SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S J J J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J"

Transcript

1 NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S J J J----

2 NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding maakt integraal deel uit van het product en dient dan ook bewaard te worden om eventueel later te raadplegen. Deze handleiding is ook beschikbaar in de downloadsectie van de website Aangezien deze handleiding een gebruikersgids vormt voor een veilig gebruik van het product, is het noodzakelijk deze geheel door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Voor een correct gebruik van het product dienen de aanwijzingen uit deze handleiding gevolgd te worden. Dit product is alleen bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik. Het apparaat is geschikt voor gebruik binnenshuis, zowel huishoudelijk als in publieke ruimtes als hotels, wellnesscentra etc.. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de acht en door personen met een geestelijke of lichamelijke beperking, of met onvoldoende kennis en ervaring, op voorwaarde dat er toezicht is of dat zij instructies over het veilig gebruiken van het apparaat hebben gekregen en dat zij zich bewust zijn van de risico s hiervan. Het is niet toegestaan kinderen met het apparaat te laten spelen of schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren zonder toezicht. In bijzondere gevallen (ouderen, personen met hoge bloeddruk, hartproblemen of pacemakers, zwangere vrouwen) is het noodzakelijk een doktersadvies te vragen voor het gebruik van het bad. Stem de temperatuur en de duur van de saunasessie af op de eigen fysieke conditie. Neem geen elektrische apparatuur die niet bij het product hoort mee in de cabine. De op het product aangebrachte symbolen hebben de volgende betekenis: Zeer warm oppervlak Niet afdekken Tijdens het gebruik van de sauna komt er stoom met een temperatuur van 100 C uit de stoomuitlaat. Let erop niet te dicht bij de spuitmond te gaan zitten wegens verbrandingsgevaar. Ga zo zitten dat uw voeten en kuiten zich niet in de aangegeven zone bevinden. 40 cm 15 cm 36 cm Tijdens het gebruik van de sauna dient de stoomuitlaat niet afgesloten te zijn met kleding of voorwerpen die de het uitstromen van de stoom belemmeren. Reinig na ieder gebruik grondig de oppervlakten van het product (zie de speciale bijgeleverde handleiding). In geval van douchepanelen met sauna-installatie in glazen cabines, is het snel bereiken van de verwachte temperatuur afhankelijk van parameters als isolatie, volume van de cabine, vermogen van de sauna, en de oppervlakte van de glazen wanden. Raadpleeg voor een indicatie van het geschikte vermogen in verhouding tot het volume van de cabine het technische schema. Koppel het apparaat, als dit niet in gebruik is, van de stroomtoevoer af via de omnipolaire schakelaar die zich aan het begin van het apparaat bevindt. Mocht het nodig zijn de stroomkabel te vervangen dient dit uitsluitend door gespecialiseerde technici te gebeuren. 2

3 NL Lampen en lichtgroepen mogen slechts door technici van Teuco vervangen worden. In geval van een storing of slecht functioneren van het product of voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden dient u zich uitsluitend te wenden tot de technici van Teuco. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door gemanipuleerde of oneigenlijk gerepareerde producten. Voor alle werkzaamheden/ingrepen die niet expliciet in deze handleiding vermeld zijn raden wij aan een door Teuco bevoegd technisch service center in te schakelen. De gegevens en eigenschappen uit deze handleiding verplichten Teuco Guzzini S.p.A. tot niets, waarbij deze zich het recht voorbehoudt noodzakelijk geachte wijzigingen hierin aan te brengen zonder verplichting tot het vooraf melden hiervan of de handleiding te vervangen. 3

4 NL Beste klant, we danken u dat u voor een Sauna van Teuco heeft gekozen. De vele functies van dit product bieden u in ieder opzicht een aangename en warme welzijnssensatie. INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES --De stoomsauna 5 HET PRODUCT GEBRUIKEN --Informatie over het bedieningspaneel 6 --Voorbereidende handelingen 7 --Sauna 8 --Ontkalking 10 --Onderhoud en diagnoses 12 LEGENDA SYMBOLEN Lees voor het gebruik van het product deze handleiding aandachtig door. Belangrijke waarschuwing die op een gevaarlijke situatie duidt. Let op: warm oppervlak, gevaar voor brandwonden! Let op: de stoomafgifte niet afsluiten! 4

5 NL STOOMSAUNA DE WELDAAD VAN EEN STOOMSAUNA Sinds heugenis weet men dat een warm en vochtig stoombad de bloedsomloop op natuurlijke wijze stimuleert, de interne organen ontlast en ontstekingen aan de ademhalingswegen bestrijdt. Hedendaags heeft men vastgesteld dat de sauna tevens ideaal is voor het verzachten van reuma-, menstruatie en spierpijn. Een regelmatige behandeling heeft een uitstekende uitwerking op het psychofysische welzijn en biedt ontspanning. De weldadige effecten van stoom hebben tevens een uitwerking op de schoonheid: de poriën worden geopend, de huid geeft het vuil af en is elastischer en zachter. De vochtinbrengende werking van stoom voorkomt en beperkt de vorming van rimpels en bestrijdt cellulitis. Combineer de sauna met een lauwwarme douche voor optimale resultaten. De weldaad van de sauna kan worden versterkt door het gebruik van fytocosmetische essenties die zijn verkregen uit geneeskrachtige kruiden waarvan al eeuwenlang de gezonde uitwerkingen bekend zijn. De stoom komt in aanraking met de essenties in een speciale houder en verspreidt de weldadige eigenschappen ervan over de hele cabine. BEPAALDE NUTTIGE TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE STOOMSAUNA Neem nooit onmiddellijk na het eten een sauna, maar wacht minstens 30 minuten. Laat de eerste sauna's kort duren en laat vervolgens de tijd langzaamaan toenemen. Een sauna mag maximaal 20/25 minuten duren. Spoel u vervolgens af onder een lauwwarme douche en droog uzelf af. Masseer het lichaam en rust een aantal minuten uit. Breng na de sauna een vochtinbrengende crème op de huid aan. Drink voor en na de sauna water, vruchtensappen of sportdranken. TEUCO KWALITEIT De cabines van Teuco zijn gemaakt van duurzame en sterke materialen. De producten van Teuco zijn voorzien van de markering CE die aantoont dat ze ontworpen en gefabriceerd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Europese richtlijnen. De veiligheid van de sauna s wordt tevens officieel gecertificeerd door IMQ (Italiaans Instituut voor Kwaliteitsmarkering) aan de hand van de geldende Europese normen. 5

6 NL KENMERKEN VAN DE BEDIENINGSPANELEN (naar gelang de veschillende versies) ONTKALKING Toets ON STOOMSAUNA Toets ON/OFF Gele lichtring Blauwe lichtring ONTKALKING Toets ON STOOMSAUNA Toets ON/OFF Blauwe lichtring Blauwe lichtring 6

7 VOORBEREIDING NL DE INSTALLATIE STROOM GEVEN Zet de tijdens de installatie gemonteerde hoofdschakelaar op ON. Nadat u de stroom naar de installatie ingeschakeld heeft, gaat de lichtring die bij de knop hoort aan bij een lage intensiteit. Onder sommige installatieomstandigheden van de sauna, kan ook gelijktijdig de lichtring die bij de ontkalkingknop hoort aangaan. De zaak moet niet worden geïnterpreteerd als een defect, maar wijst erop dat de ontkalking zo snel mogelijk moet gedaan worden. 7

8 NL SAUNA NEMEN VAN EEN SAUNA Druk op de toets ; de verlichte moer op hoge intensiteit gaat aan op het bedieningspaneel. Nadat op deze toets is gedrukt start de sauna onmiddellijk. De sauna stopt als de tijd die op de timer is ingesteld is verstreken (30,60,120 minuten volgens de versies), of vrijwillig als de klant besluit de sauna voortijdig te onderbreken, de led van de toets begint te knipperen tot aan het einde van de fase LEEGMAKEN. Wanneer de installatie klaar is met het legen en gereed is voor een nieuwe saunasessie, zal de gekleurde ring ophouden met knipperen en zachtjes gaan branden. 8

9 NL Tijdens het gebruik van de sauna heeft de stoom die uit het mondstuk stroomt een temperatuur van bijna 100 C LET OP: kom NIET in de buurt van het stoommondstuk om brandwonden te voorkomen. Het snel bereiken van de temperatuur met de uitgeruste paneeltjes met ingebouwde sauna in een glazen box hang af van de parameters zoals de isolering, de inhoud van de box, het vermogen van de geinstalleerde sauna en het oppervlakte van het glas Raadpleeg hiervoor de voorinstallatiekaar van het product FYTOCOSMETISCHE EN AROMATISCHE KRUIDEN In de sauna kunnen aromatische en fytocosmetische kruiden gebruikt worden die in de speciaal daarvoor bestemde dispenser beneden in de cabine kunnen worden geplaatst LET OP Breng om brandwonden te vermijden de kruiden of de olies aan voor u de sauna activeert. Maak geen gebruik van alcohol- of kleurstofhoudende producten aangezien ze onuitwisbare vlekken de oppervlakken van de cabine kunnen achterlaten. Door condensvorming kunnen tijdens de functionering van de sauna druppels kokendheet water uit de stoomafgifte vallen. Raak de wanden van de cabine niet aan. 9

10 NL ONTKALKING UITVOEREN VAN EEN ONTKALKING De noodzaak om het verwarmingselement chemisch te ontkalken wordt aangegeven doordat de moer van de toets, op lage intensiteit gaat branden, gelijktijdig ook doordat de moer van de toets op lage intensiteit vast begint te branden. Het is mogelijk om nog andere cyclussen met de sauna uit te voeren voordat het systeem wordt geblokkeert; in dit gevalvan blokkering blijft de signalering van ontkalken aanstaan, de moer van de toets zal uitstaan en de werking van het verwarmingselement is onderbroken. Ga als volgt te werk om de ontkalking van de sauna-installatie te activeren: - Houd de toets minstens 8 seconden ingedrukt om de ontkalking te activeren. - De ontvangst van de bediening wordt bevestigt door drie knipperlichten van de gekleurde moer rondom de toets, op dit moment wordt het licht weer vast voor een variabele tijd tussen 30 secondes en twee minuten. Het lampje van de toets begint te knipperen op hoge intensiteit en hoge frequentie (2 knipperlichten per seconde). 10

11 NL ALLEEN OP DIT MOMENT MOET DE ONTKALKINGSVLOEISTOF IN DE SPECIALE DOP VOOR HET BIJVULLEN WORDEN GESCHONKEN. Bereid de oplossing voor zoals aangegeven op het ontkalkingsmiddel. Giet de ontkalkingsvloeistof in het speciale reservoir totdat het hele circuit is gevult (naar gelang de versie van de sauna verschilt de ontkalkingsvloeistof van 500cc tot 800cc). Het begin van het ontkalken wordt aangegeven door de verlaging van de knipperfrequentie van de toets (1 knipperlicht iedere 2 secondes). Herinner de dop voor het bijvullen van het ontkalkingsmiddel weer te sluiten. Het ontkalkingsproces duurt ongeveer twee uur, gedurende deze fase blijft de moer van de toets knipperen op lage frequentie. Wij adviseren u de cyclus uit te voeren tijdens de nachtelijke uren, wanneer de sauna niet in gebruik is. Tijdens de cyclus kunt u wel de douche of de multifuncties van de cabine gebruiken. Na de ontkalkingfase gaat de lichtring voor ontkalking uit en blijft enkel de ring die bij de saunaknop hoort aan. De sauna werkt opnieuw. 11

12 NL ONDERHOUD EN DIAGNOSES SCHOONMAKEN VAN ALLE OPPERVLAKKEN Zie de handleiding "AANWIJZINGEN VOOR DE REINIGING". STORINGEN Als tijdens de werking van de sauna geen stoom uit de opening komt en de gekleurde keuzeschakelaar van de toets af en toe knippert op het bedieningspaneel, moet u controleren of er water in het hydraulische systeem is gekomen. Neem als de storing aanhoudt, contact op met het technische servicecentrum. 12

13

14 PT ADVERTÊNCIAS GERAIS- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA Este manual é parte integrante do produto e, portanto, deve ser conservado para eventuais consultas futuras. Ele está também disponível na área de download do site web www. teuco.com Este manual representa uma guia para utilização segura do produto, portanto é necessário lê-lo em todas as suas partes antes de utilizar o respectivo produto. Para um uso correto do produto, respeitar as indicações registradas no presente manual. Este produto pode ser destinado somente para o uso para o qual foi concebido. O construtor não é responsável por eventuais danos derivados de impróprias utilizações. O aparelho está apto para ser utilizado em ambientes internos e para uso doméstico assim como em ambientes públicos como hotéis, centros de bem estar, etc... Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a oito anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com insuficiente experiência e conhecimento, sob a condição de que estas estejam sob observação e que tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho, tendo consciência dos riscos a ele ligados. As crianças não devem brincar com o aparelho nem desenvolver operações de limpeza e manutenção ordinária sem vigilância. Em casos particulares (anciães, hipertensos, cardíacos, portadores de marcapasso, mulheres grávidas) para o uso do aparelho é necessário solicitar o parecer médico. Regular a temperatura e duração da sauna em função das características físicas pessoais. Não introduzir na cabine/box dispositivos elétricos não ligados ao produto. Os símbolos presentes no produto têm o seguinte significado: Superfície muito quente Não cobrir Durante o uso da sauna, o vapor sai do bocal com a temperatura de 100ºC: Estar atento e não posicionar-se na frente para evitar queimaduras. Posicionarse ao sentar de modo em que os pés e panturrilhas estejam fora do volume indicado. 40 cm 15 cm 36 cm Durante o uso da sauna não obstruir o recipiente de vapor com roupas ou objetos que impeçam a saída do vapor. Após a utilização do produto, providenciar uma correta limpeza das superfícies (ver manual específico em dotação ao produto). No caso de colunas equipadas com sauna, instaladas em boxes envidraçados, o rápido alcance da temperatura prevista é função de parâmetros como isolamento, volume do Box, potência da sauna e extensão das superfícies envidraçadas. Consultar para tal fim a ficha técnica do produto para obter uma indicação da potência adequada em função do volume do ox. Quando o aparelho não for utilizado, desligar a alimentação elétrica mediante o interruptor unipolar posto acima do aparelho. Quando for necessária a substituição do cão de alimentação, esta deve ser efetuada somente por 14

15 pessoal técnico especializado. PT Lâmpadas e grupos de iluminação devem ser substituídos exclusivamente por pessoal Teuco. No caso de dano ou mau funcionamento do produto ou de intervenções de manutenção extraordinária, dirigir-se exclusivamente ao pessoal Teuco. O construtor não responde por eventuais danos de produtos mal instalados ou consertados de forma imprópria. Para todas as operações/intervenções não expressamente registradas neste manual, aconselha-se dirigir-se aos centros de assistência técnica autorizada Teuco. Os dados e características registrados no presente manual não envolvem a Teuco Guzzini S.p.A., que se reserva o direito de realizar todas as modificações consideradas oportunas sem a obrigação de aviso prévio ou substituição. 15

16 PT Prezado cliente, obrigado por ter escolhido uma Sauna Teuco. As inúmeras funções oferecidas por este produto vão permitir-lhe experimentar uma sensação de calor envolvente e bem-estar, sob todos os pontos de vista. ÍNDICE DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES --A sauna a vapor 17 UTILIZAÇÃO DO PRODUTO --Instalação e uso 18 --Especificações do painel de comando 19 --Operações preliminares 20 --Sauna 21 --Descalcificação 22 --Manutenção e diagnóstico 24 LEGENDA DOS SÍMBOLOS Ler atentamente o presente manual antes de usar o produto. Advertência importante que sinaliza situações de perigo. Atenção: superfície quente, não chegar perto, risco de queimaduras! Atenção: não cobrir o bocal de saída do vapor! 16

17 PT A SAUNA A VAPOR BENEFÍCIOS DA SAUNA A VAPOR É sabido desde sempre que um banho de vapor quente e úmido estimula a circulação sanguínia de uma forma natural, contribui para descongestionar os órgãos internos e combate as infeções das vias respiratórias. Atualmente, está demonstrado que a sauna também é indicada para aliviar dores reumáticas, reduzir o desconforto menstrual e, em geral, relaxar a musculatura contraída. Este tratamento, praticado regularmente e com as devidas precauções, tem imensas vantagens em termos de bem-estar psicofísico e relaxamento. Os efeitos benéficos do vapor também se aplicam à beleza: dilatando os poros, a pele fica limpa de impurezas, se tornando mais macia e elástica. A ação hidratante do vapor previne e reduz o aparecimento de rugas, e combate a celulite; os resultados obtidos aumentam quando a sauna é seguida de um banho com água morna. A ação benéfica da sauna pode ser melhorada usando essências fitocosméticas extraídas de plantas aromáticas e medicinais, que durante séculos demonstaram seus benefícios para a saúde. O vapor, em contato com as essências vertidas em um recipiente especial, libera todas as suas propriedades dentro da cabina. ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS PARA USAR CORRETAMENTE A SAUNA A VAPOR Não inicie a sauna após uma refeição, mas aguarde pelo menos 30 minutos. Para as primeiras saunas comece com sessões curtas para depois aumentar gradualmente sua duração. A duração máxima da sauna não deve exceder 20/25 minutos. No final, é aconselhável tomar um banho com água morna, enxugar-se, massageando o corpo inteiro e relaxar por alguns minutos. Em seguida, deve aplicar um creme hidratante. Antes e após a sauna é revigorante beber água, um suco de frutas ou um suplemento com sal. QUALIDADE TEUCO Os sistemas de banho Teuco são fabricados em material robusto e durável. Os produtos Teuco possuem a marcação CE, que atesta que eles foram projetados e fabricados em conformidade com os principais requisitos exigidos pelas Diretivas Europeias. Além disso, a segurança das saunas está certificada oficalmente pelo IMQ (Instituto Italiano da Marca de Qualidade), com base na aplicação das Normas Europeias em vigor 17

18 PT ESPECIFICAÇÕES DO PAINEL DE COMANDO DESCALCIFICAÇÃO Tecla ON SAUNA DE VAPOR Tecla ON/OFF Anel Luminoso Amarelo Anel Luminoso Azul DESCALCIFICAÇÃO Tecla ON SAUNA DE VAPOR Tecla ON/OFF Anel Luminoso Azul Anel Luminoso Azul 18

19 PT OPERAÇÕES PRELIMINARES LIGAR O SISTEMA Coloque na posição ON o interruptor geral preparado na fase de instalação. Depois de ligar o equipamento, o aro luminoso relativo ao botão sauna acendese com baixa intensidade. Em algumas condições de instalação da sauna, poderia acenderse contemporaneamente também o aro luminoso relativo ao botão de descalcificação. Este fato não deve ser interpretado como uma avaria, mas indica a necessidade de efetuar a descalcificação o mais cedo possível. 19

20 PT SAUNA COMO FAZER UMA SAUNA Pressione a tecla, acende-se o anel luminoso de alta intensidade no painel de comando. A sauna tem início imediatamente depois de carregar nesta tecla. A sauna termina decorrido o tempo predefinido no temporizador (de 30, 60, 120 minutos dependendo da versão) ou voluntariamente porque o utilizador decidiu interromper a sauna antecipadamente; o led da tecla começa a piscar até à conclusã o da fase de ESVAZIAMENTO. Quando o equipamento tiver terminado de esvaziar e estiver pronto para receber o comando para una nova sauna, o anel colorido pára de piscar e emite uma luz de baixa intensidade. 20

21 PT Durante a utilização da sauna, o vapor é libertado pela grelha com temperaturas próximas dos 100 C ATENÇÃO: NÃO se aproxime da grelha de saída do vapor, a fim de evitar queimaduras. A rápida obtenção da temperatura, no caso de colunas multifunções com sauna integrada instaladas em cabines com painéis de vidro, depende de parâmetros como isolamento, dimensão da cabine, potência da sauna e extensão das superfícies de vidro Para mais informações, consulte a ficha de pré-instalação do produto ERVAS AROMÁTICAS E FITOCOSMÉTICAS É possível fazer a sauna com ervas aromáticas e fitocosméticas, inserindo-as no recipiente adequado posicionado por baixo na cabina ATENÇÃO Inserir as plantas ou os óleos no recipiente antes de ativar a sauna, para evitar queimaduras. Além disso, não usar produtos a base de álcool ou com colorantes porque podem manchar indelevelmente as superfícies do chuveiro. Devido à formação de condensação, pode observar-se o gotejamento de água quente a partir do distribuidor de vapor durante o funcionamento da sauna. Não tocar ou aproximar-se das superfícies do chuveiro. 21

22 PT DESCALCIFICAÇÃO COMO EFETUAR A DESCALCIFICAÇÃO A necessidade de efectuar a descalcificação química da caldeira é sinalizada simultaneamente pelo acendimento à alta intensidade do anel da tecla, e pelo acendimento à baixa intensidade e com luz fixa do anel da tecla. Todavia é possível efectuar mais três ciclos de sauna antes do bloqueio do sistema; no caso de bloqueio, a sinalização da necessidade de descalcificação permanece, o anel da tecla se apaga e a caldeira não funciona. Para activar a descalcificação do equipamento da sauna, proceda da seguinte forma: - Mantenha premida a tecla durante mais de 8 segundos consecutivos para activar a descalcificação. - A recepção do comando é confirmada por 3 piscas do anel colorido em torno da tecla, depois a luz retorna de modo fixo durante um tempo que pode variar de 30 segundos a 2 minutos. A luz da tecla começa a piscar à alta intensidade e à alta frequência (2 piscas/segundo). 22

23 PT SOMENTE NESTE MOMENTO DEVE-SE INTRODUZIR O LÍQUIDO DESCALCIFICANTE PELO BUJÃO DE ENCHIMENTO. Prepare a solução segundo as modalidades ilustradas na embalagem do descalcificante. Introduza o líquido descalcificante no recipiente apropriado até ao completo enchimento do circuito (dependendo da versão da sauna, a quantidade de líquido descalcificante varia de 500cc a 800cc). O início da descalcificação é sinalizado pela diminuição da frequência de intermitência da tecla (1 pisca a cada 2 segundos). Lembre-se de repor o bujão de enchimento do descalcificante. A descalcificação dura cerca de 2 horas e durante esse tempo o anel da tecla continua a piscar à baixa frequência. É aconselhável efectuar o ciclo durante a noite ou quando a sauna não estiver a ser utilizada. Contudo, é possível utilizar a cabina na função duche ou multifunções durante o ciclo. No fim da fase de descalcificação, o aro luminoso relativo à descalcificação desliga-se e permanece aceso apenas o aro relativo ao botão sauna. A sauna está novamente funcional. 23

24 PT MANUTENÇÃO E DIAGNÓSTICO LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES Ver o manual em anexo INSTRUÇÕES DE LIMPEZA. ANOMALIAS Se durante o funcionamento da sauna não sair vapor do difusor e o sector colorido da tecla piscar de modo irregular no painel de comando, verifique se há água no circuito hidráulico. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica. 24

25

26 EL ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται για τυχόν μελλοντικές παραπομπές. Διατίθεται και στην περιοχή download της ιστοσελίδας web Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό ασφαλούς χρήσης για το προϊόν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε όλα τα σημεία του πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, τηρήστε τις υποδείξεις που αναφέρει το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από ακατάλληλη χρήση. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικά περιβάλλοντα για οικιακή χρήση, καθώς και σε δημόσιους χώρους όπως, ξενοδοχεία, κέντρα ευεξίας κλπ. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές και αισθητηριακές δυνατότητές ή με περιορισμένη εμπειρία ή γνώση, υπό τον όρο ότι θα βρίσκονται υπό την επιτήρηση ή θα έχουν λάβει οδηγίες για τη ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται. α παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε θα πρέπει πρέπει να την καθαρίζουν ή να την συντηρούν χωρίς επιτήρηση. Σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, εγκυμονούσες γυναίκες ) για τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του ιατρού. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της σάουνας βάσει των χαρακτηριστικών κάθε ατόμου. Μην τοποθετείτε μέσα στη καμπίνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο προϊόν. Τα σύμβολα επί του προϊόντος έχουν την ακόλουθη ερμηνεία: Πολύ ζεστή επιφάνεια Μην Καλύπτετε! Κατά τη διάρκεια της σάουνας, ο ατμός βγαίνει από το στόμιο σε θερμοκρασία 100 C. Δώστε προσοχή ώστε να μην στέκεστε στην περιοχή του μπεκ και για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα Τοποθετήστε το κάθισμα με τρόπο ώστε τα πόδια και οι γάμπες να βρίσκονται εκτός της θέσης που υποδεικνύεται. 40 cm 15 cm 36 cm Κατά τη διάρκεια της χρήσης της σάουνας μη φράζετε το μπεκ ατμού με ενδύματα ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν την διέξοδο του ατμού. Μετά τη χρήση της συσκευής φροντίστε ώστε να την καθαρίσετε με προσοχή (δείτε ειδικό εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν). Σε περίτπωση κολώνων με σάουνα μέσα σε γυάλινες καμπίνες, η ταχύτατη επίτευξη της θερμοκρασίας εξαρτάται από παραμέτρους όπου η μόνωση, ο όγκος του ντους, η ισχύς της σάουνας που έχει εγκατασταθεί και η έκταση των επιφανειών γυαλιού. Συμβουλευτείτε την κάρτα τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος ώστε να αποκτήσετε μια ιδέα για την κατάλληλη ισχύ σε σχέση με τον όγκο. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται αποσυνδέστε την από το ρεύμα από τον μαγνητοθερμικό ολοπολικό διακόπτη που βρίσκεται πάνω στη συσκευή. Αν χρειαστεί αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας θα πρέπει να γίνου μόνο από ειδικευμένο τεχνικό 26 ΣΑΟΥΝΑ J

27 EL προσωπικό. Οι λάμπες και τα στοιχεία φωτισμού θα πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Teuco. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προϊόντος ή για έκτακτη συντήρηση, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε προσωπικό της Teuco. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει από προϊόντα που έχουν υποστεί αλλαγές ή δεν έχουν επιδιορθωθεί σωστά. Για όλες τις εργασίες/παρεμβάσεις που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο, συνιστάται να απευθύνεστε την εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη της Teuco. Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν δεσμεύουν την Teuco Guzzini Spa η οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει όλες τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης. ΣΑΟΥΝΑ J 27

28 EL Αγαπητέ πελάτη, σάς ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Sauna Teuco. Οι πολυάριθμές λειτουργίες που σάς προσφέρει αυτό το προϊόν θα σάς κάνουν να νιώσετε μια ζεστή αίσθηση ευεξίας από κάθε άποψη. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ --Η σάουνα ατμού 29 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ --Εγκατάσταση και χρήση 30 --Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου 31 --Προκαταρτικές εργασίες 32 --Σάουνα 33 --Αφαλάτωση 34 --Συντήρηση και διάγνωση 36 ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Σημαντική προειδοποίηση που επισημάνει μια κατάσταση κινδύνου. Προσοχή: ζεστή επιφάνεια μην προσεγγίζετε, κίνδυνος εγκαύματος! Προσοχή: μην καλύπτετε το στόμιο εξόδου του ατμού! 28 ΣΑΟΥΝΑ J

29 EL ΣΑΟΥΝΑ ΑΤΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΑΤΜΟΥ Από πάντα είναι γνωστό ότι το ατμόλουτρο ενισχύει την κυκλοφορία με φυσικό τρόπο, συμβάλει στην αποσυμφόρηση των εσωτερικών οργάνων και καταπολεμά τις λοιμώξεις των αναπνευστικών οδών. Σήμερα έχει πλέον διαπιστωθεί ότι η σάουνα ενδείκνυται και για την ανακούφιση των ρευματικών πόνων, για την βελτίωση του Προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, και για την ανακούφιση των καταπονημένων μυών.. Αυτή η θεραπεία αν γίνεται συστηματικά και τηρώντας κάποιες προφυλάξεις μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στην ψυχοσωματική ευεξία και στη χαλάρωση. Τα οφέλη του ατμού επιδρούν και στην ομορφιά: διαστέλλει τους πόρους, απελευθερώνει τις ακαθαρσίες και το δέρμα γίνεται πιο απαλό και ελαστικό. Η ενυδατική δράση του ατμού προλαμβάνει τη δημιουργία ρυτίδων και τις βελτιώνει όπου ήδη υπάρχουν ενώ καταπολεμά και την κυτταρίτιδα, όλα αυτά τα οφέλη κατακτώνται αν τη σάουνα ακολουθήσει ένα χλιαρό ντους. Τα οφέλη της σάουνας μπορούν να γίνουν ακόμη πιο έντονα αν χρησιμοποιηθούν έλαια, εκχυλίσματα αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων που εδώ και αιώνες είναι γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Ο ατμός όταν έρχεται σε επαφή με τα έλαια που έχουν τοποθετηθεί στο ειδικό δοχείο, απελευθερώνει μέσα στην καμπίνα όλες τις ιδιότητές τους. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΑΤΜΟΥ Μην μπαίνετε στη σάουνα αμέσως μετά το φαγητό, περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά. Στην αρχή ξεκινήστε με σάουνες μικρής διάρκειας και αυξήστε σταδιακά. Η μέγιστη διάρκεια της σάουνες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20/25 λεπτά. Στο τέλος συνιστάται να ξεπλένεστε με χλιαρό νερό, στη συνέχεια σκουπιστείτε κάνοντας έντονο μασάζ σε όλο το σώμα και τέλος χαλαρώστε για μερικά λεπτά. Καλό θα είναι να απλώσετε στο δέρμα ενυδατική κρέμα. Πριν και μετά τη σάουνα είναι αναζωογονητικό να πίνετε νερό, χυμούς φρούτων και συμπληρώματα ιχνοστοιχείων. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEUCO Τα συστήματα ντους της Teuco κατασκευάζονται από στιβαρά και ανθεκτικά υλικά. Τα προϊόντα Teuco διαθέτουν σήμανση CE που πιστοποιεί ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί τηρώντας τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η ασφαλείας της σάουνας πιστοποιείται επίσημα και από το ιταλικό ινστιτούτο σήμανσης ποιότητας IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) βάσει της τήρησης των εν ισχύ ευρωπαϊκών κανονισμών. ΣΑΟΥΝΑ J 29

30 EL ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ Πλήκτρο ON ΣΑΟΥΝΑ ΑΤΜΟΥ Πλήκτρο ON/OFF Μπλε φωτεινός δακτύλιος Κίτρινος φωτεινός δακτύλιος ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ Πλήκτρο ON ΣΑΟΥΝΑ ΑΤΜΟΥ Πλήκτρο ON/OFF Κίτρινος φωτεινός δακτύλιος Κίτρινος φωτεινός δακτύλιος 30 ΣΑΟΥΝΑ J

31 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ EL ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθετήστε στη θέση «ΟΝ» το γενικό διακόπτη που τοποθετήθηκε στη φάση της εγκατάστασης. Αφού παρασχεθεί τάση στην εγκατάσταση ο φωτεινός δακτύλιος που αντιστοιχεί στο πλήκτρο της σάουνας ανάβει με χαμηλή ένταση. Σε ορισμένες συνθήκες εγκατάστασης της σάουνας, ενδέχεται να ανάψει ταυτόχρονα και ο φωτεινός δακτύλιος που αντιστοιχεί στο πλήκτρο αφαλάτωσης. Αυτό δεν ερμηνεύεται ως βλάβη, αλλά υποδεικνύει την ανάγκη εκτέλεσης αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό. ΣΑΟΥΝΑ J 31

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

S E A S I D E 641 HA

S E A S I D E 641 HA SEASIDE NL Geachte klant, dank u wel voor uw keuze van een minipool van Teuco. Een uitgebreid en veelzijdig gamma van jets, een ongeëvenaarde serie functies die u vrij laten om van verschillende vormen

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja STARANNIE ZACHOWAĆ

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner F56765 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7LKEW CS-XE9LKEW CS-XELKEW CS-XE5LKEW CS-XE8LKEW CS-XELKEW INVERTER DELUXE E CS-E7LKEW CS-E9LKEW CS-ELKEW CS-E5LKEW CS-E8LKEW

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Manual de instruções Инструкция по эксплуатации Manual de instrucciones Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильникморозильник Frigorífico-congelador 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing... 2 10 P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização...11 19 K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως...20 28 c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning...29

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZFU23403WA NL Gebruiksaanwijzing 2 Vriezer EL Οδηγίες Χρήσης 9 Καταψύκτης PT Manual de instruções 17 Congelador RO Manual de utilizare 24 Congelator SL Navodila za uporabo

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα