Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης"

Transcript

1 Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3 άρα το άτομο έχει 3 πρωτόνια. Ο μαζικός αριθμός (Α) είναι 7 ισχύει Α = Ζ + Ν ή Ν = 7-3 ή Ν = 4 Ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων άρα 3. Συνεπώς Όμοια: 7 3 Li : 3p, 4n, 3e Mg : 12p, (26-12)n = 14n, 12 e Ag : 47p, (112-47)n = 65n, 47e 2. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα ιόντα: 39 K K, Co, O : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 19 άρα στον πυρήνα υπάρχουν 19 πρωτόνια. Ο μαζικός αριθμός (Α) είναι 39 ισχύει: Α = Ζ + Ν ή Ν = Α - Ζ ή Ν = ή Ν = 20 Το K έχει φορτίο +1 και τα ηλεκτρόνια είναι κατά 1 λιγότερα από τα πρωτόνια δηλαδή ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι 19-1 = K Συνεπώς: 19 : 19p, 20n, 18e Όμοια: 60 27Co : 27p, (60-27)n = 33n, (27-3)e = 24e 8O : 8p, (18-8)n = 10n, (8 + 2)e = 10e 3. Το ανιόν P 3- περιέχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ποιος είναι ο μαζικός αριθμός του φωσφόρου. Υπόδειξη: 1. Ο ατομικός αριθμός δείχνει τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου ή ιόντος. 2. Η διαφορά μαζικού και ατομικού αριθμού δίνει τον αριθμό των νετρονίων στον πυρήνα ατόμων και ιόντων. 3. Για τον αριθμό των η- λεκτρονίων ισχύει: α. Στα ουδέτερα άτομα είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων. β. Στα κατιόντα είναι μικρότερος από τον αριθμό των πρωτονίων, όσο είναι το θετικό τους φορτίο. γ. Στα ανιόντα είναι μεγαλύτερος από τον α- ριθμό των πρωτονίων, όσο είναι το αρνητικό τους φορτίο. Δηλαδή στα ιόντα γενικά ισχύει ότι: Ο αριθμός η- λεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμός πρωτονίων, μείον την Αλγεβρική τιμή φορτίου. Το P 3- έχει φορτίο -3 συνεπώς τα πρωτόνια είναι 3 λιγότερα από τα ηλεκτρόνια. Επομένως περιέχει 18-3 = 15 πρωτόνια άρα: Ζ = 15. Ο μαζικός αριθμός είναι Α = Ζ + Ν ή Α = ή Α =

2 4. Στο κατιόν 38 Sr 2+ ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι κατά 14 μικρότερος από τον αριθμό των νετρονίων. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν. Το στοιχείο έχει Ζ = 38 άρα στον πυρήνα του ιόντος υπάρχουν 38p. Tο κατιόν έχει φορτίο 2+ οπότε έχει 2 ηλεκτρόνια λιγότερα από πρωτόνια δηλαδή (38-2)e = 36e. Tα νετρόνια είναι 14 περισσότερα από τα ηλεκτρόνια δηλαδή ( )n = 50n. 3ω Έστω τα ισότοπα άτομα: 2ω 6 X και 4ω ω 14X. Να υπολογίσετε: α. Τον ατομικό αριθμό του στοιχείου και τους μαζικούς αριθμούς των δύο ατόμων. β. Τα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια σε κάθε άτομο. α. Τα άτομα είναι ισότοπα άρα: 2ω - 6 = ω + 14 ή ω = 20 Συνεπώς το ισότοπο X έχει ατομικό αριθμό 2ω - 6 = = 34 και μαζικό αριθμό 3ω +19 = = 79. Άρα: X. 4 Το ισότοπο 14 X έχει και αυτό ατομικό αριθμό ω + 14 = = 34 και μαζικό αριθμό 4ω = 4 20 = 80. Άρα: 80 X 34. β X : Έχει ατομικό αριθμό Ζ = 34 άρα 34p. Ο μαζικός αριθμός Α = 79 ισχύει: Α = Ζ + Ν ή Ν = Α - Ζ ή Ν = (79-34)n ή Ν = 45n. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με αυτό των πρωτονίων άρα 34e. Συνεπώς: X : 34p, 45n, 34e. Όμοια: 80 X 34 : 34p, = 46n, 34e. 6. Ένα χημικό στοιχείο έχει μαζικό αριθμό 65 και στον πυρήνα του υπάρχουν 5 νετρόνια περισσότερα από πρωτόνια, να βρείτε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου. Έστω x ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα του στοιχείου τότε ο αριθμός των νετρονίων θα είναι x + 5. Δηλαδή Ζ = x και Ν = x + 5. Όμως ισχύει Α= Ζ + Ν ή 65 = x + x + 5 ή 2x = 60 ή x = 30. Άρα Ζ = Ο σίδηρος έχει μαζικό αριθμό 56 και τα νετρόνια στον πυρήνα του είναι 4 περισσότερα από τα πρωτόνια. Ένα σωματίδιο σιδήρου έχει 24 ηλεκτρόνια. Να καθοριστεί αν το σωματίδιο είναι ουδέτερο ή ιόν. Έστω x ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα του σιδήρου, τότε ο αριθμός των νετρονίων θα είναι x + 4. Δηλαδή Ζ = x και Ν = x + 4. Όμως ισχύει Α= Ζ + Ν ή 56 = x + x + 4 ή 2x = 52 ή x = 26 Άρα, ο πυρήνας του σιδήρου περιέχει 26 πρωτόνια. Το σωματίδιο έχει 24 ηλεκτρόνια, 2 λιγότερα από τα πρωτόνια, άρα είναι κατιόν με φορτίο

3 8. Το υδρογόνο έχει 3 ισότοπα και το χλώριο 2. Πόσα διαφορετικά μόρια ΗCl είναι δυνατό να σχηματιστούν; Έστω ότι τα ισότοπα του Η είναι Α Η, Β Η και Γ Η, ενώ του Cl είναι X Cl και Y Cl. Τα δυνατά μόρια ΗCl είναι: Α Η - X Cl, Β Η - X Cl, Γ Η - X Cl, Α Η - Y Cl, Β Η - Y Cl, Γ Η - Y Cl. Άρα, τα πιθανά μόρια ΗCl είναι έξι. 9. Σε 400g διαλύματος χλωριούχου νατρίου περιέχονται 50g ΝaCl. Αν η πυκνότητα του διαλύματος είναι 1,25g/mL να υπολογιστούν η % w/w και η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. Σε 400g διαλύματος περιέχονται 50 g ΝaCl Σε 100g διαλύματος περιέχονται x; g NaCl x = 12,5g Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 12,5 % w/w. Υπολογίζουμε τον όγκο του διαλύματος: m m 400g V 320mL V 1,25g / ml Σε 320ml διαλύματος περιέχονται 50 g NaCl Σε 100ml διαλύματος περιέχονται ψ; g NaCl ψ = 15,6 g Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 15,6 % w/v. 10. Σε 69g νερού διαλύονται 6g οινοπνεύματος. Το διάλυμα που προκύπτει έχει πυκνότητα 0,98g/mL. Αν είναι γνωστό ότι το καθαρό οινόπνευμα έχει πυκνότητα 0,8g/mL να υπολογιστούν η % w/w, η % w/v και η % v/v περιεκτικότητα του διαλύματος. Υπολογίζουμε την μάζα του διαλύματος: m Δ = m H O + m 2 οιν. = 69g + 6g m Δ = 75g Σε 75g διαλύματος περιέχονται 6 g οινοπνεύματος Σε 100g διαλύματος περιέχονται x; g οινοπνεύματος x = 8g Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 8 % w/w. mδ 75g O όγκος του διαλύματος είναι: Vδ V δ = 76,5mL ρ 0,98g / ml Σε 76,5ml διαλύματος περιέχονται 6 g οινοπνεύματος Σε 100ml διαλύματος περιέχονται ψ; g οινοπνεύματος ψ = 7,84 g 13 5

4 Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 7,84 % w/v. Ο όγκος του οινοπνεύματος είναι: m 6g οιν. Vοιν. Vοιν. 7,5mL ροιν. 0,8g / ml Σε 76,5mL διαλύματος περιέχονται 7,5 ml οινοπνεύματος Σε 100mL διαλύματος περιέχονται z; ml οινοπνεύματος z = 9,8mL Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 9,8 % v/v. 11. Πόσα γραμμάρια ΚΝΟ 3 (νιτρικού καλίου) περιέχονται σε 600g διαλύματος περιεκτικότητας 12 % w/w. Με την βοήθεια της περιεκτικότητας του διαλύματος έχουμε: Σε 100g διαλύματος περιέχονται 12 g ΚΝΟ 3 Σε 600g διαλύματος περιέχονται x; g KNO 3 x = 72g KNO 3. Άρα το διάλυμα περιέχει 72 g KNO Σε πόσα γραμμάρια διαλύματος θειϊκού οξέος (Η 2 SO 4 ) περιεκτικότητας 15 % w/v και πυκνότητας 1,08g/mL περιέχονται 3,75g Η 2 SΟ 4 ; Με την βοήθεια της περιεκτικότητας του διαλύματος έχουμε: Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 15g Η 2 SΟ 4 Σε x; ml διαλύματος περιέχονται 3,75g Η 2 SΟ 4 x = 25mL Με την βοήθεια της πυκνότητας υπολογίζουμε τη μάζα του διαλύματος: mδ ρ mδ ρvδ 1, 08g / ml 25mL m Δ = 27g V Δ Άρα 3,75g H 2 SO 4 περιέχονται σε 27g διαλύματος. 13. Σε 680g νερού διαλύθηκε μια ποσότητα ζάχαρης και σχηματίστηκε διάλυμα με περιεκτικότητα 15 % w/w. Πόση είναι η μάζα της ζάχαρης και πόση η μάζα του διαλύματος; Έστω ότι διαλύθηκαν x g ζάχαρης τότε το διάλυμα που σχηματίστηκε έχει μάζα (680 + x)g. Με τη βοήθεια της περιεκτικότητας έχουμε: Σε 100 g διαλύματος περιέχονται 15 g ζάχαρης Σε (680 + x) g διαλύματος περιέχονται x; g ζάχαρης x = 120 g Άρα η ζάχαρη έχει μάζα 120 g και το διάλυμα ( ) g = 800 g. 14. Διάλυμα ΝaOH έχει περιεκτικότητα 12 % w/v, και πυκνότητα 1,2 g/ml. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. 13 6

5 Το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 12 % w/v, δηλαδή, σε 100 ml διαλύματος περιέχονται 12 g NaOH. Τα 100ml του διαλύματος έχουν μάζα: m Δ = ρv Δ = 1,2g/mL 100mL m Δ = 120g, επομένως: Σε 120g διαλύματος περιέχονται 12g ΝaOH Σε 100g διαλύματος περιέχονται x;g NaOH x = 10g Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 10 % w/w. 15. Σε 300g διαλύματος ζάχαρη περιεκτικότητας 20 % w/w προστίθενται 200g νερού. Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος. Aρχικό διάλυμα m 1 = 300g 20 % w/w + 200g νερού Τελικό διάλυμα m 2 ; % w/w Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας είναι ίση και στα δύο διαλύματα γι αυτό υπολογίζουμε την ζάχαρη στο αρχικό διάλυμα: Aρχικό διάλυμα: Έχει περιεκτικότητα 20 % w/w άρα: Σε 100g διαλύματος περιέχονται 20 g ζάχαρης Σε 300g διαλύματος περιέχονται x; g ζάχαρης x = 60g Συνεπώς στο αρχικό διάλυμα περιέχονται 60g ζάχαρης. Τελικό διάλυμα: Έχει μάζα m 2 = m 1 + m H O = 300g + 200g m 2 2 = 500g. Περιέχει και αυτό 60g ζάχαρης. Έτσι έχουμε: Σε 500g διαλύματος περιέχονται 60 g ζάχαρης. Σε 100g διαλύματος περιέχονται ψ; g ζάχαρης. ψ = 12g Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 12 % w/w. 16. Πόσα γραμμάρια νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 300g υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 6 % w/w ώστε η περιεκτικότητα του να γίνει 3 % w/w. Aρχικό διάλυμα m 1 = 300g 6 % w/w + x g νερού Τελικό διάλυμα m 2 3 % w/w 13 7

6 Έστω ότι προσθέσαμε x g νερού: Αρχικό διάλυμα: Έχει περιεκτικότητα 6 % w/w άρα: Σε 100g διαλύματος περιέχονται 6 g ζάχαρης Σε 300g διαλύματος περιέχονται ψ; g ζάχαρης ψ = 18g ζάχαρης, δηλαδή το αρχικό διάλυμα περιέχει 18g ζάχαρης. Τελικό διάλυμα: Έχει μάζα m 2 = m 1 + m H O m 2 2 = (300 + x)g. Περιέχει και αυτό 18g ζάχαρης. Έχει περιεκτικότητα 3 % w/w άρα: Σε 100 g διαλύματος περιέχονται 3 g ζάχαρης. Σε (300 + x)g διαλύματος περιέχονται 18 g ζάχαρης. x = 300g, Άρα προσθέτουμε 300 g νερού L διαλύματος υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ) πυκνότητας 1,2g/mL και περιεκτικότητας 10 % w/w με εξάτμιση νερού μετατρέπονται σε διάλυμα πυκνότητας 1,25g/mL και περιεκτικότητας 20 % w/w. Πόσα γραμμάρια νερού εξατμίστηκαν και ποιος ο όγκος του τελικού διαλύματος; Έστω ότι εξατμίστηκαν xg νερού. Αρχικό διάλυμα: Έχει μάζα m 1 = ρ 1 V 1 =1,2g/mL 5000mL m 1 = 6.000g. Έχει περιεκτικότητα 10 % w/w άρα: Σε 100g διαλύματος περιέχονται 10 g KOH Σε 6.000g διαλύματος περιέχονται ψ; g KOH ψ = 600g ΚΟΗ. Δηλαδή το αρχικό διάλυμα περιέχει 600g KOH. Τελικό διάλυμα: Έχει μάζα ( x)g Περιέχει και αυτό 600g KOH. Έχει περιεκτικότητα 20 % w/w άρα: Σε 100g διαλύματος περιέχονται 20g KOH. Σε ( x)g διαλύματος περιέχονται 600g KOH. x =3.000g. Άρα εξατμίστηκαν 3.000g νερού. Το διάλυμα έχει μάζα: m 2 = 6.000g g m 2 = 3.000g Ο όγκος του είναι: Aρχικό διάλυμα V 1 = 5 L ή ml ρ 1 = 1,2 g/ml 10 % w/w V m 3.000g - x g νερού ρ2 1,25g / ml 13 8 V = 2.400mL Τελικό διάλυμα V 2 ; ρ 2 = 1,25 g/ml 20 % w/w

7 18. Αναμιγνύονται 400ml διαλύματος βρωμιούχου καλίου (ΚBr) περιεκτικότητας 15 % w/v με 200mL άλλου διαλύματος βρωμιούχου καλίου περιεκτικότητας 6 % w/v. Να υπολογίσετε την % w/v του διαλύματος που σχηματίστηκε. Θα πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο του τελικού διαλύματος και την μάζα της διαλυμένης ουσίας σ αυτό. 1 ο Διάλυμα: V 1 = 400 ml 15 % w/v 2 ο Διάλυμα: + V 2 = 200 ml 6 % w/v Βρίσκουμε τη διαλυμένη ουσία στα διαλύματα που αναμίχθηκαν. 1ο διάλυμα: Με τη βοήθεια της περιεκτικότητας έχουμε: Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 15 g KBr. Σε 400mL διαλύματος περιέχονται x;g KBr. x = 60g. Άρα το διάλυμα αυτό περιέχει 60g KBr. 2o διάλυμα: Με τη βοήθεια της περιεκτικότητας έχουμε: Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 6 g KBr. Σε 200mL διαλύματος περιέχονται ψ;g KBr. ψ = 12g. Άρα το διάλυμα αυτό περιέχει 12g KBr. Τελικό διάλυμα: Έχει όγκο V T = V 1 + V 2 = 400mL + 200mL v T = 600 mlκαι περιέχει 60g + 12g = 72 g KBr Tώρα μπορούμε να υπολογίσουμε την περιεκτικότητα: Σε 600mL διαλύματος περιέχονται 72 g KBr. Σε 100mL διαλύματος περιέχονται z; g KBr. z = 12g. Άρα το διάλυμα αυτό περιέχει 12g % w/v. Τελικό διάλυμα: V T ; % w/v mL διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (ΝaOH) περιεκτικότητας 15 % w/v αναμιγνύονται με άλλο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου περιεκτικότητας 5 % w/v και προέκυψε διάλυμα περιεκτικότητας 7 % w/v. Πόσα ml από το δεύτερο διάλυμα αναμίχθηκαν. 1 ο Διάλυμα: V 1 = 400 ml 15 % w/v 2 ο Διάλυμα: + V 2 = x ml 5 % w/v Τελικό διάλυμα: V T 7 % w/v Έστω ότι χρησιμοποιήθηκαν x ml από το δεύτερο διάλυμα. Θα υπολογίσουμε την διαλυμένη ουσία στο 1 ο και στο 2 ο διάλυμα. 13 9

8 1ο διάλυμα: Με τη βοήθεια της περιεκτικότητας έχουμε: Σε 100 ml διαλύματος περιέχονται 15 g ΝaOH. Σε 400 ml διαλύματος περιέχονται ψ; g ΝaOH. ψ = 60g. Άρα στο 1ο διάλυμα περιέχονται 60g ΝaOH. 2o διάλυμα: Με τη βοήθεια της περιεκτικότητας έχουμε: Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 5 g ΝaOH. Σε x ml διαλύματος περιέχονται z; g ΝaOH. z = 0,05 x g. Άρα στο 2ο διάλυμα περιέχονται 0,05 x g ΝaOH. Τελικό διάλυμα: Έχει όγκο V T = V 1 + V 2 V T = (400 + x) ml και περιέχει (60 + 0,05x) g ΝaOH Επίσης έχει περιεκτικότητα 7% w/v άρα: Σε 100 ml διαλύματος περιέχονται 7 g ΝaOH. Σε (400 + x) ml διαλύματος περιέχονται (60 + 0,05x)g ΝaOH. 100(60 + 0,05x) = 7(400 + x) x = ml. Άρα το 2o διάλυμα έχει όγκο 1.600mL. 20. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμειχθούν διαλύματα με περιεκτικότητες 20 % w/v και 5 % w/v στην ίδια διαλυμένη ουσία για να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 14 % w/v. Έστω ότι αναμιγνύονται αml, βml από τα δύο διαλύματα. Yπολογίζουμε την διαλυμένη ουσία σε κάθε διάλυμα συναρτήσει των α, β. 1 ο Διάλυμα: V 1 = α ml 20 % w/v 2 ο Διάλυμα: + V 2 = β ml 5 % w/v Τελικό διάλυμα: V T = (α + β) ml 14 % w/v 1ο διάλυμα: Σε 100 ml διαλύματος περιέχονται 20 g δ. ουσίας. Σε α ml διαλύματος περιέχονται x; g δ. ουσίας. x = 0,2α g. Άρα στο 1ο διάλυμα περιέχονται 0,2α g διαλυμένης ουσίας. 2o διάλυμα: Σε 100 ml διαλύματος περιέχονται 5 g διαλυμένης ουσίας. Σε β ml διαλύματος περιέχονται ψ; g διαλυμένης ουσίας. ψ = 0,05β g. Άρα στο 2ο διάλυμα περιέχονται 0,05β g διαλυμένης ουσίας. Τελικό διάλυμα: Σε 100 ml διαλύματος περιέχονται 14 g διαλυμένης ουσίας. Σε (α + β) ml διαλύματος περιέχονται z; g διαλυμένης ουσίας. 14 0

9 z = 0,14 (α + β) g. Δηλαδή το τελικό διάλυμα περιέχει 0,14(α + β) g διαλυμένης ουσίας. Όμως ισχύει m δ.ο.1 + m δ.ο.2 = m δ.α.τ. 0,2α + 0,05β = 0,14(α + β) 0,06α = 0,09β α 9 α 3. β 6 β 2 Άρα αναμιγνύονται με αναλογία όγκων 3/ Η διαλυτότητα του ΚΝΟ 3 στο νερό στους 15 ο C είναι 30g KNO 3 /100g H 2 O I. Tι περιεκτικότητα % w/w έχει κορεσμένο διάλυμα ΚΝΟ 3 θερμοκρασίας 15 ο C; ΙΙ. Αν σε 180g νερού διαλύσουμε 50 g ΚΝΟ 3, το διάλυμα που προκύπτει είναι κορεσμένο ή ακόρεστο στους 15 ο C; I) Στους 15 ο C, αν διαλυθούν σε 100 g νερού 30 g ΚΝΟ 3, προκύπτουν 100 g + 30 g = 130 g κορεσμένου διαλύματος. Άρα: Σε 130 g κορεσμένου διαλύματος περιέχονται 30 g KΝO 3 Σε 100 g κορεσμένου διαλύματος περιέχονται x; g KΝO 3 x = 23,08 g Συνεπώς το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 23,08 % w/w. ΙΙ) Θα υπολογίσουμε τη μέγιστη ποσότητα KΝO 3 που μπορεί να διαλυθεί σε 180 g νερού. Σε 100 g νερού διαλύονται μέχρι 30 g KΝO 3 Σε 180 g νερού διαλύονται μέχρι ψ; g KΝO 3 ψ = 54 g Άρα μπορούν να διαλυθούν ακόμη 4 g KΝO 3 αφού έχουμε διαλύσει 50 g. Επομένως το διάλυμα είναι ακόρεστο. 22. Κορεσμένο υδατικό διάλυμα ουσίας Α θερμοκρασίας 30 ο C έχει περιεκτικότητα 25 %w/w. Ποια η διαλυτότητα της Α στο νερό στους 30 ο C σε g/100g H 2 O; Το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 25 % w/w, δηλαδή, σε 100 g κορεσμένου διαλύματος περιέχονται 25 g Α. Όμως m Δ = m A + m H2 O 100g = 25g + m H 2 O m H 2 O = 75 g Άρα: Σε 75 g νερού στους 30 ο C διαλύονται μέχρι 25 g Α Σε 100 g νερού στους 30 ο C διαλύονται μέχρι x; g Α x = 33,3 g Συνεπώς η διαλυτότητα της Α στο νερό στους 30 ο C είναι 33,3 g A/100 g νερού. 14 1

10 23. Η διαλυτότητα του NaCl (χλωριούχου νατρίου) στο νερό στους 15 ο C είναι 35,5 g NaCl / 100 g H 2 O, ενώ στους 80 ο C είναι 40 g NaCl / 100 g H 2 O. 400 g κορεσμένου διαλύματος NaCl στους 15 ο C θερμαίνεται μέχρι τους 80 ο C. Πόσα γραμμάρια NaCl πρέπει να προστεθούν ακόμη ώστε το νέο διάλυμα να είναι και πάλι κορεσμένο; Θα βρούμε τη σύσταση του κορεσμένου διαλύματος στους 15 ο C. Αν σε 100 g νερού, θερμοκρασίας 15 ο C, διαλυθούν 35,5 g NaCl προκύπτει: 100g + 35,5g = 135,5 g κορεσμένο διάλυμα. Άρα: Τα 135,5 g κορεσμένου διαλύματος έχουν 100 g H 2 O και 35,5 g NaCl Τα 400 g κορεσμένου διαλύματος έχουν x; g H 2 O και ψ; g NaCl x = 295,2 g και ψ = 104,8 g Συνεπώς το διάλυμα αποτελείται από 295,2 g H 2 O και 104,8 g NaCl. Θα υπολογίσουμε τη μέγιστη ποσότητα NaCl που μπορούν να διαλύσουν τα 295,2 g νερού στους 80 ο C: 100 g νερού θερμοκρασίας 80 ο C διαλύουν μέχρι 40 g NaCl 295,2 g νερού θερμοκρασίας 80 ο C διαλύουν μέχρι z; g NaCl z = 118,1 g Άρα το διάλυμα για να είναι κορεσμένο πρέπει να περιέχει 118,1 g NaCl. Περιέχει όμως 104,8 g, συνεπώς θα πρέπει να προσθέσουμε 118,1g - 104,8g = 13,3 g NaCl. 24. Σε 150 g Η 2 Ο διαλύονται 50 g ΚΟΗ και σχηματίζεται διάλυμα Δ. α. Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του Δ. β. Αν η πυκνότητα του Δ είναι 1,25 g/ml, να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του Δ. γ. Αν στο Δ διαλύσουμε ακόμη 10 g ΚΟΗ, προκύπτει διάλυμα Δ 1 το οποίο είναι κορεσμένο. Να υπολογίσετε την διαλυτότητα του ΚΟΗ στο νερό, σε g KOH ανά 100 g H 2 O, στη θερμοκρασία του Δ 1. δ. Αν θερμάνουμε το Δ 1, το διάλυμα στη νέα θερμοκρασία θα είναι κορεσμένο ή ακόρεστο; α. Η μάζα του Δ είναι: m Δ = m νερού + m KOH = 150g + 50g = 200 g Σε 200g διαλύματος Δ περιέχονται 50 g ΚΟΗ. Σε 100g διαλύματος Δ περιέχονται x; g ΚΟΗ. x = 25 g Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 25 % w/w. β. Υπολογίζουμε τον όγκο του Δ: Σε 160ml διαλύματος Δ περιέχονται 50 g ΚΟΗ. Σε 100ml διαλύματος Δ περιέχονται ψ; g ΚΟΗ. ψ = 31,25 g m m 200g V 160 ml V 1, 25g / ml 14 2

11 Άρα το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 31,25 % w/v. γ. Μετά την προσθήκη 10 g ΚΟΗ, στο διάλυμα υπάρχουν 150 g Η 2 Ο και ( )g = 60 g KOH. Το διάλυμα είναι κορεσμένο, συνεπώς για τη διαλυτότητα του ΚΟΗ στο νερό, στη συγκεκριμένη θερμοκρασία, ισχύει: Σε 150 g νερού διαλύονται μέχρι 60 g ΚΟΗ. Σε 100 g νερού διαλύονται μέχρι ω; g ΚΟΗ. ω = 40 g Συνεπώς η διαλυτότητα του ΚΟΗ στο νερό είναι 40 g ΚΟΗ/100 g νερού. δ. Το ΚΟΗ είναι στερεή ουσία, συνεπώς αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της διαλυτότητας. Επομένως το Δ 1 στη νέα θερμοκρασία είναι ακόρεστο. 14 3

12 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία 25. Δίνονται τα στοιχεία 7 Ν, 19 Κ, 35 Βr. Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων τους. 7Ν: Το άτομο του αζώτου έχει z = 7 άρα έχει 7 ηλεκτρόνια. Συμπληρώνουμε την Κ με 2 ηλεκτρόνια και τα υπόλοιπα 5 τοποθετούνται στην L. Άρα η ηλεκτρονική δομή του αζώτου είναι: 7 Ν: Κ(2) L(5) 19K: Το άτομο του καλίου έχει z = 19 άρα έχει 19 ηλεκτρόνια. Σύμπληρώνουμε την Κ με 2 ηλεκτρόνια και την L με 8. Τα 9 ηλεκτρόνια που απομένουν δεν θα τοποθετηθούν στην Μ γιατί δεν θα ακολουθείται ο κανόνας ότι η εξωτερική στιβάδα έχει μέχρι 8 ηλεκτρόνια. Γι αυτό τοποθετούμε 8 στην Μ και 1 στην Ν. Άρα η ηλεκτρονική δομή του καλίου είναι: 19 Κ: Κ(2) L(8) M(8) N(1) 35Br: Το άτομο του βρωμίου έχει z = 35 άρα έχει 35 ηλεκτρόνια. Συμπληρώνουμε την Κ με 2 ηλεκτρόνια την L με 8 και την Μ με 18 τα 7 ηλεκτρόνια που απομένουν τοποθετούνται στην Ν. Άρα η ηλεκτρονική δομή του βρωμίου είναι: 35 Br: Κ(2) L(8) M(18) N(7) 26. Δίνονται τα ιόντα 1 Η -, 13 Αl 3+, 38 Sr 2+, 53 I -. Να γράψετε την ηλεκτρονική τους δομή. 1 H- : Το ανιόν του υδρογόνου έχει ατομικό αριθμό z = 1. Άρα διαθέτει = 2 ηλεκτρόνια. Η ηλεκτρονική του δομή είναι: 1 Η - : Κ(2) 13 Αl3+ : Το κατιόν του αργιλίου έχει ατομικό αριθμό z = 13. Άρα διαθέτει 13-3 = 10 ηλεκτρόνια. Η ηλεκτρονική του δομή είναι 13 Αl 3+ : Κ(2) L(8) 38 Sr2+ : Το κατιόν του στροντίου έχει ατομικό αριθμό z = 38. Άρα διαθέτει 38-2 = 36 ηλεκτρόνια. Η ηλεκτρονική του δομή είναι: 38 Sr 2+ : Κ(2) L(8) M(18) N(8) 53 I- : Το ανιόν του ιωδίου έχει ατομικό αριθμό z = 53. Άρα διαθέτει = 54 ηλεκτρόνια. Η ηλεκτρονική του δομή είναι: 53 I - : Κ(2) L(8) M(18) N(18) Ο(8) 27. Οι μαζικοί αριθμοί των στοιχείων Α και Β έχουν άθροισμα 47 και διαφορά 1. Το άθροισμα των ατομικών τους αριθμών είναι 23. Αν τα δύο στοιχεία έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων ποια είναι η ηλεκτρονική δομή των ατόμων. 14 4

13 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία Έστω ότι το Α έχει ατομικό αριθμό x και μαζικό ψ ενώ το Β ατομικό αριθμό z και μαζικό ω, δηλαδή x A και z B. Συνεπώς θα ισχύει: ψ + ω = 47 (1) και αν θεωρήσουμε: ψ > ω τότε ψ - ω = 1 (2) Επίσης: x + z = 23 (3) και επειδή έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων: ψ - x = ω - z (4) Προσθέτοντας τις (1), (2) έχουμε 2ψ = 48 ψ = 24 Όμως: ψ + ω = 47 ω = 23 Η σχέση (4) γίνεται 24 - x = 23 - z x - z = 1 (5) Προσθέτοντας τις (3), (5) έχουμε 2x = 24 x = 12 Όμως: x + z = 23 z = 11 Άρα: A και B Α: Έχει 12 ηλεκτρόνια και η ηλεκτρονική δομή είναι: 12Α: Κ(2) L(8) Μ(2) 11 Β: Έχει 11 ηλεκτρόνια και η ηλεκτρονική του δομή είναι: 11Β: Κ(2) L(8) M(1) 28. Nα υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό ενός στοιχείου που έχει 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα που είναι η Μ. Επειδή υπάρχουν ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ, οι προηγούμενες στιβάδες Κ, L θα έχουν συμπληρωθεί με ηλεκτρόνια. Συνεπώς η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου είναι: Κ(2) L(8) Μ(5). Δηλαδή έχει 15 ηλεκτρόνια επειδή όμως 15 είναι και τα πρωτόνια θα έχουμε: z = Δίνονται τα στοιχεία 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα είναι τοποθετημένα τα στοιχεία αυτά. Αl: Γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του αργιλίου: 13 Al Κ(2) L(8) Μ(3) 13 Τα ηλεκτρόνια είναι κατανεμημένα σε τρείς στιβάδες άρα το αργίλιο ανήκει στην 3η περίοδο. Η εξωτερική στιβάδα έχει τρία ηλεκτρόνια άρα το αργίλιο ανήκει στην ΙΙΙΑ ομάδα. Κ: Γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του καλίου: Κ Κ(2) L(8) M(8) N(1)

14 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία Tα ηλεκτρόνια είναι κατανεμημένα σε τέσσερις στιβάδες άρα το κάλιο ανήκει στην 4η περίοδο. Η εξωτερική στιβάδα έχει ένα ηλεκτρόνιο, άρα το κάλιο ανήκει στην ΙΑ ομάδα. 30. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου που βρίσκεται στην 3η περίοδο και στην ΙΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα. Το στοιχείο ανήκει στην τρίτη περίοδο, άρα τα ηλεκτρόνια είναι κατανεμημένα σε τρεις στιβάδες, με τις δύο πρώτες να είναι συμπληρωμένες, άρα: Κ(2) L(8) Μ( ). Το στοιχείο ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα, συνεπώς η εξωτερική στιβάδα έχει 2 ηλεκτρόνια. Άρα η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στοιχείου είναι: Κ(2) L(8) Μ(2) Το στοιχείο έχει 12 ηλεκτρόνια και 12 πρωτόνια άρα z = Να υπολογιστεί ο ατομικός αριθμός του δεύτερου αλογόνου. Αλογόνα είναι τα στοιχεία της VΙΙΑ ομάδας του περιοδικού πίνακα, συνεπώς το στοιχείο έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Το πρώτο αλογόνο βρίσκεται στη δεύτερη περίοδο, αφού η πρώτη περίοδος δεν περιέχει αλογόνο, συνεπώς το δεύτερο αλογόνο ανήκει στην τρίτη περίοδο, άρα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε 3 στιβάδες. Συνεπώς, η ηλεκτρονιακή δομή του δεύτερου αλογόνου είναι: Κ(2) L(8) Μ(7) Το άτομο περιέχει 17 ηλεκτρόνια άρα και 17 πρωτόνια άρα z = Δίνονται τα στοιχεία 11 Α, 14 Β, 17 Γ. Να τα κατατάξετε κατά αύξοντα μεταλλικό χαρακτήρα. Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων των στοιχείων. Α: Κ(2) L(8) Μ(1) 11 Β: Κ(2) L(8) Μ(4) 14 Γ: Κ(2) L(8) Μ(7) 17 Με τη βοήθεια των ηλεκτρονιακών δομών βρίσκουμε τη θέση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 14 6

15 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία 11 Α: 3η περίοδος - Ι Α ομάδα 14 Β: 3η περίοδος - ΙV A ομάδα 17 Γ: 3η περίοδος - VΙΙ Α ομάδα Παρατηρούμε ότι και τα τρία στοιχεία ανήκουν στην ίδια περίοδο, όμως κατά μήκος μιας περιόδου έχουμε ελάττωση του μεταλλικού χαρακτήρα, άρα η σειρά των στοιχείων κατά αύξοντα μεταλλικό χαρακτήρα είναι: 17 Γ < 14 Β < 11 Α. 33. Χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν, ν + 1 και ν + 2 αντίστοιχα. Αν το Γ είναι το πρώτο στοιχείο της πέμπτης περιόδου. Να βρείτε τη θέση των Α, Β στον περιοδικό πίνακα. Το Γ είναι το πρώτο στοιχείο της πέμπτης περιόδου συνεπώς τα Α, Β που έχουν τους αμέσως προηγούμενους ατομικούς αριθμούς θα είναι το προτελευταίο και το τελευταίο στοιχείο της τέταρτης περιόδου αντίστοιχα. Άρα: Το Α ανήκει στην 4η περίοδο και VII A ομάδα. Το Β ανήκει στην 4η περίοδο και VΙΙΙ Α ομάδα. 34. Χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν, ν + 1 και ν - 1 αντίστοιχα. Αν το Γ είναι το τελευταίο στοιχείο της τρίτης περιόδου. Να βρείτε τη θέση των Α, Β στον περιοδικό πίνακα. Το Γ είναι το τελευταίο στοιχείο της τρίτης περιόδου συνεπώς είναι ευγενές αέριο. Το Α είναι το πρώτο στοιχείο της επόμενης περιόδου αφού ο ατομικός του αριθμός είναι κατά ένα μεγαλύτερος από τον ατομικό αριθμό του Γ. Άρα: Το Α ανήκει στην 4η περίοδο και I A ομάδα. Το Β έχει τον αμέσως επόμενο ατομικό αριθμό από το Α Άρα: Το Β ανήκει στην 4η περίοδο και ΙΙ Α ομάδα. 35. Να κατατάξετε τα παρακάτω στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής ακτίνας 3 Li, 9 F, 19 K. Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων και βρίσκουμε τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα. 3 Li K(2) L(1) : 2η περίοδος, Ι Α ομάδα 9 F K(2) L(7) : 2η περίοδος, VII A oμάδα 19 Κ Κ(2) L(8) M(8) N(1) : 4η περίοδος, Ι Α. 14 7

16 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία Το Li και το F ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια περίοδο η ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τ αριστερά δηλαδή όσο μειώνεται ο ατομικός αριθμός, άρα το Li έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το F. Το Li και το Κ ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια ομάδα η ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή όσο μεγαλώνει ο ατομικός αριθμός, άρα το Κ έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το Li. Συνεπώς, η σειρά των στοιχείων είναι: 9 F < 3 Li < 19 K. 36. Να συγκρίνετε την ατομική ακτίνα στα παρακάτω ζεύγη Ι. 11 Να και 11 Να + ΙΙ. 12 Mg 2+ και 9 F - Ι. Οι ηλεκτρονιακές δομές είναι: 11 Να Κ(2) L(8) M(1) 11 Nα+ Κ(2) L(8) To Nα έχει τα ηλεκτρόνια σε 3 στιβάδες ενω το Να + σε 2 γι αυτό και το Να + έχει μικρότερη ακτίνα από το Να. ΙΙ. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ιόντων είναι 12 Mg2+ : K(2) L(8) 9 F- : K(2) L(8) Oι ηλεκτρονιακές δομές είναι όμοιες όμως το Mg 2+ έχει μεγαλύτερο πυρηνικό φορτίο άρα μικρότερη ατομική ακτίνα. 37. Να συγκρίνετε ως προς τον ηλεκτροαρνητικό χαρακτήρα τα στοιχεία 9 F και 17 Cl. Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων και βρίσκουμε τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα. 9F (K2) L(7) VIIA ομάδα, 2η περίοδος Cl K(2) L(8) M(7) VIIA ομάδα, 3η περίοδος 17 Τα στοιχεία βρίσκονται στην ίδια ομάδα, όμως το Cl βρίσκεται πιο κάτω, έτσι έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα γι αυτό το F που έχει μικρότερη ακτίνα, προσλαμβάνει ευκολότερα ηλεκτρόνια άρα είναι πιο ηλεκτροαρνητικό. 38. Δίνονται τα χημικά στοιχεία 12 Μg, 8 O και 16 S. α. Να βρείτε τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα. β. Ποια από αυτά έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες; γ. Να συγκρίνετε τις ατομικές τους ακτίνες. α. Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων και βρίσκουμε την θέση τους στον περιοδικό πίνακα. 12Mg K(2), L(8), M(2) IIA ομάδα, 3η περίοδος O K(2), L(6) VIA ομάδα, 2η περίοδος 8 16 S K(2), L(8), M(6) VIA ομάδα, 3η περίοδος 14 8

17 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία β. Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, δηλαδή τα Ο και S. γ. Το Mg και το S ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια περίοδο η ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τ αριστερά δηλαδή όσο μειώνεται ο ατομικός αριθμός, άρα το Mg έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το S. Το S και το O ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια ομάδα η ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή όσο μεγαλώνει ο ατομικός αριθμός, άρα το S έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το O. Συνεπώς η σειρά των στοιχείων με βάση την ατομική ακτίνα είναι: 12 Μg > 16 S > 8 O. 39. Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων: Ι. 19 Κ και 9 F. II. 20 Ca και 1 Η Ι. Οι ηλεκτρονικές δομές των ατόμων των στοιχείων είναι: Κ: Κ(2) L(8) M(8) N(1) F: K(2) L(7) 19 9 To K είναι μέταλλο και το F αμέταλλο, συνεπώς ο δεσμός που σχηματίζεται είναι ιοντικός. Το Κ, για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο ενώ το F προσλαμβάνει ένα: Όταν ένα άτομο Κ πλησιάζει μ ένα άτομο F, το Κ αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο το οποίο προσλαμβάνει το F. ΙΙ. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων των στοιχείων είναι: 20 Ca: Κ(2) L(8) M(8) N(2) Ca H: K(1) H 1 Έχουμε ένα μέταλλο (Ca) και ένα αμέταλλο (Η), συνεπώς έχουμε ιοντικό δεσμό. Για να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου, το ασβέστιο αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια, ενώ το Η προσλαμβάνει 1: Άρα κατά τη δημιουργία του δεσμού, ένα άτομο ασβεστίου αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια τα οποία προσλαμβάνουν 2 άτομα υδρογόνου Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς και τους συντακτικούς τύπους των ομοιοπολικών χημικών ενώσεων: 14 9

18 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία Ι. μεθάνιο CH 4 II. Τριχλωριούχος φώσφορος PCl 3 Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί C: 6, Η: 1, Ρ: 15, Cl: 17. Ι. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων είναι: C: Κ(2) L(4) H: Κ(1) H O C έχει 4 μονήρη ηλεκτρόνια, άρα μπορεί να σχηματίσει μέχρι 4 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς, ενώ κάθε άτομο Η έχει 1 μονήρες ηλεκτρόνιο και μπορεί να σχηματίσει μόνο 1 απλό ομοιοπολικό δεσμό. Άρα: ΙΙ. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων είναι: Ρ: K(2) L(8) Μ(5) Cl: K(2) L(8) Μ (7) Άρα: 41. Δίνονται τα στοιχεία Α και Β. Το στοιχείο Α ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα και στην 4η περίοδο, ενώ το στοιχείο Β ανήκει στην VΙΙΑ και στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα. Να εξηγήσετε τι είδους δεσμό μπορούν να σχηματίσουν τα παραπάνω στοιχεία. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της ένωσης που θα σχηματίσουν; Τι δείχνει ο τύπος αυτός; Το Α ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα και στην 4η περίοδο άρα έχει ηλεκτρονιακή δομή: Α Κ(2) L(8) M(8) N(2) A To B ανήκει στην VIIA ομάδα και στην 3η περίοδο άρα έχει ηλεκτρονιακή δομή: Β Κ(2) L(8) M(7) Το Α είναι μέταλλο και το Β αμέταλλο, συνεπώς σχηματίζουν ιοντικό δεσμό. Ένα άτομο Α αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια τα οποία προσλαμβάνουν 2 άτομα του Β

19 Χημεία: Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία Άρα ο μοριακός τύπος της ένωσης είναι ΑΒ 2. Η ένωση είναι ιοντική συνεπώς ο μοριακός τύπος μας δείχνει την αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα της ένωσης. Δηλαδή, περιέχει ιόντα Α 2+ και Β με αναλογία 1 : Δίνονται τα άτομα 6 C και 15 S. Πόσους και τι είδους ομοιοπολικούς δεσμούς μπορεί να σχηματίσει κάθε άτομο. Η ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων είναι: C K(2) L(4) S K(2) L(8) M(6) 6 16 To άτομο του C έχει 4 μονηρή ηλεκτρόνια άρα μπορεί να σχηματίσει: α. 4 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς: β. 1 διπλό και 2 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς: γ. 2 διπλούς ομοιοπολικούς δεσμούς: C δ. 1 τριπλό και 1 απλό ομοιοπολικούς δεσμούς: C Το άτομο του S έχει 2 μονήρη ηλεκτρόνια άρα μπορεί να σχηματίσει: α. 2 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς: S β. 1 διπλό ομοιοπολικό δεσμό: S = 43. Να εξετάσετε τι είδους ομοιοπολικούς δεσμούς σχηματίζει το υδρογόνο με τα στοιχεία των VA, VIA και VIIA ομάδων του περιοδικού πίνακα. Τα στοιχεία της VA ομάδας έχουν ηλεκτρονιακό τύπο. Άρα, σχηματίζουν με το Η τρεις απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα: Τα στοιχεία της VΙA ομάδας έχουν ηλεκτρονιακό τύπο. Άρα σχηματίζουν με το Η δύο απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα: Τα στοιχεία της VΙΙA ομάδας έχουν ηλεκτρονιακό τύπο. Άρα σχηματίζουν με το Η ένα απλό ομοιοπολικό δεσμό, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα: 15 1

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ. ΧΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2/12/2018 Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρία Ρήγα, Γιάννης Παπαντωνάκης, Γιάννης Τσάφος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 1. Το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου που µπορεί να πάρει µέρος στον σχηµατισµό χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 O ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Δομικά σωματίδια της ύλης Δομή ατόμου Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Ισότοπα 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις α. Όλη σχεδόν η μάζα του ατόμου είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο Χημεία Α Λυκείου Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 2530 (Ερώτημα 2.1. ) Δίνονται: υδρογόνο, 1 H, άζωτο, 7 N α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του αζώτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 ' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΘΕΜΑ 1 0 1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο άτομο του είναι σωστές? α) Περιέχει στον πυρήνα του 19p και 21n β) Έχει ίδιες χημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ.. Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:

ΛΥΚΕΙΟ.. Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: ΛΥΚΕΙΟ.. Σχολική Χρονιά 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Α Λυκείου Ημερομηνία:., 2016 Διάρκεια εξέτασης Χημεία-Βιολογία: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Το χημικό στοιχείο Χ ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι

Από το 1975 στο Μαρούσι ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις Α1. Η κατάταξη των χημικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦ 2-3 ) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦ 2-3 ) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦ 2-3 ) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΘΕΜΑ Α Α1. Στον σύγχρονο Περιοδικό Πίνακα τα χημικά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί: α. κατ αύξοντα ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Θέμα 2. Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 1.1. Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού (NaCl) έχει περιεκτικότητα 15%w/v. Αυτό σημαίνει : α) Σε 100g διαλύματος περιέχονται 15g NaCl β) Σε 100mL διαλύματος περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 2. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό Ζ Α =19 και το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Σελίδα 1 από 6. γ. Ν 2 Ο 5. Μονάδες 5

Χημεία. Σελίδα 1 από 6. γ. Ν 2 Ο 5. Μονάδες 5 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Σε ποια από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Α ΤΑΞΗΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι θέματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα Θέμα Α (μονάδες 0) 1 Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τα πρωτόνια,

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΤΑΞΗ: Α Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ»

Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» Τρίτη 27 Μαΐου 2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Θέμα 4 ο. A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40.

Θέμα 2 ο. Θέμα 4 ο. A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40. 2.1.Για το άτομο του χλωρίου, δίνεται ότι:. α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν του χλωρίου(cl - ) (μονάδες 3) β) Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε

Διαβάστε περισσότερα

e 12 K L P K + Cl" Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg

e 12 K L P K + Cl Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg 14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Α1. Σε ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ Ή ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ Ή ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Το είδος του χημικού δεσμού που θα προκύψει κατά την ένωση δύο ατόμων εξαρτάται από την σχετική ένταση των ελκτικών δυνάμεων που ασκούν οι πυρήνες των δύο ατόμων στα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Αξιολόγηση :

Θέμα Α. Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014

Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014 Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ποιο από τα επόμενα σωματίδια δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο; α)το πρωτόνιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν).

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν). Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι η µάζα, το βάρος, ο όγκος και η πυκνότητα ενός σώµατος και τις µονάδες µέτρησής τους. Να γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr.

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Να κατανέμει σε στιβάδες τα ηλεκτρόνια ατόμων και ιόντων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Για την A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 011 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο () ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να βρεθεί η δομή των παρακάτω ατόμων: 23 11 Na, 40 20 Ca, 33 16 S, 127 53 I, 108

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός είναι η ελκτική δύναμη που συγκρατεί μεταξύ τους τα άτομα, τα ιόντα ή τα μόρια όταν σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Η αιτία της δημιουργίας χημικών δεσμών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-.

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-. 1. Το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο, άρα έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Κατά συνέπεια το Α έχει 7 και το Γ 1 (Ανήκει στην 1 Η ομάδα της επόμενης περιόδου του Β). Θα ενωθούν με ετεροπολικό

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος.

Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος. Διαλύματα Περιεκτικότητες 11 Αν ο καθηγητής Χημείας έδινε στους μαθητές του τη δυνατότητα να παρασκευάσουν στο Εργαστήριο Χημείας, ο καθένας χωριστά, ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης, είναι προφανές ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ) Θέμα 4ο α) β) γ)

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ)    Θέμα 4ο α) β) γ) 2.1. Α) Να ονομαστούν οι ενώσεις: α) HCl β) Mg(OH) 2 γ) CO 2 δ) Ca 3 (PO 4 ) 2 (μονάδες 4) Β) α) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του S στο μόριο του Η 2 SO 4. (μονάδες 3) β)το 16 S με το 11 Νa σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 α Α.2 γ Α.3 γ Α.4 α Α.5 α. Λάθος, Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Το χημικό στοιχείο Χ ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2007 Για τη A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα