ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΡΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Μ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΡΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Μ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ."

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΡΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Μ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ.ΠΑΡΑ ΩΣΗΣ :

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Θέµα εργασίας... 4 Βάσεις δεδοµένων... 5 Ιδιότητες βάσεων δεδοµένων... 5 Σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων... 6 Πλεονεκτήµατα βάσεων δεδοµένων... 6 Εφαρµογές βάσεων δεδοµένων... 8 Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων... 9 Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων ηλεκτρονικής αποθήκης Συσχετίσεις Μετατροπή µοντέλου Ο/Σ (E-R model) στο σχεσιακό µοντέλο Μετατροπή Τύπων Οντοτήτων Μετατροπή Τύπων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων Βασικές Έννοιες Κανόνες ακεραιότητας Πρακτικό Μέρος ηµιουργία πινάκων Σχέσεις ηµιουργία φορµών, ερωτηµάτων και εκθέσεων Βιβλιογραφία

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε αυτή την εργασία θα σας παρουσιάσω πως λειτούργει µια ηλεκτρονική αποθήκη. Η βασική ιδέα είναι να δηµιουργήσουµε κάποιους πινάκες έτσι ώστε να καταχωρήσουµε τα στοιχεία των πελατών, τα προϊόντα που προµηθεύετε η εταιρία και τις παραγγελίες των πελατών. Οι πελάτες µπορεί να είναι είτε φυσικά είτε εταιρικά πρόσωπα. 3

4 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέλουµε να κατασκευάσουµε ένα πληροφοριακό σύστηµα για την ηλεκτρονική διαχείριση µιας αποθήκης.. Χρειαζόµαστε να αποθηκεύοµε την παρακάτω πληροφορία 1. Για κάθε πελάτη-εταιρίας την διεύθυνση του, το όνοµα του διευθυντή, το τηλέφωνο του. 2. Για κάθε προϊόν που προµηθεύει θέλοµε να αποθηκεύοµε τον κωδικό του, την τιµή του, την ονοµασία του, την κατηγορία στην οποία ανήκει (π.χ. κινητή τηλεφωνία, φορητοί Η/Υ κτλ), και την εταιρία που το παράγει. Επίσης θέλουµε να αποθηκεύουµε την διαθέσιµη ποσότητα. 3. Για κάθε φυσικό πρόσωπο πελάτη θέλοµε να αποθηκεύοµε το όνοµα του, την διεύθυνση, το τηλέφωνο του, τον αριθµό πιστωτικής και ένα µοναδικό κωδικό ο οποίος θα ανατίθεται στον πελάτη αυτόµατα. Επίσης ο χρήστης θα έχει ένα username & passwd 4. Για κάθε παραγγελία, τον κωδικό της παραγγελίας (µοναδικός και αυτόµατος κάθε φορά), τον πελάτη που την κάνει, και αν έχει διεκπεραιωθεί ή όχι καθώς και τον χρόνο που έγινε η παραγγελία και τον χρόνο που διεκπεραιώθηκε. Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω διεργασίες 1. Εγγραφή ενός νέου χρήστη(εταιρίας ή φυσικού προσώπου). Ο χρήστης θα δίνει όλα τα αναγκαία στοιχεία και θα επιλέγει ένα δικό του username/passwd. Το σύστηµα θα ελέγχει αν είναι µοναδικό το username και αν δεν είναι θα ζητάει από τον χρήστη να δώσει ένα νέο. 2. Θα επιτρέπεται στον χρήστη να κάνει αναζήτηση τόσο ανά κατηγορία, όσο και ανά εταιρία και ανά συγκεκριµένο προϊόν. 3. Το σύστηµα θα πρέπει να τυπώνει τις παρακάτω συγκεντρωτικές αναφορές. Οι παραγγελιές που διεκπεραιωθεί και αυτές που µένουν, σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η διεκπεραίωση των παραγγελιών ανά πελάτη σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι παραγγελίες που έγινε σε κάθε προϊόν, σε κάθε κατηγορία προϊόντων και σε κάθε παρασκευάστρια εταιρία ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι εισπράξεις από κάθε προϊόν ταξινοµηµένες. 4

5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βάσεις εδοµένων Με τον όρο βάση δεδοµένων εννοείται µία συλλογή από συστηµατικά οργανωµένα (formatted) σχετιζόµενα δεδοµένα. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγµα, θεωρείται βάση δεδοµένων, καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόµενα τµήµατα πληροφορίας, όπως είναι το όνοµα και ο αριθµός τηλεφώνου. Ωστόσο, στον κόσµο των υπολογιστών, µε τον όρο βάση δεδοµένων αναφερόµαστε σε µια συλλογή σχετιζόµενων δεδοµένων τµηµάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά αποθηκευµένων. Πέρα από την εγγενή της ικανότητα να αποθηκεύει δεδοµένα, η βάση δεδοµένων παρέχει βάσει του σχεδιασµού και του τρόπου ιεράρχησης των δεδοµένων της σε προγράµµατα ή συλλογές προγραµµάτων, τα αποκαλούµενα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ανανέωσης των δεδοµένων. Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων χρησιµοποιεί ιδιαίτερου τύπου λογισµικό προκειµένου να οργανώσει την αποθήκευση των δεδοµένων της. Το διακριτό αυτό λογισµικό είναι γνωστό ως Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων συντοµευµένα (DBMS). Ιδιότητες Βάσεων εδοµένων Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδοµένων, απαιτείται ή βάση δεδοµένων να διατηρεί τις παρακάτω ιδιότητες συναλλαγών. Ατοµικότητα (Atomicity) Συνέπεια (Consistency) Πρέπει να γίνουν όλες οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής σωστά στη βάση δεδοµένων, ή καµία. Η εκτέλεση µιας συναλλαγής αποµονωµένα (δηλαδή, χωρίς ταυτόχρονη εκτέλεση άλλων συναλλαγών) διατηρεί την συνέπεια της βάσης δεδοµένων. Αποµόνωση (Isolation) Ακόµα και αν εκτελούνται ταυτόχρονα πολλές συναλλαγές το σύστηµα εγγυάται ότι, για κάθε ζευγάρι από συναλλαγές Ti και Tj, Θα φαίνεται στην Ti ότι η Tj τελείωσε την εκτέλεση πριν ξεκινήσει η Ti ή ότι η Tj ξεκίνησε την εκτέλεση αφού τελείωσε η Ti. Έτσι, κάθε συναλλαγή δεν ξέρει για τις άλλες συναλλαγές που εκτελούνται ταυτόχρονα στο σύστηµα. Ανοχή (Durability) Αφού µια συναλλαγή ολοκληρωθεί µε επιτυχία, παραµένουν οι αλλαγές που έχει κάνει στη βάση δεδοµένων, ακόµα και αν το σύστηµα έχει πρόβληµα. Ιδιότητες 5

6 Οι ιδιότητες αυτές συνήθως ονοµάζονται ιδιότητες ACID. Το ακρωνύµιο παράγεται από το πρώτο γράµµα κάθε µιας από τις τέσσερις ιδιότητες στα αγγλικά. Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων Με τον όρο Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων γνωστό ως Database Management system (DBMS) εννοείται είτε κάποιο λογισµικό µέσω του γίνεται η δηµιουργία, η διαχείριση, η συντήρηση και η χρήση µιας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, ανάλογα µε τον τύπο βάσης δεδοµένων που επιλέγεται ή ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόµενων προγραµµάτων που τρέχουν και διαχειρίζονται τα δεδοµένα µιας τέτοιας βάσης. Το λογισµικό χρησιµοποιεί στερεότυπες (standard) µεθόδους καταλογοποίησης, ανάκτησης, και εκτέλεσης ερωτηµάτων σχετικών µε τα δεδοµένα. Το σύστηµα διαχείρισης οργανώνει τα εισερχόµενα δεδοµένα µε τρόπους χρησιµοποιήσιµους από εξωτερικούς χρήστες. Ιδωµένο από µία άλλη οπτική γωνία, το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων είναι ένας διαχειριστής αρχείων (file manager) που διαχειρίζεται δεδοµένα σε βάσεις δεδοµένων παρά αρχεία σε συστήµατα αρχείων, τα οποία είναι µία άλλη µορφή βάσης δεδοµένων. Πλεονεκτήµατα βάσης δεδοµένων Η Access αποκαλύπτει την πλήρη αξία των δεδοµένων σας. Μια βάση δεδοµένων είναι κάτι περισσότερο από µια απλή λίστα ή έναν πίνακα. Σας δίνει πραγµατικό έλεγχο των δεδοµένων σας, επιτρέποντας την ανάκτηση, την ταξινόµηση, την ανάλυση και τη σύνοψή τους, καθώς και την αναφορά των αποτελεσµάτων σε λίγα λεπτά. Μπορεί να συνδυάζει δεδοµένα από διάφορα αρχεία, ώστε να µην χρειάζεται να εισαγάγετε τα ίδια δεδοµένα δύο φορές. Μπορεί ακόµα να καταστήσει την εισαγωγή δεδοµένων πιο αποτελεσµατική και ακριβή. Σε αυτό το µάθηµα θα δείτε ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα µιας βάσης δεδοµένων και θα παρακολουθήσετε µια εισαγωγή στα πιο σηµαντικά τµήµατα που την αποτελούν. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της Access είναι η αποφυγή των περιπλοκών που δηµιουργούν οι πολλές λίστες. Ας υποθέσουµε ότι είστε γραµµατέας ενός µεγάλου πεζοπορικού οµίλου. Έχετε µια λίστα εθελοντών ανακύκλωσης, µια λίστα εθελοντών διοργάνωσης γιορτών, διευθύνσεις για ετικέτες ενηµερωτικών δελτίων, µια λίστα µελών, κ.ο.κ. 6

7 Ας υποθέσουµε ότι ένα µέλος της λέσχης, το οποίο εµφανίζεται σε πολλές λίστες, αλλάζει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για δεύτερη φορά φέτος. Εάν διαθέτατε µόνο ένα σύνολο λιστών, θα είχατε την κουραστική εργασία να αλλάξετε αυτήν την πληροφορία παντού όπου εµφανίζονται. Με µια καλά δοµηµένη βάση δεδοµένων, θα χρειαζόταν να τις αλλάξετε µόνο µία φορά. Η βάση δεδοµένων αναλαµβάνει όλα τα υπόλοιπα. Εάν εργάζεστε µόνο µε περίπου 10 στοιχεία, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια απλή λίστα, ίσως µε τη µορφή φύλλου εργασίας στο Microsoft Excel ή µε τη µορφή λίστας µε κουκκίδες ή πίνακα στο Microsoft Word. Εάν τα δεδοµένα σας είναι πιο σύνθετα ή αλλάζουν συχνά, µια βάση δεδοµένων της Access σάς προσφέρει πλεονέκτηµα. Οι σχέσεις συνδέουν δεδοµένα από µεµονωµένους πίνακες, για να αυξήσουν τη χρησιµότητά τους. Η Access δηµιουργεί σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, κάτι που σηµαίνει ότι τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε διάφορους χωριστούς πίνακες ανά θέµα ή εργασία, αλλά τα δεδοµένα συσχετίζονται και µπορούν να συνενωθούν µε τον τρόπο που καθορίζετε εσείς. Παρόλο που στη βάση δεδοµένων ενός οµίλου οι πληροφορίες επαφής µελών µπορεί να είναι αποθηκευµένες χωριστά από τις λίστες της για εθελοντές ανακύκλωσης ή δεδοµένα διοργάνωσης γιορτών, η βάση δεδοµένων µπορεί να ενοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες όποτε θέλετε. Εποµένως, θα µπορούσατε να εκτυπώσετε γρήγορα µια λίστα των εθελοντών για ανακύκλωση εφηµερίδων το προσεχές Σάββατο, µαζί µε τις ενηµερωµένες διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνου τους. Τα δύο σύνολα δεδοµένων είναι σχεσιακά, ώστε οι πληροφορίες στο ένα σύνολο δεδοµένων (όπως το όνοµα της Άννας Γρηγορίου στη λίστα ανακύκλωσης) να συσχετίζονται µε τις κατάλληλες πληροφορίες στο άλλο σύνολο δεδοµένων (πληροφορίες επικοινωνίας µε την Άννα Γρηγορίου). Για να αξιοποιήσετε στον µέγιστο βαθµό τη βάση δεδοµένων σας, µπορείτε να ρυθµίσετε τους πίνακες δεδοµένων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα θέµατα και τις εργασίες που σχετίζονται µε τα δεδοµένα σας. Κατά το σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων σας, εξετάστε τα σενάρια όπου οι χρήστες θα εισάγουν, θα αναζητούν ή θα αναφέρουν δεδοµένα. Λίγη προνοητικότητα θα διευκολύνει πολύ την εργασία σας. 7

8 Εφαρµογές Βάσεων εδοµένων: Τραπεζικός Τοµέας : όλες οι δοσοληψίες Αερογραµµές : κρατήσεις, δροµολόγια πτήσεων Πανεπιστήµια : εγγραφές, βαθµολογίες Πωλήσεις : πελάτες, προϊόντα, αγορές Κατασκευές : παραγωγή, αποθέµατα, παραγγελίες, εφοδιαστική αλυσίδα Ανθρώπινο δυναµικό : αρχεία εργαζοµένων, µισθοδοσία, φοροαπαλλαγές Οι βάσεις δεδοµένων είναι παντού, σε όλες τις πτυχές της ζωής µας. 8

9 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (µοντέλο Ο/Σ - ER model) είναι ένα αφαιρετικό ιδεατό µοντέλο δεδοµένων, τα οποία έχουν καθορισµένη δοµή. Στη µηχανική λογισµικού χρησιµοποιείται για να παρέχει ένα εννοιολογικό σχήµα κατά τη σχεδίαση βάσεων δεδοµένων, ως µοντέλο δεδοµένων ενός συστήµατος και των απαιτήσεών του µε top-down προσέγγιση. Ένα διάγραµµα που δηµιουργείται µε αυτή τη διαδικασία σχεδίασης καλείται διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων, ή διάγραµµα Ο/Σ ή ΟΣ εν συντοµία. Προτάθηκε αρχικά το 1976 από τον Peter Chen, ωστόσο στη συνέχεια επινοήθηκαν πολλές παραλλαγές της διαδικασίας. Χρήση Χρησιµοποιείται στο πρώτο στάδιο σχεδίασης ενός συστήµατος πληροφοριών, κατά την ανάλυση των απαιτήσεών του. Σκοπός του είναι να περιγράφει τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων ή τον τύπο τους. Η µοντελοποίηση δεδοµένων γίνεται για την περιγραφή των χρησιµοποιούµενων όρων και των σχέσεών τους σε έναν ορισµένο τοµέα ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση σχεδιασµού ενός συστήµατος πληροφοριών, που στηρίζεται σε µια βάση δεδοµένων, το εννοιολογικό µοντέλο δεδοµένων χαρτογραφείται σε προχωρηµένο στάδιο σε ένα λογικό µοντέλο δεδοµένων, όπως το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων. Το στάδιο αυτό ονοµάζεται συνήθως στάδιο λογικού σχεδιασµού. Ύστερα, κατά τη διάρκεια του φυσικού σχεδιασµού το λογικό µοντέλο χαρτογραφείται σε κάποιο φυσικό µοντέλο. Ας σηµειωθεί ότι ορισµένες φορές και οι δύο φάσεις αναφέρονται ως "φυσικός σχεδιασµός". Σηµειογραφία Υπάρχουν διάφορες συµβάσεις για τη σηµειογραφία που χρησιµοποιείται στα διαγράµµατα οντότητων-συσχετίσεων (ERDs). Αρκετές φορές η σηµειογραφία που υιοθετείται κατά το λογικό και φυσικό σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων διαφέρει ως προς τη σαφήνεια, τις δυνατότητες που έχει η γραφική γλώσσα, την υποστήριξη από πρότυπα και τα εργαλεία. Συνήθως για τις συσχετίσεις χρησιµοποιούνται ευθείες µε διαφορετικές άκρες, ή µε σηµειώσεις που παριστάνουν την πληθικότητα του τύπου συσχέτισης. Ιδιαίτερη - κυρίως ιστορική - σηµασία έχουν οι παρακάτω σηµειογραφίες: Η σηµειογραφία Chen, του Peter Chen που δηµιούργησε τα διαγράµµατα το Η σηµειογραφία IDEF1X ως de facto πρότυπο, χρησιµοποιούµενο για χρόνια από τις αρχές των ΗΠΑ. Η σηµειογραφία Martin (πόδι του κόρακα) διαδεδοµένη σε εργαλεία για διαγράµµατα. Η σηµειογραφία του Charles Bachman, σε εργαλεία διαγραµµάτων. Η σηµειογραφία (Min, max), του Jean Raymond Abrial το Η γλώσσα UML, πρότυπο που χρησιµοποιείται ως αντικαταστάτης των διαγραµµάτων Ο/Σ. 9

10 Όροι Βάση για των µοντέλων Ο/Σ είναι η κατηγοριοποίηση αντικειµένων και των σχέσεών τους µεταξύ τους. Οντότητα Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων παριστάνονται στο διάγραµµα Ο/Σ µε ένα ορθογώνιο. Οντότητα (entity) είναι ένα αντικείµενο ενδιαφέροντος στον πραγµατικό κόσµο το οποίο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Μια οντότητα λειτουργεί αφαιρετικά σε έναν πολύπλοκο τοµέα. Οντότητες µπορεί να είναι άνθρωποι, µέρη, αντικείµενα, γεγονότα, έννοιες κλπ. Στιγµιότυπο (instance) µιας οντότητας είναι µια συγκεκριµένη περίπτωση ενός τύπου οντότητας. Τύπος Οντότητας Ο τύπος της οντότητας είναι µια συλλογή χαρακτηριστικών που περιγράφουν την οντότητα. Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων (π.χ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ) παριστάνονται στο διάγραµµα Ο/Σ µε ένα ορθογώνιο. Χαρακτηριστικό Ένας φοιτητής µπορεί να έχει το πεδίο ΜΑΘΗΜΑ, το οποίο όµως δέχεται ως τιµές ένα σύνολο µαθηµάτων που παρακολουθεί. 10

11 Κάθε οντότητα έχει διάφορα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Ένα τέτοιο στοιχείο ονοµάζεται ιδιότητα (attribute), χαρακτηριστικό ή πεδίο της οντότητας. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε µονότιµα (single valued), τα οποία έχουν µόνο µια τιµή και πλειότιµα (multi-valued), τα οποία έχουν σύνολο από τιµές Στο διάγραµµα Ο/Σ οι ιδιότητες που έχει µια οντότητα παριστάνονται µέσα σε έλλειψη, µε υπογραµµισµένο το πρωτεύον κλειδί. Τα πλειότιµα χαρακτηριστικά µιας οντότητας παριστάνονται µέσα σε έλλειψη µε διπλό περίγραµµα. Συσχέτιση Η συσχέτιση σε αυτό το παράδειγµα ονοµάζεται "Παρακολουθεί". Τα βέλη δείχνουν µια συσχέτιση πολλά-προς-πολλά. Κάθε φοιτητής µπορεί να παρακολουθεί ένα ή περισσότερα µαθήµατα. Κάθε µάθηµα µπορεί να παρακολουθείται από έναν ή περισσότερους µαθητές. Από τη σχέση αυτή µπορούµε να βρούµε ποιοι φοιτητές παρακολουθούν ένα µάθηµα ή ποια µαθήµατα παρακολουθεί ένας φοιτητής. Συσχέτιση (relationship) είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων που παρουσιάζει ενδιαφέρον για σχεδιασµό. Με συσχετίσεις µπορούν να συνδέονται και χαρακτηριστικά οντοτήτων. Ένας τύπος συσχέτισης (σύνολο συσχετίσεων) παριστάνεται µε ρόµβο. Στο εσωτερικό αναγράφεται το όνοµα µε µικρά γράµµατα. Υποδεικνύουµε τα όρια της συσχέτισης µε ένα δείκτη. Ως όρια µπούµε να συναντήσουµε: 0 έως άπειρο (κατώτατο όριο 0, ανώτατο όριο άπειρο) τουλάχιστον 1 (κατώτατο όριο 1, ανώτατο όριο άπειρο) ακριβώς 1 (κατώτατο όριο 1, ανώτατο όριο 1) το πολύ 1 (κατώτατο όριο 0, ανώτατο όριο 1) 11

12 Βαθµός ή πολυπλοκότητα ενός τύπου συσχετίσεων Βαθµός συσχέτισης: 3 (Οι τύποι οντοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΠΕΛΑΤΗΣ και ΠΡΟΪΟΝ παίρνουν µέρος στη συσχέτιση) Ο βαθµός µιας συσχέτισης είναι ο αριθµός των τύπων οντοτήτων που παίρνουν µέρος στη συσχέτιση. Οι πιο συνηθισµένες συσχετίσεις είναι µοναδικές, ο βαθµός τους τότε είναι 1 δυαδικές, ο βαθµός τους τότε είναι 2 τριαδικές, ο βαθµός τους τότε είναι 3 Πληθικότητα Η πληθικότητα (cardinality), περιγράφει τον αριθµό στιγµιοτύπων ενός τύπου οντοτήτων που µπορούν να αντιστοιχίζονται µε µία οντότητα ενός άλλου τύπου σε µια συσχέτιση. Ο λόγος πληθικότητας ή πληθικός λόγος (cardinality ratio), είναι ο λόγος των πληθικοτήτων µιας συσχέτισης. Μπορούµε να έχουµε συσχετίσεις µε λόγο πληθικότητας: 1-1 (ένα-προς-ένα) Αντιστοιχίζεται µια οντότητα ενός τύπου µε το πολύ ή ακριβώς µια οντότητα ενός άλλου τύπου. 1-Ν (ένα-προς-πολλά) Αντιστοιχίζεται µια οντότητα ενός τύπου µε κανένα, ένα ή πολλά στιγµιότυπα ενός άλλου τύπου. Μ-Ν (πολλά-προς-πολλά) Αντιστοιχίζεται κάθε στιγµιότυπο του ενός τύπου µε ένα, κανένα ή πολλά στιγµιότυπα του άλλου τύπου. 12

13 Ασθενής Τύπος Οντότητας Αδύναµη ή ασθενής οντότητα λέγεται µια οντότητα που εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιας άλλης. Οι αδύναµες οντότητες συµµετέχουν σε συσχετίσεις µέσω ταυτοποιητικών συσχετίσεων µε ισχυρή οντότητα. Ταυτοποιητική συσχέτιση ονοµάζεται η συσχέτιση στην οποία το πρωτεύον κλειδί της ισχυρής οντότητας χρησιµοποιείται ως µέρος του πρωτεύοντος κλειδιού της αδύναµης οντότητας. ιακριτικό ή µερικό κλειδί ονοµάζεται το χαρακτηριστικό της αδύναµης οντότητας το οποίο µαζί µε το πρωτεύον κλειδί της ισχυρής οντότητας είναι το πρωτεύον κλειδί της αδύναµης. Κατά την αναπαράσταση αδύναµων οντοτήτων: η οντότητα παριστάνεται µε διπλό ορθογώνιο ταυτοποιητική συσχέτιση µε διπλό ρόµβο το µερικό κλειδί µε διακεκοµµένη γραµµή Επαναλαµβανόµενες οµάδες Μια επαναλαµβανόµενη οµάδα είναι ένα σύνολο δύο ή περισσότερων πλειότιµων γνωρισµάτων που έχουν µια λογική σχέση µεταξύ τους. Πλειότιµα χαρακτηριστικά Είδαµε ότι τα πλειότιµα χαρακτηριστικά παριστάνονται µε µια διπλή έλλειψη. Ωστόσο, στην ιδανική περίπτωση πλειότιµα χαρακτηριστικά πρέπει να αφαιρούνται από το µοντέλο δεδοµένων κατά τη φάση σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτό, η σχέση βρίσκεται σε δεύτερη κανονική µορφή. Για να επιτύχουµε κάτι τέτοιο στο µοντέλο Ο/Σ προσθέτουµε µια ακόµη συσχέτιση. Υποκλάσεις και υπερκλάσεις Γενίκευση / Εξειδίκευση Με την έννοια γενίκευση (generalization) εννοούµε τον εντοπισµό ενός συνόλου οντοτήτων (κλάση) που έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε πιο γενικευµένα αντικείµενα (υπέρκλαση). Η εξειδίκευση (specialization) είναι το ακριβώς αντίθετο της γενίκευσης, δηλαδή ο εντοπισµός υποσυνόλων ενός τύπου οντοτήτων µε κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα µέλη του. Η συσχέτιση µεταξύ κάθε υπόκλασης και υπέρκλασης ονοµάζεται ISA συσχέτιση. 13

14 Κληρονοµικότητα Σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας οι τύποι οντοτήτων κληρονοµούν τα χαρακτηριστικά των τύπων του αµέσως ανώτερου επιπέδου. Περιορισµός Επικάλυψης Όταν υπάρχει περιορισµός επικάλυψης µια οντότητα δεν επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις. (exclusive subtypes) Ο περιορισµός επικάλυψης συµβολίζεται µε µια καµπύλη γραµµή στο διάγραµµα Ο/Σ, που τέµνει την ακµή του τύπου οντοτήτων µε κάθε ISA συσχέτιση. Υπάρχει όµως περίπτωση να µην ισχύει κανένας περιορισµός. Στην περίπτωση αυτή ένα στιγµιότυπο µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µια υποκλάσεις. (nonexclusive subtypes) Εργαλεία ελεύθερου λογισµικού για διαγράµµατα Ο/Σ Εργαλεία που δέχονται SQL και µπορούν να παράγουν µοντέλα Ο/Σ ή και να κάνουν ανάλυση σε βάσεις δεδοµένων. BrModelo DBDesigner-Fork Ferret Gliffy ModelRight Mogwai ERDesigner NG MySQL Workbench Open System Architect Power*Architect StarUML Τα παρακάτω εργαλεία δεν δηµιουργούν διαγράµµατα Ο/Σ, αλλά απλώς σχεδιάζουν τα σχήµατα χωρίς να αντιλαµβάνονται τη σηµασία τους ή να παράγουν SQL. Kivio Dia 14

15 Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων ηλεκτρονικής αποθήκης Κωδικός Πελάτη Τηλέφωνο Αριθµός Πιστωτικής Όνοµα_Πελάτη ΠΕΛΑΤΕΣ Username ιεύθυνση Password Κωδικός Πελάτη Κωδικός Παραγγελίας ιεκπεραίωση Κωδικός Εταιρ. Πελάτη ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Χρόνος Παραγγελίας Κωδικός Προϊόντος Χρόνος ιεκπεραίωσης 15

16 Κωδικός Προϊόντος Εταιρία Τιµή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ιαθεσιµότητα Ονοµασία Κατηγορία Κωδικός Πελάτη ιεύθυνση ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τηλέφωνο Όνοµα ιευθυντή 16

17 Συσχετίσεις Παρακάτω φαίνονται οι συσχετίσεις των οντοτήτων και ο βαθµός συσχέτισής τους. ΠΕΛΑΤΕΣ 1 κάνουν Μ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Μ Μ κάνουν υπάρχουν 1 1 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17

18 Μετατροπή µοντέλου Ο/Σ (E-R model) στο σχεσιακό µοντέλο Από τη µια πλευρά, το Μοντέλο E-R διακρίνει τύπους οντοτήτων και τύπους συσχετίσεων (µε τα γνωρίσµατά τους), ενώ από την άλλη το Σχεσιακό Μοντέλο υποστηρίζει µια δοµή µόνο, τις σχέσεις (που έχουν και αυτές γνωρίσµατα). Άρα η διαδικασία µετατροπής ενός διαγράµµατος E-R σε Σχεσιακό Σχήµα αφορά στην µετατροπή των τύπων οντοτήτων και συσχετίσεων (και των γνωρισµάτων τους). Υπάρχει ο γενικός κανόνας ότι για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δηµιουργούµε µια σχέση που παίρνει το όνοµα του αντίστοιχου τύπου. Πέρα από αυτόν τον γενικό κανόνα, θα εξειδικεύσουµε παρακάτω τις περιπτώσεις για τους τύπους οντοτήτων, τους τύπους συσχετίσεων και τα γνωρίσµατα. Μετατροπή Τύπων Οντοτήτων ιακρίνουµε τους ισχυρούς από τους αδύναµους τύπους οντοτήτων: Για κάθε ισχυρό τύπο οντοτήτων δηµιουργούµε µια σχέση R µε τα ίδια γνωρίσµατα ένα για κάθε απλό γνώρισµα της οντότητας. Αν η οντότητα έχει σύνθετα γνωρίσµατα, στη σχέση R έχουµε ένα γνώρισµα για κάθε απλό γνώρισµα που απαρτίζει το σύνθετο. Για κάθε αδύναµο τύπο οντοτήτων Α που εξαρτάται από τον ισχυρό τύπο οντοτήτων Β δηµιουργούµε µια σχέση R µε γνωρίσµατα : Τα γνωρίσµατα του Α, και Τα γνωρίσµατα του πρωτεύοντος κλειδιού του Β. Μετατροπή Τύπων Συσχετίσεων ιακρίνουµε τρεις περιπτώσεις µε βάση τον λόγο πληθικότητας : Μ:Ν συσχετίσεις, 1:1 δυαδικές συσχετίσεις, 1:Ν (και Ν:1) δυαδικές συσχετίσεις. Για κάθε M:N συσχέτιση R µεταξύ τύπων οντοτήτων που αντιστοιχούν στις σχέσεις S1, S2,, Sn δηµιουργούµε µια νέα σχέση R µε γνωρίσµατα : α) τα γνωρίσµατα της R, αν υπάρχουν, και β) τα γνωρίσµατα του πρωτεύοντος κλειδιού κάθε συµµετέχουσας σχέσης Si, τα οποία συµµετέχουν ως ξένα κλειδιά στη σχέση R. 18

19 Για κάθε 1-1 δυαδική συσχέτιση R µεταξύ δύο τύπων οντοτήτων που αντιστοιχούν στις σχέσεις T και S, δεν δηµιουργούµε νέα σχέση R αλλά επιλέγουµε µια εκ των Τ και S, έστω την Τ. Στα ήδη υπάρχοντα γνωρίσµατα της Τ προσθέτουµε : α) τα γνωρίσµατα της R, αν υπάρχουν, και β) το πρωτεύον κλειδί της S, το οποίο συµµετέχει ως ξένο κλειδί στη σχέση Τ. Για την επιλογή µεταξύ Τ και S, κριτήριο είναι η ολική συµµετοχή του ενός ή του άλλου τύπου οντοτήτων στη συσχέτιση. Η σχέση που αντιστοιχεί στον τύπο οντοτήτων που συµµετέχει ολικά στη συσχέτιση, είναι αυτή (η σχέση Τ, παραπάνω) που επιλέγεται να «φιλοξενήσει» ως ξένο κλειδί το πρωτεύον κλειδί της άλλης (της S). Για κάθε 1-Ν δυαδική συσχέτιση R µεταξύ δύο τύπων οντοτήτων που αντιστοιχούν στις σχέσεις Τ και S, έστω S από την πλευρά 1 και Τ από την πλευρά Ν, δεν δηµιουργούµε νέα σχέση R αλλά στα ήδη υπάρχοντα γνωρίσµατα της Τ προσθέτουµε: α) τα γνωρίσµατα της R, αν υπάρχουν, και β) το πρωτεύον κλειδί της S, το οποίο συµµετέχει ως ξένο κλειδί στη σχέση Τ. 19

20 Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων Ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (Σ Β ) (database management system (DBMS)) αποτελείται από ένα σύνολο δεδοµένων και προγράµµατα πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά. Το σύνολο των δεδοµένων καλείται βάση δεδοµένων (database). Στόχος του Σ Β είναι η εύκολη και γρήγορη χρήση και ανάκτηση των δεδοµένων. Η διαχείριση των δεδοµένων περιλαµβάνει: τον ορισµό δοµών για τη αποθήκευση των δεδοµένων τον ορισµό µεθόδων για τη διαχείριση των δεδοµένων Ο ορισµός της δοµής της βάσης δεδοµένων βασίζεται σε ένα µοντέλο δεδοµένων το οποίο ορίζει τον τρόπο που περιγράφονται τα δεδοµένα, οι σχέσεις τους, η σηµασία τους και οι περιορισµοί πάνω στα δεδοµένα αυτά. Το σχεσιακό µοντέλο (relational model) δεδοµένων παριστάνει δεδοµένα και τις σχέσεις τους ως ένα σύνολο πινάκων. Κάθε πίνακας (table) αποτελείται από στήλες (columns) µε µοναδικά ονόµατα. Μια γραµµή (row) του πίνακα παριστάνει µια σχέση (relationship) ανάµεσα σε ένα σύνολο από τιµές. Ο πίνακας που ακολουθεί παριστάνει έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Αποτελείται από δύο στήλες και πέντε γραµµές. Όνοµα Τηλέφωνο Γιώργος Μαρία Θανάσης Λίνα Πέτρος Η SQL (structured query language) αποτελεί σήµερα την πιο διαδεδοµένη γλώσσα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Η SQL παρέχει δυνατότητες για: τον ορισµό, τη διαγραφή και τη µεταβολή πινάκων και κλειδιών, τη σύνταξη ερωτήσεων (queries), την εισαγωγή, διαγραφή και µεταβολή στοιχείων, τον ορισµό όψεων (views) πάνω στα δεδοµένα, τον ορισµό δικαιωµάτων πρόσβασης, τον έλεγχο της ακεραιότητας των στοιχείων, τον έλεγχο συναλλαγών (transaction) Η SQL είναι ορισµένη ως διεθνές πρότυπο. Στις επόµενες ενότητες θα εξετάσουµε ένα υποσύνολο της SQL όπως υποστηρίζεται από την εγκατεστηµένη στα εργαστήρια βάση δεδοµένων Microsoft Access. 20

21 Στην περιγραφή της σύνταξης της SQL θα χρησιµοποιήσουµε τα παρακάτω σύµβολα: [ έκφραση ] η έκφραση εµφανίζεται προαιρετικά έκφραση1 έκφραση2 µπορεί να γραφεί η έκφραση1 ή η έκφραση2 έκφραση... η έκφραση µπορεί να επαναληφθεί Βασικές Έννοιες Το σχεσιακό µοντέλο περιγράφει τη Βάση εδοµένων και οργανώνει τις εγγραφές µε βάση τις σχέσεις. Γι αυτό το λόγο µια Βάση δεδοµένων σχεδιασµένη µε βάση το σχεσιακό µοντέλο, µπορεί εύκολα να υλοποιηθεί µε ένα µοντέλο Οντοτήτων - Σχέσεων. Στις σχεσιακές Βάσεις εδοµένων, οι εγγραφές οργανώνονται σε πίνακες. Οι πίνακες σε µια σχεσιακή Βάση εδοµένων, αποτελείται από µια ή περισσότερες στήλες που αντιστοιχούν σε τιµές πεδίων (ή στα χαρακτηριστικά για τα µοντέλα Οντοτήτων - Συσχετίσεων) και από γραµµές που αντιστοιχούν σε γραµµές για αυτά τα πεδία. Κάθε πεδίο ή στήλη ενός πίνακα, δέχεται τιµές οι οποίες ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο και καθορισµένο εκ των προτέρων σύνολο τιµών (domain). Το είδος των τιµών αυτού του συνόλου καθορίζεται από τον τύπο δεδοµένων του πεδίου του πίνακα, ο οποίος µε τη σειρά του ορίζεται κατά το στάδιο της λογικής σχεδίασης της εφαρµογής. Έτσι, ένα πεδίο που εκφράζει την ηλικία, θα αναπαρίσταται από µια ακέραια ποσότητα. Όσον αφορά το σύνολο των επιτρεπτών τιµών για αυτό το πεδίο, αυτό εξαρτάται και πάλι από τη φύση του προβλήµατος. Για παράδειγµα, σε ένα πρόγραµµα κοινωνικής ασφάλισης οι ηλικίες των ασφαλισµένων θα κυµαίνονται από 18 έως 65, διότι υποθέτουµε πως οι εργαζόµενοι είναι ενήλικες που εργάζονται µέχρι τα 65 τους χρόνια. Αντίθετα στο πρόγραµµα καταχώρησης στοιχείων ασθενών σε ένα νοσοκοµείο, η ηλικία του ασθενή µπορεί να είναι οποιαδήποτε. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατό να καθορίσουµε όχι µόνο το εύρος των τιµών για ένα πεδίο, αλλά και τη µορφή που θα έχουν οι τιµές που καταχωρούνται σε αυτό. Για παράδειγµα, ένας αριθµός αυτοκινήτου αποτελείται από τρία γράµµατα και τέσσερα ψηφία π.χ. TKE Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να γράψουµε τη µορφή των τιµών του πεδίου ως TTT-DDDD όπου το σύµβολο T υποδηλώνει χαρακτήρα (text) και παίρνει τιµές στο διάστηµα Α-Ζ, ενώ το σύµβολο D, υποδηλώνει ψηφίο (digit) και παίρνει τιµές στο διάστηµα 0-9. Άλλες φορές πάλι είναι δυνατό να καθορίσουµε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Για παράδειγµα σε µια εφαρµογή που καταχωρούµε αριθµητικές τιµές για διάφορες περιπτώσεις πεδίων, ίσως χρειαστεί να καθορίσουµε και τη µονάδα µέτρησης της τιµής, κάτι που συνηθίζεται σε όλα σχεδόν τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων για εφαρµογές µηχανογράφησης. 21

22 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Οι κανόνες ακεραιότητας (integrity constraints) ενός σχεσιακού σχήµατος µιας βάσης δεδοµένων, διασφαλίζουν τη συ-νέπεια των δεδοµένων της βάσης, και ισχύουν για κάθε στιγµιότυπό της. Ο πρώτος από αυτούς τους κανόνες (key constraint) επιβάλλει την απόδοση µοναδικών τιµών σε όλα τα πεδία του πίνακα που έχουν χαρακτηριστεί ως υποψήφια κλειδιά (candidate keys). Με άλλα λόγια δεν θα πρέπει να υπάρχουν στον ίδιο πίνακα, δύο εγγραφές που να έχουν την ίδια τιµή στα υποψήφια κλειδιά τους και προφανώς στο πρωτεύον κλειδί τους που είναι κάποιο από αυτά. Ο δεύτερος κανόνας (entity integrity constraint) απαγορεύει την απόδοση της τιµής NULL, στο πρωτεύον κλειδί της κάθε εγγραφής του πίνακα. Αυτό γίνεται επειδή ως γνωστόν το πρωτεύον κλειδί µας επιτρέπει να ξεχωρίσουµε τις εγγραφές του πίνακα, και εποµένως εάν δύο εγγραφές έχουν τιµή NULL στο πρωτεύον κλειδί τους, δεν είναι δυνατή η διάκριση ανάµεσά τους. Τέλος, ο τρίτος κανόνας (referential integrity constraint) αναφέρεται στις συσχετίσεις που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες της βάσης. Ο κανόνας αυτός λέει ότι εάν η τιµή κάποιου πεδίου µιας από τις εγγραφές ενός πί-νακα αναφέρεται σε εγγραφή κάποιου άλλου πίνακα, αυτή θα πρέπει να είναι µια υπάρχουσα εγγραφή. 22

23 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Οι πίνακες είναι το σπουδαιότερο αντικείµενο της βάσης δεδοµένων, γιατί µέσα σε αυτούς αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα, τα οποία διαχειρίζονται όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα της access, όπως οι φόρµες, οι εκθέσεις, τα ερωτήµατα, οι µακροεντολές και οι λειτουργικές µονάδες. ηµιούργησα τον πίνακα µε όνοµα ΠΕΛΑΤΕΣ_ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ο οποίος περιέχει την διεύθυνση του πελάτη, το όνοµα του διευθυντή και το τηλέφωνο του. ΠΕΛΑΤΕΣ_ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩ _ΠΕΛΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΛ ΚΑΡΟΛΟΥ 2 ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥ 128 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑ 28 ΚΩΡΟΥΠΗΣ ΧΑΤΖΟΥ 89 ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Παραπάνω παρουσιάζω τον πίνακα που δηµιούργησα στην access. ηµιούργησα τον πίνακα µε όνοµα ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ο οποίος περιέχει τον κωδικό προϊόντος, την τιµή του, την ονοµασία του, την κατηγορία στην οποία ανήκει, την εταιρία που το παράγει και την διαθεσιµότητα του. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1 352, , ,00 NOKIA E72 NOKIA C5 SAMSUNG 127 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ NOKIA 15 NOKIA 23 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ SAMSUNG ,00 HP 6420 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP 15 Παραπάνω παρουσιάζω τον πίνακα που δηµιούργησα στην access. 23

24 ηµιούργησα τον πίνακα µε όνοµα ΠΕΛΑΤΕΣ, ο οποίος περιέχει το όνοµα πελάτη, την διεύθυνση του, το τηλέφωνο του, τον αριθµό πιστωτικής του, τον κωδικό του, ένα username και ένα passwd. ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣ Η 1 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 4 ΤΗΛ ΚΑΛΙΒΡΕΤΟΣ ΣΠΑΘΟΥ ΜΑΝΩΛΑΡΙ ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ USERNAM E PASSWORD SAVVAS VRETOS MANOS MAKIS Παραπάνω παρουσιάζω τον πίνακα που δηµιούργησα στην access. ηµιούργησα τον πίνακα µε όνοµα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ο οποίος περιέχει τον πελάτη που την κάνει, την διεκπεραίωση της παραγγελίας, τον χρόνο παραγγελίας και τον χρόνο διεκπεραίωσης. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ ΑΣ ΚΩ ΙΚΟ Σ ΠΕΛΑΤ Η ΚΩ ΙΚΟ Σ ΕΤΑΙΡ ΠΕΛΑΤ Η ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤ ΟΣ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩ ΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ ΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣ ΗΣ ΝΑΙ 12/4/ /4/ ΝΑΙ 27/5/2011 1/5/ ΝΑΙ 17/5/ /5/ ΟΧΙ 14/6/2012 Παραπάνω παρουσιάζω τον πίνακα που δηµιούργησα στην access. 24

25 ΣΧΕΣΕΙΣ Υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων πινάκων. Σχέση ένα-προς-πολλά Σκεφτείτε µια βάση δεδοµένων που παρακολουθεί παραγγελίες και συµπεριλαµβάνει έναν πίνακα "Πελάτες" και έναν πίνακα "Παραγγελίες". Ένας πελάτης µπορεί να βάλει πολλές παραγγελίες. Αυτό σηµαίνει ότι για οποιονδήποτε πελάτη στον πίνακα "Πελάτες", µπορούν να υπάρχουν πολλές παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Η σχέση µεταξύ του πίνακα "Πελάτες" και του πίνακα "Παραγγελίες" είναι συνεπώς σχέση ένα-προς-πολλά. Για να απεικονίσετε µια σχέση ένα-προς-πολλά στη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων, πάρετε το πρωτεύον κλειδί που βρίσκεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης και προσθέστε το ως πρόσθετο πεδίο ή πεδία στον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "πολλά" της σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγµα, προσθέτετε ένα νέο πεδίο το πεδίο "Κωδικός" από τον πίνακα "Πελάτες" στον πίνακα "Παραγγελίες" και το ονοµάζετε "Κωδικός πελάτη". Η Access µπορείτε τότε να χρησιµοποιήσει τον αριθµό του Κωδικού πελάτη στον πίνακα "Παραγγελίες" για να εντοπίσει τον σωστό πελάτη για κάθε παραγγελία. Σχέση πολλά-προς-πολλά Σκεφτείτε τη σχέση µεταξύ ενός πίνακα "Προϊόντα" και ενός πίνακα "Παραγγελίες". Μία παραγγελία ενδέχεται να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα προϊόντα. Από την άλλη, ένα προϊόν ενδέχεται να εµφανίζεται σε πολλές παραγγελίες. Εποµένως, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Παραγγελίες", ενδέχεται να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "Προϊόντα". Επίσης, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Προϊόντα" ενδέχεται να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "Παραγγελίες". Αυτού του τύπου η σχέση ονοµάζεται σχέση πολλά-προς-πολλά, επειδή για κάθε προϊόν ενδέχεται να υπάρχουν πολλές παραγγελίες και για κάθε παραγγελία ενδέχεται να υπάρχουν πολλά προϊόντα. Σηµειώστε ότι για να εντοπίζετε υπάρχουσες σχέσεις πολλά-προς-πολλά µεταξύ των πινάκων, είναι σηµαντικό να σκέφτεστε και τις δύο πλευρές της σχέσης. Για την αντιπροσώπευση µιας σχέσης πολλά-προς-πολλά, πρέπει να δηµιουργήσετε έναν τρίτο πίνακα, που συχνά ονοµάζεται πίνακας σύνδεσης, ο οποίος να διασπά τις σχέσεις πολλά-προς-πολλά σε δύο σχέσεις ένα-προς-πολλά. Εσείς εισάγετε το πρωτεύον κλειδί για κάθε έναν από τους δύο πίνακες στον τρίτο πίνακα. Ως αποτέλεσµα, στον τρίτο πίνακα εγγράφεται κάθε παρουσία ή εµφάνιση της σχέσης. Για παράδειγµα, ο πίνακας "Παραγγελίες" και ο πίνακας "Προϊόντα" έχουν µια σχέση πολλά-προς-πολλά η οποία καθορίζεται µε τη δηµιουργία δύο σχέσεων ένα-προςπολλά µε τον πίνακα "Λεπτοµέρειες παραγγελιών". Μία παραγγελία µπορεί να έχει πολλά προϊόντα και κάθε προϊόν µπορεί να εµφανίζεται σε πολλές παραγγελίες. 25

26 Σχέση ένα-προς-ένα Σε µια σχέση ένα-προς-ένα, κάθε εγγραφή στον πρώτο πίνακα µπορεί να έχει µόνο µία αντιστοιχισµένη εγγραφή στο δεύτερο πίνακα και κάθε εγγραφή στο δεύτερο πίνακα µπορεί να έχει µόνο µία αντιστοιχισµένη εγγραφή στον πρώτο πίνακα. Αυτός ο τύπος σχέσης δεν είναι συνηθισµένος, επειδή, πολύ συχνά, οι πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτόν τον τρόπο είναι αποθηκευµένες στον ίδιο πίνακα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια σχέση ένα-προς-ένα για: να διαιρέσετε έναν πίνακα µε πολλά πεδία, να αποµονώσετε µέρος ενός πίνακα για λόγους ασφαλείας ή να αποθηκεύσετε πληροφορίες που έχουν εφαρµογή µόνο σε ένα υποσύνολο του κυρίως πίνακα. Όταν προσδιορίζετε µια τέτοια σχέση, οι δύο πίνακες πρέπει να έχουν ένα κοινό πεδίο Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων της ηλεκτρονικής αποθήκης. Ο πίνακας ΠΕΛΑΤΕΣ έχει σχέση ένα προς πολλά µε τον πίνακα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Ο πίνακας ΠΕΛΑΤΕΣ_ΕΤΑΙΡΙΑΣ έχει σχέση ένα προς πολλά µε τον πίνακα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Ο πίνακας ΠΡΟΪΟΝΤΑ έχει σχέση ένα προς πολλά µε τον πίνακα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. 26

27 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΩΝ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Τι είναι ερώτηµα Με τη χρήση των ερωτηµάτων επιλογής σε πίνακες ή σε άλλα ερωτήµατα, έχουµε τη δυνατότητα να επιλέγουµε διάφορες πληροφορίες και να δηµιουργήσουµε ένα σύνολο εγγραφών (recordset). Η δηµιουργία ερωτηµάτων µπορεί να γίνει µε τη χρήση της γλώσσας SQL ή µέσω του παραθύρου της Προβολής Σχεδίασης Ερωτηµάτων. Ο δεύτερος τρόπος έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι εύχρηστος, δεν απαιτεί τη γνώση της γλώσσας SQL και γίνεται µε οπτικό τρόπο, µε τη βοήθεια του πλέγµατος σχεδίασης. Να διευκρινιστεί ότι ένα σύνολο εγγραφών το οποίο δηµιουργείται από ένα ερώτηµα δεν υπάρχει στη βάση δεδοµένων, αλλά δηµιουργείται τη στιγµή της εκτέλεσης του ερωτήµατος. Η άντληση των δεδοµένων µπορεί να γίνει από έναν ή περισσότερους συνδεδεµένους πίνακες. Τι είναι φόρµα Μια φόρµα είναι ένα αντικείµενο βάσης δεδοµένων το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να δηµιουργήσετε ένα περιβάλλον χρήστη για µια εφαρµογή βάσης δεδοµένων. Μια "δεσµευµένη" φόρµα συνδέεται απευθείας µε µια προέλευση δεδοµένων όπως πίνακα ή ερώτηµα, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εισαγωγή, επεξεργασία ή εµφάνιση δεδοµένων από αυτήν την προέλευση δεδοµένων. Εναλλακτικά, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια "µη δεσµευµένη" φόρµα η οποία δεν συνδέεται απευθείας σε µια προέλευση δεδοµένων, αλλά η οποία εξακολουθεί να περιέχει κουµπιά εντολών, ετικέτες ή άλλα στοιχεία ελέγχου τα οποία χρειάζεστε για τη λειτουργία της εφαρµογής. Τι είναι έκθεση Όταν χρησιµοποιείτε µια βάση δεδοµένων, συνήθως χρησιµοποιείτε εκθέσεις για την προβολή, µορφοποίηση και σύνοψη δεδοµένων. Για παράδειγµα, ίσως δηµιουργήσετε µια έκθεση τύπου λίστας για να εµφανίσετε τους αριθµούς τηλεφώνου για όλες τις επαφές σας ή µια αναφορά σύνοψης για να δηµιουργήσετε ένα σύνολο των πωλήσεων της εταιρείας σας σε διαφορετικές περιοχές και χρονικές περιόδους. 27

28 Ερώτηµα 1: Όσον αφορά την ηλεκτρονική αποθήκη: ηµιούργησα δυο φόρµες για την εγγραφή ενός νέου χρήστη εταιρίας ή φυσικού προσώπου. Ο χρήστης θα δίνει όλα τα αναγκαία στοιχεία και θα επιλέγει ένα δικό του username/passwd. Το σύστηµα θα ελέγχει αν είναι µοναδικό το username και αν δεν είναι θα ζητάει από τον χρήστη να δώσει ένα νέο. Παραπάνω παρουσιάζω την φόρµα εγγραφής ενός νέου χρήστη φυσικού προσώπου. Παραπάνω παρουσιάζω την φόρµα εγγραφής ενός νέου χρήστη εταιρικού προσώπου. 28

29 Ερώτηµα 2: Στο ερώτηµα αυτό δηµιούργησα την παρακάτω φόρµα για την εισαγωγή εγγραφών στον πίνακα Προϊόντα. Ερώτηµα 3: Στο ερώτηµα αυτό έγινε δηµιουργία τεσσάρων εκθέσεων. Οι εκθέσεις αυτές φαίνονται παρακάτω. 1 η φόρµα 29

30 2 η φόρµα 3 η φόρµα 30

31 4 η φόρµα 31

32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Internet duction-r.pdf Βιβλία του Microsoft Office 32

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή Δείτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγµα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «µαγική συνταγή»

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός Υψηλού-επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε ιάγραµµα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιµίδης Βάσεις εδοµένων ιάγραµµα Ο-Σ 1 Σχεδιασµός µιας Βάσης εδοµένων Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας Βάσης εδοµένων είναι: Ανάλυση Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων βασίζεται στην αντίληψη ότι ο πραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ: το E-R µοντέλο. Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Καθηγητής γρ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ: το E-R µοντέλο. Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Καθηγητής γρ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ: το E-R µοντέλο Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Καθηγητής γρ. 307 891-578 kat@uom.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή εργαλείων και τεχνικών µοντελοποίησης δεδοµένων. Ειδικότερα:

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δηµιουργούµε ένα σχήµα σχέσης που

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εκμάθηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία E-R διαγραμμάτων 2 Περιεχόμενα ενότητας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διάγραμμα οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Η/Υ ΙΙΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ 2ο Σχεσιακό µοντέλο (E-R model), ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων (E-R diagram), Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι. 2 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika]

Βάσεις Δεδομένων Ι. 2 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika] Βάσεις Δεδομένων Ι 2 ο Φροντιστήριο http://www.dblab.upatras.gr/gr/dbi.htm Πέρδικα Πολίνα [perdika] Σχεδιασμός & Υλοποίηση ΒΔ Βήμα 1 συλλογή & ανάλυση απαιτήσεων (requirements collection and analysis)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) (Databases - DB) και των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Επαγγελματικού Λυκείου Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισηγητής Δελησταύρου Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. M.Sc. στα Συστήματα Υπολογιστών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 7 Κεφάλαιο 2 Microsoft Access 2010... 16 Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 27 Κεφάλαιο 4 Προβολές πινάκων και

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ Β (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3) Τελευταία ενηµέρωση: 10/2011 Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β ΣΤΟΧΟΣ Στόχοs του 3 ου εργαστηρίου είναι η υλοποίηση µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Δείτε αυτά που ακολουθούν ως παραδείγματα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως«μαγική συνταγή»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις. Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης. Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης. Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β Σχεδιασµός µιας Β Εισαγωγή ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (κεφ. 3) γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Μοντελοποίηση δεδοµένων (data modeling) Εννοιολογικό: μοντέλα δεδομένων. Λογικό: δομή δεδομένων. Φυσικό: δοµή αρχείων. Μοντέλο της Βάσης Σχήµα της Βάσης Στιγµιότυπο της βάσης Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (μοντέλο ΟΣ) βασίζεται στην αντίληψη ότι οπραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities) με γνωρίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Λειτουργικές απαιτήσεις (πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Γενικά Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε ένα σχήμα σχέσης που παίρνει το όνομα του

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα: 1. Ο/Σ -> σχεσιακό 2. Ορισμός σχεσιακής βάσης σε SQL Αρχικά ας σχεδιάσουμε μια σχεσιακή βάση δεδομένων χωρίς να σχεδιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης Κανονικοποίηση σχήµατος Β Σύνοψη

Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης Κανονικοποίηση σχήµατος Β Σύνοψη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Κανονικοποίηση σχήµατος Β Σύνοψη Κανονικοποίηση σχέσεων 1ος κανόνας κανονικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων ηχανικών & ηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 άθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΕΩ ιδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιµολλέων Σελλής Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ

Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα Ευαγγελία Πιτουρά 1 Γενικά Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε ένα σχήμα σχέσης που παίρνει το όνομα του αντίστοιχου τύπου. Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

µπιτ Λύση: Κάθε οµάδα των τεσσάρων µπιτ µεταφράζεται σε ένα δεκαεξαδικό ψηφίο 1100 C 1110 E Άρα το δεκαεξαδικό ισοδύναµο είναι CE2

µπιτ Λύση: Κάθε οµάδα των τεσσάρων µπιτ µεταφράζεται σε ένα δεκαεξαδικό ψηφίο 1100 C 1110 E Άρα το δεκαεξαδικό ισοδύναµο είναι CE2 ! Βρείτε το δεκαεξαδικό ισοδύναµο του σχήµατος µπιτ 110011100010 Λύση: Κάθε οµάδα των τεσσάρων µπιτ µεταφράζεται σε ένα δεκαεξαδικό ψηφίο 1100 C 1110 E 0010 2 Άρα το δεκαεξαδικό ισοδύναµο είναι CE2 2 !

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Η ιστορία των Βάσεων Δεδομένων History of the Database 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Συσχετίσεις, Ρόλοι και Δομικοί Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα και Βάση Δεδομένων Πληροφοριακό σύστημα Είναι το σύστημα, που επεξεργάζεται εισόδους, συντηρεί αρχεία και παράγει πληροφορίες κάθε μορφής. Είναι ο συνεκτικός κρίκος των υποσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) ..?????? ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?? ΙΙ Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) . ER ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity-relationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού Πράξεις ενημέρωσης σε σχέσεις Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτωνσυσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΔ Μοντέλο Δεδομένων Data Model

Τα στοιχεία των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΔ Μοντέλο Δεδομένων Data Model Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr Τα στοιχεία των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΔ Μοντέλο Δεδομένων Data Model ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Κ. - Κ. ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ 2015 2015 1/ 1 Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Διαγράμματα Οντοτήτων- Συσχετίσεων (E-R) Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΔΒΔ

Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΔΒΔ Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΔΒΔ Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) Φροντιστήριο 2 ο 23-10-2008 Βασικά Σχήματα: ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΓΝΩΡΙΣΜΑ 19/2/2009 Βάσεις Δεδομένων 2 Γνωρίσματα Σύνθετα vs Απλά Μονότιμα vs Πλειότιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά Για την STUDIO KOSTA BODA ILLUM Χανίων Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων Σχεσιακό Ιεραρχικό Δικτυακό Tο κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων στις σύγχρονες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Σελίδα 1

Εργαστηριακές Ασκήσεις Σελίδα 1 Άσκηση 3 η : Δημιουργία ΒΔ που αποτελείται από δυο πίνακες με υλοποίηση συσχέτισης τύπου «1 προς Ν» και σχεδίαση διάταξης φόρμας-υποφόρμας προβολής και καταχώρησης δεδομένων. 1. χεδίαση και δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Εισαγωγή Μέχρι τώρα είδαμε πως μοντελοποιούμε εννοιολογικά τις απαιτήσεις των χρηστών, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων. Διαγράμματα Κλάσεων ClassDiagrams

Μοντελοποίηση Συστημάτων. Διαγράμματα Κλάσεων ClassDiagrams Μοντελοποίηση Συστημάτων Διαγράμματα Κλάσεων ClassDiagrams Διαγράμματα Κλάσεων Χρησιμοποιούνται στα βήματα: Ανάλυση απαιτήσεων Π.Σ. Σχεδιασμός Π.Σ. Είναι στατικά διαγράμματα που δείχνουν: Κλάσεις Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a)

Διαβάστε περισσότερα

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Λογικός σχεδιασμός Αρχείων Το μοντέλο οντοτήτων Οντότητες (Entities) Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Τι είναι Οντότητες Είναι συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων -Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a) Create

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (relational data model) προτάθηκε από τον E. F. Codd το 1970 Aποτελεί ένα μέσο λογικής δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Microsoft Access

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Microsoft Access ENOTHTA 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 2 Microsoft Access 2010... 19 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 29 4 Προβολές πινάκων

Διαβάστε περισσότερα