BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74"

Transcript

1 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja użytkowania Kullanim kilavuzu Priručnik za uporabu 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

2 NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding maakt integraal deel uit van het product en dient dan ook bewaard te worden om eventueel later te raadplegen. Deze handleiding is ook beschikbaar in de downloadsectie van de website Aangezien deze handleiding een gebruikersgids vormt voor een veilig gebruik van het product, is het noodzakelijk deze geheel door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Voor een correct gebruik van het product dienen de aanwijzingen uit deze handleiding gevolgd te worden. Dit product is alleen bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik. Het apparaat is geschikt voor gebruik binnenshuis, zowel huishoudelijk als in publieke ruimtes als hotels, wellness-centra etc.. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de acht en door personen met een geestelijke of lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is of dat zij instructies over het veilig gebruiken van het apparaat hebben gekregen en dat zij zich bewust zijn van de risico s hiervan. Het is niet toegestaan kinderen met het apparaat te laten spelen of schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren zonder toezicht. Bij het eerste gebruik dient de hydromassage slechts enkele minuten gebruikt te worden. Bij hierop volgende sessies kan dit langzaam opgebouwd worden. In bijzondere gevallen (ouderen, personen met hoge bloeddruk, hartproblemen of pacemakers, zwangere vrouwen) is het noodzakelijk doktersadvies in te winnen voor het gebruik van het bad. Bij het gebruiken van de hydromassage mag geen badschuim of ander schuimproduct gebruikt worden, dit mag slechts als er alleen gebaad wordt. Bij een hydrosonische massage mag geen cosmetica aan het water worden toegevoegd (als badzout, -olie of -schuim e.d.), deze mogen alleen gebruikt worden in geval van traditionele hydromassage. Sluit tijdens de hydromasage de opening van de watercirculatie niet af met voorwerpen of lichaamsdelen en houd vooral afstand met uw haar. Sluit bij inbouwbaden de luchtopeningen van het inspectiepaneel niet af, en voor opbouwbaden de ruimte tussen de zijpanelen en de vloer niet. Koppel het apparaat, als dit niet in gebruik is, van de stroomtoevoer af via de omnipolaire schakelaar die zich aan het begin van het apparaat bevindt. Mocht het nodig zijn de stroomkabel te vervangen dient dit uitsluitend door gespecialiseerde technici te gebeuren. Lampen en lichtgroepen mogen slechts door technici van Teuco vervangen worden. In geval van een storing of slecht functioneren van het product of voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden dient u zich uitsluitend te wenden tot de technici van Teuco. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door gemanipuleerde of oneigenlijk gerepareerde producten. Voor alle werkzaamheden/ingrepen die niet expliciet in deze handleiding vermeld zijn raden wij aan een door Teuco bevoegd technisch service center in te schakelen. Voor het inzamelen van de batterijen uit de afstandbediening dienen de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften te worden opgevolgd. De gegevens en eigenschappen uit deze handleiding verplichten Teuco Guzzini S.p.A. tot niets, waarbij deze zich het recht voorbehoudt noodzakelijk geachte wijzigingen hierin aan te brengen zonder verplichting tot het vooraf melden hiervan of de handleiding te vervangen. 2 - АЭРОМАССАЖ

3 NL INHOUD ALGEMENE WAARSCHUWINGEN 2 ALGEMENE INFORMATIE 4 - Teuco Blower, de keuze van de perfectie - De hydromassage met blower - Weldadige effecten voor lichaam en geest - Tips om een maximaal voordeel te behalen uit uw blower - Absolute Teuco kwaliteit - Hydromassage met blower, in totale veiligheid GEBRUIKSAANWIJZINGEN Specificaties van het bedieningspaneel - Staat van de verlichting van de toetsen - Voorbereidende handelingen - De hydromassage met blower starten REGELMATIG ONDERHOUD 7 - Reiniging van alle oppervlakken (zie bijgeleverde handleiding reinigingsinstructies) LEGENDA SYMBOLEN Lees voor het gebruik van het product deze handleiding aandachtig door. Belangrijke waarschuwing die op een gevaarlijke situatie duidt. - АЭРОМАССАЖ 3

4 NL ALGEMENE INFORMATIE TEUCO, DE KEUZE VAN DE PERFECTIE Welkom in de wereld van de multisensoriële ervaringen van Teuco, de grote Italiaanse naam voor welzijn. Wie Teuco kiest, kiest de gedegenheid van de beste materialen, de pure elegantie van het ergonomische design, de prestaties van geavanceerde technologieën, en de veiligheid van het Italiaanse merk dat al sinds jaren nummer één is in de wereld. Wie Teuco kiest, schenkt zichzelf het plezier elke dag de voordelen van een totale welzijnsbehandeling te ondervinden. De behandelingen zijn ontwikkeld om de triggerpoints los te maken en de harmonie terug te vinden van ons eigen psychofysische evenwicht. Wie Teuco kiest, vertrouwt zichzelf toe aan een serieus bedrijf dat zijn klanten de beste tips kan geven voor gebruik en onderhoud: nuttig advies zoals u terug zult vinden in deze handleiding, het beste leesvoer om te kunnen genieten van een moderne ontspanning in al zijn eenvoud. En om er daarna herboren uit te stappen. DE HYDROMASSAGE MET De hydromassage met blower is een massage met luchtstromen, uitgevoerd terwijl men in het water ligt. Het basisprincipe van de hydromassage is de compressie en decompressie van de weefsels m.b.v. luchtbellen die op gecombineerde wijzen ageren. WELDADIGE EFFECTEN VOOR LICHAAM EN GEEST De mix van bewegend water en lucht werkt als een schoonheidsbehandeling: het verbetert de bloedsomloop, vergemakkelijkt de spijsvertering en verbetert de spiertonus, het stimuleert de stofwisseling van de cellen, bevordert de afvoer van overtollig vocht en heeft op de huid een polijstend en ontspannend effect. De druk die op de huid wordt uitgeoefend bevrijdt, door het stimuleren van de zenuwreceptoren, de kostbare endorfines, stoffen die in ons lichaam aanwezig zijn en die de zenuwvezels stimuleren, totdat u een gevoel van genoegen en ontspanning bereikt. TIPS OM EEN MAXIMAAL VOORDEEL TE BEHALEN UIT UW De hydromassage met blower is een ontspannende en regenererende gewoonte. Om de beste resultaten te bereiken raden we u aan enkele eenvoudige tips op te volgen. Voor u begint is het goed de huid te scrubben om eventuele dode cellen te verwijderen. Zo bereidt u het lichaam voor op een echte schoonheidsbehandeling. De hydromassage met blower heeft ongetwijfeld een ontspannend effect: het beste moment om de hydromassage uit te voeren, is na het beoefenen van een (eventueel lichte vorm van) sport, of voor het slapengaan. In ieder geval altijd ver van de maaltijd, als de spijsvertering is beëindigd. U kunt als u wilt elke dag een hydromassage met blower uitvoeren. De beste temperatuur is rond de 37 C, gelijk aan de lichaamstemperatuur, en zou de hele tijd constant moeten worden gehouden. De optimale duur is rond de 15/20 minuten. Voor een nog groter welzijn blijft u na de hydromassage met blower circa 10 minuten in een warme badjas liggen en voedt u de huid daarna met een goede hydraterende crème. ABSOLUTE TEUCO KWALITEIT Teuco schenkt de maximale aandacht aan de materialen van zijn producten, d.m.v. een constante technologische verbetering van zowel de kunststoffen als de verschillende constructieonderdelen. De badkuipen met Teuco blower beschikken oven een CE markering die aangeeft dat ze zijn ontwikkeld en gebouwd volgens de essentiële rekwisieten van de Europese Richtlijnen. HYDROMASSAGE MET, IN TOTALE VEILIGHEID In het respect van de meest geavanceerde normen op dit gebied, garandeert Teuco dat de werking van de installatie volledige zekerheid biedt, met: Safety loop (met terugslagkleppen): voorkomt het terugvloeien van water in de installatie zodat het niet in contact kan komen me de elektrische onderdelen. 4 - АЭРОМАССАЖ

5 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN BEDIENINGSPANEEL JET SPECIFICATIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL TOETS toets BASIC J Het touch bedieningspaneel van de versie Basic J beschikt over een tiptoets waarmee u de hydromassage aan en uit kunt zetten. toets VERLICHTINGSSTATUS VAN DE TOETS IN HET PANEEL BASIC J lage intensiteit hoge intensiteit - АЭРОМАССАЖ 5

6 NL VOORBEREIDENDE HANDELINGEN SPANNING ZETTEN OP DE INSTALLATIE Zet de algemene schakelaar die u tijdens de installatiefase heeft geïnstalleerd op de stand ON. De toetsen van het bedieningspaneeltje zullen op lage intensiteit verlicht worden. DE BADKUIP VULLEN Vul de badkuip tot aan het gewenste niveau. DE HYDROMASSAGE STARTEN (MET TOETS) - Om de hydromassage te starten drukt u op de toets. 30min. - De hydromassage gaat van start - Na 30 minuten stopt de hydromassage automatisch. - Om de hydromassage te stoppen drukt u nogmaals op de toets. 6 - АЭРОМАССАЖ

7 NL DE HYDROMASSAGE STARTEN (BASIC J) - Als het paneel in stand-by staat, is het op lage intensiteit verlicht. - Om de hydromassage te starten drukt u op de toets. 30min. - De hydromassage gaat van start en de toets gaat op hoge intensiteit aan. - Na 30 minuten stopt de hydromassage automatisch. - Om de hydromassage te stoppen drukt u nogmaals op de toets. - Het paneel keert terug naar de stand-by stand. Start de hydromassage met blower nooit als er geen water in de kuip zit: u riskeert de installatie te beschadigen. Tijdens de werking met hydromassage met blower moet u geen zeep, badolie of andere schuimvormende producten gebruiken. REGELMATIG ONDERHOUD REINIGING VAN ALLE OPPERVLAKKEN Zie bijgeleverde handleiding REINIGINGSINSTRUCTIES REINIGING VAN DE OPENINGEN VOOR DE LUCHTTOEVOER Om de openingen van de luchttoevoer goed schoon te houden en te zorgen dat de installatie goed gedraineerd is, doet u de functie minstens 30 seconden aan met een lege badkuip. Voor badkuipen in duralight moet u, in aanvulling op hetgeen boven staat aangegeven, de aanwijzingen opvolgen die staan aangegeven in de speciale paragraaf OPERATIEVE INSTRUCTIES. - АЭРОМАССАЖ 7

8 PT ADVERTÊNCIAS GERAIS- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA Este manual é parte integrante do produto e, portanto, deve ser conservado para eventuais consultas futuras. Ele também está disponível na área de download, do site web Este manual representa uma guia para uma utilização segura do produto, portanto é necessário lê-lo, em todas as suas partes, antes de utilizar o produto. Para um uso correto do produto, respeitar as indicações registradas no presente manual. Este produto pode ser destinado somente para o uso para o qual foi concebido. O construtor não é responsável por eventuais danos derivados de usos impróprios. O aparelho está apto para ser utilizado em ambientes internos e uso doméstico assim como em ambientes públicos, como hotéis, centros de bem estar, etc... Este aparelho pode ser utilizado por crianças maiores de oito anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas ou mentais ou insuficiente experiência e conhecimento, com a condição de que estejam sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e estejam conscientes dos riscos a ele ligados. As crianças não devem brincar com o aparelho nem devem realizar operações de limpeza e manutenção ordinária sem vigilância. Na primeira utilização, a duração do banho de hidromassagem é de poucos minutos. Vai aumentando, gradualmente, com sucessivas utilizações. Em casos particulares, (idosos, hipertensos, cardiopatas, portadores de marcapasso, mulheres grávidas), para o uso do aparelho é necessário solicitar o parecer do médico. Na prática de hidromassagem não utilizar banho de espuma ou outras substâncias vaporizadas pois elas somente podem ser utilizadas no caso de um banho normal. Quando se efetuar um massagem hidrossônico não adicionar, à água, nenhum tipo de substância cosmética (sais, óleos, banhos de espuma, etc...);elas podem ser utilizadas somente no caso de hidromassagem tradicional. Durante o uso de hidromassagem, não obstruir o bocal de aspiração da recirculação de água, com objetos ou partes do corpo; em particular, evitar aproximar os cabelos do local. Não obstruir as tomadas de ar sobre o painel de inspeção para as banheiras encaixadas nem o espaço entre pavimento e painéis laterais para as banheiras de apoio. Quando o aparelho não for utilizado, desligar a alimentação elétrica mediante o interruptor unipolar, posto acima do aparelho. Quando for necessária a substituição do cabo de alimentação, ela deve ser efetuada somente por pessoal técnico especializado. Lâmpadas e grupos de iluminação devem ser substituídos exclusivamente por pessoal Teuco. No caso de defeito ou mau funcionamento do produto ou de intervenções de manutenção extraordinária, dirigir-se exclusivamente ao pessoal Teuco. O construtor não responde por eventuais danos causados por produtos deteriorados ou reparados de forma imprópria. Para todas as operações/intervenções não expressamente registradas neste manual, aconselha-se dirigirse aos centros de assistência técnica autorizada Teuco. Para a eliminação das baterias contidas no controle remoto consultar as disposições legais em vigor no país de destinação. Os dados e características registrados no presente manual não responsabilizam a Teuco Guzzini A.p.A que reserva-se o direito de realizar todas as modificações consideradas oportunas, sem a obrigação de pré-aviso ou substituição. 8

9 PT ÍNDICE ADVERTÊNCIAS GERAIS 8 INFORMAÇÕES GERAIS 10 - Blower Teuco, a escolha da perfeição - Hidromassagem com blower - Efeitos benéficos para corpo e mente - Conselhos para obter o máximo do seu blower - Qualidade absoluta Teuco - Hidromassagem com blower em total segurança INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Especificações do painel de comandos - Estado de iluminação das teclas - Operações preliminares - Ligar a hidromassagem com blower MANUTENÇÕES PERIÓDICAS 13 - Limpeza de todas as superfícies (ver manual em anexo com instruções para a limpeza) LEGENDA DOS SÍMBOLOS Ler atentamente o presente Manual antes de utilizar o produto. Advertência importante que sinaliza situações de perigo. 9

10 PT INFORMAÇÕES GERAIS TEUCO, A ESCOLHA DA PERFEIÇÃO Bem-vindo ao mundo das experiências multissensoriais Teuco, o grande nome italiano para o bem-estar. Quem escolhe Teuco escolhe a solidez dos melhores materiais, a elegância pura do design ergonómico, o desempenho de tecnologias avançadas e a segurança da marca italiana que dá cartas no mundo inteiro há muitos anos. Quem escolhe Teuco oferece a si próprio o prazer de descobrir todos os dias os benefícios de tratamentos de bem-estar total, estudados para aliviar os pontos de tensão e reencontrar a harmonia do próprio equilíbrio psicofísico. Quem escolhe Teuco confia na seriedade de uma empresa capaz de fornecer todos os conselhos para a utilização e manutenção. sugestões úteis como este manual, a melhor leitura para apreciar o relaxamento de vanguarda com toda a simplicidade. Ao sair, sente-se regenerado. HIDROMASSAGEM COM A hidromassagem com blower é uma massagem recebida dentro de água e que se realiza por meio de jactos de ar. O princípio na base da hidromassagem é a compressão e descompressão dos tecidos, activada pelas bolhas de ar que agem de forma combinada. EFEITOS BENÉFICOS PARA CORPO E MENTE O mix de água e ar em movimento age como um tratamento de beleza: melhora a circulação do sangue, facilita a distensão e melhora a tonicidade muscular, estimula o metabolismo das células, favorece a drenagem dos líquidos em excesso e tem um efeito suavizante e distensivo da pele. Além disso, a pressão exercitada sobre a pele, estimulando os receptores nervosos, liberta endorfinas preciosas, substâncias presentes no nosso corpo que activam as fibras nervosas até atingir sensações de prazer e distensão. CONSELHOS PARA OBTER O MÁXIMO DO SEU A hidromassagem com blower é uma prática relaxante e regenerativa mas, para obter os melhores efeitos, é recomendável seguir alguns conselhos simples. Antes de começar, recomendamos que faça uma esfoliação da pele para eliminar as células mortas, preparando assim o corpo para um verdadeiro tratamento de beleza. A hidromassagem com blower tem, sem dúvida, em efeito distensivo: como tal, o momento melhor para a fazer é depois de ter praticado uma actividade desportiva, mesmo que leve, ou antes de dormir. De qualquer forma, deverá sempre fazê-la fora das horas de refeição, depois de concluída a digestão. É possível fazer uma hidromassagem com blower todos os dias. A melhor temperatura é 37 graus centígrados, igual à temperatura do corpo, e deve ser sempre mantida constante. Em relação à duração, o ideal seria por volta dos 15/20 minutos. Para um bem-estar ainda mais completo, após a hidromassagem com blower é recomendável permanecer durante cerca de 10 minutos enrolado num roupão quente e, em seguida, nutrir a pele com um bom creme hidratante. QUALIDADE ABSOLUTA TEUCO A Teuco coloca a máxima atenção nos materiais empregues nos seus produtos, através de um constante melhoramento tecnológico quer das matérias plásticas, quer dos vários detalhes de construção. As banheiras com blower Teuco possuem marcação CE, que atesta que foram projectadas e construídas respeitando os requisitos essenciais das Directivas Europeias. HIDROMASSAGEM COM EM TOTAL SEGURANÇA Ao respeitar as mais avançadas normativas na matéria, a Teuco preocupa-se em garantir que o funcionamento do sistema seja activamente seguro, com: Safety loop (com válvulas de retenção): impede o refluxo da água no sistema evitando que entre em contacto com as partes eléctricas. 10

11 PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PAINEL DE COMANDOS JET ESPECIFICAÇÕES DO PAINEL DE COMANDOS TECLA tecla BASIC J O painel de comandos touch da versão Basic J está equipado com uma tecla de toque que permite ligar e desligar a hidromassagem. tecla ESTADO DE ILUMINAÇÃO DA TECLA NO PAINEL BASIC J baixa intensidade alta intensidade 11

12 PT OPERAÇÕES PRELIMINARES LIGAR A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA Posicionar em "ON" o interruptor geral predisposto na fase de instalação. As teclas do painel de comandos iluminam-se a baixa intensidade. ENCHER A BANHEIRA Encher a banheira até ao nível desejado. LIGAR A HIDROMASSAGEM (COM TECLA ) - Para ligar a hidromassagem pressionar a tecla. 30min. - A hidromassagem liga-se - Após 30 minutos, a hidromassagem interrompe-se automaticamente. - Para interromper a hidromassagem pressionar novamente a tecla. 12

13 PT LIGAR A HIDROMASSAGEM (BASIC J) - Quando está em standby, o painel é iluminado a baixa intensidade. - Para ligar a hidromassagem pressionar a tecla. 30min. - A hidromassagem liga-se e a tecla ilumina-se a alta intensidade. - Após 30 minutos, a hidromassagem interrompe-se automaticamente. - Para interromper a hidromassagem pressionar novamente a tecla. - O painel fica novamente em standby. Nunca ligar a hidromassagem com blower se não houver água na banheira: perigo de avaria do sistema. Durante o funcionamento da hidromassagem com blower, não utilizar sabão, óleos de banho ou produtos que criam espuma. MANUTENÇÕES PERIÓDICAS LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES Consultar o manual anexo INSTRUÇÕES DE LIMPEZA. LIMPEZA DOS ORIFÍCIOS DE PASSAGEM DO AR Para manter os orifícios de passagem do ar limpos e favorecer a drenagem do sistema, acender a função com a banheira vazia durante pelo menos 30 segundos. Para as banheiras em duralight, além do acima indicado, seguir as indicações presentes nas INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO específicas. 13

14 EL ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται για τυχόν μελλοντικές παραπομπές. Το ίδιο διατίθεται και στην περιοχή download της ιστοσελίδας Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό ασφαλούς χρήσης για το προϊόν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε όλα τα σημεία του πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, τηρήστε τις υποδείξεις που αναφέρει το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από ακατάλληλη χρήση. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικά περιβάλλοντα για οικιακή χρήση, καθώς και σε δημόσιους χώρους όπως, ξενοδοχεία, κέντρα ευεξίας κλπ. Αυτή η σίκυες μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές και αισθητηριακές δυνατότητές ή με περιορισμένη εμπειρία ή γνώση, υπό τον όρο ότι θα βρίσκονται υπό την επιτήρηση ή θα έχουν λάβει οδηγίες για τη ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε θα πρέπει πρέπει να την καθαρίζουν ή να την συντηρούν χωρίς επιτήρηση.κατά την πρώτη χρήση, το υδρομασάζ θα πρέπει να διαρκέσει μερικά λεπτά. Ο χρόνος αυξάνεται σταδιακά με τις διαδοχικές χρήσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, υπερτασικοί, φορείς pace maker, γυναίκες σε περίοδο κύησης) για τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού. Κατά το υδρομασάζ μη χρησιμοποιείτε αφρόλουτρο ή άλλες αφρώδεις ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιείτε στο κανονικό μπάνιο. Κατά το μασάζ με χρήση υπέρηχων, δεν θα πρέπει να προστεθεί στο νερό κανένα είδος καλλυντικού (άλατα, έλαια, αφροντους κλπ). Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο παραδοσιακό υδρομασάζ. Κατά τη διάρκεια του υδρομασάζ μην παρεμποδίζεται το στόμιο αναρρόφησης επανακυκλοφορίας αέρα με αντικείμενα ή μέρη του σώματος, ειδικότερα αποφύγετε την προσέγγιση με τα μαλλιά. Μην εμποδίζετε τις παροχές αέρα του πάνελ επιθεώρησης για τις εντοιχιζόμενες μπανιέρες, ούτε το χώρο μεταξύ δαπέδου και πλευρικών πάνελ για τις απλές μπανιέρες. Όταν η μπανιέρα δε χρησιμοποιείται αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τον πολυπολικό διακόπτη επάνω στη συσκευή.αν χρειαστεί αντικαταστείτε στο καλώδιο τροφοδοσία με τη βοήθεια ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Οι λαμπτήρες και τα συστήματα φωτισμού θα πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά από το προσωπικό της Teuco. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος ή επεμβάσεων έκτακτης συντήρησης, απευθυνθείτε αποκλειστικά στο προσωπικό της Teuco. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει από προϊόντα που έχουν υποστεί αλλαγές ή δεν έχουν επιδιορθωθεί σωστά. Για όλες τις εργασίες/παρεμβάσεις που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο, συνιστάται να απευθύνεστε την εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη της Teuco. Για την απόρριψη των μπαταριών που περιέχει το τηλεχειριστήριο, τηρήστε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προορισμού. Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν δεσμεύουν την Teuco Guzzini Spa η οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει όλες τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης АЭРОМАССАЖ

15 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 16 - Blower Teuco, η επιλογή της τελειότητας - Το υδρομασάζ με blower - Ευεργετικά αποτελέσματα για σώμα και πνεύμα - Συμβουλές για την επίτευξη του μέγιστου από το blower σας - Απόλυτη ποιότητα Teuco - Υδρομασάζ με blower σε απόλυτη ασφάλεια ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου - Κατάσταση φωτισμού των κουμπιών - Προκαταρκτικές εργασίες - Εκκίνηση του υδρομασάζ με blower ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19 - Καθαρισμός όλων των επιφανειών (βλέπε συνημμένο εγχειρίδιο οδηγιών για τον καθαρισμό) ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Σημαντική προειδοποίηση που επισημάνει μια κατάσταση κινδύνου. - АЭРОМАССАЖ 15

16 EL ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TEUCO, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ Καλωσορίσατε στον κόσμο των πολυαισθησιακών εμπειριών Teuco, το μεγάλο ιταλικό όνομα για την ευεξία. Αυτός που επιλέγει Teuco επιλέγει τη σταθερότητα των καλύτερων υλικών, την καθαρή κομψότητα του εργονομικού design, τις επιδόσεις προηγμένων τεχνολογιών και την ασφάλεια της ιταλικής μάρκας που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Αυτός που επιλέγει Teuco απολαμβάνει την ευχαρίστηση να ανακαλύπτει καθημερινά τα ευεργετήματα των περιποιήσεων ευεξίας, που σχεδιάστηκαν για την εξουδετέρωση των σημείων υπό στρες και για την επαναφορά της αρμονίας στην προσωπική σας ψυχο-φυσική ισορροπία. Αυτός που επιλέγει Teuco εμπιστεύεται τη σοβαρότητα μιας επιχείρησης ικανής να παράσχει όλες τις συμβουλές για τη χρήση και τη συντήρηση: χρήσιμες υποδείξεις όπως το εγχειρίδιο αυτό, η καλύτερη ανάγνωση για την απόλαυση του πρωτοποριακού relax σε πλήρη απλότητα. Για να βγείτε αναγεννημένοι. ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ Το υδρομασάζ με blower είναι ένα μασάζ που απολαμβάνετε βυθισμένοι στο νερό και που πραγματοποιείται μέσω τζετ αέρα. Η αρχή που ενυπάρχει στη βάση του υδρομασάζ είναι η συμπίεση και αποσυμπίεση των ιστών που γίνεται από τις φυσαλίδες αέρα που ενεργούν συνδυαστικά. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ Ο συνδυασμός νερού και αέρα σε κίνηση δρα ως περιποίηση ομορφιάς: βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, διευκολύνει τη χαλάρωση και βελτιώνει τον μυϊκό τόνο, διεγείρει τον κυτταρικό μεταβολισμό, ευνοεί την απομάκρυνση των υγρών σε περίσσεια και, στο δέρμα, έχει μια δράση λειαντική και χαλαρωτική. Ακόμη, η ασκούμενη πίεση στο δέρμα, διεγείροντας τους υποδοχείς νευρικών κυττάρων απελευθερώνει τις πολύτιμες ενδορφίνες, ουσίες που υπάρχουν στο σώμα μας και επιδρούν στις νευρικές ίνες μέχρι την επίτευξη μιας αίσθησης απόλαυσης και χαλάρωσης. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΑΣ Το υδρομασάζ με blower είναι μια πρακτική χαλάρωσης και αναγέννησης, αλλά για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων είναι καλό να ακολουθήσετε ορισμένες απλές συμβουλές. Πριν αρχίσετε, είναι καλό να κάνετε μια απολέπιση του δέρματος για την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, ώστε να προετοιμάσετε το σώμα σας για μια πραγματική περιποίηση ομορφιάς. Το υδρομασάζ με blower έχει αναμφίβολα χαλαρωτικό αποτέλεσμα: συνεπώς η καλύτερη στιγμή για να το κάνετε είναι μετά από μια αθλητική δραστηριότητα, ακόμη και ελαφρή, ή πριν να κοιμηθείτε. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου από τα γεύματα και αφού έχει ολοκληρωθεί η πέψη. Μπορείτε να κάνετε ένα υδρομασάζ με blower ακόμη και καθημερινά. Η καλύτερη θερμοκρασία είναι περίπου 37 βαθμοί Κελσίου, ίση με τη σωματική θερμοκρασία και θα πρέπει να διατηρείται σταθερή. Σχετικά με τη διάρκεια, η βέλτιστη είναι περίπου 15/20 λεπτά. Για ακόμη πληρέστερη ευεξία, μετά το υδρομασάζ με blower, είναι καλό να παραμείνετε ξαπλωμένοι για περίπου 10 λεπτά, τυλιγμένοι με ζεστό μπουρνούζι και μετά να περάσετε στο δέρμα σας μια καλή ενυδατική κρέμα. ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO Η Teuco δίνει τη μέγιστη προσοχή στα υλικά που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, μέσω μιας συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης τόσο των πλαστικών υλικών όσο και των διαφόρων κατασκευαστικών χαρακτηριστικών. Οι μπανιέρες με blower Teuco διαθέτουν σήμανση CE η οποία πιστοποιεί ότι αυτές σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εφαρμόζοντας τους πλέον προχωρημένους κανονισμούς, η Teuco μεριμνά για τη διασφάλιση ενεργητικής ασφάλειας κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, με: Safety loop (με ανεπίστροφες βαλβίδες): παρεμποδίζει την αντίστροφη ροή του νερού στην εγκατάσταση αποσοβώντας την επαφή του με τα ηλεκτρικά μέρη АЭРОМАССАЖ

17 EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ JET ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΜΠΙ κουμπί BASIC J Ο πίνακας χειρισμού touch της έκδοσης Basic J διαθέτει κουμπί αφής που επιτρέπει την εκκίνηση και το σβήσιμο του υδρομασάζ. κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BASIC J χαμηλή ένταση υψηλή ένταση - АЭРОМАССАЖ 17

18 EL ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΩΣΤΕ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φέρτε τον γενικό διακόπτη, που προβλέπεται στη φάση εγκατάστασης, στο ON. Τα κουμπιά του πίνακα χειρισμού φωτίζονται σε χαμηλή ένταση. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ Γεμίστε την μπανιέρα μέχρι την επιθυμητή στάθμη. ΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ (ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ) - Για την εκκίνηση του υδρομασάζ πατήστε το κουμπί. 30min. - Το υδρομασάζ δεν εκκινεί - Μετά από 30 λεπτά το υδρομασάζ διακόπτεται αυτόματα. - Για να διακόψετε το υδρομασάζ πατήστε εκ νέου το κουμπί АЭРОМАССАЖ

19 EL ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ (BASIC J) - Όταν είναι σε standby ο πίνακας φωτίζεται σε χαμηλή ένταση. - Για την εκκίνηση του υδρομασάζ πατήστε το κουμπί. 30min. - Το υδρομασάζ εκκινεί και το κουμπί φωτίζεται σε υψηλή ένταση. - Μετά από 30 λεπτά το υδρομασάζ διακόπτεται αυτόματα. - Για να διακόψετε το υδρομασάζ πατήστε εκ νέου το κουμπί. - Ο πίνακας επανέρχεται σε standby. Μην εκκινείτε ποτέ το υδρομασάζ με blower αν δεν υπάρχει νερό στην μπανιέρα: κίνδυνος καταστροφής της εγκατάστασης. Κατά τη λειτουργία του υδρομασάζ με blower μη χρησιμοποιείτε σαπούνια, έλαια λουτρού ή προϊόντα που αναπτύσσουν αφρό. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Βλέπε συνημμένο εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Για να διατηρείτε καθαρές τις οπές διέλευσης του αέρα και να ευνοείται η αποστράγγιση της εγκατάστασης, θέστε τη λειτουργία σε μπανιέρα άδεια για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Για τις μπανιέρες από duralight, επιπρόσθετα των ανωτέρω, ακολουθήστε τις υποδείξεις που περιέχονται στην ειδική ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. - АЭРОМАССАЖ 19

20 ( ) Teuco Guzzini S.p.A. Via Virgilio Guzzini, Montelupone (MC) - Italia T F

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing... 2 10 P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização...11 19 K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως...20 28 c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning...29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35 INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer GOV 580C English 2 Portuguese Ελληικα 13 24 Deutsch 35 INDEX Introduction Delivery Information Unpacking the Product Safety Reminders Use Installation The Laundry Environmental

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

UNDERVERK PT ES GR NL

UNDERVERK PT ES GR NL UNDERVERK PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SEM 35. G? W Abdominal Toning Belt K W P. H v

SEM 35. G? W Abdominal Toning Belt K W P. H v SEM 35 G? W Abdominal Toning Belt K W P H v Instruction for Use Zώνη εκγύμνασης κοιλιακών Οδηγίες χρήσης Cinto estimulador dos músculos abdominais Instruções de utilização Hasizom-erősítő öv Használati

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL230A - (AU02710) DSL230B - (AU02720) DSL012A - (AU02712) DSL024A - (AU02724) Scheda lampeggio ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE

DSL DSL230A - (AU02710) DSL230B - (AU02720) DSL012A - (AU02712) DSL024A - (AU02724) Scheda lampeggio ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE DSL DSL230A - (AU02710) DSL230B - (AU02720) DSL012A - (AU02712) DSL024A - (AU02724) Scheda lampeggio ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashlight board INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL230A

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

G? W ENGLISH. 2. Important information

G? W ENGLISH. 2. Important information SBM 09 G? W Instruction for Use Blood pressure monitor K W Οδηγίες χρήσης Συσκευή μέτρησης πίεσης αίματς P Instruções de utilização Computador de pressão arterial Service-Hotline: 0344 G Tel.: 020 302

Διαβάστε περισσότερα

Radiocommande d éclairage

Radiocommande d éclairage Radiocommande d éclairage 0 0. INTRODUCTION Permet d allumer à distance les lampes d un parc, d une allée, d une terrasse, d une piscine, d un jardin, d un bassin, d un arbre de noël... CONTIENT : télécommande

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 FÖLJANDE PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 7 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration

Διαβάστε περισσότερα

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen IT Istruzioni di montaggio e d'uso ES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη. Ευχαριστούμε που επέλεξες το προϊόν μας. Για την ασφάλειά σου, αφιέρωσε μερικά λεπτά για να διαβάσεις αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ALOE VERA

ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ALOE VERA Ρύπανση του περιβάλλοντος, δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, κακή διατροφή αποτελούν μόνο κάποιους από τους παράγοντες που αποδυναμώνουν τις λειτουργίες προστασίας και αναδόμησης της επιδερμίδας. Το δέρμα

Διαβάστε περισσότερα

0504_ELRO_KT100 thermostat_ch_130x73_2.indd 1 07-09-12 15:31

0504_ELRO_KT100 thermostat_ch_130x73_2.indd 1 07-09-12 15:31 0504_ELRO_KT100 thermostat_ch_130x73_2.indd 1 07-09-12 15:31 1 1 2 2 17 18 19 20 3 5 6 7 8 9 10 11 23 AM PM C CL HT DLY 1 2 PROG 22 21 4 12 13 14 15 16 CL HT DLY 1 2 3 4 AM PM A B PROG C 0 6 12 18 24 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Υ/Μ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΟΧ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Υ/Μ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΟΧ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 6 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 8 ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 10 ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Υ/Μ 12 ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΟΧ 14 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 16 ΑΞΕΣΟΥΑΡ 17 ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α - LAMINATE 18 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

CERAMIX-BLUE ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ - ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

CERAMIX-BLUE ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ - ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ IDEAL STANDARD γραφεία. ªÂÛÔÁ ˆÓ 265 154 51. æ ÈÎfi Αθήνα ËÏ. 210 6790800 Fax 210 6790890 26Ë ÎÙˆ Ú Ô 90 & ªÈÓˆÙ ÚÔ 1 Porto Center Ù ÛÙËÌ 23 546 27 Θεσ/νίκη ËÏ. 2310 488288 Fax 2310 488289 Τμήμα Έργων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ GUIDA ALL'UTILIZZO E ALLA MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα