Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402"

Transcript

1 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου, γλωσσολόγος, παρατηρήτρια της επιτροπής ΤΕ21«Αρχές Ορολογίας» Συνομιλητές: Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συντονίστρια της τεχνικής επιτροπής ΤΕ21 Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-ηλεκτρονικός, εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΟ και εισηγητής στην ΤΕ21 Γιάννης Σαριδάκης, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην ΤΕ21 Στέλλα Χατζημαρή, βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος της επιτροπής ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 Κώστας Βαλεοντής 1 Από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 1087:1969 στα Διεθνή Πρότυπα ISO :2000 και ISO :2000 και από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969 στο Διεθνές Πρότυπο ISO 704:2000 Η ιστορία των Διεθνών Προτύπων ISO 1087 και ISO 704 αρχίζει από το Η πρώτη έκδοσή τους, από την ISO/TC37, δεν είχε το στάτο Προτύπου αλλά Σύστασης: ISO/R 1087:1969 «Vocabulary of terminology» [1] και ISO/R 704:1968 «Naming principles» [2]. Η πρώτη από αυτές τις συστάσεις όριζε όλες τις έννοιες της Ορολογίας, με τις περισσότερες από τις οποίες ήταν διατυπωμένη η δεύτερη, ενώ η δεύτερη περιείχε μια σειρά 31 αριθμημένων «Αρχών» που πρέπει να τηρούνται στην ονοματοδοσία. Συνοπτικά, οι αρχές αυτές δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1, όπως αποδόθηκαν-προσαρμόστηκαν από την επιτροπή ΤΕ21 στα αντίστοιχα Σχέδια Ελληνικών Προτύπων: Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982 [3] και Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 [4] (επεξεργασμένα από την ΤΕ21 από το 1981) και κωδικοποιήθηκανερμηνεύθηκαν σε σχετική ερμηνευτική έκδοση το 1988 [5]. Πίνακας 1 Οι «αρχές» της ονοματοδοσίας (σύμφωνα με τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969) όπως αυτές αποδόθηκαν στο αντίστοιχο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 [4] Α/Α Αρχή ονοματοδοσίας 1. Επιλογή μεταξύ συγκρουόμενων αρχών: Πρέπει να γίνεται σοβαρή διερεύνηση. 2. Γλωσσική οικονομία: δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια από όση απαιτεί η περίσταση. 3. Προσοχή στη φύση των εννοιών: Να μην ταυτίζονται οι έννοιες με τα αντικείμενα ούτε να συγχέονται με τους όρους. 4. Οριοθέτηση των εννοιών: Κάθε νέα έννοια πρέπει να οριοθετείται με προσοχή ανάμεσα στις σχετιζόμενες με αυτήν ήδη γνωστές έννοιες που υπάγονται στο ίδιο σύστημα εννοιών. 5. Συγκεντρωτικοί πίνακες / διαγράμματα εννοιών: Η αμοιβαία οριοθέτηση των εννοιών πρέπει να διευκρινίζεται με συστηματικό κατάλογο ή με το «δέντρο» του σχετικού συστήματος εννοιών. 6. Ιεράρχηση ισοδύναμων χαρακτηριστικών: ενδογενή, εξωγενή (προορισμού, προέλευσης). 7. Ο ορισμός ως σημείο εκκίνησης: Η ονοματοδότηση μιας έννοιας ξεκινά πάντοτε από τον ορισμό της 8. Συμφωνία των ορισμών: ο ορισμός πρέπει να ειναι σύμφωνος με τους ορισμούς των συναφών εννοιών 9. Οι όροι των ορισμών: Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται σε έναν ορισμό πρέπει να είναι γνωστοί (να αποδίδουν έννοιες που έχουν ήδη οριστεί). Να μην γίνεται αμοιβαία παραπομπή μεταξύ όρων 10. Περιορισμοί στη χρήση ενός ορισμού: Πρέπει να αναφέρεται ρητά αν υπάρχουν.

2 11. Βαθμός ακρίβειας των ορισμών: Αυτός πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται το λεξιλόγιο. 12. Το πλησιέστερο γένος: Σε έναν εντατικό ορισμό, το γένος που χρησιμοποιείται για να οριστεί ένα είδος πρέπει να είναι το πλησιέστερο δυνατό που έχει ήδη οριστεί. 13. Πληρότητα των εντατικών ορισμών: Από έναν εντατικό ορισμό δεν πρέπει να λείπουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας. 14. Αξία των εκτατικών ορισμών: Από τη φύση τους δεν μπορούν να είναι εξαντλητικοί. Είναι όμως χρήσιμοι πολλές φορές ως συμπληρώματα των εντατικών ορισμών. 15. Εικονογραφήματα: Συχνά δίνουν περισσότερη ακρίβεια ή σαφήνεια στους ορισμούς (εικόνες, σχήματα, διαγράμματα). 16. Γλωσσική καταλληλότητα: Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε η μορφολογία των όρων να ταιριάζει στη αντίστοιχη γλώσσα (π.χ. να ακολουθούνται οι κανόνες σύνθεσης και παραγωγής) 17. Συνοπτικότητα των όρων: Οι όροι πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συνοπτικοί με την προϋπόθεση ότι παραμένουν κατανοητοί. 18. Συντετμημένοι όροι: Μπορούν να χρησιμοποιούνται συντετμημένοι όροι που σχηματίζονται με συντομογράφηση των συνθετικών μιας σύνθετης λέξης ή μιας φράσης. 19. Μεταγραμματισμός: Για τον μεταγραμματισμό από ένα αλφάβητο σε άλλο πρέπει να χρησιμοποιούνται τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα (Για τα ελληνικά στο λατινικό αλφάβητο: ΕΛΟΤ 743). 20. Αντιστοιχία εσωτερικής μορφής και ορισμού: Η εσωτερική μορφή ενός σύνθετου ή ενός μεταφορικού όρου πρέπει να αντανακλά τα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας ή τουλάχιστο να μην έρχεται σε αντίθεση με αυτά. 21. Εσωτερική μορφή των σύνθετων όρων: Οι σύνθετοι όροι μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι με συνοπτικούς ορισμούς και πρέπει να ακολουθούν τις αρχές των ορισμών. 22. Δυνατότητα σχηματισμού παραγώγων: Ο νέος όρος θα πρέπει να επιδιώκεται να επιτρέπει το σχηματισμό παραγώγων. 23. Κακή επιλογή συνθετικών: Πρέπει να αποφεύγονται σύνθετοι όροι, στους οποίους το προσδιορισμένο συνθετικό δεν υποδηλώνει γένος της έννοιας που αποδίδεται με τον σύνθετο όρο. 24. Μεταφορικοί όροι: Είναι δυνατή η χρήση μεταφορικών όρων, με πρόσδοση νέας σημασίας σε κοινούς όρους ή σε όρους άλλου θεματικού πεδίου, με την προϋπόθεση ότι το πεδίο αυτό είναι αρκετά διαφορετικό. 25. Διφορούμενοι όροι: Όροι με περισσότερες από μία παραπλήσιες σημασίες που απαντούν συχνά στο ίδιο πεδίο γνώσης πρέπει να αποφεύγονται. 26. Συνώνυμοι όροι: Τα συνώνυμα επιβαρύνουν τη μνήμη και δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχουν περισσότερες από μία έννοιες. Στην επιστημονική γλώσσα προέχει η σαφήνεια από την γλαφυρότητα με τη χρήση συνωνύμων στο ίδιο κείμενο. 27. Ελληνικοί και διεθνείς όροι ως συνώνυμα: Όταν υπάρχουν διεθνείς όροι καλό είναι να υιοθετούνται προσαρμοζόμενοι ανάλογα. (Οι διεθνείς όροι με ελληνική προέλευση (αντιδάνεια) πρέπει να εξετάζονται με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται αλλοιώσεις και παραβιάσεις λόγω κακού σχηματισμού τους). 28. Εμμονή στην καθιερωμένη χρήση: Όταν μια έννοια ή ένας όρος έχουν γίνει γενικά αποδεκτά, δεν πρέπει να αλλαχτούν χωρίς πειστικά επιχειρήματα και βάσιμη προσδοκία ότι η αλλαγή θα γίνει γενικά αποδεκτή. 29. Αλλαγές σημασίας ενός όρου: πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή σημασίας ενός καθιερωμένου όρου για την ονοματοδότηση νέας έννοιας. Είναι προτιμότερο να εισάγονται νέοι όροι για τις νέες έννοιες. 30. Συστηματική παρουσίαση των λεξιλογίων ορολογίας: Κατά γενικό κανόνα τα βασικά λεξιλόγια ορολογίας πρέπει να είναι συστηματικά. Κάθε αλφαβητικό λεξικό ή λεξιλόγιο πρέπει να βασίζεται, για τη σύνταξή του, σε ένα συστηματικό από το οποίο έχει προέλθει. 31. Ρόλος των συμφραζομένων στη χρήση των όρων: Στη χρήση ενός όρου που αποδίδει έννοια γένους, τα συμφραζόμενα του όρου συχνά περιορίζουν τη σημασία του όρου σε έννοια είδους. 2

3 Ένας σύντομος σχολιασμός των «Αρχών» αυτών: α. Οι αρχές αυτές έχουν τον χαρακτήρα απαιτήσεων, συστάσεων ή και επισημάνσεων. β. Κάποια ζεύγη αρχών (π.χ. 2 η και 28 η, 17 η και 20 η, 17 η και 21 η ) έρχονται σε αντίθεση (συγκρούονται) μεταξύ τους και είναι αυτονότο ότι θα πρέπει να υπερτερήσει η μία έναντι της άλλης (εφαρμογή της 1 ης Αρχής) γ. Εμπεριέχουν τις απαιτήσεις για το ορίζον (τον ορισμό) και το οριστέον (τον όρο) της κλασικής Λογικής, όπως για παράδειγμα και τους 4 κανόνες του καλού ορισμού [6] : Πίνακας 2. Πώς καλύπτονται οι τέσσερις κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής [6] από τις Αρχές Κανόνας Διατύπωση του Κανόνα Αρχή 1 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής. 17 η Αρχή 2 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν ορίζει το άγνωστο με το άγνωστο, ούτε στη θέση του ορίζοντος μέλους δίνει μια απλώς διαφορετική διατύπωση του οριστέου. 3 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν είναι ποτέ κυκλικός, δεν ορίζει δηλαδή την έννοια Α με την έννοια Β και πάλι την έννοια Β με την έννοια Α. 4 ος Κανόνας Τα δύο μέλη του καλού ορισμού (το οριστέον και το ορίζον) ως έννοιες πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο πλάτος. 9 η Αρχή 9 η Αρχή 7 η και 10 η Αρχή (όχι ρητά, όμως) δ. Κάποια ζεύγη αρχών συγχέονται ή αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους (όπως η 2 η και η 17 η ) Η έκδοση του ISO 704, ως Διεθνούς Προτύπου πλέον, έγινε το 1987 με τον τίτλο ISO 704:1987, Principles and Methods of terminology [7], ενώ η έκδοση του ISO 1087, ως Διεθνούς Προτύπου, έγινε το 1990 με τον τίτλο ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary [8]. Τα Σχέδια ΕΛΟΤ 561:1982 και ΕΛΟΤ 402:1982 δεν εκδόθηκαν ποτέ ως πρότυπα, παρότι η ΤΕ21 είχε ολοκληρώσει την επεξεργασία τους. Μετά την έκδοση όμως του ISO 704:1987 βάσει αυτού η ΤΕ21 εκπόνησε το νέο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας. Το πρότυπο ISO 704:1987 και το αντίστοιχό του Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, που έχουν πλέον διάρθρωση προτύπου, δεν αναφέρονται σε «αρχές», παρ όλο που αποτελούν τεχνική αναθεώρηση της Σύστασης ISO/R 704:1968 και περιέχουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου της. Γενικά, δίνουν εικόνα βεβιασμένης, πρόχειρης και ελλιπούς σύνταξης έναντι της αρχικής Σύστασης. Συνοπτικά, η διάρθρωσή τους δίνεται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3 Διάρθρωση του ISO 704:1987 και του αντίστοιχου ΕΛΟΤ 402: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 2 Παραπομπές 3 Έννοιες 3.1 Έννοιες και αντικείμενα 3.2 Χαρακτηριστικά 3.3 Βάθος και πλάτος 3.4 Σχέσεις μεταξύ των εννοιών (ιεραρχικές σχέσεις, μη ιεραρχικές σχέσεις) 3.5 Συστήματα εννοιών 4 Ορισμοί 4.1 Γενικά 4.2 Τύποι ορισμών (εντατικοί ορισμοί, εκτατικοί ορισμοί) 4.3 Συμφωνία των ορισμών 4.4 Αρχές δημιουργίας ορισμών (χαρακτηριστικά που αντανακλώνται στον ορισμό, επάρκεια ένός ορισμού, συστηματική φύση ενός ορισμού, συνοπτικότητα ενός ορισμού, ελλιπείς ορισμοί, κυκλικοί ορισμοί, ταυτολογία, αρνητικοί ορισμοί) 3

4 4.5 Εικονογραφήματα 5 Όροι 5.1 Γενικά 5.2 Δομή και σχηματισμός των όρων (συνθετικά των όρων, μέθοδοι σχηματισμού όρων) 5.3 Συστήματα όρων 5.4 Αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας (ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, διαγλωσσική ισοδυναμία) 5.5 Απαιτήσεις για την επιλογή και το σχηματισμό όρων (γλωσσική ορθότητα όρου, ακρίβεια όρου, συνοπτικότητα όρου, παραγωγική ικανότητα των όρων, μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας) 5.6 Συντομογραφίες (κυρίως συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, ακρώνυμα, αρχές σχηματισμού συντομευμένων μορφών όρων) 5.7 Μεταγραμματισμός και εκλατινισμός των όρων Παράρτημα Εξήγηση βασικών εννοιών (προσωρινό παράρτημα που ίσχυσε ως την έκδοση του ISO 1087:1990) Η πορεία της διεθνούς τυποποίησης των αρχών της Ορολογίας συνεχίστηκε, άσχετα αν δεν την παρακολούθησε η ελληνική τυποποίηση, λόγω μακρόχρονης αδράνειας. Η 2 η έκδοση του ISO 704 έγινε το 2000 με τον τίτλο ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [11], ενώ αντί 2 ης έκδοσης του ISO 1087 εκδόθηκαν το ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [9] και ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications [10]. Πρώτη μέριμνα της ανασυγκροτημένης (2005) ΤΕ21 ήταν η εκπόνηση των αντίστοιχων Ελληνικών Προτύπων ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 με προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα. Έτσι η σημερινή κατάσταση είναι αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα 4 Πίνακας 4 Τα σήμερα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα για τις αρχές της Ορολογίας και τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές ΕΛΟΤ 402: η Έκδοση, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι (Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 Θα εκδοθεί στις αρχές του 2008) Τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 561.2, που έχουν ήδη εκδοθεί, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των όρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Ορολογίας. Περιέχουν συνολικά (και τα δύο μαζί) 424 ελληνικούς όρους με τους αντίστοιχους ισοδύναμους 424 αγγλικούς και 424 γαλλικούς όρους. Οι 212 από τους όρους αυτούς συνοδεύονται και από τους ορισμούς των αντίστοιχων εννοιών. Τρίγλωσσα γλωσσάρια των όρων αυτών πρόκειται να τοποθετηθούν στον ιστότοπο του ΤΕΕ και της ΕΛΕΤΟ. 2 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ και του ΕΛΟΤ Παραδείγματα εννοιοδιαγραμμάτων με ορισμένους βασικούς ελληνικούς όρους Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ είναι η ακόλουθη: 4

5 Πίνακας 5 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.1:2006 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Λεξιλόγιο 3.1 Γλώσσα και πραγματικότητα 3.2 Έννοιες 3.3 Ορισμοί 3.4 Κατασημάνσεις 3.5 Ορολογία 3.6 Επόψεις της ορολογικής εργασίας 3.7 Ορολογικά προϊόντα 3.8 Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα Α.1 Γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται στα εννοιοδιαγράμματα Α.2-Α.9 Γλώσσα και πραγματικότητα, Έννοιες, Ορισμοί, Κατασημάνσεις, Ορολογία, Επόψεις της ορολογικής εργασίας, Ορολογικά προϊόντα, Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Βιβλιογραφία Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ είναι η ακόλουθη: Πίνακας 6 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.2:2007 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο 2 Γενικές έννοιες 3 Οργάνωση δεδομένων 4 Φιλτράρισμα ορολογικών δεδομένων 5 Χαρακτήρες 6 Αποθήκευση δεδομένων 7 Άντληση πληροφοριών 8 Χειρισμός δεδομένων 9 Επικύρωση δεδομένων 10 Εργασίες 11 Συναφή πεδία εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Η εργασία της ΤΕ21 στην επεξεργασία των προτύπων αυτών έγινε ακριβώς με τον τρόπο που το ίδιο το πρότυπο ΕΛΟΤ περιγράφει για την ορολογική εργασία, δηλαδή συστηματικό. Όλες οι έννοιες του προτύπου που συνοδεύονται από ορισμό εντάχθηκαν σε συστήματα εννοιών σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις. Δύο παραδείγματα τέτοιων συστημάτων δίνονται στις δύο επόμενες σελίδες. 5

6 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.1:2006 Α.5 Κατασημάνσεις κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας με ένα σημείο (σημάδι) που την υποδηλώνει (μη λεκτική κατασήμανση) (λεκτική κατασήμανση) ατομική έννοια έννοια που αντιστοιχεί σε ένα και μόνο αντικείμενο (πλήρης μορφή) συντομομορφή κατασήμανση που σχηματίζεται με παράλειψη λέξεων ή γραμμάτων μιας κατασήμανσης μεγαλύτερου μήκους και παριστάνει την ίδια έννοια όρος λεκτική κατασήμανση μιας γενικής έννοιας σε είδιο θεματικό πεδίο όνομα λεκτική κατασήμανση μιας ατομικής έννοιας σύμμειγμα όρος που σχηματίζεται με ψαλίδιση και συνδυασμό δύο χωριστών όρων γενική έννοια έννοια που αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα αντικείμενα που αποτελούν ομάδα λόγω κοινών ιδιοτήτων απαρχαιωμένος όρος όρος που δεν είναι πλέον σε κοινή χρήση απλός όρος όρος που περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα δάνειος όρος όρος που έχει ληφθεί από άλλη γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο σύμπλοκος όρος όρος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες ρίζες προτιμώμενος όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως ο κύριος όρος για δεδομένη έννοια δεκτός όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως συνώνυμο ενός προτιμώμενου όρου αδόκιμος όρος όρος που αξιολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της διαβάθμισης ορολογικής αποδεκτότητας ως μη συνιστώμενος νεολογισμός νεόκοπος όρος που δημιουργείται για να αποδώσει δεδομένη έννοια διαβάθμιση αποδεκτότητας όρου διαβάθμιση βάσει προκαθορισμένης κλίμακας που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενός όρου 6

7 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.2:2007 Α.2 Γενικές έννοιες (γνώση) (εργασία) (εργασία) πληροφορία (2.1) (εκτέλεση εργασίας) (εκτέλεση εργασίας) δεδομένα (2.2) επεξεργασία πληροφοριών (2.4) επεξεργασία δεδομενων (2.3) επεξεργασία γλώσσας (2.5) κείμενο (2.6) (αριθμητικές πράξεις) (λογικές πράξεις) ταξινόμηση (8.4) συγχώνευση (8.5) επεξεργασία κειμένου (11.2) σύνταξη κειμένου (11.3) ταξινόμηση συγχώνευση αποθήκευση άντληση (7.1) οπτική παρουσίαση (8.6) (εκτύπωση) 7

8 3 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 Σύνοψη των βασικών αρχών για την ελληνική γλώσσα Η διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 του οποίου η επεξεργασία πλησιάζει προς το τέλος της είναι η ακόλουθη: Πίνακας 7 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 (ISO 704:2000) 0 Εισαγωγή 0.1 Επισκόπηση 0.2 Συμβάσεις και συμβολισμοί 1 Αντικείμενο 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Όροι και ορισμοί 4 Αντικείμενα 5 Έννοιες 5.1 Φύση των εννοιών για την Ορολογία 5.2 Ατομικές και γενικές έννοιες 5.3 Χαρακτηριστικά (Φύση των χαρακτηριστικών, Βάθος και πλάτος, Ουσιώδη και επουσιώδη χαρακτηριστικά, Διακριτικά χαρακτηριστικά) 5.4 Σχέσεις εννοιών (Τύποι σχέσεων εννοιών, Ιεραρχικές σχέσεις, Συσχετικές σχέσεις) 5.5 Συστήματα εννοιών (Φύση των συστημάτων εννοιών, Τύποι συστημάτων εννοιών) 5.6 Ανάπτυξη συστημάτων εννοιών 6 Ορισμοί 6.1 Φύση των ορισμών 6.2 Τύποι ορισμών (Εντατικοί ορισμοί, Εκτατικοί ορισμοί) 6.3 Γραφή των ορισμών (Αρχές για τη γραφή των ορισμών, Συστηματική φύση των ορισμών, Λακωνικότητα των ορισμών, Θεματικό πεδίο, Αρχή της υποκατάστασης) 6.4 Ελαττωματικοί ορισμοί (Κυκλικοί ορισμοί, Ελλιπείς ορισμοί, Αρνητικοί ορισμοί) 6.5 Σημειώσεις 6.6 Γραφικές παραστάσεις 7 Κατασημάνσεις 7.1 Τύποι κατασημάνσεων 7.2 Όροι (Σχέσεις όρων-εννοιών, Μονοσημία, Ομωνυμία, Συνωνυμία) 7.3 Σχηματισμός όρων Αρχές σχηματισμού όρων (Διαφάνεια, Συνέπεια, Γλωσσική καταλληλότητα, Γλωσσική οικονομία, Παραγωγικότητα και συνθετικότητα, Γλωσσική ορθότητα, Γλωσσική εντοπιότητα) 7.4 Ονόματα 7.5 Σύμβολα 8 Τυποποίηση των ορολογίων 8.1 Αποδοκιμοποίηση των όρων 8.2 Εναρμόνιση 8.3 Μεταγραμματισμός και μεταγραφή 9 Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο 8

9 Το πρότυπο όπως και στην πρώτη έκδοσή του δεν αποκαλεί «αρχές» τις διάφορες «απαιτήσεις» (για τις έννοιες, για τους ορισμούς, για τις κατασημάνσεις κτλ. εκτός από τις απαιτήσεις του κεφαλαίου «Σχηματισμός των όρων» που τις αποκαλεί αρχές σχηματισμού των όρων. Οι αρχές αυτές είναι επτά: διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα και συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα. Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε μερικές από τις αρχές αυτές με κάποιες από εκείνες τις αρχικές «αρχές» της Σύστασης ISO/R 704:1969 (Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982) ως εξής: Πίνακας 8 Αρχή σχηματισμού των όρων (ISO 704:2000 ΕΛΟΤ η έκδοση) διαφάνεια συνέπεια γλωσσική καταλληλότητα γλωσσική οικονομία παραγωγικότητα και συνθετικότητα γλωσσική ορθότητα γλωσσική εντοπιότητα Αρχή ονοματοδοσίας (ISO/R 704:1969) 20 η 2 η και 17 η 22 η 16 η Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο εκδόσεις του ISO 704 εγκαταλείφθηκαν κάποιες «Αρχές» οι οποίες δεν καλύφθηκαν με αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου όπως π.χ. οι Αρχές 1 η, 6 η, 28 η κ.ά. Και η μεν 1 η Αρχή μπορεί να είναι αυτονόητη και να μην χρειάζεται, αλλά η 28 η όμως; Η καθιερωμένη χρήση έπαψε να παίζει σημαντικό ρόλο; Υπάρχουν και άλλες ελλείψεις του προτύπου που τις έχει επισημάνει η ΤΕ21. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής, αυτοί καλύπτονται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 6.3.3, 6.3.1, και του προτύπου. Σημαντικό τμήμα του προτύπου θα είναι το Παράρτημα Α που θα περιέχει παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων (το Παράρτημα Α της αγγλικής παραλλαγής του ISO 704 δίνει παραδείγματα για την αγγλική γλώσσα, ενώ το Παράρτημα Α της γαλλικής παραλλαγής δίνει παραδείγματα για τη γαλλική γλώσσα). 4 Ο βασικός ρόλος των προτύπων αυτών στην οροδοσία/ονοματοδοσία και η ανάγκη ευρείας διάδοσής τους Είναι φανερό ότι τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561.1, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 402 αποτελούν σπουδαιότατο βοήθημα για τους ονοματοθέτες των θεματικών πεδίων και τα όργανα ορολογίας που ασχολούνται με την οροδοσία/ονοματοδοσία των νέων εννοιών. Η διάδοση της εφαρμογής τους και περαιτέρω ερμηνεία τους αποτελεί επιδίωξη της ΕΛΕΤΟ, η οποία σχεδιάζει να διοργανώνει ειδικά σεμινάρια ορολογίας για το παραπάνω κοινό, αλλά και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενο των Διεθνών Προτύπων ήδη έχει ενταχθεί, επί τρία συναπτά έτη, στο μάθημα «Αρχές Ορολογίας Ορογραφίας» του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» και αποτελέσει ύλη σεμιναρίων που διεξήχθησαν τον Μάιο-Ιούνιο 2006 (Ελληνική Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ, ΓΕΣΥ, ΕΛΟΤ). Μικρή σύνοψη 50 βασικών σημείων από την ύλη των σεμιναρίων αυτών δίνεται στο δισέλιδο που ακολουθεί. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [ 1] ISO/R 1087:1969, Vocabulary of terminology [ 2] ISO/R 704:1968, Naming principles 9

10 [ 3] Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982, Λεξιλόγιο Ορολογίας [ 4] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982, Αρχές ονοματοδοσίας [ 5] Βαλεοντής, Κ., Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 1988 [ 6] Παπανούτσος Ε. Π., Λογική, Εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 1974 [ 7] ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary [ 8] ISO 704:1987, Principles and methods of terminology [ 4] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας [ 9] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [10] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications [11] ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [12] ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή [13] ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές [14] ΕΛΟΤ 402, 2 η Έκδοση: 1, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι 1 Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 10

11 Σεμινάριο (Μάιος Ιούνιος 2006) Θέμα: «Οι σύγχρονες διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας και η εφαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα». Ομιλητής: Κώστας Βαλεοντής 50 βασικά σημεία 1. αντικείμενο: κάθε τι που αντιλαμβανόμαστε ή διανοούμαστε κάθε στιγμή 2. χαρακτηριστικό: νοητική αφαίρεση μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου ή μιας κοινής ιδιότητας μιας ομάδας αντικειμένων 3. έννοια: μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών 4. πλάτος: το σύνολο όλων των αντικειμένων που αντιπροσωπεύει η έννοια 5. βάθος: σύνολο χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια 6. προσθήκη χαρακτηριστικών στο βάθος μείωση του αριθμού των αντικειμένων στο πλάτος 7. ατομική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με ένα μόνο αντικείμενο 8. γενική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με περισσότερα από ένα αντικείμενα 9. κύριες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών Α Β: ειδογονική σχέση, μεριστική σχέση (σχέση γένους είδους, σχέση όλου μέρους) 10. στην ειδογονική σχέση: Α: γένια έννοια, γένος, Β: είδια έννοια, είδος. Βάθος της Β = βάθος της Α + διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά 11. στη μεριστική σχέση: Α: ολομερής έννοια, (το) όλον, Β: επιμερής έννοια, μέρος Βάθος της Β = γνήσιο υποσύνολο του βάθους της Α 12. συσχετική σχέση: κάθε σχέση μη ιεραρχική 13. πεδίο εννοιών: αδόμητο 2 σύνολο θεματικά σχετιζόμενων εννοιών 14. σύστημα εννοιών: σύνολο εννοιών δομημένο σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις 15. τύποι συστημάτων εννοιών: ειδογονικό, μεριστικό, συσχετικό, μεικτό 16. ειδογονικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι ειδογονικές 17. μεριστικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι μεριστικές 18. συσχετικό σύστημα εννοιών: σ αυτό όλες οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών του συσχετικές 19. μεικτό σύστημα εννοιών: σ αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα είδη σχέσεων μεταξύ των εννοιών 20. παράσταση μιας νοητής οντότητας: απόδοση/παρουσίαση/αντιπροσώπευση της οντότητας με αισθητά μέσα (λεκτικά, συμβολικά, γραφικά ή άλλα) 21. εννοιοδιάγραμμα: γραφική 3 παράσταση συστήματος εννοιών (ειδογονική σχέση δενδροδιάγραμμα, μεριστική σχέση κτενοδιάγραμμα, συσχετική σχέση βελοδιάγραμμα) 22. ορισμός και κατασήμανση: δύο παραστάσεις της έννοιας στην επικοινωνία 23. ορισμός: περιγραφική παράσταση της έννοιας (περιγραφική δήλωση: γραπτή, προφορική ή άλλη) 2 3 χωρίς δομή = χωρίς οργάνωση με γραφικά μέσα 11

12 24. εντατικός ορισμός: ορισμός που περιγράφει το βάθος της έννοιας (δίνοντας την υπερτασσόμενη έννοια και το/τα διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά) 25. εκτατικός ορισμός: ορισμός που απαριθμεί όλες τις υποτασσόμενες έννοιες με ένα κριτήριο υποδιαίρεσης 26. κατασήμανση: συμβατική παράσταση της έννοιας (λεκτική, συμβολική ή άλλη) 27. λεκτική κατασήμανση μιας έννοιας: κατασήμανση της έννοιας με λέξη ή λέξεις 28. όρος: λεκτική κατασήμανση γενικής έννοιας 29. όνομα: λεκτική κατασήμανση ατομικής έννοιας 30. σύμβολο: είδος μη λεκτικής κατασήμανσης 31. απλός όρος / απλό όνομα: περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα 32. σύμπλοκος όρος / σύμπλοκο όνομα: περιλαμβάνει περισσότερες από μία ρίζες 33. αρκτικόλεξο: προφέρεται με τα ονόματα των αρχικών γραμμάτων χωριστά (π.χ. ΙΧ) 34. ακρώνυμο: προφέρεται συλλαβικά (π.χ. ΕΛΟΤ) 35. σύμμειγμα: όρος που παράγεται με σύντμηση και συνδυασμό χωριστών όρων 36. συνώνυμα: όροι (ή ονόματα) που παριστάνουν την ίδια έννοια σε μία γλώσσα 37. ισοδύναμα: κατασημάνσεις που παριστάνουν την ίδια έννοια σε διαφορετικές γλώσσες 38. μονώνυμη έννοια: έννοια που έχει μία μόνο κατασήμανση σε μια γλώσσα 39. ομώνυμη έννοια: έννοια που έχει την ίδια κατασήμανση σε μια γλώσσα με άλλη έννοια άσχετη προς την πρώτη 40. μονόσημο: κατασήμανση που παριστάνει μόνο μία έννοια σε μια γλώσσα 41. πολύσημο: κατασήμανση που παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 42. αρχές σχηματισμού όρων (κατά ISO): διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα 43. τρόποι σχηματισμού όρων (κατά ISO) στην αγγλική: δημιουργία νέων μορφών, χρήση υπαρχουσών μορφών, διαγλωσσικός δανεισμός 44. βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού όρων στην ελληνική: σχηματισμός πολυλέκτου από γνωστούς όρους, μεταφορά όρου από τη γενική γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο, δημιουργία νεολογισμού, δανεισμός από άλλη γλώσσα, εφαρμογή της συνεκδοχικής επέκτασης 45. Αναλογικός Κανόνας: προοπτική εφαρμογής στη γλώσσα στόχου μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου εκείνου της γλώσσας πηγής 46. οροσυνθετικό: μέρος του όρου που είτε από μόνο του αποτελεί όρο ή υποδηλώνει χαρακτηριστικό 47. ορολογική ανάλυση: ανάλυση ενός όρου στα οροσυνθετικά του 48. άμεσα συνθετικα: τα δύο οροσυνθετικά ενός σύμπλοκου όρου που προκύπτουν κατά την πρώτη φάση ορολογικής ανάλυσης του όρου: προσδιοριζόμενο συνθετικό, προσδιορίζον συνθετικό 49. προσδιοριζόμενο συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που εκφράζει ένα γένος της έννοιας που υποδηλώνει ο σύμπλοκος όρος 50. προσδιορίζον συνθετικό ή προσδιοριστικό συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που εκφράζει διακριτικό χαρακτηριστικό που μετατρέπει το προσδιοριζόμενο συνθετικό από γένος σε είδος. 12

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά. Ημερίδας Εργασίας. «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Πρακτικά. Ημερίδας Εργασίας. «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Πρακτικά Ημερίδας Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Οργάνωση: Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 64 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MULTITERM '95 ΤΗΣ TRADOS GMBH ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ "ΓΗ ΚΑΙ ΆΝΘΡΩΠΟΣ" - GEANDER 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

19 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού. The Terminologist's Contribution to the Greek-Speaking Lawyer's Work

19 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού. The Terminologist's Contribution to the Greek-Speaking Lawyer's Work 19 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτό το άρθρο 1 αναφέρομαι σε ζητήματα νεοελληνικής νομικής ορολογίας που ανακύπτουν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, στέλεχος Διεύθυνσης Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, δντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Βασιλική Δρόσου, γραμματέας CEN/TC 312

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου 2009

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου 2009 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση).

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση). ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2006-07-28 Νο. 59-06 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5248/06 «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1174 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Πρόγραμμα. 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μαρία Καρδούλη, Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μνημόνιο Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα στην πληροφορική

Το πρόβλημα στην πληροφορική Το πρόβλημα στην πληροφορική Γενικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Ανάλυση Προβλήματος (1) Ορισμός Κατανόηση Σωστή διατύπωση από τον δημιουργό Σωστή ερμηνεία από αυτόν που αναλαμβάνει την επίλυση Δομή προβλήματος Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα