2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2006 Σελίδα i iii ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 Α.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3 Α.1.1 Επενδύσεις 4 Α.1.2 Απαιτήσεις - Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 4 Α.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 5 Α.2.1 Ίδια Κεφάλαια 5 Α.2.2 Ασφαλιστικές Προβλέψεις 6 Β' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 7 Β.1 Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής 7 Β.2 Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων 9 Β.3 Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών 11 Β.4 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εκµεταλλεύσεως Κλάδων Ασφαλίσεως 13 Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οικονοµικά µεγέθη Ανωνύµων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Οικονοµικά µεγέθη υποκαταστηµάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

3 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 : ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Σύµφωνα µε την έρευνα επί των στοιχείων των δηµοσιευθέντων Ισολογισµών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, από τις 90 Εταιρίες που εξέδωσαν Ισολογισµό για την οικονοµική χρήση 2006, οι 17 παρουσίασαν αποτελέσµατα µόνο στις ασφαλίσεις Ζωής, 60 παρουσίασαν αποτελέσµατα στους Κλάδους ασφαλίσεων Ζηµιών και 13 παρουσίασαν αποτελέσµατα και στις ασφαλίσεις Ζωής και στις ασφαλίσεις Ζηµιών (µικτές). Η οµαδοποίηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αναλόγως της µορφής δραστηριοποίησης, µας δίνει 63 Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρίες (15 ζωής, 36 ζηµιών και 12 µικτές) και 27 Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών (2 ζωής, 24 ζηµιών και 1 µικτή). Η οµαδοποίηση των Υποκαταστηµάτων αναλόγως της εθνικότητας της έδρας, µας δίνει : 2 Αµερικανικές Εταιρίες, 3 Βελγικές, 10 Βρετανικές, 4 Γερµανικές, 2 Κυπριακές, 1 ανική, 1 Ελβετική, 1 Γαλλική, 1 Ισπανική, 1 Ολλανδική και 1 Φιλιππινική. Aπό το σύνολο των 90 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπήρξαν 13 Υποκαταστήµατα που παρουσίασαν µηδενική παραγωγή ασφαλίστρων εντός του Συνεπώς το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ασκούσαν ουσιαστικά ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών στο τέλος του 2006 ανήλθε στις 77 (εκ των οποίων 63 Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρίες και 14 Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών), οι οποίες ανά δραστηριότητες διακρίνονται σε 16 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, 48 ζηµιών και 13 µικτές. Συνοπτικά, τα συµπεράσµατα που καταγράφονται από την έρευνα είναι : 1. Η Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις όλων των κλάδων έφθασε τα 4,33 δισ. ευρώ, έναντι 3,92 δισ. ευρώ το 2005 παρουσιάζοντας εποµένως αύξηση 10,45% το 2006 (έναντι αντίστοιχης αύξησης 8,27% το 2005). Οι ασφαλίσεις ζηµιών παρουσίασαν αύξηση παραγωγής 3,6% φθάνοντας τα 2,06 δισ. ευρώ έναντι 1,99 δισ. ευρώ το 2005 (αντίστοιχα το 2005 υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 4,91% έναντι του 2004). Οι ασφαλίσεις ζωής έφθασαν τα 2,27 δισ. ευρώ έναντι 1,93 δισ. ευρώ το 2005 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,49% (αντίστοιχα το 2005 υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 11,94% έναντι του 2004). i

4 2. Ενεργητικό Επενδύσεις Το σύνολο του Ενεργητικού έφθασε τα 13,4 δισ. ευρώ έναντι 11,9 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 12,74%), ενώ το σύνολο Επενδύσεων έφτασε τα 10,46 δισ. ευρώ έναντι 9,27 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 12,87%). 3. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων που σχηµάτισαν οι Εταιρίες για το 2006 έφθασαν στο ύψος των 7,96 δισ. ευρώ έναντι 7,24 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 9,95%). Από αυτές, οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής έφθασαν τα 5,24 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 4,68 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση11,93%). Οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζηµιών έφθασαν τα 2,72 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 2,56 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 6,32%). Επιπροσθέτως των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές (µαθηµατικές) προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο έφθασαν τα 2,14 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 1,65 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 29,68%). 4. Καταβολές Αποζηµιώσεων Οι συνολικές καταβολές Αποζηµιώσεων και Παροχών προς τους ασφαλισµένους όλων των Κλάδων έφθασαν τα 2,26 δισ. ευρώ (έναντι 2,11 δισ. ευρώ το 2005) παρουσιάζοντας αύξηση 7,11% κατά µέσον όρο. Από αυτές τα 1.128,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν σαν αποζηµιώσεις και παροχές των ασφαλίσεων ζωής (έναντι 963,7 εκατ. ευρώ το 2005 αύξηση 17,1%), ενώ τα 1.132,7 εκατ. ευρώ δόθηκαν σαν αποζηµιώσεις των ασφαλίσεων ζηµιών (έναντι 1.147,3 εκατ. ευρώ µείωση -1,28%). 5. Κέρδη/Ζηµιές Χρήσεως Τα κέρδη χρήσεως (προ φόρων) έφθασαν το 2006 τα 179,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 124,3 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 44,02%) ενώ οι άµεσοι φόροι που πληρώθηκαν το 2006 έφθασαν τα 83,2 εκατ. ευρώ έναντι 60,3 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 37,86%). ii

5 ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2006 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,50 Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,47 Γ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ακίνητα ,78 Συµµετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,19 Μετοχές, Μερίδια Αµοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι µεταβλητής απόδοσης ,58 Οµόλογα, Οµολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,03 Λοιπές επενδύσεις , ,65. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,23 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,62 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισµός ,42 Χρηµατικά ιαθέσιµα , ,59 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 ΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,12 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-µός Έδρας / Εγγύηση ,34 ιαφορές Έκδοσης Μετοχών & Οµολογιών ,67 ιαφορές Αναπροσαρµογής ,67 Αποθεµατικά Κεφάλαια ,40 Αποτελέσµατα εις νέον ,45 Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , ,63 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,94 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζηµιών , ,09. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,36 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ,26 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,22 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,56 ΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,12 iii

6 ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟ Α 1. εδουλευµένα Ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ,77 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,57 γ) Μαθηµατικές προβλέψεις κλειοµένης χρήσεως ,29 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,87 δ) Μαθηµατικές προβλέψεις προηγουµένης χρήσεως ,33 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,04 2. Έσοδα Επενδύσεων ,74 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,72 4. ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά έσοδα ,95 Σύνολο Εσόδων ,45 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις - Συµµετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές ,58 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,69 β) Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών κλειοµένης χρήσεως ,35 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,95 γ) Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών προηγουµένης χρήσεως ,03 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,91 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειοµ. χρήσεως ,35 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,14 7. Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,67 Σύνολο Εξόδων ,44 Τεχνικό Αποτέλεσµα (Κέρδη / Ζηµίες) Ασφαλίσεων Ζωής (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,01 iv

7 ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟ Α 1. εδουλευµένα Ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ,91 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,82 γ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειοµένης χρήσεως ,51 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,11 δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουµένης χρήσεως ,67 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,38 2. Έσοδα Επενδύσεων ,88 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 4. ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά έσοδα ,90 Σύνολο Εσόδων ,16 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές ,88 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,22 β) Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών κλειοµένης χρήσεως ,42 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,42 γ) Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών προηγουµένης χρήσεως ,29 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,82 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειοµ. χρήσεως ,26 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,61 7. Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,78 Σύνολο Εξόδων ,99 Τεχνικό Αποτέλεσµα (Κέρδη / Ζηµίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχηµάτων (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,17 v

8 ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟ Α 1. εδουλευµένα Ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ,10 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,12 γ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειοµένης χρήσεως ,61 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,04 δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουµένης χρήσεως ,51 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,09 2. Έσοδα Επενδύσεων ,52 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 4. ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά έσοδα ,81 Σύνολο Εσόδων ,42 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές ,94 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,66 β) Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών κλειοµένης χρήσεως ,72 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , ,43 γ) Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών προηγουµένης χρήσεως ,48 Μείον : Συµµετοχή αντασφαλιστών , , ,09 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειοµ. χρήσεως ,44 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,73 7. Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,64 Σύνολο Εξόδων ,46 Τεχνικό Αποτέλεσµα (Κέρδη / Ζηµίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζηµιών (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,96 vi

9 ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2006 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσµα ασφαλίσεων ζωής ,01 Τεχνικό αποτέλεσµα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχηµάτων ,17 Τεχνικό αποτέλεσµα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζηµιών ,96 Συνολικά Αποτελέσµατα (Κέρδη / Ζηµίες) Εκµεταλλεύσεως ,14 Γενικά Έξοδα ,82 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,32 (προ φόρων) Φόροι ,59 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,73 (µετά τη φορολογία) vii

10 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 Ολοκληρώθηκε κι εφέτος από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η συλλογή των Ισολογισµών και η καταγραφή των οικονοµικών αποτελεσµάτων, όλων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (δηλαδή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, ανεξαρτήτως προελεύσεως των κεφαλαίων, καθώς και των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα) που εξέδωσαν οικονοµικές καταστάσεις, για την χρήση 1/1/ /12/2006. Το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που εξέδωσαν Ισολογισµό, έφθασε τις 90 εκ των οποίων 17 παρουσίασαν αποτελέσµατα µόνο στις ασφαλίσεις ζωής, 60 παρουσίασαν αποτελέσµατα στις ασφαλίσεις ζηµιών και 13 παρουσίασαν αποτελέσµατα και στις ασφαλίσεις ζωής και στις ασφαλίσεις ζηµιών (µικτές). Από τις 90 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι 63 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα µε τη µορφή της Ανώνυµης Ασφαλιστικής Εταιρίας (15 ζωής, 36 ζηµιών και 12 µικτές) και οι 27 µε τη µορφή του υποκαταστήµατος αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας (2 ζωής, 24 ζηµιών και 1 µικτή). Η οµαδοποίηση ανά εθνικότητα των υποκαταστηµάτων των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών µας δίνει : 2 Αµερικανικές Εταιρίες, 3 Βελγικές, 10 Βρετανικές, 4 Γερµανικές, 2 Κυπριακές, 1 ανική, 1 Γαλλική, 1 Ελβετική, 1 Ισπανική, 1 Ολλανδική και 1 Φιλιππινική. Από το σύνολο των 90 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπήρξαν 13 Υποκαταστήµατα που παρουσίασαν µηδενική παραγωγή ασφαλίστρων εντός του Συνεπώς το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ασκούσαν ουσιαστικά ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών στο τέλος του 2006 ανήλθε στις 77 (εκ των οποίων 63 ήταν Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρίες και 14 Υποκαταστήµατα) οι οποίες ανά δραστηριότητα διακρίνονται σε 16 επιχειρήσεις ζωής, 48 ζηµιών και 13 µικτές. Τα στοιχεία που ακολουθούν, παρατίθενται µε τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στους Ισολογισµούς των Ασφαλιστικών Εταιριών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η οµοιοµορφία και η συγκρισιµότητα των µεγεθών. Σηµειώνεται ότι, για µία ακόµη χρονιά, οι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρίες καθώς και οι θυγατρικές εισηγµένων Εταιριών (σύνολο 18 Εταιριών το 2006) συνέταξαν και δηµοσίευσαν τις οικονοµικές τους καταστάσεις που αφορούσαν την οικονοµική χρήση 2006, µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπόλοιπες Ασφαλιστικές Εταιρίες συνέχισαν να δηµοσιεύουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση το Ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Όπως γίνεται φανερό, οι δύο διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις για τα οικονοµικά στοιχεία του έτους 2006 όπως και του 2005 (αυτή των.λ.π. για τις εισηγµένες Εταιρίες και τις θυγατρικές εισηγµέ- 1

11 νων και αυτή του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των υπολοίπων Ασφαλιστικών Εταιριών) οδηγούν σε διαφορετικό χειρισµό ορισµένων οικονοµικών µεγεθών, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση του αποτελέσµατος της χρήσης εξ αυτού του γεγονότος. Συνεπώς οι δύο πηγές άντλησης οικονοµικών στοιχείων καθίστανται µη συγκρίσιµες µεταξύ τους (υπάρχει απώλεια πληροφόρησης για τα περισσότερα έως σήµερα τηρούµενα ιστορικά στοιχεία). Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού και για την επίτευξη της καταγραφής µιας ελάχιστης πληροφόρησης κοινής και αντιπροσωπευτικής για την ασφαλιστική αγορά, για την άντληση δηλαδή οικονοµικών στοιχείων από τις εισηγµένες Εταιρίες και τις θυγατρικές εισηγµένων, έγινε χρήση των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Ισολογισµού 31/12/2006 των συγκεκριµένων αυτών Εταιριών, που υποβλήθηκαν για εποπτικούς σκοπούς στη ιεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης (κατ εφαρµογή σχετικής υπουργικής απόφασης) οι οποίες συντάχθηκαν στο πνεύµα του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Μοναδικό µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι η εφαρµογή οµαδοποίησης σε κάποιους λογαριασµούς και η µη εµφάνιση του Πίνακα ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, µε αποτέλεσµα την απώλεια αναλυτικής πληροφόρησης σε ορισµένα σηµεία. Η καταγραφή των συγκεντρωτικών µεγεθών γίνεται σε τρεις θεµατικές ενότητες : - Α Ισολογισµός : Ενεργητικό και Παθητικό µε τις σηµαντικότερες οµάδες λογαριασµών. - Β Καταστάσεις Λογαριασµών Εκµεταλλεύσεως (µε τις σηµαντικότερες οµάδες λογαριασµών) για τους τρεις κλάδους ασφάλισης : α. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής β. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων γ. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών - Γ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Στο τέλος της αναφοράς παρατίθενται σε Παραρτήµατα πίνακες που εµφανίζουν τα οικονοµικά αυτά στοιχεία, αναλυτικά κατά Εταιρία. 2

12 Α ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ) Α. 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,50 0,58% Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,63 15,58% ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ,47 0,30% ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 0,01% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,65 61,86% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ ,94 39,00% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ,23 15,94% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ ,15 20,21% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,62 14,34% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ ,36 15,94% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 3,13% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ,26 0,44% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 3,86% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,22 8,52% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,56 0,31% ΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,12 100,00% ΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,12 100,00% Το σύνολο του «Ενεργητικού» των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στο τέλος του 2006 έφθασε τα 13,4 δισ. ευρώ έναντι 11,9 δισ. ευρώ το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 12,74% (έναντι αυξήσεως 12,51% που είχε επιτευχθεί το 2004). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,50 0,00 0,00% ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , ,77 19,48% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,58 9,23% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ , ,04 29,68% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,87 3,67% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,33 53,05% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,47 5,54% ΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,06 12,74% Οι «Επενδύσεις» αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι του Ενεργητικού (8,3 δισ. ευρώ ή 61,86% του συνόλου), και παρουσίασαν αύξηση 9,23% (έναντι αυξήσεως 12,64% την προηγούµενη χρονιά). εύτερο σε µέγεθος τµήµα του Ενεργητικού είναι η κατηγορία των «Επενδύσεων για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο» µε 2,14 δισ. ευρώ ή 15,94% του συνόλου, η οποία παρουσίασε αύξηση 29,68% έναντι της προηγούµενης χρονιάς. Μικρή ήταν η αύξηση των «Απαιτήσεων» (3,67%) αφού από 1.860,1 εκατ. ευρώ το 2005 έφθασαν τα 1.928,3 εκατ. ευρώ το Αντίθετα µεγάλη ήταν η αύξηση των «Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού», (53,05%) τα οποία από 274,6 εκατ. ευρώ το 2005 έφθασαν τα 420,3 εκατ. ευρώ το Τέλος οι «Μεταβατικοί Λογαριασµοί» έφθασαν τα 518,5 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 3,86% του Ενεργητικού) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,54% από το

13 Α Επενδύσεις Η κατηγοριοποίηση των Επενδύσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά το 2006, αναδεικνύει την κατηγορία «Οµολογίες κ.λπ. Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης» ως την µεγαλύτερη οµάδα (4,43 δισ. ευρώ ή ποσοστό 53,21% του συνόλου των Επενδύσεων) µε αύξηση κατά 18,68% έναντι του ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ,78 12,78% ,56 12,70% 9,96% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,19 5,75% ,93 6,69% -6,16% ΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΕΡΙ ΙΑ ΚΛΠ. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤ. ΑΠΟ ΟΣΗΣ ,58 16,23% ,22 18,28% -3,01% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΠ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ,03 53,21% ,20 48,97% 18,68% ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,07 12,02% ,67 13,36% -1,71% ΟΛΟ ,65 100,00% ,58 100,00% 9,23% Μείωση (- 3,01%) παρουσίασε η κατηγορία «Μετοχές και Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων κ.λπ. Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης» η οποία κατατάσσεται δεύτερη σε µέγεθος µε 1,35 δισ. ευρώ ή ποσοστό 16,23% του συνόλου των Επενδύσεων. Τρίτη σε µέγεθος είναι η κατηγορία «Ακίνητα», µε 1.063,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,78% του συνόλου, η οποία παρουσίασε αύξηση κατά 9,96% έναντι του Αντίθετα η κατηγορία «Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις» παρουσίασε µείωση 6,16% έναντι του 2005 κι έφθασε τα 478,3 εκατ. ευρώ (5,75% του συνόλου των Επενδύσεων). Τέλος οι «Λοιπές Επενδύσεις» (Καταθέσεις Προθεσµίας, Ενυπόθηκα άνεια κ.α.) παρουσίασαν µείωση 1,71% έναντι του 2005 κι έφθασαν τα 999,9 εκατ. ευρώ (12,02% του συνόλου των Επενδύσεων). Α Απαιτήσεις - Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Οι «Απαιτήσεις» εξακολουθούν να παραµένουν ένα σηµαντικό τµήµα του Ενεργητικού µε 1,93 δισ. ευρώ συµµετοχή, παρουσιάζοντας αύξηση 3,67% από το Μεγάλη αύξηση (62,09%) παρουσίασαν τα «ιαθέσιµα» φθάνοντας τα 386,6 εκατ. ευρώ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,62 82,10% ,87 87,13% 3,67% ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,42 1,44% ,67 1,69% -6,64% ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,17 16,46% ,66 11,17% 62,09% ΟΛΟ ,21 100,00% ,20 100,00% 10,02% Το µεγαλύτερο τµήµα των «Απαιτήσεων» προέρχεται από τους λογαριασµούς «Χρεώστες Ασφαλίστρων» γενικά (Χρεώστες Ασφαλίστρων και Χρεώστες Ασφαλίστρων ληξιπροθέσµων δόσεων), οι οποίοι αποτελούν το 46,8% του συνόλου των Απαιτήσεων το 2006, έναντι ποσοστού 45,4% το ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2006 Ποσοστό επί 2005 Ποσοστό επί ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Συνόλου Απαιτήσεων Συνόλου Απαιτήσεων Χρεώστες Ασφαλίστρων ,36 38,5% ,27 37,5% 6,32% Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπροθέσµων όσεων ,08 8,3% ,21 7,9% 8,46% ΟΛΟ ,44 46,8% ,48 45,4% 6,69% 4

14 Α. 2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Την µεγαλύτερη οµάδα στο σκέλος του Παθητικού, αποτελούν οι «Ασφαλιστικές Προβλέψεις» (Ασφαλίσεων Ζωής και Ζηµιών συνολικά) µε 10,1 δισ. ευρώ ή ποσοστό 75,14% του συνόλου, ακολουθούµενη από την οµάδα των «Ιδίων Κεφαλαίων» µε 2,09 δισ. ευρώ ή ποσοστό 15,58% και την οµάδα των «Υποχρεώσεων» µε 1,15 δισ. ευρώ ή ποσοστό 8,52% του συνόλου. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,78 11,83% ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,00-97,71% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ , ,84 11,93% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ , ,83 6,32% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ , ,06 29,68% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α , ,16-13,11% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,70 12,00% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,69 11,68% ΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,06 12,74% Η αύξηση των «Ασφαλιστικών Προβλέψεων» συνολικά έφθασε το 13,62% το 2006 (έναντι αυξήσεως 13,8% το 2005), ενώ το σύνολο των «Ιδίων Κεφαλαίων» αυξήθηκε κατά 11,83% (έναντι αύξησης 11,82% το 2005). Αύξηση επίσης (12%) παρουσίασαν οι «Υποχρεώσεις», αφού από 1.022,9 εκατ. ευρώ το 2005 έφθασαν τα 1.145,6 εκατ. ευρώ το Τέλος οι «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού» αυξήθηκαν κατά 11,68% κι έφθασαν τα 41,2 εκατ. ευρώ. Α.2.1. Ιδια Κεφάλαια Το «Μετοχικό Κεφάλαιο» (ή Εγγύηση / Λογαριασµός Έδρας για τα υποκαταστή- µατα των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών) αποτελεί τη µεγαλύτερη κατηγορία των Ιδίων Κεφαλαίων µε 1,27 δισ. ευρώ ή 60,7% του συνόλου και παρουσίασε αύξηση κατά 14,02% έναντι του ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΛΟΓ-ΜΟΣ Ε ΡΑΣ / ΑΣΦ. ΕΓΓΥΗΣΗ ,34 60,70% ,84 59,54% 14,02% ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,67 3,71% ,13 11,81% -64,86% ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ,67 3,65% ,84 4,73% -13,83% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,40 38,92% ,29 36,77% 18,37% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,45-7,01% ,95-13,10% -40,16% ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 0,03% ,63 0,24% -86,81% ΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,63 100,00% ,78 100,00% 11,83% Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τα «Αποθεµατικά Κεφάλαια» κατά 18,37% το 2006, φθάνοντας τα 815,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 38,92% των Ιδίων Κεφαλαίων. Τέλος εντυπωσιακή είναι η µείωση των µεταφερόµενων ζηµιών εις βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων («Αποτελέσµατα εις Νέον») κατά 40,16%, από -245,5 εκατ. ευρώ το 2005 σε -146,9 εκατ. ευρώ το

15 Α.2.2. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Το 65,87% των Ασφαλιστικών Προβλέψεων αποτελούν οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής» και το 34,13% οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζηµιών». ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,94 65,87% ,84 64,70% 11,93% ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,15 34,13% ,83 35,30% 6,32% ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ , ,67 9,95% Οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής» έφθασαν τα 5,24 δισ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,93% έναντι του Οι «Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζηµιών» έφθασαν τα 2,7 δισ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 6,32% έναντι του

16 Β ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Εξετάζοντας αναλυτικά τους Λογαριασµούς Εκµεταλλεύσεως, όπως αυτοί δηµοσιεύονται στους Ισολογισµούς των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2006, έχουµε τρεις κύριες οµάδες : α. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής. β. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων. γ. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών. Β. 1. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής Τα έσοδα των ασφαλίσεων Ζωής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανήλθαν στο ύψος των 1,86 δισ. ευρώ το 2006, ενώ τα έξοδα ήταν 1,41 δισ. ευρώ αφήνοντας έτσι θετικό τεχνικό αποτέλεσµα ασφαλίσεων ζωής ύψους 452,2 εκατ. ευρώ έναντι θετικού αποτελέσµατος 465,4 εκατ. ευρώ το ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟ Α , ,98 9,75% ΕΞΟ Α , ,87 14,50% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,11-2,83% α. Ανάλυση Εσόδων Το 61,94% των εσόδων των ασφαλίσεων Ζωής προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή των αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 1.153,6 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 1.061,2 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 8,71%). ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,04 61,94% ,35 62,53% 8,71% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,74 34,55% ,69 29,85% 27,03% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ,72 2,69% ,93 6,98% -57,65% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,95 0,82% ,01 0,64% 40,12% ΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,45 100,00% ,98 100,00% 9,75% Τα έσοδα επενδύσεων έφθασαν τα 643,6 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 34,55% επί των εσόδων του Κλάδου, έναντι 506,7 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 27,03%). Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων ζωής ανήλθαν στα 2,26 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 1,91 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 18,46%). 7

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,73 18,46% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,13 8,06% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,49 17,88% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,32-68,85% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,37 15,61% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,54-73,31% ΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,35 8,71% β. Ανάλυση Εξόδων Το 77,72% των εξόδων του Κλάδου Ζωής οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 1.096,2 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 947,1 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 15,74%). ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,91 77,72% ,50 76,89% 15,74% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,14-0,19% ,77-0,44% -50,26% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΦΗ ΕΞΟ Α ,67 22,47% ,14 23,55% 9,23% ΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,44 100,00% ,87 100,00% 14,50% Οι προµήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα κάλυψαν τα 22,47% των εξόδων, φθάνοντας τα 316,9 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 290,1 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 9,23%). ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ - ΣΥΜΜ/ΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡ Η - ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,71 17,10% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,12-4,98% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,73-0,10% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,65-14,74% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,34 8,63% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,27-15,55% ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,50 15,74% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων του Κλάδου Ζωής προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 1.128,5 εκατ. ευρώ, αυξη- µένες κατά 17,1% έναντι του 2005, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις µειώθηκε κατά -4,98%, φθάνοντας έτσι τα 37,1 εκατ. ευρώ. 8

18 Β.2. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων Τα έσοδα του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων το 2006 ανήλθαν στο ύψος των 1.143,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα ήταν 1.082,9 εκατ. ευρώ, αφήνοντας έτσι θετικό τεχνικό αποτέλεσµα Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων ύψους 60,5 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσµατος 50 εκατ. ευρώ το ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟ Α , ,96-1,93% ΕΞΟ Α , ,77-2,95% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ,19 20,85% α. Ανάλυση Εσόδων Το 73,44% των εσόδων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 839,7 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 874,8 εκατ. ευρώ το 2005 (µείωση -4,02%). ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,38 73,44% ,38 75,04% -4,02% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,88 8,38% ,52 7,03% 16,79% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,90 18,18% ,06 17,93% -0,55% ΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,16 100,00% ,96 100,00% -1,93% Τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 95,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,38% επί των εσόδων του κλάδου, έναντι 82 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 16,79%). Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα της ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχηµάτων ανήλθαν στα 902,2 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 940,5 εκατ. ευρώ το 2005 (µείωση - 4,07%). ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤ. ΕΥΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,31-4,07% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,24-0,12% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε ΟΥΛ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,70-2,03% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,73 5,86% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε ΟΥΛ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,13-1,66% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,87-7,90% ΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,38-4,02% 9

19 β. Ανάλυση Εξόδων Το 78,51% των εξόδων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 850,1 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 885,3 εκατ. ευρώ το 2005 (µείωση -3,97%). ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,82 78,51% ,32 79,34% -3,97% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,61-0,19% ,07 0,29% -164,52% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΦΗ ΕΞΟ Α ,78 21,68% ,38 20,37% 3,29% ΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,99 100,00% ,77 100,00% -2,95% Οι προµήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα κάλυψαν το 21,68% των εξόδων, φθάνοντας τα 234,8 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 227,3 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 3,29%). ΠΙΝΑΚΑΣ 18 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤ. ΕΥΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,35-5,32% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,23-32,79% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,72 6,95% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,14-6,93% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,31 8,75% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,05-5,63% ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,32-3,97% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 768,5 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά -5,32% έναντι του 2005, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις µειώθηκε κατά -32,79%, φθάνοντας τα 39,5 εκατ. ευρώ. 10

20 Β.3. Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών Τα έσοδα των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων το 2005 ανήλθαν στο ύψος των 944,07 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα ήταν 528,1 εκατ. ευρώ, αφήνοντας έτσι θετικό τεχνικό αποτέλεσµα ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών ύψους 415,9 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσµατος 390,9 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 6,42%). ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΟ Α , ,94 9,36% ΕΞΟ Α , ,47 11,79% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΦ. ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,47 6,42% α. Ανάλυση Εσόδων Το 76,84% των εσόδων των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 725,5 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 661,9 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 9,6%). ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,09 76,84% ,24 76,67% 9,60% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,52 6,26% ,20 5,90% 16,09% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,81 16,90% ,50 17,43% 6,01% ΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,42 100,00% ,94 100,00% 9,36% Τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 59,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,26% επί των εσόδων του Κλάδου, έναντι 50,9 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 16,09%). ΠΙΝΑΚΑΣ 21 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,30 5,82% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,93 1,75% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,45 10,98% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,30 11,02% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,09 8,69% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,61-7,60% ΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,24 9,60% Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα των λοιπών κλάδων ζηµιών ανήλθαν στα 1.158,1 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 1.094,3 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 5,82%). 11

21 β. Ανάλυση Εξόδων Το 52,69% των εξόδων των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 278,3 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 235,2 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 18,33%). ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,09 52,69% ,59 49,78% 18,33% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,73 0,02% ,32 0,27% -90,64% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΦΗ ΕΞΟ Α ,64 47,29% ,56 49,95% 5,83% ΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,46 100,00% ,47 100,00% 11,79% Οι προµήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα κάλυψαν το 47,29% των εξόδων, φθάνοντας τα 249,7 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 236 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 5,83%). ΠΙΝΑΚΑΣ 23 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,72 8,48% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,00 0,84% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,82 8,14% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,47 2,87% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,38 4,86% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,88 2,89% ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,59 18,33% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων των Λοιπών Κλάδων Ζηµιών προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 364,2 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 8,48% έναντι του 2005, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις αυξήθηκε κατά 0,84% φθάνοντας τα 117,7 εκατ. ευρώ. 12

22 Β. 4. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εκµεταλλεύσεως Κλάδων Ασφαλίσεως Το σύνολο των εσόδων όλων των Κλάδων (Ζωής και Ζηµιών) των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ανήλθε στο ύψος των 3,95 δισ. ευρώ το 2006, ενώ το σύνολο των εξόδων έφθασε τα 3 δισ. ευρώ, αφήνοντας έτσι θετικό συνολικό τεχνικό αποτέλεσµα ύψους 928,7 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσµατος 906,3 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 2,47%). ΠΙΝΑΚΑΣ 24 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΕΣΟ Α , ,88 6,00% ΕΞΟ Α , ,11 7,14% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ,77 2,47% α. Ανάλυση Συνολικών Εσόδων Το 68,83% των συνολικών εσόδων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων προέρχεται από την ιδία κράτηση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων (µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, µείον αντασφάλιστρα, µείον προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλειοµένης χρήσεως, συν προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη συµµετοχή αντασφαλιστών), τα οποία έφθασαν τα 2,7 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 2,6 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 4,65%). ΠΙΝΑΚΑΣ 25 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,51 68,83% ,97 69,72% 4,65% ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,14 20,21% ,41 17,16% 24,85% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ,72 1,27% ,93 3,18% -57,65% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟ Α ,66 9,69% ,57 9,94% 3,31% ΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,03 100,00% ,88 100,00% 6,00% Τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν στα 798,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 20,21% επί των συνολικών εσόδων, έναντι 639,6 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 24,85%). ΠΙΝΑΚΑΣ 26 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,34 9,59% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,30 2,45% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,64 16,40% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,35-11,84% ΠΡΟΒΛ. ΜΗ Ε. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,59 14,14% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,02-24,53% ΟΛΟ Ε ΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,97 4,65% Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης δεδουλευµένων ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα συνολικά µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 4,32 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 3,95 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 9,59%). 13

23 β. Ανάλυση Συνολικών Εξόδων Το 73,63% των συνολικών εξόδων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων οφείλεται στην ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων (µικτές πληρωθείσες αποζηµιώσεις, µείον αναλογία αντασφαλιστών, συν προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες κλειοµένης χρήσεως, µείον προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµίες προηγουµένης χρήσεως, µείον η αντίστοιχη αναλογία αντασφαλιστών), οι οποίες έφθασαν τα 2,22 δισ. ευρώ το 2006, έναντι 2,07 δισ. ευρώ το 2005 (αύξηση 7,6%). ΠΙΝΑΚΑΣ 27 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,82 73,63% ,41 73,32% 7,60% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,02-0,15% ,38-0,03% 394,38% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΦΗ ΕΞΟ Α ,09 26,53% ,08 26,72% 6,37% ΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,89 100,00% ,11 100,00% 7,14% Οι προµήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα κάλυψαν το 26,53% των εξόδων, φθάνοντας τα 801,4 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι 753,4 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 6,37%). ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΛΟΥ ΚΛΑ ΩΝ (ΖΩΗΣ & ΖΗΜΙΩΝ) ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (µικτά ποσά) , ,78 7,11% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,35-9,43% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,27 6,39% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,26-1,06% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,03 7,85% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,20-0,72% ΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,41 7,60% Από την ανάλυση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων προκύπτει ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις (µικτά ποσά) ανήλθαν στα 2,26 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 7,11% έναντι του 2005, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των αντασφαλιστών στις αποζηµιώσεις µειώθηκε κατά -9,43%, φθάνοντας τα 194,4 εκατ. ευρώ. 14

24 Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Το αλγεβρικό άθροισµα των τεχνικών αποτελεσµάτων των ασφαλίσεων Ζωής, Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων και Λοιπών Κλάδων Ζηµιών, παρουσιάζεται το 2006 αυξη- µένο κατά 2,47%, φθάνοντας τα 928,7 εκατ. ευρώ, έναντι 906,3 εκατ. ευρώ το ΠΙΝΑΚΑΣ 29 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 2006 % 2005 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,01 48,69% ,11 51,35% -2,83% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛ. ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,17 6,52% ,19 5,53% 20,85% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,96 44,79% ,47 43,13% 6,42% ΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ,14 100,00% ,77 100,00% 2,47% Το αυξηµένο συνολικό τεχνικό αποτέλεσµα οφείλεται τόσο στην αύξηση κατά 6,42% του τεχνικού αποτελέσµατος των ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζηµιών, όσο και στην αύξηση του τεχνικού αποτελέσµατος της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων κατά 20,85%. Αν από το ανωτέρω αποτέλεσµα αφαιρεθούν τα «Γενικά Έξοδα» (κυρίως λειτουργικό κόστος) ύψους 749,6 εκατ. ευρώ (αντίστοιχα 781,97 εκατ. ευρώ το 2005) τότε προκύπτουν τα «Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως (προ φόρων)» τα οποία ήταν κέρδη ύψους 179,1 εκατ. ευρώ το 2006, έναντι κέρδους 124,3 εκατ. ευρώ το ΠΙΝΑΚΑΣ 30 : ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) ΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ,77 2,47% Μείον ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , ,44-4,14% ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) , ,33 44,02% Το σύνολο των άµεσων «Φόρων» που καταβλήθηκαν (και δεν έχουν ενσωµατωθεί στα «Γενικά Έξοδα») ανήλθε στο ύψος των 83,2 εκατ. ευρώ, έναντι 60,3 εκατ. ευρώ το 2005 (αύξηση 37,86%). ΠΙΝΑΚΑΣ 31 : ΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) , ,33 44,02% Μείον ΟΛΟ ΦΟΡΩΝ , ,26 37,86% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ) , ,07 49,82% Συνεπώς τα «Αποτελέσµατα Χρήσεως (µετά φόρων)» παρουσιάζονται θετικά το 2006 ύψους 95,9 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών αντίστοιχων αποτελεσµάτων ύψους 64 εκατ. ευρώ το

25 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 1. Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται σε πίνακες, όλα τα οικονοµικά µεγέθη των Ανωνύµων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2006 που έχουν περιληφθεί στην παρούσα αναφορά. 2. Για την ανάλυση των στοιχείων των πινάκων που ακολουθούν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι µεταβολές, όπως επισήµως καταγράφονται στους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς : α) Για την οικονοµική χρήση 2006 συνέταξαν και δηµοσίευσαν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι εξής Ασφαλιστικές Εταιρίες : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α., EFG EUROLIFE Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., INTERNATIONAL LIFE A.E.Γ.Α., INTERNATIONAL LIFE A.E.A. ΖΩΗΣ, MARFIN ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. (πρώην ΛΑΪΚΗ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.), ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε., ACTIVA INSURANCE A.A.E. (πρώην C.G.U. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.), ΩΜΕΓΑ Α.Α.Ε., ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ, ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α.Υ. & Β., ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ο ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.Γ.Α., IMPERIO LIFE Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ Α.Ε. Συνεπώς η άντληση οικονοµικών στοιχείων για τις Εταιρίες αυτές έγινε από τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις Ισολογισµού 31/12/2006, κατ εφαρ- µογή της απόφασης Κ3-4814/2004 του Υπ. Ανάπτυξης. β) Εντός του 2007 ανεκλήθησαν από το Υπ. Ανάπτυξης οι άδειες λειτουργίας των εξής Ασφαλιστικών Εταιριών : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε. και LE MONDE Α.Α.Ε. Για την Εταιρία LE MONDE A.A.E. δεν δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις έτους γ) Τα καταγραφέντα στοιχεία των Ασφαλιστικών Εταιριών : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε. και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α., των οποίων η άδεια ανεκλήθη από το Υπ. Ανάπτυξης, αναφέρονται στην περίοδο δ) Η Ασφαλιστική Εταιρία ΚΥΚΛΑ ΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ σύµφωνα µε την Υ.Α. Κ / , µετατρέπεται σε Εµπορική Εταιρία. ε) Τα καταγραφέντα στοιχεία της Ασφαλιστικής Εταιρίας : ALLIANZ A.E.A. ΖΩΗΣ, αφορούν τελικό Ισολογισµό µετασχηµατισµού (συγχωνεύσεως) της µε την ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α., η οποία πλέον δραστηριοποιείται µε την επωνυµία ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. στ) Η Ασφαλιστική Εταιρία : INTERNATIONAL HELLAS A.A.E., σύµφωνα µε Υπουργική Απόφαση έχει µετονοµαστεί σε INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. ζ) Η Ασφαλιστική Εταιρία : ΛΑΪΚΗ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε., άλλαξε επωνυµία σε MARFIN ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. 16

26 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2 1. Στο Παράρτηµα 2 παρουσιάζονται σε πίνακες, όλα τα οικονοµικά µεγέθη των Υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2006 που έχουν περιληφθεί στην παρούσα αναφορά. 2. Για την ανάλυση των στοιχείων των πινάκων που ακολουθούν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι µεταβολές, όπως επισήµως καταγράφονται στους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς : α) Με εντολή της έδρας, το πρακτορείο Ελλάδος της Ασφαλιστικής Επιχείρησης NATIONALE SUISSE διέκοψε την παραγωγική δραστηριότητα από 01/01/2003. Η παρουσία του Πρακτορείου στην Ελλάδα συνεχίζεται για την εξόφληση των υποχρεώσεών του. β) Τα καταγραφέντα στοιχεία του Πρακτορείου της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας ASSURANCE COMPAGNIET BALTICA SKANDINAVIA AKTIESELSKAB αφορούν Ισολογισµό λήξης εργασιών της χρήσης γ) Οι οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2006 του Υποκαταστήµατος της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας CITILIFE LTD, συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης των εργασιών της Εταιρίας (going concern). δ) Η Εταιρία PEARL ASSURANCE PLC αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (εκτός Αγγλίας). Στην Ελλάδα η διακοπή των ασφαλιστικών εργασιών έγινε από Η παρουσία της Εταιρίας θα συνεχιστεί µέχρι πλήρους εξοφλήσεως των εκκρεµών ζηµιών και λοιπών υποχρεώσεων από το Νόµιµο Αντιπρόσωπο. ε) Με εντολή της έδρας το Πρακτορείο της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας ROYAL EXCHANGE ASSURANCE διέκοψε την παραγωγική δραστηριότητα από Η παρουσία του Πρακτορείου συνεχίζεται για την εξόφληση των υποχρεώσεών του. στ) Κατά τη χρήση 2006 το Υποκατάστηµα της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας HAMBURG MANNHEIMER S.A. δεν άσκησε επιχειρηµατική δραστηριότητα. ζ) Για τις Εταιρίες ALICO AIG Life και NATIONAL UNION INS. Co. OF PITTSBURGH τα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως 2006 αφορούν την περίοδο: 1/12/ /11/2006. η) Το Υποκατάστηµα της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας UNIVERSA ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., σύµφωνα µε απόφαση της Έδρας έχει σταµατήσει την παραγωγή ασφαλίστρων από 1/10/2006, οπότε και παραµένει σε αδράνεια µέχρι τη λήξη της εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου εκκρεµών ζηµιών. θ) Τα Υποκαταστήµατα των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών AXA INSURANCE UK plc και TRENWICK INTERNATIONAL LTD δεν δηµοσίευσαν οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2004 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 55 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 48 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2012 Σύγκληση για την 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΓΚΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( SAS00014) ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( SAS00056) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα