ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN"

Transcript

1 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja użytkowania Kullanim kilavuzu Priručnik za uporabu 640

2 NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding maakt onlosmakelijk deel uit van het product en dient daarom bewaard te worden voor eventuele latere raadpleging. Deze handleiding is ook beschikbaar in de download sectie van de website Deze handleiding dient als gids voor het veilige gebruik van het product. Het is dan ook noodzakelijk dat u deze in zijn geheel doorleest alvorens het product te gebruiken. Voor een juist gebruik van het product dient u de aanwijzingen uit deze handleiding op te volgen. Dit product dient alleen gebruikt te worden voor het doel waarvoor het ontworpen is. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door oneigenlijk gebruik. Dit product is bestemd voor particulier gebruik. In het geval dat het product bestemd is voor openbaar gebruik dienen, behalve de door Teuco opgestelde technische en veiligheidsvoorschriften ook de in het land waarin het minizwembad wordt geïnstalleerd geldende wettelijke voorschriften aangaande installaties, veiligheid en waterzuivering volledig te worden gerespecteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur/eigenaar/ beheerder na te gaan wat de locale voorschriften zijn en deze aan te houden. Zorg in geval van inbouw van het minizwembad voor de juiste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat men per ongeluk in het bad kan vallen. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de acht en door personen met een geestelijke of lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is of dat zij instructies over het veilig gebruiken van het apparaat hebben gekregen en dat zij zich bewust zijn van de risico's hiervan. Het is niet toegestaan kinderen met het apparaat te laten spelen of schoonmaak of onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren zonder toezicht. Bij het eerste gebruik dient de hydromassage slechts enkele minuten gebruikt te worden. Bij hieropvolgende sessies kan dit langzaam opgebouwd worden. In bijzondere gevallen (ouderen, personen met hoge bloeddruk, hartproblemen of pacemakers, zwangere vrouwen) is het noodzakelijk een doktersadvies te vragen voor het gebruik van het bad. Vermijd bij het gebruik van de hydromassage: - het met voorwerpen of met lichaamsdelen afsluiten van de skimmer of van de zuigmonden van de watercirculatie, en houd vooral afstand hiervan met uw haar, - het gebruik van breekbare voorwerpen (bijv. glazen), - het gebruik van elektrische apparatuur (bijv.: radio, föhn etc.) in de nabijheid van het minizwembad. Let vooral extra op bij het betreden van het minizwembad en bij het uitstappen aangezien het water alle oppervlaktes glibberig maakt. Als het minizwembad niet wordt gebruikt dient het dek op zijn plaats en vastgemaakt te zijn. Het dek is niet geschikt om gewicht te dragen, ga er niet op zitten of liggen en loop er niet op. Verwijder het dek in zijn geheel voordat u het minizwembad betreedt. Gebruik het minizwembad niet bij slechte weersomstandigheden (bijv. tijdens onweer). Houd de bescherming van de geluidsinstallatie altijd optimaal om eventueel indringen van water te voorkomen. Raadpleeg alvorens de inhoud van het zwembad te legen de locale autoriteiten voor de regelgeving inzake het op het riool legen van chemisch behandeld water. Koppel het apparaat als deze niet in gebruik is van de stroomtoevoer af via de omnipolaire schakelaar die zich aan het begin van het apparaat bevindt. Mocht het nodig zijn de stroomkabel te vervangen, dan dient dit uitsluitend door gespecialiseerde technici te gebeuren. Lampen en lichtgroepen mogen slechts door technici van Teuco vervangen worden. In geval van een storing of slecht functioneren van het product of voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden dient u zich uitsluitend te wenden tot de technici van Teuco. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door gemanipuleerde of oneigenlijk gerepareerde producten. Voor alle werkzaamheden/ingrepen die niet expliciet in deze handleiding vermeld zijn raden wij aan een door Teuco bevoegd technisch service center in te schakelen. Voor het verwerken van de batterijen uit de afstandsbediening dienen de in het land van bestemming geldende wettelijke voorschriften opgevolgd te worden. De gegevens en eigenschappen uit deze handleiding verplichten Teuco Guzzina S.p.A. tot niets, waarbij deze zich het recht voorbehoudt noodzakelijk geachte wijzigingen hierin aan te brengen zonder verplichting tot het vooraf melden hiervan of de handleiding te vervangen

3 Geachte klant, dank u wel voor uw keuze van een minipool van Teuco. Een uitgebreid en veelzijdig gamma van jets, een ongeëvenaarde serie functies die u vrij laten om van verschillende vormen van ontspanning te genieten, van een tonifiërende massage tot een verkwikkende hydrotherapie die de meest delicate zones van het lichaam, zoals de nek, de onderrug en de ledematen behandelt. Nog nooit was het zo eenvoudig om alle stress achter u te laten en u goed te voelen. NL INHOUD INLEIDING DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD - DE TEUCO KWALITEIT - NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE HYDROMASSAGE - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN - FUNCTIES VAN DE MINIPOOL EERSTE START KOELKAST AFDEKKING VAN DE MINIPOOL ONDERHOUD BIJVULLEN ZUUROPLOSSING - REINIGING VAN DE FILTERS - WINTERPERIODE REPARATIES VERWIJDEREN VAN KRASSEN, SNEDEN EN BRANDPLEKKEN VAN SIGARETTEN DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD Deze handleiding is een gids voor het correcte gebruik van de Minipool van Teuco; lees deze handleiding dan ook volledig door alvorens de Minipool in gebruik te nemen. Deze handleiding hoort bij het product en dient dan ook bewaard te worden voor eventuele latere raadpleging. Teuco Guzzini Spa behoudt zich het recht voor opportuun geachte wijzigingen aan te brengen zonder plicht tot kennisgeving vooraf of vervanging

4 NL DE TEUCO KWALITEIT Teuco besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de voor zijn producten gebruikte materialen, en dit uit zich in een voortdurende technologische verbetering van zowel de gebruikte kunststoffen als de verschillende constructiedelen. Alle Minipools van Teuco zijn vervaardigd van gegoten methacrylaat: het frame is van verzinkt staal en de leidingen zijn bestand tegen hoge belasting. De Minipools Teuco beschikken over de markering waarin wordt verklaart dat ze zijn ontworpen en gebouwd in overeenkomst met de belanrijkste voorwaarden van de Europese Richtlijn. Het verlichtingsysteem spotlight met LED, is gecertificeerd de IEC en is gewaardeerd als ZONDER RISICO. (Italiaans Instituut kwaliteitsmerk) volgens NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE MINIPOOL TEUCO Een hydromassagebad heeft een ontspannend en regenererend effect, dus het beste moment voor een hydromassage is zonder twijfel na sportieve inspanning of aan het einde van een werkdag geruime tijd na de maaltijd, wanneer de spijsvertering voltooid is. De ideale watertemperatuur voor een goede massage is 37 C. Een hydromassage mag, vooral de eerste keren dat u het bad gebruikt, niet langer dan enige minuten duren. De daaropvolgende malen kan de duur van de hydromassage geleidelijkaan verlengd worden tot 15/20 minuten, houd echter altijd rekening met uw algemene fysieke gesteldheid. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Volg voor een correcte installatie van het product nauwkeurig de aanwijzingen in de bijgevoegde installatiehandleiding. Een verkeerd uitgevoerde installatie kan letsel veroorzaken aan personen of dieren en schade aan voorwerpen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeerd uitgevoerde installatie. Voor een correct gebruik van het product moeten alle aanwijzingen die in deze gebruiksaanwijzing staan opgevolgt worden. Dit product is alleen bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. De constructeur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door het gebruik dat niet overeenkomt aan de gebruiksaanwijzingen, in het bijzonder betreft de veiligheidsmaatregelen. Dit product is bestemd voor gebruik in de huiselijke kring. In geval van openbaar gebruik dient men te garanderen dat niet alleen de door Teuco voorgeschreven technische veiligheidsvoorschriften, maar ook de specifieke wettelijke normen voor installaties, de veiligheid, en de behandeling van water die van kracht zijn in het land waar de minipool van Teuco wordt geïnstalleerd, strikt worden nageleefd. Dit product is alleen bestemd voor volwassen. Het mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke sensoriële of mentale capaciteiten of personen die niet over de kennis en ervaring beschikken tenzij ze worden begeleid of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparatuur door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten begeleid worden om te controleren dat ze niet met de apparatuur gaan spelen. In bijzondere gevallen (ouderen, mensen met verhoogde bloeddruk, hartpatienten, zwangere vrouwen) moet eerst medische goedkeuring worden gevraagd voordat de pool wordt gebruikt. Gedurende het gebruik van de hydromassage: - moet u ervoor zorgen dat de aanzuigmondstukken of de skimmer niet geblokkeerd worden door voorwerpen of lichaamsdelen. Voorkom met name dat haren in de buurt van deze onderdelen komen. - moet u geen elektrische apparaten (bijv. radio, haardroger, etc.) gebruiken in de buurt van de minipool. Let goed op wanneer u in of uit de minipool stapt, het water maakt alle oppervlakken glibberig. Gebruik de minipool niet wanneer de weersomstandigheden dit niet toelaten (bijv. gedurende een onweersbui). Indien de stereo-installatie aanwezig is, mag deze absoluut niet in contact komen met het water in de minipool of gebruikt worden met natte handen of lichaamsdelen. Het deurtje van de geluidsinstallatie moet altijd gesloten zijn om te voorkomen dat er water in kan komen. Plaats geschikte waarschuwingsborden en signaleringen om te voorkomen dat iemand per ongeluk in het gat van de minipool kan vallen vooral als de inbouwversie hiervan wordt gebruikt. Wanneer de minipool niet goed werkt en nog in de garantie is, dient u zich uitsluitend te wenden tot erkend technisch personeel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onklaar gemaakte of onjuist gerepareerde producten

5 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL FUNCTIES VAN DE MINIPOOL A B B I B L D L F G C E H A - Kussens: met drie kussen is het mogelijk om op de rand van het bad in de zone strand te liggen of te zitten. B - Stream Jet: Tweeëntwintig jets om het lichaam te omarmen met een heerlijke en gabalanceerde stroom; de kleine werkingstraal van iedere jet vermenigvuldigt met het grote aantal heeft als resultaat een verspreide massage, heel rustgevend. C - Afvoer onder de zitting: Twee jets met de afvoerfunctie die de Hydrospa perfect en helemaal leegmaken. D - Directional Stream Jet: Zoals de stream jets met grote afmetingen geven ze een gerichte stroom ddie un iedere richting geörienteerd kan worden. Dankzij het grote aantal (10) zijn ze rustgevens en verlagen de spanning van de schouders en de onderrug. E - Roto Jet: Vier jets die allemaal geörienteerd kunnen worden. Bij de eerste twee bovenaan kan de straalpijp gedraaid worden om een speciale werveling te maken; de onderste kunnen gericht worden zoals de hydromassagejets met groot vermogen. Bij alle jets kan de stroomkracht geregeld worden door eenvoudig aan de buitenste ringmoer te draaien

6 NL F - Roto Stream Jet: Voegen aan kenmerken van de stream jets de werking van een draaijet toe die dankzij de draaiende beweging de werkingstraal van iedere enkele jet vergroten. Ontspannen de spieren van rug, de schouders en de hals. G - Koelkast: Ingebouwde koelkast om op elk moment van frisse dranken te kunnen genieten. H - Radio en bedieningspaneel: Vak waarin het een touchbedieningspaneel is geplaatst. Vanuit de onzichtbare luidsprekers komt een omhullend geluid van de radio of de cd-speler. I - Chroomexperience: Ook s avonds is uw Minipool Teuco specatulair, met de cromoexperience die lichtspelingen aftekent op het wateroppervlakte met indrukwekkende contrasten. L - Zuigopeningen: Deze openingen zuigen het water op en brengen het in het hydromassagesysteem. EERSTE START 1 - VERWIJDER DE AFDEKKING VAN DE MINIPOOL Zie Afdekking van de minipool. 2 - DE MINIPOOL VULLEN Vul de mini-pool totdat de skimmer omhoog komt, ga uit van het label la minipiscina fino al sollevamento dello skimmer, WATER LEVEL. Het water waarmee de minipool gevuld wordt mag niet warmer zijn dan 35 C. Voor het vullen van de mini-pool Teuco wordt het aangeraden om een externe flexibele buis te gebruiken en pas op dat deze buis nooit in het water terechtkomt om het terugstromen van het water in het waternet te voorkomen. PERMANENTE WATERVERBINDING (Facoltatief) Het is mogelijk om de mini-pool op permanente wijze aan de huishoudelijke waterleiding aan te sluiten om het vullen met water te vereenvoudigen met de aansluiting G1/2. De verbinding tussen de mini-pool en de vaste waterleiding moet overeenkomen aan de specifieke normen. Het wordt daarom aangeraden om contact op te nemen met de watermaatschappij die belast is met de waterdistributie voor raadgevingen of eventuele extra systemen (die niet door Teuco worden gelevert) die noodzakelijk zijn voor de verbinding. De mini-pool heeft geen systeem te vol en daarom moet het vullen altijd onder toezicht uitgevoerd worden

7 NL KOELKAST Horizontale koelkast, niet geschik om etenswaren lange tijd te bewaren. Voo-ingestelde temperatuur. Het eventueel regelen van de temperatuur kan alleen uitgevoerd worden door een speciale technicus en wordt daarom alleen uitgevoerd als het absoluut noodzakelijk is. Houdt de deur alleen de strikt noodzakelijke tijd geopend. AFDEKKING VAN DE MINIPOOL Dek de minipool altijd af (als ze niet wordt gebruikt) met de speciale bijgeleverde bedekking zodat warmteverlies wordt verminderd en om te voorkomen dat het water vuil wordt en vooral om veiligheidsredenen als het water in de pool blijft. De bedekking moet vastgehaakt worden met riemen en eventueel afgesloten worden met een slot voor een grotere veiligheid. De bedekking is nie gemaakt om gewichten te dragen. Niet op de bedekking gaan zitten, lopen of liggen. Geen voorwerpen erop plaatsen. Als de bedekking niet is bevetigt of niet goed is gesloten kan ze gevaarlijk zijn. Als de bevestigingsaanwijzingen van de bedekking niet worden opgevolgd als het water in de pool blijft kan dit gevaren opleveren. Voordat de pool wordt betreden verwijder de bedekking helemaal; het is mogelijk om verstrikt te raken. Het wordt aangeraden om het verplaatsen van de warmteafdekking met ten minte twee personene uit te voeren. Het wordt aanbevolen om hem alleen op te heffen en te verplaatsen met de speciale handvaten

8 NL ONDERHOUD BIJVULLEN ZUUROPLOSSING Voor het bijvullen verwijder de dop en giet de zuuroplossing ( zie de handleiding waterbehandeling) in de speciale opening die op de binnenrand van het bad is geplaatst. Voor het bijvullen wordt het aangeraden om een trechter te gebruiken (niet bijgeleverd)

9 NL SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN Zie de bijgeleverde handleiding INSTRUCTIES VOOR REINIGING. REINIGING VAN DE FILTERS Het wordt aangeraden om de filters iedere twee weken te reinigen. Indien nodig moeten de filters ook vaker worden gereinigd. Voor het reinigen van de filters als volgt te werk gaan: - verwijder de elektrische voeding van de mini-pool. - schroef de doppen van de filters los en trek ze uit hun - behuizingen. Maak de filters schoon met een sterke waterstraal (gebruik zo nodig een hogedrukreiniger). Vervang de filters zo gauw deze duidelijke tekenen van achteruitgang vertonen. Vervangende filters zijn te koop bij erkende Teuco handelaars. Nadat u de filters heeft gereinigd of vervangen, alle onderdelen weer monteren voordat u de minipool opnieuw in bedrijf stelt. Om de mini-pool weer te starten zet het systeem onder spanning

10 NL WINTERPERIODE De minipool is voorzien van systemen die maken dat hij zowel in de zomer als in de winter gebruikt kan worden. Om het bevriezen van de mini-poolsystemen te voorkomen moet ze altijd aangesloten blijven aan het stroomnet en, indien noodzakelijk, moet de moglijke minimale watertemperatuur ingesteld worden op het bedieningspaneel. Als u de minipool gedurende de winter niet wilt gebruiken, dient u hem als volgt te legen: - schakel de elektrische voeding van de minipool uit (1) - open het inspectiepaneel (2) - zuig met behulp van een vloeistofzuiger het water op dat zich op de bodem van de minipool en op de jets bevindt. 1 Verwijder en reinig het filter, en bewaar het op een droge plaats. Dek de minipool af met de bijgeleverde afdekking om te voorkomen dat hij vuil wordt. Alvorens de Minipool van Teuco na de winterperiode opnieuw in gebruik te nemen, dient u te werk te gaan zoals beschreven onder EERSTE START. 2 Opmerking: Als de mini-pool beschikt over een AWT systeem voor de automatische waterbehandeling, raadpleeg de speciale handleiding

11 REPARATIES NL VERWIJDEREN VAN KRASSEN, SNEDEN EN BRANDPLEKKEN VAN SIGARETTEN Controleer eerst of de kras of de brandplek alleen het oppervlak van het acryl heeft beschadigd. ACRYL Deze reparatie moet door geautoriseerd technisch personeel worden uitgevoerd. De reparatie zal altijd zichtbaar zijn op het oppervlakte van de mini-pool. GLASVEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF

12 PT ADVERTÊNCIAS GERAIS - NORMAS DE SEGURANÇA Este Manual, que pode ser descarregado em constitui parte integrante do produto e deverá ser conservado pelo utilizador. O Manual fornece as principais linhas de orientação para o uso seguro do equipamento, pelo que deve ser lido na íntegra antes de qualquer tipo de utilização. A utilização correcta do produto depende do estrito cumprimento das instruções constantes deste Manual. O produto destinase, única e exclusivamente, aos fins subjacentes à sua concepção. O Fabricante exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes da utilização indevida do equipamento. Este produto destina-se a espaços residenciais. Caso venha a ser utilizado em espaços públicos, devem ser escrupulosamente respeitadas as especificações técnicas e as normas de segurança previstas pela Teuco, bem como a legislação em vigor no país de instalação da mini-piscina, relativa à instalação, segurança e tratamento da água. É da responsabilidade do técnico instalador/proprietário/utilizador cumprir e fazer cumprir as disposições previstas na legislação local. Se estiver prevista a encastração da mini-piscina, deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar a queda acidental dentro da própria tina. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimento, desde que supervisionadas e instruídas sobre a sua utilização e riscos inerentes. As crianças não devem brincar com o equipamento nem proceder à sua limpeza e manutenção ordinária sem vigilância. O primeiro banho de hidromassagem deve ser de curta duração (alguns minutos apenas), sendo gradualmente aumentada ao longo do tempo. Idosos, hipertensos, cardíacos, portadores de pacemaker e grávidas não devem utilizar o equipamento sem antes consultarem o médico. Durante a utilização da banheira de hidromassagem, evitar: - obstruir com objectos ou o próprio corpo, ou aproximar os cabelos das bocas de aspiração para recirculação de água ou do escumador; - utilizar objectos susceptíveis de se partirem (ex: copos de vidro); - utilizar equipamentos eléctricos (ex: rádios, secadores de cabelo, etc.) nas proximidades da banheira de hidromassagem. Ter muito cuidado ao entrar e sair da banheira de hidromassagem uma vez que as superfícies estão molhadas e, por isso, escorregadias. Quando a piscina não estiver em uso, colocar e fixar firmemente a respectiva cobertura. Esta cobertura não foi concebida para suportar pesos, pelo que não deve sentar-se, deitar-se ou andar em cima dela. Retirar a cobertura antes de entrar na mini-piscina. Não utilizar a mini-piscina em condições atmosféricas adversas (ex.: durante um temporal). As protecções do sistema áudio devem estar sempre colocadas para evitar a infiltração da água. Antes de descarregar a água da piscina, dirija-se às autoridades locais e consulte as normas que regulam as descargas de água tratada quimicamente na rede geral de esgotos. Quando o equipamento não estiver em uso, desligue-o da corrente com o interruptor omnipolar colocado na parte superior. A eventual substituição do cabo de alimentação deve ser efectuada, única e exclusivamente, por técnicos especializados. As lâmpadas e os grupos de iluminação devem ser substituídos, única e exclusivamente, pelos técnicos da Teuco. Em caso de avaria ou mau funcionamento, ou para a execução de trabalhos de manutenção extraordinária, contacte unicamente os técnicos da Teuco. O Fabricante não responde pelos danos decorrentes da adulteração ou reparação incorrecta do equipamento. Para trabalhos/intervenções não expressamente mencionados neste Manual, contacte os Serviços de Assistência Técnica Teuco autorizados. A eliminação das baterias do comando deve ser efectuada em conformidade com a legislação vigente no País de destino. Os dados e as especificações constantes deste Manual não vinculam a Teuco Guzzini S.p.A. Assim sendo, a empresa reserva-se o direito de introduzir as alterações julgadas oportunas, sem aviso prévio e sem ser obrigada a proceder à actualização do Manual

13 Caro Cliente, agradecemos-lhe por ter escolhido a Minipiscina Teuco. Uma gama ampla e versátil de jactos, uma série incomparável de funções que o deixam livre para saborear as várias formas do relax, desde a massagem tonificante à hidroterapia, que revitaliza as zonas mais delicadas, como a região cervical, lombar e as extremidades inferiores. Libertar-se do stress e conquistar bem-estar nunca foi tão simples. PT ÍNDICE INTRODUÇÃO O MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO - A QUALIDADE TEUCO - CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA HIDROMASSAGEM - PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - FUNÇÕES DA MINIPISCINA PRIMEIRA LIGAÇÃO FRIGORÍFICO COBERTURA DA MINIPISCINA MANUTENÇÕES ENCHIMENTO DA SOLUÇÃO ÁCIDA - LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES - REPOUSO DURANTE O INVERNO REPARAÇÕES ELIMINAÇÃO DE RISCOS, ARRANHÕES E QUEIMADURAS DE CIGARRO O MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO Este manual constitui um guia para uma utilização correcta da Minipiscina Teuco. Por conseguinte, é necessária uma leitura integral antes de utilizar o produto. Este manual é parte integrante do produto, pelo que deve ser guardado para eventuais consultas futuras. A Teuco Guzzini Spa reserva-se o direito de levar a cabo todas as modificações consideradas necessárias sem obrigação de aviso prévio ou de substituição

14 PT A QUALIDADE TEUCO A Teuco dedica a máxima atenção aos materiais utilizados nos seus produtos, através de um constante melhoramento tecnológico quer das matérias plásticas quer dos vários componentes de construção. Todas as Minipiscinas Teuco são fabricadas em metacrilato fundido. As Minipiscinas Teuco possuem a marcação que atesta que foram concebidas e fabricadas no respeito dos requisitos essenciais exigidos pelas Directivas Europeias. A lâmpada de leds desta banheira tem o selo de qualidade do (Instituto Italiano de Selo de Qualidade) segundo a IEC e foi avaliado como produto ISENTO DE RISCOS. CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA MINIPISCINA TEUCO Dado o efeito relaxante e regenerante da hidromassagem, o melhor momento para utilizá-la é, sem dúvida, após ter praticado uma actividade desportiva ou no final de um dia de trabalho, longe das refeições e depois da digestão terminar. Para obter um bom efeito de massagem, a temperatura ideal da água deve ser de 37 C. A duração das sessões de hidromassagem é de poucos minutos, sobretudo quando se utiliza pelas primeiras vezes. Nas vezes seguintes, a duração pode ser gradualmente prolongada até 15/20 minutos,mas sempre prestando atenção às condições físicas gerais do utente. PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA Para uma correcta instalação do produto, siga atentamente todas as indicações fornecidas no manual de instalação, em anexo. Uma instalação incorrecta pode provocar danos a pessoas, animais ou bens materiais. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma instalação incorrecta. Para o uso correcto do produto, respeite as indicações descritas no presente manual. Este produto só pode ser utilizado para a finalidade para a qual foi concebido. O fabricante exonera-se da responsabilidade por eventuais danos derivados do uso não conforme às instruções, sobretudo, daquelas sobre a segurança. Este produto destina-se a uso doméstico. Em caso de utilização pública, deverá garantir-se, para além das prescrições técnicas e de segurança previstas pela Teuco, o pleno respeito das normas legais específicas para o equipamento, a segurança e o tratamento da água vigentes no país em que a minipiscina Teuco será instalada. Este produto só deve ser utilizado por adultos. Não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiência e conhecimento, a não ser que estejam sob vigilância ou receberam instruções sobre o uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas de maneira a evitar que brinquem com o aparelho. Em certos casos (idosos, hipertensos, cardiopatas, grávidas) antes de usar a banheira deve-se consultar um médico. Durante a utilização da hidromassagem: - não obstrua os bocais de aspiração ou o skimmer com objectos ou partes do corpo e, especialmente, evite aproximar os cabelos dos mesmos. - não utilize aparelhos eléctricos (por ex.: rádio, secador de cabelos, etc.) próximo da minipiscina. Tenha cuidado ao entrar ou sair da minipiscina, uma vez que a água torna todas as superfícies deslizantes. Não utilize a minipiscina quando as condições atmosféricas não o permitirem (por ex.: durante um temporal). Se presente, o sistema de áudio nunca deve entrar em contacto com a água da banheira ou com as mãos ou partes do corpo molhadas. Mantenha sempre a tampa de protecção do sistema áudio fechada, para evitar possíveis infiltrações de água. Coloque avisos de perigo e adopte medidas adequadas para evitar quedas acidentais no vão da minipiscina, particularmente no caso de minipiscinas de encastrar. No caso de avaria ou mau funcionamento do produto, para poder usufruir da garantia, caso esta não tenha expirado, contacte exclusivamente pessoal técnico autorizado. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por produtos alterados ou reparados inadequadamente

15 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PT FUNÇÕES DA MINIPISCINA A B B I B L D L F G C E H A - Almofadas: Três almofadas para deitar-se ou sentar-se na zona praia. B - Stream Jet: Vinte e dois jactos de massagem com um fluxo benéfico e equilibrado; o pequeno raio de acção de cada jacto multiplicado pelo grande número de jactos proporciona uma hidromassagem difusa, muito relaxante. C - Jacto de descarga: Dois jactos com função de descarga permitem um perfeito e completo esvaziamento da Hydrospa. D - Directional Stream Jet: Semelhante no tamanho ao stream jet oferece um fluxo direccional e orientável em qualquer direcção. Graças à grande quantidade de jactos (10), proporciona um grande relaxamento e alivia a tensão nos ombros e na zona lombar. E - Roto Jet: Quatro jactos orientáveis. Os dois primeiros em cima permitem rodar os bicos para criar um especial efeito de vórtice; os inferiores são direccionais, como jactos de hidromassagem de grande caudal. Em todos os jactos, o caudal do fluxo pode ser regulado rodando o manípulo de regulação externo

16 PT F - Roto Stream Jet: Além de possuir as características do stream jet, proporciona um jacto especial que, graças ao seu movimento giratório, aumenta o raio de acção de cada jacto e ajuda a descontrair a musculatura das costas, dos ombros e do pescoço. G - Vano refrigerato: Vão refrigerado integrado que permite ter uma bebida fresca a qualquer momento. H - Rádio e painel de comando: Vão que contém um painel de comando touch. Dos altifalantes invisíveis sai o som envolvente do rádio ou do leitor de CD. I - Cromoexperience : De noite a sua minipiscina Teuco, graças ao sistema de iluminação cromoled, torna-se num agradável espectáculo que, além de criar lindos efeitos de luz multicolorida na superfície da água, oferece-lhe os benefícios da cromoterapia. L - Bocais de aspiração: Estes bocais aspiram a água enviando-a ao sistema de hidromassagem. PRIMEIRA LIGAÇÃO 1 - RETIRE A COBERTURA DA MINIPISCINA Vide Cobertura da Minipiscina. 2 - ENCHER A MINIPISCINA Encha a banheira até ao levantamento do skimmer, veja a etiqueta WATER LEVEL. A água de carga não deve superar 35 C. Para o enchimento da banheira Teuco, é aconselhável o uso de uma mangueira externa, tendo o cuidado de não mergulhá-la para evitar um eventual refluxo da água na rede hídrica. LIGAÇÃO HIDRÁULICA PERMANENTE (Opcional) Foi prevista a possibilidade de ligar de modo permanente a banheira ao sistema hidráulico doméstico de maneira a facilitar as operações de enchimento da água por meio de engate G1/2. A interligação entre a banheira e a rede hidráulica fixa deve respeitar as normativas específicas. Aconselha-se portanto contactar a entidade encarregada da distribuição de água para obter as informações sobre as medidas a tomar ou eventuais dispositivos auxiliares necessários (não fornecidos pela Teuco). A banheira não está equipada com sinalizador de excesso de nível, portanto a fase de enchimento deve ser sempre vigiada

17 PT FRIGORÍFICO Frigorífico horizontal, não adequado para a conservação prolongada dos alimentos. Temperatura predefinida. Uma eventual regulação só pode ser efectuada por um técnico especializado e só deve ser feita em condições de exercício extremas. Mantenha a porta aberta somente durante o tempo estritamente necessário. COBERTURA DA MINIPISCINA Mantenha sempre a minipiscina protegida (quando não utilizada) colocando a cobertura fornecida de maneira a reduzir as perdas de calor e a evaporação, para evitar que a água fique suja e sobretudo por motivos de segurança, se for deixada cheia de água. A cobertura deve ser fixada com as correias de vedação e, eventualmente, trancada para maior segurança. A cobertura não foi concebida para suportar pesos. Não se sente, caminhe ou deite sobre a cobertura. Não apoie objectos sobre a cobertura. Se a cobertura não estiver bem fixada ou fechada pode ser perigosa. Não siga as instruções de fixação da cobertura se a banheira estiver cheia de água, pois pode ser fonte de perigo. Remova toda a cobertura antes de entrar na banheira de maneira a evitar o perigo de ficar preso dentro dela. Aconselha-se que a movimentação da cobertura térmica seja efectuada pelo menos por duas pessoas. Recomenda-se levantá-la e transportá-la exclusivamente por meio dos puxadores apropriados

18 PT MANUTENÇÕES ENCHIMENTO DA SOLUÇÃO ÁCIDA Para efectuar o enchimento, retire a tampa e verta a solução ácida (vide manual do tratamento da água) no receptáculo situado na borda interna da banheira. Para o enchimento, aconselha-se usar um funil (não fornecido)

19 PT LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES Consulte o manual INSTRUÇÕES DE LIMPEZA fornecido com o produto. LIMPEZA DOS FILTROS A cada duas semanas, aconselha-se limpar os filtros. Se for necessário, limpe os filtros mais frequentemente. Para limpar os filtros: - corte a alimentação eléctrica da banheira. - desaperte os tampões dos filtros e retire-os das suas sedes. Limpe os filtros com um jacto de água forte (se necessário, utilize um aparelho de lavagem de alta pressão). Substitua os filtros assim que aparecerem sinais evidentes de desgaste. Os filtros sobresselentes estão à venda junto dos Revendedores Autorizados Teuco. Depois de limpar ou substituir os filtros, volte a instalar todos os componentes antes de ligar a minipiscina. Para reactivar a banheira, forneça novamente tensão ao sistema

20 PT REPOUSO DURANTE O INVERNO A piscina possui sistemas quer permitem a sua utilização quer no Verão quer no Inverno. Para evitar o congelamento dos circuitos, a minipiscina cheia deve ser sempre ligada à rede elétrica programando, no caso, a mínima temperatura possível da água no painel de comando. Se não quiser utilizar a minipiscina durante o Inverno, deve esvaziá-la completamente do seguinte modo: - desligue a corrente eléctrica da minipiscina (1) - abra o painel de inspecção (2) - com um aspirador de líquidos, recolha a água existente no fundo da minipiscina e nos jactos. Lave e limpe o filtro, conservando-o num local seco. Cubra a minipiscina com a cobertura fornecida, para evitar que se suje. 1 Antes de voltar a usar a Minipiscina Teuco após o repouso no inverno, proceda como descrito na PRIMEIRA LIGAÇÃO. Nota: No caso de minipiscina estar equipada com sistema AWT para o tratamento automático da água, consulte o manuale dedicado

21 REPARAÇÕES PT ELIMINAÇÃO DE RISCOS, ARRANHÕES E QUEIMADURAS DE CIGARRO Em primeiro lugar, certifique-se de que o risco ou a queimadura danificou apenas superficialmente o material acrílico. Esta reparação deve ser efectuada por pessoal técnico autorizado. ACRÍLICO A reparação pode ser feita na superfície da minipiscina. FIBRA DE VIDRO

22 EL ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται για τυχόν μελλοντικές παραπομπές. Το ίδιο διατίθεται και στην περιοχή download της ιστοσελίδας Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό ασφαλούς χρήσης για το προϊόν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε όλα τα σημεία του πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, τηρήστε τις υποδείξεις που αναφέρει το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από ακατάλληλη χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Αν προορίζεται για δημόσια χρήση πέραν των τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών ασφάλειας που προβλέπει η Teuco, θα πρέπει να τηρηθούν πλήρως οι νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, την ασφάλεια και την επεξεργασία του νερού που καθορίζει η χώρα όπου θα εγκατασταθεί η μίνι-πισίνα. Είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης/ιδιοκτήτη/οδηγού να επαληθεύσει και να τηρήσει τις ειδικές τοπικές διατάξεις. Σε περίπτωση εντοιχισμένης εγκατάστασης της μίνι-πισίνας μεριμνήστε για τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να αποφύγετε τυχαίες πτώσεις μέσα στην πισίνα. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές και αισθητηριακές δυνατότητες ή με περιορισμένη εμπειρία ή γνώση, υπό τον όρο ότι θα βρίσκονται υπό την επιτήρηση ή θα έχουν λάβει οδηγίες για τη ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε θα πρέπει να την καθαρίζουν ή να την συντηρούν χωρίς επιτήρηση. Κατά την πρώτη χρήση, το υδρομασάζ θα πρέπει να διαρκέσει μερικά λεπτά. Ο χρόνος αυξάνεται σταδιακά με τις διαδοχικές χρήσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, υπερτασικοί, φορείς pace maker, γυναίκες σε περίοδο κύησης) για τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού. Κατά τη χρήση του υδρομασάζ: - μην παρεμποδίζεται το στόμιο αναρρόφησης επανακυκλοφορίας νερού ή το skimmer με αντικείμενα ή μέρη του σώματος, ειδικότερα αποφύγετε την προσέγγιση με τα μαλλιά. - μη χρησιμοποιείτε εύθραυστα υλικά που μπορεί να σπάσουν (πχ: γυάλινα ποτήρια), - μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές (πχ: ραδιόφωνα, σεσουάρ, κλπ.) κοντά στην μίνι-πισίνα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο από την μίνι-πισίνα καθώς το νερό θα καταστήσει ολισθηρές τις επιφάνειες. Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται, το κάλυμμα θα πρέπει να είναι δεμένο και μπλοκαρισμένο στη θέση του. Το κάλυμμα δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει βάρος, μην κάθεστε, μην περπατάτε και μην ξαπλώνετε πάνω σ'αυτό. Αφαιρέστε εντελώς το κάλυμμα πριν μπείτε στην μίνι-πισίνα. Μη χρησιμοποιείτε τη μίνι-πισίνα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (πχ.: κατά τη διάρκεια καταιγίδας). Να έχετε πάντα ενεργές τις προστασίες της εγκατάστασης audio ώστε να αποφύγετε τυχόν διεισδύσεις νερού. Πριν αδειάσετε το νερό της πισίνας συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να μάθετε τους κανόνες που διέπουν την απόρριψη χημικά επεξεργασμένου νερού στο δίκτυο αποχέτευσης. Όταν η μπανιέρα δε χρησιμοποιείται αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τον πολυπολικό διακόπτη επάνω στη συσκευή. Αν χρειαστεί αντικαταστείτε στο καλώδιο τροφοδοσία με τη βοήθεια ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Οι λαμπτήρες και τα συστήματα φωτισμού θα πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά από το προσωπικό της Teuco. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος ή επεμβάσεων έκτακτης συντήρησης, απευθυνθείτε αποκλειστικά στο προσωπικό της Teuco. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει από προϊόντα που έχουν υποστεί αλλαγές ή δεν έχουν επιδιορθωθεί σωστά. Για όλες τις εργασίες/παρεμβάσεις που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο, συνιστάται να απευθύνεστε την εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη της Teuco. Για τη διάθεση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου, τηρήστε της διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προορισμού. Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν δεσμεύουν την Teuco Guzzini Spa η οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει όλες τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης

23 Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Μίνι πισίνα Teuco. Μια μεγάλη και ευέλικτη ποικιλία τζετ και μια ασυναγώνιστη σειρά λειτουργιών, σας αφήνουν ελεύθερους να χαρείτε τις διάφορες μορφές χαλάρωσης, από το τονωτικό μασάζ ως την υδροθεραπεία που αναζωογονεί τις πιο ευαίσθητες ζώνες όπως η αυχενική, η οσφυϊκή και τα κάτω άκρα. Δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να απελευθερωθείτε από το στρες και να κατακτήσετε την ευεξία. EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ TEUCO - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΣΗ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΞΙΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ, ΑΜΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει έναν οδηγό για την ασφαλή χρήση της Μίνι Πισίνας Teuco και κατά συνέπεια πρέπει να το διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και κατά συνέπεια πρέπει να φυλάσσεται για ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις. Η Teuco Guzzini Spa διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει όλες τις αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης

24 EL Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO Η Teuco επιλέγει με μεγάλη προσοχή τα υλικά που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, με τη συνεχή τεχνολογική βελτίωση τόσο των πλαστικών υλών, όσο και των διαφόρων κατασκευαστικών λεπτομερειών. Όλες οι Μίνι Πισίνες Teuco κατασκευάζονται από χυτό μεθακρυλικό. Οι μινιπισίνες Teuco είναι εφοδιασμένες με το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η διάταξη του φωτισμού με LED, έχει πιστοποιηθεί με το (Ιταλικό Ινστιτούτο Σήματος Ποιότητας) σύμφωνα με την οδηγία IEC και εκρίθει ΑΚΙΝΔΥΝΗ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ TEUCO Λόγω της χαλαρωτικής και αναζωογονητικής δράσης του υδρομασάζ, η καλύτερη στιγμή για να το χρησιμοποιήσετε είναι μετά από αθλητική δραστηριότητα ή στο τέλος μιας ημέρας εργασίας, μακριά από τα γεύματα και οπωσδήποτε μετά τη χώνευση. Για σωστά αποτελέσματα του υδρομασάζ, η ιδανική θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι 37 C. Η διάρκεια του υδρομασάζ πρέπει να περιορίζεται σε λίγα λεπτά, ιδίως όταν το χρησιμοποιείτε τις πρώτες φορές. Στις επόμενες φορές η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί σταδιακά έως τα 15/20 λεπτά, αλλά λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη γενική φυσική κατάσταση. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος, ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, αντικείμενα ή ζώα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση. Πρέπει να προβλέψετε κατάλληλες ενδείξεις κινδύνου και μέτρα ασφαλείας, προς αποφυγήν τυχαίων πτώσεων στο εσωτερικό της μινιπισίνας, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται εντοιχισμένη. Το παρόν προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση δημόσιας χρήσης, πέραν των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από την Teuco, πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ειδικών νομοθετικών διατάξεων για την εγκατάσταση, την ασφάλεια και την επεξεργασία του νερού που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της μίνι πισίνας Teuco. Η χρήση του παρόντος προϊόντος προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικα άτομα. Δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, γυναίκες σε ενδιαφέρουσα) για τη χρήση της μπανιέρας, είναι αναγκαίο να ζητήσετε προληπτικά τη γνωματοδότηση του ιατρού. Κατά τη χρήση του υδρομασάζ: - μην καλύπτετε τα στόμια αναρρόφησης ή το skimmer με αντικείμενα ή με το σώμα και αποφύγετε ειδικότερα την επαφή με τα μαλλιά σας. - μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ραδιόφωνο, πιστολάκι κλπ.) κοντά στη μίνι πισίνα. Προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο από τη μίνι πισίνα γιατί το νερό κάνει ολισθηρές όλες τις επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη μίνι πισίνα όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. κατά τη διάρκεια καταιγίδας). Αν υπάρχει, η ηχητική εγκατάσταση, δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό της μινιπισίνας ή να την χειρίζεστε με υγρά χέρια ή μέρη του σώματος. Έχετε πάντοτε κλειστό το κάλυμμα προστασίας του ηχοσυστήματος για να αποφύγετε πιθανή είσοδο νερού. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος, τηρήστε τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση την οποία έχει επινοηθεί. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που προκύψουν από χρήσεις μη σύμφωνες με τις οδηγίες και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ασφάλεια. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, αν αυτή ισχύει, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή έχουν επιδιορθωθεί με ανορθόδοξο τρόπο

25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ A B B I B L D L F G C E H A - Μαξιλάρια: Τρία μαξιλάρια σας επιτρέπουν να ξαπλώνετε ή να κάθεστε στον περίγυρο της μπανιέρας στην περιοχή παραλία. B - Stream Jet: Εικοσιδύο τζετ για να τυλίξετε το σώμα με μια ευεργετική και εξισορροπημένη ροή. Η μικρή ακτίνα δράσης καθενός τζετ πολλαπλασιασμένη με το μεγάλο αριθμό τους, έχει σαν αποτέλεσμα ένα διάχυτο υδρομασάζ, ιδιαίτερα χαλαρωτικό. C - Εκκένωση πυθμένα καθίσματος: Δύο τζετ με λειτουργία εκκένωσης που επιτρέπουν την τέλεια και πλήρη εκκένωση του Hydrospa. D - Directional Stream Jet: Παρόμοια με τα stream τζετ στις διαστάσεις, προσφέρουν μια κατευθυνόμενη και προσανατολιζόμενη προς κάθε διεύθυνση ροή. Χάρις στο μεγάλο αριθμό τους (10) χαλαρώνουν και απαλύνουν την ένταση στις πλάτες και στην οσφυϊκή περιοχή. E - Roto Jet: Tέσσερα προσανατολιζόμενα τζετ. Τα δύο πρώτα στο επάνω μέρος επιτρέπουν την περιστροφή των ακροφυσίων για τη δημιουργία ενός ειδικού αποτελέσματος στροβιλισμού. Τα δύο κατώτερα, είναι κατευθυνόμενα, σαν τζετ υδρομασάζ υψηλής παροχής. Σε όλα, η παροχή της ροής μπορεί να ρυθμιστεί με μια απλή περιστροφή του εξωτερικού δακτυλίου

26 EL F - Roto Stream Jet: Προσθέτουν στα χαρακτηριστικά των stream jet την αποτελεσματικότητα ενός περιστρεφόμενου τζετ που χάρις στην περιστροφική κίνηση, διευρύνει την ακτίνα δράσης καθ ενός τζετ. Χαλαρώνουν τις μυικές δέσμες της πλάτης, των ώμων και του λαιμού. G - Ψυχόμενο διαμέρισμα: Ενσωματωμένο ψυχόμενο διαμέρισμα για να απολαύσετε ένα δροσερό ρόφημα, οποιαδήποτε στιγμή. H - Ραδιόφωνο και πανέλ εντολών: Χώρος που φιλοξενεί στο εσωτερικό του ένα πάνελ εντολών αφής (touch). Από τα αόρατα ηχεία ελευθερώνεται ο σαγηνευτικός ήχος του ραδιοφώνου ή του λέκτορα CD. I - Cromoexperience: Η Μίνι Πισίνα Τeuco θα είναι θεαματική και το βράδυ, με την cromoexpierence που δημιουργεί φωτεινά εφέ, σχεδιάζοντας υπέροχες αντιθέσεις στην επιφάνεια του νερού. L - Στόμια αναρρόφησης: Αυτά τα στόμια αναρροφούν το νερό και το φέρνουν στο εσωτερικό της εγκατάστασης του υδρομασάζ. ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 - ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ Βλ. "Κάλυμμα μίνι πισίνας". 2 - ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑ Γεμίστε τη μινιπισίνα μέχρι την ανύψωση του skimmer, έχετε σαν αναφορά την ετικέτα WATER LEVEL. Το νερό πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35 C. Για την πλήρωση της μινιπισίνας Teuco συνιστάται η χρήση ενός εύκαμπτου εξωτερικού σωλήνα, προσέχοντας να μην το βυθίσετε για να αποφύγετε την ενδεχόμενη αντίστροφη ροή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης. ΜΟΝΙΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (Προαιρετική) Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα σύνδεσης, κατά μόνιμο τρόπο, της μινιπισίνας στην οικιακή υδραυλική εγκατάσταση για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες φόρτωσης του νερού μέσω συνδέσμου G1/2. Η διασύνδεση μεταξύ μινιπισίνας και του σταθερού δικτύου ύδρευσης πρέπει να γίνεται τηρώντας τους σχετικούς κανονισμούς. Συνιστάται, ως εκ τούτου, να έλθετε σε επαφή με την εταιρία διανομής του νερού για να σας δοθούν ενδείξεις ή τυχόν βοηθητικές συσκευές (που δεν παρέχονται από την Teuco) που μπορεί να είναι αναγκαίες. Η μινιπισίνα δεν διαθέτει διάταξη κατά της υπερχείλησης, οπότε η φάση της πλήρωσής της πρέπει να γίνεται υπό επιτήρηση

27 EL ΨΥΓΕΙΟ Οριζόντιο ψυγείο, μη κατάλληλο για μακροχρόνια συντήρηση των τροφίμων. Προκαθορισμένη θερμοκρασία. Ενδεχόμενη ρύθμιση μπορεί να γίνει αποκλειστικά με επέμβαση ενός εξειδικευμένου τεχνικού, αφού μπορεί να καταστεί αναγκαία μόνο σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Η πόρτα πρέπει να μένει ανοιχτή μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα. ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΑΣ Διατηρείτε πάντα προστατευμένη τη μινιπισίνα (όταν δεν τη χρησιμοποιείτε) με τη βοήθεια του ειδικού καλύμματος που χορηγείται, ώστε να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας και η εξάτμιση, για να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και προ πάντων για λόγους ασφαλείας αν αφεθεί με το νερό στο εσωτερικό της. Το κάλυμμα πρέπει να αγκιστρωθεί με τους ιμάντες συγκράτησης και ενδεχομένως να κλειδωθεί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το κάλυμμα δεν έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση φορτίων. Μην κάθεστε, περπατάτε ή ξαπλώνετε στο κάλυμμα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα. Το μη στερεωμένο ή μη κλεισμένο καλά κάλυμμα μπορεί να είναι επικίνδυνο. Η μη τήρηση των οδηγιών στερέωσης του καλύμματος όταν η μπανιέρα αφήνεται με το νερό στο εσωτερικό της μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου. Απομακρύνετε εντελώς το κάλυμμα πριν μπείτε στη μινιπισίνα. Μπορείτε να μείνετε παγιδευμένοι. Συνιστάται η μετακίνηση του θερμικού καλύμματος να γίνεται από τουλάχιστον δύο άτομα. Συνιστάται η ανύψωση και μεταφορά του να γίνεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις ειδικές χειρολαβές

28 EL ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΞΙΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Για να πραγματοποιήσετε το συμπλήρωμα, αφαιρέστε το πώμα και ρίξτε το όξινο διάλυμα (βλέπε εγχειρίδιο επεξεργασίας νερού) στον ειδικό υποδοχέα που βρίσκεται στο εσωτερικό χείλος της πισίνας. Για το συμπλήρωμα συνιστάται η χρήση ενός χωνιού (δεν χορηγείται)

29 EL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Βλέπε εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ του προϊόντος. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ Κάθε δύο εβδομάδες συνιστάται ο καθαρισμός των φίλτρων. Εν ανάγκη καθαρίζετε τα φίλτρα πιο συχνά. Για να καθαρίσετε τα φίλτρα: - αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τη μινιπισίνα. - ξεβιδώστε τις τάπες των φίλτρων και βγάλτε τα από τη θήκη τους. Καθαρίστε τα φίλτρα με νερό σε υψηλή πίεση (εν ανάγκη χρησιμοποιήστε μηχάνημα εκτόξευσης νερού). Αντικαταστήστε τα φίλτρα μόλις εμφανίσουν ίχνη φθοράς. Ανταλλακτικά φίλτρα θα βρείτε στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα Teuco. Μετά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των φίλτρων, τοποθετήστε πάλι όλα τα εξαρτήματα πριν θέσετε σε λειτουργία τη μίνι πισίνα. Για να επαναλειτουργήσει η μινιπισίνα δώστε τάση στην εγκατάσταση

30 EL ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η πισίνα διαθέτει συστήματα που επιτρέπουν τη χρήση της τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Για την αποφυγή παγώματος των εγκαταστάσεων, η γεμάτη μινιπισίνα πρέπει να είναι πάντα συνδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο επιλέγοντας, με την ευκαιρία, την ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία του νερού από το πάνελ ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη μίνι πισίνα το χειμώνα, πρέπει να την αδειάζετε εντελώς με τον ακόλουθο τρόπο: - διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της μίνι πισίνας (1) - ανοίξτε το πάνελ επιθεώρησης (2) - με απορροφητήρα υγρών συγκεντρώστε το νερό που υπάρχει στον πυθμένα της μίνι πισίνας και στα τζετ. Πλύνετε και καθαρίστε το φίλτρο και φυλάξτε το σε στεγνό χώρο. Καλύψτε τη μίνι πισίνα με το κάλυμμα του εξοπλισμού για να αποφύγετε τη ρύπανση. Πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τη Μίνι Πισίνα Teuco μετά τη χειμερινή περίοδο, ακολουθήστε τις οδηγίες ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. 1 2 Σημείωση: Στην περίπτωση που η μινιπισίνα είναι εφοδιασμένη με το σύστημα AWT για την αυτόματη επεξεργασία του νερού, συμβουλευτείτε το σχετικό εγχειρίδιο

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

S E A S I D E 641 HA

S E A S I D E 641 HA SEASIDE NL Geachte klant, dank u wel voor uw keuze van een minipool van Teuco. Een uitgebreid en veelzijdig gamma van jets, een ongeëvenaarde serie functies die u vrij laten om van verschillende vormen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja STARANNIE ZACHOWAĆ

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZFU23403WA NL Gebruiksaanwijzing 2 Vriezer EL Οδηγίες Χρήσης 9 Καταψύκτης PT Manual de instruções 17 Congelador RO Manual de utilizare 24 Congelator SL Navodila za uporabo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Manual de instruções Инструкция по эксплуатации Manual de instrucciones Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильникморозильник Frigorífico-congelador 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

WSS 100 WST 100 SLO C332-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO

WSS 100 WST 100 SLO C332-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO WSS 100 WST 100 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C332-NL-P-GR-SLO 09/2014 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2 Veiligheid van de bediener...

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBB28465SA EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PT Manual de instruções 14 Combinado ES Manual de instrucciones 25 Frigorífico-congelador ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 19 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Funcionamento 7 Primeira utilização 7 Utilização diária 8 Sugestões e conselhos

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

C301-NL-P-GR-SLO EDITION 01/2015 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES 15ATEX ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO

C301-NL-P-GR-SLO EDITION 01/2015 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES 15ATEX ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO C301-NL-P-GR-SLO EDITION 01/2015 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 15ATEX PRIROČNIK ZA UPORABO Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing... 2 Veiligheid

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

FROSTIG PT ES NL GR SC100/17

FROSTIG PT ES NL GR SC100/17 FROSTIG PT ES NL GR SC100/17 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 20 NEDERLANDS 35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 51 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Funcionamento 7 Primeira utilização 8 Utilização diária

Διαβάστε περισσότερα

ECO OIL 13 ECO OIL 22

ECO OIL 13 ECO OIL 22 C77-NL-P-GR-SLO EDITION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO ECO OIL 13 ECO OIL 22 Vertaling van de originele instructies ECO OIL 13/22 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

VHO200 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014

VHO200 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2 Veiligheid van de bediener... 2 Algemene informatie

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα