Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση."

Transcript

1 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111

2 112

3 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) A Zώνη: 0,85 Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 1,00 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) ΧΙΧ: 2,10 ΧΧΙΙ: 0 ΧΧ VI: 0 ΧΧΧΙΙ: 0,80 ΧΧΧΙΙΙ: 0,70 ΧΧΧVΙ: 0,40 D 1: Σ.Α.Ο. = 0 Σ.Α.Ο. = 5 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α Ζώνη: Γραμμικές ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝ. (από Πλατ. Βαλλιάνου μέχρι Ρόκκου Βεργωτή) ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β (από Πλατ. Βαλλιάνου μέχρι Γερ. Φωκά) ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. (από Ρόκκου Βεργωτή - Γερμενή μέχρι Καλυψούς Βεργωτή) ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Δεβοσέτου μέχρι Ρόκκου Βεργωτή) 21ης ΜΑΪΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ Β Ζώνη: ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) - ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ - ΠΑΪΣΙΟΥ ΧΟΪΔΑ - ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑ 2 - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΛΑΣΣΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΕΛΛΗΝ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ) 1150 Γ Ζώνη: ΕΛΛΗΝ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΛΑΣΣΗΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑ 2 - ΠΑΪΣΙΟΥ ΧΟΪΔΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ - ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛHΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΣΤΑΜ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 2 - Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΥΔΡΑΣ - ΑΡΕΩΣ - ΕΛΛΗ N. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1100 Δ Ζώνη: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - Ν. ΣΚΛΑΒΟΥ - ΣΤΑΜ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 1050 Ε Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 (ΒΙΠΕ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΒΛΙΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ (από Δεβοσέτου μέχρι Παν. Πλέσσα) ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ (από Παν. Πλέσσα μέχρι Ανώνυμο 16) δεξιά Σ.Ε. 1,9 113

4 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ (από Ανώνυμο 16 μέχρι Ανώνυμο 1) δεξιά ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 17) δεξιά ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ (από Παν. Πλέσσα μέχρι Ανώνυμο 17) αριστερά ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΑΡΕΩΣ (από Ι. Μεταξά μέχρι Ελλ. Ερυθρού Σταυρού) ΑΡΕΩΣ (από Ελ. Ερυθρού Σταυρού μέχρι Μακεδονίας) ΑΡΕΩΣ (από Μακεδονίας μέχρι Τσιγάντε) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΗ (από Πλατ. Βαλλιάνου μέχρι Ρόκκου Βεργωτή) δεξιά ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΗ (από Πλατ. Βαλλιάνου μέχρι Ρόκκου Βεργωτή) αριστερά ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β (από Πλατ. Παναγή Βαλλιάνου μέχρι Μαρ. Γερουλάνου) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β (από Μαρ. Γερουλάνου μέχρι Ιωσήφ Μομφεράτου) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β (από Ιωσήφ Μομφεράτου μέχρι Γερ. Φωκά) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Καλυψούς Βεργωτή μέχρι Ρόκκου Βεργωτή) αριστερά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Καλυψούς Βεργωτή μέχρι Γερμενή) δεξιά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Γερμενή μέχρι Παϊσίου Χοϊδά) δεξιά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ρόκκου Βεργωτή μέχρι Βανδώρου) αριστερά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Παϊσίου Χοϊδά μέχρι Δεβοσέτου) δεξιά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Βανδώρου μέχρι Δεβοσέτου) αριστερά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Δεβοσέτου μέχρι Θεμιστοκλέους - Προέκταση Θεμιστοκλέους) ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Θεμιστοκλέους μέχρι Ανώνυμο 2) δεξιά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Προέκταση Θεμιστοκλέους μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλης) αριστερά ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ανώνυμο 2 μέχρι Ανώνυμο 14) δεξιά ΒΕΡΓΩΤΗ ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΒΕΡΓΩΤΗ ΡΟΚΚΟΥ ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΒΥΡΩΝΟΣ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Γεωργίου Βεργωτή) ΒΥΡΩΝΟΣ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Ζερβού Ηλία) ΒΥΡΩΝΟΣ (από Ζερβού Ηλία μέχρι Λάσσης) ΓΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Ηλία Ζερβού) ΔΑΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Χαροκόπου) ΔΑΥΗ ΜΙΚΕΛΗ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Σιτεμπόρων) δεξιά ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Κοσμά Αιτωλού) αριστερά ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ (από Σιτεμπόρων μέχρι Γεωργίου Βεργωτή) δεξιά ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ (από Κοσμά Αιτωλού μέχρι Γεωργίου Βεργωτή) αριστερά ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Σουηδίας) ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Βασιλέως Γεωργίου μέχρι Χαροκόπου) ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Ρόκκου Βεργωτή μέχρι Βύρωνος) ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Βύρωνος μέχρι Βασ. Βανδώρου) ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Βανδώρου μέχρι Ανδρέου Μεταξά) ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Ανδρέου Μεταξά μέχρι Δεβοσέτου) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΡΙΖΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (από Βασιλέως Γεωργίου Β μέχρι Χαροκόπου) ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 21ης ΜΑΪΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΗ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ Σ.Ε. 2,1 2,1 2,7 2,0 2,0 2,7 2,0 2,7 2,1 2,0 2,7 114

5 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΗΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Ελλην. Ερυθρού Σταυρού) ΘΡΑΚΗΣ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Ελλην. Ερυθρού Σταυρού) ΙΓΓΛΕΣΗ ΧΑΡ. (από Δεβοσέτου μέχρι Ανώνυμο 1) αριστερά ΙΓΓΛΕΣΗ ΧΑΡ. (από Δεβοσέτου μέχρι Προέκταση Θεμιστοκλέους) δεξιά ΙΓΓΛΕΣΗ ΧΑΡ. (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 17) αριστερά ΙΓΓΛΕΣΗ ΧΑΡ. (από Προέκταση Θεμιστοκλέους μέχρι Ανώνυμο 17) δεξιά ΙΘΑΚΗΣ (από Ιωάν. Μεταξά μέχρι Γεωργίου Βεργωτή) ΙΘΑΚΗΣ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Ηλία Ζερβού) ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΛΛΙΓΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ (από Παϊσίου Χοϊδά μέχρι Σουηδίας) ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Γεωργίου Βεργωτή) ΚΕΦΑΛΟΥ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Γερμανού Καλλιγά) ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΡΑΣΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΑΣΣΗΣ (από Χαροκόπου μέχρι Τζαβέλλα) δεξιά ΛΑΣΣΗΣ (από Τζαβέλλα μέχρι Οδυσσέως) δεξιά ΛΑΣΣΗΣ (από Ηλία Ζερβού μέχρι Βύρωνος) αριστερά ΛΑΣΣΗΣ (από Οδυσσέως μέχρι προέκταση Βύρωνος) δεξιά ΛΑΣΣΗΣ (από Βύρωνος μέχρι Παϊσίου Χοϊδά - Ν. Σκλάβου) ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ Α. ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΔΙΟΝ. ΛΕΙΒΑΔΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (από Σιτεμπόρων μέχρι Γ. Βεργωτή) ΜΑΡΣΕΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΔΡΕΑ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Σιτεμπόρων) ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΔΡΕΑ (από Σιτεμπόρων μέχρι Βεργωτή) ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΔΡΕΑ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Μαρ. Κοργιαλένια) ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Όριο Σχεδίου Πόλης μέχρι Παναγή Πλέσσα) ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Παναγή Πλέσσα μέχρι Δεβοσέτου) ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Δεβοσέτου μέχρι Ανδρέα Μεταξά) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Ανδρέα Μεταξά μέχρι Επτανήσου) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Σημείο Α μέχρι Σημείο Β) δεξιά (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Επτανήσου μέχρι Βύρωνος) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Βύρωνος μέχρι Μίνωος) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ) (απο Μίνωος μέχρι Ρόκκου Βεργωτή) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (από Ρόκκου Βεργωτή μέχρι Ι. Μομφεράτου) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (από Ι. Μομφεράτου μέχρι Ισραήλ) ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (από Ισραήλ μέχρι Άρεως) αριστερά ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΗΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑ (από Α. Λασκαράτου μέχρι Ιωσήφ Μομφεράτου) ΜΗΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑ (από Ιωσήφ Μομφεράτου μέχρι Γ. Δόριζα) ΜΙΝΩΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΜΠΑΣΙΑ 1 ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΦΟΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ Σ.Ε. 2,3 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,7 2,3 2,3 2,4 2,1 1,9 2,2 2,7 115

6 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΗ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Κοσμά Αιτωλού) ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΗ (από Κ. Αιτωλού μέχρι Γεωργίου Βεργωτή) ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (από Μαρ. Γερουλάνου μέχρι Γερ. Φωκά) ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ (από Επτανήσου μέχρι Σπ. Λουκάτου) ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ (από Σπ. Λουκάτου μέχρι Δεβοσέτου) ΣΟΛΩΜΟΥ Α. ΣΟΥΗΔΙΑΣ (από Παϊσίου Χοϊδά - Ν. Σκλάβου μέχρι Δεβοσέτου) ΣΟΥΗΔΙΑΣ (από Δεβοσέτου μέχρι Ανώνυμο 2 - Γ. Βεργωτή) ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΤΣΙΤΣΕΛΗ ΗΛΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΩΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (από Βασιλέως Γεωργίου Β μέχρι Χαροκόπου) ΧΑΡΜΠΟΥΡΗ (από Μαρίνου Γερουλάνου μέχρι Ιωσήφ Μομφεράτου) ΧΑΡΜΠΟΥΡΗ (από Ιωσήφ Μομφεράτου, μέχρι Ι. Φωκά) ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ (από Λάσσης μέχρι Ηροδότου) ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ (από Ηροδότου μέχρι Ελλην. Ερυθρού Σταυρού) ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ ΧΟΪΔΑ ΑΝΔΡΕΑ ΧΟΪΔΑ ΠΑΪΣΙΟΥ (από Γεωργίου Βεργωτή μέχρι Ευαγγ. Μπασιά 2) ΧΩΡΑΦΑ ΨΑΡΡΩΝ (από Ιωάννου Μεταξά μέχρι Ελλην. Ερυθρού Σταυρού) Σ.Ε. 2,4 1,1 1,6 Ολοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0 116

7 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 117

8 118

9 ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ÄHÌÏÓ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Ζώνη: 0, 65 Β, Δ, ΣΤ Ζώνες: 0,60 Γ Ζώνη: 0,70 Ε Ζώνη: 0,30 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXVIII: 0 XXXIÉ: 0,80 X XV: 0, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμικές ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ (το εντός σχεδίου τμήμα) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 2 μέχρι και το Ο.Τ. 10)  Æþíç: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΛ. 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ Ζώνη: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1150 Δ Ζώνη: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1050 Ε Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΤ Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 2 μέχρι και το Ο.Τ. 88) (από και το Ο.Τ. 104 μέχρι Ανώνυμο 2) (από Ανώνυμο 2 μέχρι και το Ο.Τ. 10) (από και το Ο.Τ. 10 μέχρι και το Ο.Τ. 2) Ó.Å. 1, 4 1, 4 2,0 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0 119

10 ΝΗΣΟΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ ÄHÌÏÓ: ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΝΥΔΡΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) ΝΥΔΡΙΟΥ Α, Β Ζώνες: 0,90 Γ,Δ Ζώνη: 0,75 Ε Ζώνη: 0,60 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXVIII: 0 XXX: 1,00 X X ΙΙ: 0, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμική ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1550  Æþíç: Γραμμική ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1550 Γ Ζώνη: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (ΔΗΜΟΣΑΡΙ) - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1250 Δ Ζώνη: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (ΔΗΜΟΣΑΡΙ) - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1200 Ε Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥ- ΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΠΑΡΑ- ΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ( από Ανώνυμο 5 μέχρι Ανώνυμο 1 (Δημοσάρι) αριστερά EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 5 μέχρι Ανώνυμο 1) δεξιά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 1 (Δημοσάρι) μέχρι Ανώνυμο 3) αριστερά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 3) δεξιά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 3 μέχρι πρώην Δημοσάρι) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από πρώην Δημοσάρι μέχρι Ανώνυμο 2) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 2 μέχρι Ανώνυμο 14) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 14 μέχρι Ανώνυμο 15) αριστερά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 14 μέχρι Ανώνυμο 15) δεξιά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (από Ανώνυμο 15 μέχρι Ανώνυμο 16) Ó.Å. 1, 5 1, 5 1, 5 2,1 120

11 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 5 μέχρι Ανώνυμο 1 (Δημοσάρι) δεξιά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 1 (Δημοσάρι) μέχρι πρώην Δημοσάρι) δεξιά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από πρώην Δημοσάρι μέχρι Ανώνυμο 2) δεξιά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 2 μέχρι Ανώνυμο 15) δεξιά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 15 μέχρι Ανώνυμο 16) δεξιά Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0 Ó.Å. 2,1 2,1 1, 3 1, 2 121

12 ΝΗΣΟΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ ÄHÌÏÓ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ Ι: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ (ΝΑΟΥΜ) 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Ζώνη: 0,65 Β Ζώνη: 0,85 Γ Ζώνη: 0,60 Δ, Ε, Ζ, Η, ΣΤ Ζώνες: 0,70 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) D1: ΦΕΚ 849/τ.Δ / , 181/τ.Δ / Για οικόπεδα μέχρι 100 τετρ. μέτρων: Σ.Α.Ο. = 1,60 Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 100 τετρ. μέτρων και μέχρι 200 τετρ. μέτρα: Σ.Α.Ο. = 0,80 Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 200 τετρ. μέτρων και μέχρι 300 τετρ. μέτρα: Σ.Α.Ο. = 0,60 Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετρ. μέτρων: Σ.Α.Ο. = 0,80 Η μεγίστη συνολική δόμηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τ.μ. 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμική ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (όλο το εντός του οικισμού τμήμα των οικισμών Νικιάνας, Σωτήρος) 1250  Æþíç: Γ Ζώνη: Δ Ζώνη: Γραμμική ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Επισκόπου) (όλο το εντός οικισμού τμήμα των οικισμών Νικιάνας και ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ) Ε Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ) 1100 ΣΤ Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ) 1050 Ζ Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ) 1050 Η Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ (όλο το εντός του οικισμού Επισκόπου τμήμα) 950 Ó.Å. 122

13 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΝΥΔΡΙΟΥ (όλο το εντός του οικισμού Νικιάνα τμήμα) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΝΥΔΡΙΟΥ (όλο το εντός του οικισμού Σωτήρος τμήμα) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (όλο το εντός του οικισμού Επισκόπου τμήμα) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (όλο το εντός του οικισμού Νικιάνα τμήμα) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0 Ó.Å. 123

14 ΝΗΣΟΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ ÄHÌÏÓ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΑΡΥΩΤΩΝ - ΚΑΤΟΥΝΑΣ ÏÉÊÉÓÌÏ Ι: ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ - ΛΥΓΙΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) D1: ΦΕΚ 139/τ.Δ / Για οικόπεδα μέχρι 100 τετρ. μέτρων: Σ.Α.Ο. = 0 Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 100 τετρ. μέτρων και μέχρι 200 τετρ. μέτρα: Σ.Α.Ο. = 0,60 Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 200 τετρ. μέτρων και άνω: Σ.Α.Ο. = 0,40 Η συνολική επιφάνεια ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν θα υπερβαίνει τα 500 τ.μ. 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμική ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 9) (όλο το εντός οικισμού τμήμα) 1100  Æþíç: Γραμμική ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ τμήμα του οικισμού) (από Αλυκών μέχρι Επαρχιακή Οδό) (όλο το εντός σχεδίου 1100 Γ Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ- ΑΛΥΚΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1100 Δ Ζώνη: Ε Ζώνη: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΛΥΚΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Επαρχιακή προς Κατούνα) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Επαρχιακή προς Κατούνα μέχρι τον Ανώνυμο μεταξύ των Ο.Τ. 158 και 164) (το εντός σχεδίου πόλης τμήμα μόνο) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από τον Ανώνυμο μεταξύ των Ο.Τ. 158 και 164 μέχρι Ανώνυμο 9) δεξιά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Αλυκιών μέχρι Επαρχιακή Οδό) (όλο το εντός σχεδίου τμήμα της οδού) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0 Ó.Å. 124

15 ΝΗΣΟΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ ÄHÌÏÓ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,53 Γ,Ε Ζώνη: 0,65 Δ Ζώνη: 0,90 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) ΧΙΙ: 2,80 ΧΧΙΙΙα: 1,68 ΧΧVΙ: 0 XXX: 1,00 X X ΙΙ: 0, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμικές ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Φ. Πανάγου μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Φ. Πανάγου μέχρι Ανώνυμο 4) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ανώνυμο 1) αριστερά ΓΟΛΕΜΗ Δ. (από Φ. Πανάγου μέχρι Καρούσου) δεξιά ΔΑΙΛΠΦΕΡ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Ευστ. Ζάκα μέχρι Ανώνυμο 11 - Ι. Γαζή 2) ΖΑΚΑ ΕΥΣΤ. (από VIII Μεραρχίας μέχρι Δ. Μακρή - Εθνικής Αντίστασης) ΜΕΛΑ Ι. (από Δάϊλπφερ μέχρι VIII Μεραρχίας) VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) (από Καρούσου - Οδό 56 μέχρι Ευστ. Ζάκα - Ι. Μελά) ΠΑΝΑΓΟΥ Φ. (από Αγ. Μαύρας μέχρι Γολέμη) δεξιά ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (από Δ. Γιαννουλάτου μέχρι Δάϊλπφερ) δεξιά Â Æþíç: VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ - ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΡΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ - ΟΔΟΣ 1η - ΟΔΟΣ 56η - VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1300 Γ Ζώνη: Δ Ζώνη: ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΡΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 80 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 81 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ - ΟΔΟΣ 1η - ΟΔΟΣ 56η - ΟΔΟΣ 36η - ΘΑΛΑΣΣΑ - ΟΔΟΣ 51η - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΡΑΣ VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ - Δ. ΓΟΛΕΜΗ - Φ. ΠΑΝΑΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - Φ. ΠΑΝΑΓΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - VIIΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Ε Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ) 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (από Ανώνυμο 29 μέχρι Ανώνυμο 33) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Φ. Πανάγου μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά 1550 Ó.Å. 1, 2 125

16 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Φ. Πανάγου μέχρι Ανώνυμο 4) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ανώνυμο 1) αριστερά ΑΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Ι. ΒΕΡΟΙΩΤΗ ΓΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 2 (ΜΠΕΗ) ΓΟΛΕΜΗ Δ. (από Φ. Πανάγου μέχρι Καρούσου) δεξιά ΔΑΪΛΠΦΕΡ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Ε. Ζάκα μέχρι Ι. Γαζή 2 - Ανώνυμο 11) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΝΥΔΡΙΟΥ) (από Ι. Γαζή 2 - Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 33) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΝΥΔΡΙΟΥ - ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ) (από Ανώνυμο 34 μέχρι Ανώνυμο 36) ΖΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (από VΙΙΙης Μεραρχίας μέχρι Εθν. Αντίστασης) ΖΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (από Εθν. Αντίστασης μέχρι Ανώνυμο 11 ) αριστερά ΖΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (από Δ. Μακρή μέχρι Στουρνάρα) δεξιά ΖΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (από Στουρνάρα - Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 29) ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ Δ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ (από VIIIης Μεραρχίας μέχρι Ι. Γαζή 2) ΚΑΡΑΒΕΛΑ (από Ι. Γαζή 2 μέχρι Υποσμηναγού Κατωπόδη) ΚΑΡΑΒΕΛΑ (από Υποσμηναγού Κατωπόδη μέχρι Ανώνυμο 33) ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΥΠΟΣΜ. (από Ανώνυμο 29 μέχρι Ανώνυμο 13) αριστερά ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΥΠΟΣΜ. (από Ανώνυμο 13 μέχρι Οδό 56) αριστερά ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΥΠΟΣΜ. (από Ανώνυμο 29 μέχρι Οδό 56) δεξιά ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΛΕΥΚΑΤΑ (από VIIIης Μεραρχίας μέχρι Ανώνυμο 12) ΜΑΡΙΝΟΥ Ι. ΜΕΛΑ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (από Α. Σεκελιανού μέχρι Αγ. Αντωνίου) δεξιά VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (από Αγίου Αντωνίου μέχρι Πεφανερωμένης) δεξιά VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (από Α. Σεκελιανού μέχρι Πεφανερωμένης) αριστερά VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (από Πεφανερωμένης μέχρι Προέκταση Μπουμπουλίνας) δεξιά VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (από Προέκταση Μπουμπουλίνας μέχρι Ε. Ζάκα) δεξιά VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (από Πεφανερωμένης μέχρι Ι. Μελά) αριστερά VIII ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ( ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) (από Ι. Μελά - Ε. Ζάκα μέχρι Καρούσου - Οδός 56η) ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ (από Αγίας Μαύρας μέχρι Τσαρλαμπά) δεξιά ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ (από Τσαρλαμπά μέχρι Δοξαρά) δεξιά ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ (από Δοξαρά μέχρι Γολέμη) δεξιά ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από Ι. Βαλαωρίτη - Ε. Ζαμπέλη μέχρι VIIIης Μεραρχίας) ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από VIIIης Μεραρχίας μέχρι Καραϊσκάκη) ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από Καραϊσκάκη μέχρι Ανώνυμο 17) δεξιά ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από Καραϊσκάκη μέχρι Ανώνυμο 18) αριστερά ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από Ανώνυμο 17 - Ανώνυμο 18 μέχρι Φιλοσόφων) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (από Δάϊλπφερ μέχρι Κόνταρη) ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ Α. ΤΣΕΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (από VIIIης Μεραρχίας μέχρι Δ. Καλυβιώτη) αριστερά ΤΣΕΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (από Δ. Καλυβιώτη μέχρι Υποσμ. Κατωπόδη) αριστερά ΤΣΕΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (από VIIIης Μεραρχίας μέχρι Υποσμ. Κατωπόδη) δεξιά ΦΙΛΙΠΠΑ Σ. (από Υποσμ. Κατωπόδη μέχρι VIIIης Μεραρχίας) Ó.Å. 1, 5 1,6 1,6 1,1 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0 126

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,55 Γ Ζώνη: 0,70 Δ Ζώνη: 0,90 E Ζώνη: 0,70 ΣΤ Ζώνη: 0,75 D1 ΦΕΚ 1348/Τ.Δ/7-10-93

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,15 D 2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Ζώνη: Γραμμική ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 2) 500

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 251 ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2014 Αντικείμενο της δράσης «Σύσταση και Λειτουργία Πόλου Υποστήριξης & Πληροφόρησης» είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, σύσταση, στελέχωση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15 16 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 18 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Υποστηρικτική Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών

3.2 Υποστηρικτική Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών 3.2 Υποστηρικτική Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών Η διαδικασία του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών μορφολογικών κανόνων δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελεί μια δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34521 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 4-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32375 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΡΙΣΣ 32376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 3-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας Voucher 25-29

Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας Voucher 25-29 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑ 17 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΑΤΣΑ-ΚΑΤΩΓΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 1 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΥΛΛΑΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34853 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31403 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΣ 31404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 159-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 6ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 6ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 6ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 56-6/2015

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 110-12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ 4. ÍÏÌÏÓ ÎÁÍÈÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 231-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31651 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 351 352 ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,80 Για τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.=1,00 XXVIIΙ: 1,20 XXΧ: 1,00 XXXIΙ: 0,80 D1 : Φ.Ε.Κ. 723/τ.Δ'/8.9.1986 - Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Μέγκος Παναγιώτης του Αθανασίου Υποψήφιος ήµαρχος ελφών ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ: 1. Γάτος Ηλίας του Ιωάννη 2. Κασούτσα Παναγιώτα (Γιώτα) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2103819319 2103823077 gkonstad@otenet.gr ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ 8-10 ΜΕΛΕΤΩΝ 10678

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. Αριθ. απόφασης 104-11/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-09-0 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 33-5/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη Τηλέφωνο : 2645021505 Blog: oloigiatilefkada.blogspot.com Ε-mail : kondra@hol.gr ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Παραδείγματα με τους νέους προσαυξημένους συντελεστές που ψηφίστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38 A/A ΚΤΙΣΜΑ ΟΔΟΣ 1 Οικία Χατζιδάκη (διπλά στο Λαογραφικό) 2 Καπναποθήκη 12 Αποστόλων 3 Εγκαταλελειμμένη Οικία 12 Αποστόλων 42 4 Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 12 Αποστόλων & Ανδρούτσου 5 ALPHA Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

14/01/2014 ΕΡΓΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

14/01/2014 ΕΡΓΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαδρομή μέσω οδικού δικτύου Μήκος Διαδρομής Αριθμός Στάσεων Προς Πειραιά: Νέο Φάληρο Μικράς Ασίας Γρηγορίου Λαμπράκη Βασ. Γεωργίου Α Λιμάνι (Ακτή Ποσειδώνος)

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων:

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων: Λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου, για τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή 24 & 25 Μαρτίου κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και της στρατιωτικής παρέλασης και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Το πεδίο που αφορά στον αριθμό ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ δεν είναι υποχρεωτικό.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Το πεδίο που αφορά στον αριθμό ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ δεν είναι υποχρεωτικό. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ Σ Σ ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ 2410287061-2 & 2410579560 dynamiki@lar.f orthnet. POWERPOINT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ. ΙΩΝΙΑΣ 200 & ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ... 5 ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Δράμας Μ. Αλεξάνδρου 7 Πετρόπουλος Αδαμάντιος Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Μυλωνά Μυρσίνη 25210 28422 6932 345 677 25210 69555 6951 119 170 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,80 Για τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.=1,00 XXVIIΙ: 1,20 XXΧ: 1,00 XXXIΙ: 0,80 D1 : Φ.Ε.Κ. 723/τ.Δ'/8.9.1986 - Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012. Αριθ. απόφασης 52-3/2012

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967,

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967, E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967, 20.4.95 378 ΚΛ.Π. 120/95 Αριθμός 120 Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 23 ΚΑΙ 51 ΤΟΥ 1983, 39 ΤΟΥ 1984, 79 ΚΑΙ 94 ΤΟΥ 1986, 135 ΤΟΥ 1988,51 ΤΟΥ 1989, 138 ΤΟΥ 1991, 67(1) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 26ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 26ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 26ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 216-26/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 62-8/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Θέμα : Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ στα σχολεία όλης της χώρας. Σεμινάρια Επιμόρφωσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1156 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα