IAN ANIMAL HAIR TRIMMER ZTSD 36 B1. ANIMAL HAIR TRIMMER Operating instructions. ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΙΧΩΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ Οδηүίες χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IAN ANIMAL HAIR TRIMMER ZTSD 36 B1. ANIMAL HAIR TRIMMER Operating instructions. ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΙΧΩΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ Οδηүίες χρήσης"

Transcript

1 ANIMAL HAIR TRIMMER ZTSD 36 B1 ANIMAL HAIR TRIMMER Operating instructions ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΙΧΩΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ Οδηүίες χρήσης TIERHAARSCHNEIDER Bedienungsanleitung IAN

2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. GB / IE / CY Operating instructions Page 1 GR / CY Οδηүίες χρήσης Σελίδα 5 DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite 9

3 A B

4 Animal Hair Trimmer Congratulations on the purchase of your new appliance. You have clearly decided in favour of a quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner. Intended use These animal clippers are intended exclusively for the cutting and trimming of animal hair in domestic households. This appliance is not intended for use in commercial/industrial applications. Usage other than as described here is not permitted and may cause damage or injury. For damage resulting from misuse or improper handling, the use of force or unauthorized modification, no liability will be assumed. Items supplied Animal Hair Trimmer with blade guard 6 Trimming guides Cleaning brush Blade oil This operating manual Description of the appliance Appliance (Fig. A) Cutting head Suspension loop On/Off switch Adjustment switch Cutting length Trimming guides and accessories (Fig. B) 1 1/8 (3 mm Cutting length) 2 1/4 (6 mm Cutting length) 3 3/8 (9 mm Cutting length) 4 1/2 (13 mm Cutting length) 5 Trimming guide for side step cut (right) 6 Trimming guide for side step cut (left) 7 Blade cover 8 Cleaning brush 9 Blade oil Technical Data Power supply: V ~ 50/60 Hz Power consumption: 10 W Protection class: II / Operating temperature: + 5 C C Storage temperature: 0 C C - 1 -

5 Safety instructions To avoid the risk of accidents and injuries: persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised. absence of teeth on the trimming guide can lead to injury. These animal clippers are intended exclusively for the cutting and trimming of animal hair. To avoid the risk of an electric shock: that are easily accessible. Ensure that the rating of the local power supply tallies completely with the details given on the rating plate of the device. cable from sources of heat and ensure that it cannot be damaged. once by qualified technicians or our Customer Service Department. filled with water. The proximity of moisture presents a danger, even when the appliance is switched off. plug from the mains socket before extracting the appliance. power socket. Do not pull on the power cable directly, pull the plug. Keep the appliance dry

6 Operation The fur to be cut must be dry and clean. Brush the fur through to remove any knots. 7 from the cutting head. Place the required trimming guide (1-6) with the prongs facing upwards on the cutting head and thereby press the flap of the trimming guide down firmly onto the lower metal edge of the cutting head (see illustration). engaged and is secured before starting to cut/ trim the fur. Note: It is advisable to first trim a small area so as to test the individual comb attachments. Start with a comb attachment for long hair (1/2 4 or 3/8 3) and, if necessary, use a shorter one. The comb attachments permit cutting lengths from 3 to 13 mm. Switch the appliance on by sliding the On/Off switch the direction of hair growth. Hold the appliance so that the trimming guide is as flat as possible against the animal. In addition, with the adjustment switch the cutting length of the cutter head can be adjusted in steps(up to 2 mm) without having to exchange the comb attachment. To do this, slide the adjustment switch backwards to increase the cutting length in steps. With this the cutting length of the respectively attached comb attachment is also increased by up to 2 mm. Slide the adjustment switch forward again to reduce the cutting length or to bring the comb attachment back into its original position. Through removal of the individual trimming guide, i.e. using only the cutting head itself, you can cut clean contours. After use, switch the appliance off by sliding the On/Off switch to the position OFF. Cleaning and Care Risk of electric shock! Before cleaning, remove the plug from the mains power socket. liquids. Using exclusively the cleaning brush 8, remove the hairs from the cutting head. The cutting head may not be cleaned with water or If in regular use, the cutting head should be oiled occasionally. For this, use the supplied blade oil 9. Store the appliance in a dry and dust free location. When it is in storage, place the blade guard 7 on the cutting head

7 Disposal Do not dispose of the device in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2019/19/EU. Dispose of the appliance over a registered waste disposal firm or at your local community waste disposal facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner. CE- Conformity This device complies, in regards to conformance with the basic requirements and other relevent regulations, with the EMC Directive 2004/108/EC, as well as the Warranty and Service You receive a 3-year warranty for this device as of the purchase date. This appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, not for transport damage, worn parts or for damage to fragile components, e.g. switches or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial applications. In the event of misuse and improper handling, use of force and interference not carried out by our authorized service branch, the warranty will become void. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not extended by repairs effected under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Damages or defects discovered after purchase are to be reported directly after unpacking, at the latest two days after of the warranty period are subject to charge Service Great Britain Tel.: ( 0.10/Min.) Service Ireland Tel.: CY Service Cyprus Tel.: Hotline availability: Monday to Friday 08:00-20:00 (CET) Importer KOMPE BOCHUM

8 Κουρευτική μηχανή τριχώματος ζώων Eισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χειρισμού είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες καλά. Παραδίδετε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους. Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Η κουρευτική μηχανή τριχώματος ζώων προβλέπεται αποκλειστικά για την κοπή και το ξάκρισμα του τριχώματος των ζώων στο ιδιωτικό νοικοκυριό. Η συσκευή δεν προβλέπεται για τη χρήση σε επαγγελματικούς/βιομηχανικούς τομείς. Μια άλλη χρήση από την εδώ περιγραφόμενη δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και τραυματισμούς. Για ζημιές που προέρχονται από εσφαλμένη ή ακατάλληλη μεταχείριση, από χρήση βίας ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη. Περιγραφή συσκευής Συσκευή (Απεικ. A) Κεφαλή κοπής Ωτίδα ανάρτησης Διακόπτης on/off Διακόπτης ρύθμισης για το «Μήκος κοπής» Εξαρτήματα χτενίσματος και αξεσουάρ (Απεικ. B) 1 1/8 (3 χιλ. μήκος κοπής) 2 1/4 (6 χιλ. μήκος κοπής) 3 3/8 (9 χιλ. μήκος κοπής) 4 1/2 (13 χιλ. μήκος κοπής) 5 Χτένα για πλευρική βαθμιδωτή κοπή (δεξιά) 6 Χτένα για πλευρική βαθμιδωτή κοπή (αριστερά) 7 Προστασία λεπίδας 8 Βούρτσα καθαρισμού 9 Λάδι λεπίδας Τεχνικές πληροφορίες Παροχή τάσης: V ~, 50/60 Hz Απορροφώμενη ισχύς: 10 W Κατηγορία προστασίας: II / Θερμοκρασία λειτουργίας: + 5 C C Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 C C Σύνολο αποστολής Κουρευτική μηχανή τριχώματος ζώων με προστασία λεπίδας 6 Εξαρτήματα χτενίσματος Βούρτσα καθαρισμού Λάδι λεπίδας Αυτή η οδηγία χρήσεως - 5 -

9 Υποδείξεις ασφαλείας Προς αποφυγή κινδύνου ατυχημάτων και τραυματισμού: σκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλείψεις από άποψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, χωρίς επιτήρηση. σετε τη συσκευή. μα χτενίσματος. Η έλλειψη οδοντώσεων στο εξάρτημα χτενίσματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Η κουρευτική μηχανή τριχώματος ζώων προβλέπεται αποκλειστικά για την κοπή και το ξάκρισμα του τριχώματος των ζώων στο ιδιωτικό νοικοκυριό. Προς αποφυγή του κινδύνου μιας ηλεκτροπληξίας: νη και καλά προσβάσιμη πρίζα δικτύου.η τάση δικτύου πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής. από καυτές περιοχές και τοποθετήστε το έτσι ώστε να μην μπορεί να πάθει ζημιά. των από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. έναν γεμάτο με νερό νιπτήρα. Όταν υπάρχει κοντά νερό υπάρχει κίνδυνος ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. τα το βύσμα δικτύου από την πρίζα. την πρίζα. Μην τραβάτε τότε στον αγωγό σύνδεσης

10 Χειρισμός Το τρίχωμα προς κοπή πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό. Βουρτσίζετε το τρίχωμα καλά ώστε να απομακρύνετε ενδεχόμενους κόμπους. Απομακρύνετε την προστασία λεπίδας 7 από την κεφαλή κοπής. Τοποθετήστε το εκάστοτε εξάρτημα χτενίσματος (1-6) με τις οδοντώσεις προς τα επάνω στην κεφαλή κοπής και πιέστε τότε τη γλωττίδα του εξαρτήματος χτενίσματος δυνατά στην κάτω μεταλλική ακμή της κεφαλής κοπής (βλέπε απεικόνιση). κουμπώσει σωστά, προτού ξεκινήσετε με την κοπή/το ξάκρισμα του τριχώματος. Υπόδειξη: Προτείνεται να κόβετε πρώτα ένα μικρότερο τμήμα για να ελέγχετε κάθε χτένα ξεχωριστά. Ξεκινήστε με μια χτένα για μακρύ τρίχωμα (1/2 4 ή 3/8 3) και εάν απαιτείται χρησιμοποιήστε μια πιο κοντή. Με τις χτένες επιτυγχάνεται ένα μήκος κοπής 3-13 χιλ. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ωθώντας το διακόπτη on/off κατεύθυνση ανάπτυξης της τρίχας σε όλο το τρίχωμα. Κρατάτε τότε έτσι τη συσκευή, ώστε το εξάρτημα χτενίσματος να είναι όσο πιο επίπεδο γίνεται. Επίσης με το διακόπτη ρύθμισης μπορεί να προσαρμοστεί το μήκος κοπής της κεφαλής κοπής βαθμιδωτά (περ. έως 2 χιλ.), χωρίς να αντικατασταθεί η χτένα. Ωθήστε για αυτό το διακόπτη ρύθμισης προς τα πίσω, για να αυξήσετε βαθμιδωτά το μήκος κοπής. Και το μήκος κοπής της εκάστοτε τοποθετημένης χτένας αυξάνεται έτσι έως και 2 χιλ. Ωθήστε το διακόπτη ρύθμισης προς τα εμπρός για να μειώσετε πάλι το μήκος κοπής ή για να φέρετε πάλι τη χτένα στην αρχική της θέση. Μέσω απομάκρυνσης του εκάστοτε εξαρτήματος χτενίσματος, δηλαδή μόνο με την ίδια την κεφαλή κοπής, μπορείτε να κόψετε καθαρά περιγράμματα. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή, ωθώντας το διακόπτη On/off στη θέση OFF. Καθαρισμός και συντήρηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Τραβάτε πριν από κάθε καθαρισμό το βύσμα δικτύου από την πρίζα. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή τος, στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί. Απομακρύνετε αποκλειστικά με τη βούρτσα καθαρισμού 8 τα υπολείμματα τριχών από την κεφαλή κοπής. Η κεφαλή κοπής δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται με νερό ή με άλλα Σε τακτική χρήση πρέπει η κεφαλή κοπής να λιπαίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Χρησιμοποιείτε για αυτό το απεσταλμένο λάδι λεπίδων 9. στεγνό πανί. χωρίς χνούδια. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. Για τη φύλαξη τοποθετείτε την προστασία λεπίδας 7 επάνω στην κεφαλή κοπής

11 Απόρριψη Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU. Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Προσέχετε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. Απορρίπτετε όλα τα υλικά συσκευασιών φιλικά προς το περιβάλλον. Συμμόρφωση Ε.Ε. Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί αναφορικά με τη συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προδιαγραφές, στην Οδηγία EMV 2004/108/EC, καθώς και στην Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕC. Εγγύηση και σέρβις Για αυτή τη συσκευή λαμβάνετε 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου, ως απόδειξη για την αγορά. Σε περίπτωση εγγύησης ελάτε σε επικοινωνία με το τμήμα του σέρβις τηλεφωνικά. Μόνο τότε μπορεί να επιτευχθεί μία δωρεάν αποστολή του εμπορεύματος. Η εγγύηση ισχύει μόνο για σφάλματα υλικού ή κατασκευής, όχι όμως για φθορές από τη μεταφορά, για εξαρτήματα φθοράς ή για φθορές σε εύθραυστα μέρη π.χ. διακόπτες ή συσσωρευτές. Tο προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης. Η χρονική περίοδος της εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της εγγύησης. Αυτό ισχύει επίσης και για μέρη τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες από την αγορά ήδη υπάρχουσες βλάβες και ελαττώματα πρέπει να γίνονται γνωστά μετά από την αποσυσκευασία και το αργότερο δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης οι επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Ελλάδα Tel.: CY Σέρβις Κύπρος Tel.: Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 20:00 (CET) Εισαγωγέας BOCHUM

12 Tierhaarschneider entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut- alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Der Tierhaarschneider ist ausschließlich zum Scheren und Trimmen von Tierhaar im privaten Haushalt Einsatz in gewerblich/industriellen Bereichen. Eine andere Verwendung als hier beschrieben ist nicht - - Lieferumfang Tierhaarschneider mit Klingenschutz Klingenöl Diese Bedienungsanleitung Gerätebeschreibung Gerät (Abb. A) Scherkopf Ein-/Ausschalter Kammaufsätze und Zubehör (Abb. B) Klingenschutz 8 9 Klingenöl Technische Daten Spannungsversorgung: V ~, 50/60 Hz Schutzklasse: II / Betriebstemperatur: + 5 C C - 9 -

13 Sicherheitshinweise Um Unfall- und Verletzungsgefahr zu vermeiden: Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt - verwenden. - Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden: werden kann. - das Fell nass ist

14 Bedienung Das zu schneidende Fell muss trocken und sauber Knoten zu entfernen. 7 von Scherkopf ab. (1-6 Scherkopf Metallkante des Scherkopfes (siehe Abbildung). die stufenweise (bis ca. 2 mm) angepasst werden, ohne den Kammaufsatz auszuwechseln. Schieben Sie hierzu den Verstellschalter nach hinten, um Kammaufsatzes wird dadurch um bis zu 2 mm erhöht. Schieben Sie den Verstellschalter nach gern oder den Kammaufsatz wieder in seine Ausgangsstellung zu bringen. d. h. nur mit dem Scherkopf selbst, können Sie saubere Konturen schneiden. dem Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF schieben. Reinigung und Pflege eingerastet ist, bevor Sie mit dem Schneiden/ Trimmen der Tierhaare beginnen. Hinweis: Es empfiehlt sich, zuerst einen kleineren Bereich langes Fell (1/2 4 oder 3/8 3) und verwen- - Ein-/Ausschalter schieben. Haarwuchsrichtung durch das Fell. Halten Sie möglichst flach aufliegt. Gefahr eines elektrischen Schlages! aus der Steckdose. aufgesetzt, ab. - 8 die Haarreste vom Scherkopf. Der Scherkopf darf nicht mit Wasser oder kopf gelegentlich geölt werden. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Klingenöl 9. trockenen Tuch. fusselfreien Tuch. staubfreien Ort. Setzen Sie zur Aufbewahrung den Klingenschutz 7 auf den Scherkopf

15 Entsorgung Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die geltenden Entsorgungseinrichtung in Verbindung. einer umweltgerechten Entsorgung zu. CE-Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und den 2006/95/EC. Garantie und Service Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. - - reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhande- - Service Deutschland Tel.: (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) Service Österreich Service Schweiz Tel.: (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von Importeur BOCHUM

16 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY Last Information Update Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 11/ 2014 Ident.-No.: ZTSD36B IAN

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56 1 2 3 4 3 66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd 3 29.04.11 13:56 Table of contents Introduction Intended Use... Page 5 Description of parts... Page 5 Delivery scope... Page 6 Technical information...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Pasta attachment Operating instructions. Εξάρτημα ζυμαρικών Οδηүίες χρήσης. For food processor IAN B

Pasta attachment Operating instructions. Εξάρτημα ζυμαρικών Οδηүίες χρήσης. For food processor IAN B Pasta attachment Operating instructions Εξάρτημα ζυμαρικών Οδηүίες χρήσης For food processor Professional Food Processor SKV 1200 A1 IAN 281064 - B Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Grater attachment Operating instructions. Εξάρτημα τριψίματος Οδηүίες χρήσης. For food processor Κουζινομηχανή SKV 1200 A1 IAN A

Grater attachment Operating instructions. Εξάρτημα τριψίματος Οδηүίες χρήσης. For food processor Κουζινομηχανή SKV 1200 A1 IAN A Grater attachment Operating instructions Εξάρτημα τριψίματος Οδηүίες χρήσης For food processor Κουζινομηχανή SKV 1200 A1 IAN 281064 - A Before reading, unfold the page containing the illustrations and

Διαβάστε περισσότερα

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη 4K HDMI Splitter 1x4 User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη INTRODUCTION The EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 uses a single HDMI input source, to distribute it to 4 HDMI outputs. The splitter

Διαβάστε περισσότερα

Hand Mixer SHM 300 A1

Hand Mixer SHM 300 A1 KITCHEN TOOLS Hand Mixer SHM 300 A1 Hand Mixer Operating instructions Μίξερ χειρός Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SHM 300 A1-06/11-V1 IAN: 68612

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English Ελληνικά Deutsch... 41

English Ελληνικά Deutsch... 41 English... 2 Ελληνικά... 20 Deutsch... 41 V1.21 Table of contents 1. Intended use... 3 2. Package contents... 4 3. Technical data... 5 4. Safety instructions... 5 5. Copyright... 10 6. Before initial use...

Διαβάστε περισσότερα

DUAL HOTPLATE SDK 2500 A1 DUAL HOTPLATE MΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης DOPPELKOCHPLATTE. Bedienungsanleitung IAN 60493

DUAL HOTPLATE SDK 2500 A1 DUAL HOTPLATE MΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης DOPPELKOCHPLATTE. Bedienungsanleitung IAN 60493 DUAL HOTPLATE DUAL HOTPLATE Operating instructions MΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ Οδηүίες χρήσης DOPPELKOCHPLATTE Bedienungsanleitung IAN 60493 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Popcorn Maker SPCM 1200 A1

Popcorn Maker SPCM 1200 A1 KITCHEN TOOLS Popcorn Maker SPCM 1200 A1 Popcorn Maker Operating instructions Συσκευή παρασκευής ποπ κορν Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SPCM 1200

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Kettle SWK 3000 EDS A1

Kettle SWK 3000 EDS A1 KITCHEN TOOLS Kettle SWK 3000 EDS A1 Kettle Operating instructions Βραστήρας νερού Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SWK 3000 EDS A1-09/11-V1 IAN:

Διαβάστε περισσότερα

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 114266 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS Operation and Safety Notes ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΈΝΙΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 B1 HAIR STRAIGHTENERS ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Operating instructions.

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 B1 HAIR STRAIGHTENERS ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Operating instructions. HAIR STRAIGHTENERS HAIR STRAIGHTENERS Operating instructions ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Οδηүίες χρήσης HAARGLÄTTER Bedienungsanleitung IAN 275621 Before reading, unfold both pages containing illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHGD 35D A1 HAIR STRAIGHTENERS ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Οδηүίες χρήσης. Operating instructions

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHGD 35D A1 HAIR STRAIGHTENERS ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Οδηүίες χρήσης. Operating instructions HAIR STRAIGHTENERS HAIR STRAIGHTENERS Operating instructions ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Οδηүίες χρήσης HAARGLÄTTER Bedienungsanleitung IAN 276001 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 A1 HAIR STRAIGHTENERS ІΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Operating instructions.

IAN HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 A1 HAIR STRAIGHTENERS ІΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ HAARGLÄTTER. Operating instructions. HAIR STRAIGHTENERS SHG 32 A1 HAIR STRAIGHTENERS Operating instructions ІΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Οδηүίες χρήσης HAARGLÄTTER Bedienungsanleitung IAN 88667 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

Mini Chopper SMZ 260 B1

Mini Chopper SMZ 260 B1 KITCHEN TOOLS Mini Chopper SMZ 260 B1 Mini Chopper Operating instructions Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SMZ 260 B1-06/11-V1 IAN: 69293

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Handheld Vacuum Cleaner SAS 7.2 A2

Handheld Vacuum Cleaner SAS 7.2 A2 Handheld Vacuum Cleaner SAS 7.2 A2 Handheld Vacuum Cleaner Operating instructions Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1

DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 HOME TECH DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 DVB-T Indoor Aerial Operating instructions Κεραία εσωτερικού χώρο DVB-T Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SZA

Διαβάστε περισσότερα

Z30652A-BS _liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd :07. Min. Min. Max. Max

Z30652A-BS _liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd :07. Min. Min. Max. Max A Z30652A-BS 1 2 5 Min 3 4 Max Min Max 3 57106_liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd 3 06.12.10 09:07 B Z30652B-BS 1 2 5 Min Max 3 4 Min Max 4 57106_liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd 4 06.12.10 09:07

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

IAN ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 C2 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE.

IAN ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 C2 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 288317 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ-LED

ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ-LED LED Mosquito Plug LED Mosquito Plug Operation and Safety Notes ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 104500 104500_Mueckenstecker_Cover_BS_GB_IE_CY.indd 2 05.11.14 11:55 GB

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368 IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER Operating instructions ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER Bedienungsanleitung IAN 73368 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 A1 CORDLESS SCREWDRIVER ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-SCHRAUBER. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 A1 CORDLESS SCREWDRIVER ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-SCHRAUBER. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας CORDLESS SCREWDRIVER CORDLESS SCREWDRIVER Translation of the original instructions ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 280464 Before

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE SWK 3000 EDS A1 KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης WASSERKOCHER. Bedienungsanleitung IAN 86114

KETTLE SWK 3000 EDS A1 KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης WASSERKOCHER. Bedienungsanleitung IAN 86114 KETTLE SWK 3000 EDS A1 KETTLE Operating instructions ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Οδηүίες χρήσης WASSERKOCHER Bedienungsanleitung IAN 86114 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

IAN HANDHELD STEAM CLEANER SDR 1100 B2 HANDHELD STEAM CLEANER ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ HANDDAMPFREINIGER. Operating instructions.

IAN HANDHELD STEAM CLEANER SDR 1100 B2 HANDHELD STEAM CLEANER ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ HANDDAMPFREINIGER. Operating instructions. HANDHELD STEAM CLEANER HANDHELD STEAM CLEANER Operating instructions ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Οδηүίες χρήσης HANDDAMPFREINIGER Bedienungsanleitung IAN 280642 Before reading, unfold the page containing the

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

BATHROOMRADIO KH Bathroom Radio Operating instructions. Ραδιόφωνο µπάνιου Οδηγίες χρήσης

BATHROOMRADIO KH Bathroom Radio Operating instructions. Ραδιόφωνο µπάνιου Οδηγίες χρήσης 3B BATHROOMRADIO KH 2170 Bathroom Radio Operating instructions KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2170-04/08-V2 Ραδιόφωνο µπάνιου Οδηγίες χρήσης Radio Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4867/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης b c d e i h g f a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

IAN STEAM GENERATOR SDBS 2400 A1 STEAM GENERATOR ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ DAMPFBÜGELSTATION. Οδηүίες χρήσης. Operating instructions

IAN STEAM GENERATOR SDBS 2400 A1 STEAM GENERATOR ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ DAMPFBÜGELSTATION. Οδηүίες χρήσης. Operating instructions STEAM GENERATOR STEAM GENERATOR Operating instructions ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELSTATION Bedienungsanleitung IAN 277706 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Μπορντουροψάλιδο. Translation of original operation manual. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας. Originalbetriebsanleitung IAN 87797

Μπορντουροψάλιδο. Translation of original operation manual. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας. Originalbetriebsanleitung IAN 87797 Electric Hedge Trimmer FHT 600 B2 Electric Hedge Trimmer Translation of original operation manual Μπορντουροψάλιδο Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Elektro-Heckenschere Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes 2973-010L 2973-016L halogen Clip Lamp Halogen Clip Lamp Operation and Safety Notes Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106808 IN-EAR HEADPHONES SKAK 120 A1 IN-EAR HEADPHONES ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR IN-EAR-KOPFHÖRER. Operating instructions.

IAN 106808 IN-EAR HEADPHONES SKAK 120 A1 IN-EAR HEADPHONES ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR IN-EAR-KOPFHÖRER. Operating instructions. IN-EAR HEADPHONES SKAK 120 A1 IN-EAR HEADPHONES Operating instructions ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR Οδηүίες χρήσης IN-EAR-KOPFHÖRER Bedienungsanleitung IAN 106808 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Grooming Kit RS-966

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Grooming Kit RS-966 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

IAN POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ POPCORN-MAKER. Operating instructions.

IAN POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ POPCORN-MAKER. Operating instructions. POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ Οδηүίες χρήσης POPCORN-MAKER Bedienungsanleitung Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN UNIVERSAL CHARGER TLGL 1000 B1 UNIVERSAL CHARGER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL-LADEGERÄT. Operating instructions.

IAN UNIVERSAL CHARGER TLGL 1000 B1 UNIVERSAL CHARGER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL-LADEGERÄT. Operating instructions. UNIVERSAL CHARGER UNIVERSAL CHARGER Operating instructions ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηүίες χρήσης UNIVERSAL-LADEGERÄT Bedienungsanleitung IAN 285400 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE SWKS 2400 B1 KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης WASSERKOCHER. Bedienungsanleitung IAN 78281

KETTLE SWKS 2400 B1 KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης WASSERKOCHER. Bedienungsanleitung IAN 78281 KETTLE SWKS 2400 B1 KETTLE Operating instructions ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Οδηүίες χρήσης WASSERKOCHER Bedienungsanleitung IAN 78281 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

RECHARGEABLE HAND TORCH LAH 55 A1

RECHARGEABLE HAND TORCH LAH 55 A1 RECHARGEABLE HAND TORCH LAH 55 A1 RECHARGEABLE HAND TORCH Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΣ Οδηүίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

2-Slice Toaster STOS 826 B1

2-Slice Toaster STOS 826 B1 KITCHEN TOOLS 2-Slice Toaster STOS 826 B1 2-Slice Toaster Operating instructions Φρυγανιέρα-2 θέσεων Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: STOS 826 B1-06/11-V2

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 EL Εγχειρίδιο χρήσης 7k j 7l i a h b c d e f g Ελληνικά 1 Σημαντικό Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Double Long Slot Toaster SDLT 1500 A1

Double Long Slot Toaster SDLT 1500 A1 KITCHEN TOOLS Double Long Slot Toaster SDLT 1500 A1 Double Long Slot Toaster Operating instructions Φρυγανιέρα Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SDLT

Διαβάστε περισσότερα

IAN 74200/74201 IAN 74200/74201

IAN 74200/74201 IAN 74200/74201 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα