RVP540 RVP G2488. Εγκατάσταση. - Πίνακας ελέγχου (στην πρόσοψη του πίνακα, στον εσωτερικό τοίχο ή σε ράγα DIN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RVP540 RVP G2488. Εγκατάσταση. - Πίνακας ελέγχου (στην πρόσοψη του πίνακα, στον εσωτερικό τοίχο ή σε ράγα DIN)"

Transcript

1 G2488 el Οδηγίες Εγκατάστασης Ελεγκτής διαχείρισης ενέργειας / Ελεγκτής θέρµανσης RVP540 RVP550 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης Σε ξηρό χώρο, π.χ. στο λεβητοστάσιο Οδηγίες εγκατάστασης: - Πίνακας ελέγχου (στην πρόσοψη του πίνακα, στον εσωτερικό τοίχο ή σε ράγα DIN) - Ερµάριο ελέγχου - Κεκλιµένη πρόσοψη κονσόλας ελέγχου Επιτρεπτή θερµοκρασία περιβάλλοντος: C Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πρέπει να τηρούνται οι εγχώριοι κανονισµοί για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Πρέπει να διασφαλίζεται η ανακούφιση των καλωδίων από καταπόνηση Τα καλώδια από τον ελεγκτή προς τους κινητήρες και αντλίες φέρουν τάση δικτύου Τα καλώδια των αισθητηρίων δεν πρέπει να οδεύουν παράλληλα µε τα καλώδια τάσης δικτύου Για την προστασία του αισθητηρίου του ηλιακού συλλέκτη από οδεύοντα κύµατα τάσης (από αστραπές για παράδειγµα), πρέπει να εγκαθίσταται το ξεχωριστό κιβώτιο αγωγών για προστασία από υπερτάσεις (AGS2S.200/109) Επιτρεπτά µήκη καλωδίων Για όλα τα αισθητήρια, θερµοστάτες και εξωτερικές επαφές: Καλώδιο χαλκού διαµέτρου 0.6 mm max. 20 m Καλώδιο χαλκού 1.0 mm 2 max. 80 m Καλώδιο χαλκού 1.5 mm 2 max. 120 m Για µονάδες χώρου: Καλώδιο χαλκού 0.25 mm 2 max. 25 m Καλώδιο χαλκού 0.5 mm 2 max. 50 m Για το δίαυλο bus δεδοµένων: mm 2 κατά τα Τεχνικά Φυλλάδια N2030E και N2032E Τοποθέτηση και καλωδίωση της βάσης Επιτείχια τοποθέτηση 1. Αποµονώστε τη βάση από τον ελεγκτή. 2. Ακουµπήστε τη βάση στον τοίχο. Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 3. Σηµειώστε τα σηµεία του τοίχου, όπου θα γίνουν οι οπές στερέωσης. 4. Ανοίξτε τις οπές. 5. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε οπές στη βάση για τους στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων. 6. Βιδώστε τη βάση στον τοίχο. 7. Περάστε τα καλώδια της βάσης. Τοποθέτηση σε ράγα DIN 1. Προσαρµόστε τη ράγα. 2. Αποµονώστε τη βάση από τον ελεγκτή. 3. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε οπές στη βάση για τους στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων. 4. Τοποθετήστε τη βάση στη ράγα. Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 5. Εάν χρειάζεται, ασφαλίστε τη βάση (αναλόγως του τύπου ράγας). 6. Περάστε τα καλώδια της βάσης. Τοποθέτηση σε χωνευτό πλαίσιο Απαιτούµενο κοίλωµα πλαισίου: 92 x 138 mm Μέγιστο πάχος: 3 mm 1. Αποµονώστε τη βάση από τον ελεγκτή. 2. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε οπές στη βάση για τους στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων. 3. Τοποθετήστε τη βάση στην κοιλότητα του πλαισίου από το πίσω µέρος µέχρι να φτάσετε στο σηµείο τερ- µατισµού (stop). Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 4. Ωθείστε τα πλάγια γλωσσίδια πίσω από το πρόσθιο πλαίσιο (κοιτάξτε το παρακάτω σχήµα). Λάθος Σωστό Βάλτε σωστά τα γλωσσίδια και από τις δύο πλευρές µπορεί να µη βρίσκονται µέσα στο κοίλωµα! 5. Περάστε τα καλώδια της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι τα µήκη των καλωδίων αφήνουν αρκετό χώρο για το άνοιγµα της πόρτας του πίνακα ελέγχου. Ρύθµιση σε λειτουργία Προπαρασκευαστικοί έλεγχοι 1. ΜΗ συνδέετε ακόµα µε το ρεύµα. 2. Ελέγξτε την καλωδίωση σύµφωνα µε το διάγραµµα συνδεσµολογίας της εγκατάστασης. 3. Βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση των µοχλών στρέφοντας τους κοχλίες στερέωσης (κοιτάξτε το σχήµα στον πλάγιο τοίχο της µονάδας). Siemens Building Technologies a / Z13 4. Εισάγετε τον ελεγκτή στη βάση µέχρι να φτάσετε στο σηµείο τερµατισµού (stop).. Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 5. Σφίξτε διαδοχικά τους κοχλίες στερέωσης. 6. Ελέγξτε τις µηχανοκίνητες βάνες: Παρατηρήστε αν Είναι σωστά εγκατεστηµένες (προσέξτε την κατεύθυνση της προσαγωγής, όπως φαίνεται στο σώµα της βάνας) 2462Z06

2 Ο χειροκίνητος µοχλός είναι ελεύθερος. 7. Για συστήµατα οροφής και επιδαπέδια προσέξτε τα εξής: Ο θερµοστάτης ορίου πρέπει να είναι σωστά ρυθµισµένος. Κατά το λειτουργικό έλεγχο η θερµοκρασία προσαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα µέγιστα ε- πιτρεπτά επίπεδα (συνήθως 55 C). Εάν αυτό συµβαίνει, κάντε αµέσως τα εξής: - Είτε κλείστε τη βάνα χειροκίνητα ή - Απενεργοποιείστε την αντλία ή - Κλείστε τη βάνα, που αποµονώνει την αντλία 8. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύµατος. Η οθόνη πρέπει κάτι να δείχνει (π.χ. ώρα). Εάν όχι, η αιτία πιθανόν να είναι µια από τις παρακάτω: - εν υπάρχει τάση δικτύου - Κάηκε η κύρια ασφάλεια - Η διάταξη αποµόνωσης κεντρικού δικτύου ή ο κεντρικός διακόπτης δεν είναι στη θέση ενεργοποίησης ON 9. Εάν ένα από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας αναβοσβήνει, κάποια µονάδα χώρου ή η επαφή H1 δίνει τι- µές, που παρακάµπτουν τον ελεγκτή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας στη µονάδα χώρου και απενεργοποιείστε την επαφή H1. Γενικά στοιχεία λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης: Μοχλός ρυθµίσεων Οθόνη, µια γραµµή λειτουργίας αντιστοιχεί σε κάθε ρύθµιση Πλήκτρα επιλογής και ρύθµισης τιµών: Επόµενη γραµµή λειτουργίας Προηγούµενη γραµµή λειτουργίας Μείωση εµφανιζόµενης τιµής Αύξηση εµφανιζόµενης τιµής Καταχώρηση µιας τιµής ρύθµισης: Η τιµή της ρύθµισης καταχωρείται µε επιλογή της επό- µενης γραµµής λειτουργίας (ή πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας) Εισαγωγή --.- / --:-- / --- (απενεργοποίηση λειτουργίας): Κρατήστε το ή πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί η ζητούµενη τιµή Στοιχεία λειτουργίας Info C RVP540 Πρόσοψη του ελεγκτή RVP540 και του RVP C Υπερκέραση οµάδας γραµµών: Για να επιλέξετε γρήγορα µια γραµµή λειτουργίας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συνδυασµό 2 πλήκτρων: Πιέστε και για να επιλέξετε την προηγούµενη οµάδα γραµµών. Πιέστε και για να επιλέξετε την επόµενη οµάδα γραµµών. ιαδικασία ρύθµισης 1. Κάντε τις ρυθµίσεις στις γραµµές λειτουργίας σύµφωνα µε τις οδηγίες του τοπικού σας γραφείου πωλήσεων προϊόντων HVAC Siemens. 2. Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης στη γραµµή λειτουργίας Κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις στον ελεγκτή. Όλες οι λειτουργίες και γραµµές που απαιτούνται για τον επιλεγµένο τύπο εγκατάστασης θα είναι επιλεγµένες και έτοιµες για ρύθµιση. Οι γραµµές λειτουργίας που δε χρειάζονται θα είναι κρυµµένες. 4. Εισάγετε τις ρυθµιζόµενες τιµές στον πίνακα! 5. Ρυθµίστε τις γενικές λειτουργίες (ανεξάρτητα του τύπου εγκατάστασης). Ρύθµιση σε λειτουργία και λειτουργικός έ- λεγχος Ειδικές γραµµές λειτουργίας για λειτουργικό έλεγχο: 200 = δοκιµή εξόδων 201 = δοκιµή εισόδων 296 = λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκίνητου λέβητα ή λέβητα αερίου 345 = λειτουργικός έλεγχος ηλιακού συλλέκτη 395 = λειτουργικός έλεγχος καυστήρα ξυλόκαυσης 545 = λειτουργικός έλεγχος δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 745 = λειτουργικός έλεγχος κυκλώµατος θέρµανσης 888 = δοκιµή εξόδων P1 894 = δοκιµή εξόδων Ux Εάν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Er (ΣΦΑΛΜΑ) : Ανατρέξτε στη γραµµή λειτουργίας 50 για να βρείτε το σφάλµα Z54a Μοχλός ρύθµισης θερµοκρασίας χώρου Ρύθµιση ονοµαστικής επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας χώρου Πλήκτρα ρυθµίσεων Ρυθµίσεις παραµέτρων (+ / -) Πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας (Prog) Επιλογή παραµέτρων / µεταγωγή σε γραµµές λειτουργίας Οθόνη Εµφάνιση πραγµατικών τιµών και ρυθµίσεων Πλήκτρα τρόπου λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης Αλλαγή τρόπου λειτουργίας σε: Αυτόµατη λειτουργία Συνεχή λειτουργία Εκτός λειτουργίας (κατάσταση ετοιµότητας) Πλήκτρα τρόπου λειτουργίας ζ.ν.χ. Θέρµανση ζ.ν.χ. ανοικτή / κλειστή (ON / OFF) Χειροκίνητη ώθηση ζ.ν.χ. Λειτουργικό πλήκτρο µε LED για χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία ενεργή / ανενεργή (ON / OFF) Πράσινο πλήκτρο µε λαµπτήρα σήµατος Περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία ενεργή / ανενεργή (ΟΝ/FF) Πλήκτρο πληροφόρησης Εµφάνιση των τιµών της εγκατάστασης Υποδοχή σύνδεσης µε PC tool ιάγνωση και συντήρηση µε το OCI69 / ACS69 Το φωτιζόµενο πλήκτρο ή ο λαµπτήρας σήµατος δείχνουν ότι η αντίστοιχη λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. 2/ a Siemens Building Technologies

3 ιαγράµµατα συνδεσµολογίας Ενδείξεις επαφών σύνδεσης στην πλευρά χαµηλής τάσης Ακροδέκτηκτης Επαφές Ακροδέ- Επαφές M Γείωση H1 Είσοδος H1 (επαφή ή DC 0 10 V) Ux Έξοδος DC 0 10 V B104 Αισθητήριο θερµοκρασίας P1 Έξοδος PWM B103 Αισθητήριο θερµοκρασίας B109 Αισθητήριο θερµοκρασίας M Γειώσεις αισθητηρίων M Γειώσεις αισθητηρίων B102 Αισθητήριο θερµοκρασίας B108 Αισθητήριο θερµοκρασίας B101 Αισθητήριο θερµοκρασίας NTC / LG-Ni 1000 αυτόµατου προσδιορισµού B107 Αισθητήριο θερµοκρασίας MD Γείωση PPS (µονάδα χώρου, BMU) B106 Αισθητήριο θερµοκρασίας A6 εδοµένα PPS (µονάδα χώρου, BMU) M Γειώσεις αισθητηρίων MB Γείωση bus (LPB) B105 Αισθητήριο θερµοκρασίας DB ίαυλος bus δεδοµένων (LPB) Ενδείξεις επαφών σύνδεσης στην πλευρά τάσης δικτύου Ακροδέκτηκτης Επαφές Ακροδέ- Επαφές Q110 Πολυλειτουργική έξοδος Q104 Πολυλειτουργική έξοδος Q109 Πολυλειτουργική έξοδος Q103 Πολυλειτουργική έξοδος F3 Φάση Q109 / Q110 F1 Φάση Q103 / Q104 F7 Φάση Q108 E1 Είσοδος AC 230 V Q108 Πολυλειτουργική έξοδος Q102 Πολυλειτουργική έξοδος Q107 Πολυλειτουργική έξοδος F5 Φάση Q102 F6 Φάση Q107 Q101 Πολυλειτουργική έξοδος Q106 Πολυλειτουργική έξοδος F4 Φάση Q101 Q105 Πολυλειτουργική έξοδος L Ενεργός αγωγός AC 230 V F2 Φάση Q105 / Q106 N Ουδέτερο αγωγού Ηλεκτρικές συνδέσεις D1 D2 LPB Q110 Q109 F3 F7 Q108 Q107 F6 Q106 Q105 F2 Q104 Q103 F1 E1 Q102 F5 Q101 F4 L N 2392A03 M Ux P1 B109 M B108 B107 B106 M B105 H1 B104 B103 M B102 B101 MD A6 MB DB N N Siemens Building Technologies a /33

4 Επιλογή Επιλογή τύπου εγκατάστασης: Επιλέξτε τον απαιτούµενο τύπο εγκατάστασης (αριθµός βασικού διαγράµµατος) στη γραµµή λειτουργίας 100 (ανατρέξτε στη σελίδα 9). Η επιλογή ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες, που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση και δείχνει τις γραµ- µές λειτουργίας που χρειάζονται. Επίσης οι γραµµές λειτουργίας 120 ως 173 ρυθµίζονται στις εργοστασιακές τιµές, που απαιτούνται για το βασικό τύπο εγκατάστασης. Κατά τη διαδικασία ρύθµισης ο αριθµός βασικού διαγράµµατος αναβοσβήνει στην οθόνη. Ο απαραίτητος αριθµός πρέπει να επιβεβαιωθεί µε πίεση των πλήκτρων + / - δύο φορές για 3 δευτερόλεπτα. Τότε µόνο παύει να αναβοσβήνει. Παράδειγµα: a Τύπος εγκατάστασης Το διάγραµµα βασικής εγκατάστασης για τον απαιτούµενο τύπο εγκατάστασης και τα πρόσθετα δεδοµένα ρύθµισης θα σας δοθούν από το Γραφείο πωλήσεων προϊόντων HVAC / Siemens Building Technologies. Χαρακτηρισµός ρελέ και αισθητηρίων Ο χαρακτηρισµός των ρελέ που χρησιµοποιούνται στο βασικό διάγραµµα αντιστοιχεί στις εξής σηµασίες: Ρελέ Λειτουργία (χρήση) Ρελέ Λειτουργία (χρήση) K1 Αντλία Θερµότητας 1 στάδιο Y7 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα πετρελαίου / αερίου ΑΝΟΙΓΜΑ K2 Αντλία Θερµότητας 2 στάδιο Y8 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα πετρελαίου / αερίου ΚΛΕΙΣΙΜΟ K3 Απελευθέρωση εξωτερικού λέβητα ξυλόκαυσης Y9 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης ΑΝΟΙΓΜΑ K4 Λέβητας πετρελαίου- / φυσικού αερίου, 1 στάδιο Y10 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης ΚΛΕΙΣΙΜΟ K5 Λέβητας πετρελαίου- / φυσικού αερίου, 2 στάδιο Y14 Βάνα εκτροπής µερικής φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης K6 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση για ζ.ν.χ. Y 14 Ανεστραµµένο σήµα Y14 K8 Αντλία ηλιακού συλλέκτη ή βάνα εκτροπής εναλλάκτη Y15 Βάνα εκτροπής για επιστροφή θερµότητας 2 K 8 Ανεστραµµένο σήµα K8 Y 15 Ανεστραµµένο σήµα Y15 K9 Βάνα παράκαµψης ηλιακού συλλέκτη ή αντλία εναλλάκτη Q1 Αντλία λέβητα πετρελαίου - / αερίου θέρµανσης K 9 Ανεστραµµένο σήµα K9 Q2 Κυκλοφορητής κυκλώµατος θέρµανσης K10 Έξοδος συναγερµού Q3 Κυκλοφορητής φόρτισης ζ.ν.χ. K11 Προστασία από υπερθέρµανση Q 3 Ανεστραµµένο σήµα Q3 K 11 Ανεστραµµένο σήµα K11 Q4 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζ.ν.χ. K12 Αντλία ηλιακού συλλέκτη ή βάνα εκτροπής εναλλάκτη Q5 Αντλία ηλιακού συλλέκτη 1 θέρµανσης 1 K13 Έξοδος K13 για ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη Q9 Κυκλοφορητής αντλίας θερµότητας K14 Απελευθέρωση εξωτερικού λέβητα καύσης πετρελαίου - / Q10 Αντλία λέβητα ξυλόκαυσης φυσικού αερίου K15 Απελευθέρωση εξωτερικής αντλίας θερµότητας Q11 Αντλία ανταλλαγής θερµότητας δεξαµενής αποθήκευσης K16 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση για βοηθητική δεξα- µενή αποθήκευσης Q12 Αντλία παράκαµψης λέβητα πετρελαίου / φυσικού αερίου K17 Λειτουργία αισθητηρίου θερµοκρασίας καυσαερίου Q13 Αντλία ανταλλαγής θερµότητας δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. K18 Έξοδος για θέρµανση πισίνας από ηλιακό συλλέκτη Q14 Αντλία συστήµατος K 18 Ανεστραµµένο σήµα K18 Q15 Αντλία H1 Y1 Βάνα ανάµιξης κυκλώµατος θέρµανσης ΑΝΟΙΓΜΑ Q16 εύτερη αντλία ηλιακού συλλέκτη Y2 Βάνα ανάµιξης κυκλώµατος θέρµαν. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Q17 Πρόσθετη αντλία Q17 για δεύτερο στάδιο Αντλίας Θερµότητας Y3 Βάνα εκτροπής ζ.ν.χ. E1 Πολειλητουργική είσοδος παροχής δικτύου Y4 Κλείδωµα παραγωγής θέρµανσης L Φάση δικτύου Y 4 Ανεστραµµένο σήµα Y4 N Ουδέτερος δικτύου 4/ a Siemens Building Technologies

5 Χαρακτηρισµοί αισθητηρίων Οι χαρακτηρισµοί των αισθητηρίων που χρησιµοποιούνται στο παρεχόµενο βασικό διάγραµµα αντιστοιχούν στις εξής σηµασίες: Αισθητήριο Λειτουργία (χρήση) Τύποι αισθητηρίων Αισθητήριο Λειτουργία (χρήση) Τύποι αισθητηρίων B1 Αισθητήριο προσαγωγής κυκλώµατος LG-Ni 1000 B7 Αισθητήριο επιστροφής λέβητα LG-Ni 1000 θέρµανσης πετρελαίου / αερίου B2 Αισθητήριο λέβητα πετρελαίου- / αερίου LG-Ni 1000 B71 Αισθητήριο επιστροφής Αντλίας LG-Ni 1000 Θερµότητας B21 Αισθητήριο προσαγωγής Αντλίας Θερ- LG-Ni 1000 B72 Αισθητήριο επιστροφής λέβητα LG-Ni 1000 µότητας ξυλόκαυσης B22 Αισθητήριο λέβητα ξυλόκαυσης LG-Ni 1000 B73 Αισθητήριο επιστροφής κυκλώ- LG-Ni 1000 µατος θέρµανσης B3 Αισθητήριο ζ.ν.χ. 1 LG-Ni 1000 B8 Αισθητήριο καυσαερίων Pt 1000 B31 Αισθητήριο ζ.ν.χ. 2 LG-Ni 1000 B9 Εξωτερικό αισθητήριο LG-Ni 1000 NTC 600 B32 Αισθητήριο ζ.ν.χ. 3 LG-Ni 1000 B10 Αισθητήριο κοινής προσαγωγής LG-Ni 1000 B33 Αισθητήριο ζ.ν.χ. 4 LG-Ni 1000 B13 Αισθητήριο θέρµανσης πισίνας LG-Ni 1000 από ηλιακό συλλέκτη B4 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής LG-Ni 1000 M Γειώσεις αισθητηρίων H1, U1, αποθήκευσης 1 P1 B41 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής LG-Ni 1000 H1 Επαφή ή είσοδος DC 0 10 V αποθήκευσης 2 B42 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης LG-Ni 1000 U1 Έξοδος DC 0 10 V 3 B43 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης LG-Ni 1000 P1 Έξοδος PWM 4 B6 Αισθητήριο ηλιακού συλλέκτη 1 LG-Ni 1000 / A6 εδοµένα PPS Pt 1000 B61 Αισθητήριο ηλιακού συλλέκτη 2 LG-Ni 1000 / MD Γείωση PPS Pt 1000 B62 Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού συλλέκτη DB εδοµένα LPB B63 Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού συλλέκτη LG-Ni 1000 MB Γείωση LPB για µέτρηση θερµικής απόδοσης B64 Αισθητήριο επιστροφής ηλιακού συλλέκτη για µέτρηση θερµικής απόδοσης LG-Ni 1000 Κατάσταση παραµέτρων Ρυθµίσεις που γίνονται στο επίπεδο τελικού χρήστη Ρυθµίσεις που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε τελικού χρήστη. 1 Πλήκτρο Επεξήγηση Γραµµή Πιέστε ένα από τα πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας. Έτσι µετάγεστε αυτόµατα στον τρόπο προγραµµατισµού τελικού χρήστη. 2 Πιέστε τα πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας, µέχρι να φτάσετε στην απαιτούµενη γραµµή λειτουργίας. Η ακόλουθη κατάσταση παραµέτρων περιλαµβάνει όλες τις δυνατές ρυθµίσεις. 3 4 Πιέστε το πλήκτρο + ή για να θέσετε την απαιτούµενη τιµή. Η ρύθµιση αποθηκεύεται µόλις εγκαταλείψετε τον τρόπο προγραµµατισµού η µεταβείτε σε άλλη γραµµή. Για να εγκαταλείψετε τον τρόπο προγραµµατισµού τελικού χρήστη, πιέστε ο- ποιοδήποτε από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περίπου 8 λεπτά, ο ελεγκτής αυτόµατα επιστρέφει στον τρόπου λειτουργίας, που επιλέχθηκε τελευταίος. Συνεχόµενα στοιχεία στην οθόνη Siemens Building Technologies a /33

6 Επισκόπηση των παραµέτρων τελικού χρήστη Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργ/σιακή ρύθµιση Ρύθµιση ρολογιού 1 Ώρα 00: :59... :... 2 Ηµέρα της εβδοµάδας Ηµέρα... ηµέρα 3 Ηµεροµηνία Ηµέρα /... :... µήνας 4 Έτος Έτος... έτος Πρόγραµµα χρονοδιακόπτη για κύκλωµα θέρµανσης 5 Ηµέρα προεπιλογή κυκλώµατος θέρµανσης 1-7 δοµή 7 ηµερών µεµονωµένες ηµέρες 1-7 / Ηµέρα... ηµέρα 6 Χρόνος ενεργοποίησης 1 ης περιόδου ΚΘ 00: :00... :... 7 Χρόνος απενεργοποίησης 1 ης περιόδου ΚΘ 00: :00... :... 8 Χρόνος ενεργοποίησης 2 ης περιόδου ΚΘ 00: :00... :... 9 Χρόνος απενεργοποίησης 2 ης περιόδου ΚΘ 00: :00... : Χρόνος ενεργοποίησης 3 ης περιόδου ΚΘ 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 3 ης περιόδου ΚΘ 00: :00... :... Ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη 12 Ηµέρα προεπιλογή ελεύθερου προγράµµατος χρονοδιακόπτη 1-7 δοµή 7 ηµερών Μεµονωµένες ηµέρες 1-7 / Ηµέρα... ηµέρα 13 Χρόνος ενεργοποίησης 1 ης περιόδου 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 1 ης περιόδου 00: :00... : Χρόνος ενεργοποίησης 2 ης περιόδου. 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 2 ης περιόδου 00: :00... : Χρόνος ενεργοποίησης 3 ης περιόδου 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 3 ης περιόδου 00: :00... :... Πρόγραµµα χρονοδιακόπτη για θέρµανση ζ.ν.χ. 19 Ηµέρα προεπιλογή ζ.ν.χ ηµέρα block Μεµονωµένες ηµέρες 1-7 / Ηµέρα... ηµέρα 20 Χρόνος ενεργοποίησης 1 η περίοδος ζ.ν.χ. 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 1 η περίοδος ζ.ν.χ. 00: :00... : Χρόνος ενεργοποίησης 2 η περίοδος ζ.ν.χ. 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 2 η περίοδος ζ.ν.χ. 00: :00... : Χρόνος ενεργοποίησης 3 η περίοδος ζ.ν.χ. 00: :00... : Χρόνος απενεργοποίησης 3 η περίοδος ζ.ν.χ. 00: :00... :... 06:00 22:00 - -: : : :- - 06:00 22:00 - -: : : :- - 06:00 22:00 - -: : : :- - 6/ a Siemens Building Technologies

7 Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργ/σιακή ρύθµιση Τιµές ζ.ν.χ. 26 Ονοµαστική επιθ. τιµή θερµοκρασίας ζ.ν.χ. (TBWw) TBWR Γραµµή 770 TBWmax Γραµµή 750 EXP Τιµές κυκλώµατος θέρµανσης 27 Μειωµένη επιθ. τιµή θερµοκρασίας χώρου (TRRw) TRF Γραµµή 28 TRN Μοχλός ρυθµίσεων 28 Επιθυµητή τιµή αντιπαγετικής προστασίας θερµοκρασίας χώρου (TRFw) TRR Γραµµή 27 TBWR...TBW max C... C 55 TRF...TRN C... C TRR C... C Θερµοκρασία µεταγωγής θέρους / χειµώνα C... C Κλίση της καµπύλης θέρµανσης Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας χώρου (TRx) C Γενικά 34 Πραγµατική τιµή εξωτερικής θερµοκρασίας (TAx) Για να ρυθµίσετε την εξασθενηµένη εξωτερική θερµοκρασία σε Tax, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s 38 Επαναφορά παραµέτρων τελικού χρήστη Για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του επιπέδου τελικού χρήστη στις τυποποιηµένες τιµές, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s 39 Επαναφορά των χρονοπρογραµµάτων κυκλώµατος θέρµανσης και ζ.ν.χ. Για να επαναφέρετε τα χρονοπρογράµµατα του επιπέδου τελικού χρήστη στις τυποποιηµένες τιµές, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s Πρόγραµµα διακοπών C 0 / / Προεπιλογή περιόδου διακοπών Έναρξη της περιόδου διακοπών / Ηµέρα / ανενεργή µήνας ηµέρα / Για να απενεργοποιήσετε τη ρυθµισµένη περίοδο διακοπών, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s µήνας 42 Λήξη περιόδου διακοπών ανενεργή Για να απενεργοποιήσετε τη ρυθµισµένη περίοδο διακοπών, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s / Ηµέρα / µήνας ηµέρα / µήνας Siemens Building Technologies a /33

8 Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασιακή ρύθ- µιση Γενικά / έλεγχος 50 Ενδείξεις σηµάτων σφάλµατος Κενή οθόνη = κανένα σφάλµα 10 = σφάλµα εξωτερικού αισθητηρίου 20 = σφάλµα αισθητηρίου λέβητα πετρελαίου / αερίου B2 25 = σφάλµα αισθητηρίου λέβητα ξυλόκαυσης B22 26 = σφάλµα αισθητηρίου κοινής προσαγωγής B10 28 = σφάλµα αισθητηρίου καυσαερίου B8 30 = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής ΚΘ B1 33 = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής Αντλίας Θερµότητας B21 40 = σφάλµα αισθητήριο επιστροφής πετρελαίου / αερίου B7 43 = σφάλµα αισθητηρίου επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης B72 44 = σφάλµα αισθητηρίου επιστροφής Αντλίας Θερµότητας B71 47 = σφάλµα αισθητηρίου κοινής επιστροφής B73 50 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη ζ.ν.χ B3 52 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη ζ.ν.χ B31 55 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη ζ.ν.χ.b32 56 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη ζ.ν.χ B33 61 = σφάλµα µονάδας χώρου 70 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B4 71 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B41 72 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B42 73 = σφάλµα αισθητηρίου ηλιακού συλλέκτη B6 74 = σφάλµα αισθητηρίου ηλιακού συλλέκτη B61 75 = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής ηλιακού συλλέκτη B62 76 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B43 79 = σφάλµα αισθητηρίου νερού / άλµης B11 81 = βραχυκύκλωµα διαύλου bus δεδοµένων (LPB) 82 = η ίδια διεύθυνση bus υπάρχει κατ επανάληψη 86 = βραχυκύκλωµα PPS 100 = 2 κύρια ωρολόγια χρόνου στο bus δεδοµένων (LPB) 127 = δεν επιτεύχθηκε η θερµοκρασία λεγιονέλλας 130 = υπέρβαση µέγιστης θερµοκρασίας καυσαερίων 134 = σφάλµα Αντλίας Θερµότητας στην είσοδο H1 135 = πολύ χαµηλή θερµοκρασία νερού / άλµης 137 = σφάλµα Αντλίας Θερµότητας σε είσοδο E1 138 = σφάλµα αισθητηρίου ελέγχου Αντλίας Θερµότητας (γραµµή λειτουργίας 420) 145 = εσφαλµένη µονάδα PPS (BMU / µονάδα χώρου) 146 = σφάλµα διαµόρφωσης (γραµµή λειτουργίας 202) 147 = απουσία εξωτερικής πηγής θέρµανσης (PPS / LPB) 150 = σφάλµα BMU 171 = σήµα συναγερµού στην είσοδο H1 172 = σήµα συναγερµού στην είσοδο E1 211 = σφάλµα λέβητα ξυλόκαυσης = σφάλµα αισθητηρίου εισόδου B101 - B = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής συλλεκτών B = σφάλµα αισθητηρίου επιστροφής συλλεκτών B = σφάλµα αισθητηρίου πισίνας B13 Λέβητας καύσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου 60 Σάρωση καµινάδας 0 = OFF 1 = ON Εκτός του επιπέδου προγραµµατισµού, τα πλήκτρα + / - µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του δεύτερου βαθµού του καυστήρα Ηλιακοί συλλέκτες 0 / ωρη απόδοση ηλιακής ενέργειας kwh 0 66 Ολική απόδοση ηλιακής ενέργειας Για να επαναφέρετε την ολική απόδοση στην τιµή 0, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s kwh 0 Αντλία Θερµότητας 75 Αναγνώριση των µηνυµάτων σφάλµατος της αντλίας θερµότητας µε αριθµούς 135 και 137 Για να επαναφέρετε τα µηνύµατα σφάλµατος στο 0, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s 0 / 1 0 8/ a Siemens Building Technologies

9 Ρυθµίσεις που γίνονται στο επίπεδο µηχανικού θέρµανσης Ρυθµίσεις διαµόρφωσης και παραµετροποίησης από το µηχανικό θέρµανσης. 1 Πλήκτρα Επεξήγηση Γραµµή Πιέστε και τα δύο πλήκτρα επιλογής γραµµής γραµµή λειτουργίας για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. 2 Έτσι µεταβαίνετε στο επίπεδο προγραµµατισµού Μηχανικού θέρµανσης, Πιέστε τα πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας για να επιλέξετε την κατάλληλη. Η κατάσταση παραµέτρων στις επόµενες σελίδες περιέχει όλες τις γραµµές λειτουργίας, όπου µπορούν να γίνουν ρυθµίσεις. 3 4 Πιέστε το πλήκτρο + ή για να θέσετε την απαιτούµενη τιµή. Η ρύθµιση αποθηκεύεται µόλις εγκαταλείψετε τον τρόπο προγραµµατισµού ή αλλάξετε γραµµή λειτουργίας. Για να εγκαταλείψετε το επίπεδο προγραµµατισµού Μηχανικού θέρµανσης, πιέστε ένα από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για περίπου 8 λεπτά, ο ελεγκτής επιστρέφει αυτόµατα στον τελευταίο επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας. Continuous display Siemens Building Technologies a /33

10 Επισκόπηση παραµέτρων µηχανικού θέρµανσης Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασιακή ρύθ- µιση Γενικά / έλεγχος Βασικά διαγράµµατα 100 Επιλογή βασικού διαγράµµατος 0 εν επιλέχθηκε βασικό διάγραµµα Βασικά διαγράµµατα Για να καταχωρήσετε τον επιλεγµένο αριθµό διαγράµµατος, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s ιαµόρφωση Επιµέρους διαγράµµατα 120 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος λέβητα καύσης πετρελαίου- / αερίου 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (OeG0) Επιµέρους διαγράµµατα OeG1 ως OeG9 121 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος ηλιακού συλλέκτη 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (OeG0) Επιµέρους διαγράµµατα Sol1 ως Sol Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος λέβητα ξυλόκαυσης 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Ho0) Επιµέρους διαγράµµατα Ho1 ως Ho5 123 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος Αντλίας Θερµότητας 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Wp0) Επιµέρους διαγράµµατα Wp1 ως Wp5 124 Εµφάνιση επιµέρους διαγράµµατος βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Sp0) Επιµέρους διαγράµµατα Sp1 ως Sp3 125 Εµφάνιση επιµέρους διαγράµµατος δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (BwSp0) Επιµέρους διαγράµµατα BwSp1 ως BwSp Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος δεξαµενής αποθήκευσης combi 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (KoSp0) Επιµέρους διαγράµµατα KoSp1 ως KoSp6 127 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος κυκλώµατος θέρµανσης 0 Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Rh0) Επιµέρους διαγράµµατα Rh1 ως Rh3 Απόκρυψη µη απαιτούµενων αισθητηρίων 130 Πηγή εξωτερικό αισθητήριο 0 Σήµα µέσω bus (PPS ή LPB) 1 Σήµα µέσω επαφής 131 ήλωση 1 ου αισθητηρίου ζ.ν.χ. B3 0 Χωρίς αισθητήριο B3 1 Με αισθητήριο B3 132 ήλωση 2 ου αισθητηρίου ζ.ν.χ. B31 0 Χωρίς αισθητήριο B31 1 Με αισθητήριο B ήλωση 2 ου αισθητηρίου βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B41 0 Χωρίς αισθητήριο B41 1 Με αισθητήριο B ήλωση αισθητηρίου επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης B72 0 Χωρίς αισθητήριο B72 1 Με αισθητήριο B ήλωση αισθητηρίου προσαγωγής Αντλίας Θερµότητας B21 0 Χωρίς αισθητήριο B21 1 Με αισθητήριο B / a Siemens Building Technologies

11 Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασιακή ρύθ- µιση 137 ήλωση αισθητηρίου επιστροφής Αντλίας Θερµότητας B71 0 Χωρίς αισθητήριο B71 1 Με αισθητήριο B ήλωση αισθητηρίου νερού / άλµης B11 0 Χωρίς αισθητήριο B11 1 Με αισθητήριο B11 Βοηθητικές λειτουργίες 140 Εκτροπή επιστροφής Y15 (ZuFu1) Ρελέ Y15 σε επαφή ρελέ Q Βάνα εκτροπής επιστροφής αντεστραµµένη Y 15 (ZuFu1) Ρελέ Y15 σε επαφή ρελέ Q Αισθητήριο εκτροπής επιστροφής B73 (ZuFu1) --- Κανένα Αισθητήριο στην επαφή αισθητηρίων B101...B Μερική φόρτιση δεξαµενής αποθήκευσης Y14 (ZuFu2) Ρελέ Y14 σε επαφή ρελέ Q Βάνα µερικής φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης αντεστραµµένη Y 14 (ZuFu2) Ρελέ Y 14 σε επαφή ρελέ Q Αισθητήριο µερικής φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης B43 (ZuFu2) Κανένα Αισθητήριο B43 σε επαφή αισθητηρίων B Αντλία µεταφοράς θερµότητας δεξαµενής αποθήκευσης Q11 (ZuFu3) Ρελέ Q11 σε επαφή ρελέ Q Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζ.ν.χ. Q4 (ZuFu4) Κανένας Ρελέ Q4 σε επαφή ρελέ Q Πρόσθετη αντλία Q17 για 2 στάδιο Αντλίας Θερµότητας (ZuFu5) Ρελέ Q17 σε επαφή ρελέ Q Αντλία συστήµατος Q14 (ZuFu6) Ρελέ Q14 σε επαφή ρελέ Q Αντλία H1 Q15 (ZuFu7) Ρελέ Q15 σε επαφή ρελέ Q Έξοδος συναγερµού K10 (ZuFu8) Ρελέ K10 σε επαφή ρελέ Q Έξοδος συναγερµού υπερθέρµανσης K11 (ZuFu9) Ρελέ K11 σε επαφή ρελέ Q Αντεστραµµένη έξοδος συναγερµού υπερθέρµανσης K 11 (ZuFu9) Ρελέ K 11 σε επαφή ρελέ Q Λειτουργία ρελέ θερµοκρασίας καυσαερίων K17 (ZuFu10) Κανένα Ρελέ K17 σε επαφή ρελέ Q Αισθητήριο καυσαερίων B8 (ZuFu10) Κανένα Αισθητήριο B8 σε επαφή αισθητηρίων B Siemens Building Technologies a /33

12 Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασιακή ρύθ- µιση ο αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B42 (ZuFu11) Κανένα Αισθητήριο B42 σε επαφή αισθητηρίων B Αισθητήριο κοινής προσαγωγής B10 (ZuFu12) Κανένα Αισθητήριο B10 σε επαφή αισθητηρίων B Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού συλλέκτη B62 (ZuFu13) Κανένα Αισθητήριο B62 σε επαφή αισθητηρίων B Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού B63 για µέτρηση α- πόδοσης (ZuFu14) Κανένα Αισθητήριο B63 σε επαφή αισθητηρίων B Αισθητήριο επιστροφής ηλιακού B64 για µέτρηση απόδοσης (ZuFu14) Κανένα Αισθητήριο B64 σε επαφή αισθητηρίων B Βάνα εκτροπής εναλλάκτη ηλιακής θέρµανσης αντεστραµµένη K 8 (ZuFu15) Ρελέ K 8 σε επαφή ρελέ Q Βάνα εκτροπής ηλιακού συλλέκτη αντεστραµµένη K 9 (ZuFu16) Ρελέ K 9 σε επαφή ρελέ Q Έξοδος K13 για το ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη (ZuFu23) Ρελέ K13 σε επαφή ρελέ Q Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση βοηθητικής δεξα- µενής αποθήκευσης K16 (ZuFu24) Ρελέ K16 σε επαφή ρελέ Q Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. K6 (ZuFu25) Ρελέ K6 σε επαφή ρελέ Q Βάνα εκτροπής ζ.ν.χ. αντεστραµµένη Q 3 (ZuFu26) Βάνα / αντλίαq 3 σε επαφή ρελέ Q Κλείδωµα παραγωγής θέρµανσης Y4 (ZuFu27) Κανένα Ρελέ Y4 σε επαφή ρελέ Q Κλείδωµα παραγωγής θέρµανσης αντεστραµµένο Y 4 (ZuFu27) Κανένα Ρελέ Y 4 σε επαφή ρελέ Q Θέρµανση πισίνας από ηλιακό συλλέκτη K18 (ZuFu28) Ρελέ K18 σε επαφή ρελέ Q Θέρµανση πισίνας από ηλιακό συλλέκτη αντεστραµµένη K 18 (ZuFu28) Ρελέ K 18 σε επαφή ρελέ Q Αισθητήριο θέρµανσης πισίνας από ηλιακό συλλέκτη B13 (ZuFu28) Κανένα Αισθητήριο B13 σε επαφή αισθητηρίων B / a Siemens Building Technologies

13 ιάφορα 193 Θέρµανση ζ.ν.χ. µε κυκλοφορητή φόρτισης ή βάνα ε- κτροπής (Q3) 0 Κυκλοφορητής φόρτισης 1 Βάνα εκτροπής 194 Επιθυµητή τιµή και πρόγραµµα χρονοδιακόπτη για θέρµανση ζ.ν.χ. µε BMU 0 Όχι 1 Ναι 195 Λειτουργία συστήµατος αντλίας Q14 1 Μόνο για κύκλωµα θέρµανσης 2 Για κύκλωµα θέρµανσης και ζ.ν.χ. 3 Με εξωτερικές απαιτήσεις θέρµανσης Γενικά ιαµόρφωση διαγνωστικών 200 Εµφάνιση των αντιστοιχίσεων των επαφών ρελέ Έρευνα µε τα πλήκτρα + /- 201 Εµφάνιση των αντιστοιχίσεων των επαφών αισθητηρίων Έρευνα µε τα πλήκτρα + /- 202 Εµφάνιση σφαλµάτων διαµόρφωσης Κενή οθόνη = κανένα σφάλµα 1-10 = οι επαφές Q101 - Q110 εξάντλησαν τη δυνατότητά τους = terminals B101 - B109 εξάντλησαν τη δυνατότητά τους 24 = B73, Y15 ή Y 15 απουσιάζουν 26 = B43, Y14 ή Y 14 απουσιάζουν 33 = B62 µη συµβατή µε το επιµέρους διάγραµµα "Ηλιακός συλλέκτης" 34 = BMU θέρµανσης ζ.ν.χ. µη συµβατή µε το επιµέρους διάγραµµα Ζ.ν.χ. / δεξαµενή αποθήκευσης combi" 38 = εξωτερική πηγή θέρµανσης µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "καύση πετρελαίου / αερίου" 39 = µη αποδεκτός υποβιβασµός B72 40 = B13 ή K18 / K 18 απουσιάζουν 41 = B8 απών για σύνδεση µε K17 42 = Q17 µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "Αντλία Θερµότητας " 43 = Q 3 µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "Ζ.ν.χ. / δεξαµενή αποθήκευσης combi " 45 = K 9 µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "Ηλιακός συλλέκτης" 51 = µη αποδεκτός υποβιβασµός των B21 και B71 54 = BMU θέρµανσης ζ.ν.χ. µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "καύση πετρελαίου / αερίου" 55 = µη αποδεκτός υποβιβασµός του B3 χωρίς BMU θέρµανσης ζ.ν.χ. 203 Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα 4 Έλεγχος επαφών 210 Έλεγχος εξόδων (έλεγχος ρελέ) --- Τρόπος ελέγχου σύµφωνα µε την κατάσταση λειτουργίας 0 Όλες οι έξοδοι ανενεργές 1 Q101 ON 2 Q102 ON 3 Q103 ON 4 Q104 ON 5 Q105 ON 6 Q106 ON 7 Q107 ON 8 Q108 ON 9 Q109 ON 10 Q110 ON 0 / Siemens Building Technologies a /33

14 211 Έλεγχος εισόδων (έλεγχος αισθητηρίων) 1 Αισθητήριο σε B101 2 Αισθητήριο σε B102 3 Αισθητήριο σε B103 4 Αισθητήριο σε B104 5 Αισθητήριο σε B105 6 Αισθητήριο σε B106 7 Αισθητήριο σε B107 8 Αισθητήριο σε B108 9 Αισθητήριο σε B Αισθητήριο χώρου (µονάδα χώρου PPS) 11 Είσοδος H1 (επαφή ή DC 0 10 V) 12 Είσοδος E1 (AC 230 V) 212 Οθόνη επικοινωνίας PPS Έρευνα µε τα πλήκτρα + /- επικοινωνία ιεύθυνση συσκευής PPS Κωδικός προσδιορισµού Επιθυµητή / πραγµατική τιµή κοινής προσαγωγής 220 Εµφάνιση της επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας προσαγωγής 221 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας κοινής προσαγωγής Θερµοκρασία καυσαερίου 222 Πραγµατική τιµή της θερµοκρασίας καυσαερίων B8 223 Εµφάνιση µέγιστης τιµής της θερµοκρασίας καυσαερίων B8 Για να επαναφέρετε τη µέγιστη τιµή στην πραγµατική, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s 224 Μέγιστο όριο θερµοκρασίας καυσαερίων --.- Λειτουργία απενεργοποιηµένη 225 Θερµοκρασία ενεργοποίησης του αισθητηρίου καυσαερίων (ZuFu10) 226 Θερµοκρασία απενεργοποίησης του αισθητηρίου καυσαερίων (ZuFu10) Λέβητας καύσης πετρελαίου / αερίου Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 250 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας λέβητα (TKw) (εσωτερική ή εξωτερική PPS-BMU) --- εν υπάρχουν τιµές 251 Πραγµατική τιµή της θερµοκρασίας λέβητα (TKx) B2 ή εξωτερική PPS-BMU --- εν υπάρχουν τιµές 252 Επιθυµητή τιµή ελάχιστου ορίου θερµοκρασίας επιστροφής 253 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας επιστροφής B7 Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα / µετρητής εκκινήσεων 256 Ώρες λειτουργίας 1 σταδίου καυστήρα ή PPS-BMU Έξοδος K4 ή PPS 257 Ώρες λειτουργίας 2 σταδίου καυστήρα Έξοδος K5 258 Αριθµός εκκινήσεων 1 σταδίου καυστήρα Έξοδος K4 259 Αριθµός εκκινήσεων 2 σταδίου καυστήρα Έξοδος K / / C C C / C... C C... C C... C C Γραµµή 280 EXP C h h / a Siemens Building Technologies

15 Λειτουργίες 270 Ελάχιστο όριο θερµοκρασίας λέβητα (TKmin) 250 EXP... C... C EXP (max. 95 C) 271 Αντιπαγετική προστασία εγκατάστασης µε την αντλία λέβητα 0 Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης δεν επενεργεί στην αντλία 1 Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης επενεργεί στην αντλία ιαγνωστικά 295 Εµφάνιση κωδικού σφάλµατος µονάδας BMU Λειτουργικός έλεγχος λέβητα καύσης πετρελαίου/αερίου --- Κανένας έλεγχος 0 Όλα κλειστά - OFF 1 Αντλία λέβητα ανοικτή - ON (Q1) 2 Επιπλέον 1 σταδίο καυστήρα ανοικτό - ON (Q1+K4) 3 Επιπλέον 2 σταδίο καυστήρα ανοικτό - ON (Q1+K4+K5) 4 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα σταθερά ενεργή - ON (Q1+K4+K5+Q12/Y7) 5 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα σταθερά ανενεργή - OFF (Q1+K4+K5+Q12+Y8) Ηλιακοί συλλέκτες Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 300 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη B6 301 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη B Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής συλλέκτη B Μέγιστη τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη 1 (B6) Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s 304 Μέγιστη τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη 2 (B61) Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s --- / C C 0 Siemens Building Technologies a /33

16 ιαφορικό θερµοκρασίας συλλέκτη / εναλλάκτη θέρµανσης 305 Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη 1 / εναλλάκτη θέρµανσης Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη 1 / εναλλάκτη θέρµανσης Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη 2 / εναλλάκτη θέρµανσης Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη 2 / εναλλάκτη θέρµανσης ιαφορικό θερµοκρασίας συλλέκτη 1 / πισίνας 310 ιαφορικό θερµοκρασίας συλλέκτη 2 / πισίνας Μετρητής ωρών λειτουργίας 311 Ώρες λειτουργίας αντλίας συλλέκτη 1 (output Q5) 312 Ώρες λειτουργίας αντλίας συλλέκτη 2 (output Q16) 313 Ώρες λειτουργίας αντλίας K Ώρες λειτουργίας βάνας εκτροπής K8 315 Ώρες λειτουργίας θέρµανσης πισίνας K188 Θέρµανση πισίνας K K K K K K h h h h h Επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας πισίνας 0...γραµµή C... C Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας πισίνας B ιαφορικό θερµοκρασίας πισίνας ενεργό - ON Γραµµή K... K ιαφορικό θερµοκρασίας πισίνας ανενεργό - OFF 0...γραµµή K... K Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης πισίνας C... C Λειτουργία αντλίας εναλλάκτη θέρµανσης για πισίνα 1 / ιαδοχικά 2 Παράλληλα 323 Συντελεστής διόρθωσης µετρούµενης τιµής πισίνας B K... K 0.0 Λειτουργίες 324 Επιλογή αισθητηρίου συλλέκτη B6 / B LG-Ni Pt Συντελεστής διόρθωσης µετρούµενης τιµής συλλέκτη K... K 0.0 (αισθητήριο 1) B6 326 Συντελεστής διόρθωσης µετρούµενης τιµής συλλέκτη K... K 0.0 (αισθητήριο 2) B Συντελεστής διόρθωσης µετρούµενης τιµής αισθητηρίου K... K 0.0 προσαγωγής συλλέκτη B Λειτουργία της αντλίας του εναλλάκτη θερµότητας για διάγραµµα Sol ιαδοχική λειτουργία 2 Παράλληλη λειτουργία 329 ιαφορικό θερµοκρασίας ενεργό - ON σε εναλλάκτη Γραµµή C... C 8 θερµότητας ιαφορικό θερµοκρασίας ανενεργό - σε εναλλάκτη θερ- 0...γραµµή C... C 4 µότητας ιαφορικό θερµοκρασίας ενεργό - ON σε εναλλάκτη θερµότητας 2 Γραµµή C... C 8 16/ a Siemens Building Technologies

17 332 ιαφορικό θερµοκρασίας ανενεργό - OFF σε εναλλάκτη θερµότητας Προτεραιότητα σε σύστηµα µε 2 εναλλάκτες θερµότητας 1 Καµία προτεραιότητα 2 Σχετική προτεραιότητα βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης (εναλλάκτης θερµότητας 1) 3 Απόλυτη προτεραιότητα βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης (εναλλάκτης θερµότητας 1) 4 Σχετική προτεραιότητα δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. (εναλλάκτης θερµότητας 2) 5 Απόλυτη προτεραιότητα δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. (εναλλάκτης θερµότητας 2) Απόδοση συλλέκτη 338 Τύπος χρησιµοποιούµενου αντιψυκτικού 1 Κανένα (µόνο νερό) 2 Αιθυλογλυκόλη 3 Προπυλογλυκόλη 4 Μίγµα αιθυλογλυκόλης και προπυλογλυκόλης 0...γραµµή C... C Συγκέντρωση αντιψυκτικού %... % Τιµή παλµού για παροχόµετρο 1.0 / 2.5 / 10 / (υποστηρίζει 1, 2.5, 10, 25, 100 λίτρα / παλµό) 25 / Παροχή αντλίας ηλιακού συλλέκτη Liters/h Liters/h 342 Επιλογή αισθητηρίου για µέτρηση απόδοσης συλλέκτη (B63 και B64) 1 / LG-Ni Pt Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής συλλέκτη B Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας επιστροφής συλλέκτη B64 Συχνοτικά ελεγχόµενη αντλία 345 Εµφάνιση ταχύτητας αντλίας συλλέκτη Q5 / K % 346 Ελάχιστη ταχύτητα αντλίας συλλέκτη 0...γραµµή %... % Μέγιστη ταχύτητα αντλίας συλλέκτη Γραµµή 346 %... % ιαγνωστικά 349 Λειτουργικός έλεγχος συλλέκτη --- / Κανένας έλεγχος 0 Όλα κλειστά - OFF 1 Q5 ON 2 Q5/K12 + Q16 ON 3 Q5/K12 + Q16 + K9 ON 4 Q5/K12 + Q16 + K9 + K8 ON Λέβητας ξυλόκαυσης Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 350 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας λέβητα C 351 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής θερµοκρασίας λέβητα B Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας επιστροφής C λέβητα 353 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής θερµοκρασίας επιστροφής B72 Μετρητής ωρών λειτουργίας 354 Ώρες λειτουργίας αντλίας λέβητα ξυλόκαυσης (έξοδος h 0 Q10) 355 Ώρες λειτουργίας λέβητα ξυλόκαυσης (έξοδος K3) h Αριθµός φορών απελευθέρωσης λέβητα ξυλόκαυσης (έξοδος K3) Siemens Building Technologies a /33

18 Λειτουργίες 369 Ελάχιστο διαφορικό θερµοκρασίας λέβητα ξυλόκαυσης K... K Ελάχιστη θερµοκρασία λέβητα ξυλόκαυσης για απελευθέρωση C... C 60 αντλίας 371 ιαφορικό διακοπής της ελάχιστης θερµοκρασίας λέβητα K... K 12 ξυλόκαυσης για απελευθέρωση της αντλίας 372 Χρόνος παρατεινόµενης λειτουργίας αντλίας --- / min... min Χωρίς χρόνο παρατεινόµενης λειτουργίας αντλίας 373 Λειτουργία λέβητα ξυλόκαυσης 0 Συνεχής 1 Αναλόγως της ζήτησης 376 Ο λέβητας ξυλόκαυσης κλειδώνει όλες τις άλλες πηγές θέρµανσης 0 Όχι 1 Ναι 378 Αντιπαγετική προστασία εγκατάστασης µε αντλία λέβητα ξυλόκαυσης 0 Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης δεν επενεργεί στην αντλία 1 Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης επενεργεί στην αντλία Λειτουργία εναποµένουσας θερµότητας 385 Μέγιστη διάρκεια της λειτουργίας εναποµένουσας θερ- µότητας --- / min... min Χρήση εναποµένουσας θερµότητας µία φορά / πολλές φορές 0 Μία φορά 1 Πολλές φορές 387 Λειτουργία εναποµένουσας θερµότητας µε προστασία διαστρωµάτωσης 0 Όχι 1 Ναι 388 Εναποµένουσα θέρµανση απευθείας στην κατανάλωση 0 Όχι 1 Ναι Συχνοτικά ελεγχόµενη αντλία 390 Ένδειξη της ταχύτητας της αντλίας Q10 του λέβητα ξυλόκαυσης % 391 Ελάχιστη ταχύτητα αντλίας του λέβητα ξυλόκαυσης 0...γραµµή %... % Μέγιστη ταχύτητα αντλίας του λέβητα ξυλόκαυσης Γραµµή %... % ιαγνωστικά 395 Λειτουργικός έλεγχος του λέβητα ξυλόκαυσης --- / Καθόλου έλεγχος 0 Όλα κλειστά - OFF 1 Αντλία λέβητα ανοικτή - ON (Q10) 2 Επιπλέον, καυστήρας ενεργός - ON (Q10 + K3) 3 Επιπλέον, διατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ε- νεργή - ΟΝ (Q10 + K3 + Y10) 4 Επιπλέον, διατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ανενεργή -OFF (Q10 + K3 + Y9) Αντλία Θερµότητας Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 400 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας προσαγωγής της Αντλίας Θερµότητας 401 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής της Αντλίας Θερµότητας B Εµφάνιση επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας επιστροφής της Αντλίας Θερµότητας 403 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας επιστροφής Αντλίας Θερµότητας B C C 18/ a Siemens Building Technologies

19 404 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής νερού / άλµης B11 Μετρητής ωρών λειτουργίας 410 Ώρες λειτουργίας 1 σταδίου (έξοδος K1) 411 Ώρες λειτουργίας 2 σταδίου (έξοδος K2) 412 Ώρες λειτουργίας 1 σταδίου (έξοδος K1) 413 Ώρες λειτουργίας 2 σταδίου (έξοδος K2) Λειτουργίες 420 Αισθητήριο ελέγχου της Αντλίας Θερµότητας: 1 Αισθητήριο προσαγωγής (B21) 2 Αισθητήριο επιστροφής (B71) 3 Αισθητήριο κοινής προσαγωγής (B10) 4 Μέση τιµή ((B21+B71)/2) 5 ON µε αισθητήριο προσαγωγής (B21) / OFF µε αισθητήριο επιστροφής (B71) 6 ON µε αισθητήριο προσαγωγής (B21) / OFF µε βοηθητικό αισθητήριο (B42 / B41 / B4) 7 ON µε αισθητήριο κοινής προσαγωγής (B10) / OFF µε βοηθητικό αισθητήριο (B42 / B41 / B4) 8 ON µε αισθητήριο επιστροφής (B71) / OFF µε βοηθητικό αισθητήριο (B42 / B41 / B4) 9 On µε βοηθητικό (B4) OFF µε αισθητήριο επιστροφής (B71) 421 ιαφορικό διακοπής Αντλίας Θερµότητας ενεργό -ON (SDWp) 422 ιαφορικό διακοπής Αντλίας Θερµότητας ανενεργό - OFF (SDWp) 423 ιαφορικό θερµοκρασίας προσαγωγής / επιστροφής 10 C 424 Αντιστάθµιση ενίσχυσης βάνας ανάµιξης 426 Αντιπαγετική προστασία για τον κυκλοφορητή της Α- ντλίας Θερµότητας 0 Η αντιπαγετική προστασία δεν επενεργεί στον κυκλοφορητή 1 Η αντιπαγετική προστασία επενεργεί στον κυκλοφορητή h h K... K K... K K... K / K... K Πρόσθετη περιοδική λειτουργία αντλίας νερού / άλµης 0 Όχι 1 Ναι 428 Έλεγχος κυκλοφορητή Αντλίας Θερµότητας ιαγνωστικά 445 Λειτουργικός έλεγχος Αντλίας Θερµότητας --- Καθόλου έλεγχος 0 Όλα κλειστά - OFF 1 Q8 ON (αντλία συλλέκτη), 2 Q8+Q9 ON (συν κυκλοφορητή θερµότητας) 3 Q8+Q9+K1 ON (συν 1 ο βαθµό), 4 Q8+Q9+K1+K2 ON (συν 2 ο βαθµό) Βοηθητική δεξαµενή αποθήκευσης Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 450 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 στην επιφάνεια 451 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B41 στον πυθµένα 452 Πραγµατική µέση τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B43 για µερική φόρτιση 454 Μέγιστη τιµή της θερµοκρασίας βοηθητικής αποθήκευσης B4 Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s --- / C 0 Siemens Building Technologies a /33

20 455 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής της θερµοκρασίας επιστροφής B Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης Για να ρυθµίσετε την επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας στη βοηθητική δεξαµενή αποθήκευσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις θέρµανσης, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / - για 3 s Λειτουργίες 470 Έλεγχος επαναφόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε λέβητα ξυλόκαυσης 0 Με αισθητήριο B4 (διαφορικό διακοπής) 1 Με αισθητήριοs B4 / B41 (έναρξη / παύση) 471 Ελάχιστη θερµοκρασία βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης κατά τη φόρτιση µε ηλιακό συλλέκτη (TPmin) 472 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης C γραµµή 472 Γραµµή γραµµή C... C 0 C... C Αυτόµατο κλείδωµα παραγωγής θέρµανσης --- Ανενεργό - OFF 0 Με B4 1 Με B4 και B41 / B T µεταξύ της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης και των απαιτήσεων θέρµανσης του κυκλώµατος θέρµανσης (για αυτόµατο κλείδωµα παραγωγής θέρµανσης) 475 Εξαναγκασµένη φόρτιση της βοηθητικής δεξαµενής α- ποθήκευσης µε Αντλία Θερµότητας 0 Καµία 1 Υφιστάµενος δείκτης / B4, 2 Υφιστάµενος δείκτης / B41 ή B42, 3 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης / B4, 4 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης / B41 ή B42 Εκτροπή επιστροφής (ZuFu 1) 480 Ενεργό ΟΝ διαφορικό θερµοκρασίας εκτρεπόµενης επιστροφής 481 Ανενεργό - OFF διαφορικό θερµοκρασίας εκτρεπόµενης επιστροφής 482 ράση εκτρεπόµενης επιστροφής 1 Κατευναστικά της θερµοκρασίας επιστροφής 2 Ενισχυτικά της θερµοκρασίας επιστροφής 483 Αισθητήριο δεξαµενής αποθήκευσης για εκτρεπόµενη επιστροφή 1 Αισθητήριο B4 2 Αισθητήριο B41 3 Αισθητήριο B42 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση 484 Εξωτερική θερµοκρασία για την απελευθέρωση της εµβαπτιζόµενης ηλεκτρικής αντίστασης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 485 Επιλογή αισθητηρίου ελέγχου για την εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 0 Αισθητήριο κοινής προσαγωγής B10 1 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 Προστασία από υπερθέρµανσης 489 ιαφορικό µέγιστης θερµοκρασίας δεξαµενής αποθήκευσης (MSP) και θερµοκρασία ασφαλείας βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 490 Υστέρηση λειτουργίας ψύξης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε προτεραιότητα Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία µετάδοσης θέρµανσης 1 Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα EXP --- / K... K Γραµµή K... K Zeile 480 K... K / C... C K... K C... C / / a Siemens Building Technologies

21 492 Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία συλλέκτη 1 Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία πηγών θέρµανσης 1 Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε έξοδο προστασίας από υπερθέρµανσης 1 Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε απόδοση θέρµανσης στο χώρο 1 Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα 2 Θερµοκρασία δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. Λειτουργίες 520 Θέρµανση ζ.ν.χ. µε εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση K6 1 Αντιπαγετική προστασία της δεξαµενής αποθήκευσης 2 Μόνο κατά τη θερινή λειτουργία 3 Πάντοτε 521 Έλεγχος επαναφόρτισης στη δεξαµενή αποθήκευσης ζ.ν.χ. 0 Με αισθητήριο B3 (διαφορικό διακοπής) 1 Με αισθητήριοs B3 και B31 (έναρξη / παύση) 2 Θέρµανση ζ.ν.χ. όπως στο 0, προστασία από λεγιονέλλα όπως στο Ελάχιστη θερµοκρασία δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. κατά τη φόρτιση µε ηλιακό συλλέκτη (TBmin) 523 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. Μετάδοση θερµότητας στη δεξαµενή αποθήκευσης ζ.ν.χ. 530 Μετάδοση θερµότητας µε αισθητήριο ζ.ν.χ. 0 Με αισθητήριο B3 1 Με αισθητήριο B Αυτόµατη µετάδοση θερµότητας από τη βοηθητική στη δεξαµενή αποθήκευσης ζ.ν.χ. 1 Με Q3 2 Με Q Οργάνωση µετάδοσης θερµότητας το καλοκαίρι 0 Μόνο για αντιπαγετική προστασία 1 Ανάλογα µε την απελευθέρωση ζ.ν.χ 2 Πάντοτε 533 Οργάνωση µετάδοσης θερµότητας το χειµώνα 0 Μόνο για αντιπαγετική προστασία 1 Ανάλογα µε την απελευθέρωση ζ.ν.χ 2 Πάντοτε --- / / / / γραµµή 523 Γραµµή γραµµή 500 EXP C... C 0 C... C / Siemens Building Technologies a /33

22 534 Ενεργό - ON διαφορικό θερµοκρασίας για µετάδοση Γραµµή C... C 6 θερµότητας Ανενεργό - OFF διαφορικό θερµοκρασίας για µετάδοση 0...γραµµή C... C 4 θερµότητας 534 Προστασία από υπερθέρµανση της δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 539 ιαφορικό µέγιστης θερµοκρασίας δεξαµενής αποθήκευσης K... K 5 ζ.ν.χ. (MSB) και θερµοκρασίας ασφαλείας δεξα- µενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 540 Υστέρηση λειτουργίας ψύξης ζ.ν.χ. προτεραιότητας C... C Προτεραιότητα ψύξης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. µε αντλία µετάδοσης --- / Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα Προτεραιότητα ψύξης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. µε αντλία συλλέκτη --- / Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα Προτεραιότητα ψύξης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. µε έξοδο προστασίας από υπερθέρµανση K / Προτεραιότητα 1 2 Προτεραιότητα 2 ιαγνωστικά 545 Λειτουργικός έλεγχος δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. --- / Καθόλου έλεγχος 0 Όλα κλειστά - OFF 1 Κυκλοφορητής φόρτισης ενεργός - ON (Q3) 2 Επιπλέον, βάνα εκτροπής ανοικτή - ON (Q3 + Y3) 3 Αντλία µετάδοσης ενεργή - ON (Q11) εξαµενή αποθήκευσης combi 570 Το B4 αποδίδει τη θερµοκρασία προς χρήση από το B31 0 Όχι 1 Ναι ιττή λειτουργία Αλληλουχία πηγών θερµότητας 620 Πρωτεύουσα πηγή θερµότητας 1 Λέβητας καύσης πετρελαίου- / αερίου 2 Αντλία Θερµότητας 3 Λέβητας ξυλόκαυσης Ενεργοποίηση καθυστερηµένης δευτερεύουσας πηγής min... min 10 θερµότητας 622 Όριο απελευθέρωσης δευτερεύουσας πηγής K*min...K*min Όριο επανεκκίνησης δευτερεύουσας πηγής K*min...K*min 50 Απελευθέρωση ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία 630 Απελευθέρωση του λέβητα πετρελαίου- / αερίου έξω από τα όρια κατωφλίου της εξωτερικής θερµοκρασίας --- / C... C Λέβητας πάντα ενεργός 631 Απελευθέρωση αντλίας θερµότητας πάνω από το κατώφλι εξωτερικής θερµοκρασίας --- Αντλία Θερµότητας πάντα ενεργή 632 Απελευθέρωση λέβητα ξυλόκαυσης κάτω από το κατώφλι εξωτερικής θερµοκρασίας --- Λέβητας πάντα ενεργός --- / C... C / C... C / a Siemens Building Technologies

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Έκδοση 1.3 Σειρά Ελεγκτών B CE1P2373EL 01.04.2005 Siemens Building Technologies 2/174 Building Technologies 01.04.2005 Περιεχόμενα 1 Περίληψη...7

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 CE1U2353el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/141 Siemens Schweiz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL2H-0220GE51 R0308 EL2H-0220GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 7 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006 Building Technologies HVAC Products Συγχαρητήρια για την επιλογή του συστήματος Siemens Synco 900 και ευχαριστίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία Οικοδομή Automotive Βιομηχανία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1....... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας................................................. 3 2....... Περιγραφή συστήματος..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. ΕΛΕΓΚΤΕς ΣΕΙΡΑς 90C Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. 90C ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900 VRG130,VRG230 VRG140, VRB140 3G, 4G 3F 3MG, 4MG, 5MG BIV T, TM 3HG, 3H

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual RESOL D e lt a S o l C/3 *48006280* 48006280 Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της RESOL. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Νέοι εντοιχιζόμενοι θερμοστάτες χώρου RDD310 / RDE410 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗVAC. Για εφαρμογές θέρμανσης. No. 32E056el Ιούλιος 2009

Ενημέρωση. Νέοι εντοιχιζόμενοι θερμοστάτες χώρου RDD310 / RDE410 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗVAC. Για εφαρμογές θέρμανσης. No. 32E056el Ιούλιος 2009 s Ενημέρωση ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗVAC Νέοι εντοιχιζόμενοι θερμοστάτες χώρου RDD310 / RDE410 Για εφαρμογές θέρμανσης No. 32E056el Ιούλιος 2009 32 Θερμοστάτες χώρου Έναρξη πωλήσεων Προϊόντα: RDD310 RDE410 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα