ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Το αντιχαλαζικό δίχτυ είναι ένα μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι. Τα τελευταία χρόνια η χρησιμοποίησή του έχει εξαπλωθεί σημαντικά, τόσο παγκόσμια (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Αργεντινή κλπ), όσο και στη χώρα μας. Ο ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με το Α.Π.Θ., την περίοδο , υλοποίησε και χρηματοδότησε ερευνητικά προγράμματα προστασίας των καλλιεργειών αμπέλου, ακτινιδίων και μηλοειδών με αντιχαλαζικά δίχτυα. Πέρα από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα, ο ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς (ΕΘΙΑΓΕ), υλοποίησε και χρηματοδότησε μετά το 2005, πιλοτικά προγράμματα σε καλλιέργειες κερασιάς και ροδιάς. Από τα προγράμματα αυτά διαπιστώθηκε, ότι πέραν της προστασίας, που το αντιχαλαζικό δίχτυ παρέχει στις υπό κάλυψη καλλιέργειες από το χαλάζι, σημαντική είναι η προσφορά του και στην προστασία, που αυτό παρέχει από τους δυνατούς ανέμους και τον καύσωνα (με εμφανή αποτελέσματα μείωσης των απαιτήσεων σε νερό και στα ηλιοεγκαύματα), ενώ σημαντική είναι και η ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, γεγονός που αποδίδεται στη μερική σκίαση που προσφέρει το δίχτυ. Σε ότι αφορά στη χρήση της αντιβροχικής μεμβράνης στην καλλιέργεια της κερασιάς, παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλά ποσοστά σχισίματος των καρπών στα υπό κάλυψη δένδρα, σε σχέση με ασκέπαστα όμορα αγροτεμάχια. Δεν παρατηρήθηκε καμιά αρνητική επίδραση στην αύξηση, ανάπτυξη, απόδοση, ποιότητα των καρπών και στην ευπάθεια στους σημαντικότερους εχθρούς και ασθένειες. Στόχος της αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας είναι η προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής των καρποφόρων δένδρων και θάμνων από τον κίνδυνο της χαλαζόπτωσης και της βροχής, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας εξαγώγιμων προϊόντων, των οποίων οι εξαγωγές ενισχύουν την αγροτική οικονομία της χώρας και κατ επέκταση την εθνική οικονομία. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΕΛΓΑ, από το 2013 προχώρησε στην επέκταση προστασίας από τη βροχή της καλλιέργειας της αμπέλου, σ όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με συνδυαστική (με την έννοια της διαδοχικής) εφαρμογή αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας. Με την παρούσα απόφαση προχωρά στην εφαρμογή επιχορήγησης αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών. Στις εγκαταστάσεις προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή θα πρέπει να εξασφαλίζονται: α) Προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής των καρποφόρων δένδρων και θάμνων από τον κίνδυνο της χαλαζόπτωσης ή και της βροχής. β) Ανεξαρτησία του χώρου εγκατάστασης ώστε να μην παρακωλύεται η εγκατάσταση από όμορες ιδιοκτησίες, ούτε να παρακωλύει την εγκατάσταση σε αντίστοιχες όμορες ιδιοκτησίες. γ) Απρόσκοπτη προσπέλαση στο χώρο προστασίας. δ) Άνετη και απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και γεωργικών μηχανημάτων, για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών μέσα στο χώρο της εγκατάστασης. ε) Ακεραιότητα της κατασκευής σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -15 ο έως 60 ο C. στ) Δυνατότητα ασφαλούς παραλαβής όλων των φορτίων από την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένου του βάρους της καλλιέργειας, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ορίων αντοχής των υλικών, από τα οποία συντίθεται η κατασκευή. ζ) Στερεότητα, έτσι ώστε αν προκληθεί μια ζημιά σε μια αυτοτελή μονάδα, να μην έχει γενικότερη επίπτωση στη στερεότητα των άλλων μονάδων. 1

2 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Περιγραφή αυτοτελούς εγκατάστασης Καλλιέργεια αμπέλου Για το μέτρο 2 και 3, η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης αυτοτελούς μονάδας για τις νέες κατασκευές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 στρέμματα, το μέγιστο μήκος να μην υπερβαίνει τα 150 m και το μέγιστο πλάτος να μην υπερβαίνει τα 100 m (με την προϋπόθεση ότι το γινόμενο των 2 διαστάσεων να μην υπερβαίνει τα 12 στρέμματα). Συνδυαστική εγκατάσταση σε καλλιέργεια κερασιάς Για το μέτρο 3, η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης αυτοτελούς μονάδας για τις νέες κατασκευές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 στρέμματα, το μέγιστο μήκος να μην υπερβαίνει τα 150 m και το μέγιστο πλάτος να μην υπερβαίνει τα 100 m (με την προϋπόθεση ότι το γινόμενο των 2 διαστάσεων να μην υπερβαίνει τα 12 στρέμματα). Εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών επιχορηγούμενων καλλιεργειών εκτός αμπέλου Για το μέτρο 2, η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης αυτοτελούς μονάδας για τις νέες κατασκευές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 στρέμματα, το μέγιστο μήκος να μην υπερβαίνει τα 250 m και το μέγιστο πλάτος να μην υπερβαίνει τα 100 m (με την προϋπόθεση ότι το γινόμενο των 2 διαστάσεων να μην υπερβαίνει τα 20 στρέμματα) Ονοματολογία Στύλος: Είναι μακρύ και λεπτό (σχετικά) κατασκευαστικό στοιχείο που δέχεται φορτία και τα μεταφέρει στις στηρίξεις του. Αντιβυθιστικό πέλμα: Είναι μεταλλική βάση επιφάνειας 0,05 m 2, που προσδένεται στον στύλο, βελτιώνοντας την αντιβύθισή του. Αγκύριο: Είναι συνήθως μεταλλική σιδερόβεργα με ελικοφόρο πτερύγιο στο κάτω άκρο της, ενώ το άλλο άκρο της καταλήγει σε γάντζο. Το άκρο του αγκυρίου με το ελικοφόρο πτερύγιο τοποθετείται σε βάθος μέσα στο έδαφος, ενώ το άλλο άκρο βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, για τη στήριξη του επίτονου. Τεντωτήρας: Είναι μεταλλικό γαλβανισμένο εξάρτημα, σχήματος U, που χρησιμοποιείται για το τέντωμα των επίτονων. Επίτονο: Είναι συρματόσχοινο γαλβανισμένο, το οποίο συνδέει και συγκρατεί ένα περιμετρικό στύλο με το αγκύριο, μέσω τεντωτήρα. Αντηρίδες: είναι στύλοι ίσης διατομής με τους ακραίους στύλους της κατασκευής και ιδίου υλικού, που προσδένουν τον ακραίο στύλο, από το ύψος της κορυφής, με το έδαφος. Kαπέλο: Είναι ειδικό πλαστικό κάλυμμα, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές του αντιχαλαζικού διχτυού και του πλαστικού φύλλου, από την επαφή και τη τριβή τους με τους στύλους. Επιπλέον συγκρατεί τους στύλους μεταξύ τους κάθετα και οριζόντια. Αντιχαλαζικό δίχτυ: Είναι δίχτυ που σχηματίζεται από υφασμένες ίνες πολυμερούς υλικού, μεγάλης αντοχής στα χτυπήματα του χαλαζιού. Αντιβροχική μεμβράνη - αμπελόπανο: Είναι διαφανές πλαστικό φύλλο, που τοποθετείται ψηλά πάνω από τη σειρά των καρποφόρων δένδρων ή θάμνων για τη προστασία των καρπών τους από τη βροχή. Γάντζος: Είναι μεταλλικό γαλβανισμένο άγκιστρο στερέωσης της αντιβροχικής μεμβράνης που κλείνει με ασφάλεια. Πλακέτα: Είναι πλαστικό παρέμβυσμα (συνδετήρας), δύο στοιχείων, υψηλής αντοχής που συνενώνει και συγκρατεί τα αντιχαλαζικά δίχτυα μεταξύ τους, με την ιδιότητα να αποσπάται με την άσκηση φορτίου. 2

3 1.1.2 Υποστύλωση Γενικά Η υποστύλωση της εγκατάστασης πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να μην εμποδίζεται από κάθε άλλη που τυχόν θα υπάρχει μέσα στο χώρο προστασίας. Στην περίπτωση υποστήριξης της φυτείας με συρματόσχοινα ή σύρματα επί των στύλων της υποστύλωσης, αυτά πρέπει να προσδένονται και στις δύο άκρες τους με τεντωτήρα στα αγκύρια. Επιπλέον, τα σύρματα υποστήριξης της καλλιέργειας, όσον αφορά τις δύο ακραίες σειρές, θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά των στύλων. Οι στύλοι που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη όλης της εγκατάστασης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι, οι κορυφές τους να βρίσκονται σε παράλληλο προς το έδαφος επίπεδο και να εξασφαλίζεται η στερεή έδρασή τους στο έδαφος. Οι στύλοι μπορεί να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικοί ή ξύλινοι. Κατ εξαίρεση στην καλλιέργεια της αμπέλου επιτρέπεται η χρήση ορθών χυτών σιδηρογωνιών, θερμής έλασης. Το άνω άκρο όλων των στύλων θα πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλο ειδικό πλαστικό κάλυμμα το καπέλο, το οποίο στερεώνει το συρματόσχοινο σύνδεσης με τους στύλους. Όλοι οι περιμετρικοί στύλοι των καλλιεργειών πρέπει να υποστηριχθούν από αντιστήριξη με αγκύρια και επίτονα με τεντωτήρα. Εξαιρείται η αντιστήριξη στην επιχορήγηση αντιχαλαζικών διχτυών της καλλιέργειας της αμπέλου, όταν αυτή έχει γεφυρωθεί με σωλήνες ή σιδηρογωνιές και μόνο τότε θα γίνεται στους ακραίους στύλους της αρχής και του τέλους των σειρών. Η ελάχιστη διατομή των στύλων είναι: α. Για τους στύλους οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος, όχι μικρότερη των 90x95mm. β. Για τους μεταλλικούς τετράγωνους κοιλοδοκούς 90x90 mm, ή στρογγυλούς Φ90mm, με πάχος μετάλλου τουλάχιστον 3 mm, προστατευμένοι από την επιφανειακή διάβρωση. γ. Για τους ξύλινους στύλους, κυρίως από ξύλο καστανιάς διατομής Φ 120 mm στην κορυφή και Φ 140 mm στη βάση του στύλου. Ειδικά για την καλλιέργεια της αμπέλου, ανάλογα με τη διαμόρφωση της καλλιέργειας, το ύψος των πασσάλων και τον τύπο εγκατάστασης (βλ. Πίνακα 2), εκτός από τους ανωτέρω περιγραφόμενους στύλους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι κατωτέρω αναφερόμενοι: - σιδηρογωνιές χυτές μαύρες, διαστάσεων 60x60x6 mm, 50x50x5 mm και 40x40x4 mm - μεταλλικοί στύλοι στρογγυλοί διαστάσεων Φ76 x 3mm, Φ60 x 2,5mm και Φ48 x 2mm - μεταλλικοί στύλοι τύπου Ω διάστασης 52x34x2 mm - τσιμεντοπάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος (με steel) διάστασης 80 x 85 mm - τσιμεντοπάσσαλοι προεντεταμένου σκυροδέματος διάστασης 70 x 75 mm Η αντοχή των ως άνω περιγραφόμενων στύλων θα πιστοποιείται από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Για τη χρησιμοποίηση στύλων άλλου τύπου, απαιτείται η πιστοποίησή τους, από επίσημο φορέα, για το ισοδύναμο της αντοχής τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Οι περιμετρικοί στύλοι της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετούνται με κλήση αντίθετη αυτής της καλλιέργειας τουλάχιστον 10 μοιρών επί της σειράς, με εξαίρεση τους πλευρικούς στύλους σε καλλιέργεια αμπέλου. Ειδικά Η επί της σειράς υποστύλωση θα υπολογίζεται, από αυτή των μεταξύ των σειρών απόσταση, του κάθε αγροτεμαχίου ξεχωριστά, που εάν πολλαπλασιασθεί με όποια επί της σειράς απόσταση, το γινόμενο μας δίνει το εμβαδόν υποστύλωσης ανά καλλιέργεια. Ο ακριβής αριθμός των στύλων ανά καλλιέργεια καθώς και το εμβαδόν υποστύλωσης (Εμ. Υπ.) της κάθε καλλιέργειας, προσδιορίζονται παρακάτω: 3

4 Στην καλλιέργεια αμπέλου - Για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών και ύψος στύλων 3m: Εμ. Υπ. τα 16,5m 2 - Για την συνδυαστική εγκατάσταση, με την έννοια της διαδοχικής κάλυψης, με χρήση αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών: Εμ. Υπ. τα 16,5m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 60 ανά στρέμμα - Για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών και ύψος στύλων πάνω από 3,8m: Εμ. Υπ. τα 25m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 40 ανά στρέμμα Στην καλλιέργεια ακτινιδιάς - Για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών: Εμ. Υπ. τα 40m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 25 ανά στρέμμα Στην καλλιέργεια μηλοειδών πυρηνοκάρπων - Για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών και αριθμό φυτών άνω των 250 ανά στρέμμα: Εμ. Υπ. τα 28m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 36 ανά στρέμμα - Για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών και αριθμό φυτών άνω των 60 έως και 250 ανά στρέμμα: Εμ. Υπ. τα 40m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 25 ανά στρέμμα - Για το μέτρο συνδυαστικής εγκατάστασης στην καλλιέργεια κερασιάς: Εμ. Υπ. τα 34m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 30 ανά στρέμμα Στην καλλιέργεια ροδιάς - Για όλες τις αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών: Εμ. Υπ. τα 50m 2 Οι στύλοι θα πρέπει να είναι 20 ανά στρέμμα. Πίνακας 1: Μήκος στύλων για εγκατάσταση συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας με αντιχαλαζικά δίχτυα και συνδυαστικής εγκατάστασης με αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβροχική μεμβράνη Είδος καλλιέργειας Συνολικό μήκος Μήκος στύλου από το έδαφος Αμπέλια (με πασσάλους υποστύλωσης 3 m) 3 μέτρα Όχι μικρότερο των 2,4 μέτρων Αμπέλια (με πασσάλους υποστύλωσης > 3,8 m) Από 3,8 έως 4 μέτρα Όχι μικρότερο των 3 μέτρων Ακτινιδιά Από 4,5 μέτρα μέχρι 5 μέτρα Όχι μικρότερο των 3,7 μέτρων Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (κανονική φύτευση από φυτά / στρέμμα) Από 4,5 μέτρα μέχρι 5 μέτρα Όχι μικρότερο των 3,7 μέτρων Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (πυκνή φύτευση πάνω από 250 φυτά/ στρέμμα) Από 4,5 μέτρα μέχρι 5 μέτρα Όχι μικρότερο των 3,7 μέτρων Ροδιά Από 4,5 έως 5 μέτρα Όχι μικρότερο των 3,7 μέτρων Συνδυαστική εγκατάσταση κερασιάς Από 4,8 έως 5 μέτρα Όχι μικρότερο των 4 μέτρων Συνδυαστική εγκατάσταση αμπέλου 3 μέτρα Όχι μικρότερο των 2,4 μέτρων 4

5 Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά και αριθμός στύλων / στρ για εγκατάσταση συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας με αντιχαλαζικά δίχτυα και συνδυαστικής εγκατάστασης με αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβροχική μεμβράνη Είδος καλλιέργειας Αμπέλια (με πασσάλους υποστύλωσης 3m) Αμπέλια (με πασσάλους υποστύλωσης >3,8 m) Ελάχιστος αριθμός στυλ / στρ Μέγιστο Εμβαδόν Υποστύλωσης σε m 2 / καλλιέργεια 60 16,5m m 2 Τύπος Στύλων Τσιμεντένιοι Μεταλλικοί στύλοι στύλοι Τετράγωνοι Οπλισμένου ή Σιδηρογωνιές ή Στρογγυλοί προεντεταμένου και Ω Σωλήνες σκυροδέματος Εξωτερικοί: Φ76 x 3 mm Εσωτερικοί: Φ48 x 2 mm Εξωτερικοί: Φ90 x 3 mm Εσωτερικοί: Φ76 x 3 mm Εξωτερικές: 60x60x6 mm Εσωτερικές: - 40x40x4 mm - Ω 52x34x2mm 60x60x6 mm Εξωτερικοί: 8x8,5 cm Εσωτερικοί: 7x7,5 cm - 9x9,5 cm - 8x8,5 cm Ξύλινοι στύλοι Εξωτερικές: Εσωτερικές: Φ 60 mm Ακτινίδια σε διαμόρφωση «παλμέτα» 25 40m 2-90x90x3mm -Φ90 x 3 mm - 9x9,5 cm Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (κανονική φύτευση από φυτά / στρέμμα) Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (πυκνή φύτευση άνω των 250 φυτών / στρέμμα) 25 40m 2-90x90x3mm -Φ90 x 3 mm - 9x9,5 cm 36 28m 2-90x90x3mm -Φ90 x 3 mm - 9x9,5 cm Ρόδια 20 50m 2-90x90x3mm -Φ90 x 3 mm - 9x9,5 cm Συνδυαστική εγκατάσταση κερασιάς 30 34m 2-90x90x3mm -Φ90 x 3 mm - 9x9,5 cm Συνδυαστική εγκατάσταση αμπέλου 60 16,5m 2 Φ76 x 3 mm Εσωτερικοί: Εξωτερικοί: Φ60x2,5 mm Εξωτερικές: 60x60x6 mm Εσωτερικές: 50x50x5 mm Εξωτερικοί: 9x9,5 cm Εσωτερικοί: 7x7,5 cm Εξωτερικές: Εσωτερικές: Φ 60 mm 5

6 1.1.3 Θεμελίωση Το επίπεδο θεμελίωσης πρέπει να βρίσκεται στο ανέγγιχτο (στερεό) τμήμα του εδάφους. Το έδαφος κατά την εγκατάσταση των στύλων δεν πρέπει να προέρχεται από επιχωματώσεις. Σε περίπτωση θεμελίωσης σε έδαφος από επιχωματώσεις, θα πρέπει να έχει προηγηθεί πολύ καλή συμπίεση και να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την επιχωμάτωση ώστε να δράσουν οι βροχοπτώσεις στο έδαφος. Το βάθος θεμελίωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: α) Για τα αγκύρια στήριξης - Από 0,8 έως 1,2 μέτρα στο αμπέλι και 1,2 μέτρα για κατασκευές διαδοχικής κάλυψης. - Από 1,3 έως 1,5 μέτρα σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες κανονικής φύτευσης και της ροδιάς - 1,5 μέτρα στις δενδρώδεις καλλιέργειες πυκνής φύτευσης και της συνδυαστικής κερασιάς β) Για τους πασσάλους υποστύλωσης Το βάθος θεμελίωσης είναι από 0,6-0,8 μέτρα για την καλλιέργεια αμπέλου, για δε τις δενδρώδεις καλλιέργειες το βάθος θεμελίωσης των στύλων καθορίζεται στα 0,8 μέτρα. Οι εκσκαφές θα πρέπει να γίνονται με μηχανοκίνητο τρυπάνι με τη δέουσα προσοχή ώστε να περιορίζεται, κατά το δυνατόν, η πρόκληση ζημιών, τόσο στο ριζικό σύστημα των καλλιεργούμενων φυτών, όσο και στις τυχόν υπάρχουσες εγκαταστάσεις (αρδευτικά δίκτυα κ.λ.π.). Όλοι οι περιμετρικοί στύλοι πρέπει να υποστηρίζονται με αντιβυθιστικό πέλμα, ώστε να αυξηθεί η αντίσταση βύθισής τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη μεταλλικής βάσης, επιφάνειας τουλάχιστον 0,05 m 2 και πάχους τουλάχιστον 4 mm Αντιστήριξη (αγκύρια επίτονα - αντηρίδες) Η αντιστήριξη της εγκατάστασης γίνεται με αγκύρια και επίτονα. Το μήκος του σιδηρού αγκυρίου στην περίπτωση των δενδρωδών καλλιεργειών και της ροδιάς είναι από 1,3 m έως 1,50 m και η διατομή του να είναι διαμέτρου 26 mm. Στο αμπέλι, στην περίπτωση που το αγκύριο πακτώνεται με σκυρόδεμα, το μήκος του αγκυρίου μπορεί να είναι 1,20 m και η διατομή του να έχει διάμετρο 16 mm. Στο άνω άκρο του αγκυρίου δημιουργείται άγκιστρο, που θα πρέπει να καμπυλώνεται εν ψυχρώ. Δεν επιτρέπεται η χρήση αγκυρίων, των οποίων τα άγκιστρα έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. Το άκρο του αγκυρίου με το ελικοφόρο πτερύγιο τοποθετείται σε βάθος 1,50 m μέσα στο έδαφος, περιστρεφόμενο κατάλληλα, με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος (τριβέλα τρακτέρ). Το ελικοφόρο πτερύγιο έχει διάμετρο τουλάχιστον 300 mm και πάχος 6 mm, για όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες, και αντίστοιχα διάμετρο 200 mm και πάχος 5 mm για τα αμπέλια (στην περίπτωση που πακτώνεται με σκυρόδεμα). Το αγκύριο μπορεί να μην έχει ελικοφόρο πτερύγιο στο κάτω άκρο του, αλλά τότε το κάτω άκρο του πρέπει να έχει τη μορφή αγκίστρου και να πακτώνεται σε βάθος τουλάχιστον 1,50 m στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα διαμέτρου τουλάχιστον 300 mm και ύψους 500 mm, για όλες τις καλλιέργειες. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες η ελάχιστη απόσταση του επάνω άκρου του αγκυρίου από τη βάση του περιμετρικού στύλου πρέπει να είναι 1,50 m. Οι αντίστοιχες αποστάσεις για τα αμπέλια με στύλους υποστύλωσης πάνω από 3,8 m είναι 1,20 m και για τα αμπέλια με στύλους υποστύλωσης 3 m είναι 1 m. Σε κάθε γωνιακό στύλο αντιστοιχούν δύο (2) επίτονα, σε ορθή γωνία μεταξύ τους. Τα επίτονα είναι συρματόσχοινα διατομής 7-8 mm και προσδένουν στο ύψος του γεφυρώματος τους ακραίους στύλους με τα αγκύρια μέσω τεντωτήρα. Η αντιστήριξη κατ εξαίρεση, μπορεί να γίνει και από αντηρίδες για την καλλιέργεια της αμπέλου. Οι αντηρίδες είναι στύλοι ίσης διατομής με τους ακραίους στύλους της κατασκευής και ιδίου 6

7 υλικού, που προσδένουν τον ακραίο στύλο, από το ύψος του γεφυρώματος, με το έδαφος σε απόσταση τουλάχιστον 3 m από τον ακραίο στύλο. Τα συρματόσχοινα των επίτονων θα πρέπει να είναι διάστασης όχι μικρότερης των 7 mm και θα προσδένουν την εγκατάσταση στις άγκυρες μέσω τεντωτήρων σχήματος U Σκελετός στέγης Ο συνδυασμός των συρματοσχοίνων ή συρμάτων που προσδένει τους πασσάλους μεταξύ τους σχηματίζει τον σκελετό της στέγης της εγκατάστασης, ο οποίος φέρει και συγκρατεί το αντιχαλαζικό δίχτυ ή και την αντιβροχική μεμβράνη. - Στις δενδρώδεις καλλιέργειες το δέσιμο των στύλων μεταξύ τους γίνεται με συρματόσχοινα (και κατ εξαίρεση ή με σύρματα, για αποστάσεις έως 150m ). Τα συρματόσχοινα που διατρέχουν τη στέγη κατά μήκος και κατά πλάτος θα πρέπει να έχουν διάσταση 5mm και ελάχιστο φορτίο θραύσης N (=2.140 kg) και κατ εξαίρεση για αποστάσεις σειρών έως και 150 m μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύρμα 4mm με ελάχιστο φορτίο θραύσης τα N (=1.890 kg), το δε συνολικό αποδεκτό μήκος τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 450 m/στρέμμα. - Στην καλλιέργεια της αμπέλου το δέσιμο των στύλων μεταξύ τους μπορεί να γίνεται με συρματόσχοινα ή σύρματα. Τα συρματόσχοινα ή σύρματα που διατρέχουν τη στέγη κατά μήκος και κατά πλάτος θα πρέπει να έχουν διάσταση 4mm τα συρματόσχοινα με ελάχιστο φορτίο θραύσης Ν (=1.520 kg) και 3,6 mm τα σύρματα με ελάχιστο φορτίο θραύσης τα Ν (=1.140 kg), το δε συνολικό αποδεκτό μήκος τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1000 m/στρέμμα. Τα συρματόσχοινα ή σύρματα συνοδεύονται από πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής, που πιστοποιεί την αντοχή τους για το ελάχιστο φορτίο θραύσης τους. Στο σκελετό της στέγης σχηματίζονται με το αντιχαλαζικό δίχτυ διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα στέγαστρα, σε σχήμα γράμματος Λ. Κάθε στέγαστρο αντιστοιχεί σε κάθε μία κατά μήκος γραμμή φύτευσης, της καλλιέργειας. Η μέγιστη απόσταση της βάσης του Λ από τη κορυφή του είναι cm, κατά περίπτωση. Το μεταξύ διαδοχικών στεγάστρων ελεύθερο διάστημα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από τα 0,2 μέτρα. Η απόσταση μεταξύ των σημείων πρόσδεσης των διχτυών με κλιπς ή μεταξύ τους με αυτόματες πλακέτες, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2,5 m επί της σειράς. Τα επίπεδα των στεγάστρων πρέπει να έχουν την κατάλληλη κλίση ώστε, αφενός μεν να εξασφαλίζεται η υπερκάλυψη των φυτών, αφετέρου δε να αποφεύγεται η συσσώρευση και η συγκράτηση του χαλαζιού επάνω στα δίχτυα. Επίσης επισημαίνεται, ότι κατά μήκος των δύο πλευρών της εγκατάστασης το αντιχαλαζικό δίχτυ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επεκτείνεται προς το έδαφος (π.χ. κουρτίνα). Το ανώτατο ύψος της κάθε μονάδας εγκατάστασης διχτυών (κορυφή στέγης) να είναι τέτοιο ώστε να μην παρακωλύονται οι συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες καθώς και ο φυσικός φωτισμός, ο αερισμός και η ελεύθερη ανάπτυξη των φυτών. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το ελεύθερο διάστημα μεταξύ ανωτάτου ύψους του κορμού των φυτών και κορυφής στέγης της εγκατάστασης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4 m για το αμπέλι, 0,8 m για την ακτινιδιά, και 1 m για τα πυρηνόκαρπα, τα μηλοειδή και την καλλιέργεια της ροδιάς. Στην περίπτωση της καλλιέργειας της κερασιάς, που τοποθετείται και αντιβροχική μεμβράνη, τοποθετούνται επί πλέον δύο συρματόσχοινα ή σύρματα ένα από την κάθε πλευρά των στύλων κατά μήκος των στύλων της γραμμής φύτευσης. Το ένα συνδέεται με το στύλο σε απόσταση 20 cm κάτω από την κορυφή και το άλλο από την άλλη πλευρά 30 cm κάτω από τη κορυφή του στύλου. Στα συρματόσχοινα ή σύρματα αυτά στηρίζεται η αντιβροχική μεμβράνη, μία στην κάθε πλευρά σχηματίζοντας ένα Λ ανοιχτό στην κορυφή του. 7

8 Κάθετα προς τη γραμμή φύτευσης, σε απόσταση cm κάτω από την κορυφή των στύλων, οι στύλοι συνδέονται με συρματόσχοινα ή σύρματα, στα οποία στερεώνονται τα κάτω άκρα του Λ του αντιχαλαζικού διχτυού και της αντιβροχικής μεμβράνης. Στα συρματόσχοινα ή σύρματα αυτά στο μέσον της απόστασης μεταξύ των γραμμών φύτευσης προσδένεται συρματόσχοινο ή σύρμα αντίστοιχης αντοχής, που συνδέει τα δύο ακραία συρματόσχοινα ή σύρματα στο μέσον των γραμμών φύτευσης. Σε νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας, στην καλλιέργεια της αμπέλου, τα συρματόσχοινα ή σύρματα σχηματίζουν τον σκελετό της στέγης. Εναλλακτικά τα υλικά που θα ενώνουν ή θα γεφυρώνουν τις παράλληλες σειρές μεταξύ τους, μπορεί να είναι για τις ακραίες σειρές, σωλήνες μαύρες ή γαλβανιζέ διάστασης 1¼ ίντσες ή σιδηρογωνιές διαστάσεων 30x30x4mm, που θα τοποθετούνται σε απόσταση 40 cm από την κορυφή, τα δε εσωτερικά γεφυρώματα μπορεί να είναι από σωλήνες μαύρες ή γαλβανιζέ διάστασης ¾ έως και 1 ίντσα ή σιδηρογωνιές διαστάσεων 25x25x3 mm. Οι αντιβροχικές μεμβράνες στην καλλιέργεια της κερασιάς και των δύο πλευρών της κάθε σειράς θα πρέπει να προσδένονται στα συρματόσχοινα ή σύρματα της κορυφής με γάντζο (διατάσεων 8x50 mm), έτσι ώστε, όταν θα τεντωθούν με το ελαστικό σχοινί στο συρματόσχοινο, που βρίσκεται στο μέσον μεταξύ των γραμμών φύτευσης, να έχουν την ελάχιστη ταλάντωση. Η αντιβροχική μεμβράνη στην καλλιέργεια της αμπέλου, αποτελείται από ένα ενιαίο φύλλο για κάθε σειρά καλλιέργειας με ενισχύσεις στο μέσον και στις άκρες του, έτσι ώστε να μπορεί να τεντωθεί στο συρματόσχοινο ή σύρμα του μέσου της σειράς με σχοινί, ούτως ώστε να προσδώσει την κατάλληλη σταθερότητα. Οι αντιβροχικές μεμβράνες πρέπει να έχουν την κατάλληλη κλίση ώστε να εξασφαλίζεται η υπερκάλυψη των φυτών, και να μην παρακωλύονται οι συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες, καθώς και ο φυσικός φωτισμός, ο αερισμός και η ελεύθερη ανάπτυξη των φυτών. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες Να είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και φθορές. Κατά το σχηματισμό της ίνας πρέπει να έχει προστεθεί σταθεροποιητής, ώστε να αποκτήσει μεγάλη αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί την κύρια αιτία της πρόωρης καταστροφής των πολυμερών υλικών. Να φέρουν ενισχυμένες «ούγιες» κατά μήκος των πλευρών τους και στο μέσον. Να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες (από -15 C έως +50 C), στις χημικές αντιδράσεις με τα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλες συναφείς ουσίες που χρησιμοποιούνται στον αγρό. Να έχουν μεγάλη αντοχή, στις εξωτερικές πιέσεις και φορτία (χαλάζι, χιόνι, άνεμος κλπ.) Να έχουν μικρό ειδικό βάρος. Η μηχανική τους αντοχή, να είναι κατ ελάχιστο 5000 Νm -2. Να έχουν οπή (μάτι) με διάσταση ίση ή μικρότερη από 3 x 8 mm ή 4 x 7 mm ή και 5 x 5 mm, πλεκτή με κόμπους, έτσι που να μη μπορεί να διαπεραστεί από το χαλαζόκοκκο. Να έχουν εγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον έξι (6) έτη. Να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, στο οποίο θα αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τουλάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Επιπρόσθετα, στη γραπτή εγγύηση θα αναφέρεται το όνομα του παραγωγού και επιπλέον θα δηλώνεται ο χρόνος αντοχής ( ζωής ) του διχτυού. 8

9 2.2 Χρώμα Η επιλογή του χρώματος του αντιχαλαζικού διχτυού γίνεται με ευθύνη του παραγωγού. Τα επιδοτούμενα αντιχαλαζικά δίχτυα μπορούν να έχουν τους κάτωθι χρωματισμούς: Μαύρο Συνιστάται στην κάλυψη της ακτινιδιάς, της ροδιάς και των μηλοειδών. Είναι πολύ ανθεκτικό στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι δώδεκα (12) χρόνια περίπου. Παρέχει ελαφρά σκίαση, περιορίζοντας το έντονο ηλιακό φως. Όταν είναι απλωμένο, υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να εξασφαλίσει και ικανοποιητική αντιπαγετική προστασία Λευκό Συνιστάται στην κάλυψη της καλλιέργειας της αμπέλου. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι οκτώ (8) χρόνια περίπου. Επιτρέπει την σχετικά ελεύθερη διείσδυση του φωτός. Έχει αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει πρωιμότητα και καλύτερο χρωματισμό των καρπών Crystal (διάφανο) Συνιστάται στην κάλυψη αμπέλου και πυρηνοκάρπων. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι οκτώ (8) χρόνια. Επιτρέπει την ελεύθερη διείσδυση του φωτός και δεν εμποδίζει σημαντικά τη διατήρηση σταθερών συνθηκών φωτισμού στην καλλιέργεια. Σε πολλές περιπτώσεις παρέχει πρωιμότητα περίπου δέκα (10) ημερών. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Να χαρακτηρίζεται από καλή διαπερατότητα φωτός και από υψηλή μηχανική αντοχή. Να έχει υποστεί την προσθήκη σταθεροποιητών κατά το σχηματισμό της, ώστε να αποκτήσει μεγάλη αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί την κύρια αιτία της πρόωρης καταστροφής των πλαστικών. Η διάρκεια ζωής τους, υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης, να μην είναι μικρότερη των 6 ετών (συνεχών περιόδων χρήσης). Να φέρουν ενισχυμένες «ούγιες» κατά μήκος των πλευρών τους και στο μέσον, με ενισχυμένες οπές στις πλευρικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται το σκίσιμό τους κατά την έλξη (τέντωμα). Να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, στο οποίο θα αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τουλάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Επιπρόσθετα, στη γραπτή εγγύηση θα αναφέρεται το όνομα του παραγωγού και επιπλέον θα δηλώνεται ο χρόνος αντοχής ( ζωής ) της αντιβροχικής μεμβράνης. 9

10 4. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Σχήμα 1. Ονοματολογία εξαρτημάτων 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 2 και 3 ΣΤΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) ΑΝΤΙΒΥΘΙΣΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΕΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΠΕΛΑ ΔΙΧΤΥΑ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΚΛΙΠΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ S ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΔΙΧΤΥΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΕΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΖΥΓΚΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ (ΣΩΛΗΝΕΣ 1 ¼, 1, ¾ ίντσες, ΓΩΝΙΕΣ 30Χ30Χ4 και 25Χ25Χ3mm) 11

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 88/5-6-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 88/5-6-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 88/5-6-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κωνσταντίνος Καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Στην παρούσα μελέτη υπολογίζεται το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμματος Μονόκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ. ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΧΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ GR-47A Α/Α ΑΡ.ΤΙΜ ΚΩΔ.ΥΛΙΚ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Η X Ψ (kg) 1 3126 430014006 1Α 210 160 55 2,315 2 3133 430016519 3Β 280 55 45 2,3 3 3130 430014043

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Επιλογή θέσης εγκατάστασης δικτυοκηπίου (αγροτεμάχιο) Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης Έδαφος (κλίση έως 7%) με μηχανική σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΔ ΜΠΑΦΡΑΣ- ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.983,40 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 02.15.7135.017 ΕΤΟΣ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α

Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΚΥΡΤΑ Β.Τ ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΒΙΔΑ Β.Τ 6" ΚΟΤΣΣΩΛ001 8" ΚΟΤΣΚΥΡ005 4" ΚΟΤΣΟΒΙΔ009 4,5" ΚΟΤΣΣΠΑ013 6,5" ΚΟΤΣΣΠΑ014 8" ΚΟΤΣΣΠΑ015 8" ΚΟΤΣΣΩΛ002

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α.

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ αρ.πρωτ. 9112/5-11-13 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η» Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Solar-fix Κεραμοσκεπές Εύκολο και γρήγορο Ισχυρό, ελαφρύ και οικονομικό προφίλ αλουμινίου Solar-fish. Κράμα AW6063T6,

Διαβάστε περισσότερα

MAKUTI. Εξωτική εμφάνιση Απεριόριστες δυνατότητες μεγέθους και σχεδίου.

MAKUTI. Εξωτική εμφάνιση Απεριόριστες δυνατότητες μεγέθους και σχεδίου. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ Η επιχείρηση μας, δραστηριοποιείται στις τροποικές κατασκευές ξύλου, εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε υψηλές απαιτήσεις. Συστήματα σκίασης εξωτερικών αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Solar-fix Κεραμοσκεπές Εύκολο και γρήγορο Ισχυρό, ελαφρύ και οικονομικό προφίλ αλουμινίου Solar-fish. Κράμα AW6063T6,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Perfect Fit

Συστήματα σκίασης Perfect Fit Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Perfect Fit Χειροκίνητο ρόλερ Perfect Fit PFR-M με χειρισμό ελατηρίου To Perfect Fit αποτελεί μια μοναδική επιλογή για παράθυρα και πόρτες από υλικό upvc Tο σύστημα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες Περσίδες. Model V-ABS-M. Χειροκίνητες κάθετες περσίδες ABS-M 89, 127, 250mm. Εσωτερική σκίαση

Κάθετες Περσίδες. Model V-ABS-M. Χειροκίνητες κάθετες περσίδες ABS-M 89, 127, 250mm. Εσωτερική σκίαση Εσωτερική σκίαση Κάθετες Περσίδες Model V-ABS-M Χειροκίνητες κάθετες περσίδες ABS-M 89, 127, 250mm Συστήματα σκίασης κάθετων περσίδων με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας και κορδονιού Το σύστημα κάθετων περσίδων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

14. ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ.01 Πόδια camar ΠΟΔΙ 653, Φ50 Η1105mm ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ 180mm 0301.0012 Φ50 Η1105mm χρώμιο τεμ. 4 ΠΟΔΙ 550, Φ50 Η100mm & Η150mm

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

Τέντες Βεδουίνος 32 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τέντες Βεδουίνος 32 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τέντες Βεδουίνος Οι τέντες Βεδουίνος κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας εύκαμπτο ύφασμα που δίνει τη δυνατότητα στην τέντα να παίρνει την επιθυμητή κάθε φορά μορφή. Γι αυτό η τέντα μπορεί να στηθεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Εσωτερική σκίαση Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Model Classic Οριζόντιες περσίδες Classic 16, 25 mm Συστήματα σκίασης οριζοντιών περσίδων με πλευρικό μηχανισμό κορδόνι, μπαστουνι ή ηλεκτροκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

καζανάκια 30,88 Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ

καζανάκια 30,88 Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ Το καζανάκι προσφέρει : Αντοχή: Με αντιηλιακό, ειδικό ABS. Διάρκεια: Μηχανισμός αέρος από ABS. Μειωμένο θόρυβο: Μηχανισμός και φλοτέρ SPEK. Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατασκευής Hydrobots Ενότητα 1η

Οδηγός Κατασκευής Hydrobots Ενότητα 1η η Ενότητα 1η Κατασκευή Πρώτου Μέρους: Για την ενότητα αυτή απαιτούνται τα εξής: Εργαλεία Μέτρο Μαρκαδόρος Κόφτης σωλήνα PVC Στραυροκατσάβιδο Δράπανο ηλεκτρικό Τρυπάνι 6mm Τρυπάνι 2mm Μέγγενη 1 σωλήνα PVC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου Τ.Κ.: 71.0 FAX: 87-600 Ηράκλειο 10 / /015 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κλωβού αλουμινίου σφυροβολίας δισκοβολίας και εξοπλισμού στίβου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣVertical

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣVertical ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣVertical Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 Παρουσίαση Εταιρίας Sterope Pleione Arge Merope Talia Horizontal Talia Screen Horizontal Acumina

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατολόγιο ΑΒΑΦΟ ARAVA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CALABAZA VERDE ECOLOGICO ΛΕΥΚΟ ΣΦΕΝ ΑΜΟΣ ΟΞΥΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΥ ΙΑ ΠΑΛΙΣΑΝ ΡΟΣ ZEBRANO ΜΕΛΑΝΗ ΡΥΣ

Χρωµατολόγιο ΑΒΑΦΟ ARAVA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CALABAZA VERDE ECOLOGICO ΛΕΥΚΟ ΣΦΕΝ ΑΜΟΣ ΟΞΥΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΥ ΙΑ ΠΑΛΙΣΑΝ ΡΟΣ ZEBRANO ΜΕΛΑΝΗ ΡΥΣ Panel Χρωµατολόγιο ΑΒΑΦΟ ARAVA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CALABAZA VERDE ECOLOGICO ΛΕΥΚΟ ΣΦΕΝ ΑΜΟΣ ΟΞΥΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΥ ΙΑ ΠΑΛΙΣΑΝ ΡΟΣ ZEBRANO ΜΕΛΑΝΗ ΡΥΣ Αρµοκάλυπτρα & Τελειώµατα Panel KP 3.01 Προφιλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy Σύστημα σύνδεσης για δομές 4Χ4 m έως 15Χ15 m Παράδειγμα σύνδεσης 4 μονάδων απλή δομή δομή σύνδεσης 2 απλή δομή δομή σύνδεσης 2 δομή σύνδεσης 4 δομή σύνδεσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κώδικας : 74100, Ρέθυµνο Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 28313

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα