Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ TALIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ TALIA"

Transcript

1 Βιβλίο χρήσης για το χρήστη GR ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ TALIA

2 Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα λέβητα κατασκευής μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η τεχνική ποιότητα του προϊόντος μας είναι άριστη. Αυτό το βιβλιάριο, που περιλαμβάνει τις οδηγίες και τις συμβουλές, συντάχθηκε με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρησή του, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματά του. Φυλάξτε αυτό το βιβλιάριο με προσοχή, ώστε να μπορείτε αργότερα να το συμβουλευθείτε για οποιαδήποτε πληροφορία. Εάν χρειαστεί, οι πιο κοντινές τεχνικές υπηρεσίες μας είναι πλήρως στη διάθεσή σας. Μετά τιμής Το παρόν εγχειρίδιο, όπως και το εγχειρίδιο «Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης», αποτελούν ένα ενιαίο προϊόν μαζί με τη συσκευή. Πρέπει να τα φυλάξετε με προσοχή και θα πρέπει να συνοδεύουν το λέβητα σε περίπτωση μεταβίβασης σε άλλο ιδιοκτήτη ή χρήστη και/ή μεταφοράς σε άλλη εγκατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις συμβουλές που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτή η συσκευή χρησιμεύει για την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια εγκατάσταση θέρμανσης και σε ένα δίκτυο διανομής ζεστού νερού χρήσης, κατάλληλα για τις επιδόσεις και την ισχύ της. οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη, εσφαλμένη και αλόγιστη χρήση ή από τη μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματία του τομέα, εξουσιοδοτημένο για την εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τα ισχύοντα πρότυπα, ο οποίος, αφού ολοκληρώσει την εργασία, θα πρέπει να παραδώσει στον πελάτη μια δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση πρέπει να πραγματοποιούνται από προσωπικό που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση βλάβης και/ή εσφαλμένης λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βάνα του αερίου. Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καλέστε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Για οποιαδήποτε επισκευή, καλέστε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία και απαιτήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση εργασιών ή συντήρησης σε κατασκευές που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς ή τις διατάξεις εκκένωσης καπνού και τα αξεσουάρ τους, σβήστε τη συσκευή και, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, ζητήστε από έναν επαγγελματία να ελέγξει την καλή κατάσταση των αγωγών ή των διατάξεων. Εάν ο λέβητας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: - διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία, τοποθετώντας τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση «OFF», - κλείστε τη βάνα του αερίου και τη βάνα κρύου νερού χρήσης, - αδειάστε την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης εάν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας πάγου. Σε περίπτωση οριστικής εξαγωγής του λέβητα, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία του τομέα για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες. Για τον καθαρισμό των εξωτερικών τμημάτων, σβήστε το λέβητα και τοποθετήστε τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση «OFF». Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες στο δωμάτιο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο λέβητας. Ένδειξη CE Το σήμα CE εγγυάται ότι η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας: - 90/396/ΕΟΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου /108/ΕΟΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα /95/ΕΟΚ относно електрическата безопасност - 92/42/ΕΟΚ σχετικά με την απόδοση.

3 Πρότυπα ασφαλείας Λεζάντα των συμβόλων: Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης σωματικών βλαβών ή ακόμα και θανάτου. Η μη τήρηση της προειδοποίησης κινδύνου μπορεί να βλάψει και να προκαλέσει, σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές υλικές ζημιές ή βλάβες σε φυτά ή ζώα. ************ Μην πραγματοποιείτε καμία εργασία που απαιτεί το άνοιγμα της συσκευής. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με εξαρτήματα υπό τάση. Βλάβες υπό τη μορφή εγκαυμάτων που οφείλονται στην παρουσία εξαρτημάτων που έχουν υπερθερμανθεί ή τραυματισμών από προεξοχές και αιχμηρά άκρα. Μην πραγματοποιείτε καμία εργασία που απαιτεί την εξαγωγή της συσκευής. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με εξαρτήματα υπό τάση. Πλημμύρες λόγω διαρροής νερού από αποσυνδεδεμένους σωλήνες. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή τοξικές δηλητηριάσεις λόγω διαρροής αερίων από αποσυνδεδεμένους σωλήνες. Φροντίστε να μην προκαλείται φθορά στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Ηλεκτροπληξία από απογυμνωμένα καλώδια υπό τάση. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Βλάβες λόγω πτώσης αντικειμένου εξαιτίας των κραδασμών. Καταστροφή της συσκευής ή αντικειμένων που βρίσκονται χαμηλότερα, λόγω πτώσης αντικειμένου εξαιτίας των κραδασμών. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή. Βλάβες λόγω πτώσης της συσκευής. Καταστροφή της συσκευής ή αντικειμένων που βρίσκονται χαμηλότερα, λόγω πτώσης της συσκευής εξαιτίας αποσύνδεσης από τα στηρίγματά της. Μην ανεβαίνετε σε καρέκλες, σκαμνιά, σκάλες ή ασταθείς βάσεις για να καθαρίσετε τη συσκευή. Βλάβες λόγω πτώσης από μεγάλο ύψος ή κοψίματος (πτυσσόμενη σκάλα). Μην πραγματοποιείτε καμία εργασία καθαρισμού της συσκευής χωρίς να έχετε προηγουμένως σβήσει τη συσκευή και τοποθετήσει τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με εξαρτήματα υπό τάση. Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλυτικά ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού για τη συντήρηση της συσκευής. Καταστροφή των βαμμένων ή των πλαστικών τμημάτων. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικές χρήσεις από τη συνήθη οικιακή χρήση. Καταστροφή της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης κατά τη λειτουργία. Καταστροφή αντικειμένων που υφίστανται κακή μεταχείριση. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα χωρίς εμπειρία να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Καταστροφή της συσκευής λόγω εσφαλμένης χρήσης. Σε περίπτωση οσμής καμένου ή εξαγωγής καπνού από τη συσκευή, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία, κλείστε τη βάνα του αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε τεχνικό. Βλάβες λόγω εγκαυμάτων ή εισπνοής καπνού, τοξική δηλητηρίαση. Σε περίπτωση έντονης οσμής αερίου, κλείστε τη βάνα του αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε τεχνικό. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή τοξικές δηλητηριάσεις.

4 SRA Λειτουργία SRA (Σύστημα αυτόματης ρύθμισης) Η λειτουργία SRA επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του λέβητα, διατηρώντας βέλτιστη θερμοκρασία στα σώματα και μέγιστη άνεση για το χρήστη. Εγγυάται έτσι την ιδανική θερμοκρασία μέσα στην κατοικία, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού εξόδου του λέβητα, σε συνάρτηση με την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου. Ωριαίος προγραμματισμός ζεστού νερού χρήσης Ο λέβητας παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της διατήρησης της θερμοκρασίας του εναλλάκτη με πλάκες, είτε μόνιμα είτε σε πρόγραμμα Comfort ή Eco Ωριαίος Προγραμματισμός θέρμανσης Ο λέβητας παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας θέρμανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, απευθείας από το χειριστήριο, στο οποίο εμφανίζονται οι περίοδοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Info Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες, σχετικά με τη λειτουργία και τις δυνατότητες του λέβητα. Χειριστήριο 1 Chauffage Οθόνη 2. Πλήκτρο On/Off 3. Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας θέρμανσης / «κωδικοποιητής» προγραμματισμού 4. Πλήκτρο Mode (Επιλογή του τρόπου λειτουργίας, MODE) 5. Πλήκτρο προγραμματισμού της διατήρησης θερμοκρασίας του εναλλάκτη με πλάκες 6. Πλήκτρο ωριαίου προγραμματισμού θέρμανσης 7. Πλήκτρο SRA (Ενεργοποίηση της θερμορύθμισης) 8. Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης 9. Μανόμετρο 10. Πλήκτρο Info 11. Πλήκτρο Esc 12. Πλήκτρο Menu/OK (Προγραμματισμός) 13. Πλήκτρο Reset

5 Οθόνη ABCDEFGHIL Ωριαίος προγραμματισμός Ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα...Κυριακή) Ένδειξη περιοχής που σχετίζεται με την ένδειξη ρύθμισης του ωριαίου προγραμματισμού (περιοχή 1 ή περιοχή 2) για τη θέρμανση Ένδειξη του ωριαίου προγραμματισμού για τη θέρμανση νερού χρήσης Ημερομηνία και ώρα Ωριαίος προγραμματισμός ενεργοποιημένος Ψηφίο ένδειξης: - κατάσταση λέβητα και ένδειξη θερμοκρασίας - ρύθμισης μενού - σήμανσης κωδικού σφάλματος - θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εάν υπάρχει σύνδεση με περιφερειακό ΔΙΑΥΛΟ) - εξωτερικής θερμοκρασίας (εάν υπάρχει σύνδεση με εξωτερικό αισθητήρα Αίτηση πατήματος πλήκτρου RESET (λέβητας μπλοκαρισμένος) Αίτηση επέμβασης τεχνικής υποστήριξης Επισήμανση παρουσίας φλόγας με ένδειξη χρησιμοποιούμενης ισχύος και μπλοκαρίσματος λειτουργίας Λειτουργία θέρμανσης με ένδειξη του ρυθμισμένου επιπέδου θερμοκρασίας Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης με ένδειξη του ρυθμισμένου επιπέδου θερμοκρασίας ABCDE... Κυλιόμενο μενού Ένδειξη λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Comfort ή Eco ενεργοποιημένη Μενού Info Λειτουργία SRA ενεργοποιημένη (Θερμορύθμιση ενεργοποιημένη) ενδεχομένως με ένδειξη εσωτερικού (δίαυλος) ή εξωτερικού αισθητήρα. Ηλιακή πλάκα συνδεδεμένη (προαιρετικός εξοπλισμός) Σταθερή = συνδεδεμένο ηλιακό clip-in Αναβοσβήνει = ενεργοποιημένη χρήση ηλιακής ενέργειας

6 Προσοχή Η εγκατάσταση, η πρώτη θέση σε λειτουργία, οι ρυθμίσεις συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες, μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμών ατόμων ή ζώων ή υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης της συσκευής. Σύσταση για την περίοδο λειτουργίας Εάν ο λέβητας είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό του διαμερίσματος, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι διατάξεις σχετικά με την είσοδο αέρα και τον εξαερισμό του χώρου (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους). Ελέγχετε περιοδικά την πίεση του νερού στην οθόνη και ελέγχετε, όταν η εγκατάσταση είναι κρύα, ότι η τιμή της πίεσης είναι μεταξύ 0,6 και 1,5 bar. Εάν η πίεση βρίσκεται κάτω από την ελάχιστη τιμή, η οθόνη το επισημαίνει με την αίτηση πλήρωσης. Για να αποκατασταθεί η πίεση, ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης που βρίσκεται κάτω από το λέβητα και κλείστε την, μόλις επιτευχθεί η μέση τιμή του 1 bar. Εάν παρουσιάζεται συχνά πτώση πίεσης, πιθανώς υπάρχει διαρροή νερού στην εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητη η επέμβαση ενός επαγγελματία. Διαδικασία θέσης σε λειτουργία Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (2), η οθόνη ανάβει: Οι συνθήκες λειτουργίας απεικονίζονται με αυτά τα 3 ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής: 0 XX - Εν αναμονή λειτουργίας. Το σχόλιο στην οθόνη δείχνει τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, «Καλοκαίρι» ή «Χειμώνας» C XX - Αίτηση θέρμανσης c XX - Μετα-κυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης d XX - Αίτηση ζεστού νερού χρήσης h XX - Μετα-κυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης F XX - Αντιπαγωτική προστασία αντλίας ενεργοποιημένη - Αντιπαγωτική προστασία καυστήρα ενεργοποιημένη. το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο δείχνουν: - εάν δεν υπάρχει αίτηση, τη θερμοκρασία εξόδου του κύριου εναλλάκτη Καλοκαίρι Eté - σε τρόπο λειτουργίας θέρμανσης, τη θερμοκρασία εξόδου του κύριου εναλλάκτη - σε περίπτωση αίτησης ζεστού νερού χρήσης (στιγμιαία, με θερμοσίφωνα ή ηλιακό), τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης - σε λειτουργία Αντιπαγωτικής προστασίας, τη θερμοκρασία εξόδου του κύριου εναλλάκτη. Επιλογή του τρόπου λειτουργίας Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας πραγματοποιείται με το πλήκτρο Mode 4: Τρόπος λειτουργίας Οθόνη χειμώνας - θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Η έναυση του καυστήρα επισημαίνεται στην οθόνη με το σύμβολο. Η κατακόρυφη ένδειξη στα δεξιά της φλόγας δείχνει τη χρησιμοποιούμενη ισχύ.. Ρύθμιση θέρμανσης Με το πλήκτρο MODE, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης + ζεστού νερού χρήσης. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης με το περιστροφικό κουμπί «5» μεταξύ 20 και 45 C (χαμηλή θερμοκρασία) και μεταξύ 35 και 82 C (υψηλή θερμοκρασία). Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εξακολουθεί να εμφανίζεται στην κατακόρυφη ένδειξη.. Χειμώνας Hiver καλοκαίρι - Λειτουργία μόνο Αντιπαγωτικής παραγωγή προστασίας ζεστού νερού χρήσης Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Με το πλήκτρο Mode, επιλέξτε τη λειτουργία Καλοκαίρι. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης με το περιστροφικό κουμπί «10», ώστε να επιτευχθεί μεταβλητή θερμοκρασία μεταξύ 36 και 60 C. Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εξακολουθεί να εμφανίζεται στην κατακόρυφη ένδειξη..

7 Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειάς του για τον εναλλάκτη με πλάκες. Καλοκαίρι Eté Λειτουργία COMFORT Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διασφάλισης της άνεσης ζεστού νερού χρήσης θερμαίνοντας τον εναλλάκτη με πλάκες. Διατίθενται διάφοροι τύποι προγραμμάτων, στα οποία η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω του πλήκτρου 5 COMFORT: Η θερμοκρασία του εναλλάκτη με πλάκες διατηρείται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Καλοκαίρι Eté ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ : Η θερμοκρασία του εναλλάκτη με πλάκες δεν διατηρείται. Ο λέβητας ενεργοποιείται μόνο για τη θέρμανση. bar θέρμανση Chauffage Εάν η λειτουργία comfort δεν είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του εναλλάκτη με πλάκες δεν διατηρείται. Ο λέβητας λειτουργεί ως λέβητας στιγμιαίας παραγωγής, η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης εξασφαλίζεται μόνο κατά την άντληση ζεστού νερού χρήσης. Καλοκαίρι Eté COMFORT + : Ο λέβητας παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις, των περιόδων κατά τις οποίες διατηρείται η θερμοκρασία του εναλλάκτη με πλάκες (βλ. μενού 1). Αυτές οι περίοδοι εμφανίζονται στο χειριστήριο. Αυτό το πρόγραμμα είναι ενεργό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Για τροποποίηση αυτού του προγράμματος, βλ. παράγραφο Τροποποίηση του προκαθορισμένου προγραμματισμού bar ζεστού νερού Sanitaire χρήσης Διακοπή της θέρμανσης Για να διακόψετε τη θέρμανση, πιέστε το πλήκτρο MODE 4. Το σύμβολο στην οθόνη σβήνει. Μόνο η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης παραμένει ενεργοποιημένη. Τα ψηφία δείχνουν τη θερμοκρασία εντολής ζεστού νερού χρήσης. Chauffage Καλοκαίρι Eté Καλοκαίρι Eté ECO + : Ίδιος με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει επίσης στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας: Ανίχνευση παρατεταμένης απουσίας άντλησης ζεστού νερού χρήσης. Μετά από 24 ώρες χωρίς άντληση, η θερμοκρασία εντολής του εναλλάκτη με πλάκες χαμηλώνει κατά πολλούς βαθμούς. Στην επόμενη άντληση, η θερμοκρασία επανέρχεται στην τιμή της ένδειξης ζεστού νερού χρήσης. Διαδικασία διακοπής λειτουργίας του λέβητα Για να σβήσετε το λέβητα, πιέστε το πλήκτρο ON/ OFF. Για να σβήσετε πλήρως το λέβητα, γυρίστε τον εξωτερικό ηλεκτρικό διακόπτη στη θέση OFF. Κλείστε τη βάνα του αερίου

8 Συνθήκες διακοπής ασφαλείας της συσκευής Η προστασία του λέβητα διασφαλίζεται χάρη σε εσωτερικούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται από την ηλεκτρονική κάρτα και οι οποίοι διακόπτουν τη λειτουργία του λέβητα, μόλις εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, αναβοσβήνει ένας κωδικός στη συγκεκριμένη θέση της οθόνης, ο οποίος δείχνει την αιτία που προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κωδικός συνοδεύεται από κάποιο σχόλιο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι: Διακοπή ασφαλείας Στην οθόνη το σύμβολο συνοδεύει τον κωδικό που αναβοσβήνει. Πρόκειται για μια «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ» βλάβη, δηλαδή καταργείται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, μόλις η αιτία της διακοπής λειτουργίας εξαλειφθεί, η συσκευή πραγματοποιεί επανεκκίνηση και επανέρχεται στην κανονική της λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, τοποθετήστε τον εξωτερικό διπολικό διακόπτη στη θέση OFF, κλείστε τη βάνα αερίου και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Σημείωση: σε περίπτωση σφάλματος Διακοπή λειτουργίας λόγω ανεπαρκούς πίεσης νερού, αρκεί να αποκαταστήσετε την πίεση του λέβητα. Διακοπή με κλείδωμα Στην οθόνη το σύμβολο συνοδεύει τον κωδικό που αναβοσβήνει. Πρόκειται για «ΜΟΝΙΜΗ» διακοπή. Μια διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας δεν αρκεί για να πραγματοποιηθεί ξανά προσπάθεια έναυσης. Πρέπει να ξεκλειδώσετε πιέζοντας το πλήκτρο. Το πρώτο ψηφίο του κωδικού σφάλματος (Π.χ.: 5 01) δείχνει από ποια λειτουργική ομάδα του λέβητα προέρχεται το πρόβλημα Πίνακας των διαφορετικών αιτιών κλειδώματος Οθόνη Περιγραφή «Κείμενο στην οθόνη» 1 01 Υπερθέρμανση 5 01 Απουσία φλόγας Πρόβλημα κυκλοφορίας νερού Ανεπαρκής πίεση 5 P4 3 αποτυχημένες προσπάθειες έναυσης 3 05 Πρόβλημα ηλεκτρονικής κάρτας 3 06 Πρόβλημα ηλεκτρονικής κάρτας 3 07 Πρόβλημα ηλεκτρονικής κάρτας Λειτουργία Αντιπαγωτικής προστασίας Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με μια διάταξη ελέγχου της θερμοκρασίας εξόδου του εναλλάκτη, η οποία, εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 8 C, θέτει σε λειτουργία την αντλία (κυκλοφορία στην εγκατάσταση θέρμανσης) για 2 λεπτά. Μετά από τα δύο λεπτά κυκλοφορίας: α) εάν η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 8 C, η αντλία σταματά, β) εάν η θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 4 C και 8 C, η κυκλοφορία συνεχίζει για 2 ακόμη λεπτά, γ) εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 4, ο καυστήρας ανάβει σε λειτουργία θέρμανσης με την ελάχιστη ισχύ, έως ότου η θερμοκρασία εξόδου φτάσει τους 33 C. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καυστήρας σβήνει και η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για δύο ακόμη λεπτά. Η λειτουργία Αντιπαγωτικής προστασίας μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εάν: η πίεση της εγκατάστασης είναι σωστή, ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά, ο λέβητας τροφοδοτείται με αέριο. Απουσία Manque φλόγας Flamme Σημαντικό Εάν το μπλοκάρισμα επαναλαμβάνεται υπερβολικά συχνά, ζητήστε επέμβαση από το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Για λόγους ασφαλείας, ο λέβητας θα επιτρέψει μόνο 5 προσπάθειες ξεκλειδώματος το πολύ, σε διάστημα 15 λεπτών (πατήματα του πλήκτρου ).

9 Λεζάντα των ψηφίων στην οθόνη 0, αναπαράσταση ενός σταθερού ψηφίου 0, αναπαράσταση ενός ψηφίου που αναβοσβήνει Πρόσβαση στο Μενού Εμφάνιση και Ρύθμιση Το πλήκτρο προγραμματισμού Menu/OK δίνει πρόσβαση σε μια σειρά από μενού, που επιτρέπουν την προσαρμογή της λειτουργίας του λέβητα στην εγκατάσταση και τις απαιτήσεις του χρήστη. Τα διαθέσιμα μενού είναι τα ακόλουθα: μενού 0 = Ώρα - Ημερομηνία - Γλώσσα μενού 1 = Ωριαίος προγραμματισμός μενού 4 = Περιοχή 1 (υπομενού 0 - παράμετρος 0, 1 & 2) μενού 5 = Περιοχή 2 (υπομενού 0 - παράμετρος 0, 1 & 2) μενού Info - Πληροφορίες - πρόσβαση με το πλήκτρο Info. Οι σχετικές παράμετροι των προσπελάσιμων μενού περιγράφονται στις επόμενες σελίδες. Η πρόσβαση και η τροποποίηση των διαφόρων παραμέτρων πραγματοποιούνται με τα πλήκτρα Menu/OK, Mode και με τον κωδικοποιητή (βλ. παρακάτω σχήμα). Ο αριθμός των αντίστοιχων μενού παραμέτρων εμφανίζεται στη θέση A της οθόνης. Συνήθως στους αριθμούς αντιστοιχεί ένα σχόλιο, που εμφανίζεται στην περιοχή B. Repère Θέση A Repère Θέση B Chauffage Πλήκτρο Touche Menu/Ok Menu/OK Κωδικοποιητής Encodeur (πλήκτρο ρύθμισης που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της προκαθορισμένης τιμής) ABCDEFGHIL123456

10 Μενού 0 μενού υπομενού περιγραφή «Κείμενο στην οθόνη» 0 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, ΓΛΩΣΣΑΣ 0 0 Επιλογή γλώσσας οθόνης «Γλώσσα» 0 1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας «Ημερομηνία και Ώρα» 0 2 Αυτόματη ενημέρωση της επίσημης ώρας «Ρύθμιση επίσημης ώρας» ώρα λεπτά έτος μήνας ημέρα ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα... Κυριακή) Αυτόματη Χειροκίνητη english italiano francais... «Επιλέξτε ώρα και πιέστε MODE» «Επιλέξτε λεπτά και πιέστε MODE» «Επιλέξτε έτος και πιέστε MODE» «Επιλέξτε μήνας και πιέστε MODE» «Επιλέξτε ημέρα και πιέστε MODE» «Επιλέξτε ημέρα εβδομάδας και πιέστε Menu/ OK» Ρύθμιση της γλώσσας της οθόνης Η ρύθμιση της γλώσσας πραγματοποιείται στο μενού 0 - υπομενού 0, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - πιέστε ξανά το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - πιέστε ξανά το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή, στην οθόνη εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε, πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να απομνημονευθεί η τροποποίηση. - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Η ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας πραγματοποιείται στο μενού 0 - υπομενού 1, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - πιέστε ξανά το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το υπομενού πιέστε ξανά το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού, - αρχίζουν να αναβοσβήνουν διαδοχικά η ώρα, τα λεπτά κ.λπ. (βλ. αντίστοιχο πίνακα) - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε την τιμή και πιέστε το πλήκτρο Mode για να επιβεβαιώσετε κάθε παράμετρο, - μετά από την εισαγωγή της τελευταίας παραμέτρου (ημέρα της εβδομάδας), πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να απομνημονευθεί η ημερομηνία, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. Αυτόματη ενημέρωση της επίσημης ώρας Η ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης της ώρας πραγματοποιείται στο μενού 0 - υπομενού 2, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - πιέστε ξανά το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το υπομενού πιέστε ξανά το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού, περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε «Αυτόματη» ή «Χειροκίνητη» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να απομνημονευθεί η τροποποίηση. - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. 10

11 ΜΕΝΟΥ 1 ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός επιτρέπει την άριστη προσαρμογή της λειτουργίας του λέβητα στις απαιτήσεις και τον τρόπο ζωής σας. Ο προγραμματισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στις 2 περιοχές θέρμανσης όσο και στο ζεστό νερό. (βλ. μενού 105) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού 1, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 000, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να πραγματοποιηθεί κύλιση στη λίστα των μενού και επιλέξτε100, - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να πραγματοποιηθεί κύλιση στις παραμέτρους, που εμφανίζονται μέσα στο μενού 1, οι διάφορες παράμετροι επισημαίνονται στην περιοχή κειμένου στην οθόνη (βλ. παρακάτω πίνακα). Για την τροποποίηση ή τον προγραμματισμό των παραμέτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες μενού παράμετρος περιγραφή «Κείμενο στην οθόνη» 1 ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 01 Λειτουργία Party «Περίοδος Party» 1 02 Προσωρινή απενεργοποίηση της θέρμανσης «Μειωμένη θερμοκρασία» 1 03 Λειτουργία Διακοπών «Περίοδος Διακοπών» 1 04 Επιλογή του ωριαίου προγραμματισμού προς εμφάνιση «Εμφάνιση ρύθμισης περιοχής» 1 05 Επιλογή της περιοχής προς προγραμματισμό «Επιλογή περιοχής προγραμματισμού» 1 06 Προκαθορισμένος προγραμματισμός «Προεπιλεγμένα προγράμματα» από 15 λεπτά έως 6 ώρες από 15 λεπτά έως 6 ώρες από 0 ημέρες έως 3 μήνες περιοχή 1 περιοχή 2 Ζεστό νερό καμία περιοχή περιοχή 1 περιοχή 2 Ζεστό νερό προεπιλεγμένο προγρ. 1 προεπιλεγμένο προγρ. 2 προεπιλεγμένο προγρ Εξατομικευμένος προγραμματισμός για όλες τις ημέρες της εβδομάδας «Δευτέρα - Κυριακή» 1 08 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Δευτέρα - Παρασκευή» 1 09 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Σάββατο - Κυριακή» 1 10 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Δευτέρα» 1 11 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Τρίτη» 1 12 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Τετάρτη» 1 13 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Πέμπτη» 1 14 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Παρασκευή» 1 15 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Σάββατο» 1 16 Εξατομικευμένος προγραμματισμός για «Κυριακή» 1 17 Αντιγραφή του προγραμματισμού από μια ημέρα σε άλλη «Αντιγραφή ημέρας σε ημέρα» 11

12 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο λέβητας προτείνει τρία προκαθορισμένα προγράμματα λειτουργίας (μενού 1 - προκαθορισμένο πρόγραμμα»). Προκαθορισμένο πρόγραμμα 1 από Δευτέρα έως Κυριακή Période OFF Ωράριο λειτουργίας od do od do od do Période ON Προκαθορισμένο πρόγραμμα 2 από Δευτέρα έως Κυριακή ON Période OFF OFF Ωράριο λειτουργίας od do od do od do od do od do od do od do ON Προκαθορισμένο πρόγραμμα 3 από Δευτέρα έως Κυριακή Période OFF ON Ωράριο λειτουργίας od do od do od do od do od do OFF Période OFF Κατάσταση της θέρμανσης Επιτρέπεται OFF ON OFF Κατάσταση της θέρμανσης Επιτρέπεται Επιτρέπεται Επιτρέπεται ON OFF Κατάσταση της θέρμανσης Επιτρέπεται Επιτρέπεται Επιλογή ενός προκαθορισμένου προγράμματος Για να ενεργοποιήσετε έναν από τους προκαθορισμένους εβδομαδιαίους προγραμματισμούς, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή δεξιόστροφα ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Επιλογή περιοχής προγράμματος» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή της περιοχής θέρμανσης - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή και επιλέξτε «Περιοχή 1» ή «Περιοχή 2» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη περιοχή - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή ώστε να επιλέξετε «Προκαθορισμένο πρόγραμμα» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προκαθορισμένο πρόγραμμα - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε ένα από τα 3 προτεινόμενα προγράμματα - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να επιβεβαιώσετε την επιλογή - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του προρυθμισμένου ωριαίου προγραμματισμού στην περιοχή θέρμανσης 1 και 2. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω, επιλογή της προκαθορισμένης περιοχής στην παράμετρο 105 «επιλογή της περιοχής προγραμματισμού» 12

13 Εμφάνιση στην οθόνη του προκαθορισμένου προγράμματος. Για να εμφανιστεί στην οθόνη το επιλεγμένο πρόγραμμα, μεταβείτε ξανά στο μενού 1, όπως υποδεικνύεται παραπάνω και περιστρέψτε τον κωδικοποιητή, ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη «Εμφάνιση ρύθμισης περιοχής». Πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή του ωριαίου προγράμματος προς εμφάνιση. Περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή, επιλέγουμε την επιθυμητή περιοχή θέρμανσης (π.χ.: «Περιοχή 1»). Πιέζοντας άλλη μια φορά το πλήκτρο Menu/Ok, επιβεβαιώνουμε την επιλογή του προγραμματισμού που θα εμφανιστεί στην οθόνη (βλ. σημείωση). Για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό, αφού βγείτε από το μενού, πιέστε το πλήκτρο ρολόι, στην οθόνη εμφανίζεται στο σύμβολο. Chauffage Χειμώνας Σημείωση: η ένδειξη της περιοχής που σχετίζεται με τον ωριαίο προγραμματισμό επισημαίνεται με τα σύμβολα, που βρίσκονται πάνω από το ρολόι εμφάνιση επιλογής περιοχής 1 εμφάνιση επιλογής περιοχής 2 εμφάνιση επιλογής ζεστού νερού Τροποποίηση του προκαθορισμένου προγραμματισμού. Για να προσαρμόσετε τον ωριαίο προγραμματισμό στις απαιτήσεις σας, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του προκαθορισμένου προγράμματος. Μεταβείτε ξανά στο μενού 1, όπως υποδεικνύεται παραπάνω, περιστρέψτε τον κωδικοποιητή, για να εμφανιστεί η ημέρα ή οι ημέρες, ώστε να εφαρμόσετε σε αυτές την τροποποίηση ενός προκαθορισμένου προγράμματος. Παράδειγμα: «Σάββατο - Κυριακή» προς τροποποίηση, όπως υποδεικνύεται παρακάτω Ωράριο λειτουργίας od do od do od do Κατάσταση της θέρμανσης Επιτρέπεται Πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας τροποποίησης. Στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο «Μετακινήστε το δρομέα», περιστρέψτε τον κωδικοποιητή και τοποθετήστε το δρομέα στη χρονική περίοδο προς τροποποίηση. Ο δρομέας αναβοσβήνει και στο ρολόι εμφανίζεται η επιλογή ανά βήματα των 15 λεπτών. Μετακινήστε Bouger le curseur το δρομέα Πιέστε το πλήκτρο Ρολόι ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη «Περίοδος OFF» για να προγραμματίσετε μια άλλη περίοδο μη ενεργοποιημένης θέρμανσης (Π.χ. «Περίοδος OFF» για να καταργήσετε μια ώρα από την περίοδο ON, από 06,00 έως 07,00) Περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή, μετακινείτε το δρομέα μέχρι την επιθυμητή ώρα. Μετά από κάθε τροποποίηση, το ωράριο λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη, το ρολόι εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα ανά βήματα των 15 λεπτών. 13

14 Περίοδος Période OFF OFF Μόλις ολοκληρώσετε την τροποποίηση για την επιθυμητή περίοδο, πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε «Περίοδος ON» για να προγραμματίσετε μια άλλη περίοδο λειτουργίας, όπως π.χ.: ενιαία περίοδος από έως Αντιγραφή προγράμματος από μια ημέρα σε άλλη. Εάν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τον προγραμματισμό μιας ημέρας της εβδομάδας (π.χ. της Παρασκευής) σε μία ή περισσότερες άλλες ημέρες (π.χ. Σάββατο - Κυριακή), υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής του προγραμματισμού της επιλεγμένης ημέρας σε μια άλλη ημέρα που επιθυμείτε. Μεταβείτε στο μενού 1, όπως υποδεικνύεται στην προηγούμενη παράγραφο, και περιστρέψτε τον κωδικοποιητή, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 117 «Αντιγραφή ημέρας σε ημέρα» Περίοδος Période ON Περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή, φέρτε το δρομέα στην επιθυμητή ώρα (π.χ ). Ο δρομέας μετακινείται εμφανίζοντας ολόκληρη την περίοδο ON. Αντιγραφή ημέρας σε ημέρα Sélect. jour à copier Πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να ενεργοποιήσετε την τροποποίηση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Επιλέξτε ημέρα προς αντιγραφή». Σάββατο Samedi Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις τροποποιήσεις, πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση του ωριαίου προγραμματισμού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στην κανονική εμφάνιση ενδείξεων. Για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό, αφού βγείτε από το μενού, πιέστε το πλήκτρο Ρολόι, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο. Επιλέγοντας «Περίοδος OFF» ή «Περίοδος ON» μπορείτε να εισαγάγετε και άλλες περιόδους, ώστε να προσαρμόσετε τον προγραμματισμό στις απαιτήσεις σας, ακόμα και σε καθημερινή βάση. Μπορείτε να τροποποιήσετε τον ημερήσιο προγραμματισμό επιλέγοντας, μέσα στο μενού 1, την ημέρα που σας ενδιαφέρει και εισάγοντας καινούργιες περιόδους OFF και περιόδους ON, όπως περιγράφονται παραπάνω. 14 Περίοδος Période ON ON Περιστρέψτε τον κωδικοποιητή μέχρι την ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε, π.χ. Σάββατο και στην οθόνη εμφανίζεται ο προβλεπόμενος προγραμματισμός για το Σάββατο. Επιλέξτε Sélect. ημέρα στην jour sur οποία lequel θα γίνει copier αντιγραφή Πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Επιλέξτε ημέρα στην οποία θα γίνει αντιγραφή». Περιστρέψτε τον κωδικοποιητή έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη ημέρα «Παρασκευή». Παρασκευή Vendredi Πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση. Πιέστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στην κανονική εμφάνιση ενδείξεων.

15 Λειτουργία Party Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εξαναγκαστική λειτουργία θέρμανσης, για ελάχιστη περίοδο 15 λεπτών έως το πολύ 6 ωρών, ακυρώνοντας προσωρινά τον καθορισμένο ημερήσιο προγραμματισμό. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη000, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού 100, - «Ωριαίος προγραμματισμός», - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή δεξιόστροφα για να επιλέξετε στην οθόνη την ένδειξη «Περίοδος Party», - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε μια περίοδο ρύθμισης, η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη του ρολογιού, - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να επιβεβαιώσετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. - στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Περίοδος Party μέχρι ώρα XX» Περίοδος Période Party Λειτουργία ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη στιγμιαία διακοπή της λειτουργίας θέρμανσης, για ελάχιστη περίοδο 15 λεπτών έως το πολύ 6 ωρών, ακυρώνοντας προσωρινά τον καθορισμένο ημερήσιο προγραμματισμό. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού «Ωριαίος προγραμματισμός» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή δεξιόστροφα για να επιλέξετε στην οθόνη την ένδειξη «Μειωμένη θερμοκρασία», - πιέστε το πλήκτρο Menu/ok, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε μια περίοδο ρύθμισης, η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη του ρολογιού, - πιέστε το πλήκτρο Menu/ok για να επιβεβαιώσετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. - στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Μειωμένη θερμοκρασία μέχρι ώρα XX», Μειωμένη Temp Θερμοκρασία Réduite Λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΩΝ Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διακοπή της λειτουργίας του λέβητα για ελάχιστη περίοδο από 1 ημέρα έως 99 ημέρες. Το καθορισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα επανενεργοποιείται αυτόματα μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου. Η λειτουργία Διακοπών απαγορεύει επίσης την ενδεχόμενη αναθέρμανση του αποθέματος νερού. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού «Ωριαίος προγραμματισμός» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή δεξιόστροφα για να επιλέξετε στην οθόνη την ένδειξη «Λειτουργία Διακοπών», - πιέστε το πλήκτρο Menu/ok, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε μια περίοδο ρύθμισης, η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη του ρολογιού, - πιέστε το πλήκτρο Menu/ok για να επιβεβαιώσετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. - στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Περίοδος Διακοπών XX» Περίοδος Période Διακοπών Vacances 15

16 ΜΕΝΟΥ 4 - ΜΕΝΟΥ 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 και 2 μενού υπομενού παράμετρος περιγραφή «Κείμενο στην οθόνη» τιμή εργοστασιακή ρύθμιση Σημείωση 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης Περιοχής 1 «Θερμοκρασία περιβάλλοντος άνεσης» Ρύθμιση μειωμένης θερμοκρασίας Περιοχής 1 «Μειωμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος» Ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας θέρμανσης «Σταθερή θερμοκρασία θέρμανσης» 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2 από 10 έως 30 ( C) 19 από 10 έως 30 ( C ) 16 από 20 έως 82 ( C) 70 Ενεργοποιημένη μόνο με ρυθμιζόμενη διάταξη συνδεδεμένη (προαιρετικός εξοπλισμός) Ενεργοποιημένη μόνο με θερμορύθμιση και σταθερή θερμοκρασία Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης Περιοχής 2 «Θερμοκρασία περιβάλλοντος άνεσης» Ρύθμιση μειωμένης θερμοκρασίας Περιοχής 2 «Μειωμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος» Ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας θέρμανσης «Σταθερή θερμοκρασία θέρμανσης» από 10 έως 30 ( C ) 19 από 10 έως 30 ( C ) 16 Ενεργοποιημένη μόνο με ρυθμιζόμενη διάταξη συνδεδεμένη (προαιρετικός εξοπλισμός) από 20 έως 82 ( C) 70 Ενεργοποιημένη μόνο με θερμορύθμιση και σταθερή θερμοκρασία 16

17 Ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης και της μειωμένης θερμοκρασίας της περιοχής θέρμανση Σε περίπτωση σύνδεσης του λέβητα με ρυθμιζόμενη διάταξη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος άνεσης και τη μειωμένη θερμοκρασία που επιθυμείτε, βάσει του ενσωματωμένου ωριαίου προγραμματισμού. Σε τρόπο λειτουργίας θέρμανσης, πραγματοποιείται διαχείριση της ενεργοποίησης και της λειτουργίας του λέβητα, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση των ρυθμισμένων θερμοκρασιών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος άνεσης ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού «Παράμετρος Περιοχής 1» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού «Ρύθμιση Θερμοκρασίας» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο «Θερμοκρασία περιβάλλοντος άνεσης» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να τροποποιήσετε την παράμετρο, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε μια νέα τιμή, - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να απομνημονευθεί η τροποποίηση, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία άνεσης της περιοχής 2 (εάν υπάρχει), ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, επιλέγοντας το μενού 5. Θερμοκρασία T περιβάλλοντος ambiance comfort άνεσης Ρύθμιση της μειωμένης θερμοκρασίας Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος άνεσης ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού «Παράμετρος Περιοχής 1» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού «Ρύθμιση Θερμοκρασίας» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο «Μειωμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να τροποποιήσετε την παράμετρο, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε μια νέα τιμή, - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να απομνημονευθεί η τροποποίηση, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. Για να ρυθμίσετε τη μειωμένη θερμοκρασία της περιοχής 2 (εάν υπάρχει), ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, επιλέγοντας το μενού 5. Μειωμένη θερμοκρασία T ambiance περιβάλλοντος réduite Ρύθμιση της σταθερής θερμοκρασίας έναρξης στην περιοχή θέρμανσης Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για την τροποποίηση της θερμοκρασίας έναρξης θέρμανσης, εάν είναι ενεργοποιημένη η θερμορύθμιση σε σταθερή θερμοκρασία. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της σταθερής θερμοκρασίας στην περιοχή 1 και την περιοχή 2 (εάν υπάρχει). Για να ρυθμίσετε τη σταθερή θερμοκρασία της εγκατάστασης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε το μενού «Παράμετρος Περιοχής 1» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού «Ρύθμιση Θερμοκρασίας» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παράμετρο περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε την παράμετρο «Σταθερή θερμοκρασία θέρμανσης» - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να τροποποιήσετε την παράμετρο, - περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε μια νέα τιμή, - πιέστε το πλήκτρο Menu/Ok για να απομνημονευθεί μια νέα τιμή, - πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από το μενού. Για να ρυθμίσετε τη σταθερή θερμοκρασία θέρμανσης της περιοχής 2 (εάν υπάρχει), ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, επιλέγοντας το μενού 5. Σταθερή θερμοκρασία Temp fixe CHθέρμανσης 17

18 Πλήκτρο Info Πιέζοντας το πλήκτρο αποκτάμε πρόσβαση στα δεδομένα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο για να μεταβείτε από τη μία γραμμή στην άλλη. Πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από τη λειτουργία. 18 Chauffage Λίστα των πληροφοριών που εμφανίζονται Ώρα της ημέρας Πίεση κυκλώματος θέρμανσης (bar) Εξωτερική θερμοκρασία ( C) - μόνο με εξωτερικό αισθητήρα συνδεδεμένο (προαιρετικός εξοπλισμός) Εσωτερική θερμοκρασία ( C) - μόνο με ρυθμιζόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος συνδεδεμένο (προαιρετικός εξοπλισμός) Παροχή ζεστού νερού χρήσης (l/m) Θερμοκρασία ρύθμισης θέρμανσης ( C) Θερμοκρασία ρύθμισης ζεστού νερού χρήσης ( C) Μήνες που απομένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση Τηλέφωνο και όνομα Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης (θα εμφανιστεί εάν έχουν εισαχθεί δεδομένα στις παραμέτρους 890) Θερμοκρασία άνεσης ζεστού νερού χρήσης ( C) - εάν είναι ενεργοποιημένη Λειτουργία SRA Ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη εάν το σύμβολο στην οθόνη είναι αναμμένο Θερμοκρασία συσσώρευσης σε C μόνο για λέβητα με θερμοσίφωνα Πλήκτρο SRA - Ενεργοποίηση της Θερμορύθμισης Η ενεργοποίηση της θερμορύθμισης με τη λειτουργία SRA επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του λέβητα σε συνάρτηση με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις εξωτερικές συνθήκες, διατηρώντας ταυτόχρονα άριστη θερμοκρασία στα σώματα. Επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης άνεσης, χωρίς άσκοπη σπατάλη χρημάτων και ενέργειας. Προτού ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον εξειδικευμένο τεχνικό μας ή την εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, που θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις απαραίτητες διατάξεις για τη λειτουργία της και θα ρυθμίσουν το λέβητα σε συνάρτηση με τηνεγκατάστασή σας. Πράγματι, κατά την κανονική χρήση, η θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται συνήθως σε υψηλή τιμή (70-80 C) εξασφαλίζοντας αποδοτική θέρμανση, κατά τη διάρκεια των πιο κρύων ημερών του χειμώνα, αλλά αποδεικνύεται υπερβολική τις πιο ήπιες φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες ημέρες. Αυτό προκαλεί συχνά αυξήσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, λόγω αδράνειας μετά από τη διακοπή λειτουργίας του θερμοστάτη περιβάλλοντος, προκαλώντας σημαντικές σπατάλες ενέργειας και δυσφορία. Η νέα λειτουργία SRA υπολογίζει τη βέλτιστη ισχύ λειτουργίας για το λέβητα και προσαρμόζει συνεχώς τη θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης ανάλογα με την εγκατάστασή σας, τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις εξωτερικές συνθήκες καθώς και τις απαιτήσεις σας. Chauffage

19 ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΟΥ Οι λέβητές μας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αέριο μεθάνιο και υγραέριο (LPG). Εάν χρειαστεί προσαρμογή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό ή στην εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η συντήρηση είναι υποχρεωτική και αναγκαία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η σωστή λειτουργία και η διάρκεια ζωής του λέβητα. Πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σύμφωνα με το παράρτημα H του D.P.R αρ. 551 και το πρότυπο UNI Είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείτε ανάλυση καύσης κάθε 2 χρόνια, ώστε να ελέγχετε την απόδοση και τις εκπομπές ρύπων του λέβητα. Όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να καταγράφονται στο βιβλιάριο εγκατάστασης. 19

20 Merloni TermoSanitari SpA Viale A. Merloni, Fabriano (AN) Tel Fax /2008

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR INOA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2 Επιτοίχιοι λέβητες HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL 6322916-01/2017 - R2 Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά αυτά που αναφέρονται στο "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες. BRAVA ONE ErP ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A / R1

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες. BRAVA ONE ErP ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A / R1 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA ONE ErP ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322883-04/2016 - R1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 Θερμοστάτης

P5601N T091 Θερμοστάτης 2101201010_31-P5601N_98 105 148 mm P5601N T091 Θερμοστάτης www.emos.eu Θερμοστάτηςt Ο θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 2101201010_31-P5601N 105 148 mm P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ www.emos.eu Θερμοστάτης Θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No. 7450 350 Επιλογή προγράµµατος θέρµανσης (χειµώνας, καλοκαίρι) Κεντρική θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης Κεντρική θέρµανση µε εναλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης GSM 02906 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης GSM 02906 2 2. Λειτουργία GSM 2 2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM 2 3. Οθόνη 4 3.1 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΛΗ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Η ποιότητα μιας εγκατάστασης θέρμανσης βασίζεται σε τέσσερα ουσιώδη στοιχεία: στην επιλογή της πηγής ενέργειας για την αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 2 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

LANDCO ΕΠΕ Τ , .

LANDCO ΕΠΕ Τ ,  . 1 2 Ξεκινώντας Χαρακτηριστικά Πάνω από 3 ενάρξεις ημερησίως Τροφοδοσία με μπαταρία Εύκολη εγκατάσταση Πλήρως αδιάβροχος Εύκολος προγραμματισμός Μέρη λειτουργίας 1. Καπάκι οθόνης 2. Οθόνη 3. Πηνίο 4. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς χρήστη

Οδηγός αναφοράς χρήστη EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RHR 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα