ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014

2 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ OΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΈΦΟΡΟΣ ΈΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΥΡΕΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 1 από 30

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι η παροχή στους Βαθμοφόρους του Σ.Π.Κ. στήριξης και κατάρτισης σε παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα, καθώς επίσης και τεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων, για να είναι σε θέση να ασκήσουν το έργο τους. 2. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας φέρει την ευθύνη για την εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. 3. Η Ε. Ε. φροντίζει για την εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου με βάση τις αρχές και τα ιδεώδη του Προσκοπισμού. 4. ομή της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων: α. Θεμελιώδης Προσκοπική Εκπαίδευση Η Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σ.Π.Κ. κατανέμεται σε τρεις κύκλους Προκαταρτική Εκπαίδευση Βασική Εκπαίδευση Εκπαίδευση ιακριτικού άσους Η Προκαταρτική Εκπαίδευση είναι ενιαία για τους Βαθμοφόρους όλων των Κλάδων. Η Βασική Εκπαίδευση διακρίνεται σε Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκόπουλων, Κλάδου Προσκόπων, Κλάδου Ανιχνευτών. Η Εκπαίδευση ιακριτικού άσους διακρίνεται σε Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκόπουλων, Κλάδου Προσκόπων, Κλάδου Ανιχνευτών και Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων. Επίσης παρέχεται στους Βαθμοφόρους συνεχής άτυπη εκπαίδευση. β. Γενική Προσκοπική Εκπαίδευση Η Γενική Προσκοπική Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σ.Π.Κ. περιλαμβάνει επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις των Βαθμοφόρων σε εξειδικευμένα θέματα, τη συνεχή μετεκπαιδευτική ενημέρωση και κατάρτιση των Βαθμοφόρων και ειδικά προσκοπικά σεμινάρια. γ. Γενική Εκπαίδευση Μέσα στα πλαίσια του ρόλου του Σώματος για προσφορά υπηρεσίας προς τη νεολαία, το παιδί και την κοινωνία γενικότερα, διοργανώνονται ειδικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 2 από 30

4 και ανοικτά εργαστήρια με τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, των φοιτητών, των μαθητών και άλλων οργανώσεων, οργανισμών και φορέων με σκοπό την ανάμιξη του Σ.Π.Κ. στο κοινωνικό γίγνεσθαι της σύγχρονης εποχής. δ. Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων i. Οι Σχολές Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων απευθύνονται σε Βαθμοφόρους και Εφόρους που ασχολούνται είτε με την οργάνωση και λειτουργία Σχολών και άλλων Εκπαιδευτικών Εμπειριών μέσα στην Εκπαιδευτική Ομάδα, είτε με την Συνεχή Άτυπη Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων μέσα στις Επαρχιακές Εφορείες και τα Συστήματα. Η συμμετοχή στις Σχολές αυτές δεν συνεπάγεται απαραίτητα τον διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις στην Εκπαιδευτική Ομάδα. ii. Οι Σχολές αυτές είναι: α. Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Στη Σχολή αυτή μπορούν να συμμετέχουν Βαθμοφόροι, κάτοχοι ιακριτικού άσους. Αντικείμενα της Σχολής είναι: Η διευκόλυνση της μάθησης, η συμπεριφορά και η διαχείριση των Εκπαιδευομένων. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές Παρουσιάσεων. β. Σχολή Εκπαιδευτών Στη Σχολή αυτή μπορούν να συμμετέχουν Βαθμοφόροι που έλαβαν μέρος στη Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών. Αντικείμενο της Σχολής είναι: Ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και η λειτουργία Σχολών και άλλων Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων. Η επιλογή, προετοιμασία και ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. γ. Σχολή Αρχηγών Εκπαιδευτών Στη Σχολή αυτή μπορούν να συμμετέχουν Βαθμοφόροι που έλαβαν μέρος στη Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Αντικείμενο της Σχολής είναι: Ο σχεδιασμός Σχολών και άλλων Εκπαιδευτικών Εμπειριών για την ικανοποίηση των αναγκών των Βαθμοφόρων και άλλων ενηλίκων. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 3 από 30

5 Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 4 από 30

6 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 1. Έγκριση και Λειτουργία Σχολών Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων α. Όλες οι Σχολές πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων της Γ.Ε., με βάση τα εγκεκριμένα θεματολόγια, προγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η υποβολή στην Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε., τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης της Σχολής, του προγράμματος, του προσωπικού, του θεματολογίου και του προϋπολογισμού της Σχολής. β. Το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης βαθμοφόρων ετοιμάζετε από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. και εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 2. Λειτουργία Σχολών Θεμελιώδους Προσκοπικής Εκπαίδευσης Για τον κάθε κύκλο της Θεμελιώδους Προσκοπικής Εκπαίδευσης λειτουργούν Σχολές Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων (Σ.Ε.Β.) σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και του Οργανισμού του Σ.Π.Κ.. Για να λειτουργήσει μια Σ.Ε.Β. πρέπει ο αριθμός των εκπαιδευομένων να μην ξεπερνά τους 24. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται ο Έφορος Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων να επιτρέψει σχετική παρέκκλιση από τον πιο πάνω αριθμό εκπαιδευομένων. α. Σχολή Προκαταρτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων (Σ.Π.Ε.Β) Η Σχολή Προκαταρτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων (Σ.Π.Ε.Β.) περιλαμβάνει την εισαγωγή στην Προσκοπική Κίνηση, την αποστολή, τους σκοπούς και τη μέθοδο του Προσκοπισμού και απευθύνεται σε μελλοντικούς Βαθμοφόρους, που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Βαθμοφόροι στον Προσκοπισμό. Η Σ.Π.Ε.Β. διαρκεί ώρες, πραγματοποιείται σε δύο συνεχείς μέρες και δικαιούνται να την παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που έχουν συμπληρώσει το 17 ο έτος της ηλικίας τους. β. Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων (Σ.Β.Ε.Β.) i. Τις Σ.Β.Ε.Β. παρακολουθούν, κατά προτεραιότητα, Βαθμοφόροι του αντίστοιχου Κλάδου που έχουν προηγουμένως συμπληρώνουν με επιτυχία τη Σ.Π.Ε.Β και έχουν συμπληρώσει το 18º έτος της ηλικίας. Η σχόλες είναι διάρκειας ώρες και πραγματοποιούνται σε δύο συνεχείς μέρες. ii. Οι Σ.Β.Ε.Β. καλύπτουν θέματα σχετικά με τη μεθοδολογία του κάθε Κλάδου και τους τρόπους εφαρμογής της. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. από 30

7 iii. Στο τέλος κάθε Σ.Β.Ε.Β. δίδεται στους εκπαιδευόμενους, που την παρακολούθησαν, σχετική εργασία την οποία και θα πρέπει να συμπληρώσουν σε χρονική διάρκεια τριών μηνών με τη βοήθεια Βαθμοφόρου, που ενεργεί για το σκοπό αυτό ως Σύμβουλος Βαθμοφόρος. iv. Εκπαιδευόμενοι που συμπληρώνουν με επιτυχία τη Σ.Β.Ε.Β φέρουν ως διακριτικό το δερμάτινο κρίκο του Γκίλγουελ. (Σχ. 1) Σχ. 1 γ. Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους (Δ.Δ.) Η Εκπαίδευση.. αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ατομικής εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της αναγνωρισμένης, διεθνώς, Εκπαίδευσης Wood Badge Training. Στην Εκπαίδευση ιακριτικού άσους μπορούν να συμμετέχουν Βαθμοφόροι που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία την Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης βαθμοφόρων του αντίστοιχου Κλάδου. Η Εκπαίδευση ιακριτικού άσους εξειδικεύεται κατά Κλάδο και ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: Σχολή - Κατασκήνωση ιακριτικού άσους. Στάδιο Μελέτης. Στάδιο Πρακτικής Εφαρμογής. i. Σχολή - Κατασκήνωση Διακριτικού Δάσους Η Σχολή-Κατασκήνωση.. διαρκεί -6 μέρες για όλους τους Κλάδους. Είναι δυνατό αυτή να συμπληρωθεί σε δύο μέρη για σκοπούς διευκόλυνσης των εκπαιδευομένων. Σε κάθε Βαθμοφόρο, που συμμετέχει στη Σχολή-Κατασκήνωση ιακριτικού άσους, απονέμεται σχετικό βεβαιωτικό υπογραμμένο από τον Αρχηγό της Σχολής και τον Έφορο Εκπαιδεύσεων. ii. Στάδιο Μελέτης Στο Στάδιο αυτό, που ακολουθεί την συμμετοχή στη Σχολή Κατασκήνωση Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του αντίστοιχου Κλάδου, δίδεται στους Βαθμοφόρους Θεματολόγιο με σειρά ερωτήσεων στις οποίες καλούνται να διατυπώνουν γραπτώς Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 6 από 30

8 τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την Μέθοδο του Κλάδου, Παιδαγωγικές Αρχές και τις εμπειρίες τους από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων, ιοίκηση του Τμήματος, Σχέση με τα άλλα Τμήματα του Συστήματος, διαχείριση των μελών του Τμήματος κλπ. Για την βοήθεια και στήριξη του κάθε Βαθμοφόρου στο Στάδιο αυτό ορίζεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ένας Σύμβουλος Βαθμοφόρος, κάτοχος του αντίστοιχου ιακριτικού άσους και με αξιόλογη πείρα στον Κλάδο, Αρχηγός Εκπαιδευτής ή Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων, που βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Βαθμοφόρο για καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια τόσο στη ετοιμασία της μελέτης του, αλλά και στη εφαρμογή όσων έμαθε στη Σχολή. Η αξιολόγηση της Μελέτης γίνεται από Αρχηγό Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων που ορίζει ο Έφορος Εκπαίδευσης της Γ.Ε.. iii. Στάδιο Πρακτικής Εφαρμογής Το Στάδιο της Πρακτικής Εφαρμογής ακολουθεί το Στάδιο της Μελέτης, και είναι διάρκειας έξι μηνών. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Εφαρμογής ο Βαθμοφόρος εργάζεται στον αντίστοιχο Κλάδο, με την στήριξη, και παρακολούθηση ενός Συμβούλου, Αρχηγού Εκπαιδευτή, ή Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων, κάτοχου ιακριτικού άσους του αντίστοιχου Κλάδου και με εμπειρία στον Κλάδο, που ορίζεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης της Γ.Ε.. Στο Στάδιο αυτό ο Βαθμοφόρος εφαρμόζει την ορθή Μεθοδολογία του Κλάδου και τις Αρχές του Προσκοπισμού και τόσο ό ίδιος, όσο και ο Σύμβουλος του συμπληρώνουν σχετικό Έντυπο, που αποστέλλεται στον Έφορο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων το αργότερο 1 μέρες μετά τη συμπλήρωση της περιόδου. Σε περίπτωση που επισημαίνονται προβλήματα, αυτά συζητούνται σε συνάντηση του Βαθμοφόρου και του Συμβούλου με τον Έφορο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και συμφωνούνται οι ανάλογες διορθωτικές ενέργειες. iv. Απονομή Πτυχίου Διακριτικού Δάσους Οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος συμπληρώσει όλα τα στάδια Εκπαίδευσης ιακριτικού άσους, θεωρείται ότι παρακολούθησε με επιτυχία όλη τη σχετική εκπαιδευτική διαδικασία. Για αναγνώριση απονέμεται σε αυτόν ειδικό Πτυχίο υπογραμμένο από τον Έφορο Εκπαιδεύσεων και το Γενικό Έφορο και σφραγισμένο με τη επίσημη σφραγίδα του Σώματος. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 7 από 30

9 Μετά την απονομή του Πτυχίου ιακριτικού άσους, ο Βαθμοφόρος φέρει τα διακριτικά του ιακριτικού άσους (..), δηλαδή κορδόνι με δύο ξύλινα αναρτήματα (Σχ. 3) στο λαιμό και το ειδικό προσκοπικό μαντήλι με τα χρώματα του Γκίλγουελ (Σχ. 2). Το μαντήλι φέρεται ΜΟΝΟ σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Εκπαιδεύσεις, Συναντήσεις Πτυχιούχων ιακριτικού άσους, κ.ά). Το μαντήλι.. συγκρατείται με τον κρίκο της Βασικής Εκπαίδευσης (Σχ. 1). Σχ. 2 Σχ. 3 δ. Συνεχής Άτυπη Εκπαίδευση Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας των Βαθμοφόρων στο Σώμα, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για την Εκπαίδευση ιακριτικού άσους οι Επαρχιακές Εφορείες θα παρέχουν στους Βαθμοφόρους ευκαιρίες Εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με το ρόλο τους Σώμα, και ιδιαίτερα πρακτικές δεξιότητες. ε. Λειτουργία Σχολών Γενικής Προσκοπικής Εκπαίδευσης i. Για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σ.Π.Κ. είναι δυνατό να λειτουργούν ειδικές εκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικές συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια κ.λπ. Οποιαδήποτε Ειδική Σχολή Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτική δραστηριότητα όλων των κλιμακίων του ΣΠΚ για να θεωρείται έγκυρη, θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης της Εφορείας Εκπαιδεύσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποστέλλονται, τουλάχιστον 1 μέρες πριν την έναρξη της κάθε εκπαίδευσης ή δραστηριότητας το πρόγραμμα, το θεματολόγιο, με αντίγραφο όλων των βοηθημάτων που θα δοθούν, πίνακας των εκπαιδευτών, δείγμα του βεβαιωτικού που θα απονεμηθεί και προϋπολογισμός. Εφόσον αυτά εγκριθούν, εκδίδεται από τον Έφορο Εκπαιδεύσεων άδεια λειτουργίας της εκπαίδευσης ή της δραστηριότητας. ii. Κάθε εγκεκριμένη Εκπαιδευτική ραστηριότητα θα πρέπει να συντονίζει ως Αρχηγός, Βαθμοφόρος ο οποίος συγκαταλέγεται στον επίσημο κατάλογο της Εκπαιδευτικής Ομάδας. Ο ρόλος του Αρχηγού της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας μπορεί να είναι μόνο συντονιστικός και ο ίδιος να μη συμμετέχει ως εισηγητής οποιουδήποτε θέματος. iv. Με τη συμπλήρωση της Σχολής, ο Αρχηγός Σχολής θα πρέπει να υποβάλει στην Εφορεία Εκπαιδεύσεων, το αργότερο εντός 1 ημερών, το φάκελο της Σχολής. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 8 από 30

10 v. Μέρος των Γενικών Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων αποτελούν οι Εκπαιδεύσεις Ειδικοτήτων: Ναυτοπροσκόπων i. Εκπαίδευση Λεμβάρχου (πρώην Ναυτοπροσκοπική Προπαίδευση) Την Εκπαίδευση Λεμβάρχου μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν πιστοποιητικό Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. ii. Εκπαίδευση Κυβερνήτη Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους Την Εκπαίδευση Κυβερνήτη Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που έχουν: α. Συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν πιστοποιητικό Σχολής Λεμβάρχου. β. έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ιστιοπλοΐα και συντήρηση σκάφους όπως το πιο κάτω πινάκα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ν/Π ΣΚΑΦΟΥΣ 1Η ΕΞΟ ΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2Η ΕΞΟ ΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2ΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙ Ι ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ (ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) Εκτός αν ο Έφορος Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων, για εύλογη αιτία, αποφασίσει διαφορετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση του πτυχίου Κυβερνήτη Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, (εκτός από τα θέματα που αφορούν ιστιοπλοΐα) βαθμοφόροι που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες ή που κατέχουν τα πιο κάτω διπλώματα ή πιστοποιητικά. (α) Μόνιμοι αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού, μάχιμοι, μηχανικοί. (β) Ανθυπασπιστές μάχιμων ειδικοτήτων. (γ) Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού ειδικότητας αρμενιστή. (δ) Υπαξιωματικοί της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 9 από 30

11 (ε) ιπλωματούχοι πλοίαρχοι (Α, Β, Γ τάξης). (στ) Αδειούχοι Κυβερνήτες. (ζ) Αδειούχοι ναύκληροι. (η) ιπλωματούχοι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών. (θ) Απόφοιτοι Σχολών Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. (ι) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή αστυνομικής ακάτου. (ια) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή ακάτου δημόσιου λιμανιού ή δημόσιας μαρίνας. Αεροπροσκόπων i. Αεροπροσκοπική Προπαίδευση Την Αεροπροσκοπική Προπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν πιστοποιητικό Σχολής Προκαταρτικής Εεκπαίδευσης Βαθμοφόρων. ii. Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (ΠΕΕΒΑ) Την Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (ΠΕΕΒΑ) μπορούν να Παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν πιστοποιητικό Σχολής Αεροπροσκοπικής Προπαίδευσης. και είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων iii. Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.Α/Π) Την Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.Α/Π) μπορούν να Παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν πιστοποιητικό Σχολής Αεροπροσκοπικής Προπαίδευσης. iv. Για τη διοργάνωση των Σχολών αυτών ή οποιωνδήποτε σχετικών δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Βαθμοφόρων, υπεύθυνη είναι η Εφορεία Εκπαιδεύσεων βαθμοφόρων της Γενικής Εφορείας. ζ. Λειτουργία Σχολών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης. i. Μέσα στα πλαίσια του ρόλου του ΣΠΚ για προσφορά στην κοινωνία, τον άνθρωπο και το παιδί, διοργανώνονται διάφορες, εκπαιδευτικής φύσης, δραστηριότητες, ανοικτές για συμμετοχή στο ευρύτερο κοινό. Επίσης διοργανώνονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των Βαθμοφόρων του Σώματος. Τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να διοργανωθούν είτε από την Εφορεία Εκπαιδεύσεων είτε από άλλα κλιμάκια του ΣΠΚ, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της αποστολής και των θεμελιωδών αρχών του Προσκοπισμού. Για όλες τις Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 10 από 30

12 σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να εξασφαλίζεται σχετική άδεια από την Εφορεία Εκπαιδεύσεων, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα πιο κάτω στοιχεία, τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης. Θεματολόγιο. Κατάλογος εκπαιδευτικού προσωπικού, στον οποίο να αναφέρεται η ιδιότητα και τα προσόντα του καθενός. Αναλυτικό πρόγραμμα. Περιγραφή του χώρου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Σχετικές άδειες χρήσης χώρων ή λειτουργίας (όπου απαιτείται). Προϋπολογισμός. Αντίγραφο του βεβαιωτικού που θα απονεμηθεί. Κριτήρια αξιολόγησης. ii. Εφόσον η εκπαιδευτική δραστηριότητα εγκριθεί, εκδίδεται σχετική άδεια λειτουργίας από την Εφορεία Εκπαιδεύσεων η οποία υπογράφεται από τον Έφορο Εκπαιδεύσεων. η. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων. Οι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων, οι οποίοι αναμένεται στη συνέχεια να καταστούν μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας Βαθμοφόρων του Σ.Π.Κ. και να προσφέρουν από την αντίστοιχη θέση τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σ.Π.Κ., παρακολουθούν τις Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Σχολή Εκπαιδευτών Σχολή Αρχηγών Εκπαιδευτών i. Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Την Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών (Σχολή Εκπαιδευτικών Μεθόδων και Τεχνικών Παρουσιάσεων) παρακολουθούν Βαθμοφόροι κάτοχοι του Πτυχίου.. οι οποίοι προορίζονται να συμπεριληφθούν στην Εκπαιδευτική Ομάδα Βαθμοφόρων του Σ.Π.Κ ως Βοηθοί Εκπαιδευτές. Η διάρκεια της Σχολής είναι ώρες. Τη Σχολή συντονίζει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. Το θεματολόγιο της Σχολής εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων. ii. Σχολή Εκπαιδευτών Την Σχολή Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων (Σχολή ιαχείρισης της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων) παρακολουθούν Βαθμοφόροι που έχουν, με επιτυχία, συμπληρώσει Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 11 από 30

13 την Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών και έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως Βοηθοί Εκπαιδευτές στην Εκπαιδευτική Ομάδα Βαθμοφόρων για περίοδο, τουλάχιστο, δύο ετών. Η διάρκεια της Σχολής είναι 1-20 ώρες. Τη Σχολή συντονίζει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. Το θεματολόγιο της Σχολής εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων. iii. Σχολή Αρχηγών Εκπαιδευτών Την Σχολή Αρχηγών Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων (Σχολή Σχεδιασμού της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων) παρακολουθούν Βαθμοφόροι που έχουν με επιτυχία συμπληρώσει την Σχολή Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων και έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως Εκπαιδευτές Βαθμοφόροι στην Εκπαιδευτική Ομάδα Βαθμοφόρων για, τουλάχιστο, περίοδο πέντε ετών. Η διάρκεια της Σχολής είναι Τη Σχολή συντονίζει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. Το θεματολόγιο της Σχολής εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Σύνθεση της Εκπαιδευτικής Ομάδας α. Οι εκπαιδευτές Βαθμοφόρων κατατάσσονται ανάλογα με το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η κατάταξη τους είναι η εξής: i. Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ii. Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων iii. Βοηθός Εκπαιδευτής iv. Ειδικός Εκπαιδευτής β. Την Εκπαιδευτική Ομάδα συντονίζει ο Έφορος Εκπαιδεύσεων της Γ.Ε.. 2. Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων α. Οι Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων αναμένεται να διευθύνει Σχολή-Κατασκήνωση ιακριτικού άσους και να συμμετέχει σε όλες τις Εκπαιδευτικές ραστηριότητες του Σώματος. β. Αρχηγοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος, άτομα που: i. Έχουν εργαστεί συνολικά µε επιτυχία ως Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων για 6 τουλάχιστον χρόνια. ii. Έχουν συμμετάσχει µε επιτυχία στη Σχολή Αρχηγών Εκπαιδευτών. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 12 από 30

14 iii. Έχουν συμμετάσχει στο Προσωπικό 4 τουλάχιστον Σχολών ιακριτικού άσους με συνεχή παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της κάθε Σχολής. iv. Έχουν αναπτύξει µε επιτυχία τουλάχιστον 3 διαφορετικά θέματα σε Σχολές ιακριτικού άσους. v. Έχουν διευθύνει µε επιτυχία 6 τουλάχιστον Σχολές vi. Έχουν διατελέσει Υπαρχηγοί, σε δύο τουλάχιστον Σχολές Κατασκηνώσεις ιακριτικού άσους. vii. ιαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εφορείας Εκπαίδευσης. viii. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων κατατάσσονται με βάση μοριοδότηση (αξιολόγηση), παράρτημα «Α». 3. Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων α. Οι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων αναμένεται να διευθύνουν Σχολές Προκαταρκτικής και Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και να συμμετέχουν σε όλες τις Εκπαιδευτικές ραστηριότητες του Σώματος. β. Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος, άτομα που: i. Έχουν εργαστεί και µε επιτυχία ως Βοηθοί Εκπαιδευτές για 3 τουλάχιστον χρόνια. ii. Έχουν συμμετάσχει µε επιτυχία στη Σχολή Εκπαιδευτών iii. Έχουν συμμετέχει ως Παραστάτες σε 8 τουλάχιστον Σχολές. iv. Έχουν παρουσιάσει με επιτυχία 10 τουλάχιστον διαφορετικά θέματα σε Σχολές Προκαταρκτικής ή/και Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. v. Έχουν συμμετάσχει µε επιτυχία την Σχολή ιαχείρισης της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. vi. Έχουν διατελέσει Υπαρχηγοί σε 2 τουλάχιστον Σχολές. vii. ιαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εφορείας Εκπαιδεύσεων. viii. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων κατατάσσονται με βάση μοριοδότηση (αξιολόγηση), παράρτημα «Β». 4. Βοηθοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων α. Οι Βοηθοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων αναμένεται να συμμετέχουν σε όλες τις Εκπαιδευτικές ραστηριότητες του Σώματος και ιδιαίτερα στην παρουσίαση Θεμάτων και την εκτέλεση καθηκόντων Παραστάτη στις Σχολές. β. Βοηθοί Εκπαιδευτές ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος. άτομα που: Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 13 από 30

15 i. Είναι κάτοχοι πτυχίου ιακριτικού άσους. ii. Έχουν συμμετάσχει µε επιτυχία στη Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτικών. iii. Είναι απόφοιτοι Σχολής ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. iv. Είναι Βαθμοφόροι του Σώματος Προσκόπων Κύπρου για τουλάχιστο 3 χρόνια. v. ιαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εφορείας Εκπαίδευσης. vi. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων κατατάσσονται με βάση μοριοδότηση (αξιολόγηση), παράρτημα «Γ».. Ειδικοί Εκπαιδευτές Οι Ειδικοί Εκπαιδευτές είναι άτομα, πρόθυμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εκπαιδευτική Ομάδα του Σ.Π.Κ, µε γνώσεις και ικανότητες σε εξειδικευμένα θέµατα. Οι Ειδικοί Εκπαιδευτές ορίζονται, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων. 6. Χορήγηση, Ανανέωση και Αναθεώρηση Εξουσιοδότησης Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων - Κριτήρια Αξιολόγησης α. Σε κάθε Μέλος της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Σ.Π.Κ., ανατίθενται καθήκοντα με βάση σχετική εξουσιοδότηση υπογραμμένη από τον Γενικό Έφορο. Όπου καθορίζονται τα καθήκοντα του βαθμοφόρου και λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της Εντολής ιοίκησης Βαθμοφόρων ή αμέσως μετά την ανάκλησή της. β. Για κάθε μέλος της Εκπαιδευτικής Ομάδας θα τηρείται προσωπικός φάκελος στον οποίο θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες πληροφορίες: i. Οι εμπειρίες του ως Βαθμοφόρος του Σ.Π.Κ. ii. Οι Σχολές στις οποίες έλαβε μέρος και άλλες Εκπαιδευτικές Εμπειρίες του. iii. Προσόντα και εμπειρίες σχετικά με την Εκπαίδευση Βαθμοφόρων. iv. Η δραστηριότητα στη Εκπαίδευση Βαθμοφόρων, συμπεριλαμβανομένων των Σχολών που ήταν Αρχηγός, Παραστάτης, ή συμμετέσχε με άλλους ρόλους και τα θέματα που παρουσίασε, και την συμβολή του στην ανεπίσημη εκπαίδευση των Βαθμοφόρων. v. Τα σχόλια των Αρχηγών των αξιολογητών των Σχολών στις οποίες έλαβε μέρος. γ. Κάθε 2 χρόνια ο Έφορος Εκπαιδεύσεων ή εκπρόσωπός του θα ανασκοπούν μαζί με κάθε μέλος της Εκπαιδευτικής Ομάδας το φάκελο του (που περιγράφεται στη παράγραφο β) για τυχόν λάθη παραλείψεις. Στην συνάντηση αυτή θα γίνεται ανασκόπηση της δραστηριότητας και της εμπειρίας του, θα συμφωνείται η περεταίρω εκπαίδευσή του, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.δ και θα συζητείται ο μελλοντικός του ρόλος στην Εκπαιδευτική Ομάδα. Οι σημειώσεις της συνάντησης καταχωρούνται στο φάκελο. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 14 από 30

16 δ. Με τη λήξη της εξουσιοδότησης του ο Έφορος Εκπαίδευσης υποβάλλει στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αξιολόγηση του κάθε μέλους της Εκπαιδευτικής Ομάδας, και πρόταση για ανανέωση, αναθεώρηση, ή τερματισμό των καθηκόντων του, τεκμηριωμένα με βάση το περιεχόμενο του προσωπικού του φακέλου, και τις αναθεωρήσεις που αναφέρονται στη παράγραφο γ πιο πάνω και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο λαμβάνει τελικές αποφάσεις. ε. Ο Έφορος Εκπαιδεύσεων μπορεί να εισηγηθεί στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τον ορισμό (επαναδραστηριοποίηση) ατόμων που ήταν μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας και αποσύρθηκαν για προσωπικούς ή άλλους λόγους. ζ. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Προσωπικού Εκπαίδευσης γενικά, είναι: i. Η αξιολόγηση των προσόντων και της απόδοσης του Εκπαιδευτή από τους Αρχηγούς Σχολών στις οποίες συμμετείχε. ii. Η εκπαιδευτική του δραστηριότητά και η απόδοσή του ως Εκπαιδευτή. iii. Η γνώμη του Προϊσταμένου Εφόρου προς τον Έφορο Εκπαίδευσης για την εν γένει Προσκοπική του δραστηριότητα και το έργο του ως Βαθμοφόρου. iv. Κατά την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτών εκτός των άλλων εκτιμάται και η άποψη των Εκπαιδευόμενων, για την μεταδοτικότητα, τη συνεργασία τη συμπεριφορά και το προσωπικό παράδειγμα του Εκπαιδευτή, εντός και εκτός της Εκπαίδευσης. v. Η ενημέρωση του εκπαιδευτή στις νεώτερες εξελίξεις της Εκπαίδευσης και του Προσκοπικού Προγράμματος. vi. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων της Εφορείας Εκπαίδευσης βαθμοφόρων. 7. Διακριτικά Εκπαιδευτών Τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας φέρουν τα ακόλουθα διακριτικά α. Βοηθοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων Κορδόνι µε δύο (2) ξύλινα αναρτήµατα (Σχ. 4) και ιακριτικό Εκπαιδευτικής Οµάδας (Σχ. ) Σχ. 4 Σχ. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 1 από 30

17 β. Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων: Κορδόνι µε τρία (3) ξύλινα αναρτήµατα (Σχ. 6) και ιακριτικό Εκπαιδευτικής Οµάδας (Σχ. ) Σχ. 6 Σχ. γ. Αρχηγοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων: Κορδόνι µε τέσσερα (4) ξύλινα αναρτήµατα (Σχ. 6) και ιακριτικό Εκπαιδευτικής Οµάδας (Σχ. ) Σχ. 7 Σχ. 8. Εκπαιδευτική Ομάδα α. Για την εφαρμογή της Εκπαίδευσης συγκροτείται η Εκπαιδευτική Ομάδα του ΣΠΚ, την οποία συντονίζει ο Έφορος Εκπαιδεύσεων. Μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας είναι όλοι, οι Βοηθοί Εκπαιδευτές, οι Εκπαιδευτές και οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόροι του ΣΠΚ, καθώς επίσης και όσοι ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ως Ειδικοί Εκπαιδευτές. 9. Συνέδριο και Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας α. Κάθε τρία χρόνια θα διοργανώνεται Συνέδριο της Εκπαιδευτικής Ομάδας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα ενημερώνονται τα Μέλη της Ομάδας για νέες μεθόδους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, και άλλα θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Βαθμοφόρων, και θα συζητούνται εισηγήσεις για την αναθεώρηση του Συστήματος Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. β. Στο Συνέδριο συμμετέχουν, τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας, ο Έφορος Συντονιστής Κλάδων και οι Έφοροι Κλάδων της Γενικής Εφορείας, οι Επαρχιακοί Έφοροι και οι Έφοροι Κλάδων και Εκπαίδευσης βαθμοφόρων των Επαρχιακών Εφορειών. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 16 από 30

18 γ. Στο Συνέδριο αναδεικνύονται, από τα μελή της Εκπαιδευτικής Ομάδας και όλα τα αιρετά Μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για περίοδο τριών χρόνων με τη διαδικασία που καθορίζεται. δ. Μεταξύ των Συνεδρίων θα γίνονται σύντομες συναντήσεις της Εκπαιδευτικής Ομάδας, όπου θα συζητούνται και επιλύονται τρέχοντα προβλήματα που αφορούν την Εκπαίδευση Βαθμοφόρων. 10. Ομάδες Εργασίας α. Ο Έφορος Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων ή και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορούν να ορίζουν Ομάδες Εργασίας για το σχεδιασμό ή και την αναθεώρηση Σχολών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Επιμόρφωσης, Μετεκπαίδευσης των Βαθμοφόρων καθώς και κάθε άλλης επίσημης και άτυπης μορφής εκπαίδευσης καθώς και για την επεξεργασία άλλων θεμάτων που αφορούν την Εκπαίδευση Βαθμοφόρων. β. Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας θα ορίζονται Αρχηγοί Εκπαιδευτές. γ. Στις Ομάδες και Επιτροπές αυτές αναμένεται να συμμετέχουν τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας, αλλά ο Έφορος Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων ή και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορούν να καλούν και άλλα άτομα να συμμετέχουν. 11. Επίτιμα Μέλη Εκπαιδευτικής Ομάδας α. Επίτιμα Μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας είναι: i. Όλοι οι διατελέσαντες Έφοροι Εκπαιδεύσεων Γ.Ε./Σ.Π.Κ. ii. Άτομα που δεν είναι Ενεργά Μέλη του ΣΠΚ και έχουν 10 χρόνια επιτυχούς υπηρεσίας στην Εκπαιδευτική Ομάδα του ΣΠΚ, ονομάζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Επίτιµα Μέλη της Εκπαιδευτικής Οµάδας, μετά από πρόταση του Εφόρου Εκπαιδεύσεων. β. Τα Επίτιμα Μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας συνεχίζουν να φέρουν τα αναρτήματα που είχαν κατά τη λήξη των καθηκόντων τους. 12. Υποχρεώσεις, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Μελών Εκπαιδευτικής Ομάδας α. Όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας αναμένεται να συμμετέχουν σε 3 τουλάχιστον Σχολές κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία καθ όλη τη διάρκεια της Σχολής και σε μια τουλάχιστον Σχολή να εκτελούν καθήκοντα Παραστάτη. Επί πλέον αναμένεται να συμμετέχουν στις Ομάδες Εργασίας που αναφέρονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού τούτου. Επί πλέον όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας αναμένεται να βοηθούν τους Βαθμοφόρους, είτε σαν Σύμβουλος είτε με άλλης μορφής άτυπης εκπαίδευσης. β. Οι Εκπαιδευτές αναμένεται να αναλαμβάνουν καθήκοντα Αρχηγού σε μια τουλάχιστον Σχολή κάθε χρόνο και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 17 από 30

19 γ. Οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές αναμένεται να αναλαμβάνουν καθήκοντα Αρχηγού σε μια τουλάχιστον Σχολή κάθε χρόνο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά προτεραιότητα Σχολές Κατασκηνώσεις Εκπαίδευσης ιακριτικού άσους, και να είναι συντονιστές σε Ομάδες Εργασίας, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού τούτου. δ. Όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας αναμένεται να συμπληρώνουν τουλάχιστον ώρες επίσημης ή άτυπης Εκπαίδευσης, κάθε χρόνο, πέραν της συμμετοχής τους στο Συνέδριο και τις συναντήσεις της Εκπαιδευτικής Ομάδας. ε. Οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές δικαιούνται να εκτελούν καθήκοντα Αρχηγού σε όλες τις Σχολές Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. ζ. Οι Εκπαιδευτές δικαιούνται να διευθύνουν Σχολές Προκαταρκτικής και Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. η. Όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας δικαιούνται να συμμετέχουν στο Προσωπικό Σχολών, και να διευθύνουν Σχολές, όπως καθορίζεται στις παραγράφους ε και ζ πιο πάνω όταν κατέχουν το ιακριτικό άσους του αντίστοιχου Κλάδου. θ. Όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας και ειδικότερα οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα Παραστάτη σε όλες τις σχολές. ι. Αρχηγοί και προσωπικό Ειδικών Σχολών ορίζονται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων άτομα που κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα ή σχετική εμπειρία. κ. Μετά από έγκριση του Εφόρου Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σ.Π.Κ., μπορούν να προσκληθούν, για ν' αναπτύξουν θέματα Επίτιμοι Εκπαιδευτές του Σ.Π.Κ. καθώς και πρόσωπα µε εξειδικευμένες γνώσεις, που μπορεί να µην ανήκουν στο Σ.Π.Κ., αλλά διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα ή την εκπαίδευση. λ. Όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλουν στην Εφορεία Εκπαίδευσης συμπληρωμένο Το Προσωπικό Φάκελο Εκπαιδευτή που περιλαμβάνει τις συμμετοχές του σε σχολές ως Εκπαιδευτής, με αναλυτικά τα θέματα που παρουσίασε και το σύνολο των ωρών που παρέμεινε στην σχολή ως παραστάτης καθώς και τις προτάσεις και απόψεις του γι' αυτές. Επιπρόσθετα ο Προσωπικός Φάκελος Εκπαιδευτή, θα περιλαμβάνει και τις συμμέτοχες του Εκπαιδευτή ως εκπαιδευόμενος σε άλλες σχολές σεμινάρια ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 18 από 30

20 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ OΡΓΑΝΑ 1. Γενικός Έφορος Ο Γενικός Έφορος είναι ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Σώματος και υπεύθυνος έναντι του ιοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της πολιτικής του Σώματος για την Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Έφορο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. 2. Έφορος Εκπαιδεύσεων α. Προσόντα Έφορου Εκπαιδεύσεων: Κάτοχος Πτυχίου ιακριτικού άσους. Εκπαιδευτής και Μέλος της Εκπαιδευτικής Ομάδας Να έχει συμμετάσχει με επιτυχία στην Εκπαίδευση Αρχηγών Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων Να έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές εμπειρίες με τη συμμετοχή Βαθμοφόρων από άλλες χώρες συνολικής διαρκείας τουλάχιστον 40 εργασίμων ωρών. Να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκών ή Επαγγελματικών Προσόντων Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης. β. Καθήκοντα Έφορου Εκπαιδεύσεων: i. Εφαρμόζει την πολιτική του Σώματος στον Τομέα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ii. Καθορίζει τα καθήκοντα των μελών της Εφορείας Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων και της Εκπαιδευτικής Ομάδας, και, όπου χρειάζεται συντονίζει τις ενέργειες τους. iii. Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τη στελέχωση της Εκπαιδευτικής Ομάδας. iv. Μεριμνά για την συνεχή εκπαιδευτική κατάρτιση των μελών της Εκπαιδευτικής Ομάδας οργανώνοντας τις αναγκαίες Σχολές και άλλες Εκπαιδευτικές Εμπειρίες, και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε κατάλληλες Εκπαιδευτικές Εμπειρίες εκτός του Σώματος Προσκόπων Κύπρου στην Κύπρο και το εξωτερικό. v. ιεκπεραιώνει τη αναθεώρηση/αξιολόγηση των Βαθμοφόρων, όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο 3, Άρθρο 6(γ) του Οργανισμού τούτου. vi. Συνεργάζεται με τις Εφορείες, και ιδιαίτερα με τις Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων, για την επισήμανση των εκπαιδευτικών αναγκών των Βαθμοφόρων και διευθετεί την ικανοποίηση τους με την ανάπτυξη νέων Σχολών και άλλων Εκπαιδευτικών Εμπειριών και αναθεώρηση των υφισταμένων. vii. Αναθέτει σε Ομάδες Εργασίας την ετοιμασία και εκσυγχρονισμό των Βοηθημάτων και άλλων Εκδόσεων της Εφορείας Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. viii. Ετοιμάζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. ix. Ορίζει τους Αρχηγούς και το Προσωπικό των Σχολών και άλλων ραστηριοτήτων Εφορείας Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. x. Οργανώνει το Συνέδριο της Εκπαιδευτικής Ομάδας, όπως καθορίζεται στο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 3, Άρθρο 9 του Κανονισμού τούτου. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 19 από 30

21 x. Παρέχει την αναγκαία στήριξη και καθοδήγηση στις Επαρχιακές Εφορείες για την συνεχή άτυπη Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων. xi. Συμμετέχει και είναι ο εισηγητής του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. xii. Αναθέτει σε ένα από τους Εφόρους της Εφορείας Εκπαίδευσης τη διαχείριση του υλικού της Εφορείας. xiii. Εκτελεί άλλα καθήκοντα που απορρέουν από τον Κανονισμό τούτο. xiv. Εφαρμόζει τις πρόνοιες του Οργανισμού και των Εσωτερικών Κανονισμών που αφορούν τον Τομέα Ευθύνης του. 3. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ασχολείται: i. Εγκρίνει την έκδοση και ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων των Μελών της Εκπαιδευτική Ομάδας με βάση τις εισηγήσεις του Εφόρου Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6 του Κεφαλαίου 3. ii. Αποφασίζει για τη σύνθεση Ομάδων Εργασίας για μελέτη θεμάτων που αφορούν την Εκπαίδευση Βαθμοφόρων, και την ετοιμασία Βοηθημάτων και άλλων σχετικών Εκδόσεων. iii. Εγκρίνει το περιεχόμενο των Σχολών και την έκδοση Βοηθημάτων, Εγχειριδίων και άλλων εκδόσεων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση Βαθμοφόρων. β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από: i. Το Γενικό Έφορο, που προεδρεύει του Συμβουλίου. ii. Τον Έφορο Εκπαιδεύσεων, ως Εισηγητή. iii. Τον Έφορος Συντονιστή Κλάδων iv. Τέσσερις (4) Αρχηγούς Εκπαιδευτές που εκλέγονται από τα μέλη τις Εκπαιδευτικής Ομάδας που θα είναι παρόντα στο Συνέδριο και η θητεία τους διαρκεί μέχρι το Επόμενο Συνέδριο. v. Ένας Αρχηγός Εκπαιδευτής δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία μέχρις ότου όλοι οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές διατελέσουν τη θητεία τους ως μελή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, εξαίρεση στο πιο πάνω θα γίνετε μονό όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους Αρχηγούς Εκπαιδευτές για μελή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. vi. Εάν ένας από τους Αρχηγούς Εκπαιδευτές αποσυρθεί από το Συμβούλιο θα εκλέγεται αντικαταστάτης του για το υπόλοιπο της θητείας του από τους Αρχηγούς Εκπαιδευτές. Για τον αντικαταστάτη θα ισχύει η πρόνοια της παραγράφου 3.β.v. για επανεκλογή του για δεύτερη συνεχή θητεία. vii. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρία του εκλέγει Γραμματέα γ. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο καλούνται να συμμετέχουν και οι Έφοροι Κλάδων και Ειδικοτήτων της Γενικής Εφορείας, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον Τομέα Ευθύνης τους. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 20 από 30

22 . ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Θυρεός Εκπαίδευσης Το έμβλημα της Εκπαίδευσης του Σ.Π.Κ. αποτελεί ο θυρεός το οικόσημο του πρώτου Εκπαιδευτικού Κέντρου του Σ.Π.Κ. στις Μάντρες (Σχ. ), όπως φαίνεται πιο κάτω. Σχ. 2. Διακριτικό Σήμα Εκπαιδευτικής Ομάδας Το διακριτικό σήμα της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Σ.Π.Κ. συνίσταται από το έμβλημα εκπαίδευσης και φέρεται από όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας στο αριστερό μανίκι του υποκαμίσου. 3. Έκδοση Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Σχολής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σε κάθε βαθμοφόρο που συμμετέχει σε Σχολή Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα απονέμονται βεβαιωτικό, υπογραμμένο από τον Αρχηγό της Σχολής και τον Έφορο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων.. Διαχείριση Σχολής (Διοικητική Οικονομική) Ο Αρχηγός κάθε Σχολής ή άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα καταθέσει το φάκελο της Σχολής, πλήρως συμπληρωμένο, στην Εφορεία Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων, το αργότερο, μέσα σε 1 μέρες μετά τη λήξη της Σχολής. Τα περιεχόμενα του φακέλου της Σχολής καθορίζονται με Η εγκύκλιο του Εφόρου Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων. Η οικονομική διαχείριση της Σχολής να γίνεται από το Λογιστηρίου του Σώματος. 6. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Το τελικό κείμενο που περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό εγκρίθηκε με απόφαση του ιοικητικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2013 και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Όλοι, οι νυν Παραστάτες ορίζονται ως Βοηθοί Εκπαιδευτές. Εκλογή Αρχηγών Εκπαιδευτών ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβούλιου, για πρώτη φόρα, θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μετά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 21 από 30

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία γέννησης : Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αριθμός μητρώου Γ.Ε. /ΣΠΚ: Ημερ. Προσκοπικής Υπόσχεσης: Αριθ. Εντολής Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης: Επαρχιακή Εφορεία: Σύστημα: Προσκοπικά καθήκοντα: Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2 Σ.Β.Ε.Β.Λ. 2 3 Σ.Β.Ε.Β.Π. 2 4 Σ.Β.Ε.Β.Α. 2 Σ.Β.Ε.Β. ΕΦ-ΑΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥΝ 7.. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 9.. ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 10.. ΕΦΟΡΩΝ +Α.Σ. 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ 7 13 ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 7 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 12 1 ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 1 16 SCOUTS ACADEMY 1 Σύνολο Α Β. ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 3 τουλάχιστον χρόνια 10 2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 6 τουλάχιστον χρόνια. 20 Σύνολο Β Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 22 από 30

24 Γ. ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΙΑ 6 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σύνολο Γ Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΣΧΟΛΗ 4ων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΧΟΛΗ Αρ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σύνολο Δ Ε. ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ, ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 2 Σύνολο Ε Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Aπόφοιτος κολλεγίου (Diploma) 10 3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Aπόφοιτος πανεπιστήμιου πρώτο πτυχίο (Bachelor) 1 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό (Master) ή επαγγελματικό ίπλωμα 17 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό (DR) 20 Σύνολο Ε Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 23 από 30

25 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Α Β Γ Δ Ε Ζ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ), ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΟΡΟ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Γ.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 24 από 30

26 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία γέννησης : Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αριθμός μητρώου Γ.Ε. /ΣΠΚ: Ημερ. Προσκοπικής Υπόσχεσης: Αριθ. Εντολής Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης: Επαρχιακή Εφορεία: Σύστημα: Προσκοπικά καθήκοντα: Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2 Σ.Β.Ε.Β.Λ. 2 3 Σ.Β.Ε.Β.Π. 2 4 Σ.Β.Ε.Β.Α. 2 Σ.Β.Ε.Β. ΕΦ-ΑΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥΝ 7.. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 9.. ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 10.. ΕΦΟΡΩΝ +Α.Σ. 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ 7 13 ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 7 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 12 1 ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 1 16 SCOUTS ACADEMY 1 Σύνολο Α Β. ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 3 τουλάχιστον χρόνια 10 Σύνολο Β Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 2 από 30

27 Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΣΧΟΛΗ 8 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΧΟΛΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ Αρ. ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σύνολο Γ Δ. ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ, ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 2 Σύνολο Δ Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Aπόφοιτος κολλεγίου (Diploma) 10 3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Aπόφοιτος πανεπιστήμιου πρώτο πτυχίο (Bachelor) 1 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό (Master) ή επαγγελματικό ίπλωμα 17 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό (DR) 20 Σύνολο Ε ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Α Β Γ Δ Ε ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 26 από 30

28 ΑΣΚΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ), ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΟΡΟ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 27 από 30

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία γέννησης : Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αριθμός μητρώου Γ.Ε. /ΣΠΚ: Ημερ. Προσκοπικής Υπόσχεσης: Αριθ. Εντολής Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης: Επαρχιακή Εφορεία: Σύστημα: Προσκοπικά καθήκοντα: Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2 Σ.Β.Ε.Β.Λ. 2 3 Σ.Β.Ε.Β.Π. 2 4 Σ.Β.Ε.Β.Α. 2 Σ.Β.Ε.Β. ΕΦ-ΑΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥΝ 7.. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 9.. ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 10.. ΕΦΟΡΩΝ +Α.Σ. 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ 7 13 ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 7 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 12 1 ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ 1 16 SCOUTS ACADEMY 1 Σύνολο Α Β. ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ 1 Είναι Βαθμοφόροι του Σώματος για τουλάχιστο 3 χρόνια ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10 Σύνολο Β Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 28 από 30

30 Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Είναι Βαθμοφόροι του Σώματος για τουλάχιστο 3 χρόνια ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10 Σύνολο Γ Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Aπόφοιτος κολλεγίου (Diploma) 10 3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Aπόφοιτος πανεπιστήμιου πρώτο πτυχίο (Bachelor) 1 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό (Master) ή επαγγελματικό ίπλωμα 17 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό (DR) 20 Σύνολο Δ ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Α Β Γ Δ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 29 από 30

31 ΑΣΚΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ), ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΟΡΟ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σελ. 30 από 30

32 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις.. 2 2. Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων. 3 3. Τιμητικές ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE FROM HARM Αναγκαιότητα Στόχοι Αποτελέσματα Αμαλία Δρουσιώτου ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Ο Προσκοπισμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Σχολών : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) Για τον Αρχηγό Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει στον Εκπαιδευτή που αναλαμβάνει σαν Αρχηγός να οργανώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 127(Ι)/2015 127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Προοίμιο. Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα