ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS

2 Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή ποιότητα και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Περιεχόμενα: 1. Υπηρεσίες Marketing 1.1. Σχεδιασμός και Διαχείριση Διαδικτυακού Marketing 1.2. Persnal Marketing Cach 2. Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης 2.1. Persnal Business Caching 2.2. Persnal Business Caching StartUp (Νέες Επιχειρήσεις) 2.3. Persnal Business Caching Plus 3. Ολοκληρωμένο πακέτο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Δημιουργήστε σε συνεργασία με ειδικό σύμβουλο το πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνεται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης σας. Page 2 f 8

3 1.1 Σχεδιασμός και Διαχείριση Διαδικτυακού Marketing Περιγραφή Υπηρεσίας: Ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής και προώθησης της εταιρίας μέσω διαδικτύου. Δημιουργούμε, αναβαθμίζουμε και υποστηρίζουμε την παρουσία σας στο διαδίκτυο μέσω των scial media και διαδικτυακής καμπάνιας. Δημιουργία στρατηγικής προβολής & προώθησης της επιχείρησής σας. Υπηρεσίες Internet Marketing σε κοινωνικά δίκτυα (Facebk, Twitter, Linkedin, Yutube, Slideshare, Blgs, Frums). Πλήρης διαχείριση του Internet Marketing της επιχείρησης για την εξαγωγή συνολικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Δημοσιότητα & Εταιρική Επικοινωνία. Προωθητικές Ενέργειες (π.χ. Διαφημιστικές καμπάνιες Ggle Adwrds). Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και ενδυνάμωση του brand name της εταιρείας. Αύξηση κέρδους, φήμης και κύρους της εταιρίας. Διεύρυνση της αγοράς μέσω προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών σε νέα κανάλια. Διεύρυνση της αγοράς γεωγραφικά σε νέες πόλεις ή και χώρες. Αριθμός συναντήσεων: Μια συνάντηση ανά μήνα. Τιμή πακέτου: 250 ευρώ για τον σχεδιασμό και 100 ευρώ/μήνα. Επιπλέον Υπηρεσία: Κατασκευή ιστοσελίδας παρουσίασης της εταιρείας. Κόστος 500 ευρώ (περιλαμβάνεται η αγορά του dmain name και της φιλοξενίας της ιστοσελίδας για 2 χρόνια και Ggle Adwrds αξίας 100 ). Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας. Λογαριασμοί σε όλα τα scial media και διαχείριση αυτών. Δημιουργία και παρακολούθηση μέσω στατιστικών στοιχείων καμπάνιας Ggle Adwrds. Εξάμηνη μελέτη με προτεινόμενες δράσεις εταιρικής παρουσίας στο διαδίκτυο. Page 3 f 8

4 1.2 Persnal Marketing Cach Περιγραφή Υπηρεσίας: Ολοκληρωμένο πλάνο μάρκετινγκ μέσω του συνόλου των διαθέσιμων καναλιών και παρακολούθηση αυτού. S.W.O.T. ανάλυση. Πρόγραμμα δράσης - Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ. Προϋπολογισμός και Χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές (πχ έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος). Δημιουργία στρατηγικής προβολής & προώθησης της επιχείρησής. Υπηρεσίες Internet Marketing σε κοινωνικά δίκτυα (Facebk, Twitter, Linkedin, Yutube, Slideshare, Blgs, Frums). Αναγνώριση των επιθυμιών και αναγκών των πελατών. Ενδυνάμωση του brand name της εταιρείας. Αύξηση της ζήτησης για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Αναγνώριση των ανταγωνιστών και αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Αναγνώριση νέων ή δυνητικών πελατών. Έλεγχος εάν οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αριθμός συναντήσεων: Χωρίς περιορισμό. Τιμή πακέτου: 400 ευρώ για τον σχεδιασμό και 150 ευρώ/μήνα. Επιπλέον Υπηρεσία: Κατασκευή ιστοσελίδας παρουσίασης της εταιρείας. Κόστος 500 (περιλαμβάνεται η αγορά του dmain name και της φιλοξενίας της ιστοσελίδας για 2 χρόνια και Ggle Adwrds αξίας 100 ). Ετήσιο ολοκληρωμένο Marketing Plan και παρακολούθηση δεικτών αυτού μέσω δίμηνων γραπτών αναφορών. Σχεδιασμός και διαχείριση προωθητικών ενεργειών (λογαριασμοί scial media, διαφημιστικά κείμενα, Ggle Adwrds κτλ). Εξάμηνη μελέτη με προτεινόμενες δράσεις εταιρικής παρουσίας στο διαδίκτυο. Page 4 f 8

5 2.1 Persnal Business Caching Περιγραφή Υπηρεσίας: Τριμηνιαία παρακολούθηση της πορείας της εταιρίας σε επίπεδο εσόδων/εξόδων από ειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Ταμειακός Προγραμματισμός - Cash Flw (επίβλεψη). Ανάλυση & Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, σε τριμηνιαία βάση. Διερεύνηση βέλτιστων οικονομικών συμφωνιών. Ετήσιο Business Plan. Αποτύπωση πραγματικής κατάστασης επιχείρησης. Άμεσος έλεγχος προϋπολογισμού και χρήση του ως εργαλείο υλοποίησης επιχειρηματικών στόχων. Αποφυγή προβλημάτων ρευστότητας λόγω έγκαιρης διάγνωσης τους και προσπάθεια άμεσης επίλυσης αυτών. Μείωση σταθερών εξόδων. Αριθμός συναντήσεων: Μια συνάντηση ανά μήνα και ετήσια κεντρική παρουσίαση του Business Plan. Τιμή πακέτου: 80 ευρώ/μήνα. Τρίμηνη γραπτή αναφορά ταμειακού προγραμματισμού Ετήσιο Business Plan Page 5 f 8

6 2.2 Persnal Business Caching StartUP (νέες επιχειρήσεις) Περιγραφή Υπηρεσίας: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και τριμηνιαία παρακολούθηση της πορείας της εταιρίας σε επίπεδο εσόδων/εξόδων από ειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο Αρχική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Ετήσιο Business Plan. Ταμειακός Προγραμματισμός - Cash Flw (επίβλεψη). Ανάλυση & Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, σε τριμηνιαία βάση. Οριοθέτηση βασικών τιμών βιωσιμότητας της επιχείρησης. Αναγνώριση και καταγραφή σταθερών εξόδων. Αποτύπωση πραγματικής κατάστασης επιχείρησης. Άμεσος έλεγχος προϋπολογισμού και χρήση του ως εργαλείο υλοποίησης επιχειρηματικών στόχων. Αποφυγή προβλημάτων ρευστότητας λόγω έγκαιρης διάγνωσης τους και προσπάθεια άμεσης επίλυσης αυτών. Αριθμός συναντήσεων : Τρεις συναντήσεις για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Μια ανά μήνα και ετήσια κεντρική παρουσίαση του Business Plan Τιμή πακέτου : 200 ευρώ + 80 ευρώ/μήνα. Αρχική μελέτη βιωσιμότητας. Τρίμηνη γραπτή αναφορά ταμειακού προγραμματισμού. Ετήσιο Business Plan. Page 6 f 8

7 2.3 Business Caching Plus Περιγραφή Υπηρεσίας: Ολοκληρωμένη παρακολούθηση εταιρίας τόσο σε επίπεδο εσόδων/εξόδων όσο και σε επίπεδο αναπτυξιακής πολιτικής και επενδύσεων από ειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εξόδων της επιχείρησης. Ανάλυση αριθμοδεικτών. Ανάλυση νεκρού σημείου (τρέχον και διαχρονικά). Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σύνταξη και υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων σε πιθανά προγράμματα επιδότησης. Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας. Σύνταξη Προβλεπόμενων Ταμειακών Ροών και έλεγχος Πραγματικού-Προϋπολογιστικού. Υπηρεσίες Πληροφόρησης / Κερδοφορίας κατά Τομέα. Άμεση ενημέρωση, αξιολόγηση και δωρεάν υποβολή προτάσεων σε όλα τα προγράμματα επιδότησης (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΓΓΕΤ, Τραπεζικά Ιδρύματα κτλ). Συνεχής καταγραφή χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και παρουσίαση αυτών με σκοπό την βελτιστοποίηση της ρευστότητας της επιχείρησης. Εντοπισμός περιοχών σπατάλης της επιχείρησης. Ανάλυση εσόδων της επιχείρησης με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Μείωση κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας την ανταγωνιστικότητα της. Αριθμός συναντήσεων: Χωρίς περιορισμό. Τιμή πακέτου: 150 ευρώ/μήνα. Υποβολές επενδυτικών προγραμμάτων, αιτήσεων κτλ. Δίμηνη γραπτή αναφορά ταμειακού προγραμματισμού, κερδοφορίας και ελέγχου. Page 7 f 8

8 3. Ολοκληρωμένο πακέτο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Περιγραφή Υπηρεσίας: Ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική παρακολούθηση και στρατηγική προβολής και προώθησης της εταιρίας μέσω διαδικτύου. Ανάλυση αριθμοδεικτών χρηματοοικονομικών δεικτών της επιχείρησης. Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων. Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας. Σύνταξη Προβλεπόμενων Ταμειακών Ροών και έλεγχος Πραγματικού-Προϋπολογιστικού. Δημιουργία στρατηγικής προβολής & προώθησης της επιχείρησής σας. Πλήρης διαχείριση του Internet Marketing της επιχείρησης (Facebk, Twitter, Linkedin, Yutube, Slideshare, Blgs, Frums, Ggle Adwrds). Άμεση ενημέρωση, αξιολόγηση και δωρεάν υποβολή προτάσεων σε όλα τα προγράμματα επιδότησης (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΓΓΕΤ, Τραπεζικά Ιδρύματα κτλ). Συνεχής καταγραφή χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και παρουσίαση αυτών με σκοπό την βελτιστοποίηση της ρευστότητας της επιχείρησης. Μείωση κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας την ανταγωνιστικότητα της. Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και ενδυνάμωση του brand name της εταιρείας. Διεύρυνση της αγοράς μέσω προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών σε νέα κανάλια. Αριθμός συναντήσεων: Μια συνάντηση ανά μήνα. Τιμή πακέτου: 500 ευρώ ευρώ/μήνα. Υποβολές επενδυτικών προγραμμάτων, αιτήσεων κτλ. Δίμηνη γραπτή αναφορά ταμειακού προγραμματισμού, κερδοφορίας και ελέγχου. Λογαριασμοί σε όλα τα scial media και διαχείριση αυτών. Εξάμηνη μελέτη με προτεινόμενες δράσεις εταιρικής παρουσίας στο διαδίκτυο. Page 8 f 8