ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία"

Transcript

1 Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία Κώστας Βαλεοντής Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 1 Σημερινές δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα επαυξηθούν στο μέλλον Στην Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 11 Απριλίου 2014), στην ομιλία «Ελληνική ορολογία παρόν και μέλλον» [1], κάναμε ανασκόπηση των παρελθοντικών δράσεων της ΕΛΕΤΟ, παρουσιάσαμε τις σημερινές δραστηριότητές της, οι οποίες είπαμε ότι θα συνεχιστούν και θα επαυξηθούν στο μέλλον. Συγκεκριμένα: α. Στον καθαρά επιστημονικό τομέα θα συνεχιστεί η σειρά των Συνεδρίων «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία». β. Στον τομέα του καθορισμού αρχών και μεθόδων ορολογίας, θα συνεχιστεί η ενεργός συμμετοχή στην εργασία που γίνεται στην επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 1 και η προβολή του έργου της. γ. Στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Θα διοργανώνονται σεμινάρια για να ενημερώνονται τα μέλη των νέων συλλογικών οργάνων (επιτροπών, ομάδων) για τις αρχές και μεθόδους της Ορολογίας και ιδιαίτερα της οροδοσίας. δ. Στον τομέα της παραγωγής όρων, (1) θα συνεχιστούν οι εργασίες των συλλογικών μελών ΜΟΤΟ 2 και ΤΕ48/ΟΕ1 3 και θα επιδιωχθεί η ενεργοποίηση και των άλλων συλλογικών μελών, (2) θα συνεχιστεί η απόκριση σε αιτήματα απόδοσης ξενόγλωσσων όρων στα ελληνικά, από οπουδήποτε και αν προέρχονται αυτά, (3) θα συνεχιστεί και θα προαχθεί περαιτέρω η συνεργασία με την ΕΓΕ 4, την ΟΜΕΟΔΕΚ 5, την ΕΙΣ 6 και την ΕΛΨΕ 7 και θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη συνεργασιών και με πολλούς άλλους συλλογικούς φορείς και αντίστοιχη παραγωγή όρων. ε. Στον τομέα της διάθεσης και διάδοσης των όρων θα εξακολουθήσουν να παρέχονται δωρεάν οι όροι των ορολογικών πόρων (βάσεων, γλωσσαρίων κ.α.) που διατίθενται σήμερα στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ και θα εμπλουτίζονται με όλους τους νεοπαραγόμενους όρους, ενώ θα ΕΛΟΤ/ΤΕ21: Τεχνική Επιτροπή «Ορολογία Γλωσσικοί πόροι», επιτροπή ΕΛΟΤ που λειτουργεί με ευθύνη του ΤΕΕ, συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. Το ορολογικό έργο της περιέχεται στη Βάση TERMTERM. ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε στον ΟΤΕ, συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ σήμερα λειτουργεί στην ΕΛΕΤΟ. Το ορολογικό έργο της περιέχεται στη Βάση TELETERM. ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα «Ορολογία Πληροφορικής», ομάδα του ΕΛΟΤ, συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. Το ορολογικό έργο της περιέχεται στη Βάση INFORTERM. ΕΓΕ: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (Υπεύθυνος Σύνδεσμος: Νίκος Καρράς) ΟΜΕΟΔΕΚ:Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, ομάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Υπεύθυνος Σύνδεσμος: Νίκος Παπαδόπουλος) ΕΙΣ: Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών ΕΛΨΕ: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

2 προστίθενται και νέοι ορολογικοί πόροι που θα προκύπτουν από τις νέες συνεργασίες με άλλους συλλογικούς φορείς. Ταυτόχρονα, με τη συνέχιση της συμμετοχής του προέδρου και μελών του ΓΕΣΥ 8 και της ΕΛΕΤΟ γενικότερα στο Τranslatum και σε άλλα φόρα ή στο Φέισμπουκ θα προωθούνται οι ήδη υιοθετημένοι όροι. Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες (α. έως ε.) είναι δυνατόν να υπάρξει στενότερη συνεργασία με την ΕΕ. Γενικά: α. Στενότερη συνεργασία και συμμετοχή των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ στη διοργάνωση και περακολούθηση των συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». β. Ενεργότερη συμβολή των υπηρεσιών ορολογίας της ΕΕ στο έργο της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 με τη μελέτη των σχεδίων Ελληνικών Προτύπων που καλύπτουν την ορολογική εργασία (δηλαδή τη δουλειά τους) όταν αυτά υποβάλλονται σε δημόσιο σχολιασμό και την υποβολή εποικοδομητικών σχολίων και, στη συνέχεια, με την εφαρμογή των προτύπων αυτών. γ. Συμβολή στη διοργάνωση σεμιναρίων ορολογκής κατάρτισης. δ. (1) Ανάθεση στην ΕΛΕΤΟ εργασιών παραγωγής, επικύρωσης ή ανασκόπησης συλλογών όρων της Διαδραστικής Βάσης Ορολογίας ΙΑΤΕ 9 ή για τον εμπλουτισμό της ΙΑΤΕ. (2) Ενδεχόμενη ένταξη της απόκρισης σε αιτήματα απόδοσης ξενόγλωσσων όρων στα ελληνικά, από οπουδήποτε και αν προέρχονται αυτά, στο υπό διαμόρφωση δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση. (3) Ενίσχυση της συνεργασίας των διάφορων ειδικών φορέων με την ΕΛΕΤΟ για την παραγωγή έγκυρων ορολογικών πόρων προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στην ΙΑΤΕ ή να υπαχθούν σε ένα γενικό πλαίσιο αναζήτησης όρων μέσω της ΙΑΤΕ. ε. Διάθεση των ορολογικών πόρων του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ και μέσω της ΙΑΤΕ. Στα παρακάτω θα εξετάσουμε τρόπους πρακτικής συνεργασίας της ΕΛΕΤΟ με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ορολογίας, στο άμεσο μέλλον, με σκοπό την ικανοποίηση τόσο διαρκών όσο και έκτακτων μεταφραστικών αναγκών της. Ειδικότερα τρόπους εμπλουτισμού της Βάσης Όρων ΙΑΤΕ και σύνδεσής της με τους ορολογικούς πόρους (βάσεις και γλωσσάρια όρων) της ΕΛΕΤΟ. 2. Ορολογικοί πόροι που διαθέτει σήμερα η ΕΛΕΤΟ στο ευρύ κοινό 2.1 Ορολογική πληροφόρηση βιβλιογραφία αρθρογραφία α. Το περιοδικό «Ορόγραμμα» Το ενημερωτικό περιοδικό «Ορόγραμμα» εκδίδεται και διατίθεται δωρεάν, ανελλιπώς κάθε δύο μήνες από το 1993 μέχρι σήμερα (αρ.φύλλων 1 128). Μέχρι πρότινος στελνόταν ταχυδρομικώς σε πάνω από 800 αποδέκτες και ηλεκτρονικώς περίπου σε αποδέκτες. Σήμερα, λόγω κατάργησης των σημαντικά χαμηλών ταχυδρομικών τελών στις εφημερίδες και τα περιοδικά των συλλόγων, έχουν μειωθεί σε λιγότερο από τους μισούς οι ταχυδρομικοί αποδέκτες ταυτόχρονα, όμως, έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικοί αποδέκτες. Όλα τα φύλλα του Ορογράμματος διατίθενται ελεύθερα, ως αρχεία pdf, στην ιστοσελίδα: ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η διμηνιαία έκδοση της ΕΛΕΤΟ ( Μετά τη λήξη κάθε έτους, η ΕΛΕΤΟ εκδίδει την επιτομή όλων των φύλλων ως εκείνο το έτος, σε ενιαίο αρχείο pdf, μέσα στο οποίο μπορεί κανένας να αναζητήσει θέματα και όρους που έχουν εξεταστεί και δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε φύλλο της επιτομής. Κάθε νέα επιτομή περιέχει και όλες τις προηγούμενες. Έχουν ήδη εκδοθεί και αναφορτωθεί οι Επιτομές 1 4 ( ). Εκτός από ενημερωτικά κείμενα που αφορούν τα μέλη της ΕΛΕΤΟ και τις εκδηλώσεις της, στο Ορόγραμμα δημοσιεύονται ορολογικά νέα (διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, έκδοση βιβλίων, λεξικών, λεξιλογίων, γλωσσαρίων κτλ.), επώνυμα άρθρα που αφορούν τον τομέα της ορολογίας και της γλώσσας γενικότερα, καθώς και πολλοί ξενόγλωσσοι όροι που έχουν εξεταστεί και απόδοθεί με ελληνικούς τόσο από τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ όσο και από το ίδιο το ΓΕΣΥ. 8 9 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. IATE: InterActive Terminology for Europe (Βάση όρων της ΕΕ) 2

3 Η πολιτική που εφαρμόζει η ΕΛΕΤΟ για το υλικό που διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπό της αναγράφεται στην αρχική ιστοσελίδα του ως εξής: «Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση κειμένων που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, με την υποχρέωση: Να γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για κείμενο της ΕΛΕΤΟ ( και ότι είναι αναδημοσίευση, και επίσης να γίνεται οπωσδήποτε παραπομπή στην ακριβή ιστοσελίδα του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ, όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει το πλήρες αρχικό κείμενο και μάλιστα και αργότερα στην όποια ενδεχόμενη μεταγενέστερη έκδοσή του.» β. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις των συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Οι 414 επιστημονικές ανακοινώσεις, που παρουσιάστηκαν στα 9 συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», υπάρχουν στους τόμους των συνεδρίων, οι οποίοι εκτυπώθηκαν λίγο πριν από την έναρξη του κάθε συνεδρίου, δόθηκαν στους συνέδρους στις μέρες του συνεδρίου και τέθηκαν αμέσως σε κυκλοφορία στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Τους τόμους αυτούς μπορεί κανένας να τους προμηθευτεί, έναντι χαμηλού τιμήματος, από την ΕΛΕΤΟ ή (προκειμένου για τους τόμους των συνεδρίων 4 ου έως 7 ου ) και από το ΤΕΕ ως χορηγό των συνεδρίων και συνεκδότη. Ήδη, όμως, τα κείμενα των 308 ανακοινώσεων (των συνεδρίων 4 ου έως 9 ου ) έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα: Ανακοινώσεις Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ( του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ. Στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ δημοσιεύονται και επιλεγμένα κείμενα βιβλίων, άρθρων ή ομιλιών από παλαιότερες εκδηλώσεις ή και από τα Συνέδρια της ΕΛΕΤΟ, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ορολογία και για την ΕΛΕΤΟ γενικότερα. (ιστοσελίδα: Βιβλία, Άρθρα και Ομιλίες: Έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ η εγκεκριμένη από το ΓΕΣΥ «Προδιαγραφή σύνταξης εργασιών που υποβάλλονται με το αίτημα της δημοσίευσης στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ» ( ELETOsite.pdf 2.2 Βάσεις όρων α. Η Βάση TELETERM ( Η Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM είναι τετράγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και δημιουργήθηκε το 1990 από τον ομιλούντα (ως Υπεύθυνο της ΜΟΤΟ), ως βάση δεδομένων dbase III-Plus, αργότερα μετετράπη από τον ίδιο σε Βάση Δεδομένων MS Access από το 2003 προσφέρεται στο Ίντερνετ, σήμερα ως Βάση MySQL, όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκτελέσει δωρεάν αναζητήσεις όρων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και τροφοδότηση της Βάσης TELETERM γίνεται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο της ΜΟΤΟ. Η Βάση TELETERM σήμερα περιέχει αντιστοιχίες ελληνικών-αγγλικών όρων, αντιστοιχίες ελληνικών-αγγλικών-γαλλικών, αντιστοιχίες ελληνικών-αγγλικών-γαλλικών-γερμανικών όρων και αρκτικόλεξα, ακρώνυμα και άλλες συντομογραφίες. Η δωρεάν διάθεση στο Ίντερνετ αποφασίστηκε με τριμερή Συμφωνία: του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), ως ιδρυτή και υποστηρικτή της ΜΟΤΟ, από το 1989 μέχρι το 2012, της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), της οποίας η ΜΟΤΟ αποτελεί ιδρυτικό συλλογικό μέλος και του Υπευθύνου της ΜΟΤΟ, ως δημιουργού της Βάσης και υπευθύνου για τη δυναμική λειτουργία της, τη συντήρηση και ανάπτυξή της. Στην πεδιοδομή της Βάσης TELETERM περιλαμβάνονται τα βασικά πεδία του Πίνακα 1, που ακολουθεί (τα οποία σε κάθε λήμμα αντιστοιχούν σε μία και μόνο έννοια). 3

4 Σημείωση 1 Βασικά πεδία της Βάσης TELETERM Αγγλικός όρος Αγγλική συντομομορφή Ελληνικός όρος Ελληνική συντομομορφή Γαλλικός όρος Γαλλική συντομομορφή Γερμανικός όρος Γερμανική συντομομορφή Πίνακας 1 Παραδείγματα error-free second EFS ασφάλματο δευτερόλεπτο EFS seconde sans erreur SSE fehlerfreie Sekunde EFS Ξενόγλωσση πηγή αναφοράς IEC 50(704) Ελληνική πηγή αναφοράς ΕΛΟΤ Στάδιο επεξεργασίας 3 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πολιτική δημιουργίας και εφαρμογής καθαρά ελληνικών ακρωνύμων και συντομογραφιών, κατά κανόνα χρησιμοποιούνται και στην ελληνική γλώσσα τα αγγλικά ακρώνυμα, τόσο στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών όσο και στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών. Σημείωση 2 Ο όρος που βρίσκεται σε στάδιο 3 είναι οριστικός. Ο όρος που βρίσκεται σε στάδιο 2 έχει υποστεί επεξεργασία και είναι στη φάση του Σχεδίου για Δημόσια Κρίση και σχολιασμό, ενώ ο όρος που βρίσκεται σε στάδιο 4 και μεγαλύτερο έχει υποστεί μία ή περισσότερες αναθεωρήσεις. Σημείωση 3 Οι συνώνυμοι όροι στην Ορολογία είναι ταυτόσημοι (είναι δηλαδή εναλλάξιμοι σε όλα τα συγκείμενα). Εγγράφονται στο ίδιο πεδίο και χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα, όπως στο παράδειγμα του Πίνακα 2. Κατά κανόνα, ο πρώτος από τα συνώνυμους όρους είναι ο προτιμώμενος όρος και οι υπόλοιποι είναι δεκτοί όροι. Εάν όμως σε δύο γλώσσες υπάρχουν συνώνυμα που έχουν σχηματιστεί με ανάλογο τρόπο (σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα [2]), τότε κατά την μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη προτιμώνται οι ακριβείς αντιστοιχίες. Στο παράδειγμα του Πίνακα 2, όλοι οι όροι όλων των γλωσσών αφορούν την ίδια έννοια επομένως καταρχήν, οποιοσδήποτε από τους τρεις συνώνυμους αγγλικούς όρους της πρώτης στήλης του Πίνακα 2 μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με οποιονδήποτε από τους τρεις συνώνυμους ελληνικούς όρους και στα γαλλικά με οποιονδήποτε από τους δύο συνώνυμους γαλλικούς όρους. Στα γερμανικά ο όρος είναι ένας, χωρίς συνώνυμα. Επειδή, όμως, οι ελληνικοί και οι γαλλικοί συνώνυμοι όροι είναι ανάλογα ισοδύναμα των αγγλικών προτιμώνται οι αντιστοιχίες: differential transformer διαφορικός μετασχηματιστής transformateur differential και induction coil επαγωγικό πηνίο bobine d'induction καθώς και hybrid transformer υβριδικός μετασχηματιστής. Αγγλικός όρος differential transformer, induction coil, hybrid transformer Ελληνικός όρος διαφορικός μετασχηματιστής, επαγωγικό πηνίο, υβριδικός μετασχηματιστής Γαλλικός όρος transformateur différentiel, bobine d'induction Πίνακας 2 Γερμανικός όρος Ξενόγλωσση πηγή αναφοράς Induktionsspule IEC 50(722) (Terminology of Telephony) Ελληνική πηγή αναφοράς ΕΛΟΤ (Ορολογία Τηλεφωνίας) Στάδιο επεξεργασίας 3 Σε καμία περίπτωση, στην Ορολογία, δεν χρησιμοποιούνται οιονεί συνώνυμα. 4

5 β. Η Βάση INFORTERM ( H δημιουργία της τρίγλωσσης Βάσης Όρων Πληροφορικής INFORTERM (με πορεία ανάλογη προς εκείνη της βάσης TELETERM), η εισαγωγή όλων των ορολογικών δεδομένων σ' αυτήν και η ηλεκτρονική επεξεργασία τους, έγιναν και γίνονται προσωπικά από τον ομιλούντα (ως Υπεύθυνο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1), ο οποίος έχει και την ευθύνη του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Η Βάση INFORTERM σήμερα περιέχει περίπου τρίγλωσσα (αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά) ορολογικά λήμματα της τεχνολογίας πληροφοριών, δηλ. από ισοδύναμους όρους σε καθεμιά από τις τρεις γλώσσες Η πρόσβαση και αναζήτηση στη Βάση INFORTERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ, με σκοπό να προωθήσει τη χρήση ελληνικών όρων πληροφορικής από το φοιτητικό αλλά και το ευρύτερο κοινό. Στην αρχή, η δωρεάν διάθεση στο Ίντερνετ αποφασίστηκε με τριμερή Συμφωνία: της ΕΛΕΤΟ, ως της επίσημης υπερκείμενης οργάνωσης συντονισμού και υποστήριξης της ελληνικής ορολογίας, του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρο, καθηγητή Γιάννη Κάβουρα, μερίμνη του οποίου η βάση φιλοξενήθηκε σε εξυπηρετητή του Τμήματος του Υπευθύνου της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ως δημιουργού της Βάσης και υπευθύνου για τη δυναμική λειτουργία της, τη συντήρηση και ανάπτυξή της. Μετά τον θάνατο του καθηγητή Γιάννη Κάβουρα, και ύστερα από διάφορες μεταβολές που έγιναν στον ιστότοπο του ΟΠΑ, η Βάση δεν μπορεί πλέον να ενημερώνεται στο ΟΠΑ έτσι, η τελευταία έκδοσή της παρέχεται από τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ. Στην πεδιοδομή της Βάσης INFORTERM περιλαμβάνονται τα βασικά πεδία του Πίνακα 3, που ακολουθεί (τα οποία σε κάθε λήμμα αντιστοιχούν σε μία και μόνο έννοια). Βασικά πεδία της Βάσης INFORTERM Αγγλικός όρος Αγγλική συντομομορφή Ελληνικός όρος Ελληνική συντομομορφή Γαλλικός όρος Γαλλική συντομομορφή Κωδικός αριθμός της πηγής αναφοράς Πίνακας 3 Παραδείγματα bit error ratio, bit error rate BER λόγος δυφιακών σφαλμάτων BER taux d'erreur binaire, taux d'erreur sur les bits TEB L22 Ξενόγλωσση πηγή αναφοράς ISO/IEC :1995 Ελληνική πηγή αναφοράς ΕΛΟΤ Στάδιο επεξεργασίας 2 Και για τη Βάση INFORTERM ισχύουν οι Σημειώσεις 1, 2 και 3. γ. Η Βάση TERMTERM και η βάση TermTerm H δημιουργία, η τροφοδότηση και η συντήρηση της τρίγλωσσης Βάσης Όρων της Ορολογίας TERMTERM ( έγιναν και γίνονται προσωπικά από τον ομιλούντα (ως βασικό μέλος της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21). 5

6 Η Βάση TERMTERM σήμερα περιέχει ορολογικά λήμματα, που περιλαμβάνουν αγγλικούς όρους του τομέα της Ορολογίας, ελληνικούς ισοδύναμους όρους, γαλλικούς ισοδύναμους όρους και η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τους νέους όρους που παράγει το συλλογικό μέλος ΕΛΟΤ/ΤΕ21. Στην πεδιοδομή της Βάσης TERMTERM περιλαμβάνονται τα βασικά πεδία του Πίνακα 4, που ακολουθεί (τα οποία σε κάθε λήμμα αντιστοιχούν σε μία και μόνο έννοια): Βασικά πεδία της Βάσης TERMTERM Αγγλικός όρος Αγγλική συντομομορφή Ελληνικός όρος Ελληνική συντομομορφή Γαλλικός όρος Γαλλική συντομομορφή Πίνακας 4 Παραδείγματα special language, language for special purposes LSP ειδική γλώσσα LSP langue de spécialité LSP Κωδικός αριθμός όρου Κωδικός αριθμός της πηγής αναφοράς S1 Ξενόγλωσση πηγή αναφοράς ISO :2000 Ελληνική πηγή αναφοράς ΕΛΟΤ 561-1:2006 Στάδιο επεξεργασίας 3 Και για τη Βάση TERMTERM ισχύουν οι Σημειώσεις 1, 2 και 3. Η διεθνής τετράγλωσση Βάση Όρων της Ορολογίας TermTerm ( termterm/pages/main/search.aspx) περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της βάσης TERMTERM της ΕΛΕΤΟ, βάσει γραπτής συμφωνίας μεταξύ της ΕΛΕΤΟ και του Διεθνούς Δικτύου Ορολογίας Termnet, και περιλαμβάνει επιπλέον και τους ισοδύναμους γερμανικούς όρους. 1.3 Γλωσσάρια όρων Στην ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια» ( του ιστοτόπου της η ΕΛΕΤΟ διαθέτει δωρεάν τη χρήση των γλωσσαρίων όρων: α. Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας (Έκδοση 3) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο, Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο και Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο (1.330 τρίγλωσσα λήμματα) β. Φιλοτελική ορολογία Γλωσσάριο με 100 ελληνικούς όρους και ορισμούς (με τους αγγλικούς ισοδύναμους όρους σε πολλούς από αυτούς) γ. Γενικοί και ειδικοί όροι της ακουστικής (Έκδοση 11) Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο όρων ακουστικής (9.643 δίγλωσσα λήμματα) δ. Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI) (473 δίγλωσσα λήμματα) ε. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων (556 δίγλωσσα λήμματα) (Έκδοση 1) στ. Πολύγλωσσο (σήμερα 7 γλώσσες) γλωσσάριο όρων δομικής μηχανικής (γλωσσάριο IABSE) ζ. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων της ψυχολογίας (γλωσσάριο ΕΛΨΕ) Στην ιστοσελίδα «Όροι στα φόρα» ( διαθέτει δωρεάν το Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων που έχουν εγκριθεί από την ΕΛΕΤΟ (Έκδοση 12) δίγλωσσα λήμματα) ( (Περιέχονται όροι που δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα και όροι που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε διαδικτυακά φόρα κυρίως στο Translatum.gr και έχουν εγκριθεί από το ΓΕΣΥ) Το γλωσσάριο αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς. 6

7 3. Οι ορολογικοί πόροι της ΕΛΕΤΟ και η ΙΑΤΕ 3.1 Ανασκόπηση των συλλογών όρων της ΙΑΤΕ που εκπονήθηκαν από συλλογικά μέλη και ειδικές ομάδες της ΕΛΕΤΟ Στη βάση όρων ΙΑΤΕ έχουν ενσωματωθεί οι συλλογές όρων στα ακόλουθα θεματικά πεδία, οι οποίες εκπονήθηκαν από συλλογικά μέλη ή ειδικές ομάδες της ΕΛΕΤΟ για την μεγάλη «συνιστώσα» της ΙΑΤΕ, τη βάση όρων Eurodicautom: α) Συλλογές ορολογίας (περίπου ελληνικοί ισοδύναμοι όροι) στα πεδία: Τηλεπικοινωνίες (συλλογικό μέλος ΜΟΤΟ) Ωκεανογραφία (ειδική ομάδα). β) Συλλογές ορολογίας 10 (περίπου ελληνικοί ισοδύναμοι όροι) στα πεδία: Αλιεία (ειδική ομάδα) Επιστημες Γης και Περιβάλλοντος (ειδική ομάδα) Τεχνολογία Πληροφοριών και Τεκμηρίωση (συλλογικό μέλος ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) Υποδομή Κατασκευών, Δημόσιων έργων και Μεταφορών (ειδική ομάδα) Οικονομία, Εμπόριο, Νομοθεσία και Διοίκηση (ειδική ομάδα) Υφαντουργία και Δασοπονία (ειδική ομάδα) Μηχανολογία και Μηχανοτεχνία (ειδική ομάδα) Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα (ειδική ομάδα) Ιατρική (συλλογικό μέλος Ομάδα Ορολογίας IATROTEK) γ) Συλλογές ορολογίας 11 (περίπου ελληνικοί ισοδύναμοι όροι) στα πεδία: Τηλεπικοινωνίες (συλλογικό μέλος ΜΟΤΟ) Ιατρική (συλλογικό μέλος Ομάδα Ορολογίας IATROTEK) Στατιστική (ειδική ομάδα) Οικονομικά (ειδική ομάδα) Ηλεκτρολογία (ειδική ομάδα) Περιβάλλον (ειδική ομάδα) Όλες οι παραπάνω συλλογές εκπονήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο Eurodicautom κατά τη δεκαετία του 1990 (οι τελευταίες το 2000). Έκτοτε, δεν έγινε καμιά ανασκόπηση/συντήρηση των συλλογών αυτών, ενώ σε τομείς που εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία πληροφοριών, η ιατρική, αρκετοί από τους όρους έχουν τροποποιηθεί ή έχουν αντικατασταθεί από άλλους προτιμώμενους όρους. Η συντήρηση των όρων ενός θεματικού πεδίου είναι ευθύνη των ειδικών του πεδίου. Κάθε θεματική συλλογή όρων, ενταγμένη σε οποιονδήποτε ορολογικό πόρο, πρέπει, κατά καιρούς, να επανεξετάζεται και να επανεπικυρώνεται, όπως λ.χ. τα διεθνή τυποποιητικά κείμενα (π.χ. τα Διεθνή Πρότυπα του ISO) ανασκοπούνται κάθε 5 έτη και ή παραμένουν τα ίδια ή εκσυγχρονίζονται (τροποποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα). Και όταν λέμε «ευθύνη των ειδικών» εννούμε από μια ομάδα ειδικών του πεδίου των οποίων το έργο θα τελεί υπό την κρίση και αποδοχή όλης της αντίστοιχης κοινότητας του πεδίου. Προτείνεται, λοιπόν: Με συνεργασία της ΕΛΕΤΟ και της Υπηρεσίας λειτουργίας της ΙΑΤΕ να αποφασιστεί τρόπος και να δρομολογηθούν έργα ανασκόπησης τουλάχιστον των πλέον κρίσιμων από τις προαναφερόμενες συλλογές. 3.2 Τρόποι διάθεσης των ορολογικών πόρων της ΕΛΕΤΟ για τον εμπλουτισμό της ΙΑΤΕ α. Ενσωμάτωση βάσεων όρων και γλωσσαρίων όρων στην ΙΑΤΕ Σε συνεργασία με το μεταφραστικό γραφείο ΟΜΑΔΑ Σε συνεργασία με το μεταφραστικό γραφείο ΟΜΑΔΑ 7

8 Όλο το ορολογικό υλικό που είναι δωρεάν διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, διέπεται από την πολιτική που διατυπώθηκε στην παράγραφο 1.1.α παραπάνω. Επομένως, θεωρητικά, το υλικό αυτό μπορεί ελεύθερα να ενσωματωθεί στην ΙΑΤΕ, τηρουμένων των προϋποθέσεων της προαναφερόμενης πολιτικής. Πλην όμως, το θέμα της δυναμικής επαύξησης και βελτίωσης και εν γένει της συντήρησης του υλικού αυτού είναι κεφαλαιώδες. Τόσο οι βάσεις όσο και τα γλωσσάρια επαυξάνονται και βελτιώνονται συνεχώς. Αναρτώνται νεότερες εκδόσεις με συνεχώς αυξανόμενο περιεχόμενο και με αρκετές αναθεωρήσεις όρων ή και καθιερώσεις άλλων προτιμώμενων όρων. Αυτός ο εμπλουτισμός και η βελτίωση χάνονται με την εφάπαξ ενσωμάτωση ενός ορολογικού πόρου στην ΙΑΤΕ, εκτός εάν ληφθεί ειδική μέριμνα από την πλευρά της ΙΑΤΕ ώστε, σε συμφωνία με την ΕΛΕΤΟ, και με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε συνεργαζόμενου με αυτήν φορέα, να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση των παλαιότερων εκδόσεων του αντίστοιχου πόρου με τις νεότερες. β. Σύνδεση βάσεων όρων και γλωσσαρίων όρων με την ΙΑΤΕ Ο δεύτερος και ορθολογικότερος τρόπος είναι: να υπάρχει πρόσβαση στους ορολογικούς πόρους (βάσεις και γλωσσάρια όρων) του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ μέσω μιας γενικής διεπαφής αναζήτησης της ΙΑΤΕ. Το λογισμικό μιας τέτοιας διεπαφής θα προβλέπει την εύκολη προσάρτηση του συνδέσμου που οδηγεί στην ιστοσελίδα κάθε νέου ορολογικού πόρου. Εφόσον υπάρξει τέτοια συμφωνία, η ΕΛΕΤΟ θα φροντίζει ώστε ο σύνδεσμος με τον κάθε ορολογικό πόρο να είναι μοναδικός και να μην εξαρτάται από την έκδοση του ορολογικού πόρου έτσι η πρόσβαση θα γίνεται πάντοτε προς την τελευταία ανηρτημένη έκδοση του πόρου. Με την ανάρτηση κάθε νέου ορολογικού πόρου, η ΕΛΕΤΟ θα ενημερώνει την Υπηρεσία λειτουργίας της ΙΑΤΕ ώστε αυτή να προσαρτά στη γενική διεπαφή αναζήτησης τον σύνδεσμο με τον νέο πόρο. Ο χρήστης της γενικής διεπαφής αναζήτησης της ΙΑΤΕ με μία και μόνη αναζήτηση θα «ψάχνει» ταυτόχρονα σε όλους τους ορολογικούς πόρους τους συνδεδεμένους με την ΙΑΤΕ. Κάθε φορέας συνεργαζόμενος με την ΕΛΕΤΟ θα συντηρεί και θα εμπλουτίζει, σε συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ, τον αντίστοιχο ορολογικό πόρο, η τελευταία έκδοση του οποίου θα αναρτάται στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ και θα είναι προσβάσιμη μέσω της ΙΑΤΕ χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο σχετικός σύνδεσμος. Έτσι, τα ορολογικά δεδομένα που θα εμφανίζονται στον αναζητητή χρήστη θα είναι τα πιο πρόσφατα επικυρωμένα. 4. Φορείς που συνεργάζονται με την ΕΛΕΤΟ Εκτός από τους φορείς που ήδη αναφέρθηκαν ΕΓΕ, ΥΠΑ (ΟΜΕΟΔΕΚ), ΕΙΣ, ΕΛΨΕ άλλοι φορείς που συνεργάζονται με την ΕΛΕΤΟ είναι οι φορείς που έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση των συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» [1]: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Ειδικότερα, στενή συνεργασία στη λειτουργία επιτροπών και ομάδων για την καθιέρωση προτύπων του τομέα Ορολογία και για στην παραγωγή όρων, υπήρχε μέχρι σήμερα και ελπίζουμε ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει, με τον ΕΛΟΤ (σεμινάρια ορολογικής κατάρτισης, επιτροπές και ομάδες τυποποίησης) και το ΤΕΕ (επιτροπή ΤΕ21). Αναλυτικά, αναφερθήκαμε στους φορείς αυτούς στην ομιλία [1]. Εδώ, συνοπτικά, αναφέρουμε ότι: α. Ο ΕΛΟΤ σήμερα είναι Λειτουργική Ομάδα του ΕΣΥΠ (Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας) και καλύπτει πολλές δεκάδες τεχνικές επιτροπές τυποποίησης σε αντίστοιχα θεματικά πεδία. Απευθύνεται, επομένως, σε ένα μεγάλο σύνολο ειδικών τεχνικών στελεχών. β. Το ΤΕΕ είχε δραστηριοποιηθεί από παλιά στην τυποποίηση και, κατά συνέπεια, στην παραγωγή όρων στο πλαίσιο των Τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, που λειτούργησαν ή λειτουργούν με την 8

9 ευθύνη και υποστήριξή του. Στο ΤΕΕ λειτουργούν, επίσης, εννέα Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας, κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία από τις εννέα βασικές ειδικότητες των μηχανικών. Το ΤΕΕ έχει μέλη όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς της Ελλάδας. 5 ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ και ΤΕΕ κύριοι φορείς παραγωγής τεχνικών όρων «Μέχρι σήμερα, σημαντικότατο ρόλο στην Ορολογία, και στην παραγωγή όρων ειδικότερα, έχουν διαδραματίσει, ως τώρα, οι τρεις φορείς: ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ και ΤΕΕ, οι οποίοι συνολικά απευθύνονται σε όλον σχεδόν τον τεχνικό κόσμο. Η ΕΛΕΤΟ καλύπτει πλήθος θεματικών πεδίων και απευθύνεται στα συλλογικά μέλη της που καλύπτουν ορισμένους τομείς (Ορολογία, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ακουστική, ιατρική, δημόσια διοίκηση) και στα ατομικά μέλη της που προέρχονται από πολλά άλλα θεματικά πεδία, αλλά και σε όργανα και μέλη συνεργαζόμενων συλλογικών φορέων (ΕΓΕ, ΥΠΑ/ΟΜΕΟΔΕΚ, IABSE, ΕΛΨΕ, ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΕΛΕΤΟ μπορεί να αναπτύξει συνεργασία τόσο με την Ακαδημία (ΚΕΕΟΝ 12 ) και τα ΑΕΙ όσο και με όλες τις επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, όχι μόνο των τεχνικών τομέων, αλλά και των κοινωνικών επιστημών. Ο ΕΛΟΤ (που σήμερα είναι Λειτουργική Ομάδα του ΕΣΥΠ) απευθύνεται στις πολυπληθείς (100 και πλέον) τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας τους (πέραν εκείνων που είναι και συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ) οι οποίες αποτελούνται από ένα σημαντικό πλήθος μελών και καλύπτουν όλους τους τεχνικούς τομείς της τυποποίησης. Το ΤΕΕ απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, διαθέτοντας και επιστημονικές επιτροπές για τις βασικές ειδικότητες των μηχανικών. Επιπλέον, μπορεί να εξασφαλίσει ευκολότερα την συνεργασία με τα κατά ειδικότητα συλλογικά όργανα των μηχανικών. Συνοπτικά, η ΕΛΕΤΟ, ο ΕΛΟΤ και το ΤΕΕ απευθύνονται σε όλον σχεδόν τον τεχνικό κόσμο και μπορούν να καλύψουν το υπό δημιουργία «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» σε όλους τους τεχνικούς τομείς, ενώ η ΕΛΕΤΟ, επιπλέον, έχει την «καταστατική» δυνατότητα να δημιουργήσει ή συνεργαστεί με όργανα και «μη τεχνικών» τομέων, όπως π.χ. σε θεματικά πεδία των κοινωνικών επιστημών.» [1]. 6 Πρόταση της ΕΛΕΤΟ για την υλοποίηση του Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση Με το παραπάνω σκεπτικό, που διατυπώθηκε στην Ημερίδα της [1] για τη σύσταση ενός «Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση», προτάθηκε από την ΕΛΕΤΟ αυτό του σχήματος 1, το οποίο θα αποκρίνεται ταχύτατα στα ορολογικά αιτήματα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της ΕΕ. Συνοπτικά, το δίκτυο αυτό προτάθηκε να αποτελείται κυρίως από τα τρία «υποδίκτυα ορολογίας» της ΕΛΕΤΟ, του ΕΛΟΤ και του ΤΕΕ πρόσωπα-κόμβους των οποίων αποτελούν: τα άτομα-μέλη, οι επικεφαλής των οργάνων-μελών (συλλογικών μελών, επιτροπών ή ομάδων εργασίας) και τα πρόσωπα-σύνδεσμοι των συνεργαζόμενων φορέων, να έχει δε τη δυνατότητα να δεχτεί και άλλα υποδίκτυα ορολογίας, που ενδεχομένως θα λειτουργήσουν. Η Ομάδα Εισόδου Εξόδου (ΟΕΕ) προτάθηκε να είναι ένα τριμερές όργανο (ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ΤΕΕ), το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους τομείς που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5 και το οποίο θα παίζει τον ρόλο της διεπαφής με την Μεταφραστική Υπηρεσία της ΕΕ, δηλαδή: θα δέχεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία το αίτημα απόδοσης όρων και θα το εισάγει στο δίκτυο, δρομολογώντας το προς τους κατάλληλους αποδέκτες, θα συντονίζει τη διαχείριση του αιτήματος μέσα στους τρεις επιμέρους φορείς και σε όλο το δίκτυο, ώστε να προκύψει η εκάστοτε ενδεδειγμένη απόκριση θα εξάγει από το δίκτυο την απόκριση στο αίτημα, προς την Μεταφραστική Υπηρεσία. Τη γραμματειακή υποστήριξη της ΟΕΕ προτάθηκε να την αναλάβει η ΕΛΕΤΟ. 12 Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών 9

10 Η ΟΕΕ προτάθηκε να συσταθεί και συγκροτηθεί βάσει ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας το οποίο θα υπογραφεί από τους τρεις φορείς (ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ΤΕΕ) και στο οποίο θα περιγράφεται το δίκτυο και θα αναλύεται η λειτουργία του. Η κατά βήματα δημιουργία και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αναλύθηκαν λεπτομερώς στην Ημερίδα της [1]. Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας θα το αποδεχθούν, με δηλωσή τους, όλα τα πρόσωπα-κόμβοι του δικτύου που θα ενταχθούν αρχικά σ αυτό, καθώς επίσης θα το αποδέχεται και κάθε νεότερο πρόσωπο-κόμβος που θα προσχωρεί και θα εντάσσεται σ αυτό στο μέλλον. Πρόταση για την υλοποίηση του «Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» ΑΚΑ ΜΥΠ ΑΚΑ: Ακαδημία Αθηνών ΕΕΕ: Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ενώσεις ΕΕΜ: Επιστημονικές Ενώσεις Μηχανικών ΕΜ: Επιτροπή Μηχανικών (ΤΕΕ) Μ: Μέλος (ατομικό μέλος ΕΛΕΤΟ, μέλος ΤΕΕ) ΜΥΠ: Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ ΟΕΕ: Ομάδα Εισόδου Εξόδου (ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ΤΕΕ) ΣΜ: ΤΕ: Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Τεχνική Επιτροπή (τυποποίησης) Είσοδος Έξοδος Συνεργασία Γραμματειακή υποστήριξη ΑΕΙ ΕΕΕ ΟΕΕ ΕΕΜ ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ ΤΕΕ ΣΜ... ΣΜ Μ... Μ ΤΕ... ΤΕ ΕΜ... ΕΜ Μ... Μ Σχήμα 1 Πρόταση της ΕΛΕΤΟ για την υλοποίηση του ΔΟΡΕΓΜ Ασχέτως εάν υλοποιηθεί ή όχι η πρόταση της ΕΛΕΤΟ, το πνεύμα της είναι σαφές: Έγκυρους όρους μπορούμε να έχουμε, είτε ως περιεχόμενο ενός ορολογικού πόρου είτε ως απάντηση σε επί τούτω (ad hoc) ορολογικά ερωτήματα μεταφραστών ή άλλων συντακτών κειμένων, μόνο με τη συμμετοχή και τη συναίνεση της κοινότητας των ειδικών του σχετικού θεματικού πεδίου, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των επιστημονικών οργάνων της και πολύ περισσότερο μέσω των ορολογικών εάν υπάρχουν οργάνων της (επιτροπών/ομάδων ορολογίας ή, γενικότερα, τυποποίησης), αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερων ατομικών μελών της. 7 Ακρώνυμα και αρκτικόλεξα EURODICAUTOM ΙΑΤΕ ISO Τράπεζα Όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προκάτοχος της ΙΑΤΕ) Interactive Terminology for Europe (Διαδραστική βάση όρων της ΕΕ) International Organization for Standardization Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 10

11 ITU ΓΓΕΤ ΕΙΣ ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ/ΤΕ21 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΕΜ ΙΕΛ ΚΕΕΟΝ Μ ΜΟΤΟ ΜΥΠ ΟΕΕ ΟΤΕ ΣΜ ΤΕΕ ΤΕ International Telecommunication Union Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Τεχνική Επιτροπή «Αρχές Τεχνικής Ορολογίας» Ομάδα Εργασίας «Ορολογία Πληροφορικής» Επιτροπή Μηχανικών (ΤΕΕ) Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών Μέλος (ατομικό μέλος ΕΛΕΤΟ, μέλος ΤΕΕ) Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ Ομάδα Εισόδου Εξόδου (τριμερής: ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ΤΕΕ) Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τεχνική Επιτροπή (τυποποίησης) Παραπομπές [ 1] Βαλεοντής, Κ. (2014), Ελληνική ορολογία παρόν και μέλλον ( ) [ 2] Βαλεοντής, Κ. (1997) «Ο Αναλογικός Κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης Ελληνικής Ορολογίας» στο Β.Α. Φιλόπουλος και Τ. Αναγνωστοπούλου (επιμ.) Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ανακοινώσεις 1ου Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΛΕΤΟ, Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Υπεύθυνος ομάδων ορολογίας Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) Ηλ.Ταχ.: 11

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31, Αθήνα E E Λ Ε Τ Ο L Το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής γλώσσας και η πρόταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Γιώργος Τσιάμας, Γενικός Γραμματέας E E

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY E Λ Ε Τ Ο L ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ E (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ

Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ Παρουσίαση στη Σύνοδο των Προέδρων των Τμημάτων Πληροφορικής στις 6-11-2005 Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ Κ. Βαλεοντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ)

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY E Λ Ε Τ Ο L ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ E (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ 14 η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Γιώργος Τσιάμας, Γενικός Γραμματέας E E

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση Η ελληνική μετάφραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απολογισμός και Προοπτικές 5 η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων 21 Μαΐου 2015 Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση 1 Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ορολογία παρόν και μέλλον

Ελληνική ορολογία παρόν και μέλλον Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 Ελληνική ορολογία παρόν και μέλλον Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Διεθνής Ημερίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 22 Απριλίου 2016 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Διεθνής Ημερίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 22 Απριλίου 2016 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Διεθνής Ημερίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 22 Απριλίου 2016 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ 5000 υπάλληλοι της ΕΕ ασχολούνται με τη μετάφραση σε 10 Όργανα και Υπηρεσίες Το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Π. Τάσιος Ορολογία ΕΛΕΤΟ (ένα μικρό αφιέρωμα)

Θ. Π. Τάσιος Ορολογία ΕΛΕΤΟ (ένα μικρό αφιέρωμα) 7ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009 Θ. Π. Τάσιος Ορολογία ΕΛΕΤΟ (ένα μικρό αφιέρωμα) Κ. Βαλεοντής 1 Πέρα από τις πολυπληθείς εργασίες και τα δημοσιεύματά του στον ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - BOOK REVIEW. Αννας Ριτσατάκη, Αγάπης Κώτση και Χρήστου Αυγουστή, «Σειρά ΕΚΘΕΣΕΙΣ, Έκθεση ΚΑΠΗ Μελισσίων», ΚΕΠΕ, 1993

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - BOOK REVIEW. Αννας Ριτσατάκη, Αγάπης Κώτση και Χρήστου Αυγουστή, «Σειρά ΕΚΘΕΣΕΙΣ, Έκθεση ΚΑΠΗ Μελισσίων», ΚΕΠΕ, 1993 «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 43, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 43, No 3-4, University of Piraeus ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - BOOK REVIEW Αννας Ριτσατάκη, Αγάπης Κώτση και Χρήστου Αυγουστή, «Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Στο Λουξεμβούργο Εργάζονται περίπου 4000 από τους 5000 υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY E Λ Ε Τ Ο L ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ E (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Β.Α. Φιλόπουλου για την καθιέρωση της ποιότητας

Το όραμα του Β.Α. Φιλόπουλου για την καθιέρωση της ποιότητας ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Το όραμα του Β.Α. Φιλόπουλου για την καθιέρωση της ποιότητας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργώντας υποδομή για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση 10 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015 Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Εις μνήμη ΜΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 Μαϊου 2015 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 Μαϊου 2015 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 Μαϊου 2015 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ 5000 υπάλληλοι της ΕΕ ασχολούνται με τη μετάφραση σε 10 Όργανα και Υπηρεσίες Το 2014 μεταφράστηκαν 2,5 εκατομμύρια σελίδες ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου 2009

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου 2009 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304150 Πράξη Θεματική Ενότητα Γ: Δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας

Η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE (ELETO) ΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών Σίνα 31, Αθήνα JOURNÉE Jeudi 23 mars 2006 Auditorium

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας

Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διάλεξη: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008, ώρα: 18:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Ομιλητής: Κώστας Βαλεοντής Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας

Η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών Σίνα 31, Αθήνα SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE (ELETO) JOURNÉE Jeudi 23 mars 2006 Auditorium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , e mail: Αρ.Πρωτ. : 2281

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , e mail: Αρ.Πρωτ. : 2281 Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603 6 Fax: 2661087641, e mail: rc@ionio.gr Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 29/08/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Μονάδα Πληρ. : Μονάδα Προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Kostas E. Valeontis Vasilis A. Filopoulos SUMMARY

Kostas E. Valeontis Vasilis A. Filopoulos SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κώστας Ε. Βαλεοντής Βασίλης Α. Φιλόπουλος Η Ελληνική Ορολογία αναπτυσσόταν άναρχα μέσα από το έργο μεμονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. ΕΛΟΤ - Συχνές Ερωτήσεις 1 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ; Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Οδηγός Σπουδών

E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Καινοτομίας: Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών E-learning Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο

Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Εσπερίδα ΕΛΟΤ: «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες» 9 Νοεµβρίου 2005 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Τεχνικός Υπεύθυνος της ΤΕ-Τ και της ΜΟΤΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διανομή Οδηγού Καριέρας 2014

Διανομή Οδηγού Καριέρας 2014 Διανομή Οδηγού Καριέρας 2014 Ο Οδηγός Καριέρας εκδίδεται τα τελευταία χρόνια από το kariera.gr, αποτελώντας μέρος μιας συστηματικής και συνολικής προσπάθειας ώστε να έρθουν κοντά οι νέοι απόφοιτοι και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Εμπειρογνώμονα φυματίωσης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα διαχείρισης δεδομένων / Επικεφαλής ομάδας υπηρεσιών δεδομένων επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 07/09/2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 07/09/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 07/09/2012 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών και Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ. : 2310 995165 Fax: 2310 99 5165

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές ή Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελείται από 240 π.μ. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα