Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα"

Transcript

1 Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα Φθόγγοι 2 Όταν μιλάμε, βγάζουμε από το στόμα μας ορισμένες φωνές, οι οποίες ενώνονται και σχηματίζουν τις λέξεις. Οι απλές αυτές φωνές από τις οποίες σχηματίζονται οι λέξεις ονομάζονται φθόγγοι. Για παράδειγμα, όταν προφέρουμε τη λέξη ουρά, βγάζουμε από το στόμα μας τους φθόγγους [ου], [ρ], [α]. 2 Οι φθόγγοι είναι: [α], [ε], [ι], [ο], [ου], [β], [γ], [δ], [ζ], [θ], [κ], [λ], [μ], [ν], [π], [ρ], [σ], [τ], [φ], [χ], [μπ], [ντ], [γκ]. Γράμματα 2 Γράμματα (ή ψηφία) είναι τα γραπτά σημάδια με τα οποία παριστάνουμε τους φθόγγους. Για παράδειγμα, τους φθόγγους [ου], [ρ], [α] που προφέρουμε όταν λέμε τη λέξη ουρά τους παριστάνουμε με τα γράμματα ο, υ, ρ, α. 2 Προσοχή! εν πρέπει να συγχέουμε τους φθόγγους με τα γράμματα: φθόγγοι = φωνές, γράμματα = γραπτά σημάδια. 2 Τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας είναι 24. Όλα μαζί αποτελούν το ελληνικό αλφάβητο και γράφονται με μια ορισμένη σειρά, που λέγεται αλφαβητική σειρά. 2 Τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας, ανάλογα με τη μορφή τους, τα διακρίνουμε σε κεφαλαία και μικρά. 2 Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου μαζί με τα ονόματά τους είναι τα εξής: Αα (άλφα) Ιι (γιώτα) Ρρ (ρο) Ββ (βήτα) Κκ (κάπα) Σσς (σίγμα) Γγ (γάμα) Λλ (λάμδα) Ττ (ταυ) δ (δέλτα) Μμ (μι) Υυ (ύψιλον) Εε (έψιλον) Νν (νι) Φφ (φι) Ζζ (ζήτα) Ξξ (ξι) Χχ (χι) Ηη (ήτα) Οο (όμικρον) Ψψ (ψι) Θθ (θήτα) Ππ (πι) Ωω (ωμέγα) 5

2 Φθόγγοι και γράμματα Μάθημα 1 - Aσκήσεις Αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων Το ελληνικό αλφάβητο δεν έχει ξεχωριστά γράμματα για όλους τους φθόγγους. Έτσι έχουμε: 2 φθόγγους που παριστάνονται (γράφονται) με δύο γράμματα ο καθένας τους: π.χ. [ου], [μπ], [ντ], [γκ]. 2 φθόγγους που παριστάνονται με διαφορετικά γράμματα: π.χ. για τον φθόγγο [ο] έχουμε δύο διαφορετικά γράμματα, το ο και ω (όμως), για τον φθόγγο [ι] έχουμε τρία γράμματα: το ι, το η και το υ (κυνήγι). 2 δύο φθόγγους που παριστάνονται με ένα γράμμα: π.χ. οι δύο φθόγγοι [κ] + [σ] παριστάνονται με το γράμμα ξ, ενώ οι δύο φθόγγοι [π] + [σ] παριστάνονται με το γράμμα ψ (βλ. παρακάτω, διπλά γράμματα). Ασκήσεις 1. Να γράψεις τους φθόγγους και τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας. Φθόγγοι: Γράμματα: Μικρά: Κεφαλαία: 6

3 Μάθημα 1 - Aσκήσεις Φθόγγοι και γράμματα 2. Να κυκλώσεις στις παρακάτω λέξεις: α. με κόκκινο χρώμα τους φθόγγους που παριστάνονται με δύο γράμματα: μπάλα παγκάκι λάμπα πάντα γάντι τούμπα κούπα κουμπί β. με πράσινο χρώμα τα γράμματα που παριστάνουν δύο φθόγγους: ψωμί ταψί έψαξα άνοιξη ξύλο άμαξα έκοψε κατάψυξη 3. Παρακάτω κρύβονται δύο σοφές κουβέντες. Για να τις διαβάσεις: α. να γράψεις στα άδεια τετράγωνα τα επόμενα αυτών των γραμμάτων: Ξ Ζ Κ Θ Ξ Ρ Γ Θ Μ Δ Ε Ε Ψ Ζ β. να γράψεις στα άδεια τετράγωνα τα προηγούμενα αυτών των γραμμάτων: Ξ Β Β Δ Β Ρ Β Υ Ζ Υ Β Γ Κ Γ Μ Κ Β 7

4 Φθόγγοι και γράμματα Μάθημα 1 - Aσκήσεις 4. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: Λέξεις Φθόγγοι Αριθμός φθόγγων Γράμματα Αριθμός γραμμάτων κουμπί κ, ου, μπ, ι 4 κ, ο, υ, μ, π, ι 6 ντέφι παγκάκι ψωμί ψύξη τούμπα Να συμπληρώσεις τους παρακάτω πίνακες: Λέξεις Γραμμάτων Αριθμός Φθόγγων Λέξεις Αριθμός Γραμμάτων Φθόγγων γάτα αγκάθι κουλούρι μπουκάλι δέντρο κόμπρα ψάρι μπαξές άντρας ντουλάπι δόντι τούμπα μαγκούρα μυρμήγκι ψάξε αγκίστρι άντεξα μπρίκι ομπρέλα μπουνιά

5 Μάθημα 2: Φωνήεντα και σύμφωνα Φωνήεντα και σύμφωνα 2 Οι φθόγγοι και τα γράμματα που τους παριστάνουν χωρίζονται σε φωνήεντα και σύμφωνα. 2 Φωνήεντα λέγονται τα γράμματα που παριστάνουν τους φθόγγους οι οποίοι προφέρονται με δυνατή φωνή και μπορούν να σχηματίσουν και μόνοι τους συλλαβή: π.χ. α - έ - ρας, ό - α - ση. 2 Τα φωνήεντα είναι 7: α, ε, ι, η, υ, ο, ω. 2 Σύμφωνα λέγονται τα γράμματα που παριστάνουν τους φθόγγους οι οποίοι προφέρονται με σιγανή φωνή, δεν μπορούν να σχηματίσουν μόνοι τους συλλαβή και γι αυτό πηγαίνουν μαζί με φωνήεντα: π.χ. φί - δι, γά - τα. 2 Τα σύμφωνα είναι 17: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ(-ς), τ, φ, χ, ψ. Αρχικά και τελικά γράμματα 2 Το πρώτο γράμμα κάθε λέξης λέγεται αρχικό και το τελευταίο τελικό: π.χ. στη λέξη αέρας αρχικό γράμμα είναι το α- και τελικό γράμμα το -ς. 2 Στο τέλος των λέξεων αντί για σ γράφουμε ς (τελικό σίγμα): π.χ. σάκος. 2 Τελικά σύμφωνα είναι το ν και το ς. Αρκετές όμως ξένες λέξεις και μερικά επιφωνήματα τελειώνουν σε άλλο σύμφωνο: π.χ. Αδάμ, Ισαάκ, σοφέρ, τοστ, αχ!, ουφ! κτλ. ιπλά γράμματα 2 ιπλά γράμματα λέγονται τα γράμματα ξ και ψ, γιατί το καθένα παριστάνει δύο φθόγγους. Το ξ παριστάνει τους φθόγγους κ + σ και το ψ τους φθόγγους π + σ: π.χ. ξύλο, ψάρι, ψύξη, ψάξε. Έτσι η λέξη ξύλο έχει 5 φθόγγους (κ, σ, υ, λ, ο) και 4 γράμματα (ξ, υ, λ, ο), ενώ η λέξη ψύξη έχει 6 φθόγγους (π, σ, υ, κ, σ, η) και 4 γράμματα (ψ, υ, ξ, η). 9

6 Φωνήεντα και σύμφωνα Μάθημα 2 - Aσκήσεις 2 Στις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το εκ οι φθόγγοι κσ δε γράφονται με το γράμμα ξ αλλά με τα αντίστοιχά τους γράμματα κ και σ: π.χ. εκσκαφέας, εκστρατεύω, εκσυγχρονίζω. Όμοια σύμφωνα 2 Όμοια σύμφωνα λέγονται δύο ίδια σύμφωνα με τα οποία γράφονται ορισμένες λέξεις τα οποία όμως προφέρονται ως ένας φθόγγος: π.χ. γράμμα, γλώσσα, Ελλάδα κτλ. 2 Τα όμοια σύμφωνα στον συλλαβισμό χωρίζονται: π.χ. Ελ - λά - δα, Σάβ - βα - το. Ασκήσεις 1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα όπως στο παράδειγμα. Λέξεις Φωνήεντα Σύμφωνα Αριθμός Φωνηέντων Συμφώνων καπέλο α, ε, ο κ, π, λ 3 3 ζυγός Ιωάννα εχθρός Ιωσήφ Αώος ξύστρες αέρας άνθρωπος σφυρίχτρα

7 Μάθημα 2 - Aσκήσεις Φωνήεντα και σύμφωνα 2. Να ταξινομήσεις τις παρακάτω λέξεις: Σάββατο, κόκκινος, βλέμμα, ιππότης, κόλλα, υπάλληλος, θάρρος, σύννεφο, Σάββας, γράμμα, μαλλί, παππούς, συλλαβή, άρρωστος, επίρρημα, κόμμα, εννοώ, λάκκος, άμμος, βύσσινο, γλώσσα, θάλασσα, κρεμμύδι, Έλληνας, Άννα, κύτταρο, εννιά, μέλισσα, εκκλησία, ελάττωμα, γενναίος, Αττική, Υμηττός ββ: κκ: λλ: μμ: νν: ππ: ρρ: σσ: ττ: 3. Να κυκλώσεις το αρχικό και τελικό γράμμα των λέξεων: Άννα αχ! μίξερ σωστός Ιωσήφ ουφ! γκολ έφυγαν 4. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: Λέξεις Φθόγγοι Αριθμός φθόγγων Γράμματα Αριθμός γραμμάτων κουμπί ταψί ξύλο ψύξη άντεξα ξίγκι

8 Φωνήεντα και σύμφωνα Μάθημα 2 ίψηφα φωνήεντα - ίψηφα σύμφωνα 2 ίψηφα είναι δύο γράμματα μαζί που προφέρονται ως ένας φθόγγος. Τα δίψηφα διακρίνονται σε δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα. 2 Τα δίψηφα φωνήεντα είναι τα εξής: αι (= ε) αίθουσα oυ (= ου) ουρανός οι (= ι) οικόπεδο ει (= ι) εικόνα υι (= ι) υιοθετώ 2 Τα δίψηφα σύμφωνα είναι τα εξής: μπ μπάλα γκ γκολ ντ ντέφι γγ φεγγάρι ιαίρεση και ονομασία των συμφώνων 2 Ανάλογα με τον ήχο (φωνή) που ακούγεται, τα σύμφωνα ως φθόγγοι χωρίζονται σε: α. Άηχα είναι τα σύμφωνα που ως φθόγγοι δεν ακούγονται δυνατά: κ, π, τ, φ, θ, σ. β. Ηχηρά είναι τα σύμφωνα που ως φθόγγοι ακούγονται δυνατά: β, γ, δ, ζ, μπ, ντ, γκ, λ, μ, ν, ρ. Αισθανόμαστε τον ήχο των ηχηρών ακουμπώντας το δάχτυλο στον λαιμό εμπρός τη στιγμή που τα προφέρουμε. 2 Ανάλογα με τη διάρκεια της προφοράς τους, τα σύμφωνα ως φθόγγοι χωρίζονται σε: α. Στιγμιαία, τα οποία προφέρονται μόνο για μια στιγμή την ώρα που ανοίγουμε το στόμα: κ, π, τ, γκ, μπ, ντ. β. Εξακολουθητικά, στα οποία βαστούμε τη φωνή μας όσο θέλουμε: γ, β, δ, x, φ, θ, σ, ζ, λ, μ, ν, ρ. 2 Ανάλογα με το μέρος του στόματος στο οποίο σχηματίζονται, τα σύμφωνα ως φθόγγοι τα χωρίζουμε σε: α. χειλικά (σχηματίζονται στα χείλη): π, β, φ, μπ β. οδοντικά (σχηματίζονται στα δόντια): τ, δ, θ, ντ γ. λαρυγγικά (σχηματίζονται στο λάρυγγα): κ, γ, χ, γκ δ. γλωσσικά ή υγρά (σχηματίζονται στη γλώσσα): λ, ρ ε. ρινικά (σχηματίζονται στη μύτη): μ, ν στ. διπλοδοντικά ή συριστικά (σχηματίζονται ανάμεσα στα δόντια): ζ, σ. 12

9 Μάθημα 2 - Aσκήσεις Φωνήεντα και σύμφωνα Ασκήσεις 5. Να κυκλώσεις με κόκκινο χρωματιστό μολύβι τα δίψηφα φωνήεντα και με πράσινο τα δίψηφα σύμφωνα στις παρακάτω παροιμίες: α. Λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια. β. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. γ. Η αλεπού στον ύπνο της πετειναράκια βλέπει. δ. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. ε. Σκυλί που γαβγίζει δε δαγκώνει. στ. Όποιος δε θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει. 6. Να συμπληρώσεις τους παρακάτω πίνακες: Λέξεις Αριθμός Γραμμάτων Φθόγγων Λέξεις Αριθμός Γραμμάτων Φθόγγων παίζει οικογένεια κοιμάμαι είδα κουνούπι κάτοικοι κλείνουν είμαι μπάλα ανοίγουν οικοδόμοι Πειραιάς μπαίνουν κουμπί μαγκώνουν φαίνομαι μπαλάντα ντύνομαι υιοθετούνται καταψύξεις

10 Φωνήεντα και σύμφωνα Μάθημα 2 ίφθογγοι 2 ύο φωνήεντα, όταν βρίσκονται μαζί σε μια λέξη και εφόσον προφέρονται σε μία συλλαβή, αποτελούν έναν δίφθογγο (: δύο + φθόγγος). 2 Οι δίφθογγοι χωρίζονται σε κύριους και καταχρηστικούς. 2 Κύριοι δίφθογγοι είναι: αη, οη, αϊ (άι), οϊ (όι): π.χ. αηδόνι, βόηθα, αϊτός (γάιδαρος), κοροϊδεύω (ρόιδι). 2 Καταχρηστικοί δίφθογγοι ονομάζονται οι συνδυασμοί του ι, υ, οι, ει με το ακόλουθο φωνήεν (ή δίψηφο), που προφέρονται σε μία συλλαβή (ια, υα, οιο, εια): π.χ. Γιάννα, ποιος άδειασε τη γυάλα; 2 Άλλοι καταχρηστικοί δίφθογγοι: ήλιος, ελιές, παλιού, ποια, ποιοι, ποιες, ποιους, άδειες, άδειοι, δίχτυα, διχτυού κτλ. Οι συνδυασμοί αυ, ευ Οι συνδυασμοί αυ και ευ προφέρονται: α. αβ και εβ όταν ακολουθεί φωνήεν ή ηχηρό σύμφωνο: π.χ. Παύλος, Ναυσικά. β. αφ και εφ όταν ακολουθεί άηχο σύμφωνο: π.χ. χορεύουν, πεύκο. Ασκήσεις 7. Να κυκλώσεις με πράσινο χρώμα τα δίψηφα φωνήεντα και με κόκκινο χρώμα τους συνδυασμούς αυ, ευ: Αιγαίο πεύκο ταυτότητα χορεύει μπαίνουν αναπαύομαι ευτυχία σταυροί υιοθετούνται Εύβοια παλεύουν μαζεύονται 14

11 Μάθημα 2 - Aσκήσεις Φωνήεντα και σύμφωνα 8. Να κυκλώσεις με κόκκινο χρώμα τους κύριους διφθόγγους στις παρακάτω λέξεις ( εν έχουν όλες οι λέξεις διφθόγγους. Έχουν μόνο 10.): βόηθα ρόιδι βοήθεια κορόιδο αϊτός γάιδαρος νεράιδα χαϊδεύω αηδόνι ταΐζω άηχα παίζω αηδία κελαηδώ σόι αηδιάζω 9. Να κυκλώσεις με πράσινο χρώμα τους καταχρηστικούς διφθόγγους στις παρακάτω λέξεις ( εν έχουν όλες οι λέξεις καταχρηστικούς διφθόγγους. Έχουν μόνο 8.): ήλιος γιαλός ποιητής γελοίος γυαλί δυο τέτοιος τέλειωσα κρυώνω άδειος Ηλίας ξένοιαστο ηλιακός αδειούχος διαίρεση αστείο 10. Να ταξινομήσεις τις παρακάτω λέξεις ανάλογα με την προφορά των συνδυασμών αυ, ευ που περιέχουν: αυλή, ναύτης, ψαρεύω, ευχή, ευτυχία, ζευγάρι, αυτός, ευχαριστώ, αύριο, πύραυλος, καυτός, αυτοκίνητο, τελευταία, ρεύμα, ευγένεια, αύρα αυ αβ: αυ αφ: ευ εβ: ευ εφ: 11. Να κυκλώσεις τη λέξη από το κάθε ζευγάρι που έχει καταχρηστικό δίφθογγο: σχολείο - σχολειό τέλειωσα - τελείωσα δίκτυα - δίχτυα μοιάζω - όμοια μία - μια, δυο - δύο κελαηδάει - αηδιάζει βοηθός - βοήθησα φτυάρι - βρύα 15

12 Μάθημα 3: Λέξεις και συλλαβές Λέξεις 2 Κάθε πρόταση αποτελείται από μικρότερα μέρη, τα οποία λέγονται λέξεις. Κάθε πρόταση έχει μία ή περισσότερες λέξεις: π.χ. η πρόταση: Η Έφη έφαγε καραμέλες αποτελείται από 4 λέξεις: η, Έφη, έφαγε, καραμέλες. 2 Τις λέξεις τις γράφουμε χωριστά τη μία από την άλλη. Γράφονται με μία λέξη: α. Τα αριθμητικά από το 13 ως το 19: π.χ. δεκατρία, δεκαέξι κτλ. β. Οι αντωνυμίες καθένας καθεμία καθένα, καθετί, κατιτί, οποιοσδήποτε οποιαδήποτε οποιοδήποτε, οσοσδήποτε οσηδήποτε οσοδήποτε, οτιδήποτε. γ. Οι άκλιτες λέξεις όπως: απεναντίας, απευθείας, αφενός, αφετέρου, αφότου, ειδάλλως, ειδεμή, εντάξει, εξαιτίας, εξάλλου, εξαρχής, εξίσου, επικεφαλής, επιπλέον, επιτέλους, εφόσον, καθεξής, κατευθείαν, μεμιάς, ολωσδιόλου, οπουδήποτε, οπωσδήποτε, υπόψη, ωστόσο κτλ. δ. Η πρόθεση σε (σ ) με τη γενική και την αιτιατική του οριστικού άρθρου: π.χ. στου Γιώργου, στην αυλή κ.ά. 2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσωπική αντωνυμία σου γράφεται χωριστά από το άρθρο: π.χ. σου (σ ) το έφερα. Συλλαβές 2 Οι λέξεις, με βάση κάποιους κανόνες, χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα (= κομμάτια), τα οποία λέγονται συλλαβές. 2 Μια συλλαβή μπορεί να έχει: ένα μόνο φωνήεν: π.χ. ά-λο-γο, α-ε-τός ένα μόνο δίψηφο φωνήεν: π.χ. ου-ρά, αί-θου-σα έναν μόνο δίφθογγο: π.χ. αη-δό-νι, αϊ-τός έναν μόνο συνδυασμό αυ, ευ: π.χ. αυ-λή, ευ-χή Επίσης, μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα σύμφωνα με: ένα φωνήεν: π.χ. τώ-ρα, τρέ-χω ένα δίψηφο φωνήεν: π.χ. παί-ζω, κλεί-νω έναν δίφθογγο: π.χ. νε-ράι-δα, κε-λαη-δώ έναν συνδυασμό αυ, ευ: π.χ. πύ-ραυ-λος, ρεύ-μα 16

13 Μάθημα 3 Λέξεις και συλλαβές 2 Το χώρισμα μιας λέξης σε συλλαβές λέγεται συλλαβισμός: π.χ. Η Έ - φη έ - φα - γε κα - ρα - μέ - λες 1 συλλαβή 2 συλλαβές 3 συλλαβές 4 συλλαβές 2 Μια λέξη ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών της ονομάζεται: μονοσύλλαβη, αν έχει μία συλλαβή (Η) δισύλλαβη, αν έχει δύο συλλαβές (Έ-φη) τρισύλλαβη, αν έχει τρεις συλλαβές (έ-φα-γε) πολυσύλλαβη, αν έχει περισσότερες από τρεις συλλαβές (κα-ρα-μέλες) 2 Η συλλαβή ανάλογα με τη θέση που έχει στη λέξη ονομάζεται: κα - ρα - μέ - λες λήγουσα (όταν είναι η τελευταία συλλαβή) παραλήγουσα (όταν είναι η προτελευταία συλλαβή) προπαραλήγουσα (όταν είναι η τρίτη από το τέλος συλλαβή) αρχική (όταν είναι η πρώτη συλλαβή) 2 Η αρχική συλλαβή μπορεί να συμπίπτει: με τη λήγουσα: π.χ. ζω, να, θα, και με την παραλήγουσα: π.χ. γά-τα, ρό-δα με την προπαραλήγουσα: π.χ. ά-λο-γο, ε-λά-φι ή να είναι ξεχωριστή συλλαβή: π.χ. α-γε-λά-δα, ε-φη-με-ρί-δα. 17

14 Λέξεις και συλλαβές Μάθημα 3 - Aσκήσεις Ασκήσεις 1. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις και να τις ταξινομήσεις: παλεύω, κάποιος, ναι, ευτυχία, αυτοκίνητο, θα, με, αυλή, όποιος, ιππότης, ουρανός, ποιος, και, ποδήλατο, αέρας, πεύκο, απέναντι, ποιοι α. Μονοσύλλαβες: β. ισύλλαβες: γ. Τρισύλλαβες: δ. Πολυσύλλαβες: 2. Στις παρακάτω λέξεις να κυκλώσεις: α. τη λήγουσα β. την παραλήγουσα αγάπη ποίημα δουλειά αδειάζω κάποιος κρυώνω ησυχία ανθόκηπος γ. την προπαραλήγουσα δ. την αρχική συλλαβή άλογο τσουγκράνα αυτοκίνητο Ιωάννα ευτυχία κόκκινος λαχανόκηπος κινδυνεύω 3. Να κυκλώσεις την παραλήγουσα των παρακάτω λέξεων. Εδώ κρύβεται μια σοφή κουβέντα. Να τη βρεις και να τη γράψεις σωστά: ελαφάκι, μασουλώ, χαλίκι, τόπι, καφάσι, βρυσούλα, λίμα, ξεγελώ, παραμιλώ, ζείτε, τόξο, φτάσαμε, σακούλα, λίγο 18

15 Μάθημα 3 Λέξεις και συλλαβές Συλλαβισμός 2 Όταν γράφουμε, παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη στο τέλος της σειράς να κόψουμε τη λέξη. Το χώρισμα της λέξης δε γίνεται όπου τύχει, αλλά εκεί που τελειώνει μια συλλαβή. Γι αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς χωρίζονται οι λέξεις σε συλλαβές. 2 Το χώρισμα μιας λέξης σε συλλαβές λέγεται συλλαβισμός. 2 Ανάμεσα στις συλλαβές βάζουμε ενωτικό: π.χ. ά-λο-γο. Κανόνες συλλαβισμού α. Τα φωνήεντα μπορούν να αποτελέσουν και μόνα τους συλλαβή: π.χ. α-έ-ρας, Ι-ω-α-κείμ. Αντίθετα, ένα ή περισσότερα σύμφωνα δεν μπορούν να αποτελέσουν μόνα τους συλλαβή. Χρειάζονται οπωσδήποτε και φωνήεν: π.χ. πέ-τρα, κά-στρο, ο-μπρέ-λα, τρέ-χω. β. Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι, οι καταχρηστικοί δίφθογγοι και οι συνδυασμοί αυ και ευ κατά τον συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν και δε χωρίζονται: π.χ. αί-μα, αη-δό-νι, πά-πια, πεύ-κο. γ. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν: π.χ. έλα έ-λα, έχω έ-χω, καπέλο κα-πέ-λο. δ. ύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, αν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη: π.χ. βι-βλί-ο (βλέπω), κά-στα-νο (στάση). Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο συλλαβίζεται με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ το δεύτερο με το ακόλουθο φωνήεν: π.χ. κάρ-τα, βαθ-μός, δάφ-νη. ε. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται όλα μαζί με το ακόλουθο φωνήεν, αν και από τα τρία αυτά σύμφωνα ή τουλάχιστον από τα δύο πρώτα αρχίζει ελληνική λέξη: π.χ. κά-στρο (στροφή), εχθρός (χθες). Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο συλλαβίζεται με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ τα άλλα δύο με το ακόλουθο φωνήεν: π.χ. άνθρω-πος, εκ-στρα-τεία. 19

16 Λέξεις και συλλαβές Μάθημα 3 - Aσκήσεις στ. Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται, γιατί δεν αρχίζει ελληνική λέξη από δύο όμοια σύμφωνα: π.χ. άλ-λος, θάρ-ρος, φεγ-γά-ρι. ζ. Τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ καθώς και τα τσ, τζ δε χωρίζονται. Αντίθετα το δίψηφο σύμφωνο γγ στον συλλαβισμό χωρίζεται, γιατί πρόκειται για όμοια γράμματα: π.χ. κα-μπάνα, πα-γκά-κι, πά-ντο-τε. Αλλά: φεγ-γά-ρι, φέγ-γει, άγ-γε-λος. η. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες συλλαβισμού με τις απλές λέξεις: π.χ. προ-σέ-χω, εί-σο-δος, α-νά-ξι-ος. Παρατήρηση Τα γλωσσικά (λ, ρ) ) και τα ρινικά (μ, ν) σύμφωνα όταν βρίσκονται μπροστά από κάποιο άλλο σύμφωνο πάντα χωρίζονται, με μόνες εξαιρέσεις στα ρινικά τα δίψηφα μπ, ντ και όταν βρεθούν τα δυο τους μαζί (μν): ψάλ-της, άρ-μα, άμ-βω-νας, έν-ση-μο. Αλλά: λά-μπω, κο-ντά, θά-μνος. Ασκήσεις 4. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: α. αετός: Ιούνιος: Ιωάννινα: ποιητής: κελαηδώ: γαϊδούρι: 20

17 Μάθημα 3 - Aσκήσεις Λέξεις και συλλαβές αηδία: βοήθεια: ταΐζω: αδειάζω: β. τέλειωσα: διαίρεση: δουλεύω: ιππότης: σφυρίχτρα: εχθρός: προσφέρω: Νοέμβρης: άνθρωπος: εκφράζω: 5. Βάλε στο κουτάκι μπροστά από τη λέξη που είναι χωρισμένη σωστά: α. στά-χτη β. ε-κέμ-βρης γ. λίμ-νη στάχ-τη ε-κέ-μβρης λί-μνη δ. α-ριθ-μός ε. πρά-γμα στ. ά-φθο-νος α-ρι-θμός πράγ-μα άφ-θο-νος ζ. ξε-χνώ η. δάφ-νη θ. α-γνός ξεχ-νώ δά-φνη αγ-νός 21

18 Λέξεις και συλλαβές Μάθημα 3 - Aσκήσεις 6. Να γράψεις Σ για τις λέξεις που είναι σωστά χωρισμένες σε συλλαβές και Λ γι αυτές που είναι λάθος: α. κα-θρέ-φτης β. δι-αι-ρούν Αλ-βα-νία μα-ντεύ-ου-με αί-νι-γμα κιν-δυ-νεύ-ει ι-α-τρεί-ο βουρ-τσί-ζουν Ι-ω-σήφ α-νθί-ζουν βο-ή-θει-α τα-ΐ-ζεις άν-θρω-πος Σε-πτέμ-βρι-ος 7. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: α. αρχίζω: πελαργός: περπατώ: καρχαρίας: άγαλμα: έλκηθρο: κόμβος: ανθίζω: δελφίνι: καντήλι: β. τολμηρός: ψάλτης: μπαλκόνι: κίνδυνος: κορμός: Ινδιάνος: σκάνδαλο: 22

19 Μάθημα 3 - Aσκήσεις Λέξεις και συλλαβές 8. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: α. γενναίοι: ανθίζουν: Αλβανία: κορδόνια: αριθμός: κινδυνεύω: συμφωνία: νεραντζιά: μπουλντόζα: Ισθμός: συμπληρώνω: ύμνος: προσβάλλω: β. αίνιγμα: Μάρτιος: Απρίλιος: νεράιδα: αρχόντισσα: εργοστάσιο: ακορντεόν: μπάρμπας: κόμπρες: τσουγκράνα: Πέμπτη: Νοέμβριος: 23

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Φθόγγοι Για να προφέρουμε τις λέξεις, βγάζουμε ήχους από το στόμα μας. Αυτούς τους ήχους τους ονομάζουμε φθόγγους. Π.χ., η λέξη ένα σχηματίζεται από τους φθόγγους ε, ν, α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Α. Οι φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας 1. Όταν μιλάμε, χρησιμοποιούμε προτάσεις: α. Καλημέρα, μητέρα. β. Γεια σου, πατέρα. γ. Φεύγω για το σχολείο. 2. Κάθε πρόταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική

Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική Αθανασοπούλου Μαρία Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, mail@dim-peir-serron.ser.sch.gr Μαρία Αθανασοπούλου mathanasopoul@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία. Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο Γίνομαι άριστος στην ορθογραφία απευθύνεται στα παιδιά της Β Δημοτικού και δημιουργήθηκε για να ελέγχουν και να εξασκούν τις γνώσεις που αποκτούν στο μάθημα της Γλώσσας. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη α) τα αριθμητικά από το 13 ώς το 19: δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι (δεκάξι), δεκαεφτά (δεκαεπτά), δεκαοχτώ (δεκαοκτώ), δεκαεννέα (δεκαεννιά), αλλά: είκοσι ένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα τροχαίας. 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Σήματα τροχαίας. 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Σήματα τροχαίας 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο. Συζητήστε στην τάξη για

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο του μέλλοντος

Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος θα έχει κυλιόμενους δρόμους. Τα δέντρα δεν θα είναι ακίνητα αλλά θα περπατούν. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από τροχονομορομπότ. Στο δρόμο για το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς:

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς: Λύνω τις ασκήσεις 1. Γράφω δίπλα με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς: Εκατόν ενενήντα εννέα:.. Τριακόσια ένα: Τετρακόσια πενήντα οκτώ:... Πεντακόσια εννέα:.. Οχτακόσια ογδόντα οκτώ:.... Εννιακόσια δύο: Εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 1. Διαβάζουν αργά και συλλαβιστά, σαν να βλέπουν τη λέξη κάθε φορά για πρώτη φορά

ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 1. Διαβάζουν αργά και συλλαβιστά, σαν να βλέπουν τη λέξη κάθε φορά για πρώτη φορά ΑΝΑΓΝΩΣΗ 1. Διαβάζουν αργά και συλλαβιστά, σαν να βλέπουν τη λέξη κάθε φορά για πρώτη φορά 2. Διαβάζουν με «Άχρωμη ανάγνωση», όλη η ενέργεια διοχετεύεται στην αποκωδικοποίηση των λέξεων, τόνοι και σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΓΕΙΑ ΣΑΣ. 1η Θεματική Ενότητα «Πρώτη γνωριμία» Βιβλίο δασκάλου

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΓΕΙΑ ΣΑΣ. 1η Θεματική Ενότητα «Πρώτη γνωριμία» Βιβλίο δασκάλου ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1η Θεματική Ενότητα «Πρώτη γνωριμία» Βιβλίο δασκάλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΠΊΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθήνα 2007 Ι 1 ΣΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α'

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α' Δ IV Επικοινωνία \ή % Κώδικες Τάξη Α' ^W ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Σήματα τροχαίας 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

λεξιλογική πρόσβαση (γρήγορη ονομασία) γράμματα/αριθμούς, χρώματα Φωνολογική επανακωδικοποίηση στην Επανάλαβε με ακρίβεια προτάσεις, λέξεις ή ψηφία

λεξιλογική πρόσβαση (γρήγορη ονομασία) γράμματα/αριθμούς, χρώματα Φωνολογική επανακωδικοποίηση στην Επανάλαβε με ακρίβεια προτάσεις, λέξεις ή ψηφία 1 ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος 1. Κατανόηση της ανάγνωσης Πρόσφατες έρευνες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στη φύση των δυσκολιών της ανάγνωσης και των αιτιών τους, προσδιόρισαν με ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί.

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί. αντωνυμίες ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη τηί. μου - σου - του Τα γονίδια μας ϊέρετε ότι... Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε 1 από τα γονίδια 2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Β ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Β ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Β ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Α Τεύχος 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Aurfi ΑΛΆ η fconi-λα U& τιιν οποία. Va. ο αείψς. Lm^K fow.

Aurfi ΑΛΆ η fconi-λα U& τιιν οποία. Va. ο αείψς. Lm^K fow. αντωνυμίες ΑΝΑΦΟΡΙΚΕ! Aurfi ΑΛΆ η fconi-λα U& τιιν οποία Va. ο αείψς Lm^K fow. ΠΡΟΣΕΧΕ I Η αναφορική αντωνυμία ΠΟΥ δεν κλίνεται. / 1 οποία ο οποίος το οποίο τ πς οποίας του οποίου του οποίου / ^ /^^\-^~~

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός +ΑΡΘΡΟ I ποιος, ποσού 1. Zuvvccpa Η Μαρίνα μιλάει με τον Αλέξη στο τηλέφωνο και του λέει ότι διάβασε ένα κείμενο για τα σύννεφα. Εκείνος τη ρωτάει γι αυτά που διάβασε. Εμείς ακούσαμε μόνο τις απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

1.Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων:

1.Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων: Το Υποκείμενο Το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που κάνει ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση λέγεται υποκείμενο. Για να βρούμε το υποκείμενο σε μία πρόταση κάνουμε την ερώτηση "ποιος; ποια; ποιο;".

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 103ov Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κισσόνεργας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα Ενότητα 151 η: «Του κόσμου το ψωμί» Θηλυκά ουσιαστικά σε ισσα...39 Ευθύς και πλάγιος λόγος...40 Επιφωνήματα...41 Ουδέτερα ουσιαστικά σε είο...41 Υποκοριστικά...42 Σημεία στίξης: διπλή τελεία-εισαγωγικά...42

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα Πηγή: e-selides 1. Βρίσκω και γράφω τα γινόμενα: 4Χ8= 3Χ8= 4Χ9= 3Χ9= 2Χ8= 8Χ8= 6Χ8= 8Χ9= 6Χ9= 2Χ9=

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ΤΑΞΗ Α Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1. Παρατηρώ το πρόγραμμα ζωγραφικής στην οθόνη του υπολογιστή μου. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ Ι ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΗΣ) ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ Ι ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΗΣ) ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ Ι ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΗΣ) ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Η αξιοποίηση του κειμένου «Ρινόκερος και κόκορας», στο βιβλίο του μαθητή της Α ημοτικού για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά των ενοτήτων και οι ορθογραφικές παρατηρήσεις είναι σύµφωνα. Β. Λαµπρινάκου

Η σειρά των ενοτήτων και οι ορθογραφικές παρατηρήσεις είναι σύµφωνα. Β. Λαµπρινάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν εύχρηστο ορθογραφικό οδηγό για τους µαθητές της Ε ηµοτικού. Σκοπό έχει να τους βοηθήσει να µάθουν να γράφουν σωστά. Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει: θεωρία µε παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Από Ειρήνη Πετράκη (δασκάλα / σύμβουλο ΣΧ.Τ.) ΦΑΡΜΑ ομές ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Ο 40λεπτο Τα ζώα της φάρμας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ζώα της φάρμας ή αλλιώς ήμερα ζώα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα