Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι"

Transcript

1 Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των µη ζώντων συστατικών του φυσικού περιβάλλοντος (νερό, έδαφος, ανόργανες ουσίες, υγρασία, φως, θερµοκρασία, κ.ά. ). -Αβιοτικά συστατικά ή Αβιοτικοί παράγοντες: είναι τα άψυχα συστατικά ή οι αβιοτικοί παράγοντες που συνθέτουν κάθε οικοσύστηµα. ηλαδή, η ηλιακή ακτινοβολία, η γεωλογική σύσταση του εδάφους, η χηµική σύσταση του εδάφους, του νερού και του αέρα, οι κλιµατικοί παράγοντες, οι ρυπαντές, οι χηµικές ενώσεις, η θερµοκρασία, η υγρασία, το οξυγόνο κ.ά. -Άγρια ζωή: Τα µη εξηµερωµένα σπονδυλωτά ζώα (εκτός από τα ψάρια), δηλαδή τα αµφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά. -Αγροτικό οικοσύστηµα ή Αγρο-οικοσύστηµα: είναι τεχνητό οικοσύστηµα που έχει δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο µε σκοπό να αυξήσει τη φυτική (γεωργικές καλλιέργειες) και ζωική (κτηνοτροφία) παραγωγή. Είναι ανοιχτό σύστηµα, βρίσκεται δηλαδή σε επικοινωνία µε το εξωτερικό του περιβάλλον, µε το οποίο ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Συνήθως ενισχύεται µε εισροές από τον άνθρωπο (νερό, αγροχηµικά κ.τ.λ.) και οι εκροές του είναι τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα. -Αγροτουρισµός: Ήπια µορφή τουρισµού (φιλικός, οικείος, άµεσος), που περιλαµβάνει την ανάδειξη της διαφορετικότητας και µοναδικότητας του κάθε τόπου και της τοπικής αγροτικής κοινότητας. Ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή ή και συµµετέχει στην αγροτική ζωή, στα ήθη και έθιµα, στις αγροτικές δραστηριότητες (π.χ περισυλλογή µανιταριών, ελιάς, τρύγος κ.λ.π), στον

2 οικοτουρισµό (διαδροµές µέσα στη φύση, παρατήρηση πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις σε γεωτόπους, υγροτόπους, δάση, φρυγανότοπους κ.ά.), στα αθλήµατα περιπέτειας (π.χ αναρρίχηση, ράφτινγκ, πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.λ.π), στις πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε µοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια, µουσεία λαογραφία, µελισσοκοµίας, ελιάς, κ.α, παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους), στην εκµάθηση των παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών (π.χ µαθήµατα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονοµίας, ελληνική, κρητική, ηπειρώτικη κουζίνα, γευσιγνωσία, οινοποιεία, βιολογικά, τοπικά προϊόντα, παραγωγή µελιού κ.λ.π). -Αγροχηµικά: είναι όλες οι συνθετικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στη γεωργία. Περιλαµβάνουν τα χηµικά λιπάσµατα, τα παρασιτοκτόνα, τα εντοµοκτόνα, τα µυκητοκτόνα, αλλά και τις ορµόνες (ρυθµιστές ανάπτυξης). -Αγρωστώδη: Οικογένεια φυτών, που µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει τα δηµητριακά δηλαδή το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώµη, τη σίκαλη, το καλαµπόκι, το ρύζι, την αγριάδα, τα διάφορα γρασίδια, κ.α. -Αειφορία ή Αειφόρος ανάπτυξη ή Βιώσιµη ανάπτυξη: είναι διαδικασία µε την οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονοµεύονται οι απαιτήσεις των µελλοντικών γενεών, ώστε να καλύψουν και αυτές τις δικές τους ανάγκες κ.ο.κ. Έτσι, η αειφορία µπορεί να εξασφαλίσει τη διαρκή για παράδειγµα αξιοποίηση των φυσικών πόρων, χωρίς να προκληθούν µόνιµες ή και µη αναστρέψιµες περιβαλλοντικά ζηµιογόνες µεταβολές. -Αείφυλλα σκληρόφυλλα φυτά: είναι χαρακτηριστικές κοινωνίες µικρών δένδρων και θάµνων του µεσογειακού κλίµατος µε δερµατώδη σκληρά φύλλα (αγριελιά, δάφνη, µυρτιά, σχίνος, πουρνάρι, κουµαριά κ.ά). -Αείφυλλα φυτά: είναι εκείνες οι κοινωνίες των φυτών οι οποίες έχουν φύλλα όλες τις εποχές του έτους. -Αερόβιος: είναι τύπος ζωντανού οργανισµού που ζει µόνο όταν υπάρχει οξυγόνο ή είναι η φυσιολογική διαδικασία που αναφέρεται ότι γίνεται µε την παρουσία οξυγόνου. -Αιγιαλίτιδα ζώνη: είναι η ζώνη που αποτελεί το θαλάσσιο σύνορο µιας χώρας και είναι συνώνυµο µε τα χωρικά ύδατα. -Αιγιαλός: είναι συνώνυµο τους παραλίας. -Αιολική ενέργεια: είναι η κινητική ενέργεια η οποία είναι αποτέλεσµα του ανέµου. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 2

3 -Αισθητικό δάσος: Χαρακτηρίζεται έτσι ένα δάσος ή φυσικό τοπίο που έχει τέτοια ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σηµασία, ώστε να επιβάλλεται η προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του. -Ακραία καιρικά και κλιµατικά φαινόµενα: είναι τα φαινόµενα εκείνα τα οποία αποκλίνουν σηµαντικά από τη φυσιολογική κατάσταση των καιρικών και κλιµατικών συστηµάτων σε µια περιοχή. Τέτοια φαινόµενα είναι οι µεγάλες πληµµύρες, οι πολύµηνες ξηρασίες, οι πολυήµεροι καύσωνες, οι έντονες χιονοπτώσεις κ.ά. Τα έντονα και ακραία καιρικά φαινόµενα µπορεί να αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις περί κλιµατικής αλλαγής σε παγκόσµια κλίµακα. -Ακτή: Η ζώνη επαφής της ξηράς και της υδρόσφαιρας οριοθετεί την ακτή. -Αλατούχο έδαφος: Έδαφος µε υπερβολική περιεκτικότητα σε άλατα. Τέτοια εδάφη είναι ακατάλληλα για την καλλιέργεια των περισσότερων φυτών. -Αλληλεπίδραση: Η αµοιβαία επίδραση µεταξύ παραγόντων βιοτικών, αβιοτικών ή βιοτικώναβιοτικών. -Αλλόχθονα υλικά: είναι τα υλικά που µεταφέρονται σε κάποιο οικοσύστηµα από µια άλλη περιοχή. -Αλόφυτο φυτό: είναι εκείνο το φυτό το οποίο βρίσκεται και έχει µεγάλη αντοχή σε αλατούχο περιβάλλον (παραλίες, ακτές κ.ά), π.χ. αλµυρίκι, σαλικόρνια. -Αµειψισπορά: είναι η διαδικασία εκείνη µε την οποία εναλλάσσονται οι καλλιέργειες σε ένα συγκεκριµένο αγρό, προκειµένου να µειώνονται οι κίνδυνοι από εχθρούς, ασθένειες, ζιζάνια και να µην εξαντλείται το έδαφος. Για παράδειγµα η καλλιέργεια µε σιτηρά (στάρι, κριθάρι, βρώµη) σε ένα χωράφι, εναλλάσσεται κάθε έτος µε εκείνη των ψυχανθών (φασόλια, βίκος, τριφύλλι, µπιζέλι), ώστε µε φυσικό τρόπο να ανανεώνονται τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους ( αζωτούχες ενώσεις). -Αµµοθίνες ή Θίνες: είναι αµµόλοφοι ή και συσσωρεύσεις άµµου, που δεν είναι σταθεροί και συναντώνται κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές. Ο σχηµατισµός τους οφείλεται συνήθως στην ενέργεια του ανέµου ή και των κυµάτων που επιδρούν σε µια πλατιά αµµώδη παραλία. -Αµοιβαιότητα: Η αλληλεξάρτηση (θετική) ειδών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε εάν διαχωριστούν να µη µπορούν να επιζήσουν µόνα τους. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 3

4 -Αναδάσωση: είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία φυτεύονται δένδρα εκεί όπου προϋπήρχαν και τα οποία έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές ή άλλες αιτίες. Η µετατροπή µιας αποψιλωµένης περιοχής σε δάσος µε τη φύτευση δέντρων αποτελεί την αναδάσωση. -Αναερόβιος: είναι η φυσιολογική διαδικασία που αναφέρεται ότι γίνεται µε την απουσία του οξυγόνου ή είναι τύπος ζωντανού οργανισµού που ζει µόνο µε την απουσία οξυγόνου. -Ανακύκλωση υλικών: είναι η µε κυκλικό τρόπο επανάκτηση-επαναχρησιµοποίηση των µη ανανεώσιµων αγαθών (µέταλλο, χαρτί, γυαλί, νερό κ.ά). Η κυκλική επαναχρησιµοποίηση µη ανανεώσιµων αγαθών. -Αναπαραγωγή: είναι η διαδικασία εκείνη µέσα από την οποία ένας οργανισµός αποκτά απογόνους. -Αναπνοή: είναι η φυσιολογική λειτουργία κάθε ζωντανού πλάσµατος µε την οποία απλουστευµένα, προσλαµβάνεται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί ως προϊόν καύσης. -Ανθρώπινες ή Ανθρωπογενείς δραστηριότητες: είναι οι δραστηριότητες που προέρχονται από τον άνθρωπο (αγροτικές καλλιέργειες, ρύπανση, υπεραλίευση κ.ά). -Ανθρωπογενές περιβάλλον: Οτιδήποτε έχει δηµιουργήσει και προσθέσει ο άνθρωπος στο φυσικό περιβάλλον. Λέγεται και τεχνητό περιβάλλον. -Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία: Τα 16 χηµικά στοιχεία τα οποία τα φυτά χρειάζονται για την ανάπτυξή τους. Με την εξαίρεση των: C (άνθρακας), του Η (υδρογόνου) και του Ο (οξυγόνου) που τα παραλαµβάνουν από το νερό και από τον αέρα, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα πάρουν από το έδαφος. Τα χηµικά στοιχεία το Ν (άζωτο), το Ρ (φώσφορος), το Κ (κάλιο), το Ca (ασβέστιο), το Mg (µαγνήσιο), το S (θείο), χρειάζονται στα φυτά σε σχετικά µεγάλες ποσότητες και λέγονται µακροστοιχεία ενώ τα: Fe (σίδηρος), Zn (ψευδάργυρος), Mn (µαγγάνιο), Β (βόριο), Cu (χαλκός) Cl ( χλώριο) και ο Mo (µόλυβδος), χρειάζονται σε ελάχιστες ποσότητες και λέγονται ιχνοστοιχεία. -Ανοµβρία: είναι µεγάλη χρονική περίοδος χωρίς βροχόπτωση σε µια περιοχή. -Ανταγωνισµός: Η αλληλεπίδραση (αρνητική) ειδών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατη η χωρίς βλάβη συνύπαρξή τους. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 4

5 -Αντιπυρική ζώνη: Φυσική ή τεχνητή λωρίδα εδάφους που διασχίζει ένα δάσος ή ένα θαµνώνα και από την οποία έχει αποµακρυνθεί, ολικά ή µερικά, η βλάστηση εµποδίζοντας έτσι την εξάπλωση της φωτιάς. -Απόβλητα: είναι τα βρώµικα νερά τα οποία προέρχονται από τις κάθε είδους δραστηριότητες του ανθρώπου (βιοµηχανία, κτηνοτροφία, γεωργία). ηλαδή, τα παραπροϊόντα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. -Αποικοδοµητές ή Σαπροφάγοι οργανισµοί: είναι συνήθως µικροοργανισµοί (βακτήρια, πρωτόζωα, µύκητες) οι οποίοι αποικοδοµούν-διασπούν-κοµµατιάζουν κάθε νεκρό οργανικό υλικό (νεκρά φύλλα, νεκρά ζώα, περιττώµατα, απορρίµµατα κ.ά) στα ανόργανα συστατικά του. Έτσι, τα υλικά στο περιβάλλον ανακυκλώνονται και προσφέρονται τους διάφορους οργανισµούς για να κτίσουν οικοδοµήσουν τον οργανισµό τους και να ζήσουν. -Απορρίµµατα: είναι τα στέρεα υλικά που προέρχονται από τις καθηµερινές δραστηριότητες µέσα στο σπίτι και τα οποία είναι συνήθως άχρηστα (αποφάγια, σκουπίδια). Τα σκουπίδια όταν περιέχουν χαρτί, µέταλλο και γυαλί γίνονται χρήσιµα µέσα από την επανάκτηση των πρωταρχικών υλικών τους, ενώ τα αποφάγια γίνονται χρήσιµα όταν µε αυτά τρέφονται ζώα ή γίνονται λίπασµα για τα φυτά. -Απορρυπαντικά: είναι χηµικές ουσίες οι οποίες σχηµατίζουν πολύπλοκες ενώσεις µε τη βρωµιά και τις λιπαρές ουσίες και έτσι διευκολύνεται η διάλυσή τους από το νερό. Με τα απορρυπαντικά, καθαρίζουµε ευκολότερα τα χέρια και τα ρούχα µας, ενώ δηµιουργούνται προβλήµατα στο περιβάλλον απ αυτά τα ακάθαρτα νερά που περιέχουν απορρυπαντικά. -Αποσάθρωση πετρωµάτων: είναι η διαδικασία εκείνη µε την οποία διασπώνται (κοµµατιάζονται) τα πετρώµατα στα ορυκτά τους υπολείµµατα και στα διάφορα συστατικά που τα αποτελούν. -Αποψίλωση: Η πλήρη αποµάκρυνση ή και η καταστροφή της βλάστησης µιας περιοχής. -Αυτορρύθµιση: Η ικανότητα ενός συστήµατος να αντιπαρέρχεται, σε ορισµένο εύρος, τις διαταραχές των µεταβλητών του, και να επανέρχεται στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του. -Αυτότροφοι οργανισµοί ή Πρωτογενείς παραγωγοί: είναι οι φυτικοί οργανισµοί οι οποίοι µε το διοξείδιο του άνθρακα και µε το νερό που βρίσκονται στο περιβάλλον και µε τη βοήθεια τους ηλιακής ακτινοβολίας (λειτουργία της φωτοσύνθεσης), δηµιουργούν σάκχαρα, δηλαδή την τροφή τους. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 5

6 -Αφαλάτωση: είναι η διαδικασία αποµάκρυνσης του αλατιού από το θαλασσινό νερό µε σκοπό τη µετατροπή του σε πόσιµο νερό. -Βάλτος: είναι υγρότοπος µε στάσιµα αβαθή νερά και πολύ µαλακό βυθό. -Βένθος: είναι οι οργανισµοί που ζουν πάνω ή µέσα στο στρώµα του βυθού σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα. -Βιοδιάσπαση: είναι διαδικασία εκείνη κατά την οποία οι µικροοργανισµοί µετατρέπουν τα τοξικά ή τα οργανικά συστατικά που βρίσκονται στο περιβάλλον, σε ακίνδυνες για τη ζωή ανόργανες ενώσεις. -Βιοδυναµική γεωργία: Ειδική κατεύθυνση της βιολογικής γεωργίας που είναι πιο αυστηρή στις προδιαγραφές της, µε ορισµένες φιλοσοφικές προεκτάσεις και η οποία παίρνει υπόψη της και κοσµικούς παράγοντες π.χ. τις φάσεις της σελήνης, τις επιδράσεις των πλανητών κ.ά. -Βιοκοινότητα: Το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισµών που συνυπάρχουν σε συγκεκριµένο περιβάλλον ή βιότοπο. Το βιοτικό µέρος του οικοσυστήµατος. -Βιοκοινωνία: Σύνολο οµοειδών οργανισµών (φυτικών ή ζωικών) που συνυπάρχουν σε ένα βιότοπο και που βρίσκονται σε ισόρροπη και αυτορρυθµιζόµενη αλληλεξάρτηση. -Βιόκοσµος: Το σύνολο των έµβιων όντων µιας ορισµένης περιοχής. -Βιολογικά προϊόντα: είναι φυτικά και ζωικά αγροτικά προϊόντα τα οποία παράγονται µε φιλικές µεθόδους προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα βιολογικής γεωργίας, χαρακτηρίζονται αυτά που για την παραγωγή τους δεν χρησιµοποιούνται συνθετικά ή χηµικά λιπάσµατα, φυτοφάρµακα ή ορµόνες, αλλά ήπιες µέθοδοι αγροπεριβαλλοντικής παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον. -Βιολογική γεωργία: Η ήπια µη χηµική γεωργία. Συνώνυµά της είναι η οργανική ή και οικολογική γεωργία. Η βιολογική καλλιέργεια περιλαµβάνει ποικίλες φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές. Για παράδειγµα, η λίπανση του εδάφους γίνεται µε οργανική ουσία (κοπριά, χλωρή λίπανση κ.ά.) η οποία εµπλουτίζει το έδαφος και τρέφει πλήρως το φυτό. Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος από τη γεωργική αυτή δραστηριότητα είναι πρώτης προτεραιότητας. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 6

7 -Βιολογικός καθαρισµός ή Επεξεργασίας λυµάτων: είναι η διαδικασία εκείνη µε την οποία τα λύµατα των πόλεων (βρώµικα νερά από το σπίτι), µε τη βοήθεια µηχανικών, φυσικών και χηµικών µέσων, αλλά και µικροοργανισµών, υποβάλλονται σε διαδικασίες καθαρισµού χρήσεις σε ποσοστό µέχρι και 95%. Συνήθως τα καθαρισµένα αυτά νερά διοχετεύονται στη θάλασσα, ενώ θα µπορούσαν να καλύψουν ποικίλες χρήσεις (µετά από προσεκτική διαχείριση) σε περιοχές όπου το νερό είναι σε ανεπάρκεια ή σπανίζει. -Βιολογικός κύκλος: Το σύνολο των σταδίων και φάσεων από τα οποία περνά ένας φυτικός ή ζωικός οργανισµός. -Βιοµάζα: είναι το βάρος των ζωντανών οργανισµών οι οποίοι βρίσκονται σε µια ορισµένη επιφάνεια ή όγκο (νερού, εδάφους, αέρα), τη στιγµή που µετράµε τους οργανισµούς αυτούς. -Βιοσυσσώρευση: είναι η αθροιστική συσσώρευση κάποιας ουσίας σ ένα οργανισµό σε ποσότητα µεγαλύτερη απ αυτή που υπάρχει στο περιβάλλον και η οποία δεν µπορεί να αποικοδοµηθεί µέσα στο συγκεκριµένο οργανισµό. -Βιόσφαιρα: είναι η νοητή σφαίρα η οποία µας περιβάλλει και στην οποία υπάρχει ζωή. Η βιόσφαιρα περιλαµβάνει την επιφάνεια της γης, το έδαφος, τη θάλασσα, την ατµόσφαιρα, και γενικά κάθε περιοχή στην οποία υπάρχει ζωή, ακόµη και µε τη µορφή των ανθεκτικών σπόρων των µικροοργανισµών. -Βιοτικά συστατικά ή Βιοτικοί παράγοντες: είναι τα οποιαδήποτε ζωντανά (έµβια όντα) συστατικά στο περιβάλλον. Περιλαµβάνει τα φυτά, τα ζώα, τους ιούς, τους µικροοργανισµούς και τους σπόρους τους. -Βιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των βιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (φυτά - ζώα). Οι βιοκοινότητες. -Βιοτικό σύστηµα: Το σύνολο των ζώντων στοιχείων ενός οικοσυστήµατος (φυτά-ζώα). Η βιοκοινότητα. -Βιότοπος: είναι η περιοχή, ο συγκεκριµένος τόπος ή χώρος όπου ζουν και αναπαράγονται τα µέλη µιας βιοκοινωνίας. Το αβιοτικό µέρος του οικοσυστήµατος, δηλαδή το ανόργανο περιβάλλον (έδαφος - νερά - ατµόσφαιρα). Έτσι, για παράδειγµα ο βιότοπος του ροφού είναι οι βραχώδεις ακτές µιας θαλάσσιας περιοχής µε τρύπες, ενώ ο βιότοπος για το αλµυρίκι είναι συνήθως η αµµώδης παραλία. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 7

8 -Βλάστηση: είναι η φυτική κάλυψη µιας περιοχής ανεξάρτητα από ποια είδη την αποτελούν. ιαφορετικός όρος είναι η χλωρίδα. -Βοσκότοπος: Έκταση στην οποία αναπτύσσεται βλάστηση (ποώδης, ή ξυλώδης µε θαµνώδη µορφή ή και µικτή) που αποτελεί τροφή για ήµερα και άγρια ζώα. -Γεωθερµική ενέργεια: είναι η θερµική ενέργεια η οποία προέρχεται από το εσωτερικό τους γης και συνήθως από µεγάλο βάθος. - άσος: είναι ένα οικοσύστηµα που χαρακτηρίζεται από την επικράτηση µεγάλων και υψηλών δέντρων. - άσωση ή ασωµένη περιοχή: ηµιουργία πυκνής βλάστησης (π.χ. δάσους, θαµνώνα) µε φυσικές διαδικασίες ή τεχνητά µέσα, σε περιοχή στην οποία δεν υπήρχε προηγουµένως πυκνή βλάστηση. - ιάβρωση εδάφους: είναι το σύνολο των διεργασιών που προκαλούν διάφοροι φυσικοί παράγοντες (ήλιος, άνεµος, βροχή χιόνι κ.ά), αλλά και βιολογικοί παράγοντες (ρίζες, οργανισµοί κ.ά), πάνω στα πετρώµατα και στο έδαφος, µε αποτέλεσµα την αργή αποσύνθεσή τους (κοµµάτιασµα). - ιαπνοή: είναι η διαδικασία απώλειας νερού (εξάτµιση) από τα φυτά, µέσα από τους πόρους (στόµατα) ή τα ανοίγµατα των φύλλων και την επιδερµίδα των φυτών. - ιατάραξη οικολογική: είναι κάθε ξαφνική αλλαγή των φυσικών συνήθως παραγόντων ενός οικοσυστήµατος η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µια σηµαντική οικολογική µεταβολή. - ιατήρηση: Το σύνολο των ενεργειών (µέθοδοι, χειρισµοί, φροντίδες) του ανθρώπου ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση και η πλήρης και συνεχής λειτουργία των οικοσυστηµάτων (σταθερή και υψηλή απόδοση των ανανεώσιµων φυσικών πόρων και αποφυγή σπατάλης των µη ανανεώσιµων). - ιατηρητέα µνηµεία της φύσης: Κηρύσσονται περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη παλαιοντολογική, γεωµορφολογική και ιστορική σηµασία, καθώς και δέντρα ή συστάδες δέντρων, υγροβιότοποι ή και σπάνια είδη φυτών µε ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σηµασία. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 8

9 - οµηµένο περιβάλλον: είναι το σύνολο των τεχνητών έργων του ανθρώπου και αποτελεί τµήµα του τεχνητού περιβάλλοντος. -Έδαφος: είναι το ανώτερο τµήµα τους λιθόσφαιρας στο οποίο ριζώνουν τα φυτά της ξηράς. -Εθνικά πάρκα: Χαρακτηρίζονται έτσι εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες, ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. 'Όταν το εθνικό πάρκο, ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει θαλάσσια περιοχή, ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, µπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο πάρκο ή εθνικός δρυµός. - Εθνικά πάρκα: χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες, ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. 'Όταν το εθνικό πάρκο, ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει θαλάσσια περιοχή, ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, µπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο πάρκο ή εθνικός δρυµός. -Εθνικοί δρυµοί: κηρύσσονται περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από την άποψη διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας, των γεωµορφολογικών σχηµατισµών του υπεδάφους, της ατµόσφαιρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντός τους και των οποίων επιβάλλεται η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της σύνθεσης, της µορφής και των φυσικών καλλονών τους, για αισθητική, ψυχική και υγιεινή απόλαυση και ανάπτυξη του τουρισµού, ως και η διενέργεια πάσης φύσεως επιστηµονικών ερευνών. -Είδος: Οργανισµός ή οργανισµοί που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδες πληθυσµών, µέσα στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στους απογόνους τους. -Εισροές ενέργειας: Τα διάφορα εφόδια όπως λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, καύσιµα κ.τ.λ. που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων. -Ελ Νίνιο φαινόµενο: είναι το φαινόµενο εκείνο (γίνεται αντιληπτό στο Περού γύρω στα Χριστούγεννα και οι ντόπιοι ψαράδες το ονόµασαν θείο βρέφος=ελ Νίνιο),κατά τη διάρκεια του οποίου (µερικές εβδοµάδες) η ατµοσφαιρική πίεση στο δυτικό τροπικό Ειρηνικό ωκεανό αυξάνεται ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 9

10 µε αποτέλεσµα το ψυχρό ωκεάνιο ρεύµα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και ψάρια που συνήθως κατευθύνεται βόρεια, αλλάζει κατεύθυνση και σύσταση. Ετσι, γίνεται θερµό και φτωχό σε θρεπτικά συστατικά και αλιεύµατα και κατευθύνεται προς τις νοτιοδυτικές ακτές της νότιας Αµερικής. Κάποια χρόνια, το φαινόµενο αυτό γίνεται εντονότερο και διαρκεί περισσότερο, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στη γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας. Το αποτέλεσµα είναι να εµφανίζονται κλιµατικές περίοδοι που χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλες θερµοκρασίες και έντονη ξηρασία ή από πολύ ψυχρούς χειµώνες. Οι πιο πάνω συνθήκες δεν συµβαίνουν µόνο στην περιοχή του νότιου Ειρηνικού, αλλά επηρεάζουν και το κλίµα πολλών περιοχών ακόµα και των εύκρατων ζωνών. Εξάλλου, έρευνες έχουν δείξει ότι στην ανατολική Μεσόγειο εµφανίζονται στη θερµοκρασία του αέρα περίοδοι ανάλογοι µε τις "ψευδοπεριόδους" του φαινοµένου "Ελ Νίνιο" καθώς και ξηρασία. -Έλος: είναι υγρότοπος που καλύπτεται από ρηχά ή βαθιά λιµνάζοντα ή πολύ αργά κινούµενα νερά. -Έµβιος οργανισµός: είναι αυτός που έχει ζωή, δηλαδή ο κάθε ζωντανός οργανισµός. -Ενδιαίτηµα: είναι το περιβάλλον (ζωντανοί οργανισµοί και αβιοτικοί παράγοντες) και η θέση όπου ένας πληθυσµός ζει. -Ενδηµικό είδος: είναι είδος φυτού ή ζώου που έχει συγκεκριµένη τοπική προέλευση και περιορισµένη γεωγραφική εξάπλωση. ηλαδή το ενδηµικό είδος ζει µόνο µέσα σε έναν οροθετηµένο γεωγραφικό χώρο στον οποίο και έχει δηµιουργηθεί. -Εξάτµιση: είναι η µεταφορά νερού στην ατµόσφαιρα από κάθε υγρή επιφάνεια (θάλασσα, λίµνη, ποταµό, χείµαρρο, νερόλακκο, αναπνοή ζώων, κ.ά) µε τη µορφή υδρατµών. Η εξάτµιση του νερού από τα φύλλα των φυτών αποτελεί τη διαπνοή. -Επικονίαση: Η µεταφορά της γύρης από το "αρσενικό" (στήµονες) στο "θηλυκό" (ύπερος) τµήµα ενός άνθους. -Ερηµοποίηση: Οι αλόγιστες δραστηριότητες του ανθρώπου πάνω στο έδαφος και η εξάντληση του νερού µετατρέπουν γόνιµα εδάφη σε άγονα και αυτά µε την πάροδο του χρόνου γίνονται έρηµοι. -Ετερότροφος οργανισµός: είναι ο οργανισµός (ζωικός ή µύκητας) εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει την τροφή του καταναλώνοντας άλλους οργανισµούς ή τα οργανικά συστατικά τους ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 10

11 -Ευτροφισµός: Εξαιτίας της αυξηµένης ποσότητας θρεπτικών ουσιών που προέρχονται από οργανικά απόβλητα ή και διάφορα λιπάσµατα και που εµπλουτίζουν λίµνες ή κλειστές θάλασσες δηµιουργείται συνήθως υπερβολική ανάπτυξη ή και αφθονία στους φυτικούς οργανισµούς (π.χ. φυτοπλαγκτό, φύκια, µακρόφυτα). Ο ευτροφισµός έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των ζωικών οργανισµών, λόγω µείωσης του διαθέσιµου οξυγόνου στο νερό µε δυσάρεστα αποτελέσµατα για το σύστηµα και τους οργανισµούς που ζουν εκεί. -Ζωοκοινότητα: Το σύνολο των ζώων που συνυπάρχουν σε ένα βιότοπο. -Ζωοπλαγκτό: είναι οι ζωικοί οργανισµοί του πλαγκτού. -Ηθολογία: Η µελέτη της συµπεριφοράς των ζώων στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος. -Ηλιακή ενέργεια: είναι η ενέργεια η οποία είναι αποτέλεσµα της ηλιακής ακτινοβολίας του ήλιου. -Θαµνώνες: είναι οικότοποι όπου κυριαρχούν από τον τύπο της βλάστησης, οι θάµνοι. -Θειική αµµωνία: Ευρείας χρήσης χηµικό λίπασµα που περιέχει άζωτο σε ποσοστό 21%. -Θερµοκηπίου φαινόµενο: είναι κατ αρχήν φυσικό κλιµατικό φαινόµενο που είχε στο παρελθόν ευεργετικά αποτελέσµατα για το κλίµα. Η σηµερινή απειλή προέρχεται από την υπερβολική εµφάνιση του φαινοµένου (αύξηση των θερµοκηπικών αερίων), η οποία οφείλεται στις ανθρώπινες εκποµπές ρύπων (π.χ. στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα). Έτσι για παράδειγµα, το αυξανόµενο στρώµα του διοξειδίου του άνθρακα, εµποδίζει τη διάχυση της θερµικής ακτινοβολίας που προέρχεται από τη γη, ενώ εγκλωβίζεται η θερµική της ακτινοβολία, µε αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη. -Θερµοκηπικά αέρια: είναι οι υδρατµοί και τα αέρια ανθρώπινης προέλευσης, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα (από ορυκτά καύσιµα και εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων), το µεθάνιο (από ρυζοκαλλιέργειες, αποθέσεις σκουπιδιών, πεπτικό σύστηµα µηρυκαστικών), το υποξείδιο του αζώτου (από διάσπαση αζωτούχων λιπασµάτων, καύση ορυκτών καυσίµων), το τροποσφαιρικό όζον. -Θήραµα: Άγριο ζώο που έχει θηρευτεί (σκοτωθεί ή συλληφθεί) ή που θεωρείται κατάλληλο για κυνήγι. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 11

12 -Θηρευτής: Το είδος που τρώει κάποιο άλλο ή άλλα είδη, που ονοµάζονται θηράµατα. Λέγεται και αρπακτικό. -Ιχνοστοιχεία: στοιχεία ανόργανων κυρίως αλάτων που υπάρχουν στο περιβάλλον σε ελάχιστη ποσότητα και τα οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή των φυτών και των ζώων. -Καταναλωτής: είναι ο οργανισµός εκείνος που δεν φωτοσυνθέτει (συνήθως ζώα), αλλά καταναλώνει έτοιµα θρεπτικά συστατικά. -Καταναλωτές ή ευτερογενείς παραγωγοί: είναι οι οργανισµοί εκείνοι (συνήθως ζώα) οι οποίοι χρησιµοποιούν πάντοτε έτοιµη τροφή. Ανάλογα µε τις τροφικές προτιµήσεις-τροφές τους, διακρίνουµε σε φυτοφάγους (τρώνε αποκλειστικά µόνο φυτικά συστατικά), σαρκοφάγους (τρώνε αποκλειστικά µόνο ζωικά συστατικά), παµφάγους (τρώνε και φυτά και ζώα) και αποικοδοµητές ή σαπρόβιους οργανισµούς. -Κατακρηµνίσµατα ατµοσφαιρικά: είναι οι µορφές ή καταστάσεις µε τις οποίες το νερό πέφτει στη γη ( η βροχή, το χιόνι, η δρόσος, το χαλάζι, η οµίχλη κ.ά). -Καταναλωτές: είναι τα ζώα τα οποία χρησιµοποιούν για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους έτοιµη τροφή την οποία λαµβάνουν, είτε µε άµεσο (φυτοφάγα ζώα), είτε µε έµµεσο (σαρκοφάγα ζώα) τρόπο. -Καταφύγια θηραµάτων: Κηρύσσονται δασικές ή δασοσκεπείς περιοχές, πεδινές εκτάσεις ή ελώδεις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται εντελώς, είτε ελέγχεται αυστηρά το κυνήγι, µε σκοπό την προστασία και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση του θηραµατικού πλούτου και της άγριας πανίδας. -Κατολίσθηση: είναι το φαινόµενο εκείνο κατά το οποίο µάζες πετρωµάτων ή εδαφών αποσπώνται από τις πλαγιές βουνών και λόφων και γλιστρούν προς χαµηλότερα σηµεία. -Κλίµα & Καιρός: Το κλίµα είναι ένα σύνθετο σύστηµα που σχετίζεται µε την ηλιακή ακτινοβολία, τους ωκεανούς, την ατµόσφαιρα, την επιφάνεια του εδάφους, τους πάγους στις πολικές περιοχές, τον έµβιο κόσµο. Το σύστηµα αυτό επηρεάζεται και από τις δυνάµεις της φύσης και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο καιρός αλλάζει από µέρα σε µέρα και από ώρα σε ώρα, ενώ το κλίµα αναφέρεται σε µεγαλύτερες χρονικές κλίµακες. ηλαδή απλουστευµένα, το κλίµα είναι ο µέσος καιρός σε µια περιοχή. Καιρός είναι η καταιγίδα, όπως και η χιονοθύελλα. ηλαδή καιρός είναι τα ήπια ή τα βίαια φαινόµενα που εµφανίζονται µια χρονική στιγµή στην ατµόσφαιρα. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 12

13 Το κλίµα και ο καιρός επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες. -Κλιµατικές αλλαγές: Κλιµατικές αλλαγές συµβαίνουν διαρκώς και διαµορφώνονται από τη γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας και των ωκεανών, των ανέµων και των ρευµάτων που µεταφέρουν τη θερµότητα και την υγρασία σε όλη τη γη. Εκτός, από τις φυσικές κλιµατικές αλλαγές που κυρίως προωθούνται από την ηλιακή ενέργεια, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις ότι εκποµπές ρυπογόνων ουσιών ανθρώπινης προέλευσης προκαλούν υπερθέρµανση του πλανήτη. Έτσι, σήµερα το κλίµα καθορίζεται από φυσικούς και από ανθρώπινης προέλευσης παράγοντες όπως είναι α) η απορρόφηση και η αναδιανοµή της ηλιακής και γήινης ακτινοβολίας στο σύστηµα ατµόσφαιρα, υδρόσφαιρα, έδαφος, και β) η µεταβολή της σύστασης της ατµόσφαιρας (φαινόµενο θερµοκηπίου, εκρήξεις ηφαιστείων, αποψιλώσεις δασών και πυρκαγιές, αιωρούµενα σωµατίδια κλπ) -Κοµπόστ: Το υλικό που προκύπτει από την αερόβια ζύµωση φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων. Αποτελεί ένα πολύτιµο οργανικό λίπασµα για το έδαφος. -Κόνδυλος: Τµήµα ρίζας φυτού µε ειδική µορφή που χρησιµεύει ως αποθήκη θρεπτικών στοιχείων. Οι κόνδυλοι της πατάτας, της γλυκοπατάτας και άλλων φυτών χρησιµοποιούνται ως τροφή του ανθρώπου. -Κρυπτόφυτα ή Γεώφυτα: είναι µορφή φυτών που διαθέτουν βολβούς ή κρεµµύδια µέσα στο έδαφος από τα οποία βλαστάνουν τα φυτά, ορισµένη περίοδο. -Λιµνοδεξαµενή: είναι σχετικά µικρή τεχνητή κατασκευή (τεχνητή λίµνη) στην οποία συγκεντρώνονται τα νερά για να καλύψουν τις αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες κυρίως σε άνυδρες περιοχές (νησιά). -Λύµατα: είναι τα ακάθαρτα νερά τα οποία προέρχονται από τις καθηµερινές χρήσεις στα σπίτια µας. Αυτά τα νερά είναι πλούσια σε ακαθαρσίες, υπολείµµατα τροφών και µικροοργανισµούς. ηλαδή, τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου αποτελούν τα λύµατα. -Μακκία βλάστηση: κοινωνίες φυτών που αποτελούνται από αείφυλλα σκληρόφυλλα µε τη µορφή µικρών δέντρων και θάµνων (π.χ. σχίνος, µυρτιά, κουµαριά, αγριελιά). Η µακκία βλάστηση συναντιέται σε µεσογειακά κλίµατα. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 13

14 -Μεταλλαγµένοι ή Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί: είναι οι οργανισµοί εκείνοι οι οποίοι δηµιουργήθηκαν τεχνητά µε την αφαίρεση ή µε την προσθήκη γονιδίων που προέρχονται από οργανισµούς που µπορεί να ανήκουν ακόµα και σε εντελώς διαφορετικά είδη. Υπάρχει πλέον τη δυνατότητα της επιστήµης όπου γονίδια από ζώα να µεταφερθούν σε φυτά και αντίστροφα. γονίδια από µικρόβια να τα προσθέσουν στο καλαµπόκι, γονίδια από τον άνθρωπο να τα προσθέσουν σε µικρόβια κ.ο.κ. Ο νέος οργανισµός που θα προέλθει µ αυτόν τον τρόπο είναι ένας τροποποιηµένος οργανισµός, ο οποίος δεν θα προέκυπτε ποτέ από φυσικές διαδικασίες. Οι κίνδυνοι από την απελευθέρωση των µεταλλαγµένων φυτών στο περιβάλλον είναι πολλοί και µεγάλοι, όπως και η κατανάλωση µεταλλαγµένων τροφών. -Μηχανική σύσταση ή υφή του εδάφους: είναι τα χαρακτηριστικά του εδάφους που σχετίζονται µε το µέγεθος των σωµατιδίων (κόκκων) που το αποτελούν. Έτσι µιλάµε για "ελαφρά" ή χοντρόκοκκα εδάφη, που οργώνονται εύκολα, αλλά δεν συγκρατούν νερό και θρεπτικά συστατικά, για "βαριά" ή λεπτόκοκκα που οργώνονται δύσκολα, αλλά συγκρατούν πολύ νερό, στραγγίζουν δύσκολα και περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά και για "µεσαία" εδάφη µε ενδιάµεσες ιδιότητες. Τα εδάφη συνήθως ταξινοµούνται σε δώδεκα κατηγορίες (π.χ. αµµο-πηλώδες, αµµοαργιλο-πηλώδες κ.ά), αλλά σε γενικές γραµµές µπορούµε να αναφερόµαστε σε "αµµώδη" ή "ελαφρά" εδάφη, πηλώδη ή µεσαία και αργιλώδη ή βαριά. -Μνηµεία της φύσης: κηρύσσονται περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη παλαιοντολογική, γεωµορφολογική και ιστορική σηµασία, καθώς και δέντρα ή συστάδες δέντρων, υγροβιότοποι ή και σπάνια είδη φυτών µε ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σηµασία. -Μόλυνση: Μόλυνση είναι κάθε µεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος (ρύπανση) η οποία προέρχεται από παθογενή αίτια (εισβολή παθογόνων µικροοργανισµών) και που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών στο περιβάλλον. -Natura 2000: είναι δίκτυο περιοχών που δεν προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για φυσικά πάρκα, αλλά δύναται να συνυπάρξει η οικονοµική πρόοδος και δραστηριότητες που είναι επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο στο µέτρο που δεν θίγουν τους στόχους της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. -Νιτρική αµµωνία: Χηµικό λίπασµα (νιτρικό αµµώνιο) που περιέχει άζωτο σε ποσοστό 33%. -Ξενιστής: Οργανισµός που φιλοξενεί έναν άλλο οργανισµό πάνω ή µέσα στο σώµα του. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 14

15 -Ξηρασία: είναι µεγάλη περίοδος χωρίς νερό σ ένα περιβάλλον. ηλαδή, η παρατεταµένη περίοδος µε ανεπάρκεια σε νερό αποτελεί τη ξηρασία. -Οζον τροποσφαιρικό: Το όζον είναι αέριο, µια µορφή " εµπλουτισµένου οξυγόνου". Στα χαµηλότερα στρώµατα (0-10 χιλιόµετρα από τη γη) της ατµόσφαιρας (τροπόσφαιρα), όπου παράγεται δευτερογενώς από τους αέριους ρύπους και την ηλιακή ακτινοβολία, προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι ρυπασµένο, έχει µικρή συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και αποτελεί επικίνδυνο φωτοχηµικό ρυπαντή. -Οζον στρατοσφαιρικό: Το στρατοσφαιρικό όζον βρίσκεται σε απόσταση χιλιόµετρα µακριά από τη γη και λειτουργεί ως ασπίδα στην επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Ωστόσο, παίζει ευεργετικό ρόλο, λειτουργώντας ως προστατευτικό φίλτρο του πλανήτη απέναντι στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία η οποία φτάνει στη γη φιλτραρισµένη.. Επειδή οι δύο πιο πάνω συγκεντρώσεις του όζοντος δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, µπορούµε να πούµε ότι το όζον το χρειαζόµαστε να βρίσκεται στην στρατόσφαιρα (όπου µειώνεται), αλλά δεν το θέλουµε στην τροπόσφαιρα (όπου περισσεύει). Το στρατοσφαιρικό όζον, ήταν ο καλύτερος "φίλος" µας µέχρι πριν από είκοσι χρόνια. Τότε, προστάτευε πολύ αποτελεσµατικά από τη βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Ο τρόπος όµως της ζωής µας και οι ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες, άλλοτε από αδιαφορία και άλλοτε από υπερεκτίµηση των ικανοτήτων µας, κατάφεραν να διαταράξουν (τρύπα του όζοντος) το στρατοσφαιρικό όζον σε βαθµό που σήµερα έχει γίνει εχθρός µας. -Ολοκληρωµένη γεωργία: είναι η ηπιότερη µορφή της συµβατικής γεωργίας που λαµβάνει υπόψη της και περιβαλλοντικά δεδοµένα και ενσωµατώνει ήπιες πρακτικές (π.χ. από ορθολογική χρήση αγροχηµικών έως και τη βιολογική καταπολέµηση ασθενειών). Η ολοκληρωµένη γεωργία δεν πρέπει να συγχέεται µε τη βιολογική γεωργία, όπως γίνεται κάποιες φορές σκόπιµα από διακινητές προϊόντων. Ένα προϊόν από καλλιέργεια στην οποία εφαρµόστηκε βιολογική καταπολέµηση των εντόµων, δεν είναι και βιολογικό, εφόσον αυτό µπορεί να έχει δεχτεί χηµική λίπανση, χηµικά µυκητοκτόνα κ.ά. -Οµοιόσταση: Η ικανότητα ενός οργανισµού να κρατά την κατάστασή του σταθερή για ορισµένου εύρους διαταραχές του περιβάλλοντος. -Οργανική λίπανση: Το σύνολο των πρακτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους και την επαρκή θρέψη των φυτών µόνο µε τη χρήση φυσικών υλικών, αυτών δηλαδή που προέρχονται από ζωικούς ή φυτικούς οργανισµούς. ρ. Θ. Κουσουρής - Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι- 15

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η έννοια του οικοσυστήματος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η έννοια του οικοσυστήματος. Γενικά ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του οικοσυστήματος Γενικά Η έννοια του οικοσυστήματος είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις έννοιες στην οικολογία. Αποτελεί την έννοια στην έκφραση της οποίας εκδηλώνεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ (001) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ; Τα τροπικά δάση βροχής είναι δάση µε ψηλά δέντρα, θερµό κλίµα και άφθονες βροχοπτώσεις. Σε ορισµένα δάση βροχής, το ύψος βροχής ξεπερνάει

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος 1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντιστρόφως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα