ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013

2 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων Τιμητικές ιακρίσεις Προσφοράς Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό Τιμητικές ιακρίσεις για αναγνώριση Ευδόκιμης και Μακράς Υπηρεσίας Τιμητικές ιακρίσεις σε διατελέσαντα μέλη και σε συμπαραστάτες του έργου του Σ.Π.Κ Αναμνηστικά Μετάλλια / ιακριτικά Ηθικές Αμοιβές Ποικίλες ιατάξεις Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 1 από 12

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τιμητικές Διακρίσεις Το ιοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Κ., τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους των Εσωτερικών Κανονισμών, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απονείμει τις πιο κάτω Τιμητικές ιακρίσεις: α) Για Πράξεις Ανδρείας και Εξαίρετες Πράξεις 1. Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας Α' Τάξης Β' Τάξης Γ' Τάξης 2. Προσκοπικό Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων β) Για προσφορά υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό 1. Παράσημο Χρυσού Αγρινού 2. Παράσημο Αργυρού Αγρινού 3. Παράσημο Χάλκινου Αγρινού 4. Μετάλλιο Προσκοπικής Αξίας γ) Για αναγνώριση Ευδόκιμης και Μακράς Υπηρεσίας 1. Μετάλλια Ευδόκιμης Υπηρεσίας Α' Τάξης Β' Τάξης Γ' Τάξης ' Τάξης δ) Για προσφορά υπηρεσιών από Διατελέσαντα Μέλη και Φίλους του Προσκοπισμού 1. Μετάλλιο Αγίου Γεωργίου 2. Μετάλλιο Προσκοπικής Συμπαράστασης. 3. Μετάλλιο Παλαιού Προσκόπου 4. Καρφίτσα Οικογενειακής Συμπαράστασης 2. Ηθικές Αμοιβές Ο Γενικός Έφορος αυτεπάγγελτα ή ύστερα από πρόταση της Γενικής Εφορείας ή Επαρχιακού Εφόρου και ύστερα από τεκμηριωμένη απόφασή του, δικαιούται να απονείμει τις πιο κάτω Ηθικές Αμοιβές. 1. Ευαρέσκεια Γενικού Εφόρου 2. Εύφημη Μνεία Γενικού Εφόρου 3. Έπαινος Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 2 από 12

4 2. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας Προσκοπικό Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων 1. Αριστείο Ανδρείας Α' Τάξης Απονέμεται για πράξεις ανδρείας κατά τις οποίες ο προτεινόμενος θυσίασε τη ζωή του ή αναμφισβήτητα διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο, επιδείξας εξαίρετο ηρωισμό. Το Αριστείο είναι επίχρυσο και αποτελείται από το προσκοπικό τρίφυλλο περιβαλλόμενο από δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία λευκή με δύο γραμμές κίτρινες κατά μήκος της, στα δύο άκρα. 2. Αριστείο Ανδρείας Β Τάξης Απονέμεται για πράξεις ανδρείας κατά τις οποίες ο προτεινόμενος τραυματίστηκε ή διακινδύνευσε σοβαρά τη ζωή του επιδείξας ηρωισμό. ό. Το Αριστείο είναι επάργυρο και αποτελείται από το προσκοπικό τρίφυλλο περιβαλλόμενο από δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία χρώματος κίτρινου με δύο μπλε γραμμές κατά μήκος της, στα δύο άκρα και μία γραμμή χρώματος καφέ κατά μήκος της στο μέσο. 3. Αριστείο Ανδρείας Γ Τάξης Απονέμεται για πράξεις ανδρείας κατά τις οποίες ο προτεινόμενος διακινδύνευσε άμεσα και σε σοβαρό βαθμό τη σωματική του ακεραιότητα. Το Αριστείο είναι χάλκινο και αποτελείται από το προσκοπικό τρίφυλλο περιβαλλόμενο από δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία χρώματος βαθέως κόκκινου με δύο γραμμές χρώματος μπλε κατά μήκος της, στα δύο άκρα. Προσκοπικό Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων Απονέμεται σε Βαθμοφόρους και Προσκόπους καθώς και σε προσκοπικά Συστήματα/Τμήματα ή Εφορείες για εξαιρετικές προσκοπικές πράξεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οι οποίες υπερβαίνουν τη συνήθη έννοια του προσκοπικού καθήκοντος. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 3 από 12

5 Το μετάλλιο είναι στο σύνολό του χάλκινο και αποτελείται από το προσκοπικό τρίφυλλο περιβαλλόμενο από σχοινί το οποίο καταλήγει στο κάτω μέρος σε σταυρόκομπο. Αναρτάται από ταινία χρώματος γαλανού με πλατειά κατακόρυφη γραμμή στη μέση χρώματος λευκού και δύο κατακόρυφες λεπτές γραμμές δεξιά και αριστερά του ιδίου χρώματος. Διαδικασία Απονομής α) Τα Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας απονέμονται σε ενεργά ή διατελέσαντα Μέλη του Σ.Π.Κ. Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας μπορούν να απονεμηθούν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους των Κανονισμών, και σε μη Μέλη του Σ.Π.Κ., νοουμένου ότι οι πράξεις και ενέργειές τους εμπίπτουν στα κριτήρια και προϋποθέσεις που τίθενται ανωτέρω, και έχουν άμεσο όφελος στο Σώμα γενικά ή σε μεμονωμένα μέλη του Σώματος ειδικότερα. β) Η πρόταση απονομής πρέπει απαραίτητα να περιέχει πλήρη εξιστόρηση του γεγονότος για το οποίο προτείνεται η τιμητική διάκριση και, ανάλογα με τις συνθήκες, να συνοδεύεται από έκθεση αυτοπτών μαρτύρων ή Αρμοδίων Αρχών ή σχετικά δημοσιεύματα, αν υπάρχουν. γ) Η πρόταση απονομής του Αριστείου Ανδρείας υποβάλλεται ιεραρχικά στο Γενικό Έφορο ή απευθείας από αυτόπτη μάρτυρα ή εκπρόσωπο επίσημης Αρχής στο Γενικό Έφορο ο οποίος εισηγείται την απονομή στο ιοικητικό Συμβούλιο. δ) Η πρόταση απονομής του Μεταλλίου Εξαίρετων Πράξεων υποβάλλεται, πλήρως αιτιολογημένη ιεραρχικά, στο Γενικό Έφορο, ο οποίος εισηγείται την απονομή στο ιοικητικό Συμβούλιο. ε) Η απονομή γνωστοποιείται με γραπτή κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. στ) Η επίδοση πραγματοποιείται όπως ήθελε ορίσει το ιοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. ζ) Η επίδοση των Αριστείων Ανδρείας και του Προσκοπικού Μεταλλίου Εξαίρετων Πράξεων συνοδεύεται από σχετικό δίπλωμα το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα του ιοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Έφορο. 3. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ Ανώτατες Τιμητικές Διακρίσεις Προσκοπικό Παράσημο Χρυσού Αγρινού Προσκοπικό Παράσημο Αργυρού Αγρινού Προσκοπικό Παράσημο Χάλκινου Αγρινού Μετάλλιο Προσκοπικής Αξίας Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 4 από 12

6 1. Τα Προσκοπικά Παράσημα Χρυσού, Αργυρού και Χάλκινου Αγρινού απονέμονται σε μέλη του Σ.Π.Κ., ενεργά ή μη, εφόσον έχουν διατελέσει μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου ή Έφοροι και οι υπηρεσίες που έχουν προσφέρει λογίζονται ως εξέχουσες και διακεκριμένες και η εν γένει δραστηριότητά τους συντέλεσε ώστε να εκτιμηθεί ευρύτερα η Προσκοπική Κίνηση. Το Παράσημο του Χρυσού Αγρινού απονέμεται επίσης σε Προσκοπικά Συστήματα, καθώς και σε ανώτατους αξιωματούχους της Πολιτείας και της Εκκλησίας. Τα προσκοπικά παράστημα του Χρυσού Αγρινού και Χάλκινου Αγρινού απονέμονται επίσης και σε μέλη ξένων αναγνωρισμένων Προσκοπικών Οργανώσεων, για εξαιρετικού χαρακτήρα επιδειχθείσα συμπαράσταση προς το Σ.Π.Κ. α) Παράσημο Χρυσού Αγρινού Το Παράσημο είναι επίχρυσο και αποτελείται από Αγρινό μέσα σε κύκλο που καταλήγει στο πάνω μέρος στο προσκοπικό τρίφυλλο, και αναρτάται από ταινία χρώματος μπλε, που περιβάλλει το λαιμό με δύο γραμμές πορτοκαλόχρωμες κατά μήκος της και μια χρώματος λιλά στο μέσο. β) Παράσημο Αργυρού Αγρινού Το Παράσημο είναι στο σύνολο του αργυρό και αποτελείται από Αγρινό μέσα σε κύκλο που καταλήγει στο πάνω μέρος στο προσκοπικό τρίφυλλο, και αναρτάται από ταινία πορτοκαλόχρωμη που περιβάλλει το λαιμό, με δύο γραμμές χρώματος λιλά κατά μήκος της, στα άκρα. γ) Παράσημο Χάλκινου Αγρινού Το Παράσημο είναι στο σύνολο του χάλκινο και αποτελείται από Αγρινό μέσα σε κύκλο που καταλήγει στο πάνω μέρος στο προσκοπικό τρίφυλλο, και αναρτάται από ταινία χρώματος λιλά που περιβάλλει το λαιμό, με δύο πράσινες γραμμές κατά μήκος της, στα άκρα. 2. Μετάλλιο Προσκοπικής Αξίας α) Απονέμεται σε Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και Βαθμοφόρους του Σ.Π.Κ. για διακεκριμένες επί 9 χρόνια, τουλάχιστον, υπηρεσίες προς τον Προσκοπισμό. β) Το Μετάλλιο είναι στο σύνολο του χάλκινο και αποτελείται από την Κύπρο, που περιβάλλεται από δάφνη, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ανάγλυφο τρίφυλλο. Αναρτάται από ταινία χρώματος ανοικτού μπλε. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 5 από 12

7 3. Διαδικασία Απονομής Προσκοπικών Παρασήμων Χρυσού, Αργυρού, Χάλκινου Αγρινού και Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας α) Για την απονομή των πιο πάνω Τιμητικών ιακρίσεων συστήνεται Επιτροπή Απονομής η οποία αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο που γνωμοδοτεί προς το ιοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Κ.. β) Η Επιτροπή διορίζεται με απόφαση του.σ./σ.π.κ., είναι εξαμελής και αποτελείται από τρία μέλη του.σ./σ.π.κ., το Γενικό Έφορο και δυο Εφόρους της Γενικής Εφορείας, οι οποίοι εκλέγονται από το Επιτελείο της Γενικής Εφορείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέρχεται από τα μέλη που διορίζει το.σ. και απαραίτητα πρέπει να είναι είτε ο Πρόεδρος του.σ., είτε ο Αντιπρόεδρος είτε ο Γραμματέας. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Έφορος. Η θητεία της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του.σ. Ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας. γ) Αιτιολογημένες προτάσεις απονομής του Προσκοπικού Παρασήμου Αγρινού και του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν: 1. Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου 2. Ο Γενικός Έφορος 3. Τα μέλη της Γενικής Εφορείας, και 4. Οι Επαρχιακοί Έφοροι μέσω του Γενικού Εφόρου Οι προτάσεις υποβάλλονται στο Γενικό Έφορο, μέσα σε εμπιστευτικό φάκελο. δ) Με φροντίδα του Γενικού Εφόρου προετοιμάζεται, με βάση τις προτάσεις, Εμπιστευτικός Φάκελος για κάθε υποψήφιο. Στο φάκελο επισυνάπτεται αντίγραφο του Φύλλου Μητρώου που τηρείται στη Γενική Εφορεία καθώς και οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση γνώμης. ε) Η Επιτροπή συνέρχεται με φροντίδα του Προέδρου της σε ειδική συνεδρία για τη μελέτη και αξιολόγηση των προτάσεων. Κατά τη συνεδρία ο Γενικός Έφορος καταθέτει τους Εμπιστευτικούς Φακέλους Οι προσωπικές εκτιμήσεις των μελών της Επιτροπής εκφράζονται με βαθμολογική αξιολόγηση κάθε πρότασης χωριστά με βάση την κλίμακα Τα μέλη της Επιτροπής έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία θεωρούν απαραίτητα για τη διαμόρφωση γνώμης. στ) Ο Πρόεδρος, μετά την ψηφοφορία, που γίνεται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, υποβάλλει στο ιοικητικό Συμβούλιο, ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων με τη βαθμολογική αξιολόγηση την οποία έλαβαν, καθώς και εμπιστευτική έκθεση με τις απόψεις και παρατηρήσεις της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 6 από 12

8 ζ) Η ηλικία, ο χρόνος υπηρεσίας στον Προσκοπισμό, η ενεργός ανάμιξη σε γενικότερα προγράμματα ανάπτυξης, οι υπηρεσιακές μεταβάσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, η προσπάθεια για την κοινωνική προβολή της Κίνησης, η εκπαιδευτική κατάρτιση και δραστηριότητα, η συμμετοχή σε Συνέδρια ή Προσκοπικές αποστολές σε Τζάμπορη ή άλλες Παγκόσμιες Προσκοπικές Εκδηλώσεις, η θητεία σε υπεύθυνες θέσεις ή Επιτροπές Εθνικές ή ιεθνείς δεν αποτελούν καθαυτό αποκλειστικούς λόγους για την απονομή των παραπάνω Τιμητικών ιακρίσεων, ούτε ακόμα και η πιστή και ικανοποιητική εκτέλεση του Προσκοπικού Καθήκοντος αποτελούν πρόκριμα για θετική αξιολόγηση. Εκείνο που πρέπει να βαρύνει ιδιαίτερα στην κρίση της Επιτροπής, είναι το μέγεθος της προσφοράς εξαιρετικού χαρακτήρα ή διακεκριμένων υπηρεσιών προς το Σ.Π.Κ. και τον Προσκοπισμό γενικότερα και, κυρίως, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Ο προτείνων θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι ο υποψήφιος συνέβαλλε συστηματικά στην πρόοδο του Προσκοπισμού σύμφωνα με τα παραπάνω. η) Η επίδοση του Μεταλλίου και του ιπλώματος γίνεται όπως το.σ./σ.π.κ. ήθελε ορίσει. Το ίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα του.σ. και το Γενικό Έφορο. 4. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Τιμητική Διάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Α' Τάξης Απονέμεται σε Βαθμοφόρους, που έχουν προσφέρει Ευδόκιμη Υπηρεσία στο Σ.Π.Κ. για συνολικά 40 χρόνια ως Βαθμοφόροι 2. Τιμητική Διάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Β' Τάξης Απονέμεται σε Βαθμοφόρους που έχουν προσφέρει Ευδόκιμη Υπηρεσία στο Σ.Π.Κ. για 30 συνολικά χρόνια ως Βαθμοφόροι. 3. Τιμητική Διάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Γ' Τάξης Απονέμεται σε Βαθμοφόρους που έχουν προσφέρει Ευδόκιμη Υπηρεσία στο Σ.Π.Κ. για 20 συνολικά χρόνια ως Βαθμοφόροι. 4. Τιμητική Διάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Δ' Τάξης Απονέμεται σε Βαθμοφόρους που έχουν προσφέρει Ευδόκιμη Υπηρεσία στο Σ.Π.Κ. για 10 συνολικά χρόνια ως Βαθμοφόροι. Η Τιμητική ιάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας αποτελείται από ταινία, που φέρεται μαζί με τις άλλες τιμητικές διακρίσεις ως εξής: Η Τιμητική ιάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Α Τάξης αποτελείται από ταινία χρώματος πρασίνου με δυο γραμμές κίτρινες κατά μήκος της στα άκρα και μια γραμμή καστανόχρωμη στο μέσο. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 7 από 12

9 Η Τιμητική ιάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Β' Τάξης αποτελείται από ταινία χρώματος πράσινου με δύο γραμμές κίτρινες, κατά μήκος, στα άκρα. Η Τιμητική ιάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Γ' Τάξης αποτελείται από ταινία χρώματος κίτρινου με δύο άσπρες γραμμές, κατά μήκος, στα άκρα. Η Τιμητική ιάκριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας Δ' Τάξης αποτελείται από ταινία χρώματος κίτρινου με δύο άσπρες γραμμές, κατά μήκος, στα άκρα και μία πράσινη κατακόρυφη στο μέσο. Σε όλες τις περιπτώσεις η απονομή συνοδεύεται από καρφίτσα πέτου με τρίφυλλο. 5. Διαδικασία Απονομής Τιμητικής Διάκρισης Ευδόκιμης Υπηρεσίας α) Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας, που απαιτείται για κάθε περίπτωση και την αναγνώριση Ευδόκιμης Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος Έφορος υποβάλλει ιεραρχικά στο Γενικό Έφορο του Σ.Π.Κ. την πρόταση απονομής ή αυτεπάγγελτα η Εφορεία ιοικήσεως της Γ.Έ. προτείνει την απονομή σε όσους έχουν συμπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις, ενημερώνοντας τον προϊστάμενο Έφορό του. Ο Γενικός Έφορος εισηγείται στο.σ. την απονομή της Τιμητικής ιάκρισης. β) Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας του Βαθμοφόρου δεν υπολογίζεται ως χρόνος προσκοπικής υπηρεσίας, εκτός αν αποδεδειγμένα συνέχισε να παρέχει υπηρεσία Βαθμοφόρου στο δικό του ή άλλο Τμήμα ή Εφορεία. γ) Σε περίπτωση που η προσφορά υπηρεσίας δεν ήταν συνεχής, η απονομή της πιο πάνω Τιμητικής ιάκρισης της αναγνώρισης, είναι δυνατή εφόσον το άθροισμα της ενεργού υπηρεσίας καλύπτει τα οριζόμενα χρονικά όρια. δ) Η επίδοση του ιπλώματος γίνεται όπως το.σ./σ.π.κ. ήθελε ορίσει. ε) Το ίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα του.σ. και το Γενικό Έφορο. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 8 από 12

10 5. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Π.Κ. 1. Μετάλλιο Αγίου Γεωργίου α) Απονέμεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς τους στην προαγωγή και επέκταση της Προσκοπικής Κίνησης στην Κύπρο. β) Το Μετάλλιο είναι επίχρυσο σχήματος σταυρού και φέρει στην μία όψη σε κύκλο την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των Προσκόπων της Κύπρου. Το Μετάλλιο αναρτάται από ταινία χρώματος κίτρινου που περιβάλλει το λαιμό, με δύο κίτρινες γραμμές στα άκρα, δύο άσπρες γραμμές κατά μήκος της, δύο κίτρινες γραμμές κατά μήκος και μία πράσινη και μία καστανόχρωμη στο μέσο. γ) Το Μετάλλιο απονέμεται ύστερα από σχετική απόφαση του.σ./σ.π.κ. Σχετική πρόταση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος του.σ., το Γενικό Έφορο, από Μέλη της Γενικής Εφορείας και τους Επαρχιακούς Εφόρους, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά όπως πιο πάνω. δ) Η απονομή του Μεταλλίου και του ιπλώματος γίνεται όπως το.σ./σ.π.κ. ήθελε ορίσει. ε) Το σχετικό ίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του. Σ. καθώς και από το Γενικό Έφορο. 2. Μετάλλιο Προσκοπικής Συμπαράστασης α) Απονέμεται σε πρόσωπα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο προσέφεραν σοβαρή υπηρεσία στον Προσκοπισμό. β) Το Μετάλλιο είναι χάλκινο και αποτελείται από τρίφυλλο που περιβάλλεται από κλαδί ελιάς και αναρτάται από ταινία χρώματος πράσινου. Απονέμεται, και φέρεται καρφίτσα πέτου με τρίφυλλο γ) Το Μετάλλιο απονέμεται ύστερα από σχετική απόφαση του.σ./σ.π.κ. Σχετική εισήγηση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος του.σ., το Γενικό Έφορο, από Μέλη της Γενικής Εφορείας και τους Επαρχιακούς Εφόρους, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά, όπως πιο πάνω. δ) Η απονομή του Μεταλλίου και του ιπλώματος γίνεται όπως το.σ./σ.π.κ. ήθελε ορίσει. ε) Το σχετικό ίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του.σ. καθώς και από το Γενικό Έφορο. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 9 από 12

11 3. Μετάλλιο Παλαιού Προσκόπου α) Απονέμεται σε μέλη των Συνδέσμων Παλαιών Προσκόπων, που προσέφεραν ουσιαστικές υπηρεσίες στους Συνδέσμους και οι δραστηριότητές τους στηρίζουν με ιδιαίτερο τρόπο την Προσκοπική Κίνηση στην Κύπρο. β) Το Μετάλλιο είναι χάλκινο, σχήματος κυκλικού, στο κέντρο φέρει το προσκοπικό τρίφυλλο και στην περιφερειακή γραμμή τη φράση «ΗΜΟΥΝ, ΕΙΜΑΙ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ». Το Μετάλλιο αναρτάται από ταινία χρώματος κίτρινου. γ) Το Μετάλλιο απονέμεται ύστερα από σχετική απόφαση του.σ./σ.π.κ. Σχετική πρόταση υποβάλλεται στο Γενικό Έφορο από τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Επιτροπής Συνδέσμων Παλαιών Προσκόπων και τους Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών Συνδέσμων Παλαιών Προσκόπων, πλήρως τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από απόσπασμα του σχετικού πρακτικού του Συνδέσμου της Επιτροπής. δ) Η απονομή του Μεταλλίου και του ιπλώματος γίνεται όπως το.σ./σ.π.κ. ήθελε ορίσει. ε) Το σχετικό ίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του. Σ. καθώς και από το Γενικό Έφορο. 4. Διακριτικό Οικογενειακής Συμπαράστασης α) Απονέμεται σε συζύγους ή γονείς Βαθμοφόρων που για δέκα τουλάχιστον χρόνια στηρίζουν και συμπαρίστανται στις προσπάθειες των συζύγων ή των παιδιών τους για να προσφέρουν και να υπηρετούν τα προσκοπικά ιδεώδη. β) Το διακριτικό αποτελείται από καρφίτσα πέτου επίχρυση, η οποία συνίσταται από το προσκοπικό τρίφυλλο και κλαδί ελιάς στο αριστερό του μέρος. γ) Η πρόταση απονομής υποβάλλεται στο. Σ. από το Γενικό Έφορο. Για το σκοπό αυτό ο Γενικός Έφορος δέχεται εισηγήσεις από τα Μέλη της Γενικής Εφορείας και τους Επαρχιακούς Εφόρους. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι αρκούντως τεκμηριωμένες. δ) Η απονομή της καρφίτσας και του ιπλώματος γίνεται όπως το.σ./σ.π.κ. ήθελε ορίσει. ε) Το σχετικό ίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του.σ. καθώς και από το Γενικό Έφορο. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 10 από 12

12 6. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ 1. Αναμνηστικά Μετάλλια ή διακριτικά εκδίδονται μόνο για να τιμηθεί ή να εορταστεί και γίνει ευρύτερα γνωστή μια σημαντική προσκοπική επέτειος ή ένα αξιόλογο προσκοπικό γεγονός ενός Προσκοπικού Τμήματος, μιας Εφορείας, του Σ.Π.Κ. και της Π.Ε.Σ.Π.Π. 2. Η έκδοση, κατασκευή, κυκλοφορία και απονομή Αναμνηστικών Μεταλλίων ή διακριτικών από οποιοδήποτε Προσκοπικό Κλιμάκιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Εφορείας του Σ.Π.Κ. 3. Τα Αναμνηστικά Μετάλλια δεν αναρτώνται από ταινία και δεν φέρονται επί της Στολής. εν αποτελούν Τιμητική ιάκριση. Τοποθετούνται σε θήκη και μπορούν να συνοδεύονται από σχετικό δίπλωμα ή βεβαιωτικό. 4. Για την έγκριση έκδοσης Αναμνηστικού Μεταλλίου/ ιακριτικού υποβάλλεται ιεραρχικά αίτηση, μέσω του Γενικού Εφόρου στην οποία αναφέρονται: α) Το γεγονός με την ευκαιρία του οποίου ζητείται η έκδοση του Μεταλλίου. β) ιαστάσεις και απεικονίσεις που θα φέρει το Μετάλλιο στις δύο όψεις του. γ) Στοιχεία κατασκευής. δ) Προσχέδιο του ιπλώματος. 7. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 1. Είδη Ηθικών Αμοιβών Η καλή διαγωγή, οι αξιόλογες πράξεις, η επιμέλεια, οι επιδόσεις και οι επιτεύξεις από Λυκόπουλα, Προσκόπους, Ανιχνευτές, Βαθμοφόρους και Τμήματα (Αγέλες Λυκοπούλων - Ομάδες Προσκόπων - Κοινότητες Ανιχνευτών και Εφορείες όλων των Κλιμακίων), επιβραβεύονται με ηθικές αμοιβές που, ανάλογα με την περίπτωση είναι: (α) Ευαρέσκεια Γενικού Εφόρου (β) Εύφημη Μνεία Γενικού Εφόρου (γ) Έπαινος 2. α) Ευαρέσκεια Γενικού Εφόρου Εκφράζεται σε αναγνώριση της ιδιαίτερης επιμέλειας ή αξιόλογης πράξης, με την οποία ο τιμώμενος καθίσταται για τους γύρω του μέσα στο Τμήμα ή την Εφορεία του, υπόδειγμα για μίμηση. Όταν πρόκειται για Προσκοπικό Τμήμα, εκφράζεται για αξιομνημόνευτες πράξεις και ενέργειες, που έχουν ευμενή απήχηση στον κοινωνικό περίγυρό του. β) Εύφημη μνεία Γενικού Εφόρου Εκφράζεται σε αναγνώριση υψηλού ήθους, αφοσίωσης στο καθήκον και υποδειγματικής προσήλωσης, καθώς και γενικότερης προσφοράς στις δραστηριότητες του Τμήματος ή των Τμημάτων της Εφορείας. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 11 από 12

13 3. Διαδικασία Απονομής Ηθικής Αμοιβής Την έκφραση ευαρέσκειας ή εύφημης μνείας ή επαίνου και εφόσον αναφέρεται σε ατομική ή Ενωμοτιακή βράβευση, εισηγείται ο Αρχηγός του Τμήματος. Αν αναφέρεται σε Προσκοπικό Τμήμα (Αγέλη Λυκοπούλων ή Ομάδα Προσκόπων, ή Κοινότητα Ανιχνευτών), εισηγείται ο Αρχηγός Συστήματος. Αν όμως αναφέρεται σε Σύστημα ή Εφορεία, εισηγείται ο Έφορος του αμέσως ανωτέρου Κλιμακίου. 4. Ανακοινώσεις - Βεβαιωτικά α) Η απονομή Ηθικής Αμοιβής γνωστοποιείται στο Τμήμα ή την Εφορεία με Ανακοίνωση που εκδίδει ο Γενικός Έφορος. β) Η απονομή Ηθικής Αμοιβής συνοδεύεται από το αντίστοιχο Βεβαιωτικό που επιδίδεται στον τιμώμενο, ή στον Αρχηγό του τιμώμενου Προσκοπικού Τμήματος ή τον Έφορο της τιμώμενης Εφορείας και το οποίο υπογράφεται από το Γενικό Έφορο. γ) Η απονομή Ηθικής Αμοιβής καταχωρείται στα Μητρώα της Γενικής και Επαρχιακής Εφορείας. 5. Έπαινος Εκφράζεται ως επιδοκιμασία ή εγκώμιο για πολύ αξιόλογες πράξεις, επιδόσεις ή επιτεύξεις, που ξεχωρίζουν και επισύρουν δικαιολογημένα τον ευρύτερο ευμενή σχολιασμό. Απονέμεται από τον Επαρχιακό Έφορο. Σε ότι αφορά τη διαδικασία απονομής ισχύουν κατά αναλογία τα όσα αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) πιο πάνω. 8. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Την ευθύνη διαφύλαξης και χορήγησης των μεταλλίων και παρασήμων έχει η Εφορεία ιοίκησης της Γενικής Εφορείας. 2. Εκτός από το Παράσημο του Αγρινού που φέρεται γύρω από το λαιμό, όλα τα Αριστεία και Μετάλλια φέρονται πάνω από την αριστερή τσέπη του υποκαμίσου. Το Παράσημο του Χρυσού Αγρινού φέρεται (γύρω από το λαιμό) και με την επίσημη στολή (τύπου μπλέιζερ), καθώς και με τη στολή εργασίας μόνον σε εμφανίσεις ή εορταστικές εκδηλώσεις, πέραν από τις τρέχουσες υπηρεσίες και υποχρεώσεις- κατά τις οποίες φέρεται η σχετική ταινία μόνο - μετά από σχετική οδηγία. 3. Τιμητικές ιακρίσεις που απονέμονται σε Εφορεία αναρτώνται στη σημαία της. Όταν όμως οι ιακρίσεις απονέμονται σε Σύστημα ή Τμήμα ή Ενωμοτία, τότε αναρτώνται στο Σήμα του. Στην περίπτωση που οι ιακρίσεις απονέμονται στους Συνδέσμους Προσκοπικών Συστημάτων ή Συνδέσμους Παλαιών Προσκόπων, τότε παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και στη συνέχεια τοποθετούνται σε κορνίζα, η οποία αναρτάται στο Γραφείο της Επιτροπής ή του Συνδέσμου. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Αναθεωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2013 και τίθεται σε άμεση εφαρμογή. Ημερομηνία Έγκρισης: 10 Ιουλίου 2011, Αναθεώρηση: 9 Οκτωβρίου 2013 Σελ. 12 από 12

14 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Εγκρίθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2011 Α/Α Απόφασ η ΔΣ ή Ανακοίν ωση 1 ΒΕ 2 25 2 2009 2 129 4 11 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Εγκρίθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2011 Α/Α Απόφασ η ΔΣ ή Ανακοίν ωση 1 ΒΕ 2 25-2-2009 2 129 4-11-2011 3 22 27-10-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 21 εκεµβρίου 1998 ΑΡΘΡΟ 1ο. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει τις διαδικασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κανονισμός Στολών. Αγαπητοί μου,

ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κανονισμός Στολών. Αγαπητοί μου, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κανονισμός Στολών Αγαπητοί μου, Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ 1 Α. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ η οποία στο παρόν έγγραφο θα αναφέρεται ως η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» έχει ιδρυθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ Εγκρίθηκε στις 8.7.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ... 4 1. ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ...4 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...5 3. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ...6 4. ΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 12 Οκτωβρίου 2015 Λευκωσία Οκτωβρίος 2015 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΗΛΙΚΙΑ... 2 3. ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29-12-2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης ή κατάργησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λευκωσία Ιούνιος, 2002 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙ Α 1. Νοµική Υπόσταση... 3 2. Αποστολή, Μέσα και Μέθοδος... 3 3. Αρχές του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου (Σ.Π.Κ.)... 4 4. Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 2016 2017 Ο ακόλουθος οδηγός έχει ετοιμαστεί με στόχο την τυποποίηση του προγράμματος και των διαδικασιών λειτουργίας των Σχολών Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ 1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜHΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΦΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜHΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΦΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜHΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΦΕ Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, από το 1961 υπάρχουν Διεθνείς Οργανισμοί Φωτογραφίας, Διεθνείς Φωτογραφικές Λέσχες και Μουσεία φωτογραφίας, που απονέμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 1. Αντικειμενικός σκοπός των Εκθέσεων 1.1. Η ΕΦΟ θεωρεί ότι οι Φιλοτελικές Εκθέσεις αποτελούν κατάλληλες ευκαιρίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή. ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82 ΑΠΟ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ΘΕΜΑ : 15ο Παγκόσμιο Προσκοπικό MOOT Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Οργάνωση Διοικησης και Εκπαίδευσης 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Όπως κάθε άλλο Ίδρυμα έτσι και το Σ.Ε.Π. έχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4 ΠΡΟΣ : - Περιφερειακούς Εφόρους - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Συστημάτων - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Τμημάτων - Μέλη Ε.Κ.Σ. - Μέλη Ε.Π.Π. ΚΟΙΝ. : - Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1 ΠΡΟΣ : - Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων - Αρχηγούς Συστηµάτων - Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) Μάϊος 1999 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 5 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Αθήνα 21 Ιουνίου 2006 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο ΥΠΟΣΤΑΣΗ... 3 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 Άρθρο 4 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 3ο: ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Εγκρίθηκε στις 10/12/1984 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σώμα Προσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων 52 η, 103 η, 266 η ΠΑΦΟΥ ΑΡΓΥΡΗ & ΧΑΛΚΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα