Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)"

Transcript

1 Λυμένες Ασκήσεις (βασική απλή άσκηση) 1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 108 km/h και για να μεταβει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β, χρειάστηκε χρόνο Δt = 4 s. α. να σχεδιάσετε τη μετατόπιση Δx AB και να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος σε μονάδες S.I. β. να υπολογίσετε την απόσταση των σημείων Α και Β. Λύση α. η μετατόπιση Δx είναι ένα διάνυσμα που ενώνει την αρχική με την τελική θέση του σώματος. Το διάνυσμα αυτό φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος είναι υ = 108 km/h. Για να βρούμε το μέτρο της ταχύτητας σε μονάδες S.I., πρέπει να μετατρέψουμε τα km/h σε m/s. Οπότε έχουμε: υ = 108 ή υ = 108 ή υ = ή υ = ή υ = 30 m s β. η απόσταση (ΑΒ) ισούται με το διάστημα s που διένυσε το μικρό σώμα μεταβαίνοντας ευθύγραμμα και ομαλά από το σημείο Α στο σημείο Β. Έχουμε για το μέτρο της ταχύτητας: υ = s/δt ή s = υ Δt ή s = 30 4 s ή s = 120 m παρατήρηση: το σύμβολο υ άλλοτε θα παριστάνει το μέτρο της ταχύτητας και άλλοτε την αλγεβρική της τιμή. Όταν λέμε ταχύτητα, θα εννοούμε την αλγεβρική της τιμή.

2 (εξίσωση κίνησης-διάγραμμα χ-t) 2. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται στον άξονα x Ox εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 m/s. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σημειακό αντικείμενο διέρχεται από τη θέση x o = 0 κινούμενο προς τη θετική φορά του άξονα. α. να γράψετε την εξίσωση κίνησης του αντικειμένου. β. να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση θέσης-χρόνου (x = f(t))σε βαθμολογημένους άξονες για τη χρονική διάρκεια από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 = 2 s. Με τι ισούται η κλίση της καμπύλης που σχεδιάσατε; Λύση α. το σημειακό αντικείμενο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 m/s, έχοντας θετική φορά. Συνεπώς η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου είναι η υ = +20 m/s. Επειδή την t = 0 είναι x = 0, η εξίσωση κίνησης είναι της μορφής x = υt. Συνεπώς: x = +20t (S.I.) β. την t = 0 είναι x = 0. Οπότε η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επίσης, από την εξίσωση κίνησης για t = t = 2 s έχουμε x = +20 2m = +40 m. Η γραφική παράσταση της εξίσωσης x = f(t) φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η κλίση της καμπύλης που σχεδιάσαμε είναι η εφαπτόμενη της γωνίας θ που σχηματίζουν η ευθεία της γραφικής παράστασης x = f(t) και ο άξονας των χρόνων. Είναι: εφθ = ( ) ( ) ή εφθ = + ή εφθ = +20 Δηλαδή η κλίση της καμπύλης που σχεδιάσαμε ισούται με την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου.

3 (εξίσωση κίνησης διάγραμμα υ-t) 3. Ένα υλικό σημείο κινείται πάνω στον άξονα x Ox εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση x = 0. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου για το υλικό σημείο. α. να γράψετε την εξίσωση κίνησης του υλικού σημείου β. να υπολογίσετε τη θέση x 1 του υλικού σημείου τη χρονική στιγμή t 1 = 2 s. γ. να υπολογίσετε σε ποια χρονική στιγμή το υλικό σημείο θά φτάσει στη θέση x 2 = 24 m. Λύση α. η ταχύτητα του υλικού σημείου ισούται με υ = +8 m/s. Η γενική μορφή της εξίσωσης είναι : x = x + υ(t t ) Δίνεται όμως ότι για t = 0 έχουμε x = 0. Συνεπώς η εξίσωση κίνησης παίρνει τη μορφή: x = υ t ή x = +8 t (S.I.) β. γνωρίζοντας την εξίσωση κίνησης μπορούμε να υπολογίσουμε τη θέση του υλικού σημείου κάθε χρονική στιγμή. Για τη χρονική στιγμή t = 2 s έχουμε: x = +8t ή x = +8 2 m ή x 1 = +16 m γ. το υλικό σημείο τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκεται στην Ο (x = 0) του άξονα έχοντας ταχύτητα θετικής φοράς. Συνεπώς το υλικό σημείο κινείται προς το σημείο Ζ (x = +24m) πλησιάζοντας προς αυτό. Κάποια χρονική στιγμή t το υλικό σημείο θα φτάσει στη θέση x = +24m. Για τη χρονική στιγμή t έχουμε: x = +8t ή t = + ή t 2 = 3 s

4 (ερμηνεία διαγράμματος χ-t) 4. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου ενός υλικού σημείου που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση πάνω στον άξονα x Ox. Να υπολογίσετε: α. την ταχύτητα του υλικού σημείου. β. τη μετατόπιση του υλικού σημείου στη χρονική διάρκεια από τη χρονική στιγμή t 1 = 1 s μέχρι τη χρονική στιγμή που φτάνει στη θέση x = +120m. Λύση α. η ταχυτητα του υλικου σημειου μπορει να υπολογιστει από τη σχέση : ή υ = ( ) ( ) υ = ή υ = ή υ = ή υ = +10 m/s β. από τη γραφικη παρασταση προκυπτει ότι t = 0 είναι x = +20 m. Συνεπως η εξισωση κινησης του υλικου σημειου είναι η: x = x + υ(t t ) ή x = t (S.I.) 1 ος τροπος: τη χρονική στιγμή t = 1 s είναι x = ( )m ή x = +30 m. Συνεπως η ζητουμενη μετατοπιση είναι : Δx = x x ή Δx = (+120m) (+30m) ή Δx = +90m 2 ος τροπος: από την εξισωση κινησης θέτοντας x = x = 120m προκυπτει: 120 = t ή 100 = 10t ή t = 10 s Δηλαδη ζηταμε τη μετατοπιση του υλικου σημειου στη χρονική διάρκεια: Δt = t t ή Δt = 10s 1s ή Δt = 9 s Στην ευθυγραμμη ομαλη κινηση η μετατοπιση Δx μπορει να υπολογιστει από τον τυπο: Συνεπώς αντικαθιστώντας: Δx = υ Δt Δx = 10 9 = 90m.

5 (συνάντηση κινητών) 5. Δυο σώματα (1) και (2) κινούνται με αντίθετη φορά στην ίδια ευθεία εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητες μέτρου 6 m/s και 8 m/s αντίστοιχα. Τη χρονική t = 0 τα δυο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 56 m. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t 1 που τα δυο σώματα θα συναντηθούν, καθώς και το διάστημα που διένυσε το κάθε σώμα από τη στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή της συνάντησής τους, αν τη χρονική στιγμή t = 0 τα δυο σώματα πλησιάζουν μεταξύ τους. Λύση Έστω ότι τα δυο σώματα συναντώνται στο σημείο Γ του ευθύγραμμου δρόμου τη χρονική στιγμή t. Η χρονική διάρκεια κίνησης των δυο σωμάτων από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t είναι η ίδια και ισούται με: Δt = t 0 = t Στη χρονική αυτή διάρκεια το σώμα (1) διανύει διάστημα s, ενώ το σώμα (2) διανύει διάστημα s. Για το σώμα (1) έχουμε: s = υ Δt ή s = υ t (1) ( το υ είναι μέτρο ταχύτητας) Για το σώμα (2) έχουμε: s = υ Δt ή s = υ t (2) (το υ είναι μέτρο ταχύτητας) Ισχύει ότι d = s + s. Με τη βοήθεια των σχέσεων (1) και (2) έχουμε: d = υ t + υ t ή d = (υ + υ )t ή (υ + υ )t = d ή t = ή t = ή t 1 = 4 s Από τη σχέση (1) έχουμε : s = υ t ή s = 6 4 s ή s 1 = 24 m Από τη σχέση (2) έχουμε : s = υ t ή s = 8 4 s ή s 2 = 32 m

6 (τα κινητά κινούνται με ίδια φορά-καταδίωξη) 6. Δυο σώματα (1) και (2) κινούνται με ίδια φορά στην ίδια ευθεία εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητες μέτρου 6 m/s και 8 m/s αντίστοιχα. Τη χρονική t = 0 τα δυο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 56 m. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t 1 που τα δυο σώματα θα συναντηθούν, καθώς και το διάστημα που διένυσε το κάθε σώμα από τη στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή της συνάντησής τους. Λύση Τη χρονική στιγμή t = 0 τα δυο σωματα απεχουν μεταξυ τους απόσταση d = 56 m και το σώμα (1) προπορεύεται. Έστω ότι τα δυο σώματα συναντώνται στο σημείο Μ τη χρονική στιγμή t. Για το σώμα (1) έχουμε s = υ t (1), όπου υ το μέτρο της ταχύτητάς του. Για το σώμα (2) έχουμε s = υ t (2), όπου υ το μέτρο της ταχύτητάς του. Έτσι προκύπτει ότι : d = s s ή d = υ t υ t ή d = (υ υ )t ή t = ή t = ή t = ή t 1 = 28 s Από τη σχέση (1) έχουμε : s = υ t ή s = 6 28 s ή s 1 = 168 m Από τη σχέση (2) έχουμε : s = υ t ή s = 8 28 s ή s 2 = 224 m (από διάγραμμα χ-t σε διάγραμμα υ-t) 7. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου για ένα σώμα το οποίο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο που ταυτίζεται με τον άξονα x Ox. Για τη χρονική διάρκεια από τη χρονική στιγμή t = 0 μεχρι τη χρονική στιγμή 7 s : α. να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος και το

7 διάστημα που διένυσε, β. να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας- χρόνου σε βαθμολογημένους άξονες, γ. να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος. Λύση α. τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα βρίσκεται στη θέση x = +6 m, ενώ τη χρονική στιγμή 7 s βρίσκεται στη θέση x = 0. Η μετατόπιση του σώματος υπολογίζεται από τον τύπο: Δx = x x ή Δx = 0 (+6 m) ή Δx = 6 m ΠΡΟΣΟΧΉ: Το μέτρo της μετατόπισης και το διάστημα δεν ταυτίζονται αφού η φορά της κίνησης δεν είναι συνεχώς η ίδια. Για να βρούμε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα θα τα προσθέσουμε όλα για να βρούμε το συνολικό. Έχουμε για τη χρονική διάρκεια 0 2 s: Τη χρονική διάρκεια t = 0 το σώμα βρίσκεται στη θέση x = +6 m, ενώ τη χρονική στιγμή t = 2 s βρίσκεται στη θέση x = +10m. Συνεπώς διένυσε διάστημα s = 4 m. Για τη χρονική διάρκεια 2 s 5 s: Το σώμα είναι ακίνητο, αφού βρίσκεται συνεχώς στην ίδια θέση. Συνεπώς s = 0. Για τη χρονική διάρκεια 5 s 7 s: Τη χρονική στιγμή t = 5 s βρισκεται στη θέση x = x = +10m, ενώ τη χρονική στιγμή t = 7 s βρίσκεται στη θέση x = 0. Συνεπώς διένυσε διάστημα s = 10 m. Για το συνολικό διάστημα έχουμε : s = s + s + s ή s = 4 m m ή s ολ = 14 m β. για τη χρονική διάρκεια 0 2 s: υ = ή υ = ( ) ( ) Για τη χρονική διάρκεια 2 s 5 s: Το σώμα είναι ακίνητο, επομένως υ = 0. Για τη χρονική διάρκεια 5 s 7 s : ή υ = ή υ = +2 υ = ή υ = ( ) ή υ = ή υ = 5

8 (Το (-) δείχνει ότι το σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα.) Με βάση τα παραπάνω σχεδιάζουμε τη γραφική πρόστασα που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. γ. η μέση ταχύτητα υπολογίζεται από τον τύπο: Είναι s = 14m και t = 7 s. Οπότε: υ = ή υ μ = 2 m/s υ = s t

9 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:04 EOK - Κίνηση στον άξονα - I 01. Υλικό σημείο κινείται στον άξονα x x και ξεκινάει τη χρονική στιγμή t 0 =0 από τη θέση x=-4m. Αν κινείται προς τον θετικό ημιάξονα με σταθερή ταχύτητα κάνοντας 5m κάθε δευτερόλεπτο: α. Να γραφεί η εξίσωση της κίνησης. β. Που θα βρίσκεται τις χρονικές στιγμές t 1 =5sec και t 2 =7sec. γ. Πόση είναι η μετατόπισή του μεταξύ των παραπάνω χρονικών στιγμών; δ. Αν η κίνηση σταματάει τη χρονική στιγμή t=10sec να βρεθεί το συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το υλικό σημείο. 02. Υλικό σημείο ξεκινάει τη χρονική στιγμή t 0 =0 από τη θέση x=+5m και κινείται προς την αρχή του άξονα με σταθερό μέτρο ταχύτητας 2m/s. α. Να γραφεί η εξίσωση της κίνησης. β. Πότε θα έχει διανύσει απόσταση 10m από τη στιγμή που ξεκίνησε; γ. Πότε πέρασε από την αρχή του άξονα; 03. Υλικό σημείο ξεκινάει τη χρονική στιγμή t 0 =0 από τη θέση x=+6m και διέρχεται από τη θέση x=-2m τη χρονική στιγμή t=1sec. α. Να γραφεί η εξίσωση της κίνησης. β. Ποια η ταχύτητα του σώματος; γ. Που θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t=7sec; 04. Αυτοκίνητο περνάει από ένα σημείο που βρίσκεται 2km μπροστά από ένα βενζινάδικο και κινείται με 100Κm/h. Η κίνησή του είναι τέτοια ώστε να απομακρύνεται συνεχώς από το βενζινάδικο με σταθερή ταχύτητα. α. Να γραφεί η εξίσωση κίνησης. β. Ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται 4Km μπροστά από το βενζινάδικο; γ. Ποια χρονική στιγμή θα έχει διανύσει 8Km.

10 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:05 EOK - Κίνηση στον άξονα - II 01. Υλικό σημείο κινείται στον άξονα x x και ξεκινάει τη χρονική στιγμή t 0 =3sec από τη θέση x=-5m. Αν κινείται προς την αρχή του άξονα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4m/s: α. Να γραφεί η εξίσωση της συγκεκριμένης κίνησης. β. Μπορούμε να υπολογίσουμε με την παραπάνω εξίσωση τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t=2sec; Εξηγήστε. γ. Ποια η θέση του σώματος τις χρονικές στιγμές t 1 =4sec και t 2 =7sec; δ. Ποια η μετατόπιση του σώματος μεταξύ των παραπάνω χρονικών στιγμών; 02. Υλικό σημείο ξεκινάει τη χρονική στιγμή t 0 =0 από τη θέση x=+10m και κινείται προς την αρχή του άξονα με σταθερό μέτρο ταχύτητας 5m/s. α. Να γραφεί η εξίσωση της συγκεκριμένης κίνησης. β. Πότε θα έχει διανύσει διάστημα 30m; γ. Σε ποια θέση θα βρίσκεται μετά από μία ώρα (1h) κίνησης; 03. Η κίνηση ενός υλικού σημείου που κινείται στον άξονα x Ox περιγράφεται από την εξίσωση: x=2 + 5t (S.I.) α. Από ποια θέση του άξονα ξεκινάει το κινητό; β. Ποια η σταθερή ταχύτητα του υλικού σημείου; γ. Ποια χρονική στιγμή θα περάσει από τη θέση x=+27m; δ. Ποια χρονική στιγμή θα έχει διανύσει διάστημα 57m;

11 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:06 Αναγνώριση της εξίσωσης κίνησης Διαγράμματα U-t & x-t 01. Η κίνηση ενός υλικού σημείου που κινείται στον άξονα x Ox περιγράφεται από την εξίσωση: x= t (S.I.) α. Από ποια θέση του άξονα ξεκινάει το κινητό; β. Ποια η σταθερή ταχύτητα του υλικού σημείου; γ. Ποια χρονική στιγμή θα έχει διανύσει διάστημα 20m; δ. Ποια χρονική στιγμή πέρασε από την αρχή του άξονα Ο; ε. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσηςχρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο, για τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα της κίνησης. 02. Η κίνηση ενός υλικού σημείου που κινείται στον άξονα x Ox περιγράφεται από την εξίσωση: x= - 3t+7 (S.I.) α. Από ποια θέση του άξονα ξεκινάει το κινητό; β. Ποια η σταθερή ταχύτητα του υλικού σημείου; γ. Ποια χρονική στιγμή θα έχει διανύσει διάστημα 21m; δ. Ποια χρονική στιγμή πέρασε από την αρχή του άξονα Ο; ε. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσηςχρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο, για τα πρώτα 7sec της κίνησης. 03. Η κίνηση ενός υλικού σημείου που κινείται στον άξονα x Ox περιγράφεται από την εξίσωση: x=6(t - 2) (S.I.) α. Από ποια θέση του άξονα ξεκινάει το κινητό και ποια χρονική στιγμή; β. Ποια η σταθερή ταχύτητα του υλικού σημείου; γ. Ποια χρονική στιγμή θα έχει διανύσει διάστημα 42m; δ. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσης-χρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο. 04. Η κίνηση ενός υλικού σημείου που κινείται στον άξονα x Ox περιγράφεται από την εξίσωση: x=4+80(t - 3) (το t σε h και το x σε Km) α. Από ποια θέση του άξονα ξεκινάει το κινητό και ποια χρονική στιγμή; β. Ποια η σταθερή ταχύτητα του υλικού σημείου; γ. Ποια χρονική στιγμή θα έχει μετατοπιστεί κατά 320Km; δ. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσηςχρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο, για τις πρώτες 6 ώρες της κίνησης.

12 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:07 ΑΣΚΗΣΕΙΣ με δύο σώματα Συνάντηση δύο κινητών (Ι) 1. Δύο υλικά σημεία βρίσκονται σε απόσταση d=100m και ξεκινούν ταυτόχρονα να κινούνται το ένα προς το άλλο με ταχύτητες U 1 =5 s m και U2 =15 s m αντίστοιχα. α. Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο υλικά σημεία. β. Να βρεθεί η χρονική στιγμή που θα συναντηθούν. γ. Να βρεθεί σε ποια θέση θα συναντηθούν. δ. Πόσο διάστημα θα έχει διανύσει το κάθε σώμα μέχρι να συναντηθούν; ε. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσηςχρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο. 2. Δύο σώματα βρίσκονται σε απόσταση d=200m και ξεκινούν ταυτόχρονα να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με ταχύτητες U 1 =10 s m και U2 =20 s m (με τον ταχύτερο να ακολουθεί). α. Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο υλικά σημεία. β. Να βρεθεί η χρονική στιγμή που θα συναντηθούν. γ. Να βρεθεί σε ποια θέση θα συναντηθούν. δ. Πόσο διάστημα θα έχει διανύσει το κάθε σώμα μέχρι να συναντηθούν; ε. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσης-χρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο. 3. Ένα αυτοκίνητα περνάει μπροστά από ένα βενζινάδικο της εθνικής οδού με m ταχύτητα U 1 =80 h την οποία και διατηρεί συνεχώς σταθερή. Μετά από 30min περνάει από το ίδιο σημείο ένα άλλο αυτοκίνητο κινούμενο προς την ίδια κατεύθυνση Km με σταθερή ταχύτητα U 2 =100 h. α. Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο αυτοκίνητα. β. Σε πόσο χρόνο από τη στιγμή που πέρασε το πρώτο αυτοκίνητο θα συναντηθούν τα δύο αυτοκίνητα; γ. Σε πόση απόσταση από το βενζινάδικο θα γίνει η συνάντηση; δ. Πόσο θα απέχουν τα δύο οχήματα μετά από 10h; ε. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσης-χρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο.

13 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:08 ΑΣΚΗΣΕΙΣ με δύο σώματα Συνάντηση δύο κινητών (ΙΙ) 1.Ένα αυτοκίνητο περνάει κάτω από μια γέφυρα της εθνικής οδού με σταθερή m. ταχύτητα U 1 =72 h Μετά από 1,5min περνάει από το ίδιο σημείο ένα άλλο Km αυτοκίνητο κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα με σταθερή ταχύτητα U 2 =108 h. α. Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο αυτοκίνητα. β. Πότε διασταυρώθηκαν τα δύο οχήματα; γ. Σε πόση απόσταση από τη γέφυρα συναντήθηκαν τα αυτοκίνητα; δ. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσης- χρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο ( δύο κινητά σε κάθε διάγραμμα). 2.Δύο υλικά σημεία κινούνται με ταχύτητες U 1 =+8 s m και U2 =+4 s m στον προσανατολισμένο άξονα. Αρχικά το πρώτο βρισκόταν στη θέση x 1 =-21m, ενώ το δεύτερο στη θέση x 2 =+7m. α. Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο υλικά σημεία. β. Σε πόσο χρόνο το πρώτο θα φτάσει το δεύτερο; γ. Που θα συμβεί αυτό; δ. Πότε θα απέχουν μεταξύ τους 20m; ε. Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και απομάκρυνσηςχρόνου (x-t) το ένα κάτω από το άλλο (δύο κινητά σε κάθε διάγραμμα). 3.Σε έναν ευθύγραμμο αυτοκινητόδρομο κινούνται ένα λεωφορείο προς τ αριστερά με ταχύτητα 20 s m, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο προς τα δεξιά με ταχύτητα 15 s m κι ένας μοτοσικλετιστής προς τα αριστερά με ταχύτητα 10 s m. Οι θέσεις των τριών οχημάτων τη χρονική στιγμή t 0 =0 σε κάποιο σύστημα αναφοράς είναι 500m, 200m και -300m αντίστοιχα. Αφού γραφούν οι τρεις εξισώσεις κίνησης, να υπολογίσετε: α. Τη θέση του λεωφορείου 5sec αργότερα. β. τη θέση του Ι.Χ. και το διάστημα που αυτό διήνυσε 10sec μετά την χρονική στιγμή t 0. γ. Σε πόσα sec η θέση του μοτοσικλετιστή θα είναι x=-600m; δ. Ποια χρονική στιγμή το λεωφορείο περνάει από τη θέση x=0;

14 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:09 Διαγράμματα στην Ε.Ο.Κ Διάγραμμα U-t U 1. Υλικό σημείο βρίσκεται για t 0 =0 στη θέση x 0 =0 του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου (U-t). Μόνο με υπολογισμούς από το διάγραμμα και χωρίς την χρήση 4 εξισώσεων κίνησης να υπολογιστούν τα παρακάτω: α. Ποιο είδος κίνησης εκτελεί το σώμα; β. Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος για 0 τα πρώτα 10sec; 10 γ. Σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t=10sec; δ. Να μεταφερθεί το παραπάνω διάγραμμα στο φύλλο απαντήσεων και να κατασκευαστεί ακριβώς από κάτω το διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου (x-t). 2.Υλικό σημείο βρίσκεται για t 0 =0 στη θέση x 0 =+5m του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου (U-t). Μόνο με υπολογισμούς από το διάγραμμα και χωρίς την χρήση εξισώσεων κίνησης να υπολογιστούν τα παρακάτω: α. Ποιο είδος κίνησης εκτελεί το σώμα; U β. Ποια η μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 6sec; γ. Ποια η μετατόπιση του σώματος μεταξύ των 10 χρονικών στιγμών t 1 =6sec και t 2 =10sec; δ. Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος για τα 5 πρώτα 10sec; ε. Ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό στα πρώτα 10sec; στ. Σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t=10sec; ζ. Ποια η μέση ταχύτητα του σώματος για τα πρώτα 10sec της κίνησης; 3. Ένα αυτοκίνητο ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτηταςχρόνου (U-t). Μόνο με υπολογισμούς από το διάγραμμα και χωρίς την χρήση εξισώσεων κίνησης να υπολογιστούν τα παρακάτω: α. Ποιο είδος κίνησης εκτελεί το αυτοκίνητο; β. Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος για τις έξι πρώτες ώρες; γ. Ποια η ταχύτητα του αυτοκινήτου 3ώρες και 22λεπτά από τη στιγμή που ξεκίνησε; δ. Να μεταφερθεί το παραπάνω διάγραμμα στο φύλλο απαντήσεων και να κατασκευαστεί ακριβώς από κάτω το διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου (x-t). U t(h)

15 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:10 Διαγράμματα στην Ε.Ο.Κ Διάγραμμα U-t - (II) 1.Υλικό σημείο βρίσκεται για t 0 =0 στη θέση x 0 =0 του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτηταςχρόνου U (U-t). Μόνο με υπολογισμούς από το διάγραμμα και χωρίς την χρήση εξισώσεων κίνησης 5 να υπολογιστούν τα παρακάτω: 0-4 α. Ποιο είδος κίνησης εκτελεί το σώμα; β.ποια η μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 6sec; 6 10 γ.ποια η μετατόπιση του σώματος μεταξύ των χρονικών στιγμών t 1 =6sec και t 2 =10sec; δ.ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 10sec; ε.ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό στα πρώτα 10sec; στ.σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t=10sec; ζ.ποια η μέση ταχύτητα του σώματος για τα πρώτα 10sec της κίνησης; η.να μεταφερθεί το παραπάνω διάγραμμα στο φύλλο απαντήσεων και να κατασκευαστεί ακριβώς από κάτω το διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου (x-t). 2.Υλικό σημείο βρίσκεται για t 0 =0 στη θέση x 0 =0 του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου (U-t). Μόνο με υπολογισμούς από το διάγραμμα και χωρίς την χρήση εξισώσεων κίνησης να υπολογιστούν τα παρακάτω: U 40 α. Ποια είδη κίνησης εκτελεί το σώμα; β. Ποια η μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 4sec; γ. Ποια η μετατόπιση του σώματος μεταξύ των χρονικών στιγμών t 1 =4sec και t 2 =9sec; δ.ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 9sec; ε. Ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό στα πρώτα 9sec; στ. Σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t=9sec; ζ. Ποια η μέση ταχύτητα του σώματος για τα πρώτα 9sec της κίνησης;

16 3.Υλικό σημείο βρίσκεται για t 0 =0 στη θέση x 0 =-10m του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως U περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου (Ut). 5 α.σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t=2sec; 0 5 β.ποια η μετατόπιση του σώματος μεταξύ των χρονικών -3 στιγμών t 1 =3sec και t 2 =5sec; γ.ποια η συνολική μετατόπιση και ποιο το συνολικό διάστημα του σώματος; δ. Να μεταφερθεί το παραπάνω διάγραμμα στο φύλλο απαντήσεων και να κατασκευαστεί ακριβώς από κάτω το διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου (x-t).

17 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:11 Διαγράμματα στην Ε.Ο.Κ Διάγραμμα x-t - Ι 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η απομάκρυνση x σε σχέση με το χρόνο δίνεται στην διπλανή γραφική παράσταση. α. «Διαβάζοντας» το διάγραμμα να εξηγήσετε προς πια κατεύθυνση κινείται το σώμα. β. Από πια θέση του άξονα x Ox της κίνησης ξεκινάει το σώμα; γ. Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα. δ. Να μεταφερθεί το διάγραμμα x-t στο φύλλο απαντήσεων και ακριβώς από κάτω να σχεδιαστεί το διάγραμμα U-t. x Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η απομάκρυνση x σε σχέση με το χρόνο δίνεται στην διπλανή γραφική παράσταση. α. «Διαβάζοντας» το διάγραμμα να εξηγήσετε προς πια κατεύθυνση κινείται το σώμα. β. Από πια θέση του άξονα x Ox της κίνησης ξεκινάει το σώμα; γ. Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα. δ. Να μεταφερθεί το διάγραμμα x-t στο φύλλο απαντήσεων και ακριβώς από κάτω να σχεδιαστεί το διάγραμμα U-t. x Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η απομάκρυνση x σε σχέση με το χρόνο δίνεται στην διπλανή γραφική παράσταση. α. «Διαβάζοντας» το διάγραμμα να εξηγήσετε προς πια κατεύθυνση κινείται το σώμα. β. Από πια θέση του άξονα x Ox της κίνησης ξεκινάει το σώμα; γ. Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα. δ. Να μεταφερθεί το διάγραμμα x-t στο φύλλο απαντήσεων και ακριβώς από κάτω να σχεδιαστεί το διάγραμμα U-t. x

18 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:12 Διαγράμματα στην Ε.Ο.Κ Διάγραμμα x-t - ΙΙ 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η απομάκρυνση x σε σχέση με το χρόνο δίνεται στην διπλανή γραφική παράσταση. α. «Διαβάζοντας» το διάγραμμα να εξηγήσετε ποιες κινήσεις εκτελεί το σώμα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. β. Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. γ. Να μεταφερθεί το διάγραμμα x-t στο φύλλο απαντήσεων και ακριβώς από κάτω να σχεδιαστεί το διάγραμμα U-t. 2. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η απομάκρυνση x σε σχέση με το χρόνο δίνεται στην διπλανή γραφική παράσταση. α. «Διαβάζοντας» το διάγραμμα να εξηγήσετε ποιες κινήσεις εκτελεί το σώμα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. β. Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. γ. Να μεταφερθεί το διάγραμμα x-t στο φύλλο απαντήσεων και ακριβώς από κάτω να σχεδιαστεί το διάγραμμα U-t. 3. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η απομάκρυνση x σε σχέση με το χρόνο δίνεται στην διπλανή γραφική παράσταση. α. «Διαβάζοντας» το διάγραμμα να εξηγήσετε ποιες κινήσεις εκτελεί το σώμα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. β. Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. γ. Να μεταφερθεί το διάγραμμα x-t στο φύλλο απαντήσεων και ακριβώς από κάτω να σχεδιαστεί το διάγραμμα U-t. x x x

19 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Φύλλο ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο:13 Διαγράμματα στην Ε.Ο.Κ (IIΙ) Ειδικές Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 1 x α. Να γίνει το διάγραμμα U-t β. Να βρεθεί η μετατόπιση μεταξύ των 10 χρονικών στιγμών t 1 =4sec και t 2 =16sec γ. Να βρεθεί το συνολικό διάστημα της κίνησης 5 δ. Να βρεθεί η μέση (αριθμητική) ταχύτητα της 0 κίνησης. ΑΣΚΗΣΗ 2 Υλικό σημείο βρίσκεται για t 0 =0 στη θέση x 0 =-10m του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτηταςχρόνου -5 U 8 (U-t). α. Να γίνει το διάγραμμα x-t 0 β. Να βρεθεί η μετατόπιση μεταξύ των -5 χρονικών στιγμών t 1 =4sec και t 2 =8sec γ. Να βρεθεί το συνολικό διάστημα της κίνησης δ. Να βρεθεί η μέση (αριθμητική) ταχύτητα της κίνησης ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες U α =40m/sec και U β =20m/sec. Όταν τα αυτοκίνητα βρίσκονται σε απόσταση 6Κm, μια μύγα πετάει από το Α προς το Β με ταχύτητα σταθερού μέτρου U μ =50m/sec, φτάνει στο Β, ξαναγυρίζει στο Α και συνεχίζει μέχρι που συνθλίβεται όταν συγκρούονται τα δύο αυτοκίνητα. Να βρείτε το συνολικό διάστημα που διανύει η μύγα όταν τα αυτοκίνητα κινούνται: α)ομόρροπα και, β)αντίρροπα (η αλλαγή κατεύθυνσης της μύγας να θεωρηθεί ότι γίνεται ακαριαία). Απ:α)15Κm α) 5Κm ΑΣΚΗΣΗ 4 Πυροβόλο όπλο απέχει 1600m από τον στόχο και βάλλει ένα βλήμα με ταχύτητα U 1 =800m/sec. Να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας που ενώνει το πυροβόλο με τον στόχο πρέπει να σταθεί ακίνητος παρατηρητής για να ακούσει ταυτόχρονα τον ήχο που παράγεται κατά την εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου και τον ήχο που παράγεται από το χτύπημα του βλήματος στον στόχο. Δίνεται U ηχ =340m/sec και ότι τόσο ο ήχος όσο και το βλήμα κινούνται με ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Απ:1140m από το πυροβόλο

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Λύση. Γνωρίζουµε ότι η µετατόπιση µπορεί να υπολογιστεί και από το εµβαδόν της γραφικής παράστασης υ=f(t) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ :

Λύση. Γνωρίζουµε ότι η µετατόπιση µπορεί να υπολογιστεί και από το εµβαδόν της γραφικής παράστασης υ=f(t) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : X 6 (s) Σηµαντικό: Στην Ε.Ο.Κ και στο διάγραµµα µετατόπισης -χρόνου: Χ υ = = εφθ Μοτοσικλετιστής κινείται ευθύγραµµα και η κίνηση του περιγράφεται από το διάγραµµα Θέσης χρόνου του διπλανού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Θα ακολουθούμε για όλες τις περιπτώσεις την παρακάτω σειρά διαδικασιών: i) Προσεκτική μελέτη της εκφώνησης και εξακρίβωσης του είδους της κίνησης ii) Αναδρομή στη θεωρία, προσεκτική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s)

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1) Κινητό που κινείται σε άξονα χχ ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και έχει εξίσωση κίνησης χ = 0 4t (S.I.). Να βρεθούν: α) Η αρχική θέση και η ταχύτητά του β) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscorses.wordpress.com/ Βασικές Έννοιες Ένα σώμα καθώς κινείται περνάει από διάφορα σημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ιαγώνισµα στο µάθηµα «Φυσική Α ΕΠΑ.Λ» Οµάδα: Α Τάξη: Α Λυκείου.

Θέµα 1 ο : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ιαγώνισµα στο µάθηµα «Φυσική Α ΕΠΑ.Λ» Οµάδα: Α Τάξη: Α Λυκείου. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ιαγώνισµα στο µάθηµα «Φυσική Α ΕΠΑ.Λ» Οµάδα: Α Τάξη: Α Λυκείου. Κατεύθυνση: Γενικής Παιδείας Αντικείµενο: Ευθύγραµµη Οµαλή Κίνηση ιάρκεια: 45 λεπτά Ηµεροµηνία: 9 Νοεµβρίου 2010 Θέµα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου Φυσική Ευθύγραμμη Κίνηση ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o Στις ασκήσεις Κινητικής υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δουλέψουμε. Ένας από αυτούς είναι με τη σωστή χρήση των εξισώσεων θέσης (κίνησης) και ταχύτητας των σωμάτων που περιγράφονται. Τα βήματα που ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1//1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική.

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. ΘΕΜΑ Α (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Στην ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ Να διαβάσετε τις σελίδες 35-48 του σχολικού βιβλίου. Να προσέξετε ιδιαίτερα τα σχήµατα..8,..9,..,.. καθώς και τα µαύρα γράµµατα (έντονα) των παραπάνω σελίδων. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Τα φυσικά μεγέθη, θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο 1.1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) Η τροχιά είναι ευθεία. β) Η ταχύτητα έχει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m)

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ. Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση

2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ. Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση ΘΕΜΑ Β(4990) Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου, ο οποίος θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x'x. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Φυσική Α' Λυκείου. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ΘΕΜΑ 1 ο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Φυσική Α' Λυκείου. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ΘΕΜΑ 1 ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Εξεταζόµενο Μάθηµα Ονοµατεπώνυµο Μαθητή/τριας Τµήµα Ηµεροµηνία Ύλη Βαθµολογία Φυσική Α' Λυκείου Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις έως 5 να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 015 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. H αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan Τα φυσικά μεγέθη, θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες )

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις πρέπει: Να γνωρίζει ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά. Να γνωρίζει τις έννοιες χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. Να ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση Κεφάλαιο 1 Κίνηση σε μία διάσταση Κινηματική Περιγράφει την κίνηση, αγνοώντας τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν ή να μεταβάλλουν την κίνηση. Προς το παρόν, θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό, που κρατάς στα χέρια σου προέκυψε τελικά μέσα από την εμπειρία και διδακτική διαδικασία πολλών χρόνων στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Άλφα. Είναι το αποτέλεσμα συγγραφής πολλών καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε.

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραμμή ή με ευθύγραμμη τροχιά, λέμε ότι είναι ευθύγραμμη κίνηση. Τροχιά είναι το σύνολο των Διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνάει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourseswordpresscom/ Βασικές έννοιες Ένα σώμα δεν κινείται πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας είναι ίσο με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Φυσική Α Λυκείου

Επαναληπτικές Ασκήσεις Φυσική Α Λυκείου Επαναληπτικές Ασκήσεις Φυσική Α Λυκείου Επιμέλεια: Αγκανάκης Α Παναγιώτης Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1 Ένα σώμα, το οποίο αρχικά είναι ακίνητο, εκτελεί ΕΟΚ Την χρονική στιγμή το σώμα έχει ταχύτητα Να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής Κεφάλαιο 2 Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής Στόχοι 1 ου Κεφαλαίου Περιγραφή κίνησης σε ευθεία γραμμή όσον αφορά την ταχύτητα και την επιτάχυνση. Διαφορά μεταξύ της μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Α Λυκείου 9 Μαρτίου 014 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. [705,5Hz, 714Hz, 336/697,2m, 332/697,2m, 709,75Hz, 8,5Hz]

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. [705,5Hz, 714Hz, 336/697,2m, 332/697,2m, 709,75Hz, 8,5Hz] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Β : ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLERΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Β : ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER 22. Ένας ακίνητος παρατηρητής βρίσκεται ανάμεσα σε δυο πανομοιότυπες

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 04 Α Λυκείου 9 Μαρτίου 04 ΟΔΗΓΙΕΣ:. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε Τετράδιο το οποίο θα σας δοθεί και το οποίο θα παραδώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-125 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t=0 από ορισμένο ύψος με αρχική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού.

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού. 1. Μια μικρή μπίλια εκσφενδονίζεται με οριζόντια ταχύτητα u από την άκρη Ο ενός τραπεζιού ύψους h=8 cm. Τη στιγμή που φθάνει στο δάπεδο το μέτρο της ταχύτητας της μπίλιας είναι u=5 m/sec. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 1. Σημειακό κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση στον άξονα xx' και έχει τη χρονική στιγμή t1=3s ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ1

Διαβάστε περισσότερα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Φυσική έννοια Φυσική έννοια Φαινόμενα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Ένα τρένο που ταξιδεύει αλλάζει διαρκώς θέση, το ίδιο ένα αυτοκίνητο και ένα πλοίο ή αεροπλάνο

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κεφ.2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

φυσική κεφ.2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ φυσική κεφ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ Επισημάνσεις από τη θεωρία του βιβλίου Διανυσματική μέση ταχύτητα: v = = ό ό ά Είναι διάνυσμα, δε χρησιμοποιείται στην καθημερινή γλώσσα. Μέση ταχύτητα: v = = ή ή ό ά Δεν είναι διάνυσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ () ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ.. ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστή ή με (Λ) αν είναι λανθασμένη. α) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΟ Ή ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Ή ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΟ Ή ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Ή ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Μπορούμε να παρομοιάσουμε τις έννοιες που δεν έχουν καμιά θεμελίωση στη φύση, με τα δάση εκείνα του Βορρά όπου τα δένδρα δεν έχουν καθόλου ρίζες. Αρκεί ένα φύσημα του αγέρα, ένα ασήμαντο γεγονός για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου 2010 Ώρα : 11:00-14:00 Προτεινόμενες Λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 α) Όταν είμαστε σε ένα αυτοκίνητο που κινείται, κινούμαστε και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014 Α ΛΥΚΕΙΥ: ΦΥΣΙΚΗ Διαγωνίσματα 13-14 Θεματικό πεδίο: 1 ο Διαγώνισμα Ευθύγραμμη κίνηση Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 14 Διάρκεια Ώρες ΘΕΜΑ 1 5 μονάδες Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (4x5= Μονάδες) 1. Αν το πουλί-δρομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Οι παρακάτω σημειώσεις διανέμονται υπό την άδεια: Creaive Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. 1 Θέση και Σύστημα αναφοράς Στην καθημερινή μας ζωή για να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να µεταφέρετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο.

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9/0/06 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Mια μικρή σφαίρα προσκρούει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡ.: 02/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τάξη: ΟΔΗΓΙΕΣ : α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα