ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II α Τομεακά προγράμματα και ράσεις 1

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Ποιοι είναι οι στόχοι τους;... 3 COMENIUS... 4 Ποιοι είναι οι στόχοι του;... 4 Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;... 4 Τι είδους δραστηριότητες;... 5 Ποιες είναι οι δράσεις του COMENIUS;... 6 ERASMUS... 7 Ποιοι είναι οι στόχοι;... 7 Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;... 8 Τι είδους δραστηριότητες;... 9 Ποιες είναι οι δράσεις του ERASMUS; LEONARDO DA VINCI Ποιοι είναι οι στόχοι; Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Τι είδους δραστηριότητες; Ποιες είναι οι δράσεις του Leonardo da Vinci; GRUNDTVIG Ποιοι είναι οι στόχοι; Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Τι είδους δραστηριότητες; Ποιες είναι οι δράσεις του GRUNDTVIG; ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ποιοι είναι οι στόχοι του; ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ [(ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 1] Τι είδους δραστηριότητες; Τι αποτελεί Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτομία στις Δράσεις της Διά Βίου Μάθησης; ΓΛΩΣΣΕΣ [(ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 2] Τι είδους δραστηριότητες; Ποιες είναι οι δράσεις που αφορούν τις γλώσσες; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) [ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 3] Τι είδους δραστηριότητες; Ποιες είναι οι δράσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας; ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ [ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 4] Ποιοι είναι οι στόχοι του; Τι είδους δραστηριότητες; Με ποιο τρόπο οι δραστηριότητες υπό την ΚΔ4 συνάδουν με τις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης οπουδήποτε αλλού στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης; Ποιες είναι οι δράσεις διάδοσης και αξιοποίησης; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET Ποιοι είναι οι στόχοι του; Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Τι είδους δραστηριότητες; Ποιες είναι οι δράσεις Jean Monnet;

3 Ποιοι είναι οι στόχοι τους; ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (α) Το πρόγραμμα Comenius αναφέρεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης έως και το επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν αυτού του είδους την εκπαίδευση. (β) Το πρόγραμμα Erasmus ανταποκρίνεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες της επίσημης ανώτατης εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξαρτήτως της διάρκειας του κύκλου σπουδών ή των τυπικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτορικών σπουδών και των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτού του είδους την εκπαίδευση και κατάρτιση. (γ) Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci ανταποκρίνεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκτός της τριτοβάθμιας, καθώς και των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτού του είδους την εκπαίδευση και κατάρτιση. (δ) Το πρόγραμμα Grundtvig ανταποκρίνεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες όλων των μη επαγγελματικών μορφών εκπαίδευσης ενηλίκων, επίσημων, ανεπίσημων και άτυπων, καθώς και των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτού του είδους τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι δράσεις των τεσσάρων προγραμμάτων δύνανται να προετοιμαστούν με την βοήθεια Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων. 3

4 COMENIUS Ποιοι είναι οι στόχοι του; Ειδικοί Στόχοι Ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και γλωσσών και της αξίας της στους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό Παροχή βοήθειας σε νέους για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Επιχειρησιακοί Στόχοι Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της κινητικότητας με την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από διαφορετικά Κράτη Μέλη. Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση των συμπράξεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά Κράτη Μέλη, έτσι ώστε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια μαθητές να συμμετάσχουν σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων περιεχομένων βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών στη δια βίου μάθηση Βελτίωση της ποιότητας και της Ευρωπαϊκής διάστασης της κατάρτισης των Εκπαιδευτικών. Στήριξη των βελτιώσεων που αφορούν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την διαχείριση σχολείων Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Βασικά όλοι όσοι εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση. Μαθητές σχολείων έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σχολεία, όπως ορίζονται από τα Κράτη Μέλη, προσχολικής έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και άλλες κατηγορίες προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Ενώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς και εκπρόσωποι οι οποίοι εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση. Άτομα και φορείς αρμόδιοι για την οργάνωση και την παροχή της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της δια βίου μάθησης Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Φορείς που παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες. Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Τα σχολικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Comenius πρέπει να βρίσκονται σε χώρα η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα ια βίου Μάθησης και να ανήκουν σε οιονδήποτε τύπο ιδρύματος ορίζεται από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές ως επιλέξιμος τύπος 4

5 σχολείου για το Πρόγραμμα και περιλαμβάνεται στους σχετικούς καταλόγους (link: Παρακαλείστε όπως λάβετε υπόψη τις κάτωθι ιδιαίτερες περιπτώσεις: 1) Σχολεία υπό την εποπτεία Εθνικών Αρχών μιας άλλης χώρας (π.χ. lycée français, German school, UK «Forces» schools) Οι Εθνικές Αρχές οι οποίες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την διοικητική οργάνωση, τα οικονομικά και το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου σχολείου είναι αυτές που θα αποφασίσουν ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι επιλέξιμο για συμμετοχή. Η αρχή αυτή εμπεριέχει τις ακόλουθες επιχειρησιακές παραμέτρους: Η συμμετοχή των «εθνικών σχολείων» που βρίσκονται σε διαφορετική χώρα θα στηρίζεται από τον προϋπολογισμό του Comenius της εποπτεύουσας χώρας (= «χώρα προέλευσης»). Τα εθνικά αυτά σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν σε οιαδήποτε δραστηριότητα Comenius και γι αυτά θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για οιοδήποτε άλλο επιλέξιμο σχολείο της εποπτεύουσας χώρας. 2) Εξειδικευμένα σχολεία. Η απόφαση για την συμμετοχή στο Comenius άλλων εθνικών σχολείων, όπως τα μειονοτικά σχολεία, τα ιδιωτικά για τους απόδημους κ.τ.λ., επαφίεται στη δικαιοδοσία των Εθνικών Αρχών της χώρας στην οποία βρίσκονται τα προαναφερθέντα ιδρύματα. 3) Ευρωπαϊκά Σχολεία. Τα Ευρωπαϊκά σχολεία αποτελούν επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία ελέγχονται από κοινού από τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Ευρωπαϊκά σχολεία αποτελούν επιλέξιμα Ιδρύματα για συμμετοχή στο Comenius. Οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας στην οποία εδρεύουν και ως εκ τούτου θα υπόκεινται στην ίδια διαδικασία επιλογής με τα τοπικά σχολεία. Στην περίπτωση του Βελγίου, οι τρεις Εθνικές Μονάδες συντονισμού θα συμφωνήσουν για τις ανάλογες διευθετήσεις που χρειάζεται να γίνουν. Τα Ευρωπαϊκά σχολεία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες του Comenius που ισχύουν για οποιοδήποτε άλλο επιλέξιμο σχολείο της χώρας στην οποία εδρεύουν. Εντούτοις, η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών σχολείων είτε ως συντονιστών, είτε ως εταίρων θα περιορίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό σχολείο ανά Σύμπραξη. Το Προσωπικό των Ευρωπαϊκών σχολείων δικαιούται να συμμετάσχει στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση του Comenius υπό τις ίδιες συνθήκες με οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό από τα λοιπά επιλέξιμα σχολεία. Τι είδους δραστηριότητες; Το Πρόγραμμα Comenius υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: Κινητικότητα φυσικών προσώπων σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δύναται να περιλαμβάνει: Ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο ενός σχεδίου ή σύμπραξης, Ατομική κινητικότητα μαθητών στα πλαίσια μιας τρέχουσας ή προηγούμενης Σχολικής Σύμπραξης, Συμμετοχή σε δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Προπαρασκευαστικές επισκέψεις για Σχολικές Συμπράξεις, ίκτυα, Πολυμερή Σχέδια και Θέσεις βοηθών (assistantships) για μελλοντικό διδακτικό προσωπικό 5

6 Σχολικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών μαθησιακών σχεδίων τόσο για τους μαθητές τους όσο και για τους δασκάλους τους. Συμπράξεις Comenius Regio μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών με ρόλο στην σχολική εκπαίδευση. Στόχος των ανωτέρω συμπράξεων είναι να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική προσφορά για τους νεαρούς μαθητές στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχολικών εκπαιδευτικών αρχών, σχολείων και άλλων συντελεστών της εκπαίδευσης σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης (etwinning) αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το ιαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα ώστε να προωθήσει την Ευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων, την συνεργατική μάθηση και την παιδαγωγική που βασίζεται στα σχέδια (projects). Τα Πολυμερή σχέδια (Multilateral projects) στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην προώθηση και στην διάδοση νέων προγραμμάτων σπουδών, νέων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ή υλικών και νέων διδακτικών μεθοδολογιών καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου για την οργάνωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους φοιτητές παιδαγωγικών σχολών. Τα Πολυμερή ίκτυα (Multilateral Networks) στοχεύουν στην Ευρωπαϊκή συνεργασία και καινοτομία σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την σχολική εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Τα Συνοδευτικά μέτρα (Accompanying measures) στοχεύουν στην στήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Comenius. Ποιες είναι οι δράσεις του COMENIUS; Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Θέσεις Βοηθών (Assistantships) COMENIUS (ΒΟΗΘΟΙ) Θέσεις Βοηθών (Assistantships) COMENIUS (ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ) Ατομική Κινητικότητα Μαθητών COMENIUS Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση για ιδακτικό και λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (IST) COMENIUS Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις COMENIUS ιμερείς σχολικές συμπράξεις COMENIUS Συμπράξεις COMENIUS Regio Πολυμερή σχέδια COMENIUS Πολυμερή δίκτυα COMENIUS Συνοδευτικά μέτρα COMENIUS Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση (etwinning) 6

7 ERASMUS Το Erasmus, το οποίο δημιουργήθηκε το 1987, αποτελεί την ναυαρχίδα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κινητικότητας και της συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι διαφορετικές του δράσεις δεν απευθύνονται μόνο στους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό αλλά και στους καθηγητές και το λοιπό προσωπικό, ακόμα και εταιρειών, που σκοπεύει να διδάξει στο εξωτερικό καθώς επίσης και στο προσωπικό των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύει να μετακινηθεί για επιμόρφωση στο εξωτερικό. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να εργαστούν από κοινού μέσω εντατικών προγραμμάτων, ακαδημαϊκών δικτύων και πολυμερών σχεδίων, αλλά και να προσεγγίσουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Ποιοι είναι οι στόχοι; Ειδικοί στόχοι Στήριξη της υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Παιδείας (European Higher Education Area) Ενίσχυση της συμβολής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην διαδικασία της καινοτομίας. Επιχειρησιακοί Στόχοι Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τρόπο ώστε, έως το 2012, ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών να φτάσει τουλάχιστον τα 3 εκατομμύρια στο πλαίσιο του Erasmus και των προηγουμένων από αυτό προγραμμάτων. Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου των πολυμερών συνεργασιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αύξηση της διαφάνειας και της συμβατότητας μεταξύ των προσόντων που αποκτώνται στην Ευρώπη στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο επίπεδο της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου των συνεργασιών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. ιευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση και της μεταφοράς τους, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών από μια συμμετέχουσα χώρα σε άλλες. Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για την δια βίου μάθηση βασισμένων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. (ΙCT). Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Φοιτητές όλων των μορφών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτά ορίζονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τις λοιπές συμμετέχουσες χώρες. ιδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό των προαναφερομένων ιδρυμάτων. Προσωπικό από επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 7

8 Ενώσεις/Σύλλογοι και εκπρόσωποι όλων όσοι εμπλέκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ενώσεων φοιτητών, πανεπιστημίων και διδακτικού / εκπαιδευτικού προσωπικού. Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και λοιποί εκπρόσωποι του κόσμου της εργασίας. ημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που ασχολούνται με την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της δια βίου μάθησης. Φορείς που παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες. Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας: Για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Εrasmus (EUC) 1, που παρέχει το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής συνεργασίας που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) εντός του προγράμματος Erasmus. Για το ΙΤΕ είναι προαπαιτούμενο να οργανώσει την κινητικότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού, να πραγματοποιεί εντατικά γλωσσικά προγράμματα Erasmus και εντατικά προγράμματα, καθώς και να υποβάλλει αιτήσεις για πολυμερή προγράμματα, δίκτυα, συνοδευτικά μέτρα και να οργανώνει προπαρασκευαστικές επισκέψεις. Ο Χάρτης, που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές και τις ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το ΙΤΕ κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Erasmus. Εντούτοις, το πρόγραμμα Erasmus είναι ανοικτό σε ένα ευρύ φάσμα φορέων (επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα κ.τ.λ.) όπως ορίζεται στο Άρθρο 20 της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει το Πρόγραμμα ια Βίου Μάθηση. Οι προαναφερόμενοι φορείς δεν οφείλουν φυσικά να κάνουν αίτηση για απόκτηση του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus για να μπορέσουν να οργανώσουν πρακτική άσκηση (τοποθετήσεις) φοιτητών ή να συμμετάσχουν σε πολυμερή σχέδια, δίκτυα ή συνοδευτικά μέτρα. Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο του Erasmus, τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να είναι κάτοχοι του ιευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Extended Erasmus University Charter) (για περισσότερες λεπτομέρειες αναζητείστε πληροφορίες για τον Χάρτη ERASMUS) και οι Όμιλοι (placement consortia) οφείλουν να είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Ομίλου για Πρακτική Άσκηση Erasmus (Erasmus Consortium Placement Certificate). Ένας φοιτητής /μια φοιτήτρια μπορεί να λάβει το ανώτερο δύο υποτροφίες στο πλαίσιο του Erasmus, μία κατά την διάρκεια των σπουδών, μία για πρακτική άσκηση. Όσον αφορά στην κινητικότητα, είτε η χώρα προέλευσης ή η χώρα υποδοχής, τουλάχιστον, οφείλουν να είναι Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε Όμιλο οφείλει να είναι από Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1 Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Εrasmus δεν απαιτείται για ΙΤΕ από χώρες που είναι επιλέξιμες μόνο για συμμετοχή σε πολυμερή προγράμματα, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα Erasmus (δράσεις του προγράμματος που παρατίθενται στο σημείο A.2 του παραρτήματος της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ). 8

9 Τι είδους δραστηριότητες; Κινητικότητα φυσικών προσώπων 2 η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: - Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μιας άλλης συμμετέχουσας χώρας («φοιτητές Erasmus») 3 - Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς σε άλλη συμμετέχουσα χώρα («φοιτητές Erasmus») - Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε προσκεκλημένο προσωπικό επιχειρήσεων με σκοπό τη διδασκαλία σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας άλλης συμμετέχουσας χώρας. - Κινητικότητα διδακτικού ή άλλου προσωπικού ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα. - Εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus για φοιτητές εισερχόμενους σε συμμετέχουσα χώρα της οποίας η γλώσσα δεν διδάσκεται ή δεν ομιλείται ευρέως. - Εντατικά Προγράμματα Erasmus οργανώνονται σε πολυμερή βάση. - Προπαρασκευαστικές επισκέψεις που συμβάλλουν στη δημιουργία επαφών με δυνητικούς εταίρους με σκοπό την επίτευξη στενότερης συνεργασίας. Πολυμερή σχέδια που επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην καινοτομία, τον πειραματισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στους τομείς που αναφέρονται στους ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους, με την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων για την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση της ποιότητας και της σημασίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως μέσω της συνεργασίας μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας με την ενίσχυση της ποιότητας μέσω της κινητικότητας και της διασυνοριακής συνεργασίας με την υποστήριξη «συμμαχιών γνώσης» και με τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης. Τα δίκτυα («Ακαδημαϊκά δίκτυα Erasmus») απαρτίζονται από κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις και άλλους οργανισμούς και αντιπροσωπεύουν είτε έναν πανεπιστημιακό κλάδο είτε έναν διεπιστημονικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μαθησιακών προσεγγίσεων και δεξιοτήτων. Πρωτοβουλίες οι οποίες, μολονότι δεν είναι επιλέξιμες στις λοιπές δράσεις του Προγράμματος Erasmus, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Erasmus (συνοδευτικά μέτρα). Προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την δημιουργία επαφών με τους μελλοντικούς εταίρους με στόχο την επίτευξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους. Ποιες είναι οι δράσεις του ERASMUS; Προϋποθέσεις 2 Ενίσχυση δύναται να παρασχεθεί στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εταιρείες της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής για ανάληψη δράσεων που θα διασφαλίσουν την ποιότητα σε όλα τα στάδια των πρακτικών διευθετήσεων της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών και επαναληπτικών γλωσσικών μαθημάτων. 3 1) Φοιτητές των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι, έχοντας τουλάχιστον εγγραφεί στο δεύτερο έτος, περνούν χρονικό διάστημα για σπουδές σε άλλη συμμετέχουσα χώρα στο πλαίσιο της κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει οικονομική βοήθεια από το Πρόγραμμα. Τέτοιες περίοδοι οφείλουν να τύχουν πλήρους αναγνώρισης, 2) φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λαμβάνουν μέρος στην πρακτική άσκηση (τοποθετήσεις). 9

10 ράσεις: Πανεπιστημιακός Χάρτης ΕRASMUS (ERASMUS University Charter) Πιστοποιητικό Ομίλου για Πρακτική Άσκηση ERASMUS (Erasmus Consortium Placement Certificate) Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις ERASMUS Οργάνωση κινητικότητας ERASMUS Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ERASMUS Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική Άσκηση (Τοποθετήσεις) ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού ERASMUS ιδασκαλία από ιδακτικό Προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από προσκεκλημένο Προσωπικό Εταιρειών Κινητικότητα Προσωπικού ERASMUS Επιμόρφωση Προσωπικού Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εντατικά γλωσσικά Μαθήματα ERASMUS Εντατικά Προγράμματα ERASMUS Ακαδημαϊκά ίκτυα ERASMUS Πολυμερή σχέδια ERASMUS Συνοδευτικά Μέτρα ERASMUS 10

11 Ποιοι είναι οι στόχοι; LEONARDO DA VINCI Ειδικοί Στόχοι: Στήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης, ώστε να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα για την προσωπική τους εξέλιξη. Στήριξη της βελτίωσης της ποιότητας και της καινοτομίας των συστημάτων, των ιδρυμάτων και των πρακτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της κινητικότητας για εργοδότες και φυσικά πρόσωπα και διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων καταρτιζομένων. Επιχειρησιακοί στόχοι Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου της κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη για άτομα που εμπλέκονται στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να αυξηθούν οι τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις σε τουλάχιστον ανά έτος έως το τέλος του Προγράμματος ια Βίου Μάθηση. Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου των συνεργασιών μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών που παρέχουν δυνατότητες κατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και λοιπών σχετικών φορέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. ιευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και της μεταφοράς των πρακτικών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από μία συμμετέχουσα χώρα σε άλλες. Βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των προσόντων και των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής και άτυπης κατάρτισης-μάθησης. Ενθάρρυνση της εκμάθησης σύγχρονων ξένων γλωσσών. Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών για τη δια βίου μάθηση, με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Άτομα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία μάθησης σε όλες τις μορφές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης), εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα στην αγορά εργασίας. Ιδρύματα και οργανισμοί που παρέχουν ευκαιρίες μάθησης στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό προερχόμενο από τα συγκεκριμένα ιδρύματα ή οργανισμούς. Ενώσεις και εκπρόσωποι αυτών που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων συλλόγων καταρτιζομένων, γονέων και εκπαιδευτικών. Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εκπρόσωποι της εργασιακής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Επιμελητηρίων και λοιπών εμπορικών οργανώσεων. 11

12 Φορείς που παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση, σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της δια βίου μάθησης. Άτομα και φορείς υπεύθυνοι για συστήματα και πολιτικές που αφορούν οιαδήποτε πτυχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της δια βίου μάθησης Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Τι είδους δραστηριότητες; Οι ακόλουθες δράσεις στηρίζονται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci: Κινητικότητα ατόμων 4 η οποία δύναται να περιλαμβάνει: - ιακρατικές τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατάρτισης - Τοποθετήσεις και ανταλλαγές με στόχο την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, των υπεύθυνων των οργανισμών κατάρτισης, καθώς και των υπευθύνων για το σχεδιασμό της κατάρτισης και τον επαγγελματικό προσανατολισμό εντός των επιχειρήσεων. Εταιρικές Σχέσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Πολυμερή σχέδια και ιδιαίτερα αυτά τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στη μεταφορά της καινοτομίας, εμπεριέχοντας τις απαραίτητες γλωσσικές, πολιτισμικές και νομοθετικές προσαρμογές, ώστε να ανταποκρίνονται στις εθνικές ανάγκες των καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται σε διαφορετικά πλαίσια. Πολυμερή σχέδια, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην ανάπτυξη καινοτομίας και την καλή πρακτική. Θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επισκέψεις Μελέτης και Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις για τις δράσεις Κινητικότητα, Συμπράξεις, Μεταφορά Καινοτομίας, καθώς και κεντρικών δράσεων Leonardo da Vinci. Λοιπές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των στόχων του Προγράμματος Leonardo da Vinci («Συνοδευτικά Μέτρα»). Ποιες είναι οι δράσεις του Leonardo da Vinci; Προϋποθέσεις ράσεις Πιστοποιητικό Κινητικότητας Leonardo da Vinci Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις LEONARDO DA VINCI 4 Κατά τη διευθέτηση ή τη στήριξη της οργάνωσης τέτοιου είδους κινητικότητας, οφείλουν να ληφθούν τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής προετοιμασίας. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής εποπτεία και υποστήριξη των φυσικών προσώπων σε κινητικότητα. 12

13 LEONARDO DA VINCI IVT (Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) LEONARDO DA VINCI PLM (Άτομα στην Αγορά Εργασίας) LEONARDO DA VINCI VETPRO (Επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Εταιρικές Σχέσεις LEONARDO DA VINCI Μεταφορά καινοτομίας LEONARDO DA VINCI Ανάπτυξη καινοτομίας LEONARDO DA VINCI ίκτυα LEONARDO DA VINCI Συνοδευτικά μέτρα LEONARDO DA VINCI 13

14 Ποιοι είναι οι στόχοι; GRUNDTVIG Ειδικοί στόχοι Ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης Παροχή λύσεων σε ενήλικες για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Επιχειρησιακοί Στόχοι Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας σε προγράμματα κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, για τα άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και αύξηση του όγκου συμμετοχής, με στόχο την κινητικότητα τουλάχιστον ατόμων ανά έτος μέχρι το 2013 Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου των συμπράξεων μεταξύ οργανισμών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστήριξη προς άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο, ιδιαίτερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε όσους εγκατέλειψαν τις σπουδές τους χωρίς να κατορθώσουν να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια, με απώτερο στόχο να τους δοθούν εναλλακτικές ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων. ιευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εμπειρίας από μια συμμετέχουσα χώρα σε μια άλλη. Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών στη δια βίου μάθηση, βάσει των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΙCΤ). Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Ενήλικες εκπαιδευόμενοι Ιδρύματα και οργανισμοί που παρέχουν ευκαιρίες επίσημης, άτυπης ή ανεπίσημης εκπαίδευσης σε ενήλικες. ιδακτικό και λοιπό προσωπικό αυτών των ιδρυμάτων και των οργανισμών. Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και την επιμόρφωση προσωπικού που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Ενώσεις και εκπρόσωποι όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων και Ενώσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης σχετικά με οιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης ενηλίκων Άτομα και φορείς αρμόδιοι για συστήματα και πολιτικές που αφορούν οιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Ερευνητικά κέντρα και φορείς που σχετίζονται με θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων Επιχειρήσεις Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φορείς εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ανώτατα εκπαιδευτικά που συμμετέχουν / συμβάλλουν στην εκπαίδευση ενηλίκων 14

15 Τι είδους δραστηριότητες; Το πρόγραμμα Grundtvig υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: Κινητικότητα ατόμων 5 η οποία περιλαμβάνει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, επισκέψεις, θέσεις βοηθών και ανταλλαγές προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και ποικίλες μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες εκπαιδευόμενους συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε Εργαστήρια Grundtvig, καθώς και συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και Προγράμματα Εθελοντισμού για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας υπό την Πρωτοβουλία Grundtvig για Εθελοντική ράση για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη [Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors («GIVE»)] Συμπράξεις που επικεντρώνονται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς [Εκπαιδευτικές Συμπράξεις («Learning Partnerships») Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς καινοτομίας και καλών πρακτικών Θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών («Grundtvig Networks») τα οποία θα ασχολούνται πρωτίστως με τα ακόλουθα: - Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του επιστημονικού κλάδου, της θεματικής ενότητας ή της διαχειριστικής πλευράς με την οποία συνδέονται / επιλέγουν να ασχοληθούν - Αναγνώριση, βελτίωση και διάδοση σχετικών καλών πρακτικών και καινοτομίας - Παροχή περιεχομένου ως υποστηρικτικού εργαλείου των σχεδίων και των συμπράξεων που δημιουργούνται από άλλους καθώς και διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τέτοιου είδους σχεδίων και συμπράξεων - Προώθηση της ανάπτυξης της ανάλυσης των αναγκών και διασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: επιχορήγηση της κινητικότητας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εκπρόσωπο ενός ιδρύματος είτε να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο επαφών, είτε κάποια συνάντηση με μελλοντικούς εταίρους Λοιπές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των στόχων του Προγράμματος Grundtvig («Συνοδευτικά Μέτρα»). Ποιες είναι οι δράσεις του GRUNDTVIG; Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις GRUNDTVIG Επισκέψεις και Ανταλλαγές προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων GRUNDTVIG Θέσεις βοηθών GRUNDTVIG Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων GRUNDTVIG Εργαστήρια GRUNDTVIG Εκπαιδευτικές Συμπράξεις (Learning Partnerships) GRUNDTVIG Σχέδια Εθελοντισμού για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (Senior Volunteering Projects) GRUNDTVIG Πολυμερή Σχέδια GRUNDTVIG Πολυμερή ίκτυα GRUNDTVIG Συνοδευτικά μέτρα GRUNDTVIG 5 Κατά την διαχείριση ή την υποστήριξη της κινητικότητας ενός οργανισμού, θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα και να υπάρξει η ανάλογη φροντίδα ώστε να παρασχεθεί τόσο η αντίστοιχη επίβλεψη όσο και στήριξη των φυσικών προσώπων σε κινητικότητα. 15

16 Ποιοι είναι οι στόχοι του; ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ειδικοί Στόχοι Προώθηση της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς που καλύπτουν δύο ή περισσότερα υποπρογράμματα. Προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης των κρατών μελών. Επιχειρησιακοί στόχοι Στήριξη της ανάπτυξης πολιτικών και συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στη δια βίου μάθηση κυρίως ως μέρος του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») 6, καθώς και των διαδικασιών της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης και των διαδόχων τους με σκοπό τη συμβολή στις προτεραιότητες και τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ιασφάλιση επαρκούς παροχής συγκρίσιμων δεδομένων, στατιστικών και αναλύσεων με στόχο να τονωθεί η ανάπτυξη της πολιτικής της δια βίου μάθησης, καθώς και παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της δια βίου μάθησης με ταυτόχρονη αποσαφήνιση των τομέων που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής Προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και στήριξη της γλωσσικής ποικιλότητας στα Κράτη Μέλη. Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών στη δια βίου μάθηση, βάσει των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ιασφάλιση ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος της ια Βίου Μάθησης αναγνωρίζονται, παρουσιάζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα σε ευρεία κλίμακα Σημειώστε ότι: Ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Εγκάρσιο Πρόγραμμα είναι ότι όλες οι προτάσεις οφείλουν να καλύπτουν δυο ή περισσότερους εκπαιδευτικούς τομείς. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις όσον αφορά την Κύρια ραστηριότητα 1 «Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτομία στη ιά Βίου Μάθηση» και την Κύρια ραστηριότητα 4 «ιάδοση και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων και Ανταλλαγές Καλών Πρακτικών». Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα ειδικά δελτία ανά δράση, στο Μέρος ΙΙ β του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση που η πρόταση καλύπτει έναν τομέα, οφείλει να υποβληθεί στο σχετικό τομεακό υποπρόγραμμα. Εάν, για παράδειγμα, μια πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού για εκμάθηση γλωσσών, ώστε το συγκεκριμένο υλικό να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της σχολικής εκπαίδευσης (ομάδα στόχος),τότε οφείλει να υποβληθεί στο Comenius. 6 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. COM(2008) 865 τελικό: 16

17 Εάν, εντούτοις, η πρόταση καλύπτει δυο ή περισσότερους εκπαιδευτικούς τομείς και αφορά γλώσσες ή ΤΠΕ, είναι επιλέξιμη να υποβληθεί στην οικεία Κύρια ραστηριότητα στο πλαίσιο του Εγκάρσιου Προγράμματος. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση τέμνει περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς τομείς και οι ομάδες-στόχοι ανήκουν επίσης σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς τομείς, τότε η πρόταση οφείλει να υποβάλλεται σε μια από τις Κύριες ραστηριότητες του Εγκάρσιου Προγράμματος. 17

18 Τι είδους δραστηριότητες; ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ [(ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 1] Οι κάτωθι δράσεις στηρίζονται από τις κύριες δραστηριότητες της συνεργασίας πολιτικών και καινοτομίας στη δια βίου μάθηση: Κινητικότητα φυσικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης για εμπειρογνώμονες και αρμόδιους που έχουν οριστεί από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, για διευθυντές ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και υπηρεσιών καθοδήγησης και πιστοποίησης και κοινωνικούς εταίρους. Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν στην προετοιμασία και την δοκιμή προτάσεων για υιοθέτηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και καινοτομίας στη δια βίου μάθηση. Πολυμερή σχέδια για την ανάπτυξη μέτρων διά βίου μάθησης για την ενσωμάτωση των Ρομά, τα οποία συνδυάζουν εκπαιδευτικά και άλλα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής και του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών Ρομά στη γενική εκπαίδευση και στην ΕΕΚ. Πολυμερή δίκτυα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και δραστηριότητες διάδοσης των πιο επιτυχημένων εμπειριών σε θέματα συνδυασμού των εκπαιδευτικών μέτρων με άλλα μέτρα πολιτικής για την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των μαθητών Ρομά προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο της σχολικής τους μόρφωσης. Πολυμερή δίκτυα συνεργασίας εμπειρογνωμόνων και/ή ιδρυμάτων που συνεργάζονται σε θέματα πολιτικών. Τέτοιου είδους δίκτυα δύνανται να περιλαμβάνουν: - Θεματικά δίκτυα που ασχολούνται με θέματα που άπτονται του περιεχομένου της δια βίου μάθησης ή των μεθοδολογιών και των πολιτικών δια βίου μάθησης. Τέτοιου είδους δίκτυα δύνανται να παρατηρούν, να ανταλλάσσουν, να αναγνωρίζουν και να αναλύουν καλές πρακτικές και καινοτομίες, να υποβάλλουν προτάσεις για την καλύτερη και ευρύτερη χρήση τέτοιων πρακτικών σε όλα τα Κράτη Μέλη. - Φόρα για στρατηγικά θέματα που άπτονται της δια βίου μάθησης Παρατήρηση και ανάλυση των πολιτικών και των συστημάτων του τομέα της δια βίου μάθησης που μπορεί να περιλαμβάνει: - Μελέτες και συγκριτική έρευνα - Ανάπτυξη δεικτών και στατιστικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και της στήριξης της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης σε συνεργασία με τη Eurostat - Στήριξη της λειτουργίας του δικτύου Εurydice και χρηματοδότηση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Μονάδας της Eurydice (Eurydice European Unit) από την Επιτροπή ράση για την στήριξη της διαφάνειας και της αναγνώρισης των προσόντων και των δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποκτηθεί μέσω της άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, πληροφοριών και της καθοδήγησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και της συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας, η οποία δύναται να περιλαμβάνει: - ίκτυα οργανισμών που διευκολύνουν την κινητικότητα και την αναγνώριση όπως το Euroguidance και τα Εθνικά Κέντρα Πληροφοριών για την 18

19 Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων [National Academic Recognition Information Centres (NARICs)] - Στήριξη για διακρατικές υπηρεσίες μέσω του ιαδικτύου όπως η Υπηρεσία Ploteus - ραστηριότητες υπό την πρωτοβουλία του Ευρωδιαβατηρίου (Europass) σύμφωνα με την απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υιοθέτηση ενός ενιαίου δικτύου για την διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων Λοιπές δράσεις (Συνοδευτικά μέτρα) συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων ομαδικής μάθησης με στόχο την προώθηση των στόχων της κύριας δραστηριότητας. Ορισμένες από αυτές της δράσεις της κύριας δραστηριότητας «Συνεργασία πολιτικών και καινοτομία στη ια Βίου Μάθηση» απευθύνονται σε συγκεκριμένους φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς και δεν καλύπτονται από την Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Υπάγονται σε διαφορετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ή λοιπές ρυθμίσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στην εν λόγω ομάδα στόχο. Τι αποτελεί Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτομία στις ράσεις της ιά Βίου Μάθησης; Κ 1 Επισκέψεις μελέτης για τους εμπειρογνώμονες της Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους φορείς λήψης αποφάσεων Κ 1 Πολυμερή σχέδια για τους Ρομά Κ 1 ίκτυα ΚΑ1 ίκτυα για τους Ρομά 19

20 Τι είδους δραστηριότητες; ΓΛΩΣΣΕΣ [(ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 2] Οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να ανταποκριθούν στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες περισσοτέρων του ενός υποπρογράμματος, δύνανται να υποστηριχθούν από την κύρια δραστηριότητα της εκμάθησης γλωσσών: Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν, μεταξύ άλλων στα ακόλουθα: - Προώθηση της γλωσσικής ευαισθητοποίησης και πρόσβαση στους πόρους γλωσσικής εκμάθησης - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για νέες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων online, και εργαλείων αξιολόγησης της προόδου (tests) ίκτυα στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλότητας. Τα δίκτυα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καινοτόμους τεχνικές και τις ορθές πρακτικές, ιδίως μεταξύ των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων και τους βασικούς επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης Λοιπές πρωτοβουλίες με στόχο την κύρια δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων διάδοσης και αξιοποίησης και εκδηλώσεων που συνδυάζουν σχέδια, συγκεκριμένες κοινότητες και ενδιαφερόμενα μέρη («Συνοδευτικά Μέτρα») Ποιες είναι οι δράσεις που αφορούν τις γλώσσες; Κ 2: Πολυμερή σχέδια Κ 2: Πολυμερή ίκτυα Κ 2: Συνοδευτικά μέτρα 20

21 Τι είδους δραστηριότητες; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) [ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 3] Οι κάτωθι δράσεις οι οποίες σχεδιάσθηκαν ώστε να ανταποκριθούν στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες, αφορούν πλέον του ενός τομείς του υποπρογράμματος και στηρίζονται από την κύρια δραστηριότητα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη της μάθησης μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών στρατηγικών καθώς και την ανάπτυξη και την διάδοση καινοτόμων μεθόδων περιεχομένου, υπηρεσιών και πλαισίων ίκτυα που στοχεύουν στην ανταλλαγή και την κοινωνία γνώσεων, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Ποιες είναι οι δράσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας; Κ 3: Πολυμερή σχέδια Κ 3: Πολυμερή δίκτυα 21

22 Ποιοι είναι οι στόχοι του; ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ [ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KΕΥ ACTIVITY) 4] Ένας βασικός στόχος της κύριας δραστηριότητας 4 «ιάδοση και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων» είναι να βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος της ιά Βίου Μάθησης σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με δραστηριότητες επικοινωνίας. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της κύριας δραστηριότητας συμπληρώνουν τις δράσεις για τη διάδοση και αξιοποίηση ειδικών αποτελεσμάτων εντός των τομεακών προγραμμάτων και άλλων κύριων δραστηριοτήτων. Τι είδους δραστηριότητες; Οι κάτωθι δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην δημιουργία ενός πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος της ια Βίου Μάθησης καθώς σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνονται στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητας για την διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων: Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: o ανάπτυξη σύγχρονων, διαδραστικών, διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής με σκοπό την τόνωση του διαλόγου μεταξύ των δικαιούχων και των χρηστών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και προτεραιότητες που ικανοποιούνται από τις δράσεις LLP των τελευταίων ετών, όπως τον ορισμό δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων o δράσεις που διαπερνούν το σύνολο του προγράμματος και προωθούν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ανά τομέα, θεματική ενότητα, ομάδα χρηστών ) o προώθηση στοχοθετημένων θεματικών πληροφοριών και o αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αξιοποίησης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, και ιδίως των βέλτιστων πρακτικών όταν τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν επηρεάσει θετικά τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, κάτι που επιφέρει βιώσιμο και συστημικό αντίκτυπο. Με ποιο τρόπο οι δραστηριότητες υπό την Κ 4 συνάδουν με τις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης οπουδήποτε αλλού στο Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης; Οι δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται υπό την συγκεκριμένη Κύρια ραστηριότητα στοχεύουν να συμπληρώσουν και να στηρίξουν την διάδοση και την αξιοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των σχεδίων τα οποία ενσωματώνονται στα τέσσερα τομεακά προγράμματα και τις λοιπές εγκάρσιες Κύριες ραστηριότητες καθώς και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα Συνοδευτικά Μέτρα στο πλαίσιο των τεσσάρων τομεακών Προγραμμάτων και της Κύριας ραστηριότητας 2 που αφορά τις 22

23 Γλώσσες. Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ραστηριότητας οφείλουν να επικεντρώνονται στην δημιουργία συστημάτων και μηχανισμών που θα στηρίζουν την διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και την προώθηση δράσεων αξιοποίησης που διαπερνούν το σύνολό του προγράμματος και αφορούν ολόκληρη την Ε.Ε. Ποιες είναι οι δράσεις διάδοσης και αξιοποίησης; Κ 4:Πολυμερή σχέδια 23

24 Ποιοι είναι οι στόχοι του; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET Ειδικοί στόχοι Τόνωση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και προβληματισμού στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Στήριξη της δημιουργίας ενός κατάλληλου εύρους ιδρυμάτων και ενώσεων που θα επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιχειρησιακοί στόχοι Η τόνωση της αριστείας στην διδασκαλία, την έρευνα και τον προβληματισμό στις σπουδές Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εντός και εκτός της ΕΕ. Βελτίωση της γνώσεως και της ευαισθητοποίησης μεταξύ των ακαδημαϊκών ειδημόνων και μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών εν γένει για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στήριξη των βασικών Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Στήριξη της ύπαρξης υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών Ενώσεων και ιδρυμάτων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εντός και εκτός της ΕΕ καθ όσον αυτά αναγνωρίζονται στις χώρες τους. Ενώσεις καθηγητών και ερευνητών που ασχολούνται με την μελέτη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντός και εκτός της ΕΕ Ευρωπαϊκές Ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο με την εκπαίδευση όσο και με την κατάρτιση. Τι είδους δραστηριότητες; Το Πρόγραμμα «Jean Monnet» στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: Κύρια ραστηριότητα (Key Activity) 1: Στήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο επίπεδο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως ( ράση Jean Monnet): Μονομερή σχέδια, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν: - Έδρες Jean Monnet, κέντρα αριστείας και διδακτικές ενότητες - Ενώσεις καθηγητών, λοιπό διδακτικό προσωπικό της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και ερευνητές οι οποίοι ειδικεύονται στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - Στήριξη σε ερευνητές οι οποίοι εμβαθύνουν την έρευνά τους σε ένα πανεπιστήμιο υποδοχής κάποιας άλλης χώρας (μη διαθέσιμο) - ραστηριότητες πληροφοριών και έρευνας που σχετίζονται με την ΕΕ και στοχεύουν στην προώθηση της συζήτησης, του προβληματισμού και της γνώσης γύρω από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δραστηριότητες πληροφοριών και έρευνας για την πρωτοβουλία «Μαθαίνοντας για την ΕΕ στο σχολείο». 24

25 Πολυμερή σχέδια και δίκτυα τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν στήριξη της δημιουργίας πολυμερών ερευνητικών ομάδων στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κύρια ραστηριότητα 2: Λειτουργικές επιχορηγήσεις για την στήριξη ορισμένων λειτουργικών και διοικητικών δαπανών των κάτωθι ιδρυμάτων τα οποία έχουν αναλάβει την πλήρωση στόχων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: Κολέγιο της Ευρώπης [(The College of Europe Bruges (Βέλγιο) και Natolin (Πολωνία)] Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο [The European University Institute (Φλωρεντία)] Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ημόσιας ιοίκησης [The European Institute of Public Administration (Μάαστριχτ)] Ακαδημία Ευρωπαϊκού ικαίου [The Academy of European Law (Τρίερ)] Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής [The European Agency for Development in Special Needs Education (Odense)] ιεθνές Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση [The International Centre for European Training CIFE (Νίκαια)] Κύρια ραστηριότητα 3: Λειτουργικές Επιχορηγήσεις για την στήριξη ορισμένων λειτουργικών δαπανών των Ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι δικαιούχοι επιλέγονται κατόπιν ξεχωριστής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Ποιες είναι οι δράσεις Jean Monnet; Έδρες JEAN MONNET Έδρες Ad Personam JEAN MONNET Κέντρα Αριστείας JEAN MONNET ιδακτικές Ενότητες JEAN MONNET ραστηριότητες Πληροφοριών και Έρευνας JEAN MONNET ραστηριότητες πληροφοριών και έρευνας για την πρωτοβουλία «Μαθαίνοντας για την ΕΕ στο σχολείο» Ενώσεις Καθηγητών και Ερευνητών με ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση JEAN MONNET Πολυμερείς Ερευνητικές Ομάδες JEAN MONNET Ευρωπαϊκές Ενώσεις που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση JEAN MONNET 25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 Μέρος ΙΙ α: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις http://ec.europa.eu/llp 1 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές Erasmus+ 3 Â Â Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Σε αυτό το μέρος οι αναγνώστες θα βρουν τις παρακάτω πληροφορίες για όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Πρόγραμμα Υπο-πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα επιλέξιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα είναι µια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριµένους στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Περιγραφή Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη βασική δράση του Προγράμματος Erasmus+, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΜΕΡΟΣIΙΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσμοί στην οθόνη) 1. Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών.

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 8883/14 EDUC 124 SOC 285 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

"Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το φυλλάδιο αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το φυλλάδιο αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν BEST PRACTICES "Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το φυλλάδιο αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία [Η Ελληνική Γλώσσα στην Ευρώπη] Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία Α. Ευρωπαϊκοί φορείς αρμόδιοι για την άσκηση γλωσσικής πολιτικής - Συμβουλευτικά όργανα και οργανισμοί Ευρωπαϊκή Επιτροπή - http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_en.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος διά βίου µάθησης...4 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Ανώτατη Εκπαίδευση. Higher Education Strategic Partnerships. Στρατηγικές Συνεργασίες. Date: in 12 pts

Erasmus+ Ανώτατη Εκπαίδευση. Higher Education Strategic Partnerships. Στρατηγικές Συνεργασίες. Date: in 12 pts Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships Στρατηγικές Συνεργασίες Education and Culture Higher education - Erasmus European Commission, DG EAC Θεσσαλονίκη 9.12.2013 Ελίνα Μαυρογιώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΙΚΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, Ευφροσύνη Παπασταματίου 29 Νοεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ERASMUS.

Γραφείο ERASMUS. Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/Erasmus» Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραφείο ERASMUS http://www.socrates.teithe.gr Erasmus Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2009 COM(2009) 159 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΔΡΑΣΕΙΣ/Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης M. Παναγιάρη

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης M. Παναγιάρη ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις/SP ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης M. Παναγιάρη Γενικά Σχέδια πολυμερή για τη δημιουργία καινοτόμων παραδοτέων ή/και εντατικής διάχυσης και αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Πώς χρησιµοποιείται το παρόν έγγραφο... 3 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο εργασίας για την ομάδα Δια Βίου Μάθηση Πέμπτη, 14 Απρίλιος :48

Κείμενο εργασίας για την ομάδα Δια Βίου Μάθηση Πέμπτη, 14 Απρίλιος :48 Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε όλοι γνωρίζουν ότι οι συλλογικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και πρόβλημα βιωσιμότητας. Για το πολιτικό σύστημα φαίνεται πως οι οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2011/0371(COD) 20.7.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Καβάλα, 30/03/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet (Κεντρική Δράση)

Δραστηριότητες Jean Monnet (Κεντρική Δράση) Δραστηριότητες Jean Monnet (Κεντρική Δράση) 1 Δραστηριότητες Jean Monnet (Κεντρική Δράση) Μετεξέλιξη του προγράμματος Jean Monnet που ξεκίνησε το 1989 Στόχος προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Βασική Δράση 1 - Δυνατότητες για επιμόρφωση στη Σχολική Εκπαίδευση Χίος, 05/04/2016 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Χίος 05.04.2016...του προγράμματος Erasmus+ Γεωργία Κελαϊδή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8397/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: EDUC 113 SOC 268 CULT 23 JEUN 33 AUDIO 10 TECOM 98 DIGIT 28 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις/SP ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ατζέντα Εκσυγχρονισμού για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ενδεικτικά: ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

5388/18 ΧΓ/γπ/ΔΛ 1 DG E - 1C

5388/18 ΧΓ/γπ/ΔΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5388/18 EDUC 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5072/18 EDUC 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 24.5.2012 2011/0384(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2 Κελαϊδή Γεωργία, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Συμμαχίες Γνώσης. Αθήνα, Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Συμμαχίες Γνώσης. Αθήνα, Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Συμμαχίες Γνώσης Αθήνα, 05.12.2014 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα ατόμων Νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14207/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EDUC 407 JEUN 142 EMPL 541

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής:

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής: Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε Εντατικά Προγράµµατα ERASMUS Τα Εντατικά Προγράµµατα (IP) είναι σύντοµης διάρκειας προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα