Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα"

Transcript

1 Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα Φθόγγοι 2 Όταν μιλάμε, βγάζουμε από το στόμα μας ορισμένες φωνές, οι οποίες ενώνονται και σχηματίζουν τις λέξεις. Οι απλές αυτές φωνές από τις οποίες σχηματίζονται οι λέξεις ονομάζονται φθόγγοι. Για παράδειγμα, όταν προφέρουμε τη λέξη ουρά, βγάζουμε από το στόμα μας τους φθόγγους [ου], [ρ], [α]. 2 Οι φθόγγοι είναι: [α], [ε], [ι], [ο], [ου], [β], [γ], [δ], [ζ], [θ], [κ], [λ], [μ], [ν], [π], [ρ], [σ], [τ], [φ], [χ], [μπ], [ντ], [γκ]. Γράμματα 2 Γράμματα (ή ψηφία) είναι τα γραπτά σημάδια με τα οποία παριστάνουμε τους φθόγγους. Για παράδειγμα, τους φθόγγους [ου], [ρ], [α] που προφέρουμε όταν λέμε τη λέξη ουρά τους παριστάνουμε με τα γράμματα ο, υ, ρ, α. 2 Προσοχή! εν πρέπει να συγχέουμε τους φθόγγους με τα γράμματα: φθόγγοι = φωνές, γράμματα = γραπτά σημάδια. 2 Τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας είναι 24. Όλα μαζί αποτελούν το ελληνικό αλφάβητο και γράφονται με μια ορισμένη σειρά, που λέγεται αλφαβητική σειρά. 2 Τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας, ανάλογα με τη μορφή τους, τα διακρίνουμε σε κεφαλαία και μικρά. 2 Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου μαζί με τα ονόματά τους είναι τα εξής: Αα (άλφα) Ιι (γιώτα) Ρρ (ρο) Ββ (βήτα) Κκ (κάπα) Σσς (σίγμα) Γγ (γάμα) Λλ (λάμδα) Ττ (ταυ) δ (δέλτα) Μμ (μι) Υυ (ύψιλον) Εε (έψιλον) Νν (νι) Φφ (φι) Ζζ (ζήτα) Ξξ (ξι) Χχ (χι) Ηη (ήτα) Οο (όμικρον) Ψψ (ψι) Θθ (θήτα) Ππ (πι) Ωω (ωμέγα) 5

2 Φθόγγοι και γράμματα Μάθημα 1 - Aσκήσεις Αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων Το ελληνικό αλφάβητο δεν έχει ξεχωριστά γράμματα για όλους τους φθόγγους. Έτσι έχουμε: 2 φθόγγους που παριστάνονται (γράφονται) με δύο γράμματα ο καθένας τους: π.χ. [ου], [μπ], [ντ], [γκ]. 2 φθόγγους που παριστάνονται με διαφορετικά γράμματα: π.χ. για τον φθόγγο [ο] έχουμε δύο διαφορετικά γράμματα, το ο και ω (όμως), για τον φθόγγο [ι] έχουμε τρία γράμματα: το ι, το η και το υ (κυνήγι). 2 δύο φθόγγους που παριστάνονται με ένα γράμμα: π.χ. οι δύο φθόγγοι [κ] + [σ] παριστάνονται με το γράμμα ξ, ενώ οι δύο φθόγγοι [π] + [σ] παριστάνονται με το γράμμα ψ (βλ. παρακάτω, διπλά γράμματα). Ασκήσεις 1. Να γράψεις τους φθόγγους και τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας. Φθόγγοι: Γράμματα: Μικρά: Κεφαλαία: 6

3 Μάθημα 1 - Aσκήσεις Φθόγγοι και γράμματα 2. Να κυκλώσεις στις παρακάτω λέξεις: α. με κόκκινο χρώμα τους φθόγγους που παριστάνονται με δύο γράμματα: μπάλα παγκάκι λάμπα πάντα γάντι τούμπα κούπα κουμπί β. με πράσινο χρώμα τα γράμματα που παριστάνουν δύο φθόγγους: ψωμί ταψί έψαξα άνοιξη ξύλο άμαξα έκοψε κατάψυξη 3. Παρακάτω κρύβονται δύο σοφές κουβέντες. Για να τις διαβάσεις: α. να γράψεις στα άδεια τετράγωνα τα επόμενα αυτών των γραμμάτων: Ξ Ζ Κ Θ Ξ Ρ Γ Θ Μ Δ Ε Ε Ψ Ζ β. να γράψεις στα άδεια τετράγωνα τα προηγούμενα αυτών των γραμμάτων: Ξ Β Β Δ Β Ρ Β Υ Ζ Υ Β Γ Κ Γ Μ Κ Β 7

4 Φθόγγοι και γράμματα Μάθημα 1 - Aσκήσεις 4. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: Λέξεις Φθόγγοι Αριθμός φθόγγων Γράμματα Αριθμός γραμμάτων κουμπί κ, ου, μπ, ι 4 κ, ο, υ, μ, π, ι 6 ντέφι παγκάκι ψωμί ψύξη τούμπα Να συμπληρώσεις τους παρακάτω πίνακες: Λέξεις Γραμμάτων Αριθμός Φθόγγων Λέξεις Αριθμός Γραμμάτων Φθόγγων γάτα αγκάθι κουλούρι μπουκάλι δέντρο κόμπρα ψάρι μπαξές άντρας ντουλάπι δόντι τούμπα μαγκούρα μυρμήγκι ψάξε αγκίστρι άντεξα μπρίκι ομπρέλα μπουνιά

5 Μάθημα 2: Φωνήεντα και σύμφωνα Φωνήεντα και σύμφωνα 2 Οι φθόγγοι και τα γράμματα που τους παριστάνουν χωρίζονται σε φωνήεντα και σύμφωνα. 2 Φωνήεντα λέγονται τα γράμματα που παριστάνουν τους φθόγγους οι οποίοι προφέρονται με δυνατή φωνή και μπορούν να σχηματίσουν και μόνοι τους συλλαβή: π.χ. α - έ - ρας, ό - α - ση. 2 Τα φωνήεντα είναι 7: α, ε, ι, η, υ, ο, ω. 2 Σύμφωνα λέγονται τα γράμματα που παριστάνουν τους φθόγγους οι οποίοι προφέρονται με σιγανή φωνή, δεν μπορούν να σχηματίσουν μόνοι τους συλλαβή και γι αυτό πηγαίνουν μαζί με φωνήεντα: π.χ. φί - δι, γά - τα. 2 Τα σύμφωνα είναι 17: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ(-ς), τ, φ, χ, ψ. Αρχικά και τελικά γράμματα 2 Το πρώτο γράμμα κάθε λέξης λέγεται αρχικό και το τελευταίο τελικό: π.χ. στη λέξη αέρας αρχικό γράμμα είναι το α- και τελικό γράμμα το -ς. 2 Στο τέλος των λέξεων αντί για σ γράφουμε ς (τελικό σίγμα): π.χ. σάκος. 2 Τελικά σύμφωνα είναι το ν και το ς. Αρκετές όμως ξένες λέξεις και μερικά επιφωνήματα τελειώνουν σε άλλο σύμφωνο: π.χ. Αδάμ, Ισαάκ, σοφέρ, τοστ, αχ!, ουφ! κτλ. ιπλά γράμματα 2 ιπλά γράμματα λέγονται τα γράμματα ξ και ψ, γιατί το καθένα παριστάνει δύο φθόγγους. Το ξ παριστάνει τους φθόγγους κ + σ και το ψ τους φθόγγους π + σ: π.χ. ξύλο, ψάρι, ψύξη, ψάξε. Έτσι η λέξη ξύλο έχει 5 φθόγγους (κ, σ, υ, λ, ο) και 4 γράμματα (ξ, υ, λ, ο), ενώ η λέξη ψύξη έχει 6 φθόγγους (π, σ, υ, κ, σ, η) και 4 γράμματα (ψ, υ, ξ, η). 9

6 Φωνήεντα και σύμφωνα Μάθημα 2 - Aσκήσεις 2 Στις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το εκ οι φθόγγοι κσ δε γράφονται με το γράμμα ξ αλλά με τα αντίστοιχά τους γράμματα κ και σ: π.χ. εκσκαφέας, εκστρατεύω, εκσυγχρονίζω. Όμοια σύμφωνα 2 Όμοια σύμφωνα λέγονται δύο ίδια σύμφωνα με τα οποία γράφονται ορισμένες λέξεις τα οποία όμως προφέρονται ως ένας φθόγγος: π.χ. γράμμα, γλώσσα, Ελλάδα κτλ. 2 Τα όμοια σύμφωνα στον συλλαβισμό χωρίζονται: π.χ. Ελ - λά - δα, Σάβ - βα - το. Ασκήσεις 1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα όπως στο παράδειγμα. Λέξεις Φωνήεντα Σύμφωνα Αριθμός Φωνηέντων Συμφώνων καπέλο α, ε, ο κ, π, λ 3 3 ζυγός Ιωάννα εχθρός Ιωσήφ Αώος ξύστρες αέρας άνθρωπος σφυρίχτρα

7 Μάθημα 2 - Aσκήσεις Φωνήεντα και σύμφωνα 2. Να ταξινομήσεις τις παρακάτω λέξεις: Σάββατο, κόκκινος, βλέμμα, ιππότης, κόλλα, υπάλληλος, θάρρος, σύννεφο, Σάββας, γράμμα, μαλλί, παππούς, συλλαβή, άρρωστος, επίρρημα, κόμμα, εννοώ, λάκκος, άμμος, βύσσινο, γλώσσα, θάλασσα, κρεμμύδι, Έλληνας, Άννα, κύτταρο, εννιά, μέλισσα, εκκλησία, ελάττωμα, γενναίος, Αττική, Υμηττός ββ: κκ: λλ: μμ: νν: ππ: ρρ: σσ: ττ: 3. Να κυκλώσεις το αρχικό και τελικό γράμμα των λέξεων: Άννα αχ! μίξερ σωστός Ιωσήφ ουφ! γκολ έφυγαν 4. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: Λέξεις Φθόγγοι Αριθμός φθόγγων Γράμματα Αριθμός γραμμάτων κουμπί ταψί ξύλο ψύξη άντεξα ξίγκι

8 Φωνήεντα και σύμφωνα Μάθημα 2 ίψηφα φωνήεντα - ίψηφα σύμφωνα 2 ίψηφα είναι δύο γράμματα μαζί που προφέρονται ως ένας φθόγγος. Τα δίψηφα διακρίνονται σε δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα. 2 Τα δίψηφα φωνήεντα είναι τα εξής: αι (= ε) αίθουσα oυ (= ου) ουρανός οι (= ι) οικόπεδο ει (= ι) εικόνα υι (= ι) υιοθετώ 2 Τα δίψηφα σύμφωνα είναι τα εξής: μπ μπάλα γκ γκολ ντ ντέφι γγ φεγγάρι ιαίρεση και ονομασία των συμφώνων 2 Ανάλογα με τον ήχο (φωνή) που ακούγεται, τα σύμφωνα ως φθόγγοι χωρίζονται σε: α. Άηχα είναι τα σύμφωνα που ως φθόγγοι δεν ακούγονται δυνατά: κ, π, τ, φ, θ, σ. β. Ηχηρά είναι τα σύμφωνα που ως φθόγγοι ακούγονται δυνατά: β, γ, δ, ζ, μπ, ντ, γκ, λ, μ, ν, ρ. Αισθανόμαστε τον ήχο των ηχηρών ακουμπώντας το δάχτυλο στον λαιμό εμπρός τη στιγμή που τα προφέρουμε. 2 Ανάλογα με τη διάρκεια της προφοράς τους, τα σύμφωνα ως φθόγγοι χωρίζονται σε: α. Στιγμιαία, τα οποία προφέρονται μόνο για μια στιγμή την ώρα που ανοίγουμε το στόμα: κ, π, τ, γκ, μπ, ντ. β. Εξακολουθητικά, στα οποία βαστούμε τη φωνή μας όσο θέλουμε: γ, β, δ, x, φ, θ, σ, ζ, λ, μ, ν, ρ. 2 Ανάλογα με το μέρος του στόματος στο οποίο σχηματίζονται, τα σύμφωνα ως φθόγγοι τα χωρίζουμε σε: α. χειλικά (σχηματίζονται στα χείλη): π, β, φ, μπ β. οδοντικά (σχηματίζονται στα δόντια): τ, δ, θ, ντ γ. λαρυγγικά (σχηματίζονται στο λάρυγγα): κ, γ, χ, γκ δ. γλωσσικά ή υγρά (σχηματίζονται στη γλώσσα): λ, ρ ε. ρινικά (σχηματίζονται στη μύτη): μ, ν στ. διπλοδοντικά ή συριστικά (σχηματίζονται ανάμεσα στα δόντια): ζ, σ. 12

9 Μάθημα 2 - Aσκήσεις Φωνήεντα και σύμφωνα Ασκήσεις 5. Να κυκλώσεις με κόκκινο χρωματιστό μολύβι τα δίψηφα φωνήεντα και με πράσινο τα δίψηφα σύμφωνα στις παρακάτω παροιμίες: α. Λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια. β. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. γ. Η αλεπού στον ύπνο της πετειναράκια βλέπει. δ. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. ε. Σκυλί που γαβγίζει δε δαγκώνει. στ. Όποιος δε θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει. 6. Να συμπληρώσεις τους παρακάτω πίνακες: Λέξεις Αριθμός Γραμμάτων Φθόγγων Λέξεις Αριθμός Γραμμάτων Φθόγγων παίζει οικογένεια κοιμάμαι είδα κουνούπι κάτοικοι κλείνουν είμαι μπάλα ανοίγουν οικοδόμοι Πειραιάς μπαίνουν κουμπί μαγκώνουν φαίνομαι μπαλάντα ντύνομαι υιοθετούνται καταψύξεις

10 Φωνήεντα και σύμφωνα Μάθημα 2 ίφθογγοι 2 ύο φωνήεντα, όταν βρίσκονται μαζί σε μια λέξη και εφόσον προφέρονται σε μία συλλαβή, αποτελούν έναν δίφθογγο (: δύο + φθόγγος). 2 Οι δίφθογγοι χωρίζονται σε κύριους και καταχρηστικούς. 2 Κύριοι δίφθογγοι είναι: αη, οη, αϊ (άι), οϊ (όι): π.χ. αηδόνι, βόηθα, αϊτός (γάιδαρος), κοροϊδεύω (ρόιδι). 2 Καταχρηστικοί δίφθογγοι ονομάζονται οι συνδυασμοί του ι, υ, οι, ει με το ακόλουθο φωνήεν (ή δίψηφο), που προφέρονται σε μία συλλαβή (ια, υα, οιο, εια): π.χ. Γιάννα, ποιος άδειασε τη γυάλα; 2 Άλλοι καταχρηστικοί δίφθογγοι: ήλιος, ελιές, παλιού, ποια, ποιοι, ποιες, ποιους, άδειες, άδειοι, δίχτυα, διχτυού κτλ. Οι συνδυασμοί αυ, ευ Οι συνδυασμοί αυ και ευ προφέρονται: α. αβ και εβ όταν ακολουθεί φωνήεν ή ηχηρό σύμφωνο: π.χ. Παύλος, Ναυσικά. β. αφ και εφ όταν ακολουθεί άηχο σύμφωνο: π.χ. χορεύουν, πεύκο. Ασκήσεις 7. Να κυκλώσεις με πράσινο χρώμα τα δίψηφα φωνήεντα και με κόκκινο χρώμα τους συνδυασμούς αυ, ευ: Αιγαίο πεύκο ταυτότητα χορεύει μπαίνουν αναπαύομαι ευτυχία σταυροί υιοθετούνται Εύβοια παλεύουν μαζεύονται 14

11 Μάθημα 2 - Aσκήσεις Φωνήεντα και σύμφωνα 8. Να κυκλώσεις με κόκκινο χρώμα τους κύριους διφθόγγους στις παρακάτω λέξεις ( εν έχουν όλες οι λέξεις διφθόγγους. Έχουν μόνο 10.): βόηθα ρόιδι βοήθεια κορόιδο αϊτός γάιδαρος νεράιδα χαϊδεύω αηδόνι ταΐζω άηχα παίζω αηδία κελαηδώ σόι αηδιάζω 9. Να κυκλώσεις με πράσινο χρώμα τους καταχρηστικούς διφθόγγους στις παρακάτω λέξεις ( εν έχουν όλες οι λέξεις καταχρηστικούς διφθόγγους. Έχουν μόνο 8.): ήλιος γιαλός ποιητής γελοίος γυαλί δυο τέτοιος τέλειωσα κρυώνω άδειος Ηλίας ξένοιαστο ηλιακός αδειούχος διαίρεση αστείο 10. Να ταξινομήσεις τις παρακάτω λέξεις ανάλογα με την προφορά των συνδυασμών αυ, ευ που περιέχουν: αυλή, ναύτης, ψαρεύω, ευχή, ευτυχία, ζευγάρι, αυτός, ευχαριστώ, αύριο, πύραυλος, καυτός, αυτοκίνητο, τελευταία, ρεύμα, ευγένεια, αύρα αυ αβ: αυ αφ: ευ εβ: ευ εφ: 11. Να κυκλώσεις τη λέξη από το κάθε ζευγάρι που έχει καταχρηστικό δίφθογγο: σχολείο - σχολειό τέλειωσα - τελείωσα δίκτυα - δίχτυα μοιάζω - όμοια μία - μια, δυο - δύο κελαηδάει - αηδιάζει βοηθός - βοήθησα φτυάρι - βρύα 15

12 Μάθημα 3: Λέξεις και συλλαβές Λέξεις 2 Κάθε πρόταση αποτελείται από μικρότερα μέρη, τα οποία λέγονται λέξεις. Κάθε πρόταση έχει μία ή περισσότερες λέξεις: π.χ. η πρόταση: Η Έφη έφαγε καραμέλες αποτελείται από 4 λέξεις: η, Έφη, έφαγε, καραμέλες. 2 Τις λέξεις τις γράφουμε χωριστά τη μία από την άλλη. Γράφονται με μία λέξη: α. Τα αριθμητικά από το 13 ως το 19: π.χ. δεκατρία, δεκαέξι κτλ. β. Οι αντωνυμίες καθένας καθεμία καθένα, καθετί, κατιτί, οποιοσδήποτε οποιαδήποτε οποιοδήποτε, οσοσδήποτε οσηδήποτε οσοδήποτε, οτιδήποτε. γ. Οι άκλιτες λέξεις όπως: απεναντίας, απευθείας, αφενός, αφετέρου, αφότου, ειδάλλως, ειδεμή, εντάξει, εξαιτίας, εξάλλου, εξαρχής, εξίσου, επικεφαλής, επιπλέον, επιτέλους, εφόσον, καθεξής, κατευθείαν, μεμιάς, ολωσδιόλου, οπουδήποτε, οπωσδήποτε, υπόψη, ωστόσο κτλ. δ. Η πρόθεση σε (σ ) με τη γενική και την αιτιατική του οριστικού άρθρου: π.χ. στου Γιώργου, στην αυλή κ.ά. 2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσωπική αντωνυμία σου γράφεται χωριστά από το άρθρο: π.χ. σου (σ ) το έφερα. Συλλαβές 2 Οι λέξεις, με βάση κάποιους κανόνες, χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα (= κομμάτια), τα οποία λέγονται συλλαβές. 2 Μια συλλαβή μπορεί να έχει: ένα μόνο φωνήεν: π.χ. ά-λο-γο, α-ε-τός ένα μόνο δίψηφο φωνήεν: π.χ. ου-ρά, αί-θου-σα έναν μόνο δίφθογγο: π.χ. αη-δό-νι, αϊ-τός έναν μόνο συνδυασμό αυ, ευ: π.χ. αυ-λή, ευ-χή Επίσης, μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα σύμφωνα με: ένα φωνήεν: π.χ. τώ-ρα, τρέ-χω ένα δίψηφο φωνήεν: π.χ. παί-ζω, κλεί-νω έναν δίφθογγο: π.χ. νε-ράι-δα, κε-λαη-δώ έναν συνδυασμό αυ, ευ: π.χ. πύ-ραυ-λος, ρεύ-μα 16

13 Μάθημα 3 Λέξεις και συλλαβές 2 Το χώρισμα μιας λέξης σε συλλαβές λέγεται συλλαβισμός: π.χ. Η Έ - φη έ - φα - γε κα - ρα - μέ - λες 1 συλλαβή 2 συλλαβές 3 συλλαβές 4 συλλαβές 2 Μια λέξη ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών της ονομάζεται: μονοσύλλαβη, αν έχει μία συλλαβή (Η) δισύλλαβη, αν έχει δύο συλλαβές (Έ-φη) τρισύλλαβη, αν έχει τρεις συλλαβές (έ-φα-γε) πολυσύλλαβη, αν έχει περισσότερες από τρεις συλλαβές (κα-ρα-μέλες) 2 Η συλλαβή ανάλογα με τη θέση που έχει στη λέξη ονομάζεται: κα - ρα - μέ - λες λήγουσα (όταν είναι η τελευταία συλλαβή) παραλήγουσα (όταν είναι η προτελευταία συλλαβή) προπαραλήγουσα (όταν είναι η τρίτη από το τέλος συλλαβή) αρχική (όταν είναι η πρώτη συλλαβή) 2 Η αρχική συλλαβή μπορεί να συμπίπτει: με τη λήγουσα: π.χ. ζω, να, θα, και με την παραλήγουσα: π.χ. γά-τα, ρό-δα με την προπαραλήγουσα: π.χ. ά-λο-γο, ε-λά-φι ή να είναι ξεχωριστή συλλαβή: π.χ. α-γε-λά-δα, ε-φη-με-ρί-δα. 17

14 Λέξεις και συλλαβές Μάθημα 3 - Aσκήσεις Ασκήσεις 1. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις και να τις ταξινομήσεις: παλεύω, κάποιος, ναι, ευτυχία, αυτοκίνητο, θα, με, αυλή, όποιος, ιππότης, ουρανός, ποιος, και, ποδήλατο, αέρας, πεύκο, απέναντι, ποιοι α. Μονοσύλλαβες: β. ισύλλαβες: γ. Τρισύλλαβες: δ. Πολυσύλλαβες: 2. Στις παρακάτω λέξεις να κυκλώσεις: α. τη λήγουσα β. την παραλήγουσα αγάπη ποίημα δουλειά αδειάζω κάποιος κρυώνω ησυχία ανθόκηπος γ. την προπαραλήγουσα δ. την αρχική συλλαβή άλογο τσουγκράνα αυτοκίνητο Ιωάννα ευτυχία κόκκινος λαχανόκηπος κινδυνεύω 3. Να κυκλώσεις την παραλήγουσα των παρακάτω λέξεων. Εδώ κρύβεται μια σοφή κουβέντα. Να τη βρεις και να τη γράψεις σωστά: ελαφάκι, μασουλώ, χαλίκι, τόπι, καφάσι, βρυσούλα, λίμα, ξεγελώ, παραμιλώ, ζείτε, τόξο, φτάσαμε, σακούλα, λίγο 18

15 Μάθημα 3 Λέξεις και συλλαβές Συλλαβισμός 2 Όταν γράφουμε, παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη στο τέλος της σειράς να κόψουμε τη λέξη. Το χώρισμα της λέξης δε γίνεται όπου τύχει, αλλά εκεί που τελειώνει μια συλλαβή. Γι αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς χωρίζονται οι λέξεις σε συλλαβές. 2 Το χώρισμα μιας λέξης σε συλλαβές λέγεται συλλαβισμός. 2 Ανάμεσα στις συλλαβές βάζουμε ενωτικό: π.χ. ά-λο-γο. Κανόνες συλλαβισμού α. Τα φωνήεντα μπορούν να αποτελέσουν και μόνα τους συλλαβή: π.χ. α-έ-ρας, Ι-ω-α-κείμ. Αντίθετα, ένα ή περισσότερα σύμφωνα δεν μπορούν να αποτελέσουν μόνα τους συλλαβή. Χρειάζονται οπωσδήποτε και φωνήεν: π.χ. πέ-τρα, κά-στρο, ο-μπρέ-λα, τρέ-χω. β. Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι, οι καταχρηστικοί δίφθογγοι και οι συνδυασμοί αυ και ευ κατά τον συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν και δε χωρίζονται: π.χ. αί-μα, αη-δό-νι, πά-πια, πεύ-κο. γ. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν: π.χ. έλα έ-λα, έχω έ-χω, καπέλο κα-πέ-λο. δ. ύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, αν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη: π.χ. βι-βλί-ο (βλέπω), κά-στα-νο (στάση). Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο συλλαβίζεται με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ το δεύτερο με το ακόλουθο φωνήεν: π.χ. κάρ-τα, βαθ-μός, δάφ-νη. ε. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται όλα μαζί με το ακόλουθο φωνήεν, αν και από τα τρία αυτά σύμφωνα ή τουλάχιστον από τα δύο πρώτα αρχίζει ελληνική λέξη: π.χ. κά-στρο (στροφή), εχθρός (χθες). Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο συλλαβίζεται με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ τα άλλα δύο με το ακόλουθο φωνήεν: π.χ. άνθρω-πος, εκ-στρα-τεία. 19

16 Λέξεις και συλλαβές Μάθημα 3 - Aσκήσεις στ. Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται, γιατί δεν αρχίζει ελληνική λέξη από δύο όμοια σύμφωνα: π.χ. άλ-λος, θάρ-ρος, φεγ-γά-ρι. ζ. Τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ καθώς και τα τσ, τζ δε χωρίζονται. Αντίθετα το δίψηφο σύμφωνο γγ στον συλλαβισμό χωρίζεται, γιατί πρόκειται για όμοια γράμματα: π.χ. κα-μπάνα, πα-γκά-κι, πά-ντο-τε. Αλλά: φεγ-γά-ρι, φέγ-γει, άγ-γε-λος. η. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες συλλαβισμού με τις απλές λέξεις: π.χ. προ-σέ-χω, εί-σο-δος, α-νά-ξι-ος. Παρατήρηση Τα γλωσσικά (λ, ρ) ) και τα ρινικά (μ, ν) σύμφωνα όταν βρίσκονται μπροστά από κάποιο άλλο σύμφωνο πάντα χωρίζονται, με μόνες εξαιρέσεις στα ρινικά τα δίψηφα μπ, ντ και όταν βρεθούν τα δυο τους μαζί (μν): ψάλ-της, άρ-μα, άμ-βω-νας, έν-ση-μο. Αλλά: λά-μπω, κο-ντά, θά-μνος. Ασκήσεις 4. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: α. αετός: Ιούνιος: Ιωάννινα: ποιητής: κελαηδώ: γαϊδούρι: 20

17 Μάθημα 3 - Aσκήσεις Λέξεις και συλλαβές αηδία: βοήθεια: ταΐζω: αδειάζω: β. τέλειωσα: διαίρεση: δουλεύω: ιππότης: σφυρίχτρα: εχθρός: προσφέρω: Νοέμβρης: άνθρωπος: εκφράζω: 5. Βάλε στο κουτάκι μπροστά από τη λέξη που είναι χωρισμένη σωστά: α. στά-χτη β. ε-κέμ-βρης γ. λίμ-νη στάχ-τη ε-κέ-μβρης λί-μνη δ. α-ριθ-μός ε. πρά-γμα στ. ά-φθο-νος α-ρι-θμός πράγ-μα άφ-θο-νος ζ. ξε-χνώ η. δάφ-νη θ. α-γνός ξεχ-νώ δά-φνη αγ-νός 21

18 Λέξεις και συλλαβές Μάθημα 3 - Aσκήσεις 6. Να γράψεις Σ για τις λέξεις που είναι σωστά χωρισμένες σε συλλαβές και Λ γι αυτές που είναι λάθος: α. κα-θρέ-φτης β. δι-αι-ρούν Αλ-βα-νία μα-ντεύ-ου-με αί-νι-γμα κιν-δυ-νεύ-ει ι-α-τρεί-ο βουρ-τσί-ζουν Ι-ω-σήφ α-νθί-ζουν βο-ή-θει-α τα-ΐ-ζεις άν-θρω-πος Σε-πτέμ-βρι-ος 7. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: α. αρχίζω: πελαργός: περπατώ: καρχαρίας: άγαλμα: έλκηθρο: κόμβος: ανθίζω: δελφίνι: καντήλι: β. τολμηρός: ψάλτης: μπαλκόνι: κίνδυνος: κορμός: Ινδιάνος: σκάνδαλο: 22

19 Μάθημα 3 - Aσκήσεις Λέξεις και συλλαβές 8. Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: α. γενναίοι: ανθίζουν: Αλβανία: κορδόνια: αριθμός: κινδυνεύω: συμφωνία: νεραντζιά: μπουλντόζα: Ισθμός: συμπληρώνω: ύμνος: προσβάλλω: β. αίνιγμα: Μάρτιος: Απρίλιος: νεράιδα: αρχόντισσα: εργοστάσιο: ακορντεόν: μπάρμπας: κόμπρες: τσουγκράνα: Πέμπτη: Νοέμβριος: 23

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Φθόγγοι Για να προφέρουμε τις λέξεις, βγάζουμε ήχους από το στόμα μας. Αυτούς τους ήχους τους ονομάζουμε φθόγγους. Π.χ., η λέξη ένα σχηματίζεται από τους φθόγγους ε, ν, α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Α. Οι φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας 1. Όταν μιλάμε, χρησιμοποιούμε προτάσεις: α. Καλημέρα, μητέρα. β. Γεια σου, πατέρα. γ. Φεύγω για το σχολείο. 2. Κάθε πρόταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ;

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; Γλώσσα Αλφαβητική σειρά Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; κάστανα, καραμέλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, αλεύρι σοκολατάκια, γαλοπούλα, ρόδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ Γεια σας! Είμαι η κυρία «Γραμματικούλα». Με λένε έτσι γιατί έχω πάρα πολλές γνώσεις γραμματικής. Ήρθα

Διαβάστε περισσότερα

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá 8 Eíüôçôá 1 Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá speak about everyday activities school life ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Παιδιά, αύριο θα είστε έτοιμοι αργότερα, γύρω στις δέκα. Στις έντεκα μας περιμένει η πρώτη τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική

Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική Αθανασοπούλου Μαρία Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, mail@dim-peir-serron.ser.sch.gr Μαρία Αθανασοπούλου mathanasopoul@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΑΕ

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΑΕ Λόγος & Ομιλία ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 4 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΑΕ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015- Σοφία Γεωργακάκου Νηπιαγωγός-Λογοπεδικός ΚΕΔΔΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ sofia.georgakakou@yahoo.gr Τα όργανα της

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία. Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο Γίνομαι άριστος στην ορθογραφία απευθύνεται στα παιδιά της Β Δημοτικού και δημιουργήθηκε για να ελέγχουν και να εξασκούν τις γνώσεις που αποκτούν στο μάθημα της Γλώσσας. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Τάξη Α Κ Α Λ Ο

Όνομα: Τάξη Α Κ Α Λ Ο Όνομα: Τάξη Α Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α Συμπλήρωσε στα αυγουλάκια τα γράμματα που λείπουν: Α,α Γ,γ Δ,δ Η,η Ν,ν Ρ,ρ Υ,υ Χ,χ Βάλε τώρα σε αλφαβητική σειρά λέξεις που έχουν σχέση με το Πάσχα. αυγά παπάς λαμπάδα τσουρέκι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη α) τα αριθμητικά από το 13 ώς το 19: δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι (δεκάξι), δεκαεφτά (δεκαεπτά), δεκαοχτώ (δεκαοκτώ), δεκαεννέα (δεκαεννιά), αλλά: είκοσι ένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 9η Άνθρωποι και μηχανές Βασικό λεξιλόγιο σιδηρουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1 Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή Επίπεδο Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ο Λάμπης ο κούνελος έμαθε ελληνικά! Μας έγραψε ένα γράμμα για να το διαβάσουμε παρέα και να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα τροχαίας. 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Σήματα τροχαίας. 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Σήματα τροχαίας 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο. Συζητήστε στην τάξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς:

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς: Λύνω τις ασκήσεις 1. Γράφω δίπλα με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς: Εκατόν ενενήντα εννέα:.. Τριακόσια ένα: Τετρακόσια πενήντα οκτώ:... Πεντακόσια εννέα:.. Οχτακόσια ογδόντα οκτώ:.... Εννιακόσια δύο: Εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο του μέλλοντος

Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος θα έχει κυλιόμενους δρόμους. Τα δέντρα δεν θα είναι ακίνητα αλλά θα περπατούν. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από τροχονομορομπότ. Στο δρόμο για το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια... Περιεχόμενα

Λίγα λόγια... Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ Λίγα λόγια... Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μάντεψε Τι + Ποιος» περιλαμβάνει 6 συναρπαστικά παιχνίδια, που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Εξάλλου, το ζητούμενο είναι η διασκέδαση και αυτό το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΓΕΙΑ ΣΑΣ. 1η Θεματική Ενότητα «Πρώτη γνωριμία» Βιβλίο δασκάλου

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΓΕΙΑ ΣΑΣ. 1η Θεματική Ενότητα «Πρώτη γνωριμία» Βιβλίο δασκάλου ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1η Θεματική Ενότητα «Πρώτη γνωριμία» Βιβλίο δασκάλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΠΊΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθήνα 2007 Ι 1 ΣΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

λεξιλογική πρόσβαση (γρήγορη ονομασία) γράμματα/αριθμούς, χρώματα Φωνολογική επανακωδικοποίηση στην Επανάλαβε με ακρίβεια προτάσεις, λέξεις ή ψηφία

λεξιλογική πρόσβαση (γρήγορη ονομασία) γράμματα/αριθμούς, χρώματα Φωνολογική επανακωδικοποίηση στην Επανάλαβε με ακρίβεια προτάσεις, λέξεις ή ψηφία 1 ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος 1. Κατανόηση της ανάγνωσης Πρόσφατες έρευνες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στη φύση των δυσκολιών της ανάγνωσης και των αιτιών τους, προσδιόρισαν με ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α'

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α' Δ IV Επικοινωνία \ή % Κώδικες Τάξη Α' ^W ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Σήματα τροχαίας 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 5 6 (E - Στ Δημοτικού) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Γνωρίζοντας ότι + + 6 = + + +, ποιόν αριθμό αντιπροσωπεύει το ; A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 1. Διαβάζουν αργά και συλλαβιστά, σαν να βλέπουν τη λέξη κάθε φορά για πρώτη φορά

ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 1. Διαβάζουν αργά και συλλαβιστά, σαν να βλέπουν τη λέξη κάθε φορά για πρώτη φορά ΑΝΑΓΝΩΣΗ 1. Διαβάζουν αργά και συλλαβιστά, σαν να βλέπουν τη λέξη κάθε φορά για πρώτη φορά 2. Διαβάζουν με «Άχρωμη ανάγνωση», όλη η ενέργεια διοχετεύεται στην αποκωδικοποίηση των λέξεων, τόνοι και σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Β ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Β ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Β ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Α Τεύχος 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί.

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί. αντωνυμίες ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη τηί. μου - σου - του Τα γονίδια μας ϊέρετε ότι... Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε 1 από τα γονίδια 2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύοντας ιστορίες

Μαγειρεύοντας ιστορίες λέξεις Έξυπνες ιδέες κλειδιά ΕλΕνη Σβορώνου Μαγειρεύοντας ιστορίες Πώς να γράψεις τα δικά σου κείμενα δημιουργική γραφή αρχή - μέση - τέλος Ακολούθησε τις οδηγίες, άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου, ξεδίπλωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση.

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. Αριθµοί του ρήµατος 1. Ο µαθητής γράφει. 2. Οι µαθητές γράφουν. 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία.

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Οι σύνθετες προτάσεις Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Παράταξη και υπόταξη Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

1.Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων:

1.Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων: Το Υποκείμενο Το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που κάνει ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση λέγεται υποκείμενο. Για να βρούμε το υποκείμενο σε μία πρόταση κάνουμε την ερώτηση "ποιος; ποια; ποιο;".

Διαβάστε περισσότερα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα Ενότητα 151 η: «Του κόσμου το ψωμί» Θηλυκά ουσιαστικά σε ισσα...39 Ευθύς και πλάγιος λόγος...40 Επιφωνήματα...41 Ουδέτερα ουσιαστικά σε είο...41 Υποκοριστικά...42 Σημεία στίξης: διπλή τελεία-εισαγωγικά...42

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα Πηγή: e-selides 1. Βρίσκω και γράφω τα γινόμενα: 4Χ8= 3Χ8= 4Χ9= 3Χ9= 2Χ8= 8Χ8= 6Χ8= 8Χ9= 6Χ9= 2Χ9=

Διαβάστε περισσότερα