Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402"

Transcript

1 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου, γλωσσολόγος, παρατηρήτρια της επιτροπής ΤΕ21«Αρχές Ορολογίας» Συνομιλητές: Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συντονίστρια της τεχνικής επιτροπής ΤΕ21 Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-ηλεκτρονικός, εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΟ και εισηγητής στην ΤΕ21 Γιάννης Σαριδάκης, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην ΤΕ21 Στέλλα Χατζημαρή, βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος της επιτροπής ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 Κώστας Βαλεοντής 1 Από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 1087:1969 στα Διεθνή Πρότυπα ISO :2000 και ISO :2000 και από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969 στο Διεθνές Πρότυπο ISO 704:2000 Η ιστορία των Διεθνών Προτύπων ISO 1087 και ISO 704 αρχίζει από το Η πρώτη έκδοσή τους, από την ISO/TC37, δεν είχε το στάτο Προτύπου αλλά Σύστασης: ISO/R 1087:1969 «Vocabulary of terminology» [1] και ISO/R 704:1968 «Naming principles» [2]. Η πρώτη από αυτές τις συστάσεις όριζε όλες τις έννοιες της Ορολογίας, με τις περισσότερες από τις οποίες ήταν διατυπωμένη η δεύτερη, ενώ η δεύτερη περιείχε μια σειρά 31 αριθμημένων «Αρχών» που πρέπει να τηρούνται στην ονοματοδοσία. Συνοπτικά, οι αρχές αυτές δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1, όπως αποδόθηκαν-προσαρμόστηκαν από την επιτροπή ΤΕ21 στα αντίστοιχα Σχέδια Ελληνικών Προτύπων: Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982 [3] και Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 [4] (επεξεργασμένα από την ΤΕ21 από το 1981) και κωδικοποιήθηκανερμηνεύθηκαν σε σχετική ερμηνευτική έκδοση το 1988 [5]. Πίνακας 1 Οι «αρχές» της ονοματοδοσίας (σύμφωνα με τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969) όπως αυτές αποδόθηκαν στο αντίστοιχο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 [4] Α/Α Αρχή ονοματοδοσίας 1. Επιλογή μεταξύ συγκρουόμενων αρχών: Πρέπει να γίνεται σοβαρή διερεύνηση. 2. Γλωσσική οικονομία: δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια από όση απαιτεί η περίσταση. 3. Προσοχή στη φύση των εννοιών: Να μην ταυτίζονται οι έννοιες με τα αντικείμενα ούτε να συγχέονται με τους όρους. 4. Οριοθέτηση των εννοιών: Κάθε νέα έννοια πρέπει να οριοθετείται με προσοχή ανάμεσα στις σχετιζόμενες με αυτήν ήδη γνωστές έννοιες που υπάγονται στο ίδιο σύστημα εννοιών. 5. Συγκεντρωτικοί πίνακες / διαγράμματα εννοιών: Η αμοιβαία οριοθέτηση των εννοιών πρέπει να διευκρινίζεται με συστηματικό κατάλογο ή με το «δέντρο» του σχετικού συστήματος εννοιών. 6. Ιεράρχηση ισοδύναμων χαρακτηριστικών: ενδογενή, εξωγενή (προορισμού, προέλευσης). 7. Ο ορισμός ως σημείο εκκίνησης: Η ονοματοδότηση μιας έννοιας ξεκινά πάντοτε από τον ορισμό της 8. Συμφωνία των ορισμών: ο ορισμός πρέπει να ειναι σύμφωνος με τους ορισμούς των συναφών εννοιών 9. Οι όροι των ορισμών: Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται σε έναν ορισμό πρέπει να είναι γνωστοί (να αποδίδουν έννοιες που έχουν ήδη οριστεί). Να μην γίνεται αμοιβαία παραπομπή μεταξύ όρων 10. Περιορισμοί στη χρήση ενός ορισμού: Πρέπει να αναφέρεται ρητά αν υπάρχουν.

2 11. Βαθμός ακρίβειας των ορισμών: Αυτός πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται το λεξιλόγιο. 12. Το πλησιέστερο γένος: Σε έναν εντατικό ορισμό, το γένος που χρησιμοποιείται για να οριστεί ένα είδος πρέπει να είναι το πλησιέστερο δυνατό που έχει ήδη οριστεί. 13. Πληρότητα των εντατικών ορισμών: Από έναν εντατικό ορισμό δεν πρέπει να λείπουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας. 14. Αξία των εκτατικών ορισμών: Από τη φύση τους δεν μπορούν να είναι εξαντλητικοί. Είναι όμως χρήσιμοι πολλές φορές ως συμπληρώματα των εντατικών ορισμών. 15. Εικονογραφήματα: Συχνά δίνουν περισσότερη ακρίβεια ή σαφήνεια στους ορισμούς (εικόνες, σχήματα, διαγράμματα). 16. Γλωσσική καταλληλότητα: Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε η μορφολογία των όρων να ταιριάζει στη αντίστοιχη γλώσσα (π.χ. να ακολουθούνται οι κανόνες σύνθεσης και παραγωγής) 17. Συνοπτικότητα των όρων: Οι όροι πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συνοπτικοί με την προϋπόθεση ότι παραμένουν κατανοητοί. 18. Συντετμημένοι όροι: Μπορούν να χρησιμοποιούνται συντετμημένοι όροι που σχηματίζονται με συντομογράφηση των συνθετικών μιας σύνθετης λέξης ή μιας φράσης. 19. Μεταγραμματισμός: Για τον μεταγραμματισμό από ένα αλφάβητο σε άλλο πρέπει να χρησιμοποιούνται τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα (Για τα ελληνικά στο λατινικό αλφάβητο: ΕΛΟΤ 743). 20. Αντιστοιχία εσωτερικής μορφής και ορισμού: Η εσωτερική μορφή ενός σύνθετου ή ενός μεταφορικού όρου πρέπει να αντανακλά τα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας ή τουλάχιστο να μην έρχεται σε αντίθεση με αυτά. 21. Εσωτερική μορφή των σύνθετων όρων: Οι σύνθετοι όροι μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι με συνοπτικούς ορισμούς και πρέπει να ακολουθούν τις αρχές των ορισμών. 22. Δυνατότητα σχηματισμού παραγώγων: Ο νέος όρος θα πρέπει να επιδιώκεται να επιτρέπει το σχηματισμό παραγώγων. 23. Κακή επιλογή συνθετικών: Πρέπει να αποφεύγονται σύνθετοι όροι, στους οποίους το προσδιορισμένο συνθετικό δεν υποδηλώνει γένος της έννοιας που αποδίδεται με τον σύνθετο όρο. 24. Μεταφορικοί όροι: Είναι δυνατή η χρήση μεταφορικών όρων, με πρόσδοση νέας σημασίας σε κοινούς όρους ή σε όρους άλλου θεματικού πεδίου, με την προϋπόθεση ότι το πεδίο αυτό είναι αρκετά διαφορετικό. 25. Διφορούμενοι όροι: Όροι με περισσότερες από μία παραπλήσιες σημασίες που απαντούν συχνά στο ίδιο πεδίο γνώσης πρέπει να αποφεύγονται. 26. Συνώνυμοι όροι: Τα συνώνυμα επιβαρύνουν τη μνήμη και δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχουν περισσότερες από μία έννοιες. Στην επιστημονική γλώσσα προέχει η σαφήνεια από την γλαφυρότητα με τη χρήση συνωνύμων στο ίδιο κείμενο. 27. Ελληνικοί και διεθνείς όροι ως συνώνυμα: Όταν υπάρχουν διεθνείς όροι καλό είναι να υιοθετούνται προσαρμοζόμενοι ανάλογα. (Οι διεθνείς όροι με ελληνική προέλευση (αντιδάνεια) πρέπει να εξετάζονται με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται αλλοιώσεις και παραβιάσεις λόγω κακού σχηματισμού τους). 28. Εμμονή στην καθιερωμένη χρήση: Όταν μια έννοια ή ένας όρος έχουν γίνει γενικά αποδεκτά, δεν πρέπει να αλλαχτούν χωρίς πειστικά επιχειρήματα και βάσιμη προσδοκία ότι η αλλαγή θα γίνει γενικά αποδεκτή. 29. Αλλαγές σημασίας ενός όρου: πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή σημασίας ενός καθιερωμένου όρου για την ονοματοδότηση νέας έννοιας. Είναι προτιμότερο να εισάγονται νέοι όροι για τις νέες έννοιες. 30. Συστηματική παρουσίαση των λεξιλογίων ορολογίας: Κατά γενικό κανόνα τα βασικά λεξιλόγια ορολογίας πρέπει να είναι συστηματικά. Κάθε αλφαβητικό λεξικό ή λεξιλόγιο πρέπει να βασίζεται, για τη σύνταξή του, σε ένα συστηματικό από το οποίο έχει προέλθει. 31. Ρόλος των συμφραζομένων στη χρήση των όρων: Στη χρήση ενός όρου που αποδίδει έννοια γένους, τα συμφραζόμενα του όρου συχνά περιορίζουν τη σημασία του όρου σε έννοια είδους. 2

3 Ένας σύντομος σχολιασμός των «Αρχών» αυτών: α. Οι αρχές αυτές έχουν τον χαρακτήρα απαιτήσεων, συστάσεων ή και επισημάνσεων. β. Κάποια ζεύγη αρχών (π.χ. 2 η και 28 η, 17 η και 20 η, 17 η και 21 η ) έρχονται σε αντίθεση (συγκρούονται) μεταξύ τους και είναι αυτονότο ότι θα πρέπει να υπερτερήσει η μία έναντι της άλλης (εφαρμογή της 1 ης Αρχής) γ. Εμπεριέχουν τις απαιτήσεις για το ορίζον (τον ορισμό) και το οριστέον (τον όρο) της κλασικής Λογικής, όπως για παράδειγμα και τους 4 κανόνες του καλού ορισμού [6] : Πίνακας 2. Πώς καλύπτονται οι τέσσερις κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής [6] από τις Αρχές Κανόνας Διατύπωση του Κανόνα Αρχή 1 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής. 17 η Αρχή 2 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν ορίζει το άγνωστο με το άγνωστο, ούτε στη θέση του ορίζοντος μέλους δίνει μια απλώς διαφορετική διατύπωση του οριστέου. 3 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν είναι ποτέ κυκλικός, δεν ορίζει δηλαδή την έννοια Α με την έννοια Β και πάλι την έννοια Β με την έννοια Α. 4 ος Κανόνας Τα δύο μέλη του καλού ορισμού (το οριστέον και το ορίζον) ως έννοιες πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο πλάτος. 9 η Αρχή 9 η Αρχή 7 η και 10 η Αρχή (όχι ρητά, όμως) δ. Κάποια ζεύγη αρχών συγχέονται ή αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους (όπως η 2 η και η 17 η ) Η έκδοση του ISO 704, ως Διεθνούς Προτύπου πλέον, έγινε το 1987 με τον τίτλο ISO 704:1987, Principles and Methods of terminology [7], ενώ η έκδοση του ISO 1087, ως Διεθνούς Προτύπου, έγινε το 1990 με τον τίτλο ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary [8]. Τα Σχέδια ΕΛΟΤ 561:1982 και ΕΛΟΤ 402:1982 δεν εκδόθηκαν ποτέ ως πρότυπα, παρότι η ΤΕ21 είχε ολοκληρώσει την επεξεργασία τους. Μετά την έκδοση όμως του ISO 704:1987 βάσει αυτού η ΤΕ21 εκπόνησε το νέο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας. Το πρότυπο ISO 704:1987 και το αντίστοιχό του Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, που έχουν πλέον διάρθρωση προτύπου, δεν αναφέρονται σε «αρχές», παρ όλο που αποτελούν τεχνική αναθεώρηση της Σύστασης ISO/R 704:1968 και περιέχουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου της. Γενικά, δίνουν εικόνα βεβιασμένης, πρόχειρης και ελλιπούς σύνταξης έναντι της αρχικής Σύστασης. Συνοπτικά, η διάρθρωσή τους δίνεται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3 Διάρθρωση του ISO 704:1987 και του αντίστοιχου ΕΛΟΤ 402: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 2 Παραπομπές 3 Έννοιες 3.1 Έννοιες και αντικείμενα 3.2 Χαρακτηριστικά 3.3 Βάθος και πλάτος 3.4 Σχέσεις μεταξύ των εννοιών (ιεραρχικές σχέσεις, μη ιεραρχικές σχέσεις) 3.5 Συστήματα εννοιών 4 Ορισμοί 4.1 Γενικά 4.2 Τύποι ορισμών (εντατικοί ορισμοί, εκτατικοί ορισμοί) 4.3 Συμφωνία των ορισμών 4.4 Αρχές δημιουργίας ορισμών (χαρακτηριστικά που αντανακλώνται στον ορισμό, επάρκεια ένός ορισμού, συστηματική φύση ενός ορισμού, συνοπτικότητα ενός ορισμού, ελλιπείς ορισμοί, κυκλικοί ορισμοί, ταυτολογία, αρνητικοί ορισμοί) 3

4 4.5 Εικονογραφήματα 5 Όροι 5.1 Γενικά 5.2 Δομή και σχηματισμός των όρων (συνθετικά των όρων, μέθοδοι σχηματισμού όρων) 5.3 Συστήματα όρων 5.4 Αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας (ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, διαγλωσσική ισοδυναμία) 5.5 Απαιτήσεις για την επιλογή και το σχηματισμό όρων (γλωσσική ορθότητα όρου, ακρίβεια όρου, συνοπτικότητα όρου, παραγωγική ικανότητα των όρων, μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας) 5.6 Συντομογραφίες (κυρίως συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, ακρώνυμα, αρχές σχηματισμού συντομευμένων μορφών όρων) 5.7 Μεταγραμματισμός και εκλατινισμός των όρων Παράρτημα Εξήγηση βασικών εννοιών (προσωρινό παράρτημα που ίσχυσε ως την έκδοση του ISO 1087:1990) Η πορεία της διεθνούς τυποποίησης των αρχών της Ορολογίας συνεχίστηκε, άσχετα αν δεν την παρακολούθησε η ελληνική τυποποίηση, λόγω μακρόχρονης αδράνειας. Η 2 η έκδοση του ISO 704 έγινε το 2000 με τον τίτλο ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [11], ενώ αντί 2 ης έκδοσης του ISO 1087 εκδόθηκαν το ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [9] και ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications [10]. Πρώτη μέριμνα της ανασυγκροτημένης (2005) ΤΕ21 ήταν η εκπόνηση των αντίστοιχων Ελληνικών Προτύπων ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 με προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα. Έτσι η σημερινή κατάσταση είναι αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα 4 Πίνακας 4 Τα σήμερα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα για τις αρχές της Ορολογίας και τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές ΕΛΟΤ 402: η Έκδοση, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι (Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 Θα εκδοθεί στις αρχές του 2008) Τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 561.2, που έχουν ήδη εκδοθεί, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των όρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Ορολογίας. Περιέχουν συνολικά (και τα δύο μαζί) 424 ελληνικούς όρους με τους αντίστοιχους ισοδύναμους 424 αγγλικούς και 424 γαλλικούς όρους. Οι 212 από τους όρους αυτούς συνοδεύονται και από τους ορισμούς των αντίστοιχων εννοιών. Τρίγλωσσα γλωσσάρια των όρων αυτών πρόκειται να τοποθετηθούν στον ιστότοπο του ΤΕΕ και της ΕΛΕΤΟ. 2 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ και του ΕΛΟΤ Παραδείγματα εννοιοδιαγραμμάτων με ορισμένους βασικούς ελληνικούς όρους Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ είναι η ακόλουθη: 4

5 Πίνακας 5 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.1:2006 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Λεξιλόγιο 3.1 Γλώσσα και πραγματικότητα 3.2 Έννοιες 3.3 Ορισμοί 3.4 Κατασημάνσεις 3.5 Ορολογία 3.6 Επόψεις της ορολογικής εργασίας 3.7 Ορολογικά προϊόντα 3.8 Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα Α.1 Γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται στα εννοιοδιαγράμματα Α.2-Α.9 Γλώσσα και πραγματικότητα, Έννοιες, Ορισμοί, Κατασημάνσεις, Ορολογία, Επόψεις της ορολογικής εργασίας, Ορολογικά προϊόντα, Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Βιβλιογραφία Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ είναι η ακόλουθη: Πίνακας 6 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.2:2007 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο 2 Γενικές έννοιες 3 Οργάνωση δεδομένων 4 Φιλτράρισμα ορολογικών δεδομένων 5 Χαρακτήρες 6 Αποθήκευση δεδομένων 7 Άντληση πληροφοριών 8 Χειρισμός δεδομένων 9 Επικύρωση δεδομένων 10 Εργασίες 11 Συναφή πεδία εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Η εργασία της ΤΕ21 στην επεξεργασία των προτύπων αυτών έγινε ακριβώς με τον τρόπο που το ίδιο το πρότυπο ΕΛΟΤ περιγράφει για την ορολογική εργασία, δηλαδή συστηματικό. Όλες οι έννοιες του προτύπου που συνοδεύονται από ορισμό εντάχθηκαν σε συστήματα εννοιών σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις. Δύο παραδείγματα τέτοιων συστημάτων δίνονται στις δύο επόμενες σελίδες. 5

6 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.1:2006 Α.5 Κατασημάνσεις κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας με ένα σημείο (σημάδι) που την υποδηλώνει (μη λεκτική κατασήμανση) (λεκτική κατασήμανση) ατομική έννοια έννοια που αντιστοιχεί σε ένα και μόνο αντικείμενο (πλήρης μορφή) συντομομορφή κατασήμανση που σχηματίζεται με παράλειψη λέξεων ή γραμμάτων μιας κατασήμανσης μεγαλύτερου μήκους και παριστάνει την ίδια έννοια όρος λεκτική κατασήμανση μιας γενικής έννοιας σε είδιο θεματικό πεδίο όνομα λεκτική κατασήμανση μιας ατομικής έννοιας σύμμειγμα όρος που σχηματίζεται με ψαλίδιση και συνδυασμό δύο χωριστών όρων γενική έννοια έννοια που αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα αντικείμενα που αποτελούν ομάδα λόγω κοινών ιδιοτήτων απαρχαιωμένος όρος όρος που δεν είναι πλέον σε κοινή χρήση απλός όρος όρος που περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα δάνειος όρος όρος που έχει ληφθεί από άλλη γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο σύμπλοκος όρος όρος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες ρίζες προτιμώμενος όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως ο κύριος όρος για δεδομένη έννοια δεκτός όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως συνώνυμο ενός προτιμώμενου όρου αδόκιμος όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως μη συνιστώμενος νεολογισμός νεόκοπος όρος που δημιουργείται για να αποδώσει δεδομένη έννοια διαβάθμιση αποδεκτότητας όρου διαβάθμιση βάσει προκαθορισμένης κλίμακας που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενός όρου 6

7 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.2:2007 Α.2 Γενικές έννοιες (γνώση) (εργασία) (εργασία) πληροφορία (2.1) (εκτέλεση εργασίας) (εκτέλεση εργασίας) δεδομένα (2.2) επεξεργασία πληροφοριών (2.4) επεξεργασία δεδομενων (2.3) επεξεργασία γλώσσας (2.5) κείμενο (2.6) (αριθμητικές πράξεις) (λογικές πράξεις) ταξινόμηση (8.4) συγχώνευση (8.5) επεξεργασία κειμένου (11.2) σύνταξη κειμένου (11.3) ταξινόμηση συγχώνευση αποθήκευση άντληση (7.1) οπτική παρουσίαση (8.6) (εκτύπωση) 7

8 3 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 Σύνοψη των βασικών αρχών για την ελληνική γλώσσα Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 του οποίου η επεξεργασία πλησιάζει προς το τέλος της είναι η ακόλουθη: Πίνακας 7 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 (ISO 704:2000) 0 Εισαγωγή 0.1 Επισκόπηση 0.2 Συμβάσεις και συμβολισμοί 1 Αντικείμενο 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Όροι και ορισμοί 4 Αντικείμενα 5 Έννοιες 5.1 Φύση των εννοιών για την Ορολογία 5.2 Ατομικές και γενικές έννοιες 5.3 Χαρακτηριστικά (Φύση των χαρακτηριστικών, Βάθος και πλάτος, Ουσιώδη και επουσιώδη χαρακτηριστικά, Διακριτικά χαρακτηριστικά) 5.4 Σχέσεις εννοιών (Τύποι σχέσεων εννοιών, Ιεραρχικές σχέσεις, Συσχετικές σχέσεις) 5.5 Συστήματα εννοιών (Φύση των συστημάτων εννοιών, Τύποι συστημάτων εννοιών) 5.6 Ανάπτυξη συστημάτων εννοιών 6 Ορισμοί 6.1 Φύση των ορισμών 6.2 Τύποι ορισμών (Εντατικοί ορισμοί, Εκτατικοί ορισμοί) 6.3 Γραφή των ορισμών (Αρχές για τη γραφή των ορισμών, Συστηματική φύση των ορισμών, Λακωνικότητα των ορισμών, Θεματικό πεδίο, Αρχή της υποκατάστασης) 6.4 Ελαττωματικοί ορισμοί (Κυκλικοί ορισμοί, Ελλιπείς ορισμοί, Αρνητικοί ορισμοί) 6.5 Σημειώσεις 6.6 Γραφικές παραστάσεις 7 Κατασημάνσεις 7.1 Τύποι κατασημάνσεων 7.2 Όροι (Σχέσεις όρων-εννοιών, Μονοσημία, Ομωνυμία, Συνωνυμία) 7.3 Σχηματισμός όρων Αρχές σχηματισμού όρων (Διαφάνεια, Συνέπεια, Γλωσσική καταλληλότητα, Γλωσσική οικονομία, Παραγωγικότητα και συνθετικότητα, Γλωσσική ορθότητα, Γλωσσική εντοπιότητα) 7.4 Ονόματα 7.5 Σύμβολα 8 Τυποποίηση των ορολογίων 8.1 Αποδοκιμοποίηση των όρων 8.2 Εναρμόνιση 8.3 Μεταγραμματισμός και μεταγραφή 9 Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο 8

9 Το πρότυπο όπως και στην πρώτη έκδοσή του δεν αποκαλεί «αρχές» τις διάφορες «απαιτήσεις» (για τις έννοιες, για τους ορισμούς, για τις κατασημάνσεις κτλ. εκτός από τις απαιτήσεις του κεφαλαίου «Σχηματισμός των όρων» που τις αποκαλεί αρχές σχηματισμού των όρων. Οι αρχές αυτές είναι επτά: διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα και συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα. Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε μερικές από τις αρχές αυτές με κάποιες από εκείνες τις αρχικές «αρχές» της Σύστασης ISO/R 704:1969 (Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982) ως εξής: Πίνακας 8 Αρχή σχηματισμού των όρων (ISO 704:2000 ΕΛΟΤ η έκδοση) διαφάνεια συνέπεια γλωσσική καταλληλότητα γλωσσική οικονομία παραγωγικότητα και συνθετικότητα γλωσσική ορθότητα γλωσσική εντοπιότητα Αρχή ονοματοδοσίας (ISO/R 704:1969) 20 η 2 η και 17 η 22 η 16 η Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο εκδόσεις του ISO 704 εγκαταλείφθηκαν κάποιες «Αρχές» οι οποίες δεν καλύφθηκαν με αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου όπως π.χ. οι Αρχές 1 η, 6 η, 28 η κ.ά. Και η μεν 1 η Αρχή μπορεί να είναι αυτονόητη και να μην χρειάζεται, αλλά η 28 η όμως; Η καθιερωμένη χρήση έπαψε να παίζει σημαντικό ρόλο; Υπάρχουν και άλλες ελλείψεις του προτύπου που τις έχει επισημάνει η ΤΕ21. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής, αυτοί καλύπτονται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 6.3.3, 6.3.1, και του προτύπου. Σημαντικό τμήμα του προτύπου θα είναι το Παράρτημα Α που θα περιέχει παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων (το Παράρτημα Α της αγγλικής παραλλαγής του ISO 704 δίνει παραδείγματα για την αγγλική γλώσσα, ενώ το Παράρτημα Α της γαλλικής παραλλαγής δίνει παραδείγματα για τη γαλλική γλώσσα). 4 Ο βασικός ρόλος των προτύπων αυτών στην οροδοσία/ονοματοδοσία και η ανάγκη ευρείας διάδοσής τους Είναι φανερό ότι τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561.1, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 402 αποτελούν σπουδαιότατο βοήθημα για τους ονοματοθέτες των θεματικών πεδίων και τα όργανα ορολογίας που ασχολούνται με την οροδοσία/ονοματοδοσία των νέων εννοιών. Η διάδοση της εφαρμογής τους και περαιτέρω ερμηνεία τους αποτελεί επιδίωξη της ΕΛΕΤΟ, η οποία σχεδιάζει να διοργανώνει ειδικά σεμινάρια ορολογίας για το παραπάνω κοινό, αλλά και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενο των Διεθνών Προτύπων ήδη έχει ενταχθεί, επί τρία συναπτά έτη, στο μάθημα «Αρχές Ορολογίας Ορογραφίας» του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» και αποτελέσει ύλη σεμιναρίων που διεξήχθησαν τον Μάιο-Ιούνιο 2006 (Ελληνική Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ, ΓΕΣΥ, ΕΛΟΤ). Μικρή σύνοψη 50 βασικών σημείων από την ύλη των σεμιναρίων αυτών δίνεται στο δισέλιδο που ακολουθεί. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [ 1] ISO/R 1087:1969, Vocabulary of terminology [ 2] ISO/R 704:1968, Naming principles 9

10 [ 3] Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982, Λεξιλόγιο Ορολογίας [ 4] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982, Αρχές ονοματοδοσίας [ 5] Βαλεοντής, Κ., Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 1988 [ 6] Παπανούτσος Ε. Π., Λογική, Εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 1974 [ 7] ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary [ 8] ISO 704:1987, Principles and methods of terminology [ 4] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας [ 9] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [10] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications [11] ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [12] ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή [13] ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές [14] ΕΛΟΤ 402, 2 η Έκδοση: 1, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι 1 Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 10

11 Σεμινάριο (Μάιος Ιούνιος 2006) Θέμα: «Οι σύγχρονες διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας και η εφαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα». Ομιλητής: Κώστας Βαλεοντής 50 βασικά σημεία 1. αντικείμενο: κάθε τι που αντιλαμβανόμαστε ή διανοούμαστε κάθε στιγμή 2. χαρακτηριστικό: νοητική αφαίρεση μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου ή μιας κοινής ιδιότητας μιας ομάδας αντικειμένων 3. έννοια: μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών 4. πλάτος: το σύνολο όλων των αντικειμένων που αντιπροσωπεύει η έννοια 5. βάθος: σύνολο χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια 6. προσθήκη χαρακτηριστικών στο βάθος μείωση του αριθμού των αντικειμένων στο πλάτος 7. ατομική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με ένα μόνο αντικείμενο 8. γενική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με περισσότερα από ένα αντικείμενα 9. κύριες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών Α Β: ειδογονική σχέση, μεριστική σχέση (σχέση γένους είδους, σχέση όλου μέρους) 10. στην ειδογονική σχέση: Α: γένια έννοια, γένος, Β: είδια έννοια, είδος. Βάθος της Β = βάθος της Α + διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά 11. στη μεριστική σχέση: Α: ολομερής έννοια, (το) όλον, Β: επιμερής έννοια, μέρος Βάθος της Β = γνήσιο υποσύνολο του βάθους της Α 12. συσχετική σχέση: κάθε σχέση μη ιεραρχική 13. πεδίο εννοιών: αδόμητο 2 σύνολο θεματικά σχετιζόμενων εννοιών 14. σύστημα εννοιών: σύνολο εννοιών δομημένο σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις 15. τύποι συστημάτων εννοιών: ειδογονικό, μεριστικό, συσχετικό, μεικτό 16. ειδογονικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι ειδογονικές 17. μεριστικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι μεριστικές 18. συσχετικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών του συσχετικές 19. μεικτό σύστημα εννοιών: σ αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα είδη σχέσεων μεταξύ των εννοιών 20. παράσταση μιας νοητής οντότητας: απόδοση/παρουσίαση/αντιπροσώπευση της οντότητας με αισθητά μέσα (λεκτικά, συμβολικά, γραφικά ή άλλα) 21. εννοιοδιάγραμμα: γραφική 3 παράσταση συστήματος εννοιών (ειδογονική σχέση δενδροδιάγραμμα, μεριστική σχέση κτενοδιάγραμμα, συσχετική σχέση βελοδιάγραμμα) 22. ορισμός και κατασήμανση: δύο παραστάσεις της έννοιας στην επικοινωνία 23. ορισμός: περιγραφική παράσταση της έννοιας (περιγραφική δήλωση: γραπτή, προφορική ή άλλη) 2 3 χωρίς δομή = χωρίς οργάνωση με γραφικά μέσα 11

12 24. εντατικός ορισμός: ορισμός που περιγράφει το βάθος της έννοιας (δίνοντας την υπερτασσόμενη έννοια και το/τα διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά) 25. εκτατικός ορισμός: ορισμός που απαριθμεί όλες τις υποτασσόμενες έννοιες με ένα κριτήριο υποδιαίρεσης 26. κατασήμανση: συμβατική παράσταση της έννοιας (λεκτική, συμβολική ή άλλη) 27. λεκτική κατασήμανση μιας έννοιας: κατασήμανση της έννοιας με λέξη ή λέξεις 28. όρος: λεκτική κατασήμανση γενικής έννοιας 29. όνομα: λεκτική κατασήμανση ατομικής έννοιας 30. σύμβολο: είδος μη λεκτικής κατασήμανσης 31. απλός όρος / απλό όνομα: περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα 32. σύμπλοκος όρος / σύμπλοκο όνομα: περιλαμβάνει περισσότερες από μία ρίζες 33. αρκτικόλεξο: προφέρεται με τα ονόματα των αρχικών γραμμάτων χωριστά (π.χ. ΙΧ) 34. ακρώνυμο: προφέρεται συλλαβικά (π.χ. ΕΛΟΤ) 35. σύμμειγμα: όρος που παράγεται με σύντμηση και συνδυασμό χωριστών όρων 36. συνώνυμα: όροι (ή ονόματα) που παριστάνουν την ίδια έννοια σε μία γλώσσα 37. ισοδύναμα: κατασημάνσεις που παριστάνουν την ίδια έννοια σε διαφορετικές γλώσσες 38. μονώνυμη έννοια: έννοια που έχει μία μόνο κατασήμανση σε μια γλώσσα 39. ομώνυμη έννοια: έννοια που έχει την ίδια κατασήμανση σε μια γλώσσα με άλλη έννοια άσχετη προς την πρώτη 40. μονόσημο: κατασήμανση που παριστάνει μόνο μία έννοια σε μια γλώσσα 41. πολύσημο: κατασήμανση που παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 42. αρχές σχηματισμού όρων (κατά ISO): διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα 43. τρόποι σχηματισμού όρων (κατά ISO) στην αγγλική: δημιουργία νέων μορφών, χρήση υπαρχουσών μορφών, διαγλωσσικός δανεισμός 44. βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού όρων στην ελληνική: σχηματισμός πολυλέκτου από γνωστούς όρους, μεταφορά όρου από τη γενική γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο, δημιουργία νεολογισμού, δανεισμός από άλλη γλώσσα, εφαρμογή της συνεκδοχικής επέκτασης 45. Αναλογικός Κανόνας: προοπτική εφαρμογής στη γλώσσα στόχου μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου εκείνου της γλώσσας πηγής 46. οροσυνθετικό: μέρος του όρου που είτε από μόνο του αποτελεί όρο ή υποδηλώνει χαρακτηριστικό 47. ορολογική ανάλυση: ανάλυση ενός όρου στα οροσυνθετικά του 48. άμεσα συνθετικα: τα δύο οροσυνθετικά ενός σύμπλοκου όρου που προκύπτουν κατά την πρώτη φάση ορολογικής ανάλυσης του όρου: προσδιοριζόμενο συνθετικό, προσδιορίζον συνθετικό 49. προσδιοριζόμενο συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που εκφράζει ένα γένος της έννοιας που υποδηλώνει ο σύμπλοκος όρος 50. προσδιορίζον συνθετικό ή προσδιοριστικό συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που εκφράζει διακριτικό χαρακτηριστικό που μετατρέπει το προσδιοριζόμενο συνθετικό από γένος σε είδος. 12

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21

Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21 Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21 Κατερίνα Τοράκη, Γιάννης Σαριδάκης ΕΛΟΤ ΤΕ21 «Ορολογία Γλωσσικοί πόροι» toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ixs@elot.gr 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Σηµειώσεις 5 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη 2006 2007 ΤΑΒ 329 Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης/χειµ. Εξάµ. 2006-2007/ΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ικανότητες Υπολογιστική ικανότητα Μαθηματική ικανότητα Μηχανική ικανότητα Ικανότητα αντίληψης χώρου Γλωσσική ικανότητα Ικανότητα για δουλειές γραφείου Επιδεξιότητα Εικαστική ικανότητα Επαγγελματικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2003 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ( ΟΜΗ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Κεντρικός άξονας της περιγραφικής θεωρίας των ονομάτων είναι η θέση ότι το νόημα-σημασία ενός ονόματος δίνεται από μια οριστική περιγραφή και επομένως ικανή

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ)

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY E Λ Ε Τ Ο L ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ E (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ 14 η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.Σύνολα Σύνολο είναι μια ολότητα από σαφώς καθορισμένα και διακεκριμένα αντικείμενα. Τα φωνήεντα

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21

Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Κατερίνα Τοράκη 1 Εισαγωγή σύντοµη αναφορά στο παρελθόν Ο Φράνσις Μπέικον στο «Νέον Όργανον ή Οδηγίες για την ερµηνεία της φύσης», γραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, στέλεχος Διεύθυνσης Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, δντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Βασιλική Δρόσου, γραμματέας CEN/TC 312

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19429 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΠΗΓΗ ΜΗΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 19429 Α.. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά. Ημερίδας Εργασίας. «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Πρακτικά. Ημερίδας Εργασίας. «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Πρακτικά Ημερίδας Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Οργάνωση: Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση).

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση). ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2006-07-28 Νο. 59-06 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5248/06 «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε

Διαβάστε περισσότερα