2.1. Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.1. Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα:"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ: 964/84385 Τηλέφωνο , -7204, : syg minagric. gr ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.4282/2014 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών αποτελεί για την χώρα μας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία, με σαφώς εξαγωγικό χαρακτήρα. Εντούτοις πρώτη φορά με την ψήφιση του νόμου 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 182), γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης και κωδικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου σε ένα ενιαίο κείμενο νόμου, έτσι ώστε να ρυθμίζονται σαφώς θέματα του τομέα, όπως διαδικασίες παραχώρησης υδάτινων εκτάσεων, αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και άλλα σχετικά θέματα, σε αντικατάσταση παλαιότερων νομοθετημάτων και εγκυκλίων, τα οποία συχνά δημιουργούσαν ασάφειες στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τους παραγωγικούς φορείς. Τα βασικά σημεία τα οποία ρυθμίζονται και θεσπίζονται για πρώτη φορά με τον ν.4282/2014 συνοψίζονται στα εξής: 1. Γενικές Διατάξεις. Καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση. 2. Θέματα που ρυθμίζονται και θεσπίζονται Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα: Ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται η παραχώρηση θαλασσίων και λιμναίων εκτάσεων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής και η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων της μορφής αυτής, που 1

2 εγκαθίστανται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση. Δεν έχει εφαρμογή σε υδατοκαλλιέργειες εκτατικής μορφής (λιμνοθάλασσες). Όσον αφορά στους ορισμούς, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο, γίνεται παραπομπή στους ορισμούς του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ), ΚΥΑ 31722/ , (ΦΕΚ Β 2505/2011) Με το άρθρο 2 θεσμοθετείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). Το ΕΠΑΥ θέτει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης του τομέα, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρτίζεται με ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών του επόμενου άρθρου Με το άρθρο 3 θεσμοθετείται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), το οποίο γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα μέσω αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση. Το ΕΣΥΔ συγκροτείται από εκπροσώπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΠΕΝ, ειδικούς επιστήμονες των ερευνητικών ινστιτούτων, εκπροσώπους φορέων του κλάδου, του ΓΕΩΤΕΕ, των ΜΚΟ και οργανώσεων των καταναλωτών Με τα άρθρα 4 έως 19, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παραχώρηση με απ ευθείας μίσθωση υδάτινων εκτάσεων (θαλάσσιων και λιμναίων), με σκοπό την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ορίζεται η χρονική διάρκεια της παραχώρησης με απευθείας μίσθωση θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων σε 20 έτη (αντί 10 που ίσχυε πριν την ψήφιση του νόμου) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ρυθμίζεται η παραχώρηση με απευθείας μίσθωση λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, ορίζεται η χρονική διάρκεια σε 15 έτη και όχι λιγότερο από 10 έτη και λοιπά σχετικά θέματα. Περιλαμβάνονται επιπλέον ειδικές ρυθμίσεις για την παραχώρηση των λιμναίων εκτάσεων σε συνεταιρισμούς ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός Στην παράγραφο 3(α) του άρθρου 4, καθορίζεται ότι η παραχώρηση χρήσης των υδάτινων εκτάσεων εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στην παράγραφο 3(β) του άρθρου 4, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασφάλιση μίσθωσης της κατάλληλης υδάτινης έκτασης με την έκδοση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, η οποία αντικαθιστά την πρωτύτερα ονομαζόμενη στις αριθ /2/11/ (ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΤΛΥ) και αριθ. 445/28217/ (ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9) εγκυκλίους μας «Εγκριτική Απόφαση μίσθωσης», και καθορίζονται οι σχετικές προθεσμίες και προϋποθέσεις. 2

3 Στις παραγράφους 3γ & 3δ του άρθρου 4, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης και ειδικότερα προβλέπεται, ότι ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης αφού προσκομίσει σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. Σημειώνεται, ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της τρίμηνης προθεσμίας Με τα άρθρα 5 έως 7, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα, τη διαχείριση των ΠΟΑΥ και τις αναμισθώσεις. Ειδικότερα, το άρθρο 5 αφορά παραχώρηση της χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα και ορίζονται, μεταξύ άλλων, ότι η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα γίνεται για δοκιμαστική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών και για έρευνα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, με εν δυνάμει δικαιούχους φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ιδρύματα του Δημοσίου αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι μετά από επιτυχή έκβαση της δοκιμαστικής καλλιέργειας και μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών τουλάχιστον, η παραχωρούμενη έκταση μπορεί να μισθωθεί στον ίδιο φορέα για εμπορική εκμετάλλευση ίδιας μορφής. Επίσης, παραχώρηση γίνεται και για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, με δικαιούχους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Προβλέπεται, ότι με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται οι όροι παραχώρησης, η τηρούμενη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, κλπ, (άρθρο 26, παράγραφος 4). Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζεται, ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανατίθεται η διαχείριση της θαλάσσιας έκτασης της ΠΟΑΥ στον φορέα διαχείρισης, μετά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος θεσμοθέτησης της ΠΟΑΥ. Επίσης ορίζεται η διαδικασία έκδοσης της απόφασης, η διάρκεια ισχύος της και οι λόγοι ανάκλησής της, όπως η απώλεια της ιδιότητας του φορέα διαχείρισης και η παράβαση των όρων του σχετικού Π.Δ. και των διατάξεων του ΕΠΧΣΑΑΥ. Πρόκειται για διάταξη ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της χωροταξικής οργάνωσης των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα, με την ίδρυση ΠΟΑΥ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑΥ. Το άρθρο 7 αφορά την αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί με απ ευθείας μίσθωση για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής. Ειδικότερα ορίζεται, ότι η αναμίσθωση γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για είκοσι (20) έτη και για περισσότερες της μίας φορές. Επίσης ορίζονται οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται και οι προθεσμίες έκδοσης της απόφασης και υποβολής του σχετικού αιτήματος αναμίσθωσης στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενημερώνοντας σχετικά και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα, η απόφαση αναμίσθωσης εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης και η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν. Ειδική ρύθμιση αποτελεί η παράγραφος 4 του άρθρου, που αφορά μίσθωση υδάτινων εκτάσεων εάν η προηγούμενη έχει διακοπεί ή λήξει, χωρίς να ανανεωθεί. 3

4 Ειδικότερα, ορίζεται παραχώρηση με τη διαδικασία μοριοδότησης θέτοντας ορισμένες προτεραιότητες, ενώ, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με απόφασή του, να ορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής (άρθρο 26, παράγραφος 5). Διευκρινίζεται, ότι για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας των οποίων η μίσθωση είχε λήξει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, εφαρμόζεται η διαδικασία προσαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27 (μεταβατικές διατάξεις) και όχι της μοριοδότησης. Σημειώνουμε, ότι στις μισθώσεις του άρθρου 4 περιλαμβάνονται και εκείνες των λιμναίων εκτάσεων, όπου η διάρκεια της αρχικής μίσθωσης ορίζεται σε 15 έτη (άρθρο 4, παράγραφος 2), ενώ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο, η διάρκεια της αναμίσθωσης θα είναι είκοσι (20) έτη Με το άρθρο 8, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις επεκτάσεις και τις μετεγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού η διάρκεια μίσθωσης της υδάτινης έκτασης για επέκταση μονάδας ορίζεται για χρονικό διάστημα ίσο με την υπολειπόμενη διάρκεια της ισχύουσας μίσθωσης. Στις αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για μετεγκατάσταση θα πρέπει, μεταξύ των άλλων και στο πλαίσιο της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 13, να ορίζεται και η ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της αρχικής έκτασης. Αποτελεί νέα ρύθμιση και ορίζεται ως μετατόπιση η μετακίνηση εγκαταστάσεων μονάδας μέχρι τα 250 μέτρα. Τα θέματα αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ που προβλέπεται στην περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 62 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ, Α 32). Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για μετεγκατάσταση. Σχέδιο της εν λόγω ΥΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από την υπηρεσία μας Με το άρθρο 9 ρυθμίζονται τεχνικά θέματα όπως η τοποθέτηση αγκυροβολίων και ορίζεται, ότι η τοποθέτηση μπορεί να γίνει και εκτός της μισθωμένης έκτασης αλλά σε συγκεκριμένο όριο. Ειδικότερα, η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και έξω από την μισθωμένη θαλάσσια και λιμναία υδάτινη έκταση, σε απόσταση, που δεν υπερβαίνει, μετρούμενη σε ευθεία στην επιφάνεια της υδάτινης έκτασης, το τριπλάσιο το βάθους του νερού στο σημείο που βρίσκεται ο τελευταίος επιφανειακός πλωτήρας του συγκεκριμένου αγκυροβολίου, ο οποίος θα βρίσκεται οπωσδήποτε εντός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης. Επισημαίνεται, ότι εάν γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας, δηλαδή, για τεχνικούς λόγους αγκυροβόλια τοποθετηθούν εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, η ακριβής θέση τους και η απόστασή τους από τα όρια της μισθωμένης έκτασης θα πρέπει να επισημαίνεται επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων και να αναφέρεται ρητά στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας Με τα άρθρα 11 και 12 τίθενται περιορισμοί στους μισθωτές και καθορίζονται οι προϋποθέσεις μίσθωσης, καταβολής και απόδοσης των μισθωμάτων. Ειδικότερα, ορίζεται μεταξύ των άλλων, ότι το μίσθωμα είναι χρηματικό ποσό ανά στρέμμα, έτος και είδος καλλιέργειας, ορίζεται για δύο (2) περιόδους (πρώτη 4

5 πενταετία και για τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης), ενώ, το ύψος του και ο τρόπος προσαρμογής του καθορίζονται με ΚΥΑ με τον Υπουργό Οικονομικών (παράγραφος 7 α του άρθρου 26). Το μίσθωμα αποδίδεται στον Δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου έχει εγκατασταθεί η Μονάδα. Επιπλέον, για τις θαλάσσιες εκτάσεις εντός ΠΟΑΥ το μίσθωμα αυξάνεται κατά 20%, ενώ αν η έκταση βρίσκεται εντός ΠΟΑΥ ή/και προστατευόμενης περιοχής (άρθρου 18 του ν.1650/1986), ποσοστό 20% αποδίδεται στον καθένα των αντίστοιχων φορέων διαχείρισης Με το άρθρο 13, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις του μισθωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η δυνατότητα παραχώρησης του μισθίου ή η σύναψη έννομης σχέσης με τρίτους και οι σχετικοί χρονικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, σημειώνουμε την υποχρέωση υπογραφής σύμβασης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγυήσεων, ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και λειτουργία της μονάδας σε ποσοστό 50% εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ανάλογα με την περίπτωση (ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση), υποβολή αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εγκαταστάσεων και λειτουργίας της μονάδας πριν τη λήξη της χορηγηθείσας προθεσμίας, απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και απελευθέρωση της έκτασης έως και δύο (2) έτη μετά τη λήξη της μίσθωσης ανάλογα με το είδος εκτροφής, με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης απαγορεύεται η παραχώρηση του μισθίου χωρίς έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα καθοριστούν οι ειδικές περιπτώσεις που θα παρέχεται έγκριση (παράγραφος 8, άρθρο 26). Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, στο πλαίσιο βέβαια της προθεσμίας που ορίζεται. Στην έννοια της μεταβολής περιλαμβάνονται η μεταβολή του φυσικού προσώπου σε νομικό πρόσωπο και αντίστροφα καθώς και η αλλαγή της νομικής μορφής του νομικού προσώπου (π.χ. ΟΕ σε ΙΚΕ, ΕΠΕ σε ΑΕ, κλπ) και όχι οι οποιεσδήποτε μεταβολές στο Καταστατικό του νομικού προσώπου (έδρα, μέτοχοι, εκπροσώπηση, κεφάλαιο, κλπ) Με τα άρθρα 14, 15 και 16, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν (α) στις περιπτώσεις λύσης των συμβάσεων μίσθωσης, (β) στην εγκατάσταση του μισθωτή και (γ) στις σχετικές απαγορεύσεις στην μισθωμένη έκταση και περιμετρικά αυτής. Επισημαίνεται ότι στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 και εφόσον δεν συντρέχει υπαιτιότητα του μισθωτή, παρέχεται εύλογη προθεσμία και διευκολύνσεις για την μετεγκατάσταση της μονάδας του για τις περιπτώσεις που αφορούν, την ακύρωση των διοικητικών πράξεων μίσθωσης με Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση (περίπτωση δ ), την εκτέλεση κοινωφελών έργων (περίπτωση ε ) και τυχόν σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης της μονάδας (περίπτωση στ ) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. Σημειώνεται, ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την λύση σύμβασης μίσθωσης δεν αφορά στις 5

6 περιπτώσεις αυτοδίκαιης λύσης της μίσθωσης για την οποία δεν απαιτείται η έκδοσή της. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων εντός μηνός θα ενημερώνει εγγράφως τον μισθωτή για την ακριβή ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της μίσθωσης (πράξη επιβεβαίωσης) Με το άρθρο 17, ορίζονται ρητά οι συναρμόδιες υπηρεσίες που γνωμοδοτούν κατά τη φάση της αδειοδότησης για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας και η προθεσμία εντός της οποίας αυτή θα πρέπει να παρέχεται (τρίμηνο). Η γνώμη ή σύμφωνη γνώμη πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να αφορά αποκλειστικά και μόνο σε θέματα αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας. Νέα ρύθμιση αποτελεί η παροχή γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων) και του φορέα διαχείρισης των ΠΟΑΥ προκειμένου για εκτάσεις εντός ΠΟΑΥ, για τον οποίο ορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα αντί του τριμήνου, που ισχύει για τους λοιπούς φορείς Με το άρθρο 18, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός για την έκδοση απόφασης αναστολής μισθώσεων θαλάσσιων και λιμναίων εκτάσεων για τη δημιουργία νέων μονάδων, προς αποφυγή αντιπαραγωγικών αποτελεσμάτων και κυρίως του κινδύνου δημιουργίας πλεονασματικής παραγωγικής ικανότητας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερης σημασίας και απαιτεί την παρακολούθηση συγκεκριμένων στοιχείων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για την τεκμηρίωσή της Με το άρθρο 19, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην παραχώρηση δημοσίων χερσαίων εκτάσεων οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για εγκατάσταση, μετεγκατάσταση ή επέκταση χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, (όπως αιγιαλός και παραλία, δημόσιες γαίες, δασικές εκτάσεις, εκτάσεις του ν.4061/2012) Με τα άρθρα 20 έως και 24, ρυθμίζονται οι διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Με τις εν λόγω διατάξεις επιδιώκεται η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης. Στόχος είναι η μείωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών και απαιτήσεων, για επίσπευση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση της σχετικής άδειας και επομένως και της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετείται ως υπηρεσία διεκπεραίωσης των αιτημάτων η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πρότυπα της υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop). Ειδικότερα: Με το άρθρο 20, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (παράγραφος 1), καθώς και το περιεχόμενο (παράγραφος 2) της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της χρήσης των υδάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και υγιεινής των παραγόμενων προϊόντων και η διάρκεια ισχύος της άδειας (όσο ισχύει και η μίσθωση, (παράγραφος 3). Επίσης ορίζεται, ότι με την άδεια ίδρυσης και 6

7 λειτουργίας, που χορηγείται με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνεται η μίσθωση της υδάτινης έκτασης, νομιμοποιείται η χρήση της χερσαίας έκτασης, προκειμένου για μονάδες χερσαίων εγκαταστάσεων και ότι περιλαμβάνεται στην άδεια και ενσωματώνεται η κτηνιατρική άδεια του π.δ. 28/2009 και οι υποχρεώσεις που ορίζονται σε αυτό. Στην παράγραφο 4 ορίζονται οι ενέργειες που ακολουθούν την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας πριν από την τοποθέτηση του ζωϊκού κεφαλαίου στις εγκαταστάσεις της, για την πραγματοποίηση αυτοψίας από την τριμελή επιτροπή των κτηνιάτρων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 28/2009 για την χορήγηση του Κωδικού της μονάδας (άρθρο 6 του άνω π.δ.) Με τα άρθρα 21 και 22, καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών και χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιέργειας με συντομότερες προθεσμίες διεκπεραίωσης των υποβαλλόμενων αιτημάτων και με την κατά περίπτωση μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 21, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (με την έννοια της Υπηρεσίας μιάς στάσης), η οποία και αναλαμβάνει την ευθύνη να τα διαβιβάσει στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά μίσθωσης της υδάτινης έκτασης. Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη γνωμοδότηση των Υπηρεσιών του άρθρου 17, εισηγείται την έκδοση της απόφασης «προέγκρισης μίσθωσης» στον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών (σημεία αα - στστ της παραγράφου 2 α ). Αιτήματα τροποποίησης που τυχόν υποβάλλονται πριν την έκδοση απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ακόμη και μετά την έκδοση προέγκρισης μίσθωσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτά για εξέταση χωρίς να επιτρέπουν παράταση των προβλεπόμενων δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων της διαδικασίας για την έκδοση απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων διαβιβάζει άμεσα τα δικαιολογητικά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χρήσης νερού (σημεία ββ και εε αντίστοιχα) στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες (εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών), σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να ζητείται γνώμη ή σύμφωνη γνώμη από Υπηρεσίες που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την διαδικασία έκδοσης της προέγκρισης μίσθωσης. 7

8 Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και της άδειας χρήσης νερού όπου απαιτείται (ΔΕΝ απαιτείται άδεια σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων εκτάσεων αλλά μόνο γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων στην αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης), η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων διαβιβάζει τα δικαιολογητικά (σημείο στστ ) στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για γνωμοδότηση. Παράλληλα, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά των σημείων γγ (δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ) και δδ (χερσαίων εγκαταστάσεων). Για τα δικαιολογητικά των χερσαίων εγκαταστάσεων σημειώνεται ιδιαίτερα η αναφορά στην πολεοδομική άδεια που υποβάλλεται μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του από Προεδρικού Διατάγματος (περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2) προκειμένου για κατασκευές θερμοκηπίου και υπέργειες δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών. Επίσης, δύναται να υποβάλλεται η βεβαίωση περαίωσης του ν.4178/2013 για της χερσαίες εκτάσεις ή τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου αυτού. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ο Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας στην οποία προσαρτώνται οι ΠΠΔ, προκειμένου για έργα κατηγορίας Β Με το άρθρο 22 περιγράφεται η νέα διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής με ανάλογες προσαρμογές (π.χ. δεν υπάρχει θέμα έκδοσης προέγκρισης μίσθωσης) Με τα άρθρα 23 και 24, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία για την ανανέωσητροποποίηση και την ανάκληση-αναστολή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται ή τροποποιείται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 για τις πλωτές μονάδες. Η αίτηση (ανανέωσης ή τροποποίησης) υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και προκειμένου για τις ανανεώσεις, αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον - Τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη της, εάν πρόκειται για μονάδα υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις, - Έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της, εάν πρόκειται για μονάδα υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά πλωτή ή πλωτή με χερσαίες εγκαταστάσεις (προκειμένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις τόσο του άρθρου 7, όσο και του παρόντος άρθρου 23). Στις περιπτώσεις που απαιτείται ταυτόχρονα και ανανέωση ή τροποποίηση της περιβαλλοντικής άδειας, η Υπηρεσία αυτή οφείλει να διαβιβάσει το σχετικό φάκελλο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4014/2011 και η εγκύκλιος ΕΥΠΕ/203188/ (ΑΔΑ: Β4ΣΦΟ-ΜΒΞ). Όσον αφορά την άδεια 8

9 χρήσης υδάτων ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 (παρ. 2εε και 2αα ). Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και μετά τη λήξη της αν η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αιτήματα ανανέωσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας που υποβλήθηκαν μετά την έκδοση του ν.4282/2014 και μέχρι 31 Μαίου 2015 χωρίς να τηρείται η υποχρέωση υποβολής του αιτήματος των έξι (6) μηνών του άρθρου 7 ή των τριών (3) μηνών του άρθρου 23, θεωρούνται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά. Για την ανάκληση ή την αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας εκδίδεται απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας καθώς και αυτές που επιβάλλουν προσωρινή αναστολή της Με το άρθρο 25, για πρώτη φορά, ορίζονται σαφώς με νόμο οι υπηρεσίες ελέγχου, οι αρμοδιότητές τους και οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων που αφορούν σε παραβάσεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4, ως αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές, ενώ, τα πρόστιμα (από έως ) επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προβλέπεται επίσης διαδικασία ένστασης κατά της επιβολής προστίμου, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κατατίθεται στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων η οποία την διαβιβάζει στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων του ΥΠΑΠΕΝ, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό). Κυρώσεις επίσης προβλέπεται να επιβάλλονται σε φορείς μονάδων που δεν επιτρέπουν την είσοδο στη μονάδα και στην πρόσβαση στοιχείων αλλά και στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 16 (αλιείας και διέλευσης πλωτών στη μισθωμένη έκταση). 3. Εξουσιοδοτικές διατάξεις. Στο άρθρο 26 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΠΑΠΕΝ και συναρμόδιους Υπουργούς κατά περίπτωση, με αποφάσεις τους να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου. Πρόκειται για σημαντικό αριθμό αποφάσεων, μερικές των οποίων έχουν χαρακτήρα επείγοντος αλλά κύρια είναι ιδιαίτερης σημασίας για την μελλοντική πορεία του κλάδου (π.χ. το ύψος των μισθωμάτων, τα δικαιολογητικά αδειοδότησης). Ήδη η υπηρεσία μας επεξεργάζεται σχέδια κατάρτισης των προβλεπόμενων ως άνω αποφάσεων. 9

10 4. Μεταβατικές διατάξεις. Στο άρθρο 27 και με γνώμονα την διευκόλυνση των διοικητικών υπηρεσιών και των παραγωγικών φορέων του τομέα κατά την μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, παρατίθενται οι μεταβατικές διατάξεις. Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας τους ακολουθεί η αναφορά εφαρμογής τους σε επίπεδο παραγράφων: Παράγραφος 1: Δίνεται η δυνατότητα αδειοδότησης και προσαρμογής στις διατάξεις του νόμου, μονάδων υδατοκαλλιέργειας που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν χωρίς άδεια κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους. Ορίζεται ως προθεσμία αδειοδότησης τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου καθώς και η υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων για την έκταση που είναι εγκαταστημένες οι μονάδες και οι διευκολύνσεις που παρέχονται (αναστολή ισχύος διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολή προστίμων, κλπ.) κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών. Για την παροχή των διευκολύνσεων είναι αναγκαία η χορήγηση βεβαίωσης από την Υπηρεσία Αγροτικών Υποθέσεων για υποβολή φακέλου υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η υποπαράγραφος 1γ που αναφέρεται στις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στη διαδικασία προσαρμογής (σημεία αα - γγ ) και κύρια η περίπτωση του σημείου γγ που αφορά την υπέρβαση της μισθωμένης έκτασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Τα σημεία αα και ββ (αδυναμία αδειοδότησης και αυθαίρετη κατάληψη της έκτασης αντίστοιχα) δεν επιδέχονται δεύτερης ερμηνείας. Το σημείο ββ αναφέρεται σε αυθαίρετη εγκατάσταση μονάδας (μερική ή στο σύνολό της) χωρίς να έχει υποβληθεί ή/και εγκριθεί αίτημα παραχώρησης της έκτασης. Όσον αφορά στο σημείο γγ κατά την έννοια του νόμου, η προσαρμογή αφορά τη νόμιμα μισθωμένη έκταση και την υπέρβαση μέχρι ποσοστού 10% αυτής και αν η μίσθωση έχει λήξει, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πριν τη λήξη μίσθωση. Δεν υπάγεται στη διαδικασία προσαρμογής υπέρβαση μεγαλύτερη του 10%. Παράγραφος 2: Μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στη διαδικασία προσαρμογής και έχουν υποβάλλει το σχετικό αίτημα, μπορούν κατά τη μεταβατική περίοδο των δύο (2) ετών να υπαχθούν σε επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ, με τον όρο ότι η τελική πληρωμή της επιδότησης θα γίνει αφού η μονάδα αδειοδοτηθεί, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύος της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα. Παράγραφος 3 : Στην παράγραφο αυτή ορίζεται, ότι για τις περιπτώσεις υφιστάμενων μονάδων με άδειες εν ισχύ, οι άδειες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή στις διατάξεις του νέου νόμου. Παράγραφος 4 : Με την διάταξη αυτή ορίζεται, ότι αιτήσεις για ανανέωση αδειών, που κατατίθενται μετά την έκδοση του νέου νόμου και των οποίων ο χρόνος ισχύος έχει λήξει ή αναμένεται η λήξη τους, εξετάζονται με τον νέο νόμο λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο της παρούσας. Παράγραφος 5: Για περιπτώσεις αιτημάτων αδειοδότησης που εκκρεμούν και είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα να επιλέξει είτε τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο είτε, με νέο αίτημά του, να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα: 10

11 o Αιτήματα που αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, μετεγκατάσταση υφιστάμενης ή/και επέκταση σε νέα υδάτινη έκταση, και τα οποία (α) δεν έχουν προχωρήσει, δηλαδή, δεν έχει εκδοθεί καμμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες άδειες/εγκρίσεις, ή (β) βρίσκονται σε στάδιο εγκρίσεων (οι σχετικές άδειες έχουν ήδη εκδοθεί ή αναμένεται η έκδοσή τους) και έχουν χωροθετηθεί σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑΥ, έχοντας ακολουθηθεί οι διαδικασίες του παλαιού θεσμικού πλαισίου, εξετάζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο. Οι παραπάνω άδειες μετά την έκδοσή τους με τις διαδικασίες του παλαιού θεσμικού πλαισίου, προσκομίζονται στην αρμόδια πλέον Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση των Αποφάσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. o Αιτήματα που αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, μετεγκατάσταση υφιστάμενης ή/και επέκταση σε νέα υδάτινη έκταση και ο φορέας, με νέο αίτημα, επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του νέου νόμου, εξετάζονται και προωθούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4 της παρούσας εγκυκλίου. o Αιτήματα που αφορούν σε: (α) ανανεώσεις αδειών με αναμίσθωση της υδάτινης έκτασης, (β) απλή ανανέωση αδειών ως προς τις επιμέρους διοικητικές πράξεις (ΑΕΠΟ, άδεια χρήσης υδάτων, κτηνιατρική άδεια), και (γ) τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για αύξηση της δυναμικότητας στην υφιστάμενη υδάτινη έκταση, ύστερα από τροποποίηση/επέκταση της σχετικής ΑΕΠΟ, είτε εξετάζονται και ολοκληρώνονται με το παλαιό θεσμικό πλαίσιο, είτε, με νέο αίτημα του φορέα, υπάγονται στον νέο νόμο. o Μέχρι την έκδοση των νέων κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση από τον νέο νόμο, αιτήματα τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ως προς το φορέα, εξετάζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που είχαν εκδοθεί βάσει του παλαιού θεσμικού πλαισίου. o Επισημαίνεται τέλος, ότι οι επιμέρους άδειες και εγκρίσεις οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση και αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (ΑΕΠΟ, άδεια χρήσης υδάτων, κλπ), εκδίδονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ως προς αυτές ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Παράγραφος 6: Υφιστάμενες κατά την έκδοση του νόμου μισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους καταβάλλονται τα μισθώματα που ορίζονται σε αυτές, τα οποία αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν από την έκδοση του νέου νόμου. Παράγραφος 7: Για κάθε θέμα σχετικό με την αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του νέου νόμου και οι οποίες τελούν υπό επεξεργασία από την Υπηρεσία μας. Παράγραφος 8: Με την διάταξη της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι για ρυθμίσεις του ν.4282/2014 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4262/2014 και όσον αφορά τη μετάβασή τους στο καθεστώς αυτού, δεν ισχύουν οι οριζόμενες προθεσμίες από τον υπόψη νόμο (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 34). Σημειώνεται ότι ο ν.4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» θεσμοθετεί οριζόντια τη διαδικασία αδειοδότησης των παραγωγικών 11

12 δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και της υδατοκαλλιεργητικής, και προβλέπει την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την μετάβαση στο καθεστώς αυτό, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. 5. Καταργούμενες διατάξεις. Από , ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4282/2014, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 28. Σημειώνουμε ότι, μεταξύ των άλλων, παύουν να εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν.2971/2001. Κατόπιν τούτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του ν.4282/2014 και προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί του στόχοι, όπως η απλούστευση και συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών και η διευκόλυνση των παραγωγικών φορέων του τομέα κατά τη μετάβαση και προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ. ΓΕΛΑΛΗΣ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων (έδρες τους) 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ α. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (έδρες τους) β. Περιφερειακές Ενότητες, Υπηρεσίες Αλιείας, (έδρες τους) 4. Σ.Ε.Θ. Κτήριο ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη 5. ΠΑΝ.Ε.Μ.Ι. Κτήριο ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη 6. Ένωση Ελλήνων Υδατοκαλλιεργητών Φαρμακίδου 3, Χαλκίδα 7. Ιχθυοκαλλιέργειες Δωδεκανήσου Κάλυμνος 8. Ένωση Ιχθυοκαλλιεργητών Βορείου Αιγαίου (Ε.Ι.Β.Α.) Μικιάδων 14, Χίος 9. Σύνδεσμος Υδατοκαλλιεργητών Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Σ.ΥΔ.Ν.Α.) Χρήστου Μπασαγιάννη 11, Μεσολόγγι 10. Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Ν. Θεσπρωτίας Ελευθ. Βενιζέλου 3, Ηγουμενίτσα 11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κλεισούρας 13, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12. Σύνδεσμος Ελλήνων Μυδοκαλλιεργητών Οστρ/τών (Σ.Ε.Μ.Υ.Ο.) Δήμος Αξιού, Θεσσαλονίκη, Χαλάστρα 13. Αγροτικός Συνεταιρισμός Οστρακοκαλλιεργητών Μακρύγιαλου Πιερίας «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ» Κίτρος Πιερίας 14. Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ» Χαλάστρα 15. Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΧΑΛΑΣΤΡΑ» Χαλάστρα 16. Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κυμίνων-Μαλγάρων Χαλάστρα 17. Σύνδεσμος Μυδοκαλλιεργητών Ν. Πιερίας Μακρύγιαλος 18. Οργάνωση Παραγωγών Μυδιών & Οστρακοειδών «ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε.» Κλειδί Ημαθίας Ε.Δ. 1. Γρ. Αν. Υπουργού 2. Γρ. Υφυπουργού 3. Γρ. Γεν. Γραμματέα 4. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 5. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού 6. Γρ. Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας 7. Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων, τμήματα 8. Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων 13

14 9. Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων 14

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 Ο & 4 Ο... Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Β-91Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Β-91Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 1o... Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 383/1551 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 28 Αυγούστου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63243/590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : - 7/148 - Ταχυδρ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλεφ. FAX : Πατρών Αθηνών 33 Τ.Κ. 26 441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Πρωτ: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1018349 ΕΞ 2017 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23047 5 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 15225/ 08-05-2017 (ΦΕΚ 1919/τ.Β /1.6.2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 81057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. δ/νση : Λ. Συγγρού 150, 176

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63216/589 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 21/7/2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7995/278 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη δημιουργία νέας ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Ανατολικά Νήσου Γαβάθι» του Νησιωτικού συμπλέγματος Οινουσσών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 443 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 5/10/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 67596 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών»

στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιχειρείται µία ουσιαστική παρέµβαση στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. Η υδατοκαλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν της έναρξης ισχύος των άρθρων όγδοο, ένατο και δέκατο Ν. 4506/2017, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Κατόπιν της έναρξης ισχύος των άρθρων όγδοο, ένατο και δέκατο Ν. 4506/2017, σας ενημερώνουμε για τα εξής: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.33278/394

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Α.Π.: 3602/112992 Τμήμα: Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Τ.Κ.: 101 76

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-5-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 54395/235 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 109/122248 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μ. Αλεξάνδρου 28-55 535 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 322498 Fax: 2310 309768 E-mail:info@alphamentor.gr, http://www.alphamentor.gr ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. Υδατοκαλλιέργεια - Περιβάλλον Κλειστά κυκλώματα νερού Έρευνα Τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 8592/2017. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

Εγκύκλιος 8592/2017. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. Εγκύκλιος 8592/2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320731/17008 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 10 / 05 /2017. Αρ.Πρωτ.:1396 Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 10 / 05 /2017. Αρ.Πρωτ.:1396 Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/ /2013

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/ /2013 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 + 158/2013 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΥΘ04653ΠΓ-Ο4Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2721/88467 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα