Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I."

Transcript

1 Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m) (μέτρα) α: επιτάχυνση (m/s 2 ) (μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο) v: ταχύτητα (m/s), (μέτρα ανά δευτερόλεπτο) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΙΝΗΣΗ Η κινηματική είναι η μελέτη κίνησης των σωμάτων και με αυτήν θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Οι αποστάσεις μετριούνται πάνω σε άξονες στην φυσική. Ο άξονας είναι η γραμμή με τους αριθμούς που βρίσκεται πιο κάτω. Στον άξονα υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή υπάρχει ένα σημείο όπου εκεί βρίσκεται το 0. Από το σημείο αυτό μετρούμε τις αποστάσεις δηλαδή αν ένα σώμα βρίσκεται στην θέση 5 τότε απέχει από το 0, 5. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι άλλα σημεία ως σημεία αναφοράς όπως την θέση που βρίσκεται ο παρατηρητής Α. Η θέση 5 απέχει από αυτόν 5-2=3. Για να φτιάξουμε έναν άξονα κάνουμε τα εξής: α) τοποθετούμε κάπου το 0. β) βάζουμε τους αρνητικούς αριθμούς από αριστερά και τους θετικούς από δεξιά.

2 γ) Μετρούμε πόσες θέσεις βρίσκεται το αντικείμενο που θέλουμε να εξετάσουμε από το 0. Για παράδειγμα ο παρατηρητής Α βρίσκεται στην θέση 2 κι άρα απέχει 2 μήκη από το 0. Ο παρατηρητής Β βρίσκεται στην θέση -3 αλλά απέχει 3 μήκη από το 0. Η απόσταση πάντα έχει θετική τιμή δηλαδή παίρνουμε το απόλυτο της θέσης. Αυτός ήταν μόνο ο άξονας χ χ, αν θέλουμε να προσδιορίσουμε την θέση ενός σώματος στο επίπεδο τότε σχεδιάζουμε κι έναν άξονα y y ως εξής: Ο παρατηρητής Α βρίσκεται στην θέση 3 του άξονα χ χ και στην θέση 3 του άξονα y y επομένως λέμε ότι βρίσκεται στην θέση (2,3). Έτσι προσδιορίζουμε τις θέσεις στους δύο άξονες ή αλλιώς στο επίπεδο. Η θέση στον χ ονομάζεται τετμημένη ενώ στον y τεταγμένη. Παρατηρούμε πως το μηδέν που είναι το σημείο αναφοράς βρίσκεται στο κέντρο των δύο αξόνων.

3 Διάνυσμα θέσης ενός σώματος είναι ένα διάνυσμα που έχει ως αρχή r το 0 και φτάνει μέχρι εκεί που βρίσκεται το σημείο που μελετάμε. ΧΡΟΝΟΣ Τον χρόνο τον μετράμε με χρονόμετρα. Αν έχουμε ανοίξει το χρονόμετρο και κάποια στιγμή πατήσουμε το κουμπί θα δούμε πόσος χρόνος έχει περάσει. Έτσι επιλέγουμε χρονικές στιγμές. Το χρονικό διάστημα είναι η διαφορά δύο χρονικών στιγμών και δηλώνει τον χρόνο που πέρασε από την μία χρονική στιγμή ως την άλλη. Για παράδειγμα αν έχουμε μετρήσει δύο χρονικές στιγμές t 1 και t 2 η χρονική διάρκεια είναι Δt=t 2 -t 1 Ο χρόνος μετριέται σε δευτερόλεπτα με το σύμβολο s από το second.

4 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ορίζουμε ως μετατόπιση πάνω σε μία ευθεία κίνησης ενός σώματος τη διαφορά Δx=x τελ x αρχ. Αναλυτικά: Ένα σώμα ξεκινά να κινείται από το μηδέν. Σε κάποιο χρόνο έχει διανύσει ένα x αρχ και μετά από ένα άλλο χρονικό διάστημα έχει διανύσει μήκος x τελ. Η διαφορά αυτών των δύο καλείται μετατόπιση. Επειδή όμως η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος καλύτερα να γράφουμε: = Δx xτελ xαρχ Το διάστημα s που διανύει το σώμα έχει πάντα θετική τιμή κι ισούται με το απόλυτο της μετατόπισης. s = Δx. H μετατόπιση καθώς και η απόσταση μετριέται σε μέτρα, δηλαδή m.

5 Για παράδειγμα: Εδώ το διάστημα που διανύει ο άνθρωπος είναι η απόσταση το Α από του Β που είναι 6, συν την απόσταση του Β από το Γ δηλαδή 3. Συνολικά s=6+3=9. Η μετατόπιση όμως έχει να κάνει μόνο με την τελική και αρχική θέση κι είναι Δχ= χ τελ -χ αρχ = 1-(-2)=3 Δεν τελειώσαμε όμως εδώ, βρήκαμε μόνο το μέτρο της μετατόπισης. Πρέπει να βρούμε και την κατεύθυνση δηλαδή την φορά και την διεύθυνση. Η διεύθυνση είναι ο χ χ και η κατεύθυνση είναι προς τις θετικές τιμές του άξονα χ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Υπάρχουν διαφόρων ειδών κινήσεων. Υπάρχουν κυκλικές κινήσεις, ελλειπτικές κινήσεις και γενικότερα τυχαίες κινήσεις πάνω σε ένα επίπεδο. Εμείς στα πλαίσια αυτού του βιβλίου θα ασχοληθούμε μόνο με τις ευθύγραμμες κινήσεις. Ευθύγραμμες κινήσεις είναι αυτές που πραγματοποιούνται πάνω σε μία ευθεία γραμμή. Ειδικότερα σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Το ευθύγραμμη σημαίνει πως η κίνηση πραγματοποιείται πάνω σε μία ευθεία γραμμή ενώ το ομαλή σημαίνει πως η επιτάχυνση της κίνησης είναι 0, δηλαδή η ταχύτητά της είναι σταθερή. Η επιτάχυνση ορίζεται ως α = Δv, κι εφόσον εδώ ισούται με 0 ο αριθμητής θα ισούται κι αυτός με 0 άρα Δv = 0 => v v 0 = 0 => v = v 0 = σταθερό. Η ταχύτητα τώρα ορίζεται ως v = Δχ => x = v Δt 0t εάν θεωρήσουμε ότι την αρχική χρονική στιγμή ίσον με 0 επομένως Δt=t-0=t και την αρχική απομάκρυνση ίση με μηδέν κι άρα Δx=x-0=x. κι αυτό είναι κάτι σταθερό άρα χ = vt. Στην ευθύγραμμη ομαλή ισχύει: α) Η επιτάχυνση είναι μηδέν άρα η ταχύτητα είναι σταθερή. Δt β) Ισχύει ο εξής τύπος v=x/t όπου v είναι η ταχύτητα του σώματος, χ είναι η απόσταση που διανύει το σώμα και t ο χρόνος που κάνει το σώμα για να διανύσει την απόσταση x.

6 γ) Μπορούμε να λύσουμε ως προς x: x=vt και ως προς t: t=x/v. Αυτό γίνεται ως εξής: v=x/t άρα vt=xt/t, άρα vt=x, άρα x=vt. Και για να λύσω ως προς t διαιρώ την τελευταία σχέση με την ταχύτητα t=x/v. Τα διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλή είναι τα εξής: Το διάγραμμα εδώ έχει την μορφή ευθείας παράλληλης με τον χ χ. Αυτό συμβαίνει επειδή σε όλα τα χρονικά διαστήματα η ταχύτητα είναι σταθερή επομένως θα ισούται με μία σταθερή τιμή v 0. Το εμβαδόν σε αυτό το διάγραμμα αποτελεί την με μετατόπιση. Εδώ παρουσιάζεται το διάγραμμα του μήκους με τον χρόνο. Η ταχύτητα είναι σταθερή κι έτσι η εξίσωση έχει την μορφή χ=σταθ.*t κι αυτή η μορφή είναι μία ευθεία που περνά από την αρχή τον αξόνων και δεν είναι παράλληλη στον χ χ. Η κλίση αυτής της ευθείας, δηλαδή η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει ο χ χ με την ευθεία είναι η ταχύτητα v.

7 ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Με τον όρο μέση ταχύτητα εννοούμε τον μέσο όρο όλων των ταχυτήτων τις οποίες είχε ένα κινητό καθώς διένυε μία απόσταση. Είναι η σταθερή ταχύτητα που χρειάζεται να έχει ένα κινητό προκειμένου να διανύσει μία απόσταση σε κάποιο χρόνο. Ο τύπος της είναι ο εξής: v μ = s t Όπου s είναι η απόσταση που διένυσε το κινητό και t είναι η χρονική διάρκεια που έκανε. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Σε αυτό το είδος κίνησης η επιτάχυνση είναι σταθερή και πραγματοποιείται σε ευθεία γραμμή. Έχουμε ότι α = v v o => v v t 0 = at => v = v 0 + at. Το v 0 είναι η αρχική ταχύτητα που έχει το σώμα. Δηλαδή την χρονική στιγμή που εμείς θα αρχίσουμε να μετράμε την ταχύτητα του σώματος αυτή θα έχει κάποια τιμή, δηλαδή το σώμα θα έχει αρχίσει να κινείται πριν αρχίσουμε την μέτρηση, αν όμως το v 0 = 0 αυτό σημαίνει ότι το σώμα έχει αρχίσει να κινείται από την ακινησία. εξής: Τα διαγράμματα της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλόμενης κίνησης είναι τα Της επιτάχυνσης με τον χρόνο. Η επιτάχυνση όπως έχουμε πει είναι σταθερή οπότε η κάθε χρονική στιγμή θα αντιστοιχεί σε μία σταθερή τιμή της επιτάχυνσης α 0. Το εμβαδόν κάτω από το γράφημα του α δηλώνει την ταχύτητα του σώματος.

8 Της ταχύτητας με τον χρόνο όταν υπάρχει αρχική ταχύτητα Και της ταχύτητας με τον χρόνο όταν δεν υπάρχει αρχική ταχύτητα Το εμβαδόν και στα δύο παραπάνω σχήματα ισούται με την μετατόπιση του κινητού ενώ η κλίση των ευθειών αποτελεί την επιτάχυνση του κινητού. Της απόστασης με τον χρόνο οπού επειδή υπάρχει ο παράγοντας t 2 η γραφική παράσταση είναι καμπύλη. Από το διάγραμμα v-t μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του που δίνει την απόσταση που διανύει το σώμα. Θα εργαστούμε ως εξής: Πολλές φορές αντί για επιταχυνόμενη κίνηση θα λέμε πως η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη. Αυτό σημαίνει πως η επιτάχυνση είναι αρνητική. Για παράδειγμα όταν ένα αυτοκίνητο φρενάρει τότε εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση αντί για επιταχυνόμενη. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούμε το αρνητικό α στον τύπο που ήδη ξέρουμε και γίνεται της μορφής x = v 0 t 1 2 a t2. Tο ίδιο συμβαίνει και με την ταχύτητα v = v 0 a t.

9 Το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι v0t ενώ το εμβαδόν του τριγώνου είναι v 0 t ενώ το εμβαδόν του τριγώνου είναι (v 0 +at-v 0 )t/2=at 2 /2. Επομένως αν τα προσθέσω θα έχω την απόσταση χ= v 0 t+1/2 at 2

10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τύποι αυτού του κεφαλαίου είναι οι εξής: Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση: χ=vt, v=σταθ Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα: v=v 0 +at, x=v 0 t+1/2 at 2, α=σταθ. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα: v=at, x=1/2at 2. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη: v=v 0 -at, x=v 0 t-1/2 at 2 Τα διαγράμματα σε κάθε είδος κίνησης είναι τα εξής :

11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1) Πότε λέμε ότι ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και πότε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. 2) Να γράψετε τις σχέσεις που δίνουν την ταχύτητα και την απομάκρυνση στην ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Τι δηλώνει το εμβαδόν στο διάγραμμα ταχύτητας με χρόνο. 3) Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Να συμπληρώσετε το παρακάτω διάγραμμα: 4) Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα v 0 =10m/s κι επιτάχυνση α=2m/s 2 Να συμπληρωθεί ο πίνακας: 5) Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης, της απόστασης, της ταχύτητας, της μετατόπισης, του χρόνου, του χρονικού διαστήματος. 6) Να προσδιοριστεί η θέση των σημείων Α,Β,Γ στον παρακάτω άξονα:

12 7) Στο προηγούμενο άξονα να βρεθεί η απόσταση μεταξύ του Α και του Β, του Γ και του Β και του Α με το Γ. 8) Στο προηγούμενο διάγραμμα αν ένα κινητό κινήθηκε από το Γ στο Β και μετά από το Β στο Α, τότε ποια είναι η μετατόπισή του και ποια είναι η απόσταση που διένυσε. 9) Να προσδιοριστεί η θέση των σημείων στο παρακάτω επίπεδο 10) Να συγκριθούν οι ταχύτητες v=5m/s και v=18km/h. 11) Τι μέγεθος είναι η κλίση στο διάγραμμα απομάκρυνσης χρόνου σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 12) Η επιτάχυνση ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση είναι: Α) Ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης. Β) Το εμβαδόν σε διάγραμμα x-t Γ) Η κλίση σε διάγραμμα v-t.

13 Δ) Η κλίση σε διάγραμμα x-t. 13) Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα. Αν σε διάγραμμα v-t η γραφική παράσταση είναι ευθεία γραμμή που περνά από την αρχή των αξόνων τότε το κινητό εκτελεί: Α) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Β) Τυχαία κίνηση Γ) Κυκλική κίνηση Δ) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 14) Τι είδους γραφική παράσταση σχηματίζει η ταχύτητα με τον χρόνο σε μία ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Α) Καμπύλη Β) Ευθεία παράλληλη στον χ χ Γ) Ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. Δ) Ευθεία παράλληλη στον y y. 15) Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Τα πρώτο δευτερόλεπτο της κίνησής του διανύει διάστημα s. Το τρίτο δευτερόλεπτο διανύει διάστημα s. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο διαστημάτων: Α) s =2s B) s =9s Γ) s =-9s Δ) s =3s 16) Σε μία ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, από ένα διάγραμμα v-t μπορούν να υπολογιστούν: Α) Μόνο η μετατόπιση του κινητού Β) Η ταχύτητα του κινητού και το μήκος που διανύει Γ) Η επιτάχυνση του κινητού, η ταχύτητά του για διάφορες χρονικές στιγμές και το μήκος που διανύει για ένα συγκεκριμένο διάστημα.

14 17) Το διάστημα που διανύει ένα κινητό είναι ανάλογο με το τετράγωνο του χρόνου. Η ταχύτητα του κινητού είναι: Α) ανάλογη του χρόνου Β) Ανάλογη της αρχικής ταχύτητας Γ) Ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου. Δ) Ανεξάρτητη από τον χρόνο. 18) Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη είναι ανεξάρτητο του χρόνου σε μία ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: Α) Ταχύτητα Β) Επιτάχυνση Γ) Απόσταση Δ) Αρχική ταχύτητα 19) Από ένα διάγραμμα v-t πως θα βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος και πως θα βρεθεί η απομάκρυνση. Επίσης πως θα βρεθεί η ταχύτητά του κάποια χρονική στιγμή και πως θα βρεθεί η αρχική ταχύτητα. 20) Στις επόμενες γραφικές παραστάσεις να ονομάσετε τα είδη των κινήσεων ανάλογα με τον χρόνο: 21) Στην προηγούμενη άσκηση να βρεθεί η απόσταση που διανύει το σώμα μέχρι να περάσουν 12 δευτερόλεπτα. Επίσης ποια είναι η κλίση της γραφικής παράσταση από 0 έως 4 s και ποιο μέγεθος είναι.

15 22) Η έκφραση 1m/s δηλώνει ότι: Α) Σε ένα δευτερόλεπτο διανύει 1 m. Β) η επιτάχυνση του κινητού είναι 1 m/s Γ) Η ταχύτητα του κινητού είναι μεταβαλλόμενη. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω 23) Ένα υλικό σημείο κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω διάγραμμα δίνονται οι θέσεις του κινητού τις χρονικές στιγμές t=0 και t=4s ενώ οι αντίστοιχες ταχύτητες είναι υ 1 =10m/s και υ 2 =2m/s α) Ποια η μετατόπιση του κινητού; β) Πόση είναι η μέση ταχύτητα του κινητού; γ) Ποια η μεταβολή της ταχύτητάς του; δ) Ποια η μέση επιτάχυνσή του 24)Δίνεται το διάγραμμα α) Να υπολογιστεί ο λόγος των επιταχύνσεων των δύο σωμάτων. β) Να υπολογιστεί η χρονική στιγμή t 1 σε σχέση με το v και το α όπου α είναι η επιτάχυνση του σώματος.

16 25) Δίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου δύο σωμάτων: Τι ισχύει από τα παρακάτω: Α) Η ταχύτητα του δεύτερου κινητού είναι διπλάσια του πρώτου. Β) Η απομάκρυνση που διανύει το πρώτο κινητό σε χρόνο t 1 είναι μικρότερη από την απομάκρυνση που διανύει το δεύτερο. Γ) Η επιτάχυνση του δεύτερου σώματος είναι διπλάσια από αυτή του πρώτου. Δ) Την χρονική στιγμή t 1 τα κινητά συναντιούνται. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 26) Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα 15 m/s. Αν την χρονική στιγμή t=0 s φρενάρει με επιβράδυνση α=-2m/s 2 θα προλάβει να σταματήσει πριν συγκρουστεί με έναν τοίχο που βρίσκεται στα 100 m μακριά του; 27) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: α) Αν η μέση ταχύτητα ενός κινούμενου σώματος που κινείται ευθύγραμμα στο χρονικό διάστημα t 1 -t 2 είναι ίση με την στιγμιαία ταχύτητά του μία στιγμή t 3 όπου t 1 <t 2 < t 3 τότε η κίνηση είναι ευθύγραμμη και ομαλή

17 β) Όταν αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα, τότε έχει θετική επιτάχυνση. γ) Αν η μέση ταχύτητα ενός κινούμενος σώματος που κιενείται ευθύγραμμα, στο χρονικό διάστημα t 1 -t 2 είναι ίση με τη στιγμιαία ταχύτητά του κάθε χρονική στιγμή στο παραπάνω χρονικό, τότε η κίνηση είναι ευθύγραμμη και ομαλή. δ) Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση το διάνυσμα της επιτάχυνσης παραμένει σταθερό. ε) Ένα σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση ενός άξονα χ. Τότε κάθε στιγμή: ι)η θέση του έχει αρνητική τιμή ιι) η μετατόπισή του έχει αρνητική τιμή ιιι) η επιτάχυνση του έχει αρνητική τιμή. 28) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: α) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό. β) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσες μετατοπίσεις. γ) Αν η θέση ενός σώματος είναι θετική, τότε το σώμα κινείται προς την θετική κατεύθυνση. δ) Όταν ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα και έχει επιτάχυνση, το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. ε) Η επιτάχυνση ενός σώματος εκφράζει το πόσο γρήγορα μετατοπίζεται. στ) Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η ταχύτητα αυξάνεται. 29) Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη και ομαλή όταν: Α) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή Β) Η επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή. Γ) Το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα. Δ) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή. 30) Το διάστημα που διανύει ένα σώμα αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο του χρόνου. Η κίνηση που κάνει το σώμα είναι: Α) Ευθύγραμμη ομαλή. Β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα.

18 Γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 31) Η ταχύτητα ενός κινητού, το οποίο κάνει ευθύγραμμη κίνηση, ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Κατόπιν το κινητό συνεχίζει τη κινησή του σε αντίθετη κατεύθυνση. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Α) Το διάστημα που διανύει το κινητό συνέχεια αυξάνεται. Β) Το διάστημα που διανύει το κινητό αρχικά αυξάνεται και όταν το κινητό γυρίσει προς τα πίσω αρχίζει να μειώνεται. Γ) Η μετατόπιση του κινητού αυξάνεται. Δ) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού συνέχεια ελλατώνεται. Ε) Η φορά της επιτάχυνσης έχει συνέχεια αντίθετη φορά της φοράς της ταχύτητας. 32) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο πρώτο σχήμα φαίνονται τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, που έχουν σταθερό μέτρο. Σημειώστε ποια από τα παρακάτω διαγράμματα α,β,γ,δ είναι σωστά και ποια λάθος: 33) Σε γραφική παράσταση επιτάχυνσης- χρόνου το εμβαδόν του διαγράμματος είναι: α) η μετατόπιση του κινητού β) η θέση του κινητού γ) η ταχύτητα του κινητού δ) η μεταβολή της ταχύτητας του κινητού 34) Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να υποδιπλασιαστεί η ταχύτητα του είναι : α) t=v 0 /2a β) t=2v 0 /a γ) t=v 0 /a

19 35) Στην προηγούμενη άσκηση ο χρόνος που χρειάζεται για να σταματήσει το κινητό είναι: α) t=v 0 /2a β) t=2v 0 /a γ) t=v 0 /a

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1) Εάν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα 5 m/s να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχει διανύσει 20m. Σε χρόνο 30 s πόσα μέτρα διανύει. 2) Εάν ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα κι ομαλά και σε χρόνο 5s διανύει απόσταση 30 m να βρεθεί η ταχύτητά του. Αυτή η ταχύτητα είναι σταθερή; Σε πόσα s διανύει 100m; 3) Ένα αυτοκίνητο κινείται συνέχεια με ταχύτητα 30m/s. Να γίνουν τα διαγράμματα θέσης χρόνου καθώς και ταχύτητα και χρόνου. 4) Ένα περιπολικό που κινείται με σταθερή ταχύτητα 20m/s κυνηγά μοτοσικλετιστή που βρίσκεται 400m μπροστά του και που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα 15 m/s. Να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστημα το περιπολικό θα φτάσει τον μοτοσικλετιστή. 5) Δύο αυτοκίνητα κινούνται με αντίθετες κατευθύνσεις με φορά η μία προς την άλλη. Η απόσταση που τους χωρίζει είναι 1000m. Aν το καθένα από τα δύο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα 10m/s σε πόσο χρόνο θα συγκρουστούν; 6) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά επιταχυνόμενο με επιτάχυνση 2 m/s 2 ξεκινώντας από την ηρεμία. Να υπολογίσεις: α) Την ταχύτητά του μετά από 10 και 20 s. β) Την απομάκρυνσή του σε 30 s. γ) Το χρόνο που κάνει προκειμένου να διανύσει 100m. δ) Την απόσταση που έχει διανύσει όταν η ταχύτητά του είναι 20 m/s. 7) Ένα μηχανάκι κινείται με σταθερή ταχύτητα 20m/s. Ξαφνικά φρενάρει με επιβράδυνση 2m/s 2. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα σταματήσει να κινείται. 8) Η ταχύτητα του ήχου είναι 340m/s. Ένας κεραυνός χτυπάει την γη. Αν η απόσταση που χωρίζει έναν παρατηρητή και τον κεραυνό είναι 4760 m να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστημα ο παρατηρητής θα ακούσει τον ήχο.

21 9) Στο προηγούμενο πρόβλημα αν, έναν άλλον κεραυνό, τον ακούσει σε 6 s ποια είναι η απόσταση που τους χωρίζει. χρόνο. 10) Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα της ταχύτητας ενός κινητού με τον α) Να βρεθεί πόσο διάστημα έχει διανύσει το κινητό από τα 0 έως τα 12 δευτερόλεπτα. β) Να βρεθεί το διάστημα που θα διανύσει το κινητό από 4 έως 12 δευτερόλεπτα. γ) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κινητού. Είναι σταθερή όλες τις χρονικές στιγμές και γιατί; 11) Δύο κινητά με αντίθετες κατευθύνσεις που η μία κοιτάει προς την άλλη ξεκινούν από την ηρεμία ενώ απέχουν 1000 m. Το πρώτο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα 10 m/s ενώ το δεύτερο κινείται με σταθερή επιτάχυνση 2m/s. Σε πόση ώρα τα δύο κινητά θα συγκρουστούν; 12) Δύο αυτοκίνητα ξεκινούν ταυτόχρονα από δύο πόλεις που απέχουν απόσταση d=160 km. Το πρώτο έχει σταθερή ταχύτητα 80 km/h ενώ το δεύτερο κινείται με σταθερή επιτάχυνση 10km/h. Το πρώτο αυτοκίνητο προηγείται του δευτέρου. Να βρεθεί: α) σε πόσο χρόνο το ένα κινητό θα φτάσει το άλλο. β) σε πόσο χρόνο το πρώτο κινητό θα απέχει 50 km από το άλλο.

22 γ) σε πόσο χρόνο το δεύτερο θα προηγείται του πρώτου κατά 100 km. δ) Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου για τα δύο κινητά. 13) Η εξίσωση θέσης χρόνου ενός κινητού δίνεται από τον τύπο x=3t+t 2. α) Τι είδους κίνηση κάνει αυτό το κινητό; β) Ποια είναι η αρχική ταχύτητα του κινητού; γ) Ποια είναι η επιτάχυνση του κινητού; δ) Ποια είναι η εξίσωση της ταχύτητας με το χρόνο του κινητού; ε) Τι ταχύτητα θα έχει και σε ποια θέση θα βρίσκεται το κινητό σε χρόνο 5s. στ) Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και επιτάχυνσης χρόνου του κινητού. 14) Ένα σώμα ξεκινά από ένα σημείο και κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με σταθερή ταχύτητα v 1 =4 m/s. Αν μετά από χρόνο 60 s ξεκινά ένα δεύτερο κινητό που ξεκινά από το ίδιο σημείο με σταθερή ταχύτητα 20 m/s να βρεθεί: α) Η απόσταση που έχει διανύσει το πρώτο κινητό μετά από 60 δευτερόλεπτα. β) Μετά από τον αρχικό χρόνο εκκίνησης του πρώτου κινητού, σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν τα δύο κινητά. γ) Ποια είναι η απόσταση των δύο κινητών από το αρχικό σημείο εκκίνησης την χρονική στιγμή που θα συναντηθούν. 15) Δύο σώματα ξεκινούν από δύο θέσεις που απέχουν μεταξύ τους 500m. Το πρώτο κινείται σε αντίθετη μεριά από αυτήν που βρίσκεται το δεύτερο ενώ το δεύτερο κινείται προς το πρώτο με σταθερή ταχύτητα. Το πρώτο ξεκινά να κινείται την χρονική στιγμή t=0 με σταθερή ταχύτητα v 1 = 5m/s.Το δεύτερο ξεκινά μετά από 50 δευτερόλεπτα με σταθερή ταχύτητα v 2 = 8 m/s. Να βρεθεί: α) σε πόσο χρονικό διάστημα τα δύο κινητά θα συναντηθούν. β) ποια θα είναι η απόσταση που θα έχει διανύσει το πρώτο και ποια που θα έχει διανύσει το δεύτερο όταν συναντηθούν. γ) Η απόσταση που θα έχουν διανύσει τα δύο κινητά μετά από 100 δευτερόλεπτα.

23 15) Ένα κινητό που κινείται με σταθερή ταχύτητα απέχει από ένα δεύτερο 500 m. Την t=0 ξεκινά να κινείται με v 1 =10m/s. Ένα δεύτερο κινητό ξεκινά μετά από 50s να κινείται προς το πρώτο με σταθερή επιτάχυνση 2m/s 2 ξεκινώντας από την ηρεμία. Να βρεθεί: α) Το διάστημα που θα έχουν διανύσει τα δύο κινητά σε χρόνο 100s. β) Την χρονική στιγμή που τα δύο κινητά θα συναντηθούν. γ) Την απόσταση του κάθε κινητού από την αρχική θέση εκκίνησης του την χρονική στιγμή που συναντώνται. δ) Τα δύο κινητά θα ξανασυναντηθούν μετά από την πρώτη φορά; ε) Αν το δεύτερο κινητό μετά από το σημείο συνάντησής τους και με την πάροδο κάποιου χρόνου φρενάρει τότε θα μπορέσουν να ξανασυναντηθούν τα δύο κινητά; 16) Δύο αυτοκίνητα ξεκινούν από το ίδιο σημείο με χρονική διαφορά Δt=4 s. Tο αυτοκίνητο Α που ξεκινάει πρώτο κινείται με σταθερή επιτάχυνση α 1 =1,6 m/s 2 ενώ το Β με σταθερή επιτάχυνση 2,5 m/s 2 α) Να βρεθεί μετά από πόσο χρόνο αφού ξεκινήσει το πρώτο αυτοκίνητο τα δύο αυτοκίνητα θα συναντηθούν; β) Να βρεθούν τα διαστήματα που έχουν διανύσει τα δύο κινητά μέχρι να συναντηθούν μεταξύ τους. γ) Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο κινητών στο σημείο συνάντησης τους. δ) Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για τα δύο κινητά στους ίδιους άξονες. 17) Οι εξισώσεις αποστάσεις δύο σωμάτων που κινούνται κατά μήκος ενός βαθμολογημένου άξονα είναι χ 1 =2t 2 και χ 2 =5t. Αν η κίνησή τους αρχίζει την χρονική στιγμή t=0s τότε να βρεθεί: α) Το είδος της κίνησης του κάθε σώματος. β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος Α και την ταχύτητα του σώματος Β την χρονική στιγμή 2 s. γ ) Ποια είναι η χρονική στιγμή συναντήσεως των δύο σωμάτων; δ) Να γίνουν σε κοινά συστήματα για τα δύο κινητά τα διαγράμματα απόστασης χρόνου και ταχύτητας χρόνου. 18) Κινητό περνά τη χρονική στιγμή 0 s από ένα σημείο Α με ταχύτητα v 0 =20 m/s. Το κινητό πραγματοποιεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση μέχρι και την

24 στιγμή t 1 =4s και στη συνέχεια επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή t 2 =9s το κινητό απέχει από το σημείο Α διάστημα S=205 m και αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση για χρόνο 4s, μέχρι η ταχύτητά του να μειωθεί στο 1/3 της ταχύτητας που είτε την χρονική στιγμή t 2. Να βρείτε: α) Την επιτάχυνση του κινητό στο χρονικό διάστημα 4-9 s. β) Την ταχύτητα v 2 του κινητού την χρονική στιγμή t 2. γ) Την επιβράδυνση του κινητού στο τελευταίο κομμάτι της κίνησης του. δ) Την ποιοτική μορφή των διαγραμμάτων ταχύτητα χρόνου και διαστήματος χρόνου για το χρονικό διάστημα από τα 0s έως τα 13 s. 19) Ο Κώστας οδηγεί ένα Fiat Uno σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα 108 km/h και σε μία στιγμή βλέπει να περνά μπροστά από όταν φίλο του Αντώνη που στέκεται ακίνητος στην άκρη του δρόμου. Αμέσως φρενάρει προσδίδοντας σταθερή επιβράδυνση στο όχημά του με αποτέλεσμα να σταματήσει μετά από 3,5 s. Βέβαια ο χρόνος αντίδρασής του ήταν 0,5s. α) Τι κίνηση έκανε σε αυτό το πρώτο μισό δευτερόλεπτο και τι κίνηση έκανε στα υπόλοιπα 3; β) Πόση επιτάχυνση απέκτησε το όχημα κατά το φρενάρισμα; γ) Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του Κώστα την στιγμή που είδε τον Αντώνη και ποιος μετά από 2 s; δ) Πόσο απέχουν οι δύο φίλοι τη στιγμή που το ταχύμετρο του Uno δείχνει 72km/h; ε) Μόλις σταματήσει το αυτοκίνητο ο Αντώνης πηγαίνει δίπλα στον οδηγό. Πόσα βήματα έκανε για να πλησιάσει τον Κώστα αν το κάθε του βήμα είναι 60cm ; στ) Παίρνοντας σαν αρχή την αρχική θέση του Αντώνη να κάνετε τη γραφική παράσταση της μετατόπισης του Κώστα σε συνάρτηση με τον χρόνο. 20) Ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή βρίσκονται σε ευθύγραμμο δρόμο και απέχουν μεταξύ του s=300m. Κάποια χρονική στιγμή ξεκινούν ταυτόχρονα αντίρροπα με επιταχύνσεις α 1 =6 m/s 2 και α 2 = 8m/s 2 αντίστοιχα. α) Να βρείτε την σχέση που συνδέει τις ταχύτητες των δύο οχημάτων τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους. β) Σε πόση απόσταση από την αρχική θέση του αυτοκινήτου θα συναντηθούν τα δύο οχήματα; Μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν;

25 21) Ένα κινητό περνά από ένα σημείο Α κινούμε με σταθερή ταχύτητα v 0 =20m/s.Μετά από χρόνο t 1 =3s από τη στιγμή που πέρασε από το σημείο Α, το κινητό αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α=1 m/s 2 για χρόνο t 2 =5 s. α) Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού 9s μετά από την στιγμή που πέρασε από το σημείο Α; β) Ποιο είναι το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό στο χρόνο αυτό; γ) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και διαστήματος χρόνου. δ) Ποια είναι η μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα των 8s; 21) Από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου χ=0 ξεκινούν δύο αυτοκίνητα Α και Β και κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις με σταθερές επιταχύνσεις μέτρων α 1 =2 m/s 2 και α 2 = 0,8 m/s 2. α) Πόσο απέχουν τα δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που η ταχύτητα του πρώτου είναι 20m/s β) Να κάνετε την γραφική παράσταση της ταχύτητας του κάθε κινητού με τον χρόνο στο ίδιο διάγραμμα. γ) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της απόστασης με τον χρόνο των δύο κινητών στους ίδιους άξονες. 22) Ένα αυτοκίνητο διέρχεται από το σημείο Α για t=0, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα v=8m/s και μετά από χρόνο 6s φτάνει σε ένα σημείο Β. Στη θέση αυτή, το αυτοκίνητο φρενάρει αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση με μέτρο 2 m/s 2 και με αντίθετη φορά από την ταχύτητα. α) Πόσο απέχει το Α από το Β; β) Ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα του κινητού μηδενίζεται; γ) Σε πόση απόσταση από το σημείο Α σταματά το όχημα; δ) Να κάνετε το διάγραμμα της μετατόπισης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο από την χρονική στιγμή t=0 s μέχρι και την στιγμή που σταματά. 23) Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε ένα τμήμα της εθνικής οδού Πατρών-Πύργου με ταχύτητες 80 km/h και 100 km/h

26 αντίστοιχα. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο Β απέχει από το προπορευόμενο αυτοκίνητο Α 100m και στην συνέχεια το προσπερνά. α) Μετά από πόσο χρόνο τα αυτοκίνητα θα απέχουν πάλι 100 m; β) Πόσο θα έχει μετατοπιστεί κάθε αυτοκίνητο όταν απέχουν πάλι 100m; 24) Δύο αυτοκίνητα κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα του εθνικού δρόμου Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης με σταθερή ταχύτητα v=80km/h και απέχουν 30 m. Κάποια χρονική στιγμή ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου αποφασίζει να προσπεράσει το προπορευόμενο αυτοκίνητο που συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η κίνηση του δεύτερου αυτοκινήτου είναι ομαλά επιταχυνόμενη και η επιτάχυνση έχει τιμή α=0,975m/s 2 = 3,51 km/hs. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο που κινείται με σταθερή ταχύτητα v=100 km/h και απέχει από το δεύτερο αυτοκίνητο απόσταση 400 m. Tο μήκος των αυτοκινήτων είναι περίπου 4 m. Να υπολογίσετε: α) Τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για το προσπέρασμα, το οποίο θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε όταν το αυτοκίνητο που προσπερνά βρίσκεται 2 m μπροστά από το αυτοκίνητο που προσπέρασε. β) Τη μετατόπιση του κάθε αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος. γ) Την ταχύτητα που απέκτησε το δεύτερο αυτοκίνητο στο τέλος του προσπεράσματος. δ) Αν είναι ασφαλές το προσπέρασμα ή αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το αντίθετα κινούμενο αυτοκίνητο. 25) Ένα τρένο έχει μήκος l 1 =300m και κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα v=5m/s. Το τρένο περνά μία γέφυρα μήκους l 2 =2000m. Για πόσο χρόνο όλα τα τμήματα του τρένου θα βρίσκονται πάνω στη γέφυρα; Για πόσο χρόνο τουλάχιστον ένα μέρος του τρένου βρίσκεται στην γέφυρα;

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t. Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική.

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. ΘΕΜΑ Α (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Στην ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0.

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. 1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. Αν η ταχύτητα της σφαίρας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα: A) Χαρακτηρίστε την κίνηση της σφαίρας: i) Από

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κινηματική

Κεφάλαιο 1: Κινηματική Κεφάλαιο 1: Κινηματική Θέμα Β: 3763 Β 3768 Β1 3770 Β1 377 Β 4980 Β1 498 Β1 4986 Β1 4989 Β 4995 Β1 5044 Β1 5046 Β1 5050 Β1 505 Β1 5090 Β1 515 Β1 518 Β1 513 Β 563 Β1 535 Β1 535 Β 539 Β1 5515 Β1 6154 Β1 8996

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ.

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ. 1.1.41. Μια μπάλα κινείται. 1.1. Ομάδα Δ. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος ενός χάρακα, ενώ στο διτο χρόνο. πλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s)

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1) Κινητό που κινείται σε άξονα χχ ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και έχει εξίσωση κίνησης χ = 0 4t (S.I.). Να βρεθούν: α) Η αρχική θέση και η ταχύτητά του β) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση) Λυμένες Ασκήσεις (βασική απλή άσκηση) 1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 108 km/h και για να μεταβει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β, χρειάστηκε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα: Α 2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο:.. Πειραιάς 4 /12 / 2006 Οδηγίες: Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, να επιλέξτε την σωστή πρόταση. Προσοχή!! Υπάρχει και η πίσω σελίδα. Μην ξεχάσετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Τι ονομάζουμε κίνηση; Τι ονομάζουμε τροχιά; Ποια είδη τροχιών γνωρίζετε; Κίνηση ενός αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscorses.wordpress.com/ Βασικές Έννοιες Ένα σώμα καθώς κινείται περνάει από διάφορα σημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα : Πρότυπο Πρότυπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Η Φυσική για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα, δημιουργεί τα πρότυπα ή μοντέλα. Τα πρότυπα αποτελούνται από ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o Στις ασκήσεις Κινητικής υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δουλέψουμε. Ένας από αυτούς είναι με τη σωστή χρήση των εξισώσεων θέσης (κίνησης) και ταχύτητας των σωμάτων που περιγράφονται. Τα βήματα που ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε.

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραμμή ή με ευθύγραμμη τροχιά, λέμε ότι είναι ευθύγραμμη κίνηση. Τροχιά είναι το σύνολο των Διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνάει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση x o = +4m και κινούµενο ευθύγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Αγρίνιο: Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις πρέπει: Να γνωρίζει ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά. Να γνωρίζει τις έννοιες χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. Να ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: α. Η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση Κεφάλαιο 1 Κίνηση σε μία διάσταση Κινηματική Περιγράφει την κίνηση, αγνοώντας τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν ή να μεταβάλλουν την κίνηση. Προς το παρόν, θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ)

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στα φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται κάποιες ιδιότητες της ύλης. Για να περιγράψουμε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιούμε τα φυσικά μεγέθη. Τέτοια είναι η μάζα, ο χρόνος, το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα : Νόμος Νόμοι Πρότυπο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Πρότυπο ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης (Ε.Ο.Μ.Κ) Όταν η επιτάχυνση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Τα φυσικά μεγέθη, θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Φυσική έννοια Φυσική έννοια Φαινόμενα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Ένα τρένο που ταξιδεύει αλλάζει διαρκώς θέση, το ίδιο ένα αυτοκίνητο και ένα πλοίο ή αεροπλάνο

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕ.Λ. Νοέμβριος 016 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις από Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: α) η επιτάχυνση είναι σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο 1.1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) Η τροχιά είναι ευθεία. β) Η ταχύτητα έχει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας είναι ίσο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. δ) η δύναμη F μέτρο 10Ν. δυνάμεις F 1. έχει. έχει. έχει. Μονάδες 5. η δύναμη γ) 2,5 m/s 2. έχει μέτρο 10Ν. 5 m/s 2. Αν. δ) 7,5. m/s 2.

ΘΕΜΑ Α. δ) η δύναμη F μέτρο 10Ν. δυνάμεις F 1. έχει. έχει. έχει. Μονάδες 5. η δύναμη γ) 2,5 m/s 2. έχει μέτρο 10Ν. 5 m/s 2. Αν. δ) 7,5. m/s 2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01 013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/1/017 ΘΕΜΑ Α 1) Σε ένα σώμα που δυνάμεις F 1 και F κινείται ευθύγραμμ. α) η δύναμη F Αν η δύναμη F μα με σταθερή ταχύτητα υ=10m/s

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες )

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε μια διάσταση

Κίνηση σε μια διάσταση Κίνηση σε μια διάσταση Θεωρούμε κίνηση κατά μήκος μιας ευθύγραμμης διαδρομής. Η απόσταση x του κινούμενου σώματος από ένα σημείο του άξονα της κίνησης που παραμένει ακίνητο χρησιμοποιείται ως συντεταγμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 27 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 V A V B I. 1 ος τρόπος: Για να υπολογιστεί η απόσταση που τα χωρίζει θα πρέπει να υπολογιστούν πρώτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΒΑΣ1ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 5 1. Πότε ένα σώμα κινείται και πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα 1. Ένας πεζοπόρος κινείται σε ευθύ δρόμο με σταθερό μέτρο ταχύτητας υ = 2m/s. Την χρονική στιγμή t o = 0 βρίσκεται στην θέση x αρχ = 10m. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourseswordpresscom/ Βασικές έννοιες Ένα σώμα δεν κινείται πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Οι παρακάτω σημειώσεις διανέμονται υπό την άδεια: Creaive Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. 1 Θέση και Σύστημα αναφοράς Στην καθημερινή μας ζωή για να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan Τα φυσικά μεγέθη, θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.4 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα της ταχύτητας δεν μένει σταθερό, δηλαδή έχουμε μεταβολή της ταχύτητας, την ονομάζουμε ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ () ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ.. ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστή ή με (Λ) αν είναι λανθασμένη. α) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής Κεφάλαιο 2 Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής Στόχοι 1 ου Κεφαλαίου Περιγραφή κίνησης σε ευθεία γραμμή όσον αφορά την ταχύτητα και την επιτάχυνση. Διαφορά μεταξύ της μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

1. Επειδή η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ομαλή, ισχύει:

1. Επειδή η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ομαλή, ισχύει: Κεφάλαιο 1.1 1. Επειδή η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ομαλή, ισχύει: s 120 υ = - ή - υ = t 4 m / s ή - v=30m/s.?n / Για τα αντίστοιχα διαγράμματα έχουμε: u(m/s)>. ψ.. s(m)> ι ί>:;.. 2. Το τρένο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα