Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3175/2003 Έκδοση Πρώτη Αθήνα 11 εκεµβρίου 2003

2 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων ΤΜΗΜΑ I...27 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...27 ΆΡΘΡΟ Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας...27 ΆΡΘΡΟ Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων...28 ΆΡΘΡΟ Λήξη Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...30 ΆΡΘΡΟ Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας...30 ΆΡΘΡΟ Εποπτεία Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας...30 ΆΡΘΡΟ ιαφάνεια Εχεµύθεια...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ...31 ΆΡΘΡΟ Πεδίο Εφαρµογής...31 ΆΡΘΡΟ Φιλική ιευθέτηση ιαφορών...32 ΆΡΘΡΟ ιαιτησία...32 ΤΜΗΜΑ II...33 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...33 ΆΡΘΡΟ Σκοπός...33 ΆΡΘΡΟ Χρόνος διεξαγωγής ΗΕΠ - Προθεσµίες

4 ΆΡΘΡΟ Συµµετοχή στον ΗΕΠ...34 ΆΡΘΡΟ Μητρώο Κατανεµόµενων Μονάδων...34 ΆΡΘΡΟ ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ιαχειριστή του Συστήµατος...35 ΆΡΘΡΟ Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κάλυψης...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ...37 ΆΡΘΡΟ Υποβολή ηλώσεων Φορτίου...37 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο ηλώσεων Φορτίου...37 ΆΡΘΡΟ Βεβαίωση κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων...38 ΆΡΘΡΟ Προθεσµία Υποβολής ηλώσεων Φορτίου...39 ΆΡΘΡΟ Αποδοχή των ηλώσεων Φορτίου...39 ΆΡΘΡΟ Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής ήλωσης Φορτίου...39 ΆΡΘΡΟ Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης...41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ...41 ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση και ικαίωµα Υποβολής...41 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης...42 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης Θερµικών Μονάδων...42 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων...43 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή...43 ΆΡΘΡΟ

5 Προσφορά Έγχυσης από Μονάδες του άρθρου 35 του Ν. 2773/ ΆΡΘΡΟ Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης...44 ΆΡΘΡΟ Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης...44 ΆΡΘΡΟ Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης...45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...45 ΆΡΘΡΟ ήλωση Μη ιαθεσιµότητας...45 ΆΡΘΡΟ Συνέπειες µη νόµιµης ήλωσης Μη ιαθεσιµότητας...46 ΆΡΘΡΟ ηλώσεις Μακροχρόνιας Μη ιαθεσιµότητας...48 ΆΡΘΡΟ ηλώσεις Πρόθεσης ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας...48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΩΣΗ TEXNOOIKONOMIKΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...49 ΆΡΘΡΟ ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων...49 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων...49 ΆΡΘΡΟ ιαδικασία Υποβολής ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων...53 ΆΡΘΡΟ Αποδοχή και Απόρριψη ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων από το ιαχειριστή του Συστήµατος...54 ΆΡΘΡΟ Καµπύλη Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Μονάδων...55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ...56 ΆΡΘΡΟ Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως...56 ΆΡΘΡΟ Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου...56 ΆΡΘΡΟ Μελέτη προσδιορισµού συντελεστών απωλειών

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΗΕΠ...57 ΆΡΘΡΟ Πρόγραµµα ΗΕΠ Οριακή Τιµή Συστήµατος...57 ΆΡΘΡΟ εδοµένα για το Πρόγραµµα ΗΕΠ...57 ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία συνεκτίµησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου...58 ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ Πρόγραµµα ΗΕΠ...59 ΆΡΘΡΟ Χρονοδιάγραµµα ΗΕΠ...62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ...62 ΆΡΘΡΟ ιαδικασία Εκκαθάρισης Λογαριασµών...62 ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Πληρωµών και Εισπράξεων...63 ΆΡΘΡΟ ιαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ...65 ΆΡΘΡΟ Έλλειµµα Συναλλαγών...67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΕΠ...68 ΆΡΘΡΟ Προδιαγραφές και Έγκριση Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών ΗΕΠ...68 ΆΡΘΡΟ Επικοινωνία ιαχειριστή του Συστήµατος και Συµµετεχόντων...69 ΆΡΘΡΟ Υποστήριξη Συµµετεχόντων...70 ΆΡΘΡΟ Έλεγχος Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών ΗΕΠ...70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ...71 ΆΡΘΡΟ ήλωση Έκτακτης Ανάγκης...71 ΆΡΘΡΟ Ενέργειες του ιαχειριστή του Συστήµατος

7 ΆΡΘΡΟ ιοικητικά Οριζόµενες Τιµές...72 ΆΡΘΡΟ Εκκαθάριση Χρεώσεων λόγω Μη Νόµιµων Προσφορών και ηλώσεων...73 ΤΜΗΜΑ III...74 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ...74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ...74 ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής...74 ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της ιαδικασίας Κατανοµής...74 ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις κατόχων άδειας παραγωγής στο πλαίσιο της ιαδικασίας Κατανοµής...75 ΆΡΘΡΟ Κανόνες ιαδικασίας Κατανοµής...75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...76 ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης Φορτίου...76 ΆΡΘΡΟ εδοµένα Πρόβλεψης Φορτίου...77 ΆΡΘΡΟ Αποτελέσµατα Πρόβλεψης Φορτίου...78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.78 ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη ιαδικασία Κατανοµής...78 ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των κατόχων άδειας παραγωγής...79 ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εισαγωγέων...80 ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εκπροσώπων Φορτίου και του ιαχειριστή του ικτύου

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ...81 ΆΡΘΡΟ εδοµένα Προγράµµατος Κατανοµής...81 ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός τιµής προσφοράς ενέργειας εκτάκτως διαθέσιµων Μονάδων...82 ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία συνεκτίµησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου...83 ΆΡΘΡΟ Μέθοδος υπολογισµού Αναµενόµενου Κόστους Εφεδρείας Μονάδας...84 ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράµµατος Κατανοµής...84 ΆΡΘΡΟ Χρονοδιάγραµµα κατάρτισης Προγράµµατος Κατανοµής...88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ...89 ΆΡΘΡΟ Έκδοση Εντολών Κατανοµής...89 ΆΡΘΡΟ εδοµένα Εντολών Κατανοµής...89 ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο των Εντολών Κατανοµής...90 ΆΡΘΡΟ Αποστολή των Εντολών Κατανοµής...92 ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση συµµόρφωσης των κατόχων άδειας παραγωγής προς τις Εντολές Κατανοµής...92 ΆΡΘΡΟ Μη Συµµόρφωση µε Εντολές Κατανοµής...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ...96 ΆΡΘΡΟ Τήρηση Αρχείου ιαδικασίας Κατανοµής...96 ΆΡΘΡΟ Στατιστικά στοιχεία ιαδικασίας Κατανοµής...96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ...97 ΆΡΘΡΟ

9 Έγκριση και Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής97 ΆΡΘΡΟ Σύστηµα Επικοινωνιών...97 ΆΡΘΡΟ Ειδικές ρυθµίσεις για το Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής...98 ΆΡΘΡΟ Υποστήριξη από το ιαχειριστή του Συστήµατος...99 ΆΡΘΡΟ Έλεγχος Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής...99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...99 ΆΡΘΡΟ Πεδίο εφαρµογής διαδικασίας γνωστοποίησης Σηµαντικών Περιστατικών...99 ΆΡΘΡΟ Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Πρόσθετα Σηµαντικά Περιστατικά ΆΡΘΡΟ ιαδικασία γνωστοποίησης Σηµαντικών Περιστατικών ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο, Τύπος και ιαδικασία Γνωστοποίησης Σηµαντικών Περιστατικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΆΡΘΡΟ Πεδίο εφαρµογής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ΆΡΘΡΟ Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ΆΡΘΡΟ Γνωστοποίηση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ΆΡΘΡΟ Ενεργοποίηση Συναγερµού ΆΡΘΡΟ Τύποι Συναγερµού ΆΡΘΡΟ Πρόσθετοι Συναγερµοί ΆΡΘΡΟ Πάγιες ιαδικασίες στις Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Συναγερµού

10 ΆΡΘΡΟ Ενέργειες του ιαχειριστή του Συστήµατος για την αντιµετώπιση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης ΆΡΘΡΟ Εντολές του ιαχειριστή του Συστήµατος προς κατόχους άδειας παραγωγής για την αντιµετώπιση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης ΆΡΘΡΟ Ενέργειες του ιαχειριστή του Συστήµατος σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου ΆΡΘΡΟ Αποσύνδεση χρήστη ΆΡΘΡΟ Περικοπή Φορτίου ΆΡΘΡΟ Ενηµέρωση χρηστών για Περικοπή Φορτίου ΆΡΘΡΟ Ενέργειες και Εντολές Περικοπής Φορτίου του ιαχειριστή του Συστήµατος.109 ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση του ιαχειριστή του ικτύου για Περικοπή Φορτίου ΆΡΘΡΟ Κυκλική Περικοπή Φορτίου ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση ενηµέρωσης του ιαχειριστή του Συστήµατος για ενέργειες Περικοπής Φορτίου ΆΡΘΡΟ Αυτόµατη Περικοπή Φορτίου ΆΡΘΡΟ οκιµή Αποκατάστασης του Συστήµατος ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Κατηγορίες Επικουρικών Υπηρεσιών ΆΡΘΡΟ Ρύθµιση συχνότητας - Ορισµοί

11 ΆΡΘΡΟ Στρεφόµενη Εφεδρεία - Ορισµοί ΆΡΘΡΟ Έλεγχος Τάσης Μέσα επίτευξης ΆΡΘΡΟ Επανεκκίνηση του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Κατηγορίες Εφεδρείας Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και την Εφεδρεία Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και την Εφεδρεία Ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ Ρύθµιση συχνότητας Καθορισµός αναγκών ΆΡΘΡΟ Στρεφόµενη Εφεδρεία και Στατή Εφεδρεία Ενέργειας Καθορισµός αναγκών ΆΡΘΡΟ Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων Καθορισµός αναγκών ΆΡΘΡΟ Έλεγχος Τάσης Καθορισµός αναγκών ΆΡΘΡΟ Ψυχρή Εφεδρεία Καθορισµός αναγκών ΆΡΘΡΟ Επανεκκίνηση του Συστήµατος Καθορισµός αναγκών ΆΡΘΡΟ Μεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός ιαθεσιµότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Τήρηση Αρχείου Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ122 ΆΡΘΡΟ Γενικό πλαίσιο υποχρέωσης

12 ΆΡΘΡΟ Ρυθµιστής φορτίου Μονάδων Παραγωγής ΆΡΘΡΟ Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση Παροχής Στρεφόµενης Εφεδρείας και Εφεδρείας Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση Παροχής Ελέγχου Τάσης ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση Παροχής Επανεκκίνησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός αποζηµίωσης ιαθεσιµότητας ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός αποζηµίωσης Ετοιµότητας ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός αποζηµίωσης Παροχής ΆΡΘΡΟ Αποζηµίωση για την παραγωγή ενέργειας ΆΡΘΡΟ Αποζηµίωση για την επανεκκίνηση του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Εκκαθάριση αποζηµιώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο Συµβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας 130 ΆΡΘΡΟ ιαγωνισµοί για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ Γενικοί όροι ΆΡΘΡΟ

13 Περιεχόµενο των Συµβάσεων Ψυχρής Εφεδρείας ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Υποχρεώσεις των Χρηστών του Συστήµατος στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Κατηγορίες Μετρητών ΆΡΘΡΟ Εγκατάσταση Καταχωρηµένων Μετρητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΆΡΘΡΟ Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών ΆΡΘΡΟ Πίνακας Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών ΆΡΘΡΟ ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή ΆΡΘΡΟ Χρόνος υποβολής ηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ Γενικές διατάξεις συλλογής µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Συλλογή µετρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ

14 εδοµένα Μετρήσεων ΆΡΘΡΟ Πιστοποίηση και έλεγχος µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Αποτελέσµατα πιστοποίησης και ελέγχου µετρήσεων ΆΡΘΡΟ ιόρθωση και εκτίµηση µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Ειδικές περιπτώσεις προσαρµογής εδοµένων Μετρήσεων ΆΡΘΡΟ Αρχείο µετρήσεων και εδοµένων Μετρήσεων ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ Ορισµοί ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΆΡΘΡΟ Γενικές Αρχές ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΆΡΘΡΟ εδοµένα ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΆΡΘΡΟ Επεξήγηση Συµβόλων και Μεγεθών ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός των Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής και Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Κατανεµόµενες Μονάδες ΆΡΘΡΟ Προσδιορισµός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης των Κόµβων ιασυνδέσεων για Εισαγωγές Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Προσδιορισµός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Εκπρόσωπους Φορτίου Πελατών εντός Ελλάδος ΆΡΘΡΟ

15 Προσδιορισµός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Εκπρόσωπους Φορτίου Εξαγωγών ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία Υπολογισµού Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ΆΡΘΡΟ Καταγραφή και ηµοσιοποίηση της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Εισαγωγών ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης των Εκπροσώπων Φορτίου ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Εξαγωγών ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων του άρθρου 35 του Ν.2773/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Πληρωµών Μονάδων για Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Αύξησης Παραγωγής ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Χρεώσεων Μονάδων για Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής στην περίπτωση Μείωσης Παραγωγής ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός των Πληρωµών για την Παροχή Εφεδρείας Ενέργειας ΆΡΘΡΟ Ηµερήσιες Πληρωµές και Χρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ Λογαριασµοί Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΆΡΘΡΟ

16 ιαδικασία Ηµερησίων Πληρωµών και Χρεώσεων και Ενηµέρωση Συµµετεχόντων ΆΡΘΡΟ ιαδικασίες Μεταφοράς Κεφαλαίων ΆΡΘΡΟ ιαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερηµερίας Συµµετέχοντα ΆΡΘΡΟ Λογαριασµός Αποθεµατικού του ιαχειριστή ΆΡΘΡΟ Εκκαθάριση σε Έκτακτες Περιστάσεις ΆΡΘΡΟ Ορισµός Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης ΆΡΘΡΟ Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ Λογαριασµοί του ιαχειριστή του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις Λογαριασµού Προσαυξήσεων ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ

17 Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ ΆΡΘΡΟ ιευθέτηση Πληρωµών για το Λ-Η ΆΡΘΡΟ ιαχείριση Πλεονάσµατος Λογαριασµών Λ-Ζ και Λ-ΙΒ ΆΡΘΡΟ Εγγυήσεις ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ Σκοπός ΆΡΘΡΟ Έτος Αξιοπιστίας ΆΡΘΡΟ ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ιαχειριστή του Συστήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΡΘΡΟ Σκοπός ΆΡΘΡΟ Βασικές Αρχές ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος ΆΡΘΡΟ ιαδικασία Εκπόνησης και Έγκρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΡΘΡΟ Ορισµοί ΆΡΘΡΟ Μεθοδολογία Υπολογισµού ΆΡΘΡΟ ιαδικασία υπολογισµού και έγκρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ

18 ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΆΡΘΡΟ Ορισµοί ΆΡΘΡΟ Πίνακας ιαθέσιµης Ισχύος ΆΡΘΡΟ Υπολογισµός Πραγµατικά ιαθέσιµης Ισχύος ΆΡΘΡΟ Κανόνες εφαρµογής µεθόδων υπολογισµού ΆΡΘΡΟ Αντιστοίχιση Πραγµατικά ιαθέσιµης Ισχύος και Α Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση προσκόµισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος ΆΡΘΡΟ Τήρηση Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΡΘΡΟ Έκδοση ΆΡΘΡΟ Τύπος και Περιεχόµενο ΆΡΘΡΟ Τροποποιήσεις - διαγραφή - αναστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΡΘΡΟ Τύπος ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο ΆΡΘΡΟ Συναφείς συµφωνίες ΆΡΘΡΟ Μεταβίβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ

19 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΆΡΘΡΟ Τήρηση Μητρώου και Αποθετηρίου ΆΡΘΡΟ Στοιχεία εγγραφής ΆΡΘΡΟ ιαδικασία Εγγραφών Μητρώου Α Ι ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση ενηµέρωσης του ιαχειριστή του Συστήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΡΘΡΟ Σκοπός ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο ΆΡΘΡΟ Προετοιµασία δηµοπρασίας ΆΡΘΡΟ ιαδικασία δηµοπρασίας ΆΡΘΡΟ ηµοπρασία Α Ι µε Τιµή ΆΡΘΡΟ ηµοπρασία Α Ι µε Οικονοµική Συµφωνία ΆΡΘΡΟ Καταβολή τιµήµατος δηµοπρασίας ΆΡΘΡΟ Ανάκτηση κόστους δηµοπρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ Σ Ι ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο και σκοπός διαγωνισµών ΆΡΘΡΟ Αρµοδιότητα διεξαγωγής διαγωνισµών ΆΡΘΡΟ ιαδικασία ιαγωνισµών ΆΡΘΡΟ Μεταβίβαση των Σ Ι σε Εκπρόσωπο Φορτίου ΆΡΘΡΟ

20 Οικονοµική Συµφωνία Εγγύησης Εσόδων από τον ΗΕΠ ΆΡΘΡΟ Ανάκτηση δαπανών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ Πεδίο εφαρµογής Σύµβασης ιαφορών ΆΡΘΡΟ Περιεχόµενο Σύµβασης ιαφορών ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟ Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Χειρισµοί Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Προστασία Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Κανόνες ασφάλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΆΡΘΡΟ Έλεγχοι του ιαχειριστή του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Έλεγχοι απαιτούµενοι από τους Χρήστες ΆΡΘΡΟ Αξιολόγηση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων ΆΡΘΡΟ Έγκριση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων ΆΡΘΡΟ Προγραµµατισµός λειτουργικών ελέγχων ΆΡΘΡΟ Κοινοποίηση αποτελεσµάτων λειτουργικών ελέγχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

21 ΆΡΘΡΟ Σκοπός ΆΡΘΡΟ Προγράµµατα αποµονώσεων ΆΡΘΡΟ Αλλαγές εγκεκριµένου προγράµµατος αποµονώσεων κατά το τρέχον Έτος Αξιοπιστίας ΆΡΘΡΟ Πρόσθετες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΆΡΘΡΟ Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής ΆΡΘΡΟ Λειτουργίες Σχεδιασµού ΆΡΘΡΟ Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος (ΜΑΣΜ) ΆΡΘΡΟ εδοµένα για τη ΜΑΣΜ ΆΡΘΡΟ Επαλήθευση και επικύρωση δεδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ Πρότυπα σχεδιασµού ΆΡΘΡΟ Κριτήριο σχεδιασµού «Ν-1» ΆΡΘΡΟ Ευστάθεια του Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Παραδοχές προσοµοίωσης ΆΡΘΡΟ Ειδικά κριτήρια σχεδιασµού ΆΡΘΡΟ Ανάθεση Έργων ΜΑΣΜ ΆΡΘΡΟ

22 ιαδικασία Ανάθεσης Έργων ΜΑΣΜ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΆΡΘΡΟ Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας ΆΡΘΡΟ Ειδικές προδιαγραφές σχεδιασµού και απόδοσης για θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής ΆΡΘΡΟ Προστασία εγκαταστάσεων Χρηστών και ποιότητα ισχύος ΆΡΘΡΟ Παροχές ισχύος ΆΡΘΡΟ Σήµατα παρεχόµενα από τους Χρήστες ΆΡΘΡΟ Πρόσθετος εξοπλισµός ΆΡΘΡΟ Πρόσβαση στον εξοπλισµό ΆΡΘΡΟ Ταυτοχρονισµός ωρολογίων ΆΡΘΡΟ Ειδικοί κανόνες λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρήστη ΆΡΘΡΟ Ευθύνη ασφάλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΆΡΘΡΟ Σκοπός ΆΡΘΡΟ Προγραµµατισµός κρατήσεων µονάδων και αποµονώσεων διασυνδέσεων ΆΡΘΡΟ Αλλαγές εγκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης ΆΡΘΡΟ Υποχρέωση γνωστοποίησης εργασιών συντήρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

23 ΆΡΘΡΟ Πεδίο Εφαρµογής ΆΡΘΡΟ Πρόγραµµα κρατήσεων ΆΡΘΡΟ Αλλαγές εγκεκριµένου προγράµµατος κρατήσεων κατά το έτος εφαρµογής ΆΡΘΡΟ Πρόσθετες πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΆΡΘΡΟ Αντικείµενο ΆΡΘΡΟ Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισµού ΆΡΘΡΟ Παρακολούθηση ΆΡΘΡΟ οκιµές ελέγχου ΆΡΘΡΟ οκιµή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή ΆΡΘΡΟ Έρευνες ΆΡΘΡΟ Μη τήρηση των όρων Σύµβασης Σύνδεσης ή των Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΆΡΘΡΟ Υποβολή στοιχείων από τους Χρήστες ή υποψήφιους Χρήστες ΆΡΘΡΟ Στοιχεία παραγωγών ΆΡΘΡΟ Στοιχεία ζήτησης ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΆΡΘΡΟ

24 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων ΆΡΘΡΟ ιεθνή πρότυπα µετρητών και µετασχηµατιστών ΆΡΘΡΟ Πρότυπα µετρητικών διατάξεων ΆΡΘΡΟ Ακρίβεια εξοπλισµού και όρια σφαλµάτων ΆΡΘΡΟ Μετρούµενα µεγέθη και παράµετροι ΆΡΘΡΟ Αποθήκευση πληροφοριών ΆΡΘΡΟ Κύριοι µετρητές και Εναλλακτικοί µετρητές ΆΡΘΡΟ Νέοι και υπάρχοντες µετρητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΆΡΘΡΟ Έγκριση και έλεγχος του εξοπλισµού ΆΡΘΡΟ Περιοδικός έλεγχος ΆΡΘΡΟ Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν αίτησης Χρήστη ΆΡΘΡΟ Καταγραφή Αποτελεσµάτων και παρακολούθηση λειτουργίας ΆΡΘΡΟ Προστασία µετρητών και σχετικού εξοπλισµού ΆΡΘΡΟ Αντικατάσταση εξοπλισµού µετρήσεων ΆΡΘΡΟ Συγχρονισµός µετρητικών διατάξεων ΆΡΘΡΟ Σηµείο Μέτρησης ΆΡΘΡΟ Γενικές υποχρεώσεις Χρηστών ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΆΡΘΡΟ Σύµβαση Σύνδεσης ΆΡΘΡΟ ιαδικασία σύνδεσης Χρηστών ΆΡΘΡΟ Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΆΡΘΡΟ Ειδικοί όροι σύνδεσης ΆΡΘΡΟ Σύνδεση Πελατών και ικτύου ΆΡΘΡΟ Σύνδεση µονάδας παραγωγής ΆΡΘΡΟ Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟ Ορισµοί ΆΡΘΡΟ Ετήσιο κόστος Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Μέθοδος χρέωσης χρήσης Συστήµατος ΆΡΘΡΟ Προϋπολογισµός ετήσιου κόστους Συστήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ Ικανότητα µεταφοράς διασυνδέσεων ΆΡΘΡΟ ικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις ΆΡΘΡΟ Εκχώρηση σε µακροχρόνια βάση ΆΡΘΡΟ Λοιπές Χρεώσεις ιασυνδέσεων

26 ΤΜΗΜΑ XIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα ΆΡΘΡΟ Μονάδες υπαγόµενες στις διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν. 2773/ ΆΡΘΡΟ Θέση σε Ψυχρή Εφεδρεία Μονάδων της ΕΗ Α.Ε ΆΡΘΡΟ Σύναψη συµβάσεων µεταξύ του ιαχειριστή του Συστήµατος και της ΕΗ Α.Ε. για έργα της ΜΑΣΜ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ Έναρξη Εφαρµογής

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς .0 Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 1 Deleted: Μαρτίου Deleted: Ιουλίου 6 Σεπτεµβρίου 2010 Deleted: Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 2.0.0 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 4.0.0 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 3.0.0 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 52 16 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.19379 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρείας «..» και της «ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 3.0.1 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.0) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου

(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr (Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Αθήνα, Ιούλιος 2008 2 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα