GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

2 NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten en is een weldaad voor lichaam en geest door de gecombineerde werking van water en lucht. INHOUD ALGEMENE INFORMATIE WAT IS EEN HYDROMASSAGE - GUNSTIGE EFFECTEN EN TIPS WAARSCHUWINGEN INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VOORBEREIDING - STARTEN VAN DE HYDROMASSAGE - LUCHTMENGING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DESINFECTIE - REINIGEN VAN DE OPPERVLAKKEN (zie de bijgeleverde handleiding INSTRUCTIES VOOR DE REINIGING) - REINIGEN VAN DE HYDROMASSAGEMONDSTUKKEN HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD Deze handleiding is een leidraad voor een veilig gebruik van de Teuco hydromassage. U dient deze handleiding daarom volledig door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Deze handleiding hoort bij het product en dient dan ook voor eventuele toekomstige raadplegingen bewaard te worden. Teuco Guzzini Spa behoudt zich het recht voor opportuun geachte wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving of vervanging. 2

3 Algemene informatie NL WAT IS HYDROMASSAGE De hydromassage is een moderne techniek die gebaseerd is op een aloud principe: het mechanische vermogen van water om een heilzame invloed op het organisme uit te oefenen. Door middel van een massage met een water- en luchtmengsel, wezenlijke elementen voor ons bestaan, kunnen talloze positieve effecten worden geactiveerd. DE WELDADIGE EFFECTEN VAN DE TEUCO HYDROMASSAGE Het Teuco hydromassagebad biedt aangename momenten van ontspanning en welzijn, unieke gelegenheden om zich weer fris, energiek en levenslustig te voelen. De functionele principes die bevorderlijk zijn voor het geestelijke en fysieke welzijn, zijn door Teuco bestudeerd en op de hydromassagebaden toegepast, met in gedachte de moderne mens en zijn vaak door stress gekenmerkte levensstijl, met de intentie de mens weer zijn volledige vitaliteit terug te geven. De Teuco hydromassage vervult ook belangrijke functies ten aanzien van de harmonische en esthetische aspecten van het lichaam: ze ontspant de huid en geeft deze meer weerstand tegen aanvallen van buitenaf, en verstevigt de spieren. Bovendien stimuleert ze de bloedsomloop, de stofwisseling en de lymfecirculatie; ze is ook geschikt voor de behandeling van reumatische en traumatische aandoeningen. De werking van de hydromassage wordt nog effectiever als de speciale fytocosmetische producten van Teuco worden gebruikt: natuurlijke hydro-essences op basis van aromatische en verzorgende kruiden, verpakt in flacons van 250 ml, die goed zijn voor 5 in water op te lossen doses en die verkrijgbaar zijn bij de leveranciers van Teuco producten. De producten kunnen ook rechtstreeks op de te behandelen lichaamsdelen worden aangebracht, bij voorkeur met een paardenharen handschoen. De kruiden hebben verschillende functies: ze ontspannen de huid, stimuleren de celvernieuwing en brengen vocht in om de weefsels te verstevigen en hebben op het hele lichaam een afslankend effect. DE TEUCO KWALITEIT Teuco schenkt de maximale aandacht aan de materialen die voor zijn producten worden gebruikt door de constante verbetering van de technologie van zowel de plastic materialen als verschillende constructiekenmerken. De hydromassagebaden Teuco hebben het merk dat vaststelt dat de ontwikkelt en gebouwd zijnin overeenkomst met de belangrijkste eisen in de Europese Richtlijn. 3

4 NL ENKELE NUTTIGE ADVIEZEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE HYDROMASSAGE Een hydromassagebad heeft een ontspannend en regenererend effect, dus het beste moment voor een hydromassage is zonder twijfel na sportieve inspanningen of aan het einde van een werkdag en geruime tijd na de maaltijd, wanneer de spijsvertering is voltooid. De ideale watertemperatuur voor een doeltreffende massage is 37 C. Een hydromassage mag, vooral de eerste keren dat u het bad gebruikt, niet langer dan enige minuten duren. Daarna kunt u de duur van de hydromassage iedere keer iets verlengen tot een maximale duur van 15/20 minuten, maar houd altijd rekening met uw algemene fysieke gesteldheid. VEILIGHEID EN HYGIËNE IN DE TEUCO HYDROMASSAGE Alle hydromassagebaden zijn gebaseerd op principes die garant staan voor hoogstaande kwaliteit, optimaal functioneren, veiligheid en hygiëne. Drainagesysteem Deze technische constructie is toegepast om eventueel stilstaand water of watersedimenten uit de installatie te kunnen verwijderen en zo kalkvorming te verhinderen, zodat het bad na gebruik in een perfect hygiënische staat achterblijft. Programma van semi-automatische desinfectie Op het bedieningspaneel kan een desinfectieprogramma van de hydromassage-installatie worden geactiveerd dat een ontsmettingsmiddel in circulatie brengt dat de pomp, de jets en het oppervlak van het bad steriliseert. Stopinrichting Als het aanzuigmondstuk of de jets van het hydromassagebad door voorwerpen of lichaamsdelen worden afgesloten, schakelt het beveiligingssysteem onmiddellijk de installatie uit. Niveaumeter Dit systeem blokkeert de start van de hydromassage indien het water in het bad zich onder het vereiste minimumniveau bevindt. 4

5 NL WAARSCHUWINGEN Volg voor een correcte installatie van het product nauwkeurig de aanwijzingen in de bijgevoegde installatiehandleiding. Een onjuiste installatie kan letsel, of schade veroorzaken aan personen of dieren en voorwerpen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeerd uitgevoerde installatie. Volg voor een juist gebruik van dit product de aanwijzingen in deze handleiding. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Het is niet geschikt om gebruikt te worden door personen met een beperkte fysieke sensoriële of mentale capaciteit of met te weinig ervaring of kennis tenzij ze worden bewaakt of dat ze de nodige intructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd bewaakt worden om te controleren dat ze niet met het apparaat gaan spelen. In bijzondere gevallen (ouderen, personen met een verhoogde bloeddruk, hartpatiënten, zwangere vrouwen) moeten voor het gebruik van het bad medische consultatie vragen. Tijdens het gebruik van de hydromassage wordt aangeraden de speciale door Teuco geproduceerde hydroessences te gebruiken die bij de verkooppunten en de erkende servicecentra van Teuco verkrijgbaar zijn. Het is belangrijk dat u in het hydromassagebad nooit badschuim of andere schuimende bestanddelen gebruikt; deze producten zijn wel tijdens het nemen van een gewoon bad toegestaan. Zorg ervoor dat het aanzuigmondstuk, dat bedoeld is voor het terugzuigen van het water, tijdens de hydromassage niet wordt geblokkeerd door voorwerpen of lichaamsdelen. Voorkom met name dat haren in de buurt van het mondstuk komen. Zorg ervoor dat de luchtopeningen (ruimte tussen de vloer en het paneel van het bad, of de openingen van het inspectiepaneel bij een inbouwbad) niet afgedekt worden. Koppel het bad, wanneer de hydromassage niet in gebruik is, van het elektriciteitsnet af door middel van de aardlekschakelaar die vóór het apparaat is geplaatst. Als vervanging van de voedingskabel nodig is, adviseren wij u zich tot het technische servicecentrum te wenden. Wanneer het product defect is of niet naar behoren werkt en nog onder de garantie valt, dient u zich uitsluitend te wenden tot erkend technisch personeel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ondeskundige wijzigingen aan, of reparaties van, de producten. 5

6 NL Instructies voor het gebruik VOORBEREIDING INSTALLATIE ONDER SPANNING ZETTEN Zet de tijdens de installatie gemonteerde hoofdschakelaar op ON. HET BAD VULLEN Vul het bad totdat het waterniveau boven de jets staat. 6

7 NL Tijdens een hydromassage kunnen de fytocosmetische producten van Teuco worden gebruikt. Gebruik geen zeep, badolie of schuimende producten. DE HYDROMASSAGE STARTEN Start de HYDROMASSAGE-functie met de toets 0/I. De hydromassage duurt 30 minuten. Om de HYDROMASSAGE-functie voortijdig te beëindigen opnieuw op de toets 0/I drukken; de installatie stopt. Start de hydromassage nooit als er geen water in het bad zit of het niveau niet boven de jets uitkomt - De installatie kan hierdoor kapotgaan. LUCHTMENGSEL Met het luchtmengmechanisme kunt u tijdens de hydromassage de gewenste lucht/waterverhouding regelen. Om de luchtstroom te verhogen of te verlagen aan de knop draaien. HYDROMASSAGEJETS De mondstukken van de jets kunnen in de gewenste richting worden gedraaid. Van iedere afzonderlijke jet kan het waterdebiet geregeld worden door aan het mondstuk te draaien. Let erop dat de mondstukken van de hydromassage niet naar het aanzuigmondstuk worden gericht; dit veroorzaakt een onderdruk in de installatie. AANZUIGING VERSTOPT Als de aanzuiging verstopt is, zal de blauwe lichtring van de toets I/O knipperen. Verwijder het obstakel bij de aanzuiging of reinig het aanzuigmondstuk. 7

8 NL Onderhoud DESINFECTIE De desinfectie kan via de toets met de gele ring op het bedieningspaneel worden beheerd. Gebruik voor het desinfecteren de desinfectieoplossing van Teuco. Na ieder gebruik van de hydromassage moet de installatie gedesinfecteerd worden en vooral indien u voorziet dat de installatie lange tijd niet gebruikt zal worden. UITVOEREN VAN EEN DESINFECTIECYCLUS - Stap uit het bad - Controleer of het waterniveau boven de jets staat - Giet de disinfectievloeistof in het bad (20 ml in 100 liter water - Druk op de toets 0/I en laat de hydromassage ongeveer een minuut lang werken - Druk op de toets 0/I en wacht 10 minuten terwijl de installatie gedesinfecteerd wordt - Laat na afloop het water uit het bad lopen. BEËINDIGING ZONDER DESINFECTIECYCLUS Als men geen desinfectiecyclus wenst uit te voeren, overgaan tot het legen van het bad. Om nog een hydromassage uit te voeren op de bovenbeschreven wijze te werk gaan. 8

9 NL REINIGEN VAN ALLE OPPERVLAKKEN Zie de bijgevoegde handleiding INSTRUCTIES VOOR DE REINIGING. REINIGEN VAN DE HYDROMASSAGEMONDSTUKKEN Demonteer het mondstuk met de speciale sleutel (1) en haal alle componenten eruit. De kogel (6) kan nog verder gedemonteerd worden door het spuitmondje los te draaien en op het door de pijl aangegeven punt van het vergrendelingslipje te drukken. Voor het schoonmaken een ontkalkingsmiddel gebruiken en met water naspoelen. Let er bij het monteren van het mondstuk op dat de afdichting (2) op de goede manier in de zitting van het mondstuk (3), en de afdichting (4) goed in de zitting van de ring (5) wordt geplaatst. De jet werkt pas goed als de ring niet te strak wordt aangedraaid. Wend u ingeval van een storing of een slechte werking (bijv.: afwijkingen, pomp, besturingseenheid, voedingseenheid...) tot het dichtstbijzijnde Teuco servicecentrum. Teuco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties van de apparatuur. 9

10 P Caro cliente, agradecemos-lhe por ter escolhido uma hidromassagem Easy Teuco. A hidromassagem, através da acção combinada da água e do ar, está em condições de oferecer momentos agradáveis de relax e bem-estar para o corpo e a mente. ÍNDICE INFORMAÇÕES GERAIS O QUE É A HIDROMASSAGEM - OS BENEFÍCIOS DA HIDROMASSAGEM ADVERTÊNCIAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO OPERAÇÕES PRELIMINARES - FUNÇÃO HIDROMASSAGEM - REGULAR O FLUXO DE AR MANUTENÇÕES DESINFECÇÃO - LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES (Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA) - LIMPEZA DOS BOCAIS DA HIDROMASSAGEM O MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO Este manual constitui um guia para uma correcta utilização da hidromassagem Teuco. Por conseguinte, é necessária uma leitura integral antes de utilizar o produto. Este manual faz parte do produto, devendo ser conservado para eventuais consultas futuras. A Teuco Guzzini Spa reserva-se o direito de levar a cabo todas as modificações consideradas necessárias sem obrigação de aviso prévio ou de substituição. 10 EASY RID

11 Informações Gerais P O QUE É A HIDROMASSAGEM É uma técnica moderna baseada num princípio antigo: a capacidade mecânica da água de induzir benefícios no organismo. Através de uma massagem de ar e água misturadas, elementos essenciais para a nossa existência, é possível activar inúmeros efeitos positivos. OS BENEFÍCIOS DA HIDROMASSAGEM TEUCO A hidromassagem Teuco oferece agradáveis momentos de relaxe, ocasiões insubstituíveis para recuperar vitalidade, bem-estar e alegria de viver. Os princípios funcionais em nome do bem-estar psico-físico foram estudados e aplicados nas banheiras de hidromassagem Teuco, pensando no homem de hoje e nos seus estilos de vida, muitas vezes caracterizados por stress, para lhe restituir a sua plena vitalidade. Em termos de harmonia e beleza corporal, a hidromassagem Teuco desempenha funções importantes: distende a epiderme e reforça as suas defesas contra agentes externos, fortalece os músculos. Além disso, é um óptimo estimulante para a circulação sanguínea, o metabolismo e a circulação linfática; indicado na cura de doenças reumáticas e traumáticas. A acção da hidromassagem pode ser tornada ainda mais eficaz, utilizando as substâncias fitocosméticas especiais Teuco: hidroessências naturais à base de ervas aromáticas e curativas contidas em frascos de 250 ml, equivalentes a 5 doses, que se dissolvem na água; disponíveis junto dos Revendedores Teuco. Podem também aplicar-se directamente e distribuir nas partes do corpo que se pretende tratar, de preferência com uma luva de crina. Têm uma função relaxante para a pele, estimulante para a renovação das células e hidratante para fortalecer os tecidos e, deste modo, embelezar todo o corpo. A QUALIDADE TEUCO A Teuco estuda atentamente os materiais utilizados nos seus produtos, efectuando um constante melhoramento tecnológico quer dos materiais plásticos quer dos vários detalhes de construção. As banheiras de hidromassagem Teuco possuem a marcação que atesta que foram concebidas e fabricadas no respeito dos requisitos essenciais ditados pelas Directivas Europeias EASY RID 11

12 P CONSELHOS ÚTEIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA DA HIDROMASSAGEM Dado o efeito relaxante e regenerante da hidromassagem, o melhor momento para utilizá-la é, sem dúvida, após ter praticado uma actividade desportiva ou no final de um dia de trabalho, longe das refeições e depois da digestão terminar. Para obter um bom efeito de massagem, a temperatura ideal da água deve ser de 37 C. A duração das sessões de hidromassagem é de poucos minutos, sobretudo quando se utiliza pelas primeiras vezes. Nas vezes seguintes, a duração pode ser gradualmente prolongada até 15/20 minutos, mas sempre prestando atenção às condições físicas gerais do utilizador. SEGURANÇA E HIGIENE NA HIDROMASSAGEM TEUCO Todas as banheiras de hidromassagem baseiam-se em características que garantem um altíssimo nível de qualidade, funcionalidade, segurança e higiene. Sistema de drenagem Esta precaução técnica foi adoptada para permitir a eliminação de eventuais inundações ou depósitos de água no sistema e, evitando a formação de calcário, permite deixar a banheira em perfeitas condições higiénicas após a utilização. Programa de desinfecção semi-automática É possível activar um programa de desinfecção do equipamento de hidromassagem, utilizando o painel electrónico com a faculdade de colocar em circulação uma substância higienizante para esterilizar a bomba, os jactos e a superfície da banheira. Paragem do equipamento Se os jactos ou a saída de aspiração da hidromassagem ficarem obstruídos com objectos ou partes do corpo, o sistema de segurança desactiva imediatamente o equipamento. Controlo do nível É o dispositivo que impede o funcionamento da hidromassagem se a água na banheira não atingir o nível mínimo exigido. 12 EASY RID

13 P ADVERTÊNCIAS Para uma correcta instalação do produto, siga atentamente todas as indicações fornecidas no manual de instalação em anexo. Uma instalação incorrecta pode causar danos pessoais, materiais ou a animais. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma instalação incorrecta. Para uma correcta utilização do produto, siga as indicações fornecidas no presente manual. Este produto deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi concebido. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos resultantes de utilizações impróprias. Este produto foi concebido para ser usado por pessoas adultas. Não deve ser usado por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou que tenham pouca experiência e conhecimento do mesmo, a não ser que estejam sob vigilância ou que tenham recebido instruções sobre o modo de uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser sempre vigiadas para que não usem o aparelho como brinquedo. Em certos casos (idosos, hipertensos, cardiopáticos e grávidas) antes de usar o aparelho é necessário consultar um médico. Durante uma hidromassagem, é aconselhável utilizar as hidroessências específicas produzidas pela Teuco e disponíveis nos pontos de venda e nos Centros de Assistência Autorizados. Na prática da hidromassagem, é importante não utilizar banho de espuma ou outras substâncias que produzam espuma; estas podem ser utilizadas quando se efectua um banho de limpeza normal. Durante a utilização da hidromassagem, não obstrua o bocal de aspiração com objectos ou peças do corpo e, especialmente, evite aproximar do mesmo os cabelos. Não obstrua as tomadas de ar (espaço entre o pavimento e o painel da banheira ou as aberturas do painel de inspecção para a banheira embutida). Quando a hidromassagem não estiver a ser utilizada, desligue a alimentação eléctrica, usando para tal o interruptor diferencial magnetotérmico localizado a montante no aparelho. No caso de avaria ou mau funcionamento do produto, para poder usufruir da garantia, caso esta não tenha expirado, contacte exclusivamente pessoal técnico autorizado. O fabricante não é responsável por eventuais danos causados por produtos alterados ou reparados inadequadamente. EASY RID 13

14 P Instruções de utilização OPERAÇÕES PRELIMINARES LIGAR O SISTEMA Coloque na posição ON o interruptor geral preparado na fase de instalação. ENCHER A BANHEIRA Encha a banheira até que o nível da água fique acima dos jactos. 14 EASY RID

15 P Durante o funcionamento da hidromassagem podem utilizar-se os fitocosméticos produzidos pela Teuco. Não use sabões, óleos de banho ou produtos que desenvolvam espuma. COMO ACTIVAR A HIDROMASSAGEM Active a função HIROMASSAGEM com a tecla 0/I. A duração da hidromassagem é de 30 minutos. Para terminar antecipadamente a função HIDROMASSAGEM, prima novamente a tecla 0/I; o equipamento bloqueia. Nunca ligue a hidromassagem se não existir água na banheira ou o nível dos jactos não for ultrapassado - Perigo de ruptura do equipamento. REGULAR O FLUXO DE AR O dispositivo misturador de ar permite regular a quantidade de ar/água desejada durante o funcionamento. Para aumentar ou diminuir o fluxo de ar girar o botão. JACTO DE HIDROMASSAGEM Os bocais dos jactos podem ser orientados segundo as suas necessidades. É possível regular a capacidade de água de cada jacto, rodando o bocal. Tenha atenção para não orientar os bocais de hidromassagem na direcção do bocal de aspiração; isto poderia provocar uma depressão no sistema com consequente diminuição das prestações. ASPIRAÇÃO OBSTRUÍDA Se a aspiração estiver obstruída, o anel azul da tecla I/O começa a piscar rapidamente. Elimine a obstrução da aspiração ou limpe o bocal de aspiração (vide Manutenções). EASY RID 15

16 P MANUTENÇÕES DESINFECÇAO A desinfecção é gerida pela tecla do painel de comando, que é retro-iluminada pelo anel amarelo. Para o seu funcionamento, utilize a solução desinfectante Teuco. Efectue a desinfecção sempre que utilizar a hidromassagem ou previr uma paragem do equipamento por um longo período. PARA EFECTUAR O CICLO DE DESINFECÇÃO - Saia da banheira - Certifique-se de que o nível da água ultrapassa os jactos - Deite o líquido desinfectante na banheira (20 ml. em litros de água) - Ponha a funcionar a hidromassagem durante cerca de um minuto, premindo a tecla 0/I - Efectue uma pausa de 10 minutos, premindo a tecla 0/I,, por forma a permitir a acção do desinfectante no equipamento - Concluídas as operações, esvazie a banheira. PARA NÃO EFECTUAR O CICLO DE DESINFECÇÃO Se por outro lado NÃO desejar efectuar a desinfecção, proceder a esvaziar a banheira. Para efectuar mais uma hidromassagem proceder da maneira descrita precedentemente. 16 EASY RID

17 P LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA. LIMPEZA DOS BOCAIS DA HIDROMASSAGEM Utilize a chave apropriada (1) para desmontar o bocal, extraindo todas as suas peças. A esfera (6) pode ser ulteriormente desmontada, desatarraxando o bocal e premindo a lingueta de bloqueio no ponto indicado pela seta. Para a limpeza, utilize um produto anti-calcário. Enxague com água. Ao montar novamente o bocal, preste atenção para que a junta (2) seja posicionada correctamente no correspondente encaixe do bocal (3) e a junta (4) no correspondente encaixe da anilha (5). Para obter um bom funcionamento do jacto, monte novamente a anilha, atarraxando-a sem forçar. Em caso de avaria ou mau funcionamento (Por ex.: Anomalia, substituição da lâmpada do foco subaquático, bomba, unidade de controlo, unidade de potência...), dirija-se ao Centro de Assistência Técnica Teuco da sua área de residência (vide lista C.A.T. Teuco). A empresa não se responsabiliza por eventuais danos provocados por aparelhos alterados inadequadamente. EASY RID 17

18 GR Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το υδρομασάζ της σειράς Easy Teuco Το υδρομασάζ, με τη συνδυασμένη δράση νερού και αέρα, μπορεί να προσφέρει ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας για το σώμα και το μυαλό. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΜΙΞΗ ΑΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (βλ. εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει έναν οδηγό για την ασφαλή χρήση του υδρομασάζ Teuco και κατά συνέπεια πρέπει να το διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και κατά συνέπεια πρέπει να φυλάσσεται για ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις. Η Teuco Guzzini Spa διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει όλες τις αλλαγές που θεωρεί σκόπιμες, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης. 18

19 Γενικές πληροφορίες GR ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Το υδρομασάζ είναι μια μοντέρνα τεχνική που βασίζεται σε μια παλιά αρχή: τις ευεργετικές συνέπειες για τον οργανισμό από τη μηχανική δράση του νερού. Με το μασάζ από μίγμα νερού και αέρα που είναι τα βασικά στοιχεία της ζωής μας, μπορούν να ενεργοποιηθούν πολυάριθμες ευεργετικές αντιδράσεις. ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO Το υδρομασάζ Teuco προσφέρει ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης, και μοναδικές ευκαιρίες για να ανακτήσετε φρεσκάδα, ευεξία και κέφι για ζωή. Οι λειτουργικές αρχές που ενισχύουν την ψυχοσωματική ευεξία έχουν μελετηθεί και εφαρμόζονται στις μπανιέρες υδρομασάζ Teuco, έχοντας κατά νου το σύγχρονο άνθρωπο και τον τρόπο ζωής του που χαρακτηρίζεται από το στρες, ώστε να ανακτά πλήρως τη ζωτικότητά του. Το υδρομασάζ Teuco επιτελεί σημαντικές λειτουργίες όσον αφορά την αισθητική και την αρμονία του σώματος: χαλαρώνει την επιδερμίδα και ενισχύει τις άμυνές της κατά των εξωτερικών παραγόντων, ενώ συσφίγγει τους μυς. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό διεγερτικό για την κυκλοφορία του αίματος, το μεταβολισμό και τη λεμφική κυκλοφορία. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μορφών ρευματισμών και τραυμάτων. Η δράση του υδρομασάζ μπορεί να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας τα ειδικά φυτοκοσμητικά προϊόντα Teuco: φυσικά υδροδιαλυτά εκχυλίσματα με βάση αρωματικά και θεραπευτικά βότανα σε φιαλίδια των 250 ml ή 5 δόσεων, που διαλύονται στο νερό. Διατίθενται από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα Teuco. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και να απλωθούν απευθείας στα σημεία του σώματος για περιποίηση, κατά προτίμηση με γάντι από φυσική τρίχα. Έχουν χαλαρωτική δράση για το δέρμα, διεγερτική για την ανανέωση των κυττάρων και ενυδατική για τη σύσφιξη των ιστών και συνεπώς για το αδυνάτισμα όλου του σώματος. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO H Teuco επικεντρώνει τη μέγιστη προσοχή στα υλικά που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, μέσω μιας σταθερής τεχνολογικής βελτίωσης τόσο στις πλαστικές ύλες, όσο και στα διάφορα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Οι μπανιέρες υδρομασάζ Teuco είναι εφοδιασμένες με το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 19

20 GR ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Λόγω της χαλαρωτικής και αναζωογονητικής δράσης του υδρομασάζ, η καλύτερη στιγμή για να το χρησιμοποιήσετε είναι μετά από αθλητική δραστηριότητα ή στο τέλος μιας ημέρας εργασίας, μακριά από τα γεύματα και οπωσδήποτε μετά τη χώνευση. Για σωστά αποτελέσματα του υδρομασάζ, η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι περίπου 37 C. Η διάρκεια του υδρομασάζ πρέπει να περιορίζεται σε λίγα λεπτά, ιδίως όταν το χρησιμοποιείτε τις πρώτες φορές. Στις επόμενες φορές η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί σταδιακά έως τα 15/20 λεπτά, αλλά λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη γενική φυσική κατάσταση. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ TEUCO Όλες οι μπανιέρες υδρομασάζ διαθέτουν χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας, λειτουργικότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Σύστημα αποστράγγισης Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί για να επιτρέπει την εξάλειψη τυχόν νερού που λιμνάζει ή έχει συγκεντρωθεί στην εγκατάσταση και αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων ώστε η μπανιέρα να μένει σε τέλεια κατάσταση υγιεινής μετά τη χρήση. Πρόγραμμα ημιαυτόματης/αυτόματης απολύμανσης Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αυτόματης απολύμανσης της εγκατάστασης υδρομασάζ μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα με δυνατότητα παροχής απολυμαντικής ουσίας για την αποστείρωση της αντλίας, των τζετ και της επιφάνειας της μπανιέρας. Απενεργοποίηση εγκατάστασης Εάν βουλώσουν τα τζετ ή το στόμιο αναρρόφησης του υδρομασάζ με αντικείμενα ή μέρη του σώματος, το σύστημα ασφαλείας απενεργοποιεί αμέσως την εγκατάσταση. Μετρητής στάθμης Είναι ένα σύστημα που δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του υδρομασάζ εάν το νερό δεν φτάσει την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη στην μπανιέρα. 20

21 GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Για τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος, ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, αντικείμενα ή ζώα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση. Η χρήση του παρόντος προϊόντος προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικα άτομα. Δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, γυναίκες σε ενδιαφέρουσα) για τη χρήση της μπανιέρας, είναι αναγκαίο να ζητήσετε προληπτικά τη γνωματοδότηση του ιατρού. Κατά τη διάρκεια του υδρομασάζ συνιστάται η χρήση ειδικών υδροδιαλυτών εσάνς που παράγονται από την Teuco και διατίθενται από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα και το Σέρβις. Είναι σκόπιμο να μη χρησιμοποιείται ποτέ κατά τη διάρκεια του υδρομασάζ αφρόλουτρα ή άλλα αφρώδη προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο κοινό μπάνιο καθαριότητας. Κατά τη χρήση του υδρομασάζ μην κλείνετε το στόμιο αναρρόφησης με αντικείμενα ή σημεία του σώματος και ειδικότερα μην πλησιάζετε στο στόμιο τα μαλλιά. Μην καλύπτετε τις εισόδους αέρα (χώρος ανάμεσα στο δάπεδο και το πάνελ της μπανιέρας ή ανοίγματα στο πάνελ επιθεώρησης της εντοιχιζόμενης μπανιέρας). Όταν το υδρομασάζ δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία, μέσω του μαγνητοθερμικού διαφορικού διακόπτη που είναι τοποθετημένος πριν από τη συσκευή. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στο Σέρβις. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, αν αυτή ισχύει, α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά σ ε ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο τ ε χ ν ι κ ό π ρ ο σ ω π ι κ ό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκλήθηκαν από προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή έχουν επιδιορθωθεί με ανορθόδοξο τρόπο. 21

22 GR Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθετήστε στη θέση "ΟΝ" το γενικό διακόπτη που τοποθετήθηκε στη φάση της εγκατάστασης. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ Γεμίστε την μπανιέρα έως ότου η στάθμη του νερού καλύψει τα τζετ 22

23 GR Κατά τη χρήση του υδρομασάζ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα φυτοκοσμητικά προϊόντα της Teuco. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνια, έλαια μπάνιου ή προϊόντα που δημιουργούν αφρό. ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ με το πλήκτρο 0/I. Η διάρκεια του υδρομασάζ είναι 30 λεπτά. Για πρόωρο τερματισμό της λειτουργίας ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, πιέστε πάλι το πλήκτρο O/I. Η εγκατάσταση απενεργοποιείται. Μην ενεργοποιείται ποτέ τη λειτουργία του υδρομασάζ εάν δεν υπάρχει νερό στην μπανιέρα ή εάν η στάθμη του δεν υπερβαίνει το ύψος των Τζετ - Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην εγκατάσταση. ΜΙΞΗ ΑΕΡΑ Το σύστημα ανάμειξης αέρα επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής ποσότητας αέρα/νερού κατά τη λειτουργία του υδρομασάζ. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ροή του αέρα, γυρίστε το διακόπτη. ΤΖΕΤ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Τα στόμια των τζετ μπορούν να προσανατολιστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή νερού κάθε τζετ, περιστρέφοντας το στόμιο. Μην κατευθύνετε τα στόμια του υδρομασάζ προς το στόμιο αναρρόφησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση πίεσης στην εγκατάσταση. ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Εάν η αναρρόφηση έχει βουλώσει, ο μπλε δακτύλιος του πλήκτρου I/O αναβοσβήνει γρήγορα. Απομακρύνετε το εμπόδιο ή καθαρίστε το στόμιο αναρρόφησης (βλ. Συντήρηση). 23

24 GR Συντήρηση ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Η απολύμανση ελέγχεται από το πλήκτρο του πίνακα χειρισμού με οπίσθιο φωτισμό από τον κίτρινο δακτύλιο. Για τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιήστε το διάλυμα απολύμανσης Teuco. Η απολύμανση πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το υδρομασάζ και οπωσδήποτε κάθε φορά που προβλέπετε ότι η εγκατάσταση δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - Βγείτε από την μπανιέρα - Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού καλύπτει τα τζετ - Ρίξτε το απολυμαντικό υγρό στην μπανιέρα (20 ml. σε 100 λίτρα νερού) - Αφήστε το υδρομασάζ να λειτουργήσει περίπου επί ένα λεπτό πιέζοντας το πλήκτρο I/O - Διακόψτε τη λειτουργία για 10 περίπου λεπτά πιέζοντας το πλήκτρο I/O για να δράσει το απολυμαντικό στην εγκατάσταση - Στο τέλος αδειάστε την μπανιέρα. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε την απολύμανση, αδειάστε την μπανιέρα. Για την εκτέλεση ενός νέου κύκλου υδρομασάζ, εφαρμόστε την ίδια διαδικασία. 24

25 GR ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί (1) βγάλτε το στόμιο αφαιρώντας όλα τα εξαρτήματά του. Η σφαίρα (6) μπορεί να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας το μπεκ και πιέζοντας το γλωσσίδι ασφάλισης στο σημείο που υποδεικνύεται από το βέλος. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε καθαριστικό αλάτων, ξεπλένοντας με νερό. Κατά την τοποθέτηση του στομίου προσέξτε ώστε η τσιμούχα (2) να τοποθετηθεί σωστά στην ειδική υποδοχή του στομίου (3) και η τσιμούχα (4) στην ειδική υποδοχή του δακτυλίου (5). Για τη σωστή λειτουργία του τζετ τοποθετήστε το δακτύλιο βιδώνοντας χωρίς να τον σφίξετε. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας (π.χ.: Ανωμαλία, αντλία, μονάδα ελέγχου, μονάδα ισχύος...) απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της Teuco (βλ. κατάλογο Σέρβις Teuco). Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένες επεμβάσεις. 25

26 Teuco Guzzini S.p.A. Via Avogadro, 12 - Zona industriale Enrico Fermi Montelupone (MC) - Italy Tel.0733/ Fax 0733/ Deutschland: Teuco Deutschland GmbH Bunsenstrasse Planegg Tel Fax Freecall: España: Teuco España s.l. Pol. Ind. Can Jardi c/strauss s/n Rubi (Barcelona) Tel. (93) Fax (93) France: Teuco France sarl Siège social: 60 Boulevard Malesherbes PARIS Siège commercial: Z.I.Les Algorithmes , Rue Michel Carrè Argenteuil Téléphone (1) Télécopie (1) United Kingdom: Teuco U.K. Suite Business Design Centre - 52 Upper Street - London N 1 0QH Tel Fax Internet:

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

S E A S I D E 641 HA

S E A S I D E 641 HA SEASIDE NL Geachte klant, dank u wel voor uw keuze van een minipool van Teuco. Een uitgebreid en veelzijdig gamma van jets, een ongeëvenaarde serie functies die u vrij laten om van verschillende vormen

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja STARANNIE ZACHOWAĆ

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner F56765 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7LKEW CS-XE9LKEW CS-XELKEW CS-XE5LKEW CS-XE8LKEW CS-XELKEW INVERTER DELUXE E CS-E7LKEW CS-E9LKEW CS-ELKEW CS-E5LKEW CS-E8LKEW

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBB28465SA EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PT Manual de instruções 14 Combinado ES Manual de instrucciones 25 Frigorífico-congelador ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZFU23403WA NL Gebruiksaanwijzing 2 Vriezer EL Οδηγίες Χρήσης 9 Καταψύκτης PT Manual de instruções 17 Congelador RO Manual de utilizare 24 Congelator SL Navodila za uporabo

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 19 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Funcionamento 7 Primeira utilização 7 Utilização diária 8 Sugestões e conselhos

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing... 2 10 P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização...11 19 K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως...20 28 c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning...29

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Manual de instruções Инструкция по эксплуатации Manual de instrucciones Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильникморозильник Frigorífico-congelador 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

VHO200 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014

VHO200 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2 Veiligheid van de bediener... 2 Algemene informatie

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

PT BEJUBLAD ES GR RAFFINERAD NL

PT BEJUBLAD ES GR RAFFINERAD NL BEJUBLAD RAFFINERAD PT ES GR NL Consulte a última página deste manual para obter a lista completa dos centros de assistência técnica autorizados e os respectivos números de telefone nacionais. PORTUGUÊS

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα