Κεφάλαιο 1: Κινηματική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1: Κινηματική"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1: Κινηματική Θέμα Β: 3763 Β 3768 Β Β1 377 Β 4980 Β1 498 Β Β Β 4995 Β Β Β Β1 505 Β Β1 515 Β1 518 Β1 513 Β 563 Β1 535 Β1 535 Β 539 Β Β Β Β Β Β 9116 Β 9136 Β1 917 Β1 957 Β Β Β 9589 Β Β Β 9617 Β Β 9654 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1155 Β Β Β Β Β Β Β Β 0 Β1 03 Β1 04 Β1 073 Β Β Β 0735 Β Β Β 0738 Β Β 0741 Β

2 (3763) Β. Α) Σωστή απάντηση το α) Β) Υπολογίζουμε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t. Προσέχουμε, ότι αν έχουμε εμβαδόν κάτω από τον άξονα του χρόνου είναι αρνητικό. Έτσι: Δx ολ = Δx 1 + Δx = Ε 1 + Ε = = = = = 300m Ε 1 Ε (3768) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) t = 1, 5 s Β) Από την εξίσωση θέσης x A = 6 t (x = υt), συμπεραίνουμε ότι το κινητό Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υ Α = 6 m s. Από την εξίσωση θέσης x B = t x = 1 at, συμπεραίνουμε ότι το κινητό Β κινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 4 m/s. Επομένως, η εξίσωση ταχύτητας του κινητού Β είναι: υ Β = αt = 4t Τα κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα όταν: (3770) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) 75 m υ Α = υ Β 4t = 6 t = 6 4 Β) Η μετατόπιση της μπίλιας υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t. Έτσι έχουμε για κάθε χρονικό διάστημα: 0 0s: Ε 1 = = 100 m 0s 30s: E = = 5 m Επομένως, η συνολική μετατόπιση, άρα και η θέση αφού το σώμα ξεκινάει από τη θέση x 0 = 0 m, είναι: Δx ολ = = 75 m s t = 1,5 s 1

3 (377) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ Β) Το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, συνεπώς από τις εξισώσεις κίνησης έχουμε: υ τελ = υ 1 at ολ 0 = υ 1 at ολ t ολ = υ 1 a d 1 = υ 1 t ολ 1 at ολ υ 1 d 1 = υ 1 a 1 a υ 1 a d 1 = υ 1 Παρατηρούμε δηλαδή ότι το διάστημα που διανύει το κινητό για να σταματήσει είναι ανάλογο του τετραγώνου της αρχικής ταχύτητας. Άρα, αφού η αρχική ταχύτητα είναι διπλάσια, η απόσταση που θα διανύσει το κινητό για να σταματήσει θα είναι τετραπλάσια. Επομένως, σωστή είναι η απάντηση (γ) d = 4d 1. a (4980) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α Β) Ο Αντώνης έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από το Βασίλη, όπως φαίνεται από την κλίση του διαγράμματος υ t, άρα θα φτάσει πρώτος τα 5 km h. (498) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) Β) Αφού το διάγραμμα x t είναι παραβολή συμπεραίνουμε ότι το σώμα εκτελεί ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Η ταχύτητα κάθε χρονική στιγμή, υπολογίζεται από την κλίση της καμπύλης, η οποία είναι μικρή στην αρχή και μεγάλη στο τέλος. Άρα η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται και η κίνηση του είναι επιταχυνόμενη.

4 (4986) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) υ 1 Β) Από της εξίσωση της ταχύτητας έχουμε: Δηλαδή: υ = αt υ 1 = αt 1 υ = at = at 1 υ = υ 1 (4989) Β. Α) Σωστή απάντηση το β Β) Το διάστημα που έχει διανύσει κάθε κινητό υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t. Από το οποίο υπολογίζουμε: s 1 = 1 t 1 υ 1 = t 1 υ 1 s = 1 t 1 υ 1 = 1 s 1 Άρα το διάστημα που διανύει το σώμα Σ 1 είναι διπλάσιο του διαστήματος που διανύει το Σ. (4995) Β1. Σωστή είναι η απάντηση (α), γιατί από κλίση του διαγράμματος θέσης - χρόνου διαπιστώνουμε ότι υ 1 > υ και επίσης από την μορφή του διαγράμματος διαπιστώνουμε ότι και οι δύο δρομείς εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Ε.Ο.Κ.). (5044) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) υ 1 < υ Β) Οι θέσεις του κινητού και στις δύο κινήσεις είναι ίσες. Όμως, η κίνηση Ι με μέση ταχύτητα υ 1, διαρκεί περισσότερο χρόνο, άρα η μέση της ταχύτητα είναι μικρότερη από αυτή της κίνησης ΙΙ με μέση ταχύτητα υ. Αυτό φαίνεται και από τον ορισμό της μέσης ταχύτητας: υ μ = s ολ t ολ (5046) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Ο χρόνος που θα κάνουμε για να ακούσουμε τη βροντή είναι: υ = Δx Δx t = Δt υ = 1190 s = 3,5s 340 3

5 (5050) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) Δx A > Δx B Β) Η μετατόπιση κάθε κινητού υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t. Παρατηρούμε ότι το εμβαδόν, άρα και η μετατόπιση του κινητού Β είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του κινητού Α. E B E A (505) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς αυξάνεται Β) Το διάστημα είναι μονόμετρο μέγεθος με θετική πάντα τιμή, και όσο το σώμα κινείται συνεχώς αυξάνεται, ανεξάρτητα αν αυτό κινείται προς το θετικά η προς τα αρνητικά. Η μετατόπιση του σώματος αντίθετα, είναι διανυσματικό μέγεθος και εξαρτάται από το πρόσημο της ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η μετατόπιση του σώματος αυξάνεται όσο αυτό έχει θετική ταχύτητα μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα του, και μειώνεται από τη στιγμή που η ταχύτητά του γίνεται αρνητική. (5090) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Τα κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση όταν: x A = x B 6t = t t = 3s (515) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) 0 m Β) Από τις εξισώσεις κίνησης του σώματος παίρνουμε: υ = υ 0 αt 0 = 10,5t t = 4 s s = υ 0 t 1 at s = ,5 4 = 0 m (518) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) Β) Το κινητό μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Στο χρονικό διάστημα t 1 t η κίνηση του κινητού συνεχίζει να είναι επιταχυνόμενη, αλλά όχι ομαλά αφού το μέτρο της επιτάχυνσης μειώνεται. Άρα η ταχύτητα του συνεχίζει να αυξάνεται, δηλαδή τη χρονική στιγμή t έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από τη χρονική στιγμή t 1. 4

6 (513) Β. Α) Σωστή απάντηση το α) I Β) Η ευθεία που έχει χαραχθεί καλύτερα είναι αυτή του διαγράμματος Ι, επειδή τα πειραματικά δεδομένα έχουν τη μικρότερη απόκλιση από ότι στα άλλα διαγράμματα. Η επιτάχυνση υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας: α = Δυ Δt = 10 3 m s (563) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) υ 1 > υ Β) Παρατηρούμε ότι τα στιγμιότυπα της σφαίρας Β είναι περισσότερα από τα στιγμιότυπα της σφαίρας Α, άρα η κίνηση της σφαίρας Β διαρκεί περισσότερο από αυτή της σφαίρας Α. Και αφού ο χρόνος που χρειάζεται για να διανύσει το ίδιο διάστημα είναι μεγαλύτερος για τη σφαίρα Β, η μέση της ταχύτητα είναι υ μικρότερη από την ταχύτητα υ 1 του κινητού Α. (535) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) μεγαλύτερη από του Βασίλη Β) Η κινητική ενέργεια υπολογίζεται από τη σχέση: Κ = 1 mυ Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η ταχύτητα του Αντώνη τη χρονική στιγμή t 1 είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Βασίλη, άρα ο Αντώνης έχει και μεγαλύτερη κινητική ενέργεια. 5

7 (535) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ) 4s 1 Β) Όταν το κινητό κινείται με ταχύτητα υ 0 οι εξισώσεις κίνησης του είναι: υ = υ 0 αt s = υ 0 t 1 at Τη στιγμή που σταματάει η ταχύτητά του μηδενίζεται (υ = 0) και με απαλοιφή του χρόνου από τις παραπάνω εξισώσεις, υπολογίζουμε το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να σταματήσει: 0 = υ 0 αt t = υ 0 α s 1 = υ 0 υ 0 α 1 a υ 0 α = υ 0 Αντίστοιχα, αν η αρχική ταχύτητα του κινητού είναι υ 0 : α υ 0 α = υ 0 α 0 = υ 0 αt t = υ 0 α s = υ 0 υ 0 α 1 a υ 0 = 4υ 0 α α 4υ 0 α = 4υ 0 α = 4s 1 (539) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α Β) Η ταχύτητα του αυτοκινήτου Α στο S.I. είναι: υ Α = 7 km 1000m = 7 h 3600s = 0 m s Τα δύο αυτοκίνητα δηλαδή, κινούνται με την ίδια ταχύτητα, επομένως το σώμα Α θα προπορεύεται συνεχώς του αυτοκινήτου Β. (5515) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) Β) Από το εμβαδόν του διαγράμματος ταχύτητας-χρόνου μπορούμε να υπολογίσουμε τη θέση του κινητού. Από την κλίση της ευθείας του διαγράμματος ταχύτηταςχρόνου μπορούμε να υπολογίσουμε την επιτάχυνση του κινητού. 6

8 (6154) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Η εξίσωση της θέσης είναι της μορφής: x = υ 0 t + 1 αt Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ 0 = 5 m και επιτάχυνση α = 4 m s s, άρα η εξίσωση της ταχύτητας του είναι: υ = υ 0 + αt υ = 5 + 4t Επομένως, τη χρονική στιγμή t = 5s η ταχύτητα του σώματος είναι ίση με: υ = 5 m s (8996) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ. Β) Η μετατόπιση του κινητού υπολογίζεται από τη σχέση: Δx = x τελ x αρχ = x x 0 = 0 40 = 0m (9089) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) 5 cm s Β) Τα στιγμιότυπα της σφαίρας είναι ανά 0,1 s, από το σχήμα παρατηρούμε ότι μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 = 0,5 s η σφαίρα έχει διανύσει 1,5 cm. Άρα, η μέση ταχύτητα της σφαίρας είναι: υ μ = s t = 1,5 0,5 = 5 cm s (9107) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ) s = 3s 1 Β) Το διάστημα που διανύει το κινητό στη διάρκεια του 1 ου δευτερολέπτου είναι υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης του: s 1 = 1 at 1 = 1 a 1 = a Μέχρι το χρονικό διάστημα t = s το κινητό έχει διανύσει απόσταση: s = 1 at = 1 a 4 = a Επομένως, η απόσταση που διανύει το κινητό στη διάρκεια του ου δευτερολέπτου είναι: s = s s 1 = a 1 a = 3 a = 3 a = 3s 1 7

9 (9116) Β. Α) Σωστή απάντηση το α Β) Η ταχύτητα του κάθε σώματος υπολογίζεται από την κλίση της γραφικής παράστασης x t. Έτσι για το σώμα Α έχουμε: υ Α = 3x 0 t 1 Και για το σώμα Β: υ Β = x 0 t 1 Άρα πράγματι η ταχύτητα του Α είναι τριπλάσια της ταχύτητας του Β, δηλαδή: υ Α = 3υ Β Η δεύτερη πρόταση είναι λάθος, αφού το εμβαδόν στο διάγραμμα x t, από το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση κάθε σώματος, κάτω από την ευθεία του Α είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν κάτω από την ευθεία του Β. Ή πιο απλά, αφού και τα δύο σώματα ξεκινούν από το ίδιο σημείο και το Α κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το Β θα είναι έχει διανύσει και μεγαλύτερη απόσταση. Το Α προπορεύεται του Β κατά x 0. (9136) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ Β) Αφού η εξίσωση κίνησης του σώματος είναι x = 5t, η θέση είναι ανάλογη του χρόνου και συμπεραίνουμε ότι το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, με ταχύτητα υ = 5 m s. Το μόνο διάγραμμα που αντιστοιχεί σε σταθερή ταχύτητα είναι το γ. (917) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) 5 cm s Β) Τα στιγμιότυπα της σφαίρας είναι ανά 0,1 s, από το σχήμα παρατηρούμε ότι μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 = 0,5 s η σφαίρα έχει διανύσει 1,5 cm. Άρα, η μέση ταχύτητα της σφαίρας είναι: υ μ = s t = 1,5 0,5 = 5 cm s 8

10 (957) Β1. Α) t (s) υ (m/s) s (m) Β) Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με εξισώσεις κίνησης: υ = αt s = 1 at Με αντικατάσταση των τιμών της δεύτερης γραμμής, υπολογίζουμε την επιτάχυνση του σώματος: υ = αt α = υ t = 4 m s Με αντικαταστάσεις και απλές πράξεις στις παραπάνω σχέσεις υπολογίζουμε και τα υπόλοιπα μεγέθη για να συμπληρώσουμε τον παραπάνω πίνακα. (9581) Β1. Α) Χρονική στιγμή t(s) Ταχύτητα υ( m ) s Θέση x(m) Β) Το κινητό κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, άρα υπολογίζουμε την σταθερή ταχύτητα του από τα δεδομένα της δεύτερης γραμμής: υ = x t = 0 m 10 s = m s Για την πρώτη γραμμή έχουμε: x = υt = 5m = 10m Για την Τρίτη γραμμή: x = υt = 15m = 30m 9

11 (9585) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) 4υ 0 α Β) Από τις εξισώσεις κίνησης για κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση έχουμε: υ = υ 0 + αt 3υ 0 = υ 0 + αt αt = υ 0 t = υ 0 α Και το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό είναι: s = υ 0 t + 1 αt = υ 0 υ 0 α + 1 α υ 0 α = υ 0 α + υ 0 α = 4υ 0 α (9589) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) 5 m s Β) Από την εξίσωση της θέσης x = 5t + t, που είναι της μορφής x = υ 0 t + 1 at, συμπεραίνουμε ότι: υ 0 = 5 m και α = 4 m s s Άρα η εξίσωση ταχύτητας του κινητού είναι: υ = υ 0 + αt υ = 5 + 4t Και αντικαθιστώντας για t = 5 s: υ = = 5 m s (9595) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) Β) Η μεταβολή της ταχύτητας μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδόν του διαγράμματος α t. Έτσι: 0 s: Δυ 1 = Ε 1 = 4 = 8 m s s 4s: Δυ = Ε = 0 4s 6s: Δυ 3 = Ε 3 = = 4 m s Επομένως, η συνολική μεταβολή της ταχύτητας του οχήματος είναι: Δυ = Δυ 1 + Δυ = 4 m s E 1 E 3 10

12 (9604) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ) s = 15 m και Δx = 75 m Β) Η μετατόπιση της μπίλιας υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t. Έτσι η μετατόπιση της μπίλιας για κάθε χρονικό διάστημα: 0 0s: Ε 1 = = 100 m 0s 30s: E = = 5 m Επομένως, η συνολική μετατόπιση, άρα και η θέση αφού το σώμα ξεκινάει από τη θέση x 0 = 0 m, είναι: Δx ολ = = 75 m Το ολικό διάστημα που διανύει η μπίλια είναι: s ολ = Δx 1 + Δx = = 15 m (9617) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ. Β) Η μετατόπιση ενός κολυμβητή υπολογίζεται από τη σχέση Δx = x τελ x αρχ. Αφού οι κολυμβητές ξεκινούν και σταματάνε στην ίδια θέση η συνολική τους μετατόπιση είναι μηδέν. 11

13 (9651) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, ενώ το περιπολικό με ομαλά επιταχυνόμενη. Για να καταφέρει να φτάσει το περιπολικό το αυτοκίνητο πρέπει να έχει σίγουρα ταχύτητα μεγαλύτερη του αυτοκινήτου, επομένως σωστή απάντηση είναι το β. Με εξισώσεις κίνησης για τη συνάντηση των δύο κινητών: Αυτοκίνητο: Περιπολικό: υ α = σταθ. x α = υ α t υ π = α π t x π = 1 a πt Στον ίδιο χρόνο διανύουν το ίδιο διάστημα άρα: x α = x π υ α t = 1 a πt t = υ α a π υ π = α π t υ π = a π υ α a π υ π =υ α (9654) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) Β) Η ταχύτητα σε ένα διάγραμμα x t υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας. Από το διπλανό σχήμα φαίνεται ότι η κλίση του Α είναι μεγαλύτερη από την κλίση του Β (αφού η ευθεία Α ξεκινάει χαμηλότερα και σε κάποιο σημείο τέμνει την ευθεία Β). Άρα η ταχύτητα του Α είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β. 1

14 (10077) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, ενώ το περιπολικό με ομαλά επιταχυνόμενη. Για να καταφέρει να φτάσει το περιπολικό το αυτοκίνητο πρέπει να έχει σίγουρα ταχύτητα μεγαλύτερη του αυτοκινήτου, επομένως σωστή απάντηση είναι το β. Με εξισώσεις κίνησης για τη συνάντηση των δύο κινητών: Αυτοκίνητο: Περιπολικό: υ α = σταθ. x α = υ α t υ π = α π t x π = 1 a πt Στον ίδιο χρόνο διανύουν το ίδιο διάστημα άρα: x α = x π υ α t = 1 a πt t = υ α a π υ π = α π t υ π = a π υ α a π υ π =υ α (10078) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) Β) Η εξίσωση της θέσης είναι της μορφής x = υt (ή y = ax) που αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υ = 5 m s. (10085) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) 10 km h Β) Από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t υπολογίζουμε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου για κάθε χρονικό διάστημα: 0 1h: E 1 = 10 1 = 10 km 1 h: E = 0 km 0 1h: E 3 = 0 1 = 0 km Ε 1 Ε 3 Το συνολικό διάστημα που διανύει το κινητό είναι: s = E 1 + E = = 30 km Άρα η μέση του ταχύτητα είναι: υ μ = s = 30 t Ολ 3 = 10 km h 13

15 (10111) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) ο παραπάνω συλλογισμός είναι λάθος. Β) Η επιτάχυνση υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t: 0 10 α 1 = = m 5 s a = = m s Άρα το μέτρο των επιταχύνσεων είναι ίδιο και στις δύο κινήσεις. Το λάθος στο συλλογισμό του μαθητή είναι ότι δεν έλαβε υπόψη του ότι η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι υ 0 = 10 m s. (10136) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) 1000 Β) Μετατρέπουμε όλες τις ταχύτητες στο S.I.: υ Α = 36 km h = m 3600s = 10 m s Άρα: υ Σ = 1 cm s = 1 10 m s = 0,01 m s υ Α = 10 υ Σ 0,01 = 1000 (1016) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ Β) Αφού η εξίσωση κίνησης του σώματος είναι x = t, είναι της μορφής x = x 0 + υt, και συμπεραίνουμε ότι το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, με ταχύτητα υ = 5 m s και αρχική θέση x 0 = 10m. Το μόνο διάγραμμα που αντιστοιχεί σε σταθερή ταχύτητα είναι το γ. 14

16 (10701) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) 0 Β) Η μετατόπιση του σώματος σε ένα διάγραμμα υ t υπολογίζεται από το εμβαδόν που βρίσκεται κάτω από την ευθεία. Έτσι για κάθε χρονικό διάστημα έχουμε: 0 t 1 : Δx 1 = υ 1 t 1 t 1 t 1 : Δx = υ 1 t 1 Άρα η συνολική μετατόπιση του σώματος είναι: Δx ολ = Δx 1 + Δx = 0 (1070) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) Β) Η μετατόπιση του κάθε κινητού υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t. (A) Για το σώμα Α: Ε 1 = 1 υ 1t 1 Για το σώμα Β : Ε = υ 1 t 1 = Ε 1 E (B) Το α είναι λάθος επειδή τη χρονική στιγμή t 1 τα σώματα δεν έχουν ίδιες μετατοπίσεις, αλλά έχουν την ίδια ταχύτητα. Το β είναι λάθος επειδή τα κινητά δεν έχουν ίδιες επιταχύνσεις, αφού το (Β) κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. E 1 15

17 (10703) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) υ Β) Από την κλίση του διαγράμματος υ t υπολογίζουμε την επιτάχυνση του κινητού για κάθε χρονικό διάστημα: E 0 t 1 : a 1 = υ 1 t 1 t 1 t : a = 0 t t t 3 : a 3 = υ 1 = υ 1 = υ 1 = a t 3 t 0,5t 1 t 1 1 Δηλαδή η επιτάχυνση στο χρονικό διάστημα t t 3 είναι διπλάσια της επιτάχυνσης στο χρονικό διάστημα 0 t 1. (1079) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) υ 1 > υ Β) Παρατηρούμε ότι τα στιγμιότυπα της σφαίρας Β είναι περισσότερα από τα στιγμιότυπα της σφαίρας Α, άρα η κίνηση της σφαίρας Β διαρκεί περισσότερο από αυτή της σφαίρας Α. Και αφού ο χρόνος που χρειάζεται για να διανύσει το ίδιο διάστημα είναι μεγαλύτερος για τη σφαίρα Β, η μέση της ταχύτητα είναι υ μικρότερη από την ταχύτητα υ 1 του κινητού Α. (10930) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ) ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα μέτρου υ = 15 m/s Β) Αφού οι κηλίδες ισαπέχουν, συμπεραίνουμε ότι το αυτοκίνητο κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Γνωρίζοντας ότι στάζει μία κηλίδα ανά δύο δευτερόλεπτα και ότι η απόσταση των κηλίδων είναι 30m συμπεράινουμε ότι τα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 15 m s. 16

18 (11543) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Η μεταβολή της ταχύτητας μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδόν του διαγράμματος E 1 α t. Έτσι: 0 s: Δυ 1 = Ε 1 = 4 = 8 m s s 4s: Δυ = Ε = 0 4s 6s: Δυ 3 = Ε 3 = = 4 m s Επομένως, η συνολική μεταβολή της ταχύτητας του οχήματος είναι: E 3 Δυ = Δυ 1 + Δυ = 4 m s (11544) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) 900 m Β) Η απόσταση των φαναριών είναι στην ουσία η μετατόπιση του αυτοκίνητου η οποία υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t: Δx = E = = 900 m υ(m/s) 0 E t (s) 17

19 (11545) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) παραμένει σταθερή t (s) x (m) Β) Παρατηρούμε ότι η θέση του κινητού είναι ανάλογη με το τετράγωνο του χρόνου, αφού τα νούμερα του πίνακα επαληθεύουν την εξίσωση: x = 1 at με α = m s Άρα το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, με σταθερή επιτάχυνση. (11546) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) Δx = 75 m Β) Από την εξίσωση της ταχύτητας, υ = 10 + t (υ = υ 0 + αt), συμπεραίνουμε: υ 0 = 10 m α = m s s Το κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και η μετατόπισή του υπολογίζεται από τη σχέση: Δx = υ 0 t + 1 at = = 75 m (11547) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Παρατηρούμε ότι το αυτοκίνητο σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα, δηλαδή εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η μετατόπισή του είναι ανάλογη του χρόνου και η γραφική της παράσταση ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. (11548) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) Η μπίλια Β εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση. Β) Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η μπίλια Α σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα, άρα η κίνηση της είναι ομαλή με σταθερή ταχύτητα. Αντίθετα, η μπίλια Β διανύει συνεχώς μεγαλύτερο διάστημα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή η ταχύτητά της αυξάνεται. 18

20 (1155) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ Β) υ = S = 15km = 1 km = 1 km km 1 = 60 t 15min min h h 60 (1155) Β. Α) Σωστή απάντηση το α Β) Αφού το διάγραμμα x t έχει ευθείες συμπεραίνουμε ότι τα σώματα κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Από την κλίση κάθε ευθείας υπολογίζεται η ταχύτητα του κάθε σώματος και εύκολα παρατηρούμε ότι η κλίση της ευθείας Β είναι μικρότερα από την κλίση της ευθείας Α, άρα το Α κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το Β. (11553) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) η 10 η κουκίδα Β) Η κίνηση του κινητού είναι ομαλά επιταχυνόμενη. Άρα περιμένουμε η ταχύτητα του κινητού να αυξάνεται, όπως επίσης να αυξάνεται και η απόσταση των κουκίδων. Άρα, η κουκίδα Β έγινε χρονικά πριν την κουκίδα Α και είναι η 10 η. (11555) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β Β) Η μεταβολή της ταχύτητας υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος α t. Έτσι έχουμε για τη συνολική μεταβολή της ταχύτητας: Δυ ολ = Δυ 1 + Δυ + Δυ 3 = = 4 m s 4 - Δυ Δυ

21 (11558) Β. Α) Σωστή απάντηση το α) m s Β) Αφού τη χρονική στιγμή t ο αθλητής βρίσκεται στη θέση x = 0m πλησιάζοντας την αφετηρία, έχει διανύσει από την άλλη άκρη της πισίνας 30m. Η συνολική απόσταση που έχει διανύσει ο αθλητής μέχρι τη χρονική στιγμή t είναι: s = = 80 m Άρα από τη χρονική στιγμή t 1 μέχρι τη χρονική στιγμή t ο αθλητής έχει διανύσει διάστημα: s = s s 1 = = 40 m Και η μέση του ταχύτητα είναι: υ μ = s = 40 t t = m s (11566) Β. Α) Σωστή απάντηση το α) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. t (s) x (m) Β) Παρατηρούμε ότι η θέση του κινητού είναι ανάλογη με το τετράγωνο του χρόνου, αφού τα νούμερα του πίνακα επαληθεύουν την εξίσωση: x = 1 at με α = m s Άρα το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, δηλαδή η ταχύτητά του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. (11574) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) Β) Η επιτάχυνση υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t: α = 1 = 0,5 m s Το διάστημα που διένυσε το κινητό, άρα και το μήκος της χαρτοταινίας, υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t: s = 1 1 = 1 m = 100 cm 0

22 (11576) Β. Α) Β) Το αμαξίδιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, αφού η θέση του είναι ανάλογη με το χρόνο. (0) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) ευθύγραμμη ομαλή Β) Από τα δεδομένα παρατηρούμε ότι το αμαξίδιο σε ίσους χρόνους, διανύει ίσα διαστήματα, άρα η κίνηση που εκτελεί είναι ευθύγραμμη ομαλή. (03) Β1. Α) Σωστή απάντηση το γ) 5 m Β) Το τρίτο δευτερόλεπτο διαρκεί από τη χρονική στιγμή t = s μέχρι τη χρονική στιγμή t 3 = 3 s. Η εξίσωση θέσης του κινητού είναι: x = 1 at Η μετατόπιση του κινητού κατά τη διάρκεια του 3 ου δευτερολέπτου είναι: Δx = x 3 x = 1 at 3 1 at = = 5 m (04) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) Το σχήμα Α Β) Από την κλίση του διαγράμματος x t μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του κάθε κινητού. Παρατηρούμε ότι η ευθεία β έχει αρνητική κλίση, άρα και ταχύτητα προς τα αριστερά, ενώ το κινητό α έχει θετική κλίση και ταχύτητα προς τα δεξιά. Σωστή απάντηση το σχήμα Α. 1

23 (073) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Τα σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα υ = 10 m τη χρονική στιγμή t = 6 s. s Η επιτάχυνση κάθε σώματος υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t, για κάθε σώμα έχουμε αντίστοιχα: α Α = 10 5 = 5 m 6 6 s a B = 10 0 = 10 m 6 6 s Άρα μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση του σώματος Β. (0733) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) Β) Η επιτάχυνση κάθε σώματος υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t, για κάθε σώμα έχουμε αντίστοιχα: α Α = 10 5 = 5 m 6 6 s a B = 10 0 = 10 m 6 6 s Άρα μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση του σώματος Β. Η μετατόπιση κάθε σώματος υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος υ t, από το οποίο έχουμε για κάθε σώμα αντίστοιχα: Δx A = = 45 m Δx B = = 30 m Άρα η μετατόπιση του σώματος Β είναι μικρότερη από αυτή του σώματος Α.

24 (0734) Β. Α) Σωστή απάντηση το γ) Β) Το κινητό Α εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, με εξίσωση κίνησης της μορφής υ Α = αt. Η επιτάχυνση του υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t, δηλαδή: α Α = 10 m 5 s = m s Το κινητό Β εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ 0 = 5 m/s, και με εξίσωση της μορφής υ Β = υ 0 + αt. Η επιτάχυνσή του από το διάγραμμα υ t είναι: α Β = 10 5 m 5 s = 1 m s Επομένως, οι εξισώσεις ταχύτητα για κάθε κινητό αντίστοιχα είναι: υ Α = t και υ Β = 5 + t (0735) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) α Α = m s και α Β = 1 m s Β) Το κινητό Α εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, με εξίσωση κίνησης της μορφής υ Α = αt. Η επιτάχυνση του υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t, δηλαδή: α Α = 10 m 5 s = m s Το κινητό Β εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ 0 = 5 m/s, και με εξίσωση της μορφής υ Β = υ 0 + αt. Η επιτάχυνσή του, υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t: α Β = m s = 1 m s 3

25 (0736) Β1. Α) Σωστή απάντηση το α) Δx A = 5t και Δx B = t Β) Από το διπλανό διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι το σώμα Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα υ Α = 5 m. Από την εξίσωση s μετατόπισης του, παίρνουμε τελικά: Δx A = υ Α t = 5t Το σώμα Β εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση που υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος υ t: α Β = 10 m 5 s = m s Από την εξίσωση μετατόπισης του έχουμε τελικά: (0737) Β. Α) Σωστή απάντηση το α) x = 3υ 0 8α Δx B = 1 a Bt = t Β) Από τις εξισώσεις κίνησης του σώματος έχουμε: υ = υ 0 αt υ 0 = υ 0 αt t = υ 0 α x = υ 0 t 1 at = υ 0 α υ 0 4α = 3υ 0 8α (0738) Β1. Α) Σωστή απάντηση το β) 4x Β) Από τις εξισώσεις κίνησης του αυτοκινήτου, για ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ και τελική ταχύτητα μηδέν, έχουμε: Εξίσωση ταχύτητας: Εξίσωση θέσης: 0 = υ αt t = υ α = υ x = υt 1 at = υ υ α 1 a υ α α υ υ x = α α Παρατηρούμε ότι το διάστημα που διανύει το κινητό μέχρι να σταματήσει είναι ανάλογο του τετραγώνου της ταχύτητας, άρα αν διπλασιαστεί η ταχύτητα το διάστημα τετραπλασιάζεται: x = 4x 4

26 (0740) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) 3Δx Β) Το σώμα ξεκινά από την ηρεμία, άρα η εξίσωση της ταχύτητας του είναι: υ = αt Η διάρκεια του τρίτου δευτερολέπτου ξεκινά από τη χρονική στιγμή t = s που η ταχύτητά του είναι: υ = α Το διάστημα που διανύει το σώμα κατά το τρίτο δευτερόλεπτο της κίνησης του είναι: Δx = υ Δt + 1 aδt = α a 1 = 5a Η διάρκεια του όγδοου δευτερολέπτου ξεκινά από τη χρονική στιγμή t = 7 s που η ταχύτητά του είναι: υ 7 = 7α Το διάστημα που διανύει το σώμα κατά το όγδοο δευτερόλεπτο της κίνησης του είναι: Δx = υ 7 Δt + 1 aδt = 7α a 1 = 15a = 3 5α = 3Δx (0741) Β. Α) Σωστή απάντηση το β) υ Ε = υ Π 4 Β) Από την κλίση του διαγράμματος υ t υπολογίζουμε την ταχύτητα του κάθε παιδιού. Για την Ελένη: υ Ε = 600 m 600 s = 1 m s Για τον Πέτρο: Άρα: υ Π = 600 m 150 s = 4 m s υ Ε = υ Π 4 5

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1//1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση) Λυμένες Ασκήσεις (βασική απλή άσκηση) 1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 108 km/h και για να μεταβει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β, χρειάστηκε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1.

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. 1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.4 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα της ταχύτητας δεν μένει σταθερό, δηλαδή έχουμε μεταβολή της ταχύτητας, την ονομάζουμε ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή Μ>m, θα είναι: (1), (2) α 1 <α 2, δηλαδή ο πατέρας έχει μεγαλύτερη μάζα από την κόρη του και θα αποκτήσει μικρότερη επιτάχυνση από αυτήν.

Επειδή Μ>m, θα είναι: (1), (2) α 1 <α 2, δηλαδή ο πατέρας έχει μεγαλύτερη μάζα από την κόρη του και θα αποκτήσει μικρότερη επιτάχυνση από αυτήν. ΘΕΜΑ 1 ο (10 μονάδες): Λύση α) Ο πατέρας ασκεί δύναμη F στην κόρη του και η κόρη του ασκεί δύναμη F σε αυτόν. Θα ισχύει F=F (3 ος νόμος του Νεύτωνα) β) Σύμφωνα με το ο νόμο του Νεύτωνα θα ισχύει: επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ. Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση

2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ. Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση ΘΕΜΑ Β(4990) Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου, ο οποίος θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x'x. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου Φυσική Ευθύγραμμη Κίνηση ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 015 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. H αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση Κεφάλαιο 1 Κίνηση σε μία διάσταση Κινηματική Περιγράφει την κίνηση, αγνοώντας τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν ή να μεταβάλλουν την κίνηση. Προς το παρόν, θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 04 Α Λυκείου 9 Μαρτίου 04 ΟΔΗΓΙΕΣ:. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε Τετράδιο το οποίο θα σας δοθεί και το οποίο θα παραδώσετε

Διαβάστε περισσότερα

0 «Κ Ο Λ * -. <> ΦΥΣΙΚΗΑ' ΛΥΚΕΙΟΥ

0 «Κ Ο Λ * -. <> ΦΥΣΙΚΗΑ' ΛΥΚΕΙΟΥ Ο < 0 «Κ Ο Λ * -. Ο ΦΥΣΙΚΗΑ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 ΘΕΜΑ Β... 3-109 ΘΕΜΑ Δ... 111-185 1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜ Α Β (5323, 9074) Βι. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Σ (Το τυπολόγιο αυτό δεν αντικαθιστά το βιβλίο. Συγκεντρώνει απλώς τις ουσιώδεις σχέσεις του βιβλίου και σχολιάζει κάποια σημεία τους).

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου 2010 Ώρα : 11:00-14:00 Προτεινόμενες Λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 α) Όταν είμαστε σε ένα αυτοκίνητο που κινείται, κινούμαστε και

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) με τη βοήθεια της σχέσης (3) προκύπτει ότι:

(1) (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) με τη βοήθεια της σχέσης (3) προκύπτει ότι: ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/04/06 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. α Α. γ Α 3. α Α 4. δ Α 5 α. Σ,β. Λ, γ. Λ, δ. Σ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β) α ) Σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/04/06 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΘΕΜΑ A Α. α Α. γ Α 3. α 5μον 5μον 5μον Α 4. δ 5μον Α 5 α. Σ,β. Λ, γ. Λ, δ. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Κινήσεις B ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο

Κεφάλαιο 1 ο Κινήσεις B ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο Κεφάλαιο 1 ο Κινήσεις B ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο Ο πρώτος κόκκινος αριθμός (8996) αναφέρεται στο αντίστοιχο θέμα της τράπεζας Όταν υπάρχει κίτρινη υπογράμμιση το θέμα αναφέρεται σε άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή. α. Ι β. II γ. III. Μονάδες 4. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή. α. Ι β. II γ. III. Μονάδες 4. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή ΘΕΜΑ Β (3761) Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος Η, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 27 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 V A V B I. 1 ος τρόπος: Για να υπολογιστεί η απόσταση που τα χωρίζει θα πρέπει να υπολογιστούν πρώτα από

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 1. Σημειακό κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση στον άξονα xx' και έχει τη χρονική στιγμή t1=3s ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Οι παρακάτω σημειώσεις διανέμονται υπό την άδεια: Creaive Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. 1 Θέση και Σύστημα αναφοράς Στην καθημερινή μας ζωή για να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Θα ακολουθούμε για όλες τις περιπτώσεις την παρακάτω σειρά διαδικασιών: i) Προσεκτική μελέτη της εκφώνησης και εξακρίβωσης του είδους της κίνησης ii) Αναδρομή στη θεωρία, προσεκτική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Συγγραμμικές δυνάμεις 1 ος -2 ος νόμος του Νεύτωνα 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην κινητική

Διαβάστε περισσότερα

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5)

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.- Α.4 και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει μέτρο: F α) F β) 3F γ) 3

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει μέτρο: F α) F β) 3F γ) 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΘΕΜΑ 376/Β. Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F, οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 Β Γυμνασίου Φυσική: Ασκήσεις Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 1 Ασκήσεις στο 1 ο Κεφάλαιο Ασκήσεις με κενά 1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε μια διάσταση

Κίνηση σε μια διάσταση Κίνηση σε μια διάσταση Θεωρούμε κίνηση κατά μήκος μιας ευθύγραμμης διαδρομής. Η απόσταση x του κινούμενου σώματος από ένα σημείο του άξονα της κίνησης που παραμένει ακίνητο χρησιμοποιείται ως συντεταγμένη.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

Φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό, που κρατάς στα χέρια σου προέκυψε τελικά μέσα από την εμπειρία και διδακτική διαδικασία πολλών χρόνων στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Άλφα. Είναι το αποτέλεσμα συγγραφής πολλών καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ιαγώνισµα στο µάθηµα «Φυσική Α ΕΠΑ.Λ» Οµάδα: Α Τάξη: Α Λυκείου.

Θέµα 1 ο : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ιαγώνισµα στο µάθηµα «Φυσική Α ΕΠΑ.Λ» Οµάδα: Α Τάξη: Α Λυκείου. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ιαγώνισµα στο µάθηµα «Φυσική Α ΕΠΑ.Λ» Οµάδα: Α Τάξη: Α Λυκείου. Κατεύθυνση: Γενικής Παιδείας Αντικείµενο: Ευθύγραµµη Οµαλή Κίνηση ιάρκεια: 45 λεπτά Ηµεροµηνία: 9 Νοεµβρίου 2010 Θέµα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 7/12/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 7/12/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 7/12/2014 ΖΗΤΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα Α ΘΕΜΑΤΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι:

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι: ΘΕΜΑ Β Β 1. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο μεταξύ δυο διαδοχικών σηματοδοτών της τροχαίας ( φαναριών). Η γραφική παράσταση της ταχύτητάς του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 19 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 5 Ώρα: 1: - 13: Προτεινόµενες Λύσεις ΘΕΜΑ 1 (1 µονάδες) (α) Το διάστηµα που διανύει ο κάθε αθλητής είναι: X A = υ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Για την ταχύτητα υυ και την επιτάχυνση αα ενός κινούμενου σώματος δίνονται οι ακόλουθοι συνδυασμοί τιμών:

Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Για την ταχύτητα υυ και την επιτάχυνση αα ενός κινούμενου σώματος δίνονται οι ακόλουθοι συνδυασμοί τιμών: Α Λυκείου 7 Μαρτίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10.45-12.45 Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:.......

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 015-016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/01/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης Απαντήσεις ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014 Α ΛΥΚΕΙΥ: ΦΥΣΙΚΗ Διαγωνίσματα 13-14 Θεματικό πεδίο: 1 ο Διαγώνισμα Ευθύγραμμη κίνηση Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 14 Διάρκεια Ώρες ΘΕΜΑ 1 5 μονάδες Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (4x5= Μονάδες) 1. Αν το πουλί-δρομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κεφ.2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

φυσική κεφ.2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ φυσική κεφ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ Επισημάνσεις από τη θεωρία του βιβλίου Διανυσματική μέση ταχύτητα: v = = ό ό ά Είναι διάνυσμα, δε χρησιμοποιείται στην καθημερινή γλώσσα. Μέση ταχύτητα: v = = ή ή ό ά Δεν είναι διάνυσμα,

Διαβάστε περισσότερα