ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: Ιεράπετρα Τηλ : Fax : Πληροφορίες : Φωνιαδάκης Γιάννης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. 1 ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗ Μ.ΚΟΘΡΗ ΛΑΚΕΡ Α Ρ. ΚΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,76 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.21%) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (Τ.Π.Α.) ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 30 Μαρτίου 2010

2 Άρθρο 1: Γενικά 1 Ο υπολογισµός των προεκτιµώµενων αµοιβών έγινε σύµφωνα µε : α) Τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε µε την ΜΕΟ/α/ο/1257/ και βελτιώθηκε µε τις ΜΕΟ/α/ο/2361/ και ΜΕΟ/α/ο/2229/ Απoφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 4 παραγρ. 2 και 7 και το άρθρο 9 παραγρ. 3(γ) του Ν.3316/05. β) Την περιγραφή των εργασιών και τα ποσοτικά στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών εδοµένων. Παράλληλα ισχύουν και τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης, καθώς και οι σχετικές αναφορές στα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισµού. 2 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που ορισµένες εργασίες δεν εκτελεσθούν µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο η αντίστοιχη αµοιβή ούτε οφείλεται σε αυτόν κάποιου άλλου είδους αποζηµίωση. 3 Στους πίνακες που ακολουθούν, τυχόν µικροδιαφορές που παρουσιάζονται στα γινόµενα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Άρθρο 2: Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών πτυχίου κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες) 2.1 Αντικείµενο εργασιών : Θα εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής (µε παράλειψη του σταδίου της προµελέτης) τα ακόλουθα: Μελέτη πεζοδρόµησης τµήµατος της οδού Μ. Κοθρή, της οδού Σερέπετση, της οδού Λακέρδα και της οδού Ρ. Κούνδουρου. Στους πεζόδροµους θα υπάρχει πρόβλεψη για ποδηλατόδροµο διπλής κατεύθυνσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη. Μελέτη αναδιαµόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων που θα δηµιουργηθούν µετά την αναµόρφωση του κόµβου της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου. Μελέτη αναδιαµόρφωσης Πλατείας Ελευθερίας, ώστε να αποτελέσει ενιαία ενότητα µε το δηµιουργούµενο πεζόδροµο επί της οδού Μ. Κοθρή. Μελέτη αναδιαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων του ηµαρχείου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας, του τµήµατος του παραλιακού πεζόδροµου από την οδό Γιαννακού µέχρι την οδό Γιαµαλάκη και του τµήµατος της οδού Γιαννακού από Μιχ. Κοθρή έως την παραλία. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 από 19

3 2.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή : Η αµοιβή της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού και τις αναθεωρήσεις του (Άρθρα ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.1Α) µε βάση τον τύπο : Α= µ κ+ 1,06 Ε ( ΤΑο ) ΣΒν ΣΑ τκ Ε ( ΤΑο) ΣΒν ,3 τκ όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά µέτρα (µ 2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείµενο ΤΑο = Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά µ 2 κτιρίου ή έργου. ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά µ 2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης κ και µ = συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισµού (για το 2010 =1,159) Οι συντελεστές ΣΒν, ΣΑ, κ και µ ορίζονται στον πίνακα Ι α της παρ.7. της ως άνω Απόφασης. Σύµφωνα µε την παραπάνω Υπ. Απόφαση η κατηγορία του έργου είναι V και ειδικότερα: ΤΑο ΣΒν ΣΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9,75 0,10 1 Για την κατηγορία V, ισχύουν: κ = 2,90 µ = 63,00 για επιφάνεια E = µ 2 Έτσι ο παραπάνω τύπος της παρ. 1 στη συγκεκριµένη περίπτωση διαµορφώνεται ως εξής: Α= 63,00 2,90+ 1, ,75 0,10 1 1, 159 = , ,75 0, ,3 1,159 Σύµφωνα µε το Άρθρο ΟΙΚ.5Α για εκπόνηση Οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής µε παράλειψη του σταδίου της προµελέτης η αµοιβή υπολογίζεται ως ποσοστό της Α, ως εξής: οριστική µελέτη =25%Α, η οποία προσαυξάνεται κατά το 50% της αµοιβής της παραληφθείσας προµελέτης, ήτοι 50%*35%=17.50% µελέτη εφαρµογής=40%α ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 3 από 19

4 Αµοιβή οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής = (25%Α+17,50%Α+40%Α)=82,50%Α=82,5%* ,69=84.539,14. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,14 Τεύχη δηµοπράτησης αρχιτεκτονικών: ,14.X 8% = 6.763,13 Άρθρο 3: Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών πτυχίου κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες) 3.1 Αντικείµενο εργασιών : Θα εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής µελέτης (µε παράλειψη του σταδίου της προµελέτης) τα ακόλουθα: Μελέτη Η/Μ εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης σε 11 κόµβους. Μελέτη ελέγχου κυκλοφορίας σε όλους τους σηµατοδοτούµενους κόµβους Μελέτη οδοφωτισµού νέων πεζοδρόµων και περιοχών που θα αναδιαµορφωθούν (Μ. Κοθρή, Σερέπετση, Λακέρδα, Ρ. Κούνδουρου, Πλατεία Κανουπάκη, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων του ηµαρχείου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας, το τµήµα του παραλιακού πεζόδροµου από την οδό Γιαννακού µέχρι την οδό Γιαµαλάκη και του τµήµατος της οδού Γιαννακού από Μιχ. Κοθρή έως την παραλία). Μελέτη άρδευσης νέων πεζοδρόµων και περιοχών που θα αναδιαµορφωθούν (Μ. Κοθρή, Σερέπετση, Λακέρδα, Ρ. Κούνδουρου, Πλατεία Κανουπάκη, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων του ηµαρχείου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας, το τµήµα του παραλιακού πεζόδροµου από την οδό Γιαννακού µέχρι την οδό Γιαµαλάκη και του τµήµατος της οδού Γιαννακού από Μιχ. Κοθρή έως την παραλία. Προεκτιµώµενη αµοιβή: Η αµοιβή της Μελέτης Η/Μ υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο Ο Ο.9, Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών Έργων πλην Σηράγγων) µε βάση τον τύπο : A = T 1 * M 1 * τκ όπου: T 1 = η τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης ( / ανά φυσική µονάδα) κάθε επιµέρους εγκατάστασης, που λαµβάνεται από τον Πίνακα 9.1 του άρθρου Ο Ο.9 του Κανονισµού. M 1 = µέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές µονάδες (km, στρέµ., τεµ.). τκ= ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 4 από 19

5 Α. Μελέτη Η/Μ εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης Οι παραδοχές, σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω προεκτίµηση, έχουν ως εξής : Τύπος οδικού έργου : 1 ή 2 (οδοί µε µία έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, µίας ή δύο κατευθύνσεων, χωρίς ή µε διαχωριστική νησίδα, µε ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης) Αριθµός κόµβων στους οποίους θα εγκατασταθεί νέα φωτεινή σηµατοδότηση (M 1 ) = 11 ( ηµοκρατίας Κύπρου Βασαρµίδη, Λασθένους Κόρακα Γιαννακού, Λασθένους Μουτσάκη, Κ. Καραµανλή Ρ. Κούνδουρου, Ψυλλινάκη Αλεξ. Παπάγου, Ιατρού Παπαγεωργίου Εµµ. Λαµπράκη, Ιατρού Παπαγεωργίου Φιλοθέου Α, Επαρχιακή Οδός προς Σητεία Ι. Καποδίστρια, Ι. Καποδίστρια Κωστ. Αδριανού, Ι. Καποδίστρια Μεραµβέλου, Κύπρου Γρηγ. Αυξεντίου). Άρα Α = 900 * 11 * 1,159 = 1474,10 Β. Μελέτη ελέγχου κυκλοφορίας µε τοπικές µονάδες αξιολόγησης χωρίς κέντρο ελέγχου σε όλους τους σηµατοδοτούµενους κόµβους Οι παραδοχές, σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω προεκτίµηση, έχουν ως εξής : Τύπος οδικού έργου : 1 ή 2 (οδοί µε µία έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, µίας ή δύο κατευθύνσεων, χωρίς ή µε διαχωριστική νησίδα, µε ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης) Αριθµός συγκροτηµάτων επαγωγικών βρόχων (Μ 1 )= 37 Άρα Α = A = T 1 * M 1 * τκ= 130*37*1,159=5.574,79 Γ. Μελέτη Οδοφωτισµού οδών που θα πεζοδροµηθούν (Μ. Κοθρή, Λακέρδα, Ρ. Κούνδουρου, Σερέπετση) και περιοχών που θα αναδιαµορφωθούν (Πλατεία Κανουπάκη, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου. ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων του ηµαρχείου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας, το τµήµα του παραλιακού πεζόδροµου από την οδό Γιαννακού µέχρι την οδό Γιαµαλάκη και του τµήµατος της οδού Γιαννακού από Μιχ. Κοθρή έως την παραλία). Η αµοιβή της Μελέτης οδοφωτισµού υπολογίσθηκε µε βάση τον τύπο A = T 1 * M 1 * τκ και τις παρακάτω παραδοχές : Τύπος οδικού έργου : 4 (πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, δρόµοι για αµαξίδια) T 1 = M 1 = 1,50 km τκ = 1,159 και κατά συνέπεια Α = * 1,50* 1,159 = 3.477,00. Μελέτη Άρδευσης µε σύστηµα αυτοµατισµού και κεντρικού ελέγχου οδών που θα πεζοδροµηθούν (Μ. Κοθρή, Λακέρδα, Ρ. Κούνδουρου, Σερέπετση) και περιοχών που θα αναδιαµορφωθούν (Πλατεία Κανουπάκη, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου και ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων του ηµαρχείου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 5 από 19

6 Η αµοιβή της Μελέτης άρδευσης (πρωτεύον δίκτυο) υπολογίσθηκε µε βάση τον τύπο A = T 1 * M 1 * τκ και τις παρακάτω παραδοχές : Τύπος οδικού έργου : 4 (πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, δρόµοι για αµαξίδια) T 1 = 950 M 1 = 1,20 km τκ = 1,159 και κατά συνέπεια Α = 950 * 1,20 * 1,159 = 321,26 Άρα το συνολικό ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής των µελετών πτυχίου κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες) ισούται µε : Αολ = 1474, , , ,26 ανέρχεται σε 2847,15 Για την εκπόνηση της οριστικής µελέτης µε παράλειψη του σταδίου της προµελέτης η αµοιβή των µελετών πτυχίου κατηγορίας 9 ισούται µε το 70% της προεκτιµώµενης αµοιβής, ήτοι 70%*2847,15 =15.293,01. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,01 Τεύχη δηµοπράτησης ηλεκτροµηχανολογικών: ,01 Χ 8% = 223,44 Άρθρο 4: Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών πτυχίου κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) 4.1 Αντικείµενο εργασιών : Μελέτη Ελεγχόµενης Στάθµευσης Μελέτη Οδοποιίας Κόµβων (οριστική µελέτη) Μελέτη Σήµανσης Κόµβων (οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση) Μελέτη Σηµατοδότησης Κόµβων (οριστική µελέτη) 4.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή : Α. Μελέτη Ελεγχόµενης Στάθµευσης Η περιοχή εφαρµογής του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης οριοθετείται από τις οδούς Γρηγ. Αυξεντίου Πατρ. Μεταξάκη Μιχ. Κοθρή Γ. Γιαννακού Κόρακα Κύρβα Στρ. Σάµουήλ Κουγιουµτζάκη Ν. Βασαρµίδη ρανδάκη Λιουδάκη Ανώνυµος Ν. Βασαρµίδη Μ. Κατράκη. Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη προτείνεται η δηµιουργία περίπου 450 θέσεων επισκεπτών και 700 θέσεων κατοίκων. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 6 από 19

7 Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο (επιστήµονες), διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τα έτη εµπειρίας Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 οι αµοιβές των µηχανικών καθορίζονται σε ηµεροµίσθια ως ακολούθως (τκ = 159, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο Ε.7/ 17γ/06/34/ΦΝ439/ ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Μεγαλύτερη από 20 έτη Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από 10 έως και 20 έτη 5255 Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Μέχρι και10 έτη Ευρώ Η προεκτίµηση της αµοιβής υπολογίστηκε βάσει της διάταξης του άρθρου ΓΕΝ. 4 Κανονισµού και των τροποποιήσεων και βελτιώσεων του, όπως αυτές ισχύουν διότι οι κυκλοφοριακές µελέτες δεν περιλαµβάνονται στις µελέτες που αµείβονται βάσει ειδικών προβλέψεων κατά τον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω έγινε υπολογισµός των ανθρωποηµερών απασχόλησης για κάθε κατηγορία µηχανικών ξεχωριστά και ανάλογα µε τις επιµέρους εργασίες και προέκυψαν τα εξής για τη Μελέτη Ελεγχόµενης Στάθµευσης : ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Α ΚΑΤ. Β ΚΑΤ. Γ* 1 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση στοιχείων καθορισµός περιοχών συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης Λεπτοµερής αποτύπωση απογραφή θέσεων στάθµευσης επεξεργασία και απεικόνιση στοιχείων σε περιβάλλον GIS. Έρευνες χαρακτηριστικών στάθµευσης Νυκτερινή Απογραφή - Επεξεργασία στοιχείων * * ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΣΤΑ ΙΟΥ ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εκπόνηση Προτεινόµενου Σχεδίου Ελεγχόµενης Στάθµευσης ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΣΤΑ ΙΟΥ Οριστικοποίηση Σχεδίου Ελεγχόµενης Στάθµευσης µε ενσωµάτωση παρατηρήσεων Υπηρεσίας 3 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 3 ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ *Περιλαµβάνεται και βοηθητικό προσωπικό για το οποίο ισχύει: 1 ηµέρα µηχανικού κατηγορίας Γ= 3 ηµέρες βοηθητικού προσωπικού. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 7 από 19

8 Οι αντίστοιχες προεκτιµώµενες αµοιβές (χωρίς Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις ως άνω ποσότητες παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ( ) ΚΑΤ. Α ΚΑΤ. Β ΚΑΤ. Γ ΣΥΝΟΛΟ 1 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση στοιχείων καθορισµός περιοχών συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης Απογραφές στάθµευσης επεξεργασία στοιχείων. Έρευνες χαρακτηριστικών στάθµευσης Νυκτερινή Απογραφή - Επεξεργασία στοιχείων. 390,80 043,00 695, ,30 390, , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΣΤΑ ΙΟΥ ,60 2 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εκπόνηση Προτεινόµενου Σχεδίου Ελεγχόµενης Στάθµευσης , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΣΤΑ ΙΟΥ 3293,00 3 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Οριστικές προτάσεις µε ενσωµάτωση παρατηρήσεων ΣΥΝΟΛΟ 3 ου ΣΤΑ ΙΟΥ 3.477, , , , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ,35 Β. Μελέτη Οδοποιίας Κόµβων Η αµοιβή της Μελέτης Οδοποιίας Κόµβων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο Ο Ο.2, κόµβος αστικής οδού) µε βάση τον τύπο : A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ όπου: π= ο συντελεστής της παραγράφου 4.α του άρθρου Ο Ο.1, µε χρήση αυτού της ανώτερης κατηγορίας των διασταυρούµενων οδών. ρ= ο συντελεστής της παραγράφου 4.β του άρθρου Ο Ο. σ= ο συντελεστής της παραγράφου 4.γ του άρθρου Ο Ο.1 της µελετώµενης οδού στην περιοχή του κόµβου. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 8 από 19

9 L= το συνολικό µήκος των κλάδων και των διασταυρουµένων οδών του µελετώµενου κόµβου. τκ= ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. Οι παραδοχές, σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω προεκτίµηση, έχουν ως εξής : π = 1,00, ρ = 1,20, σ = 1,00, τκ = 1,159 Κόµβος Πλατείας Κανουπάκη (Κόρακα Κύρβα Εθν. Αντιστάσεως ηµοκρατίας) Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,66*1,159=1015,14 Κόµβος Πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Κόρακα Γιαννακού - Λακέρδα) Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,66*1,159=1015,14 Κόµβος Πλατείας Πλαστήρα (Λασθένους Πατρ. Μεταξάκη Γρηγ. Αυξεντίου - Κονδυλάκη) Ισόπεδος κόµβος εξασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10% +10%, L= *0.1+0,6*0,1=0.72 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,2*1)*0,72*1,1159=12.016,51 Κόµβος Λασθένους - Μουτσάκη Ισόπεδος κόµβος τρισκελής (L=0.5 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,5*1,159=8.344,80 Κόµβος Λασθένους Ψυλλινάκη - Καληµεράκη A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,6*1,159=10.013,76 Κόµβος Αλέξ. Παπάγου Ψυλλινάκη A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,6*1,159=10.013,76 Κόµβος ηµοκρατίας Κύπρου - Βασαρµίδη Ισόπεδος κόµβος εξασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1+0,6*0,1=0.72 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,2*1)*0,72*1,159=12.016,51 Κόµβος Κ. Καραµανλή Ιατρ. Παπαγεωργίου Μεραµβέλου - Λασθένους Αλέξ. Παπάγου Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,66*1,159=1015,14 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 9 από 19

10 Κόµβος Κ. Καραµανλή Ρ. Κούνδουρου Ελ. Φραγκάκη Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,66*1,159=1015,14 Κόµβος Κ. Καραµανλή Κύπρου Ισόπεδος κόµβος τρισκελής (L=0.5 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,5*1,159=8.344,80 Κόµβος Ιατρού Παπαγεωργίου Εµµ. Λαµπράκη A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,6*1,159=10.013,76 Κόµβος Ιατρού Παπαγεωργίου Φιλοθέου Α - Επαρχιακή Οδός προς Σητεία A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,6*1,159=10.013,76 Κόµβος Επαρχιακή Οδός προς Σητεία Ι. Καπαδίστρια A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,6*1,159=10.013,76 Κόµβος Ι. Καπαδίστρια Κωστ. Αδριανού Ισόπεδος κόµβος τετρασκελής (L=0.35 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,35*1,159=5.841,36 Κόµβος Ι. Καπαδίστρια Μεραµβέλου Ισόπεδος κόµβος τρισκελής (L=0.5 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,5*1,159=8.344,80 ιαµόρφωση Εισόδου Εξόδου στο χώρο Στάθµευσης «Μίνως» (L=0.3 km) A = ( * π * ρ * σ) * L * τκ = (12.000*00*1,20*1)*0,3*1,159=5.006,88 Για το σύνολο των κόµβων η αµοιβή είναι Α ΚΟΜΒΩΝ = ,01 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2Β (Για αστικές οδούς / κόµβους) και 4 του Άρθρου Ο Ο.3Α για την εκπόνηση της οριστικής µελέτης και της µελέτης εφαρµογής η αµοιβή υπολογίζεται ως εξής: οριστική µελέτη =40%Α, η οποία προσαυξάνεται κατά το 50% της αµοιβής της παραληφθείσας προκαταρκτικής µελέτης και της προµελέτης, ήτοι 50%*(25%+30%)=27.50% Αµοιβή οριστικής µελέτης κόµβων = (40%Α ΚΟΜΒΩΝ +27,50%Α ΚΟΜΒΩΝ ) = 67,50%Α ΚΟΜΒΩΝ = 67,5%* ,01= ,38. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 10 από 19

11 Γ. Μελέτη Σήµανσης Κόµβων Η αµοιβή της Μελέτης Σήµανσης Κόµβων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο Ο Ο.4) µε βάση τον τύπο: A ολ = (2 700 * π * σ) * L * τκ όπου : π, σ= οι συντελεστές των άρθρων Ο Ο.1 και Ο Ο.2 L= το συνολικό µήκος των κλάδων και των διασταυρουµένων οδών του µελετώµενου κόµβου. τκ= ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 Οι παραδοχές σύµφωνα µε τις οποίες, πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω προεκτίµηση έχουν ως εξής : π = 00, σ = 00, τκ = 159 Κόµβος Πλατείας Κανουπάκη (Κόρακα Κύρβα Εθν. Αντιστάσεως ηµοκρατίας) Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,66*1,159=2.065,34 Κόµβος Πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Κόρακα Γιαννακού - Λακέρδα) Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00**1)*0,66*1,159=2.065,34 Κόµβος Πλατείας Πλαστήρα (Λασθένους Πατρ. Μεταξάκη Γρηγ. Αυξεντίου - Κονδυλάκη) Ισόπεδος κόµβος εξασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1+0,6*0,1=0.72 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,72*1,159=2.253,10 Κόµβος Λασθένους - Μουτσάκη Ισόπεδος κόµβος τρισκελής (L=0.5 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,5*1,159=564,65 Κόµβος Λασθένους Ψυλλινάκη - Καληµεράκη A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,6*1,159=877,58 Κόµβος Αλέξ. Παπάγου Ψυλλινάκη A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,6*1,159=877,58 Κόµβος ηµοκρατίας Κύπρου - Βασαρµίδη Ισόπεδος κόµβος εξασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1+0,6*0,1=0.72 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,72*1,159=2.253,10 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 11 από 19

12 Κόµβος Κ. Καραµανλή Ιατρ. Παπαγεωργίου Μεραµβέλου - Λασθένους Αλέξ. Παπάγου Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,66*1,159=2.065,34 Κόµβος Κ. Καραµανλή Ρ. Κούνδουρου Ελ. Φραγκάκη Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,66*1,159=2.065,34 Κόµβος Κ. Καραµανλή Κύπρου Ισόπεδος κόµβος τρισκελής (L=0.5 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,5*1,159=564,65 Κόµβος Ιατρού Παπαγεωργίου Εµµ. Λαµπράκη A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,6*1,159=877,58 Κόµβος Ιατρού Παπαγεωργίου Φιλοθέου Α - Επαρχιακή Οδός προς Σητεία A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,6*1,159=877,58 Κόµβος Επαρχιακή Οδός προς Σητεία Ι. Καπαδίστρια A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,6*1,159=877,58 Κόµβος Ι. Καπαδίστρια Κωστ. Αδριανού Ισόπεδος κόµβος τετρασκελής (L=0.35 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,35*1,159=095,26 Κόµβος Ι. Καπαδίστρια Μεραµβέλου Ισόπεδος κόµβος τρισκελής (L=0.5 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,5*1,159=564,65 Κόµβος Κύπρου Γρηγ. Αυξεντίου A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,6*1,159=877,58 Κόµβος Μιχ. Κοθρή Πατριάρχου Μεταξάκη Αλέξ. Παπάγου Ισόπεδος κόµβος πεντασκελής (L=0.6 µε προσαύξηση 10%, L= *0.1=0.66 km) A ολ = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,66*1,159=2.065,34 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 12 από 19

13 ιαµόρφωση Εισόδου Εξόδου στο χώρο Στάθµευσης «Μίνως» (L=0.3 km) A = (2.700 * π * σ) * L * τκ = (2.700*00*1)*0,3*1,159=938,79 Για το σύνολο των κόµβων η αµοιβή είναι Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ = ,36 Σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 του Άρθρου Ο Ο.4 για εκπόνηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης η αµοιβή ισούται µε 55%*Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ (µελέτη κατακόρυφης σήµανσης)+15%*α ΣΗΜΑΝΣΗΣ (µελέτη οριζόντιας σήµανσης)=70%*α ΣΗΜΑΝΣΗΣ. Αµοιβή Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήµανσης = ,36*0,70=22.978,45. Μελέτη Σηµατοδότησης Κόµβων Η αµοιβή της Μελέτης Σηµατοδότησης Κόµβων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο Ο Ο.5, κόµβος αστικής οδού) µε βάση τον τύπο : Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ όπου κ= συνολικός αριθµός κινήσεων οχηµάτων και πεζών ε= αριθµός θέσεων επενέργειας β= συντελεστής εξαρτώµενος από τον αριθµό προγραµµάτων λειτουργίας γ= συντελεστής εξαρτώµενος από την ένταξη του προγράµµατος στο σύστηµα συντονισµού τκ= συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 Κόµβος Πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Κόρακα Γιαννακού - Λακέρδα) Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (7+2)*1*1,25* 1,159= 2.346,98 Κόµβος Λασθένους - Μουτσάκη Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (5+2)*1*1,25* 1,159= 825,43 Κόµβος Λασθένους Ψυλλινάκη Καληµεράκη Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (7+3)*1*1,25* 1,159= 2.607,75 Κόµβος Αλέξ. Παπάγου Ψυλλινάκη Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (7+3)*1*1,25* 1,159= 2.607,75 Κόµβος ηµοκρατίας Κύπρου - Βασαρµίδη Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (13+3)*1*1,25* 1,159= 4.172,40 Κόµβος Κ. Καραµανλή Ιατρ. Παπαγεωργίου Μεραµβέλου - Λασθένους Αλέξ. Παπάγου Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (12+4)*1*1,25* 1,159= 4.172,40 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 13 από 19

14 Κόµβος Κ. Καραµανλή Ρ. Κούνδουρου Ελ. Φραγκάκη Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (10+4)*1*1,25* 1,159= 3.650,85 Κόµβος Ιατρού Παπαγεωργίου Εµµ. Λαµπράκη Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (8+3)*1*1,25* 1,159= 2.868,53 Κόµβος Ιατρού Παπαγεωργίου Φιλοθέου Α - Επαρχιακή Οδός προς Σητεία Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (6+1)*1*1,25* 1,159= 825,43 Κόµβος Επαρχιακή Οδός προς Σητεία Ι. Καπαδίστρια Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (8+3)*1*1,25* 1,159= 2.868,53 Κόµβος Ι. Καπαδίστρια Κωστ. Αδριανού Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (10+4)*1*1,25* 1,159= 3.650,85 Κόµβος Ι. Καπαδίστρια Μεραµβέλου Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (7+1)*1*1,25* 1,159= 2.086,20 Κόµβος Κύπρου Οδ. Ελύτη Γρηγ. Αυξεντίου Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (9+2)*1*1,25* 1,159= 2.868,53 Κόµβος Μιχ. Κοθρή Αλέξ. Παπάγου Πατρ. Μεταξάκη Α= 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ = 180 * (7+2)*1*1,25* 1,159= 2.346,98 Για το σύνολο των κόµβων η αµοιβή είναι Α ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ = ,58 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου Ο Ο.5 για εκπόνηση οριστικής µελέτης µε παράλειψη του σταδίου προκαταρκτικής µελέτης η αµοιβή ισούται µε 85%*Α ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αµοιβή Οριστικής Μελέτης Σηµατοδότησης = ,58*0,85=33.913,79 Αολ = ΑΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ +Α ΚΟΜΒΩΝ + Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ + Α ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ = , , , = ,30 Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Συγκοινωνιακών Μελετών = ,35 + ( * 67,50%) + (32.826,36 * 70.00%) + ( * 85,00%) = , , , ,79 = ,97 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,97 Τεύχη δηµοπράτησης συγκοινωνιακών: ,97 Χ 8% = ,32 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 14 από 19

15 Άρθρο 5: Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών πτυχίου κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 5.1 Αντικείµενο εργασιών : Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίµακα 1:200 των περιοχών των 18 υπό αναµόρφωση κόµβων. Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίµακα 1:200 των οδών που θα πεζοδροµηθούν και των περιοχών που θα αναδιαµορφωθούν (Μ. Κοθρή, Σερέπετση, Λακέρδα, Ρ. Κούνδουρου, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων του ηµαρχείου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας, το τµήµα του παραλιακού πεζόδροµου από την οδό Γιαννακού µέχρι την οδό Γιαµαλάκη και του τµήµατος της οδού Γιαννακού από την οδό Μιχ. Κοθρή έως την παραλία). 5.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή : Η αµοιβή της Μελέτης Τοπογραφίας υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Κανονισµού και τις αναθεωρήσεις τους (Άρθρα ΤΟΠ.2, ΤΟΠ.3, ΤΟΠ.4, ΤΟΠ.6, ΤΟΠ.6Α) για κατηγορία κάλυψης I (πυκνοδοµηµένη, πάνω από 200 σηµεία) και κλίµακα 1:200 δηλαδή µε τιµή 160 * τκ ανά στρέµµα, έδαφος πεδινό έως 10% και χωροστάθµηση συνήθους ακρίβειας και τριγωνοµετρικό σηµείο IV τάξης. Πιο συγκεκριµένα : Με βάση το άρθρο ΤΟΠ.2 και για 10 Τριγωνοµετρικά σηµεία IV τάξης η αµοιβή τριγωνισµών υπολογίζεται : Α = 10 * 800 * 1,159 = 9.272,00 Με βάση το άρθρο ΤΟΠ.3 και για 90 πολυγωνικά σηµεία µε τιµή, για κατοικηµένη περιοχή, (για τη µόνιµη σήµανση) ανά πολυγωνικό σηµείο η αµοιβή για πολυγωνοµετρίες υπολογίζεται : Α = 90 * 90 * 1,159 = 9.387,90 Με βάση το άρθρο ΤΟΠ.4, για πεδινό έδαφος έως 10% η χωροστάθµηση συνήθους ακριβείας για 7,60 km µήκος υπολογίζεται σε : Α = 65 *7,60 *1,159 = 572,55 Και µε την παραδοχή χρησιµοποίησης 10 ήλων προς 26 Α = 10 * 26 * 1,159 = 301,34 Με βάση το άρθρο ΤΟΠ.6 και ΤΟΠ.6Α οι τοπογραφικές αποτυπώσεις για κατηγορία κάλυψης I και κλίµακα 1:100 κοστολογούνται µε 160 ανά στρέµµα και συνεπώς για συνολική έκταση 102 στρεµµάτων η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται σε : A = 160 * 102 * 1,159 = ,88 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή για τις τοπογραφικές µελέτες υπολογίζεται σε : A = ,67 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ,67 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 15 από 19

16 ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16 Άρθρο 6: Υπολογισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών πτυχίου κατηγορίας 25 (Φυτοτεχνικές Μελέτες & Έργα Πρασίνου) Η Φυτοτεχνική Μελέτη θα περιλαµβάνει τη λεπτοµερή αποτύπωση της υφιστάµενης βλάστησης, το προτεινόµενο σχέδιο φύτευσης σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής και το σχεδιασµό του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής στους πεζόδροµους και πλατείες που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών εδοµένων. Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο (επιστήµονες), διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τα έτη εµπειρίας Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 οι αµοιβές των επιστηµόνων καθορίζονται σε ηµεροµίσθια ως ακολούθως τκ = 159, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο Ε.7/ 17γ/06/34/ΦΝ439/ ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Μεγαλύτερη από 20 έτη Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από 10 έως και 20 έτη 5255 Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Μέχρι και10 έτη Ευρώ Η προεκτίµηση της αµοιβής υπολογίστηκε βάσει της διάταξης του άρθρου ΓΕΝ. 4 Κανονισµού και των τροποποιήσεων και βελτιώσεων του, όπως αυτές ισχύουν διότι οι φυτοτεχνικές µελέτες & έργα πρασίνου δεν περιλαµβάνονται στις µελέτες που αµείβονται βάσει ειδικών προβλέψεων κατά τον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω έγινε υπολογισµός των ανθρωποηµερών απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστηµόνων ξεχωριστά και ανάλογα µε τις επιµέρους εργασίες και προέκυψαν τα εξής για τη Φυτοτεχνική Μελέτη: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λεπτοµερής Αποτύπωση Υφιστάµενης Βλάστησης στις υπό διαµόρφωση περιοχές- Προτεινόµενο Σχέδιο Φύτευσης σε επίπεδο οριστικής µελέτης 1 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Α ΚΑΤ. Β ΚΑΤ. Γ* ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΣΤΑ ΙΟΥ ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Προτεινόµενο σχέδιο φύτευσης στις υπό διαµόρφωση περιοχές, σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής και σχεδιασµός τριτεύοντος δικτύου άρδευσης σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ *Περιλαµβάνεται και βοηθητικό προσωπικό για το οποίο ισχύει: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 16 από 19

17 1 ηµέρα επιστήµονα κατηγορίας Γ= 3 ηµέρες βοηθητικού προσωπικού. Οι αντίστοιχες προεκτιµώµενες αµοιβές (χωρίς Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις ως άνω ποσότητες παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ( ) ΚΑΤ. Α ΚΑΤ. Β ΚΑΤ. Γ ΣΥΝΟΛΟ 1 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Λεπτοµερής Αποτύπωση Υφιστάµενης Βλάστησης στις υπό διαµόρφωση περιοχές- Προτεινόµενο Σχέδιο Φύτευσης σε επίπεδο οριστικής µελέτης 390,80 564,65 738, ,95 ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΣΤΑ ΙΟΥ 4.693,95 2 ο ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Προτεινόµενο σχέδιο φύτευσης στις υπό διαµόρφωση περιοχές, σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής 6.954, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΣΤΑ ΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ,95 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,95 Τεύχη δηµοπράτησης συγκοινωνιακών: ,95 Χ 8% = 766,32 Άρθρο 7: Υπολογισµός Αµοιβής Σύνταξης µελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ Η αµοιβή για τη σύνταξη µελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ υπολογίστηκε σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Άρθρο ΓΕΝ.6 Α, σύµφωνα µε τον τύπο: Α = Σαi *β*τκ Όπου: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 17 από 19

18 ΣΑi= Το σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών για συγκεκριµένο έργο και για όλες τις κατηγορίες µελετών. β= συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: µ β= k+ ΣΑi 3 175* τκ κ, µ συντελεστές που ανεξαρτήτως κατηγορίας ορίζονται οι κ=0,40 και µ=8,00. Ο συντελεστής β(%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. ΣΑi= , , , ,95= ,74 8 Οπότε β= 0,40 + = 1,04% , *1,159 Α = ,74* 03% * 1,159 = 4.817,09 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) χωρίς Φ.Π.Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ 4.817, 09 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 18 από 19

19 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ( ) ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (7) , , ,13 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (9) 2847, ,01 223,44 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (10) , , ,32 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ (16) , ,67 0 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ (25) , ,95 766,32 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ 4.817,09 0 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 Εποµένως η Προεκτίµηση της Συνολικής Αµοιβής της Μελέτης , , 21= ,04 (χωρίς Φ.Π.Α.) άρα ,76 µε Φ.Π.Α. 21%. ανέρχεται σε Ιεράπετρα 30 / 03 /2010 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H προϊσταµένη.τ.υ. Φωνιαδάκης Γιάννης Πολιτικός Μηχανικός µε βαθµό Α Γιαννάκη-Πολίτη Φωτεινή Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός µε βαθµό Α ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 70/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιεράπετρας. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 19 από 19