ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής Αρχής στις πολιτικές και νομικές σχέσεις της Βουλής με την Κυβέρνηση. 3. Πως περιπλέκεται η έννοια του κράτους δικαίου στο σύγχρονο κοινωνικό κράτος (ιστορική προέλευση, ανάπτυξη εννοιών, συνταγματική πρόβλεψη, σημασία). Αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους επεμβαίνει το εκλογικό σώμα στη διάρθρωση και ανάδειξη των οργάνων του κράτους. 5. Ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του πολιτεύματος και οι εν γένει αρμοδιότητες αυτού (εκτελεστικές, νομοθετικές, δικαστικές). 1

2 6. Ο Χ πολιτογραφείται γερμανός πολίτης. Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις ενεργοποιούνται ανάμεσα σε αυτόν και το γερμανικό κράτος; Στη συνέχεια επικαλείται τα α κόλουθα: α) το συγκεκριμένο έδαφος, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα προς τη Γαλλία, από ά ποψη εμπραγμάτου δικαίου παρανόμως κατελήφθη προ μερικών δεκαετιών από τη Γερμανία, άρα ο ίδιος, κάτοικος αυτού του χώρου, δεν υποχρεούται να υπακούει στη γερμανική νομοθεσία β) ο κανόνας Ψ (μια διάταξη ενός νόμου) είναι ούτως ή άλλως λανθασμένος γ) ο συνταγματικός κανόνας Ω της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας είναι ανίσχυρος, καθώς το κρατίδιο Βάδη Βυρττεμβέργη (του οποίου κάτοικος τυγχάνει ο Χ) δεν είχε υπερψηφίσει την αναθεώρηση της συνταγματικής αυτής διάταξης. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση σε έκαστο ερώτημα; Σημείωση: Η απάντηση να ΜΗ σχετιστεί με τα συγκεκριμένα ή όποια άλλα κράτη, παρά με τη γενική θεωρία περί κρατών. 7. Διάκριση των εξουσιών: Σε τί συνίσταται, πού αποσκοπεί; Ποια τα θεμελιακά της στοιχεία στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού συστήματος; Ποιες συνέπειες θα είχε κατά τη γνώμη σας μια σημερινή απολυτοποίηση της διάκρισης; 8. Βουλευτική Ιδιότητα (status), εσωκομματική δημοκρατία και πειθαρχία με αναφορά στις σχετικές συνταγματικές διατάξεις. 9. Μέσω ποιών θεσμών του ευρωπαϊκού δικαϊκού συστήματος υλοποιείται και εκφράζεται η θεμελιώδης δημοκρατική αρχή της Κοινότητας ; 10. Αναπτύξτε τις νομικές και οικονομικές σχέσεις που σχηματίζονται μεταξύ των εσωτερικών οργάνων των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των οργάνων της κοινότητας. Μέσω ποιών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει και ενδυναμώνει τον «δημοκρατικό» χαρακτήρα της ένωσης ; 2

3 11. Αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνεται και ενεργεί το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών μελών. Η ανάπτυξη να γίνει τόσο για το πρωτογενές όσο και για το δευτερογενές (παράγωγο) ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. 12. Αναφέρετε και αναπτύξτε τα μέσα και τις διαδικασίες που υφίστανται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης. 13. Αναφέρετε και αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και καταπολεμείται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Έ νωσης. 14. Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για δημοκρατικό έλλειμμα αυτής. α) Σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό; Αναλύστε το περιεχόμενο, τις παραμέτρους, τις εκφάνσεις και τα αίτια του φαινομένου σε συνάρτηση με τη φύση, τη δομή, τα εγγενή γνωρίσματα και τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Αναλύστε τους τρόπους και τους θεσμούς με τους οποίους μετριάζεται το φαινόμενο. Να αναφέρετε τις ενέργειες που έχουν γίνει, σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου (πρωτογενούς και παραγώγου), προς την κατεύθυνση αυτή, από τη συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι και σήμερα. 15. Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Έννοια, περιεχόμενο, ιδεολογικό υπόβαθρο. Αντίκτυπο στη ζωή του Πολίτη της Ένωσης. 3

4 16. Από τη στιγμή που τόσο ο κλασικός φιλελευθερισμός / σύγχρονος νεοφιλελευρισμός όσο και ο σοσιαλισμός (οι δύο κυρίαρχες ιδεολογίες της νεωτερικής εποχής) αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης και των συνεπειών της, προκύπτει το ερώτημα «Ποια είναι η καταλληλότερη κρατική πολιτική που να μπορεί να ανταποκριθεί στα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.ά. δεδομένα της σημερινής εποχής;» α) Αναφερθείτε στις βασικές θεωρίες των πολιτικών του κράτους και στα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.ά. δεδομένα μέσα στα οποία αυτές εμφανίστηκαν από το 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. β)στη σχέση του νεοφιλελευθερισμού και του κρατικού παρεμβατισμού με την σημερινή προβληματική, τόσο σε εθνικοκρατικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 17. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι σήμερα η «ελευθερία της αγοράς» και η «οικονομική ανάπτυξη» (φιλελευθερισμός) φαίνονται να βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την «κοινωνική» πολιτική και την «εξασφάλιση εργασίας» (κεϊνσιανισμός σοσιαλδημοκρατία). α) Αναλύστε τους λόγους που οδήγησαν στην δημιουργία του κοινωνικού κράτους β) Αναλύστε τις κύριες περιόδους της ιστορικής του εξέλιξης γ) Αναλύστε τις μορφές του σύγχρονου κοινωνικού κράτους δ) Αναλύστε την προβληματική γύρω από την κρίση του κοινωνικού κράτους και την μελλοντική του εξέλιξη 18. Στο ερώτημα «Πάνω σε ποιες αρχές πρέπει να οργανώνουμε τη συμβίωσή μας;» δόθηκαν, κατά καιρούς, απαντήσεις που συνοψίζονται στις έννοιες «ισότητα», «ελευθερία» και «αλληλεγγύη». Αναλύστε: α) καθένα από τα αντίστοιχα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου πολίτη που συνδέονται με τις παραπάνω αρχές, καθώς και τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο πολιτικό σύστημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας β) τη σημερινή προβληματική ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά δικαιώματα σχετίζονται μεταξύ τους. 4

5 19. ΜΟΡΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αναφερθείτε: α) στις βασικές αρχές και β) στα χαρακτηριστικά του φεντεραλισμού (ομοσπονδιακού πολιτικού συστήματος) και του ενιαίου (συγκεντρωτικού) πολιτικού συστήματος. Σκιαγραφείστε τις διαφορές των αρχών και των βασικών τους χαρακτηριστικών. Αναφερθείτε στα παραδείγματα των πολιτικών συστημάτων της ΕΕ και των ΗΠΑ. 20. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η διοικητική μεταρρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. α) Αναφερθείτε, εν συντομία, στα στάδια εξέλιξης της ελληνικής ΤΑ β) Περιγράψτε τα βασικά προβλήματα των ΟΤΑ γ) Συνδέστε το νέο μοντέλο της αυτοδιοικητικής δομής που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τα παραπάνω προβλήματα αλλά και με τις απαιτήσεις που προκύπτουν προς τη διοικητική δομή της Ελλάδας από την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της ΕΕ. 21. Συχνά ακούγεται σήμερα το θέμα της «αποδυνάμωσης του κοινοβουλίου» ως του βασικού αντιπροσωπευτικού και νομοθετικού οργάνου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αναφερθείτε: α) στη σημασία και την λειτουργία που η αντιπροσώπευση και το παραδοσιακό θεσμικό της όργανο (κοινοβούλιο) έχουν στα πλαίσια του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτικού συστήματος β) στα μοντέλα της αντιπροσώπευσης και στον τρόπο με τον οποίο αυτή γινόταν κατανοητή σε σχέση με τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. γ) στους λόγους που οδήγησαν στην «αποδυνάμωση του κοινοβουλίου» δ) σε άλλους θεσμούς που σήμερα έχουν στην Ελλάδα άμεσο ή έμμεσο αντιπροσωπευτικό ρόλο 5

6 22. Συχνά ακούγεται σήμερα το θέμα της «αποδυνάμωσης του κοινοβουλίου» ως του βασικού αντιπροσωπευτικού και νομοθετικού οργάνου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αναφερθείτε α) στη σημασία και την λειτουργία που η αντιπροσώπευση και το παραδοσιακό θεσμικό της όργανο (κοινοβούλιο) έχουν στα πλαίσια του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτικού συστήματος β) στα μοντέλα της αντιπροσώπευσης και στον τρόπο με τον οποίο αυτή γινόταν κατανοητή σε σχέση με τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. γ) στους λόγους που οδήγησαν στην «αποδυνάμωση του κοινοβουλίου» δ) σε άλλους θεσμούς που σήμερα έχουν στην Ελλάδα άμεσο ή έμμεσο αντιπροσωπευτικό ρόλο 23. Πάνω στην Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών στηρίχτηκε η φιλελεύθερη πολιτική θεωρία και πρακτική. Αναλύστε α) την έννοια της διάκρισης των εξουσιών καθώς και τους κοινωνικο ιστορικούς λόγους που επέβαλλαν την εφαρμογή της β) τον τρόπο με τον οποίο η διάκριση των εξουσιών εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα και στην ΕΕ (συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς το πώς σχετίζονται ή όχι μεταξύ τους τα όργανα άσκησης της δημόσιας εξουσίας) 24. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση (κεντρική και τοπική) είναι σήμερα εντονότερα από ποτέ. Αναλύστε: α) τις συνθήκες μέσα από τις οποίες η κρατική γραφειοκρατία αναδείχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εξουσίας β) τα βασικά θεωρητικά μοντέλα σχετικά με αυτήν γ) τα βασικά θέματα συζήτησης σήμερα σχετικά με τη γραφειοκρατία δ) τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την επίλυσή τους 6

7 25. Το μεγάλο ποσοστό αποχής τόσο κατά τις τελευταίες Ευρωεκλογές όσο και τις ε θνικές εκλογές, και στην Ελλάδα αλλά και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, έφερε ξανά στην επιφάνεια το θέμα της κρίσης της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης στα πλαίσια της σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αναφερθείτε α) στους ιστορικούς και άλλους λόγους που οδήγησαν στην εδραίωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας β) στις βασικές αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, πώς αυτές κατοχυρώνονται συνταγματικά στην Ελλάδα, καθώς και πώς αυτές συνδέονται με τις οικουμενικές αρχές της νεωτερικότητας γ) στην κρίση που υφίστανται οι παραδοσιακοί φορείς της αντιπροσωπευτικής λειτουργίας λόγω της εφαρμογής της μετανεωτερικής ιδεολογίας της παγκοσμιοποίησης 26. Τα πολιτικά κόμματα, ως ένας από τους δύο παραδοσιακούς θεσμούς εκπροσώπησης και εναρμόνισης συμφερόντων (ο άλλος είναι οι ομάδες συμφερόντων ή πίεσης) συνδέονται σήμερα με τη γενικότερη προβληματική της κρίσης του πολιτικού συστήματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. α) Περιγράψτε τη διαδικασία δημιουργίας και εξέλιξής τους β) Αναφερθείτε στη σύγχρονη τυπολογία των κομμάτων γ) Σκιαγραφείστε το τοπίο του ελληνικού κομματικού συστήματος συνδέοντάς το με το ευρύτερο πλαίσιο του ελληνικού πολιτικού συστήματος. 27. Στην Ελλάδα (και όχι μόνο) γίνεται, σήμερα, συζήτηση για την εμφάνιση ρωγμών στη «κοινωνική συνοχή» και την αποδυνάμωση της «κοινωνικής συναίνεσης». α) Αναλύστε τις έννοιες «κοινωνική συνοχή» και «κοινωνική συναίνεση», καθώς και τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς και αρχές που εξασφαλίζουν την διατήρησή τους. β) Αναφερθείτε στην έννοια του «κοινωνικού διαλόγου» και στους θεσμούς που συνδέονται με αυτόν στην Ελλάδα. γ) Αναφερθείτε σε και σχολιάστε τους νέους τρόπους διαμεσολάβησης 7

8 συμφερόντων, στις ιδιαιτερότητες και στις διαφορές τους από τους παραδοσιακούς τρόπους. 28. Σήμερα η επίτευξη της «ελευθερίας της αγοράς» και της εξασφάλισης της «κοινωνικής δικαιοσύνης» αποτελούν δύο κεντρικούς στόχους της φιλελεύθερης δημοκρατικής κρατικής εξουσίας. α) Αναφερθείτε στις βασικές αρχές που οι δύο αυτές παράμετροι υλοποιούν στα πλαίσια του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος και στις μεταξύ τους σχέσεις. β) Ποια είναι η σχέση της «οικονομικής ανάπτυξης» με τις δύο παραπάνω αρχές και ποιος ο ρόλος του κράτους; γ) Ποια είναι η σύγχρονη προβληματική γύρω από το θέμα αυτό τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο; 29. Σύμφωνα με τα σημερινά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, θεωρείται ότι η Κοινωνία των Πολιτών αποτελεί δείκτη ποιότητας της δημοκρατίας. α) Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτήν την άποψη και γιατί. β) Συμβάλλει η λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στην δημόσια διοίκηση και στη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή όχι. Αν ναι, με ποιο τρόπο; γ) Συμβάλλει η Κοινωνία των Πολιτών στην ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής και με ποιους τρόπους; Αναπτύξτε την δική σας γνώμη. 30. Πώς διαμορφώνεται η σχέση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας στην σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των τεχνοκρατικών δομών της διοίκησης και την παγκοσμιοποίηση; 31. Περιγράψτε και αξιολογήστε την μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των βασικών θεσμικών πόλων της εκτελεστικής εξουσίας μετά το

9 Εκτιμήστε τις συνέπειες για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και την ποιότητα της δημοκρατίας. 32. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία σήμερα. α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, οι θεμελιώδεις αρχές και οι θεσμοί της α ντιπροσωπευτικής δημοκρατίας; β) Πώς διαμορφώνεται η σχέση των κύριων θεσμών της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας; γ) Επισημάνετε τυχόν προβλήματα στην λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Γ Ελληνική Δημοκρατία. 33. α) Ποιες είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης και ποιες από αυτές είναι, κατά την γνώμη σας, οι σημαντικότερες; β) Ποιες Ανεξάρτητες Αρχές προβλέπονται στο ισχύον Σύνταγμα, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους και πώς ελέγχονται; γ) Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην δημιουργία Ανεξάρτητων Αρχών, ποια είναι η θέση τους στη οργάνωση και λειτουργία του κράτους και, αν κατά την γνώμη σας, χρειάζεται να δημιουργηθούν άλλες; 34. Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μια από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους. Ειδικότερα η διοικητική δικαιοσύνη παρέχει έννομη προστασία στον πολίτη απέναντι στην δημόσια εξουσία και ελέγχει την συνταγματικότητα και νομιμότητα της διοίκησης. α) Αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της διοικητικής δικαιοσύνης σχέσεις της με άλλες κρατικές λειτουργίες (νομοθετική εκτελεστική) στο πλαίσιο της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. β) Θεωρείτε ότι η υπέρβαση των ορίων της δικαστικής λειτουργίας, αφενός, και οι περιπτώσεις διαφθοράς δικαστικών λειτουργών, αφετέρου, επηρεάζουν την εύρυθμη λει 9

10 τουργία μια φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και πώς; Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω φαινόμενα; 35. Η ιδιότητα του πολίτη α) Πώς ορίζεται η έννοια του πολίτη κατά το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και ποιες οι τυχόν μεταξύ τους διαφορές; β) Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο; γ) Μορφές της ιδιότητας του πολίτη σε σχέση με τα πολιτικά συστήματα της Αντιπροσώπευσης και της Δημοκρατίας. 36. Η Εθνική Δημόσια Διοίκηση ως Κοινοτική Διοίκηση α) Οι εθνικές διοικητικές αρχές ως αρχές εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. β) Κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ δύνανται οι εθνικές διοικητικές αρχές να ελέγχουν την συμβατότητα των πολιτικών αυτών με το Εθνικό και με το Κοινοτικό δίκαιο. Ποιες συνέπειες έχει αυτό για την αρχή της νομιμότητας της διοίκησης; γ) Δυνατότητες έννομης προστασίας του πολίτη κατά την εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου από εθνικές και κοινοτικές αρχές. 37. Υπεροχή του δημοσίου συμφέροντος και η αρχή της νομιμότητας της διοίκησης. α) Ποια είναι η έννοια του δημόσιου συμφέροντος και ποιος το καθορίζει σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα; β) Ποιο είναι το περιεχόμενο της αρχής της νομιμότητας και σε ποια θεμέλια στηρίζεται; γ) Δημόσιο συμφέρον και κοινή γνώμη 38. α) Ποιες είναι και πως διαφοροποιούνται οι σχέσεις των κοινοβουλευτικών θεσμών με τους θεσμούς της εκτελεστικής εξουσίας στα διάφορα είδη φιλελεύθερωνδημοκρατικών συστημάτων; 10

11 β) Ποιο είναι το περιεχόμενο της κοινοβουλευτικής ευθύνης Υπουργών σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας και με ποιες διαδικασίες αποδίδεται η ευθύνη αυτή; γ) Πως, κατά τη γνώμη σας, επιδρούν η ενίσχυση των πολιτικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση πολυεπίπεδων δομών διακυβέρνησης στους κλασικούς μηχανισμούς λογοδοσίας και απόδοσης ευθύνης των κυβερνήσεων όπως προβλέπονται στο εσωτερικό των κρατών μελών Η σχέση Βουλής Κυβέρνησης στο σύγχρονο κράτος και πως αυτή επηρεάζεται από την εξάπλωση των τεχνοκρατικών δομών και την παγκοσμιοποίηση. 39. Σε τι συνίσταται στη σύγχρονη δημοκρατική Πολιτεία η διάκριση των εξουσιών και ποιες συνέπειες έχει για την νομιμοποίηση της Κυβέρνησης και την νομιμότητα της δράσης της διοίκησης (Θέμα 2002). 40. Περιγράψτε και αξιολογήστε τη μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των βασικών θεσμικών πόλων της εκτελεστικής λειτουργίας μετά το Εκτιμήστε τις συνέπειες για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και την ποιότητα της δημοκρατίας. 41. Το ζήτημα της αμφισβήτησης της κρατικής εξουσίας στην εποχή μας. α. Ποιοι οι παράγοντες συμβάλλουν στην αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας στη σύγχρονη εποχή και πως επηρεάζουν τη δομή και λειτουργία του σύγχρονου κράτους; β. Ποιος ο ρόλος της κρατικής γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους; Αναφερθείτε στη θεωρητική προσέγγιση του Weber. γ. Πως συνδέεται με την ανωτέρω αμφισβήτηση η επιχειρηματολογία για το κοινωνικό κράτος; 42. α. Ποιο είναι το περιεχόμενο της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας της διοίκησης και σε ποια θεμέλια στηρίζεται. β. Ποιες είναι οι πηγές δικαίου με βάση τις οποίες διαμορφώνεται σήμερα η έννοια της 11

12 νομιμότητας. γ. Ποια είναι η σχέση της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης με την δημοκρατική νομιμοποίηση της διοίκησης αφ ενός και την αρχή της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης. 43. Το ζήτημα του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου στην εποχή μας. α. Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία; β. Ποια η σχέση της αρχής του Κοινωνικού Κράτους με την αρχή του φιλελεύθερου κράτους στην σύγχρονη εποχή; γ. Πως επηρεάζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος 1975/1986/2001 τα κοινωνικά και τα ατομικά δικαιώματα; 12

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης; Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Ανιστόρητον, τόμ. 7 (2007-2009) αρ. 25 1 Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Κωνσταντίνος Μπέλσης, υποψ. διδάκτ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα αποτελεί μία πολύ παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα.

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. 1 Εισαγωγή Από την 1η Ιανουαρίου του 2009, η Σλοβακία είναι η δέκατη έκτη χώρα που υιοθέτησε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Ωστόσο, η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες.

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. 5556 ΕΑΠ ΕΛΠ41 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 700 άτομα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Υγεία και πρόνοια στο βενετοκρατούμενο Ηράκλειο» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα 1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα