ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 639/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 639/2013"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 639/2013 «Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς (ΦΕΚ Β 53/ )» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 19 η εκεµβρίου 2013, και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις.», (ΦΕΚ Α 179 / ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το Άρθρο Την Απόφαση ΡΑΕ 1047/2012 (ΦΕΚ Β 53/ ) «Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος». 3. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος (ΦΕΚ Β' 103/ ), εφεξής Κ Σ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα τα Άρθρα 170, 171, 178, 293 και το Κεφάλαιο Την Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθµ. 308/2013 (ΦΕΚ Β 1891/ ) µε θέµα «Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )». 5. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθµ. 366/2013 (ΦΕΚ Β 2000/ ) µε θέµα «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ) και του Κώδικα ιαχείρισης του ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )»

2 6. Το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο της Α ΜΗΕ Α.Ε. (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ I / ) µε θέµα «Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς ( )». 7. Το από έγγραφο της Green Environmental & Energy Network SA µε θέµα «Παρατηρήσεις επί πρόσφατων τροποποιήσεων των Ρυθµιστικών Κειµένων Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΡΑΕ/Ι / ). 8. Το υπ αριθ. 69/2013/KA/ έγγραφο της GEN-I µε θέµα «Παρατηρήσεις επί πρόσφατων τροποποιήσεων των Ρυθµιστικών Κειµένων Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΡΑΕ/Ι / ). 9. Το από έγγραφο της Alpiq Energy Hellas A.E. µε θέµα «Παρατηρήσεις επί πρόσφατων τροποποιήσεων των Ρυθµιστικών Κειµένων Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΡΑΕ/Ι / ). 10. Το από έγγραφο της Axpo Hellas SA µε θέµα «Παρατηρήσεις επί πρόσφατων τροποποιήσεων των Ρυθµιστικών Κειµένων Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΡΑΕ/Ι / ). 11. Το από έγγραφο της EFT Hellas AE µε θέµα «Παρατηρήσεις επί πρόσφατων τροποποιήσεων των Ρυθµιστικών Κειµένων Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΡΑΕ/Ι / ). 12. Τον Κανονισµό ΕΕ 838/2010 της Επιτροπής της 23 ης Σεπτεµβρίου 2010 περί «καθορισµού κατευθυντηρίων γραµµών για τον µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για κοινή κανονιστική προσέγγιση σχετικά µε την επιβολή των τελών µεταφοράς». 13. Τη Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ αριθµ. 373/2010 µε θέµα «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )». 14. Η από επιστολή της ΡΑΕ µε θέµα «ιαχείριση λογαριασµών ΕΤΜΕΑΡ και Τέλους Λιγνίτη Έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ» µε αριθµό πρωτ. ΡΑΕ/Ο Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Σκέφθηκε ως εξής: Ι. Αρµοδιότητες ΡΑΕ Επειδή, κατά το Άρθρο 96 του Ν.4001/2011 (σχετικό υπ αριθµ. 1) όπως ισχύει και συγκεκριµένα την παράγραφο 1: - 2 -

3 «Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της το τελικό κείµενο του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του ιαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.» Επειδή, κατά το Άρθρο 96 του Ν.4001/2011 (σχετικό υπ αριθµ. 1) όπως ισχύει και συγκεκριµένα την παράγραφο 4: «Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1.» ΙΙ. ιαβούλευση Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς Επειδή, ο ιαχειριστής του Συστήµατος τροποποίησε το Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς (σχετικό υπ αριθµ. 2) του Κ Σ (σχετικό υπ αριθµ. 3), προκειµένου να ενσωµατώσει τις απαιτήσεις των διατάξεων Αποφάσεων ΡΑΕ (σχετικά υπ αριθµ. 4 και 5). Η Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθµ. 308/2013 ορίζει τις τροποποιήσεις του Κ Σ για την εφαρµογή του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Μηχανισµός ITC»), ενώ η Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθµ. 366/2013 ορίζει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκκαθάρισης αποκλίσεων και των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Επιπλέον, στην τροποποιηµένη έκδοση του Εγχειριδίου συµπεριλαµβάνονται αντικαταστάσεις και προσθήκες, ώστε να βρίσκεται σε συµφωνία, µε τις διατάξεις του Κ Σ. Επειδή, το ως άνω Εγχειρίδιο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση την περίοδο και οι Συµµετέχοντες διατύπωσαν τις απόψεις τους. Επίσης, η ΡΑΕ ενηµερώθηκε για τις παρατηρήσεις που προέκυψαν επί του εν λόγω Εγχειριδίου, από το ιαχειριστή του Συστήµατος µε το σχετικό υπ αριθµ. 6 έγγραφο του, στο οποίο επισυνάπτεται και η υπό έγκριση έκδοση του Εγχειριδίου, η οποία ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης. ΙΙΙ. Σχετικά µε την εφαρµογή του Μηχανισµού ITC Επειδή, µετά το πέρας της ηµόσιας ιαβούλευσης, και πριν την έκδοση της παρούσης, η ΡΑΕ έγινε αποδέκτης των σχετικών υπ αριθµ επιστολών Συµµετεχόντων αναφορικά µε θέµατα εφαρµογής του Μηχανισµού ITC και διασυνδέσεων γενικότερα. Επειδή, όπως επεσήµαναν οι Συµµετέχοντες στις επιστολές τους η αρχική διατύπωση του Εγχειριδίου «είναι αρκετά ασαφής και αφήνει περιθώρια παρερµηνείας σχετικά τόσο µε το χρόνο όσο και µε την εν γένει επιστροφή ή µη των χρεώσεων για απώλειες που έχουν υποστεί οι συµµετέχοντες». Εποµένως, σύµφωνα µε τα σχόλια στη δηµόσια διαβούλευση κατά το σχετικό υπ αριθµ. 6, «θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη διατύπωση ως προς το χρόνο αλλά και τον τρόπο που τα διαθέσιµα του Α ΜΗΕ από τον ITC θα πιστώνονται στους συµµετέχοντες». Επειδή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 838/2010 (σχετικό υπ αριθµ. 12) και συγκεκριµένα µε το εδάφιο 1.3. του Μέρους Α του Παραρτήµατος αυτού: - 3 -

4 «Το Ε ΣΜ ηλεκτρικής ενεργείας είναι αρµόδιο για τον καθορισµό των ρυθµίσεων σχετικά µε την είσπραξη και την καταβολή όλων των πληρωµών που αφορούν το ταµείο ITC, καθώς και για τον καθορισµό του χρονοδιαγράµµατος πληρωµών. Όλες οι εισφορές και πληρωµές εκτελούνται το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι µηνών από τη λήξη της περιόδου που αφορούν.» Συνεπώς, δύναται η ετήσια εκκαθάριση στα πλαίσια του Μηχανισµού ITC να ολοκληρωθεί µέχρι και έξι µήνες µετά το τέλος του ηµερολογιακού έτους στο οποίο αφορά. ΙV. Σχετικά µε τους Λογαριασµούς Προσαυξήσεων ΛΠ-2 και ΛΠ-3 Επειδή, σύµφωνα µε το σηµείο 2 των σχετικών 7-11 «ο Α ΜΗΕ Α.Ε. θεωρεί ότι η ποσότητα διαµετακόµισης που µεταφέρεται από διασύνδεση Χ προς διασύνδεση Υ είναι µειωµένη κατά το ποσοστό των απωλειών κατά την εισαγωγή. Ως αποτέλεσµα, προκύπτει ποσότητα ενέργειας η οποία λογίζεται ως καθαρή εξαγωγή (net export), ενώ στην πραγµατικότητα αποτελεί ποσότητα η οποία έχει διαµετακοµιστεί. Για τη συγκεκριµένη ποσότητα εξαγωγής ο Α ΜΗΕ υπολογίζει και χρεώνει µέρος των λογαριασµών προσαυξήσεων (ΛΠ-2 & ΛΠ-3)». Επειδή, σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ αριθµ. 373/2010 (σχετικό υπ αριθµ. 13): «η δυνατότητα ελεύθερης εµπορικής συναλλαγής µεταξύ µη όµορων χωρών, πρέπει να προκύπτει αποκλειστικά από τις συνθήκες και την διαφορά της τιµής µεταξύ των δύο χωρών, χωρίς να παρεµβάλλονται άλλες χρεώσεις από τρίτη χώρα, της οποίας χρησιµοποιείται το δίκτυο µόνο για τη διαµετακόµιση ενέργειας. Οι όποιες επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες αφορούν στην χώρα διαµετακόµισης, στην πραγµατικότητα αφορούν κόστη που θα έπρεπε να αντανακλώνται στην οριακή τιµή του συστήµατος, και ουδόλως επηρεάζουν την όποια δυνατότητα εµπορίου µεταξύ των χωρών που χρησιµοποιούν το δίκτυο της χώρας διαµετακόµισης.» Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 των Άρθρων 170 και 171 του Κ Σ: «Για τον υπολογισµό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα ιασυνοριακά Σηµεία Τιµολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές, δε λαµβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής (συνυπολογιζόµενων των απωλειών έγχυσης των εισαγωγών).» Συνεπώς, κρίνεται ότι χρήζει διευκρίνισης η σχετική διατύπωση του Κ Σ, ώστε να καθίσταται σαφές ότι η ποσότητα εξαγωγής που αντιστοιχεί σε διαµετακόµιση δε χρεώνεται µε λογαριασµούς προσαυξήσεων. V. Σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκκαθάρισης αποκλίσεων Επειδή, σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθµ. 366/2013 (σχετικό υπ αριθµ. 5) το χρονοδιάγραµµα της εκκαθάρισης αποκλίσεων στον Κ Σ έχει µεταβληθεί, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εργάσιµες, αντί των ηµερολογιακών, ηµέρες. VΙ. Σχετικά µε το Λογαριασµό Λ-Β Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του Άρθρου 178 του Κ Σ: - 4 -

5 «Στο Λογαριασµό Λ-Β για τα έσοδα από Έκτακτες Εισαγωγές περίσσειας ενέργειας εγγράφονται ως έσοδα οι πιστώσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Αποκλίσεων για τις Έκτακτες Εισαγωγές περίσσειας ενέργειας.» VΙΙ. Σχετικά µε το Ετήσιο Κόστος Συστήµατος Επειδή, στο Κεφάλαιο 59 του Κ Σ περιέχονται όλες οι σχετικές διατάξεις αναφορικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος και ειδικότερα µε τον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους του Συστήµατος. VΙΙΙ. Σχετικά µε τα Έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Επειδή, σε συνέχεια του σχετικού υπ αριθµ. 14, εκκρεµεί κοινή εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και του ιαχειριστή του Συστήµατος µε «τις αντίστοιχες προτάσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τη µεταφορά της διαχείρισης των λογαριασµών, εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, «ΕΤΜΕΑΡ» και «Τέλος Λιγνίτη» από την Α ΜΗΕ ΑΕ στη ΛΑΓΗΕ ΑΕ». Συνεπώς, κρίνεται εύλογο να µη συµπεριληφθούν στην παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς οι τροποποιήσεις, που εισηγείται ο Α ΜΗΕ στο υπ αριθµ. 6 σχετικό έγγραφό του όσο αφορά τον υπολογισµό των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, οι οποίες αποτελούν εναρµόνιση µε το αντίστοιχο κείµενο του Κ Σ. Αποφασίζει: 1. Την τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: i. Τροποποίηση της παραγράφου 6 των Άρθρων 170 και 171 ως εξής : «Για τον υπολογισµό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα ιασυνοριακά Σηµεία Τιµολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές, δεν λαµβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής. Κατά τον υπολογισµό των εισαγωγών, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, οι εισαγωγές δεν αποµειώνονται µε τον αντίστοιχο συντελεστής απωλειών έγχυσης.» ii. Αντικατάσταση της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 1 του Άρθρου 171 ως εξής: «Στον Λογαριασµό αυτό περιλαµβάνεται το καθαρό τίµηµα (δαπάνες µείον εισπράξεις) που καταβάλλεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος προς ιαχειριστές γειτονικών Συστηµάτων µε εξαίρεση τις εισπράξεις που προκύπτουν από τις Αποκλίσεις Εκτάκτων Εισαγωγών Περίσσειας Ενέργειας ή στο πλαίσιο του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς, µε την επιφύλαξη των προβλέψεων του Άρθρου 178 παράγραφος 9 του παρόντος Κώδικα.» iii. Αντικατάσταση της πρώτης περιόδου της παραγράφου 9 του Άρθρου 178 ως εξής: - 5 -

6 «Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους τυχόν πλεόνασµα του Λογαριασµού Λ-Α παραµένει στο λογαριασµό ως αποθεµατικό, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να καλύψει ελλείµµατα επόµενων περιόδων. Τυχόν έλλειµµα του Λογαριασµού Λ-Α, που ενδέχεται να προκύπτει µετά την ετήσια εκκαθάριση στα πλαίσια εφαρµογής του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ των ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς, επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ανάλογα µε την ποσότητα ενέργειας που του αντιστοιχεί κατά το ηµερολογιακό έτος που αφορά η ετήσια εκκαθάριση, µη συµπεριλαµβανοµένων των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν σε ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το Άρθρο 279, παρ.2.» 2. Την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: i. Τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του υποκεφαλαίου «Χρονοδιάγραµµα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων» ως εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο του Κ Σ, µέχρι τον ορισµό του Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ, η κοινοποίηση σε κάθε Συµµετέχοντα της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων του για όλες τις Ηµέρες Κατανοµής του µήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση, γίνεται 10 εργάσιµες ηµέρες µετά την τελευταία Ηµέρα Κατανοµής του εν λόγω µήνα.» ii. Προσθήκη κεφαλαίου 4.4. «Χρεοπιστώσεις στο πλαίσιο του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ των ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς Hλεκτρικής Eνέργειας (ITC)» όπως επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. iii. Τροποποίηση του ορισµού των παρακάτω µεταβλητών στο υποκεφάλαιο 5.2 «Συµβολισµός Εκκαθάρισης Λογαριασµών Προσαυξήσεων», ως εξής: «NMQ k,t Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε καθαρά προγράµµατα εξαγωγών του Εκπρόσωπου Φορτίου k για την περίοδο. Για τον υπολογισµό της ποσότητας καθαρής εξαγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής (οι εισαγωγές δεν αποµειώνονται µε τον αντίστοιχο συντελεστή απωλειών έγχυσης).» iv. Τροποποίηση της τελευταίας περιόδου της πρώτης παραγράφου του υποκεφαλαίου «Περιγραφή Λογαριασµού» ως εξής: «Σηµειώνεται ότι τα έσοδα από τα προγράµµατα εκτάκτων εισαγωγών περίσσειας ενέργειας δεν περιλαµβάνονται στον ισοσκελισµό αλλά πιστώνονται στον λογαριασµό Λ-Β του Α ΜΗΕ.» v. Τροποποίηση του υποκεφαλαίου «Υπολογισµός της χρέωσης για ιασυνοριακό Εµπόριο σε κάθε περίοδο κατανοµής» ως εξής: «Η µηνιαία αµοιβή για τις υπηρεσίες του CASC επιµερίζεται οµοιόµορφα σε κάθε Περίοδο Κατανοµής t. Στο συνολικό κόστος για την Περίοδο Κατανοµής περιλαµβάνεται και η χρέωση για το κόστος απωλειών και χρήση υποδοµών για διασυνοριακό εµπόριο µε την Τουρκία όσο αφορά τα προγράµµατα µεταξύ των ιαχειριστών για την περίοδο Περίοδο Κατανοµής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο CASCFEEµ Μηνιαία αµοιβή για τις υπηρεσίες του CASC σε - 6 -

7 ITCPERCHLTSO,t ITCPERCHITSO,t CBTt Η χρέωση σε για το κόστος απωλειών για διασυνοριακό εµπόριο µε την Τουρκία όσο αφορά στα προγράµµατα µεταξύ των ιαχειριστών για την περίοδο Η χρέωση σε για το κόστος χρήσης των υποδοµών για διασυνοριακό εµπόριο µε την Τουρκία όσο αφορά στα προγράµµατα µεταξύ των ιαχειριστών για την περίοδο Χρεοπίστωση για το ιασυνοριακό Εµπόριο για την περίοδο» vi. Αντικατάσταση του κεφαλαίου 7.6 «Ετήσιο Κόστος Συστήµατος» ως εξής: «7.6 Ετήσιο Κόστος Συστήµατος Κάθε έτος, ο Α ΜΗΕ συντάσσει τον προϋπολογισµό για το κόστος Χρήσης Συστήµατος για το επόµενο έτος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 59 του Κ Σ.» Επίσης διαγραφή του Σχήµατος 5 και αντίστοιχη αναρίθµηση των σχηµάτων που ακολουθούν. 3. Τη δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος - 7 -

8 Παράρτηµα 4.4 Χρεοπιστώσεις στο πλαίσιο του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ των ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς Hλεκτρικής Eνέργειας (ITC) Υπολογισµός ποσότητας ιαµετακόµισης Ηλεκτρικής Ενέργειας Σε κάθε διασύνδεση για κάθε Περίοδο Κατανοµής υπολογίζεται η αλγεβρική διαφορά µεταξύ των προγραµµάτων εισαγωγών και εξαγωγών του Συµµετέχοντος 1, η οποία αν είναι θετική αντιπροσωπεύει την καθαρή εισαγωγή και η καθαρή εξαγωγή θεωρείται µηδενική, ενώ αν είναι αρνητική αντιπροσωπεύει την καθαρή εξαγωγή και η καθαρή εισαγωγή θεωρείται µηδενική. Με τον τρόπο αυτό δεν θεωρείται διαµετακόµιση η ταυτόχρονη εµπορική εισαγωγή και εξαγωγή από τον ίδιο Συµµετέχοντα και από τον ίδιο κόµβο διασύνδεσης. Συγκεκριµένα η καθαρή εισαγωγή και η καθαρή εισαγωγή ανά διασύνδεση και Συµµετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανοµής υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παρακάτω σχέσεις: Όπου: MQ jmt MQ kmt NMQ jmt NMQ kmt Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα προγράµµατα εισαγωγών, για τον κόµβο m, του Συµµετέχοντα j για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα προγράµµατα εξαγωγών, για τον κόµβο m, του Συµµετέχοντα k για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα καθαρά προγράµµατα εισαγωγών, για τον κόµβο m, του Συµµετέχοντα j για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα καθάρα προγράµµατα εξαγωγών, για τον κόµβο m, του Συµµετέχοντα k για την περίοδο Η ποσότητα διαµετακόµισης ενός Συµµετέχοντος υπολογίζεται, για κάθε Περίοδο Κατανοµής t, ως η ελάχιστη τιµή µεταξύ του αθροίσµατος σε όλες τις διασυνδέσεις των καθαρών εµπορικών προγραµµάτων εισαγωγών που έχει πραγµατοποιήσει ο Συµµετέχων και του αθροίσµατος σε όλες τις διασυνδέσεις των καθαρών εµπορικών προγραµµάτων εξαγωγών που έχει πραγµατοποιήσει ο Συµµετέχων. Για κάθε κόµβο διασύνδεσης m από τον οποίο έχει υλοποιηθεί εισαγωγή υπολογίζεται η ποσότητα διαµετακόµισης αναλογικά µε την ποσότητα καθαρής εισαγωγής του κάθε κόµβου. ηλαδή: 1 Ο Συµµετέχων p, στην παρούσα παράγραφο 4.4, δύναται, στη γενική περίπτωση, α) να προµηθεύει πελάτες ως Εκπρόσωπος Φορτίου p, β) να πραγµατοποιεί προγράµµατα εισαγωγών ως Εισαγωγέας j, και γ) να πραγµατοποιεί προγράµµατα εξαγωγών ως Εξαγωγέας k

9 Όπου: NMQ jmt NMQ kmt TRANSIT pt TRANSIT pmt Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα καθαρά προγράµµατα εισαγωγών, για τον κόµβο m, του Συµµετέχοντα j για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα καθάρα προγράµµατα εξαγωγών, για τον κόµβο m, του Συµµετέχοντα k για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας, του Συµµετέχοντα p (συµβολίζεται µε j για τις εισαγωγές και µε k για τις εξαγωγές) για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας που αναλογεί στον κόµβο m, του Συµµετέχοντα p για την περίοδο Υπολογισµός της επιστροφής των χρεώσεων για τις απώλειες του Συστήµατος στον ΗΕΠ για ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας Ο Α ΜΗΕ κάθε µήνα, ταυτόχρονα µε την πραγµατοποίηση της εκκαθάρισης αποκλίσεων, υπολογίζει για κάθε Συµµετέχοντα το ποσό της επιστροφής των χρεώσεων για τις απώλειες του Συστήµατος στον ΗΕΠ για τις εισαγωγές κατά το ύψος που αντιστοιχούν σε διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισµός του κόστους των απωλειών για διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας που αναλογεί στις καθαρές εισαγωγές από την εφαρµογή των συντελεστών εγχύσεως κατά τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ) γίνεται µε την παρακάτω σχέση: Όπου: TRANSIT pmt TLF mt PMP mt Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας που αναλογεί στον κόµβο m, του Συµµετέχοντα p για την περίοδο Ο Συντελεστής Απωλειών Συστήµατος στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό για τον κόµβο m, για την περίοδο Η Οριακή Τιµή Παραγωγής στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό για τον κόµβο m, για την περίοδο RTL pmt Επιστροφή του κόστους απωλειών που αναλογεί στις καθαρές εισαγωγές του κόµβου m από την εφαρµογή των συντελεστών εγχύσεως κατά τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ) για διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας του Συµµετέχοντα p για την περίοδο Σε περίπτωση που υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασµό Λ-Α για την πληρωµή των υπολογιζόµενων ποσών για το µήνα αποστέλλονται ενηµερωτικά σηµειώµατα, γίνεται η έκδοση των παραστατικών και πραγµατοποιούνται οι πληρωµές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασµό Λ-Α για την πληρωµή των υπολογιζόµενων ποσών για το µήνα τότε, όταν ο Λογαριασµός Λ-Α πιστωθεί µε κάποιο ποσό, οι οφειλές προς τους Συµµετέχοντες, για την επιστροφή των χρεώσεων για τις απώλειες - 9 -

10 του Συστήµατος στον ΗΕΠ για τις διαµετακοµίσεις, θα εξοφλούνται µε χρονική σειρά του µήνα που αφορούν (από τον πιο παλιό στον πιο νέο) µέχρις ότου το υπόλοιπο του Λογαριασµού Λ-Α να µην επαρκεί για την πληρωµή του συνολικού ποσού που απαιτείται για ένα µήνα. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκκαθαρίζει τυχόν έλλειµµα του Λογαριασµού Λ-Α κάθε ηµερολογιακό έτος, µετά την ετήσια εκκαθάριση στα πλαίσια εφαρµογής του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς. Εφόσον, λαµβάνοντας υπόψη και την ετήσια εκκαθάριση στα πλαίσια εφαρµογής του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς, εξακολουθεί να µην υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο Λογαριασµό Λ-Α, το όποιο έλλειµµα του ηµερολογιακού έτους επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ανάλογα µε την ποσότητα ενέργειας που του αντιστοιχεί κατά το ηµερολογιακό έτος που αφορά η ετήσια εκκαθάριση, σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: MQ + NMQ AACHRG όπου MQ p,t NMQ k,t RESIDAA y p, y = RESIDAA y t y t y p MQ p, t p, t + t y t y k k, t NMQ Εκκαθαριζόµενη ποσότητα ενέργειας σε MWh, την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου p προµήθευσε προς Πελάτες την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε εκτελεσµένα προγράµµατα καθαρών εξαγωγών, του Εκπρόσωπου Φορτίου k, για την περίοδο Έλλειµµα του Λογαριασµού Λ-Α για το ηµερολογιακό έτος y που έχει προκύψει αφού ληφθεί υπόψη η ετήσια εκκαθάριση του έτους y στα πλαίσια εφαρµογής του Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς. AACHARGE p,y Χρέωση για την κάλυψη ελλείµµατος του Λογαριασµού Λ-Α για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p και το ηµερολογιακό έτος y k, t Υπολογισµός χρεώσεων για διασυνοριακό εµπόριο µε χώρες των οποίων ο ιαχειριστής του Συστήµατος δεν έχει συνάψει τη συµφωνία για το Μηχανισµό Αντιστάθµισης Ο Α ΜΗΕ αποδίδει εισφορά στο ταµείο του ITC για όλες τις προγραµµατισµένες εισαγωγές/εξαγωγές από τη διασύνδεση µε την Τουρκία. Οι προγραµµατισµένες εισαγωγές/εξαγωγές περιλαµβάνουν και τα προγράµµατα µεταξύ των ιαχειριστών. Επειδή, ο υπολογισµός της συνεισφοράς γίνεται επί των καθαρών ωριαίων εισαγωγών ή εξαγωγών, η επιβολή τέλους σε κάθε εισαγωγή και εξαγωγή είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανάκτηση από τον Α ΜΗΕ ποσού µεγαλύτερου σε σχέση µε το ποσό που καλείται να συνεισφέρει στο ταµείο του ITC. Για το λόγο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα. Σε κάθε Περίοδο Κατανοµής t, στη διασύνδεση µε την Τουρκία, για κάθε Συµµετέχοντα p υπολογίζεται η καθαρή ποσότητα εισαγωγών NMQ jmt ή η καθαρή ποσότητα εξαγωγών NMQ kmt σύµφωνα µε την παράγραφο Αθροίζοντας αλγεβρικά τις ποσότητες καθαρών εισαγωγών και καθαρών εξαγωγών για όλους τους συµµετέχοντες στη διασύνδεση µε την Τουρκία, συµπεριλαµβάνοντας και τους ιαχειριστές, υπολογίζεται η καθαρή ποσότητα εισαγωγών ή η καθαρή ποσότητα εξαγωγών. Στην περίπτωση που για την Περίοδο

11 Κατανοµής t προκύψει καθαρή εισαγωγή από την ιασύνδεση µε την Τουρκία, το συνολικό κόστος επιµερίζεται µόνο στους Συµµετέχοντες για τους οποίους έχει προκύψει καθαρή εισαγωγή (και στον Λογαριασµό Προσαυξήσεων 3 όσον αφορά στο ιαχειριστή του Συστήµατος) αναλογικά µε την καθαρή ποσότητα εισαγωγών NMQ jmt του Συµµετέχοντα για την Περίοδο Κατανοµής. Στην περίπτωση που για την Περίοδο Κατανοµής t προκύψει καθαρή εξαγωγή από τη διασύνδεση µε την Τουρκία, το συνολικό κόστος επιµερίζεται µόνο στους Συµµετέχοντες για τους οποίους έχει προκύψει καθαρή εξαγωγή (και στον Λογαριασµό Προσαυξήσεων 3 όσον αφορά στο ιαχειριστή του Συστήµατος) αναλογικά µε την καθαρή ποσότητα εξαγωγών NMQ kmt του Συµµετέχοντα για την Περίοδο Κατανοµής. Από το τέλος χρήσης ένα µέρος αφορά την ανάκτηση του κόστους των απωλειών και ένα άλλο µέρος την ανάκτηση του κόστους διάθεσης των υποδοµών. Συγκεκριµένα για τον κόµβο m=τουρκία και όσο αφορά το κόστος απωλειών: Εαν Εαν Οµοίως για τον κόµβο m=τουρκία και όσο αφορά το κόστος χρήσης υποδοµών: Εαν Εαν Όπου: NMQ jmt NMQ kmt ITCPERLOSS t ITCPERINFR t Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα καθαρά προγράµµατα εισαγωγών, για την Τουρκία, του Συµµετέχοντα j για την περίοδο Ποσότητα ενέργειας σε MWh που αφορά σε υλοποιηθέντα καθάρα προγράµµατα εξαγωγών, για την Τουρκία, του Συµµετέχοντα k για την περίοδο Η µοναδιαία χρέωση σε /MWh για το κόστος απωλειών για την περίοδο Η µοναδιαία χρέωση σε /MWh για τη χρήση των υποδοµών για την περίοδο

12 ITCPERCHL pt ITCPERCHI pt Η χρέωση σε για το κόστος απωλειών για διασυνοριακό εµπόριο µε την Τουρκία για τον Συµµετέχοντα p για την περίοδο Η χρέωση σε για το κόστος χρήσης των υποδοµών για διασυνοριακό εµπόριο µε την Τουρκία για τον Συµµετέχοντα p για την περίοδο Οι χρεώσεις που προκύπτουν για τα προγράµµατα των ιαχειριστών ανακτώνται µέσω του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3346 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα,11.03.2004 Κωδικός: 0-6026 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 25/07/2003 Κωδικός: Ο-3978 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού ελλείμματος ή πλεονάσματος του Λογαριασμού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012 Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «BLACK PEARL ENERGY A.E.» και επιβολή σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 3 3 4 / 2 0 1 6 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 772/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 772/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 772/2014 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39211 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 515/2016 α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 366/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Σχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013. Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013. Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013 Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα