Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα"

Transcript

1 1. Χρήσιμες Πληροφορίες Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων Έγγαμοι Ειδικές Περιπτώσεις Εισόδημα Ανηλίκων Αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής της δήλωσης Τρόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης Τρόπος και χρόνος υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων Χρόνος υποβολής όσων συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες και λοιπά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/ Υποβολή δήλωσης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Δηλώσεις αποβιωσάντων Δηλώσεις με επιφύλαξη Αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Συμπληρωματικές-τροποποιητικές Υποβολή δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ Εισοδήματα που αναγράφονται στις δηλώσεις Έντυπα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση Ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε Πρόσθετα στοιχεία που αναγράφονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Εγγραφή υπόχρεου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ Λοιπά θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Δήλωση με Επιφύλαξη Υπολογισμός φόρου Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων Κλίμακα για εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος Κλίμακα για εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων (εισοδήματα Α κατηγορίας) και από κινητές αξίες (Γ κατηγορίας) Συμψηφισμός αρνητικού εισοδήματος Διαφορά εισοδήματος και συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 (αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες) και 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) Μειώσεις φόρου Μείωση φόρου Μισθωτών και συνταξιούχων βάσει αποδείξεων Μείωση φόρου που προκύπτει για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας κατά 200 ευρώ (για τον ίδιο και καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν). Αφορά το συνολικό ποσό φόρου που προκύπτει από όλα τα κλιμάκια Περιπτώσεις μεταφοράς ή μη της μείωσης φόρου στον άλλο σύζυγο Περιπτώσεις μείωσης φόρου που αφορούν τη σύζυγο και μειώνουν το δικό της φόρο Περίπτωση θανάτου Μεταφορά εξόδων ιατρικής περίθαλψης και μείωσης λόγω αναπηρίας στον άλλο σύζυγο Ποσό μειώσεων μεγαλύτερο του φόρου Μειώσεις φόρου στο εισόδημα από ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος Φορολόγηση αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού Εκπτώσεις από το συνολικό ποσό φόρου Προκαταβολή φόρου Καταβολή Φόρου Ημερομηνίες καταβολής φόρου επί ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 34 1

2 Ημερομηνίες καταβολής φόρου επί χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης Έκπτωση επί εφάπαξ καταβολής του φόρου Εκκαθάριση Δηλώσεων Έκδοση Πράξης Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού του φόρου Ειδοποίηση πληρωμής, επιστροφής φόρου Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους Πίνακας 1 - Στοιχεία Φορολογουμένου Συμπλήρωση Πίνακα Πίνακας 2 - Πληροφοριακά Στοιχεία Συμπλήρωση Πίνακα Πίνακας 3 Μείωση φόρου λόγω Αναπηρίας Συμπλήρωση Πίνακα Πίνακας 4 - Φορολογούμενα Εισοδήματα Πίνακας 4Α Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Ειδικά Θέματα Εισοδήματος Μισθωτών Υπηρεσιών. Αφορά εισοδήματα δηλώσεων έως το οικ. έτος (έως χρήση 2013) Τί θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Τι δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Καθαρό Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Καθαρό εισόδημα Αναδρομικών Αποδοχών Χρόνος Απόκτησης Εισοδήματος Αναδρομικές Αποδοχές (χρόνος απόκτησης) Απαλλαγή φόρου εισοδημάτων μισθωτών υπηρεσιών Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών Αυτοτελής φορολόγηση ποσού ασφαλίσματος που καταβάλλεται από ασφαλιστικές εταιρίες στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Πίνακας 4Β Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις Ειδικά Θέματα Γεωργικού Εισοδήματος Συντελεστής Φορολογίας καθαρού γεωργικού εισοδήματος για το οικ. έτος (χρήση 2013) Έννοια Γεωργικού εισοδήματος Χρόνος κτήσης γεωργικού εισοδήματος (γεωργικό έτος) Ακαθάριστο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις Καθαρό Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Ισχύς έως το οικ. έτος (έως χρήση 2013) Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις. Ισχύς έως το οικ. έτος (έως χρήση 2013) Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις. Ισχύς έως το οικ. έτος (έως χρήση 2013) Φορολογία γεωργικού εισοδήματος από το οικ. έτος 2015 σύμφωνα με το Ν.4172/ Έσοδα Αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας Καθαρό κέρδος Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής κερδών αγροτικής εκμετάλλευσης Αγρότες. Ένταξη στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Τήρηση βιβλίων Πίνακας 4Γ Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Ειδικά Θέματα Εισοδήματος Εμπορικών Επιχειρήσεων Έννοια εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων Ακαθάριστα έσοδα Προσδιορισμός καθαρών κερδών 105 2

3 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος Λογιστικός Προσδιορισμός Καθαρού Εισοδήματος Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος (Ίσχυε έως 31/12/2012) Αντικειμενικός προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος (Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2013 έως 31/12/2013, άρθρο 4 παρ. 1 Ν.4110/2013) Τέλος επιτηδεύματος Πίνακας 4Δ Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα Συμπλήρωση Πίνακα Ειδικά θέματα εισοδήματος ελευθέριων επαγγελμάτων (αφορά φορολογικά έτη που αρχίζουν έως 31/12/2013) Έννοια εισοδήματος ελευθέριων επαγγελμάτων Λοιπά εισοδήματα που περιλαμβάνονται στα ελευθέρια επαγγέλματα Χρόνος κτήσης εισοδήματος ελευθέριων επαγγελμάτων Ακαθάριστο Εισόδημα ελευθέρων επαγγελμάτων Καθαρό Εισόδημα ελευθέρων επαγγελμάτων Λογιστικός Προσδιορισμός Εισοδήματος Τεκμαρτός (εξωλογιστικός) προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος (επί μη τήρησης βιβλίων, ανεπάρκειας ή ανακρίβειας) Πίνακας 4E Εισόδημα από ακίνητα Ειδικά Θέματα Εισοδήματος από Ακίνητα (αφορά τις δηλώσεις Οικονομικού Έτους ) Τι θεωρείται εισόδημα από ακίνητα Συντελεστής Φορολογίας στο εισόδημα από μίσθωση ακινήτων Από ποιον αποκτάται το εισόδημα από ακίνητα Αναδρομικά μισθώματα - χρόνος απόκτησης Εκμίσθωση ακινήτου με έπιπλα Τί θεωρείται εισόδημα από γαίες Λοιπές περιπτώσεις εισοδήματος από οικοδομές Σε ποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζεται εισόδημα από ακίνητα και συνεπώς δεν φορολογείται Περιπτώσεις απαλλαγής εισοδήματος ακινήτων από το φόρο Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου που εισφέρεται η χρήση του σε Ο.Ε. από τον εταίρο κύριο του ακινήτου Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο. Απαλλαγή φορολόγησης εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων που δεν έχουν εισπραχθεί Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος (Εκπτώσεις με ή χωρίς δικαιολογητικά) Απαλλαγή φορολόγησης αποζημίωσης που καταβάλλεται στον εκμισθωτή για αποκατάσταση ζημιών στο μίσθιο Πίνακας 4ΣΤ Εισόδημα από Κινητές Αξίες Πίνακας 4Ζ Εισόδημα Αλλοδαπής Προέλευσης Συμπλήρωση Πίνακα Πίνακας 5 - Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Αλλαγές στον Πίνακα Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες (Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) Ποιους αφορούν οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης Νομοθετικό πλαίσιο προσδιορισμού ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Για διαχειριστικές περιόδους μέχρι 31/12/ Για φορολογικά έτη από 1/1/ και μετά Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (Άρθρο 15) Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (Άρθρο 16) Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε συγκεκριμένες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης 170 3

4 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (Άρθρο 17) Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών (Άρθρο 18) Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής (Άρθρο 19) Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (α, β) - Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΚΥΡΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ) Έννοια κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας Έννοια μονοκατοικίας Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης κύριων χώρων κύριας κατοικίας Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης βοηθητικών χώρων κύριας κατοικίας Προσαύξηση αντικειμενικής δαπάνης κύριας κατοικίας Προσαύξηση αντικειμενικής δαπάνης για μονοκατοικίες Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών Μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας κατοικίας εξοχικής ή μη Ακίνητα εκτός αντικειμενικού Συνοπτικός πίνακας υπολογισμού αντικειμενικής δαπάνης κατοικίας Παραδείγματα προσδιορισμού αντικειμενικής δαπάνης ακινήτων (συγκριτικά στοιχεία που ίσχυαν μέχρι το οικ. έτος 2011) Κάτοικοι εξωτερικού με κατοικία και στην Ελλάδα. Δευτερεύουσα κατοικία Κατοικίες που δεν χρησιμοποιούντα κατά οιονδήποτε τρόπο (κενά) Συνιδιοκτησία κατοικίας Ενοίκιο κατοικίας που καταβλήθηκε μεγαλύτερο της αντικειμενικής δαπάνης Συνένωση δύο ή περισσοτέρων διαμερισμάτων του ιδίου ή διαφορετικού ορόφου Τεκμήριο διαβίωσης από φιλοξενούμενο, στην κύρια κατοικία των γονέων του Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (γ) - Ετήσια αντικειμενική δαπάνη Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και Μ.Χ. (μικτής χρήσης) Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων μικτής χρήσης Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων τύπου JEEP Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα θεωρούνται επιβατικά αυτοκίνητα Κατοχή λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης Έξοδος αυτοκινήτου εκτός Ελλάδας Αυτοκίνητο του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο Αυτοκίνητο του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι φοιτητής προστατευόμενο μέλος Αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας Υπολογισμός αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ Μειώσεις ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. λόγω παλαιότητας Μη εφαρμογή (απαλλαγές - εξαιρέσεις) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ Αντικειμενική δαπάνη Ε.Ι.Χ. που ανήκουν σε επιχειρήσεις Περιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ Συγκυριότητα Ε.Ι.Χ Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων και επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Αυτοκίνητα αλλοδαπών επιχειρήσεων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα Αυτοκίνητα επιχειρήσεων των Α.Ν.89/1967 και 378/1968 και του άρθρου 25 Ν.27/ Συγκριτικός πίνακα υπολογισμού τεκμηρίου διαβίωσης και αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. σύμφωνα με τις προηγούμενες και τις νέες διατάξεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα Πίνακας με την Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Οικ. Έτους με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ Οδηγίες - συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από τη Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με τη συμπλήρωση των αυτοκινήτων Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (δ, δα) - Σκάφη αναψυχής και αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής Υπολογισμός αντικειμενικής δαπάνης σκάφους αναψυχής 207 4

5 Μειώσεις αντικειμενικής δαπάνης για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης Μειώσεις της τεκμαρτής δαπάνης σκαφών αναψυχής λόγω παλαιότητας Ακινησία στα σκάφη αναψυχής Πρόσωπο που βαρύνει η αντικειμενική δαπάνη σκάφους αναψυχής Σκάφη αναψυχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού Σκάφη εταιρειών Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Αλλοδαπών επιχειρήσεων Σκάφη επαγγελματικής χρήσης Σκάφη με ερασιτεχνική άδεια αλιείας Αγορά και κατοχή κωπήλατης βάρκας Αγορά ή πώληση σκάφους αναψυχής εντός του έτους Κατάργηση απαλλαγής για ένα σκάφος μέχρι 10 μέτρα Πίνακας αντικειμενικής δαπάνης σκαφών Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από τη Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με τη συμπλήρωση των σκαφών αναψυχής Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (ε) - Αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα Ε.Ι.Χ. με εξαίρεση την ακινησία, παλαιότητα και για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (στ) - Δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για δεξαμενές κολύμβησης Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (ζ) - Δίδακτρα Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (η) - Αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου Περιορισμός αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών για συνταξιούχους άνω των 65 ετών Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή και δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα Αμφισβήτηση ποσού αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης Υπόχρεοι που μπορούν κατ αρχήν να αμφισβητήσουν την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης Προσθήκη διαφοράς μεταξύ αντικειμενικής και πραγματικής δαπάνης διαβίωσης Συμπλήρωση Πίνακα Δαπάνες Απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) Δαπάνη που καταβάλλατε για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. Οχημάτων Δαπάνη που καταβάλλατε για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής κ.λπ. σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών Δαπάνη που καταβάλλατε για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από ευρώ Δαπάνη που καταβάλλατε για την αγορά ακινήτων ή για τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών, καθώς και για την ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης Δαπάνη που καταβάλλατε για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών (εκτός προς το Δημόσιο κ.λπ.) Δαπάνη που καταβάλλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ Πίνακας 6 - Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη Συμπλήρωση κωδικών Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 01/01/ Συμπλήρωση κωδικών Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την 01/01/ Συμπλήρωση κωδικών Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ

6 Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο (άρθρο 6 Κ.Φ.Ε.) Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες που φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (άρθρο 13 Κ.Φ.Ε.) Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 14 Κ.Φ.Ε.) Τι δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παρ. 4 άρθρου 45 Κ.Φ.Ε.) Λοιπές περιπτώσεις αμοιβών και χρηματικών ποσών που δεν θεωρούνται εισόδημα Συμπλήρωση κωδικών Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών Ν.27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα Συμπλήρωση κωδικών Τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής προέλευσης Συμπλήρωση κωδικών Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς (παρ. 2 άρθρο 29 N.3986/2011) Συμπλήρωση κωδικών Επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ." Συμπλήρωση κωδικών Καθαρά κέρδη από εταιρίες κ.λπ. που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 Κ.Φ.Ε Συμπλήρωση κωδικών Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των περ.3 κ 5 και στα καθαρά κέρδη της περ Συμπλήρωση κωδικών Καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) Συμπλήρωση κωδικών Αγροτικές ενισχύσεις (επιδοτ., αποζημ., οικον. ενισχ. κ.λπ.) εκτός αυτών επί της παραγωγής Συμπλήρωση κωδικών 811 έως 816. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας Συμπλήρωση κωδικών 817 έως 823. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό Συμπλήρωση κωδικών , Ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος Συμπλήρωση κωδικών Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία, κατοικία παιδιών που σπουδάζουν και περ Συμπλήρωση κωδικών Δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών κ.λπ Συμπλήρωση κωδικών Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κ.λπ Συμπλήρωση κωδικών Επαναπατρισμός κεφαλαίων (άρθρο 18 Ν.3842/2010) Συμπλήρωση κωδικών Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο Συνοπτικός Οδηγός υπολογισμού Αντικειμενικών Δαπανών (τεκμηρίων) οικ. έτους Συσχετισμός διατάξεων παρ. 3 άρθρου 48 Κ.Φ.Ε. περί προσαύξησης περιουσίας και άρθρου 19 Κ.Φ.Ε. διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Προσαύξηση περιουσίας σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 48 σε συνδυασμό με άρθρο 19 Ν.2238/ Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Πίνακας 7 - Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο Κυριότερες μεταβολές πίνακα 7 Εντύπου Ε Εκπτώσεις δαπανών - Μειώσεις από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο Συμπλήρωση Πίνακα Πίνακας 8 - Προκαταβληθέντες - Παρακρατηθέντες Φόροι Μεταβολές πίνακα 8 Εντύπου Ε Συμπλήρωση Πίνακα Πίνακας 9 - Στοιχεία Προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν Συμπλήρωση Πίνακα Ειδικά θέματα για τα προστατευόμενα μέλη του Πίνακα

7 Κωδικοί Πίνακας 10 - Στοιχεία από το φάκελο του Φορολογούμενου (συμπληρώνεται από την υπηρεσία) Πίνακας 11 - Στοιχεία για την επιστροφή του φόρου ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους Γενικά Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου Ε Συνιδιοκτήτης ή συνεπικαρπωτής Υπεκμίσθωση ακινήτων Τον υποπίνακα II "Ακίνητα που το 2013 είναι ημιτελή, ή μεταβιβάστηκαν, ή αποκτήθηκαν από αγορά-κληρονομιά-δωρεά-γονική παροχή, κ.λπ.", τον συμπληρώνουμε στις ακόλουθες περιπτώσεις: ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικο νομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Υπόχρεοι υποβολής Ποιοι υποβάλλουν το έντυπο Ε Πώς και πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ε Συμπλήρωση Πινάκων Πίνακας Α: Στοιχεία Φορολογούμενου Πίνακας Β: Στοιχεία Κ.Φ.Α.Σ. εκδοθέντα στη χρήση Πίνακας Γ: Λοιπά στοιχεία επιχείρησης Πίνακας Δ: Στοιχεία δηλούντος και υπευθύνου για τη συμπλήρωση του εντύπου και τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης Πίνακας Ε: Στοιχεία για ενοίκια που καταβλήθηκαν και επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν - δωρεάν παραχώρηση Πίνακας ΣΤ: Επιχειρήσεις - ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Β κατηγορίας Επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφικά) Μικτές επιχειρήσεις Ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ Πίνακας Ζ: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με βιβλία Β κατηγορίας και ελεύθερων επαγγελματιών Πίνακας Η: Γενικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ Πίνακας Θ: Αναλυτικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ Πίνακας Ι: Ακαθάριστα έσοδα & καθαρά κέρδη με βάση το άρθρο 15 Ν.3296/2004 για περαίωση χωρίς έλεγχο (Για επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες άρθρο 14 Ν.3296/2004) Επιχειρήσεις αμιγώς πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, μικτές επιχειρήσεις μόνο για τον κλάδο πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, για τον κλάδο αυτό Πίνακας ΙΑ: Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία Πίνακας ΙΒ: Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα Πίνακας ΙΓ: Αναλυτική Κατάσταση Προσδιορισμού Καθαρών Κερδών Τεχνικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Πίνακας ΙΔ: Αναγραφή στοιχείων Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ), αυτοκινήτων Δ.Χ., Ενοικιαζομένων δωματίων κ.λπ., πλανοδίων λιανοπωλητών κ.λπ Επισημάνσεις για τον Πίνακα ΙΔ Σημειώσεις φορολογουμένου 374 7

8 5. ΕΝΤΥΠΟ Ε9 - Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου Γενικά στοιχεία Υποβολή Ε9 ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο Συμπλήρωση δήλωσης βάσει της πραγματικής κατάστασης των ακινήτων Επιφάνεια ακινήτου μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον τίτλο κτήσης Ηλεκτρονική Υποβολή Αποβιώσαντες Παύση εργασιών Νομικών Προσώπων Απόρρητο δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) Χορήγηση στοιχείων περιουσιακής κατάστασης σε πιστωτές για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων βάσει του Ν.3869/ Υπόχρεοι υποβολής Από ποιον αναγράφονται τα ακίνητα Χρόνος υποβολής Τρόπος υποβολής Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο Χειρόγραφη Υποβολή Συμπλήρωση σημειώσεων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Υποβολή δήλωσης για πρώτη φορά Εισαγωγή ακινήτου Διαγραφή ακινήτου Μεταβολή στοιχείων ακινήτου (Τρόπος αναγραφής ακινήτων) Διαδικασία Διόρθωση τροποποίηση δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) Συμπλήρωση 1ης σελίδας εντύπου Ε Πίνακας 1 Βασικές Επισημάνσεις Συμπλήρωση Πίνακα 1 Εντύπου Ε Συμπλήρωση Πίνακα 2 Εντύπου Ε Φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κ.Φ.Ε. Ν.4172/ Κατηγορίες εισοδήματος (άρθρο 7) Διάκριση Εισοδήματος (άρθρο 5) Φορολογικό έτος (άρθρο 8) Ταύτιση φορολογικού έτους με το ημερολογιακό έτος Κατάργηση υπερδωδεκάμηνης χρήσης Έναρξη παύση εργασιών στη διάρκεια του έτους Χρόνος κτήσης εισοδήματος Υποκείμενα του φόρου Φορολογία του παγκόσμιου εισοδήματος Φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος Πότε ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος Φορολογία Φυσικών Προσώπων Φόρος Εισοδήματος Εξαρτώμενα μέλη (προστατευόμενα μέλη) Εισόδημα ανήλικων τέκνων που προστίθεται στο εισόδημα του γονέα Εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (άρθρο 12 Ν.4172/2013) Εργασιακή σχέση για σκοπούς φορολογίας Ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία Παροχές σε είδος (άρθρο 13 Ν.4172/2013) Κάθε παροχή σε είδος συνυπολογίζεται στο εισόδημα Παραχώρηση οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο Δάνειο σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών Παραχώρηση κατοικίας Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 14 Ν.4172/2013) Δεν υπολογίζονται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών Κατηγορίες εισοδήματος μισθωτής εργασίας και συντάξεων που απαλλάσσονται του φόρου 417 8

9 Συντελεστής φορολογίας στο εισόδημα από μισθωτές εργασίες και συντάξεις (άρθρο 15) Κλίμακα φορολογίας στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού Εφάπαξ αποζημιώσεις Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων Αύξηση φορολογητέου εισοδήματος πρώτου κλιμακίου σε κατοίκους μικρών νησιών Παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις (άρθρο 59) Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά Χρόνος απόδοσης του φόρου Μειώσεις φόρου Μείωση φόρου κατά ευρώ (άρθρο 16) Πρόσθετη μείωση φόρου (άρθρο 17) Μείωση φόρου λόγω ιατρικών δαπανών (άρθρο 18) Μείωση φόρου για δωρεές (άρθρο 19) Δεν μειώνεται ο φόρος σε φορολογούμενους με φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος (άρθρο 20) Υπολογισμός φόρου που υπολογίζεται με βάση την ετήσια δήλωση (εκπτώσεις παρακρατηθέντων-προκαταβληθέντων φόρων) Πίστωση φόρου αλλοδαπής Εισόδημα Κεφαλαίου (άρθρο 35 Ν.4172/2013) Μερίσματα Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων Παρακράτηση φόρου μερισμάτων Απόδοση φόρου μερισμάτων Τόκοι Φορολόγηση εισοδήματος από τόκους Παρακράτηση φόρου τόκων Απόδοση φόρου μερισμάτων Δικαιώματα (royalties) Φορολόγηση Δικαιωμάτων Παρακράτηση φόρου Απόδοση φόρου δικαιωμάτων Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες Παρακράτηση φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης Εισόδημα Ακινήτων (άρθρο 39) Έννοια εισοδήματος ακινήτων Αποτίμηση εισοδήματος σε είδος, ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα ακινήτων Συντελεστής φορολογίας Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου Φορολογία Υπεραξίας από Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας Υπαγωγή σε φορολογία της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Έννοια και προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Προσδιορισμός τιμής κτήσης μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Αξία ψιλής κυριότητα, επικαρπίας, χρησικτησίας, προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου Τιμή πώλησης μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Προσδιορισμός του χρόνου κτήσης Συντελεστής φορολογίας υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Παρακράτηση φόρου και απόδοση του φόρου υπεραξίας Υποβολή Δήλωσης και Απόδοση φόρου υπεραξίας Μεταβίβαση τίτλων 433 9

10 Φορολογία εισοδήματος υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων Έννοια παράγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων Προσδιορισμός Υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων Απαλλαγή κεφαλαιακών κερδών από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Υπεραξία εισφοράς ενεργητικού Απαλλαγή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατοίκων σε κράτη με σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Συντελεστής φορολογίας Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων μεταβίβασης τίτλων Προσδιορισμός Κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει του Ν.4172/ Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Προσδιορισμός κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα Έννοια επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρο 21 Ν.4172/2013) Έκπτωση δαπανών Δαπάνες που δεν εκπίπτουν Έκπτωση Αποσβέσεων σύμφωνα με το Ν.4172/ Αποτίμηση Αποθεμάτων Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων ( Εξωλογιστικός προσδιορισμός ) Συντελεστές Φορολογίας (άρθρο 29) Συντελεστής Φορολογίας κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Συντελεστής φορολογίας κερδών από αγροτική δραστηριότητα Προσαύξηση περιουσίας συντελεστής φορολογίας Απαλλαγή φορολογίας μικρών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχ/κή δραστηριότητα Φυσικών Προσώπων (άρθρο 69) Προκαταβολή φόρου στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας Προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων, μηχανικών Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές Δικηγόρων Προκαταβολή φόρου 15% στις αμοιβές δικηγόρων Προκαταβολή φόρου στα μερίσματα δικηγορικών συλλόγων, ταμείων συνεργασίας ή διανεμητικών λογαριασμών Απόδοση προκαταβλητέου φόρου από τους δικηγορικούς συλλόγους Μείωση Προκαταβολής Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (άρθρο 67 Ν.4172/2013 και Ν.4174/2013) Υπόχρεοι υποβολής Χρόνος υποβολής δηλώσεων Υποβολή κοινής δήλωσης από συζύγους Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Δηλώσεις με επιφύλαξη (άρθρο 20 Ν.4174/2013) Αλφαβητικό Ευρετήριο

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 6.55 Κωδικοί 787 788: Ανάλωση κεφαλαίου Σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνετε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΗΛΟΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 8270

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015»

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» 1 Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Τροποποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Στις πρώτες 6 σελίδες κάνουμε μια ανάλυση του προτεινόμενου φορολογικού νομοσχεδίου για το 2013 και στις υπόλοιπες 14 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1» «INCOM TAX-ANALYSIS OF TAX FORM E1» ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Εισηγητής ΤΕΙ Πειραιά

Επιβλέπων «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1» «INCOM TAX-ANALYSIS OF TAX FORM E1» ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Εισηγητής ΤΕΙ Πειραιά ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Επιβλέπων «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1» «INCOM TAX-ANALYSIS OF TAX FORM E1» ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Εισηγητής ΤΕΙ Πειραιά ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Α.Μ:13090 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3842 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 58 20100423 Τέθηκε σε ισχύ: 23.04.2010 Ημ.Υπογραφής: 22.04.2010 Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 203 Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από //202 έως 3/2/202 Η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2011

Φορολογικός Οδηγός 2011 Γραφείο Καράµπελα Ε.Π.Ε. Λ.Συγγρού 78 Αθήνα Τηλ 210 9210030 210 9247053 Φαξ 210 9221932 Ιστοσελίδα: www.taxnet.gr e-mail: info@taxnet.gr Φορολογικός Οδηγός 2011 2011 TaxNet Οι αλλαγές που επέφερε η ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 2015

Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 2015 Στις αποδείξεις που πρέπει να διαθέτουν για το 2014 ΜΟΝΟ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» Από το έντυπο Ε2 με τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας περνά η ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Τα κενά ακίνητα, τα παραχωρημένα σε τέκνα και οι συνιδιοκτησίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΩΠΟΥ (3) (για κατάθεση αίτηση ή παραλαβή τελική διοικητική πράξη ) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται E mail: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2012 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: "Αποκλεισμός αναδυόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 13-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :...2/69951... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...25.6.2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 19/7/2011... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα