ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ"

Transcript

1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.). Το Σωματείο μπορεί να εμφανίζεται, όταν αυτό απαιτείται και με την αγγλόγλωσση επωνυμία AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION OF GREECE (G.A.T.C.Α.). Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί της Ένωσης είναι : α) Η συνένωση όλων, όσων ασκούν το επάγγελμα του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για χάρη της προαγωγής και της συνεχούς ανάπτυξης της Αεροπλοΐας και του επαγγέλματος του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας. Η διατήρηση των μελών του Σωματείου, σε τέτοιο επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μεταφορικών αναγκών (Εθνικών και Διεθνών), της Εθνικής Οικονομίας, της Εθνικής Άμυνας και της ευημερίας της Ελλάδας. β) Η εδραίωση, η εξύψωση και η προβολή του επαγγέλματος του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας. γ) Η συνδρομή και η συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών και εύρυθμων συστημάτων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. δ) Η προαγωγή της επαγγελματικής ικανότητας και μόρφωσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

2 2 ε) Η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. στ) Η προαγωγή, προστασία διαφύλαξη και διεκδίκηση των κοινών επαγγελματικών, ασφαλιστικών, οικονομικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου. ζ) Η επικοινωνία και η συνεργασία με Υπηρεσίες, Οργανώσεις και Οργανισμούς κάθε είδους, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ιδιαίτερα δε με την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (Ι CΑΟ), καθώς και η συμμετοχή σε συσκέψεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις και παρεμφερείς εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται από αυτούς, σχετικές με την Αεροπλοϊα ή την Ένωση. η) Η δημιουργία ειδικού κεφαλαίου από εισφορές των εργαζομένων, που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., καθώς και από άλλες νόμιμες πηγές εσόδων, προκειμένου να καταβάλλεται επικουρική αποζημίωση στους εξερχόμενους από το επάγγελμα, ή σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη των οικογενειών, καθώς και άλλες παροχές αλληλεγγύης της αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίσει ειδικός κανονισμός λειτουργίας και παροχών. θ) Η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων και δράσεων που συμβάλουν στην προαγωγή, ανάπτυξη και ανάδειξη του επαγγέλματος του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας και γενικότερα της αεροναυτιλίας, της ασφάλειας των πτήσεων και της ποιότητας των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ο κανονισμός αυτός ψηφίζεται και τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., στην οποία απαιτείται η αντίστοιχη παρουσία και πλειοψηφία που προβλέπει το καταστατικό για την έγκριση και τροποποίησή του. Άρθρο 3ο ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ Η Ένωση επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα και ενδεικτικά αναφέρονται : α) Η διαπραγμάτευση, για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της, με κάθε αρμόδια αρχή η Οργανισμό Ελληνικό, Διεθνή ή Διακρατικό.

3 3 β) Η ενεργητική συμμετοχή, μέσω των νομίμων εκπροσώπων της, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν τα μέλη της. γ) Η συμμετοχή στην διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, για την κατάρτιση και υπογραφή Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μετά από απόφαση κι εξουσιοδότηση Γενικής συνέλευσης. δ) Η συνεργασία με άλλα Σωματεία με παρεμφερείς σκοπούς. ε) Η απόκτηση επιστημονικών οργάνων, συσκευών, ειδικών συγγραμμάτων, βιβλιοθηκών, και κάθε αναγκαίου υλικού μέσου. στ) Οι συγκεντρώσεις ειδικών Η συνδρομή ειδικών, τεχνικών και επιστημόνων. επιστημονικών συμβούλων. ζ) ΟΙ οργανώσεις διαλέξεων και γενικά κοινωνικών εκδηλώσεων. η) Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, δελτίων και λοιπών εντύπων. θ) Η αποστολή συνέδρων, ή αντιπροσωπειών σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια, διασκέψεις, εκθέσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. ι) Η συμμετοχή της Ένωσης σε Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες Συλλόγων ή Οργανώσεων, οι οποίες ενδιαφέρονται ή συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης ή συναφών σκοπών. κ) Κάθε παράλληλη δράση για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. λ) Η διενέργεια FORUM, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεων. Άρθρο 4ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει περιφερειακά την επωνυμία της Ένωσης, την περιβάλλει δακτύλιος ο οποίος αποτελείται από μαίανδρο και την σύντμηση Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., στο μέσο δε, περιέχει απεικόνιση οφθαλμού ο οποίος παρακολουθεί ιπτάμενο αεροσκάφος. Εκτός από αυτή τη σφραγίδα, η Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί σφραγίδα με τις ίδιες απεικονίσεις και με ξενόγλωσση μετάφραση των ανωτέρω ελληνικών λέξεων.

4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ : ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Άρθρο 5 ΜΕΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε ενεργά, μη ενεργά και επίτιμα. α) ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ Ενεργά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι, όσοι ανήκουν στον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α. ή υπηρετούν σ' αυτόν. β) ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ Μη ενεργά μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα συνταξιοδοτηθέντα μέλη του κλάδου, όσοι απέκτησαν πτυχίο Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, εφ' όσον δεν έχουν πλέον τα προσόντα που αναφέρονται στην ανωτέρω (α) παράγραφο. γ) Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται στην Ένωση μετά από αίτησή του που υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση αυτή, το υποψήφιο μέλος δηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την ακριβή διεύθυνσή του, την ιδιότητά του και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, αποφαίνεται εντός 30 ημερών για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής μέλους. Σε περίπτωση δε απορριπτικής αποφάσεως, αποφαίνεται, τελεσίδικα, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η πρώτη, μετά την ανωτέρω απόρριψη, (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

5 5 δ) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την Αεροπλοϊα και για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Άρθρο 6ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Η ιδιότητα του μέλους παύει να ισχύει όταν το μέλος αποχωρήσει εκουσίως, διαγραφεί ή αποβιώσει. Κάθε μέλος, ενεργό ή μη ενεργό, μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση, αφού υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού όμως καταβάλλει προηγουμένως, όπως είναι υποχρεωμένο, τις τυχόν οφειλές του προς την Ένωση, μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεώς του για την διαγραφή. Μέλος της Ένωσης το οποίο ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο εναντίον των σκοπών, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέλος το οποίο έγινε αιτία για παραβίαση, δια πράξεων ή παραλείψεων, κάποιας από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί σωματείων, διαγράφεται από την Ένωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μετά από προηγούμενη έγγραφη κλήση σε απολογία του υπό διαγραφή μέλους και κοινοποιείται εγγράφως σε αυτό. Μέλος, το οποίο καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από έτος διαγράφεται χωρίς άλλη περαιτέρω ειδοποίηση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος, το οποίο διαγράφηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να γνωστοποιήσει εγγράφως προς στο Δ.Σ την διαφωνία του, εντός 10 ημερών και αποφαίνεται επί της διαγραφής τελεσίδικα η πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εντπροσφύγει στην πρώτη μετά την διαγραφή Γενική

6 6 Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίσει τελεσίδικα για την διαγραφή. Η απόφαση για διαγραφή λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, άλλως θεωρείται οριστικά διαγραμμένο. Με την απόφαση του Δ.Σ περί διαγραφής αναστέλλεται η ιδιοτητα του μέλους, μέχρι να κρίνει η Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή μπορεί να είναι εξάμηνη, ετήσια, ή και οριστική. Μέλος, που διαγράφεται, μπορεί να επανεγγραφεί κατά την διαδικασία του άρθρου 5, μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε και πριν της περιόδου αυτής, αν στο μεταξύ, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, εξέλιπαν οι λόγοι που την επέβαλαν. Μέλος της Ένωσης το οποίο αποχωρεί ή διαγράφεται, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν διατηρεί δικαιώματα επί της περιουσίας της Ένωσης. Ενεργό μέλος το οποίο αποχωρεί από τον Κλάδο Εναέριας Κυκλοφορίας για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφεται από ως ενεργό μέλος. Μπορεί όμως, κατόπιν αιτήσεώς του, να παραμείνει στην Ένωση, ως μη ενεργό μέλος, εφ' όσον διατηρεί τις προϋποθέσεις του τα αναφερόμενα στο άρθρου 5 περί μη ενεργών μελών, προσόντα. Άρθρο 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ α) Τα ενεργά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές υποχρεώσεις τους, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Έχουν επίσης και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, με την προϋπόθεση να έχουν θητεία δύο ετών ως ενεργά μέλη. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι τελούντες υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση και όσοι μετέχουν σε Διοίκηση άλλων συναφών συλλόγων, εκτός εάν οι τελευταίοι έχουν ειδική άδεια προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ενεργά μέλη της Ένωσης δεν μπορούν να μετέχουν ως μέλη σε άλλους συναφείς συλλόγους, εκτός εάν τα τελευταία έχουν ειδική άδεια προς τούτο από το Δ.Σ β) Όλα τα ενεργά μέλη δικαιούνται να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και

7 7 εξυπηρέτηση, η οποία επιδιώκεται νόμιμα από την Ένωση. Δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν σε όλες τις συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και σε οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις της Ένωσης, να ελέγχουν την Διοίκηση της Ένωσης, να εκφέρουν ελεύθερα την γνώμη τους για κάθε θέμα το οποίο έχει σχέση ή αφορά τα συμφέροντα, τους σκοπούς, τις επιδιώξεις και την εν γένει δραστηριότητα της Ένωσης. γ) Τα μη ενεργά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις, καθώς και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιδιώξεις και γενικά εκδηλώσεις μελών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. Επίσης τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτής. Άρθρο 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ποσό που έχει ορισθεί για την εγγραφή του και την εκάστοτε μηνιαία συνδρομή του τακτικά. Όλα τα ενεργά μέλη της Ένωσης καταβάλλουν : 1) εφάπαξ ποσό ευρώ 50, για δικαίωμα εγγραφής και 2) μηνιαία εισφορά, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε εξαιρετικές επείγουσες όμως περιπτώσεις μπορεί και το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την επιβολή εκτάκτου εισφοράς. Τα μη ενεργά μέλη καταβάλλουν το μισό των αντιστοίχων ποσών που έχουν ορισθεί για τα ενεργά μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να καθορίζει έκτακτες εισφορές ανάλογα τις ανάγκες της Ένωσης. Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τους κανονισμούς της Ένωσης, με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί σωματείων, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ένωση και να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεών της.

8 8 Τα ενεργά μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν ανελλιπώς στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ή σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις της Ένωσης. Άρθρο 9ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση παραπτώματος των μελών της Ένωσης μπορεί να επιβάλλει σ' αυτά τις ακόλουθες ποινές: 1) Tη ποινή της εγγράφου επιπλήξεως: α) στο μέλος που δεν έχει καταβάλλει τις συνδρομές επί έξι συνεχείς μήνες, β) στο μέλος που αδικαιολόγητα αποφεύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς την Ένωση ή στο μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις των μελών της Ένωσης, γ) στο μέλος που δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Την ποινή της διαγραφής (εξάμηνη, ετήσια ή οριστική) για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Πριν από την επιβολή κάθε πειθαρχικής ποινής, το υπό κατηγορία μέλος καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο σε έγγραφη απολογία, η οποία υποβάλλεται σε αυτό σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κλήση, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

9 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 10 ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Πόροι της Ένωσης είναι : 1) το δικαίωμα εγγραφής, 2) οι μηνιαίες συνδρομές των μελών, 3) κάθε πρόσοδος της περιουσίας της Ένωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων κλπ), 4) έκτακτοι πόροι, όπως, έκτακτες προσφορές από μέλη του Σωματείου ή τρίτους, έκτακτες εισφορές υποχρεωτικές για τα μέλη, για την ενίσχυση του έργου της Ένωσης, η οποία καθορίζεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έσοδα από οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων κλπ, κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεές ή κληροδοτήματα, από επιδοτήσεις, από συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, από χορηγίες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών, καθώς και του δικαιώματος εγγραφής, καθώς επίσης και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω συνδρομών. Άρθρο 11ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τα κεφάλαια και εν γένει η περιουσία της Ένωσης διατίθενται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών, που ορίζεται στο Καταστατικό.

10 10 Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε έτος. Η Ένωση διατηρεί λογαριασμό σε κάποιο από τα υποκαταστήματα της Αθήνας, των Τραπεζών ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμιακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Άρθρο 12ο ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Ένωση τηρεί τα ακόλουθα βιβλία : 1) Βιβλίο Μητρώου μελών, όπου θα αναγράφονται αριθμημένα, κατά σειρά εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο χώρος εργασίας, η μονάδα στην οποία υπηρετεί και η χρονολογία εγγραφής και τυχόν διαγραφής του κάθε μέλους. 2) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα αναγράφονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Βιβλίων Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, όπου θα αναγράφονται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. 4) Βιβλίο Ταμείου, όπου θα αναγράφονται, κατά χρονολογική σειρά, οι εισπράξεις, οι συνδρομές και τα έξοδα της Ένωσης. 5) Βιβλίο Περιουσίας, όπου θα καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης. 6) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και 7) Κάθε άλλο βιβλίο που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθεί. Η Ένωση τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από την χρησιμοποίησή τους.

11 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ Άρθρο 13ο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όργανα διοίκησης της Ένωσης με συγκεκριμένα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι: 1) η Γενική Συνέλευση, 2) το Διοικητικό Συμβούλιο, 3) η Ελεγκτική Επιτροπή, 4) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 5) οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές. Άρθρο 14ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

12 12 Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό της. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Τακτική Συνέλευση γίνεται μία φορά το χρόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται, όταν κρίνει αυτό απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμιακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και τα προς συζήτηση θέματα. Σ' αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμιακώς εντάξει μελών της Ένωσης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τα θέματα για τα οποία υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο καταστατικό στα οποία ορίζεται αλλιώς στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με τα ίδια θέματα. Η απαρτία της Συνέλευσης αυτής δεν μπορεί να είναι κάτω από το ένα τέταρτο (¼) του όλου αριθμού των ταμιακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία και σε αυτή την δεύτερη συνέλευση, καλείται τρίτη, μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών και στην οποία πρέπει να υπάρχει απαρτία με το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των ανωτέρω μελών, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων περί Σωματείων και του Αστικού Κώδικα. Για την λήψη όμως των αποφάσεων για τροποποίηση του καταστατικού ή για την διάλυση της Ένωσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών (½) των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα, με την επιμέλεια του οποίου, κοινοποιούνται προς όλα τα μέλη, με τοιχοκόλληση, σε

13 13 κατάλληλες εμφανείς θέσεις στους χώρους εργασίας στους οποίους εργάζονται τα μέλη της Ένωσης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία στην οποία ορίστηκε η Συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει λεπτομερειακά τον τόπο και τον χρόνο της Συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Τοιχοκολλάται επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στα γραφεία της Ένωσης. Άρθρο 15ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται ανά διετία, με καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών, σύμφωνα με το νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκλεγεί με τον ανωτέρω τρόπο, συνέρχεται σε ολομέλεια, σε πρώτη συνεδρίαση, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, με φροντίδα του συμβούλου ο οποίος έχει πλειοψηφήσει και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,και τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τον υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εβδομάδα δεκαπέντε (7) ημέρες, έκτακτα δε, όσες φορές χρειασθεί ή εάν το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Ένωση, βάσει των κειμένων νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση όλων των ζητημάτων τα οποία αφορούν την Ένωση, αποφασίζει για αγωνιστικές εκδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις της Ένωσης, σύμφωνα με τον νόμο,

14 14 εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το Καταστατικό. Σε περίπτωση υποβολής αναφοράς αδικουμένου μέλους της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της ανωτέρω αναφοράς, οφείλει να την ελέγξει αυτήν και να αποφανθεί γι' αυτή και να ανακοινώσει την σχετική απόφασή του στον ενδιαφερόμενο, εγγράφως, εντός δεκαπέντε (15) ημερών. δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πάνω από πέντε (5) συνεχόμενες συνεδριάσεις, αντικαθίσταται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με επιμέλεια του Προέδρου, με τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να το αναπληρώσει, με φροντίδα του Προέδρου, ο κατά σειρά εκλεγείς ως αναπληρωματικός στις εκλογές, σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, θα το αναπληρώσει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών και εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την εκλογή αντικαταστάτη του μέλους το οποίο παραιτήθηκε. ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να ορίσει ως σύνδεσμο εάν χρειασθεί, ορίζει τον σύνδεσμο της Ένωσης με τους Διεθνείς Οργανισμούς και Διεθνείς Οργανώσεις, μέλος εκτός του Δ.Σ, το οποίο θα συνδράμει τον Β Αντιπρόεδρο και το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θα λογοδοτεί σε αυτό. Άρθρο 16ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να εκπονήσει εσωτερικό κανονισμό για την ρύθμιση θεμάτων τα οποία ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός υποβάλλεται για έγκριση σε στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης και κατατίθεται αντίγραφο του, όπου ο νόμος ορίζει.

15 15 Άρθρο 17ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση εξωδίκως και ενώπιον των Δικαστηρίων, των κρατικών Αρχών και όλων γενικά των Οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει τον λόγο σε όσους το ζητούν κατά σειρά, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, μετά από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε επιτροπή, η οποία συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και η οποία παρουσιάζεται για υπόθεση της Ένωσης ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού ή προσώπου, πρέπει να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένη με σχετικά έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος. Άρθρο 18ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του. Είναι υπεύθυνος για τους περιφερειακούς αερολιμένες Είναι υπεύθυνος για τις Δημόσιες Σχέσεις και την οργάνωση εκδηλώσεων της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. Είναι υπεύθυνος και για θέματα συνθηκών εργασίας (προγράμματα, άδειες κλπ). Τον Α' Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Β' Αντιπρόεδρος.

16 16 Άρθρο 19ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Β' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο. Είναι υπεύθυνος για τους περιφερειακούς αερολιμένες και αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης με τους Διεθνείς Οργανισμούς..Τον Β' Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 20ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., τηρεί την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί το μητρώο των μελών καθώς και διοικητικά βιβλία. Συντάσσει τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ένωσης και τα εντάλματα πληρωμής. Καταρτίζει, μαζί με τον Πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροφορεί το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα. και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταθέτει αρμοδίως τον εγκρινόμενο ισολογισμό και προϋπολογισμό κάθε έτους, καθώς και τον πίνακα των μελών της εκάστοτε Διοίκησης της Ένωσης μαζί με το επάγγελμα και την διεύθυνση κατοικίας τους και υποβάλλει προς την Εποπτεύουσα Αρχή τα οριζόμενα από τον νόμο στοιχεία. Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με την Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο γι αυτά. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση διαφόρων εντύπων και την κυκλοφορία τους. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ένας από τους συμβούλους, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

17 17 Άρθρο 21ο ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Περιουσίας και το Βιβλίο Ταμείου της Ένωσης και εισπράττει με διπλότυπο αποδείξεων, το οποίο φέρει την σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του, τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα της Ένωσης. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση εντάλματα, τα οποία εκδίδει, μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγισμένων με την σφραγίδα της Ένωσης. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται απαραίτητα απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της πληρωμής της δαπάνης και της εξοφλητικής απόδειξης του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή διπλή είσπραξη συνδρομής μέλους της Ένωσης. Αυτός καταθέτει υποχρεωτικά, στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση σε κάποιο από τα υποκαταστήματα της Αθήνας των Τραπεζών ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα χρηματικά ποσά που είναι πάνω από χίλια (1.000) ευρώ. Ο Ταμίας μπορεί να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρηματικών ποσών που έχουν κατατεθεί, μετά από έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά κάθε πληρωμής. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Στην αρχή κάθε μηνός ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Δ.Σ α) αναλυτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης του προηγουμένου μηνός, η οποία αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιείται στην πρώτη, μετά την έγκριση, Γενική Συνέλευση, β) κατάσταση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των μη ταμιακώς εντάξει μελών, καθώς και ο αριθμός των νέων εγγραφέντων μελών κατά την διάρκεια του προηγούμενου μήνα και στο τέλος κάθε έτους, τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας της Ένωσης. Ο Ταμίας μπορεί να διορίζει, με δική του ευθύνη εισπράκτορα, με την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος

18 18 επίσης να παρουσιάζει, σε κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα βιβλία του ταμείου και να παραδίδει αυτά για έλεγχο στην Ελεγκτική Επιτροπή, εφ' όσον κληθεί από αυτήν εγγράφως και να δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις και πληροφορίες για κάθε προηγούμενο μήνα. Ο Ταμίας είναι επίσης υποχρεωμένος, σε κάθε Γενική Συνέλευση να αναρτά στην αίθουσα της Συνέλευσης και σε εμφανές μέρος, λεπτομερειακή κατάσταση των εσόδων της Ένωσης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω κατάσταση θα αναρτάται και στα γραφεία της Συνέλευσης πέντε (5) ημέρες πριν τη Συνέλευση. Άρθρο 22 ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 23ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Μέλος του Δ.Σ ορίζεται υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και την οργάνωση εκδηλώσεων της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση διαφόρων εντύπων και την κυκλοφορία τους. Άρθρο 24ο 23 ο ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19 19 Κατά τις τακτικές συνελεύσεις του μήνα Ιανουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, λογοδοτεί, δια του Προέδρου του, για τα πεπραγμένα του λήξαντος χρόνου με έγγραφη έκθεση. Δια δε του Ταμία, λογοδοτεί για την ταμιακή διαχείριση, καθώς και παρουσιάζει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης. Με βάση τα των ανωτέρω στοιχείαων, η Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, αποφασίζει την έγκριση ή μη των πεπραγμένων του λήξαντος έτους. Σε περίπτωση μη έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται παραιτημένο και η Γενική Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια εκλογών το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα καθώς και προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και τις δικαιοδοσίες της. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, παραδίδει την διοίκηση και υποβάλλει σε αυτό έκθεση πεπραγμένων. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στη περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται αυτή ρητώς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου, καθώς και επί προσωπικών θεμάτων. Τα θέματα τα οποία εισάγονται προς συζήτηση, εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, από μέλη, συζητούνται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την ίδια γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του αρχομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 25ο 23ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στην εκάστοτε Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό και εκλέγεται μαζί με το

20 20 Διοικητικό Συμβούλιο για δύο (2) χρόνια. Εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούται να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία της Ένωσης και να ζητάει οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υποβάλλει στην τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μεν, ανά τρίμηνο, έκτακτα δε, όποτε θεωρήσει αυτό αναγκαίο. Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλεί η ίδια την Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και την ενημερώνει σχετικά για τις διαπιστώσεις της. Άρθρο 26 ο 24ο ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ α) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου, η οποία γίνεται κάθε διετία με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από αυτή, με ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία, η Εφορευτική Επιτροπή Αθηνών (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) και οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Ρόδου, οι οποίες αποτελούνται, η κάθε μία, από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία συνέρχονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν κάθε μία, μεταξύ των μελών της, ένα Αντιπρόεδρο και ένα Γραμματέα. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει ο Δικαστικός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα