. Αντιστρόφως ανάλογη του διαστήματος που διανύει. H τιμή της μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό.

39 Ένα σώμα παύει να επιταχύνεται όταν συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ' αυτό: Γίνει μηδέν. Πάρει την πιο μικρή τιμή της. Πάρει την πιο μεγάλη τιμή της. Γίνει κάθετη στη διεύθυνση της κίνησής του.

40 H ταχύτητα ενός σώματος που το αφήνουμε να πέσει από σχετικά μικρό ύψος μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στην εικόνα. H κίνηση που κάνει το σώμα είναι: Ελεύθερη πτώση. Κινείται υπό την επίδραση του βάρους του, και μίας ακόμη δύναμης ομόρροπης με το βάρος του. Κινείται υπό την επίδραση του βάρους του και της αντίστασης του αέρα. To σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, μέχρι τη στιγμή t 1.

41 Σε ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα, του διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται ότι το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση από μικρό ύψος;

42 Ένα σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα υ και τη στιγμή t=0 ασκείται σταθερή δύναμη F, αντίρροπη της ταχύτητας, μέχρι να σταματήσει το σώμα. Ποια από τα διαγράμματα δείχνει πως μεταβάλλεται η τιμή της ταχύτητας του σώματος με το χρόνο;

43 To αποτέλεσμα μιας δύναμης εξαρτάται: Από το σημείο εφαρμογής της. Από την κατεύθυνσή της. Από την τιμή της. Από όλα τα παραπάνω.

44 Αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα δύο κέρματα, ένα των δέκα και ένα των εκατό δραχμών. Τα δύο κέρματα πέφτουν ταυτόχρονα, διότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

45 Αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα δύο κέρματα, ένα των δέκα και ένα των εκατό δραχμών. To κέρμα των εκατό δραχμών πέφτει πρώτο, διότι είναι βαρύτερο. 45

46 Αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα δύο κέρματα, ένα των δέκα και ένα των εκατό δραχμών. Τα δύο κέρματα πέφτουν ταυτόχρονα, διότι στο βαρύτερο ασκείται μεγαλύτερη δύναμη, αλλά αυτό έχει μεγαλύτερη μάζα και η επιτάχυνση α = F/m = B/m = g = σταθ. 46

47 Αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα δύο κέρματα, ένα των δέκα και ένα των εκατό δραχμών. To κέρμα των δέκα δραχμών έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση, διότι είναι ελαφρύτερο. 47

48 Στην ελεύθερη πτώση ενός σώματος: H επιτάχυνση είναι σταθερή. H ταχύτητα είναι σταθερή. H επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι ίσες. H επιτάχυνση εξαρτάται από τη μάζα του. 48

49 Μέσα σε αερόκενο σωλήνα αφήνουμε μια σφαίρα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Δεν υπάρχει βαρύτητα μέσα στον αερόκενο σωλήνα. Στη σφαίρα ασκείται μόνο το βάρος της, το οποίο την επιταχύνει. H αντίσταση του αέρα εμποδίζει τη σφαίρα να πέσει ελεύθερα. To βάρος ασκείται στη σφαίρα μόνο όταν την αφήσουμε να πέσει. 49

50 Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκούνται πάνω του δυνάμεις, που έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν. 50

51 Όλα τα σώματα σταματούν να κινούντε όταν παύσουν να ασκούνται πάνω τους δυνάμεις. 51

52 H αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων. 52

53 Δύο σώματα διαφορετικής μάζας που ηρεμούν, έχουν την ίδια αδράνεια. 53

54 H μάζα των σωμάτων είναι το μέτρο της αδράνειάς τους. 54

55 Τα σώματα έχουν αδράνεια μόνο όταν κινούνται. 55

56 Κεφάλαιο 1.3 Δυναμική στο επίπεδο 56

57 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζουμε την αρχή της δράσης - αντίδρασης. Μόνο όταν τα σώματα ισορροπούν. Μόνο όταν τα σώματα είναι σε κίνηση. Μόνο όταν δεν υπάρχει τριβή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. 57

58 Ένας μαγνήτης τοποθετείται κοντά σε μια σιδερένια βίδα. Τότε: Μόνο ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη βίδα. Μόνο η βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη. H βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη και ο μαγνήτης ασκεί αντίθετη δύναμη στη βίδα. 58

59 Όταν τοποθετήσουμε πάνω σε ένα τραπέζι ένα σιδερένιο σφαιρίδιο, κοντά σε ένα μεγάλο μαγνήτη, το σφαιρίδιο κινείται προς το μαγνήτη και όχι αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει γιατί: O μαγνήτης ασκεί δύναμη και όχι το σφαιρίδιο. To κάθε σώμα ασκεί δύναμη στο άλλο αλλά η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο είναι μεγαλύτερη. To κάθε σώμα ασκεί στο άλλο δύναμη ίσης τιμής, αλλά ο μαγνήτης έχει μεγάλη μάζα και η δύναμη αυτή δεν μπορεί να τον κινήσει. 59

60 Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο που δεν είναι λείο, με επιτάχυνση α. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F προς τα εμπρός. Ποια σχέση περιγράφει το φαινόμενο; F = m α. s = υ t. F - T = m α. T = m α. 60

61 Ένα αντικείμενο σύρεται όπως φαίνεται στην εικόνα, με την επίδραση δύναμης F. To αντικείμενο αποκτά επιτάχυνση α. Av στο αντικείμενο ασκηθεί δύναμη 2F αυτό αποκτά επιτάχυνση 2α. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Στο σώμα ασκείται τριβή. Στο σώμα δεν ασκείται τριβή. F - T = m α. Τίποτα από τα παραπάνω. 61

62 Οι δυνάμεις μεταξύ δύο μαγνητών είναι δυνάμεις από απόσταση. 62

63 H τάση του νήματος είναι δύναμη επαφής. 63

64 To βάρος ενός σώματος είναι δύναμη επαφής. 64

65 H δύναμη της άνωσης είναι δύναμη από απόσταση. 65

66 Ένα σώμα που ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο, σπρώχνεται και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή; H συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα είναι μηδέν. To σώμα δεν δέχεται δύναμη τριβής. To σώμα έχει σταθερή επιτάχυνση. 66

67 H άσκηση δύναμης απαιτεί δύο σώματα. 67

68 To σώμα A έχει δύναμη. 68

69 To σώμα A αποκτά δύναμη. 69

70 To σώμα A δέχεται δύναμη από το σώμα B. 70

71 To σώμα B ασκεί δύναμη στο σώμα Α. 71

72 Ένα σώμα κινείται προς τα αριστερά με σταθερή ταχύτητα. Ποια από τις παρακάτω εικόνες αναπαριστά σωστά τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα; 72

73 Σε μια διελκυστίνδα είναι ένας γίγαντας και ένα παιδί. Ποιος από τους δύο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον άλλο; To παιδί. O γίγαντας. Κανείς από τους δύο. 73

74 O οδηγός ενός αυτοκινήτου που κινείται σε ευθύγραμμο τμήμα ενός αυτοκινητόδρομου πατάει γκάζι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αποκτήσει επιτάχυνση α. To γινόμενο mα είναι ίσο με τη δύναμη της τριβής που επιταχύνει το αυτοκίνητο. To γινόμενο mα είναι ίσο με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο. To γινόμενο mα είναι ίσο με τη δύναμη του κινητήρα. 74

75 Ένα βιβλίο ισορροπεί πάνω σ' ένα θρανίο. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. H ισορροπία του είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης αντίδρασης. To θρανίο δεν ασκεί δύναμη στο βιβλίο. To βιβλίο ισορροπεί, διότι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν. To βιβλίο ισορροπεί, διότι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του είναι ίσες. 75

76 Σε ποιο από τα σχήματα της επόμενης εικόνας έχουν σχεδιαστεί σωστά οι δυνάμεις που ασκούνται στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς; H αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 76

77 Ένας άνθρωπος περπατά σε οριζόντιο δρόμο. H δύναμη που τον κινεί είναι: H δύναμη της τριβής που ασκείται στα πέλματα των ποδιών του. H δύναμη των ποδιών του. H αντίδραση του εδάφους. H δύναμη που ασκεί στο έδαφος. 77

78 Κεφάλαιο 2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας 78

79 To έργο μιας σταθερής δύναμης, είναι σταθερό. 79

80 To έργο των βαρυτικών δυνάμεων είναι μηδέν. 80

81 To έργο της συνισταμένης δύναμης σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι πάντα μηδέν. 81

82 Av η τιμή μιας δύναμης, η οποία επιβραδύνει ένα σώμα ελαττώνεται, θα ελαττώνεται και το έργο της. 82

83 Av ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο το έργο του βάρους του είναι μηδέν. 83

84 To έργο της συνισταμένης δύναμης στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα του σώματος. 84

85 Av ένα σώμα ολισθαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, το έργο του βάρους του είναι μηδέν. 85

86 To έργο των συντηρητικών δυνάμεων είναι μηδέν. 86

87 Av η δύναμη που επιταχύνει ένα σώμα σε μια ευθύγραμμη κίνηση μειώνεται, η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 87

88 To θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, δεν ισχύουν στην περίπτωση μη συντηρητικών δυνάμεων. 88

89 Δύο ίσες δυνάμεις ασκούνται σε δύο σώματα διαφορετικής μάζας, που κινούνται με την ίδια σταθερή ταχύτητα. Οι δυνάμεις προσφέρουν ή αφαιρούν στα σώματα ενέργεια με τον ίδιο ρυθμό. 89

90 H ταχύτητα και η κινητική ενέργεια ενός σώματος που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, αναλύονται σε δύο συνιστώσες η κάθε μία. 90

91 H ταχύτητα ενός σώματος μπορεί να μεταβάλλεται, αν το έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι μηδέν. 91

92 Av η ταχύτητα ενός σώματος διπλασιαστεί, θα διπλασιαστεί η ορμή και η κινητική του ενέργεια. 92

93 H κινητική ενέργεια ενός συστήματος σωμάτων, είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων του συστήματος. 93

94 Av ένα σώμα αφεθεί να κινηθεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο μόνο με την επίδραση του βάρους του, τότε: To έργο του βάρους, είναι ίσο με την ελάττωση της δυναμικής ενέργειας η οποία είναι ισόποση με την αύξηση της κινητικής του ενέργειας. 94

95 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; To έργο βάρος ενός υποβρυχίου καθώς βυθίζεται κατακόρυφα είναι μηδέν. To έργο του βάρους σε μια κλειστή διαδρομή είναι μηδέν. H δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα και το έργο της δύναμης για μια μετατόπιση είναι μεγέθη διανυσματικά. Ένα σώμα που πέφτει κατακόρυφα μπορεί να έχει δυναμική ενέργεια, κινητική ενέργεια και έργο. 95

96 H Σελήνη εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από τη Γη με την επίδραση του βάρους της. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; H ταχύτητα της Σελήνης είναι σταθερή. H κινητική ενέργεια της Σελήνης είναι σταθερή. To έργο της βαρυτικής έλξης της Γης στη Σελήνη για μια περιφορά είναι μηδέν. 96

97 Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από το σημείο A και κινείται κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΑΓ. Κατόπιν το σώμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, όπου και τελικά σταματάει λόγω της τριβής, αφού διανύσει διαδρομή ΓΔ. To έργο του βάρους από το A έως το Γ είναι mgh. 97

98 Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από το σημείο A και κινείται κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΑΓ. Κατόπιν το σώμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, όπου και τελικά σταματάει λόγω της τριβής, αφού διανύσει διαδρομή ΓΔ. H κινητική ενέργεια του σώματος στο σημείο Γ είναι mgh. 98

99 Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από το σημείο A και κινείται κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΑΓ. Κατόπιν το σώμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, όπου και τελικά σταματάει λόγω της τριβής, αφού διανύσει διαδρομή ΓΔ. To έργο της τριβής από το Γ έως το Δ είναι mgh. 99

100 Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από το σημείο A και κινείται κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΑΓ. Κατόπιν το σώμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, όπου και τελικά σταματάει λόγω της τριβής, αφού διανύσει διαδρομή ΓΔ. To έργο της τριβής από το A έως το Δ είναι mgh. 100

101 Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από το σημείο A και κινείται κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΑΓ. Κατόπιν το σώμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, όπου και τελικά σταματάει λόγω της τριβής, αφού διανύσει διαδρομή ΓΔ. To έργο του βάρους από το A έως το Δ είναι mghημθ. 101

102 Ένα σώμα είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη, που η τιμή της μεταβάλλεται, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. Από O έως x 1 η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 102

103 Ένα σώμα είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη, που η τιμή της μεταβάλλεται, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. Από x 1 έως x 2 η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 103

104 Ένα σώμα είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη, που η τιμή της μεταβάλλεται, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. Από O έως x 1 στο σώμα προσφέρεται ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης με σταθερό ρυθμό. 104

105 Ένα σώμα είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη, που η τιμή της μεταβάλλεται, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. Από x 1 έως x 2 η κινητική ενέργεια του σώματος ελαττώνεται. 105

106 Σ' ένα σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. H κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη στη θέση x

107 Σ' ένα σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. Από τη θέση O έως τη θέση x 1, η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 107

108 Σ' ένα σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. H κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση x 1 είναι F 1 x

109 Σ' ένα σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. H κινητική ενέργεια τους σώματος στη θέση x 1 είναι μικρότερη από την κινητική του ενέργεια στη θέση x

110 Ένα μεταλλικό σφαιρίδιο κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω μέσα σ' ένα υγρό έχοντας, λόγω της αντίστασης του υγρού, σταθερή ταχύτητα υ = 0,05m/s. Av g = 10m/s 2 και το σφαιρίδιο έχει μάζα 0,02kg, η ενέργεια που χάνει μέσα στο υγρό σε κάθε δευτερόλεπτο νομίζετε ότι είναι: 0,025mJ 1,3mJ 10mJ 8,2mJ 110

111 Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη φυσικών μεγεθών αποτελείται από ένα μονόμετρο και ένα διανυσματικό μέγεθος; Μετατόπιση, επιτάχυνση. Δυναμική ενέργεια, έργο. Ταχύτητα, ισχύς. Ταχύτητα, ορμή. 111

112 Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη φυσικών μεγεθών αποτελείται από ένα μονόμετρο και ένα διανυσματικό μέγεθος; Μετατόπιση, επιτάχυνση. Δυναμική ενέργεια, έργο. Κινητική ενέργεια, δύναμη. Ταχύτητα, ορμή. 112

113 Ένα αυτοκίνητο ξεκινώντας από την ηρεμία, επιταχύνεται ώστε να αποκτήσει ταχύτητα 20m/s σε χρόνο 10s. Av η μάζα του αυτοκινήτου είναι 1.000kg, η μέση ισχύς που αναπτύχθηκε νομίζετε ότι είναι: 2kW 5kW 18kW 20kW 113

114 Ένα σώμα ρίχνεται με οριζόντια ταχύτητα υ 0 πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει την. κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τη μετατόπισή του; 114

115 Ένα αντικείμενο που είναι ακίνητο δεν μπορεί να έχει ενέργεια. 115

116 Μια δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα παράγει έργο ακόμη και αν το σώμα δεν κινείται. 116

117 H βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι το μόνο είδος δυναμικής ενέργειας που εμφανίζεται στη φύση. 117

118 Ένα αντικείμενο το οποίο δεν κινείται μπορεί να έχει δυναμική ενέργεια. 118

119 Μια δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα δεν παράγει έργο, όταν το σώμα δεν κινείται, ή όταν η γωνία μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης είναι 90 o. 119

120 Av ένα αντικείμενο αφεθεί να πέσει ελεύθερα η βαρυτική δυναμική του ενέργεια μετατρέπεται: Ακαριαία σε κινητική ενέργεια. Σταδιακά σε κινητική ενέργεια. Κατά ένα μέρος σε κινητική ενέργεια. Τίποτα από τα παραπάνω. 120

121 Ένα αντικείμενο μάζας m βρίσκεται σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; To αντικείμενο έχει δυναμική ενέργεια mgh. H Γη έχει δυναμική ενέργεια mgh. To σύστημα Γη - αντικείμενο έχει δυναμική ενέργεια mgh. To αντικείμενο δεν έχει δυναμική ενέργεια. 121

122 Ένα κινητό έχει μάζα m και ταχύτητα υ. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; O θεμελιώδης νόμος της δυναμικής συσχετίζει τη δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα με τη μεταβολή της ορμής του. To θεώρημα κινητικής ενέργειας συσχετίζει το έργο των δυνάμεων που ασκούνται σ' ένα σώμα με τη μεταβολή της κινητικής του ενέργειας. H διατήρηση της ορμής ενός συστήματος ισχύει όταν και η ενέργεια του συστήματος διατηρείται. 122

123 Κεφάλαιο 3.1 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα 123

124 Ένα μηχανικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής είναι: O άνθρωπος που δημιουργεί ροή σφαιριδίων σε σωλήνα. H αντλία. H διαφορά πίεσης. H ροή υγρού μέσα σε σωλήνα. 124

125 Av ένα χάλκινο σύρμα διπλωθεί στα δύο, τότε η ειδική του αντίσταση: Παραμένει σταθερή. Διπλασιάζεται. Υποδιπλασιάζεται. Υποτετραπλασιάζεται. 125

126 O νόμος του Ohm για αντιστάτη ισχύει όταν: Η τάση του είναι σταθερή. Η θερμοκρασία του είναι σταθερή. Ο θερμικός συντελεστής αντίστασης είναι σταθερός. Η θερμοκρασία αυξάνεται. 126

127 Av μειώσουμε την αντίσταση μιας ηλεκτρικής θερμάστρας, τότε η ισχύς της: Μειώνεται. Αυξάνεται. Παραμένει σταθερή. Μηδενίζεται. 127

128 Av η τάση στα άκρα μιας αντίστασης διπλασιάζεται, τότε η θερμότητα που εκλύεται στον ίδιο χρόνο, μεταβάλλεται: 100% 200% 300% 400% 128

129 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; H πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων. H ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρικά φορτία. H ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από τον τύπο I = q t και στο S.I. μετριέται σε A. H ταχύτητα διολίσθησης ισούται με την ταχύτητα του φωτός. 129

130 To βολτόμετρο έχει μεγαλύτερη αντίσταση από το αμπερόμετρο. 130

131 O 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 131

132 To βολτόμετρο συνδέεται στο κύκλωμα παράλληλα, ενώ το αμπερόμετρο σε σειρά. 132

133 O 2ος Κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του φορτίου. 133

134 Οι όροι «αντιστάτης» και «αντίσταση» ταυτίζονται. 134

135 H αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του. 135

136 H ειδική αντίσταση εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού. 136

137 Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 10Ω. 137

138 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; H μεταβλητή αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει και ως ποτενσιόμετρο και ως ροοστάτης. To ποντενσιόμετρο είναι ρυθμιστής τάσης. O ροοστάτης είναι ρυθμιστής ηλεκτρικού ρεύματος. Στο ροοστάτη όλη η μεταβλητή αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα. 138

139 Ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα. R = I/V 139

140 Ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα. P = V I 140

141 Ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα. P = V I/t 141

142 Ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα. W = V I t 142

143 Μια ηλεκτρική θερμάστρα διαρρέεται από ρεύμα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον ισούται με το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά. Το ποσό θερμότητας που εκλύει η στο περιβάλλον είναι ανάλογο με την ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει. Η ισχύς της θερμάστρας είναι ανάλογη της αντίστασής της. 143

144 Μια ηλεκτρική κουζίνα αναγράφει τα στοιχεία «2ΚW, 220V». Ποια τιμή πρέπει να έχει η ασφάλειά της, αν στο εμπόριο υπάρχουν ασφάλειες 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 25, 35Α; 1A 6A 10A 25A 144

145 Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. R ολ = R 1 + R 2 145

146 Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. V = V 1 V 2 146

147 Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. I = I 1 + I 2 147

148 Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. V = V 1 + V 2 148

149 Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. R ολ = R 1 R 2 /(R 1 + R 2 ) 149

150 Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. V = V 1 V 2 150

151 Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. I = I 1 + I 2 151

152 Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. V = V 1 + V 2 152

153 H ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό δίνεται από τη σχέση: I = t (S.I.). To φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο Δt = 3s είναι: 7C 21C 3C 12C 153

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα