ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,45 (πλέον ΦΠΑ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΤΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

2 Η προεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση ΜΕΟ/α/ο/1257/ «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/2361/ «Α Βελτίωση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/2229/ «Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 «Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. Συγκεκριµένα: Α.Τ.1: ΓΕΝ 4Β: Αµοιβή επιστηµόνων εµπειρίας έως 10 έτη Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της µελέτης υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη 360,90 Ηµέρες απασχόλησης Η= 60 Αµοιβή µελέτης Α = ,00 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες. Α.Τ.2: ΓΕΝ 4Β: Αµοιβή επιστηµόνων εµπειρίας έως 10 έτη Χηµικοτεχνική Μελέτη Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της µελέτης υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη 360,90 Ηµέρες απασχόλησης Η= 30 Αµοιβή µελέτης Α = ,00 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων. Α.Τ.3: ΟΙΚ.1.1Α. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων ιαµόρφωσης Ελευθέρων Χώρων Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο: 1

3 Α= µ κ + 1,06 Ε ( ΤΑο ) ΣΒν ΣA τκ Ε ( ΤΑο) ΣΒν ,3 τκ όπου: (ΤΑο): βασική ενιαία τιµή αφετηρίας αµοιβών ανά m 2 κτιρίου ή έργου ΣΑ: συντελεστής αρχιτεκτονικής µελέτης Ε: εµβαδό κτιρίου ή έργου Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου κ και µ: συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία µελέτης τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο προµελέτης. Εποµένως, η αµοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιµώµενης αµοιβής Α ως εξής: Α σταδίου = 35% x Α Εποµένως: Αρχιτεκτονική Μελέτη Οικίσκου ελέγχου Εµβαδά Κτιρίου (m 2 ) Ε = 20,00 Συντελεστής µ (ανάλογα µε την κατηγορία του κτιρίου) µ = 50,00 Συντελεστής κ (ανάλογα µε την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,10 Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά m 2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00 Προεκτιµώµενη αµοιβή A = 4.191,43 Συντελεστής Προµελέτης 35,00% Αµοιβή Προµελέτης Α = 1.467,00 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Αρχιτεκτονικές Μελέτες. Α.Τ.4: ΟΙΚ.2.1. Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο: 2

4 Α= µ κ + 1,06 Ε ( ΤΑο ) ΣΒν Σστ τκ Ε ( ΤΑο) Σστ ΣΒν ,3 τκ όπου: (ΤΑο): βασική ενιαία τιµή αφετηρίας αµοιβών ανά m 2 κτιρίου ή έργου Σστ: ποσοστό συµµετοχής εγκατάστασης στην τιµή µονάδας φυσικού αντικειµένου Ε: εµβαδό κτιρίου ή έργου Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου κ και µ: συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία µελέτης τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει Αντισεισµικός υπολογισµός: Η αµοιβή της µελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%. Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο προµελέτης. Εποµένως, η αµοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιµώµενης αµοιβής Α ως εξής: Α σταδίου = 35% x Α Εποµένως: Στατική Μελέτη Οικίσκου ελέγχου Εµβαδά Κτιρίων (m 2 ) Ε = 20,00 Συντελεστής µ (ανάλογα µε την κατηγορία του κτιρίου) µ = 37,00 Συντελεστής κ (ανάλογα µε την κατηγορία του κτιρίου) κ = 3,00 Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά m 2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40 Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ = 0,30 Προεκτιµώµενη αµοιβή A = 1.460,85 Αντισεισµικός υπολογισµός προσαύξηση 80% 180,00% Προεκτιµώµενη αµοιβή µε αντισεισµικό υπολογισµό A = 2.629,53 Συντελεστής Προµελέτης 35,00% Αµοιβή Προµελέτης Α = 920,34 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Στατικές Μελέτες. 3

5 Α.Τ.5: ΟΙΚ.3.1Α. Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιριακών Έργων Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επιµέρους µελέτης Η/Μ Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: Α= κ + 3 µ Ε ( ΤΑο) ΣHM ΣΒν ,3 τκ 1,06 Ε ( ΤΑο ) ΣΒν ΣHM τκ όπου: (ΤΑο): βασική ενιαία τιµή αφετηρίας αµοιβών ανά m 2 κτιρίου ή έργου ΣΗΜ: συντελεστής κάθε επί µέρους µελέτης εγκατάστασης και είναι το ποσοστό συµµετοχής της εγκατάστασης Ε: εµβαδό κτιρίου ή έργου Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου κ και µ: συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία µελέτης τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο προµελέτης. Εποµένως, η αµοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιµώµενης αµοιβής Α ως εξής: Α σταδίου = 35% x Α Εποµένως: Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη Οικίσκου ελέγχου Εµβαδά Κτιρίων (m 2 ) Ε = 20,00 Συντελεστής µ (ανάλογα µε την κατηγορία του κτιρίου) µ = 35,00 Συντελεστής κ (ανάλογα µε την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,00 Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά µ 2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά µ 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40 Συντελεστές συµµετοχής (ΣΗΜ) της εγκατάστασης αυτής στην τιµή µονάδας του φυσικού αντικειµένου (ΤΑο) Ύδρευση ΣΗΜ 0,02 Αµοιβή µελέτης ύδρευσης A1 = 192,40 Αποχέτευση ΣΗΜ 0,02 Αµοιβή µελέτης αποχέτευσης A2 = 192,40 Πυρόσβεση ΣΗΜ 0,02 Αµοιβή µελέτης πυρόσβεσης A3 = 192,40 Πυρανίχνευση ΣΗΜ 0,015 Αµοιβή µελέτης πυρανίχνευσης A4 = 157,77 Θέρµανση ΣΗΜ 0,07 4

6 Αµοιβή µελέτης θέρµανσης A5 = 460,16 Κλιµατισµός - αερισµός ΣΗΜ 0,11 Αµοιβή µελέτης κλιµατισµού - αερισµού A6 = 632,68 Ηλεκτρικά ισχυρά ρεύµατα ΣΗΜ 0,070 Αµοιβή µελέτης ισχυρών ρευµάτων A7 = 460,16 Τηλέφωνα - data ΣΗΜ 0,02 Αµοιβή µελέτης A8 = 192,40 Αλεξικέραυνο - γειώσεις ΣΗΜ 0,01 Αµοιβή µελέτης A9 = 119,39 Λοιπά ασθενη ρεύµατα ΣΗΜ 0,01 Αµοιβή µελέτης A10 = 119,39 Συνολική Προεκτιµώµενη αµοιβή A = 2.719,15 Συντελεστής Προµελέτης 35,00% Αµοιβή Προµελέτης Α = 951,70 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες. Α.Τ.6: ΓΕΝ 4Β: Αµοιβή επιστηµόνων εµπειρίας έως 10 έτη Στατική Μελέτη Στεγάστρου Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση της µελέτης υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη 360,90 Ηµέρες απασχόλησης Η= 5 Αµοιβή µελέτης Α = 1.804,50 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Στατικές Μελέτες. Α.Τ.7: Ο Ο. 1. Υπεραστικές οδοί / σιδηροδροµικές γραµµές, αστικές οδοί και διαµορφώσεις εγκαταστάσεων Η αµοιβή Α ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόµετρο ( / χλµ.) µελέτης έργου σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο (για υπεραστικές οδούς/σ.γ.): Α = (8000*π*ρ*σ)*τκ όπου: α) π= Συντελεστής εξαρτώµενος από την κατηγορία της οδού σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µε την Υπουργική Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/987/ Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ ΛΚΟ ), ως ακολούθως: αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVI και για κάθε σιδηροδροµική γραµµή (επί πλέον της κύριας) εντός σιδηροδροµικών σταθµών, καθώς και για συλλεκτήριες 5

7 οδούς, οδούς προσπέλασης παρόδιων ιδιοκτησιών, τοπικές οδούς, τοπικές οδούς κατοικιών λειτουργικής κατάταξης ΙV- V- ΕV- ΕVΙ: π = 0,75 αβ) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑIV- AV και για µονές σιδηροδροµικές γραµµές (µόνιµες ή προσωρινές), καθώς και για συλλεκτήριες οδούς και αστικές αρτηρίες ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-ΒIV-ΓΙII-ΓΙV: π = 1,00 αγ) Για οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ- ΑΙΙ, οδούς ενιαίας/ διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ, καθώς και για αστικές αρτηρίες διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-ΓΙΙΙ, αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙ και για διπλές σιδηροδροµικές γραµµές µε ταχύτητα µελέτης 160 χλµ/ώρα: π=1,30 αδ) Για αυτοκινητόδροµους/ οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ, οδούς διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ, για αστικούς αυτοκινητοδρόµους και αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙ-ΒΙΙ, χωρίς τις παράπλευρες οδούς, οι οποίες αµείβονται ιδιαίτερα ανάλογα µε την κατηγορία τους, καθώς και για διπλές σιδηροδροµικές γραµµές µε ταχύτητα µελέτης >160 χλµ/ ώρα:π=1,60 αε) Για αυτοκινητόδροµους/ οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ, οδούς διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ, καθώς και για αστικούς αυτοκινητοδρόµους και αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙ-ΒΙΙ, µε παράλληλους ή µη κλάδους σε ανισοσταθµία, χωρίς τις παράπλευρες οδούς οι οποίες αµείβονται ιδιαίτερα ανάλογα µε την κατηγορία τους: π=1,90 Θεωρείται ότι οι κλάδοι είναι σε ανισοσταθµία όταν απαιτείται ειδική (και όχι η προβλεπόµενη από τις τυπικές διατοµές της προς µελέτη οδού) διαµόρφωση της διαχωριστικής νησίδας. β) ρ= Συντελεστής εξαρτώµενος από το µήκος κάθε µελετώµενης οδού, ως ακολούθως: βα) Για µήκος L από 0 έως 1 χλµ: ρ = 1,50 ββ) Για µήκος L από 1 έως 5 χλµ: ρ= 1, L βγ) Για µήκος L πάνω από 5 χλµ: ρ = 1 Ο παραπάνω συντελεστής ρ της προς µελέτη οδού προκύπτει από το άθροισµα των µηκών των αστικών και υπεραστικών τµηµάτων της, τα οποία υπολογίζονται µε βάση τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου (υπό την προϋπόθεση ότι τα τµήµατα αυτά αποτελούν ενιαίο και συνεχές τµήµα), καθώς και των µηκών επιρροής της στους κόµβους του άρθρου Ο Ο.2. βδ) Σε περίπτωση που, πέραν της µελετώµενης οδού / Σ.Γ. προβλέπονται παράπλευρες οδοί, αποκαθιστώµενες οδοί, εγκάρσιες οδοί / Σ.Γ. (επιπλέον της 6

8 κύριας εντός σιδηροδροµικών σταθµών, καθώς και αλλαγές γραµµής) κ.λπ., ο παραπάνω συντελεστής ρ προκύπτει από τον τύπο: ρ= Σρ i. L i ΣL όπου: ρi = o συντελεστής ρ κάθε επιµέρους οδικού τµήµατος/ Σ.Γ., ανεξάρτητα από την κατηγορία του. Li=το συνολικό µήκος κάθε επιµέρους οδικού τµήµατος, αστικού η υπεραστικού/ Σ.Γ. Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκπόνησης µελέτης κόµβων, δεν συµπεριλαµβάνονται τα µήκη επιρροής αυτών σε κόµβους του άρθρου Ο Ο.2. ΣL= το άθροισµα των µηκών όλων των παραπάνω οδικών τµηµάτων/ Σ.Γ. Για τον υπολογισµό της αµοιβής των παραπάνω παραπλεύρων οδών, αποκαθιστώµενων οδών, εγκάρσιων οδών κ.λπ./ Σ.Γ., χρησιµοποιείται ο συντελεστής π που αντιστοιχεί σε κάθε επιµέρους οδό/ Σ.Γ. γ) σ= Συντελεστής εξαρτώµενος από τη γεωµορφολογία, ως ακολούθως: γα) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0 10%): σ = 1,00 γβ) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10-40%): σ = 1,30 γγ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις > 40%): σ = 1,70 δ) τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο τεχνικής προµελέτης, µε παράλειψη των προηγούµενων σταδίων (µελέτη αναγνώρισης). Εποµένως, η αµοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προεκτιµώµενης αµοιβής Α ως εξής: Α σταδίου = 10% x 50% x Α + 35% x Α = 40% x Α Με βάση τα παραπάνω προκύπτει: Συντελεστής εξαρτώµενος από το είδος της οδού π = 1 Μήκος οδού σε km L = 0,5 Συντελεστής εξαρτώµενος από το µήκος της οδού ρ = 1,5 Συντελεστής εξαρτώµενος από τη γεωµορφολογία σ = 1,3 Προεκτιµώµενη αµοιβή ( /χλµ) A = ,80 Προεκτιµώµενη αµοιβή ( ) A = 9.383,40 Συντελεστής προµελέτης 40,00% Αµοιβή προµελέτης Α = 3.753,36 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων. 7

9 Α.Τ.8: Ο Ο. 4. Σήµανση, ασφάλιση οδικών έργων και σηµατοδότηση οδικών σηράγγων Η µελέτη σήµανσης, ασφάλισης οδικών έργων και σηµατοδότησης οδικών σηράγγων συντάσσεται σε ένα στάδιο µελέτης επί των υποβάθρων της οριζοντιογραφίας της οριστικής µελέτης αυτών, στην οποία θα παρουσιάζονται όλες οι πλευρικές διαµορφώσεις, που επηρεάζουν τη δυνατότητα τοποθέτησης και τις δυσχέρειες θεµελίωσης των ιστών της κατακόρυφης σήµανσης και της σηµατοδότησης. Στην κατηγορία των εργασιών κατακόρυφης σήµανσης οδικών έργων και σηµατοδότησης σηράγγων εντάσσονται: 1. Η κατακόρυφη σήµανση (πινακίδες) σταθερού περιεχοµένου, η οποία περιλαµβάνει: α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). β. Ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ). γ. Συµβατικές (σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) πληροφοριακές πινακίδες (Π) [Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται και οι πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες (Πρ)]. δ. Ειδικές (σε κάθε µελέτη) πληροφοριακές πινακίδες (Πε). ε. Οριοδείκτες (Ορ). 2. Η κατακόρυφη σήµανση (πινακίδες) µεταβλητού περιεχοµένου, η οποία περιλαµβάνει: α. Πληροφοριακές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος (VMS). β. Ηλεκτρονικές πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας. [περιλαµβάνονται και τυχόν πινακίδες απεικόνισης (σε πραγµατικό χρόνο) της τα ταχύτητας διερχοµένου οχήµατος]. γ. Ηλεκτρονικές πινακίδες διαθεσιµότητας λωρίδων κυκλοφορίας (Lane Control Signs LCS). δ. Ηλεκτρονικές πινακίδες προσχηµατισµένων συµβόλων αναγγελίας κινδύνου (τρίγωνα κινδύνου, τρίγωνα κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων κλπ.) µε τυχόν αναγκαία πρόσθετη αναγραφή της απόστασης. Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών πινακίδων [τεχνολογίας φωτοδιόδων (LEDs) ή άλλης εγκεκριµένης] των παραπάνω υποπαραγράφων α, β, γ και δ υπάγονται και οι τυχόν, αντ αυτών, χρησιµοποιούµενες πινακίδες πρισµατικού τύπου. ε. Συσκευές ελέγχου ύψους οχηµάτων (τύπου «ποµπού δέκτη» ή άλλου σχετικού). στ. Επαγωγικά κυκλώµατα (inductive loops) ελέγχου κυκλοφορίας. Στην κατηγορία των εργασιών οριζόντιας σήµανσης περιλαµβάνονται: α. Οι διαγραµµίσεις οδοστρωµάτων. β. Οι διαγραµµίσεις περιοχών αποκλεισµού κυκλοφορίας. γ. Ενδείξεις και βέλη οδοστρωµάτων. δ. Ανακλαστήρες επιφανείας οδοστρώµατος («µάτια γάτας»). 8

10 Στην κατηγορία των εργασιών ασφάλισης περιλαµβάνονται: α. Τα κάθε είδους στηθαία ασφάλειας (πλευρικά, κεντρικά) οδών και τεχνικών έργων (τοίχων, γεφυρών). β. Τα κιγκλιδώµατα πεζοδρόµων / πεζοδροµίων. γ. Οι περιφράξεις διαφόρων τύπων, ύψους και βαθµού προσφερόµενης προστασίας. δ. Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. Η ολική αµοιβή (Αολ) για την εκπόνηση µελέτης : α. Κατακόρυφης σήµανσης β. Οριζόντιας σήµανσης γ. Ασφάλισης ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόµετρο ( /χλµ) µελέτης έργου και κατά κατηγορία έργου σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : i. Υπεραστικών και αστικών οδών: Αολ= ( 1800.π.σ). τκ ii. Κόµβων και σηράγγων: Αολ = ( 2700.π.σ). τκ όπου : π, σ= οι συντελεστές των άρθρων Ο Ο.1 και Ο Ο.2. τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει Η συνολική αµοιβή για τις παραπάνω επιµέρους µελέτες κατανέµεται κατά στάδια ως ακολούθως: α. Μελέτη κατακόρυφης σήµανσης : 55% β. Μελέτη οριζόντιας σήµανσης : 15% γ. Μελέτη ασφάλισης : 30% Θα εκπονηθεί µελέτη κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης εποµένως: Συντελεστής εξαρτώµενος από το είδος της οδού π = 1 Συντελεστής εξαρτώµενος από τη γεωµορφολογία σ = 1,3 Προεκτιµώµενη αµοιβή ( /χλµ) A = 2.815,02 Μήκος σε km L = 0,5 Προεκτιµώµενη αµοιβή ( ) A = 1.407,51 Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση 70,00% Αµοιβή οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης Α = 985,26 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων. 9

11 Α.Τ.9: Ο Ο. 9. Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών Έργων πλην Σηράγγων Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων, πλην των σηράγγων, προσδιορίζεται σε /εγκατάσταση σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: Α = Τ1 * M1 * τκ όπου: Α : Η προεκτιµώµενη αµοιβή (Π.Α.) µελέτης σε /εγκατάσταση. Τ1 : Η τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης ( / ανά φυσική µονάδα) κάθε επί µέρους εγκατάστασης M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές µονάδες (χλµ., στρέµ., τεµ.) τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης (Α) για κάθε εγκατάσταση οδικών έργων (πλην σηράγγων) που καθορίζεται στο παρόν άρθρο κατανέµεται κατά στάδια ως εξής: α) Προµελέτη: ποσοστό 60% β) Οριστική µελέτη ποσοστό 40% Με βάση τα παραπάνω προκύπτει: Tιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης ( / ανά φυσική µονάδα) Τ1 = 4000 Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές µονάδες (χλµ) Μ1 = 0,5 Προεκτιµώµενη αµοιβή ( ) A = 2.406,00 Συντελεστής προµελέτης 60,00% Αµοιβή προµελέτης Α = 1.443,60 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες. Α.Τ.10: ΓΕΝ.7 Αµοιβή Σύνταξης Τευχών ηµοπράτησης Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτίµωµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δηµοπράτησης. Από την αµοιβή που θα προκύψει αφαιρείται ποσοστό 25% που αντιστοιχεί στην ανάλυση τιµών. Συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή A = ,27 Συντελεστής ύψους τευχών δηµοπράτησης 0,08 Αµοιβή 4.528,02 Τελική αµοιβή 3.396,02 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% στις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες, 20% στις Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων, 10

12 20% στις Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, 10% στις Αρχιτεκτονικές Μελέτες και 10% στις Στατικές Μελέτες. Α.Τ.11: ΤΟΠ. 3 Πολυγωνοµετρίες Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή (πρόχειρη) σήµανση, γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό οδεύσεων και υψοµέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράµµατος και την εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται 50 εκτός κατοικηµένων περιοχών. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει: Εγκατάσταση, γωνιοµέτρηση,υπολογισµό,εξασφάλιση πολυγωνικού σηµείου 10,00 Αναγνώριση και εγκατάσταση εκτός κατοικηµένων περιοχών ( /σηµείο) 50,00 Αµοιβή ( ) 601,50 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μελέτες Τοπογραφίας. Α.Τ.12: ΤΟΠ. 5Α: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων (γήπεδο κατασκευής της µονάδας) Η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για τις τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων για κλίµακα 1:500 ορίζεται σε 40 ευρώ/στρέµµα. Έκταση σε στρέµµατα F = 15 Τιµή ανά στρέµµα για κλίµακα 1: Αµοιβή Α = 721,80 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μελέτες Τοπογραφίας. Α.Τ.13: ΤΟΠ. 5Α: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων (οδός πρόσβασης) Για την αποτύπωση ζώνης πλάτους 30m και µήκους 0,5 km, η τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής σε κλίµακα 1:500 ορίζεται σε 52,5 ευρώ/στρέµµα. Έκταση σε στρέµµατα F = 15 Τιµή ανά στρέµµα για κλίµακα 1:500 52,5 Αµοιβή Α = 947,36 Η αµοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Μελέτες Τοπογραφίας. 11

13 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι αµοιβές για κάθε κατηγορία µελέτης και για την εκπόνηση του συνόλου των σταδίων, η απαιτούµενη τάξη πτυχίου σε κάθε καλούµενη κατηγορία, καθώς και οι αµοιβές για την παρούσα σύµβαση. Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ) ( ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ) 1 09 Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες ,55 Β και άνω , Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων ,20 Α και άνω , Αρχιτεκτονικές Μελέτες 4.531,03 Α και άνω 1.806, Στατικές Μελέτες 4.773,63 Α και άνω 3.064, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων ,86 Α και άνω 5.417, Μελέτες Τοπογραφίας 2.270,66 Α και άνω 2.270,66 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α , , , , ,12 Άρτα, Ελέχθηκε και Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.Ε.Μ. Η ιευθύντρια Τ.Υ.. Άγγελος Θ. Σακκάς Άγγελος Θ. Σακκάς Σοφία Γρύλλια Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός 12

ΠΡΟΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Προεκτ. αμοιβή: 17.689,45 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Κ.Α. Δήμου Νάουσας: 02.30.7412.030 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτη: Προεκτιµώµενη αµοιβή (µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - Ι ΟΜΕΝΕΩΣ» 43.321,85 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Καραολή& Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς τηλ210-4142068,fax210-4142007, vamais@unipi.gr ANTIKEIMENO : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση συµπληρωµατικής τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, επικαιροποίηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 298/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 307/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ,58

, , , , ,58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) Υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών - κτηµατολογίου, προµελέτης - οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 52/25-02-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Για τη μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1 ΤΕΎΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8)

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8) Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (KAT. 3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΓΕΝ 4Β) Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον Μον. Ποσοτ. χρόνο απασχόλησης Τιµή µον. (ευρω) τκ= Αστ = Α.1 Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 21 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 259 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών µελετών / κτηµατολογίου, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής υδραυλικής µελέτης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Γκούρας» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

25656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

25656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 25656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2519/20.07.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Αντικείμενο: «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ» Χρηματοδότηση: 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΪΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002114808 2014-06-19 Πανόραμα 12-6-14 Αρ.πρωτ. 26568 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αγγελάκη 13 τ.κ. 546 21 τηλ. 2313318482 fax 2310.234.817 email: s.ketikidou@thessaloniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

10. Σήµανση κόµβων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε. Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

10. Σήµανση κόµβων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε. Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση 10. Σήµανση κόµβων (1) Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει σχέδια της τυπικής διάταξης των πινακίδων σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους και σε διασταυρώσεις και συµβολές αυτοκινητοδρόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τυπικά Σχέδια. ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τυπικά Σχέδια. ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τυπικά Σχέδια ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων Γ-1 Κενή Σελίδα Γ-2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΙ Εργοτάξια µακράς διάρκειας 1.1.1 Στένωση Λωρίδων 1.1.2 Αποκλεισµός Λωρίδας 1.1.3α Κλείσιµο λωρίδων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αποκατάσταση Λιμενικού Περιπτέρου στην αρχική του μορφή» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις" Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 5 / 08 /2014 Αρ. πρωτ.: - 25873 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Έργο: «Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας Οικοδομικές & Η/Μ εγκαταστάσεις» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτη: Προεκτιµώµενη αµοιβή (µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - Ι ΟΜΕΝΕΩΣ» 43.321,85 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 30 / 06 /2014 Αρ. πρωτ.: - 21668 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βοηθητικοί Πίνακες και Σχέδια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βοηθητικοί Πίνακες και Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ NAMA/SEEΟ/Αppendix-D.doc/ΧΑ - 1 Κενή σελίδα NAMA/SEEΟ/Αppendix-D.doc/ΧΑ - 2 Πίνακας -1: Οριακές τιµές στοιχείων µελέτης χαράξεων εκτροπών κυκλοφορίας (Πηγή: Πίνακας 3-2, ΟΜΟΕ-ΚΑΟ) Οριζοντιογρ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία

Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία ΦΕΚ B 58/24.1.2006 Αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 117/2016. με τίτλο:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 117/2016. με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 117/2016 με τίτλο: «Μελέτη εκσυγχρονισμού υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, εγκαταστάσεων ιαματικής πηγής και διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222168-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 4. Κυκλοφοριακές Συνδέσεις

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 4. Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 4. Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Διδάσκων Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.:213-2023-980-981 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: CPV: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΩ. ΦΟΡΕΑ : 24960 Χαλάνδρι : 22/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα