2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας"

Transcript

1 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει πόση ποσότητα διαλυμένης ουσίας περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος Ποια διαλύματα ονομάζονται αραιά και ποια πυκνά; Αραιά είναι τα διαλύματα μικρής περιεκτικότητας, δηλαδή αυτά που περιέχουν μικρή ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε μια καθορισμένη ποσότητα διαλύματος. Πυκνά είναι τα διαλύματα μεγάλης περιεκτικότητας, δηλαδή αυτά που περιέχουν μεγάλη ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε μια καθορισμένη ποσότητα διαλύματος. Για παράδειγμα, δύο ποτήρια περιέχουν την ίδια ποσότητα νερού, που είναι ο διαλύτης. Στο πρώτο διαλύουμε μια κουταλιά αλάτι και στο δεύτερο δύο κουταλιές αλάτι. Το δεύτερο διάλυμα είναι πιο πυκνό από το πρώτο Ποιες εκφράσεις περιεκτικότητας γνωρίζετε; Γνωρίζουμε 3 εκφράσεις περιεκτικότητας: Επί τοις εκατό περιεκτικότητα βάρος κατά βάρος 1. Επί τοις εκατό περιεκτικότητα βάρος κατ όγκο 2. Επί τοις εκατό περιεκτικότητα όγκο κατ όγκο Τι γνωρίζετε για την επί τοις εκατό περιεκτικότητα βάρος κατά βάρος; Συμβολίζεται % w/w και εκφράζει: 1 Το σχολικό βιβλίο την αναφέρει σαν: «περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος». 2 Το σχολικό βιβλίο την αναφέρει σαν: «περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο». 3 Το σχολικό βιβλίο την αναφέρει σαν: «περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο».

2 2 «τη μάζα σε g της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε μάζα 100 g του διαλύματος». Για παράδειγμα, διάλυμα ζάχαρης 1% κ.β. σημαίνει ότι: 1 g ζάχαρης περιέχεται σε 100 g του διαλύματος. Η μάζα του νερού που περιέχεται στα 100 g του διαλύματος προφανώς θα είναι 100 g 1g = 99 g Τι γνωρίζετε για την επί τοις εκατό περιεκτικότητα βάρος κατ όγκο; Συμβολίζεται %w/v και εκφράζει: τη μάζα της διαλυμένης ουσίας σε g που περιέχεται 100 ml διαλύματος. Για παράδειγμα, διάλυμα ζάχαρης 1% w/v σημαίνει ότι: 1 g ζάχαρης περιέχεται σε 100 ml διαλύματος. Σημαντική παρατήρηση! Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το 1 g από τα 100 ml για να βρούμε την ποσότητα του νερού γιατί οι μονάδες των παραπάνω ποσοτήτων είναι ανόμοιες Πότε χρησιμοποιούνται συνήθως οι περιεκτικότητες %w/w και %w/v. Xρησιμοποιούνται κυρίως όταν η διαλυμένη ουσία είναι στερεή ή υγρή Τι γνωρίζετε για την επί τοις εκατό περιεκτικότητα όγκο κατ όγκο; Συμβολίζεται %v/v ή vol και εκφράζει: Τον όγκο της διαλυμένης ουσίας σε ml που περιέχεται 100 ml διαλύματος ή Τον όγκο της διαλυμένης ουσίας σε L που περιέχεται 100 L διαλύματος 4 Για παράδειγμα, υδατικό διάλυμα αιθανόλης 1% v/v σημαίνει ότι: 1 ml αιθανόλης περιέχεται σε 100 ml διαλύματος. Ο όγκος του νερού που περιέχεται στα 100 ml του διαλύματος προφανώς θα είναι 100mL 1mL = 99 ml. Αυτή η έκφραση περιεκτικότητας (vol) χρησιμοποιείται στα διαλύματα αλκοόλης σε νερό (ποτά) και στα διαλύματα αερίων σε αέριο όπως οξυγόνου ή διοξειδίου του 4 Αυτός ο τρόπος έκφρασης αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο, αλλά δε χρησιμοποιείται στο χημικό εργαστήριο ή στις σχολικές ασκήσεις.

3 3 άνθρακα στον αέρα Τι ονομάζεται αραίωση και τι συμπύκνωση ενός διαλύματος; Αραίωση ενός διαλύματος είναι η ελάττωση της περιεκτικότητάς του. Η αραίωση πραγματοποιείται με προσθήκη καθαρού διαλύτη στο διάλυμα ή εξάτμιση της διαλυμένης ουσίας. Συμπύκνωση ενός διαλύματος είναι η αύξηση της περιεκτικότητάς του. Η συμπύκνωση γίνεται με την αφαίρεση ποσότητας διαλύτη από το διάλυμα ή την προσθήκη διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα. Μεθοδολογία και Ασκήσεις Θα συναντήσουμε τις εξής κατηγορίες ασκήσεων: Ασκήσεις που δίνεται ζητείται η περιεκτικότητα του διαλύματος ή μας δίνεται η περιεκτικότητα και μας ζητείται η ποσότητα κάποιου από τα συστατικά του ή του ίδιου του διαλύματος. Μεθοδολογία: βήμα 1. Για να προσδιορίσουμε : την περιεκτικότητα διαλύματος % w/w, πρέπει να γνωρίζουμε: τη μάζα της διαλυμένης ουσίας και τη μάζα του διαλύματος που την περιέχει. την περιεκτικότητα διαλύματος % w/v, πρέπει να γνωρίζουμε: τη μάζα της διαλυμένης ουσίας και τoν όγκο του διαλύματος που την περιέχει. την περιεκτικότητα διαλύματος % v/v, πρέπει να γνωρίζουμε: τoν όγκο της διαλυμένης ουσίας και τoν όγκο του διαλύματος που την περιέχει. Βήμα 2: Τις ποσότητες αυτές τις προσδιορίζουμε: i. άμεσα από την εκφώνηση του προβλήματος ii. έμμεσα από την περιεκτικότητα iii. μας δίνουν την ποσότητα του διαλύτη και της διαλυμένης ουσίας και προσδιορίζουμε την ποσότητα του διαλύματος από τη σχέση: μάζα διαλύματος = μάζα διαλύτη + μάζα διαλυμένης ουσίας

4 4 iv. μας δίνουν την πυκνότητα και τον όγκο του διαλύματος και προσδιορίζουμε τη m μάζα από τη σχέση: d m dv V Βήμα 3: Δημιουργούμε τα παρακάτω πηλίκα και επιλύουμε ως προς την άγνωστη ποσότητα. για/από %w/w για/από %w/v για/από %v/v 1 ο Λυμένο παράδειγμα: Σε 400 ml διαλύματος περιέχονται διαλυμένα 12 g διαλυμένης ουσίας. Να βρείτε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 100mL διαλύματος. Θα ισχύει η αναλογία: 12 x x x x Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι: 3% w/v.

5 5 Ασκήσεις που ζητείται η μετατροπή μιας έκφρασης περιεκτικότητας σε μια άλλη. Μεθοδολογία: βήμα 1. Πρέπει να γνωρίζουμε όσα και στην προηγούμενη κατηγορία. βήμα 2. Αν έχουμε τον όγκο του διαλύματος και ζητάμε τη μάζα του ή αντίστροφα, τότε από την πυκνότητα του διαλύματος κάνουμε την m d V m απαιτούμενη μετατροπή: d m V V d βήμα 3. Κάνουμε το βήμα 3 της προηγούμενης κατηγορίας. 2ο Λυμένο παράδειγμα: Σε 400 ml διαλύματος περιέχονται διαλυμένα 12 g διαλυμένης ουσίας. Να βρείτε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. Η πυκνότητα του διαλύματος είναι d=1,25g/ml. Μετατρέπω τον όγκο του διαλύματος σε μάζα του διαλύματος: m g d m d V m 1,25 400mL m 500g V ml Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 100g διαλύματος. Θα ισχύει η αναλογία: 12 x x x x 2, Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι: 2,4% w/w. Ασκήσεις που δίνεται ή ζητείται η περιεκτικότητα σε διαλύματα που περιέχουν δυο ουσίες που δεν αντιδρούν μεταξύ τους. Βήμα 1 ο. Ακολουθούμε τα βήματα της 1 ης και της 2 ης μεθόδου για κάθε ουσία ξεχωριστά.

6 6 3ο Λυμένο παράδειγμα: Διάλυμα Δ με μάζα 360g περιέχει ουσία Α με περιεκτικότητα 12,5% w/w και ουσία Β με περιεκτικότητα 10% w/w. Να υπολογίσετε : α) Τη μάζα της ουσίας Α στο Δ β) Τη μάζα της ουσίας Β στο Δ Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας Α και ψ τα g στα 100g διαλύματος. Θα ισχύουν οι αναλογίες: 12,5 x 100x 12,5 360 x Άρα περιέχονται 45g ουσίας Α στο διάλυμα. Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας Α και ψ τα g στα 100g διαλύματος. Θα ισχύoυν οι αναλογίες: 10 x 100x x Άρα περιέχονται 36g ουσίας Β στο διάλυμα. Αραίωση ή συμπύκνωση του διαλύματος με μεταβολή της ποσότητας του διαλύτη. Βήμα 1 ο. Προσδιορίζω την ποσότητα του διαλύματος πριν και μετά την αραίωση ή τη συμπύκνωση. Βήμα 2 ο. Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή πριν και μετά την αραίωση. Βήμα 3 ο. Μετά τους παραπάνω προσδιορισμούς, ακολουθούμε τα βήματα της 1 ης και της 2 ης μεθόδου. 4ο Λυμένο παράδειγμα: Σε 500g υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 20% w/w προσθέτουμε 200g νερό. Να υπολογίσετε τη νέα % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. Πριν την αραίωση:

7 7 Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 500g διαλύματος. Θα ισχύουν οι αναλογίες: 20 x 100x x Μετά την αραίωση: Μάζα διαλύματος = μάζα διαλύματος πριν + μάζα νερού που προστέθηκε Μάζα διαλύματος = 500 g +200 g =700g Μάζα διαλυμένης ουσίας = Μάζα διαλυμένης ουσίας πριν Μάζα διαλυμένης ουσίας = 100g Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 100g του αραιωμένου διαλύματος. Θα ισχύουν οι αναλογίες: 100 x 700x x 14, Άρα η περιεκτικότητα του αραιωμένου διαλύματος είναι: 14,3% w/w. Συμπύκνωση ή αραίωση του διαλύματος με προσθήκη ή αφαίρεση αντίστοιχα, ορισμένης ποσότητας της διαλυμένης ουσίας. Βήμα 1 ο. Προσδιορίζω την ποσότητα του διαλύματος πριν και μετά την αραίωση ή τη συμπύκνωση. Βήμα 2 ο. Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας δεν παραμένει σταθερή πριν και μετά την αραίωση. Βήμα 3 ο. Μετά τους παραπάνω προσδιορισμούς, ακολουθούμε τα βήματα της 1 ης και της 2 ης μεθόδου. 5ο Λυμένο παράδειγμα: Σε 200g υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 20% w/w προσθέτουμε 10g ζάχαρης. Να υπολογίσετε τη νέα % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. Πριν την αραίωση: Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 200g διαλύματος. Θα ισχύουν οι αναλογίες:

8 8 20 x 100x x Μετά την αραίωση: Μάζα διαλύματος = μάζα διαλύματος πριν + μάζα διαλυμένης ουσίας που προστέθηκε Μάζα διαλύματος = 200 g +20 g =220g Μάζα διαλυμένης ουσίας = Μάζα διαλυμένης ουσίας πριν + μάζα διαλυμένης ουσίας που προστέθηκε Μάζα διαλυμένης ουσίας = 40+20g=60g Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 100g του συμπυκνωμένου διαλύματος. Θα ισχύουν οι αναλογίες: 60 x 220x x 18, Άρα η περιεκτικότητα του αραιωμένου διαλύματος είναι: 18,2% w/w. Ανάμιξη διαλυμάτων της ίδιας διαλυμένης ουσίας Βήμα 1 ο. Προσδιορίζω την ποσότητα του διαλύματος και την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας κάθε διαλύματος πριν την ανάμειξη. Βήμα 2 ο. Προσδιορίζω την ποσότητα του διαλύματος και την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα μετά ανάμειξη. Βήμα 3 ο. Μετά τους παραπάνω προσδιορισμούς, ακολουθούμε τα βήματα της 1 ης και της 2 ης μεθόδου. 6 ο Λυμένο παράδειγμα: Παρασκευάσαμε ένα διάλυμα Δ1 με τη διάλυση 10g ζάχαρης σε 190g νερό και ένα άλλο διάλυμα Δ2 με τη διάλυση 30g ζάχαρης σε 270g νερό. Στη συνέχεια αναμείξαμε τα δύο αυτά διαλύματα και προέκυψε διάλυμα Δ3. Πριν την ανάμειξη:

9 9 Μάζα διαλύματος Δ1: 10g ζάχαρης + 190g νερό = 200g διαλύματος Δ1 Μάζα διαλύματος Δ2: 30g ζάχαρης + 270g νερό = 300g διαλύματος Δ2 Μετά την ανάμειξη: Μάζα διαλύματος = μάζα διαλύματος Δ1 + μάζα διαλύματος Δ2 Μάζα διαλύματος = 200 g +300 g =500g Μάζα διαλυμένης ουσίας = Μάζα διαλυμένης ουσίας πριν, στο Δ1 + Μάζα διαλυμένης ουσίας πριν, στο Δ2 Μάζα διαλυμένης ουσίας = 10+30g=40g Έστω x τα g της διαλυμένης ουσίας στα 100g του διαλύματος μετά την ανάμειξη. Θα ισχύουν οι αναλογίες: 40 x 500x x Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος μετά την ανάμειξη είναι: 8% w/w. Άλυτες Ασκήσεις 3-9. Σε 134g διαλύματος περιέχονται 33,5 g διαλυμένης ουσίας. Πόση είναι η %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος; Σε 50g διαλύματος περιέχονται 10g διαλυμένης ουσίας. Πόση είναι η η %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος; Σε 130 ml διαλύματος αμμωνίας περιέχονται 26 g διαλυμένης ουσίας. Πόση είναι η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος; Υδατικό διάλυμα έχει όγκο 350 ml και περιεκτικότητα 4% w/v. Eξατμίζονται 210 ml νερού. Πόση γίνεται η νέα % w/v περιεκτικότητα; Υδατικό διάλυμα έχει όγκο 100ml και περιεκτικότητα 50% w/v. Προσθέτουμε νερό και ο όγκος του νέου διαλύματος διπλασιάζεται. Πόση είναι η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος; Υδατικό διάλυμα έχει όγκο 250mL, πυκνότητα d= 1,12g/mL και περιεκτικότητα 5% w/w. Πόσα g διαλυμένης ουσίας περιέχονται στο διάλυμα; Υδατικό διάλυμα έχει πυκνότητα d= 1,25g/mL και περιεκτικότητα 20% w/v.

10 10 Πόση είναι η %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος; Σε 4Ο g διαλύματος περιεκτικότητας 10% w/w προσθέτουμε 120g διαλύματος ίδιων συστατικών με περιεκτικότητα 8% w/w. Πόση είναι η % w/w περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος; Σε 150g υδατικού διαλύματος με περιεκτικότητα 20% w/w προσθέτουμε 10g διαλυμένης ουσίας χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να υπολογίσετε τη νέα % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος.

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι Εργαστηριακός Συνεργάτης: Ρήγας Παύλος. Ωσμωτικότητα

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι Εργαστηριακός Συνεργάτης: Ρήγας Παύλος. Ωσμωτικότητα Ωσμωτικότητα Στόχοι κατανόησης: Τί είναι ωσμωτικότητα, ωσμωτική πίεση και ώσμωση; Σε τι διαφέρει η συγκέντρωση από την ωσμωτικότητα ενός διαλύματος και πώς υπολογίζουμε την κάθε μία; Ωσμωτική πίεση: Το

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65%

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65% NEPO Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις θρεπτικές ύλες περιλαμβάνεται και το νερό. H θρεπτική αυτή ύλη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, αν σκεφθεί κανείς ότι χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα