GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

2 NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten en is een weldaad voor lichaam en geest door de gecombineerde werking van water en lucht. INHOUD ALGEMENE INFORMATIE WAT IS EEN HYDROMASSAGE - GUNSTIGE EFFECTEN EN TIPS WAARSCHUWINGEN INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VOORBEREIDING - STARTEN VAN DE HYDROMASSAGE - LUCHTMENGING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DESINFECTIE - REINIGEN VAN DE OPPERVLAKKEN (zie de bijgeleverde handleiding INSTRUCTIES VOOR DE REINIGING) - REINIGEN VAN DE HYDROMASSAGEMONDSTUKKEN HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD Deze handleiding is een leidraad voor een veilig gebruik van de Teuco hydromassage. U dient deze handleiding daarom volledig door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Deze handleiding hoort bij het product en dient dan ook voor eventuele toekomstige raadplegingen bewaard te worden. Teuco Guzzini Spa behoudt zich het recht voor opportuun geachte wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving of vervanging. 2

3 Algemene informatie NL WAT IS HYDROMASSAGE De hydromassage is een moderne techniek die gebaseerd is op een aloud principe: het mechanische vermogen van water om een heilzame invloed op het organisme uit te oefenen. Door middel van een massage met een water- en luchtmengsel, wezenlijke elementen voor ons bestaan, kunnen talloze positieve effecten worden geactiveerd. DE WELDADIGE EFFECTEN VAN DE TEUCO HYDROMASSAGE Het Teuco hydromassagebad biedt aangename momenten van ontspanning en welzijn, unieke gelegenheden om zich weer fris, energiek en levenslustig te voelen. De functionele principes die bevorderlijk zijn voor het geestelijke en fysieke welzijn, zijn door Teuco bestudeerd en op de hydromassagebaden toegepast, met in gedachte de moderne mens en zijn vaak door stress gekenmerkte levensstijl, met de intentie de mens weer zijn volledige vitaliteit terug te geven. De Teuco hydromassage vervult ook belangrijke functies ten aanzien van de harmonische en esthetische aspecten van het lichaam: ze ontspant de huid en geeft deze meer weerstand tegen aanvallen van buitenaf, en verstevigt de spieren. Bovendien stimuleert ze de bloedsomloop, de stofwisseling en de lymfecirculatie; ze is ook geschikt voor de behandeling van reumatische en traumatische aandoeningen. De werking van de hydromassage wordt nog effectiever als de speciale fytocosmetische producten van Teuco worden gebruikt: natuurlijke hydro-essences op basis van aromatische en verzorgende kruiden, verpakt in flacons van 250 ml, die goed zijn voor 5 in water op te lossen doses en die verkrijgbaar zijn bij de leveranciers van Teuco producten. De producten kunnen ook rechtstreeks op de te behandelen lichaamsdelen worden aangebracht, bij voorkeur met een paardenharen handschoen. De kruiden hebben verschillende functies: ze ontspannen de huid, stimuleren de celvernieuwing en brengen vocht in om de weefsels te verstevigen en hebben op het hele lichaam een afslankend effect. DE TEUCO KWALITEIT Teuco schenkt de maximale aandacht aan de materialen die voor zijn producten worden gebruikt door de constante verbetering van de technologie van zowel de plastic materialen als verschillende constructiekenmerken. De hydromassagebaden Teuco hebben het merk dat vaststelt dat de ontwikkelt en gebouwd zijnin overeenkomst met de belangrijkste eisen in de Europese Richtlijn. 3

4 NL ENKELE NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE HYDROMASSAGE Een hydromassagebad heeft een ontspannend en regenererend effect, dus het beste moment voor een hydromassage is zonder twijfel na sportieve inspanningen of aan het einde van een werkdag en geruime tijd na de maaltijd, wanneer de spijsvertering is voltooid. De ideale watertemperatuur voor een doeltreffende massage is 37 C. Een hydromassage mag, vooral de eerste keren dat u het bad gebruikt, niet langer dan enige minuten duren. Daarna kunt u de duur van de hydromassage iedere keer iets verlengen tot een maximale duur van 15/20 minuten, maar houd altijd rekening met uw algemene fysieke gesteldheid. VEILIGHEID EN HYGIËNE IN DE TEUCO HYDROMASSAGE Alle hydromassagebaden zijn gebaseerd op principes die garant staan voor hoogstaande kwaliteit, optimaal functioneren, veiligheid en hygiëne. Drainagesysteem Deze technische constructie is toegepast om eventueel stilstaand water of watersedimenten uit de installatie te kunnen verwijderen en zo kalkvorming te verhinderen, zodat het bad na gebruik in een perfect hygiënische staat achterblijft. Programma van semi-automatische desinfectie Op het bedieningspaneel kan een desinfectieprogramma van de hydromassage-installatie worden geactiveerd dat een ontsmettingsmiddel in circulatie brengt dat de pomp, de jets en het oppervlak van het bad steriliseert. Stopinrichting Als het aanzuigmondstuk of de jets van het hydromassagebad door voorwerpen of lichaamsdelen worden afgesloten, schakelt het beveiligingssysteem onmiddellijk de installatie uit. Niveaumeter Dit systeem blokkeert de start van de hydromassage indien het water in het bad zich onder het vereiste minimumniveau bevindt. 4

5 NL WAARSCHUWINGEN Volg voor een correcte installatie van het product nauwkeurig de aanwijzingen in de bijgevoegde installatiehandleiding. Een onjuiste installatie kan letsel, of schade veroorzaken aan personen of dieren en voorwerpen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeerd uitgevoerde installatie. Volg voor een juist gebruik van dit product de aanwijzingen in deze handleiding. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Het is niet geschikt om gebruikt te worden door personen met een beperkte fysieke sensoriële of mentale capaciteit of met te weinig ervaring of kennis tenzij ze worden bewaakt of dat ze de nodige intructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd bewaakt worden om te controleren dat ze niet met het apparaat gaan spelen. In bijzondere gevallen (ouderen, personen met een verhoogde bloeddruk, hartpatiënten, zwangere vrouwen) moeten voor het gebruik van het bad medische consultatie vragen. Tijdens het gebruik van de hydromassage wordt aangeraden de speciale door Teuco geproduceerde hydroessences te gebruiken die bij de verkooppunten en de erkende servicecentra van Teuco verkrijgbaar zijn. Het is belangrijk dat u in het hydromassagebad nooit badschuim of andere schuimende bestanddelen gebruikt; deze producten zijn wel tijdens het nemen van een gewoon bad toegestaan. Zorg ervoor dat het aanzuigmondstuk, dat bedoeld is voor het terugzuigen van het water, tijdens de hydromassage niet wordt geblokkeerd door voorwerpen of lichaamsdelen. Voorkom met name dat haren in de buurt van het mondstuk komen. Zorg ervoor dat de luchtopeningen (ruimte tussen de vloer en het paneel van het bad, of de openingen van het inspectiepaneel bij een inbouwbad) niet afgedekt worden. Koppel het bad, wanneer de hydromassage niet in gebruik is, van het elektriciteitsnet af door middel van de aardlekschakelaar die vóór het apparaat is geplaatst. Als vervanging van de voedingskabel nodig is, adviseren wij u zich tot het technische servicecentrum te wenden. Wanneer het product defect is of niet naar behoren werkt en nog onder de garantie valt, dient u zich uitsluitend te wenden tot erkend technisch personeel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ondeskundige wijzigingen aan, of reparaties van, de producten. 5

6 NL Instructies voor het gebruik VOORBEREIDING INSTALLATIE ONDER SPANNING ZETTEN Zet de tijdens de installatie gemonteerde hoofdschakelaar op ON. HET BAD VULLEN Vul het bad totdat het waterniveau boven de jets staat. 6

7 NL Tijdens een hydromassage kunnen de fytocosmetische producten van Teuco worden gebruikt. Gebruik geen zeep, badolie of schuimende producten. DE HYDROMASSAGE STARTEN Start de HYDROMASSAGE-functie met de toets 0/I. De hydromassage duurt 30 minuten. Om de HYDROMASSAGE-functie voortijdig te beëindigen opnieuw op de toets 0/I drukken; de installatie stopt. Start de hydromassage nooit als er geen water in het bad zit of het niveau niet boven de jets uitkomt - De installatie kan hierdoor kapotgaan. LUCHTMENGSEL Met het luchtmengmechanisme kunt u tijdens de hydromassage de gewenste lucht/waterverhouding regelen. Om de luchtstroom te verhogen of te verlagen aan de knop draaien. HYDROMASSAGEJETS De mondstukken van de jets kunnen in de gewenste richting worden gedraaid. Van iedere afzonderlijke jet kan het waterdebiet geregeld worden door aan het mondstuk te draaien. Let erop dat de mondstukken van de hydromassage niet naar het aanzuigmondstuk worden gericht; dit veroorzaakt een onderdruk in de installatie. AANZUIGING VERSTOPT Als de aanzuiging verstopt is, zal de blauwe lichtring van de toets I/O knipperen. Verwijder het obstakel bij de aanzuiging of reinig het aanzuigmondstuk. 7

8 NL Onderhoud DESINFECTIE De desinfectie kan via de toets met de gele ring op het bedieningspaneel worden beheerd. Gebruik voor het desinfecteren de desinfectieoplossing van Teuco. Na ieder gebruik van de hydromassage moet de installatie gedesinfecteerd worden en vooral indien u voorziet dat de installatie lange tijd niet gebruikt zal worden. UITVOEREN VAN EEN DESINFECTIECYCLUS - Stap uit het bad - Controleer of het waterniveau boven de jets staat - Giet de disinfectievloeistof in het bad (20 ml in 100 liter water - Druk op de toets 0/I en laat de hydromassage ongeveer een minuut lang werken - Druk op de toets 0/I en wacht 10 minuten terwijl de installatie gedesinfecteerd wordt - Laat na afloop het water uit het bad lopen. BEËINDIGING ZONDER DESINFECTIECYCLUS Als men geen desinfectiecyclus wenst uit te voeren, overgaan tot het legen van het bad. Om nog een hydromassage uit te voeren op de bovenbeschreven wijze te werk gaan. 8

9 NL REINIGEN VAN ALLE OPPERVLAKKEN Zie de bijgevoegde handleiding INSTRUCTIES VOOR DE REINIGING. REINIGEN VAN DE HYDROMASSAGEMONDSTUKKEN Demonteer het mondstuk met de speciale sleutel (1) en haal alle componenten eruit. De kogel (6) kan nog verder gedemonteerd worden door het spuitmondje los te draaien en op het door de pijl aangegeven punt van het vergrendelingslipje te drukken. Voor het schoonmaken een ontkalkingsmiddel gebruiken en met water naspoelen. Let er bij het monteren van het mondstuk op dat de afdichting (2) op de goede manier in de zitting van het mondstuk (3), en de afdichting (4) goed in de zitting van de ring (5) wordt geplaatst. De jet werkt pas goed als de ring niet te strak wordt aangedraaid. Wend u ingeval van een storing of een slechte werking (bijv.: afwijkingen, pomp, besturingseenheid, voedingseenheid...) tot het dichtstbijzijnde Teuco servicecentrum. Teuco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties van de apparatuur. 9

10 P Caro cliente, agradecemos-lhe por ter escolhido uma hidromassagem Easy Teuco. A hidromassagem, através da acção combinada da água e do ar, está em condições de oferecer momentos agradáveis de relax e bem-estar para o corpo e a mente. ÍNDICE INFORMAÇÕES GERAIS O QUE É A HIDROMASSAGEM - OS BENEFÍCIOS DA HIDROMASSAGEM ADVERTÊNCIAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO OPERAÇÕES PRELIMINARES - FUNÇÃO HIDROMASSAGEM - REGULAR O FLUXO DE AR MANUTENÇÕES DESINFECÇÃO - LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES (Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA) - LIMPEZA DOS BOCAIS DA HIDROMASSAGEM O MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO Este manual constitui um guia para uma correcta utilização da hidromassagem Teuco. Por conseguinte, é necessária uma leitura integral antes de utilizar o produto. Este manual faz parte do produto, devendo ser conservado para eventuais consultas futuras. A Teuco Guzzini Spa reserva-se o direito de levar a cabo todas as modificações consideradas necessárias sem obrigação de aviso prévio ou de substituição. 10 EASY RID

11 Informações Gerais P O QUE É A HIDROMASSAGEM É uma técnica moderna baseada num princípio antigo: a capacidade mecânica da água de induzir benefícios no organismo. Através de uma massagem de ar e água misturadas, elementos essenciais para a nossa existência, é possível activar inúmeros efeitos positivos. OS BENEFÍCIOS DA HIDROMASSAGEM TEUCO A hidromassagem Teuco oferece agradáveis momentos de relaxe, ocasiões insubstituíveis para recuperar vitalidade, bem-estar e alegria de viver. Os princípios funcionais em nome do bem-estar psico-físico foram estudados e aplicados nas banheiras de hidromassagem Teuco, pensando no homem de hoje e nos seus estilos de vida, muitas vezes caracterizados por stress, para lhe restituir a sua plena vitalidade. Em termos de harmonia e beleza corporal, a hidromassagem Teuco desempenha funções importantes: distende a epiderme e reforça as suas defesas contra agentes externos, fortalece os músculos. Além disso, é um óptimo estimulante para a circulação sanguínea, o metabolismo e a circulação linfática; indicado na cura de doenças reumáticas e traumáticas. A acção da hidromassagem pode ser tornada ainda mais eficaz, utilizando as substâncias fitocosméticas especiais Teuco: hidroessências naturais à base de ervas aromáticas e curativas contidas em frascos de 250 ml, equivalentes a 5 doses, que se dissolvem na água; disponíveis junto dos Revendedores Teuco. Podem também aplicar-se directamente e distribuir nas partes do corpo que se pretende tratar, de preferência com uma luva de crina. Têm uma função relaxante para a pele, estimulante para a renovação das células e hidratante para fortalecer os tecidos e, deste modo, embelezar todo o corpo. A QUALIDADE TEUCO A Teuco estuda atentamente os materiais utilizados nos seus produtos, efectuando um constante melhoramento tecnológico quer dos materiais plásticos quer dos vários detalhes de construção. As banheiras de hidromassagem Teuco possuem a marcação que atesta que foram concebidas e fabricadas no respeito dos requisitos essenciais ditados pelas Directivas Europeias EASY RID 11

12 P CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA HIDROMASSAGEM Dado o efeito relaxante e regenerante da hidromassagem, o melhor momento para utilizá-la é, sem dúvida, após ter praticado uma actividade desportiva ou no final de um dia de trabalho, longe das refeições e depois da digestão terminar. Para obter um bom efeito de massagem, a temperatura ideal da água deve ser de 37 C. A duração das sessões de hidromassagem é de poucos minutos, sobretudo quando se utiliza pelas primeiras vezes. Nas vezes seguintes, a duração pode ser gradualmente prolongada até 15/20 minutos, mas sempre prestando atenção às condições físicas gerais do utilizador. SEGURANÇA E HIGIENE NA HIDROMASSAGEM TEUCO Todas as banheiras de hidromassagem baseiam-se em características que garantem um altíssimo nível de qualidade, funcionalidade, segurança e higiene. Sistema de drenagem Esta precaução técnica foi adoptada para permitir a eliminação de eventuais inundações ou depósitos de água no sistema e, evitando a formação de calcário, permite deixar a banheira em perfeitas condições higiénicas após a utilização. Programa de desinfecção semi-automática É possível activar um programa de desinfecção do equipamento de hidromassagem, utilizando o painel electrónico com a faculdade de colocar em circulação uma substância higienizante para esterilizar a bomba, os jactos e a superfície da banheira. Paragem do equipamento Se os jactos ou a saída de aspiração da hidromassagem ficarem obstruídos com objectos ou partes do corpo, o sistema de segurança desactiva imediatamente o equipamento. Controlo do nível É o dispositivo que impede o funcionamento da hidromassagem se a água na banheira não atingir o nível mínimo exigido. 12 EASY RID

13 P ADVERTÊNCIAS Para uma correcta instalação do produto, siga atentamente todas as indicações fornecidas no manual de instalação em anexo. Uma instalação incorrecta pode causar danos pessoais, materiais ou a animais. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma instalação incorrecta. Para uma correcta utilização do produto, siga as indicações fornecidas no presente manual. Este produto deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi concebido. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos resultantes de utilizações impróprias. Este produto foi concebido para ser usado por pessoas adultas. Não deve ser usado por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou que tenham pouca experiência e conhecimento do mesmo, a não ser que estejam sob vigilância ou que tenham recebido instruções sobre o modo de uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser sempre vigiadas para que não usem o aparelho como brinquedo. Em certos casos (idosos, hipertensos, cardiopáticos e grávidas) antes de usar o aparelho é necessário consultar um médico. Durante uma hidromassagem, é aconselhável utilizar as hidroessências específicas produzidas pela Teuco e disponíveis nos pontos de venda e nos Centros de Assistência Autorizados. Na prática da hidromassagem, é importante não utilizar banho de espuma ou outras substâncias que produzam espuma; estas podem ser utilizadas quando se efectua um banho de limpeza normal. Durante a utilização da hidromassagem, não obstrua o bocal de aspiração com objectos ou peças do corpo e, especialmente, evite aproximar do mesmo os cabelos. Não obstrua as tomadas de ar (espaço entre o pavimento e o painel da banheira ou as aberturas do painel de inspecção para a banheira embutida). Quando a hidromassagem não estiver a ser utilizada, desligue a alimentação eléctrica, usando para tal o interruptor diferencial magnetotérmico localizado a montante no aparelho. No caso de avaria ou mau funcionamento do produto, para poder usufruir da garantia, caso esta não tenha expirado, contacte exclusivamente pessoal técnico autorizado. O fabricante não é responsável por eventuais danos causados por produtos alterados ou reparados inadequadamente. EASY RID 13

14 P Instruções de utilização OPERAÇÕES PRELIMINARES LIGAR O SISTEMA Coloque na posição ON o interruptor geral preparado na fase de instalação. ENCHER A BANHEIRA Encha a banheira até que o nível da água fique acima dos jactos. 14 EASY RID

15 P Durante o funcionamento da hidromassagem podem utilizar-se os fitocosméticos produzidos pela Teuco. Não use sabões, óleos de banho ou produtos que desenvolvam espuma. COMO ACTIVAR A HIDROMASSAGEM Active a função HIROMASSAGEM com a tecla 0/I. A duração da hidromassagem é de 30 minutos. Para terminar antecipadamente a função HIDROMASSAGEM, prima novamente a tecla 0/I; o equipamento bloqueia. Nunca ligue a hidromassagem se não existir água na banheira ou o nível dos jactos não for ultrapassado - Perigo de ruptura do equipamento. REGULAR O FLUXO DE AR O dispositivo misturador de ar permite regular a quantidade de ar/água desejada durante o funcionamento. Para aumentar ou diminuir o fluxo de ar girar o botão. JACTO DE HIDROMASSAGEM Os bocais dos jactos podem ser orientados segundo as suas necessidades. É possível regular a capacidade de água de cada jacto, rodando o bocal. Tenha atenção para não orientar os bocais de hidromassagem na direcção do bocal de aspiração; isto poderia provocar uma depressão no sistema com consequente diminuição das prestações. ASPIRAÇÃO OBSTRUÍDA Se a aspiração estiver obstruída, o anel azul da tecla I/O começa a piscar rapidamente. Elimine a obstrução da aspiração ou limpe o bocal de aspiração (vide Manutenções). EASY RID 15

16 P MANUTENÇÕES DESINFECÇAO A desinfecção é gerida pela tecla do painel de comando, que é retro-iluminada pelo anel amarelo. Para o seu funcionamento, utilize a solução desinfectante Teuco. Efectue a desinfecção sempre que utilizar a hidromassagem ou previr uma paragem do equipamento por um longo período. PARA EFECTUAR O CICLO DE DESINFECÇÃO - Saia da banheira - Certifique-se de que o nível da água ultrapassa os jactos - Deite o líquido desinfectante na banheira (20 ml. em litros de água) - Ponha a funcionar a hidromassagem durante cerca de um minuto, premindo a tecla 0/I - Efectue uma pausa de 10 minutos, premindo a tecla 0/I,, por forma a permitir a acção do desinfectante no equipamento - Concluídas as operações, esvazie a banheira. PARA NÃO EFECTUAR O CICLO DE DESINFECÇÃO Se por outro lado NÃO desejar efectuar a desinfecção, proceder a esvaziar a banheira. Para efectuar mais uma hidromassagem proceder da maneira descrita precedentemente. 16 EASY RID

17 P LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA. LIMPEZA DOS BOCAIS DA HIDROMASSAGEM Utilize a chave apropriada (1) para desmontar o bocal, extraindo todas as suas peças. A esfera (6) pode ser ulteriormente desmontada, desatarraxando o bocal e premindo a lingueta de bloqueio no ponto indicado pela seta. Para a limpeza, utilize um produto anti-calcário. Enxague com água. Ao montar novamente o bocal, preste atenção para que a junta (2) seja posicionada correctamente no correspondente encaixe do bocal (3) e a junta (4) no correspondente encaixe da anilha (5). Para obter um bom funcionamento do jacto, monte novamente a anilha, atarraxando-a sem forçar. Em caso de avaria ou mau funcionamento (Por ex.: Anomalia, substituição da lâmpada do foco subaquático, bomba, unidade de controlo, unidade de potência...), dirija-se ao Centro de Assistência Técnica Teuco da sua área de residência (vide lista C.A.T. Teuco). A empresa não se responsabiliza por eventuais danos provocados por aparelhos alterados inadequadamente. EASY RID 17

18 GR Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το υδρομασάζ της σειράς Easy Teuco Το υδρομασάζ, με τη συνδυασμένη δράση νερού και αέρα, μπορεί να προσφέρει ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας για το σώμα και το μυαλό. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΜΙΞΗ ΑΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (βλ. εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει έναν οδηγό για την ασφαλή χρήση του υδρομασάζ Teuco και κατά συνέπεια πρέπει να το διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και κατά συνέπεια πρέπει να φυλάσσεται για ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις. Η Teuco Guzzini Spa διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει όλες τις αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης. 18

19 Γενικές πληροφορίες GR ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Το υδρομασάζ είναι μια μοντέρνα τεχνική που βασίζεται σε μια παλιά αρχή: τις ευεργετικές συνέπειες για τον οργανισμό από τη μηχανική δράση του νερού. Με το μασάζ από μίγμα νερού και αέρα που είναι τα βασικά στοιχεία της ζωής μας, μπορούν να ενεργοποιηθούν πολυάριθμες ευεργετικές αντιδράσεις. ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO Το υδρομασάζ Teuco προσφέρει ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης, και μοναδικές ευκαιρίες για να ανακτήσετε φρεσκάδα, ευεξία και κέφι για ζωή. Οι λειτουργικές αρχές που ενισχύουν την ψυχοσωματική ευεξία έχουν μελετηθεί και εφαρμόζονται στις μπανιέρες υδρομασάζ Teuco, έχοντας κατά νου το σύγχρονο άνθρωπο και τον τρόπο ζωής του που χαρακτηρίζεται από το στρες, ώστε να ανακτά πλήρως τη ζωτικότητά του. Το υδρομασάζ Teuco επιτελεί σημαντικές λειτουργίες όσον αφορά την αισθητική και την αρμονία του σώματος: χαλαρώνει την επιδερμίδα και ενισχύει τις άμυνές της κατά των εξωτερικών παραγόντων, ενώ συσφίγγει τους μυς. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό διεγερτικό για την κυκλοφορία του αίματος, το μεταβολισμό και τη λεμφική κυκλοφορία. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μορφών ρευματισμών και τραυμάτων. Η δράση του υδρομασάζ μπορεί να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας τα ειδικά φυτοκοσμητικά προϊόντα Teuco: φυσικά υδροδιαλυτά εκχυλίσματα με βάση αρωματικά και θεραπευτικά βότανα σε φιαλίδια των 250 ml ή 5 δόσεων, που διαλύονται στο νερό. Διατίθενται από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα Teuco. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και να απλωθούν απευθείας στα σημεία του σώματος για περιποίηση, κατά προτίμηση με γάντι από φυσική τρίχα. Έχουν χαλαρωτική δράση για το δέρμα, διεγερτική για την ανανέωση των κυττάρων και ενυδατική για τη σύσφιξη των ιστών και συνεπώς για το αδυνάτισμα όλου του σώματος. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO H Teuco επικεντρώνει τη μέγιστη προσοχή στα υλικά που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, μέσω μιας σταθερής τεχνολογικής βελτίωσης τόσο στις πλαστικές ύλες, όσο και στα διάφορα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Οι μπανιέρες υδρομασάζ Teuco είναι εφοδιασμένες με το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 19

20 GR ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Λόγω της χαλαρωτικής και αναζωογονητικής δράσης του υδρομασάζ, η καλύτερη στιγμή για να το χρησιμοποιήσετε είναι μετά από αθλητική δραστηριότητα ή στο τέλος μιας ημέρας εργασίας, μακριά από τα γεύματα και οπωσδήποτε μετά τη χώνευση. Για σωστά αποτελέσματα του υδρομασάζ, η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι περίπου 37 C. Η διάρκεια του υδρομασάζ πρέπει να περιορίζεται σε λίγα λεπτά, ιδίως όταν το χρησιμοποιείτε τις πρώτες φορές. Στις επόμενες φορές η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί σταδιακά έως τα 15/20 λεπτά, αλλά λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη γενική φυσική κατάσταση. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO Όλες οι μπανιέρες υδρομασάζ διαθέτουν χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας, λειτουργικότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Σύστημα αποστράγγισης Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί για να επιτρέπει την εξάλειψη τυχόν νερού που λιμνάζει ή έχει συγκεντρωθεί στην εγκατάσταση και αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων ώστε η μπανιέρα να μένει σε τέλεια κατάσταση υγιεινής μετά τη χρήση. Πρόγραμμα ημιαυτόματης/αυτόματης απολύμανσης Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αυτόματης απολύμανσης της εγκατάστασης υδρομασάζ μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα με δυνατότητα παροχής απολυμαντικής ουσίας για την αποστείρωση της αντλίας, των τζετ και της επιφάνειας της μπανιέρας. Απενεργοποίηση εγκατάστασης Εάν βουλώσουν τα τζετ ή το στόμιο αναρρόφησης του υδρομασάζ με αντικείμενα ή μέρη του σώματος, το σύστημα ασφαλείας απενεργοποιεί αμέσως την εγκατάσταση. Μετρητής στάθμης Είναι ένα σύστημα που δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του υδρομασάζ εάν το νερό δεν φτάσει την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη στην μπανιέρα. 20

21 GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Για τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος, ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, αντικείμενα ή ζώα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση. Η χρήση του παρόντος προϊόντος προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικα άτομα. Δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, γυναίκες σε ενδιαφέρουσα) για τη χρήση της μπανιέρας, είναι αναγκαίο να ζητήσετε προληπτικά τη γνωματοδότηση του ιατρού. Κατά τη διάρκεια του υδρομασάζ συνιστάται η χρήση ειδικών υδροδιαλυτών εσάνς που παράγονται από την Teuco και διατίθενται από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα και το Σέρβις. Είναι σκόπιμο να μη χρησιμοποιείται ποτέ κατά τη διάρκεια του υδρομασάζ αφρόλουτρα ή άλλα αφρώδη προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο κοινό μπάνιο καθαριότητας. Κατά τη χρήση του υδρομασάζ μην κλείνετε το στόμιο αναρρόφησης με αντικείμενα ή σημεία του σώματος και ειδικότερα μην πλησιάζετε στο στόμιο τα μαλλιά. Μην καλύπτετε τις εισόδους αέρα (χώρος ανάμεσα στο δάπεδο και το πάνελ της μπανιέρας ή ανοίγματα στο πάνελ επιθεώρησης της εντοιχιζόμενης μπανιέρας). Όταν το υδρομασάζ δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία, μέσω του μαγνητοθερμικού διαφορικού διακόπτη που είναι τοποθετημένος πριν από τη συσκευή. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στο Σέρβις. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, αν αυτή ισχύει, α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά σ ε ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο τ ε χ ν ι κ ό π ρ ο σ ω π ι κ ό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή έχουν επιδιορθωθεί με ανορθόδοξο τρόπο. 21

22 GR Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθετήστε στη θέση "ΟΝ" το γενικό διακόπτη που τοποθετήθηκε στη φάση της εγκατάστασης. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ Γεμίστε την μπανιέρα έως ότου η στάθμη του νερού καλύψει τα τζετ 22

23 GR Κατά τη χρήση του υδρομασάζ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα φυτοκοσμητικά προϊόντα της Teuco. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνια, έλαια μπάνιου ή προϊόντα που δημιουργούν αφρό. ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ με το πλήκτρο 0/I. Η διάρκεια του υδρομασάζ είναι 30 λεπτά. Για πρόωρο τερματισμό της λειτουργίας ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, πιέστε πάλι το πλήκτρο O/I. Η εγκατάσταση απενεργοποιείται. Μην ενεργοποιείται ποτέ τη λειτουργία του υδρομασάζ εάν δεν υπάρχει νερό στην μπανιέρα ή εάν η στάθμη του δεν υπερβαίνει το ύψος των Τζετ - Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην εγκατάσταση. ΜΙΞΗ ΑΕΡΑ Το σύστημα ανάμειξης αέρα επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής ποσότητας αέρα/νερού κατά τη λειτουργία του υδρομασάζ. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ροή του αέρα, γυρίστε το διακόπτη. ΤΖΕΤ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Τα στόμια των τζετ μπορούν να προσανατολιστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή νερού κάθε τζετ, περιστρέφοντας το στόμιο. Μην κατευθύνετε τα στόμια του υδρομασάζ προς το στόμιο αναρρόφησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση πίεσης στην εγκατάσταση. ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Εάν η αναρρόφηση έχει βουλώσει, ο μπλε δακτύλιος του πλήκτρου I/O αναβοσβήνει γρήγορα. Απομακρύνετε το εμπόδιο ή καθαρίστε το στόμιο αναρρόφησης (βλ. Συντήρηση). 23

24 GR Συντήρηση ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Η απολύμανση ελέγχεται από το πλήκτρο του πίνακα χειρισμού με οπίσθιο φωτισμό από τον κίτρινο δακτύλιο. Για τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιήστε το διάλυμα απολύμανσης Teuco. Η απολύμανση πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το υδρομασάζ και οπωσδήποτε κάθε φορά που προβλέπετε ότι η εγκατάσταση δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - Βγείτε από την μπανιέρα - Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού καλύπτει τα τζετ - Ρίξτε το απολυμαντικό υγρό στην μπανιέρα (20 ml. σε 100 λίτρα νερού) - Αφήστε το υδρομασάζ να λειτουργήσει περίπου επί ένα λεπτό πιέζοντας το πλήκτρο I/O - Διακόψτε τη λειτουργία για 10 περίπου λεπτά πιέζοντας το πλήκτρο I/O για να δράσει το απολυμαντικό στην εγκατάσταση - Στο τέλος αδειάστε την μπανιέρα. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε την απολύμανση, αδειάστε την μπανιέρα. Για την εκτέλεση ενός νέου κύκλου υδρομασάζ, εφαρμόστε την ίδια διαδικασία. 24

25 GR ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί (1) βγάλτε το στόμιο αφαιρώντας όλα τα εξαρτήματά του. Η σφαίρα (6) μπορεί να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας το μπεκ και πιέζοντας το γλωσσίδι ασφάλισης στο σημείο που υποδεικνύεται από το βέλος. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε καθαριστικό αλάτων, ξεπλένοντας με νερό. Κατά την τοποθέτηση του στομίου προσέξτε ώστε η τσιμούχα (2) να τοποθετηθεί σωστά στην ειδική υποδοχή του στομίου (3) και η τσιμούχα (4) στην ειδική υποδοχή του δακτυλίου (5). Για τη σωστή λειτουργία του τζετ τοποθετήστε το δακτύλιο βιδώνοντας χωρίς να τον σφίξετε. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας (π.χ.: Ανωμαλία, αντλία, μονάδα ελέγχου, μονάδα ισχύος...) απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της Teuco (βλ. κατάλογο Σέρβις Teuco). Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένες επεμβάσεις. 25

26 Teuco Guzzini S.p.A. Via Avogadro, 12 - Zona industriale Enrico Fermi Montelupone (MC) - Italy Tel.0733/ Fax 0733/ Deutschland: Teuco Deutschland GmbH Bunsenstrasse Planegg Tel Fax Freecall: España: Teuco España s.l. Pol. Ind. Can Jardi c/strauss s/n Rubi (Barcelona) Tel. (93) Fax (93) France: Teuco France sarl Siège social: 60 Boulevard Malesherbes PARIS Siège commercial: Z.I.Les Algorithmes , Rue Michel Carrè Argenteuil Téléphone (1) Télécopie (1) United Kingdom: Teuco U.K. Suite Business Design Centre - 52 Upper Street - London N 1 0QH Tel Fax Internet:

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing... 2 10 P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização...11 19 K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως...20 28 c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning...29

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E4NKES CS-E8NKES Outdoor Unit CU-E4NKE CU-E8NKE PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35 INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer GOV 580C English 2 Portuguese Ελληικα 13 24 Deutsch 35 INDEX Introduction Delivery Information Unpacking the Product Safety Reminders Use Installation The Laundry Environmental

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 NUTID PT ES GR NL MWC6 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 8 Uso diário 8 Limpeza e manutenção 19 Informações

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

UNDERVERK PT ES GR NL

UNDERVERK PT ES GR NL UNDERVERK PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E28QKES Outdoor Unit CU-E28QKE Instruções de funcionamento 2-11 Aparelho de ar condicionado Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic.

Διαβάστε περισσότερα

SMAKRIK PTESGR NL EM

SMAKRIK PTESGR NL EM SMAKRIK PT ES GR NL EM PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38 NEDERLANDS 55 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 6 Primeira utilização 7 Utilização diária

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

FRM1940A+ PT IT EL. Instruction for use. Instruções para utilização Istruzioni per l'uso. Οδηγίες χρήστη

FRM1940A+ PT IT EL. Instruction for use. Instruções para utilização Istruzioni per l'uso. Οδηγίες χρήστη FRM1940A+ GB PT IT EL Instruction for use Instruções para utilização Istruzioni per l'uso Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

SEM 35. G? W Abdominal Toning Belt K W P. H v

SEM 35. G? W Abdominal Toning Belt K W P. H v SEM 35 G? W Abdominal Toning Belt K W P H v Instruction for Use Zώνη εκγύμνασης κοιλιακών Οδηγίες χρήσης Cinto estimulador dos músculos abdominais Instruções de utilização Hasizom-erősítő öv Használati

Διαβάστε περισσότερα

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

COMMO INTERIORS LTD ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΟΜΜΨΣΗΡΙΨΝ Π. ταύρου 11 115 24 Αθήνα Σηλ.: 210 6984515-210 6984517, Fax.: 210 6984516 www.commo.gr info@commo.

COMMO INTERIORS LTD ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΟΜΜΨΣΗΡΙΨΝ Π. ταύρου 11 115 24 Αθήνα Σηλ.: 210 6984515-210 6984517, Fax.: 210 6984516 www.commo.gr info@commo. 2106984515 A Η ELECTRONIC IMASTER IONIC ACTION είναι μια συσκευή για επαγγελματική χρήση προορισμένη να γίνει μια αξιόλογη παρουσία στο κατάστημα του μοντέρνου κομμωτή. Η ELECTRONIC IMATER IONIC ACTION

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 FÖLJANDE PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 7 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα