Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402"

Transcript

1 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου, γλωσσολόγος, παρατηρήτρια της επιτροπής ΤΕ21«Αρχές Ορολογίας» Συνομιλητές: Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συντονίστρια της τεχνικής επιτροπής ΤΕ21 Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-ηλεκτρονικός, εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΟ και εισηγητής στην ΤΕ21 Γιάννης Σαριδάκης, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην ΤΕ21 Στέλλα Χατζημαρή, βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος της επιτροπής ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 Κώστας Βαλεοντής 1 Από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 1087:1969 στα Διεθνή Πρότυπα ISO :2000 και ISO :2000 και από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969 στο Διεθνές Πρότυπο ISO 704:2000 Η ιστορία των Διεθνών Προτύπων ISO 1087 και ISO 704 αρχίζει από το Η πρώτη έκδοσή τους, από την ISO/TC37, δεν είχε το στάτο Προτύπου αλλά Σύστασης: ISO/R 1087:1969 «Vocabulary of terminology» [1] και ISO/R 704:1968 «Naming principles» [2]. Η πρώτη από αυτές τις συστάσεις όριζε όλες τις έννοιες της Ορολογίας, με τις περισσότερες από τις οποίες ήταν διατυπωμένη η δεύτερη, ενώ η δεύτερη περιείχε μια σειρά 31 αριθμημένων «Αρχών» που πρέπει να τηρούνται στην ονοματοδοσία. Συνοπτικά, οι αρχές αυτές δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1, όπως αποδόθηκαν-προσαρμόστηκαν από την επιτροπή ΤΕ21 στα αντίστοιχα Σχέδια Ελληνικών Προτύπων: Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982 [3] και Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 [4] (επεξεργασμένα από την ΤΕ21 από το 1981) και κωδικοποιήθηκανερμηνεύθηκαν σε σχετική ερμηνευτική έκδοση το 1988 [5]. Πίνακας 1 Οι «αρχές» της ονοματοδοσίας (σύμφωνα με τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969) όπως αυτές αποδόθηκαν στο αντίστοιχο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 [4] Α/Α Αρχή ονοματοδοσίας 1. Επιλογή μεταξύ συγκρουόμενων αρχών: Πρέπει να γίνεται σοβαρή διερεύνηση. 2. Γλωσσική οικονομία: δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια από όση απαιτεί η περίσταση. 3. Προσοχή στη φύση των εννοιών: Να μην ταυτίζονται οι έννοιες με τα αντικείμενα ούτε να συγχέονται με τους όρους. 4. Οριοθέτηση των εννοιών: Κάθε νέα έννοια πρέπει να οριοθετείται με προσοχή ανάμεσα στις σχετιζόμενες με αυτήν ήδη γνωστές έννοιες που υπάγονται στο ίδιο σύστημα εννοιών. 5. Συγκεντρωτικοί πίνακες / διαγράμματα εννοιών: Η αμοιβαία οριοθέτηση των εννοιών πρέπει να διευκρινίζεται με συστηματικό κατάλογο ή με το «δέντρο» του σχετικού συστήματος εννοιών. 6. Ιεράρχηση ισοδύναμων χαρακτηριστικών: ενδογενή, εξωγενή (προορισμού, προέλευσης). 7. Ο ορισμός ως σημείο εκκίνησης: Η ονοματοδότηση μιας έννοιας ξεκινά πάντοτε από τον ορισμό της 8. Συμφωνία των ορισμών: ο ορισμός πρέπει να ειναι σύμφωνος με τους ορισμούς των συναφών εννοιών 9. Οι όροι των ορισμών: Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται σε έναν ορισμό πρέπει να είναι γνωστοί (να αποδίδουν έννοιες που έχουν ήδη οριστεί). Να μην γίνεται αμοιβαία παραπομπή μεταξύ όρων 10. Περιορισμοί στη χρήση ενός ορισμού: Πρέπει να αναφέρεται ρητά αν υπάρχουν.

2 11. Βαθμός ακρίβειας των ορισμών: Αυτός πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται το λεξιλόγιο. 12. Το πλησιέστερο γένος: Σε έναν εντατικό ορισμό, το γένος που χρησιμοποιείται για να οριστεί ένα είδος πρέπει να είναι το πλησιέστερο δυνατό που έχει ήδη οριστεί. 13. Πληρότητα των εντατικών ορισμών: Από έναν εντατικό ορισμό δεν πρέπει να λείπουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας. 14. Αξία των εκτατικών ορισμών: Από τη φύση τους δεν μπορούν να είναι εξαντλητικοί. Είναι όμως χρήσιμοι πολλές φορές ως συμπληρώματα των εντατικών ορισμών. 15. Εικονογραφήματα: Συχνά δίνουν περισσότερη ακρίβεια ή σαφήνεια στους ορισμούς (εικόνες, σχήματα, διαγράμματα). 16. Γλωσσική καταλληλότητα: Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε η μορφολογία των όρων να ταιριάζει στη αντίστοιχη γλώσσα (π.χ. να ακολουθούνται οι κανόνες σύνθεσης και παραγωγής) 17. Συνοπτικότητα των όρων: Οι όροι πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συνοπτικοί με την προϋπόθεση ότι παραμένουν κατανοητοί. 18. Συντετμημένοι όροι: Μπορούν να χρησιμοποιούνται συντετμημένοι όροι που σχηματίζονται με συντομογράφηση των συνθετικών μιας σύνθετης λέξης ή μιας φράσης. 19. Μεταγραμματισμός: Για τον μεταγραμματισμό από ένα αλφάβητο σε άλλο πρέπει να χρησιμοποιούνται τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα (Για τα ελληνικά στο λατινικό αλφάβητο: ΕΛΟΤ 743). 20. Αντιστοιχία εσωτερικής μορφής και ορισμού: Η εσωτερική μορφή ενός σύνθετου ή ενός μεταφορικού όρου πρέπει να αντανακλά τα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας ή τουλάχιστο να μην έρχεται σε αντίθεση με αυτά. 21. Εσωτερική μορφή των σύνθετων όρων: Οι σύνθετοι όροι μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι με συνοπτικούς ορισμούς και πρέπει να ακολουθούν τις αρχές των ορισμών. 22. Δυνατότητα σχηματισμού παραγώγων: Ο νέος όρος θα πρέπει να επιδιώκεται να επιτρέπει το σχηματισμό παραγώγων. 23. Κακή επιλογή συνθετικών: Πρέπει να αποφεύγονται σύνθετοι όροι, στους οποίους το προσδιορισμένο συνθετικό δεν υποδηλώνει γένος της έννοιας που αποδίδεται με τον σύνθετο όρο. 24. Μεταφορικοί όροι: Είναι δυνατή η χρήση μεταφορικών όρων, με πρόσδοση νέας σημασίας σε κοινούς όρους ή σε όρους άλλου θεματικού πεδίου, με την προϋπόθεση ότι το πεδίο αυτό είναι αρκετά διαφορετικό. 25. Διφορούμενοι όροι: Όροι με περισσότερες από μία παραπλήσιες σημασίες που απαντούν συχνά στο ίδιο πεδίο γνώσης πρέπει να αποφεύγονται. 26. Συνώνυμοι όροι: Τα συνώνυμα επιβαρύνουν τη μνήμη και δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχουν περισσότερες από μία έννοιες. Στην επιστημονική γλώσσα προέχει η σαφήνεια από την γλαφυρότητα με τη χρήση συνωνύμων στο ίδιο κείμενο. 27. Ελληνικοί και διεθνείς όροι ως συνώνυμα: Όταν υπάρχουν διεθνείς όροι καλό είναι να υιοθετούνται προσαρμοζόμενοι ανάλογα. (Οι διεθνείς όροι με ελληνική προέλευση (αντιδάνεια) πρέπει να εξετάζονται με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται αλλοιώσεις και παραβιάσεις λόγω κακού σχηματισμού τους). 28. Εμμονή στην καθιερωμένη χρήση: Όταν μια έννοια ή ένας όρος έχουν γίνει γενικά αποδεκτά, δεν πρέπει να αλλαχτούν χωρίς πειστικά επιχειρήματα και βάσιμη προσδοκία ότι η αλλαγή θα γίνει γενικά αποδεκτή. 29. Αλλαγές σημασίας ενός όρου: πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή σημασίας ενός καθιερωμένου όρου για την ονοματοδότηση νέας έννοιας. Είναι προτιμότερο να εισάγονται νέοι όροι για τις νέες έννοιες. 30. Συστηματική παρουσίαση των λεξιλογίων ορολογίας: Κατά γενικό κανόνα τα βασικά λεξιλόγια ορολογίας πρέπει να είναι συστηματικά. Κάθε αλφαβητικό λεξικό ή λεξιλόγιο πρέπει να βασίζεται, για τη σύνταξή του, σε ένα συστηματικό από το οποίο έχει προέλθει. 31. Ρόλος των συμφραζομένων στη χρήση των όρων: Στη χρήση ενός όρου που αποδίδει έννοια γένους, τα συμφραζόμενα του όρου συχνά περιορίζουν τη σημασία του όρου σε έννοια είδους. 2

3 Ένας σύντομος σχολιασμός των «Αρχών» αυτών: α. Οι αρχές αυτές έχουν τον χαρακτήρα απαιτήσεων, συστάσεων ή και επισημάνσεων. β. Κάποια ζεύγη αρχών (π.χ. 2 η και 28 η, 17 η και 20 η, 17 η και 21 η ) έρχονται σε αντίθεση (συγκρούονται) μεταξύ τους και είναι αυτονότο ότι θα πρέπει να υπερτερήσει η μία έναντι της άλλης (εφαρμογή της 1 ης Αρχής) γ. Εμπεριέχουν τις απαιτήσεις για το ορίζον (τον ορισμό) και το οριστέον (τον όρο) της κλασικής Λογικής, όπως για παράδειγμα και τους 4 κανόνες του καλού ορισμού [6] : Πίνακας 2. Πώς καλύπτονται οι τέσσερις κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής [6] από τις Αρχές Κανόνας Διατύπωση του Κανόνα Αρχή 1 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής. 17 η Αρχή 2 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν ορίζει το άγνωστο με το άγνωστο, ούτε στη θέση του ορίζοντος μέλους δίνει μια απλώς διαφορετική διατύπωση του οριστέου. 3 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν είναι ποτέ κυκλικός, δεν ορίζει δηλαδή την έννοια Α με την έννοια Β και πάλι την έννοια Β με την έννοια Α. 4 ος Κανόνας Τα δύο μέλη του καλού ορισμού (το οριστέον και το ορίζον) ως έννοιες πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο πλάτος. 9 η Αρχή 9 η Αρχή 7 η και 10 η Αρχή (όχι ρητά, όμως) δ. Κάποια ζεύγη αρχών συγχέονται ή αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους (όπως η 2 η και η 17 η ) Η έκδοση του ISO 704, ως Διεθνούς Προτύπου πλέον, έγινε το 1987 με τον τίτλο ISO 704:1987, Principles and Methods of terminology [7], ενώ η έκδοση του ISO 1087, ως Διεθνούς Προτύπου, έγινε το 1990 με τον τίτλο ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary [8]. Τα Σχέδια ΕΛΟΤ 561:1982 και ΕΛΟΤ 402:1982 δεν εκδόθηκαν ποτέ ως πρότυπα, παρότι η ΤΕ21 είχε ολοκληρώσει την επεξεργασία τους. Μετά την έκδοση όμως του ISO 704:1987 βάσει αυτού η ΤΕ21 εκπόνησε το νέο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας. Το πρότυπο ISO 704:1987 και το αντίστοιχό του Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, που έχουν πλέον διάρθρωση προτύπου, δεν αναφέρονται σε «αρχές», παρ όλο που αποτελούν τεχνική αναθεώρηση της Σύστασης ISO/R 704:1968 και περιέχουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου της. Γενικά, δίνουν εικόνα βεβιασμένης, πρόχειρης και ελλιπούς σύνταξης έναντι της αρχικής Σύστασης. Συνοπτικά, η διάρθρωσή τους δίνεται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3 Διάρθρωση του ISO 704:1987 και του αντίστοιχου ΕΛΟΤ 402: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 2 Παραπομπές 3 Έννοιες 3.1 Έννοιες και αντικείμενα 3.2 Χαρακτηριστικά 3.3 Βάθος και πλάτος 3.4 Σχέσεις μεταξύ των εννοιών (ιεραρχικές σχέσεις, μη ιεραρχικές σχέσεις) 3.5 Συστήματα εννοιών 4 Ορισμοί 4.1 Γενικά 4.2 Τύποι ορισμών (εντατικοί ορισμοί, εκτατικοί ορισμοί) 4.3 Συμφωνία των ορισμών 4.4 Αρχές δημιουργίας ορισμών (χαρακτηριστικά που αντανακλώνται στον ορισμό, επάρκεια ένός ορισμού, συστηματική φύση ενός ορισμού, συνοπτικότητα ενός ορισμού, ελλιπείς ορισμοί, κυκλικοί ορισμοί, ταυτολογία, αρνητικοί ορισμοί) 3

4 4.5 Εικονογραφήματα 5 Όροι 5.1 Γενικά 5.2 Δομή και σχηματισμός των όρων (συνθετικά των όρων, μέθοδοι σχηματισμού όρων) 5.3 Συστήματα όρων 5.4 Αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας (ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, διαγλωσσική ισοδυναμία) 5.5 Απαιτήσεις για την επιλογή και το σχηματισμό όρων (γλωσσική ορθότητα όρου, ακρίβεια όρου, συνοπτικότητα όρου, παραγωγική ικανότητα των όρων, μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας) 5.6 Συντομογραφίες (κυρίως συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, ακρώνυμα, αρχές σχηματισμού συντομευμένων μορφών όρων) 5.7 Μεταγραμματισμός και εκλατινισμός των όρων Παράρτημα Εξήγηση βασικών εννοιών (προσωρινό παράρτημα που ίσχυσε ως την έκδοση του ISO 1087:1990) Η πορεία της διεθνούς τυποποίησης των αρχών της Ορολογίας συνεχίστηκε, άσχετα αν δεν την παρακολούθησε η ελληνική τυποποίηση, λόγω μακρόχρονης αδράνειας. Η 2 η έκδοση του ISO 704 έγινε το 2000 με τον τίτλο ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [11], ενώ αντί 2 ης έκδοσης του ISO 1087 εκδόθηκαν το ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [9] και ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications [10]. Πρώτη μέριμνα της ανασυγκροτημένης (2005) ΤΕ21 ήταν η εκπόνηση των αντίστοιχων Ελληνικών Προτύπων ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 με προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα. Έτσι η σημερινή κατάσταση είναι αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα 4 Πίνακας 4 Τα σήμερα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα για τις αρχές της Ορολογίας και τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές ΕΛΟΤ 402: η Έκδοση, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι (Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 Θα εκδοθεί στις αρχές του 2008) Τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 561.2, που έχουν ήδη εκδοθεί, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των όρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Ορολογίας. Περιέχουν συνολικά (και τα δύο μαζί) 424 ελληνικούς όρους με τους αντίστοιχους ισοδύναμους 424 αγγλικούς και 424 γαλλικούς όρους. Οι 212 από τους όρους αυτούς συνοδεύονται και από τους ορισμούς των αντίστοιχων εννοιών. Τρίγλωσσα γλωσσάρια των όρων αυτών πρόκειται να τοποθετηθούν στον ιστότοπο του ΤΕΕ και της ΕΛΕΤΟ. 2 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ και του ΕΛΟΤ Παραδείγματα εννοιοδιαγραμμάτων με ορισμένους βασικούς ελληνικούς όρους Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ είναι η ακόλουθη: 4

5 Πίνακας 5 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.1:2006 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Λεξιλόγιο 3.1 Γλώσσα και πραγματικότητα 3.2 Έννοιες 3.3 Ορισμοί 3.4 Κατασημάνσεις 3.5 Ορολογία 3.6 Επόψεις της ορολογικής εργασίας 3.7 Ορολογικά προϊόντα 3.8 Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα Α.1 Γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται στα εννοιοδιαγράμματα Α.2-Α.9 Γλώσσα και πραγματικότητα, Έννοιες, Ορισμοί, Κατασημάνσεις, Ορολογία, Επόψεις της ορολογικής εργασίας, Ορολογικά προϊόντα, Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Βιβλιογραφία Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ είναι η ακόλουθη: Πίνακας 6 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.2:2007 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο 2 Γενικές έννοιες 3 Οργάνωση δεδομένων 4 Φιλτράρισμα ορολογικών δεδομένων 5 Χαρακτήρες 6 Αποθήκευση δεδομένων 7 Άντληση πληροφοριών 8 Χειρισμός δεδομένων 9 Επικύρωση δεδομένων 10 Εργασίες 11 Συναφή πεδία εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Η εργασία της ΤΕ21 στην επεξεργασία των προτύπων αυτών έγινε ακριβώς με τον τρόπο που το ίδιο το πρότυπο ΕΛΟΤ περιγράφει για την ορολογική εργασία, δηλαδή συστηματικό. Όλες οι έννοιες του προτύπου που συνοδεύονται από ορισμό εντάχθηκαν σε συστήματα εννοιών σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις. Δύο παραδείγματα τέτοιων συστημάτων δίνονται στις δύο επόμενες σελίδες. 5

6 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.1:2006 Α.5 Κατασημάνσεις κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας με ένα σημείο (σημάδι) που την υποδηλώνει (μη λεκτική κατασήμανση) (λεκτική κατασήμανση) ατομική έννοια έννοια που αντιστοιχεί σε ένα και μόνο αντικείμενο (πλήρης μορφή) συντομομορφή κατασήμανση που σχηματίζεται με παράλειψη λέξεων ή γραμμάτων μιας κατασήμανσης μεγαλύτερου μήκους και παριστάνει την ίδια έννοια όρος λεκτική κατασήμανση μιας γενικής έννοιας σε είδιο θεματικό πεδίο όνομα λεκτική κατασήμανση μιας ατομικής έννοιας σύμμειγμα όρος που σχηματίζεται με ψαλίδιση και συνδυασμό δύο χωριστών όρων γενική έννοια έννοια που αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα αντικείμενα που αποτελούν ομάδα λόγω κοινών ιδιοτήτων απαρχαιωμένος όρος όρος που δεν είναι πλέον σε κοινή χρήση απλός όρος όρος που περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα δάνειος όρος όρος που έχει ληφθεί από άλλη γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο σύμπλοκος όρος όρος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες ρίζες προτιμώμενος όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως ο κύριος όρος για δεδομένη έννοια δεκτός όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως συνώνυμο ενός προτιμώμενου όρου αδόκιμος όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως μη συνιστώμενος νεολογισμός νεόκοπος όρος που δημιουργείται για να αποδώσει δεδομένη έννοια διαβάθμιση αποδεκτότητας όρου διαβάθμιση βάσει προκαθορισμένης κλίμακας που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενός όρου 6

7 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.2:2007 Α.2 Γενικές έννοιες (γνώση) (εργασία) (εργασία) πληροφορία (2.1) (εκτέλεση εργασίας) (εκτέλεση εργασίας) δεδομένα (2.2) επεξεργασία πληροφοριών (2.4) επεξεργασία δεδομενων (2.3) επεξεργασία γλώσσας (2.5) κείμενο (2.6) (αριθμητικές πράξεις) (λογικές πράξεις) ταξινόμηση (8.4) συγχώνευση (8.5) επεξεργασία κειμένου (11.2) σύνταξη κειμένου (11.3) ταξινόμηση συγχώνευση αποθήκευση άντληση (7.1) οπτική παρουσίαση (8.6) (εκτύπωση) 7

8 3 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 Σύνοψη των βασικών αρχών για την ελληνική γλώσσα Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 του οποίου η επεξεργασία πλησιάζει προς το τέλος της είναι η ακόλουθη: Πίνακας 7 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 (ISO 704:2000) 0 Εισαγωγή 0.1 Επισκόπηση 0.2 Συμβάσεις και συμβολισμοί 1 Αντικείμενο 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Όροι και ορισμοί 4 Αντικείμενα 5 Έννοιες 5.1 Φύση των εννοιών για την Ορολογία 5.2 Ατομικές και γενικές έννοιες 5.3 Χαρακτηριστικά (Φύση των χαρακτηριστικών, Βάθος και πλάτος, Ουσιώδη και επουσιώδη χαρακτηριστικά, Διακριτικά χαρακτηριστικά) 5.4 Σχέσεις εννοιών (Τύποι σχέσεων εννοιών, Ιεραρχικές σχέσεις, Συσχετικές σχέσεις) 5.5 Συστήματα εννοιών (Φύση των συστημάτων εννοιών, Τύποι συστημάτων εννοιών) 5.6 Ανάπτυξη συστημάτων εννοιών 6 Ορισμοί 6.1 Φύση των ορισμών 6.2 Τύποι ορισμών (Εντατικοί ορισμοί, Εκτατικοί ορισμοί) 6.3 Γραφή των ορισμών (Αρχές για τη γραφή των ορισμών, Συστηματική φύση των ορισμών, Λακωνικότητα των ορισμών, Θεματικό πεδίο, Αρχή της υποκατάστασης) 6.4 Ελαττωματικοί ορισμοί (Κυκλικοί ορισμοί, Ελλιπείς ορισμοί, Αρνητικοί ορισμοί) 6.5 Σημειώσεις 6.6 Γραφικές παραστάσεις 7 Κατασημάνσεις 7.1 Τύποι κατασημάνσεων 7.2 Όροι (Σχέσεις όρων-εννοιών, Μονοσημία, Ομωνυμία, Συνωνυμία) 7.3 Σχηματισμός όρων Αρχές σχηματισμού όρων (Διαφάνεια, Συνέπεια, Γλωσσική καταλληλότητα, Γλωσσική οικονομία, Παραγωγικότητα και συνθετικότητα, Γλωσσική ορθότητα, Γλωσσική εντοπιότητα) 7.4 Ονόματα 7.5 Σύμβολα 8 Τυποποίηση των ορολογίων 8.1 Αποδοκιμοποίηση των όρων 8.2 Εναρμόνιση 8.3 Μεταγραμματισμός και μεταγραφή 9 Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο 8

9 Το πρότυπο όπως και στην πρώτη έκδοσή του δεν αποκαλεί «αρχές» τις διάφορες «απαιτήσεις» (για τις έννοιες, για τους ορισμούς, για τις κατασημάνσεις κτλ. εκτός από τις απαιτήσεις του κεφαλαίου «Σχηματισμός των όρων» που τις αποκαλεί αρχές σχηματισμού των όρων. Οι αρχές αυτές είναι επτά: διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα και συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα. Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε μερικές από τις αρχές αυτές με κάποιες από εκείνες τις αρχικές «αρχές» της Σύστασης ISO/R 704:1969 (Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982) ως εξής: Πίνακας 8 Αρχή σχηματισμού των όρων (ISO 704:2000 ΕΛΟΤ η έκδοση) διαφάνεια συνέπεια γλωσσική καταλληλότητα γλωσσική οικονομία παραγωγικότητα και συνθετικότητα γλωσσική ορθότητα γλωσσική εντοπιότητα Αρχή ονοματοδοσίας (ISO/R 704:1969) 20 η 2 η και 17 η 22 η 16 η Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο εκδόσεις του ISO 704 εγκαταλείφθηκαν κάποιες «Αρχές» οι οποίες δεν καλύφθηκαν με αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου όπως π.χ. οι Αρχές 1 η, 6 η, 28 η κ.ά. Και η μεν 1 η Αρχή μπορεί να είναι αυτονόητη και να μην χρειάζεται, αλλά η 28 η όμως; Η καθιερωμένη χρήση έπαψε να παίζει σημαντικό ρόλο; Υπάρχουν και άλλες ελλείψεις του προτύπου που τις έχει επισημάνει η ΤΕ21. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής, αυτοί καλύπτονται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 6.3.3, 6.3.1, και του προτύπου. Σημαντικό τμήμα του προτύπου θα είναι το Παράρτημα Α που θα περιέχει παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων (το Παράρτημα Α της αγγλικής παραλλαγής του ISO 704 δίνει παραδείγματα για την αγγλική γλώσσα, ενώ το Παράρτημα Α της γαλλικής παραλλαγής δίνει παραδείγματα για τη γαλλική γλώσσα). 4 Ο βασικός ρόλος των προτύπων αυτών στην οροδοσία/ονοματοδοσία και η ανάγκη ευρείας διάδοσής τους Είναι φανερό ότι τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561.1, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 402 αποτελούν σπουδαιότατο βοήθημα για τους ονοματοθέτες των θεματικών πεδίων και τα όργανα ορολογίας που ασχολούνται με την οροδοσία/ονοματοδοσία των νέων εννοιών. Η διάδοση της εφαρμογής τους και περαιτέρω ερμηνεία τους αποτελεί επιδίωξη της ΕΛΕΤΟ, η οποία σχεδιάζει να διοργανώνει ειδικά σεμινάρια ορολογίας για το παραπάνω κοινό, αλλά και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενο των Διεθνών Προτύπων ήδη έχει ενταχθεί, επί τρία συναπτά έτη, στο μάθημα «Αρχές Ορολογίας Ορογραφίας» του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» και αποτελέσει ύλη σεμιναρίων που διεξήχθησαν τον Μάιο-Ιούνιο 2006 (Ελληνική Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ, ΓΕΣΥ, ΕΛΟΤ). Μικρή σύνοψη 50 βασικών σημείων από την ύλη των σεμιναρίων αυτών δίνεται στο δισέλιδο που ακολουθεί. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [ 1] ISO/R 1087:1969, Vocabulary of terminology [ 2] ISO/R 704:1968, Naming principles 9

10 [ 3] Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982, Λεξιλόγιο Ορολογίας [ 4] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982, Αρχές ονοματοδοσίας [ 5] Βαλεοντής, Κ., Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 1988 [ 6] Παπανούτσος Ε. Π., Λογική, Εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 1974 [ 7] ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary [ 8] ISO 704:1987, Principles and methods of terminology [ 4] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας [ 9] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [10] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications [11] ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [12] ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή [13] ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές [14] ΕΛΟΤ 402, 2 η Έκδοση: 1, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι 1 Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 10

11 Σεμινάριο (Μάιος Ιούνιος 2006) Θέμα: «Οι σύγχρονες διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας και η εφαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα». Ομιλητής: Κώστας Βαλεοντής 50 βασικά σημεία 1. αντικείμενο: κάθε τι που αντιλαμβανόμαστε ή διανοούμαστε κάθε στιγμή 2. χαρακτηριστικό: νοητική αφαίρεση μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου ή μιας κοινής ιδιότητας μιας ομάδας αντικειμένων 3. έννοια: μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών 4. πλάτος: το σύνολο όλων των αντικειμένων που αντιπροσωπεύει η έννοια 5. βάθος: σύνολο χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια 6. προσθήκη χαρακτηριστικών στο βάθος μείωση του αριθμού των αντικειμένων στο πλάτος 7. ατομική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με ένα μόνο αντικείμενο 8. γενική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με περισσότερα από ένα αντικείμενα 9. κύριες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών Α Β: ειδογονική σχέση, μεριστική σχέση (σχέση γένους είδους, σχέση όλου μέρους) 10. στην ειδογονική σχέση: Α: γένια έννοια, γένος, Β: είδια έννοια, είδος. Βάθος της Β = βάθος της Α + διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά 11. στη μεριστική σχέση: Α: ολομερής έννοια, (το) όλον, Β: επιμερής έννοια, μέρος Βάθος της Β = γνήσιο υποσύνολο του βάθους της Α 12. συσχετική σχέση: κάθε σχέση μη ιεραρχική 13. πεδίο εννοιών: αδόμητο 2 σύνολο θεματικά σχετιζόμενων εννοιών 14. σύστημα εννοιών: σύνολο εννοιών δομημένο σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις 15. τύποι συστημάτων εννοιών: ειδογονικό, μεριστικό, συσχετικό, μεικτό 16. ειδογονικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι ειδογονικές 17. μεριστικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι μεριστικές 18. συσχετικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών του συσχετικές 19. μεικτό σύστημα εννοιών: σ αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα είδη σχέσεων μεταξύ των εννοιών 20. παράσταση μιας νοητής οντότητας: απόδοση/παρουσίαση/αντιπροσώπευση της οντότητας με αισθητά μέσα (λεκτικά, συμβολικά, γραφικά ή άλλα) 21. εννοιοδιάγραμμα: γραφική 3 παράσταση συστήματος εννοιών (ειδογονική σχέση δενδροδιάγραμμα, μεριστική σχέση κτενοδιάγραμμα, συσχετική σχέση βελοδιάγραμμα) 22. ορισμός και κατασήμανση: δύο παραστάσεις της έννοιας στην επικοινωνία 23. ορισμός: περιγραφική παράσταση της έννοιας (περιγραφική δήλωση: γραπτή, προφορική ή άλλη) 2 3 χωρίς δομή = χωρίς οργάνωση με γραφικά μέσα 11

12 24. εντατικός ορισμός: ορισμός που περιγράφει το βάθος της έννοιας (δίνοντας την υπερτασσόμενη έννοια και το/τα διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά) 25. εκτατικός ορισμός: ορισμός που απαριθμεί όλες τις υποτασσόμενες έννοιες με ένα κριτήριο υποδιαίρεσης 26. κατασήμανση: συμβατική παράσταση της έννοιας (λεκτική, συμβολική ή άλλη) 27. λεκτική κατασήμανση μιας έννοιας: κατασήμανση της έννοιας με λέξη ή λέξεις 28. όρος: λεκτική κατασήμανση γενικής έννοιας 29. όνομα: λεκτική κατασήμανση ατομικής έννοιας 30. σύμβολο: είδος μη λεκτικής κατασήμανσης 31. απλός όρος / απλό όνομα: περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα 32. σύμπλοκος όρος / σύμπλοκο όνομα: περιλαμβάνει περισσότερες από μία ρίζες 33. αρκτικόλεξο: προφέρεται με τα ονόματα των αρχικών γραμμάτων χωριστά (π.χ. ΙΧ) 34. ακρώνυμο: προφέρεται συλλαβικά (π.χ. ΕΛΟΤ) 35. σύμμειγμα: όρος που παράγεται με σύντμηση και συνδυασμό χωριστών όρων 36. συνώνυμα: όροι (ή ονόματα) που παριστάνουν την ίδια έννοια σε μία γλώσσα 37. ισοδύναμα: κατασημάνσεις που παριστάνουν την ίδια έννοια σε διαφορετικές γλώσσες 38. μονώνυμη έννοια: έννοια που έχει μία μόνο κατασήμανση σε μια γλώσσα 39. ομώνυμη έννοια: έννοια που έχει την ίδια κατασήμανση σε μια γλώσσα με άλλη έννοια άσχετη προς την πρώτη 40. μονόσημο: κατασήμανση που παριστάνει μόνο μία έννοια σε μια γλώσσα 41. πολύσημο: κατασήμανση που παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 42. αρχές σχηματισμού όρων (κατά ISO): διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα 43. τρόποι σχηματισμού όρων (κατά ISO) στην αγγλική: δημιουργία νέων μορφών, χρήση υπαρχουσών μορφών, διαγλωσσικός δανεισμός 44. βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού όρων στην ελληνική: σχηματισμός πολυλέκτου από γνωστούς όρους, μεταφορά όρου από τη γενική γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο, δημιουργία νεολογισμού, δανεισμός από άλλη γλώσσα, εφαρμογή της συνεκδοχικής επέκτασης 45. Αναλογικός Κανόνας: προοπτική εφαρμογής στη γλώσσα στόχου μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου εκείνου της γλώσσας πηγής 46. οροσυνθετικό: μέρος του όρου που είτε από μόνο του αποτελεί όρο ή υποδηλώνει χαρακτηριστικό 47. ορολογική ανάλυση: ανάλυση ενός όρου στα οροσυνθετικά του 48. άμεσα συνθετικα: τα δύο οροσυνθετικά ενός σύμπλοκου όρου που προκύπτουν κατά την πρώτη φάση ορολογικής ανάλυσης του όρου: προσδιοριζόμενο συνθετικό, προσδιορίζον συνθετικό 49. προσδιοριζόμενο συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που εκφράζει ένα γένος της έννοιας που υποδηλώνει ο σύμπλοκος όρος 50. προσδιορίζον συνθετικό ή προσδιοριστικό συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που εκφράζει διακριτικό χαρακτηριστικό που μετατρέπει το προσδιοριζόμενο συνθετικό από γένος σε είδος. 12

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21

Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21 Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21 Κατερίνα Τοράκη, Γιάννης Σαριδάκης ΕΛΟΤ ΤΕ21 «Ορολογία Γλωσσικοί πόροι» toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ixs@elot.gr 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Θεματική ανάλυση Ευρετηρίαση

5. Θεματική ανάλυση Ευρετηρίαση 5. Θεματική ανάλυση Ευρετηρίαση Σύνοψη Γίνεται θεωρητική παρουσίαση του πεδίου της θεματικής επεξεργασίας των θεματικών τεκμηρίων σε σύνδεση με τους τομείς οργάνωση της γνώσης, εννοιολογική ανάλυση, τεκμηρίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ορολογία και ειδική μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Τομέας Μετάφρασης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ενότητα 5: Οι διαδοχικές επεκτάσεις της έννοιας του αριθμού: ακέραιος, κλάσμα, ρητός και πραγματικός αριθμός Δημήτρης Χασάπης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21 Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel...3 1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016...4 1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016...4 1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel...6 1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταστήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή κειμένων κάθε είδους, τα οποία θα εμπεριέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Σηµειώσεις 5 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη 2006 2007 ΤΑΒ 329 Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης/χειµ. Εξάµ. 2006-2007/ΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ικανότητες Υπολογιστική ικανότητα Μαθηματική ικανότητα Μηχανική ικανότητα Ικανότητα αντίληψης χώρου Γλωσσική ικανότητα Ικανότητα για δουλειές γραφείου Επιδεξιότητα Εικαστική ικανότητα Επαγγελματικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Α+Β Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Α+Β Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Α+Β Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 1.1 Αριθμοί 1-1000 Γραφή, Ανάγνωση, Απαγγελία, Απαρίθμηση, Σύγκριση, Συμπλήρωση (κατά αύξουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606)

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις και συμπεριφορές. Κάποιες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2003 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ( ΟΜΗ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ θα ενσωματωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Κεντρικός άξονας της περιγραφικής θεωρίας των ονομάτων είναι η θέση ότι το νόημα-σημασία ενός ονόματος δίνεται από μια οριστική περιγραφή και επομένως ικανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της επιστημονικής παρουσίασης, προφορικής ή αναρτημένης. Χρυσούλα Νικολάου

Η τέχνη της επιστημονικής παρουσίασης, προφορικής ή αναρτημένης. Χρυσούλα Νικολάου Η τέχνη της επιστημονικής παρουσίασης, προφορικής ή αναρτημένης Χρυσούλα Νικολάου Σχεδιασμός παρουσίασης Σκεφτείτε το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε πριν προετοιμάσετε την προφορική ή αναρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o. Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o. Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2701005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21

Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Κατερίνα Τοράκη 1 Εισαγωγή σύντοµη αναφορά στο παρελθόν Ο Φράνσις Μπέικον στο «Νέον Όργανον ή Οδηγίες για την ερµηνεία της φύσης», γραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα