Βάσεις εδοµένων. Σχεσιακή Άλγεβρα. Φροντιστήριο 4 o -5 o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάσεις εδοµένων. Σχεσιακή Άλγεβρα. Φροντιστήριο 4 o -5 o"

Transcript

1 Βάσεις εδοµένων Σχεσιακή Άλγεβρα Φροντιστήριο 4 o -5 o

2 Σύνδεση µε τα Προηγούµενα (Σχεσιακή) Βάση εδοµένων ένα σύνολο από σχέσεις (πίνακες) Γραµµές: πλειάδες Στήλες: Γνωρίσµατα Βαθµός σχέσης: πλήθος γνωρισµάτων Στιγµιότυπο σχέσης r(r): σύνολο από πλειάδες όπου κάθε πλειάδα έχει t τιµές (t = v 1, v 2,, v n ) και κάθε τιµή είναι ένα στοιχείο dom(ai) (πεδίο ορισµού για το γνώρισµα Α ι ) ή null Κλειδί υπερ-κλειδί, υποψήφιο, πρωτεύον

3 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

4 Ορισµός Σχεσιακή Άλγεβρα: σύνολο πράξεων του σχεσιακού µοντέλου που όταν εφαρµοστούν σε πίνακες (σχέσεις) µας δίνουν νέες σχέσεις από τις υπάρχουσες σχέσεις της Β Μια ερώτηση εφαρµόζεται σε ένα στιγµιότυπο σχέσης και το αποτέλεσµα της ερώτησης είναι πάλι ένα στιγµιότυπο σχέσης Είναι ιαδικαστική γλώσσα ερωτηµάτων Περιγράφεται ο τρόπος που θα ανακτηθούν δεδοµένα από την βάση.

5 Πράξεις Σχεσιακής Άλγεβρας 1. Πράξεις σχεσιακής Β (αφορούν τµήµατα πλειάδων) ΕΠΙΛΟΓΗ (SELECT) : σ Ε (Α) ΠΡΟΒΟΛΗ (PROJECT) : π Σ1,Σ2,...,Σn (Α) 2. Μετονοµασία γνωρισµάτων ΑΝΑΘΕΣΗ (ASSIGNMENT) Α Β ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ (RENAME) ρ S(B1,..Bn) (R) 3. Πράξεις συνόλων (αφορούν σύνολα πλειάδων) ΕΝΩΣΗ (UNION) : Α Β ΤΟΜΗ (INTERSECTION) : Α Β ΙΑΦΟΡΑ (DIFFERENCE) : Α-Β 4. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (CARTESIAN PRODUCT) : Α X B ΣΥΝΕΝΩΣΗ (JOIN) Α Β ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ (INNER JOIN) Α <συνθήκη συνένωσης> Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Πλήρης (FULL OUTER JOIN) Αριστερή (LEFT OUTER JOIN) εξιά (RIGHT OUTER JOIN) ΙΑΙΡΕΣΗ (Division) : A B

6 Η Πράξη της Επιλογής (select) Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων µιας σχέσης που ικανοποιεί µια συνθήκη επιλογής σ <συνθήκη επιλογής> (<όνοµα σχέσης>)

7 Επιλογή (select) σ = τελεστής της πράξης ΕΠΙΛΟΓΗ <συνθήκη επιλογής> = Boolean έκφραση για τα γνωρίσµατα της σχέσης Λογική έκφραση = προτάσεις της µορφής : <όνοµα γνωρίσµατος> <τελεστής σύγκρισης> <σταθερή τιµή> <όνοµα γνωρίσµατος> <τελεστής σύγκρισης> <όνοµα γνωρίσµατος> Τελεστές σύγκρισης: σ <συνθήκη επιλογής> (<όνοµα σχέσης>) AND, OR, NOT (για γενικά SELECT) =, <,, >,, (για διατεταγµένες τιµές γνωρισµάτων) =, (για µη διατεταγµένες τιµές γνωρισµάτων)

8 Παράδειγµα Ταινία Τίτλος Έτος ιάρκεια Είδος Παίζει Όνοµα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Ηθοποιός Όνοµα ιεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού

9 Επιλογή (select) τίτλος χρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγχρωµη Mighty Ducks έγχρωµη Wayne s World έγχρωµη 1. Ταινίες µε διάρκεια µεγαλύτερη των 100 λεπτών) σ διάρκεια > 100 (Ταινία) τίτλος χρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγχρωµη Mighty Ducks έγχρωµη

10 Επιλογή (select) τίτλος χρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγχρωµη Mighty Ducks έγχρωµη Wayne s World έγχρωµη 2. Ταινίες µε διάρκεια µεγαλύτερη των 100 λεπτών που γυρίστηκαν µετά το 1995 σ διάρκεια > 100 AND χρόνος > 1995 (Ταινία) τίτλος χρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγχρωµη

11 Επιλογή (select) Η <συνθήκη επιλογής> εφαρµόζεται ανεξάρτητα σε κάθε πλειάδα και αν είναι true τότε η πλειάδα επιλέγεται Ο τελεστής σ (ΕΠΙΛΟΓΗ) είναι µοναδιαίος (δηλ. εφαρµόζεται σε µία σχέση) Ο βαθµός της σχέσης που προκύπτει µετά από µια πράξη ΕΠΙΛΟΓΗΣ είναι ίδιος µε το βαθµό της αρχικής σχέσης στην οποία εφαρµόστηκε (δηλ. έχει τα ίδια γνωρίσµατα) Το πλήθος των πλειάδων της προκύπτουσας σχέσης είναι µικρότερο ή ίσο µε το πλήθος των πλειάδων της αρχικής (% πλειάδων που επιλέγονται selectivity)

12 Επιλογή (select) Ιδιότητες Αντιµεταθετική σ <συνθ1> (σ <συνθ2> (R)) = σ <συνθ2> (σ <συνθ1> (R)) σ <συνθ1> (σ <συνθ2> ( σ <συνθn> (R)..)) = σ <συνθ1> AND < συνθ2 >... AND < συνθn > (R)

13 Η Πράξη της Προβολής (Project) Επιλέγει ορισµένες στήλες (δηλ. γνωρίσµατα) από τον πίνακα σχέσης π <λίστα γνωρισµάτων> (<όνοµα σχέσης>)

14 Προβολή (Project) π <λίστα γνωρισµάτων> (<όνοµα σχέσης>) π = τελεστής πράξης ΠΡΟΒΟΛΗ <λίστα γνωρισµάτων> = λίστα από γνωρίσµατα της αρχικής σχέσης R Η προκύπτουσα σχέση έχει µόνο τα γνωρίσµατα που προσδιορίζονται στη <λίστα γνωρισµάτων> µε την ίδια διάταξη που προσδιορίζονται στη λίστα

15 Παράδειγµα τίτλος χρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγχρωµη Mighty Ducks έγχρωµη Wayne s World έγχρωµη

16 Παράδειγµα 1. Τίτλος, χρόνος, διάρκεια των ταινιών π τίτλος, χρόνος, διάρκεια (Ταινία) τίτλος χρόνος διάρκεια Star Wars Mighty Ducks Wayne s World

17 Παράδειγµα 2. Είδος ταινιών π είδος (Ταινία) είδος έγχρωµη Προσοχή: απαλοιφή διπλότυπων ΠΡΟΣΟΧΗ Με βάση τον ορισµό το αποτέλεσµα πρέπει να είναι σχέση (δηλ.σύνολο πλειάδων)

18 ιπλότυπα Αν η λίστα γνωρισµάτων περιλαµβάνει µόνο γνωρίσµατα της αρχικής σχέσης που δεν είναι κλειδιά, ενδέχεται να εµφανιστούν διπλές πλειάδες στο αποτέλεσµα της πράξης ΠΡΟΒΟΛΗ Η πράξη ΠΡΟΒΟΛΗ αποµακρύνει διπλότυπες πλειάδες έτσι ώστε το αποτέλεσµά της να είναι µια έγκυρη σχέση

19 Προβολή (Project) Τα γνωρίσµατα έχουν την ίδια διάταξη Ο τελεστής π είναι µοναδιαίος Ο βαθµός της σχέσης είναι ίσος µε τον αριθµό γνωρισµάτων στη <λίστα γνωρισµάτων> Το πλήθος των πλειάδων της προκύπτουσας σχέσης είναι µικρότερο ή ίσο µε το πλήθος των πλειάδων της αρχικής Αν η λίστα γνωρισµάτων προβολής είναι υπερκλειδί της R (δηλ. περιλαµβάνει ένα κλειδί της R) το αποτέλεσµα έχει το ίδιο πλήθος πλειάδων µε την R

20 Προβολή (Project) Ιδιότητες ΙΣΧΥΕΙ: π <λίστα1> (π <λίστα2> (R)) = π <λίστα1> (R) ΕΝ είναι αντιµεταθετική: Γιατί; Α Β Β Α

21 Παράδειγµα Select - Project Παράδειγµα Διάρκειες µεγαλύτερες των 100 λεπτών π διάρκεια (σ διάρκεια > 100 (Ταινία)) διάρκεια

22 Ανάθεση (Assignment) Όταν έχουµε µια πολύπλοκη ακολουθία πράξεων µπορούµε να «µετονοµάσουµε» τις ενδιάµεσες σχέσεις R Παράδειγµα ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ σ διάρκεια > 100 (Ταινία)

23 Μετονοµασία (Rename) Με την πράξη RENAME µπορούµε να µετονοµάσουµε και τα γνωρίσµατα της σχέσης που προκύπτει από την εφαρµογή µιας πράξης σχεσιακής άλγεβρας Παράδειγµα R(λίστα-µε-νέα-ονόµατα) ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (όνοµα ταινίας, έτος παραγωγής, διάρκεια, είδος) σ διάρκεια > 100 (Ταινία) όνοµα ταινίας έτος παραγωγής διάρκεια είδος Star Wars έγχρωµη Mighty Ducks έγχρωµη

24 Μετονοµασία (Rename) Με την πράξη RENAME µπορούµε να µετονοµάσουµε και τις ενδιάµεσες σχέσεις και τα ονόµατα των γνωρισµάτων τους Η πράξη RENAME συµβολίζεται ρ S (B1, B2,, Bn) (R) : ρ S (R): (µετονοµάζει τη σχέση και τα γνωρίσµατά της) (µετονοµάζει µόνο τη σχέση) ρ (B1,B2, Bn) (R): (µετονοµάζει µόνο τα γνωρίσµατα)

25 Πράξεις Συνόλου Πράξεις συνόλου Ένωση ( ) Τοµή ( ) Διαφορά (-) Οι πράξεις συνόλου είναι δυαδικές, δηλ. εφαρµόζονται σε δύο σχέσεις Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι δύο σχέσεις να έχουν τον ίδιο τύπο πλειάδων συνθήκη συµβατότητας ως προς την ένωση, δηλ. 1. Έχουν τον ίδιο βαθµό n (πλήθος γνωρισµάτων) 2. i, dom(a i ) = dom(b i ) (ίδιο πεδίο ορισµού γνωρισµάτων)

26 Πράξεις Συνόλου ΕΝΩΣΗ ΤΟΜΗ Η πράξη ένωσης µεταξύ δύο σχέσεων παράγει µια σχέση που περιλαµβάνει όλες τις πλειάδες που ανήκουν είτε στην 1 η είτε στη 2 η είτε και τις δύο αρχικές σχέσεις Η πράξη τοµής µεταξύ δύο σχέσεων παράγει µια σχέση που περιλαµβάνει όλες τις πλειάδες που ανήκουν και στην 1 η και στη 2 η σχέση ΙΑΦΟΡΑ Η πράξη διαφοράς µεταξύ δύο σχέσεων παράγει µια σχέση που περιλαµβάνει όλες τις πλειάδες που ανήκουν στην 1 η και όχι στη 2 η

27 Πράξεις Συνόλου Σύµβαση: η προκύπτουσα σχέση έχει τα ίδια ονόµατα γνωρισµάτων µε την πρώτη σχέση Απαλοιφή διπλοτύπων

28 Παράδειγµα - Άσκηση R S Α Β A B σ Α > Β (R) 2. Π Α (R) Α Β R S Α Β Α R S Α Β S - R Α Β R - S Α Β

29 Πράξεις Συνόλου Ιδιότητες Η ΕΝΩΣΗ και η ΤΟΜΗ είναι αντιµεταθετικές R U S = S U R και R S = S R και προσεταιριστικές R U (S U T) = (R U S) U T και R (S T) = (R S) T Η ΙΑΦΟΡΑ δεν είναι αντιµεταθετική R S S R

30 Καρτεσιανό Γινόµενο (Cartesian product ή cross join) Συµβολίζεται µε x Είναι δυαδική πράξη συνόλων Οι σχέσεις στις οποίες εφαρµόζεται δε χρειάζεται να είναι συµβατές ως προς την ένωση, δηλ. δε χρειάζεται να έχουν τον ίδιο τύπο πλειάδων R(A 1, A 2,, A n ) x S(B 1, B 2,, B m ) αποτέλεσµα η σχέση Q: Q(A 1, A 2,, A n, B 1, B 2,, B m ) n + m γνωρίσµατα µε αυτή τη σειρά!! n R * n S πλειάδες

31 Καρτεσιανό Γινόµενο R Α Β S B C D R x S A R.B S.B C D

32 Παράδειγµα Ταινία Τίτλος Έτος ιάρκεια Είδος Παίζει Όνοµα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Ηθοποιός Όνοµα ιεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού

33 Καρτεσιανό Γινόµενο Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος Παραµύθι Έγχρωµη Παραµύθι Ασπρόµαυρη Φυγή Ασπρόµαυρη Άνοιξη Έγχρωµη Ταινία Όνοµα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Αλίκη Παππά Παραµύθι 1930 Μαρία Γεωργίου Παραµύθι 1990 Κώστας Χρήστου Φυγή 2000 Μαρία Στεργίου Άνοιξη 1998 Παίζει

34 Ταινία Ταινία.Τίτλος Ταινία.Έτος Διάρκεια Είδος Παραµύθι Έγχρωµη Παραµύθι Ασπρόµαυρη Φυγή Ασπρόµαυρη Άνοιξη Έγχρωµη Παίζει Όνοµα-Ηθοποιού Παίζει.Τίτλος Παίζει.Έτος Αλίκη Παππά Παραµύθι 1930 Μαρία Γεωργίου Παραµύθι 1990 Κώστας Χρήστου Φυγή 2000 Μαρία Στεργίου Άνοιξη 1998 Κατερίνα Αποστόλου Φυγή 2000 Ταινία.Τίτλος Ταινία.Έτος Διάρκεια Είδος Όνοµα-Ηθοποιού Παίζει.Τίτλος Παίζει.Έτος Παραµύθι Έγχρωµη Αλίκη Παππά Παραµύθι 1930 Παραµύθι Έγχρωµη Μαρία Γεωργίου Παραµύθι 1990 Παραµύθι Έγχρωµη Κώστας Χρήστου Φυγή 2000 Παραµύθι Έγχρωµη Μαρία Στεργίου Άνοιξη 1998 Παραµύθι Έγχρωµη Κατερίνα Αποστόλου Φυγή 2000 Παραµύθι Ασπρόµαυρη Αλίκη Παππά Παραµύθι 1930 Παραµύθι Ασπρόµαυρη Μαρία Γεωργίου Παραµύθι 1990 Παραµύθι Ασπρόµαυρη Κώστας Χρήστου Φυγή 2000 Παραµύθι Ασπρόµαυρη Μαρία Στεργίου Άνοιξη 1998 Παραµύθι Ασπρόµαυρη Κατερίνα Αποστόλου Φυγή 2000 Φυγή Ασπρόµαυρη Αλίκη Παππά Παραµύθι 1930

35 Καρτεσιανό Γινόµενο Παράδειγµα Για κάθε ηθοποιό το όνοµα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωµες ταινίες στις οποίες παίζει π όνοµα, τίτλος, έτος (σ είδος = έγχρωµη AND Παίζει.τίτλος = Ταινία.τίτλος AND Παίζει.έτος = Ταινία.έτος (Παίζει x Ταινία)) ή π όνοµα, τίτλος, έτος (σ Παίζει.τίτλος = Ταινία.τίτλος =Ταινία.έτος (Παίζει x (σ είδος = έγχρωµη (Ταινία))) AND Παίζει.έτος

36 Συνένωση (join) Συνένωση (ή θήτα συνένωση) (join) Συνδυάζει σχετιζόµενες πλειάδες από δύο σχέσεις R <συνθήκη συνένωσης> S ( σ <συνθήκη συνένωσης> (R x S) )

37 Συνένωση (join) Τελεστής πράξης ΣΥΝΕΝΩΣΗ <συνθήκη συνένωσης> = προτάσεις της µορφής =, >, <,,, A i <τελεστής σύγκρισης> B j όπου A i γνώρισµα της R, συνδυασµένες µε AND B j γνώρισµα της S, dom(a i ) = dom(b j )

38 Συνένωση (join) Αποτέλεσµα συνένωσης: σχέση Q µε n + m γνωρίσµατα Q(A 1, A 2,, A n, B 1, B 2,, B m ) µε αυτή τη σειρά. Η Q έχει µία πλειάδα από κάθε συνδυασµό πλειάδων µία από την R και µία από την S- όταν ο συνδυασµός ικανοποιεί τη συνθήκη συνένωσης Η συνθήκη αποτιµάται για κάθε συνδυασµό Πλειάδες των οποίων τα γνωρίσµατα συνένωσης έχουν τιµή null δεν εµφανίζονται!! ΘΗΤΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ (THETA JOIN)

39 ιαφορά Καρτεσιανού Γινοµένου και Συνένωσης Στη συνένωση µόνο οι συνδυασµοί πλειάδων που ικανοποιούν τη συνθήκη συνένωσης εµφανίζονται στο αποτέλεσµα Στο καρτεσιανό γινόµενο εµφανίζονται στο αποτέλεσµα όλοι οι συνδυασµοί πλειάδων

40 Παράδειγµα Συνένωσης U Α Β C V B C D U A < D V A U.B U.C V.B V.C D Είναι δυνατή συνένωση της µορφής: U A<D A D U.B V.B V

41 Παράδειγµα Ταινία Τίτλος Έτος ιάρκεια Είδος Παίζει Όνοµα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Ηθοποιός Όνοµα ιεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού

42 Παράδειγµα - Συνένωση Ταινία Τίτλος Έτος ιάρκεια Είδος Παίζει Όνοµα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Ηθοποιός Όνοµα ιεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού Για κάθε ηθοποιό το όνοµα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωµες ταινίες στις οποίες παίζει π όνοµα, τίτλος, έτος (σ Παίζει.τίτλος = Ταινία.τίτλος AND Παίζει.έτος =Ταινία.έτος (Παίζει x (σ είδος = έγχρωµη (Ταινία))) π όνοµα, τίτλος, έτος (Παίζει Παίζει.τίτλος = Ταινία.τίτλος AND Παίζει.έτος =Ταινία.έτος (σ είδος = έγχρωµη (Ταινία))

43 Συνένωση Ισότητας (Equijoin) Όταν η συνθήκη συνένωσης περιλαµβάνει µόνο συγκρίσεις ισότητας, δηλ. χρησιµοποιεί µόνο τον τελεστή = Συνθήκη συνένωσης Προτάσεις της µορφής A i = B j όπου A i γνώρισµα της R, B j γνώρισµα της S, και dom(a i ) = dom(b j ) συνδυασµένες µε AND

44 R Συνένωση Ισότητας Στο αποτέλεσµα της συνένωσης ισότητας τα ζεύγη γνωρισµάτων από τις δύο σχέσεις έχουν τις ίδιες τιµές σε κάθε πλειάδα Παράδειγµα Α Β S B C D R R.B = S.B S A R.B S.B C D

45 Φυσική Συνένωση (natural join) Στην πράξη της συνένωσης ισότητας τα ζεύγη γνωρισµάτων έχουν τις ίδιες τιµές σε κάθε πλειάδα πλεονασµός Για την απαλοιφή του δεύτερου γνωρίσµατος σε µια συνένωση ισότητας δηµιουργήθηκε η πράξη ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ (NATURAL_KOIN) * τελεστής Φυσικής Συνένωσης

46 Φυσική Συνένωση - Ορισµός Μια συνένωση ισότητας ακολουθούµενη από την απαλοιφή των γνωρισµάτων της δεύτερης σχέσης από το αποτέλεσµα Τι γίνεται όταν τα γνωρίσµατα δεν έχουν το ίδιο όνοµα?

47 Φυσική Συνένωση Όταν ζεύγη γνωρισµάτων που προκύπτουν από συνένωση ισότητας έχουν τις ίδιες τιµές σε κάθε πλειάδα αλλά δεν έχουν το ίδιο όνοµα τότε εφαρµόζουµε πρώτα την πράξη της µετονοµασίας και µετά την πράξη της φυσικής συνένωσης Μετονοµασία γνωρισµάτων!!

48 Φυσική Συνένωση Το γνώρισµα που µετονοµάζεται προκειµένου να εκτελεστεί η πράξη της φυσικής συνένωσης λέγεται: Γνώρισµα Συνένωσης (join attribute) Σηµ. Αν τα γνωρίσµατα πάνω στα οποία προσδιορίζεται η φυσική συνένωση έχουν το ίδιο όνοµα και στις δύο σχέσεις, τότε δε χρειάζεται µετονοµασία

49 Παράδειγµα 1 R S R * S Α Β B C D A B C D

50 Παράδειγµα 2 U V U * V Α Β C B C D A B C D

51 Παράδειγµα 3 Για κάθε ηθοποιό το όνοµα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωµες ταινίες στις οποίες παίζει π όνοµα, τίτλος, έτος (σ Παίζει.τίτλος = Ταινία.τίτλος =Ταινία.έτος (Παίζει x (σ είδος = έγχρωµη (Ταινία))) AND Παίζει.έτος π όνοµα, τίτλος, έτος (Παίζει Παίζει.τίτλος = Ταινία.τίτλος AND Παίζει.έτος =Ταινία.έτος (σ είδος = έγχρωµη (Ταινία)) π όνοµα, τίτλος, έτος (Παίζει * (σ είδος = έγχρωµη (Ταινία))) είναι η τρίτη έκφραση πριν την προβολή ισοδύναµη των άλλων δύο;

52 Συνένωση Ισότητας & Φυσική Συνένωση Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Μπορούν να οριστούν µεταξύ πολλών πινάκων (σχέσεων), οδηγώντας σε συνένωση τάξεως n Παράδειγµα ((ΕΡΓΟ Κ_ΤΜΗΜΑ = ΚΩ _ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ) ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΡ_ΤΑΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)

53 Συνένωση Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Αν κανένας συνδυασµός πλειάδων δεν ικανοποιεί τη συνθήκη συνένωσης, το αποτέλεσµα της συνένωσης είναι µια κενή σχέση µε µηδέν πλειάδες Έστω δύο σχέσεις R και S µε πλειάδες n R και n S αντίστοιχα. Αν εφαρµόσουµε µια πράξη συνένωσης στις παραπάνω σχέσεις το αποτέλεσµα θα έχει µεταξύ 0 και n R * n S πλειάδες

54 Χιαστί Συνένωση (Cross join) Αν δεν υπάρχει <συνθήκη συνένωσης> να ικανοποιηθεί, όλοι οι συνδυασµοί πλειάδων θεωρούνται ικανοποιητικοί και η συνένωση γίνεται ένα καρτεσιανό γινόµενο που λέγεται και ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ (CROSS JOIN)

55 Εξωτερική Συνένωση Όταν θέλουµε να κρατήσουµε στο αποτέλεσµα όλες τις πλειάδες - και αυτές που δεν ταιριάζουν) είτε της σχέσης στα αριστερά (αριστερή εξωτερική συνένωση) είτε της σχέσης στα δεξιά (δεξιά εξωτερική συνένωση) R Α C S Α B R * S Left Right Α R.Α C B C B S.A R.Α C S.A B null null null null 3 9

56 Πλήρης Εξωτερική Συνένωση Η πράξη πλήρης εξωτερική συνένωση (FULL OUTER JOIN) διατηρεί όλες τις πλειάδες της αριστερής και της δεξιάς σχέσης και όταν δεν βρεθούν πλειάδες που να τους ταιριάζουν, συµπληρώνονται τιµές null όπου χρειάζεται

57 Η Πράξη της ιαίρεσης (Division) Έστω R (A1,, An,B1,, Bm) και S (B1,, Bm) Η διαίρεση R S είναι µια σχέση Τ µε σχήµα A1,, An. Περιέχει τις πλειάδες t οι οποίες είναι τέτοιες ώστε, για κάθε πλειάδα s της S, η πλειάδα που προκύπτει από την παράθεση των t και s ανήκει στην R. O τελεστής της διαίρεσης µπορεί να θεωρηθεί ως αντίστροφος του τελεστή του Καρτεσιανού γινοµένου: Τ S παράγει µια σχέση συµβατή µε την R και ενδέχεται να ισχύει Τ S= R εν γένει, αν T = R S, τότε η Τ είναι το µεγαλύτερο δυνατό σύνολο πλειάδων ώστε Τ S R

58 Παράδειγµα ιαίρεσης Παραδείγµατα: R Α Β C a1 b1 c1 a2 b1 c1 a1 b2 c1 a1 b2 c2 a2 b1 c2 a1 b2 c3 a1 b2 c4 a1 b1 c5 T:= R S S C A B c1 a1 b1 a2 b1 a1 b2 S T R T µέγιστο

59 Example - Division

60 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Aggregate Functions

61 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Υπάρχουν τύποι ερωτηµάτων που δεν µπορούν να εκφραστούν στη σχεσιακή άλγεβρα, π.χ. Βρες το µέσο όρο του µισθού όλων των εργαζοµένων Βρες το πλήθος των πλειάδων εργαζοµένων Εκφράζουµε τα παραπάνω ερωτήµατα µε χρήση συναθροιστικών συναρτήσεων

62 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Εφαρµόζονται σε συλλογές πλειάδων µε αριθµητικές τιµές Τέτοιες συναρτήσεις είναι οι: ΑΘΡΟΙΣΜΑ (SUM) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (AVEGARE) ΜΕΓΙΣΤΟ (MAXIMUM) ΕΛΑΧΙΣΤΟ (MINIMUM) ΠΛΗΘΟΣ (COUNT)

63 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Y <λίστα συνάρτησης> (R) Όπου: Y : το σύµβολο της πράξης <λίστα συνάρτησης> : µια λίστα από ζεύγη της µορφής (<συνάρτηση><γνώρισµα>) Όπου: ιαβάζεται «καλλιγραφικό F» <συνάρτηση> : είναι µία από τις επιτρεπτές συναρτήσεις όπως SUM, AVERAGE, MAXIMUM, MINIMUM, COUNT <γνώρισµα> : είναι ένα γνώρισµα της σχέσης (R)

64 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Σε κάποιες περιπτώσεις ερωτηµάτων πρώτα οµαδοποιούµε τις πλειάδες µιας σχέσης µε βάση τις τιµές κάποιων γνωρισµάτων και στη συνέχεια εφαρµόζουµε µια πράξη συναθροιστικής συνάρτησης <γνωρίσµατα οµαδοποίησης> Y <λίστα συνάρτησης> (R) Όπου <γνωρίσµατα οµαδοποίησης> είναι µια λίστα από γνωρίσµατα της σχέσης (R)

65 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Το αποτέλεσµα της πράξης είµαι µια σχέση που έχει τα γνωρίσµατα οµαδοποίησης και ένα επιπλέον γνώρισµα για κάθε στοιχείο της λίστας συναρτήσεων Απαραίτητη η µετονοµασία των γνωρισµάτων της προκύπτουσας σχέσης διαφορετικά το καθένα θα είναι η συνένωση του ονόµατος της συνάρτησης µε το όνοµα του γνωρίσµατος

66 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Παράδειγµα Να βρεθεί 1. ο κωδικός κάθε τµήµατος, 2. το πλήθος των εργαζοµένων στο τµήµα και 3. ο µέσος µισθός των εργαζοµένων στο τµήµα ΜΕ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ρ ΑΡΙΘ_Τ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΜΕΣΟΣ_ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) ( ΑΡΙΘ_Τ Y COUNT ΑΡ_ΤΑΥΤ,AVERAGE ΜΙΣΘΟΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) ) ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘ_Τ Y COUNT ΑΡ_ΤΑΥΤ,AVERAGE ΜΙΣΘΟΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)

67 Συναθροιστικές Συναρτήσεις ΑΡΙΘ_Τ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΟΣ_ΜΙΣΘΟΣ ΑΡΙΘ_Τ COUNT_ΑΡ_ΤΑΥ AVERAGE_ΜΙΣΘΟΣ

68 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Αν δεν προσδιορίζονται γνωρίσµατα οµαδοποίησης τότε οι συναρτήσεις εφαρµόζονται στις τιµές των γνωρισµάτων όλων των πλειάδων της σχέσης και εποµένως το αποτέλεσµα έχει µόνο µία πλειάδα!! Y COUNT ΑΡΙΘ_Τ,AVERAGE ΜΙΣΘΟΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) COUNT_ΑΡΙΘ_Τ AVERAGE_ΜΙΣΘΟΣ

69 Συναθροιστικές Συναρτήσεις ε γίνεται απαλοιφή διπλοτιµών όταν εφαρµόζεται µια συναθροιστική συνάρτηση Το αποτέλεσµα της πράξης είναι µία σχέση και όχι ένας αριθµός ακόµα κι αν πρόκειται για µια απλή τιµή!

70 Παραδείγµατα Παράδειγµα 1 ο ροµολόγια αεροπλάνων

71 Παρακάτω έχουµε το σχήµα µιας βάσης δεδοµένων για την διαχείριση των δροµολογίων αεροπλάνων µιας εταιρίας ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:int ΜΟΝΤΕΛΟ:string ID:int ΤΑΞΙ Ι ΑΦΕΤΗΡΙΑ:int ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:int ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :date ID:int ID_ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ:int ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΧΩΡΑ:string ΠΟΛΗ:string ID:int ΟΝΟΜΑΣΙΑ: string

72 Ερωτήµατα: 1. Να προβάλετε το µοντέλο και το ID των αεροπλάνων που έχουν περισσότερες από 100 θέσεις. 2. Να προβάλετε τις πόλεις που αποτέλεσαν προορισµό του αεροπλάνου µε ID=23456 από τις 24/5/2006 έως 24/6/ Να προβάλετε το µοντέλο και το ID των αεροπλάνων που ταξίδεψαν στις 25/3/2006 από το αεροδρόµιο Gatwick του Λονδίνου πως το αεροδρόµιο ΕΛ.Βενιζέλος στην Αθήνα. 4. Να προβάλετε το όνοµα της πόλης η οποία διαθέτει παραπάνω από ένα αεροδρόµια καθώς και την χώρα στην οποία ανήκει.

73 1. Να προβάλετε το µοντέλο και το ID των αεροπλάνων που έχουν περισσότερες από 100 θέσεις. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:int ΜΟΝΤΕΛΟ:string ID:int ΤΑΞΙ Ι ΑΦΕΤΡΙΑ:int ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:int ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :date ID:int ID_ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ:int ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΧΩΡΑ:string ΠΟΛΗ:string ID:int ΟΝΟΜΑΣΙΑ: STRING π Μοντέλο,ID ( σ Θέσεις_Επιβατών>100 ( ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ))

74 2. Να προβάλετε τις πόλεις που αποτέλεσαν προορισµό του αεροπλάνου µε ID=23456 από τις 24/5/2006 έως 24/6/2006 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:int ΜΟΝΤΕΛΟ:string ID:int ΤΑΞΙ Ι ΑΦΕΤΡΙΑ:int ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:int ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :date ID:int ID_ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ:int ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΧΩΡΑ:string ΠΟΛΗ:string ID:int ΟΝΟΜΑΣΙΑ: STRING π ( σ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ = Πόλη Ηµεροµηνία>24/5/2006 AND Ηµεροµηνία<24/6/2006 A D. ID ( ΤΑΞΙ Ι ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ)) ΤΑΞΙ Ι. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ=ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ. ID

75 3. Να προβάλετε το µοντέλο και το ID των αεροπλάνων που ταξίδεψαν στις 25/3/2006 από το αεροδρόµιο Gatwick του Λονδίνου πως το αεροδρόµιο ΕΛ.Βενιζέλος στην Αθήνα. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:int ΜΟΝΤΕΛΟ:string ID:int ΤΑΞΙ Ι ΑΦΕΤΡΙΑ:int ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:int ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :date ID:int ID_ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ:int JOUR EY ΤΑΞΙ Ι. ΑΦΕΤΗΡΙΑ= START. ID σstart. ΠΟΛΗ= ' ΛΟΝ ΙΝΟ' A DSTART. ΟΝΟΜΑΣΙΑ= ' GATWICK ' A DDEST. ΠΟΛΗ= ' ΑΘΗΝΑ ' A DDEST. ΟΝΟΜΑΣΙΑ= ' ΕΛ. ΒEΝΙΖΕΛΟΣ' (( ΤΑΞΙ Ι ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ AS DEST ) ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΧΩΡΑ:string ΠΟΛΗ:string ID:int ΟΝΟΜΑΣΙΑ: STRING ΤΑΞΙ Ι. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ= DEST. ID ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ AS START ) π ( σ = ( ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Μοντέλο,ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ.ID ηµεροµηνια 25/ 3/ 2006 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. =. _ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ID JOUR EY ID JOUR EY ))

76 4. Να προβάλετε το όνοµα της πόλης η οποία διαθέτει παραπάνω από ένα αεροδρόµια καθώς και την χώρα στην οποία ανήκει. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:int ΜΟΝΤΕΛΟ:string ID:int ΤΑΞΙ Ι ΑΦΕΤΡΙΑ:int ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:int ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :date ID:int ID_ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ:int ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΧΩΡΑ:string ΠΟΛΗ:string ID:int ΟΝΟΜΑΣΙΑ: STRING π A1.ΠΟΛΗ,Α1.ΧΩΡΑ (( ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ AS Α1) Α1. ID A2. IDA DA1. ΠΟΛΗ=Α 2. ΠΟΛΗ A DA1. ΧΩΡΑ = Α2. ΧΩΡΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ASA ( 2))

77 Παραδείγµατα Παράδειγµα 2 ο Προϊόντα Πληροφορικής

78 Εκφώνηση έστω το παρακάτω σχήµα µιας βάσης δεδοµένων: Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

79 Ερωτήµατα 1. Ποια µοντέλα PCs έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 2,3 GHz; 2. Βρείτε τους αριθµούς µοντέλου κάθε έγχρωµου Laser εκτυπωτή 3. Ποιοι κατασκευαστές φτιάχνουν laptops µε σκληρό µεγαλύτερο από 1 Gb; 4. Ποιος είναι ο αριθµός µοντέλου και η τιµή κάθε προϊόντος του κατασκευαστή Β; 5. Βρείτε τους κατασκευαστές που φτιάχνουν laptops αλλά όχι PCs 6. Βρείτε τα µεγέθη των σκληρών που υπάρχουν σε περισσότερα από ένα PC 7. Βρείτε τα ζευγάρια (µοντέλων) των PCs µε ίδιο επεξεργαστή και µνήµη 8. Όπως το 7, αλλά µε µη διακριτά ζευγάρια δηλαδή (Α,Β)=(Β,Α) 9. Βρείτε τους κατασκευαστές που κατασκευάζουν ακριβώς δύο µοντέλα PCs

80 Ερώτηµα - Λύση 1. Ποια µοντέλα PCs έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 2,3 GHz; π ( (PC)) σ model speed 2.3GHz Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

81 Ερώτηµα - Λύση 2. Βρείτε τους αριθµούς µοντέλου κάθε έγχρωµου Laser εκτυπωτή π model σ ( (Printer)) color=true AND type='laser' Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

82 Ερώτηµα - Λύση 3. Ποιοι κατασκευαστές φτιάχνουν laptops µε σκληρό µεγαλύτερο από 1 Gb; π ( σ (Product Laptop)) maker hd 1GB Product.Model=Laptop.Model Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

83 Ερώτηµα - Λύση 4. Ποιος είναι ο αριθµός µοντέλου και η τιµή κάθε προϊόντος του κατασκευαστή Β; π π π model,price model,price model,price ( σ (Product PC)) maker='b' ( σ (Product Laptop)) maker='b' ( σ (Product Printer)) maker='b' Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

84 Ερώτηµα - Λύση 5. Βρείτε τους κατασκευαστές που φτιάχνουν laptops αλλά όχι PCs π maker (Product Laptop) π maker (Product PC) Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

85 Ερώτηµα - Λύση 6. Βρείτε τα µεγέθη των σκληρών που υπάρχουν σε περισσότερα από ένα PC π ((PC AS pc1) pc1.hd pc1.hd = pc2.hd AND pc1.model (PC AS pc2)) pc2.model Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

86 Ερώτηµα - Λύση π 7. Βρείτε τα ζευγάρια (µοντέλων) των PCs µε ίδιο επεξεργαστή και µνήµη pc1.model,pc2.model ((PC AS pc1) pc1.ram = pc2.ram AND pc1.speed = pc2.speed AND pc1.model (PC AS pc2)) pc2.model Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

87 π Ερώτηµα - Λύση 8. Όπως το 7, αλλά µε µη διακριτά ζευγάρια δηλαδή (Α,Β)=(Β,Α) pc1.model,pc2.model ((PC AS pc1) pc1.ram = pc2.ram AND pc1.speed = pc2.speed AND pc1.model < pc2.model (PC AS pc2)) Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

88 Βρείτε τους κατασκευαστές που κατασκευάζουν ακριβώς δύο µοντέλα PCs PCM aker π 9. maker,model L eastt w o π ( m ak er (P C M ak er A S m p 1) (P C M ak er A S m p 2 )) LeastT hree π ( m aker (PC M aker A S m p1) (PC M aker A S m p2) (PC M aker A S m p3)) (Product PC) ExactlyTwo LeastTwo - LeastThree m p 1.m ak er = m p 2.m ak er A N D m p 1.m o d el < m p 2.m o d el m p1.m aker = m p2.m aker AN D m p1.m odel < m p2.m odel m p2.m aker = m p3.m aker A N D m p2.m odel < m p3.m odel

89 Παραδείγµατα Παράδειγµα 3 ο Πότες...Μπύρας!!!

90 ΠΡΟΤΙΜΑ(ΠΟΤΗΣ, ΜΠΥΡΑ) ΣΥΧΝΑΖΕΙ(ΠΟΤΗΣ, ΜΑΓΑΖΙ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΜΠΥΡΑ) Παράδειγµα 1. Τους πότες που συχνάζουν σε µαγαζιά που σερβίρουν µπύρα «Guinness» 2. Tα µαγαζιά που σερβίρουν µπύρα «Guinness» ή µπύρα «Leffe Brune» ή και τα δύο 3. Tα µαγαζιά που σερβίρουν µπύρα «Guinness» και µπύρα «Leffe Brune» 4. Tα µαγαζιά που σερβίρουν µόνο µπύρα «Guinness» 5. Μαγαζιά που σερβίρουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές µπύρες. (µόνο µία;) 6. Μαγαζιά που σερβίρουν ακριβώς δύο διαφορετικές µπύρες. 7. Τα µαγαζιά που σερβίρουν µπύρες που προτιµά ο πότης «Δηµήτρης». 8. Τα µαγαζιά που σερβίρουν όλες τις µπύρες που προτιµά ο Δηµήτρης

91 Παραδείγµατα Παράδειγµα 4 ο Κρατήσεις πλοίων µιας επιχείρησης

92 Παρακάτω έχουµε το σχήµα µιας βάσης δεδοµένων για την διαχείριση των κρατήσεων πλοίων µιας επιχείρησης. ΚΡΑΤΗΣΗ Π_id: int Ν_id: int Day:date ΝΑΥΤΙΚΟΣ ID:int Όνοµα: string Ηµεροµηνία_Γεν :date Αξιολόγηση:int ΠΛΟΙΟ ID:integer Όνοµα:string Χρώµα:string

93 Να δηµιουργήσετε τα κατάλληλα ερωτήµατα στην σχεσιακή άλγεβρα προκειµένου να απαντηθούν τα παρακάτω: 1. Βρείτε τα ονόµατα και τις αξιολογήσεις των ναυτικών µε βαθµό αξιολόγησης > Βρείτε τα πλοία που έχουν χρώµα διαφορετικό του πράσινου(green) ή έχουν το όνοµα «THASOS» 3. Βρείτε τα ονόµατα των ναυτικών που έχουν ναυλώσει πλοίο. 4. Βρείτε τα ονόµατα των ναυτικών που έχουν ναυλώσει ένα πλοίο στις Βρείτε τα ονόµατα των ναυτικών που έχουν ναυλώσει το πλοίο µε κωδικό Βρείτε τα ονόµατα των ναυτικών που έχουν ναυλώσει ένα κόκκινο πλοίο. 7. Βρείτε το χρώµα των πλοίων που έχουν ναυλωθεί από τον ναυτικό µε όνοµα Bob. 8. Βρείτε τους κωδικούς των ναυτικών ηλικίας > 20 που δεν έχουν ναυλώσει κόκκινο πλοίο.

94 Ερωτήσεις... Ευχαριστώ!!!

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα. Φροντιστήριο 4 ο

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα. Φροντιστήριο 4 ο Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Φροντιστήριο 4 ο 13-11-2008 Σύνδεση με τα Προηγούμενα (Σχεσιακή) Βάση Δεδομένων ένα σύνολο από σχέσεις (πίνακες) Γραμμές: πλειάδες Στήλες: Γνωρίσματα Βαθμός σχέσης: πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακή Άλγεβρα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα By relieving the brain of all unnecessary work, a good notation sets it free to concentrate on more advanced problems, and,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει έως σήμερα Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε ερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (quering)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε ερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (quering) By relieving the brain of all unnecessary work, a good notation sets it free to concentrate on more advanced problems, and, in effect, increases the mental power of the race. -- Alfred North Whitehead

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει έως σήμερα Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων) ένας μεταφραστής της ΓΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Ανακοινώθηκε το 1 ο Σύνολο Ασκήσεων στη σελίδα του μαθήματος Ημερομηνία Παράδοσης 3/11/2016 2 Τι έχουμε δει έως σήμερα Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Παράδειγμα. Εισαγωγή. Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος. Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος.

Σχεσιακή Άλγεβρα. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Παράδειγμα. Εισαγωγή. Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος. Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος. Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων (µε χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (6 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (6 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (6 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr (Συνέχεια) ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 3/4/2014 2 Περιεχόμενα Συνέχεια στη Σχεσιακή άλγεβρα Συνένωση Θήτα Ισότητας Φυσική Διαίρεση Σύνθετες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (5 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (5 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (5 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Συνέχεια στη Σχεσιακή άλγεβρα Μετονομασία Καρτεσιανό γινόμενο Συνένωση Θήτα Ισότητας Φυσική 26/3/2015 Βάσεις Δεδομένων 2 (Συνέχεια)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδοµένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσµατα

Σχεδιασµός µιας Β. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδοµένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσµατα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Ειδικές Πράξεις. Εκφράσεις. Θεµελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου εδοµένων. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός

Βάσεις εδοµένων. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Ειδικές Πράξεις. Εκφράσεις. Θεµελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου εδοµένων. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Θεµελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου εδοµένων Βάσεις εδοµένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Παύλος Εφραιµίδης pefraimi at ee.duth.gr Στο µάθηµα θα πούµε για Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση.

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση. Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β Σχεδιασµός µιας Β Εισαγωγή ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (κεφ. 3) γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Επέκταση του μοντέλου ΟΣ Κληρονομικότητα Εξειδίκευση/Γενίκευση Περιορισμοί Ιεραρχίες και πλέγματα Συνάθροιση Συνέχεια στο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Σχεσιακή Άλγεβρα Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα. 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis)

Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα. 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis) Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis) Εισαγωγή Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Παύλος Εφραιμίδης. Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Παύλος Εφραιμίδης. Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Στο μάθημα θα πούμε για Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Σχεσιακό Μοντέλο 1 Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις στο Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων. Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα)

Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων. Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα) Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα) Η γλώσσα SQL Η SQL αποτελείται από: DDL (Data Definition Language)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Εκφράσεις. Ειδικές Πράξεις. Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων. Σχεσιακός Λογισμός

Σχεσιακή Άλγεβρα. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Εκφράσεις. Ειδικές Πράξεις. Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων. Σχεσιακός Λογισμός Σχεσιακή Άλγεβρα Παύλος Εφραιμίδης Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός ΣτομάθημαθαπούμεγιαΣχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Πλεξουσάκης Δημήτρης. Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα Δημητράκη Κατερίνα

ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Πλεξουσάκης Δημήτρης. Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα Δημητράκη Κατερίνα ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Πλεξουσάκης Δημήτρης Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα Δημητράκη Κατερίνα Αντιστοίχιση Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων Σχεσιακό μοντέλο ID Customer ID Name 1928 Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σχεσιακός Λογισμός Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Ορισμός Βάσης Δεδομένων Δομή Περιορισμοί

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Ορισμός Βάσης Δεδομένων Δομή Περιορισμοί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Βασικές πράξεις της Σχεσιακής Αλγεβρας Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Ορισμός Βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) θεωρητικές Γλώσσες Ερωτήσεων (Formal Query Languages): Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Θεωρίας Συνόλων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Φροντιστήριο. Βάσεις Δεδομένων Ι

Επαναληπτικό Φροντιστήριο. Βάσεις Δεδομένων Ι Επαναληπτικό Φροντιστήριο Βάσεις Δεδομένων Ι θεωρία 1 Μετατροπή του E-R διαγράμματος σε σχεσιακό. Θεωρία: Γραφικός Συμβολισμός Μοντέλου ER Συμβολισμός Σημασία οντότητα Ασθενής_οντότητα σχέση Προσδιορίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 3: Σχεσιακή Άλγεβρα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 3: Σχεσιακή Άλγεβρα Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 3: Σχεσιακή Άλγεβρα Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 SQL Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι είδαμε μέχρι τώρα Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 SQL 1 Τι είδαμε μέχρι τώρα Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις Σχεσιακό λογισμό (πλειάδων): δηλωτικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός καλών σχεσιακών σχηµάτων Μη τυπικές - γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών µορφών που θα βασίζεται στις συναρτησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 09: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) Ι Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Πληρότητα Σχεσιακή Άλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Πλειάδων Πεδίου Βάσεις εδοµένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις εδοµένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Γιατί σχεσιακό λογισµό; αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισμός 1 Εισαγωγή Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο το σχεσιακό λογισμό πλειάδων 2 Εισαγωγή σχεσιακή άλγεβρα: περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙV Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 2 Σκοπός του 4 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων σύνδεσης η μελέτη ερωτημάτων συνάθροισης 3 Εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός καλών σχεσιακών σχηµάτων Μη τυπικές - γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών µορφών που θα βασίζεται στις συναρτησιακές εξαρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β :

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Η Γλώσσα SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL

Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Τρίτο 1 Περιεχόμενα Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Συνένωση Συναθροιστικές Συναρτήσεις Ομαδοποίηση Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Query-by-Example (QBE)

Query-by-Example (QBE) Φροντιστήριο 8 o Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Πέµπτη, 3 εκεµβρίου 2009 Τι είναι η QBE; Γλώσσα επερωτήσεων σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα Relational Algebra

Σχεσιακή Άλγεβρα Relational Algebra Σχεσιακή Άλγεβρα Relational Algebra Ορίζει ένα σύνολο τελεστών που εφαρμόζονται σε μια ή σε περισσότερες σχέσεις. Οι τελεστές ορίζουν πράξεις οι οποίες διακρίνονται σε Πράξεις μεταξύ συνόλων (σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 2 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: Η μελέτη ερωτημάτων σε μία μόνο σχέση. Εξετάζουμε τους τελεστές επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL. Συνένωση Σχέσεων στην SQL2 (3) Συνένωση Σχέσεων στην SQL2. (Join Relations Feature in SQL)

Περιεχόμενα. Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL. Συνένωση Σχέσεων στην SQL2 (3) Συνένωση Σχέσεων στην SQL2. (Join Relations Feature in SQL) Περιεχόμενα Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Παύλος Εφραιμίδης Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Συνένωση Συναθροιστικές Συναρτήσεις Ομαδοποίηση Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Τρίτο 1 Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισµός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισμός Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο το σχεσιακό λογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακό Μοντέλο. Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακό Μοντέλο. Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισµός Σχεσιακό Μοντέλο Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα (μέρος 2 ο ) - Σχεσιακός Λογισμός Δημητράκη Κατερίνα

Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα (μέρος 2 ο ) - Σχεσιακός Λογισμός Δημητράκη Κατερίνα ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων : Πλεξουσάκης Δημήτρης Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα (μέρος 2 ο ) - Σχεσιακός Λογισμός Δημητράκη Κατερίνα Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή Σύνολο τελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός Υψηλού-επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Σύνολο από προγράµµατα για τη διαχείριση της ΒΔ Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων συστήµατος Σύστηµα Βάσεων Δεδοµένων (ΣΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός Σ Β

Το εσωτερικό ενός Σ Β Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα SQL. Βάσεις Δεδομένων : SQL 1

Η γλώσσα SQL. Βάσεις Δεδομένων : SQL 1 Εισαγωγή Η Γλώσσα SQL Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL Βασικές πράξεις Πράξεις συνόλων Συνενώσεις Συναθροιστικές συναρτήσεις Ομαδοποιήσεις 10/4/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων

Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων Τροποποίηση Βάσης Δεδομένων: Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓXΔ) Τροποποιήσεις 1. Διαγραφή 2. Εισαγωγή 3. Ενημέρωση Οι εντολές αυτές ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ το στιγμιότυπο της βάσης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 106

1 / 106 Σχεσιακή Άλγεβρα Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=154 Άνοιξη 2016 1 / 106 Σχεσιακή άλγεβρα Η σχεσιακή άλγεβρα είναι μια διαδικαστική (procedural) γλώσσα. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Λογικός Σχεδιασμός 1. καλών σχεσιακών σχημάτων. Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων. Γενικές Κατευθύνσεις.

Βάσεις Δεδομένων : Λογικός Σχεδιασμός 1. καλών σχεσιακών σχημάτων. Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων. Γενικές Κατευθύνσεις. Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (relational data model) προτάθηκε από τον E. F. Codd το 1970 Aποτελεί ένα μέσο λογικής δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστής Προβολής - Παράδειγμα. Π Πόλη, Εξάμηνο (Φοιτητές)

Τελεστής Προβολής - Παράδειγμα. Π Πόλη, Εξάμηνο (Φοιτητές) Σχεσιακή Άλγεβρα Προβολή, Επιλογή, Καρτεσιανό Γινόμενο, Ένωση, Διαφορά, Σύνθεση Τελεστών, Μετονομασία, Παραδείγματα Ερωτήσεων, Τομή Συνόλων, Φυσική Σύζευξη 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Η σχεσιακή άλγεβρα (relational

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Σύνδεση Ισότητας (Equi-Join) Θ στην σύνδεση είναι = (=-Join) r r.ai = s.aj s =-σύνδεση του

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β :

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Η Γλώσσα SQL Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=154 Άνοιξη 2014 1 / 88 Σχεσιακή άλγεβρα Η σχεσιακή άλγεβρα είναι μια διαδικαστική (procedural) γλώσσα. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση Σχήµατος. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Κανονικοποίηση Σχήµατος. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Κανονικοποίηση Σχήµατος Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων - Αποσύνθεση (διάσπαση) καθολικού σχήµατος Επιθυµητές ιδιότητες - διατήρηση εξαρτήσεων (F + = F + ) - όχι απώλειες στη

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 16: SQL DML III

Lecture 16: SQL DML III Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 16: SQL DML III SQL Structured Query Language (Chapter 8.5.5-8.6, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στην SQL DML SELECT, FROM, WHERE,

Διαβάστε περισσότερα

SQL Data Manipulation Language

SQL Data Manipulation Language SQL Data Manipulation Language Τελεστής union συνδυάζει subselects τα οποία παράγουν συμβατές σχέσεις γενική μορφή: subselect {union [all] subselect} περιορισμός: τα subselects δεν μπορούν να περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Κανονικές Μορφές Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Κανονικές Μορφές 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ Απωλειών ιατήρηση Εξαρτήσεων Αποφυγή Επανάληψης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Βάσεις Δεδομένων : Κανονικές Μορφές. ηλαδή, i = 1,.., n R i R. Σύντομη επανάληψη αποσύνθεσης.

Κανονικές Μορφές. Βάσεις Δεδομένων : Κανονικές Μορφές. ηλαδή, i = 1,.., n R i R. Σύντομη επανάληψη αποσύνθεσης. Κανονικές Μορφές Σύντομη επανάληψη αποσύνθεσης Βάσεις Δεδομένων 2008-2009 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2008-2009 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Αλγόριθμος Σχεδιασμού Αλγόριθμος Σχεδιασμού Ένας γενικός (θεωρητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Επεξεργασία Ερωτήσεων Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν µια σύντοµη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (ΓΧ )

SQL. Πριν µια σύντοµη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουµε (προγραµµατίσουµε) την εφαρµογή µας χρησιµοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισµού (του σχήµατος) Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα

Σχεσιακός Λογισμός. Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Πλειάδων Πεδίου Βάσεις Δεδομένων 2005-2006 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2005-2006 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Γιατί σχεσιακό λογισμό;

Διαβάστε περισσότερα