Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009"

Transcript

1 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Γραφημάτων... 3 Κατάλογος Πινάκων... 3 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 5 Εισαγωγή... 7 Μεθοδολογικές παρατηρήσεις... 8 Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση Ισολογισμός Ενεργητικό Επενδύσεις Απαιτήσεις και Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Παθητικό Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικές προβλέψεις Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Ζωής Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμεταλλεύσεως συνόλου των κλάδων ασφαλίσεων Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Ανάλυση εξόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...44 Παράρτημα 1: Ανώνυμες Ασφαλιστικές επιχειρήσεις...45 Παράρτημα 2: Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφαλιστικών επιχειρήσεων...77 Παράρτημα 3: Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί...95 Appendix: Executive Summary ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 1: Αριθμός Ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα... 7 Γράφημα 2: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Ενεργητικού (εκατομμύρια )...19 Γράφημα 3: Διαχρονική διάρθρωση των Επενδύσεων (εκατομμύρια )...21 Γράφημα 4: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Παθητικού (εκατομμύρια )...23 Γράφημα 5: Έσοδα Έξοδα ασφαλίσεων Ζωής (εκατομμύρια )...26 Γράφημα 6: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής (εκατομμύρια )...27 Γράφημα 7: Έσοδα Έξοδα Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων (εκατομμύρια )...30 Γράφημα 8: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων (εκατομμύρια )...31 Γράφημα 9: Έσοδα - Έξοδα Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών (εκατομμύρια )...34 Γράφημα 10: Ανάλυση εσόδων Λοιπών κλάδων ζημιών (εκατομμύρια )...35 Γράφημα 11: Έσοδα Έξοδα Συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων (εκατομμύρια )...38 Γράφημα 12: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων (εκατομμύρια )...39 Γράφημα 13: Διαχρονική εξέλιξη τεχνικών αποτελεσμάτων (εκατομμύρια )...42 Γράφημα 14: Διαχρονικά αποτελέσματα χρήσης (εκατομμύρια )...43 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας... 7 Πίνακας 2: Εθνικότητα έδρας των Υποκαταστημάτων... 8 Πίνακας 3: Ισολογισμός συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2009 (Ενεργητικό)...10 Πίνακας 4: Ισολογισμός συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2009 (Παθητικό)...11 Πίνακας 5: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2009 (Έσοδα)...12 Πίνακας 6: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2009 (Έξοδα)...13 Πίνακας 7: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα)...14 Πίνακας 8: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα)...15 Πίνακας 9: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα)...16 Πίνακας 10: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα)...17 Πίνακας 11: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων...18 Πίνακας 12: Στοιχεία του Ενεργητικού ( )...19 Πίνακας 13: Μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού ( )...20 Πίνακας 14: Διάρθρωση των Επενδύσεων ( )...20 Πίνακας 15: Μεταβολή των Επενδύσεων ( )...21 Πίνακας 16: Μεταβολή των Λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού ( )...22 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Περιεχόμενα Πίνακας 17: Ανάλυση Απαιτήσεων ( )...22 Πίνακας 18: Μεταβολή των Απαιτήσεων ( )...22 Πίνακας 19: Στοιχεία του Παθητικού ( )...23 Πίνακας 20: Μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού ( )...24 Πίνακας 21: Ίδια κεφάλαια ( )...24 Πίνακας 22: Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων ( )...25 Πίνακας 23: Ασφαλιστικές προβλέψεις ( )...25 Πίνακας 24: Μεταβολή Ασφαλιστικών προβλέψεων ( )...25 Πίνακας 25: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής ( )...26 Πίνακας 26: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( )...27 Πίνακας 27: Μεταβολή εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( )...28 Πίνακας 28: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Ασφαλίσεων Ζωής ( )...28 Πίνακας 29: Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( )...29 Πίνακας 30: Μεταβολή εξόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( )...29 Πίνακας 31: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζωής ( )...29 Πίνακας 32: Στοιχεία εκμεταλλεύσεων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( )...30 Πίνακας 33: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( )...31 Πίνακας 34: Μεταβολή εσόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων )...31 Πίνακας 35: Ανάλυση Ιδία κράτησης Ασφαλίστρων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( )...32 Πίνακας 36: Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( )...32 Πίνακας 37: Μεταβολή εξόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( )...33 Πίνακας 38: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( )...33 Πίνακας 39: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...34 Πίνακας 40: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...35 Πίνακας 41: Μεταβολή εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...35 Πίνακας 42: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...36 Πίνακας 43: Ανάλυση εξόδων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...36 Πίνακας 44: Μεταβολή εξόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...37 Πίνακας 45: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( )...37 Πίνακας 46: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( )...38 Πίνακας 47: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( )...39 Πίνακας 48: Μεταβολή εσόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( )...39 Πίνακας 49: Ανάλυση Ιδίας κράτησης συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( )...40 Πίνακας 50: Ανάλυση εξόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεως ( )...40 Πίνακας 51: Μεταβολή εξόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( )...41 Πίνακας 52: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( )...41 Πίνακας 53: Τεχνικά αποτελέσματα Ασφαλίσεων ( )...42 Πίνακας 54: Αποτελέσματα Χρήσης ( )...43 Πίνακας 55: Οικονομικές καταστάσεις με χρήση Δ.Λ.Π Πίνακας 56: Οικονομικές καταστάσεις μόνο από το 1 ο εξάμήνο ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Μετά από τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ενεργές στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2009 και δημοσίευσαν τις αντίστοιχες καταστάσεις, η δραστηριοποίηση τους και η μορφή της εγκατάστασής τους είχε ως εξής: Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο Ανώνυμες Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφαλιστικών επιχειρήσεων Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σύνολο Η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων γνώρισε μικρή αύξηση στα 5,4 δισ., κυρίως λόγω των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Δισ Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά ζημιών 2,9 2,7 +8,2% Ασφαλίσεις ζωής 2,5 2,5 +0,5% Σύνολο 5,4 5,2 +4,5% Αντίστοιχα, οι καταβολές αποζημιώσεων αυξήθηκαν κατά 6,6% στα 2,9 δισ.. Δισ Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά ζημιών 1,3 1,3-0,6% Ασφαλίσεις ζωής 1,6 1,4 +13,3% Σύνολο 2,9 2,7 +6,6% Το σύνολο του Ενεργητικού έφτασε τα 16,2 δισ., εκ του οποίου τα 12,5 δισ. είχε διατεθεί σε Επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο). Και τα δύο μεγέθη γνώρισαν αύξηση σε σχέση με το Δισ Μεταβολή Ενεργητικό 16,2 14,7 +10,5% Επενδύσεις 12,5 11,3 +10,7% Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2009 ήταν 13,1 δισ. και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Σύνοψη Βασικών Σημείων Δισ Μεταβολή Ζημιών 3,8 3,4 +12,4% Ζωής 6,9 6,3 +8,9% Λοιπές Ζωής 1 2,4 2,1 +12,3% Σύνολο 13,1 11,8 +10,5% Το 2009, οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν κέρδη προ φόρων 106,4 εκατ. και καθαρά κέρδη (μετά τη φορολογία) 28,5 εκατ.. Υπενθυμίζεται ότι το 2008 ήταν ζημιογόνο κατά 581,3 εκατομμύρια. Εκατομμύρια Μεταβολή Αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Ζωής 808,5 532,1 +51,9% Αποτέλεσμα Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων 42,0-147,9 Αποτέλεσμα Λοιπών κλάδων ζημιών 496,2 385,2 +28,8% Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων 1.346,7 769,5 +75,0% Γενικά έξοδα 1.240, ,3-1,7% Κέρδη (προ φόρων) 106,4-491,9 Σύνολο φόρων 77,8 89,4-13,0% Κέρδη (μετά φόρων) 28,5-581,3 1 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Εισαγωγή Εισαγωγή Σε αυτή τη μελέτη εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Το τμήμα Μελετών της Ε.Α.Ε.Ε. εργάστηκε για τη συλλογή των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων, τη συγγραφή της παρούσας μελέτης και την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων σε μορφή πινάκων. Η ομαδοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, νομικής μορφής και βάσει της τοποθεσίας της έδρας των υποκαταστημάτων φαίνεται στους πίνακες 1 και 2. Επίσης, στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Γράφημα 1: Αριθμός Ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Πίνακας 1: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο 2009 Ανώνυμες Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφ. επιχειρήσεων Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σύνολο Σύνολο 2008 ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Εισαγωγή Πίνακας 2: Εθνικότητα έδρας των Υποκαταστημάτων Βρετανία 4 6 Κύπρος 3 3 Γαλλία 2 1 Γερμανία 2 4 Ολλανδία 2 1 Βέλγιο 1 2 Ισπανία 1 1 Σύνολο εντός ΕΕ ΗΠΑ 2 2 Φιλιππίνες 1 1 Ελβετία 0 1 Σύνολο εκτός ΕΕ 3 4 Μεθοδολογικές παρατηρήσεις Στις επόμενες παραγράφους, εμφανίζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το 2009 σε σύγκριση με το 2008, έτσι όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο 1 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού, χωρισμένα σε δύο υποπαραγράφους, του Ενεργητικού και του Παθητικού. Στο 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται ξεχωριστά οι Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης ασφαλίσεων (Ζωής, Αστικής ευθύνης οχημάτων και Λοιπών κλάδων ζημιών) καθώς και η συγκεντρωτική τους κατάσταση. Στο 3 ο και τελευταία κεφάλαιο βρίσκεται το αποτέλεσμα της χρήσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η έκδοση κλείνει με τα παραρτήματα, όπου παρουσιάζονται πινακοποιημένα σε φθίνουσα κατάταξη τα οικονομικά μεγέθη των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Με τη σειρά παράθεσης, το 1 ο παράρτημα αναφέρεται στις Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες, το 2 ο στα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και το 3 ο στους Αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς. Σε όλη τη μελέτη, τα στοιχεία παρατίθενται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στις Οικονομικές καταστάσεις των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών. Σημειώνεται ότι, για μία ακόμη χρονιά, οι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες καθώς και οι θυγατρικές εισηγμένων Εταιριών (σύνολο 17 Εταιριών 2 το 2009) συνέταξαν και δημοσίευσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις που αφορούσαν την οικονομική χρήση του 2009, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπόλοιπες Ασφαλιστικές Εταιρίες συνέχισαν να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2 Ονομαστική αναφορά γίνεται στο 1 ο Παράρτημα ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Εισαγωγή Όπως γίνεται φανερό, οι δύο διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τα οικονομικά στοιχεία (αυτή των Δ.Λ.Π. για τις εισηγμένες Εταιρίες και τις θυγατρικές εισηγμένων και αυτή του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των υπολοίπων Ασφαλιστικών επιχειρήσεων) οδηγούν σε διαφορετικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών μεγεθών, με συνέπεια τη διαφοροποίηση του αποτελέσματος της χρήσης εξ αυτού του γεγονότος. Συνεπώς οι δύο πηγές άντλησης οικονομικών στοιχείων καθίστανται μη συγκρίσιμες μεταξύ τους (υπάρχει απώλεια πληροφόρησης για τα περισσότερα έως σήμερα τηρούμενα ιστορικά στοιχεία). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και για την επίτευξη της καταγραφής μιας ελάχιστης πληροφόρησης κοινής και αντιπροσωπευτικής για την ασφαλιστική αγορά, για την άντληση δηλαδή οικονομικών στοιχείων από τις εισηγμένες Εταιρίες και τις θυγατρικές εισηγμένων, έγινε χρήση των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, της 31/12/2009, των συγκεκριμένων αυτών Επιχειρήσεων, που υποβλήθηκαν για εποπτικούς σκοπούς στην ΕΠΕΙΑ (κατ εφαρμογή σχετικής υπουργικής απόφασης) οι οποίες συντάχθηκαν στο πνεύμα του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Μειονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι η εφαρμογή ομαδοποίησης σε κάποιους λογαριασμούς καθώς και η μη εμφάνιση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την απώλεια αναλυτικής πληροφόρησης σε ορισμένα σημεία. Να σημειωθεί ότι κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, λήφθηκε υπόψη και η δραστηριότητα των 6 Ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων η άδεια λειτουργίας αφαιρέθηκε το 2009 και 2010 οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν συνέταξαν οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία κλεισίματος 31/12/ Ως πηγές δεδομένων για τις επιχειρήσεις αυτές, χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είχαν εκδοθεί για το πρώτο εξάμηνο του Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη στα παρακάτω σημεία: 1. Η καταγραφή των στοιχείων των Απαιτήσεων έγινε πιο αναλυτικά καθώς οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιείχαν αναλυτικότερη πληροφόρηση. 2. Η καταγραφή των στοιχείων των Υποχρεώσεων έγινε επίσης πιο αναλυτικά καθώς σε αυτό βοήθησαν οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιείχαν αναλυτική πληροφόρηση. 3. Στα Αποθεματικά κεφάλαια, τα οποία αποτελούν λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων, ενσωματώθηκαν οι λογαριασμοί «Διαφοράς έκδοσης μετοχών & ομολογιών» και «Διαφορές αναπροσαρμογής», λόγω έλλειψης της σχετικής πληροφόρησης. 4. Στις Ασφαλιστικές προβλέψεις διατίθεται ανάλυση της συμμετοχής των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των Αντασφαλιστών σε αυτές. Επίσης, η έκδοση διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη στα παρακάτω: 1. Προστέθηκε στο Παράρτημα η Σύνοψη Βασικών σημείων μεταφρασμένη στα Αγγλικά (Executive Summary). 2. Προστέθηκαν διαγράμματα σε όσα σημεία κρίθηκε σκόπιμο ότι θα διευκολυνθεί η εποπτεία της διαχρονικής εξέλιξης των μεγεθών. Παράλληλα, καταργήθηκε το Παράρτημα το οποίο περιείχε κάποια διαγράμματα. ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Εισαγωγή Πίνακας 3: Ισολογισμός συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2009 (Ενεργητικό) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Οφειλόμενο Κεφάλαιο ,37 Β. Έξοδα εγκατάστασης και άυλα στοιχεία ,76 Γ. Επενδύσεις Ακίνητα ,77 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,57 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,25 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,11 Λοιπές επενδύσεις , ,87 Δ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής ,95 Ε. Απαιτήσεις Χρεώστες Ασφαλίστρων ,96 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπροθέσμων Δόσεων ,49 Λοιπές Απαιτήσεις , ,66 ΣΤ. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Εξοπλισμός ,82 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,75 Ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Προμήθειες παραγωγής επόμενης χρήσης ,60 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Εισαγωγή Πίνακας 4: Ισολογισμός συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2009 (Παθητικό) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,21 Αποθεματικά Κεφάλαια ,00 Αποτελέσματα εις νέον , ,08 Γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ι. Ασφαλίσεων Ζωής Συμμετοχή Ασφαλιστικών Εταιριών ,64 Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,17 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών Συμμετοχή Ασφαλιστικών Εταιριών ,02 Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , ,30 Δ. Προβλέψεις για Ασφαλισμένους Ζωής οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο ,66 Ε. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ,92 Ζ. Υποχρεώσεις Αντασφαλιστές ,52 Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής ,92 Πράκτορες & Μεσίτες - Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες ,86 Συνδεδεμένες και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις ,37 Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης ,00 Ομολογιακά Δάνεια ,59 Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη ,51 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ,45 Μερίσματα Πληρωτέα ,71 Λοιπές Υποχρεώσεις , ,60 Η. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40 ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Εισαγωγή Πίνακας 5: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2009 (Έσοδα) ΕΣΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,15 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,25 ΜΕΙΟΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης χρήσεως ,40 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,85 ΣΥΝ δ) Μαθηματικές προβλέψεις προηγουμένης χρήσεως ,40 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,47 2. Έσοδα Επενδύσεων ,12 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,12 Σύνολο Εσόδων ,71 ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Εισαγωγή Πίνακας 6: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2009 (Έξοδα) ΕΞΟΔΑ 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,68 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,34 ΣΥΝ β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης ,66 χρήσεως Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,49 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης ,27 χρήσεως Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,52 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,15 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,08 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. Χρήσεως Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,09 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,95 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,60 Σύνολο Εξόδων ,07 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,64 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Εισαγωγή Πίνακας 7: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα) ΕΣΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,79 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,20 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,53 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,80 ΣΥΝ δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,74 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,06 2. Έσοδα Επενδύσεων ,08 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,89 Σύνολο Εσόδων ,03 ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Εισαγωγή Πίνακας 8: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα) 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις ΕΞΟΔΑ α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,92 ΣΥΝ Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,27 β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης ,16 χρήσεως Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,68 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης ,05 χρήσεως Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,24 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,44 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,42 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,92 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,81 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,18 Σύνολο Εξόδων ,23 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων ,80 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Εισαγωγή Πίνακας 9: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα) ΕΣΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,31 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,67 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,85 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,74 ΣΥΝ δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,00 2. Έσοδα Επενδύσεων ,11 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,05 Σύνολο Εσόδων ,16 ΕΑΕΕ Σελίδα 16

17 Εισαγωγή Πίνακας 10: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα) 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις ΕΞΟΔΑ α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,79 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,19 ΣΥΝ β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,37 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,95 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης ,44 χρήσεως Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,75 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,39 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,25 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,25 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,99 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,15 Σύνολο Εξόδων ,91 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών ,25 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ΕΑΕΕ Σελίδα 17

18 Εισαγωγή Πίνακας 11: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,64 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων ,80 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,25 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,69 ΜΕΙΟΝ Γενικά Έξοδα ,42 Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων) ,27 ΜΕΙΟΝ Φόροι ,62 Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως (μετά φόρων) ,65 ΕΑΕΕ Σελίδα 18

19 Ισολογισμός 1. Ισολογισμός 1.1 Ενεργητικό Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 16,2 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος του να είναι σε Επενδύσεις (62,6%). Άλλα σημαντικά μέρη του είναι οι Απαιτήσεις (15,1%), και οι Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής (14,6%). Επίσης, συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του τα Λοιπά στοιχεία (2,8%), οι Μεταβατικοί λογαριασμοί (4,5%) και τα Έξοδα εγκατάστασης (0,3%). Πίνακας 12: Στοιχεία του Ενεργητικού ( ) 2009 % Οφειλόμενο Κεφάλαιο ,37 0,1% Έξοδα Εγκαταστάσεως ,76 0,3% Επενδύσεις ,87 62,6% Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφ. Ζωής ,95 14,6% Απαιτήσεις ,66 15,1% Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ,75 2,8% Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού ,04 4,5% Σύνολο Ενεργητικού ,40 100,0% Γράφημα 2: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Ενεργητικού (εκατομμύρια ) Κόκκινη γραμμή: σύνολο Ενεργητικού Μπλε γραμμή: σύνολο επενδύσεων Πράσινη γραμμή: Απαιτήσεις ΕΑΕΕ Σελίδα 19

20 Ισολογισμός Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 10,5% το 2009 σε σχέση με το Σχεδόν όλα τα στοιχεία τα οποία το απαρτίζουν έδειξαν αύξηση, μάλιστα τα Έξοδα εγκαταστάσεως υπερδιπλασιάστηκαν (+137%). Μόνη εξαίρεση αποτέλεσαν τα Λοιπά στοιχεία τα οποία μειώθηκαν κατά 8,7%. Πίνακας 13: Μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού ( ) Μεταβολή Οφειλόμενο Κεφάλαιο ,37 0,00 Έξοδα Εγκαταστάσεως , ,14 137,0% Επενδύσεις , ,15 10,4% Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφ. Ζωής , ,36 12,3% Απαιτήσεις , ,72 10,8% Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού , ,04-8,7% Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού , ,09 16,0% Σύνολο Ενεργητικού , ,50 10,5% Επενδύσεις Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σε Ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης (58%). Οι υπόλοιπες είναι σε μορφή Μετοχών, Μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης (12,3%), Ακινήτων (11,5%) και σε Λοιπές Επενδύσεις (16%). Πίνακας 14: Διάρθρωση των Επενδύσεων ( ) 2009 % Ακίνητα ,77 11,5% Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ,57 2,2% Μετοχές, Μερίδια κλπ Τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,25 12,3% Ομολογίες κλπ Τίτλοι σταθερής απόδοσης ,11 58,0% Λοιπές επενδύσεις ,17 16,0% Σύνολο Επενδύσεων ,87 100,0% Ως μέγεθος, οι Επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με το Τις μεγαλύτερες αυξήσεις γνώρισαν τα Ομόλογα και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης (15,6%) και οι Λοιπές επενδύσεις (+9,6%). Αντιθέτως, μείωση γνώρισαν οι Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (-3,7%) και τα Ακίνητα (-2,8%). ΕΑΕΕ Σελίδα 20

21 Ισολογισμός Γράφημα 3: Διαχρονική διάρθρωση των Επενδύσεων (εκατομμύρια ) Πορτοκαλί περιοχή: Λοιπές επενδύσεις Γαλάζια περιοχή: Ομολογίες κλπ τίτλοι σταθερής απόδοσης Μωβ περιοχή: Μετοχές, Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Πράσινη περιοχή: Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Κόκκινη περιοχή: Ακίνητα Πίνακας 15: Μεταβολή των Επενδύσεων ( ) Μεταβολή Ακίνητα , ,50-2,8% Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις , ,15-3,7% Μετοχές, Μερίδια κλπ Τίτλοι μεταβλητής απόδοσης , ,34 4,8% Ομολογίες κλπ Τίτλοι σταθερής απόδοσης , ,25 15,6% Λοιπές επενδύσεις , ,91 9,6% Σύνολο Επενδύσεων , ,15 10,4% Απαιτήσεις και Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Οι Απαιτήσεις, το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο του Ενεργητικού μετά τις Επενδύσεις, αυξήθηκαν κατά 10,8%. Αύξηση επίσης γνώρισε το στοιχείο του Εξοπλισμού κατά 7,9%. Τέλος, μείωση παρατηρήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα κατά 10,4%. ΕΑΕΕ Σελίδα 21

22 Ισολογισμός Πίνακας 16: Μεταβολή των Λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού ( ) Μεταβολή Απαιτήσεις , ,72 10,8% Εξοπλισμός , ,25 7,9% Χρηματικά διαθέσιμα , ,79-10,4% Σύνολο , ,76 Οι Απαιτήσεις αποτελούνται κυρίως από Λοιπές απαιτήσεις (52,8%) και Χρεώστες ασφαλίστρων (40,3%). Ως προς τις μεταβολές, με εξαίρεση τη μικρή μείωση των Χρεωστών ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων δόσεων (-2,5%), οι άλλες απαιτήσεις αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι Χρεώστες ασφαλίστρων αυξήθηκαν κατά 28,1% και οι Λοιπές απαιτήσεις κατά 2,1%. Πίνακας 17: Ανάλυση Απαιτήσεων ( ) 2009 % Χρεώστες ασφαλίστρων ,96 40,3% Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων ,49 6,9% Λοιπές απαιτήσεις ,21 52,8% Σύνολο ,66 100,0% Πίνακας 18: Μεταβολή των Απαιτήσεων ( ) Μεταβολή Χρεώστες ασφαλίστρων , ,40 28,1% Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων , ,63-2,5% Λοιπές απαιτήσεις , ,69 2,1% Σύνολο , ,72 10,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 22

23 Ισολογισμός 1.2 Παθητικό Το σύνολο του Παθητικού έφτασε τα 16,2 δισ. και τα μεγαλύτερα συστατικά του είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής (42,5%), οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών (23,5%) και οι προβλέψεις για τους ασφαλισμένους ζωής που οι ίδιοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (14,6%). Τα Ίδια κεφάλαια αποτελούν το 10,8% του συνόλου. Πίνακας 19: Στοιχεία του Παθητικού ( ) 2009 % Ίδια Κεφάλαια ,08 10,8% Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής ,17 42,5% Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων κατά Ζημιών ,13 23,5% Προβλέψεις Ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο ,66 14,6% Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ,92 0,4% Υποχρεώσεις ,60 7,8% Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού ,84 0,4% Σύνολο Παθητικού ,40 100,0% Γράφημα 4: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Παθητικού (εκατομμύρια ) Πορτοκαλί περιοχή: Διάφορα στοιχεία του Παθητικού Γαλάζια περιοχή: Ασφαλιστικές προβλέψεις για ασφαλισμένους Ζωής οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Μωβ περιοχή: Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών Πράσινη περιοχή: Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Κόκκινη περιοχή: Ίδια κεφάλαια ΕΑΕΕ Σελίδα 23

24 Ισολογισμός Το Παθητικό αυξήθηκε κατά 10,5% σε σχέση με το 2008 και όλα τα στοιχεία του ακολούθησαν αυτή την τάση. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαν οι Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά ζημιών (+12,4%) και οι προβλέψεις για τις ασφαλίσεις ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (+12,3%). Πίνακας 20: Μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού ( ) Μεταβολή Ίδια Κεφάλαια , ,27 11,0% Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφ. Ζωής , ,19 8,9% Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφ. Ζημιών , ,80 12,4% Προβλέψεις Ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,83 12,3% Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα , ,79 10,7% Υποχρεώσεις , ,74 10,0% Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού , ,88 16,6% Σύνολο Παθητικού , ,50 10,5% Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 1,7 δισ.. Το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν το Μετοχικό Κεφάλαιο 3 (82,4%) και τα Αποθεματικά κεφάλαια 4 (50,5%). Αρνητικά ήταν τα Αποτελέσματα (ζημιές) εις νέον. Πίνακας 21: Ίδια κεφάλαια ( ) 2009 % Μετοχικό Κεφάλαιο ,21 82,4% Αποθεματικά κεφάλαια ,00 50,5% Αποτελέσματα εις νέον ,13-32,9% Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0,0% Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ,08 100,0% Όταν συγκρίνονται τα Ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2008, παρατηρείται ότι αυξήθηκαν κατά 11%, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να το καρπώνονται τα Αποθεματικά κεφάλαια (+19,5%). Το Μετοχικό κεφάλαιο γνώρισε μικρή αύξηση κατά 3,6%. 3 Επίσης συναντάται και ως Λογαριασμός έδρας ή Ασφαλιστική εγγύηση, αναλόγως της μορφής εγκατάστασης της Ασφαλιστικής επιχείρησης. 4 Στα αποθεματικά κεφάλαια έχουν ενσωματωθεί οι λογαριασμοί «Διαφορά έκδοσης μετοχών & ομολογιών» και «Διαφορές αναπροσαρμογής». ΕΑΕΕ Σελίδα 24

25 Ισολογισμός Πίνακας 22: Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων ( ) Μεταβολή Μετοχικό Κεφάλαιο , ,53 3,6% Αποθεματικά κεφάλαια , ,84 19,5% Αποτελέσματα εις νέον , ,10 3,3% Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου ,00-100,0% Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων , ,27 11,0% Ασφαλιστικές προβλέψεις Οι ασφαλιστικές προβλέψεις σχηματίστηκαν κατά πλειοψηφία από τις προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής (64,4%) και το υπόλοιπο για ασφαλίσεις ζημιών (35,6%). Σε σχέση με τα στοιχεία του 2008, και τα δύο μεγέθη αυξήθηκαν, για τις ασφαλίσεις ζωής κατά 8,9% και για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κατά 12,4%. Συνολικά, οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 10,1%. Πίνακας 23: Ασφαλιστικές προβλέψεις ( ) 2009 % Ι. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής ,17 64,4% ΙΙ. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζημιών ,13 35,6% Σύνολο Ασφαλιστικών προβλέψεων ,30 Πίνακας 24: Μεταβολή Ασφαλιστικών προβλέψεων ( ) Μεταβολή Ι. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής , ,19 8,9% ΙΙ. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζημιών , ,80 12,4% Σύνολο Ασφαλιστικών προβλέψεων , ,99 10,1% ΕΑΕΕ Σελίδα 25

26 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 2. Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Η εξέταση των λογαριασμών εκμετάλλευσης γίνεται ξεχωριστά για καθέναν και στο τέλος της παραγράφου παρουσιάζεται το άθροισμά τους. Οι λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως, όπως καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι για τους: Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης οχημάτων Ασφαλίσεις Λοιπών κλάδων ζημιών. 2.1 Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής Το τεχνικό αποτέλεσμα του λογαριασμού ασφαλίσεων Ζωής ήταν κερδοφόρο για το 2009, όπως και για το Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,7 δις., αυξημένα κατά 7,4%, ενώ τα έξοδα μειώθηκαν κατά 4,7% και έφτασαν τα 1,8 δις.. Το αποτέλεσμα ήταν αυξημένο κατά 51,9%. Πίνακας 25: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζωής ( ) Μεταβολή Έσοδα , ,04 7,4% Έξοδα , ,22-4,7% Τεχνικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Ζωής , ,82 51,9% Γράφημα 5: Έσοδα Έξοδα ασφαλίσεων Ζωής (εκατομμύρια ) Κόκκινη γραμμή: Έσοδα Ασφαλίσεων Ζωής Μπλε γραμμή: Έξοδα Ασφαλίσεων Ζωής ΕΑΕΕ Σελίδα 26

27 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής Το 64,3% των εσόδων προέρχεται από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων η οποία ανήλθε στα 1,7 δις.. Μεγάλη είναι επίσης η συνεισφορά των Εσόδων από επενδύσεις (34,9%). Πίνακας 26: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( ) 2009 % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) ,47 64,3% Έσοδα επενδύσεων ,12 34,9% Δικαιώματα συμβολαίου κλπ έσοδα ,12 0,8% Σύνολο εσόδων ,71 100,0% Γράφημα 6: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής (εκατομμύρια ) Μωβ περιοχή: Δικαιώματα Πράσινη περιοχή: Έσοδα επενδύσεων Κόκκινη περιοχή: Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Σε σχέση με το 2008, παρατηρείται μείωση 21,3% στα έσοδα από δεδουλευμένα ασφάλιστρα αλλά υπερτριπλασιασμός των εσόδων από επενδύσεις (+226,1%). Επίσης, αυξήθηκαν τα έσοδα από Δικαιώματα συμβολαίων και άλλα έσοδα κατά 19%. ΕΑΕΕ Σελίδα 27

28 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 27: Μεταβολή εσόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( ) Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) , ,64-21,3% Έσοδα επενδύσεων , ,04 226,1% Δικαιώματα συμβολαίου κλπ έσοδα , ,36 19,0% Σύνολο εσόδων , ,04 7,4% Από την ανάλυση της Ιδίας Κράτησης των ασφαλίστρων, φαίνεται ότι ενώ υπήρξε μικρή αύξηση στα Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (+1,3%), υπήρξε μεγάλη αύξηση των μαθηματικών προβλέψεων (+7,5%). Επίσης, όταν συγκρίνονται τα στοιχεία της παρούσας μελέτης με τα αντίστοιχα της περσινής, παρατηρείται ότι η συμμετοχή των αντασφαλιστών δεν συνεχίζει να αυξάνει με τον ίδιο ρυθμό. Πίνακας 28: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων Ασφαλίσεων Ζωής ( ) Μεταβολή 2009 από 2008 Μικτά Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,15 1,3% Μείον : Αντασφάλιστρα , ,25 0,6% ΜΕΙΟΝ Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης χρήσεως ,40 7,5% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,85 10,2% ΣΥΝ Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως ,40 1,4% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,07 51,0% Σύνολο Δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 5 ) ,47-21,3% Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Ζωής Η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αποτελεί το κύριο έξοδο του κλάδου. Συνολικά, 1,6 δις. κόστισαν οι αποζημιώσεις και αντιπροσωπεύουν το 86,1% των εξόδων. Άλλα έξοδα αποτελούν οι Προμήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα (13,9%) και οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. 5 Ι.Κ. : Ιδία Κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 28

29 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 29: Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( ) 2009 % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Ιδία κράτηση) ,52 86,1% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ,95 0,03% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα ,60 13,9% Σύνολο εξόδων ,07 100,0% Η μεταβολή των μεγεθών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει ότι υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση στις Προμήθειες παραγωγής (-53%). Επίσης, μείωση παρουσίασαν οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. Αντιθέτως, αύξηση κατά 13,6% παρουσίασε η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Πίνακας 30: Μεταβολή εξόδων Ασφαλίσεων Ζωής ( ) Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Ιδία κράτηση) , ,34 13,6% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις , ,79 Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,67-53,0% Σύνολο εξόδων , ,22-4,7% Όπως φαίνεται και από τον επόμενο πίνακα, η αύξηση της Ιδίας κράτησης των αποζημιώσεων ήταν παρόμοια με αυτή της αναλογίας των αντασφαλιστών. Πίνακας 31: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζωής ( ) Μεταβολή 2009 από 2008 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις (μικτά ποσά) ,68 13,3% Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , ,34 15,4% ΣΥΝ Προβλέψεις Εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης ,66 4,9% Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,49 33,5% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις Εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης ,27 0,1% Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,31 17,3% Σύνολο Ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 6 ) ,52 13,6% 6 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 29

30 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 2.2 Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Το τεχνικό αποτέλεσμα των Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ήταν κερδοφόρο για το 2009 κατά 42 εκατ.. Σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, υπήρξε μεγάλη βελτίωση καθώς ήταν ζημιογόνο. Η επιστροφή στην κερδοφορία συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων κατά 9,9% και μείωση των εξόδων κατά 5,3%. Πίνακας 32: Στοιχεία εκμεταλλεύσεων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( ) Μεταβολή Έσοδα , ,07 9,9% Έξοδα , ,00-5,3% Τεχνικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων , ,93 Γράφημα 7: Έσοδα Έξοδα Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων (εκατομμύρια ) Κόκκινη γραμμή: Έσοδα Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων Μπλε γραμμή: Έξοδα Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Το 72,8% των εσόδων, ή 960 εκατ., προέρχονται από την Ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Άλλες πηγές εσόδων είναι τα Δικαιώματα συμβολαίων (21%) και τα Έσοδα από επενδύσεις (6,2%). ΕΑΕΕ Σελίδα 30

31 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 33: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( ) 2009 % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) ,06 72,8% Έσοδα επενδύσεων ,08 6,2% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα ,89 21,0% Σύνολο εσόδων ,03 100,0% Σε σχέση με το 2008, μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τα Έσοδα από επενδύσεις (+90,3%) όπως και τα Δικαιώματα συμβολαίου (+19%). Επίσης, αυξήθηκαν τα έσοδα από την Ιδία κράτηση των Δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 3,9%. Γράφημα 8: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων (εκατομμύρια ) Μωβ περιοχή: Δικαιώματα Πράσινη περιοχή: Έσοδα επενδύσεων Κόκκινη περιοχή: Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Πίνακας 34: Μεταβολή εσόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ) Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) , ,29 3,9% Έσοδα επενδύσεων , ,26 90,3% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα , ,52 19,0% Σύνολο εσόδων , ,07 9,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 31

32 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Σύμφωνα με τα στοιχεία του επόμενου πίνακα, υπήρξε μεγάλη αύξηση στην εγγεγραμμένη παραγωγή (+15,6%) αλλά πολύ μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή των αντασφαλιστών (+37,1%). Πίνακας 35: Ανάλυση Ιδία κράτησης Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( ) Μεταβολή 2009 από το 2008 Μικτά Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,79 15,6% Μείον : Αντασφάλιστρα , ,20 37,1% ΜΕΙΟΝ Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης χρήσεως ,53 33,1% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,80 37,2% ΣΥΝ Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως ,74 6,0% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,66-32,7% Σύνολο Δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 7 ) ,06 3,9% Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων έφτασε το 1 δις. κι αποτέλεσε το 79,8% των εξόδων του κλάδου. Οι προμήθειες παραγωγής αφορούσαν το 18,9%, ως ποσοστό των εξόδων, και οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις αποτέλεσαν το υπόλοιπο 1,3%. Πίνακας 36: Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( ) 2009 % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Ιδία κράτηση) ,24 79,8% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ,81 1,3% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα ,18 18,9% Σύνολο εξόδων ,23 100,0% Στη γενικότερη μείωση των εξόδων του κλάδου κατά 5,3%, αναλογικά συνέβαλαν περισσότερο οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις (-46,8%) όπως και οι Προμήθειες παραγωγής (-14,9%). Επίσης, μειώθηκε ελαφρώς η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων (-1,4%). 7 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 32

33 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 37: Μεταβολή εξόδων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( ) Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Ιδία κράτηση) , ,35-1,4% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις , ,51-46,8% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,14-14,9% Σύνολο εξόδων , ,00-5,3% Το 2009, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το Πολύ μεγαλύτερη μείωση είχε η αναλογία των αντασφαλιστών σε αυτές (-20,9%). Πίνακας 38: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης οχημάτων ( ) Μεταβολή 2009 από το 2008 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις (μικτά ποσά) ,92-5,5% Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , ,27-20,9% ΣΥΝ Προβλέψεις Εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης ,16 14,1% Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,68 7,8% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις Εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης ,05 13,1% Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,71-10,7% Σύνολο Ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 8 ) ,24-1,4% 8 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 33

34 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 2.3 Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Το τεχνικό αποτέλεσμα των Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών υπήρξε κερδοφόρο κατά το 2009 καθώς πραγματοποιήθηκαν έσοδα 1,1 δις. και έξοδα 600 εκατ.. Επίσης, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,8% στα 496 εκατ.. Πίνακας 39: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) Μεταβολή Έσοδα , ,36 0,5% Έξοδα , ,91-14,5% Τεχνικό αποτέλεσμα Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών , ,45 28,8% Γράφημα 9: Έσοδα - Έξοδα Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών (εκατομμύρια ) Κόκκινη γραμμή: Έσοδα Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Μπλε γραμμή: Έξοδα Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Εξετάζοντας τα επιμέρους στοιχεία των εσόδων, παρατηρείται ότι τα έσοδα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (75,4%) και από τα Δικαιώματα συμβολαίου (18,8%). Μικρή συμμετοχή έχουν τα έσοδα από επενδύσεις (5,8%). ΕΑΕΕ Σελίδα 34

35 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 40: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) 2009 % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) ,00 75,4% Έσοδα επενδύσεων ,11 5,8% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα ,05 18,8% Σύνολο εσόδων ,16 100,0% Στη σύγκριση με το 2008, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των εσόδων από επενδύσεις κατά 69,8% και μικρές μεταβολές στα άλλα έσοδα. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την Ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων μειώθηκαν κατά 3,1% και τα έσοδα από Δικαιώματα συμβολαίων αυξήθηκαν κατά 2,7%. Γράφημα 10: Ανάλυση εσόδων Λοιπών κλάδων ζημιών (εκατομμύρια ) Μωβ περιοχή: Δικαιώματα Πράσινη περιοχή: Έσοδα επενδύσεων Κόκκινη περιοχή: Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Πίνακας 41: Μεταβολή εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) , ,70-3,1% Έσοδα επενδύσεων , ,62 69,8% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα , ,04 2,7% Σύνολο εσόδων , ,36 0,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 35

36 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Μετά από τη μελέτη των στοιχείων της Ιδίας κράτησης των ασφαλίστρων φαίνεται ότι ενώ τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν ελαφρώς (-1,6%), η συμμετοχή των αντασφαλιστών αυξήθηκε κατά 1,6%. Πίνακας 42: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) 2009 Μεταβολή από το 2008 Μικτά Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,31-1,6% Μείον : Αντασφάλιστρα , ,67 1,6% ΜΕΙΟΝ Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης χρήσεως ,85 3,4% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,74 5,8% ΣΥΝ Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως ,63 4,3% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,07 7,1% Σύνολο Δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 9 ) ,00-3,1% Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών Τα έξοδα των Ασφαλίσεων των Λοιπών ζημιών αναλύονται σε 62% από την Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και 38,5% από τις Προμήθειες παραγωγής. Αρνητική συνεισφορά (άρα ήταν έσοδο) είχαν οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. Πίνακας 43: Ανάλυση εξόδων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) 2009 % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Ιδία κράτηση) ,75 62,0% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ,99-0,4% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα ,15 38,5% Σύνολο εξόδων ,91 100,0% Τα έξοδα μειώθηκαν κατά 14,5% σε σχέση με το 2008 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή είχαν οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις οι οποίες έγιναν αρνητικές (άρα έσοδο). Μείωση είχαν επίσης οι Προμήθειες παραγωγής κατά 20,2% και η Ιδία κράτηση των Αποζημιώσεων κατά 8,7%. 9 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 36

37 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 44: Μεταβολή εξόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Ιδία κράτηση) , ,45-8,7% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις , ,00 Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,46-20,2% Σύνολο εξόδων , ,91-14,5% Αύξηση κατά 8,4% σε σχέση με το 2008 είχαν οι αποζημιώσεις των Ασφαλίσεων Λοιπών ζημιών. Ταυτόχρονα, μεγαλύτερη ήταν η συνεισφορά των αντασφαλιστών σε αυτές καθώς αυξήθηκε κατά 14,8%. Πίνακας 45: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) 2009 Μεταβολή από το 2008 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις (μικτά ποσά) ,79 8,4% Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , ,19 14,8% ΣΥΝ Προβλέψεις Εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης ,37 8,9% Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,95 8,5% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις Εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης ,44 25,5% Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,39 18,2% Σύνολο Ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 10 ) ,75-8,7% 10 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 37

38 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 2.4 Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμεταλλεύσεως συνόλου των κλάδων ασφαλίσεων Το τεχνικό αποτέλεσμα των εργασιών του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεως 11 ήταν κερδοφόρο και έφτασε το 1,3 δις., αυξημένο κατά 75% σε σχέση με το Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 5,1 δις. και τα έξοδα μειώθηκαν κατά 6,7% στα 3,7 δις.. Πίνακας 46: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( ) Μεταβολή Έσοδα , ,47 6,4% Έξοδα , ,13-6,7% Τεχνικό αποτέλεσμα , ,34 75,0% Γράφημα 11: Έσοδα Έξοδα Συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων (εκατομμύρια ) Κόκκινη γραμμή: Έσοδα Ασφαλίσεων Συνόλου κλάδων ζημιών Μπλε γραμμή: Έξοδα Ασφαλίσεων Συνόλου κλάδων ζημιών Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Η πλειοψηφία των εσόδων προέρχεται από την Ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (68,9%) και συνεπικουρούνται από τα Έσοδα των επενδύσεων (21,1%) και τα Δικαιώματα συμβολαίων (10%). 11 πριν την αφαίρεση των Γενικών εξόδων και των Φόρων ΕΑΕΕ Σελίδα 38

39 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 47: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( ) 2009 % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) ,53 68,9% Έσοδα επενδύσεων ,31 21,1% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα ,06 10,0% Σύνολο εσόδων ,90 100,0% Κατά τη σύγκριση με το 2008, η Ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 11,5% αλλά αυξήθηκαν κατά 11,7% τα Δικαιώματα συμβολαίου. Όμως, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά 193,9%, είχαν τα Έσοδα από επενδύσεις. Γράφημα 12: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων (εκατομμύρια ) Μωβ περιοχή: Δικαιώματα Πράσινη περιοχή: Έσοδα επενδύσεων Κόκκινη περιοχή: Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Πίνακας 48: Μεταβολή εσόδων συνόλου κλάδων Ασφαλίσεων ( ) Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) , ,63-11,5% Έσοδα επενδύσεων , ,92 193,9% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα , ,92 11,7% Σύνολο εσόδων , ,47 6,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 39

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008-36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα