Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα"

Transcript

1 Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο Μονογιού Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Χριστιάνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναδομήσουμε μια ενότητα από το σχολικό εγχειρίδιο των Ελληνικών της Γ τάξης του δημοτικού σχολείου, με βάση τις αρχές της διαφοροποίησης. Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι εφικτή σε τάξεις μικτής ικανότητας, αλλά και αναγκαία στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία, ώστε η διδασκαλία να μην απευθύνεται μόνο στο μέσο μαθητή, αλλά να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των μαθητών. Έγινε κατ αρχάς μια εκτεταμένη βιβλιογραφική μελέτη σε θέματα που αφορούν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τις βασικές αρχές διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος με βάση τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, καθώς και το σύνδρομο άσπεργκερ, - ένα παιδί μέσα στην τάξη όπου εφαρμόστηκε η διαφοροποίηση είχε το Σύνδρομο αυτό - και ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή, δηλαδή η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Για την πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους της εργασίας χρειάστηκε να γίνει μια μικρο-έρευνα, με σκοπό να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την τάξη στην οποία θα εφαρμοζόταν η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας ήταν πολύ ικανοποιητικά, αφού όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως είχαν ενεργητική συμμετοχή και καλή συμπεριφορά με αποτέλεσμα την επιτυχία του μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με αναπηρία δεν είναι ανέφικτη. Αντίθετα είναι αναγκαία ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. Επιπρόσθετα αναδεικνύεται η τεράστια σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού, αφού αυτός, σύμφωνα με τις Symeonidou & Phtiaka (2009), ως ο καλύτερος γνώστης των αναγκών των παιδιών, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της διαφοροποίησης στην τάξη. Εισαγωγή Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα. Επομένως, όσον αφορά την αναπηρία, είναι σημαντικό να την εκλαμβάνουμε ως μια μορφή αυτής της διαφορετικότητας ανάμεσα στις άλλες όπως φυλή, χρώμα, θρησκεία, εθνικότητα κλπ. Είναι σημαντικό ως εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουμε ότι διδάσκουμε σε διαφορετικούς μαθητές, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ασφάλεια της παραδοσιακής διδασκαλίας και να διαμορφώσουμε ένα μάθημα που δε θα απευθύνεται μόνο στον τυπικό μαθητή (Grumbine & Alden, 2006). Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την διαφοροποίηση του υφιστάμενου αναλυτικού προγράμματος. Διαφοροποίηση ορίζεται ως η διαδικασία, κατά την οποία τα γνωστικά αντικείμενα, οι διδακτικές μέθοδοι, οι πηγές και οι μαθησιακές δραστηριότητες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών (Bearne, 1996, αναφορά στην Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, 2006). Διαφοροποίηση λοιπόν, δεν σημαίνει διαστρέβλωση του αναλυτικού, 1 299

2 ούτε μινιμαλισμός του, αλλά ούτε και απλοποίηση του, όπως πολλοί νομίζουν. Σημαίνει χειρισμός του αναλυτικού προγράμματος με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται απόλυτη πρόσβαση για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και πλήρης επίτευξη των αρχικών του στόχων, χωρίς συμβιβασμούς (Φτιάκα, 2010). Είναι κοινή διαπίστωση εξάλλου, στην κυπριακή και τη διεθνή βιβλιογραφία ότι το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ένα ρόλο κλειδί τόσο στην δόμηση και διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στην εκπαίδευση και τον αποκλεισμό παιδιών με κάθε είδους διαφορετικότητα από την ουσία του γενικού σχολείου (Φτιάκα, 2010). Θεωρητικό Πλαίσιο Βασικές Αρχές Διδασκαλίας στο Μάθημα των Νέων Ελληνικών Σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα πλαίσια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. Γι αυτό το λόγο κρίνουμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές διδασκαλίας του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (ΝΑΠ) (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-ΥΠΠ, 2011), γιατί πάνω σε αυτές στηρίχθηκε και η δική μας διαφοροποίηση και διδασκαλία. Σύμφωνα με τα ΝΑΠ (ΥΠΠ, 2011), σκοπός είναι να καταστούν οι μαθητές κριτικά εγγράμματοι και ενεργοί πολίτες. Ο κριτικός γραμματισμός δεν αφορά μόνο να μάθουν τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν, αλλά να ασκούν κριτική στα κείμενα που διαβάζουν, και να τα αναγνωρίζουν ως κοινωνικά προϊόντα, μέσα από τα οποία διαφαίνονται οι αξίες της κοινωνίας. Στόχος δηλαδή του κριτικού γραμματισμού, είναι οι μαθητές να αποκτήσουν βαθιά και ουσιαστική γνώση για τη γλώσσα, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά νοήματα, συνειδητοποιώντας έτσι, ότι τα νοήματα με ισχύ δεν είναι φυσικά, αλλά κατασκευασμένα, και άρα μπορούν να γίνουν αντικείμενο αμφισβήτησης και ανακατασκευής (Λύκου, 2000). Σημείο εκκίνησής της διδασκαλίας, δεν είναι πλέον τα γραμματικά στοιχεία αλλά οι λειτουργίες που αυτά επιτελούν μέσα στα διάφορα κείμενα (ΥΠΠ, 2011). Έτσι αναπτύχθηκε στο διεθνή χώρο η κειμενοκεντρική προσέγγιση, η οποία περιγράφεται και μέσα στα ΝΑΠ. Συγκεκριμένα, το κείμενο αντιμετωπίζεται ως ενότητα λόγου με συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις και χαρακτηρίζεται από γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα. Στα πλαίσια της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, τα παιδιά ασχολούνται με διάφορα κειμενικά είδη, την κριτική επεξεργασία τους και την παραγωγή τους με σκοπό τον κριτικό γραμματισμό (Ματσαγγούρας, 2007). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η θεωρεία των Πολυγραμματισμών. Η έννοια των Πολυγραμματισμών, υποδηλώνει την ποικιλία των μορφών κειμένου, κυρίως μετά την εμφάνιση και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογιών των πολυμέσων, στα πλαίσια των πολύγλωσσων και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών (Κυπριώτης, 2006). Απαραίτητο είναι επίσης να αναφερθούμε στην συμπληρωματική έννοια των Πολυγραμματισμών, την έννοια της Πολυτροπικότητας, η οποία αναφέρεται στην ποικιλία των σημειωτικών τρόπων που αξιοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 2 300

3 κείμενο, σε αντιδιαστολή με τα μονοτροπικά κείμενα του παρελθόντος (Κυπριώτης, 2006). Με τον όρο σημειωτικοί τρόποι αναφερόμαστε στους τρόπους μέσα από τους οποίους δομείται ένα κείμενο, όπως είναι ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το σχεδιάγραμμα, το χρώμα, η γραμματοσειρά, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, ο ήχος, ο ρυθμός και οι χειρονομίες. Σύνδρομο Άσπεργκερ Ένα από τα παιδιά της τάξης στην οποία θα εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ο Χρήστος, αντιμετωπίζει Σύνδρομο Άσπεργκερ (ΣΑ). Γι αυτό το λόγο θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι είναι αυτό το Σύνδρομο, αναφέροντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά του, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που εντοπίσαμε ότι έχει το παιδί, ώστε να γίνει κατανοητό γιατί προβήκαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά τη διαφοροποίηση και αναδόμηση της ενότητας. Ο χαρακτηρισμός «Σύνδρομο Άσπεργκερ», χρησιμοποιείται για τη σπάνια περίπτωση του ευφυούς, γλωσσικά ικανού και σχεδόν φυσιολογικού αυτιστικού παιδιού (Frith, 1994). Πρόκειται δηλαδή για μια υποκατηγορία του αυτισμού, μια πιο ελαφριά μορφή αυτισμού, που έχει τα δικά της διαγνωστικά κριτήρια και χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την Ashley (2010) είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, που προκαλεί προβλήματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, όπως είναι η κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία, η συμπεριφορά και η σκέψη. Αρχικά τα παιδιά με ΣΑ φαίνεται να έχουν εμμονή σε κάποιες συγκεκριμένες και μηχανικά επαναλαμβανόμενες συνήθειες/ ρουτίνες. Γενικά έχουν την ανάγκη να ακολουθούν μια τάξη πραγμάτων (Attwood, 2009). Έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που λέει η Grandin (1995) ότι τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται δομημένες δραστηριότητες στο σχολείο. Επίσης τα παιδιά με αυτό το Σύνδρομο, παρουσιάζουν ένα στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο λόγο και φτωχή μη λεκτική επικοινωνία (Attwood, 2009). Όπως παρατηρήσαμε και στο Χρήστο, μονολογεί αντί να συνομιλεί, η φωνή του δεν εκφράζει συναισθήματα και έχει παράξενη χροιά φωνής (Ashley, 2010). Παράλληλα παρατηρείται μικρή ή ανύπαρκτη ικανότητα στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, αφού τα παιδιά αυτά έχουν μια τάση κοινωνικής απομόνωσης και δεν μπορούν να κάνουν πολλούς πραγματικούς φίλους (Attwood, 2009), με αποτέλεσμα πολλές φορές να προτιμούν να μένουν μόνα τους (Ashley, 2010). Πράγματι στην περίπτωση του Χρήστου αν και από τα λεγόμενα των συμμαθητών του όλοι παίζουν μαζί του το διάλειμμα, εντούτοις φαίνεται να έχει πραγματική σχέση φιλίας μόνο με τη διπλανή του και ακόμα ένα παιδί της τάξης. Επίσης τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ομάδα των συνομηλίκων τους, αλλά ούτε και να λειτουργήσουν στα πλαίσια της ομάδας, αφού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς και συνεργασίας (Berger, Feuser & Mutschlechner, 2000). Παρόλα αυτά η ένταξη των αυτιστικών παιδιών στις γενικές τάξεις, άρα και των παιδιών με ΣΑ, είναι εφικτή, αρκεί να τους δοθεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, δηλαδή να μειωθούν τα αυτιστικά σύνδρομα, να 3 301

4 βελτιωθούν οι γνωστικές τους επιδόσεις, οι ικανότητες κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας (Berger et al., 2000). Πρακτικό Μέρος Μεθοδολογία Για την πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους της εργασίας χρειάστηκε να γίνει μια μικρό-έρευνα. Προκειμένου να εφαρμόσουμε την διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μια τάξη, έπρεπε πρώτα να ληφθούν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την τάξη αυτή, καθώς και τους εκπαιδευτικούς της τάξης και τον τρόπο που διδάσκουν, ώστε να μπορέσουμε και μείς να αναδομήσουμε την ενότητα και αργότερα να την διδάξουμε. Παράλληλα εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία, ώστε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται στο συγκεκριμένο σχολείο και στη συγκεκριμένη τάξη, όπου βρίσκεται ενταγμένος ένας μαθητής με ΣΑ, σε σχέση με την διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η έρευνα διήρκησε μια βδομάδα κατά την οποία έγινε η συλλογή των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας ήταν τα 22 παιδιά της τάξης (ανάμεσα στα οποία και το παιδί με ΣΑ), η γενική δασκάλα και η ειδική δασκάλα, που παραδίδει μαθήματα στήριξης στο παιδί. Συγκεκριμένα προβήκαμε σε αρκετές νατουραλιστικές παρατηρήσεις στα πλαίσια της ειδικής και γενικής τάξης, και παράλληλα διενεργήσαμε δύο ημιδομημένες συνεντεύξεις, διάρκειας περίπου 20 λεπτά της κάθε μιας, με την γενική και ειδική δασκάλα. Προφίλ του μαθητή Ο Χρήστος είναι ένα οκτάχρονο παιδί, που φοιτά στην Γ τάξη ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου στην επαρχία Λευκωσίας. Ο Χρήστος παρουσιάζει το Σύνδρομο Άσπεργκερ. Κρίθηκε από την επαρχιακή επιτροπή ότι χρήζει ειδικής εκπαίδευσης, και έτσι λαμβάνει μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο. Παρακολουθεί όλα τα μαθήματα του προγράμματος της τάξης, εκτός από δύο ώρες την εβδομάδα όπου λαμβάνει μαθήματα στήριξης (Ιστορία και Θρησκευτικά). Ο Χρήστος δε διαφέρει από τους υπόλοιπους συμμαθητές του, αφού αν δεν μας πληροφορούσε η δασκάλα της τάξης πως πρόκειται για παιδί που παρουσιάζει ΣΑ δεν θα το καταλαβαίναμε. Γενικά, είναι ένα ήσυχο και πολύ φρόνιμο παιδί, ένας από τους μέσους μαθητές της τάξης σε νοητικό επίπεδο, που απλά χρειάζεται μεγαλύτερη παρότρυνση για να συμμετέχει στο μάθημα και να εκτελεί τις εργασίες που του αναθέτει η δασκάλα της τάξης. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και αντιμετώπιση του παιδιού στη γενική και ειδική τάξη. Εκπαίδευση και αντιμετώπιση στη γενική τάξη Αρχίζουμε με τη στάση της γενική δασκάλας προς το παιδί, καθώς και την αντίδρασή της όταν έμαθε πως θα έχει στην τάξη της ένα παιδί με αναπηρία. Στη συγκεκριμένη ερώτηση που της κάναμε, μας απάντησε τα εξής: «Ναι, όταν έμαθα ότι είχα παιδί της ειδικής εκπαίδευσης, σκέφτηκα ότι αυτό σίγουρα θέλει κάποια παραπάνω φροντίδα και προσοχή από μένα

5 Ήξερα ότι έπρεπε να καταβάλω κάποιες περισσότερες προσπάθειες, ώστε να νιώθει καταρχήν το παιδί αποδοχή μέσα στην τάξη, να νιώθει ευτυχισμένο, να μπορεί να προχωρά με την τάξη. Το δέχτηκα με μεγάλη χαρά βέβαια, και πάντα είναι μέριμνα και φροντίδα μου, να νιώθει καλά. Να νιώθει καλά πρώτα - πρώτα, και ακολουθεί βέβαια και ο ακαδημαϊκός τομέας, να προχωρά καλά στα μαθήματα, που ευτυχώς, το πετυχαίνουμε τούτο.» (γενική δασκάλα) Επομένως συμπεραίνουμε ότι η δασκάλα είχε μια θετική στάση προς το παιδί και από την αρχή ήξερε πως θα έπρεπε να προβεί σε ορισμένες ενέργειες, όπως να συμβουλευτεί την ειδική δασκάλα του σχολείου, ώστε να βοηθήσει την ένταξη του παιδιού στη γενική τάξη. Ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη, παραμερίζοντας κάπως τον ακαδημαϊκό τομέα. Εντούτοις σύμφωνα με τον Barton (2000) η inclusion (ένταξη) ασχολείται με τη διδασκαλία και τη συμμετοχή όλων των αποκλεισμένων μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Όσον αφορά τη γενικότερη στάση του Χρήστου μέσα στη γενική τάξη, είδαμε πως πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο παιδί, που δεν μιλά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ούτε καν με τη διπλανή του, εκτός και αν του ανατεθεί συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσει. Παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία δηλαδή στο να συνεργαστεί με άλλους συμμαθητές του, κάτι που μας επιβεβαιώνει και η γενική δασκάλα της τάξης κατά τη συνέντευξη που της πήραμε. Σύμφωνα με την ίδια όμως, πρόκειται για ένα μαθητή που προσπαθεί και ενδιαφέρεται για τα μαθήματά του. Οι μόνες του δυσκολίες στον ακαδημαϊκό τομέα είναι στο γραπτό λόγο. Αντίθετα στα μαθηματικά, το επίπεδό του είναι πιο ψηλό από αυτό των υπόλοιπων παιδιών της τάξης. Επομένως βλέπουμε πως τα παιδιά με Σύνδρομο Άσπεργκερ, είναι παιδιά με κανονική ή υψηλή νοημοσύνη, που διαφοροποιούνται από κοινωνικής απόψεως από τα άλλα παιδιά (Ashley, 2010). Έτσι όταν ρωτήσαμε τη δασκάλα της τάξης κατά πόσο εφαρμόζει τη διαφοροποίηση κατά τη διδασκαλία της, αν και μας είπε ότι τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική, εντούτοις μας είπε πως δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί για την περίπτωση του Χρήστου, γιατί δεν υστερεί στον ακαδημαϊκό τομέα. Όμως, φάνηκε να έχει και κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις για το θέμα της διαφοροποίησης, τις οποίες έχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση, αφού νομίζουν ότι η διαφοροποίηση σχετίζεται με την εξατομίκευση της διδασκαλίας, και με λιγότερες ή περισσότερες ασκήσεις (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Τέλος παραθέτουμε τις απόψεις της γενικής δασκάλας σε σχέση με την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία. Όσον αφορά τον Χρήστο, θεωρεί ότι η θέση του είναι στη γενική τάξη και η ένταξη του είναι επιτυχημένη. Επομένως, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, είναι θετική προς αυτό το θεσμό, γιατί βοηθά στην αποδοχή των παιδιών με αναπηρία από τους υπόλοιπους μαθητές, όμως υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη και η ειδική εκπαίδευση, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούν να δοθούν στα παιδιά οι εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την προβληματίζει το κατά πόσο επωφελούνται τα ίδια τα παιδιά με αναπηρία από την ένταξη 5 303

6 τους στις γενικές τάξεις. Παρατηρούμε δηλαδή να υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα από μέρους των δασκάλων της γενικής τάξης σχετικά με τον θεσμό της ένταξης και της ενιαίας εκπαίδευσης. Αυτό ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι η ένταξη έγινε βεβιασμένα, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου δεν ήταν έτοιμο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου νόμου. (Χαραλάμπους, 2004). Αυτό επιβεβαιώνει και η γενική δασκάλα, αφού μας είπε πως δεν έχουν καταρτιστεί από κανένα σχετικά με τα θέματα της ένταξης και της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στη γενική τάξη. Εκπαίδευση και αντιμετώπιση στην ειδική τάξη Όσον αφορά την ειδική δασκάλα, είναι διορισμένη στο σχολείο όπου φοιτά ο Χρήστος τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να του παραδίδει μαθήματα στήριξης από την Α τάξη του δημοτικού. Αυτό έχει οδηγήσει στο να δημιουργηθεί μια στενή σχέση μεταξύ τους και το παιδί να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένο μαζί της. Όπως έχει προαναφερθεί ο Χρήστος παίρνει μαθήματα από την ειδική δασκάλα δύο φορές την βδομάδα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η ειδική δασκάλα δίνει την δυνατότητα στο ίδιο το παιδί να επιλέξει τις ώρες που θα γίνονται τα μαθήματα, από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού έτσι αποφεύγεται το συχνό φαινόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις να φεύγει ο μαθητής σε μαθήματα δευτερεύοντα, που όμως αγαπά πολύ, π.χ. Γυμναστική, Τέχνη, κτλ. Όσον αφορά την εκπαίδευση του παιδιού στην ειδική τάξη, με βάση τα λεγόμενα της ειδικής δασκάλας δουλεύουν ιδιαίτερα τον γραπτό λόγο, που είναι ο τομέας που τον δυσκολεύει περισσότερο. Συγκεκριμένα μας είπε: «( ) πρώτα πρέπει να το επεξεργαστούμε πάρα πολλά καλά προφορικά. Δεν μπορείς να του δώσεις μιαν εικόνα και να αρχίσει να σου την περιγράφει. Να ξέρει ότι θα καθίσει μαζί του, θα το σκεφτούν προφορικά, να συντάξουν τις προτάσεις ( ) δουλεύουμε πάρα πολύ με σειροθετήσεις, περιγραφή εικόνας, με ιστορίες, το να αλλάξουμε το τέλος της ιστορίας.» (ειδική δασκάλα) Αξιοσημείωτες θεωρούμε και τις απόψεις της ειδικής δασκάλας σχετικά με τον θεσμό της ένταξης. Στη σχετική ερώτηση που της κάναμε, μας απάντησε πως η ένταξη είναι πολύ θετικός θεσμός για τα παιδιά με αναπηρία που είναι ενταγμένα στις γενικές τάξεις και απλά παίρνουν δύο ώρες την βδομάδα στήριξη, ανάμεσα στα οποία και ο Χρήστος. Μάλιστα στα πλαίσια της ένταξης των συγκεκριμένων παιδιών μας έχει αναφέρει ότι έχει προσπαθήσει μαζί με τις δασκάλες των γενικών τάξεων να συνεργαστεί, ώστε να εφαρμόσουν διαφοροποιημένη διδασκαλία, με αποτέλεσμα τη θετική ανταπόκριση όλων των μαθητών. Παρόλα αυτά επισήμανε και κάποια προβλήματα που εντοπίζει στο συγκεκριμένο θεσμό, όπως οι αυξημένες παραπομπές και οι λανθασμένες αξιολογήσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των παιδιών που χρειάζεται ειδική εκπαίδευση στα σχολεία, και να μην προσφέρεται ουσιαστική βοήθεια στα παιδιά που την χρειάζονται πραγματικά

7 Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καταφέραμε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον Χρήστο, να κατανοήσουμε και να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες του, με αποτέλεσμα να τις λάβουμε υπόψη κατά τον σχεδιασμό της διαφοροποιημένης ενότητας. Παρουσίαση της διαφοροποιημένης ενότητας Η ενότητα για την οποία σχεδιάστηκε το διαφοροποιημένο μάθημα φέρει τον τίτλο «Πολιτείες Ντυμένες στα λευκά», και αποτελείται από τρεις υποενότητες. Αφού μελετήσαμε τη συγκεκριμένη ενότητα, αποφασίσαμε ότι θα χρειαστούν τέσσερα ογδοντάλεπτα μαθήματα ώστε να διδακτεί, γι αυτό φτιάξαμε τέσσερα σχέδια μαθήματος, που περιλαμβάνουν αναλυτικά την πορεία διδασκαλίας αλλά και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε δραστηριότητα. Παράλληλα στην αρχή κάθε σχεδίου μαθήματος, αναφέρονται οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με το κάθε μάθημα, καθώς και οι εξατομικευμένοι στόχοι που αναφέρονται σε συγκεκριμένα παιδιά της τάξης. Συνεχίζοντας με τον μαθησιακό πληθυσμό της τάξης, πρόκειται για μια Γ τάξη που αποτελείται από 22 παιδιά, εκ των οποίων τα 12 είναι αγόρια και τα 10 κορίτσια. Πρόκειται για μια τάξη μικτής ικανότητας, με παιδιά χαμηλού, μεσαίου και ψηλού επιπέδου. Ξεχωρίζουν για την καλή τους επίδοση 3 παιδιά, και 4 παιδιά της τάξης θεωρούνται τα πιο αδύναμα με βάση τα λεγόμενα της εκπαιδευτικού, με δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου, στην ορθογραφία, αλλά και σε θέματα επικέντρωσης της προσοχής σε μια δραστηριότητα, γι αυτό και η ταχύτητά τους στην εκτέλεση δραστηριοτήτων είναι πολύ αργή. Τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης είναι μεσαίου επιπέδου, ανάμεσα στα οποία και ο μαθητής με ΣΑ. Έτσι αποφασίσαμε να διαφοροποιήσουμε το μάθημα ως προς τα τέσσερα αδύναμα παιδιά της τάξης και το παιδί με ΣΑ. Μέρος της διαφοροποίησης εστιάζεται στους γνωστικούς στόχους, οι οποίοι συγκεκριμενοποιούνται περισσότερο για αυτά τα παιδιά, ώστε να επιτευχθούν πιο εύκολα. Το υπόλοιπο μέρος της διαφοροποίησης εστιάζεται στην οργάνωση της τάξης, και στον τρόπο που δουλεύουν τα παιδιά, αφού αποφασίσαμε μέσω αυτών των μαθημάτων να δώσουμε έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού με ΣΑ. Αφού λοιπόν σχεδιάσαμε την διαφοροποιημένη ενότητα, μας δόθηκε η ευκαιρία να διδάξουμε το πρώτο ογδοντάλεπτο. Το σχέδιο μαθήματος που ετοιμάσαμε παρουσιάζεται στο παράρτημα του άρθρου (σελ.12). Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε με το τέλος της διδασκαλίας. Αρχίζοντας με την αφόρμηση, όπου δείξαμε ένα φιλμάκι στα παιδιά που αναφερόταν σε ένα δελτίο καιρού με θέμα μια κακοκαιρία σε μια περιοχή της Ελλάδας, και καλούσαμε τα ίδια να αναφέρουν τις δικές τους εμπειρίες σε σχέση με το χιόνι, όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως συμμετείχαν, αφού δίναμε την ευκαιρία σε δυνατούς και αδύνατους μαθητές, να εκφράσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Προχωρώντας στην πρώτη δραστηριότητα, όπου έγινε η ανάγνωση και επεξεργασία του κειμένου, φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του κειμένου. Παρόλα αυτά χρειαζόταν συνεχώς να επαναλαμβάνουμε τις ερωτήσεις κατανόησης. Επιπλέον, ήταν αρκετά θετικό το γεγονός ότι δώσαμε χρόνο στους μαθητές 7 305

8 να κοιτάξουν το κείμενο μόνοι τους ώστε να αναφέρουν τυχόν άγνωστες λέξεις. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν μαθητές που είχαν μόνο μια άγνωστη λέξη και μαθητές που είχαν περισσότερες από έξι. Όσον αφορά την κατανόηση της σειράς των γεγονότων, ήταν επιτυχής λόγω της γραμμής του χρόνου που δημιουργήσαμε σε συνδυασμό με εικόνες. Ένα σημείο το οποίο δυσκόλεψε ιδιαίτερα όλους τους μαθητές ήταν η έννοια της μεταφοράς. Τα παιδιά ενώ είχαν διδαχθεί την μεταφορά σε προηγούμενη τάξη, δεν την είχαν κατανοήσει. Επομένως, αφιερώσαμε περισσότερο διδακτικό χρόνο στην κατανόηση της έννοιας της μεταφοράς με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την τελική δραστηριότητα. Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν με το διπλανό τους ώστε να υπογραμμίσουν προτάσεις που φανερώνουν την μεταμόρφωση της πόλης. Οι μαθητές μπόρεσαν να συνεργαστούν σε ικανοποιητικό βαθμό μεταξύ τους, παρόλο που σε κάποια μεμονωμένα περιστατικά απειθαρχούσαν. Κάποιοι δυνατοί μαθητές ενώ τελείωσαν πιο γρήγορα από τους άλλους άρχισαν να μιλούν και να παίζουν μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να είχαμε μια άλλη προγραμματισμένη δραστηριότητα, κάτι το οποίο όμως δεν το είχαμε προσχεδιάσει. Έτσι, χρειάστηκε να τους χωρίσουμε για να βοηθήσουν άλλα ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονταν στον εντοπισμό των προτάσεων. Ακολούθως στην τέταρτη δραστηριότητα, κάναμε στον πίνακα μια ιδεοθύελλα με λέξεις που προέρχονται από την οικογένεια λέξεων δρόμος. Προβήκαμε σε μια διαφοροποίηση της αρχικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης χρόνου. Ενώ αρχικά οι μαθητές έπρεπε να καταγράψουν εξατομικευμένα όσες λέξεις γνώριζαν που προέρχονταν από την λέξη δρόμος, και στην συνέχεια να τις αναφέρουμε στην ολομέλεια, χρειάστηκε να κάνουμε απευθείας ιδεοθύελλα στον πίνακα Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν πολύ με την συγκεκριμένη δραστηριότητα καθώς σήκωναν όλοι χέρι και ήθελαν να αναφέρουν τις λέξεις που γνώριζαν. Εντυπωσιακή ήταν η απάντηση του Χρήστου (μαθητής με ΣΑ) ο οποίος μας ανάφερε τη λέξη ελικοδρόμιο! Στην πέμπτη και τελευταία δραστηριότητα, κάναμε μια εισαγωγή στους παρελθοντικούς χρόνους. Συγκεκριμένα θέλαμε τα παιδιά να διαχωρίσουν τα ρήματα σε παροντικό χρόνο από τα ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο. Οι λέξεις τώρα και χθες που χρησιμοποιήσαμε, βοήθησαν πολύ τα παιδιά στο διαχωρισμό των ρημάτων. Έπειτα, τους δώσαμε ένα φύλλο εργασίας για να διαχωρίσουν κάποια ρήματα σε ενεστώτα και αόριστο. Παρατηρήσαμε ότι κάποια παιδιά μπορούσαν εύκολα να διαχωρίσουν τα ρήματα, ενώ άλλα δυσκολεύονταν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Χρήστος, τελείωσε πρώτος από όλους και τα έκανε όλα σωστά! Έπειτα διορθώσαμε το φύλλο εργασίας στην ολομέλεια και οι απαντήσεις αναγράφονταν στον πίνακα της τάξης, όπου δίναμε την ευκαιρία τόσο σε αδύνατους μαθητές όσο και σε δυνατούς να αναφέρουν τις απαντήσεις τους. Σε περίπτωση που κάποια παιδιά έκαναν λάθος, τους επεξηγούσαμε το λάθος ώστε να το κατανοήσουν. Δεν προλάβαμε να κάνουμε την δραστηριότητα ολοκλήρωσης, για τον λόγο ότι καθυστερήσαμε στο σημείο όπου γινόταν συζήτηση για τη μεταφορά και την κυριολεξία. Γενικότερα όμως, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα από την διδασκαλία που 8 306

9 πραγματοποιήσαμε ήταν αρκετά θετικά. Η καλή συμπεριφορά των μαθητών σε συνδυασμό με την ενεργητική συμμετοχή τους, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μαθήματος. Συμπεράσματα - Εισηγήσεις Κλείνοντας την παρούσα εργασία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η διαφορετικότητα είναι δεδομένη. Ποτέ οι μαθητές δεν ήταν ίδιοι, ποτέ τα παιδιά δεν είχαν τις ίδιες ανάγκες απλώς και μόνο γιατί ήταν παιδιά. Ο υπεύθυνος για την εφαρμογή του κατάλληλου είδους διδασκαλίας και της ανάπτυξης προγράμματος σε μικροεπίπεδο δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Hallam et al., 2004 αναφορά στην Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006). Μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί και διαμορφώνει ανάλογα τις πρακτικές στην τάξη, το περιβάλλον μάθησης, τα διδακτικά μέσα, τις δραστηριότητες, το χρόνο και το ρυθμό διδασκαλίας και μάθησης, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε τάξεις μικτής ικανότητας (Κουτσελίνη, 2001 αναφορά στην Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006), στις οποίες πολλές φορές βρίσκονται ενταγμένα παιδιά με αναπηρίες. Το κενό που παρατηρείται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι η ανάγκη ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών με επιπρόσθετο υλικό που θα τους διευκολύνει στην εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η παροχή κατάλληλου διδακτικού υλικού που να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση και την υποστήριξη τους από την ίδια τη σχολική μονάδα για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελούν βασικές δικλίδες εφαρμογής της διαφοροποίησης στις σχολικές τάξεις (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006). Σύμφωνα με την Tugel (2003), η παρακολούθηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων θα δώσει λύσεις στα αναπάντητα ερωτήματα των εκπαιδευτικών που αφορούν την διαφοροποίηση. Εξάλλου η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα εάν θέλουμε να ξεφύγουν από τον συντηρητικό τρόπο σκέψης για την αναπηρία (Symeonidou, 2009). Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η διαφοροποίηση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα πρόβλημα που βαρυφορτώνει τους εκπαιδευτικούς με επιπλέον χρόνο και κόπο, αλλά ως μια πρόκληση. Η διαφορετικότητα πρέπει να θεωρείται ως κάτι το θετικό, ως ένα μέσο που θα προωθήσει τη συνεργασία, την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Συμεωνίδου, 2011). Η διαφοροποίηση οφείλει δηλαδή, να είναι ταυτισμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να μην αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2004 αναφορά στην Συμεωνίδου, 2011)

10 Αναφορές Ελληνόφωνες Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας - Μάθηση σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριώτης, Δ. (2006). Πολυτροπικότητα και γραπτά εικαστικά κείμενα. Ανακτήθηκε από Λύκου, Χ. (2000). Η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του M.A.K. Halliday. Ανακτήθηκε στις 30 Απριλίου από Ματσάγγουρας, Η. (2007). Τα κείμενα ως αντικείμενο ανάλυσης και διδασκαλίας. Αθήνα:Gutenberg-Γιώργος και Κώστας Δαρδάνος. Συμεωνίδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες: Σημειώσεις ΕΠΑ 466. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παντελιάδου, Σ., & Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος, Ελλάδα: Γράφημα. Ανακτήθηκε από Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2011). Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Ανακτήθηκε από Φτιάκα, Ε. (2010). Ενιαία Εκπαίδευση: Μια Εκπαίδευση για Όλους σε ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. Χαραλάμπους, Δ. (2004) «Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος 113(Ι)/99» Υλοποίησή του στη Δημοτική Εκπαίδευση. Στο Γαγάτσης,Α., Ευαγγελίδου, Α., Φτιάκα, Ε., Κυριακίδης, Λ., Τσαγγαρίδου, Ν. & Κουτσούλης, Μ. (Επιμ.). Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαίδευτική Ερευνα και Πρακτική, Πρακτικά VIII Παγκυπρίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, ( ). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αγγλόφωνες ή Μεταφρασμένες στα Ελληνικά Ashley, S. (2010). 275 Απαντήσεις για το Σύνδρομο Άσπεργκερ (μτφ. Βενελίν Νικολάεφ). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Attwood, T. (2009). Σύνδρομο Asperger: Ένας πλήρης οδηγός (μτφ. Χαρά Λυμπεροπούλου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

11 Barton, L. (2000). Η πολιτική της inclusion. Στο Ζώνιου- Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες (57-70). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Berger, E., Feuser, G. & Mutschlechner, R. (2000). Η διδασκαλία της Inclusion για τα αυτιστικά παιδιά. Στο Ζώνιου- Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες ( ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Firth, U. (1994). Αυτισμός: Εξηγώντας το αίνιγμα (μτφ. Γιώργος Καλομοίρης). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Grandin, T. (1995). Thinking in pictures and other life reports from my life with autism, New York: Vintage Books. Grumbine, R. & Alden, P. B. (2006). Teaching science to students with learning disabilities. The Science Teacher, 73(3), Symeonidou, S. (2009). Trapped in our past: The price we have to pay for our cultural disability inheritance. International Journal of Inclusive Education, 13(6): Symeonidou, S. and Phtiaka, H. (2009). Using teachers prior knowledge, attitudes and beliefs to develop in-service teacher education courses for inclusion, Teaching and Teacher Education, 25(4): Tugel, J. (2003). Teacher quality: From policy to practice. Science and Children, 41(1),

12 Παράρτημα 1 ο Σχέδιο Μαθήματος Μάθημα: Ελληνικά Τάξη: Γ Αρ. Μαθητών: 22 Ενότητα: Πολιτείες Ντυμένες στα λευκά (Β τεύχος) Κεφάλαιο: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι Τίτλος Μαθήματος: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι Μέσα και Υλικά: Βιβλίο Μαθητή σελ. 7-10, DLP projector, Video με έκτακτο καιρικό δελτίο, Παρουσίαση Power point, Εικόνες με μεταφορές, Τετράδιο μαθητών, Φύλλο Εργασίας με Ρήματα, Πίνακας. Διάρκεια: 80 λεπτά Γενικοί στόχοι: Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές/ τριες: 1. Να τοποθετούν χωροχρονικά το αφηγηματικό κείμενο. 2. Να εντοπίζουν και να επεξηγούν τη μεταφορική σημασία λέξεων και φράσεων. 3. Να φτιάχνουν οικογένειες λέξεων με τη λέξη δρόμος. 4. Να διακρίνουν τον Ενεστώτα από τους παρελθοντικούς χρόνους. Εξατομικευμένοι στόχοι: Με το τέλος του μαθήματος τα αδύνατα παιδιά της τάξης και το παιδί με Σύνδρομο Άσπεργκερ: 1. Να τοποθετούν χωροχρονικά το αφηγηματικό κείμενο. 2. Να εντοπίζουν και να επεξηγούν τη μεταφορική σημασία λέξεων και φράσεων με την βοήθεια εικόνων. 3. Να φτιάχνουν οικογένειες λέξεων με τη λέξη δρόμος (4 λέξεις). 4. Να διακρίνουν τον Ενεστώτα από τους παρελθοντικούς χρόνους. Με το τέλος του μαθήματος το παιδί με Σύνδρομο Άσπεργκερ: 1. Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας, μέσω της συνεργασίας με την διπλανή του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων

13 Στόχοι Πορεία Δραστηριοτήτων Διαφοροποίηση Αξιολόγηση Αφόρμηση: Το παιδί με ΣΑ και τα αδύνατα Γίνεται μέσα από Η δασκάλα παρουσιάζει στα παιδιά ένα παιδιά της τάξης καλούνται τις προφορικές βίντεο με θέμα ένα έκτακτο δελτίο πρώτα να εκφράσουν τις απόψεις απαντήσεις των καιρού, που αναφέρεται σε μια και τις εμπειρίες τους σε σχέση με μαθητών και τη κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα. Με το χιόνι, ώστε να μην ξεχάσουν συμμετοχή τους αφορμή το βίντεο, καλεί τα παιδιά να αυτά που είδαν στο βίντεο, αλλά στο μάθημα. αναφέρουν πως παρουσιάζεται ο καιρός, αν προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, και να αναφέρουν δικές τους εμπειρίες με το χιόνι. Η δασκάλα κάνει μια ιδεοθύελλα στον πίνακα με τι ιδέες των παιδιών. (10 λεπτά) και τα όσα σκέφτηκαν σε σχέση με τις δικές τους εμπειρίες με το χιόνι. Γενικοί στόχοι: 1 η Δραστηριότητα: Το παιδί με ΣΑ και οι αδύνατοι Γίνεται μέσα από Να τοποθετούν χωροχρονικά Η δασκάλα καλεί τους μαθητές να μαθητές της τάξης καλούνται τις προφορικές το αφηγηματικό κείμενο. ανοίξουν το βιβλίο τους στις σελίδες 7-9 πρώτοι να εκφράσουν τις απαντήσεις των και αφού διαβάσουν και παρατηρήσουν υποθέσεις τους σχετικά με τον μαθητών. Να εντοπίζουν και να προσεκτικά τον τίτλο και την εικόνα του τίτλο και τις εικόνες του επεξηγούν τη μεταφορική κειμένου, να κάνουν υποθέσεις ως προς κειμένου, ώστε να πουν τις σημασία λέξεων και το περιεχόμενο του. Έπειτα, η δασκάλα σκέψεις που τους έρχονται στο φράσεων. διαβάζει στην ολομέλεια το κείμενο και καλεί τα παιδιά να αναφέρουν έξι μυαλό πριν τις πει κάποιος άλλος. Αυτό γίνεται για να τονώσουμε Εξατομικευμένοι στόχοι: άγνωστες λέξεις για να τις επεξηγήσει. την αυτοπεποίθηση αυτών των Να εντοπίζουν και να Αργότερα, οι μαθητές καλούνται να παιδιών και να αυξήσουμε τη επεξηγούν τη μεταφορική διαβάσουν το κείμενο ακόμη μια φορά, συμμετοχή τους στο μάθημα. σημασία λέξεων και για να εντοπίσουν σε συνεργασία με τον H δασκάλα καλεί όσα παιδιά φράσεων με την βοήθεια διπλανό τους, τα πρόσωπα, τον χρόνο, το έχουν περισσότερες από έξι εικόνων. χώρο. Αφού ολοκληρώσουν, αρχίζουν άγνωστες λέξεις να τις Το παιδί με ΣΑ να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και να αναλύουν το κείμενο και η δασκάλα καταγράφει στον πίνακα τα γεγονότα που έγιναν στην αρχή, στη μέση και στο υπογραμμίσουν, για να τους τις εξηγήσει. Η δασκάλα παρουσιάζει στους

14 δεξιότητες συνεργασίας, μέσω της συνεργασίας με την διπλανή του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Γενικοί στόχοι: Να εντοπίζουν και να επεξηγούν τη μεταφορική σημασία λέξεων και φράσεων. Εξατομικευμένοι στόχοι: Να εντοπίζουν και να επεξηγούν τη μεταφορική σημασία λέξεων και φράσεων με την βοήθεια τέλος, χρησιμοποιώντας τη γραμμή του χρόνου. Καθώς αρχίζει να αναλύει την πρώτη παράγραφο, γράφει στον πίνακα την εξής μεταφορά: «Η πόλη είχε χαθεί, είχε αντικατασταθεί από ένα λευκό χαρτί». Στην συνέχεια καλεί τα παιδιά να την σχολιάσουν και να εξηγήσουν τι σημαίνει στην κυριολεξία. Έτσι, ακολουθεί συζήτηση για το τι είναι μεταφορά και κυριολεξία, και οι μαθητές αναφέρουν άλλες μεταφορικές φράσεις μέσα από το κείμενο τους ή που έχουν ακούσει. Έπειτα, συνεχίζουν την ανάλυση του κειμένου. (20 λεπτά) 2 η Δραστηριότητα: Τα παιδιά συνεργάζονται ανά δύο, ώστε να εντοπίσουν και να υπογραμμίσουν τις προτάσεις που δείχνουν την μεταμόρφωση της πόλης. Έπειτα, αναφέρουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια, εστιάζοντας στην 2 η παράγραφο. (10 λεπτά) 14 μαθητές μέσω Power point ένα διάγραμμα με υποκατηγορίες, τα πρόσωπα, το χώρο και τον χρόνο κλπ, οι οποίες συνοδεύονται με τις αντίστοιχες εικόνες. Επίσης χρησιμοποιείται η γραμμή του χρόνου ώστε να βοηθήσει όλα τα παιδιά, να αντιληφθούν τη ροή της ιστορίας. Οι μαθητές συνεργάζονται ανά δύο για να καταλήξουν στις έννοιες της μεταφοράς και της κυριολεξίας. Η δασκάλα παρουσιάζει με εικόνες κάποιες από τις μεταφορές, ώστε να βοηθήσει το παιδί με ΣΑ που δυσκολεύεται ιδιαίτερα να κατανοήσει την έννοια της μεταφοράς και της κυριολεξίας (δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΣΑ). Δίνεται έμφαση στη συνεργασία των μαθητών, ώστε το παιδί με ΣΑ να αρχίσει να αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας. Γίνεται μέσα από τις γραπτές απαντήσεις των μαθητών. 312

15 εικόνων. Το παιδί με ΣΑ να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας, μέσω της συνεργασίας με την διπλανή του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Γενικοί στόχοι: Να φτιάχνουν οικογένειες λέξεων με τη λέξη δρόμος. Εξατομικευμένοι στόχοι: Να φτιάχνουν οικογένειες λέξεων με τη λέξη δρόμος (4 λέξεις). Το παιδί με ΣΑ να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας, μέσω της συνεργασίας με την διπλανή του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Γενικοί στόχοι: Να διακρίνουν τον Ενεστώτα από τους παρελθοντικούς χρόνους. Εξατομικευμένοι στόχοι: 3 η Δραστηριότητα: Η δασκάλα καλεί τους μαθητές να ανοίξουν το τετράδιο τους και να γράψουν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες λέξεων με την λέξη δρόμος. Ακολούθως τις αναφέρουν στην ολομέλεια και κάνουν την άσκηση 6 σελίδα 10. (10 λεπτά) 4 η Δραστηριότητα: Τα παιδιά καλούνται να επισημάνουν τα ρήματα στις προτάσεις της 2 ης παραγράφου του κειμένου (Πήγε, άνοιγε, μπορούσαν, βούλιαζε). Τότε η δασκάλα ρωτά τα παιδιά πότε έγιναν αυτές οι ενέργειες και οι μαθητές αναμένεται να 15 Οι μαθητές καλούνται στην αρχή να εργαστούν ατομικά και στην συνέχεια συνεργάζονται με τους διπλανούς τους για να ανταλλάξουν απαντήσεις. Με αυτό τον τρόπο το παιδί με ΣΑ και τα αδύνατα παιδιά της τάξης δεν χρειάζεται να σκεφτούν περισσότερες από τέσσερεις απαντήσεις (επίτευξη εξατομικευμένου στόχου). Με σκοπό να βοηθήσει όλα τα παιδιά η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί υποβοηθητικές ερωτήσεις όπως: «Πότε το έκανε αυτό ο Μαρκοβάλντο; Χθες η σήμερα; Πως θα πω ότι κάνω κάτι τώρα; Πώς θα πω ότι έκανα κάτι Γίνεται μέσα από τις γραπτές απαντήσεις των μαθητών. Γίνεται μέσα από τις προφορικές απαντήσεις των μαθητών και τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο εργασίας. 313

16 Να διακρίνουν τον Ενεστώτα από τους παρελθοντικούς χρόνους. απαντήσουν στο παρελθόν. Έπειτα, τους δίνει ένα μονόλογο του Μαρκοβάλντο, ο οποίος βγαίνει από το σπίτι του και μονολογεί για όσα βλέπει και κάνει την ίδια στιγμή. Ο μονόλογος παρουσιάζεται σε PowerPoint. Η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά πότε γίνονται τα παραπάνω και οι μαθητές αναμένεται να απαντήσουν στο παρόν. Τότε, δίνει στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας, όπου καλούνται να ταξινομήσουν τα ρήματα στον ενεστώτα (παρόν) και στον αόριστο (παρελθόν). (20 λεπτά). χθες;, κτλ.» Επίσης για να εστιάσει την προσοχή των παιδιών στις συγκεκριμένες προτάσεις, αφού τις εντοπίσουν μέσα από το βιβλίο, τους τις παρουσιάζει και μέσω Power point στον ασπροπίνακα της τάξης. Αυτό θα βοηθήσει τα αδύναμα παιδιά της τάξης και το παιδί με ΣΑ να μείνουν προσηλωμένα στην δραστηριότητα για να την καταλάβουν καλύτερα. Ολοκλήρωση Μαθήματος: Οι μαθητές καλούνται να φανταστούν και να δώσουν μια δική τους συνέχεια στο κείμενο. (10 λεπτά) Οι μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν με διαφορετικούς τρόπους τη συνέχεια του κειμένου (ζωγραφιά, κόμικς, γραπτό κείμενο κλπ.). Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά που δυσκολεύονται στον γραπτό λόγο δεν θα δυσκολευτούν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. Γίνεται ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλουν, για την επίτευξη της δραστηριότητας. Κατοίκων Εργασία: Οι μαθητές συνεχίζουν την τελική δραστηριότητα σε περίπτωση που δεν την ολοκληρώσουν στην τάξη

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Τότε και Τώρα (Βιβλίο Ελληνικά με την παρέα μου 2) ΜΑΘΗΜΑ 1 Πώς ήσασταν έτσι; ΣΚΟΠΟΣ Προχωρημένοι Να μπορούν να αφηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων 3.3 Διαπολιτισμικότητα - Αποδοχή και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα που επιμελήθηκε το power point του τμήματος Α5 με θέμα τον αυτισμό:

Η ομάδα που επιμελήθηκε το power point του τμήματος Α5 με θέμα τον αυτισμό: Η ομάδα που επιμελήθηκε το power point του τμήματος Α5 με θέμα τον αυτισμό: Αλέξης Φωτεινός Μαρία Τσίπη Βέρα Φλόκαλη Ειρήνη Τριανταφυλλίδη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Άννα Πιθαρούλη ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ο ΚΌΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα