ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής θερµικής ενέργειας και αφαλάτωσης MED στη θέση «Βουνάλια» του Δήµου Μήλου, Νοµού Κυκλάδων Εκπόνηση µελέτης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Οκτώβριος 2012

2 Το παρόν επενδυτικό σχέδιο του Δήµου Μήλου µε τίτλο «Γεωθερµικός Σταθµός Βουναλίων», αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου Γεωθερµικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονοµαστικής ισχύος 470 kwe και θερµικής ενέργειας ονοµαστικής ισχύος kwth µε σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής & θερµικής ενέργειας, καθώς και την παραγωγή και διάθεση πόσιµου νερού στο δίκτυο του Δήµου Μήλου του Νοµού Κυκλάδων. Πιο συγκεκριµένα, ο Δήµος Μήλου δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. Δαµουλάκη, Δηµάρχου Μήλου, µετά από οµόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έχει αναθέσει στο ΚΑΠΕ την Έρευνα, τη Μελέτη και το Σχεδιασµό γεωθερµικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας καθώς και µονάδας αφαλάτωσης τεχνολογίας ΜΕD στη Θέση «Βουνάλια», το οποίο δικαίωµα εκµετάλλευσης του γεωθερµικού πεδίου κατέχει ο Δήµος Μήλου και περιλαµβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις: 1. Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας τεχνολογίας δυαδικού κύκλου (ORC), ονοµαστικής Ισχύος 470 KWe. 2. Μονάδα αφαλάτωσης από την εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας χαµηλής ενθαλπίας δυναµικότητας m 3 /ηµέρα. 3. Δίκτυο µεταφοράς θερµικής ενέργειας για την κάλυψη των θερµικών αναγκών θερµοκηπίων, θέρµανσης εδάφους και υδατοκαλλιεργειών. Ο Δήµος Μήλου προκειµένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσης προτίθεται άµεσα να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη λήψη των κατά νόµο αδειών. Καταρχήν έχει αναθέσει στο ΚΑΠΕ την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών, που απαιτούνται για την υποβολή ενός άρτιου τεχνικού και οικονοµικού φακέλου στις γνωµοδοτούσες υπηρεσίες, ενώ προτίθεται συντόµως να αιτηθεί την υπογραφή σύµβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε το διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µη διασυνδεδεµένων νήσων. Ο Δήµος Μήλου έχει έδρα στο νησί της Μήλου, στην περιοχή Πλάκα, οδό, αριθµός... Σκοπός του Δήµου είναι η εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας στη θέση Βουνάλια ιδιοκτησίας του ιδίου για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, καθώς και νερού οικιακής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του νησιού. Ο Δήµος Μήλου ασχολείται επίσης µε.. (σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων τους από κάποιο φυλλάδιό τους) Είναι φανερό ότι το παρόν επενδυτικό σχέδιο είναι άµεσα συνυφασµένο µε τους βασικούς σκοπούς της δηµοτικής αρχής στα πλαίσια της δηµιουργίας ενός κοινωφελούς έργου, που θα επιφέρει ανάπτυξη στην περιοχή, περισσότερες θέσεις εργασίας και απεξάρτηση από την εισαγόµενη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια και τις εισαγωγές πόσιµου νερού µε αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του νησιού. Στη συνέχεια παρατίθεται η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (.) ευρώ το καθένα. Τα επιµέρους µερίδια των εταίρων και η αξία αυτών, αναπτύσσονται παρακάτω: Δήµος ΜΗΛΟΥ µε.. (..) εταιρικά µερίδια, αξίας.. Σελίδα 2

3 µε εταιρικά µερίδια (.), αξίας.. Για τους σκοπούς του συγκεκριµένου έργου η διαχείριση της εταιρίας θα ασκείται για αόριστο χρονικό διάστηµα από τον οµόρρυθµο εταίρο, ο οποίος θα µπορεί να δεσµεύει την εταιρία µόνος του, µέχρι το ποσό των.., ενώ για µεγαλύτερο ποσό η εταιρία δεσµεύεται µόνο µε την σύµπραξη της πλειοψηφίας των εταίρων. Α.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ α. Κόστος της επένδυσης Στην παράγραφο αυτή ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της επένδυσης στην οποία επιθυµούν να προβούν οι υπηρεσίες του Δήµου. Πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός πρότυπου γεωθερµικού σταθµού συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρικής & θερµικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 470 kwe και kwth αντίστοιχα και µε ταυτόχρονη παραγωγή πόσιµου νερού δυναµικού m 3 /ηµέρα στη θέση «Βουνάλια». Η µοναδική πηγή ενέργειας που χρησιµοποιείται είναι η θερµική ενέργεια του στερεού φλοιού της γης, ενώ η µονάδα προβλέπεται να καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια από το γεωθερµικό πεδίο της περιοχής. Η παραγόµενη θερµική ενέργεια θα χρησιµοποιείται επίσης για την παραγωγή πόσιµου νερού από τη µονάδα αφαλάτωσης, καθώς και για δευτερεύουσες χρήσεις όπως θερµοκήπια και υδατοκαλλιέργειες. Το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας χαµηλής ενθαλπίας είναι ιδιοκτησίας του Δ. Μήλου, γεγονός που καταδεικνύει το µακρόπνοο πλάνο και τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της δηµοτικής αρχής και κατ επέκταση την ωριµότητα της επένδυσης. Η αναµενόµενη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης παραγωγής υπολογίζεται καταρχήν σε είκοσι έτη από την έναρξη της εµπορικής δραστηριότητάς της. Το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως σε κτηµατική περιοχή του Δήµου Μήλου του Νοµού Κυκλάδων και κατέχει συνολική έκταση.. στρέµµατα. Το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης ανέρχεται στα Στο συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου συµπεριλαµβάνονται το κόστος του µηχανολογικού εξοπλισµού, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος των έργων υποδοµής, ενώ δε συµπεριλαµβάνεται το κόστος διασύνδεσης µε το δίκτυο της ΔΕΗ για τη µεταφορά και διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. β. Χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης Ο Φορέας (Δήµος κλπ.) πρόκειται να προβεί στην κάλυψη του συνόλου των απαιτούµενων κεφαλαίων από ίδια διαθέσιµα κεφάλαια. Κατά συνέπεια δεν θα απαιτηθεί η χρήση κρατικών πόρων ή/και η χορήγηση τραπεζικού δανείου. γ. Τεχνική περιγραφή O Γεωθερµικός Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής, θερµικής ενέργειας και πόσιµου νερού θα αποτελείται από ένα συνεργαζόµενο σύνολο ξεχωριστών τµηµάτων εξοπλισµού (cascade unit). Ο Γεωθερµικός Σταθµός παραγωγής αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυαδικού κύκλου (ORC). Σελίδα 3

4 Μονάδα αφαλάτωσης πολύ-σταδιακής απόσταξης (MED) σε σειρά µε τη µονάδα ORC. Κατασκευή χάνδακα από σκυρόδεµα για τη µεταφορά του νερού θαλάσσης στη µονάδα αφαλάτωσης MED. Κατασκευή δεξαµενής οπλισµένου σκυροδέµατος για την αποθήκευση του παραγόµενου νερού από τη µονάδα αφαλάτωσης. Δίκτυο σωληνώσεων για τη µεταφορά του θερµού ρευστού από και προς τις γεωτρήσεις. Δίκτυο σωληνώσεων για τη µεταφορά του νερού θαλάσσης προς ψύξη της µονάδας ORC και του παραγόµενου νερού της µονάδας αφαλάτωσης στη δεξαµενή αποθήκευσης και στο δίκτυο ύδρευσης. Δίκτυο σωληνώσεων για τη θέρµανση θερµοκηπίων και µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Υποσταθµό ισχύος Οικίσκο ελέγχου όπου θα περιλαµβάνει το σχετικό ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τις µετρητικές διατάξεις, τους αυτοµατισµούς και τα συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου. Ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής και µέσης τάσης για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ. Εξοπλισµό άντλησης γεωθερµικού ρευστού (4 υποβρύχιες αντλίες) Φυγοκεντρικές αντλίες κυκλοφορίας και αντλίες για την άντληση του θαλασσινού νερού. Σύστηµα πυρόσβεσης Σελίδα 4

5 Διάγραµµα ροής γεωθερµικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας και µονάδας αφαλάτωσης νερού. Η γεωθερµική ενέργεια που παράγεται από τέσσερεις (- 4 -) παραγωγικές γεωτρήσεις θα είναι η πηγή κίνησης των παραπάνω µονάδων, δηλαδή της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής και της µονάδας αφαλάτωσης. Επιπλέον προβλέπεται και η χρήση τεσσάρων (- 4 -) γεωτρήσεων επανεισαγωγής για την έγχυση του γεωθερµικού ρευστού, κατόπιν της εκµετάλλευσής του, στο γεωθερµικό ταµιευτήρα. Κατά το σχεδιασµό της οριστικής χωροθέτησης του Γεωθερµικού Σταθµού θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια της εγκατάστασης και στην αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής ρευστών προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, το γεωθερµικό ρευστό που θα χρησιµοποιηθεί για την κίνηση της µονάδας ORC και της µονάδας αφαλάτωσης, θα διοχετεύεται µέσω πλαστικών σωληνώσεων πολυαιθυλενίου στις γεωτρήσεις επανεισαγωγής. Το δε υπόλειµµα της αφαλάτωσης (άλµη) θα διοχετεύεται σε επαρκές βάθος και σε ασφαλή απόσταση από την ακτή µε σκοπό την οµοιόµορφη και οµαλή ανάµιξή του µε επαρκή ποσότητα θαλασσινού νερού, έτσι ώστε να µην διαταραχθεί η ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα η τιµή του ph. Αναλυτικά στοιχεία του σταθµού καθώς και προδιαγραφές του εξοπλισµού δίνονται στην Τεχνική Μελέτη του έργου. Β.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σ αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα προβλεπόµενα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης. Συγκεκριµένα εξετάζεται η βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου. Αναφορικά µε τα έσοδα που θα προκύψουν από τη λειτουργία της µονάδας, αυτά αναλύονται ακολούθως. Η Μέση Καθαρή Παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια, εκτιµάται, στις kwhe ανά εγκατεστηµένο kwe, σε ετήσια βάση. Ανάγοντας τον αριθµό αυτό στην µονάδα του χρόνου (ώρα), προκύπτει η Μέση Ωριαία Καθαρή Ισχύς η οποία δίνεται: kwhe / kwe το έτος => 0,95 kwe την ώρα Στην προκειµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι η ηλεκτρική ισχύς που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι 470 ΚWe, προκύπτει ότι η Μέση Ωριαία Αποδιδόµενη Ισχύς για το εν λόγω σύστηµα είναι 446,5 KWe. Με δεδοµένη τη συνολική ισχύς του συστήµατος ORC η οποία είναι 470 kwe και την ετήσια παραγωγή ανά kwe (8.322 kwhe / kwe), έχουµε συνολική ετήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια kwhe. Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει ο γεωθερµικός σταθµός και η οποία απορροφάται από το "Διασυνδεδεµένο Σύστηµα, σύµφωνα µε το νόµο 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες ειδικές διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», είναι 0,9945 /kwhe και αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα γεωθερµικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας όπως αυτό ορίζεται στο Νόµο 3175/2003. Στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο η παραπάνω τιµή προσαυξάνεται µε έναν συντελεστή 20% καθώς η συγκεκριµένη επένδυση έχει αποφασισθεί να υλοποιηθεί Σελίδα 5

6 χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης (Άρθρο 5 (γ), ν. 3851/2010). Επιπλέον, επειδή η µονάδα ORC σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει στις αρχές του 2014, η παραπάνω τιµή αναπροσαρµόζεται καθ έτος σε ποσοστό 25% του πληθωρισµού (δείκτη τιµών καταναλωτή) του προηγούµενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 7 (β), ν. 3851/2010). Εποµένως η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον Σταθµό ORC µε βάση τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες (δείκτης τιµών καταναλωτή, πληθωρισµός) υπολογίζεται σε 0,12205 /kwhe για το έτος έναρξης λειτουργίας της µονάδας (έτος 2014). H µονάδα αφαλάτωσης MED σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό του έργου εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει στις αρχές του 2014, η τιµολόγηση του αφαλατωµένου νερού που παράγεται από τον σταθµό MED µε βάση τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες υπολογίζεται σε 1 /m 3 για το έτος έναρξης λειτουργίας της µονάδας (έτος 2014). Επίσης όσον αφορά την τιµολόγηση της θερµικής ενέργειας υπολογίζεται σε 0,025 /kwhth. Τονίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει το σχετικό νοµικό πλαίσιο που να καθορίζει την τιµή πώλησης της θερµικής ενέργειας, γι αυτό το λόγο λήφθηκε υπ όψιν η παρούσα τιµολόγηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχες εφαρµογές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ιταλία στην πόλη της Φερράρα η θερµική ενέργεια διατίθεται στην τιµή των 0,038 /kwhth, ενώ στη Γερµανία κυµαίνεται από 0,070 έως 0,080 /kwhth. Εποµένως η τιµή των 0,025 /kwhth είναι µία πολύ συντηρητική προσέγγιση και απολύτως συνυφασµένη µε τις πραγµατικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς. Όσον αφορά το εµπόριο ρύπων που προκύπτει από την αποφυγή έκλυσης CO2 στην ατµόσφαιρα η τιµολόγηση αυτών ανέρχεται σε 10 /tco2 µε βάση τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η παραγωγική δυνατότητα της µονάδας µέσα στα πέντε πρώτα χρόνια µετά την υλοποίηση της επένδυσης: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ 4 ο ΕΤΟΣ 5 ο ΕΤΟΣ (πριν την επένδυση) Ημέρες εργασίας Ετήσια παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh e /kw e Ετήσια παραγόμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας σε kwh th /kw th Ετήσια παραγόμενη ποσότητα αφαλατωμένου νερού σε m 3 /kw th ,8 43,8 43,8 43,8 43,8 Συνολική απόδοση εξοπλισμού σε kw e Συνολική απόδοση εξοπλισμού σε kw th - - Συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε kwh th x , , , , ,34 Συνολική παραγόμενη θερμική ενέργεια σε kwh th x , , , , ,5 Ετήσια παραγόμενη ποσότητα αφαλατωμένου νερού σε m Πώληση δικαιωμάτων ρύπων σε tco , , , , ,7 Σελίδα 6

7 Εποµένως τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση της ηλεκτρικής, της θερµικής ενέργειας, του νερού αλλά και από την πώληση των δικαιωµάτων ρύπων εκτιµάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της µονάδας. Για την επόµενη εικοσαετία υπολογίζεται µία αύξηση της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 0,75% ετησίως, δηλαδή 25% του αναµενόµενου δείκτη τιµών καταναλωτή (όπως ορίζεται στον ν. 3734/09). Η ίδια υπόθεση έγινε και για την τιµή πώλησης της θερµικής ενέργειας (FiT) αν και προς το παρόν δεν υπάρχει αντίστοιχη τιµή πώλησης θερµικής ενέργειας καθορισµένη από κάποιο νόµο, ενώ και στην περίπτωση του νερού αλλά και της εµπορίας ρύπων ακολουθήθηκαν οι ίδιες παραδοχές. Ο κύκλος εργασιών για την πρώτη πενταετία από τις πωλούµενες ποσότητες ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας καθώς και τα έσοδα από τις πωλήσεις νερού και δικαιωµάτων ρύπων διαµορφώνονται ως φαίνεται στον επόµενο πίνακα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ Μ Ο Ν Α Δ Α ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Ο έτος 2 Ο έτος 3 Ο έτος 4 Ο έτος 5 Ο έτος ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh x , , , , ,34 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh x , , , , ,5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ m ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ tco , , , , ,7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Ο έτος 2 Ο έτος 3 Ο έτος 4 Ο έτος 5 Ο έτος ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Αναφορικά µε τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης, αυτά αφορούν κυρίως το κόστος ασφάλισης των παγίων, το κόστος συντήρησης των µονάδων ORC, της µονάδας αφαλάτωσης MED, των σωληνώσεων του δικτύου διανοµής θερµικής ενέργειας και του νερού, το κόστος επίβλεψης, διαχείρισης και διοίκησης της µονάδας, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για τη λειτουργία των αντλιών αλλά και για τις ανάγκες φωτισµού. Παρακάτω αναλύονται τα έξοδα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης. Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης Ο εξοπλισµός της µονάδας χρίζει συντήρησης προκειµένου να παραµένει σταθερή η απόδοση της εγκατάστασης όσον αφορά τη µετατροπή της γεωθερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική από τη µονάδα ORC, καθώς και για την παραγωγή νερού από τη µονάδα αφαλάτωσης όπως επίσης και τα άλλα µέρη της εγκατάστασης. Εκτός από τον προληπτικό έλεγχο της εγκατάστασης, απαιτείται η επισκευή τους σε περίπτωση Σελίδα 7

8 βλαβών που πιθανόν να προκληθούν από φυσικά φαινόµενα. Το κόστος συντήρησης υπολογίζεται στο πρώτο έτος λειτουργίας να ανέλθει σε µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0.75% (25% x πληθωρισµό). Η συντήρηση της εγκατάστασης θα εκτελείται ανελλιπώς σε όλη τη διάρκεια ζωής της και για τα επόµενα 20 έτη κατ ελάχιστο. Στο ανωτέρω κόστος περιλαµβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας της µονάδας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την ίδια κάλυψη των απαιτήσεων της µονάδας, οι τηλεπικοινωνίες κλπ. Έξοδα Διοίκησης Η συγκεκριµένη µονάδα εκµετάλλευσης του γεωθερµικού πεδίου των «Βουναλίων» θα συµβάλλει αποφασιστικά σε τοπικό επίπεδο στην καταπολέµηση της ανεργίας καθόσον θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε τέσσερεις εξειδικευµένους επιστήµονες. Το ετήσιο εργατικό κόστος συµπεριλαµβανοµένου και των αµοιβών του Επιστηµονικού Συνεργάτη (τεχνικού συµβούλου) από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας υπολογίζεται στο πρώτο έτος λειτουργίας να ανέλθει σε µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0.75% (25% x πληθωρισµό). Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η ετήσια αµοιβή του επιστηµονικού/τεχνικού συµβόλου του Δήµου (ΚΑΠΕ, που θα επικυρωθεί µε ιδιωτικό συµφωνητικό σύµφωνα µε το ισχύον Μνηµόνιο Προγραµµατικής Συνεργασίας Δήµου Μήλου-ΚΑΠΕ) που ανέρχεται στο ποσό των πλέον της ετήσιας τιµαριθµικής αναπροσαρµογής. Κόστος Ασφάλισης Παγίων Σχετικά µε την ασφάλιση των εγκαταστάσεων στη θέση «Βουνάλια», Δήµου Μήλου Κυκλάδων, ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης θα συνάψει συµφωνία µε ασφαλιστική εταιρία. Το κόστος για την κάλυψη της ασφάλισης θα ανέρχεται στα ετησίως (ήτοι 3,0 του πάγιου εξοπλισµού της επένδυσης), µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0,75%, ενώ θα περιλαµβάνει πέραν από τις συνήθεις καλύψεις (φυσικές καταστροφές, τροµοκρατικές ενέργειες κλπ.) και κάλυψη για απολεσθέντα έσοδα λόγω διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης. Μίσθωµα Έκτασης Ο φορέας ο οποίος θα υλοποιήσει την επένδυση είναι ο Δήµος Μήλου στον οποίο ανήκει η έκταση στην τοποθεσία «Βουνάλια». Ως εκ τούτου πρόκειται για δηµοτική (ιδιόκτητη) έκταση και δεν θα απαιτηθεί καµιά επιπλέον καταβολή είτε αφορά ενοίκια, είτε αντίτιµο εξαγοράς ιδιωτικής έκτασης ή καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης δηµόσιας γης προς το Δηµόσιο. Μίσθωµα χρήσης γεωθερµικού πεδίου Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλει προς το δηµόσιο το ετήσιο µίσθωµα χρήσης γεωθερµικού πεδίου το οποίο προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί το τελικό αποτέλεσµα των εισροών (άθροισµα των αξιών των πωληθέντων προϊόντων, παραπροϊόντων κλπ. της µονάδας), µε τον συντελεστή 2%. Για τη συγκεκριµένη επένδυση αυτό θα ανέρχεται σε για το πρώτο έτος λειτουργίας µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0,75%. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται το επιµέρους κόστος ανά κατηγορία και το συνολικό προβλεπόµενο ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του γεωθερµικού σταθµού Μήλου για τα πρώτα 5 έτη. Σελίδα 8

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Ανάλυση Κόστους ( ) 1 Ο έτος 2 Ο έτος 3 Ο έτος 4 Ο έτος 5 Ο έτος Εξοδα λειτουργίας- συντήρησης Εξοδα Διοίκησης Ασφάλιση παγίων Μίσθωμα χρήσης γεωθερμ. πεδίου ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (προ αποσβέσεων) Β.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ Ακολουθούν οι προβλεπόµενες καταστάσεις του λογαριασµού εκµετάλλευσης, των αποτελεσµάτων χρήσης, καθώς και οι πίνακες διάθεσης κερδών για την πρώτη πενταετία λειτουργίας του φορέα. Για την κατάρτισή τους λήφθηκαν υπόψη τα εξής: Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνονται το κόστος ασφάλισης των παγίων, το κόστος συντήρησης της γεωθερµικής µονάδας ενώ το ετήσιο µίσθωµα της ιδιοκτησίας θα είναι µηδέν (ιδιόκτητος δηµοτικός χώρος). Ο φορέας δεν θα συνάψει σύµβαση δανειακής επιχορήγησης καθώς τα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης θα τα αντλήσει από ίδιους πόρους. Ο φόρος εισοδήµατος για κάθε έτος υπολογίζεται µε συντελεστή 20%. Τα µερίσµατα που αποδίδονται στους µετόχους αντιστοιχούν στο 15% των κερδών προς διάθεση, ενώ τα τακτικά αποθεµατικά στο 10%. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν µε µέσο συντελεστή 10%. Το ετήσιο ποσό απόσβεσης ανέρχεται σε ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ 4 ο ΕΤΟΣ 5 ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε Μείον: Κόστος Πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον: Εξοδα Διοίκησης Μείον: Εξοδα Διάθεσης Μείον: Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον: Διάφορα έξοδα Μείον: Λοιπές δαπάνες Σελίδα 9

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον: Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Μείον: Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων επένδυσης Μείον: Τόκοι Δανείου επένδυσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον: Αποσβέσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας διανοµής των κερδών της εταιρείας. Κατηγορία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ 4 ο ΕΤΟΣ 5 ο ΕΤΟΣ Κέρδη προ φόρων Υπόλοιπο φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων Σύνολο κερδών προς διανομή Μείον φόρος εισοδήματος κερδών 20% 20% 20% 20% 20% χρήσης Υπόλοιπο προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό Εκτακτα αποθεματικά Μερίσματα πληρωτέα Αμοιβές Δ.Σ. 10% 10% 10% 10% 10% % 15% 15% 15% 15% Υπόλοιπο κερδών εις νέο Β.3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι προβλεπόµενες χρηµατορροές καθώς και οι προβλεπόµενες πηγές και χρήσεις κεφαλαίων για την συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα της µονάδας. Καταρτίστηκε ο πίνακας προβλεπόµενων ταµειακών ροών για την περίπτωση λειτουργίας του φορέα µε τη νέα επένδυση. Έτσι υπολογίζονται οι πρόσθετες ταµειακές ροές (θετικές και αρνητικές) που δηµιουργούνται στην επιχείρηση λόγω της υλοποίησης της επένδυσης. Βάσει αυτών των ταµειακών ροών υπολογίζεται ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (δείκτης IRR) για την περίοδο της 20-ετούς λειτουργίας της µονάδας. Σελίδα 10

11 Σελίδα 11

12 Όπως φαίνεται στον παρακάνω πίνακα, η Καθαρή Παρούσα Αξία της προτεινόµενης επένδυσης υπολογίστηκε µε κόστος κεφαλαίου 11%, και ανέρχεται στα δηλαδή είναι θετική, γεγονός που καθιστά συµφέρουσα την υλοποίησή της. Οι καθαρές ετήσιες επενδυτικές χρηµατορροές υπολογίστηκαν ως εξής: Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, οι χρηµατορροές περιλαµβάνουν: 1. Τα κέρδη προ τόκων αποσβέσεων και φόρων, όπως αυτό διαµορφώνεται από τον πίνακα των προβλεπόµενων Αποτελεσµάτων Χρήσης. 2. Τις δαπάνες της προτεινόµενης επένδυσης, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν εντός ενός έτους. Πριν την υλοποίηση της επένδυσης, οι χρηµατορροές περιλαµβάνουν: Τα αποτελέσµατα από την τοποθέτηση της ίδιας συµµετοχής σε εναλλακτική επένδυση µε απόδοση 5% και ετήσια αύξηση 3%. Οι ίδιες ετήσιες καθαρές χρηµατορροές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της Καθαρής Παρούσας Αξίας, χρησιµοποιήθηκαν και για τον υπολογισµό του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR) υπολογίστηκε στο 15,5% δηλαδή µεγαλύτερος του κόστους κεφαλαίου 11%, γεγονός που σηµαίνει ότι η προτεινόµενη επένδυση είναι κερδοφόρα και βιώσιµη. Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά όλοι οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Δείκτης Τιµή Εσωτερικός Βαθµός ιδίων (IRR) 15,5% Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) Απλή Περίοδος Αποπληρωµής 6,26 έτη Συν. Ετήσιο Κόστος Παραγωγής Ετήσιο Κόστος Επένδυσης Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος Β.4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η αναγκαιότητα της επένδυσης διαφαίνεται επίσης κι από την εξέλιξη των ροών κεφαλαίου για το σύνολο της επένδυσης κατά τη διάρκεια της πρώτης 5-ετίας, η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. Όσον αφορά την περίοδο σχεδιασµού και ανάπτυξης, ο φορέας δε θα έχει κέρδη καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα. Η κατασκευαστική περίοδος της επένδυσης θα διαρκέσει δεκαέξι µήνες και οι συνολικές εκροές κεφαλαίου ισούνται µε τις συνολικές εκροές. Για τη διάρκεια των πέντε ετών που θα ακολουθήσουν µετά την υλοποίηση της επένδυσης, και αναφορικά µε τις Εισροές Κεφαλαίων (σύνολο Α), ως Κέρδη Προ Αποσβέσεων, ελήφθησαν τα Κέρδη προ Αποσβέσεων και φόρων από τον πίνακα των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι Εκροές Πόρων του φορέα υλοποίησης της επένδυσης αποτελούνται από τους φόρους, τα µερίσµατα και τα αποθεµατικά, τις δαπάνες για την απόδοση του Σελίδα 12

13 αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και τις αµοιβές συµβούλων. Οι δαπάνες της επένδυσης υπολογίζονται µόνο για το διάστηµα των δεκαέξι µηνών µέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η πραγµατοποίηση της. Η Μεταβολή (Α-Β) του Κεφαλαίου Κίνησης είναι αρνητική µόνο κατά την κατασκευαστική περίοδο ( ), ενώ γίνεται θετική για όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, καθώς η προβλεπόµενη αύξηση των κερδών θα είναι µεγαλύτερη από τη συνολική αύξηση των χρήσεων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΕ ) Κύκλος Εργασιών Α. Εισροές Περίοδο ς Σχεδιασ μού & κατασκε υής 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ 4 ο ΕΤΟΣ 5 ο ΕΤΟΣ Λειτουργικά Αποτελέσματα Ιδια συμμετοχή Κεφάλαιο κίνησης Δάνειο Λοιπές πηγές (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Α Β. Εκροές Δαπάνες επένδυσης Φόρος εισοδήματος Μερίσματα Λοιπές εκροές (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Β Μεταβολή Κεφαλαίου κίνησης (Α- Β) Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη παρούσα µελέτη αναλύσαµε την χρηµατοοικονοµική κατάσταση του φορέα υλοποίησης της επένδυσης όπως πρόκειται να διαµορφωθεί την επόµενη εικοσαετία, µετά την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου. Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εγκατάσταση του γεωθερµικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής & θερµικής ενέργειας ισχύος 470 kwe και kwth αντίστοιχα, ο οποίος θα τροφοδοτεί και µια µονάδα αφαλάτωσης είναι τα ακόλουθα: Έσοδα για τον φορέα (και κατ επέκταση του Δήµου), δεδοµένου ότι: η τιµή της ηλεκτρικής kwh για την οποία θα υπογραφεί σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε τον ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 0,09945 /kwhe (προσαυξηµένη κατά 20% καθώς η συγκεκριµένη επένδυση θα υλοποιηθεί χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης), η παραγωγή ηλεκτρικής Σελίδα 13

14 ενέργειας θα ανέλθει σε kwhe ετησίως, µε αντίστοιχο προσδοκώµενο κύκλο εργασιών η τιµή της θερµικής kwh για την κάλυψη, µέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων, των αναγκών θέρµανσης ή/και ψύξης θερµοκηπίων και µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 0,025 /kwhth, η παραγωγή θερµικής ενέργειας θα ανέλθει σε kwhth ετησίως, µε αντίστοιχο προσδοκώµενο κύκλο εργασιών η τιµή του αφαλατωµένου νερού που θα παράγεται µε χρήση της γεωθερµικής ενέργειας ανέρχεται σε 1 /m 3, η παραγωγή του νερού θα ανέλθει σε m 3 ετησίως, µε αντίστοιχο προσδοκώµενο κύκλο εργασιών η τιµή πώλησης των δικαιωµάτων ρύπων CO2 στο χρηµατιστήριο εµπορίας ρύπων το οποίο ξεκινάει από το 2013 ανέρχεται σε 10 /tco2, η εξοικονόµηση από την έκλυση αερίων ρύπων στο περιβάλλον θα ανέλθει σε tco2 ετησίως, µε αντίστοιχο προσδοκώµενο κύκλο εργασιών Συµπεραίνουµε ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών του φορέα από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα θα ανέλθει σε Μικρό λειτουργικό κόστος Τα έξοδα λειτουργίας της µονάδας είναι µικρά και υπολογίστηκαν περίπου στο 7,4% του κόστους κεφαλαίου της επένδυσης. Εκµετάλλευση υφιστάµενου δικτύου διανοµής Ο αποκλειστικός "πελάτης" των παραγωγών ενέργειας σταθµών ΑΠΕ είναι το ελληνικό κράτος (ΔΕΗ ΑΔΜΗΕ). Προς τούτο, υπογράφεται σύµβαση ανάµεσα στα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη, 20-ετούς διάρκειας. Συνεπώς η απορρόφηση όλης της «ενεργειακής παραγωγής» είναι εξασφαλισµένη για τα επόµενα τουλάχιστον είκοσι έτη από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας. Καταλληλότητα της θέσης και µικρή απαίτηση γης. Η γεωγραφική θέση της Μήλου, µίας περιοχής µε µεγάλο γεωθερµικό δυναµικό, δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την γεωθερµική ενέργεια. Σε συνδυασµό µε την κατάλληλη επιλογή της θέσης των γεωτρήσεων αυξάνεται η απόδοση του γεωθερµικού συστήµατος, παράγοντας περισσότερη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια και αυξάνοντας περαιτέρω την κερδοφορία του φορέα. Καταπολέµηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι συµβατικές µορφές ενέργειας επιβαρύνουν σηµαντικά το περιβάλλον. Οι επενδύσεις στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. γενικά, αλλά ειδικότερα από την γεωθερµία, είναι η µορφή της επένδυσης που σύµφωνα και µε τις περιβαλλοντικές µελέτες, δεν έχουν καµία απολύτως επιβάρυνση για το περιβάλλον παρουσιάζοντας µηδενικές εκποµπές αερίων στο περιβάλλον. Συνεχής παροχή ενέργειας, µε υψηλό συντελεστή λειτουργίας (load factor), µεγαλύτερο του 90%. Σελίδα 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Χρονοπρογραµµατισµός Έργου Διάγραµµα Gantt) Σελίδα 15

16 Σελίδα 16

17 Σελίδα 17

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ Κέντπο Ανανεώσιμων Πηγών & Δξοικονόμησηρ Δνέπγειαρ Γπ. Κ. Καπύτσαρ Σμήμα Γεωθεπμικήρ Δνέπγειαρ 21/11/2013 Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Γεωθερμία Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Η εταιρία µας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό καταρτισµένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Σ.Ε.Μ.Α.) - Ελληνικός Σύνδεσμος Επενδυτών Μικρών Ανεμογεννητριών ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(Ε.Σ.Ε.Μ.Α.) - Ελληνικός Σύνδεσμος Επενδυτών Μικρών Ανεμογεννητριών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αθήνα, 20.08.2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σχετικό με την αναγκαιότητα και τις διαδικασίες για την άμεση ενεργοποίηση του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών ισχύος 50 ΚW 1. Εισαγωγή Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα