Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει"

Transcript

1 Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, Δράμα 2 Τομέας Λιβαδοπονίας, Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Περίληψη Η μελέτη των αλλομετρικών σχέσεων μπορεί να εξηγήσει την ανταγωνιστική ικανότητα διαφορετικών ειδών που αναπτύσσονται σε μείξη. Ο τρόπος ανάπτυξης του υπέργειου μέρους των φυτών μετρήθηκε σε 1:1 μείξη Medicago sativa με Festuca arundinacea. Το πείραμα διεξήχθη στη Δράμα, σε ημίξηρο κλίμα και άγονο έδαφος, χωρίς λίπανση την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου των ετών 1996 και Εφαρμόστηκαν δύο επίπεδα υδατικής δίαιτας: Α) με συμπληρωματική άρδευση Β) μόνο με το νερό της βροχής. Μετρήθηκαν η φυλλική επιφάνεια, το ξηρό βάρος των φύλλων και των βλαστών σε αμιγή και εν μείξει καλλιέργεια. Υπολογίστηκαν οι αλλομετρικές σχέσεις: συντελεστής φωτοσυνθετικής επιφάνειας (LAR), αναλογία βάρους φύλλων (LWR) και το ειδικό βάρος των φύλλων (SLW). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάπτυξη των φυτών μόνο με το νερό της βροχής μείωσε το συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας σε σχέση με την υπό άρδευση ανάπτυξή τους κατά τη θερινή περίοδο. Η εν μείξει καλλιέργεια επηρέασε το συντελεστή μόνο υπό άρδευση αλλά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε είδος φυτού. Υπό την επίδραση της μείξης αυξήθηκε ο LAR στη Festuca arundinacea και μειώθηκε στη Medicago sativa. Λέξεις κλειδιά: Medicago sativa, Festuca arundinacea, μείξη, ξηρασία, αλλομετρικές σχέσεις. Εισαγωγή Τα φυτά που αναπτύσσονται μαζί, στο ίδιο περιβάλλον, ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους φωτός, νερού και θρεπτικών ουσιών και έτσι η απόδοσή τους εξαρτάται από την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών ειδών στα μίγματα είναι περισσότερο πολύπλοκος από τις μονοκαλλιέργειες, διότι τα διαφορετικά είδη διαφέρουν ως προς τις ανάγκες τους σε πόρους, έχουν διαφορετικό τρόπο αύξησης, αντιδρούν διαφορετικά στις διάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος και τροποποιούν το περιβάλλον το ένα φυτό για το άλλο (Firbank and Watkinson 1990). Ο ανταγωνισμός για το φως γίνεται στο υπέργειο μέρος του φυτού και επηρεάζεται από τον τρόπο ανάπτυξης του φυτοκαλύματος. Γι αυτό σημαντικό παράγοντα για την αύξηση και την ανταγωνιστική ικανότητα των φυτών αποτελεί η κατανομή των φωτοσυνθετικών προϊόντων κατά την διάρκεια της αύξησης σε φύλλα ή στηρικτικούς ιστούς. Κανονικά ο σχετικός ρυθμός αύξησης δύο διαφορετικών φυτικών μερών του φυτού είναι ανάλογος και ο λόγος τους ονομάζεται «αλλομετρική σταθερά». Η αλλομετρική σταθερά είναι συνήθως διάφορη από τη μονάδα, αλλάζει με τον χρόνο και υπό την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος, όπως έλλειψη νερού (Νοϊτσάκης 1988, Pereira 1995). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των αλλομετρικών σταθερών στο υπέργειο μέρος φυτών που αναπτύσσονται σε ξηρασία και εν μείξει. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 411

2 Μ.Γ. Λαζαρίδου και Β. Νοϊτσάκης Υλικά και μέθοδοι Το πείραμα εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1995 σε αγροτεμάχιο του Ινστιτούτου Καπνού Δράμας, με γεωγραφικό πλάτος Β, γεωγραφικό μήκος Α και υψόμετρο 130 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 15,2 0 C και το ετήσιο θερμομετρικό εύρος 21,5 0 C. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 589,4 mm. Η ξηρή περίοδος διαρκεί από μέσα Ιουλίου έως και τον Σεπτέμβριο. Το κλίμα είναι Μεσογειακό ημίξηρο, με υπόροφο μέτριο ψυχρό και έδαφος ιλυοπηλώδες. Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:medicago sativa L. var. Υliki (μηδική), και Festuca arundinacea Schreb. cv festorina (φεστούκα). Η αναλογία μείξης ήταν, 1:1 με βάση τις προτεινόμενες ποσότητες σπόρου για τις αμιγείς καλλιέργειες των δύο ειδών (Chamblee and Collins 1988). Οι χειρισμοί ως προς το είδος καλλιέργειας ήταν: αμιγής καλλιέργεια Medicago sativa (ΜΜ), αμιγής καλλιέργεια Festuca arundinacea (), μείξη (ΜΧ) σε αναλογία 1:1 στην οποία συμμετείχαν Medicago sativa (ΜF) και Festuca arundinacea (FΜ). Εφαρμόστηκαν δύο επίπεδα υδατικής δίαιτας. Α. Άρδευση με τεχνητή βροχή, μέχρι του σημείου της υδατοϊκανότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα (χειρισμός άρδευσης). Ο έλεγχος για το επίπεδο υγρασίας του εδάφους γινόταν με τενσιόμετρα, τοποθετημένα σε τυχαία σημεία. Β. Μόνο το νερό της βροχής (υπό βροχή χειρισμός). Η συγκομιδή γινόταν κάθε 20 ημέρες περίπου, την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, των ετών 1996 και Η απόληψη της παραγωγής έγινε με κοπή σε ύψος 3cm από την επιφάνεια του εδάφους, σε όλη την πειραματική επιφάνεια. Δείγματα από κάθε χειρισμό διαχωρίστηκαν σε βλαστούς και φύλλα και ξηράθηκαν σε θερμοκρασία 75 0 C για 48 ώρες. Η μέτρηση της φυλλικής επιφάνειας έγινε με τη συσκευή μέτρησης της φυλλικής επιφάνειας Delta-T-Devices. Οι πειραματικές επιφάνειες ήταν διαστάσεων mxm, πλήρως τυχαιοποιημένες, με 4 επαναλήψεις για κάθε χειρισμό. Οι αλλομετρικές σταθερές που υπολογίστηκαν είναι (Beadle 1993): 1. Συντελεστής φωτοσυνθετικής επιφάνειας LAR (Leaf Area Ratio). Παριστά την αναλογία της επιφάνειας των ιστών που φωτοσυνθέτουν προς το σύνολο του υπέργειου βάρους του φυτού και αποτελεί μια ένδειξη κατανομής των προϊόντων φωτοσύνθεσης στα φύλλα προς όλο το φυτικό ιστό. Υπολογίστηκε με τον τύπο: LAR LA (dm 2 g -1 ) W όπου LA, η φυλλική επιφάνεια και W, το ξηρό βάρος του φυτού. 2. Αναλογία βάρους φύλλων LWR (Leaf Weight Ratio). Δείχνει την πυκνότητα του φυλλώματος με βάση το βάρος του φυτού. Υπολογίστηκε με τον τύπο: LAR LA W όπου: LW το ξηρό βάρος των φύλλων και W το ξηρό βάρος του φυτού. 3. Το ειδικό βάρος των φύλλων SLW (Specific Leaf Weight) είναι η φυλλική επιφάνεια προς το ξηρό βάρος των φύλλων. Το ειδικό βάρος των φύλλων σχετίζεται θετικά με το πάχος του φύλλου. Υπολογίστηκε με τον τύπο: SLW LW LA (g m -2 ) όπου: LW ξηρό βάρος φύλλου και LA η φυλλική επιφάνεια. 412 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Αποτελέσματα και συζήτηση Σ επίπεδο φυτού, ο LAR ως δείκτης της μεταβολής της φωτοσυνθετικής επιφάνειας ανά μονάδα συνολικού βάρους του φυτού (μη συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου μέρους) φαίνεται να διατηρήθηκε μάλλον σταθερός στη M. sativa υπό άρδευση ενώ στην αμιγή F. arundinacea εμφάνισε μια αυξητική τάση από την αρχή της περιόδου (Εικόνα 1α). Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές στη φυλλική επιφάνεια (L A ) ανά μονάδα βάρους φυτού (W) της M. sativa κατά το μάλλον ή ήττον είναι μικρές καθ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων ενώ στη F. arundinacea παρατηρήθηκε αύξηση της φυλλικής επιφάνειας ανά μονάδα βάρους φυτού. Υπό βροχή οι τιμές του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας στη M. sativa μειώθηκαν εντός της βλαστικής περιόδου (Εικόνα 1β), ενώ οι αυξητικές τιμές που παρατηρήθηκαν στη F. arundinacea κατά την άρδευση εδώ περιορίστηκαν γύρω από μια τιμή -1dm 2 /g. Μείωση του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας κατά την ξηρά περίοδο συνδέεται, από πολλούς ερευνητές, με μείωση της επιφάνειας διαπνοής (Pereira 1995, Κούκουρα και συν. 1997). 1,6 α 1,6 β 1,4 1,4 LAR (dm2 /g) LAR (dm 2 /g) Απ ρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Απ ρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Εικόνα 1. Εποχική μεταβολή του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας (LAR), α. υπό άρδευση, β. υπό βροχή (ΜΜ, αμιγής και εν μείξει καλλιέργεια της Medicago sativa., αμιγής και εν μείξει καλλιέργεια της Festuca arundinacea). Η μείξη επηρέασε τις τιμές του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας μόνο υπό συνθήκες άρδευσης, κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν στατιστικά χαμηλότερες τιμές του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας στην εν μείξει M. sativa και στατιστικά υψηλότερες στην εν μείξει F. arundinacea έναντι των αμιγών καλλιεργειών τους. Οι μεταβολές του συντελεστή φωτο-συνθετικής επιφάνειας μπορούν να αποδοθούν α) σε διαφορετική κατανομή των φωτοσυνθετικών προϊόντων για την αύξηση φύλλων και φυτού ή β) σε διαφορές στο πάχος του φύλλου (Λαζαρίδου 2001). Ο κατ εξοχήν αλλομετρικός συντελεστής της αναλογίας βάρους των φύλλων (LWR) (Εικόνα 2) φαίνεται ότι ερμηνεύει εν μέρει τις μεταβολές του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας (Ong and Monteith 1992, Beadle 1993). Κατ αρχήν οι σχετικά σταθερές τιμές της αμιγούς M. sativa υπό άρδευση κατά την αυξητική περίοδο δείχνει ότι το βάρος του φύλλου αναγόμενο στο συνολικό υπέργειο βάρος του φυτού παραμένει κατά το μάλλον ή ήττον σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η αναλογία βάρους των φύλλων συνδέεται με το φαινολογικό στάδιο (Sheaffer et al. 2000). Η αύξηση της αναλογίας βάρους των Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 413

4 Μ.Γ. Λαζαρίδου και Β. Νοϊτσάκης φύλλων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στη F. arundinacea (Εικόνα 2), υποδηλώνει αύξηση του βάρους των φύλλων σε σχέση με το ολικό βάρος του φυτού σε τιμές υψηλότερες του 95%. Αυτό σημαίνει ότι το φυτό την περίοδο αυτή είχε μόνο βλαστική ανάπτυξη και δεν εισήλθε στο στάδιο της ανθοφορίας (Wolf et al. 1979). Κατά τον Ισπικούδη (1991) η ανάπτυξη βλαστών ή φύλλων στη F. arundinacea επηρεάζεται από τη φωτοπερίοδο. Υπό βροχή οι μεταβολές της αναλογίας βάρους των φύλλων δεν φαίνεται να διαφοροποιήθηκαν από τους υπό άρδευση χειρισμούς (Εικόνα 2). Η μείξη δεν επηρέασε τις τιμές του συντελεστή αναλογίας βάρους των φύλλων, και αυτό είναι αναμενόμενο γιατί κατά τους Fitter and Hay (1987) η ένταση του φωτός δεν επηρεάζει τον συντελεστή αυτό. LWR α LWR β Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Απ ρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Εικόνα 2. Εποχική μεταβολή της αναλογίας βάρους των φύλλων προς το βάρος του φυτού (LWR). α. υπό άρδευση, β. υπό βροχή. (ΜΜ αμιγής και εν μείξει καλλιέργεια της Medicago sativa, αμιγής και εν μείξει καλλιέργεια της Festuca arundinacea). Το ειδικό βάρος των φύλλων (SLW) σχετίζεται θετικά με το πάχος του φύλλου και είναι περισσότερο ευαίσθητο από την αναλογία βάρους των φύλλων, ή αλλιώς η φυλλική επιφάνεια εμφανίζει υψηλότερη φαινοτυπική πλαστικότητα από το βάρος του φύλλου (Ong and Monteith 1992, Beadle 1993). Το ειδικό βάρος των φύλλων σε συνδυασμό με την αναλογία βάρους των φύλλων ερμηνεύει τις μεταβολές της φωτοσυνθετικής επιφάνειας. Οι εποχικές μεταβολές του ειδικού βάρους των φύλλων (Εικόνα 3α) υπό άρδευση είναι πολύ μικρές, που σημαίνει μικρές ισότιμες μεταβολές του βάρους ανά μονάδα φυλλικής στη M. sativa και τη F. arundinacea. Υπό βροχή παρατηρήθηκε αυξητική τάση του ειδικού βάρους των φύλλων που σημαίνει, αύξηση του βάρους στη μονάδα επιφάνειας του φύλλου και στα δύο είδη. Παχιά φύλλα (ξηρομορφικά) αυξάνουν τους φωτοσυνθετικούς ιστούς του μεσοφύλλου σε σχέση με τη διαπνέουσα φυλλική επιφάνεια (Fitter and Hay 1987) και επομένως αποτελούν τρόπο προσαρμογής στην έλλειψη νερού. Υπό άρδευση στην εν μείξει M. sativa το ειδικό βάρος του φύλλου είναι σε μερικές περιπτώσεις μεγαλύτερο σε σχέση με την αμιγή καλλιέργεια της, γεγονός που επάγει πιθανόν παχύτερα φύλλα. Οι διαφορές αυτές σε συνδυασμό με τις μικρές μεταβολές του δείκτη αναλογίας βάρους των φύλλων μπορούν να εξηγήσουν τις μεταβολές του συντελεστή φωτοσυνθετικής επιφάνειας. Στη F. arundinacea, αντίθετα, το ειδικό βάρος του φύλλου είναι σαφώς μικρότερο από την αμιγή καλλιέργειά της. Η μεγάλη ανάπτυξη 414 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 των φυτών υπό συνθήκες άρδευσης πιθανόν δημιουργεί συνθήκες σκίασής της από τη M. sativa, επηρεάζοντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας αλλά όχι και το βάρος των φύλλων και επομένως δεν επηρεάζουν την αναλογία βάρους των φύλλων (Fitter and Hay 1987). Υπό βροχή το ειδικό βάρος των φύλλων στις εν μείξει καλλιέργειες εμφάνισε μικρότερες διαφορές από τις αντίστοιχες αμιγείς καλλιέργειες (Εικόνα 3β). α β SLW (g/dm 2 ) SLW (g/dm 2 ) Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Εικόνα 3. Εποχική μεταβολή του ειδικού βάρους των φύλλων (SLW). α. υπό άρδευση, β. υπό βροχή. (ΜΜ αμιγής και εν μείξει καλλιέργεια της Medicago sativa, αμιγής και εν μείξει καλλιέργεια της Festuca arundinacea). Συμπεράσματα Η έλλειψη νερού στον υπό βροχή χειρισμό μείωσε τη φωτοσυνθετική επιφάνεια (LAR) κατά την ξηρά περίοδο και στα δύο είδη φυτών. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση του πάχους των φύλλων (SLW), παρά στις μεταβολές της αναλογίας βάρους των φύλλων (LWR). Η μείξη επηρέασε τη φωτοσυνθετική επιφάνεια μόνο στον υπό άρδευση χειρισμό. Υπό την επίδρασή της αυξήθηκε ο LAR στη Festuca arundinacea και μειώθηκε στη Medicago sativa. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στη μεν Festuca arundinacea φαίνεται πως οφείλονται σε μείωση του πάχους του φύλλου, ενώ στη Medicago sativa στο συνδυασμό των μεταβολών που παρατηρούνται στην αναλογία του βάρους φύλλων και του πάχους των φύλλων. Βιβλιογραφία Beadle,C.L Growth analysis. In: Scurlock H.D., J. Bolhar-Nordenkampf, H. Leegood R. and S. Long (eds). Photosynthesis and production in a changing enviroment. Chapman and Hall, pp Chamblee, D.S. and M. Collins Relationships with other species in a mixture. In: A. A. Hanson, D.K. Barnes and R.R. Hill (eds). Alfalfa and Alfalfa Improvement. Madison. pp.440. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 415

6 Μ.Γ. Λαζαρίδου και Β. Νοϊτσάκης Firbank, L.G. and A.R. Watkinson On the effects of competition: From monocultures to mixtures. In: J.B. Grace and D. Tilman (eds). Perspectives on plant competition. Academic Press, pp Fitter, A.H. and R.K.M. Hay Environmental physiology of plants. Academic Press, pp. 48. Ισπικούδης, Ι.Π Μελέτη αυξητικής συμπεριφοράς σε 5 αγρωστώδη κάτω από διαφορετική συχνότητα κοπής. Διδακτορική διατριβή. Α.Π.Θ. Κούκουρα, Ζ., Α. Νάστης και Μ. Καρατάσιου Αυξητικά πρότυπα ειδών της οικογένειας ψυχανθών (Papillionaceae, Fabaceae) και ικανότητα προσαρμογής σε διάφορα περιβάλλοντα, σελ Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων (Β. Παπαναστάσης, εκδότης). Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. No. 4. Λαζαρίδου, Γ. Μ Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγικότητα και στην υδατική οικονομία του φυλλικού ιστού ποωδών λιβαδικών ειδών. Διδακτορική διατριβή Α.Π.Θ. σελ Νοϊτσάκης, Β Μορφολογικοί και φυσιολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής ποωδών λιβαδικών φυτών στην ξηρασία. Γεωτεχνικά, 2: Ong, C.K. and J.L. Monteith Canopy establishment:light capture and loss by crop canopies. In: N.R. Baker αnd H.Thomas (eds). Crop Photosynthesis: Spatial & Temporal Determinants (Topics in Photosynthesis Ser.) vol.12.. Elsevier, pp Pereira, J.S Gas exchange and growth. In: Schulze E. D. and M.M. Caldwell (eds). Ecophysiology of Photosynthesis. Springer, pp Sheaffer, C.C., N.P. Martin, J.F.S. Lamb, G.R. Cuomo, J.G. Jewett and S.R. Quering Leaf and stem properties of alfalfa entries. Agron. J. 92: Wolf, D.D., R.H. Brown and R.E. Blaser Physiology of growth and development. In: Buckner R.C. and L.P. Bush (eds). Tall fescue. Madison. 416 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Allometric relations in legume - grass mixture under drought M.G. Lazaridou 1 and B. Noitsakis 2 1 Technological Education Institute of Kavala, Bran.of Drama, Dept. of Forestry, Drama, Greece 2 Dept. of Range Science, Aristotle Univ. of Thessaloniki, (236) Thessaloniki, Greece Summary The study of allometric relations could interpret the competitive capability of different species that grow in mixture. The grow up way of canopy was measured in 1:1 mixture of Medicago sativa with Festuca arundinacea. The experiment was contacted in Drama, in northern Greece, in semiarid climate and infertile soil without any fertilizer apply, during the period from May to July in the years 1996 and Two levels of water regimes were used: A. only rainfed B. supplementary irrigation. Leaf area, dry weight of the leaves and shoots dry were measured in pure and mixed culture for each species. Leaf Area Ratio (LAR), Leaf Weight Ratio (LWR) and Specific Leaf Weight (SLW) were calculated. Results shown that, during summer season, the LAR was decreased in plants grown in rainfed conditions, compared to plants grown under irrigation. The cultivation in mixture influenced the LAR only under irrigation but in different way for each species. The LAR was increased in Festuca arundinacea and was decreased in Medicago sativa. Key words: Medicago sativa, Festuca arundinacea, allometric, relations, mixture, drought. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 417

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ σε εδάφη [ Αξιολόγηση μιας καλλιέργειας του ψευδοσιτηρού χωρίς γλουτένη κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε δασολιβαδικά συστήματα Λ. Μπραζιώτης Άρμεν 46 661 00 Δράμα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αγροδασοπονία και συγκεκρψένα τα δασολιβαδικά ουστiματα είναι μία παλιά χρήση γης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ, ΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΥΡΑ ΚΑΙ GDC KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Η διαθεσιμότητα του αζώτου Το άζωτο είναι από τα πιο διαδομένα στοιχεία στη φύση αφού υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Κασιμιάδης Δημήτριος (1), Ludger Leinemann (2) (1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Καΐκα. 1, Μπαµπάτσου Χ. 2, Ζέρβας Ε. 1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ρήγα Φεραίου 167,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 5.1. Γενικά. 5.2. Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών

Κεφάλαιο Πέμπτο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 5.1. Γενικά. 5.2. Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών Κεφάλαιο Πέμπτο Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών 5.1. Γενικά Μολονότι οι πλέον έντονες σχέσεις υφίστανται μεταξύ των ατόμων του αυτού είδους, οι οργανισμοί δεν βιώνουν ξεχωριστά από τα άτομα των άλλων ειδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος 1*, Γ. Μπαλούτσος 1, Α. Οικονόµου 1, Α. Μπουρλέτσικας 1, Ν. Θωµαΐδης 2, Κ. Σαµαρά 3, Ε. Φαρµάκη 2, Ι. Πασιάς 2, Κ. Μπαρκονίκος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο ρόλος της φυλλόσφαιρας στις αλληλεπιδράσεις των καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών με το βιοτικό περιβάλλον

Α. Ο ρόλος της φυλλόσφαιρας στις αλληλεπιδράσεις των καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών με το βιοτικό περιβάλλον Α. Ο ρόλος της φυλλόσφαιρας στις αλληλεπιδράσεις των καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών με το βιοτικό περιβάλλον Οι αλληλεπιδράσεις φυτών μικροοργανισμών παίζουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των οικοσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ SOIL MOISTURE SWITCHING CONTROLLER

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ SOIL MOISTURE SWITCHING CONTROLLER ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ιωάννης Γράβαλος Ηρώων Πολυτεχνείου 198-41221 ΛΑΡΙΣΑ Email: gravalos@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας διακοπτικός ελεγκτής εδαφικής υγρασίας. Ένας

Διαβάστε περισσότερα