Μάθημα: Διευθετήσεις Χειμάρρων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα: Διευθετήσεις Χειμάρρων"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Μάθημα: Διευθετήσεις Χειμάρρων 2 η Διάλεξη : Λεκάνη απορροής Φώτης Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο υδατόρευμα, ρεύμα ή ρέμα νοείται το υδάτινο σώμα γλυκού νερού που ρέει σε τεχνητή ή φυσική κοιλότητα εδάφους η οποία καλείται υδάτινη οδός. Με τον όρο κανάλι ο οποίος αναφέρεται κυρίως στη φυσική η τεχνητή υδάτινη οδό, οποιασδήποτε διατομής, που διαρρέεται ή όχι από γλυκό ή θαλασσινό νερό. Ο όρος φερτές ύλες στα υδατορεύματα είναι της ίδιας κατά προσέγγιση βαρύτητας με τον όρο νερό. Σαν φερτές ύλες νοείται το εδαφικό υλικό που αποσπάται από επιφάνεια του εδάφους, μεταφέρεται από το νερό (που κινείται μεταξύ των καναλιών του εδάφους ή εντός αυτών) και εναποτίθεται σε διάφορες περιοχές εκτός ή εντός των καναλιών. Ένα μέρος των φερτών υλών καταλήγει στον τελικό αποδέκτη. Οι διαδικασίες που αφορούν το νερό και τα φερτά υλικά ανταποκρίνονται πλήρως στον διεθνή αποδεκτό όρο sedimentation όπου μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο υδροβιοδυναμική.

3 Άρα, ως λεκάνη απορροής ορίζεται μία επιφάνεια της γης που την περικλείει ο υδροκρίτης όπου όλα τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα καταλήγουν σε ένα κεντρικό σύστημα ποτάμι που πέφτει στη θάλασσα, λίμνη ή χείμαρρο. Στο κλειστό σύστημα συγκεντρώνεται το νερό που εξατμίζεται ή απορροφάται από το έδαφος. Η οριοθέτηση της λεκάνης επιτυγχάνεται με τον καθορισμό στο τοπογραφικό διάγραμμα της οριογραμμής όπου η σταγόνα της βροχής, στη θέση πτώσεώς της, διαχωρίζεται σε δύο τμήματα με διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι γραμμές αυτές αποτελούν τις κορυφογραμμές της λεκάνης απορροής και καλούνται υδροκρίτες.

4 ΦΥΣΙΚΟΙ Η ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΡΟΗ Ποταμός καλείται φυσικό υδατόρευμα σημαντικής ή μη παροχής γλυκού νερού που ρέει σε διατομή του υδάτινου δρόμου ποικίλων διαστάσεων και καταλήγει στη λίμνη ή στη θάλασσα. Τμήμα του μπορεί να κινείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ρυάκι καλείται το υδατόρευμα με εμβαδόν λεκάνη απορροής μικρότερο των 1000 km 2.

5 Βιβλιογραφικά αναφέρονται ποικίλες ταξινομήσεις τμημάτων των ποταμών όπως: 1. Ανάλογα με τη μορφή του υδάτινου δρόμου 2. Ανάλογα με την κλίση του πυθμένα σε νεαρά, ώριμα και μεγάλης ηλικίας ποτάμια 3. Ανάλογα με τη δυσκολία στην κίνηση με σχεδία 4. Ανάλογα με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του

6 Παραπόταμος καλείται το υδατόρευμα που εκβάλει σε τμήμα του ποταμού μεγαλύτερης παροχής και όχι σε θάλασσα ή λίμνη. Η θέση της συμβολής αποτελεί ένα από τα πολύ ευαίσθητα τμήματα τα οποία απαιτούν ειδικά έργα για την αποφυγή πλημμύρας της περιοχής. Διώρυγα καλείται τεχνητός υδάτινος δρόμος, μεγάλων διαστάσεων, που κατασκευάζεται κυρίως για την επικοινωνία δύο υδάτινων σωμάτων. Συνήθως είναι πλωτή. Η διώρυγα καλείται επίσης και κανάλι.

7 ΦΥΣΙΚΟΙ Η ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΡΟΗ Νεροσυρμή καλείται φυσικοί κοιλότητα συνήθως τριγωνικής και μικρής σχετικά διατομής. Αποτελεί τον αγωγό νερού αμέσως μετά το επίπεδο της επιφάνειας του εδάφους. Ένα μικρό τμήμα στην θέση της έναρξης της νεροσυρμής καλείται κεφαλή της νεροσυρμής. Η κεφαλή δημιουργείται από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις προς διευκόλυνση της εισόδου της απορροής στη νεροσυρμή.

8 Κανάλι καλείται κάθε φυσική η τεχνητή υδάτινη οδός οποιασδήποτε διατομής, όπου γλυκό η θαλασσινό νερό κινείται συνεχώς ή κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η διάρκεια κίνησης εξαρτάται από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις ή την ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός των χρονικών αυτών διαστημάτων η διατομή του καναλιού παραμένει ξηρά. Χαντάκι είναι φυσική ή τεχνητή υδάτινη οδός μικρών διαστάσεων που συμβάλει στην αποστράγγιση ή την άρδευση μιας εδαφικής περιοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν όριο μεταξύ εδαφικών εκτάσεων.

9 Χείμαρρος καλείται φυσική υδάτινη οδός συνήθως σημαντικής κλίσης πυθμένα με διαλειπούσα ροή η οποία μπορεί να μεταφέρει μεγάλο όγκο φερτών υλών από γαιωλισθήσεις ή από την διάβρωση άλλων μη ευσταθών εδαφών. Η παροχή εξαιτίας των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και της τήξης του χιονιού χαρακτηρίζονται συνήθως σαν: απότομα μεταβαλλόμενη φορέα μεταφοράς μεγάλων όγκων φερτών υλών. Αυλάκι καλείται κοίλωμα στην επιφάνεια του εδάφους, συνήθως τεχνητό, μικρής διατομής και αβαθές, που κατασκευάζεται για την άρδευση ή αποστράγγιση συγκεκριμένης περιοχής.

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Για την προστασία και ανάπτυξη των λεκανών απορροής δημιουργήθηκαν πολλά έργα που έχουν ως στόχο τα εξής: Την προστασία της περιοχής από την πλημμυρική παροχή και τα φερτά υλικά που παράγονται και κινούνται τόσο μεταξύ των υδατορρευμάτων όσο και κατά μήκος αυτών. Ο έλεγχος της παραγωγής φερτών υλών μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση της φυτοκάλυψης της λεκάνης απορροής. Την ορθή διαχείριση της φυτοκάλυψης για τον έλεγχο των διαβρώσεων της επάρκειας της ξυλείας και της βοσκής. Επιπλέων συμβάλλει στην προστασία ταμιευτήρων νερού και λιμενολεκάνων από προσχώσεις. Την ενίσχυση των υπόγειων καθώς και των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή ταμιευτήρων νερού ώστε να αντιμετωπιστούν οι παρούσες και οι μελλοντικές ανάγκες σε νερό για ύδρευση, άρδευση και αναψυχή. Την με κατάλληλη καλλιέργεια αποφυγή της γεωργικής γήρανσης του τμήματος αυτού της λεκάνης που θα είχε σα συνέπεια τη μείωση της αποδοτικότητας.

11 ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για τα χαρακτηριστικά της λεκάνης χρησιμοποιούνται οι όροι μορφομετρικά ή φυσιογραφικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος όρος αφορά στη μελέτη των μαθηματικών και στατιστικών ιδιοτήτων του σχήματος της λεκάνης. Ο δεύτερος όρος αναφέρεται στη μελέτη των φυσικών, κλιματολογικών, εδαφολογικών, βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών της λεκάνης. Τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής εξαρτώνται από: 1) Σχέση μήκους υδατορρεύματος προς το εμβαδόν της λεκάνης Η σχέση μήκους υδατορρεύματος και εμβαδού λεκάνης απορροής είναι μεταξύ των γεωμορφολογικών σχέσεων που συστηματικά μελετήθηκαν και μελετώνται εξαιτίας της σημαντικής συμβολής τους στη διερεύνηση της αποστράγγισης της λεκάνης. Σαν μήκος υδατορρεύματος συνήθως λαμβάνεται το μήκος L του κύριου υδατορρεύματος, μερικές φορές όμως λαμβάνεται το συνολικό μήκος L ολ των υδατορρευμάτων της λεκάνης. Σε οποιαδήποτε και από τις δύο περιπτώσεις το μήκος εκφράζεται εκθετικά συναρτήσει του εμβαδού Α της λεκάνης.

12 1) Σχέση μήκους υδατορρεύματος προς το εμβαδόν της λεκάνης Η σχέση μήκους υδατορρεύματος και εμβαδού λεκάνης απορροής είναι μεταξύ των γεωμορφολογικών σχέσεων που συστηματικά μελετήθηκαν και μελετώνται εξαιτίας της σημαντικής συμβολής τους στη διερεύνηση της αποστράγγισης της λεκάνης. Σαν μήκος υδατορρεύματος συνήθως λαμβάνεται το μήκος L του κύριου υδατορρεύματος, μερικές φορές όμως λαμβάνεται το συνολικό μήκος L ολ των υδατορρευμάτων της λεκάνης. Σε οποιαδήποτε και από τις δύο περιπτώσεις το μήκος εκφράζεται εκθετικά συναρτήσει του εμβαδού Α της λεκάνης. LΑa 1 ή L ολ Αa 2 Για τους Cheng at al (2001) η τιμή του a 2 (στη σχέση του L ολ ) κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1. Για τη συσχέτιση του μήκους L του κύριου υδατορρεύματος σε km και του εμβαδού Α της λεκάνης απορροής σε km 2 συνήθως αναφέρονται οι σχέσεις στις οποίες κατέληξε ο Eagleson (1970), που είναι:

13 L = 1,73Α0,5 για Α<105 km 2 (μικρές λεκάνες) L = 1,31 Α0,57 για Α>=105 km 2 (μεγάλες λεκάνες) Οι μεγάλες λεκάνες είναι συνήθως πιο επιμήκεις από τις μικρές. Γενικά, η κύρια λεκάνη παρουσιάζει ομοιότητα προς τις υπολεκάνες της.

14 2) Εμβαδόν και σχήμα της λεκάνης Η σχέση οι οποία δίνει το εμβαδόν και σχήμα της λεκάνης απορροής είναι: Επιφάνεια παραλληλογράμμου = επιφάνεια ορθογωνίου/γωνία κλίσεως Σαν γωνία κλίσεως ορίζεται η γωνία του επιπέδου του παραλληλογράμμου ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Το σχήμα της λεκάνης επηρεάζει τόσο το υδρογράφημα του υδατορεύματος όσο και την αιχμή της παροχής του. Ένας αποδεκτός αδιάστατος συντελεστής σχήματος είναι ο Ν σχ που ορίζεται από την σχέση: Ν σχ = c/l b 2 A = το εμβαδόν της λεκάνης L b = το μήκος της λεκάνης μετρούμενο κατά μήκος ευθείας γραμμής που συνδέει τη θέση εισόδου και τη θέση εξόδου του μεγαλύτερου σε μήκος υδατορρεύματος στη λεκάνη απορροής.

15 3) Πυκνότητα αποστράγγισης και μέσο μήκος επιφανειακής απορροής Κατά τη μελέτη λεκανών απορροής χρησιμοποιείται συχνά ο ποιοτικός χαρακτηρισμός της καλής ή πτωχής αποστράγγισης της. Έναν απλό και κατάλληλο δείκτη αποστράγγισης αποτελεί η πυκνότητα αποστράγγισης ή πυκνότητα δικτύου Μ απ που ορίζεται ως: Μ απ = ΣL/A (εκφράζεται συνήθως σε km/km 2 ή m/m 2 ) ΣL = το συνολικό μήκος των ρεμάτων της λεκάνης A = το εμβαδόν της λεκάνης απορροής Η πυκνότητα Μ απ έχει υψηλές τιμές σε μικρής διαπερατότητας εδάφη και χαμηλές τιμές σε μεγάλης διαπερατότητας εδάφη. Η τιμή της Μ απ εξαρτάται από κλιματικά χαρακτηριστικά και φυσικά καθώς και την ηλικία. Η πλημμύρα είναι πολύ πιο πιθανή για μεγάλες τιμές της πυκνότητας Μ απ παρά για μικρές τιμές της.

16 Το μέσο μήκος επιφανειακής απορροής L m, ορίζεται από τον Horton (1945) για να προσεγγίσει το μήκος ροής του νερού στην επιφάνεια του εδάφους πριν την εισροή του σε κανάλια οποιασδήποτε διατομής. Το βάθος ροής είναι μικρό και η ροή συνήθως εξαφανίζεται μετά από μικρά χρονικά διαστήματα εξαιτίας της απορρόφησης του νερού από το έδαφος ή της διήθησης του μετά το πέρας της βροχόπτωσης. Στις πλειστές των περιπτώσεων το μήκος L m είναι κατά προσέγγιση το μισό της αντίστροφης τιμής της Μ απ δηλαδή: L m = 0,5(1/ Μ απ ) = 1/ 2Μ απ Επειδή οι κλίσεις των υδατορρεύματων και του εδάφους δεν περιέχονται στην προηγούμενη σχέση ο Horton προτείνει τον πολλαπλασιασμό του παρανομαστή με ρίζα 1-(S o /S g ) 2 όπου S o, S g η μέση κλίση καναλιού και εδάφους αντίστοιχα. Επομένως, L m = 0,5(1/ 2Μ απ S ς ) όπου S ς = ρίζα 1-(S o /S g ) 2 Ο δείκτης L m είναι μία από τις σπουδαιότερες μεταβλητές που επηρεάζουν την υδρολογική και φυσιογραφική ανάπτυξη της λεκάνης απορροής Horton (1945).

17 4) Τοπογραφία της λεκάνης Η τοπογραφία δηλαδή η φυσική και τεχνική μορφή της επιφάνειας της λεκάνης και γενικά ενός τμήματος του εδάφους είναι συνδυασμός εξωγενών και ενδογενών επιδράσεων. Ειδικότερα οι εξωγενείς επιδράσεις σε συνδυασμό με τη φυτοκάλυψη και το εδαφικό υλικό είναι οι βασικές παράγοντες ελέγχου των διαβρώσεων της επιφάνειας της λεκάνης. Σε αντίθεση με τις ενδογενείς οι εξωγενείς επιδράσεις και κυρίως οι τεκτονικές συμβάλλουν στην ανύψωσή τους. Ακολουθούν οι βασικοί παράμετροι της τοπογραφίας της λεκάνης απορροής. - ανάγλυφο: στάθμες εδάφους και κλίσεις κλιτύων και ρεμάτων - ανάγλυφο: υψομετρική ανάλυση - ανάγλυφο: τραχύτητα

18 5) Το δίκτυο διακλαδώσεων Το κύριο υδατόρρευμα λεκάνης απορροής καθώς και οι διακλαδώσεις έχουν μελετηθεί από διάφορους ερευνητές. Ο Horton αναφέρει ότι στην Ευρώπη εμφανίστηκε μια τάξη ταξινόμησης των υδατορρευμάτων ανάλογα με τις διακλαδώσεις. Ο Gravelious (1914) όρισε τάξεως I το κατώτατο τμήμα του υδατορρεύματος και τα ανάντη τμήματα του τάξεως μεγαλύτερη της I. Το αποκαλούμενο δίκτυο Horton χαρακτηρίζει σαν ρεύμα πρώτης τάξης (I) το ρέμα στο οποίο δεν καταλήγουν άλλα. Το ρέμα δεύτερης τάξης (II) έχει πρώτης τάξης μόνο ρέματα το τρίτης (III) ρέματα πρώτης και τουλάχιστον δύο δεύτερης και το τέταρτης (IV)έχει τουλάχιστον δύο ρέματα τρίτης τάξης.

19 Οι αδυναμίες του δικτύου διακλάδωσης είναι οι εξής: η μη όμοια συμπεριφορά των ρεμάτων τις ίδιας τάξης ποιου μεγέθους κανάλι θα θεωρηθεί της πρώτης τάξης ρέμα? Αν σε μια λεκάνη απορροής ο αριθμός των j τάξεως ρεμάτων εκφραστεί με N j και με N j+1 ο αριθμός των j+1 τάξεως ρεμάτων ο λόγος N j /N j+1 καλείται βαθμός διακλάδωσης. Το υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης απορροής καλείται δίκτυο Horton για σταθερό λόγω διακλαδώσεως J N = N j /N J+1 = σταθερό (για κάθε τιμή του j) Ο Horton (1945) όρισε τον νόμο του αριθμού των ρεμάτων N j με τη σχέση: N j = J P-j N

20 6) Φυτοκάλυψη και προσανατολισμό λεκάνης Το ριζικό σύστημα των φυτών: Α) μειώνει τη συνεκτικότητα του εδάφους άρα το κάνει πιο αδιαπέρατο στο νερό και Β) σταθεροποιεί το φυτό ώστε να μην παρασύρεται από τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του αέρα, νερού και στερεών. Η μείωση της ταχύτητας του νερού της απορροής έχει σαν συνέπεια τόσο την ενίσχυση των υπόγειων υδροφορέων με νερό που διηθείται στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους όσο και τη μείωση της διαβρωτικής ικανότητας του νερού άρα και τη μείωση της στερεοπαροχής της λεκάνης απορροής. Η φυτοκάλυψη προστατεύει την περιοχή από πιθανές πλημμύρες εξαιτίας κυρίως της μεταφοράς των στερεών και όχι εξαιτίας μόνο των αυξημένων παροχών του νερού.

21 7) Γεωλογία Οι γεωλογικοί σχηματισμοί αυξάνουν ή μειώνουν την εισροή του νερού στο υπέδαφος ανάλογα με την υδατοπερατότητα τους. Η μειωμένη επιφανειακή απορροή συμβάλλει σημαντικά στη μείωση: Α) της πιθανότητας εμφάνισης πλημμυρικών απορροών Β) της διαβρωτικής ικανότητας του νερού της απορροής με συνέπεια τις μειωμένες τόσο διαβρώσεις του εδάφους της λεκάνης όσο και εναποθέσεις. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα πλημμύρας της γειτονικής περιοχής προς τη θέση των εναποθέσεων. Αν η διαπερατότητα των γεωλογικών σχηματισμών είναι μικρή μέχρι ελάχιστη οι συνέπειες είναι αντίθετες από τις αντίστοιχες των υδατοπερατών εδαφών. 8) Ροή νερού και φερτών υλών

22 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η υδρολογική κίνηση αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο βήμα της μελέτης μέσω του οποίου καταλήγει συνήθως σε έναν αριθμό ή ένα υδρογράφημα. Η πλημμύρα ή το υδρογράφημα θεωρούνται σαν μικρό τμήμα του πιθανολογικού πλαισίου της υδρολογίας της λεκάνης. Βασικά στοιχεία πολλών υδρολογικών αναλύσεων είναι: Α) η μέτρηση, καταγραφή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων Β) η ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων και Γ) η εφαρμογή στο σχεδιασμό του έργου Διαθέσιμη μέθοδοι υδρολογικής μελέτης είναι: Α) ντετερμινιστικές (προσδιοριστικές) Β) στατιστικές

23 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗ Τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης που ενδιαφέρουν την υδρολογία της λεκάνης απορροής είναι: το κατακόρυφο ύψος του νερού της βροχής η διάρκεια η χρονική κατανομή της μάζας της βροχόπτωσης η ένταση η συχνότητα η καταιγίδα της οποίας παρουσιάζουν ενδιαφέρον το σχήμα, το μέγεθος και η διεύθυνση κίνησης της.

24 Ένας μέρος του νερού που πέφτει στην λεκάνη απορροής μέσω της βροχής απομακρύνεται εξαιτίας ορισμένων διεργασιών, δεν απομακρύνεται σαν απορροή αλλά αποτελεί την απώλεια μάζας νερού απορροής που ορίζεται από τη διαφορά μάζας της βροχής και της απορροής. Οι διαδικασίες αυτές είναι: Εξάτμιση Διαπνοή εξάτμιση μη επιφανειακή Διήθηση Εσοχές Προσωρινή αποθήκευση

25 Κατά τη μελέτη της αποστράγγισης λεκάνης απορροής ορισμένα χαρακτηριστικά της απορροής έχουν μεγάλη βαρύτητα στον σχεδιασμό των έργων, όπως: -αιχμής παροχής Καλείται η μέγιστη παροχή απορροής σε ορισμένη διατομή υδατορρεύματος κατά τη διάρκεια ή μετά τη βροχόπτωση Η τιμή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. -υδρογράφημα Καλείται το διάγραμμα μεταβολής της παροχής με το χρόνο σε διατομή του ρεύματος. Αφορά στο τμήμα της λεκάνης ανάντη της διατομής. -ολικός όγκος απορροής Είναι μεγάλης πρακτικής σημασίας ειδικότερα στο σχεδιασμό των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Οι παράμετροι της βροχής που επηρεάζουν σοβαρά τη μορφή του υδρογραφήματος είναι -ο νόμος μεταβολής της έντασης της βροχής με το χρόνο, -η έκταση και -η κίνηση της καταιγίδας σε σχέση με τη λεκάνη απορροής.

26 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο προσδιορισμός των μελλοντικών πλημμυρικών αιχμών και των αντίστοιχων συχνοτήτων επανεμφάνισης τους βασίζεται στη στατιστική επεξεργασία μετρήσεων πεδίου. Επομένως, η εκτίμηση της περιέχει σημαντικό ή μη βαθμό αβεβαιότητας που οφείλεται στην αξιοπιστία και επάρκεια των δεδομένων των μετρήσεων. Επειδή πρόκειται για επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις του ίδιου γεγονότος δηλ. της ετήσιας αιχμής παροχής, εφαρμόζονται οι νόμοι των πιθανοτήτων ώστε να προσδιοριστεί η πλέον αντιπροσωπευτική κατανομή. Κατά την ανάλυση συχνότητας (U.S. Dept of Transportation 2002) πρέπει να απαντηθούν τέσσερα ερωτήματα. 1)τα δεδομένα είναι σχετικά με την ανάλυση; 2)είναι επαρκή τα δεδομένα; 3)είναι τα δεδομένα ακριβή; 4)έχει η ανάλυση εφαρμοστεί σωστά;

27 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΧΜΗΣ Οι εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού παροχής αιχμής μπορούν να υπολογιστούν με: τοπικές εξισώσεις παλινδρόμησης SCS γραφική μέθοδος υπολογισμού της αιχμής παροχής. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μαθηματική σχέση η οποία εκφράζει την ορθολογική μέθοδο είναι: Q = 0,276 C A i Q f = η παροχή αιχμής (μέγιστη πλημμυρική παροχή m 3 /sec), C = ο αδιάστατος συντελεστής απορροής εξαρτώμενος από τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και της ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης, Α = το εμβαδόν της λεκάνης απορροής (οριζόντια προβολή σε km 2 ), i = h/t = η ένταση της βροχόπτωσης (σε mm/hr), h, t = το ύψος και τη διάρκεια βροχόπτωσης (σε mm και sec)

28 ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ Υδρογράφημα καλείται η γραφική παράσταση της απορροής σε διατομή ενός υδατορρεύματος σε συνάρτηση του χρόνου. Υπάρχει το: -μοναδιαίο υδρογράφημα και -αθροιστικό υδρογράφημα Ως μοναδιαίο υδρογράφημα μιας βροχής διάρκεια περισσεύματος tr ομοιόμορφα κατανεμημένης στην λεκάνη απορροής ονομάζεται το αντίστοιχο υδρογράφημα άμεσης απορροής που προήλθε από περίσσευμα βροχής hr = 1cm. Το μοναδιαίο υδρογράφημα στην ουσία είναι ένα μοντέλο που περικλείει όλα τα χαρακτηριστικά των λεκανών και αναφέρεται στην συγκεκριμένη διάρκεια βροχής περισσεύματος. Για κάθε δηλαδή διάρκεια περισσεύματος βροχής έχουμε και ένα υδρογράφημα το οποίο αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του υδρογραφήματος άμεσης απορροής. Γι αυτό το λόγω ονομάζεται και μοναδιαίο.

29 Αρχές που στηρίζει η μέθοδος του ΜΥΓ είναι οι ακόλουθες: Αρχή της αναλογίας Σύμφωνα με την αρχή δύο βροχές με περίσσευμα βροχής της ίδιας διάρκειας αλλά διαφορετικής έντασης δημιουργούν υδρογράφημα άμεσης απορροής με την ίδια χρονική βάση αλλά με τεταγμένες που έχουν λόγω μεταξύ τους ίσο με το λόγω των εντάσεων. Αρχή της επαλληλίας Σύμφωνα με την αρχή το υδρογράφημα άμεσης απορροής που προκύπτει από επιμέρους βροχοπτώσεις είναι το υδρογράφημα με τεταγμένες το άθροισμα των τεταγμένων των ΥΑΑ των επιμέρους βροχοπτώσεων.

30 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗ R(m3/s) Σειρά1 Σειρά2 ΧΡΟΝΟΣ t

31 Αν είναι γνωστό το ΜΥΓ μιας διάρκειας tr τότε η ένταση περισσεύματος που το προκαλεί είναι 1/ tr. Αν η ένταση αυτή παρέμενε σταθερή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τότε το τελικό YAA θα προέκυπτε από πολλά όμοια ΜΥΓ που θα ήταν μετατοπισμένα κατά tr. Το υδρογράφημα άμεσης απορροής έχει σχήμα S και είναι γνωστό με την ονομασία αθροιστικό υδρογράφημα. Λόγω του ότι το αθροιστικό υδρογράφημα εξαρτάται από την ένταση του αντίστοιχου μοναδιαίου χαρακτηρίζεται από την αντίστοιχη διάρκεια του ΜΥΓ από όπου προήλθε. Το αθροιστικό υδρογράφημα S χρησιμοποιείται κυρίως για την μετατροπή ενός ΜΥΓ μεγάλης διάρκειας σε ΜΥΓ μικρότερης διάρκειας, όπως επίσης για την μετατροπή ενός ΜΥΓ μικρής διάρκειας σε μοναδιαίο μεγάλης διάρκειας.

32 Σειρά16 Σειρά1 Σειρά2 Σειρά3 Σειρά4 Σειρά5 Σειρά6 Σειρά7 Σειρά8 Σειρά9 Σειρά10 Σειρά11 Σειρά12 Σειρά13

33 ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (U.S. Dept of Transportation 2002) Με τον όρο αυτό νοούνται οι μαθηματικές διαδικασίες που περιγράφουν την κίνηση και την εξασθένηση μη μόνιμης ροής από τα ανάντη προς τα κατάντη υδατορρεύματος η ταμιευτήρα νερού. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις διόδευσης εντάσσονται στη διόδευση δια καναλιού και δια ταμιευτήρος νερού.

34 ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Κατά τη διαδικασία αυτή προσδιορίζεται το υδρογράφημα πλημμύρας σε τυχούσα διατομή στα κατάντη ενός καναλιού όταν είναι γνωστό το υδρογράφημα σε κάποια διατομή στα ανάντη. Είναι προφανές ότι το υδρογράφημα πλημμύρας κινούμενο προς τα κατάντη τροποποιείται εξαιτίας της επίδρασης των χαρακτηριστικών του καναλιού. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση συνέχειας είναι: d u /d t = Q i -Q o U (m 3 ) = ο όγκος νερού που αποθηκεύεται στο υδατόρρευμα, t (sec) = ο χρόνος, Q i (m 3 /sec) = η παροχή νερού εισόδου, Q o (m 3 /sec) = η παροχή εξόδου.

35 Από τις τεχνικές που εφαρμόζονται για τη μελέτη της διόδευσης οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες είναι: 1)Muskingum Κατά την εφαρμογή της μεθόδου δεχόμαστε ότι η μείωση του υδρογραφήματος οφείλεται στην αποθήκευση του νερού στο κανάλι. Ο όγκος νερού U που αποθηκεύεται είναι: U = K δ [X δ *Q i +(1-X δ )*Q ο ] K δ = εμπειρική σταθερά (συνήθως λαμβάνεται ίση με το χρόνο κίνησης του κύματος στο υπό μελέτη τμήμα του υδατορρεύματος) και X δ = εμπειρική σταθερά (εξαρτώμενη από τη βαρύτητα που παρουσιάζει η εισροή σε σχέση με την εκροή). Τιμές του X δ κυμαίνονται από 0 μέχρι 0,5 Οι τιμές U, Q i, Q ο προσδιορίστηκαν προηγουμένως. Ακολουθεί η εξίσωση με τη μορφή πεπερασμένων διαφορών 1/2(Q i1 +Q i2 )-1/2(Q o1 +Q o2 ) = (U 2 -U 1 )/δ t Στην προηγουμένη εξίσωση οι δείκτες 1 και 2 συμβολίζουν τις τιμές των παραμέτρων στην αρχή και το τέλος του βήματος χρόνου δt. Τα άγνωστα μεγέθη είναι τα U 2, Q o2. ο όγκος που αποθηκεύτηκε με την έξοδο του υδρογραφήματος υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση και είναι: U 2 = K δ [X δ * Q i2 +(1-X δ )* Q 2

36 Οι παραπάνω εξισώσεις αποτελούν σύστημα δύο εξισώσεων με δύο άγνωστα μεγέθη U 2, Q o2. για την απλοποίηση των υπολογισμών η γνωστή παράμετρος U 1 αντικαθίσταται από τη σχέση των γνωστών μεγεθών Q i1 Q o1 μέσω της δεύτερης εξίσωσης. Κατόπιν αυτών η λύση του συστήματος είναι: Q o2 = α 1 Q i2 + α 2 Q i1 + α 3 Q o1 Οι παράμετροι α3, α2, α1 είναι: α 1 =- K δ *X δ +0,5* δ t / K δ - K δ *X δ +0,5* δ t α 2 = K δ *X δ +0,5* δ t / K δ - K δ *X δ +0,5* δ t α 3 = K δ - K δ *X δ -0,5* δ t / K δ - K δ *X δ +0,5* δ t α 1 + α 2 + α 3 = 1 Η δυσκολία εφαρμογής αυτής της μεθόδου έγκειται στον κατάλληλο προσδιορισμό των παραμέτρων K δ και X δ. Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης των τιμών είναι να προσδιοριστούν από γνωστά υδρογραφήματα εισόδου και εξόδου τα οποία σπάνια υπάρχουν.

37 2) Κινηματικού κύματος Η θεωρία του κινηματικού κινήματος βασίζεται στην παραδοχή ότι οι όροι των βαθμιδών αδράνειας και πιέσεως είναι αμελητέοι σε σχέση με τους όρους τριβής και βαρύτητας στην εξίσωση διατήρησης της ορμής οπότε S o = S e όπου S o η κλίση του πυθμένα του καναλιού και S e η κλίση της γραμμής ενέργειας. Από την εξίσωση συνέχειας για αμελητέες εγκάρσιες εισροές προκύπτει η εξίσωση του κινηματικού κύματος όπου η παροχή είναι μη μόνιμη και μονοδιάστατη η οποία έχει την εξής μορφή: dq/dt = 0 ή θq/θt + θq/θx dx/dt = 0 θq/θt + cθq/θx = 0 Q = παροχή T = ο χρόνος C = η ταχύτητα του κύματος που ισούται με dq/dα

38 3) Muskingum- Cunge Η μέθοδος είναι ευνοϊκότερης αποδοχής επειδή χρειάζεται μικρό αριθμό στοιχείων για την βαθμονόμηση. Η έξοδος έχει την ίδια μορφή με τις αντίστοιχες των άλλων μεθόδων. Q o2 = α 1 Q i2 + α 2 Q i1 + α 3 Q o1 Όπου οι συντελεστές δίνονται από τις σχέσεις: α 1 = -1+C r +D D /1+C r +D D α 2 = 1+C r -D D /1+C r +D D α 3 = 1-C r +D D /1+C r +D D 4) Τροποποιημένη Att kin μέθοδος

39 ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ Η διαδικασία υπολογισμού δεν διαφέρει ουσιαστικά είτε πρόκειται για ταμιευτήρα νερού μικρού ή μεγάλου φράγματος ή για αποθήκευση νερού στα ανάντη εμποδίου όταν η διατομή εξόδου του νερού προς τα κατάντη είναι μικρή. Η συσσώρευση νερού στα ανάντη εμποδίου μετά από βροχόπτωση και ειδικά έντονη βροχόπτωση έχει συνήθως καταστρεπτικές συνέπειες σε κατοικημένες περιοχές. Η προσέγγιση του προβλήματος βασίζεται στην εξίσωση του υπολογισμού του υδρογραφήματος στη θέση εκροής και στις σχέσεις στάθμης αποθηκευτικότητας παροχής που εξαρτώνται από την τοπογραφία της περιοχής και τα έργα εξόδου.

40 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ Η χρησιμοποίηση των υπολογιστών στην αποτύπωση της επιφάνειας του εδάφους δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ομοιωμάτων απεικόνισής του με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Ομοιώματα συμβάλλουν σημαντικά στην: -ακριβέστερη και -ταχύτερη σχεδίαση τοπογραφικών χαρτών, υδρογραφικών δικτύων, λεκανών απορροής, επιφανειών κατολίσθησης, περιοχών πηγών καθώς και στον υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων όπως εναποθέσεις φερτών υλών, κλίση και καμπυλότητα του εδάφους που επηρεάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του.

41 Μία επιφάνεια εδάφους μπορεί να παρασταθεί με σειρά από διακεκριμένα σημεία ισουψών ή χαρακτηριστικών των λεκανών ή τα σημεία να είναι κορυφές κελιών κανάβου με τον οποίο καλύπτεται η λεκάνη απορροής. Η διακεκομμένη γραμμή παριστάνει τους υδροκρίτες της λεκάνης απορροής. Τα κελιά είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα, τετράγωνα, τρίγωνα. Κάθε κορυφή κελιού ορίζεται από τις οριζόντιες συντεταγμένες x, y και την κατηγμένη z που καθορίζει τη στάθμη του σημείου ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Τα μοντέλα ψηφιοποίησης του εδάφους συνεργάζονται ικανοποιητικά με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Κάθε σημείο της κανάβου x, y, z είναι μοναδικό.

42 ΑΡΧΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΝΑΒΟ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Η αρχή αυτή βασίζεται στην κάλυψη της λεκάνης απορροής με τριγωνικό δίκτυο όπου οι κορυφές έχουν καθοριστεί με τις συντεταγμένες τους κατά τυχαίο τρόπο η με βάση κάποιον κανόνα. Οι Jones at al (1990) αναφέρουν σαν πλεονέκτημα του τριγωνικού δικτύου την ακριβέστερη αποτύπωση του εδάφους σε σχέση με την αποτύπωση με τετραγωνικό η ορθογώνιο δίκτυο. Η αρχή μέγιστης κλίσης σε κάνναβο με τριγωνικά κελιά μπορεί να γίνει με: -διαδρομή μέγιστης κλίσης -επιφάνειες αποστράγγισης και δυσκολίες που εμφανίζονται

43 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ Το νερό κατά την κίνηση του ακολουθεί πάντοτε τον ευκολότερο δρόμο. Υποθέτουμε ότι: -Η τραχύτητα του εδάφους είναι ομοιόμορφη ώστε να μην επηρεάζεται η διαδρομή του νερού από τη χωρική μεταβολή της τραχύτητας -Η ορμή του νερού κατά την κάθοδο του είναι αμελητέα. Στην περίπτωση αυτή ο ευκολότερος δρόμος για να το κάνουμε είναι η διαδρομή της μέγιστης κλίσης.

44 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Από τους κόμβους του δικτύου ξεκινούν ή καταλήγουν κανάλια αποστράγγισης. Σε ένα κόμβο είναι δυνατόν να καταλήγουν περισσότερα του ενός κανάλια. Η διαδικασία που ακολουθείται για την απεικόνιση του δικτύου είναι: 1ο βήμα Εφαρμογή της θεωρίας που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό των καναλιών. 2ο βήμα Ορίζεται η υπολεκάνη κάθε καναλιού. Αν ένα τρίγωνο συνεισφέρει σε περισσότερα του ενός κανάλια, υποδιαιρείται με τη βοήθεια της μέγιστης κλίσης ώστε κάθε τμήμα να συνεισφέρει σε ένα μόνο κανάλι. 3ο βήμα Τα τρίγωνα ομαδοποιούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε κάθε ομάδα να αποστραγγίζεται σε συγκεκριμένο κανάλι. Καθορίζοντας το κανάλι και την ομάδα των τριγώνων που αποστραγγίζεται σ αυτό έχουμε ουσιαστικά ορίσει τη λεκάνη απορροής του καναλιού.

45 Κατά την εφαρμογή της προηγούμενης θεωρίας χάραξης των ρεμάτων και των αντίστοιχων λεκανών απορροής παρουσιάζονται τέσσερις κυρίως δυσκολίες. 1) Διακλαδιζόμενοι αγωγοί Σε πραγματικά υδατορεύματα η διακλάδωση είναι συνήθως φαινόμενο και μπορεί να οφείλεται σε τοπικές ανωμαλίες της λεκάνης. 2) Οριζόντια τρίγωνα και κανάλια Για την φύση είναι σύνηθες φαινόμενο. Εμφανίζεται όμως σε μοντέλα λεκανών. Αντιμετωπίζεται με κατάλληλη επιλογή τριγωνισμού ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν τα οριζόντια τρίγωνα. 3)Εκροή νερού από αγωγό στην επιφάνεια του τριγώνου Ελάχιστα εμφανίζεται στη φύση ενώ στα μοντέλα εμφανίζεται συχνά. Επομένως το δίκτυο είναι ασυνεχές. 4) Κοιλώματα του εδάφους Αναμένονται στο φυσικό έδαφος. Εμφανίζονται όμως και στο ομοίωμα εξαιτίας του τριγωνισμού ή σφαλμάτων στα δεδομένα στάθμης.

46 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!!

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κωδικός Υδρολογία μαθήματος: μαθήματος: CE06-H03 Πιστωτικές Φόρτος εργασίας 119 μονάδες: (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α Ζαΐμης Γεώργιος Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης απορροής ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ; Μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία. Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Υδροµετεωρολογία. Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Υδροµετεωρολογία Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΚΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Τι είναι ο Υδροκρίτης Mία τοπογραφική διαχωριστικη γραμμή που διχωριζει το νερό που απορρέει επιγανειακα σε δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 11ο: Πλημμυρικές Απορροές

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 11ο: Πλημμυρικές Απορροές Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 11ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τα μέλη της ομάδας μας:παπαδόπουλος Σάββας Σταθάτος Γιάννης Τσαπάρας Χρήστος Τριανταφύλλου Δημήτρης Χάλαρης Στέλιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Το νερό στη φύση 3. Νερό και άνθρωπος 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία γεωμορφολογίας

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία γεωμορφολογίας Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Υδραυλική ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Υδραυλικήενέργεια Υδραυλική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που προέρχεται απότονερό: καθώςτονερόπέφτειαπόκάποιούψος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του

Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του Το υδρογράφηµα απορροής Το διάγραµµα της παροχής σαν συνάρτηση του χρόνου σε ένα ορισµένο σηµείο της κοίτης ενός υδατορρεύµατος [Q = Q(t)] καλείται υδρογράφηµα και έχει τα γενικά χαρακτηριστικά που φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

υδρογραφήματος Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. 11 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση μοναδιαίου Πολυτεχνική Σχολή

υδρογραφήματος Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. 11 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση μοναδιαίου Πολυτεχνική Σχολή Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 11 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση μοναδιαίου υδρογραφήματος Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή

Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 999 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεωμορφολογία και απορροή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα.

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. 1 Είναι η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,,

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,, 1. i) Να αποδείξετε την ταυτότητα 1 ( ) ( ) ( ) + + = + +. ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; + + + +.. Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων (,, ) είναι όταν είναι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2 Εισαγωγή Πληµµύρα ονοµάζεται η κατάσταση κατά την οποία περιοχές, που συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ Ισχυρό Μεταφορικό Μέσο ΚΙΝΗΣΗ: Ομαλή και Αζήμια Ή Ανώμαλη και Επιζήμια ΛΟΓΟΙ: Κλίμα, Άνιση κατανομή βροχής, Πετρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση 4 ου Μαθήµατος Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Β Γραφικές παραστάσεις - Πρώτο γράφημα Σχεδιάζοντας το μήκος της σανίδας συναρτήσει των φάσεων της σελήνης μπορείτε να δείτε αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ των μεγεθών. Ο συνήθης τρόπος γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 6 ο

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 6 ο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 6 ο Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Έλεγχος της ροής για αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού Κεφάλαιο 1 Γεωμορφολογία Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Το παρόν αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο προς κατανόηση της εξέλιξης των ποταμών, σε οριζοντιογραφία, κατά μήκος τομή και εγκάρσια τομή (διατομή),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o O υπολογισμός των δικτύων γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Άλλοι χάρτες λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο του αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς

Άλλοι χάρτες λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο του αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Ένας χάρτης είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της πραγματικής θέσης ενός αντικειμένου ή αντικειμένων σε μια τεχνητά δημιουργουμένη επιφάνεια δύο διαστάσεων Πολλοί χάρτες (π.χ. χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφήµατα- ιόδευση-στερεοπαροχή

Υδρογραφήµατα- ιόδευση-στερεοπαροχή Υδρογραφήµατα- ιόδευση-στερεοπαροχή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 212 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΙΟ ΕΥΣΗ ΜΟΝΑ ΙΑΙΟ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΜΠΥΛΗ S ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΑ ΙΑΙΟ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ Παραγωγή Διάφορα χειμαρρικά φαινόμενα Κυρίως χώρο λεκάνης απορροής Κλίμα επιδρά στο γεωλογικό, συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση χιονιού ιαπνοή Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Παγίδευση σε επιφανειακές κοιλότητες Εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας

Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας 12η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ArcInfo - ArcView 7-8 Νοεµβρίου 2002 Holiday Inn - Αθήνα Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας Ιωάννης Πασπαλλής ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο : Εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι,

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοµετρικές Παράµετροι Λεκανών Απορροής

Μορφοµετρικές Παράµετροι Λεκανών Απορροής Μορφοµετρικές Παράµετροι Λεκανών Απορροής Α. Μετρούµενες παράµετροι του υδρογραφικού δικτύου Τάξεις κλάδου (u) είναι η ιεράρχηση των κλάδων του δικτύου µε κάποια από τις µεθόδους, που αναπτύξαµε παραπάνω.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8 η Διάλεξη : Υδραυλική Τραχύτητα Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Πηγή: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Ποτάμι είναι το ρεύμα γλυκού νερού που κινείται από τα ψηλότερα (πηγές) προς τα χαμηλότερα μέρη της επιφάνειας της Γης (πεδινά) και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 4 ο Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Ελένη Μαρία Μιχαηλίδη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στόχοι εργασίας Διερεύνηση μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Μαστροθεόδωρος Θεόδωρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος 2013 Σκοπός και διάρθρωση Μελέτη μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια: ηµάδη Αγόρω Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΣΤΑΔΙΟ Ι 2 ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ η Μάρτιος 2017 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Χρυσάνθου, 2013 Λειψυδρία Προσωρινή κατάσταση Φυσικά Αίτια Ξηρασία (drought) Ανθρωπογενή Αίτια Έλλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα