Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Ενιαίου Λυκείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Ενιαίου Λυκείου"

Transcript

1 MSc ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου

2 1 Κεφάλαιο 1 Ευθύγραμμη Κίνηση 1. Κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου φαίνεται στο σχήμα. α) Ποιο είναι το είδος της κίνησης του κινητού; β) Να υπολογιστεί το συνολικό διάστημα που διανύει το κινητό. γ) Να υπολογιστεί η τιμή της μέσης ταχύτητας του κινητού. δ) Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα διαστήματος - χρόνου. 2. Δύο αυτοκίνητα ξεκινάνε ταυτόχρονα από τα σημεία Α και Β μιας ευθύγραμμης διαδρομής μήκους ΑΒ = l= 700m κινούμενα αντίθετα με αντίστοιχες ταχύτητες υ Α = 54 Km/h και υ Β = 72 Km/h. Να υπολογιστούν: α) Η απόσταση από το σημείο Α που συναντώνται τα δύο κινητά. β) Ο χρόνος συνάντησης των δύο αυτοκινήτων. γ) Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για τα δύο κινητά σε κοινό σύστημα αξόνων. δ) Να γίνει το διάγραμμα διαστήματος χρόνου για τα δύο κινητά σε κοινό σύστημα αξόνων. Να σχολιαστούν τα διαγράμματα. 3. Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού που κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά είναι της μορφής: x= t (S.I) α) Να γίνει το διάγραμμα διαστήματος χρόνου και να προσδιοριστεί το είδος της κίνησης του κινητού. β) Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για την κίνηση αυτή, από t = 0 μέχρι t = 5 s. γ) Να υπολογιστεί το διάστημα που διανύει το κινητό από τη χρονική στιγμή t = 3s μέχρι την t = 5s. 4. Δύο αυτοκίνητα ξεκινάνε ταυτόχρονα από τα σημεία Α και Β μιας ευθύγραμμης διαδρομής μήκους ΑΒ = l = 1Κm κινούμενα κατά την ίδια φορά με αντίστοιχες ταχύτητες υ Α = 54 Km/h και υ Β = 72 Km/h. Να υπολογιστούν: α) Ο χρόνος t που απαιτείται για να φτάσει το ένα όχημα το άλλο. β) Το διάστημα που θα διανύσει το κάθε όχημα μέχρι να συναντηθούν. γ) Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για τα δύο κινητά σε κοινό σύστημα αξόνων. δ) Να γίνει το διάγραμμα διαστήματος χρόνου για τα δύο κινητά σε κοινό σύστημα αξόνων. Να σχολιαστούν τα διαγράμματα. 5. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υ. Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε απόσταση s από τοίχο που είναι κάθετος στο δρόμο, ο οδηγός πατά τη κόρνα. Η κόρνα εκπέμπει ήχο μικρής διάρκειας που ανακλάται στο τοίχο. Αν ο οδηγός ακούει τον ήχο, μετά την ανάκλαση του, σε απόσταση από τον τοίχο 33 s, να βρείτε τη ταχύτητα υ του αυτοκινήτου. s Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για ένα κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση. Να υπολογιστούν: α) Το είδος της κίνησης του κινητού. β) Το μέτρο της επιτάχυνσης του κινητού. γ) Το διάστημα που διανύει το κινητό σε χρόνο t = 20s. δ) Το διάστημα που διανύει το κινητό κατά τη διάρκεια του 6 ου δευτερόλεπτου της κίνησής. 7. Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για τα πρώτα 15s της κίνησης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα. Να υπολογιστούν: α) Το είδος της κίνησης του κινητού. β) Το μέτρο της επιτάχυνσης σε κάθε τμήμα της κίνησής του. γ) Το συνολικό διάστημα που διανύει το κινητό. δ) Η τιμή της μέσης ταχύτητας του κινητού κατά τη διάρκεια της κίνησής του.

3 2 8. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ 0 = 72 Km/h σε ευθύγραμμο δρόμο. Ο οδηγός κάποια στιγμή πατάει τα φρένα του αυτοκινήτου και παρατηρεί ότι σε χρόνο t = 4s η ταχύτητα του αυτοκινήτου υποδιπλασιάζεται. Να υπολογιστούν: α) η επιβράδυνση του αυτοκινήτου. β) το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο μέχρι τότε. γ) ο χρόνος που το αυτοκίνητο σταματάει και το διάστημα που διανύει μέχρι τότε δ) Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο. 9. Ένας μοτοσικλετιστής κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση: υ = t ( S.I. ) α) Να καθοριστεί το είδος της κίνησης του μοτοσικλετιστή. β) Να υπολογιστεί το μέτρο της επιτάχυνσης του μοτοσικλετιστή. γ) Να υπολογιστεί το διάστημα που διανύει ο μοτοσικλετιστής από τη χρονική στιγμή t 1 = 2 s έως t 2 = 10s. 10. Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ευθύγραμμου δρόμου. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας σε συνάρτηση του χρόνου. Να υπολογιστούν: α) Η χρονική στιγμή που τα δύο κινητά αποκτούν κοινή ταχύτητα. β) Πόσο απέχουν τα δύο κινητά τη χρονική στιγμή t = 15s. γ) Η χρονική στιγμή που τα δύο κινητά συναντώνται. 11. Ένα κινητό ξεκινάει απ την ηρεμία και κινείται µε σταθερή επιτάχυνση α 1 = 4m/s 2 για χρόνο 10s. Στη συνέχεια κάνει επιβραδυνόμενη κίνηση µε σταθερή επιβράδυνση α 2 = 5m/s. Να βρεθούν: α) ο ολικός χρόνος κίνησης β) η συνολική μετατόπιση γ) η μέση ταχύτητα σ όλη τη διάρκεια της κίνησής του δ) να γίνουν τα διαγράμματα α t, υ t, x t 12. Δύο κινητά Α και Β κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση και τη χρονική στιγμή t 0 = 0 διέρχονται από τη θέση x 0 = 0 με ταχύτητες υ Α = 10 m/s και υ Β = 30 m/s αντίστοιχα. Αν το Α επιταχύνεται με επιτάχυνση α Α = 1 m/s 2 και το Β επιβραδύνεται με επιβράδυνση μέτρου α Β = 2 m/s 2, να βρείτε τη χρονική στιγμή όπου τα δύο κινητά θα έχουν την ίδια θέση x. 13. Τρένο μήκους l = 50 m περνά από γέφυρα μήκους L = 200m. Το τρένο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ 0 = 72 Km/h και όταν φτάνει στη γέφυρα αρχίζει να επιταχύνεται ομαλά. Το τρένο περνάει από τη γέφυρα σε χρόνο t = 10s. Να υπολογιστούν: α) Η επιτάχυνση του τρένου. β) Η ταχύτητα του τρένου όταν αυτό περνάει ολόκληρο τη γέφυρα. γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση του χρόνου από τη στιγμή που εισέρχεται στη γέφυρα μέχρι να εξέλθει από αυτή. δ) Για πόσο χρόνο το τρένο βρίσκεται εξολοκλήρου πάνω στη γέφυρα; 14. Σε έναν ευθύγραμμο αλλά στενό δρόμο κινούνται ένα λεωφορείο κι ένα φορτηγό, κατευθυνόμενα το ένα προς το άλλο. Το λεωφορείο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 1 = 20 m/s, ενώ το φορτηγό κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 2 = 15 m/s. Τη χρονική στιγμή που τα δύο οχήματα απέχουν d μεταξύ τους οι οδηγοί εφαρμόζουν ταυτόχρονα τα φρένα, οπότε το λεωφορείο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α 1 = 2 m/s 2 και το φορτηγό επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση α 2. Αν τα δύο οχήματα ίσα ίσα που αποφεύγουν τη σύγκρουση, να βρείτε την επιβράδυνση α 2 και την απόσταση d. Στη συνέχεια να σχεδιάσετε σε κοινό σύστημα αξόνων τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για τα δύο οχήματα. 15. Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός οχήματος, το οποίο κινείται ευθύγραμμα, σε συνάρτηση με τον χρόνο. α) Να περιγράψετε την κίνηση του οχήματος από τη χρονική στιγμή 0 έως τη χρονική στιγμή 25s. β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση (ή την επιβράδυνση) του οχήματος στα χρονικά διαστήματα από 0 έως 5s και από 15s έως 25s και να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου. γ) Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το όχημα στα 25 s της κίνησης του και τη μέση ταχύτητα του οχήματος στη διάρκεια αυτή. 16. Ένα αυτοκίνητο και ένα περιπολικό βρίσκονται στο ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου. Το αυτοκίνητο ξεκινάει κινούμενο με σταθερή επιτάχυνση α 1, ενώ το περιπολικό ξεκινάει ύστερα από χρόνο t 1 = 4s και καταδιώκει το αυτοκίνητο κινούμενο με επιτάχυνση α 2 και το φτάνει ύστερα από χρόνο t = 16s από τη στιγμή που ξεκίνησε το περιπολικό και σε

4 3 απόσταση s = 320 m από το σημείο εκκίνησης. α) Να υπολογιστούν οι επιταχύνσεις των δύο αυτοκινήτων. β) Να βρεθεί η ταχύτητα κάθε αυτοκινήτου όταν αυτά συναντώνται. γ) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του περιπολικού. δ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας σε συνάρτηση του χρόνου των δύο κινητών σε κοινό διάγραμμα. 17. Η ταχύτητα ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση του χρόνου φαίνεται στο σχήμα. α) Να περιγράψετε το είδος της κίνησης του κινητού έως τη χρονική στιγμή t = 30s. β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση και την επιβράδυνση του κινητού και τα χρονικά διαστήματα που έχουμε αυτές. γ) Να υπολογιστεί το διάστημα και η μετατόπιση του κινητού για τα t = 30s της κίνησής του. Πως δικαιολογείται η διαφορά μεταξύ διαστήματος και μετατόπισης; δ) Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα του κινητού στη διάρκεια των t = 30s.

5 4 Κεφάλαιο 2 Δυναμική σε μια Διάσταση 1. Από το ελεύθερο άκρο ενός δυναμόμετρου κρεμάμε ένα σώμα βάρους Β 1 = 40Ν και αυτό ότι επιμηκύνεται κατά x 1 = 5cm. α) Να βρείτε την επιμήκυνση που υφίσταται το ελατήριο όταν από το δυναμόμετρο κρεμάσουμε σώμα βάρους Β 2 = 60Ν. β) Ποιο είναι το βάρος Β 3 σώματος, που όταν το κρεμάσουμε από το δυναμόμετρο, το ελατήριο επιμηκύνεται κατά x 3 = 20cm. γ) Να γίνει η γραφική παράσταση του βάρους του σώματος που επιμηκύνει το δυναμόμετρο σε συνάρτηση με την επιμήκυνση. 2. Σώμα μάζας m = 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα μέτρου 10m/s. Ξαφνικά ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη μέτρου F = 10N. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος 20s μετά την άσκηση της δύναμης αν: α) η δύναμη έχει την ίδια φορά με την ταχύτητα. β) η δύναμη έχει αντίθετη φορά με την ταχύτητα. 3. Δυο κιβώτια Α και Β, μάζας m 1 = 2Kg και m 2 = 5Kg αντίστοιχα, βρίσκονται ακίνητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο Α σταθερή οριζόντια δύναμη F 1 = 6N και στο κιβώτιο Β σταθερή οριζόντια δύναμη F 2 = 20N, ομόρροπη της F 1. Η αρχική απόσταση των κιβωτίων είναι d = 20m. α) Να υπολογίσετε τη επιτάχυνση του κάθε σώματος. β) Να βρείτε τις ταχύτητες των κιβωτίων μετά από χρόνο t 1 = 4s. γ) Πόσο θα απέχουν μεταξύ τους τα κιβώτια τη χρονική στιγμή t 2 = 6s; 4. Σε σώμα μάζας m = 20Kg το οποίο αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει να ασκείται τη χρονική στιγμή t 0 = 0 οριζόντια δύναμη F = 100N, η οποία ενεργεί για χρόνο t = 4s. Να βρείτε το διάστημα που διανύει το σώμα στα πρώτα 8s της κίνησης του. 5. Σώμα μάζας m = 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F 1 =20Ν για χρόνο 4s. Στη συνέχεια και για τα επόμενα 6s ασκούμε και άλλη δύναμη F 2 σταθερού μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης από την F 1, οπότε το σώμα αποκτά ταχύτητα μέτρου 70m/s. Να βρείτε το μέτρο της F 2 και το ολικό διάστημα που διανύει το σώμα. 6. Σε σώμα μάζας m = 0,03kg, που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα υ 0 ασκείται μια σταθερή δύναμη F = 0,6N με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας. Παρατηρούμε ότι το σώμα σταματάει μετά από χρόνο t =5s από τη στιγμή που του ασκήθηκε η δύναμη. Να υπολογιστούν: α) η αρχική ταχύτητα υ 0 του σώματος. β) Πότε θα αλλάξει φορά η ταχύτητα; γ) Σε ποια θέση θα συμβεί αυτό; 7. Δύο σώματα με μάζες m 1 = 10kg και m 2 = 20Kg βρίσκονται στο ίδιο λείο οριζόντιο επίπεδο δίπλα δίπλα. Στο m 1 ενεργεί δύναμη F 1 = 100N ενώ στο m 2 δύναμη F 2 = 400N ομόρροπη στην F 1. Να βρείτε τις ταχύτητες τους όταν απέχουν 125m. 8. Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο μάζες με m 1 = 1kg και m 2 = 3kg που ηρεμούν δεμένες στις άκρες ενός τεντωμένου σχοινιού χωρίς μάζα με μήκος l = 4m. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 στη μάζα m 1 ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 8N. Αν τη χρονική στιγμή t 1 = 3s το σχοινί σπάει, ενώ η δύναμη συνεχίζει να ασκείται στη μάζα m 1, να βρείτε την απόσταση μεταξύ των μαζών τη χρονική στιγμή t 2 = 5s. 9. Η ταχύτητα σώματος μεταβάλλεται σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. Αν το σώμα έχει μάζα m = 2kg και για t = 0 έχουμε x 0 = 0 να γίνουν: α) το διάγραμμα του διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο x t. β) και το διάγραμμα της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο F t.

6 5 10. Σε σώμα μάζας m = 2Kg που αρχικά ηρεμεί ασκείται οριζόντια δύναμη F που η αλγεβρική τιμή της μεταβάλλεται όπως δείχνει η γραφική παράσταση του σχήματος. α) Να μελετήσετε την κίνηση του σώματος και να κάνετε το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο θεωρώντας ότι όταν t = 0, x = 0. β) Να βρείτε την ολική μετατόπιση x ολ. γ) Να κάνετε το διάγραμμα του διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 11. Μια μικρή πέτρα τη χρονική στιγμή t 0 = 0 αφήνεται από ύψος h πάνω από το έδαφος. Αν η πέτρα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t = 3s και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s 2 : α) να βρείτε το ύψος h και την ταχύτητα με την οποία χτυπά η πέτρα στο έδαφος. β) να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας της πέτρας και το ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης τη χρονική στιγμή t = 2s. γ) να κάνετε τα διαγράμματα της επιτάχυνσης, της ταχύτητας και της μετατόπισης της πέτρας σε συνάρτηση με το χρόνο. 12. Ένας άνθρωπος βρίσκεται στην ταράτσα ουρανοξύστη ύψους h = 180m. Ο άνθρωπος ρίχνει πέτρες με ρυθμό μια κάθε 1s χωρίς αρχική ταχύτητα. α) Σε πόσο χρόνο και με πόση ταχύτητα φτάνει η πρώτη πέτρα στο έδαφος; β) Πόσο απέχει η δεύτερη από τη τρίτη πέτρα όταν η πρώτη πέτρα φτάνει στο έδαφος; Δίνεται g = 10m/s Τα σώματα Σ 1 και Σ 2 του διπλανού σχήματος βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0, που αφήνουμε το Σ 1, το Σ 2 αρχίζει να επιταχύνεται από την ηρεμία με επιτάχυνση α = 4m/s 2. Όταν το Σ 1 φτάνει στο έδαφος, η απόσταση του από το Σ 2 είναι s = 80m. Να βρεθεί το ύψος H. 14. Σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ 0 = 30m/s. Να βρείτε σε ποια χρονική στιγμή το σώμα θα κατεβαίνει με ταχύτητα 20m/s και τη θέση του εκείνη τη στιγμή. Δίνεται g = 10m/s Από ύψος h = 100m αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελευθέρα. Από το έδαφος και στην ίδια κατακόρυφη εκτοξεύουμε ταυτόχρονα ένα άλλο σώμα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ 0 = 50m/s. Να βρείτε πότε και που θα συναντηθούν. 16. Ένα σώμα εκτοξεύεται από ταράτσα πολυκατοικίας ύψους 25m προς τα πάνω με υ 0 = 20m/s 2. Να βρείτε: α) το χρόνο ανόδου και το μέγιστο ύψος από την ταράτσα β) το χρόνο καθόδου και την ταχύτητα επιστροφής στο ύψος της ταράτσας γ) την ταχύτητα και την μετατόπιση στις χρονικές στιγμές t 1 =1s, t 2 = 3s και t 3 = 5s. Δίνεται g = 10m/s Αερόστατο ανέρχεται κατακόρυφα με ταχύτητα υ = 20m/s. Κάποια στιγμή που το αερόστατο βρίσκεται σε ύψος H = 300m αφήνεται από αυτό ελεύθερα να πέσει ένα μικρό σώμα. Να υπολογιστούν: α) το μέγιστο ύψος του σώματος από το έδαφος β) μετά από πόσο χρόνο το σώμα φτάνει στο έδαφος γ) η θέση του αερόστατου όταν το σώμα φτάσει στο έδαφος δ) η ταχύτητα του σώματος όταν χτυπήσει το έδαφος. Δίνεται: g = 10m/s 2.

7 6 Κεφάλαιο 3 Δυναμική στο Επίπεδο 1. Μια δύναμη μέτρου F = 10 5 N αναλύεται σε δύο συνιστώσες F 1 και F 2 που είναι κάθετες μεταξύ τους και για τα μέτρα τους ισχύει F 1 = 2F 2. α) Να υπολογιστούν τα μέτρα των δύο συνιστωσών. β) Να υπολογιστεί η κατεύθυνση κάθε δύναμης. 2. Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων στο διπλανό σχήμα. Δίνονται ημ30 = 0,5 συν30 = 0,86, ημ45 = συν45 = 0,7. 3. Τα σώματα Α, Β βρίσκονται σε επαφή. Ασκούμε στο σώμα Α δύναμη μέτρου F = 20N. Αν m A = 8Kg και m B = 2Kg ενώ το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο να βρείτε: α) με ποια επιτάχυνση θα κινηθούν τα σώματα. β) τη δύναμη που δέχεται β) τη δύναμη που δέχεται το ένα σώμα από το άλλο. 4. Το σώμα μάζας m = 4Kg ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο και λείο τραπέζι. Στο σώμα δένεται αβαρές σχοινί που διέρχεται από αβαρή τροχαλία. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος όταν στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού Α: α) ασκήσουμε σταθερή δύναμη F = 20N. β) κρεμάσουμε σώμα βάρους Β = 20Ν. 5. Δύο σώματα με μάζες m 1 = 2m και m 2 = m έχουν αναρτηθεί μέσω νήματος σε ακίνητη τροχαλία. Το σύστημα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί χωρίς τριβές. α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις και να υπολογιστεί η επιτάχυνση κάθε σώματος. β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που δέχεται κάθε σώμα. γ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα που το σώμα m 1 φτάνει στο έδαφος αν η αρχική απόσταση από το έδαφος είναι h = 0,6m. Δίνεται το g = 10m/s 2 6. Από την οροφή ασανσέρ κρέμεται σώμα μάζας m = 1Kg μέσω ενός δυναμόμετρου ελατήριου. Να βρεθεί η ένδειξη του δυναμόμετρου αν το ασανσέρ: α) ανεβαίνει με επιτάχυνση α = 4m/s 2 β) κατεβαίνει με επιτάχυνση α = 4m/s 2 γ) Ποια θα είναι η ένδειξη του δυναμόμετρου αν κοπεί το συρματόσχοινο που συγκρατεί το ασανσέρ; 7. Ένας άνθρωπος μάζας m = 80Kg βρίσκεται μέσα σε ένα ανελκυστήρα και έχει ανέβει σε μια ζυγαριά που υπάρχει μέσα στον ανελκυστήρα. Να υπολογίσετε την ένδειξη της ζυγαριάς αν ο ανελκυστήρας: α) είναι ακίνητος ή κινείται με σταθερή ταχύτητα. β) ανεβαίνει με επιτάχυνση α = 2m/s 2 γ) ανεβαίνει με επιβράδυνση α = 2m/s 2. δ) κατεβαίνει με επιτάχυνση α = 2m/s 2. ε) κατεβαίνει με επιβράδυνση α = 2m/s 2. Δίνεται g = 10m/s 2 8. Δύο δυνάμεις F 1 = 4N και F 2 ασκούνται στο ίδιο σωματίδιο και είναι κάθετες μεταξύ τους. Αν η δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στο σωματίδιο ώστε αυτό να ισορροπεί είναι F 3 = 5N να υπολογιστούν:

8 α) το μέτρο της F 2 β) η κατεύθυνση της F 2 σε σχέση με το φορέα της F Το διπλανό σώμα έχει βάρος Β = 100Ν και ισορροπεί. Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τις υπόλοιπες δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 10. Το διπλανό σώμα έχει βάρος Β = 20Ν και ισορροπεί. Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τις υπόλοιπες δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 11. Στο διπλανό σχήμα το κεκλιμένο επίπεδο είναι λείο, το βάρος Β 1 = 100Ν και τα σώματα ισορροπούν. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις στα σώματα Σ 1 και Σ 2. β) Να υπολογίσετε όλες τις δυνάμεις στα σώματα Σ 1 και Σ 2. Δίνονται ημ30 = 0,5, συν30 = 0, Ένα σώμα μάζας m = 1Kg είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκούνται δυο δυνάμεις οριζόντιες και κάθετες μεταξύ τους με μέτρα F 1 = 3N και F 2 = 4N. α) Να βρείτε τη μετατόπιση μετά από χρόνο t = 2s. β) Να βρείτε τη ταχύτητα μετά από χρόνο t = 2s. 13. Από σημείο Α λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30 αφήνεται να ολισθήσει σώμα μάζας m = 10Kg. α) Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογιστούν τα μέτρα τους. β) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση που το σώμα κινείται κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου. γ) Να υπολογιστεί ο χρόνος και η ταχύτητα που το σώμα φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, αν το σημείο Α απέχει ύψος h = 0,8m από το οριζόντιο επίπεδο. Δίνονται ημ30 = 0,5, συν30 = 0,86 και g = 10m/s Στο διπλανό σχήμα δεν υπάρχουν τριβές, το νήμα είναι αβαρές και ισχύει ότι m 1 = 20Kg και m 2 = 10Kg. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις στα σώματα m 1 και m 2. β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που κατεβαίνει το σύστημα των δυο σωμάτων. Δίνεται g = 10m/s Το σώμα στο διπλανό σχήμα έχει μάζα m = 2Kg και κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση δύναμης F μέτρου 20Ν που σχηματίζει φ = 30 0 με τον ορίζοντα. Το οριζόντιο επίπεδο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ = 0,2. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. β) Να βρεθεί η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα. Δίνονται ημ30 = 0,5, συν30 = 0,86 και g = 10m/s Ένα κιβώτιο μάζας m = 10Κg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο, δέχεται οριζόντια δύναμη F = 40Ν και μέσα σε χρόνο t = 10s αποκτά ταχύτητα υ = 20m/s. α) Να εξετάσετε αν στο σώμα ασκείται τριβή και αν ασκείται να υπολογίσετε την τιμή της. β) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κιβωτίου στο χρόνο των t = 10s. γ) Να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης σώματος - δαπέδου. Δίνεται g = 10m/s Σώμα μάζας m = 1Kg ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 αρχίζει να ασκείται στο σώμα οριζόντια δύναμη F = 4N. Αν έως τη χρονική στιγμή t 1 = 2s το σώμα μετακινείται κατά s 1 = 2m από την αρχική του θέση, να βρείτε: α) την επιτάχυνση του. β) την τριβή ολίσθησης. γ) το συντελεστή τριβής ολίσθησης. Δίνεται g = 10m/s Σώμα μάζας m = 5kg κινείται με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F = 10Ν σε οριζόντιο δάπεδο. Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. α) Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής σώματος δαπέδου.

9 8 β) Αν στο σώμα τοποθετήσουμε και δεύτερο σώμα της ίδιας μάζας, πόση πρέπει να γίνει η οριζόντια δύναμη F 1 ώστε το σώμα να συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. Δίνεται g = 10m/s Κιβώτιο βάρους Β = 20Ν αφήνεται από σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30 να ολισθήσει. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και επιπέδου είναι μ 3 5, να βρείτε: α) τη δύναμη τριβής ολίσθησης. β) την επιτάχυνση του κιβωτίου. γ) τη ταχύτητα του κιβωτίου στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, αν το σημείο Α βρίσκεται σε ύψος h = 12,5m. Δίνονται ημ30 = 1/2, συν30 = 3 2 και g = 10m/s Στη διάταξη του σχήματος οι μάζες των σωμάτων είναι m 1 =5kg και m 2 =3kg. Ο συντελεστής τριβής σώματος m 2 και δαπέδου είναι μ = 0,2. Το σύστημα των σωμάτων αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. Να υπολογιστούν: α) Η επιτάχυνση του συστήματος των σωμάτων. β) Η τάση του νήματος. γ) Η ταχύτητα που το σώμα m 1 φτάνει στο έδαφος, όταν h = 0,8m. 21. Στη διάταξη του σχήματος οι μάζες των σωμάτων είναι m 1 =2kg και m 2 =3kg και τα σώματα είναι συνδέονται με αβαρές σχοινί. Αν στο σώμα μάζας m 1 ασκήσουμε σταθερή οριζόντια δύναμη F = 20N και ο συντελεστής τριβής μεταξύ των σωμάτων και οριζόντιου επιπέδου είναι μ = 0,1, να βρείτε: α) την επιτάχυνση του συστήματος των σωμάτων β) την τάση του νήματος. γ) αν το όριο θραύσης του νήματος είναι Τ θ = 10Ν να υπολογίσετε το μέτρο της οριζοντιας δύναμης F που θα πρέπει να κινεί το σύστημα των σωμάτων. Δίνεται g = 10m/s Ένας αστροναύτης βρίσκεται στη Σελήνη και αφήνει να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα από ύψος h = 20m. Το σώμα φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t = 5s. α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη. β) Αν ο αστροναύτης πετάξει οριζόντια το σώμα με ταχύτητα υ 0 =10m/s από ύψος Η = 3,2 m να υπολογιστούν: i) Ο χρόνος και η απόσταση από τον αστροναύτη που το σώμα συναντάει το οριζόντιο έδαφος. ii) Η ταχύτητα (μέτρο) που το σώμα χτυπά το έδαφος. 23. Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους Η = 20m εκτοξεύεται οριζόντια μια μικρή σφαίρα με ταχύτητα υ 0 = 2m/s. α) Να γράψετε τις εξισώσεις για την ταχύτητα και την μετατόπιση που περιγράφουν την κίνηση της σφαίρας. β) Από τις εξισώσεις κίνησης της σφαίρας να βγάλετε την εξίσωση τροχιάς της. γ) Να υπολογίσετε το χρόνο πτώσης της σφαίρας στο οριζόντιο έδαφος. δ) Να υπολογίσετε την οριζόντια απόσταση από την πολυκατοικία που η σφαίρα θα συναντήσει στο έδαφος. Δίνεται g = 10m/s Ένας τροχός έχει διάμετρο δ = 0,8m και περιστρέφεται κυκλικά με συχνότητα f = 20Hz. Να υπολογιστούν: α) η γραμμική ταχύτητα περιστροφής των σημείων της περιφέρειας του δίσκου. β) η κεντρομόλος επιτάχυνση των σημείων της περιφέρειας του δίσκου. γ) η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου. δ) Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας καθώς και της γωνιακής επιτάχυνσης. Δίνεται π Ένας δρομέας κινείται σε κυκλικό στίβο ακτίνας R = 50m με περίοδο Τ = 10π s να υπολογιστούν: α) η γραμμική ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. β) η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα. γ) η κεντρομόλος επιτάχυνση του δρομέα. 26. Δυο τροχοί συνδέονται με έναν ιμάντα, ο οποίος δε γλιστράει στους τροχούς. Ο ένας τροχός έχει ακτίνα R 1 = 2m και στρέφεται με σταθερή συχνότητα f 1 = 25 π Hz. Αν η ακτίνα του άλλου τροχού είναι R 2 = 1m, να βρείτε: α) Τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις των σημείων Κ, Λ Μ και Ν του ιμάντα. β) τη συχνότητα f 2 περιστροφής της τροχαλίας ακτίνας R 2.

10 27. Ένα ρολόι κάποια χρονική στιγμή δείχνει 12 το μεσημέρι. Να βρεθεί: α) η περίοδος του ωροδείκτη. β) η περίοδος του λεπτοδείκτη. γ) η χρονική στιγμή που ο λεπτοδείκτης και ο ωροδείκτης είναι κάθετα μεταξύ τους για πρώτη φορά Δυο δίσκοι είναι στερεωμένοι στον ίδιο άξονα που περιστρέφεται με συχνότητα 50Ηz. Μια σφαίρα που κινείται παράλληλα προς τον άξονα τρύπα τους δυο δίσκους. Τη στιγμή που η σφαίρα τρύπα τον δεύτερο δίσκο η τρύπα στο πρώτο δίσκο έχει μετατοπιστεί κατά γωνία φ = 10. Αν οι δίσκοι είναι παράλληλοι και απέχουν μεταξύ τους d = 1m, να βρείτε τη ταχύτητα της σφαίρας. (Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταχύτητας βλημάτων). 29. Σώμα μάζας m = 1Kg είναι δεμένο στην άκρη ενός νήματος μήκους l = 2m και αντοχής θραύσης Τ θρ = 80Ν και διαγράφει κύκλο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με συχνότητα f = 5 π Hz. α) Να βρεθεί η κεντρομόλος δύναμη. β) Ποια μπορεί να είναι η μέγιστη συχνότητα περιφοράς f του σώματος ώστε να μην κοπεί το νήμα; 30. Αυτοκίνητο εκτελεί οριζόντια κυκλική στροφή ακτίνας R = 80m με ταχύτητα υ = 20m/s. Να βρεθεί ο ελάχιστος συντελεστής τριβής για να μπορέσει το αυτοκίνητο να εκτελέσει τη στροφή. 31. Μια σφαίρα μάζας m = 0,2Kg κινείται κυκλικά σε κατακόρυφο επίπεδο δεμένο στο ελεύθερο άκρο τεντωμένου νήματος μήκους l = 0,3m. Να βρείτε τη δύναμη που ασκεί το σφαιρίδιο στο νήμα τη στιγμή που διέρχεται από την ανώτατη θέση της τροχιάς του με ταχύτητα μέτρου 6m/s. 32. Το σώμα μάζας m = 1Kg περιστρέφεται χωρίς τριβές διαγράφοντας κυκλική τροχιά ακτίνας r = 1m σε οριζόντιο τραπέζι. Το σώμα είναι δεμένο με νήμα που διέρχεται από μια τρύπα που υπάρχει στο τραπέζι, στην άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένο άλλο σώμα μάζας Μ = 40Kg. Αν το σώμα μάζας Μ ισορροπεί να βρεθεί η ταχύτητα περιστροφής του σώματος m. 33. Οριζόντιος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα του. Τοποθετούμε πάνω στο δίσκο και σε απόσταση 0,2m από τον άξονα περιστροφής ένα αντικείμενο. Αυξάνοντας προοδευτικά τη συχνότητα περιστροφής του δίσκου παρατηρούμε ότι το αντικείμενο αρχίζει να ολισθαίνει όταν ο αριθμός των περιστροφών του δίσκου ξεπερνά τις 50 στροφές ανά λεπτό. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ δίσκου και αντικειμένου. Δίνεται 10m/s 2 και π Οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από το κέντρο του με συχνότητα ν=0,1hz. Να βρείτε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από το κέντρο του δίσκου, που μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα σώμα χωρίς αυτό να εκτραπεί. Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ = 0,2 το g =10m/s 2 και π 2 = 10.

11 10 Κεφάλαιο 4 Βαρύτητα 1. Στην επιφάνεια της γης η ένταση του πεδίου βαρύτητας είναι g 0 = 10N/Kg. Να βρείτε: α) την επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της γης. β) το βάρος ενός ανθρώπου μάζας m 1 = 60Kg στην επιφάνεια της γης. γ) το βάρος ενός σώματος μάζας m 2 = 100Kg σε ύψος h = 2R Γ από την επιφάνεια της Γης. 2. Να βρείτε το μέτρο της έντασης g σε ύψος h = 3R Γ από την επιφάνεια της γης. Δίνεται το μέτρο της έντασης στην επιφάνεια της Γης g 0 = 10Ν/Kg. 3. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g 0 = 10m/s 2. Να βρεθεί η ένταση g στην επιφάνεια πλανητη για τον οποίο ισχύει Μ π = 100Μ Γ και R π = 10R Γ. 4. Δυο σφαίρες με μάζες m 1 = 18Kg και m 2 = 2Kg απέχουν 30cm. Σε ποιο σημείο της ευθείας που περνάει από τις δυο μάζες πρέπει να τοποθετήσουμε ένα άλλο σφαιρικό σώμα μάζας Μ ώστε αυτό να ισορροπεί; 5. Σε ποιο σημείο της διακέντρου Γης Σελήνης η ένταση του βαρυτικού πεδίου που δημιουργούν οι μάζες της Γης και της Σελήνης είναι μηδέν; Δίνονται: M Γ = 81Μ Σ και η απόσταση των κέντρων τους d = 60R Γ. 6. Το βάρος ενός εξωγήινου όντος στη Γη είναι κατά 80% μεγαλύτερο από το βάρος που έχει στον πλανήτη του. Αν g Γ = 9.8m/s 2, να βρείτε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη του. 7. Ένα σφαιρικό αστέρι έχει μάζα Μ Α = Μ Γ, όπου Μ Γ, η μάζα της Γης, και R A = 2R Γ, όπου R Γ η ακτίνα της Γης. Αν g Γ το μέτρο της έντασης του πεδίου βαρύτητας της Γης στης επιφάνεια της Γης, να βρείτε το μέτρο της ένταση g A του πεδίου βαρύτητας του αστεριού στην επιφάνεια του. 8. Το βάρος ενός σώματος στην επιφάνεια της Γης είναι 10Ν. Να βρείτε το βάρος του σώματος σε ένα πλανήτη που έχει διπλάσια πυκνότητα και διπλάσια ακτίνα σε σχέση με τη Γη. 9. Να υπολογιστεί η μάζα του Ηλίου, αν υποθέσουμε ότι η Γη κάνει γύρω από τον Ήλιο ομαλή κυκλική κίνηση με ακτίνα κυκλικής τροχιάς R = Km και περίοδο Τ = 365 ημέρες. Δίνεται η σταθερά G = Nm 2 /Kg Δορυφόρος της Γης περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r από το κέντρο της. α) Να δείξετε ότι η ταχύτητα περιστροφής είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του δορυφόρου. β) Να βρείτε το λόγο των ταχυτήτων δυο δορυφόρων που κινούνται σε ύψη R Γ και 2R Γ αντίστοιχα από την επιφάνεια της Γης. 11. Δορυφόρος της Γης περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r = 4R Γ. Αν γνωρίζουμε τη ένταση g 0 του πεδίου βαρύτητας της Γης στην επιφάνεια της Γης και την ακτίνα R Γ της Γης, να βρείτε: α) τη κεντρομόλο επιτάχυνση του δορυφόρου. β) τη γραμμική ταχύτητα του δορυφόρου. 12. Ένα αντικείμενο βρίσκεται σε ύψος h = 630Km από την επιφάνεια της Γης. α) Με ποια ταχύτητα πρέπει να εκτοξευθεί, ώστε να γίνει δορυφόρος της Γης στο ύψος αυτό; β) Σε πόσο χρόνο θα συμπληρώσει μια περιφορά;

12 Η τροχιά ενός δορυφόρου της Γης βρίσκεται σε ύψος h = 3R Γ από την επιφάνεια της Γης. Για το δορυφόρο αυτό να βρείτε, σε συνάρτηση με το μέτρο g 0 του πεδίου βαρύτητας της Γης στην επιφάνεια της Γης και την ακτίνα R Γ της Γης: α) την κεντρομόλο επιτάχυνση. β) τη γωνιακή του ταχύτητα. γ) το χρονικό διάστημα 10 περιστροφών. δ) το βάρος ενός αστροναύτη μάζας m = 80Kg που βρίσκεται στο εσωτερικό του δορυφόρου. ε) την ένδειξη της ζυγαριάς πάνω στην οποία βρίσκεται ο αστροναύτης.

13 12 Κεφάλαιο 5 Διατήρηση της Ορμής 1. Ένα κινητό εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ 0. Να σχεδιάσετε ποιοτικά τις γραφικές παραστάσεις: α) ταχύτητας χρόνου β) ορμής χρόνου γ) δύναμης χρόνου. 2. Σε μία πίστα πάγου δύο χορευτές με μάζες m 1 = 60kg και m 2 = 50kg, κινούνται με ταχύτητες υ 1 = 3m/s και υ 2 = 3,6m/s. Να βρεθεί η συνολική ορμή τους αν: α) κινούνται με ομόρροπα. β) κινούνται αντίρροπα. γ) κινούνται κάθετα. 3. Ποδοσφαιριστής χτυπάει μια αρχικά ακίνητη μπάλα μάζας m = 0,5Kg. Αν ο χρόνος επαφής του ποδιού του με τη μπάλα είναι Δt = 0,02s και η ταχύτητα που αποκτά η μπάλα είναι υ = 30m/s, να βρείτε: α) τη μεταβολή της ορμής της μπάλας. β) τη μέση δύναμη που ασκήθηκε στη μπάλα. 4. Σε σώμα μάζας m = 5kg ασκείται οριζόντια δύναμη F. Αν η μεταβολή της ορμής μεταβάλλεται σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα, να βρεθούν: α) Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη ταχύτητα του σώματος; β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις υ(t), F(t) γ) να βρεθεί η συνολική μετατόπιση του σώματος. 5. Μπαλάκι του τένις μάζας m = 0,2Κg, χτυπάει οριζόντια σε κατακόρυφο τοίχο με ταχύτητα υ 1 = 20m/s και ανακλάται με ταχύτητα υ 2 = 12m/s. Να βρείτε: α) τη μεταβολή της ορμής της μπάλας λόγω της σύγκρουσης με τον τοίχο. β) τη μέση δύναμη που ασκεί ο τοίχος στο μπαλάκι εάν η επαφή διαρκεί Δt = 0,02s. 6. Ένα σφαιρικό σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να πέσει κατακόρυφα από ύψος 1,8m σε αμμώδες έδαφος. Αν η διάρκεια επαφής σώματος και εδάφους είναι 0,5s και η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται να βρείτε τη μέση δύναμη που δέχτηκε το σώμα από το έδαφος. Δίνεται g = 10m/s Όχημα μάζας m = 500Κg ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s 2. Να βρείτε τη χρονική στιγμή t = 10s: α) την ταχύτητα του οχήματος. β) το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του. γ) την ορμή του οχήματος. δ) το ρυθμό μεταβολής της ορμής του. 8. Σφαίρα μάζας m 1 = 3kg κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα υ 1 = 6m/s και συγκρούεται με αρχικά ακίνητη σφαίρα μάζας m 2 = 1kg. Αν ακριβώς μετά την κρούση η σφαίρα μάζας m 2 κινείται με ταχύτητα υ 2 = 6 m/s, να βρείτε την ταχύτητα της σφαίρας μάζας m 1 ακριβώς μετά την κρούση. 9. Οι δύο μπίλιες του σχήματος, με μάζες m 1 = 80g και m 2 = 50g, κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, στην ίδια διεύθυνση, με ταχύτητες υ 1 = 4m/s και υ 2 = 2m/s αντίστοιχα, που έχουν αντίθετες φορές. Αν αμέσως μετά την κρούση η μπίλια μάζας m 1 κινείται με ταχύτητα υ 1 = 1,5m/s, ίδιας φοράς με τη υ 1, να βρείτε την ταχύτητα υ 2 της μπίλιας μάζας m 2 ακριβώς μετά την κρούση.

14 Βλήμα μάζας m κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ = 100m/s. Κάποια στιγμή το βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια ίσης μάζας εκ των οποίων το ένα κινείται στην αρχική κατεύθυνση με υ 1 = 50 m/s. Να βρείτε την ταχύτητα του άλλου κομματιού. 11. Ξύλινο σώμα μάζας Μ = 900g είναι ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα μάζας m = 100g που κινείται με ταχύτητα υ = 20m/s οριζόντια σφηνώνεται στο ξύλινο σώμα και στη συνέχεια κινούνται μαζί σαν ένα σώμα. Να βρεθεί: α) η ταχύτητα του συσσωματώματος β) η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος. 12. Ξύλινο σώμα μάζας Μ = 900g είναι ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα μάζας m = 100g που κινείται με ταχύτητα υ = 20m/s οριζόντια διαπερνά το ξύλινο σώμα και τη στιγμή της εξόδου του έχει ταχύτητα υ = 10m/s. Να βρεθεί: α) η ταχύτητα του συσσωματώματος β) η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος. 13. Βλήμα μάζας m = 50g κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ = 50m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο κιβώτιο μάζας M = 950g. α) Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά τη κρούση. β) Αν ο συντελεστής της τριβής ολισθήσεως μεταξύ του εδάφους και του κιβωτίου είναι μ = 0,5 να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύει το κιβώτιο μετά τη κρούση ώσπου να σταματήσει. 14. Πυροβόλο μάζας Μ = 250kg που ηρεμεί, εκσφενδονίζει βλήμα μάζας m = 5kg που εξέρχεται από την κάνη με οριζόντια ταχύτητα υ β = 500m/s. Να βρεθούν: α) η ταχύτητα ανάκρουσης υ π του πυροβόλου. β) τα μέτρα των ορμών του βλήματος και του πυροβόλου κατά την έξοδο του βλήματος από το πυροβόλο, και να δικαιολογηθεί η ισότητά τους. γ) η μεταβολή του μέτρου της ορμής του βλήματος κατά την κίνησή του μέσα στην κάνη. 15. Ένα βλήμα μάζας m = 0,1kg κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ 1 = 400m/s και διαπερνά ένα κιβώτιο μάζας m 2 =2kg που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Αν το βλήμα βγαίνει από το κιβώτιο με ταχύτητα υ 1 = 100m/s σε χρόνο t = 0,1s να βρείτε: α) την ταχύτητα που αποκτά το κιβώτιο. β) τη μέση οριζόντια δύναμη που ασκεί το βλήμα στο κιβώτιο. 16. Κανόνι μάζας m 1 = 500kg είναι στερεωμένο στο δάπεδο μιας ακίνητης βάρκας μάζας m 2 = 1000kg. Από την κάνη του κανονιού, που είναι οριζόντια, βγαίνει βλήμα μάζας m 3 = 1kg με ταχύτητα υ 0 = 750 m/s. α) Για το σύστημα βάρκα κανόνι βλήμα να σχεδιάσετε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές δυνάμεις και να αποδείξετε ότι αυτό είναι μονωμένο. β) Με ποια ταχύτητα κινείται η βάρκα αμέσως μετά την εκπυρσοκρότηση; γ) Πόση είναι η μεταβολή της ορμής του κανονιού κατά την εκπυρσοκρότηση; Οι αντιστάσεις από το νερό παραλείπονται. 17. Το κομμάτι πλαστελίνης, μάζας m 1 = 2 kg, ακριβώς πριν κολλήσει στο αρχικά ακίνητο καροτσάκι μάζας m 2 = 8kg έχει οριζόντια ταχύτητα υ 1 = 5 m/s. α) Πόση είναι η ορμή του συστήματος πλαστελίνη καρότσι πριν την κρούση; β) Να βρείτε την ταχύτητα υ που αποκτά το συσσωμάτωμα ακριβώς μετά την κρούση. γ) Πόση είναι η μεταβολή της ορμής της πλαστελίνης κατά την κρούση; 1 2 δ) Από τις ποσότητες m 1 υ 1 1 και m 2 1 m 2 υ που αντιστοιχούν στην κινητική ενεργεία του συστήματος πριν και μετά 2 2 την κρούση, ποια είναι μεγαλύτερη; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 18. Δύο μάζες m 1 = 2kg και m 2 = 3kg είναι δεμένες με νήμα και ανάμεσα τους υπάρχει συσπειρωμένο ελατήριο. Το σύστημα βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν κόψουμε το νήμα και το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό του μήκος, η μάζα m 1 αποκτά ταχύτητα υ 1 = 30m/s. α) To σύστημα των μαζών με το ελατήριο είναι μονωμένο ή όχι; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. β) Πόση είναι η ορμή του συστήματος πριν και μετά το κόψιμο του νήματος; γ) Να βρείτε την ταχύτητα υ 2 της μάζας m δ) Η ενέργεια m1υ1 m 2υ 2 από πού πιστεύετε ότι προήλθε; 2 2

15 14 Κεφάλαιο 6 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας 1. Σώμα μάζας m = 2kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F, Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,2. Να βρείτε το έργο της δύναμης F και το έργο της τριβής ολίσθησης Τ για μετατόπιση του σώματος κατά x = 10m. Δίνεται: g = 10m/s Ένα σώμα μάζας m = lkg μετατοπίζεται σε οριζόντιο επίπεδο κατά x = 0,5m δεμένο στο ένα άκρο δυναμόμετρου. Αν το δυναμόμετρο δείχνει σταθερή ένδειξη 20Ν και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ = 0,2 να βρείτε: α) τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα β) την επιτάχυνση του σώματος. Δίνεται: g = 10m/s 2 3. Σώμα μάζας m = 1 Kg αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου ύψους h = 10m και γωνίας κλίσεως φ. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ = 0,2 να βρείτε τα έργα όλων των δυνάμεων μέχρι που το σώμα φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Δίνονται g = 10m/s 2, ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8. 4. Σε ακίνητο σώμα που βρίσκεται στη θέση x = 0m σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη F που η αλγεβρική της τιμή μεταβάλλεται με τη θέση του σώματος σύμφωνα με τη σχέση: α) F = x (S.I.) β) F = 10 2x (S.I.) Να βρείτε το έργο της F για μετατόπιση x = 6m σε κάθε περίπτωση. 5. Ένα σώμα μάζας m = 40kg ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα υ = 2m/s, με την επίδραση σταθερής δύναμης F που σχηματίζει γωνία φ = 30 προς τα πάνω με το οριζόντιο δάπεδο. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι μ = 3 5, να βρείτε: α) τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα β) τη δύναμη F γ) το έργο της τριβής σε χρονική διάρκεια Δt = 3s της κίνησης. Δίνεται: g = 10 m/s Κιβώτιο μάζας m = 5kg αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Άνθρωπος ασκεί στο κιβώτιο σταθερή δύναμη F = 25N σε διεύθυνση που σχηματίζει με τo δάπεδο γωνία φ προς τα πάνω με ημφ = 4/5. Το κιβώτιο παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Για χρονική διάρκεια κίνησης Δt = 10s να υπολογίσετε: α) την επιτάχυνση του κιβωτίου β) το έργο της συνισταμένης δύναμης γ) το ποσό της ενέργειας που μεταφέρθηκε από τον άνθρωπο στο κιβώτιο δ) το ποσοστό αυτής της ενέργειας που έγινε θερμότητα λόγω τριβών. Δίνεται: g = 10m/s Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και στη θέση Α έχει κινητική ενέργεια Κ 1 = 80 J. Να βρείτε την κινητική ενέργεια Κ 2 του σώματος στη θέση B που απέχει από τη θέση Α απόσταση Δx = 4m, όταν η μόνη οριζόντια δύναμη που δέχεται το σώμα είναι η δύναμη τριβής από το επίπεδο μέτρου Τ = 5 Ν. 8. Σε ένα σώμα μάζας m = 2Kg, το οποίο αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη F = 20N. Αν το σώμα δέχεται από το επίπεδο δύναμη τριβής Τ = 8Ν, να βρείτε τη ταχύτητα του μετά από μετατόπιση Δx = 5m.

16 15 9. Σώμα μάζας m = 6 kg αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή στο σώμα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναμη F = 80Ν, οπότε το σώμα κινείται και δέχεται από το επίπεδο δύναμη τριβής ολίσθησης Τ = 30Ν. Για μετατόπιση του σώματος από την αρχική του θέση κατά Δx = 6m, να βρείτε: α) το έργο της δύναμης F και το έργο της τριβής ολίσθησης Τ β) την τελική ταχύτητα του σώματος γ) το χρονικό διάστημα που κινήθηκε το σώμα. 10. Σώμα μάζας m = 4kg που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο δέχεται δύναμη F = 20N υπό γωνία φ ως προς αυτό και αφού το μετατοπίσει κατά Δx 1 = 5m παύει να ασκείται. Το σώμα συνεχίζει να κινείται και σταματάει λόγο τριβών. Αν ο συντελεστής μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ = 0,2, να βρεθούν: α) η ταχύτητα του σώματος όταν παύει να ασκείται η δύναμη β) η συνολική μετατόπιση του σώματος. Δίνεται: ημφ = 0,8, συνφ = 0, Σε σώμα μάζας m = 2Kg που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10m/s ασκείται οριζόντια δύναμη F = 10Ν για χρόνο t = 2s. Αν ο συντελεστής τριβής είναι μ = 0,2 να βρείτε: α) την ταχύτητα υ του σώματος στο τέλος των 2s β) το ολικό διάστημα S που διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει. 12. Σώμα μάζας m = 1Kg αφήνεται να κινηθεί από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου ύψους h = 8m και γωνίας κλίσης φ. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου εργαζόμενοι με δυο τρόπους. Δίνονται: συντελεστής τριβής ολίσθησης μ = 0,1, ημφ = 0,8, συνφ = 0,6 και g = l0m/s Σώμα μάζας m = 1Kg αφήνεται να κινηθεί από την κορυφή τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1m. Αν το σώμα φτάνει στη βάση με ταχύτητα υ = 2m/s να βρείτε το έργο της τριβής για ολη τη διάρκεια της κίνησης. To σώμα να θεωρηθεί σημειακό Δίνεται g = 10 m/s Σε σώμα μάζας m = 10kg, το οποίο αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη F. Η αλγεβρική τιμή της δύναμης F μεταβάλλεται με την απόσταση x του σώματος από την αρχική του θέση Α σύμφωνα με τη σχέση F = 40 10x (F σε N, x σε m). Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι μ = 0,1, να βρείτε την ταχύτητα του σώματος στη θέση όπου μηδενίζεται η δύναμη F. Δίνεται: g = 10m/s Σώμα μάζας m βάλλεται προς τα πάνω κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ =45 με αρχική ταχύτητα υ 0 = 15m/s. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ = 0,8, να βρείτε: α) το διάστημα s που θα διανύσει το σώμα ανεβαίνοντας β) την ταχύτητα υ με την οποία θα ξαναπεράσει το σώμα από το σημείο βολής. Δίνονται: g = 10m/s 2 και ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου μ σ = 0, Σώμα μάζας m = 2kg αφήνεται να ολισθήσει από τη θέση Α, που βρίσκεται σε ύψος h = 10m, κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης θ = 30. Το σώμα, περνώντας από το Γ, συνεχίζει την κίνηση του στο οριζόντιο επίπεδο. α) Να βρείτε το έργο του βάρους στη διαδρομή Α Γ και τη κινητική ενέργεια του σώματος στο Γ. Να Α Γ δικαιολογήσετε γιατί είναι Α Γ W B ΔΚ. β) Αν το σώμα σταματήσει στο σημείο Δ με (ΔΓ) = h, να βρείτε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζόντιου επιπέδου. Δίνεται: g = 10m/s Σώμα μάζας m = 10kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγμή που το σώμα έχει ταχύτητα υ 0 = 7 m/s αρχίζει να δέχεται, δύναμη F = 20 Ν, που σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = 30. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ = Για μετατόπιση του σώματος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά Δx = 25 3 m να βρείτε: α) το αλγεβρικό άθροισμα των έργων όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. β) την τελική ταχύτητα του σώματος γ) την ενέργεια που προσφέραμε στο σώμα. Γιατί η ενέργεια αυτή δεν είναι ίση με την αύξηση της κινητικής ενέργειας του σώματος; Δίνεται: g = 10m/s 2.

17 Σώμα μάζας m =1Kg εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ 0 = 20m/s. Να βρείτε: α) το μέγιστο ύφος h max στο οποίο Θα φτάσει το σώμα β) την ταχύτητα με την οποία το σώμα επιστρέφει στο έδαφος γ) την ταχύτητα του σώματος σε ύψος x 1 = 15m από το έδαφος δ) σε ποιο ύφος το σώμα έχει ταχύτητα 15m/s h ε) την κινητική, δυναμική, μηχανική ενέργεια στο σημείο εκτόξευσης καθώς και σε ύψος max Σώμα μάζας m = 2kg ρίχνεται κατακόρυφα από το έδαφος με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10m/s. α) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή που αποκτά η δυναμική ενέργεια του σώματος. β) Πώς μεταβάλλεται η δυναμική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με το ύψος; Να κάνετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση. γ) Αν κατά την άνοδο υπάρχουν αντιστάσεις από τον αέρα F A = 5Ν, να βρείτε τη μέγιστη δυναμική ενέργεια που αποκτά το σώμα. 20. Από ένα σημείο Α ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με ταχύτητα υ 0 30m/s. Να βρείτε σε ποιο ύψος: α) η δυναμική ενέργεια του σώματος είναι διπλάσια της κινητικής του ενέργειας β) η κινητική ενέργεια του σώματος είναι διπλάσια της δυναμικής του ενέργειας. Δίνεται: g = 10m/s 2. Αντιστάσεις παραλείπονται. 21. Σώμα ρίχνεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ 0. Να αποδείξετε τον τύπο του μεγίστου ύψους υ 2 0 h max 2g α) με τη βοήθεια των τύπων της κινηματικής β) με τη βοήθεια του θεωρήματος της κινητικής ενέργειας γ) με εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας 22. Το σώμα του σχήματος, μάζας m = 2kg, είναι κρεμασμένο από το ελεύθερο άκρο αβαρούς σχοινιού που έχει μήκος l = 0,5m. Αν αφήσουμε το σώμα από τη θέση Α, όπου φ = 60, να βρείτε: α) τη δυναμική του ενέργεια στη θέση Α β) την ταχύτητα του στη θέση Γ γ) την κεντρομόλο δύναμη στη θέση Γ δ) την τάση του σχοινιού στη θέση Γ. Δίνεται: g = 10m/s Σώμα μάζας m = 2kg είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο αβαρούς νήματος μήκους l = lm και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Αν στην κατώτατη θέση Α της τροχιάς του το σώμα έχει ταχύτητα υ 1 = l0m/s, να βρείτε: α) τη μηχανική του ενέργεια β) την ταχύτητα του στις θέσεις Γ και Δ γ) την τάση του νήματος στη θέση Δ. Δίνεται: g = l0m/s Σώμα μάζας m = 2kg ρίχνεται οριζόντια από ύψος h = 20m από το έδαφος με ταχύτητα υ 0 = l0m/s. α) Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος όταν αυτό χτυπά στο έδαφος. β) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και το διάνυσμα της επιτάχυνση σε μια τυχαία θέση της τροχιάς του. Γιατί σε κάθε σημείο της τροχιάς του η οριζόντια ταχύτητα του σώματος είναι ίδια; γ) Να εξετάσετε αν η διεύθυνση της ταχύτητας υ 0 έχει επίπτωση στην ταχύτητα που το σώμα φτάνει στο έδαφος. 25. Σώμα μάζας m = 1kg βρίσκεται στο ανώτερο σημείο Α του τεταρτοκυκλίου που είναι λείο. Αν το αφήσουμε ελεύθερο, φθάνοντας στο κατώτερο σημείο του τεταρτοκυκλίου Γ, συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Αν η ακτίνα του τεταρτοκυκλίου είναι R = lm να βρείτε: α) την ταχύτητα του σώματος όταν διέρχεται από το κατώτερο σημείο Γ του τεταρτοκυκλίου. β) το διάστημα s που διανύει το σώμα πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. γ) τη μηχανική ενέργεια του σώματος στα σημεία Α, Γ, Ζ δ) τις μετατροπές ενέργειας που έχουμε κατά τη διάρκεια της κίνησης του.

18 Σώμα μάζας m = 1Kg που βρίσκεται στη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ σπρώχνεται προς τα πάνω από εργάτη που ασκεί δύναμη F = 20N παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος - επιπέδου είναι μ = 0,5 να βρείτε: α) την ταχύτητα του σώματος μετά από μετατόπιση S=2m β) τη χημική ενέργεια που κατανάλωσε ο εργάτης για να μετακινήσει το σώμα γ) τις ενεργειακές μετατροπές δ) το ποσοστό της χημικής ενέργειας του εργάτη που μετατράπηκε σε θερμότητα λόγω τριβών. Δίνονται ημφ = 0,8, συνφ = 0,6 και g = 10m/s Σώμα μάζας m = 1kg αφήνεται στο σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 60 που βρίσκεται σε ύψος h = lm από το οριζόντιο επίπεδο. Όταν το σώμα φθάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου συνεχίζει σε οριζόντιο επίπεδο μέχρις ότου σταματήσει. Αν το σώμα παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή τριβής και στα δύο επίπεδα μ = 3 4 να βρεθούν: α) Η ταχύτητα του σώματος στη βάση Γ του κεκλιμένου επιπέδου. β) Η μετατόπιση του σώματος πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. γ) Τις μετατροπές ενέργειας που έχουμε κατά τη διάρκεια της κίνησης. δ) Το ποσοστό της αρχικής δυναμικής ενέργειας που γίνεται θερμότητα στη κίνηση πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. 28. Σώμα μάζας m = 1Kg αφήνεται να πέσει από ύφος 1,8m από το έδαφος. Να βρείτε: α) τη μέση ισχύ Ρ μ του βάρους μέχρι να πέσει το σώμα στο έδαφος β) τη στιγμιαία ισχύ P στιγ του βάρους τη χρονική στιγμή 0,5s. γ) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής τη χρονική στιγμή 0,5s;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 91 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΈΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1. Το σώμα του σχήματος μετακινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κατά x=2m. Στο σώμα εκτός του βάρους του και της αντίδρασης του

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5//06 ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού.

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού. 1. Μια μικρή μπίλια εκσφενδονίζεται με οριζόντια ταχύτητα u από την άκρη Ο ενός τραπεζιού ύψους h=8 cm. Τη στιγμή που φθάνει στο δάπεδο το μέτρο της ταχύτητας της μπίλιας είναι u=5 m/sec. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής 1) Στο ταβάνι, στον τοίχο ή στο πάτωμα; Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου ταβάνι τοίχος και δάπεδο έχουν φτιαχτεί από το ίδιο υλικό και κάνουμε το εξής πείραμα. Εκτοξεύουμε μπαλάκι

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J]

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J] Ορµή 1. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με ταχύτητα 72 km/h. Κάποια στιγμή προσκρούει σε τοίχο και σταματάει. Αν η διάρκεια της σύγκρουσης είναι 0,2 s να βρείτε α) Την μεταβολή της ορμής του β) Τη

Διαβάστε περισσότερα

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση Β) Κυκλική κίνηση 1) Υπολογισμοί στην ομαλή κυκλική κίνηση. Μια μικρή σφαίρα, μάζας 2kg, εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας 0,5m, όπως στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 η σφαίρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 4. α. β. ii. iii. 6. α.

Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 4. α. β. ii. iii. 6. α. Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 1. Μια σφαίρα με μάζα m 1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με μια ακίνητη σφαίρα μάζας m 2. Ποια πρέπει να είναι η σχέση της μάζας m 1 με τη μάζα m 2 ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σώμα μάζας m=2kg εκτοξεύεται από τη θέση Α οριζόντιου επιπέδου με ταχύτητα υ 1 =15m/s. Φτάνοντας στη βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου έχει ταχύτητα υ 2 =10m/s. Η απόσταση ΑΒ=10m. Το

Διαβάστε περισσότερα

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Μια ράβδος ΑΒ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από έναν σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από ένα σημείο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 16118 Δύο σφαιρίδια Σ 1 και Σ 2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου φαίνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια.

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια. 4.1.. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m 1 =0,2kg με ταχύτητα υ 1 =6m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα Β μάζας m 2 =0,4kg.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου] ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s]

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 34. Μία κατακόρυφη ράβδος μάζας μήκους, μπορεί να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Διατήρηση της Ορμής.

3.1. Διατήρηση της Ορμής. 3.1. Διατήρηση της Ορμής. 3.1.Ορμή και ρυθμός μεταβολής της ορμής. Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=5m/s σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας R=10m. i) Υπολογίστε την ορμή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F 1 = 20 N πλάγια µε γωνία φ = 30 ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 5 m ί) το έργο κάθε δύναµης, ii) εάν το σώµα κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σωστό ή λάθος: Η στιγμιαία ταχύτητα: α. εκφράζει τη μεταβολή της μετατόπισης β. εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της θέσης κατά μία δεδομένη χρονική στιγμή γ. αναφέρεται σε μία δεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα. Δίνονται F 1 =8 3N, F 2 =14N, F 3

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σε κάθε κρούση ισχύει α η

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) ΕΚΦΩΝΗΣΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) Ένας κύβος και ένας δίσκος έχουν ίδια μάζα και αφήνονται από το ίδιο ύψος να κινηθούν κατά μήκος δύο κεκλιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα. Γενικές ασκήσεις Θέματα εξετάσεων από το 1ο κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα α Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β-1 Β1. Από την ταράτσα του λευκού πύργου ύψους h = 15 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα και τελικά φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα Δt = s. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική γενικής παιδείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική γενικής παιδείας ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική γενικής παιδείας ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 Άξονας xx Άξονας yy α x =0 α y =g υ x =υ 0 υ y =gt x=υ 0 t y= 1 gt OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ x y και x x1 x : Αρχή Επαλληλίας (Ανεξαρτησίας) Κινήσεων Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

περιφέρειας των δίσκων, Μονάδες 6 Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), Μονάδες 5

περιφέρειας των δίσκων, Μονάδες 6 Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), Μονάδες 5 15958 Στο σχήμα φαίνονται δύο δίσκοι με ακτίνες R1= 0,2 m και R2 = 0,4 m αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μη ελαστικό λουρί. Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες που διέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ : η μετατόπιση ενός σώματος (m) () Δx x x x : η τελική θέση του σώματος (m) x : η αρχική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στη κολλά σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση Ελαστική κρούση 1. Σώμα μάζας m 1 = 2 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ 1 = 4 m / s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m 2 = 4 kg που κινείται και αυτή προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΡΜΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΡΜΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΡΜΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια:

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: 10.30-13.00 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Όπου χρειάζεται, θεωρείστε δεδομένο ότι g = 10m/s 2. 1. Μία ράβδος ΟΑ, μήκους L = 0,5m, περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που περνάει από το ένα άκρο της Ο, με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β.

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β. 2.1.. 2.1.. Ομάδα Β. 2.1.Σχέσεις μεταξύ γραμμικών και γωνιακών μεγεθών στην ΟΚΚ. Κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας 40m με ταχύτητα μέτρου 4m/s. i) Ποια είναι η περίοδος και ποια η συχνότητά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 30/11/2014

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 30/11/2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 30//204 Ζήτημα 0 Να επιλεγεί η σωστή πρόταση ) Σώμα κινείται σε περιφέρεια κύκλου και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση.τότε: α) Το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή

Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 24-10-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 85/100 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΡΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΡΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ένας βαρκάρης βρίσκεται πάνω σε μια βάρκα και προσπαθεί να τη μετακινήσει σπρώχνοντας την από μέσα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Πώς το εξηγείτε; α) η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Λυμένες ασκήσεις Σώμα με μάζα = 2 Kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10 /s. Ασκείται σε αυτό οριζόντια δύναμη F = 10 N για χρόνο t = 2 s.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. 1. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. 1. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑ 2 1. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η πρώτη τους συνάντηση θα γίνει: α. Σε μια ώρα. β. Σε λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί,

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί, ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Σφαίρα Α μάζας 3m κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική φορά και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα Β μάζας m που κινείται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου Οριζόντια Βολή Ορμή Κρούσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου Οριζόντια Βολή Ορμή Κρούσεις Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου Οριζόντια Βολή Ορμή Κρούσεις Θέμα Α 1) Δύο σώματα ρίχνονται την ίδια χρονική στιγμή από το ίδιο σημείο με οριζόντιες ταχύτητες υ 1 και υ 2, με υ 1 > υ 2. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005

ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005 ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005 Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας). Ονοματεπώνυμο Αριθμός ταυτότητας Σας δίνονται 20 ισότιμα προβλήματα (10 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα

5 Προβλήματα Επανάληψης

5 Προβλήματα Επανάληψης Προβλήματα Επανάληψης 1 5 Προβλήματα Επανάληψης 5.1 Θέμα Α, Β 1. Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t = δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Προσοχή στα παρακάτω!!!!! 1. Σχεδιάζουμε το σώμα σε μια θέση της κίνησής του, (κατά προτίμηση τυχαία) και σημειώνουμε εκεί όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι

των δύο σφαιρών είναι ΘΕΜΑ B. Μια μικρή σφαίρα μάζας συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται με αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων. Ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 7/12/2014

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 7/12/2014 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 7/12/2014 ΘΕΜΑ 1 Από τις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή πρόταση: Α1. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. α) η κεντρομόλος επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β.

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Α) Αν η κρούση είναι μετωπική και ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 8 αυτοκίνητα σταθμευμένα ένα μετά το άλλο κάτω από μια οριζόντια πλατφόρμα. Το κάθε αυτοκίνητο έχει μήκος d = 3 m και ύψος h = 1,2 m. Τo

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-125 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t=0 από ορισμένο ύψος με αρχική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου, 2010 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Φυσική Γ Λυκείου - Μηχανική στερεού σώματος

Ασκήσεις. Φυσική Γ Λυκείου - Μηχανική στερεού σώματος - Μηχανική στερεού σώματος Ασκήσεις 1. Στερεό στρέφεται γύρω Ένας δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ο οποίος διέρχεται από το κέντρο και είναι κάθετος στο επίπεδο του. Ο δίσκος είναι

Διαβάστε περισσότερα