ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, επιστημονική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Mη Κυβερνητικός Οργανισμός, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Σ.Ε.Ε.», εφεξής «Εταιρία». Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται στην Αγγλική ως «Economic and Business Association within a multi Scientific Environment» και «Econ-BASE» αντίστοιχα. Άρθρο 02 Έδρα Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ως αρχική έδρα επί της οδού Ολυμπίου Διαμαντή αριθμ. 20 στο ανώγειο πολυόροφης οικοδομής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών η έδρα μπορεί να αλλάζει διεύθυνση, εντός των ορίων της πόλης Θεσσαλονίκης χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να δημιουργούνται παραρτήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έδρα των παραρτημάτων και η ακριβής διεύθυνση τους ορίζεται με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 03 Σκοπός Η συνιστώμενη με το παρόν Εταιρία έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και ειδικότερα τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλων των πτυχών της οικονομικής επιστήμης και ειδικότερα: 1. Η συστηματική διάδοση της οικονομικής επιστήμης καθώς και διοικητικών πρακτικών. 2. Η διευκόλυνση του επιστημονικού έργου, της έρευνας και της ανεύρεσης εργασίας ή πρακτικής άσκησης των φοιτητών - αποφοίτων οικονομικών και συναφών επιστημών. 3. Η τόνωση της επαγγελματικής ανάπτυξης του σχετικού κλάδου και η εδραίωση του κύρους του τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο.

2 4. Η δημιουργία επιστημονικού δικτύου σύζευξης οικονομολόγων, επιστημόνων συναφών κλάδων της οικονομικής επιστήμης, μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και φορέων οικονομικού, πολιτισμικού και πολιτικού ενδιαφέροντος εντός και εκτός επικράτειας. 5. Η ενεργοποίηση των τελειόφοιτων φοιτητών και αποφοίτων οικονομικών και συναφών επιστημών και η ενθάρρυνσή τους προς ενασχόληση με θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. 6. Η σύζευξη και η προώθηση των από κοινού δράσεων των αποφοίτων οικονομικών και συναφών επιστημών δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων και κολλεγίων (αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας). 7. Η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. 8. Η ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα σωματεία, οργανισμούς, σώματα, εταιρείες σε επαρχιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 9. Η άσκηση επιρροής σε πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο με σκοπό την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης, καθώς και την εκ νέου διαπραγμάτευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επαγγελματιών που σχετίζονται με την οικονομική και συναφούς αντικειμένου επιστήμες. 10. Η ευαισθητοποίηση πολιτικών, τεχνοκρατών, ανεξάρτητων αξιωματούχων του κράτους, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικότερα των πολιτών αναφορικά με θέματα οικονομολογίας, διοίκησης, διαχείρισης και οικονομίας. 11. Η κινητοποίηση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κύκλων για την αναζήτηση μίας πιο ουσιαστικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας και διοίκησης. 12. Η οργάνωση εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις και ακροάσεις, κλπ., ικανών να προάγουν την ατομική, συλλογική και επαγγελματική ηθική συμπεριφορά και την ενημέρωση για θέματα οικονομίας, διοίκησης και συναφών αντικειμένων. 13. Η σύσταση επιτροπών, ομάδων εργασίας, συντονιστικών οργάνων και η έκδοση διαφόρων εντύπων όπως περιοδικά, επετηρίδες, επιθεωρήσεις κ.α., που προωθούν τους σκοπούς του και ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη. 14. Η ανάπτυξη και λειτουργία εκδοτικής δραστηριότητας πάσης φύσεως ή κατηγορίας, είτε με συμβατικά μέσα είτε με μέσα σύγχρονης και προηγμένης οπτικοακουστικής τεχνολογίας (διαδίκτυο) που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους κύριους σκοπούς της Εταιρίας και την συλλογή, ετοιμασία, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών, μελετών, ερευνών, στατιστικών κ.α. 15. Η κατάρτιση ή η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτέλεση ή η συμμετοχή σε αυτά, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά προς το σκοπό της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δράσεων. 16. Η δημιουργία ή από κοινού συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο στην δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πιστοποιήσεων επαγγελματικής επιμόρφωσης καθώς και διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης των παραπάνω. 17. Η προώθηση μέσω διενέργειας κάθε απαραίτητης και πρόσφορης πράξης που κατευθύνεται στην ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και την ενημέρωση, εκπαίδευση, επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των μελών, φίλων και συνεργατών της Εταιρίας. 2/26

3 18. Η δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου προώθησης της υγειούς, καινοτόμας και αναπτυσσόμενης επιχειρηματικότητας καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητας της οικονομικής επιστήμης στην πραγματική οικονομία. 19. Κάθε άλλος μη ρητά κατονομαζόμενος συναφής με τους παραπάνω σκοπός. Άρθρο 04 Μέσα Η πραγματοποίηση των προαναφερθέντων στο άρθρο τρία (03) σκοπών μπορεί να επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο μέσο, ιδίως με: 1. Την πραγματοποίηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονικών επισκέψεων, δημοσιεύσεων και ταξιδιών καθώς και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν το σκοπό της Εταιρίας. 2. Τη συνεργασία με πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Διεθνείς Οργανισμούς, με Υπηρεσίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και εν γένει του Ελληνικού Δημοσίου, με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. 3. Τη συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα) και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 4. Τη γνωστοποίηση των παραπάνω στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικούς φορείς και στα Μ.Μ.Ε. επιδιώκοντας συνεργασία προς την επίτευξη του σκοπού μας. 5. Τη συνεργασία, συμμετοχή και εκπροσώπηση σε παρεμφερείς οργανώσεις, συλλόγους, δίκτυα ή ενώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού με ομοειδή ή συναφή σκοπό και η σύμπραξη με εταιρείες, φορείς και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα. 6. Τη διευκόλυνση των μελών αλλά και άλλων Κρατικών ή Ιδιωτικών Φορέων στην αναζήτηση πόρων προκειμένου να εκπονήσουν ατομικές ή συλλογικές επιστημονικές έρευνες που είναι συναφείς με το σκοπό της Εταιρίας. 7. Την οργάνωση συγκεντρώσεων, συζητήσεων και διαλέξεων για σκοπούς επιμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων και συναφών επιστημόνων. 8. Την πρόκληση της προσοχής των αρμοδίων και την υπόδειξη των αναγκαίων νομοθετικών διοικητικών ή άλλων μέτρων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σκοπού της Εταιρίας. 9. Τη διενέργεια διαγωνισμών με ανάδειξη και βράβευση μελετών ή έργων με σαφή αναγωγή στο σκοπό και στο έργο της Εταιρίας. 10. Την έκδοση πάσης φύσεως ενημερωτικού υλικού, εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, ηλεκτρονικών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου καθώς και η διενέργεια μελετών και ερευνών. 11. Την παρακολούθηση των ενεργειών της Πολιτείας (νομοσχέδια, αποφάσεις Υπουργείου, κ.τ.λ.) και των εποπτευομένων φορέων της σε σχέση με καθετί που θα αφορά στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. 12. Τη δημιουργία τράπεζας(ες) πληροφοριών και βάση(εις) δεδομένων καθώς και ιστοσελίδα(ες) στο διαδίκτυο. 13. Τη συμμετοχή σε ενδεχόμενη ανάπτυξη επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων. 3/26

4 14. Την επιδίωξη λήψης πιστοποίησης ποιότητας τύπου ISO ή συναφών τίτλων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και αξιοποίηση αυτών. 15. Την απόκτηση ή μεταβίβαση κινητών ή ακινήτων, και δικαιωμάτων, εμπραγμάτων ή ενοχικών, εφόσον κατ αυτόν τον τρόπο και στο μέτρο που εξυπηρετείται και προάγεται ο σκοπός της Εταιρίας με απόφαση του Δ.Σ. Απαραίτητα προαπαιτούμενα της λήψης της εν λόγω απόφασης καθίστανται η προσφυγή σε νομική συμβουλή και κάθε άλλη γνωμοδότηση που κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση. 16. Την αποδοχή εισφορών, δωρεών, κληροδοτημάτων ή άλλης μορφής παραχωρήσεων. 17. Την ανάληψη δραστηριοτήτων, τα εισοδήματα των οποίων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας. 18. Την παραχώρηση ή μεταβίβαση με επιτροπική πράξη (trust) ή άλλως πως, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό για λογαριασμό και προς όφελος της Εταιρίας με απόφαση του Δ.Σ. Απαραίτητα προαπαιτούμενα της λήψης της εν λόγω απόφασης καθίστανται η προσφυγή σε νομική συμβουλή και κάθε άλλη γνωμοδότηση που κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση. 19. Την επένδυση των χρημάτων της Εταιρίας τα οποία δεν απαιτούνται αμέσως για τους σκοπούς της Εταιρίας καθώς και κάθε άλλης περιουσίας που αποκτάται με επιτροπική πράξη (trust) ή άλλως πως, σε αξίες ή ασφάλειες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ήθελε κρίνει σκόπιμο λαμβάνοντας νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 20. Την ίδρυση, προώθηση και συμμετοχή στην ίδρυση ή προώθηση οποιασδήποτε άλλης Εταιρίας ή Ομοσπονδίας ή Ένωσης, ή Οργάνωσης, ή Οργανισμού, ή Σώματος, ή Σωματείου ή Παραρτήματος ή Νομικού προσώπου του οποίου οι σκοποί είναι όμοιοι με τους σκοπούς της Εταιρίας που καθιδρύεται με το παρόν έγγραφο και η μεταβίβαση ή άλλως πως παραχώρηση προς την Εταιρία ή τον οργανισμό που θα ιδρυθεί όπως προαναφέρθηκε ολόκληρης ή μέρος της περιουσίας της Εταιρίας με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 21. Η πρόσληψη και αμοιβή κατάλληλων επαγγελματιών, επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων και οιουδήποτε προσωπικού κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και την καλύτερη λειτουργία της Εταιρίας. 22. Η συνδρομή ή εισφορά για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς που συνάδουν με τους σκοπούς και αρχές της Εταιρίας. 23. Η χρήση άλλων νόμιμων και αποδεκτών από την κοινωνία μέσων που μπορούν να προάγουν τους σκοπούς της Εταιρίας. Άρθρο 05 Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη και εξακολουθεί να ισχύει υπό το εκάστοτε ισχύον Νομοθετικό, Εθνικό και πιθανώς Κοινοτικό καθεστώς. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. 4/26

5 Άρθρο 06 Μέλη Μέλη της Εταιρίας μπορούν να είναι α) ημεδαπά νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα και β) Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, να είναι ικανά προς δικαιοπραξία, να είναι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι αναγνωρισμένης οικονομικής ή συναφούς αντικειμένου σχολής ή να δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τοιουτοτρόπως στον εν γένει οικονομικό χώρο και να μην υπάγονται σε κάποια από τα κωλύματα που ορίζει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, δηλαδή: Α) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο θα διαρκέσει η στέρηση. Β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης ή σε ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία όσον αφορά την υπηρεσία, παραχάραξη και κιβδηλεία. Γ) Να μην έχει αποβληθεί από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο ή τεθεί σε καθεστώς αργίας ( παύσης των εργασιών), ως πειθαρχικές συνέπειες. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του ως μέλος της Εταιρίας όποιος εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα μέλη διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα, όπως αυτά ορίζονται στα ακόλουθα υπ αριθμ άρθρα. Τα Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη συναποτελούν τους εταίρους της Εταιρίας. Μόνο σε περίπτωση που το παρόν καταστατικό αναφέρεται αδιακρίτως στα μέλη, νοείται το σύνολο αυτών. Διαφορετικά η εκάστοτε ρύθμιση ισχύει μόνο για την κατηγορία των μελών για την οποία ρητά κάνει λόγο. Οι εταίροι δεν δύνανται να μεταβιβάσουν την εταιρική τους ιδιότητα. Άρθρο 07 Φίλοι Ως Φίλοι της ΕΟΣΕΕ χαρακτηρίζονται όλοι οι υποστηρικτές του οράματος, του σκοπού και των στόχων της ΕΟΣΕΕ, οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των προσώπων που δύνανται να εγγραφούν ως μέλη στην ΕΟΣΕΕ, ωστόσο δεν συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους κάποιο από τα υπό στοιχεία Α, Β, Γ και Δ του προηγούμενου άρθρου ( υπ αριθμ. 6 ). Ήτοι φίλοι της ΕΟΣΕΕ μπορούν εγγραφούν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως φίλου, ηλικίας και επαγγέλματος αρκεί συνειδητά να υποστηρίζουν τις απόψεις της ΕΟΣΕΕ και να συγκλίνουν με το καταστατικό πνεύμα της Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο της εγγραφής τους το οποίο συνυπογράφεται από τους ίδιους και από το μέλος της ΕΟΣΕΕ που κάνει την εγγραφή. Η εγγραφή ως Φίλος ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού που ορίζεται ως 5/26

6 δικαίωμα εγγραφής με απόφαση του Δ.Σ. Θα τηρείται βιβλίο Φίλων της ΕΟΣΕΕ. Οι Φίλοι δεν σχετίζονται με τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα της εταιρίας. Άρθρο 08 Ιδρυτικά Μέλη - Εταίροι Ιδρυτικά μέλη - Εταίροι της Εταιρίας θεωρούνται όσοι ψήφησαν κατ' άρθρο και στο σύνολό του το παρόν αρχικό καταστατικό, κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών της Εταιρίας, και συνυπογράψανε τη σύστασή της και το αρχικό καταστατικό αυτής. Άρθρο 09 Τακτικά Μέλη Εταίροι Ως Τακτικά Μέλη Εταίροι της Εταιρίας μπορούν να εγγράφονται όσα από τα Αρωγά μέλη έχουν διατελέσει ως τέτοια για τουλάχιστον δύο χρόνια. Κατ εξαίρεση παρακάμπτεται η προϋπόθεση αυτή μόνο με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.,οπότε η είσοδος του νέου εταίρου είναι ανεξάρτητη του αν ήταν ή όχι πρότερο μέλος. Επιπλεόν, και σε κάθε περίπτωση, πλήν της αμέσως ανωτέρω στο ίδιο άρθρο εξαιρέσεως, τα Αρωγά μέλη θα πρέπει να είναι ενεργά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη για τουλάχιστον δύο συνεχή έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να απαιτήσει ή να ορίσει επιπρόσθετα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρίας και ειδικά την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Πάντως, ο αριθμός των εγγεγραμμένων Τακτικών Μελών δεν μπορεί να ξεπερνά τους 25. Άρθρο 10 Όροι εγγραφής Τακτικού Μέλους Για την εγγραφή ως Τακτικό Μέλος κάποιου, ο οποίος πληρεί τα κριτήρια που προαναφέρονται στο άρθρο 08 απαιτείται: Α) πρόταση πέντε ( 5 ) Εταίρων της Εταιρίας την οποία θα αποδέχεται εγγράφως με το ίδιο ή με άλλο έγγραφο το προτεινόμενο Αρωγό Μέλος ή γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου Αρωγού Μέλους την οποία θα συνυπογράφουν και θα υποστηρίζουν πέντε ( 5 ) Εταίροι της Εταιρίας, απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της Εταιρίας. Στο έγγραφο αντίστοιχα της αποδοχής ή της αίτησης του υποψήφιου Τακτικού Μέλους θα πρέπει να επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και ότι αποδέχεται αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας ανεπιφύλακτα. Εφόσον απαιτείται, θα συνυποβάλλονται και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής. Β) Ρητή απόφαση του Δ.Σ., το οποίο, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος πληρεί όλες τις ταχθείσες προϋποθέσεις και ότι η πρόταση ή αίτηση αυτού είναι καθ όλα νόμιμη και σύμφωνη με το παρόν καταστατικό, εγκρίνει την εγγραφή του υποψηφίου ως Τακτικό Μέλος, κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Με την θετική αυτή απόφαση του Δ.Σ., ολοκληρώνεται η εγγραφή του Αρωγού Μέλους ως Τακτικό Μέλος. Ακολουθεί η καταχώρισή του στο βιβλίο των Εταίρων. Με την 6/26

7 ολοκλήρωση της εγγραφής του ως Τακτικό Μέλος θα πρέπει να καταβάλει εισφορά, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, τα νέα Τακτικά Μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένοι. Κατά τα λοιπά και κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με τα δικαίωματα, μόνον, του λόγου και της υποβολής προτάσεων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εγκρίνει την πρόταση ή αίτηση εγγραφής, υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απορριπτική αποφαση. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος δε δικαιούται να επανέλθει πριν την παρέλευση έτους από την ημέρα της απορρίψεως, εκτός αν αρθεί οριστικά και αποδεδειγμένα ο λόγος της απορρίψεως. Άρθρο 11 Αρωγά Μέλη Αρωγά μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν α) νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα και β) φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως φύλου, που συμφωνούν με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της και συμπράττουν ενεργά και συστηματικά για την υλοποίηση τους, εφόσον υποβάλουν αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. της Εταιρίας και το Δ.Σ. εγκρίνει την εγγραφή τους στην Εταιρία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ( 20 ) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και η εγγραφή του ενδιαφερομένου ως Αρωγό Μέλος ολοκληρώνεται την εικοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον στο μεταξύ διάστημα έχει καταβάλει την εισφορά εγγραφής. Η εγγραφή των Αρωγών Μελών γίνεται σε ειδικό προς τούτο μητρώο, το οποίο τηρεί με ευθύνη του ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρίας. Απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Εταίρους της Εταιρίας, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμπεριλαμβανομένων δε και των εκάστοτε προνομίων, ιδίως οικονομικών και προτεραιότητας, που απονέμει η Εταιρία αποκλειστικά στα μέλη της κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Δύνανται, όμως, να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με το δικαίωμα, μόνον, του λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αρθρο 12 Επίτιμα Μέλη Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται όσα μέλη προσέφεραν ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία ή στην Εταιρία. Η ανακήρυξη γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Η ψηφοφορία τόσο του Δ.Σ., όσο και της Γ.Σ. που αφορούν στην ανάδειξη των Επίτιμων Μελών είναι μυστική. Με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται παμψηφεί, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους και σε μη μέλη της Εταιρίας, τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρία, στην οικονομική επιστήμη ή γενικότερα στην κοινωνία. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή όλων των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εγγραφών και συνδρομών. Απολαμβάνουν δε, όλων των δικαιωμάτων των μελών, πλην αυτά του 7/26

8 εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δύνανται, όμως, να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με το δικαίωμα, μόνον, του λόγου και της υποβολής προτάσεων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των επίτιμων μελών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 13 Δικαιώματα Μελών 1. Κάθε μέλος το οποίο έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρία δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και υποβολής προτάσεων, σύμφωνα δε και με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό. Τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Ιδρυτικά Μέλη και τα Τακτικά Μέλη ένα έτος από την εγγραφή τους ως τέτοια. 2. Όλα τα μέλη δικαιούνται να απευθύνονται εγγράφως στο Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. 3. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Εταιρίας και να τυγχάνει ενημέρωσης γι αυτές. 4. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στο άρθρο Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών της Εταιρίας. Τα δικαιώματα των μελών είναι αμιγώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Άρθρο 14 Υποχρεώσεις Μελών 1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας, των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. 2. Τα μέλη της Εταιρίας αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια μέσα και έξω από το οίκημα της Εταιρίας και γενικά με τη δράση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της Εταιρίας να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς της. Μέλος είναι δυνατό να αποβληθεί αν παρά τις προειδοποιήσεις του Δ.Σ., συμπεριφέρεται άπρεπα ή καταστρατηγεί τους σκοπούς της Εταιρίας. 3. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν για την εγγραφή τους ένα ποσό ( δικαίωμα εγγραφής ), το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των μελών στην οποία υπάγονται. Επίσης, αν παραστεί ανάγκη η ΓΣ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιβάλει στα μέλη έκτακτη εισφορά, ορίζοντας με την ίδια πράξη το ύψος της εισφοράς, τους υπόχρεους προς καταβολή, την προθεσμία καταβολής της, καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής της. Μέλος που δεν είναι ταμειακώς ενήμερο επί ενός έτους είναι δυνατό να διαγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρηθεί δικαιολογημένη από το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής δικαιώματος εγγραφής και κάθε είδους εισφορών. 4. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να παρίστανται και να συμμετέχουν ενεργά στις Γ.Σ., εφόσον δεν κωλύονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 8/26

9 5. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρίας. 6. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας, να εκτελούν πρόθυμα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας. 7. Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εταιρία για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους και ιδιαίτερα για το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. 8. Τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. Άρθρο 15 Έκπτωση Μελών Η ιδιότητα του εταίρου καθώς και του μέλους χάνεται σε περίπτωση 1) επέλευσης στο πρόσωπό του κάποιο από τα απαριθμούμενα στα υπό Α, Β, Γ και Δ κωλύματα του άρθρου 06 2) παραιτήσεώς του 3) εκπτώσεώς του 4) λύσεως της Εταιρίας Λύση της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση της ιδιότητας του εταίρου και του μέλους. Η με οποιονδήποτε τρόπο έκπτωση κάποιου εταίρου δεν συνεπάγεται τη λύση της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία θα συνεχιστεί μεταξύ των λοιπών εταίρων. Ένα μέλος δεν χάνει την ιδιότητα του μέλους ούτε αποβάλλεται εκ μόνου του λόγου ότι συνταξιοδοτήθηκε ή αποχώρησε από την ενεργό επαγγελματική δράση ή άλλαξε τομέα απασχολήσεως. Άρθρο 16 Παραίτηση Μελών Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Εταιρία. Η παραίτηση του εταίρου ή του μέλους γίνεται γραπτώς ενώπιον του Δ.Σ. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή της από τα όργανα της Εταιρίας. Η διαγραφή του μέλους θεωρείται ότι επέρχεται με την περιέλευση της δήλωσης παραίτησης στο Δ.Σ. Μέλος που έχει παραιτηθεί δύναται να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 06, 08, 09 και 10, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν οφειλόμενες έκτακτες εισφορές μέχρι και το τέλος του διαχειριστικού έτους που αποχωρεί. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ενέχεται απέναντι στην Εταιρία και δεν δύναται να επανεγγραφεί μέχρι της εξοφλήσεώς τους. 9/26

10 Η παραίτηση εταίρου ή μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της εκπροσωπήσεως σε ενδεχόμενα όργανα ή φορείς για λογαριασμό της εταιρίας. Άρθρο 17 - Αποβολή Μέλους και Πειθαρχικά Παραπτώματα Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την αποβολή μέλους της Εταιρίας εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η απόφαση λαμβάνεται με την παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε μυστική ψηφοφορία εφόσον έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. αιτιολογημένη καταγγελία τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μελών, αντίγραφο της οποίας γνωστοποιείται στο καταγγελόμενο μέλος από το Δ.Σ. Η γνωστοποίηση πρέπει να λαμβάνει χώρα πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία το υπό διαγραφή μέλος καλείται να εκφράσει τις αντιρρήσεις του πριν τη λήψη της απόφασης. Το Δ.Σ. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για την επιβολή της ποινής της διαγραφής ενώ μπορεί να επιβάλει, αντί για διαγραφή, κάποια πειθαρχική ποινή. Το καθ ου η διαγραφή μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί την διαγραφή μέλους μετά από απόφαση του Δ.Σ. συνίσταται ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κάθε μέλος που τιμωρήθηκε τρεις ( 3 ) φορές πειθαρχικά μέσα στο έτος. 2. Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Εταιρίας ή δημιουργεί εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων και τη λειτουργία του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως, ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς, την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Εταιρίας. 3. Κάθε μέλος που παραβαίνει υπαίτια τις διατάξεις της νομοθεσίας, του καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., ή προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με το σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρίας. Η απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται σε προσφυγή στη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση στο μέλος της αποφάσεως του Δ.Σ. για την αποβολή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει σε μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ανάρμοστη και αντίθετη με την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά αποτελούν ενδεικτικά πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη της Εταιρίας. Τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι επακόλουθες αυτών πειθαρχικές ποινές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο είναι αρμόδιο και για την διεκπεραίωση της πειθαρχικής διαδικασίας. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για επιβολή πειθαρχικής ποινής, το τιμωρηθέν μέλος δύναται να ασκήσει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση εντός δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση σ αυτό της απόφασης του Δ.Σ. Η άσκηση της προσφυγής αυτής δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 10/26

11 Άρθρο 18 Υποχρεώσεις Διαγραφόμενων και Παραιτούμενων Μελών Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους, δεν γεννάται, σε κανένα χρονικό σημείο και για οποιονδήποτε λόγο, καμία απαίτηση έναντι της Εταιρίας, για επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής ή και κάθε άλλης εισφοράς που τυχόν κατέβαλε ο εταίρος ή το μέλος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Εταιρία. Τα μέλη, ακόμα και μετά την απώλεια της ιδιότητας τους αυτής, εξακολουθούν να ευθύνονται, για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρία. Σε περίπτωση που το μέλος που αποχωρεί είχε αναλάβει την διεκπεραίωση κάποιας εργασίας, υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία γραπτώς και με κάθε λεπτομέρεια για τις σχετικές μέχρι τότε πράξεις του και να παρέχει οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Παραμένει δε στη διάθεση της Εταιρίας για τυχόν διευκρινήσεις. Άρθρο 19 Εισφορές,Δωρεές και Κληροδοτήματα Πρόσωπα που εισφέρουν υπέρ των σκοπών της Εταιρίας με απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύσσονται: α. Δωρητές για εισφορά ποσού τουλάχιστον 500 β. Ευεργέτες για εισφορά τουλάχιστον γ. Μεγάλοι ευεργέτες για εισφορά πέραν των Θα τηρείται ειδικός πίνακας ή βιβλίο δωρητών και ευεργετών από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να τροποποιεί το ύψος του ποσού εισφοράς και τον ανάλογο χαρακτηρισμό με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 20 Όργανα της Εταιρίας Όργανα της Εταιρίας είναι : 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Εταίρων, 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Άρθρο 21 Γενική Συνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της και ασκεί την ανώτατη εποπτεία. 2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εταίρους της Εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακώς τακτοποιημένοι εταίροι. Όλα τα λοιπά μέλη της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των Επίτιμων, δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου επ αυτών. 11/26

12 3. Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες: Α. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Β. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό που υποβάλλει το Δ.Σ. της Εταιρίας. Γ. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δ. Εκλέγει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρίας. Ε. Παύει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΣΤ. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό. Ζ. Αποφασίζει περί της λύσεως της Εταιρίας, τον διορισμό εκκαθαριστών και τη διάθεση της περιουσίας μετά τη λύση αυτής. 4. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., όπου αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ αυτών είναι και η έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον περασμένο χρόνο. Στην ημερήσια διάταξη, επίσης συμπεριλαμβάνεται και κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως προς το Δ.Σ. προ 20 τουλάχιστον ημερών από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και είναι υπογεγραμμένο από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει εταίρων. Η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που θα αποφασίσει προς τούτο το Δ.Σ. ή θα το ζητήσει το 1/2 των ταμειακώς εντάξει εταίρων ή η Εξελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη προς το Δ.Σ., όπου θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εντός 30 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης συγκαλείται Γ.Σ. με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση. Αν η προθεσμία των 30 ημερών παρέλθει άπρακτη, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτοί την Γ.Σ. αφού τηρήσουν τις απαιτούμενες διατυπώσεις. 5. Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται με ανακοίνωση πρόσκληση του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη προ πέντε (05) τουλάχιστον πλήρων ημερών με ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται οι μισοί πλέον ενός των εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου, τυχόν δεκαδικά ψηφία παραλείπονται. Εφόσον η απαιτούμενη απαρτία διαπιστώνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, θεωρείται ότι υπάρχει και μέχρι το τέλος αυτής. Έαν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατά την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως χωρίς νέα πρόσκληση ή ειδοποίηση. Κατ αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων εταίρων. Προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να γίνει στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 7. Στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, νοείται αντιπροσώπευση εταίρου από άλλον εταίρο, υπό την προϋπόθεση ότι αντιπρόσωπος και αντιπροσωπευόμενος έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται, πριν την έναρξη της συνεδρίασης με εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευομένου θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή με επικοινωνία του αντιπροσωπευόμενου 12/26

13 με κάθε τρόπο με το Δ.Σ. για την επιβεβαίωση της αντιπροσώπευσης. Κάθε εταίρος μπορεί να εξουσιοδοτείται προς αντιπροσώπευση μόνο ενός αντιπροσωπευομένου. Οι αντιπροσωπευόμενοι συνυπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, εφόσον όμως δεν ξεπερνούν το 1/3 των παρόντων. Δε νοείται αντιπροσώπευση κάποιου εταίρου περισσότερες από δύο ( 2 ) συνεχόμενες φορές. 8. Των Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πλην των Γ.Σ. κατά τις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες, όπου προεδρεύει ο από τη Γ.Σ. εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 9. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των νομίμως εκπροσωπούμενων εταίρων. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ( 1 ) μόνο ψήφου. Αποφάσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρες, εκτός αν στην συνέλευση παραστούν όλοι οι εταίροι και δεν προβάλλουν σχετική αντίρρηση. Οι «λευκές» ψήφοι καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται ούτε ως αρνητικές, ούτε ως θετικές ψήφοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., όπου για λόγους διαφάνειας θα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφούντων προτάσεων. 10. Οι ψηφοφορίες κατά κανόνα είναι φανερές και διενεργούνται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση. Μυστικές ψηφοφορίες με ψηφοδέλτια γίνονται όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν αρχαιρεσίες, την έγκριση ισολογισμού - απολογισμού, την έκφραση μομφής ή εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, τα προσωπικά εν γένει θέματα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα το ζητήσει το 1/3 των παρόντων στη συνεδρίαση εταίρων. 11. Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού, τη λύση της Εταιρίας, την εκκαθάριση και διάθεση της τυχόν εναπομείνασας περιουσίας, την παύση μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για τη διαγραφή μελών του Δ.Σ. από την Εταιρία απαιτείται η συνήθης απαρτία και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Στις Γ.Σ., των οποίων η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ένα από τα θέματα αυτά, δεν χωρεί αντιπροσώπευση απόντων εταίρων. 12. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Σ. και τους Εφόρους, όταν η Γ.Σ. διεξάγει αρχαιρεσίες, και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από τον Γενικό Γραμματέα. 13. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή του νόμου είναι αυτοδίκαια άκυρες και ανίσχυρες. Ενστάσεις κατά του κύρους των αποφάσεων προβάλλονται είτε στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφαίνεται αμέσως επί της προβαλλόμενης ενστάσεως, είτε σε έκτακτη Γ.Σ., η αίτηση για την οποία κατατίθεται εντός μηνός από την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης. Κατά της απόφασης, που εκδόθηκε επί της ασκηθείσας ένστασης δεν επιτρέπεται η εκ νέου προβολή ενστάσεως. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται έγκυρα δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας είτε παρίστανται είτε απουσιάζουν ακόμα και αν διαφωνούν. 14. Για να μεταβληθεί ο σκοπός της Εταιρίας πρέπει να συναινέσουν όλοι οι εταίροι. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. 13/26

14 Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) 1. Το Δ.Σ. της Εταιρίας είναι εννιαμελές ( 9μελές ) και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους δύο ( 2 ) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τους τρείς (3) Ειδικούς Γραμματείς, τον Ταμία και ένα ( 1 ) μέλος. Εκλέγεται δια μυστικής ψηφοφορίας από την τακτική Γ.Σ. των Εταίρων. Η θητεία του ορίζεται τριετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα. Η θητεία θα παρατείνεται κατά περίπτωση μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. και συγκρότησής του σε σώμα, όχι όμως πέρα του τριμήνου από τη λήξη της θητείας του. 2. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά και δύο ( 2 ) αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, αποβολής ή διαρκούς κωλύματος κάποιου μέλους του Δ.Σ. καλείται να το αναπληρώσει, με φροντίδα του Προέδρου, ένα από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη συγκαλείται από το Δ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους ως αντικαταστάτη. Σε περίπτωση που το αναπληρωθέν μέλος του Δ.Σ. που εξέπεσε είχε την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία ή Ειδικού Γραμματέα, εντός μιας εβδομάδας από την αναπλήρωση συνεδριάζει το Δ.Σ. για την επανεκλογή των οργάνων αυτών για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας. Αν για διάφορους λόγους τα μέλη του Δ.Σ. περιοριστούν σε τέσσερα ( 4 ), συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. προς εκλογή νέου Δ.Σ. 3. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, το υλικό και κάθε τι που θα υπάρχει στη νομή, κατοχή και κυριότητα της Εταιρίας. Επίσης, υποχρεούται σε παροχή διευκρινήσεων σε ό,τι αφορά τη διαχειριστική του περίοδο. 4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά υπηρεσίας στην Εταιρία, επιτρέπεται η καταβολή των εξόδων κινήσεως, διαμονής και διατροφής τους. 5. Τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να παρέχουν επ αμοιβή στην Εταιρία υπηρεσίες που δεν άπτονται των καθηκόντων τους ως τέτοια, όπως αυτά απαριθμούνται στα άρθρα 22 και Η παραίτηση οποιουδήποτε αξιωματούχου μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα που κατέχει στο Δ.Σ. δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για το αξίωμα από το οποίο έγινε η παραίτηση. 7. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή με γραπτή δήλωση προς τον Πρόεδρο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. Άρθρο 23 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού και πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας, τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των διαφόρων ανακύπτοντων ζητημάτων που αφορούν την Εταιρία, την εκτέλεση των αποφάσεων που υπάγονται στην 14/26

15 αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως και την πιστή εφαρμογή του καταστατικού. Ιδίως: 1. Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσεως της Εταιρίας και για τις σχετικές δαπάνες. 2. Συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό και τον θέτει στην Γ.Σ. προς έγκριση. Εισηγείται στη Γ.Σ. την τροποποίησή του Εσωτερικού Κανονισμού. 3. Αποφασίζει τη σύσταση ειδικών επιτροπών για τη μελέτη και προώθηση των σκοπών της Εταιρίας και υποβοήθηση του έργου της. Οι επιτροπές αυτές θα μπορούν να απαρτίζονται και από αρωγά μέλη της Εταιρίας. 4. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 5. Συντάσσει κάθε οικονομικό έτος τον απολογισμό - ισολογισμό της Εταιρίας. 6. Εγκρίνει και εξουσιοδοτεί για την πληρωμή χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. 7. Αποφασίζει το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών. 8. Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της. 9. Αποφασίζει την έναρξη οποιασδήποτε αστικής, διοικητικής ή ποινικής δίκης ή διαδικασίας, την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, την παραίτηση από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα. 10. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στα μέλη της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί, για την αποτελεσματικότερη πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρίας, με απόφασή του που θα λαμβάνεται από τα ¾ των μελών του, να αναθέτει υπό προϋποθέσεις την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, για την έγκυρη ανάθεση και συνεπώς για τη δέσμευση της Εταιρίας, απαιτείται η χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης, η οποία θα πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη διενέργεια της ανατεθείσας αρμοδιότητας ή εκπροσωπήσεως, και εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στους τρίτους η τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση της αποφάσεως περί της αναθέσεως. Για κάθε δαπάνη που αναλαμβάνεται για λογαριασμό της εταιρίας χωρίς την τήρηση της προδικασίας ευθύνεται προσωπικά το πρόσωπο που την αναλαμβάνει. Άρθρο 24 - Δικαστική Και Εξώδικη Εκπροσώπηση Της Εταιρίας Εφόσον το Δ.Σ. δεν αποφασίσει διαφορετικά, η Εταιρία εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της. Με απόφασή του το Δ.Σ., μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και 15/26

16 σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στην τελευταία παράγραφο του άρθρο 22. Άρθρο 25 - Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Το Δ.Σ. της Εταιρίας συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο ή υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς τούτο τουλάχιστον τρία ( 3 ) μέλη του Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου η οποία περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη προ πέντε (05) τουλάχιστον πλήρων ημερών με την αποστολή σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο βιβλίο μελών. Σε περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου μέλους, αυτό θα πρέπει με δική του ευθύνη να δηλώσει τη νέα. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνηθεί τη σύγκληση του Δ.Σ. χωρίς σοβαρό λόγο, έχουν τη δυνατότητα οι αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Δ.Σ. τηρώντας τις διατυπώσεις της προδικασίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων είναι απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ένας αντιπρόσωπός του στον οποίο έχει παράσχει ειδική εξουσιοδότηση. Ως αντιπρόσωπος του Προέδρου μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο μέλος του Δ.Σ., όχι τρίτος. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να εκπροσωπηθούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου για προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσουν τρία ( 3 ) τουλάχιστον από τα παρόντα μέλη του οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ακόμα κι αν αυτή τίθεται δια του αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση ισοψηφίας όταν η ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δεν φέρουν αντίρρηση μπορούν να λαμβάνουν έγκυρες αποφάσεις και επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως ή ακόμα και χωρίς πρόσκληση. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν επίσης να λαμβάνονται σε διαδικτυακές συνεδριάσεις εφόσον στη συνέχεια υπογραφεί πρακτικό συνεδριάσεως από όλα τα μέλη. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλους τους παρόντες και καταχωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. αρνείται να υπογράψει γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά για την παρουσία του και την άρνηση να υπογράψει. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις ( 3 ) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει από μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από ένα από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής του. Αν πρόκειται για τον Πρόεδρο η απόφαση περί της εκπτώσεώς του λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση. 16/26

17 Άρθρο 26 - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον γενικά κάθε τρίτου σε όλες της τις σχέσεις, διαφορές, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, υποχρεούμενος να γνωστοποιεί προς το Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειές του. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση αν είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρίας, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την Εταιρία, εντάλματα πληρωμής, όπως επίσης και κάθε πράξη αποδοχής κληρονομιών, δωρεών ή κληροδοσιών προς την Εταιρία και γενικά κάθε συμβόλαιο που αφορά την περιουσία της Εταιρίας, υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης κάθε συναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία. Ετοιμάζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των Γ.Σ. και των Δ.Σ. και προσυπογράφει μαζί επίσης με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Επιβλέπει γενικά τη λειτουργία της Εταιρίας και ειδικότερα τη διαχείριση του ταμείου και δίνει εντολή για κάθε δαπάνη μετά από απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, το οποίο διαπιστώνεται με έγγραφη δήλωσή του ή απόφαση του Δ.Σ., τον αναπληρώνει διαδοχικά ο Αντιπρόεδρος και σε κώλυμα και των δύο ο πρεσβύτερος των συμβούλων, εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ. που κατέχουν το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα απευθείας, άνευ αποφάσεως του Δ.Σ., διαθέσεως ποσού ως 500 ( πεντακόσια Ευρώ), η οποία συνυπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα, καταθέτοντας κάθε φορά το αντίστοιχο παραστατικό. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 27 - Αντιπρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου Οι Αντιπρόεδροι βοηθούν τον Πρόεδρο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο πρεσβύτερος αυτών αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα εν γένει τα καθήκοντα αυτού, εκλιπόντος δε του Προέδρου υποκαθίσταται στη θέση αυτού, μέχρι την συμπλήρωση του Δ.Σ. από τα αναπληρωματικά μέλη και εκλογή νέου Προέδρου από το Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. για την οποία έχει υπερψηφίσει και ο Πρόεδρος, θα μπορούν να τους ανατίθενται και άλλα καθήκοντα για τα οποία θα τους χορηγείται σχετική εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, τους αντικαθιστά ο πρεσβύτερος των συμβούλων εξαιρουμένων του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. 17/26

18 Άρθρο 28 - Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρίας, διευθύνει το γραφείο, τηρεί το αρχείο, τηρεί το μητρώο των μελών και τα βιβλία της Εταιρίας, πλην των λογιστικών, και φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως, τηρεί, συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών που εγκρίνονται από το Δ.Σ., τις δικαιοπραξίες και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρίας, πλην των οικονομικών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ταμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ., πλην του Προέδρου και του Ταμία, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 29 - Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου Ο Ταμίας διαχειρίζεται το ταμείο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή του, όλα εν γένει τα έσοδα της Εταιρίας. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Εταιρίας. Ενεργεί επίσης κάθε πληρωμή βάσει εντολής του Προέδρου, η οποία συνυπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., μέχρι το ποσό των 500 ευρώ. Επί των ενταλμάτων πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της αποφάσεως του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει με απόφασή του ότι σε κάθε ένταλμα πληρωμής μεγαλύτερο από ένα ορισμένο ποσό, πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που ενέκρινε την πληρωμή της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων, πληρωμή χωρίς ένταλμα και οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία που προέρχεται εξ αυτόν. Καταθέτει σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δυνάμενο το ποσό αυτό να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε απαραίτητο ποσό για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων τρεχουσών αναγκών. Εκτελεί αναλήψεις των χρημάτων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως από το Δ.Σ., η οποία μπορεί να αφορά και ορισμένη, σαφώς προσδιορισμένη, κατηγορία εισπράξεων ή ποσών. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει προς το Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση 18/26

19 των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου και υποβάλει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση τον απολογισμό της διαχειρίσεως του έτους που έληξε και της περιουσίας της Εταιρίας. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται με μέλος του Δ.Σ., πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας ελέγχεται από το Δ.Σ. υποχρεούμενος να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. προς έλεγχο όλα τα βιβλία και λοιπά παραστατικά έγγραφα οποτεδήποτε του ζητηθεί. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί τα όσα ορίζονται σε αυτό, εκπίπτει των καθηκόντων του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Άρθρο 30 - Ειδικοί Γραμματείς Διοικητικού Συμβουλίου Οι Ειδικοί Γραμματείς είναι τρεις ( 3 ): α)επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, β)οργάνωσης και Ελέγχου και γ) Συντονισμού Επιτροπών. Ενδεικτικά: Ο Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει την γνωριμία και γενικότερα την προώθηση της Ε.Ο.Σ.Ε.Ε. στο ευρύ κοινό. Ο Ειδικός Γραμματέας Οργάνωσης και Ελέγχου ασχολείται με την οργάνωση και εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των σεμιναρίων, ημερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την Εταιρία και τηρεί το βιβλίο παρουσίας των μελών όπου και όταν απαιτείται αυτό ( πχ στις συνελεύσεις ) Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Επιτροπών συντονίζει και επιβλέπει τη δράση των επιτροπών. Συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά των επιστημονικών συνεδριάσεων, κρατάει σημειώσεις επί των επιστημονικών ανακοινώσεων. Τα καθήκοντα των Ειδικών Γραμματέων μπορούν να εξειδικεύονται και να διευρύνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Τους Ειδικούς Γραμματείς σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, αναπληρώνουν τα διοικούντα μέλη με εντολή του Προέδρου. Άρθρο 31 - Διοικούντα Μέλη Τα Διοικούντα Μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο και να εκτελούν τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί με επιμέλεια. Τα Διοικούντα Μέλη του Δ.Σ. επιβάλλεται να εκφράζουν τη γνώμη τους και να ψηφίζουν με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των μελών της Εταιρίας. Μεριμνούν δε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης. 19/26

20 Άρθρο 32 - Εξελεγκτική Επιτροπή 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρεις ( 3 ) εταίρους και ένα ( 1 ) αναπληρωματικό. Εκλέγεται από την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. των εταίρων μαζί με το Δ.Σ. με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει ξεχωριστά τους υποψηφίους για αυτήν. Η θητεία της είναι τριετής και λήγει ταυτόχρονα με αυτή του Δ.Σ. Η Ε.Ε., στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, και τον Γραμματέα της. 2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τις πράξεις της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. βάσει των πραγματοποιηθέντων εσόδων, των πηγών αυτών και των πραγματοποιηθεισών δαπανών, συντάσσει σχετική έκθεση και την θέτει υπόψη της τακτικής Γ.Σ. των εταίρων προς έγκριση. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. 3. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται αυτεπαγγέλτως υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους. Η Ε.Ε. υποχρεούται να τελειώσει τον έλεγχο και την κατάρτιση της σχετικής έκθεσης πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ. Ο έλεγχος πραγματοποιείται και οποτεδήποτε μετά από παραγγελία του ½ των εταίρων, η οποία υποβάλλεται γραπτώς απευθυνόμενη στην Ε.Ε. 4. Η Ε.Ε. δικαιούται να εξετάζει όλα τα έγγραφα και τα βιβλία που ήθελε ζητήσει. Άρθρο 33 Αρχαιρεσίες 1. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλουν έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Το Δ.Σ. καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα χωρισμένοι σε υποψηφίους για το Δ.Σ. και σε υποψηφίους για την Ε.Ε. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που υπέβαλαν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε ψηφοφόρος εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεώς του, θέτοντας δίπλα στο όνομά τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει μέχρι επτά ( 7 ) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι δύο ( 2 ) για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς, με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται άκυρα. 3. Επιτυχόντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. θεωρούνται οι εταίροι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους έναντι των υπολοίπων υποψηφίων. Οι πρώτοι εννέα ( 9 ) επιτυχόντες εκλέγονται τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι ( 2 ) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών της Ε.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. 4. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. κατά την έναρξη αυτής με φανερή ψηφοφορία. 20/26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα