2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2004 Σελίδα i iii ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 Α.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2 Α.1.1 Επενδύσεις 3 Α.1.2 Απαιτήσεις - Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3 Α.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 5 Α.2.1 Ίδια Κεφάλαια 5 Α.2.2 Ασφαλιστικές Προβλέψεις 6 Β' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 7 Β.1 Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής 7 Β.2 Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων 8 Β.3 Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών 10 Β.4 Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κλάδων 11 Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 14 ' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οικονοµικά µεγέθη Ανωνύµων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Οικονοµικά µεγέθη υποκαταστηµάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Γραφήµατα ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

3 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 : ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Σύµφωνα µε την έρευνα επί των στοιχείων των δηµοσιευθέντων Ισολογισµών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, από τις 99 Εταιρίες που εξέδωσαν Ισολογισµό για την οικονοµική χρήση 2004, οι 19 παρουσίασαν αποτελέσµατα µόνο στις ασφαλίσεις Ζωής, 67 παρουσίασαν αποτελέσµατα στους Κλάδους ασφαλίσεων Ζηµιών και 13 παρουσίασαν αποτελέσµατα και στις ασφαλίσεις Ζωής και στις ασφαλίσεις Ζηµιών (µικτές). Η οµαδοποίηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αναλόγως της µορφής δραστηριοποίησης, µας δίνει 70 Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρίες (17 ζωής, 41 ζηµιών και 12 µικτές) και 29 Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών (2 ζωής, 26 ζηµιών και 1 µικτή). Η οµαδοποίηση των Υποκαταστηµάτων αναλόγως της εθνικότητας της έδρας, µας δίνει : 2 Αµερικανικές Εταιρίες, 3 Βελγικές, 11 Βρετανικές, 5 Γερµανικές, 2 ανικές, 2 Κυπριακές, 1 Ελβετική, 1 Γαλλική, 1 Ισπανική και 1 Φιλιππινική. Aπό το σύνολο των 99 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπήρξαν 12 Υποκαταστήµατα και µία Ανώνυµη Ασφαλιστική που παρουσίασαν µηδενική παραγωγή ασφαλίστρων εντός του 2004, ενώ ακόµη µία Ανώνυµη Ασφαλιστική κατέγραψε αρνητικά ασφάλιστρα (επιστροφές ασφαλίστρων λόγω τερµατισµού εργασιών). Συνεπώς το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ασκούσαν ουσιαστικά ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών στο τέλος του 2004 ανήλθε στις 85 (εκ των οποίων οι 68 Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι 17 Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών), οι οποίες ανά δραστηριότητες διακρίνονται σε 17 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, 55 ζηµιών και 13 µικτές. Συνοπτικά, τα συµπεράσµατα που καταγράφονται από την έρευνα είναι : 1. Η Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις όλων των κλάδων έφθασε τα 3,62 δισ. ευρώ, έναντι 3,23 δισ. ευρώ το 2003 παρουσιάζοντας εποµένως αύξηση 12,03% το 2004 (έναντι αντίστοιχης αύξησης 11,72% το 2003). Οι Ασφαλίσεις Ζηµιών παρουσίασαν αύξηση παραγωγής 5,33% φθάνοντας τα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,8 δισ. ευρώ το 2003 (αντίστοιχα το 2003 υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 13,54% έναντι του 2002). Οι Ασφαλίσεις Ζωής έφθασαν τα 1,73 δισ. ευρώ έναντι 1,43 δισ. ευρώ το 2003 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,44% (αντίστοιχα το 2003 υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 9,53% έναντι του 2002). i

4 2. Ενεργητικό Επενδύσεις Το σύνολο του Ενεργητικού έφθασε τα 10,6 δισ. ευρώ έναντι 9,58 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 10,68%), ενώ το σύνολο Επενδύσεων έφτασε τα 7,96 δισ. ευρώ έναντι 6,93 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 14,93%). 3. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων που σχηµάτισαν οι Εταιρίες για το 2004 έφθασαν στο ύψος των 6,67 δισ. ευρώ έναντι 6,16 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 8,3%). Από αυτές, οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής έφθασαν τα 4,27 δισ. ευρώ το 2004, έναντι 3,93 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 8,65%). Οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζηµιών έφθασαν τα 2,4 δισ. ευρώ το 2004, έναντι 2,23 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 7,69%). Επιπροσθέτως οι ασφαλιστικές (µαθηµατικές) προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο έφθασαν τα 1,2 δισ. ευρώ το 2004, έναντι 916 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 31,24%). 4. Καταβολές Αποζηµιώσεων Οι συνολικές καταβολές Αποζηµιώσεων και Παροχών προς τους ασφαλισµένους όλων των Κλάδων έφθασαν τα 1,91 δισ. ευρώ (έναντι 1,83 δισ. ευρώ το 2003) παρουσιάζοντας αύξηση 4,44% κατά µέσον όρο. Από αυτές τα 875,3 εκατ. ευρώ δόθηκαν σαν αποζηµιώσεις και παροχές των ασφαλίσεων Ζωής (έναντι 803,1 εκατ. ευρώ το 2003 αύξηση 9%), ενώ τα 1.044,8 εκατ. ευρώ δόθηκαν σαν αποζηµιώσεις των ασφαλίσεων Ζηµιών (έναντι 1.035,8 εκατ. ευρώ αύξηση 0,86%). 5. Κέρδη / Ζηµιές Χρήσεως Οι ζηµίες χρήσεως (προ φόρων) έφθασαν το 2004 τα - 62,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 104,5 εκατ. ευρώ το 2003 ενώ ο φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε το 2004 έφθασε τα 55 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 66,37%). Αναλύοντας το αποτέλεσµα χρήσεως, το προς διάθεση κέρδος (µετά τη φορολογία, τις µεταφορές υπολοίπων κερδών / ζηµιών προηγουµένης χρήσεως και τη διάθεση αποθεµατικών) έφθασε τα 179,9 εκατ. ευρώ (έναντι 171,5 εκατ. ευρώ το 2003), ενώ οι ζηµίες εις νέον έφθασαν τα 498,6 εκατ. ευρώ (έναντι 406,7 εκατ. ευρώ το 2003). ii

5 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2004 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ,95 Γ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ακίνητα ,81 Συµµετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,21 Μετοχές & Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ,51 Οµολογίες κ.λπ. Τίτλοι σταθερής απόδοσης ,07 Ενυπόθηκα δάνεια ,99 άνεια σε ασφαλισµένους κλάδου ζωής ,49 Καταθέσεις προθεσµίας και δεσµευµένες ,06 Λοιπές επενδύσεις ,59 Προβλέψεις υποτίµησης , ,62. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,24 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ι. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες ,64 ΙΙ. Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες ,14 ΙΙΙ. Λοιπές Απαιτήσεις ,29 ΙV. Κεφάλαιο Εισπρακτέο , ,15 ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισµός ,41 Χρηµατικά ιαθέσιµα , ,87 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης ,33 Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων ,52 Λοιπά έξοδα εποµένων χρήσεων ,06 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,38 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 iii

6 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-µός Έδρας / Εγγύηση ,74 ιαφορές Έκδοσης Μετοχών & Οµολογιών ,20 ιαφορές Αναπροσαρµογής ,04 Αποθεµατικά Κεφάλαια ,14 Αποτελέσµατα εις νέον ,54 Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , ,33 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι. Ασφαλίσεων Ζωής Μαθηµατικές Προβλέψεις ,56 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα ,73 Εκκρεµείς Αποζηµιώσεις ,82 Πληρωτέες Παροχές ,78 Προβλέψεις για συµµετοχή στα κέρδη ,97 Λοιπές Προβλέψεις , ,04 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζηµιών Προεισπρ. ασφάλιστρα εποµένων χρήσεων ,55 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα ,14 Εκκρεµείς Αποζηµιώσεις ,82 I. B. N. R. - Εξισωτικά αποθέµατα ,76 Λοιπές Προβλέψεις , ,79 ΙΙΙ. Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις , ,33. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ / ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,42 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ,21 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες ,47 ΙΙ. Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες ,24 ΙΙΙ. Οµολογιακά άνεια ,25 ΙV. Προς Πιστωτικά Ιδρύµατα ,94 V. Λοιπές Υποχρεώσεις , ,06 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα εποµένων χρήσεων ,59 Έξοδα χρήσεως πληρωτέα ,14 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40 iv

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟ Α 1. εδουλευµένα Ασφάλιστρα α) Συνολικά (µικτά) εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ,03 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,52 γ) Μαθηµατικές προβλέψεις κλειοµένης χρήσεως ,57 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,58 ΣΥΝ δ) Μαθηµατικές προβλέψεις προηγουµένης χρήσεως ,47 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,86 2. Έσοδα Επενδύσεων α) Έσοδα από συµµετοχές ,62 β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις αα) Έσοδα από ακίνητα ,12 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , ,16 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , ,49 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,15 4. ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά έσοδα ,69 Σύνολο Εσόδων ,19 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ,39 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,47 β) Προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµ. χρήσεως ,00 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,59 γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγ. χρήσεως ,23 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,86 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειοµ. χρήσεως ,51 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,17 7. Συµµετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων α) Καταβληθέντα ποσά ,45 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,77 β) Προβλέψεις κλειοµένης χρήσεως ,56 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,58 γ) Προβλέψεις προηγουµένης χρήσεως ,61 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,79 8. Λειτουργικά Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,81 β+γ) Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αµοιβές & έξοδα προσωπικού ,35 Λοιπές αµοιβές - παροχές τρίτων ,11 Φόροι - Τέλη ,41 ιάφορα έξοδα ,08 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ,28 Λοιπές προβλέψεις , ,38 δ) Μείον : Προµήθειες από αντασφαλιστές & συµµετοχή στα κέρδη , ,93 9. Έξοδα Επενδύσεων , Εξισωτικές Προβλέψεις - ιαφορές αποτιµήσεως ,53 Σύνολο Εξόδων ,25 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής ( Έσοδα - Έξοδα) ,94 v

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟ Α 1. εδουλευµένα Ασφάλιστρα α) Συνολικά (µικτά) εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ,04 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,36 γ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειοµένης χρήσεως ,75 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,62 ΣΥΝ δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουµένης χρήσεως ,02 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,91 2. Έσοδα Επενδύσεων α) Έσοδα από συµµετοχές ,52 β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις αα) Έσοδα από ακίνητα ,78 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , ,23 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , ,22 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 4. ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά έσοδα ,99 Σύνολο Εσόδων ,12 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ,21 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,39 β) Προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµ. χρήσεως ,06 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,91 γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγ. χρήσεως ,91 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,21 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειοµ. χρήσεως ,12 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,60 7. Λειτουργικά Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,62 β+γ) Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αµοιβές & έξοδα προσωπικού ,64 Λοιπές αµοιβές - παροχές τρίτων ,81 Φόροι - Τέλη ,09 ιάφορα έξοδα ,92 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ,31 Λοιπές προβλέψεις , ,19 δ) Μείον : Προµήθειες από αντασφαλιστές & συµµετοχή στα κέρδη , ,20 8. Έξοδα Επενδύσεων ,62 9. Εξισωτικές Προβλέψεις - ιαφορές αποτιµήσεως 0,00 Σύνολο Εξόδων ,63 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ασφαλ. αστ. ευθύνης οχηµάτων ( Έσοδα - Έξοδα) ,51 vi

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟ Α 1. εδουλευµένα Ασφάλιστρα α) Συνολικά (µικτά) εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ,31 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,33 γ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειοµένης χρήσεως ,88 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,12 ΣΥΝ δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουµένης χρήσεως ,50 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,52 2. Έσοδα Επενδύσεων α) Έσοδα από συµµετοχές ,13 β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις αα) Έσοδα από ακίνητα ,72 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , ,52 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , ,71 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 4. ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά έσοδα ,44 Σύνολο Εσόδων ,67 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ,47 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,29 β) Προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµ. χρήσεως ,35 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,67 γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγ. χρήσεως ,98 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,57 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειοµ. χρήσεως ,60 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,79 7. Λειτουργικά Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,87 β+γ) Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αµοιβές & έξοδα προσωπικού ,46 Λοιπές αµοιβές - παροχές τρίτων ,07 Φόροι - Τέλη ,09 ιάφορα έξοδα ,69 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ,21 Λοιπές προβλέψεις , ,64 δ) Μείον : Προµήθειες από αντασφαλιστές & συµµετοχή στα κέρδη , ,99 8. Έξοδα Επενδύσεων ,52 9. Εξισωτικές Προβλέψεις - ιαφορές αποτιµήσεως ,19 Σύνολο Εξόδων ,48 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ασφαλ. λοιπών κλάδων ζηµιών ( Έσοδα - Έξοδα) ,19 vii

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Μικτό αποτέλεσµα ασφαλίσεων ζωής ,94 Μικτό αποτέλεσµα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχηµάτων ,51 Μικτό αποτέλεσµα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζηµιών ,19 Πλέον : Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως ,08 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,44 Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως ,77 Άλλα έξοδα ,18 Μείον : Λοιπά Έξοδα Εκµεταλλεύσεως ,39 Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως ,31 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα Έσοδα ,98 Μείον : Έκτακτα Έξοδα , ,35 ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,78 ΙV. ΖΗΜΙΕΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,82 (προ φόρων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ φόρων) ,82 Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων ,60 ιαφορές φορολογικού ελέγχου ,44 Αποθεµατικά προς διάθεση , ,77 ΙΙ. ΦΟΡΟΙ Φόρος Εισοδήµατος ,98 Λοιποί Φόροι , ,17 ΙΙΙ. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ,11 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,83 (µετά τη φορολογία) Κέρδη προς διάθεση ,80 Ζηµίες εις νέον ,63 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,83 (µετά τη φορολογία) viii

11 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 Ολοκληρώθηκε κι εφέτος από την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η συλλογή των Ισολογισµών και η καταγραφή των οικονοµικών αποτελεσµάτων, όλων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (δηλαδή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, ανεξαρτήτως προελεύσεως των κεφαλαίων, καθώς και των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα) που εξέδωσαν οικονοµικές καταστάσεις, για την χρήση 1/1/ /12/2004. Το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που εξέδωσαν Ισολογισµό, έφθασε τις 99 εκ των οποίων 19 παρουσίασαν αποτελέσµατα µόνο στις ασφαλίσεις Ζωής, 67 παρουσίασαν αποτελέσµατα στις ασφαλίσεις Ζηµιών και 13 παρουσίασαν αποτελέσµατα και στις ασφαλίσεις Ζωής και στις ασφαλίσεις Ζηµιών (µικτές). Από τις 99 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι 70 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα µε τη µορφή της Ανώνυµης Ασφαλιστικής Εταιρίας (17 ζωής, 41 ζηµιών και 12 µικτές) και οι 29 µε τη µορφή του υποκαταστήµατος αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας (2 ζωής, 26 ζηµιών και 1 µικτή). Η οµαδοποίηση ανά εθνικότητα των υποκαταστηµάτων των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών µας δίνει : 2 Αµερικανικές Εταιρίες, 3 Βελγικές, 11 Βρετανικές, 5 Γερµανικές, 2 ανικές, 2 Κυπριακές, 1 Γαλλική, 1 Ελβετική, 1 Ισπανική, και 1 Φιλιππινική. Από το σύνολο των 99 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπήρξαν 12 Υποκαταστήµατα και µία Ανώνυµη Ασφαλιστική που παρουσίασαν µηδενική παραγωγή ασφαλίστρων εντός του 2004, ενώ ακόµη µία Ανώνυµη Ασφαλιστική κατέγραψε αρνητικά ασφάλιστρα (επιστροφές ασφαλίστρων λόγω τερµατισµού εργασιών). Συνεπώς το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ασκούσαν ουσιαστικά ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών στο τέλος του 2004 ανήλθε στις 85 (εκ των οποίων 68 ήταν Ανώνυ- µες Ασφαλιστικές Εταιρίες και 17 Υποκαταστήµατα) οι οποίες ανά δραστηριότητα διακρίνονται σε 17 επιχειρήσεις ζωής, 55 ζηµιών και 13 µικτές). Τα στοιχεία που ακολουθούν, παρατίθενται µε τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στους Ισολογισµούς των Ασφαλιστικών Εταιριών, σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η οµοιοµορφία και η συγκρισιµότητα των µεγεθών. Η καταγραφή των συγκεντρωτικών µεγεθών γίνεται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες : - Α Ισολογισµός : Ενεργητικό και Παθητικό µε τις σηµαντικότερες οµάδες λογαριασµών. - Β Καταστάσεις Λογαριασµών Εκµεταλλεύσεως (µε τις σηµαντικότερες οµάδες λογαριασµών) για τους τρεις κλάδους ασφάλισης : α. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής β. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων γ. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών - Γ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (µε τις σηµαντικότερες οµάδες λογαριασµών). - Πίνακας ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Στο τέλος της αναφοράς παρατίθενται σε Παραρτήµατα πίνακες που εµφανίζουν τα οικονο- µικά αυτά στοιχεία, αναλυτικά κατά Εταιρία.

12 2 Α ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ) Α. 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0,00% Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,33 15,81% ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ,95 0,37% ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 0,30% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,62 63,77% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ ,04 40,32% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ,24 11,34% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ ,79 22,63% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,15 16,89% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,50-0,58% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 2,81% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,42 11,34% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,57 4,81% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ,21 0,48% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,06 9,42% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,05 0,28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40 100,00% Το σύνολο του «Ενεργητικού» των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στο τέλος του 2004 έ- φθασε τα 10,6 δισ. ευρώ έναντι 9,58 δισ. ευρώ το 2003, σηµειώνοντας αύξηση 10,68% (έναντι αυξήσεως 14,33% που είχε επιτευχθεί το 2003). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0,00 0,00% ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , ,88-27,50% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,64 12,46% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ , ,21 31,15% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,31 0,25% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,52-6,26% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,18 3,88% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,74 10,68% Οι «Επενδύσεις» αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι του Ενεργητικού (6,76 δισ. ευρώ ή 63,77% του συνόλου), και παρουσίασαν αύξηση 12,46% (έναντι αυξήσεως 20,35% την προηγούµενη χρονιά). εύτερο σε µέγεθος τµήµα του Ενεργητικού είναι η κατηγορία των «Απαιτήσεων» µε 1,79 δισ. ευρώ ή 16,89% του συνόλου, η οποία παρουσίασε αύξηση 0,25% έναντι της προηγούµενης χρονιάς. Μεγάλη είναι η αύξηση των «Επενδύσεων για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο» (31,15%) αφού από 916,8 εκατ. ευρώ το 2003 έφθασαν τα 1.202,4 εκατ. ευρώ το Τέλος οι «Μεταβατικοί Λογαριασµοί» έφθασαν τα 510,3 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 4,81% του Ενεργητικού) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,88% από το 2003.

13 3 Α Επενδύσεις Η κατηγοριοποίηση των Επενδύσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά το 2004, α- ναδεικνύει την κατηγορία «Οµολογίες κ.λπ. Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης» ως την µεγαλύτερη οµάδα (3,35 δισ. ευρώ ή ποσοστό 49,58% του συνόλου των Επενδύσεων) µε αύξηση κατά 21,74% έναντι του ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ,81 12,24% ,50 12,06% 14,18% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,21 8,05% ,01 10,18% -11,08% ΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,51 17,40% ,20 18,39% 6,43% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΠ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ,07 49,58% ,65 45,80% 21,74% ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΑΝΕΙΑ ,99 0,56% ,85 0,56% 10,95% ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ ,49 1,04% ,67 1,20% -2,50% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ,06 10,33% ,60 12,10% -4,01% ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,59 1,50% ,16 2,08% -18,64% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ,11-0,70% ,00-2,36% -66,63% ΣΥΝΟΛΟ ,62 100,00% ,64 100,00% 12,46% Παρά τη µικρή αύξηση (6,43%) που παρουσίασε η κατηγορία «Μετοχές και Μερίδια Α- µοιβαίων Κεφαλαίων» κατατάσσεται δεύτερη σε µέγεθος µε 1,18 δισ. ευρώ ή ποσοστό 17,4% του συνόλου των Επενδύσεων. Τρίτη σε µέγεθος είναι η κατηγορία «Ακίνητα», µε 827,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,24% του συνόλου, η οποία παρουσίασε αύξηση κατά 14,18% έναντι του Από τις υπόλοιπες κατηγορίες, µείωση κατά 4,01% παρουσίασαν οι «Καταθέσεις προθεσµίας και δεσµευµένες σε πιστωτικά ιδρύµατα», φθάνοντας τα 698,3 εκατ. ευρώ το 2004 ή ποσοστό 10,33% του συνόλου των Επενδύσεων, από 727,5 εκατ. ευρώ το Α Απαιτήσεις - Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Οι «Απαιτήσεις» εξακολουθούν να παραµένουν ένα σηµαντικό τµήµα του Ενεργητικού µε 1,8 δισ. ευρώ συµµετοχή, παρουσιάζοντας αύξηση 0,25% από το Μείωση (-4,97%) παρουσίασαν τα «ιαθέσιµα» φθάνοντας τα 260,7 εκατ. ευρώ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,15 85,71% ,31 84,87% 0,25% ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,41 1,80% ,98 2,09% -14,32% ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,46 12,48% ,54 13,04% -4,97% ΣΥΝΟΛΟ ,02 100,00% ,83 100,00% -0,74% Αναλύοντας το σύνολο των Απαιτήσεων, φαίνεται ότι οι «Απαιτήσεις από Πρωτασφαλιστικές ραστηριότητες» αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα τους, µε 1,42 δισ. ευρώ ή 79,52% του συνόλου των Απαιτήσεων.

14 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,64 79,52% ,01 82,74% -3,66% ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,14 1,40% ,41 1,35% 4,56% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,29 14,38% ,89 15,55% -7,26% ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ,08 4,70% ,00 0,36% 1195,93% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,15 100,00% ,31 100,00% 0,25% Αντίθετα οι «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστικές ραστηριότητες» έφθασαν τα 25,1 ε- κατ. ευρώ ή ποσοστό 1,40% του συνόλου των Απαιτήσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2004 Ποσοστό επί 2003 Ποσοστό επί ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Συνόλου Απαιτήσεων Συνόλου Απαιτήσεων Χρεώστες Ασφαλίστρων ,53 37,1% ,63 38,4% -2,96% Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπροθέσµων όσεων ,56 9,8% ,29 10,0% -1,40% ΣΥΝΟΛΟ ,09 47,0% ,92 48,3% -2,64% Το µεγαλύτερο τµήµα των «Απαιτήσεων από Πρωτασφαλιστικές ραστηριότητες» προέρχεται από τους λογαριασµούς «Χρεώστες Ασφαλίστρων» γενικά (Χρεώστες Α- σφαλίστρων και Χρεώστες Ασφαλίστρων ληξιπροθέσµων δόσεων), οι οποίοι αποτελούν το 47% του συνόλου των Απαιτήσεων το 2004, έναντι ποσοστού 48,3% το Α Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού Από την ανάλυση των Μεταβατικών Λογαριασµών προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος λογαριασµός είναι οι «Προµήθειες Παραγωγής Εποµένων Χρήσεων» (372,3 εκατ. ευρώ ή 72,96% του συνόλου), ακολουθούµενος από τα «Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα» (73,3 εκατ. ευρώ ή 14,36% του συνόλου). ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ,33 1,25% ,25 0,04% 3114,65% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,52 72,96% ,39 73,53% 3,07% ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,06 9,38% ,01 8,89% 9,57% ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,38 14,36% ,40 15,62% -4,53% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ,28 2,05% ,13 1,91% 11,16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ,57 100,00% ,18 100,00% 3,88%

15 5 Α. 2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Την µεγαλύτερη οµάδα στο σκέλος του Παθητικού, αποτελούν οι «Ασφαλιστικές Προβλέψεις» (Ασφαλίσεων Ζωής και Ζηµιών συνολικά) µε 7,81 δισ. ευρώ ή ποσοστό 73,72% του συνόλου, ακολουθούµενη από την οµάδα των «Ιδίων Κεφαλαίων» µε 1,68 δισ. ευρώ ή ποσοστό 15,81% και την οµάδα των «Υποχρεώσεων» µε 998,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9,42% του συνόλου. ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,06 8,92% ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 0,00 0,00% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ , ,78 8,65% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ , ,62 7,69% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,71-3,44% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ , ,80 31,24% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α , ,24 17,02% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,86 5,71% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,09-19,89% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,74 10,68% Η αύξηση των «Ασφαλιστικών Προβλέψεων» συνολικά έφθασε το 11,41% το 2004 (έναντι αυξήσεως 9,6% το 2003), ενώ το σύνολο των «Ιδίων Κεφαλαίων» αυξήθηκε κατά 8,92% (έναντι αύξησης 33,42% το 2003). Αύξηση επίσης (5,71%) παρουσίασαν οι «Υποχρεώσεις», αφού από 944,7 εκατ. ευρώ το 2003 έφθασαν τα 998,7 εκατ. ευρώ το Α.2.1. Ιδια Κεφάλαια Το «Μετοχικό Κεφάλαιο» (ή Εγγύηση / Λογαριασµός Έδρας για τα υποκαταστήµατα των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών) αποτελεί τη µεγαλύτερη κατηγορία των Ιδίων Κεφαλαίων µε εκατ. ευρώ ή 66,13% του συνόλου και παρουσίασε αύξηση κατά 24,45% έναντι του ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΛΟΓ-ΜΟΣ Ε ΡΑΣ / ΕΓΓΥΗΣΗ ,74 66,13% ,64 57,88% 24,45% ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,20 25,03% ,83 26,02% 4,79% ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ,04 14,71% ,53 11,40% 40,57% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,14 16,53% ,88 17,43% 3,32% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,54-22,44% ,00-19,39% 26,04% ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,75 0,04% ,18 6,67% -99,35% ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,33 100,00% ,06 100,00% 8,92% Εντυπωσιακή αύξηση (κατά 26,04%) παρουσίασαν οι µεταφερόµενες ζηµίες («Αποτελέσµατα εις Νέον») από 298,3 εκατ. ευρώ το 2003 σε 375,9 εκατ. ευρώ το Τέλος µεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι «ιαφορές αναπροσαρµογής» κατά 40,57% το 2004, φθάνοντας τα 246,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,71% των Ιδίων Κεφαλαίων.

16 6 Α.2.2. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Το 64,05% των Ασφαλιστικών Προβλέψεων αποτελούν οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής» και το 35,95% οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζηµιών». ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,04 64,05% ,78 63,85% 8,65% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,96 10,17% ΜΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,60-0,67% ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,84-7,28% ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , ,88 1,33% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η , ,38 6,83% ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,12-44,73% ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,79 35,95% ,62 36,15% 7,69% ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,46 33,86% ΜΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,95 4,24% ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,16 8,79% I. B. N. R. - ΕΞΙΣΩΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ,09-22,02% ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,14 16,10% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ , ,40 8,30% Οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής» έφθασαν τα 4,3 δισ. ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,65% έναντι του Οι «Μαθηµατικές Προβλέψεις» αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα τους (3,97 δισ. ευρώ το 2004), οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 10,17%. Οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζηµιών» έφθασαν τα 2,4 δισ. ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 7,69% έναντι του Οι «Εκκρεµείς Αποζηµιώσεις & Παροχές» αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα τους (1,6 δισ. ευρώ το 2004), οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 8,79%. Α.2.3. Υποχρεώσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,47 35,95% ,89 41,87% -9,24% ΙΙ. ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,24 1,50% ,01 1,94% -18,10% ΙΙΙ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ,20 3,70% ,20 3,39% 15,62% ΙV. ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,94 10,97% ,64 10,50% 10,45% V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,21 47,87% ,12 42,30% 19,62% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,06 100,00% ,86 100,00% 5,71% Από την ανάλυση των Υποχρεώσεων προκύπτει ότι τη µεγαλύτερη οµάδα αποτελούν οι «Λοιπές Υποχρεώσεις» (Φόροι τέλη, Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, Μερίσµατα πληρωτέα, Πιστωτές διάφοροι κ.α.) µε 478,1 εκατ. ευρώ το 2004 (47,87% του συνόλου των Υποχρεώσεων) έναντι 399,7 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 19,62%). Ακολουθούν οι «Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες» µε 359 εκατ. ευρώ (35,95% του συνόλου), έναντι 395,6 εκατ. ευρώ το 2003 (µείωση κατά 9,24%).

17 7 Α.2.4. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού Από την ανάλυση των Μεταβατικών Λογαριασµών προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος λογαριασµός είναι τα «Έσοδα Εποµένων Χρήσεων» (15,4 εκατ. ευρώ ή 51,98% του συνόλου) ακολουθούµενος από τα «Έξοδα Χρήσεως Πληρωτέα» (12,3 εκατ. ευρώ ή 41,65% του συνόλου). ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΣΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,59 51,98% ,85 70,61% -41,03% ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ,14 41,65% ,65 23,82% 40,10% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ,32 6,37% ,59 5,57% -8,42% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ,05 100,00% ,09 100,00% -19,89%

18 8 Β ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Εξετάζοντας αναλυτικά τους Λογαριασµούς Εκµεταλλεύσεως, όπως αυτοί δηµοσιεύονται στους Ισολογισµούς των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2004, έχουµε τρεις κύριες ο- µάδες : α. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής. β. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων. γ. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών. Β. 1. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Τα συνολικά έσοδα των ασφαλίσεων Ζωής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανήλθαν στο ύψος των 1,61 δισ. ευρώ το 2004, ενώ τα συνολικά έξοδα ήταν 1,53 δισ. ευρώ αφήνοντας έτσι θετικό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως ύψους 80,2 εκατ. ευρώ έναντι θετικού αποτελέσµατος 166,6 εκατ. ευρώ το ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟ Α , ,00 9,80% ΕΞΟ Α , ,00 17,69% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,00-51,84% α. Ανάλυση Εσόδων Το 73,47% των εσόδων των ασφαλίσεων Ζωής προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή των αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 1.184,5 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 973,8 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 21,64%). ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,86 73,47% ,35 66,32% 21,64% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,49 17,94% ,45 23,68% -16,80% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ,15 7,95% ,71 9,38% -6,97% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,69 0,64% ,49 0,62% 13,47% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,19 100,00% ,00 100,00% 9,80% Τα έσοδα επενδύσεων έφθασαν τα 289,2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,94% επί των εσόδων του Κλάδου, έναντι 347,7 εκατ. ευρώ το 2003 (µείωση 16,8%). Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων ζωής ανήλθαν στα 1,73 δισ. ευρώ το 2004, έναντι 1,46 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 19,04%).

19 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,05 19,04% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,59-1,48% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,31 10,29% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,57 3,13% ΣΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,19 9,68% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,33 5,11% ΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,35 21,64% β. Ανάλυση Εξόδων Το 55,02% των εξόδων του Κλάδου Ζωής οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 842,9 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 789,6 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 6,75%). ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,86 55,02% ,97 60,65% 6,75% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,17-0,71% ,31-0,67% 23,79% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ Η & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ,79 0,41% ,42 0,40% 18,66% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΣΦ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,93 22,25% ,40 24,07% 8,80% ΕΞΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,31 10,18% ,96 10,97% 9,21% ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ,53 12,85% ,56 4,58% 230,59% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,25 100,00% ,00 100,00% 17,69% Τα λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν στα 340,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 22,25% επί των εξόδων του κλάδου, ενώ τα έξοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 155,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,18% επί των εξόδων. ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,79 9,10% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,20 8,01% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,12 7,89% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,60 6,82% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,82 28,18% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,83 46,85% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,97 6,75% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων του Κλάδου Ζωής προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 869,3 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 9,1% έναντι του 2003, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις αυξήθηκε κατά 8,01%, φθάνοντας έτσι τα 37,3 εκατ. ευρώ.

20 10 γ. Ανάλυση Συµµετοχών στα Κέρδη και Επιστροφών Ασφαλίστρων Το σύνολο των συµµετοχών και επιστροφών παρουσιάζεται αυξηµένο κατά 18,66% το 2004 (6,23 εκατ. ευρώ έναντι 5,25 εκατ. ευρώ το 2003) παρά το γεγονός ότι τα καταβληθέντα ποσά µειώθηκαν κατά 4,32% (6,02 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ το 2003). ΠΙΝΑΚΑΣ 18 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡ Η ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (µικτά ποσά) , ,73-4,32% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,96-30,25% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,34-4,43% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,29-7,96% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,31-5,31% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,83-5,67% ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ , ,42 18,66% Β.2. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων Τα συνολικά έσοδα του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων το 2004 ανήλθαν στο ύψος των 1.134,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα ήταν 1.174,9 εκατ. ευρώ, αφήνοντας έτσι αρνητικό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως ύψους -40,2 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσµατος 3,7 εκατ. ευρώ το ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟ Α , ,13 6,33% ΕΞΟ Α , ,84 10,48% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , , ,63% α. Ανάλυση Εσόδων Το 76,16% των εσόδων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 864,2 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 792,7 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 9,02%). ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,91 76,16% ,97 74,28% 9,02% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,22 6,28% ,87 8,11% -17,64% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,99 17,56% ,29 17,61% 6,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,12 100,00% ,13 100,00% 6,33% Τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 71,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,28% επί των εσόδων του κλάδου, έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το 2003 (µείωση 17,64%).

21 11 Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα της ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχηµάτων ανήλθαν στα 912,2 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 891,8 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 2,29%). ΠΙΝΑΚΑΣ 21 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤ. ΕΥΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,92 2,29% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,35-2,82% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε ΟΥΛ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,07-3,65% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,00 14,51% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε ΟΥΛ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,77 11,25% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,62 14,94% ΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,97 9,02% β. Ανάλυση Εξόδων Το 71,47% των εξόδων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον α- ναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία α- ντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 839,7 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 773,5 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 8,55%). ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,21 71,47% ,99 72,74% 8,55% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,60 0,18% ,67-0,27% -173,45% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ Η & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΣΦ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,20 26,04% ,66 25,71% 11,91% ΕΞΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,62 2,31% ,86 1,82% 40,04% ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,63 100,00% ,84 100,00% 10,48% Τα λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν στα 305,98 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 26,04% επί των εξόδων του κλάδου, ενώ τα έξοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 27,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,31% επί των εξόδων. ΠΙΝΑΚΑΣ 23 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤ. ΕΥΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,53 9,89% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,40-24,86% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,69 10,17% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,28-25,31% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,51 13,72% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,69-21,40% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,99 8,55% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχη- µάτων προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 755,4 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 9,89% έναντι του 2003, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις µειώθηκε κατά 24,86%, φθάνοντας τα 37 εκατ. ευρώ.

22 12 Β.3. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών Τα συνολικά έσοδα των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων το 2004 ανήλθαν στο ύψος των 772,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα ήταν 484,5 εκατ. ευρώ, αφήνοντας έτσι θετικό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως ύψους 287,8 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσµατος 249,5 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 15,35%). ΠΙΝΑΚΑΣ 24 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΟ Α , ,87 10,70% ΕΞΟ Α , ,33 8,11% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,54 15,35% α. Ανάλυση Εσόδων Το 76,38% των εσόδων των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 589,9 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 526,6 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 12,01%). ΠΙΝΑΚΑΣ 25 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,52 76,38% ,83 75,49% 12,01% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,71 5,93% ,43 7,48% -12,26% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,44 17,69% ,61 17,03% 14,97% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,67 100,00% ,87 100,00% 10,70% Τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 45,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,93% επί των εσόδων του Κλάδου, έναντι 52,2 εκατ. ευρώ το 2003 (µείωση -12,26%). ΠΙΝΑΚΑΣ 26 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,49 8,17% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,13 4,70% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,77 12,35% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,92 12,98% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,24 12,01% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,62 3,10% ΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,83 12,01% Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα των λοιπών κλάδων ζηµιών ανήλθαν στα 1.034,2 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 956,1 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 8,17%).

23 13 β. Ανάλυση Εξόδων Το 43,56% των εξόδων των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 211 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 209,6 εκατ. ευρώ το 2003 (αύξηση 0,66%). ΠΙΝΑΚΑΣ 27 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,57 43,56% ,07 46,78% 0,66% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,79-0,02% ,53 0,03% -160,19% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ Η & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΣΦ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,99 53,14% ,02 50,68% 13,34% ΕΞΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,52 3,27% ,90 2,46% 43,98% ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ,19 0,05% ,81 0,04% 26,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,48 100,00% ,33 100,00% 8,11% Τα λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν στα 257,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 53,14% επί των εξόδων του κλάδου, ενώ τα έξοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 15,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3,27% επί των εξόδων. ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,77-16,95% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,62-28,69% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,58 4,25% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,27-3,16% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,47-7,75% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,82-14,39% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,07 0,66% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 289,3 εκατ. ευρώ, µειω- µένες κατά 16,95% έναντι του 2003, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις µειώθηκε κατά 28,69% φθάνοντας τα 104 εκατ. ευρώ.

24 14 Β. 4. Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Το σύνολο των εσόδων όλων των Κλάδων (Ζωής και Ζηµιών) των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ανήλθε στο ύψος των 3,5 δισ. ευρώ το 2004, ενώ το σύνολο των εξόδων έ- φθασε τα 3,2 δισ. ευρώ, αφήνοντας έτσι θετικό συνολικό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως ύ- ψους 327,8 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσµατος 419,7 εκατ. ευρώ το 2003 (µείωση - 21,89%). ΠΙΝΑΚΑΣ 29 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΕΣΟ Α , ,00 8,85% ΕΞΟ Α , ,17 13,44% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,83-21,89% α. Ανάλυση Συνολικών Εσόδων Το 74,97% των συνολικών εσόδων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 2,64 δισ. ευρώ το 2004, έ- ναντι 2,29 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 15,07%). ΠΙΝΑΚΑΣ 30 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,29 74,97% ,15 70,92% 15,07% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,42 11,55% ,75 15,05% -16,46% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ,15 3,64% ,71 4,26% -6,97% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,12 9,84% ,39 9,77% 9,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,98 100,00% ,00 100,00% 8,85% Τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 406,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,55% επί των συνολικών εσόδων, έναντι 486,4 εκατ. ευρώ το 2003 (µείωση -16,46%). ΠΙΝΑΚΑΣ 31 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,46 11,38% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,07 2,91% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,15 9,48% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,49 10,20% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,20 9,94% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,57 4,48% ΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,15 15,07% Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα συνολικά µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 3,68 δισ. ευρώ το 2004, έναντι 3,3 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 11,38%).

25 15 β. Ανάλυση Συνολικών Εξόδων Το 59,33% των συνολικών εξόδων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 1,89 δισ. ευρώ το 2004, έναντι 1,77 δισ. ευρώ το 2003 (αύξηση 6,81%). ΠΙΝΑΚΑΣ 32 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,64 59,33% ,03 63,01% 6,81% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,36-0,28% ,45-0,41% -22,97% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ Η & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ,79 0,20% ,42 0,19% 18,66% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΣΦ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,12 28,34% ,08 28,93% 11,11% ΕΞΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,45 6,23% ,72 6,16% 14,87% ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ,72 6,18% ,37 2,12% 229,91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,36 100,00% ,17 100,00% 13,44% Τα λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν στα 904,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 28,34% επί των εξόδων των κλάδων, ενώ τα έξοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 198,98 ε- κατ. ευρώ ή ποσοστό 6,23% επί των εξόδων. ΠΙΝΑΚΑΣ 33 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,09 4,44% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,22-22,35% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,39 8,53% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,15-10,46% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,80 8,92% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,34-14,04% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,03 6,81% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 1,91 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 4,44% έναντι του 2003, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις µειώθηκε κατά 22,35%, φθάνοντας τα 178,4 εκατ. ευρώ.

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012/30.06.2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου 2013 - (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22740100 ( Ποσά σε ευρώ - Βάση του Κ.Λ.Σ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ACTIVA INSURANCE A.A.E ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12830/05/Β/86/010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.06.2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.06.2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου 2011 83η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2011-31 εκεμβρίου 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12892/05/Β/86/72 ( Ποσά σε ευρώ - Βάση του Κ.Λ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31-12-2014 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 12837/B/05/1986/17

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Iουνίου 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου 2014 - ΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Λ.Σ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014-31 εκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12892/05/86/72 ( Ποσά σε ευρώ - Βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/Β/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ). ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/8/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα